ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2017-10-09 12:19:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 6978
  Датум продаје: 2017-11-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.И.264/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.158/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Снежана Домокош
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: надгробни споменик – пирамида од мермера
  Опис предмета продаје: покретне ствари - разно
  Процењена цена предмета продаје: 48.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 33.600,00


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2017-10-09 11:36:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 6977
  Датум продаје: 2017-11-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Николе Пашића 7/I/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И-189/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-111/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 4. класе, као пољопривредно земљиште, површине 5.21,70 ха
  Опис предмета продаје: КП бр. 3957, њива 4. класе, као пољопривредно земљиште, површине 5.21,70 ха, уписана у ЛН бр. 578 КО Клока, РГЗ СКН Топола
  Процењена цена предмета продаје: 21.334,3369 евра
  Почетна цена предмета продаје: 14.934,0358 евра


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 09:55:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202095
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 6976
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 1035/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.- 75/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Технолошки факултет Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке Volkswagen Caddy Kombi 1,4, годиште 1999., бела боја
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-10-09 11:33:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 6975
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ- 50/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 165/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Јанковић
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кп. 4211/1, бр. зг. 1 земљиште под зградом-објектом површине 72м2, КП.бр. 4211/1 њива класе 1. класе
  Опис предмета продаје: кп. 4211/1, бр. зг. 1 земљиште под зградом-објектом површине 72м2, КП.бр. 4211/1 њива класе 1. класе површинњ 6,76 ари уписане У ЛН. БР. 7344 ко Петровац на Млави на име Живке Ђоршевић из Петровца на Млави ЈМБГ: 1903948757919, врста права својина, обим удела 1/1, кп. 4211/1, у власничком листу налази се уписана породична стамбена зграда површине 72м2, ПР1, објекат изграђен без одобрења за градњу, носилац права на објекту Живка Ђоршевић из Петровца на Млави ЈМБГ: 1903948757919, врста права својин
  Процењена цена предмета продаје: 1.129.578,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 790.107,60 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-10-09 11:25:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 6973
  Датум продаје: 2017-11-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: ИИв. бр. 274/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 348/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АЛЦУ МЕТАЛИ ДОО НИС
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 69.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 34.500,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-10-09 11:08:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 6972
  Датум продаје: 2017-11-07
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ИИв 944/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив А291/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ла Фантана ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати
  Опис предмета продаје: веш машина, микроталасна, теа пећ, ормари.....
  Процењена цена предмета продаје: од 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 4.200,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-10-09 10:51:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6969
  Датум продаје: 2017-11-02
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: И.ИВК. 120/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 120/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Енергана Сомбор
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 1.201.233,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 720.739,80 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-10-09 10:36:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 6968
  Датум продаје: 2017-10-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИв 109/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 174/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈОВАН АЛАРГИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ГУМЕ, МОТОРНО УЉЕ, УЉЕ ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ
  Опис предмета продаје: ГУМЕ РАЗЛИЧИТИХ ДИМЕНЗИЈА И ВРСТА, И МОТОРНО УЉЕ " Valvoline"-више различитих врста
  Процењена цена предмета продаје: од 1.885,00 дин до 28.600,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: од 1.319,50 дин до 20.020,00 дин


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-10-09 10:24:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 6966
  Датум продаје: 2017-10-31
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ив 5380/2010
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 223/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сокој - Организација музичких аутора Србије, Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати
  Опис предмета продаје: тв, стони фудбал
  Процењена цена предмета продаје: од 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 30.000,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 14:46:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 6965
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.304/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.107/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Номил промет" доо Ариље
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: лампек за ракију, аутомобил, базен, дигитална вага, ручни тример за траву и приколица за мотокултива
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-10-09 10:09:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 6964
  Датум продаје: 2017-11-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИв 240/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 136/16а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: " ФРИКОМ" ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач
  Опис предмета продаје: Замрзивач марке " НЕСТЛЕ", запремине 309 литара
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00 дин


