ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-12-01 08:21:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 8316
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 119-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вујновић Драган
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена цена предмета продаје: 9.315.540,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.520.878,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 08:10:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8315
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 96/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 15/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: " GRANEXPORT" DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА БР. 829
  Опис предмета продаје: КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА БР. 829, ПОТЕС ДУДАРА, ЊИВА 6. КЛАСЕ, површине 49а 03м2, пољопривредно земљиште, уписана у лист непокретности бр. 5 К.О Сибач
  Процењена цена предмета продаје: 343.210,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 205.926,00 дин


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-01-11 15:02:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 8314
  Датум продаје: 2018-02-23
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ.277/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.(2)53/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална Банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела број 32243/4 - земљиште под зградом- објектом, површине 4а17м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда - део, у улици Стевана Тиквицког 32; земљиште уз зграду – објекат, површине 1а76м2, у улици Стевана Тиквицког; парцела број 32243/24 – грађевинска парцела, површине 5а94м2, у улици Стевана Тиквицког 31;
  Процењена цена предмета продаје: 40.000.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 20.000.000,00 РСД


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 13:20:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 8311
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 13:00 ч
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 182/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 291/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна Банка АД Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар и аутомобил
  Опис предмета продаје: кућни инвентар и аутомобил
  Процењена цена предмета продаје: 225.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 112.500,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 07:55:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 8310
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 14 ч
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 492/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 372/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОБАР ВЕТАР ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни инвентар
  Опис предмета продаје: пословни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 83.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 41.500,00


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2017-11-30 15:08:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 8309
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чачак, Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-161/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "EUROBANK" А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ствари у добром стању
  Процењена цена предмета продаје: 66.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 46.200,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-11-30 14:37:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 8307
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: I-39 ИИв бр. 102/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 154/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни ивентар
  Процењена цена предмета продаје: 108.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 75.600,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-01-16 09:51:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 8306
  Датум продаје: 2018-02-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 373/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО РЕКС
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-11-30 14:06:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 8304
  Датум продаје: 2017-12-29
  Време продаје: 8:40 часова
  Место продаје: Краљево, Трг српских ратника бр. III/1, канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића
  Пословни број судског предмета: ИИ 994/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А249/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС - Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 320.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 224.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2017-11-30 13:54:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 8303
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: И И-540/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1555/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank Srbija" А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: - пословни простор - две просторије трговине, површине 29м2, у подруму зграде трговине, у ул. Књаза Милоша бр. 26, на кп. бр. 1974, број зграде 2, број посебног дела 1 - пословни простор - пет просторија трговине, површине 116м2, у приземљу зграде трговине, у ул. Књаза Милоша бр. 26, на кп. бр. 1974, број зграде 2, број посебног дела 2 - пословни простор - две просторије трговине, површине 101м2, на првом спрату зграде трговине, у ул. Књаза Милоша бр. 26, на кп. бр. 1974, број зграде 2, број пос
  Процењена цена предмета продаје: 19.619.190,83 динара
  Почетна цена предмета продаје: 13.733.435,00 динара


  Оглас поставио: Драган Драговић
  Датум и време постављања: 2017-11-30 13:21:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Данила Киша број 43
  Е-маил адреса: izvrsiteljns@open.telekom.rs
  Контакт телефон: 0644682974
  ПИБ: 107574847
  Матични број: 62838051

  Број записа у бази: 8301
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Данила Киша бр.43 Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.и.4797/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 58/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Никола Пећанац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом-објектом, површине 36м2, укњижени део и 160м2 корисне површине неукњижени део, земљиште под дело зграде 6м2, воћњак прве класе површине 6а и 80м2 , све укупно 7а и 22м2
  Процењена цена предмета продаје: 6.587.590,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 4.611.313,00 дин.  Оглас поставио: Братислав Филиповић
  Датум и време постављања: 2017-12-25 15:18:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Војводе Степе 8, локал 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.filipovic@gmail.com
  Контакт телефон: 022560896
  ПИБ: 108590394
  Матични број: 63558729

  Број записа у бази: 8300
  Датум продаје: 2018-01-18
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Војводе Степе 8, локал 13, Инђија
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-476/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-22/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Даринка Пањак
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: телевизор, DVD player, намештајна гарнитура (тросед, двосед, фотеља и табуре од црне еко коже), машина за прање веша.
  Процењена цена предмета продаје: 75.000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 37.500 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 15:03:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 8299
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 13:00 ч
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: 39 ИИв бр. 72/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 132/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 124.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 62.000,00


