ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1395 активних, од укупно 5858 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-08-08 12:53:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 5481
  Датум продаје: 2017-09-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив-A265/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ИСКРА М" Д.О.О Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Грађевинска комбинирка марке"Kamatsku WB 97s , Косачица марке "SIP 165" , Тањирача 24 диска ,Телевиз
  Опис предмета продаје: Грађевинска комбинирка марке"Kamatsku WB 97s , Косачица марке "SIP 165" , Тањирача 24 диска ,Телевизор "PHILIPS 42" , "Ford transit" комби , Аутомобил "Opel tigra"
  Процењена цена предмета продаје: 3.600.000,00 , 100.000.00 , 70.000,00 , 30.000,00 , 180.000,00 , 70.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2017-08-08 12:00:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 5479
  Датум продаје: 2017-09-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: ИИ-7/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 18/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Синиша Лазаревић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 2/3 идеалног дела породичне стамбене зграде, бр. зграде 1 и помоћне зграде, бр. зграде 2, у сувласни
  Опис предмета продаје: 2/3 идеалног дела породичне стамбене зграде, бр. зграде 1 и помоћне зграде, бр. зграде 2, у сувласништу извршног дужника, саграђених на парцели бр. 10529/1, земљиште по зградом-објектом површине 85м2, земљиште под зградом-објектом површине 65м2, земљиште уз зграду-објекат површине 77м2, укупне површине парцеле 02а27м2 која је државној својини са правом коришћења у корист власника зграде-објекта, уписане у лист непокретности бр 2006 к.о. Ириг
  Процењена цена предмета продаје: 1.632.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.142.680,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-08-08 11:48:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 5478
  Датум продаје: 2017-08-25
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Н
  Пословни број судског предмета: Ии 1527/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 230/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Асентић Александар и др које заступа адв Милош Кравић, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретност
  Опис предмета продаје: путничка возила, теретно возило, виљушкар
  Процењена цена предмета продаје: од 1.020.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 714.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-08-08 11:35:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 5477
  Датум продаје: 2017-08-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-373/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" , Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач"GORENJE" 310L, Фрижидер "OBODIN", Лап топ "TOSHIBA"M39xs114
  Опис предмета продаје: Замрзивач"GORENJE" 310L, Фрижидер "OBODIN", Лап топ "TOSHIBA"M39xs114
  Процењена цена предмета продаје: 8,000.00 , 6,000.00 8,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 5,600.00 , 4,200.00 , 5,600.00


  Оглас поставио: Зорица Милошевић
  Датум и време постављања: 2017-08-08 11:29:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Чеде Васовића 10
  Е-маил адреса: office@izvrsitelj-milosevic.rs
  Контакт телефон: 0652637465
  ПИБ: 108588176
  Матични број: 63556904

  Број записа у бази: 5476
  Датум продаје: 2017-09-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Чеде Васовића бр. 10, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-16/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-10/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: - Остале зграде – економски потест Село, број етажа: Пр1, број парцеле 1159/2, бр. зграде 1, уписане у лист непокретности број 322 КО Крвије – oбјекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката, - Њива 5. Класе, површине 82а 52м2, потест Парикоже, број парцеле 322, уписане у лист непокретностиброј 322 КО Крвије, - Воћњак 3. Класе, површине 16а 03м2, потес Село, број парцеле 1159/2, уписане у лист непокретности број 322 КО Крвије, - Њива 4. класе, површине 1 hа 07а 14м2, потес Село, број п
  Процењена цена предмета продаје: 1.326,987,59 динара
  Почетна цена предмета продаје: 928.891,31 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-08 11:18:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5475
  Датум продаје: 2017-08-31
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.и 3/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 3/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-08-08 11:04:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 5473
  Датум продаје: 2017-08-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-432/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" , Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач"Gorenje"210L , Фрижидер "Gorenje" , Електрични шпорет"S 140", Сто и четири столице
  Опис предмета продаје: Замрзивач"Gorenje"210L , Фрижидер "Gorenje" , Електрични шпорет"S 140", Сто и четири столице
  Процењена цена предмета продаје: 7,000.00 , 5,000.00 , 7,000.00 , 5,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 4,900.00 , 3,500.00 , 4,900.00 , 3,500.00 ,


