ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-10-09 15:21:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 7002
  Датум продаје: 2017-10-27
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: 63ИИ-28/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А 91/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Госпа Бувач
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кп.бр 5712/1 њива 1. класе површине 5,63 ара уписана у лн.бр. 1204 КО Каменово
  Опис предмета продаје: кп.бр 5712/1 њива 1. класе површине 5,63 ара уписана у лн.бр. 1204 КО Каменово
  Процењена цена предмета продаје: 53.485,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 37.439,50 динара


  Оглас поставио: Милица Вујичић
  Датум и време постављања: 2017-10-25 11:46:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Светог Саве бр. 26/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.lakovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652142842
  ПИБ: 108158385
  Матични број: 63257494

  Број записа у бази: 7001
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: ул.Светог Саве бр.26/1,Панчево
  Пословни број судског предмета: 2ИИ 142/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 8/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Спасојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 2 телевизора, 1 клима, 1 витрина и 1 веш машина
  Опис предмета продаје: Телевизор марке Samsung, маркице АА21223, вредности 4.000,00 динара, телевизор марке Samsung, маркице АА21224, вредности 6.000,00 динара, Клима Daewoo, маркице АА21225, вредности 10.000,00 динара, Витрина, маркице АА21226, вредност 2.000,00 динара, Веш машина Горење, маркице АА21227, вредност 2.000,00 динара.
  Процењена цена предмета продаје: 1.Телевизор марке Samsung, маркице АА21223, вредности 4.000,00 динара, 2.Телевизор марке Samsung, маркице АА21224, вредности 6.000,00 динара, 3.Клима Daewoo, маркице АА21225, вредности 10.000,00 динара, 4.Витрина, маркице АА21226, вредност 2.000,00 динара 5. Веш машина Горење, маркице АА21227, вред
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-10-09 15:00:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 7000
  Датум продаје: 2017-10-30
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ-82/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И- А261/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгослав Ранић
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кп.бр 1257 њива 1. класе површине 1.02,54 хектара, уписана у лн.бр.296 КО Средњево на име држаоца Ст
  Опис предмета продаје: кп.бр 1257 њива 1. класе површине 1.02,54 хектара, уписана у лн.бр.296 КО Средњево на име држаоца Стојковић Милана из Средњева, облик својине приватна са обимом удела 1/2, кп.бр 1258 њива 1. класе површине 61,73 ара уписана у лн.бр.671 КО Средњево на Стојковић Милана из Средњева, Облик својине приватна са обимом удела 1/2
  Процењена цена предмета продаје: 1.012.369,72 динара
  Почетна цена предмета продаје: 708.658,80 динара


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2017-11-08 12:06:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 6999
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: 2 И И-466/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 3 И И- А 299/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Земљорадничка задруга МИХАЈЛОВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сејалица Житна - Олтава, Мешаона за концентрат, Млин за круњачем - Оџаци, Цистерна за течност, плуг
  Опис предмета продаје: Сејалица Житна - Олтава, Мешаона за концентрат, Млин за круњачем - Оџаци, Цистерна за течност, плуг двобразни Леминид - Лесковац, Бочна универзална косачица
  Процењена цена предмета продаје: 70.000,00, 50.000,00, 15.000,00, 30.000,00, 30.000,00, 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности исте


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-10-09 14:34:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6998
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ив 31/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 31/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Трговинско друштво Колор Тапет Д.о.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-10-09 14:30:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6997
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.и. 6/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 6/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "АЛБАТРОС ММ" ШИД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Милица Вујичић
  Датум и време постављања: 2017-10-09 14:23:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Светог Саве бр. 26/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.lakovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652142842
  ПИБ: 108158385
  Матични број: 63257494

  Број записа у бази: 6996
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул.Светог Саве бр.26/1,Панчево
  Пословни број судског предмета: Иив 28/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 11/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно друштво за туризам Mediteraneo Holidays доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 2 фотокопир апарата
  Опис предмета продаје: 1. Фотокопир апарат KONICA MINOLTA BIZHUB 163, маркица АА 21291 чија је процењена вредност, на дан 07.06.2017. године, 45.000,00 динара и 2. Фотокопир апарат BIZHUB 164, маркица АА21292, чија је процењена вредност, на дан 07.06.2017. године, 80.000,00 динара
  Процењена цена предмета продаје: 125.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 87500


