ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2018-04-11 11:45:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 10615
  Датум продаје: 2018-05-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: 5-ИИв-4571/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 305/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SECURITAS SERVICES DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Индустријске машине
  Опис предмета продаје: Коришћене машине
  Процењена цена предмета продаје: 450.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 225.000,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-03-09 11:27:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 10614
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.ив.бр. 189/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 349/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, помоћна зграда и земљиште под зградом и уз зграду у уделу од 1/1
  Процењена цена предмета продаје: 1.145.472,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 801.830,40 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-03-09 10:25:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 10613
  Датум продаје: 2018-12-04
  Време продаје: 11
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ињац Мирослава, Чачак, Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И.и 64/165
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 113/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иванковић Грујица
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: А) ½ КП бр. 139 КО Миоковци, Велики врх, шумско земљиште, по култури шума 7. Класе, површине 0.24.
  Опис предмета продаје: А) ½ КП бр. 139 КО Миоковци, Велики врх, шумско земљиште, по култури шума 7. Класе, површине 0.24.92 ха, у износу од 77.573,94 динара; Б) ½ КП бр. 174 КО Миоковци, Љубоводе, пољопривредно земљиште, по култури ливада 6. класе, површине 0.73.15 ха у износу од 81.363,30 динара; В) ½ КП бр. 1198 КО Миоковци, ПОД , пољопривредно земљиште, по култури ливада 4. класе, површине 0.40.94 ха, у износу од 23.041,80 динара; а све уписано у листу непокретности 446 К.О. Миоковци
  Процењена цена предмета продаје: А) ½ КП бр. 139 КО Миоковци, Велики врх, шумско земљиште, по култури шума 7. Класе, површине 0.24.92 ха, у износу од 77.573,94 динара; Б) ½ КП бр. 174 КО Миоковци, Љубоводе, пољопривредно земљиште, по култури ливада 6. класе, површине 0.73.15 ха у износу од 81.363,30 динара; В) ½ КП бр. 1198 К
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00 - 500,000,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-03-09 10:13:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 10612
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ињац Мирослава, Чачак, Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И64/17
  Број предмета јавног извршитеља: И 136/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДО "Таково осигурање"
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућинство
  Опис предмета продаје: А) Телевизор марке „SAMSUNG“ стар 4 године по почетној цени од ................. 7.000,00 динара; Б) Сточићи за телевизор, иверица стара 5 година по почетној цени од ...................3.500,00 динара; В) Мини линија „AIVA“ сиве боје, стара 15 година по почетној цени од .......... 1.750,00 динара; Г)Машина за прање судова „ARISTON“ беле боје, стара 5 година по почетној цени од ......9.100,00 динара; Д) Веш машина „SIEMENS“ беле боје по почетној це
  Процењена цена предмета продаје: 1750- 7,000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.000- 25.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-03-09 09:58:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 10611
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ињац Мирослава, Чачак, Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: Ив 127/16
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 294/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Велибор Вујашевић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило, прикључно возило и покућинство
  Опис предмета продаје: ) Телевизор „SHARP“ црне боје .................5.000,00 дин. б) Сто, стаклени ........………..6.000,00 дин. в) Висећи елементи, иверица + стакло .......………….4.000,00 дин. г) Веш машина „GORENJE WA 583“ беле боје, старa 10 година .............3.500,00 дин. д) Телевизор „LG“ сиве боје, стар преко
  Процењена цена предмета продаје: 0
  Почетна цена предмета продаје: ) Телевизор „SHARP“ црне боје .................5.000,00 дин. б) Сто, стаклени ........………..6.000,00 дин. в) Висећи елементи, иверица + стакло


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-03-09 09:51:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 10610
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 559/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 770/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНК
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 4.962.653,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.473.857,52 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-03-09 09:48:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 10609
  Датум продаје: 2018-04-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 24 Иив-459/2017 од 16.08.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: иив 511/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИКРЕДИТ БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 стана
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 22781 КО Зрењанин 1 Број парцеле 8727/2 брзг 1 Руже Шулман стамбена зграда за колективно становање ПО1ПР1СП4 Руже Шулман носиоци права својине на посебним деловима зграде уписану у В лист 2 део број улаза 38 други спрат број посебног дела 12 двособан стан
  Процењена цена предмета продаје: 1.500.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.050.000,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-03-09 08:57:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 10608
  Датум продаје: 2018-04-10
  Време продаје: НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА (рок од 30 дана истиче 10.04.2018)
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 ИИв 266/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 505/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје: Застава
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-04-04 08:19:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 10607
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1035/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина ELIN, машина за судове WEG
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-03-09 08:25:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 10605
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.Ивк А302-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк А302-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто, столице, тросед, полице
  Опис предмета продаје: Сто, столице, тросед, полице
  Процењена цена предмета продаје: 119.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 83.300,00 дин.


