ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-12-04 12:49:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 8362
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 193/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДВОКАТ ЈОЛОВИЋ НЕМАЊА
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни ивентар
  Процењена цена предмета продаје: 24.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.800,00


  Оглас поставио: Ненад Боторић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 13:21:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Бечмен, Београд-Сурчин, улица 11. октобар 29
  Е-маил адреса: nenadbotoric@gmail.com
  Контакт телефон: 0603335344
  ПИБ: 107628907
  Матични број: 62876107

  Број записа у бази: 8361
  Датум продаје: 2018-01-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: 11. октобра бр. 29, Бечмен
  Пословни број судског предмета: И.И.-94/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-203/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНК АД
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: једнособан стан
  Опис предмета продаје: једнособан стан површине 46м2, претворен у два пословна простора-локала у ул. Николе Пашића 3б у Младеновцу
  Процењена цена предмета продаје: 3.693.927,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.736.145,69


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2017-12-04 11:40:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 8360
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: Иив бр.92/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 36/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д.
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: њива. 6. класе, њива 6. класе и шума 5. класе
  Процењена цена предмета продаје: 357.754,80 дин; 1.240.216,64 дин
  Почетна цена предмета продаје: 250.428,36 дин; 868.151,65 дин


  Оглас поставио: Ненад Боторић
  Датум и време постављања: 2017-12-04 11:35:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Бечмен, Београд-Сурчин, улица 11. октобар 29
  Е-маил адреса: nenadbotoric@gmail.com
  Контакт телефон: 0603335344
  ПИБ: 107628907
  Матични број: 62876107

  Број записа у бази: 8359
  Датум продаје: 2017-12-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Булевар Милентија Поповића 7 Б, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 6.ИИ.-1004/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-3/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БАНЦА ИНТЕСА А.Д.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште укупне површине 46а 85м2 са зградом-пословно складишни објекат
  Опис предмета продаје: земљиште укупне површине 46а 85м2 са зградом-пословно складишни објекат површине 1653 м2, катастарска општина Нова Пазова
  Процењена цена предмета продаје: 93.112.469,02
  Почетна цена предмета продаје: 55.867.481,41


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2018-01-04 14:12:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 8358
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1 Зрењанин
  Пословни број судског предмета: И Ив-40/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А32/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИНБЕРГ ДОО БОЉЕВЦИ
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРИКЉУЧНА ПОЉОПРИВРЕДНА МАШИНА
  Опис предмета продаје: ПРИКЉУЧНА ПОЉОПРИВРЕДНА МАШИНА – ПРЕСА ЗА СЛАМУ марке ПОЉСТРОЈ ОЏАЦИ
  Процењена цена предмета продаје: 250.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 150.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-12-04 10:16:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 8356
  Датум продаје: 2017-12-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 ИИв 266/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 505/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторно возило
  Опис предмета продаје: Стојадин
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Петровић
  Датум и време постављања: 2017-12-04 10:13:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, булевар Михајла Пупина 165 А/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653344842
  ПИБ: 108217142
  Матични број: 63265756

  Број записа у бази: 8355
  Датум продаје: 2017-12-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина 165А/2, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-672/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 89/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MONTEROSA DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: гаражна паркинг места
  Опис предмета продаје: гаражна паркинг места
  Процењена цена предмета продаје: 1.193.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 13:21:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 8354
  Датум продаје: 2018-01-31
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 850/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "MK COMMERCE" Д.О.О.
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретност уписане у лист непокретности 835 К.О. Банатско Карађорђево
  Процењена цена предмета продаје: 665.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 465.500,00 динара  Оглас поставио: Маја Дукић Матић
  Датум и време постављања: 2017-12-02 14:38:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: maja.dukic035@gmail.com
  Контакт телефон: 0652319323
  ПИБ: 108354626
  Матични број: 63360970

  Број записа у бази: 8353
  Датум продаје: 2017-12-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул.Краља Петра Првог 4/1, Јагодина
  Пословни број судског предмета: Иив-1004/16
  Број предмета јавног извршитеља: Иив-А181/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Gren Oil Sistem d.o.o.
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Теретно возило, марке „Fiat“, ознака „Fiorino Cargo“, бр. шасије ZFA22500000039554, број мотора 199A20002883468, радна запремина 1248, снага мотора 55kw, године производње 2008, рег. ознака JA018-ĆR
  Процењена цена предмета продаје: 450000
  Почетна цена предмета продаје: 315000


