ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 08:42:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 12373
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 12.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.177/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина горење, тв самсунг
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 08:49:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 12372
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 11.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.164/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: тв лг плазма, минилинија Панасоник, кафемат Вивакс
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.000,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-05-18 14:54:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 12371
  Датум продаје: 2018-06-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 670/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А248/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ликов Дејан и остали
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива
  Процењена вредност предмета продаје: 654.733,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 458.313,1 динара


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2018-05-18 14:51:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Господара Вучића 189, 2 sprat
  Е-маил адреса: jelenapopovic.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 12370
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Господара Вучића бр.189, Београд
  Пословни број судског предмета: И.Ив 316/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 241/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна банка ад Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 идеалног дела четворособног стана
  Опис предмета продаје: 1/2 идеалног дела четворособног стана у уличном делу, у приземљу у улици Бранка Радичевића бр. 27 А, Лазаревац, на катастарској парцели 1929, уписаној у ЛН 38 КО Лазаревац
  Процењена вредност предмета продаје: 408.019,42 динара
  Почетна цена предмета продаје: 285.613,59 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 08:54:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 12369
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.175/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV CROWN, веш машина EI Sandra, регал браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 09:08:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 12368
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.157/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv medion
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 08:39:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 12367
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1304/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: тв фокс
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2018-05-18 14:42:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 12366
  Датум продаје: 2018-06-08
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: КАНЦЕЛАРИЈА ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА СЛОБОДАНА ЖИВАНОВА, НОВИ САД, УЛ. ФУТОШКА 1 А
  Пословни број судског предмета: ИИ 4629/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГАН БАРБЕРИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЛИВАДА 6 КЛАСЕ ВИНОГРАДИ 2 КЛАСЕ КО СРЕМСКА КАМЕНИЦА
  Опис предмета продаје: ливада 6 класе површине 40а67м2 парцела 3519 л непокретности 139 с каменица потес старо село идеални део шестина виноград 2 класе површина 7а85м2 парцела 1346 1 л непокретности 6808 ко с каменица власништво дужника дваанаестина потес ново село и виногради 2 класе 16а 90м2 и 8а09м2 и 61 м2 парцеле 1346 2 1346 2 1346 4 као и 36м2 парцела 1346 5 све потес ново село к о сремска каменица
  Процењена вредност предмета продаје: 2.351.628,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.646.139,60


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2018-06-05 11:26:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 12363
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ФУТОШКА 1А, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: ИИ 4645 2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 12 2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛИШИЋ МИНОР
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА БРОЈ 1 ПОВРШИНА 129 М2, СТАМБЕНО ПОСЛОВНА ЗГРАДА, ПОМОЋНА ЗГРАДА
  Опис предмета продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА БРОЈ 1 ПОВРШИНА 129 М2, СТАМБЕНО ПОСЛОВНА ЗГРАДА, ПОМОЋНА ЗГРАДА СВЕ ИЗГРАЂЕНО НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 1471, К.О. СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ УПИСАНО У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ 3426 К.О. СРЕМДКИ КАРЛОВЦИ
  Процењена вредност предмета продаје: 17.649.753,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.824.876,50 динара


  Оглас поставио: Наташа Михајловић
  Датум и време постављања: 2018-05-18 13:15:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Раде Кончара 3
  Е-маил адреса: izvrsitelj.natasa@gmail.com
  Контакт телефон: 0640502205
  ПИБ: 109346424
  Матични број: 64109359

  Број записа у бази: 12358
  Датум продаје: 2018-06-13
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Краља Милана 47, Врање
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр-2487/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А529/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска Банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда површине 113м2 у габариту
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда површине 113м2 у габариту, спратности По+Пр+Сп+ПК
  Процењена вредност предмета продаје: 9.075.148,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.352.603,60


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 13:46:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 12357
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица Војводе Симе 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 659/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "PWW" ДОО НИШ, Ниш, ул. 25. Мај бр. 656, МБ 20078995, ПИБ 104087707, огранак Велика Плана, ул. Николе Пашића бр. 7.
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: комплет рачунар са монитором, телевизор PHILIPS, стаклени сто, трпезаријски сто, дужине 3 метара, огледало, мопед APN6, регистарских ознака VP00155, пумпа за трактор за прскање воћа
  Процењена вредност предмета продаје: 68.000,00 динара (15.000,00 динара, 5.000,00 динара, 5.000,00 динара, 5.000,00 динара, 3.000,00 динара, 10.000,00 динара, 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 34.000,00 динара (7.500,00 динара, 2.500,00 динара, 2.500,00 динара, 2.500,00 динара, 1.500,00 динара, 5.000,00 динара, 5.000,00 динара, 7.500,00 динара)


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-05-18 12:14:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 12356
  Датум продаје: 2018-06-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии 512/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 803/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Добринка Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило марке ZASTAVA, модел 80.12 TURBO ZETA, број шасије 91060199
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 175.000,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-05-18 12:06:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 12355
  Датум продаје: 2018-06-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Иив. 714/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 274/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SLACOM o.d. из Ужица
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прикључно возило
  Опис предмета продаје: Прикључно возило марке "KOEGEL", година производње 2001., регистарске ознаке АC-008UE
  Процењена вредност предмета продаје: 830.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 581.000,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-05-18 11:59:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 12354
  Датум продаје: 2018-06-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Иив 658/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 259/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JUGOFRIGO COOP DOO из Чајетине
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило марке "GAZ", тип 3302-15314Х2, регистарске ознаке UE061-WĐ, број шасије Х9633020052053941, година производње 2005.
  Процењена вредност предмета продаје: 220.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 154.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-05-18 11:16:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 12353
  Датум продаје: 2018-06-14
  Време продаје: 15 časova
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 149/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 389/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, број зграде 2, површине 73 м2, Шид, ул. Сваска бр. 1, кат.парц.број 4600/
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, број зграде 2, површине 73 м2, Шид, ул. Сваска бр. 1, кат.парц.број 4600/2
  Процењена вредност предмета продаје: 3.700.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.850.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-05-18 11:15:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 12352
  Датум продаје: 2018-06-11
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-419/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-449/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Милошевић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Дрљача тешка трокрилна, зелено-црвене боје
  Опис предмета продаје: Дрљача тешка трокрилна, зелено-црвене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 178.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 89.250,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-05-18 11:11:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 12351
  Датум продаје: 2018-06-19
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 63/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 68/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нова Агробанка у стечају ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: од 12.000,00 динара до 20.000,000 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 6.000,00 динара до 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-05-18 10:56:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 12350
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Југ Богданова 4/7 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-199/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-124/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA" А.Д. Београд, Београд, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 50а/б, МБ 07552335, ПИБ 100000303
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: моторно возило - марка Самоградња, година производње 1997
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-05-18 10:49:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 12349
  Датум продаје: 2018-06-19
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 619/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 291/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 23 са објектима, К.О. Белегиш
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 23 са објектима, К.О. Белегиш
  Процењена вредност предмета продаје: 3.524.927,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.467.448,90 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-05-18 10:47:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 12348
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца ул.Милоша Обилића 24/1, Чачак
  Пословни број судског предмета: И-24/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 306/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубица Петковић, Горњи Милановац
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Земљиште, без објеката, све уписано у лист непокретности бр. 20 КО Синошевићи
  Процењена вредност предмета продаје: 713.095,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 499.166,50 дин


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767