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-11-30 12:29:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 8298
  Датум продаје: 2017-12-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 191/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 341/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Милосављевић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство и пољопривредна механизација
  Опис предмета продаје: Покућство и пољопривредна механизација
  Процењена цена предмета продаје: 231.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 161.700,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2017-12-29 11:34:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 8296
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 456/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А 2138/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милорад Маркович из с. Мањак, Владичин Хан
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена цена предмета продаје: 32.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.250,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-11-30 11:51:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8295
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 16/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 35/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЛИДИЈА ДОШЕН
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА БР. 2988/6
  Опис предмета продаје: КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА БР. 2988/6 ПОТЕС ЛИВАДЕ, кооја се састоји изз њиве 2. класе пов. 86а 61м2 и њиве 3.класе пов. 38а 60м2, укупна површина парцеле 1ха 25а 21м2, уписана у лист непокретности бр. 4481 К.О Лаћарак
  Процењена цена предмета продаје: 1.750.901,56 дин
  Почетна цена предмета продаје: 1.225.631,09 дин


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2017-11-30 11:38:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 8294
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чачак, Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-263/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Телеком Србија" а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари из куће
  Опис предмета продаје: ствари у солидном стању
  Процењена цена предмета продаје: 55.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 33.000,00


  Оглас поставио: Никола Кмезић
  Датум и време постављања: 2017-11-30 10:42:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Немањина 4, 2. спрат, канцеларија 208
  Е-маил адреса: izvrsitelj011@gmail.com
  Контакт телефон: 0643333455
  ПИБ: 107999003
  Матични број: 63141763

  Број записа у бази: 8293
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Немањина бр. 4/2/208, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 И. ИВ 3368/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 42/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БРОДОИМПЕКС ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15.407 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Алкохолно пиће горки ликер ПЕЛИНА пелинковац
  Опис предмета продаје: Алкохолно пиће горки ликер ПЕЛИНА пелинковац
  Процењена цена предмета продаје: 5.431.013,72
  Почетна цена предмета продаје: 3.801.709,60


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-11-30 08:24:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 8291
  Датум продаје: 2017-12-26
  Време продаје: 10.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ИИ 972/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 69/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стојан Караћ, Чуруг и Драгомир Караћ, Чуруг,
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор и ауто
  Опис предмета продаје: трактор и ауто
  Процењена цена предмета продаје: од 600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 420.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 10:53:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 8290
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Матије Хуђи бр. 97/4, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИВ-138/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-A154/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "DECOR LIFE" ДОО, СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ПАЛАНКА 112
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НАМЕШТАЈ И ТЕХНИЧКА РОБА
  Опис предмета продаје: 1. СТО И 6 СТОЛИЦА, БОЈА ДРВЕТА, СЕДИШТЕ И НАСЛОН ОД МЕБЛА, БРАОН БЕЖ БОЈЕ, 2. ТВ МАРКЕ САМСУНГ, ЦРНЕ БОЈЕ, СР. БРОЈ 3903-000456, 3. ПОЛИЦА ЗА ДНЕВНУ СОБУ - КОМПЛЕТ, БЕЛЕ БЕЖ БОЈЕ, 4. СТОЧИЋ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ( КЛУБ СТОЧИЋ ) БЕЖ БОЈЕ, 5. ТРОСЕД, ДВОСЕД И ФОТЕЉА, ЦРНО СИВЕ БОЈЕ, КОМБИНАЦИЈА МЕБЛ - ЕКО КОЖА, 6. МАШИНА ЗА СУШЕЊЕ ВЕША МАРКЕ CANDY МОДЕЛ GRAND EVO, БЕЛЕ БОЈЕ, 7КГ, 7. МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ВЕША ГОРЕЊЕ, USELOGIC, 6КГ AA CLASS
  Процењена цена предмета продаје: 1. 21.000,00 дин., 2. 35.000,00 дин., 3. 25.000,00 дин., 4. 7.000,00 дин., 5. 30.000,00 дин., 6. 20.000,00 дин. 7. 20.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1. 10.500,00 дин., 2. 17.500,00 дин., 3. 12.500,00 дин., 4. 3.500,00 дин., 5. 15.000,00 дин., 6. 10.000,00 дин., 7. 10.000,00 дин


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767