ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 13:16:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8339
  Датум продаје: 2017-12-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-807/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" , Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"Venus" , Замрзивач "Iberna" орман једнокрилни
  Опис предмета продаје: Телевизор"Venus" , Замрзивач "Iberna" орман једнокрилни
  Процењена цена предмета продаје: 5,000.00 , 8,000.00 , 1,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 3,500.00 , 5,600.00 , 700.00


  Оглас поставио: Драган Драговић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 13:02:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Данила Киша број 43
  Е-маил адреса: izvrsiteljns@open.telekom.rs
  Контакт телефон: 0644682974
  ПИБ: 107574847
  Матични број: 62838051

  Број записа у бази: 8338
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул.Данила Киша бр.43 Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.и. 413/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.13/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раде Ђуровић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност уписана у лн. 1669 ко Нови Сад 2 - парцела бр. 3414 - породична зграда коју сачињава приземље и покровље
  Процењена цена предмета продаје: 35.505.701,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.752.850,50


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 12:50:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8337
  Датум продаје: 2017-12-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-A599/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Одс "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о београд, огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЗАЈЕЧАР", Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Мини шпорет "МБС" , Усисивач"AEG" , сто трпезаријски
  Опис предмета продаје: Мини шпорет "МБС" , Усисивач"AEG" , сто трпезаријски
  Процењена цена предмета продаје: 4.000,00 , 2,000.00 , 2,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 2,800.00 , 1,400.00 , 1,400.00


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 13:19:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 8335
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.200/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.84/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија - Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ближе у закључку
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 11:49:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 8333
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Чачак, Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-4/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Горњи Милановац"
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.000,00


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 11:40:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 8332
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: и.ив 326/2016
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 125/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗР Алу стил
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком,
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, телевизор, микроталасна, аутомобил
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00 динара, 4.000,00 динара, 3.000,00 динара, 140.000,00 динара,
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 динара, 2.000,00 динара, 1.500,00 динара, 70.000,00 динара


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 10:39:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 8331
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Чачак, Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-951/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Градско Зеленило,Чачак
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена цена предмета продаје: 18.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.800,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 10:26:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 8330
  Датум продаје: 2017-12-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-181-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈЕП "Топлана" Краљево, Краљево, ул. Цара Лазара бр. 52а, МБ 07190859, ПИБ 101260675
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 1.500,00 динара до 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.050,00 динара до 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 14:55:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 8328
  Датум продаје: 2018-02-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 788/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зора Витомиров и Јасмина Витомиров
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 09:23:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8327
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИв 376/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 224/16а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: " VB LEASING" DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
  Опис предмета продаје: Пословни простор у сутерену, повершине 68м2, на катастарској парцели 4443/2 , уписан у лист непокретности бр. 21152 К.О Сремска Митровица
  Процењена цена предмета продаје: 5.268.640,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 3.688.048,00 дин


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 09:11:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8326
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 141/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 68/16а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈОВИЧИЋ ЗОРИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ И ВИКЕНД КУЋА
  Опис предмета продаје: катастарска парцела бр. 767/2-њива 5.класе, катасарска парцела бр. 767/3 воћњак 3.класе, викенд кућа саграђена на парцели бр.767/3 све уписане у лист непокретности бр. 1488 320 К.О ИРИГ
  Процењена цена предмета продаје: 1.644.443.88 дин
  Почетна цена предмета продаје: 1.151.110,71 дин


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 09:11:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 8325
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6 Иив.113/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А7/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREMIUMAGRAR
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Скупљач сена
  Опис предмета продаје: црвене боје
  Процењена цена предмета продаје: 50.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 25.000,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 09:09:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 8324
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6 Иив.113/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А7/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREMIUMAGRAR
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредна прикључна машина
  Опис предмета продаје: садилица
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 09:07:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 8323
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6 Иив.113/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А7/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREMIUMAGRAR
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: хедер за комбајн
  Опис предмета продаје: црвене боје
  Процењена цена предмета продаје: 150.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 75.000,00


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 09:03:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 8322
  Датум продаје: 2017-12-19
  Време продаје: 11: 00 h
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 6 Ии-4156/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ии 273-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободанка Радић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил
  Опис предмета продаје: аутомобил RENAULT CLIO регистарских ознака BG-846-OB
  Процењена цена предмета продаје: 1.400,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 980,00 евра


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 08:56:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 8321
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6 Иив.113/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А7/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREMIUMAGRAR
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: BELARUS
  Процењена цена предмета продаје: 500.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 250.000,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 08:54:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 8320
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6 Иив.113/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А7/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREMIUMAGRAR
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: без кабине, "RATAR"
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 08:52:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 8319
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6 Иив.113/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А7/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREMIUMAGRAR
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: хедер за комбајн
  Опис предмета продаје: црвено-зелене боје
  Процењена цена предмета продаје: 200.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2017-12-01 08:35:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 8318
  Датум продаје: 2017-12-26
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Пословни број судског предмета: ИИ 489/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 343/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владан Марјановић
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа
  Опис предмета продаје: Уписано у листу непокретности број 3865 КО Нова Пазова
  Процењена цена предмета продаје: 6.562.726,26
  Почетна цена предмета продаје: 3.281.363,13


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 08:25:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8317
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: И 271/09
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 107/16а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ И ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА
  Опис предмета продаје: Катастарска парцела бр. 32/146-њива 4 класе са породичном стамбеном зградом површине око 120м2, катастарска парцела 1900/1-виноград 4. класе, катастарска парцела бр. 1990/3-њива 5. класе, кат. парцела бр. 1903/1-пашњак 4.класе, кат. парцела бр. 1929/2- њива 6.класе све уписане у лист непокретности бр. 2780 К.О Чортановци
  Процењена цена предмета продаје: од 355.718,86 дин до 3.730.960,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: од 213.431,31 дин до 2.238.576,00 дин


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767