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-04-10 09:24:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 10604
  Датум продаје: 2018-04-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 3-ИИ-296/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1343/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја породичне стамбене зграде
  Опис предмета продаје: Прородична стамбена зграда, Куршумлија, ул. Кнез Михајлова 35, ПР+СП 96 м2
  Процењена цена предмета продаје: 3.116.922,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.558.461,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-04-10 15:01:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 10603
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 118/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 118/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Пијаца Краљево
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Опрема за пекару
  Опис предмета продаје: Расхладна витрина “LTH”, топла комора за пецива, дрвени раф за хлеб, вертикални замрзивачи марке “OBOD”, фритеза, електрична пећница, електрична комора за ферментацију, мешалица за тесто, радни сто
  Процењена цена предмета продаје: 6.000,00-40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.800,00-12.000,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-03-08 16:34:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 10602
  Датум продаје: 2018-03-27
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 25-17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 42-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВТБ банка АД Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: плутајући објекат-ресторан на води Цепелин, површине 542м2
  Опис предмета продаје: плутајући објекат-ресторан на води Цепелин, површине 542м2
  Процењена цена предмета продаје: 58.557.865,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.974.353,60 динара


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2018-03-08 16:02:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 10601
  Датум продаје: 2018-04-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-74/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А8/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НОВА АГРОБАНКА -У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућни инвентар
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји


  Оглас поставио: Јелена Стојановић
  Датум и време постављања: 2018-03-08 15:00:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Јурија Гагарина бр.28 а, спрат 5, стан 25
  Е-маил адреса: jelenastojanovic@izvrsitelj-srbija.rs
  Контакт телефон: 0692239007
  ПИБ: 108161477
  Матични број: 63258741

  Број записа у бази: 10600
  Датум продаје: 2018-03-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Јурија Гагарина бр. 28а/25, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: И.И 25/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 36/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јанковић Мирослав
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина марке EUROTECH
  Опис предмета продаје: Веш машина беле боје
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00 дин


  Оглас поставио: Јелена Стојановић
  Датум и време постављања: 2018-03-08 14:57:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Јурија Гагарина бр.28 а, спрат 5, стан 25
  Е-маил адреса: jelenastojanovic@izvrsitelj-srbija.rs
  Контакт телефон: 0692239007
  ПИБ: 108161477
  Матични број: 63258741

  Број записа у бази: 10599
  Датум продаје: 2018-03-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Јурија Гагарина бр. 28а/25, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: И.И 25/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 36/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јанковић Мирослав
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Витрина са стаклом
  Опис предмета продаје: Витрина браон боје са стаклом
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 дин


  Оглас поставио: Јелена Стојановић
  Датум и време постављања: 2018-03-08 14:53:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Јурија Гагарина бр.28 а, спрат 5, стан 25
  Е-маил адреса: jelenastojanovic@izvrsitelj-srbija.rs
  Контакт телефон: 0692239007
  ПИБ: 108161477
  Матични број: 63258741

  Број записа у бази: 10598
  Датум продаје: 2018-03-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Јурија Гагарина бр. 28а/25, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: И.И 25/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 36/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јанковић Мирослав
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Клима уређај марке Vivax
  Опис предмета продаје: Клима уређај
  Процењена цена предмета продаје: 17.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 11.900,00 дин


  Оглас поставио: Јелена Стојановић
  Датум и време постављања: 2018-03-08 14:48:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Јурија Гагарина бр.28 а, спрат 5, стан 25
  Е-маил адреса: jelenastojanovic@izvrsitelj-srbija.rs
  Контакт телефон: 0692239007
  ПИБ: 108161477
  Матични број: 63258741

  Број записа у бази: 10597
  Датум продаје: 2018-03-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Јурија Гагарина бр. 28а/25, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: И.И 25/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 36/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јанковић Мирослав
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Микроталасна пећ марке CROWN
  Опис предмета продаје: Бела микроталасна пећ
  Процењена цена предмета продаје: 8.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 5.600,00 дин


  Оглас поставио: Јелена Стојановић
  Датум и време постављања: 2018-03-08 14:45:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Јурија Гагарина бр.28 а, спрат 5, стан 25
  Е-маил адреса: jelenastojanovic@izvrsitelj-srbija.rs
  Контакт телефон: 0692239007
  ПИБ: 108161477
  Матични број: 63258741

  Број записа у бази: 10596
  Датум продаје: 2018-03-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Јурија Гагарина бр. 28а/25, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: И.И 25/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 36/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јанковић Мирослав
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фотеља
  Опис предмета продаје: Фотеља сиве боје
  Процењена цена предмета продаје: 7.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 дин


  Оглас поставио: Јелена Стојановић
  Датум и време постављања: 2018-03-08 14:43:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Јурија Гагарина бр.28 а, спрат 5, стан 25
  Е-маил адреса: jelenastojanovic@izvrsitelj-srbija.rs
  Контакт телефон: 0692239007
  ПИБ: 108161477
  Матични број: 63258741

  Број записа у бази: 10595
  Датум продаје: 2018-03-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Јурија Гагарина бр. 28а/25, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: И.И 25/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 36/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јанковић Мирослав
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двосед
  Опис предмета продаје: Двосед сиве боје
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767