ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-07-04 15:03:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 13668
  Датум продаје: 2018-08-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: I-3 Ии 367/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 147/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: APV-POKR. SEKRETARIJAT ZA SOC PLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Дрвени разбој
  Опис предмета продаје: расклопљен
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-04 14:59:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13667
  Датум продаје: 2018-07-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А833/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "НАПРЕДАК" СОКОБАЊА
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Tensay” 51cm crt Ел. шпoрет “Gorenje” Фрижидер средње величине, непознате марке Сто и две
  Опис предмета продаје: Телевизор “Tensay” 51cm crt Ел. шпoрет “Gorenje” Фрижидер средње величине, непознате марке Сто и две столице Ел. шпорет “Ei Niš” Мали сто
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 8.000,00 6.000,00 3.000,00 7.000,00 1.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 4.000,00 3.000,00 1.500,00 3.500,00 500,00


  Оглас поставио: Филип Љујић
  Датум и време постављања: 2018-07-04 14:58:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Устаничка 128 б, 2. спрат, стан 2
  Е-маил адреса: ljujicfilip@gmail.com
  Контакт телефон: 0113473049
  ПИБ: 109650745
  Матични број: 64331540

  Број записа у бази: 13666
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Устаничка 128Б, Београд
  Пословни број судског предмета: 7-ИИ-6512/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 67/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирјана Смиљевић, Драган Смиљевић, Петар Смиљевић, Миодраг Смиљевић и Љиљана Смиљевић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Плотер за велике формате x 2, нож за графичко сечење, графички нож за сечење папира и машина за кори
  Опис предмета продаје: штампарске машине за копирање
  Процењена вредност предмета продаје: 579.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 405.580,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-07-04 14:51:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 13665
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. А232/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће Електропривреда Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар извршног дужника
  Опис предмета продаје: Аутомобил “OPEL VEKTRA” регистарске ознаке ZR-088ČŠ, година производње 1996.
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-07-04 14:44:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 13664
  Датум продаје: 2018-08-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Инђија, Југ Богдана бр.4/7
  Пословни број судског предмета: И.Ив.38/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.46/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Опортунити банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште - њива 1. класе
  Процењена вредност предмета продаје: 2.080.680,44
  Почетна цена предмета продаје: 1.456.476,31


  Оглас поставио: Костадин Радовић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 12:14:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Трг др Зорана Ђинђића 2/4
  Е-маил адреса: k.radovicizvrsitelj@hotmail.com
  Контакт телефон: 0611586756
  ПИБ: 108590829
  Матични број: 63558893

  Број записа у бази: 13663
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Трг др. Зорана Ђинђића 2. спрат 4. / Зрењанин
  Пословни број судског предмета: И.И - А337/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 20/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАДА АВРАМОВ и други
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 29/1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ап Војводина пут
  Опис предмета продаје: Опис предмета продаје непокретности у Закључку о првом јавном надметању
  Процењена вредност предмета продаје: 106.333.809,66 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.800.285,80 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-07-04 14:23:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 13662
  Датум продаје: 2018-07-27
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 157/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 157/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: ТВ „SONY“ 70 cm ; Микроталасна „COLOSSUS“ ; Фотеља зелене боје ; Плакар ; Регал
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 динара ; 2.000,00 динара ; 500,00 динара ; 4.000,00 динара ; 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2018-07-04 14:06:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Аге Рогожинаревића 40
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 13661
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Аге Рогожинаревића бр.40, Неготин
  Пословни број судског предмета: И.И.66/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.66/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Винка Радосављевић
  Надлежни суд: Основни суд у Мајданпеку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Стан у Мајданпеку у улици Капетанска бр.94, стан број 9, у површини од 36 м2, саграђен у згради за колективно становање на кп.бр. 817/2, уписаног у лист непокретности бр. 346 КО Мајданпек,
  Процењена вредност предмета продаје: 715.161,60 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 500.614,00 дин.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-07-04 14:00:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13660
  Датум продаје: 2018-08-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 715/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 924/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 946.560,00 и 1.774.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 662.592,00 и 1.242.360,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-07-04 13:49:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 13659
  Датум продаје: 2018-07-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: ИИВ33/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 136/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Diners club internacional u stečaju Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, стаклени сточић
  Опис предмета продаје: телевизор, стаклени сточић,
  Процењена вредност предмета продаје: 95.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 71.250,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 08:24:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 13658
  Датум продаје: 2018-08-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК А194/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PORR - WERNER & WEBER -PROKUPLJE DOO PROKUPLJE
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Машина за прање кола-Karcher, непозната година производње Апарат за варење-VILLAGER 190 VW MAG, непозната година производње Гарнитура алата WURTH, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 145.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 72.500,00


