ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1395 активних, од укупно 5858 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-08-09 08:41:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 5504
  Датум продаје: 2017-09-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 911/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А412/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жолт Смоленицки
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор
  Опис предмета продаје: Торпедо дајц зелени
  Процењена цена предмета продаје: 360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 252.000,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-09 08:37:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5503
  Датум продаје: 2017-08-31
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 328/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 328/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС дистрибуција , огранак Лозница
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2017-08-09 07:54:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 5502
  Датум продаје: 2017-08-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: улица Београдска број 50, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 571/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ,,ВИП МОБИЛЕ" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило ,,Opel Vektra", Трпезаријски регал
  Опис предмета продаје: Путничко возило неисправно, регистрација истекла, регал из три дела
  Процењена цена предмета продаје: Путничко возило 20.000,00 динара и трпезаријски регал 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Путничко возило 14.000,00 динара и трпезаријски регал 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 13:51:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 5501
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: Привредни суд у Ваљеву Иив.бр.279/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.бр.73/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Оптимум 3Д" д.о.о. Ваљево
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: аутомобил , комби и
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: продају се два возила и то Фиат пунто и Фиат дукато, нерегистровни, као и Машина избијачица-машино текст
  Процењена цена предмета продаје: Фиат пунто-181.500,00 динара ; Фиат дукато-205.700,00 динара ; Машина избијачица-машино текст 484.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Фиат пунто- 90.750,00 динара ; Фиат дукато-102.850,00 динара ; Машина избијачица-машино текст 242.000,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-08-30 15:47:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 5500
  Датум продаје: 2017-09-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља у улици Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИ-16216/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А2298/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Светолик Младеновић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Остале зграде - магацин, зграда бр. 60, површина 441m2, објекат изграђен без одобрења за градњу, потес делнице, катастарска пацела бр. 2805/1, уписан у листу непокретности бр. 5140 КО Ниш-Бубањ
  Процењена цена предмета продаје: 11.466.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.733.000,00


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-08-09 07:09:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 5499
  Датум продаје: 2017-09-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 260-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вујиновић Бранислав
  Надлежни суд: Виши суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1/2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 1.568.225,26 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.097.757,68 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-08-08 22:30:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 5498
  Датум продаје: 2017-09-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И И.162/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.53/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Хенриета Хорват и Килијан Хорват,
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности у својини извршног дужник (обим удела 1/1)
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности бр. 6522 КО Чантавир
  Процењена цена предмета продаје: 431.009,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 301.706,72 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-08-30 20:27:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 5497
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.639/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JKП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 14.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 4.000,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 6.000,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 17.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 7.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 2.000,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 3.000,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 8.500,00 дин.


  Оглас поставио: Никола Цветковић
  Датум и време постављања: 2017-08-08 18:44:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пaшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 5496
  Датум продаје: 2017-08-28
  Време продаје: 19:30
  Место продаје: Зајечар, ул. Николе Пашића 124
  Пословни број судског предмета: /
  Број предмета јавног извршитеља: 226-И.ИВК-А180/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JAVNO PREDUZEĆE ZA STAMBENE USLUGE BOR, BOR, Бор, ул. Николе Пашића 14, МБ 07342578, ПИБ 100570082
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке-Kopernikus /CRT/, дијагонале 55 см. Музички стуб марке-Vivax Полица од иверице Телевизор марке-Fuego /CRT/ DVD player марке- Neo Комјутерски сто од иверице Рачунар са монитором , тастатуром и мишем Мутички стуб марке-Vivax, 5.1 sistem Веш машина марке-Beko
  Процењена цена предмета продаје: 34.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.150,00


  Оглас поставио: Коста Алексић
  Датум и време постављања: 2017-08-08 17:59:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10, спрат 5, стан 23
  Е-маил адреса: office@aleksickosta.rs
  Контакт телефон: 0658203803
  ПИБ: 108302297
  Матични број: 63357758

  Број записа у бази: 5495
  Датум продаје: 2017-08-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ласла Гала 10/23, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-800/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-204/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Бубуљ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Троипособан стан 2. Гаража- једно гаражно место
  Опис предмета продаје: -троипособан стан број 38, корисне површине 103м2, број улаза 61, улица Јанка Чмелика, број парцеле 5758, подброј парцеле 1, -гаража – једно гаражно место, површине 16 м2, број посебног дела 1, број улаза 61, улица Јанка Чмелика, број парцеле 5758, подброј парцеле 1, све уписно у лист непокретности 20730 Катастарска општина Нови Сад I, Катастарска служба Нови Сад 2.
  Процењена цена предмета продаје: 1. Троипособан стан -9.836.133,29 динара 2. Гаража- једно гаражно место - 933.740,32 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. Троипособан стан - 6.885.293,30 динара 2. Гаража- једно гаражно место- 653.618,22 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-09-06 16:30:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 5494
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: И.И-368/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-188/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стојадин Нешић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке „ GORENJE“, 54 цм, сиве боје; Мини линија марке „AIVA“, са звучницима, сиве боје;Угаона полица за телевизор, светло браон боје;Приколица за трактор, без ознака;Ротациона тракторска коса, марке „SIP“, црвене боје;Трактор марке „RAKOVICA 65“ плаве боје, без кабине, рег. ознаке СО Краљево 2353;Прикључна тракторска машина, фреза, црвене боје, без ознака;Прикључна тракторска машина, плуг „IMT“, црвене боје, серија 175620;Прикључак за трактор, дрљача, плаве боје, без ознаке;
  Процењена цена предмета продаје: од 3.000,00 дин. до 600.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 дин. до 300.000,00 дин.


