ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 13:14:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 15322
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица Војводе Симе 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: I И.Ив 346/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 164/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: З.З. ПАОР, Делиблато, ул. Браће Бузаџије бр. 1, МБ 08801959, ПИБ 103162555
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: комода за телевизор, црне боје из више делова, клуб сто са стакленом плочом, угаона гарнитура од еко коже, компјутер (кућиште, монитор, миш и тастатура),компјутерска столица од еко коже, комода, троделна, светло сиве боје, орман, троделни, светло сиве боје са огледалом, клуб сто у дечијој соби са стакленом плочом, табуре розе боје од еко коже
  Процењена вредност предмета продаје: 59.000,00 динара (од 2.000,00 динара до 15.000,00 динара)
  Почетна цена предмета продаје: 29.500,00 динара ( од 1.000,00 динара до 7.500,00 динара)


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-09-11 08:45:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 15321
  Датум продаје: 2018-10-11
  Време продаје: ИСТИЧЕ НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Место продаје: ИСТИЧЕ НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Пословни број судског предмета: ИИ 974/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 906/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНК НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.187.410,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.187.410,00 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 12:32:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 15320
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 1Ии 344/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 190/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Рајевић ПР, "РАЈО" Севојно
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке RENAULT, модел MEGANE, регистарске ознаке UE082-SE, година производње 2004.
  Процењена вредност предмета продаје: 295.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 206.500,00  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 08:02:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 15319
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, Краља петра I бр.8А/1
  Пословни број судског предмета: и.и.3025/2015
  Број предмета јавног извршитеља: и.и.663/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јован Симић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: киоск за кокице, апарат за кокице
  Опис предмета продаје: Ближе одређене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 110.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 33.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-09-11 08:29:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 15318
  Датум продаје: 2018-10-01
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Крагујевац, Краља петра I бр.8А/1
  Пословни број судског предмета: И.И.271/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.761/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дарко Ракоњац
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај, калупи за бехатон, техника
  Опис предмета продаје: Ближе одређене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 191.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 95.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-10-01 08:09:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 15317
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: И бр. 339/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-670/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГРАД КРАЉЕВО
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: продаја катастарских парцела
  Процењена вредност предмета продаје: од 97.370,00 динара до 457.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 58.422,00 динара до 274.200,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-09-10 17:55:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 15316
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: I 39 ИИ бр. 1038/17, I 39 ИИ бр. 1086/17 и I 39 ИИ бр. 471/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-467/2017 (И.И-498/201
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милун Јовковић и Живко Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 8.000,00 динара до 367.193,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 5.600,00 динара до 257.035,38 динара


  Оглас поставио: Милован Ђиновић
  Датум и време постављања: 2018-09-10 15:36:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
  Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037203301
  ПИБ: 108313732
  Матични број: 63366285

  Број записа у бази: 15314
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Газиместанска 4/3, Крушевац
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.1734/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.615/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Banca intesa
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породичне стамбене зграде
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда број 1, површине у габариту 93м2 и земљиште под зградом-објектом; Породична стамбена зграда број 2, површине у габариту 61м2 и земљиште под зградом објектом.
  Процењена вредност предмета продаје: у укупном износу за обе непокретности 7.923.881,15 динара, појединачни износу су ближе одређени у закључку о јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: у укупном износу за обе непокретности 3.961.940,57 динара, појединачни износу су ближе одређени у закључку о јавној продаји


  Оглас поставио: Милован Ђиновић
  Датум и време постављања: 2018-09-10 15:20:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
  Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037203301
  ПИБ: 108313732
  Матични број: 63366285

  Број записа у бази: 15313
  Датум продаје: 2018-10-03
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Газиместанска 4/3, Крушевац
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.2124/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.1356/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Addiko banka
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Једнособан стан
  Опис предмета продаје: Једнособан стан, бр. 4, површине 30,08 м2, који се налази у приземљу стамбене зграде К-11, која се налази у улици Кнеза Милоша, насеље Прњавор
  Процењена вредност предмета продаје: 2.021.365,47 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.010.682,73 динара


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-09-10 15:15:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 15312
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 9.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.361/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "СТАРИ ГРАД"ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: електрички шпорет "електролукс", телевизор "сони", сто за ручавање, замрзивач "беко", телевизор "фокс"
  Процењена вредност предмета продаје: 71.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 35.500,00


