ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-10 12:41:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15294
  Датум продаје: 2018-10-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1298/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д., Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Teletech” 51 Kауч Сто и четири столице Двосед Веш машина “Gorenje” WA 500 Ел. Шпоре
  Опис предмета продаје: Телевизор “Teletech” 51 Kауч Сто и четири столице Двосед Веш машина “Gorenje” WA 500 Ел. Шпорет “МBS arturmartn” Мали сточић Телевизор “Teletech” 51
  Процењена вредност предмета продаје: 5000,00 8000,00 4000,00 6000,00 9000,00 9000,00 1500,00 5000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 4.000,00 2.000,00 3.000,00 4.500,00 4.500,00 750,00 2.500,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-09-10 12:07:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 15293
  Датум продаје: 2018-10-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Ии 111/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 111/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Антонић Владан из Шапца
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 14:50:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 15292
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: I-6 ИИв 214/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.59/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕНЕН д.о.о. Ченеј
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторска приколица
  Опис предмета продаје: Тракторска приколица ЗМАЈ 489, регистарских таблица ZR51/АА1, црвене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 600.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 300.000,00


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 12:09:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 15291
  Датум продаје: 2018-10-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И И 347/20104 и И И 353/2
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БАЈРАМА ДЕРВИШАЈА, сада у Савезној Републици Немачкој
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари – возила FIAT PUNTO
  Опис предмета продаје: путничко возило марка и тип: „FIAT PUNTO", број шасије: „ZFA18800000307502", број мотора: „188A40000321575", године производње: 2001, рег ознака: „BG 925 ZX"; Предметно возло је произведено-набављено 2001. године, у тренутку извршења процене вредности, предметно возило је старо 17 година и два месеца.
  Процењена вредност предмета продаје: 113.475,00
  Почетна цена предмета продаје: 34042,50


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 13:30:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 15290
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И И 162/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИРЈАНЕ СИЈИЋ из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности – земљишта y К.О. Сланци
  Опис предмета продаје: 1 ) целокупног земљишта на катастарској парцели број 3274 К.О. Сланци укупне површине 1.602,00 м2 износи 1.042.902,00 динaра и 2 ) ½ идеалних делова земљишта на катастарској парцели број 1436 К.О. Сланци, укупне површине 1.427,00 м2 износи 590.778,00 динара. У укупном износу од 1.633.680,00 динара. Тржишна вредност целокупног земљишта на катастарској парцели број 3274 К.О. Сланци укупне површине 1.602,00 м2 износи 1.042.902,00 динaра, а тржишна вредност ½ идеалних делова земљишта на катаст
  Процењена вредност предмета продаје: 1.633.680,00
  Почетна цена предмета продаје: 490.104,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-10-01 09:37:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 15289
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-190/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 83/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Зубарска столица марке-ЕЛЕКРТА К ЈУГОДЕНТ НОВИ САД, непозната година производње Зубарска столица марке-PROGRES, непозната година производње Стерилизатор суви, непозната година производње Стерилизатор UV, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 233.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 116.500,00


  Оглас поставио: Станко Филиповић
  Датум и време постављања: 2018-09-10 11:16:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/28
  Е-маил адреса: stankovr@hotmail.com
  Контакт телефон: 0631661625
  ПИБ: 107576836
  Матични број: 62840412

  Број записа у бази: 15288
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.12Б/28, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И-2316/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.А290/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "УНИВЕРЗАЛ БАНКА" АД Београд у стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: стамбени објекат, надстрешница помоћни објекат са плевњом и помоћног објекта оставе са надстрешницом, заједно са земљиштем у укупној површини од 1082м2
  Процењена вредност предмета продаје: 3.008.866,12 динара
  Почетна цена предмета продаје: 902.659,84 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-09-10 11:06:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 15287
  Датум продаје: 2018-10-09
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића бр.7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И-2648/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-101/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АЛГО ДОО НИШ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило марке „RENAULT“,тип „CLIO"
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 400.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 280.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-09-10 10:43:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 15286
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-5201/10
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А726/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: CRT телевизор марке-SCHNAIDER, 60cm, сиве боје, неисправан, непозната године производње Комода из три дела, браон боје, непозната године производње Комода из два дела, браон боје, непозната године производње ТА пећ, неисправна, непозната године производње Калорифер, неисправан, непозната године производње
  Процењена вредност предмета продаје: 17.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.200,00


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-09-10 09:49:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 15285
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.161-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГИЦА САРИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 3.542.706,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.479.894,20 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-10 09:10:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 15284
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-603/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Живановић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторска приколица „FAK“ 4570, 2. Циркулар „AVOLA“, Fischbacher ZB 450-4, 3. Комплет gedora мар
  Опис предмета продаје: Тракторска приколица „FAK“ 4570, 2. Циркулар „AVOLA“, Fischbacher ZB 450-4, 3. Комплет gedora марке „BOSH” SW-Stahl, 4. Убодна тестера „BOSH“ GST 80 PE, 5. Бушилица“BOSH“ GBH 2-26 DFR Professional,
  Процењена вредност предмета продаје: 197.794,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 138.455,80 динара


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-09-10 08:31:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 15282
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: И.И.965/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.206/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Викенд кућа бр.зграде 1, на згради рибарства, бр.зграде 2. и на земљишту на парцели 1099/7, потес Бољковине, лист непокретности 283К.О.Читлук
  Процењена вредност предмета продаје: 1.598.680,00
  Почетна цена предмета продаје: 799.340,00


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-09-10 07:40:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 15281
  Датум продаје: 2018-10-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 300/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком" Србија ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило "Volkswagen" модел 13 Е, година производње 1986.
  Процењена вредност предмета продаје: 39.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 19.500,00 дин.


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2018-10-02 17:18:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 15280
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: 12 ПЕШАДИЈСКИ ПУК БР. 13 КРУШЕВАЦ
  Пословни број судског предмета: ИИ-760/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 232/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈУГООПРЕМА ДОО КРУШЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТРОСОБАН СТАН ПОВРШИНЕ 63М2
  Опис предмета продаје: ТРОСОБАН СТАН ПОВРШИНЕ 63М2 УПИСАНО У ЛН 3935 КО КРУШЕВАЦ
  Процењена вредност предмета продаје: 4.674.055,32
  Почетна цена предмета продаје: 3.271.838,72


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-09-07 17:06:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 15279
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 5
  Пословни број судског предмета: И.и 249/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.101/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аддико Банк А.Д Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: 1. Пољопривредно земљиште , њива 5 класе 2. земљиште под зградом,земљише уз зграду - објекат,грађевинско земљиште, породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 899.419,00 динара 2. 1.687.929,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-09-07 15:00:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 15278
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 71/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 71/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Чаркић Горан из Прњавора
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-07 14:40:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 15277
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 10 00
  Место продаје: Стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: ИИ-176/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-204/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Злата Младеновић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторно возило марке ауди
  Опис предмета продаје: моторно возило марке ауди
  Процењена вредност предмета продаје: 70.900,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.450,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 09:04:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 15276
  Датум продаје: 2018-11-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 2ИИв-722/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-200/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НЕВА ПРОДУКТ ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 71.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 37.750,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-09-07 14:19:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 15275
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета: Ии 80/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-33/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марко Јанић, БРЕСТАЧ, ул. Петра Ђуричића бр.26, ЈМБГ 2803987880018
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Преса за сено марке 'Class' , половна, зелене боје
  Опис предмета продаје: Преса за сено марке 'Class' , половна, зелене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 126.000,00


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-09-07 14:15:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 15274
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-267/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 127/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранко Чеперковић
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 19 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767