ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2018-03-09 15:47:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 10641
  Датум продаје: 2018-03-29
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Свилајнац, Краља Петра Првог 133
  Пословни број судског предмета: И.И 607/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 156/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бора Стошић, Ћуприја Мијатовац
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Шпартач 6 (шесто) редни са плуговима за шпартање марке „GASPARO“
  Опис предмета продаје: - Шпартач 6 (шесто) редни са плуговима за шпартање марке „GASPARO“, тип „HL 6 FILE“, серије 250 300, црвене боје, година производње 2005. године
  Процењена цена предмета продаје: 265.650,00
  Почетна цена предмета продаје: На другом јавном надметању почетна цена износи 50% од процењене вредности појединачно одређене ствари.


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-03-09 15:46:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 10640
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 4485-16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1031-16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дајнерс клуб интернационал Београд ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило марке Мерцедес бенз тип А 180 ЦДИ рег.ознаке НС 176-КЈ, 2007. годиште
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило марке Мерцедес бенз тип А 180 ЦДИ рег.ознаке НС 176-КЈ, 2007. годиште
  Процењена цена предмета продаје: 357.930,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 250.551,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-03-09 15:43:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10637
  Датум продаје: 2018-04-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-А913/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Општина Бор , Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер "OBODIN" , Електрична вага "SHOLEX" , Та Пећ"3 KW ,Телевизор"ELIN " 32", Електрична вага"WO
  Опис предмета продаје: Фрижидер "OBODIN" , Електрична вага "SHOLEX" , Та Пећ"3 KW ,Телевизор"ELIN " 32", Електрична вага"WORNER"
  Процењена цена предмета продаје: 5,000.00 , 20,000.00 , 10,000.00 , 5,000.00 5,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 3,500.00 , 14.000.00 , 7,000.00 ,2,100.00 , 3,500.00


  Оглас поставио: Коста Алексић
  Датум и време постављања: 2018-03-09 15:33:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10, спрат 5, стан 23
  Е-маил адреса: office@aleksickosta.rs
  Контакт телефон: 0658203803
  ПИБ: 108302297
  Матични број: 63357758

  Број записа у бази: 10636
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ласла Гала 10/23, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-1942/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-500/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen Banka ad Beograd, Београд - Нови Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр. 16, МБ 17335600, ПИБ 100000299
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности непосредном погодбом по споразуму странака
  Опис предмета продаје: Трособан стан број посебног дела 1 у Новом Саду у улици Максима Горког бр. 44, корисне површине 82м2, уписан у лист непокретности број 4738, К.О. Нови Сад II, који се налази у приземљу стамбене зграде за колективно становање бр. 1 у Новом Саду, саграђене на парцели бр.723/1.
  Процењена цена предмета продаје: 5.881.171,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Споразумом странака утврђена је продајна цена у износу од 6.300.000,00 динара


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 10:22:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 10635
  Датум продаје: 2018-04-23
  Време продаје: 9 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: И.и. 705/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. 122/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Unicredit banka Srbija ad Beograd
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: стан број 5, површине 57м2, на првом спрату стамбено пословне зграде, број зграде 2, број улаза 1, Ваљево, Хајдук Вељкова 36
  Процењена цена предмета продаје: 4.116.984,00 динара /словима:четиримилионастошеснаестхиљададеветстотинаосамдесетчетиридинара/
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2018-03-09 15:27:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Карапанџина 18/8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 10634
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Карапанџина 18/8, Неготин
  Пословни број судског предмета: ИИ.51/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-193/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Маријана Мартиновић, Игор Петровић, Неша Бирешић
  Надлежни суд: Основни суд у Мајданпеку
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 18 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Дрвени сточић Четвороделни дрвени регал са фиокама и витринама Сточић са високим ногицама Две фотеље и двосед Кухињски сто са три столице и угаоном гарнитуром за седење Микроталасна colossus Кувало за воду clatronic Гардеробни дрвени ормар са огледалом Усисивач на воду марке fox Гардеробер стари-дрвени Двосед и фотеља плаве боје Телевизор samsung crt- стари Комода за телевизор-дрвена Сто за компјутер Компјутер са монитором, тастатуром мишем и звучницима Двокрилни регал крем боје и др.
  Процењена цена предмета продаје: 87.500,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 61.250,00 дин


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-09 14:45:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 10631
  Датум продаје: 2018-03-26
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 143/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 143/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-03-09 14:30:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 10629
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-499/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 379/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгорад Данојлић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Столарска машина, Ручно израђен циркулар, Нож за трасколање дрвета
  Опис предмета продаје: Столарска машина дихт са трофазним мотором, Ручно израђен циркулар са трофазним мотором, Нож за трасколање дрвета
  Процењена цена предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00 динара


