ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Стојановић
  Датум и време постављања: 2018-03-08 14:32:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Јурија Гагарина бр.28 а, спрат 5, стан 25
  Е-маил адреса: jelenastojanovic@izvrsitelj-srbija.rs
  Контакт телефон: 0692239007
  ПИБ: 108161477
  Матични број: 63258741

  Број записа у бази: 10594
  Датум продаје: 2018-03-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Јурија Гагарина бр. 28а/25, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: И.И 25/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 36/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јанковић Мирослав
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тросед
  Опис предмета продаје: тросед сиве боје
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 дин


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-03-08 14:30:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 10593
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 21 ИИ.774/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А14/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Покрајински фонд за развој пољопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: њива 2. класе - 18а 58 м2 и њива 3. класе - 39 а 07 м2
  Процењена цена предмета продаје: 598.735,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 419.114,85 динара


  Оглас поставио: Јелена Стојановић
  Датум и време постављања: 2018-03-08 14:29:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Јурија Гагарина бр.28 а, спрат 5, стан 25
  Е-маил адреса: jelenastojanovic@izvrsitelj-srbija.rs
  Контакт телефон: 0692239007
  ПИБ: 108161477
  Матични број: 63258741

  Број записа у бази: 10592
  Датум продаје: 2018-03-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Јурија Гагарина бр. 28а/25, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: И.И 25/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 36/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јанковић Мирослав
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Гарнитура са комодом
  Опис предмета продаје: браон гарнитура (Полице)
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 дин


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-03-08 14:26:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 10591
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 21 ИИ.774/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А14/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Покрајински фонд за развој пољопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: њива 3. класе, површине 42а 85м2 и њива 4. класе површине 41а 14м2
  Процењена цена предмета продаје: 718.482,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 359.241,30 динара


  Оглас поставио: Јелена Стојановић
  Датум и време постављања: 2018-03-08 14:25:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Јурија Гагарина бр.28 а, спрат 5, стан 25
  Е-маил адреса: jelenastojanovic@izvrsitelj-srbija.rs
  Контакт телефон: 0692239007
  ПИБ: 108161477
  Матични број: 63258741

  Број записа у бази: 10590
  Датум продаје: 2018-03-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Јурија Гагарина бр. 28а/25, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: И.И 25/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 36/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јанковић Мирослав
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке Quart
  Опис предмета продаје: ЛЦД Телевизор
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 дин


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2018-04-02 16:41:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 10589
  Датум продаје: 2018-04-30
  Време продаје: 12:00 h
  Место продаје: ул.Булевар ослобођења бр.86, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИВ-115/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-219/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈЕЖ ДОО ЧАЧАК
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДРУГА ЈАВНА ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: 1.ДИГИТАЛНА ТУШ КАБИНА COMFORT SHOWER 2. САТЕЛИТСКА АНТЕНА ПОЛАРИС, 3. ТЕЛЕВИЗОР SONY TRINITRON, 4.ФРАНЦУСКИ ЛЕЖАЈ СА ОСВЕТЉЕЊЕМ ПЛАВЕ БОЈЕ ТАПАЦИР, 5.ГАРДЕРОБЕР ТАПАЦИР ПЛАВЕ БОЈЕ
  Процењена цена предмета продаје: УКУПНО 42.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: УКУПНО 21.000,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-03-08 13:36:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 10588
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 79/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 793/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 5.611.823,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.805.911,75 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-03-08 13:02:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10586
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-А80/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач"KONČAR" 110L, Телевизор"LG"55cm, Веш машина"EI NIŠ" , Телевизор "DAEWOO"31, Двосед и фоте
  Опис предмета продаје: Замрзивач"KONČAR" 110L, Телевизор"LG"55cm, Веш машина"EI NIŠ" , Телевизор "DAEWOO"31, Двосед и фотеља
  Процењена цена предмета продаје: 7,000.00 , 5,000.00 ,6,000.00 , 3,000.00 , 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3,500.00 , 2,500.00 ,3,000.00 ,1,500.00 , 2,500.00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-03-08 12:50:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10585
  Датум продаје: 2018-04-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-А610/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Одс "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о београд, огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЗАЈЕЧАР", Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор , Микроталасна , Плински шпорет, Комода , Витрина
  Опис предмета продаје: Телевизор , Микроталасна , Плински шпорет, Комода , Витрина
  Процењена цена предмета продаје: 5,000.00 , 4,000.00 , 1,000.00 , 2,000.00 ,2,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-03-08 12:08:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10583
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-1244/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод" зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач"AEG", ТЕлевизор"SIEMENS" 42" , сто и четири столице , Двосед
  Опис предмета продаје: Замрзивач"AEG", ТЕлевизор"SIEMENS" 42" , сто и четири столице , Двосед
  Процењена цена предмета продаје: 15,000.00 , 15,000.00 , 3,000.00 , 5,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 10,500.00 , 10,500.00 , 2,100.00 , 2,100.00 , 3,500.00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-03-08 11:26:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10582
  Датум продаје: 2018-06-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-А874/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" , зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"PANASONIC" , Мини линија "SONY" , Мини линија "AIWA" , Замрзивач"OBODIN"410L
  Опис предмета продаје: Телевизор"PANASONIC" , Мини линија "SONY" , Мини линија "AIWA" , Замрзивач"OBODIN"410L
  Процењена цена предмета продаје: 7,000.00 , 3,000.00 , 2,500.00 ,10,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 4,900.00 ,2,100.00 , 1,750.00 , 7,000.00