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-11-01 08:26:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 6963
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Иив 280/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 113/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агроунија ДОО Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине
  Опис предмета продаје: виљушкар,аутобус,цистерна.....
  Процењена цена предмета продаје: од 282.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 141.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-10-09 09:28:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6962
  Датум продаје: 2017-10-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 2 ИИв 52/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 148/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и земљиште
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 1.345.312,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 403.593,75 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-10-09 09:01:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 6961
  Датум продаје: 2017-11-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 278/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 560/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПИРЕУС БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 21.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.700,00 динара


  Оглас поставио: Милан Јовичић
  Датум и време постављања: 2017-10-09 08:42:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Мајур, Улица Светог Саве број 42
  Е-маил адреса: jovicic.mil@gmail.com
  Контакт телефон: 0631026634
  ПИБ: 107576676
  Матични број: 62839287

  Број записа у бази: 6960
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Мајур, ул. Светог Саве бр.42
  Пословни број судског предмета: 8Ии бр.348/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 35/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕМ Петрол Богатић доо Богатић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Земљиште кат.парц.бр. 1140, земљиште кат.парц.бр.1141, земљиште кат.парц.бр.7421и земљиште кат.парц.бр.7451
  Процењена цена предмета продаје: 3.036.230,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.125.361,00 динара


  Оглас поставио: Малиша Младеновић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 13:26:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, ул. Светог Саве бр 19
  Е-маил адреса: izvrsiteljmalisasd@gmail.com
  Контакт телефон: 0644907932
  ПИБ: 108603709
  Матични број: 63567973

  Број записа у бази: 6959
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Светог Саве број 19
  Пословни број судског предмета: и.и 222/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 109/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PNEUTECH DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника и намештај
  Опис предмета продаје: Телевизор, комода , сточић, лампа, микорталасна пећникца, дрвена полица, радни сто, гардеробер
  Процењена цена предмета продаје: 38.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 26.950,00 динара


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2017-10-07 15:30:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: 25230 Кула, Маршала Тита 246д
  Е-маил адреса: veljkoguberinic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649331127
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 6958
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Маршала Тита 246 д, Кула
  Пословни број судског предмета: ИИ 331/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 29/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштво са ограниченом одговорношћу "Агро Село" трговина и организовање производње Бачко Градиште
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа и њива
  Опис предмета продаје: непокретности које су предмет овог извршног поступка уписаних у Лист непокретности број 1448 К.О Турија у обиму удела 1/2
  Процењена цена предмета продаје: 203.422,00
  Почетна цена предмета продаје: 142.395,00


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-10-06 16:17:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 6957
  Датум продаје: 2017-11-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларијa Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
  Пословни број судског предмета: 2 И-1808/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-837/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Никола Радичевић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Кат. парцела 7188, површина 56 m2, земљиште под зградом – објектом, кат. парцела 7188, површина 27 m2, земљиште под зградом – објектом, кат. парцела 7188, површина 153 m2, земљиште уз зграду – објекат, Породична стамбена зграда број 1, површине у габариту 56 m2, изграђеној на кп. бр. 7188, Помоћна зграда број 2, површине у габариту 27 m2, изграђеној на кп. бр. 7188, право својине уписано Решењем РГЗ –а бр. 952-02-4-3709/2015 од 23.12.2015. године,
  Процењена цена предмета продаје: 3.538.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.122.800,00 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-10-06 16:11:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 6956
  Датум продаје: 2017-10-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 356/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 144/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Каролина Стефанов
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа и парцела у Дебељачи
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 1.790.623,62
  Почетна цена предмета продаје: 1.253.436,53


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2017-11-03 16:53:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 6955
  Датум продаје: 2017-11-28
  Време продаје: 11:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 35000 Јагодина
  Пословни број судског предмета: ИИ 216/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 170/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милосављевић Томислав
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар -моторно возило
  Опис предмета продаје: покретна ствар, детаљније у Закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у Закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767