  Оглас поставио: Александар Ристовић
  Датум и време постављања: 2018-07-04 13:30:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Балканска 6
  Е-маил адреса: izvrsitelj.ristovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642126000
  ПИБ: 108017479
  Матични број: 63146684

  Број записа у бази: 13657
  Датум продаје: 2018-07-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Балканска бр. 6, трећи спрат, стан број 7
  Пословни број судског предмета: 2И.И.1777/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.242/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ранко Гвозденовић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Троипособан стан, површине 86М2
  Процењена вредност предмета продаје: 13.200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.240.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2018-08-02 10:26:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Кнегиње Зорке бр. 2
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 13656
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Теразије бр. 43 спрат 1, стан 2.
  Пословни број судског предмета: 7 ии 23481/17
  Број предмета јавног извршитеља: ии 718/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ, ГАРАНТНИ ФОНД
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: тв HISENCE, угаона гарнитура, клуб сто, рачунар са монитором, клима уређај LG, тв SAMSUNG, LG PLAYER
  Процењена вредност предмета продаје: 17.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.750,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-07-04 13:28:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 13655
  Датум продаје: 2018-07-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: 1 И Ив-185/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 38/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ERSTE BANK" А.Д. НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: ТВ „PHILIPS“ 62 cm
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2018-08-02 11:03:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Кнегиње Зорке бр. 2
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 13654
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Теразије бр. 43 спрат 1, стан 2.
  Пословни број судског предмета: ии 431/17
  Број предмета јавног извршитеља: ии 592/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ,ГАРАНТНИ ФОНД
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: сто дрвени,сто дрвени,рачунар марке спиец,монитор лг, микроталасна, дрвени ормани ком 3
  Процењена вредност предмета продаје: 54000
  Почетна цена предмета продаје: 27000


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-08-03 12:35:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 13653
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 6748/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 18/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стојчевски Аница
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 37000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 18500 рсд


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-07-04 12:38:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 13652
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 717/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 472/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: стамбено пословна зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 17.317.618,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.122.332,95 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 09:26:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 13651
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-15/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 20/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANKA A.D. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Двобразни плуг, црвене боје, ИМТ, непозната година производње Тањирача са 24 тањира, непозната година производње Циклон, непозната година производње Тракторска приколица са растуривачем ђубрува, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 170.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 85.000,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-07-30 16:01:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 13650
  Датум продаје: 2018-08-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3 (сутерен)
  Пословни број судског предмета: ИИв-830/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-294/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVONU KLAS PEK DOO MEROŠINA
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословне просторије - канцеларије
  Опис предмета продаје: посебни део зграде, пословне просторије - канцеларије, површине 135 м2 које се налазе у Пироту, у улици Николе Пашића бб, у згради "Графике", која је спратности Пр+1, а која је уписана у лист непокретности 8712 на катастарској парцели 3402 К.О. Пирот - град. Канцеларије се налазе на етажи - приземље и састоје се од следећих просторија: ходник, 5 канцеларија, чајна кухиња и 2 мокра чвора.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.558.660,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.091.062,00
  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-07-04 11:28:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13648
  Датум продаје: 2018-07-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Ии 214/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 214/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AKS EXPRESS KURIR, ŠABAC
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767