  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 17:18:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 15311
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, први спрат, сала 212, Суботица
  Пословни број судског предмета: И.И.387/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.A20/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МУЛТИФЕРМ АГ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, земљиште уз зграду
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, земљиште уз зграду
  Процењена вредност предмета продаје: 214.688,88
  Почетна цена предмета продаје: 107.344,44


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-10 15:09:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15310
  Датум продаје: 2018-10-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-882/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ)
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Vivax” 51”, Кауч, Сто и две столице, Машина за шивење “Багат”, Кауч, Фотеља, Телевизор “Т
  Опис предмета продаје: Телевизор “Vivax” 51”, Кауч, Сто и две столице, Машина за шивење “Багат”, Кауч, Фотеља, Телевизор “Тиота” 51
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 7.000,00, 4.000,00, 12.000,00, 7.000,00, 3.000,00, 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00, 3.500,00, 2.000,00, 6.000,00, 3.500,00, 1.500,00, 2.500,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-09-10 14:37:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 15308
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља, Трг цара Јована Ненада 15 у Суботици
  Пословни број судског предмета: ИИ 314/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 27/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности описане у закуљчку о првом јавном надметању посл. бр. ИИ 27/2016А од 07.09.2018. године
  Процењена вредност предмета продаје: 1.276.185,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Станко Филиповић
  Датум и време постављања: 2018-09-10 14:34:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/28
  Е-маил адреса: stankovr@hotmail.com
  Контакт телефон: 0631661625
  ПИБ: 107576836
  Матични број: 62840412

  Број записа у бази: 15307
  Датум продаје: 2018-10-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.12Б/28, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И.4372/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.1773/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радомир Максић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: компјутер, машина за веш, телевизор, мешалица и усисивач
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-10-11 14:18:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 15305
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-16733/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-А889/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА "СРБИЈАШУМЕ"
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 44.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 22.000,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-09-10 13:51:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 15304
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.46-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BUSINESS PARK DOO
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 6.010.197,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.005.098,50 динара


  Оглас поставио: Сандра Кутлача
  Датум и време постављања: 2018-09-10 13:29:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Максима Горког бр. 2
  Е-маил адреса: sandrakutlaca@yahoo.com
  Контакт телефон: 0692311073
  ПИБ: 108590492
  Матични број: 63558613

  Број записа у бази: 15301
  Датум продаје: 2018-09-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Максима Горког бр.2, Панчево
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ии-2/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: сандра кутлача предузетник јавни извршитељ панчево
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: објекат са земљиштем
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и помоћна зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1652844,20
  Почетна цена предмета продаје: 8264221,1


  Оглас поставио: Сандра Кутлача
  Датум и време постављања: 2018-09-10 13:06:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Максима Горког бр. 2
  Е-маил адреса: sandrakutlaca@yahoo.com
  Контакт телефон: 0692311073
  ПИБ: 108590492
  Матични број: 63558613

  Број записа у бази: 15298
  Датум продаје: 2018-09-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Максима Горког бр.2, Панчево
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ии -68/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: сандра кутлача предузетник јавни извршитељ панчево
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1652844,20
  Почетна цена предмета продаје: 8264221,1


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-10 12:52:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15297
  Датум продаје: 2018-10-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1283/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д., Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Fox” 21” Сто и четири столице Тросед Музички стуб “Philips” Справа за вежбање “
  Опис предмета продаје: Телевизор “Fox” 21” Сто и четири столице Тросед Музички стуб “Philips” Справа за вежбање “Twister” Двокрилни орман Ел. Шпорет “Gorenje” Aспиратор “Venti 600”
  Процењена вредност предмета продаје: 7000,00 5000,00 8000,00 3000,00 4000,00 5000,00 8000,00 1000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 2.500,00 4.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 4.000,00 500,00


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-09-10 12:44:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 15296
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 5И И-9924/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-122/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Манојловић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Породичне стамбене зграде, бр. зграде 1, површине у основи 67 m2 према листу непокретности бр. 382, на парцели бр. 3217/2, уписане у ЛН 382, КО НИШЕВАЦ, у приватној својини, са уделом 1/1, (фактичко стање на терену- површина објекта према налазу стручног лица износи од 157,00 m2, и то у основи 100 m2)
  Процењена вредност предмета продаје: 2.826.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 847.800,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767