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-08-08 09:42:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 5472
  Датум продаје: 2017-09-07
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: ИИ 10/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 168/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живота Павловић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил, прскалице, косилица, ланци за снег
  Опис предмета продаје: аутомобил, прскалице, косилица, ланци за снег
  Процењена цена предмета продаје: 51.500,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 36.050,00 дин


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-08-08 09:30:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 5471
  Датум продаје: 2017-08-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 102/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 214/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БАРКЕЛ ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: VOLKSWAGEN CADY
  Процењена цена предмета продаје: 400.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 200.000,00 динара


  Оглас поставио: Ивана Жугић
  Датум и време постављања: 2017-08-08 09:00:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Kарађорђева 25/6
  Е-маил адреса: ivanazugic75@gmail.com
  Контакт телефон: 0643820273
  ПИБ: 107593729
  Матични број: 62852950

  Број записа у бази: 5470
  Датум продаје: 2017-08-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Карађорђева 25/6, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив.107/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.34/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Banca Intesa AD Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности, зграде и просторије за металопрерађивачку индустрију
  Опис предмета продаје: Продаја непокретности, зграде и просторије за металопрерађивачку индустрију уписаних у лист непокретности 11544 КО Крагујевац 1, које се налазе на кат. парцели 7405/1
  Процењена цена предмета продаје: 287.820.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-08 08:31:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5469
  Датум продаје: 2017-08-30
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.и 66/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 66/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Синиша Павловић из Шапца
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2017-08-08 08:19:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 5468
  Датум продаје: 2017-08-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 282/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналац Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: Веш машина, компресор, плинска боца
  Процењена цена предмета продаје: 31.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.500,00


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-09-01 13:12:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 5467
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.548/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ПАРКИНГ СУБОТИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половна покретна ствар.
  Опис предмета продаје: Предмет продаје детаљно описан у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 230.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 115.000,00 динара


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-08-31 19:15:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 5466
  Датум продаје: 2017-09-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-А325/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покретне ствари затечене у кући извршног дужника , према закључку о јавној продаји. Ствари су коришћене .
  Процењена цена предмета продаје: 34.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.000,00


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-08-07 17:04:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 5465
  Датум продаје: 2017-09-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларијa Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
  Пословни број судског предмета: И И-448/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А868/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САВА ОСИГУРАЊЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: породичне стамбене зграде, бр. зграде 1, породичне стамбене зграде, бр. зграде 2, помоћне зграде, бр. зграде 3, помоћне зграде, бр. зграде 4, помоћне зграде, бр. зграде 5, земљишта уз зграду-објекат
  Процењена цена предмета продаје: 6.010.240,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 4.207.168,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2017-09-22 13:02:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 5464
  Датум продаје: 2017-10-20
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе бр. 3, стан број 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.И.285/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.60/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ernst Uwe Wilhem Bode
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретне ствари-моторног возила-ауто
  Опис предмета продаје: аутомобил марке peugeot 206, регистрације SD051-RY (ранији број регистрације SD043-KX), 2001. годиште, запремина мотора 1,1 литар, погон на бензин
  Процењена цена предмета продаје: 200.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2017-08-07 16:31:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 5463
  Датум продаје: 2017-08-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.И.302/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.145/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранислав Беочанин
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил марке FIAT BRAVO, ТВ марке HARIER, трактор ИМТ
  Опис предмета продаје: покретне ствари - разно
  Процењена цена предмета продаје: 337.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 168.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-09-04 09:27:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 5461
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 831/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А207/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радмила Терзић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 15.000,00 динара до 18.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.500,00 динара до 9.000,00 динара


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2017-08-07 15:37:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 5460
  Датум продаје: 2017-08-28
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.9
  Пословни број судског предмета: ии694/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИА-50/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне стври,
  Опис предмета продаје: гарнитуре, столови, столице, музичка линија, компијутер, телевизор
  Процењена цена предмета продаје: 8.000,00 до 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 до 20.000,00


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-08-07 15:34:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 5459
  Датум продаје: 2017-09-01
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: И.372/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.280/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДЕСАНКА ЛАЗАРЕВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ближе описано у закљ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продајиж
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767