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2018-03-09 14:30:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 10628
  Датум продаје: 2018-03-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: ИИ 277/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 659/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СОЊА ЖИВКОВИЋ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТЕРЕТНО ВОЗИЛО МАРКЕ "RENAULT MASTER"
  Опис предмета продаје: ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ 2007
  Процењена цена предмета продаје: 520.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 364.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-03-09 14:18:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 10627
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 268/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 268/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално-стамбено предузеће Сента
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Усисивач „PHILIPS“ ; огледало са орманчићем ; витрина ; ТВ „SAMSUNG“ 55 cm
  Процењена цена предмета продаје: 3.000,00 динара ; 8.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-03-27 13:45:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 10626
  Датум продаје: 2018-04-18
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 1403/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 216/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ивана Дебељачки, Сремски Карловци
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена цена предмета продаје: од 12.559.825,68 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 6.279.912,84 динара


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2018-03-09 14:01:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Кнегиње Зорке бр. 2
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 10625
  Датум продаје: 2018-03-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Теразије бр. 43 спрат 1, стан 2.
  Пословни број судског предмета: 14 ИИ 34272/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 892/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуаравача Србије, Гарантни фонд
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје: automobil fiat stilo
  Процењена цена предмета продаје: 81.357,00
  Почетна цена предмета продаје: 40.678,05


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2018-03-09 13:55:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Кнегиње Зорке бр. 2
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 10624
  Датум продаје: 2018-03-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Теразије бр. 43 спрат 1, стан 2.
  Пословни број судског предмета: 6 ИИ 1271/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 477/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуаравача Србије, Гарантни фонд
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: МИКСЕТА, ЗВУЧНИЦИ
  Опис предмета продаје: ЗВУЧНИК МАРКЕ YAMAHA- 2 КОМ, МИКСЕТА
  Процењена цена предмета продаје: 25.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 12.500,00


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 15:20:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 10623
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица Војводе Симе 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: ИИв-247/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-74/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТРАНСКОП ДОО Жабари
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: скутер и компресор за пескарење
  Процењена цена предмета продаје: 180.000,00 динара (30.000,00 динара и 150.000,00 динара)
  Почетна цена предмета продаје: 90.000,00 динара (15.000,00 динара и 75.000,00 динара)


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-03-09 13:41:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10622
  Датум продаје: 2018-04-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-1008/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина "FAVORIT" ,Ел.шпорет "ARTUR MARTIN" , Телевизор "VOX"55i ,Усисивач" SAMSUNG"
  Опис предмета продаје: Веш машина "FAVORIT" ,Ел.шпорет "ARTUR MARTIN" , Телевизор "VOX"55i ,Усисивач" SAMSUNG"
  Процењена цена предмета продаје: 12,000.00 , 7,000.00 , 5,000.00 , 3,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 6,000.00 ,3,500.00 , 2,500.00 , 1,500.00 , 1.500.00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-03-09 13:05:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 10620
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 130/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 130/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Орман 4 вертикале браон ; Клуб сто ; Кауч и две фотеље сиви штоф
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-03-09 12:56:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 10619
  Датум продаје: 2018-03-27
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 2993/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 446/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Попадић Лазар, Кулпин
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена цена предмета продаје: од 6.248.700,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 4.374.090,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-03-09 12:36:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 10618
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 603/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 603/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод и канализација"
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: ТВ „QUADRO“ ; орман 2 вертикале ; бицикл ; електрични бицикл
  Процењена цена предмета продаје: 2.500,00 динара ; 5.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2018-03-09 11:56:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 10617
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: 5-ИИв-1126/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 167/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRAEUS BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Коришћене ствари
  Опис предмета продаје: Коришћен телевизор
  Процењена цена предмета продаје: 12.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00 дин.


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-03-09 11:47:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 10616
  Датум продаје: 2018-03-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Улица Милана Благојевића број 36, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.4711/2010
  Број предмета јавног извршитеља: И.нт. 111/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија Основни суд Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: слика, уље на платну, портрет, аутор М.Божидар,2004,слика, уље на платну, портрет, аутор М.Божидар,2
  Опис предмета продаје: /
  Процењена цена предмета продаје: слика, уље на платну 2004 износ од 9.000,00 динара, слика, уље на платну 2006, износ од 6.000,00 динара, икона износ од 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: слика, уље на платну 2004, износ од 4.500,00 динара, слика, уље на платну 2006, износ од 3.000,00 динара, икона износ од 6.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767