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-09-06 14:40:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 5493
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-44/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 873/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја породичне стамбене зграде
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, објекат бр. 1 на кп. бр. 475 К.О. Прокупље - Град, адреса 3. августа бр. 61, уписана у лист непокретности бр. 4549 за наведену катастарску општину, по евиденцији катастра непокретности површине у основи 110 м2 и четири етаже у саставу и то ПР + СП2 + ПК, а која се фактички састоји из приземља које чини дневни боравак, кухиња, мокри чвор и ходник, површине 57 м2, два идентична спрата која чине по дневни боравак, кухиња, ходник, мокри чвор и две спаваће собе
  Процењена цена предмета продаје: 10.304.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.152.200,00


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2017-09-13 10:09:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 5492
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Иив.бр. 90/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А 102/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лидија Трајковић из Врања
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Опрема за ауто перионицу
  Процењена цена предмета продаје: 80.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 40.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-09-06 16:48:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Вилине воде број 6
  Е-маил адреса: mirjanardimitrijevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 5490
  Датум продаје: 2017-09-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Вилине воде 6
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 1423/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк ад, Београд
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари на јавном надметању
  Опис предмета продаје: Разно
  Процењена цена предмета продаје: 96.500,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 48.250,00 дин


  Оглас поставио: Никола Цветковић
  Датум и време постављања: 2017-08-08 14:24:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пaшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 5489
  Датум продаје: 2017-08-28
  Време продаје: 18:40
  Место продаје: Зајечар, ул. Николе Пашића 124
  Пословни број судског предмета: /
  Број предмета јавног извршитеља: 226-И.ИВК-А44/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JAVNO PREDUZEĆE ZA STAMBENE USLUGE BOR, BOR, Бор, ул. Николе Пашића 14, МБ 07342578, ПИБ 100570082
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Домаћинство
  Процењена цена предмета продаје: 30.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.350,00


  Оглас поставио: Александар Ристовић
  Датум и време постављања: 2017-08-08 14:15:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Балканска 6
  Е-маил адреса: izvrsitelj.ristovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642126000
  ПИБ: 108017479
  Матични број: 63146684

  Број записа у бази: 5488
  Датум продаје: 2017-08-28
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Балканска бр. 6, трећи спрат, стан број 7
  Пословни број судског предмета: И-9683/10 (И-570/02)
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-158/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војислав Анастасијевић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: 1/2 идеалног дела земљишта, њива 2.класе, површине 3465м2 на кат. парц. 1756/3 уписано у лист непокретности бр.1481 КО Велико Село; 1/2 идеалног дела земљишта, Село, Врт 1. класе, површине 1293м2 на кат. парц. 3177/1 уписано у лист непокретности бр.1481 КО Велико Село; 1/2 идеалног дела земљишта, Село, Врт 1.класе, површине 1293м2 на кат. парц. 3177/4 уписано у лист непокретности бр.1481 КО Велико Село;
  Процењена цена предмета продаје: 1.332.292,50 ; 516.177,50; 698.866,50
  Почетна цена предмета продаје: 932.604,75; 361.324,25; 489.206,55


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2017-08-28 13:43:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милоја Павловића 9, спрат 2, стан 9
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 5487
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Тржни центар Шумадија, Крагујевац, ул.Милоја Павловића бр. 9, II спрат, локал бр. 9
  Пословни број судског предмета: И.И.4385/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.454/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радосав Трифуновић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: за катастарску парцелу бр. 220/3, потес Ливаде, површине 57а 61м2, кат. парцелу 220/6, потес Ливаде
  Опис предмета продаје: за катастарску парцелу бр. 220/3, потес Ливаде, површине 57а 61м2, кат. парцелу 220/6, потес Ливаде, површине 209м2, кат. парцелу број 247/5, потес Ливаде, површине 38а 06м2, кат. парцелу бр. 601/5, површине 39а 68м2, породичну стамбену зграду, помоћну зграду, земљиште под зградом-објектом, земљиште уз зграду-објекат, које се налазе на кат. парцели бр. 607/1, површине 5а 96м2, кат. парцели бр. 607/1, шума 2. класе, површине 50а 63м2, кат. парцелу бр 607/2, шума 2. класе, површине 9а 93м2, св
  Процењена цена предмета продаје: 350.790,00
  Почетна цена предмета продаје: 175.395,00


  Оглас поставио: Никола Цветковић
  Датум и време постављања: 2017-08-08 13:33:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пaшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 5485
  Датум продаје: 2017-08-28
  Време продаје: 18:00
  Место продаје: Зајечар, ул. Николе Пашића 124
  Пословни број судског предмета: ИИв-35/201
  Број предмета јавног извршитеља: 226-И.ИВ-56/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JUBANKA A.D. BEOGRAD, Београд, ул. Краља Милана 11, МБ 07736681, ПИБ 100001773
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Домаћинство
  Процењена цена предмета продаје: 81.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 56.700,00


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2017-08-08 13:06:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 5484
  Датум продаје: 2017-08-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета: И.И. 5350/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 106/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: - Трактор IMT 558, број трактора:501010853, број мотора:44820, јачине:60ks, год.производње:1975, црвене боје
  Процењена цена предмета продаје: 372.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 260.400,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-08-08 12:55:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 5482
  Датум продаје: 2017-08-26
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 3И.ИВ 41/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.А71/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дон Дон ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал-трпезарија, tv teletech, микроталасна DAEWOO, минилинија CONTINOUS, веш машина Gorenje wa 60065, tv lg
  Процењена цена предмета продаје: 45.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 22.500,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767