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-12-01 21:01:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 8352
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: 5. П.1351/2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ.49/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Суботици
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 20.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 30.000,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 10.000,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 30.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 14.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 21.000,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 7.000,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 21.000,00 дин.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-01-09 18:14:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 8350
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краљево, Трг српских ратника бр. III/1, канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића
  Пословни број судског предмета: ИИ 795/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 380/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ратомир Аћимовић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 420.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 динара


  Оглас поставио: Љиљана Живковић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 15:54:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Господара Вучића 189, 2 sprat
  Е-маил адреса: ljiljana.zivkovicizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0645435082
  ПИБ: 108160394
  Матични број: 63258997

  Број записа у бази: 8349
  Датум продаје: 2017-12-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, ул. Господара Вучића бр. 189, спрат бр. 4
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-1673/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 258/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNA BANKA BEOGRAD AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (GRAD) - U STEČAJU
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 kom
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двоипособан стан
  Опис предмета продаје: Стан бр. 1, десно од улаза, површине 88 м2, у сутерену зграде бр. 1, у ул. Пуковника Пејовића бр.2, кат.парц. 7529/1 КО Вождовац
  Процењена цена предмета продаје: 13.082.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.541.150,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-12-01 15:28:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 8348
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.И.616-16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.145-16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Срђан Поповић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 2/4 породичне стамбене зграде са помоћним објектима и 2/4 њиве парцела бр. 4093/2
  Опис предмета продаје: 2/4 породичне стамбене зграде са помоћним објектима, Јармочина 28, парцела бр.2106/533 и 2/4 њиве парцела бр. 4093/2 КО Бачки Петровац, површине 64а 88м2
  Процењена цена предмета продаје: 2/4 породичне стамбене зграде са помоћним објектима у износу од 1.639.753,75 динара и 2/4 њиве парцела бр. 4093/2 у износу од 457.893,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2/4 породичне стамбене зграде са помоћним објектима у износу од 983.852,25 динара и 2/4 њиве парцела бр. 4093/2 у износу од 274.736,10 динара


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 15:07:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 8347
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Чачак, Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-937/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Телеком Србија" а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена цена предмета продаје: 53.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 31.800,00


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 14:54:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 8346
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Чачак, Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-256/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Телеком Србија" а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена цена предмета продаје: 59.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 35.400,00


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 14:41:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 8345
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чачак, Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-161/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "EUROBANK" А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена цена предмета продаје: 66.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 46.200,00 дин.


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2018-01-09 16:16:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 8344
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: 2 Ии - 91/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 23/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Влаовић Бранко
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Катастарска парцела, земљиште под зградом - објектом, земљиште уз зграду - објекат
  Опис предмета продаје: Катастарска парцела, земљиште под зградом - објектом, земљиште уз зграду - објекат, гратско грађевинско земљиште са правом коришћења у државној својини , породична стамбена зграда, улица Босанска бр. 18, обим удела 1/2.
  Процењена цена предмета продаје: 3.579.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 1.789.500,00 рсд


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2017-12-27 09:41:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 8343
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИ-551/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-389/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit Bank Srbija a.d.
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Друга јавна продаја локала, ул. Епископска бр. 38, укупне површине 200м2.
  Процењена цена предмета продаје: 23.625.790,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.812.895,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-12-29 11:44:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 8341
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 13:00 ч
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: 35 Ии бр. 420/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 315/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "СРБИЈА ШУМЕ" ШГ ГОЛИЈА, ИВАЊИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредне машине
  Опис предмета продаје: трактор "ФИАТ 640"; тракторска приколица
  Процењена цена предмета продаје: 430.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 215.000,00


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2017-12-01 13:37:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 8340
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: 3-ИИ-43619/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 29/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гордана Дабетић и др.
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Коришћени аутомобили
  Опис предмета продаје: Коришћени аутомобили
  Процењена цена предмета продаје: 2.132.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.066.000,00 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767