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-10-09 14:23:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6995
  Датум продаје: 2017-10-24
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 70/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 70/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2017-11-06 14:57:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 6994
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Железничка 42, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И.1417/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 98/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Банка Интеса АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: четвороипособан стан - дуплекс
  Процењена цена предмета продаје: 12.753.330,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.927.331,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-11-06 13:35:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 6993
  Датум продаје: 2017-12-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 локал 408, Шабац
  Пословни број судског предмета: ИИ-316/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.246/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 4 Шуме, 2 Ливаде, 4 Њиве, 1 Воћњак, 1 Пашњак
  Опис предмета продаје: шума 3. класе, ливада 3. класе, ливада 3. класе, њива 5. класе, њива 4. класе, шума 4. класе, њива 6. класе, воћњак 2. класе, њива 5. класе, шума 5. класе, шума 5. класе, њива 5. класе, пашњак 5. класе
  Процењена цена предмета продаје: 90.768,00, 95.760,00, 88.236,00, 170.700,00, 207.816,00, 94.668,00, 50.856,00, 148.752,00, 180.612,00, 41.856,00, 55.320,00, 541.392,00, 599.712,00
  Почетна цена предмета продаје: 63.537,60, 67.032,00, 61.765,20, 119.490,00, 145.471,20, 66.267,60, 35.599,20, 104.126,40, 126.428,40, 29.299,20, 38.724,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-10-09 14:03:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6992
  Датум продаје: 2017-11-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 9/2014
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 157/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Покрајински фонд за равоз пољопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и земљиште
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 3.170.532,75 динара
  Почетна цена предмета продаје: 951.159,82 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-10-09 14:03:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 6991
  Датум продаје: 2017-10-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-636/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"LG"32" ,Телевизор"SAMSUNG"55 cm , Замрзивач "LTH" 410l
  Опис предмета продаје: Телевизор"LG"32" ,Телевизор"SAMSUNG"55 cm , Замрзивач "LTH" 410l
  Процењена цена предмета продаје: 15,000.00 , 4,000.00 , 9,000.00 ,
  Почетна цена предмета продаје: 10,500.00 , 2,800.00 , 6,300.00 ,


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-10-09 13:54:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 6989
  Датум продаје: 2017-11-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Цара Душана бр.1, 4 спрат, локал 408, Шабац
  Пословни број судског предмета: II 7ИИ 1164/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 58/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 5 Њива
  Опис предмета продаје: 3 Њиве 4.класе, 1 Њива 2. класе
  Процењена цена предмета продаје: 149.664,00, 122.640,00, 11.484,00, 231.264,00
  Почетна цена предмета продаје: 104.764,80, 85.848,00, 8.038,80, 161.884,80


  Оглас поставио: Мирјана Банић
  Датум и време постављања: 2017-10-09 13:50:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Змај Јовина 26, I спрат, ПЦ ЛУПУС
  Е-маил адреса: izvrsitelj.mirjana.banic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606440220
  ПИБ: 107599437
  Матични број: 62838027

  Број записа у бази: 6988
  Датум продаје: 2017-11-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Змај Јовина бр. 26, ПЦ ЛУПУС први спрат, канцеларија бр. 118
  Пословни број судског предмета: ИИ 1144/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-66/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жељко Миловић и Миодраг Томић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Парцела - градско грађевинско земљиште
  Опис предмета продаје: Непокретност - катастарска парцела бр.3252/2 КО Нови Сад 2, у Новом Саду у улици Булевар Европе 44/А (стари назив улице Новака Радоњића 5, Нови Сад), укупне површине 97м2, у писана у листу непокретности 3589 КО Нови Сад 2 као земљиште под зградом - објектом у површини од 68м2 и земљиште уз зграду - објекат у површини од 29м2, врста земљишта: градско грађевинско земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 1.734.010,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.213.807,56 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-10-09 13:44:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 6987
  Датум продаје: 2017-11-02
  Време продаје: 10
  Место продаје: Ул. Цара Душана бр.1, 4 спрат, локал 408, Шабац
  Пословни број судског предмета: 1-ИИВ-363/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 218/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сокој- Организација музичких аутора Србије
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комода за телевизор, телевизор, угаона гарнитура, клима уређај, покретни шанк
  Опис предмета продаје: Комода браон боје, телевизор марке L6, угаона гарнитура са табуреом, клима уређај деветка, покретни шанк браон боје
  Процењена цена предмета продаје: 132.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 92.400,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-10-09 13:44:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 6986
  Датум продаје: 2017-11-08
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљевo
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВK-124/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод" Краљево, Краљево, ул. 27. марта бр. 2, МБ 07190891, ПИБ 101772636
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 3.000,00 динара до 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од1.800,00 динара до 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-10-09 13:27:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 6982
  Датум продаје: 2017-10-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Цара Душана бр.1, 4 спрат, локал 408, Шабац
  Пословни број судског предмета: 6-ИИ-305/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-167/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Загорчић из Купинова
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 4 шуме и њива
  Опис предмета продаје: 4 шуме 3.класе и њива 4.класе
  Процењена цена предмета продаје: 267.894,82 динара, 99.859,83 динара, 118.000,59 динара
  Почетна цена предмета продаје: 187.526,37 динара, 69.901,88 динара, 82.600,41 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 12:56:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 6981
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 12 ч
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: 39 ИИв број 141/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 231/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОРИФЛАМЕ КОЗМЕТИКА ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 24.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.000,00


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2017-10-09 12:45:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 6980
  Датум продаје: 2017-11-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: 1 и бр 1177/13
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 26/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'Eurobank' a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан, површине 70 m2
  Опис предмета продаје: стан у згради број 1, број улаза: 1, спрат: пети спрат, број поесбног дела:18
  Процењена цена предмета продаје: 38.000,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 11.400,00 евра


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-11-08 08:41:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 6979
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии4172/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А178/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бабић Милорад, Темерин
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине
  Опис предмета продаје: тегула,мини кран
  Процењена цена предмета продаје: од 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767