ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-07-04 11:21:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 13647
  Датум продаје: 2018-08-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 4 Ии-117/2018 од 19.05.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 148/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДИКО БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 6295 КО Кикинда - Породична стамбена зграда број зг
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 6295 КО Кикинда - Породична стамбена зграда број зграде 1 површине 128м2 број етажа пр која се налази у улици Његошева 55 Кикинда и на парцели број 9678/2 градско грађевинско земљиште укупне површине 3а36м2 власници Славица Красић и Наташа Красић обим удела ½ процењене вредности 2.300.000,00 динара Непокретност није слободна од лица и ствари. У непокретности живи извршни дужник
  Процењена вредност предмета продаје: 2.300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.610.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-07-04 10:08:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 13646
  Датум продаје: 2018-07-30
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.235/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-435/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Даница Радојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена покретних ствари износи 50% од процењене вредности ствари. Цена покретних ствари се слободно уговара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-07-04 10:05:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13645
  Датум продаје: 2018-07-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 36/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 36/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-07-04 09:59:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 13644
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Улица Краља Александра I Карађорђевића 132, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 217/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ,,Водовод и канализација" Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Угаона гарнитура, постоље за телевизор, фотеља, двосед
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: Угаона гарнитура износ од 15.000,00 динара, постоље за телевизор износ од 4.000,00 динара, фотеља износ од 4.000,00 динара, двосед износ од 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: -


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 12:17:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 13642
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: И.И-67/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-190/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: “UNICREDIT BANK” СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД, Београд, ул. Рајићева бр. 27-29, МБ 17324918, ПИБ 100000170
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ НАМЕЊЕНЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ У ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИ
  Опис предмета продаје: 1.Вакуум пунилица са уређајем за порц., марке ACTHUNG тип ELEKTRO, година производње 2005., 2. Дизалица за говеда и свиње ручне израде, година производње 2011., 3. Казан за барење Hersteller Bauhasstac Kbein, година производње 2006., 4. Тестера за расецање свиња Ruhle, кружна, година производње 2007.
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 236.369,00 ДИН., 2. 21.273,20 ДИН., 3. 41.364,60 ДИН., 4. 10.636,60 ДИН.
  Почетна цена предмета продаје: 1. 118.184,50 ДИН., 2. 10.636,60 ДИН., 3. 20.682,30 ДИН., 4. 5.318,30 ДИН.


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-07-04 09:22:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 13641
  Датум продаје: 2018-07-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 611/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 611/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SVEA FINANCE" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Лап – топ ACER ; орман 4 дела браон ; ТВ „VESTEL“ 51cm ; орман са огледалом ; столица за љуљање
  Процењена вредност предмета продаје: 7.500,00 динара ; 20.000,00 динара ; 2.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-07-04 09:21:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 13640
  Датум продаје: 2018-08-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.Ивк А182-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк А182-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Беочин
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: Витрина, кауч, фотеља, веш машина
  Процењена вредност предмета продаје: 37.000, 00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 25.900,00 дин.


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-07-04 09:10:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 13639
  Датум продаје: 2018-08-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ 415/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 156/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНК
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, број зграде 1, спратност Пр, адреса Иве Лоле Рибара бр. 231, површина земљишта под зградом 72м2, кат.парц. бр. 4781, ЛН бр. 5730 КО Бачка Паланка
  Процењена вредност предмета продаје: 2.357.683,20 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.650.378,82 дин.


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-07-04 08:53:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 13638
  Датум продаје: 2018-08-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: I-6 Иив 178/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 50/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EVOLUCIJA 2004 DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: црвене боје, MASSEY FERGUSON, рег ознаке YR AAD-78
  Процењена вредност предмета продаје: 750.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 525.000,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-03 15:18:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13636
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв 160-16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв -А264/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Societe Generale Banka ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, кауч, сто и четири столице, орман двокрилни, електрични шпорет, замрзивач, усисивач
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-03 15:15:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13635
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИВ 237/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 8/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EXPOBANK AD Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: гарнитура "Мојца Симпо"- две фотеље и тросед, телевизор, музички стуб, веш машина, двокрилни орман,
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 69.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 48.300,00 динара


