ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 09:15:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 12347
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 318/18 од 06.03.2018. године
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-174/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирко Драгићевић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке „PHILIPS“, lcd, 32 инча, црно – сиве боје
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 16:43:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 12346
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 10:00часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-376/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд (Стари град), Београд - Стари Град, ул. Балканска бр. 13, МБ 20053658, ПИБ 103920327
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.500,00 динара до 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 750,00 динара до 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-18 08:38:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12345
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-100/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “VOX” CRT 72cm; Замрзивач “GORENJE” 310L; Сто и четири столице; Компјутер “PENTIUM 4” ко
  Опис предмета продаје: Телевизор “VOX” CRT 72cm; Замрзивач “GORENJE” 310L; Сто и четири столице; Компјутер “PENTIUM 4” комплет; Мали сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00; 7.000,00; 4.000,00; 4.000,00; 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3,500,00; 3,500,00; 2,000,00; 2,000,00; 1.000,00


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-05-18 08:28:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 12344
  Датум продаје: 2018-06-07
  Време продаје: 00:00ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: И-1839/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-154/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka a.d. Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: Разно
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30% од процењене цене, али може бити и нижа


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 08:14:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 12343
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-388/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад Београд, Београд, ул. Таковска бр. 2, МБ 17162543, ПИБ 100002887
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000,00 динара до 4.000,00 динара


  Оглас поставио: Ивана Букарица Биуковић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 17:00:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 12342
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: ИИ 165/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 84/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Светислав Гавранић
  Надлежни суд: Основни суд у Обреновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 викенд куће и 1/2 њиве
  Опис предмета продаје: 1/2 њиве 5. класе у површини 0.13 ха и 1/2 викенд куће нето површине 70 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.135.545,20
  Почетна цена предмета продаје: 794.881,64


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 16:14:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 12341
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: иив 82/17
  Број предмета јавног извршитеља: иив 82/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "МОЈ ДОМ" CLEAN SERVICE DOO, ŠABAC
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 16:03:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 12340
  Датум продаје: 2018-06-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иив 1/18
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 1/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење кабловских оператера за широкопојасне сервисе УКОШ
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 16:01:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 12339
  Датум продаје: 2018-06-08
  Време продаје: 11:00ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: И-5347/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-126-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђорђе Цветковић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: Разно
  Процењена вредност предмета продаје: 225.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 112.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 08:47:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 12338
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-116/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод" Краљево, Краљево, ул. 27. марта бр. 2, МБ 07190891, ПИБ 101772636
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 4.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000,00 динара до 2.250,00 динара


  Оглас поставио: Ивана Жугић
  Датум и време постављања: 2018-06-11 13:32:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Kарађорђева 25/6
  Е-маил адреса: ivanazugic75@gmail.com
  Контакт телефон: 0643820273
  ПИБ: 107593729
  Матични број: 62852950

  Број записа у бази: 12337
  Датум продаје: 2018-07-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Карађорђева 25/6, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И. 2908/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 304/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нова Агробанка А.Д. Београд - у стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 31
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности, пољопривредног земљишта и објеката
  Опис предмета продаје: Продаја непокретности, пољопривредног земљишта и објеката уписаних у лист непокретности број уписане у лист непокретности бр. 1318 КО Чумић
  Процењена вредност предмета продаје: 51.686.886,82
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 15:43:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 12336
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-7/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 11/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда број 1, број етажа 1, Мохачка 10, на парцели 20357/1 ; градско грађ. земљиште под зградом-објектом број 1, површине 59 м2, парцела 20357/1 Мохачка 10 ; градско грађ. земљиште уз зграду-објекат , површине 5 ари, парцела 20357/1 у Мохачкој ; градско грађ. земљиште, њива 3. класе, површине 1 ар 10 м2, парцела 20357/1 у Мохачкој ; • остало вештачки створено неплодно градско грађевинско земљиште, површине 55 м2, парцела 20357/5 у Мохачкој
  Процењена вредност предмета продаје: 980.695,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 15:36:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 12335
  Датум продаје: 2018-06-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Битољска бр. 2
  Пословни број судског предмета: И.Ив-703/16
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-434/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Нивекс" д.о.о. Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство извршног дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 115.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 34.500,00 рсд


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 15:32:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 12334
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Југ Богданова 4/7 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.И-212/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-15/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија,Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Београд, ул. Немањина бр. 22-26, МБ 17855140, ПИБ 108508191
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: виљушкар "INDOS" 2.500 кг, 200 радних сати, висина дизања 3,4 м
  Процењена вредност предмета продаје: 1.250.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 875.000,00


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 15:27:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 12333
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 10:45
  Место продаје: Југ Богданова 4/7 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-28/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-107/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ERSTE BANK" А.Д. Нови Сад, Нови Сад, ул. Булевар Ослобођења бр. 5, МБ 08063818, ПИБ 101626723
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 37.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 25.900,00


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 15:22:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 12332
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Југ Богданова 4/7 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-270/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-224/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka a.d. Novi Sad, Нови Сад, ул. Булевар Ослобођења бр. 2а, МБ 08761132, ПИБ 101643574
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 30 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: тексас фармерице
  Процењена вредност предмета продаје: 90.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 63.000,00


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-05-17 15:20:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 12331
  Датум продаје: 2018-06-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.Ивк А436/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк А436/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Месна заједница Челарево
  Надлежни суд: Виши суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: Фотеља, ТВ, кухиња
  Процењена вредност предмета продаје: 20.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 10.250,00 дин.


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 15:17:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 12330
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Југ Богданова 4/7 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-107/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-227/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК А.Д. Београд, Београд, ул. Вука Караџића бр. 10, МБ 17171178, ПИБ 100002532
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 58.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 40.600,00


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-05-17 15:17:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 12329
  Датум продаје: 2018-06-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.Ивк А302-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк А302-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ИНФОРМАТИКА
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: Сто, столице, двосед
  Процењена вредност предмета продаје: 119.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 59.500,00 дин.


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-05-17 15:14:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 12328
  Датум продаје: 2018-06-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.Ивк А158-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк А158-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика
  Надлежни суд: Виши суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: Тв, кухиња
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767