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-03-08 10:24:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 10581
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 431-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: COSUN SEED DOO
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена цена предмета продаје: 7.069.086,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 4.948.360,20 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-03-08 09:45:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10580
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-A599/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Одс "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о београд, огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЗАЈЕЧАР", Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Мини шпорет "МБС" , Усисивач"AEG" , сто трпезаријски
  Опис предмета продаје: Мини шпорет "МБС" , Усисивач"AEG" , сто трпезаријски
  Процењена цена предмета продаје: 4.000,00 , 2,000.00 , 2,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-03-08 09:40:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10579
  Датум продаје: 2018-04-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-1025/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"AEG"32 , Микроталасна "SAMSUNG" , Звучници "PIONER" , Музички стуб " SONY"
  Опис предмета продаје: Телевизор"AEG"32 , Микроталасна "SAMSUNG" , Звучници "PIONER" , Музички стуб " SONY"
  Процењена цена предмета продаје: 10,000.00 , 3,000.00 , 4,000.00 ,3,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 5,000.00 , 1,500.00 ,2.000.00 , 1.500,00


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-03-08 09:12:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 10578
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии.511/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.262/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank akcionarsko društvo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, помоћна зграда и земљиште који се продају као целина
  Процењена цена предмета продаје: 1.074.532,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 322.359,75 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-03-08 09:00:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 10577
  Датум продаје: 2018-04-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.64
  Пословни број судског предмета: Ии.158/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.62/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Стан од 40 м2 у Севојну
  Процењена цена предмета продаје: 1.900.160,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.330.112,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-03-08 08:11:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 10576
  Датум продаје: 2018-03-30
  Време продаје: 10.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 2259/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 331/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Танкосић Драган, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена цена предмета продаје: од 2.889.831,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.022.881,91 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-03-07 17:35:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 10575
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 149/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 389/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: број зграде 2, површине 73м2, саграђена на парцели бр.4600/2 уписана у лист непокретности бр. 6253 К.О Шид
  Процењена цена предмета продаје: 3.700.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.590.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-04-17 08:17:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 10574
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 6-ИИ-553/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-24/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Радовановић из Коцељеве
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: моторна тестера марке "СТИХЛ" ланац 33 зуба,моторна тестера марке "СТИХЛ" ланац 30 зуба,шумска машина марке "ЧЕКРЕК", двокрилни горњи кухињски елементидвокрилни доњи кухињски елементу, телевизор сиве боје, сто, столице, орман, витрина, орман, сто, витрина, клима уређај
  Процењена цена предмета продаје: 208.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 104.250,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2018-03-07 16:48:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 10573
  Датум продаје: 2018-04-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Железничка бр. 42 Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И. 442/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 243/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанка Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 2.555.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.788.780,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767