  Оглас поставио: Добрила Павлица
  Датум и време постављања: 2018-07-03 15:13:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Е-маил адреса: dobrilapavlica@gmail.com
  Контакт телефон: 0621883538
  ПИБ: 108588762
  Матични број: 63557510

  Број записа у бази: 13634
  Датум продаје: 2018-07-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 535/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ A 21/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGROGLOBE DOO NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште - њивe
  Опис предмета продаје: уписано у Лист непокретности број 4831 КО Оџаци и Лист непокретности број 4819 КО Оџаци
  Процењена вредност предмета продаје: 754.323,90 динара и 682.612,92 динара
  Почетна цена предмета продаје: 528.026,73 динара и 477.829,04 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-07-03 15:04:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 13632
  Датум продаје: 2018-07-25
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-82/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-319/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Ћелић
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: TV марке VIVAX у исправном стању, Компљутер, кућиште и монитор SAMSUNG ,Монитор (посебно) марке SA
  Опис предмета продаје: TV марке VIVAX у исправном стању, Компљутер, кућиште и монитор SAMSUNG ,Монитор (посебно) марке SAMSUNG, Ледни и аутомилер марке WILINGER, Тример марке STRAUS, Моторно возило марке FORD ORION власништтво Ракић Никола, DIZEL 1600, Моторно возило марке OPEL VEKTRA на име тј власништво Ракић Никола, бензинац 1600
  Процењена вредност предмета продаје: 242.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 121.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-03 15:01:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13631
  Датум продаје: 2018-07-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 1496/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1033/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-УПРАВА ЦАРИНА- ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, кауч, сто и две столице, фрижидер, сточић, регал
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 23.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 11.750,00 динара


  Оглас поставио: Александар Дуркулић
  Датум и време постављања: 2018-08-03 16:45:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Војводе Мишића 1
  Е-маил адреса: durkulic@mts.rs
  Контакт телефон: 063541467
  ПИБ: 108317439
  Матични број: 63367613

  Број записа у бази: 13630
  Датум продаје: 2018-08-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Максима Горког бр. 1 А / 5 / 54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-287/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-26/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НЕПОКРЕТНОСТИ
  Опис предмета продаје: Пословна зграда за коју није утврђења делатност, Темерин
  Процењена вредност предмета продаје: 4.164.132,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.914.893,00 динара
  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-03 14:55:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13629
  Датум продаје: 2018-07-25
  Време продаје: 10
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 1799/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1156/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО "EOS MATRIX" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, сто и четири столице, двосед, фотеља, фрижидер, веш машина, двокрилни орман, електрични ш
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 39.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 27.300,00 динара


  Оглас поставио: Александар Дуркулић
  Датум и време постављања: 2018-07-03 14:54:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Војводе Мишића 1
  Е-маил адреса: durkulic@mts.rs
  Контакт телефон: 063541467
  ПИБ: 108317439
  Матични број: 63367613

  Број записа у бази: 13628
  Датум продаје: 2018-08-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-5032/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-195/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НЕПОКРЕТНОСТИ
  Опис предмета продаје: Њиве 1. класе
  Процењена вредност предмета продаје: разно
  Почетна цена предмета продаје: разно


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-03 14:51:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13627
  Датум продаје: 2018-07-24
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 111/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 82/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Национална служба за запошљавање-Филијала Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, кауч,фрижидер, замрзивач, сто и две столице, мали стичић
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 33.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-27 09:08:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13626
  Датум продаје: 2018-08-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 1069/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 964/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: непокретност уписана у лист непокретности 1010 КО Злот III- викенд кућа
  Процењена вредност предмета продаје: 1.526.532,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 763.266,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 10:34:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 13624
  Датум продаје: 2018-08-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у сали за састанке
  Пословни број судског предмета: Ив-1602/2011
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А30/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PROIZVODNO PROMETNO DRUŠTVO MAGNUM DOO PARAĆIN
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива пете класе
  Опис предмета продаје: Њива 5. класе, површине 5 а 8 м² (508 м²), који се налази на КП бр 3472/16 КО Параћин, потес Петловац, врста земљишта грађевинско, врста права држалац, врста својине приватна
  Процењена вредност предмета продаје: 525.122,08 динара
  Почетна цена предмета продаје: 157.536,63 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767