ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2017-11-20 13:55:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 7027
  Датум продаје: 2017-12-12
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.64
  Пословни број судског предмета: Ии.461/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.179/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Кристина Панић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућни инвентар
  Опис предмета продаје: Кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 127.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 63.800,00


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 14:42:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 7026
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.273/16
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.224/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Генерали Осигурање Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТЕЛЕВИЗОР
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 4.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-10-10 14:27:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 7025
  Датум продаје: 2017-11-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 242/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 3/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радован Гаврилов
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Вршцу
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 2.322.408,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.625.685,60


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2017-10-10 13:42:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 7024
  Датум продаје: 2017-11-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: и 1714/2015
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 44/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Крајић Зоран
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сејалица, сетвоспремач, балирка 'Maser ferguson'
  Опис предмета продаје: пољопривредна механизација
  Процењена цена предмета продаје: 300.000,00 динара, 200.000,00 динара, 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 90.000,00 динара, 60.000,00 динара, 30.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-10-10 12:55:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 7023
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-583/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Појачало"KENWOOD" kr A3038, Лап топ "MICROMAXX" 15,6 , Монитор "NEOVEO" , Конзола "SONY PLAY STATIO
  Опис предмета продаје: Појачало"KENWOOD" kr A3038, Лап топ "MICROMAXX" 15,6 , Монитор "NEOVEO" , Конзола "SONY PLAY STATION" 1
  Процењена цена предмета продаје: 3.000,00 , 4.000.00 , 3.000,00 , 3.000,00 ,
  Почетна цена предмета продаје: 2,100.00 , 2,800.00 , 2,100.00 ,2,100.00 ,


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2017-10-10 12:36:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 7018
  Датум продаје: 2017-10-26
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: Иив 40/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив. 37/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредитбанка Србија ад Београд
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари - покућство, висећи део кухиње, судопера са радном површином, угаона гарнитура штоф,
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 10.10.2017.
  Процењена цена предмета продаје: 191.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 09:47:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 7017
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Чика Љубина 4а, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИв.220/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.344/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Опортунити банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: 1/1 удела непокретности – земљиште под зградом – објектом, број зграде 1, површине 68m², кат.парцела број 26/5, остало вештачки створено непл., површине 68m², кат.парцела број 26/5, породична стамбена зграда број 1, површине у габариту 68m², улица Курсулина, изграђена на кат.парцели број 26/5, све према листа непокретности бр. 9056 КО Краљево
  Процењена цена предмета продаје: 4.218.094,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 2.109.047,00 дин.


  Оглас поставио: Костадин Радовић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 12:34:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Трг др Зорана Ђинђића 2/4
  Е-маил адреса: k.radovicizvrsitelj@hotmail.com
  Контакт телефон: 0611586756
  ПИБ: 108590829
  Матични број: 63558893

  Број записа у бази: 7016
  Датум продаје: 2017-11-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Трг др. Зорана Ђинђића бр. 2 спрат 4. Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 29-ИИ-1062/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 7/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АП Војводина Развојни фонд АП Војводине
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1/1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност - Породична стамбена кућа
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда бр. 1. површине 97м2, изграђена на парцели бр. 130. КО Банатска Дубица, земљиште под зградом - објектом површине 500м2 и љива 2. класе површине 316м2, који се налазе у ул. Божидара Којића бр. 31.
  Процењена цена предмета продаје: 1.220.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 610.000,00


  Оглас поставио: Ана Костић Мишковић
  Датум и време постављања: 2017-10-10 11:26:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Предрага Бошковића 9
  Е-маил адреса: izvrsitelj.ana.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 066343279
  ПИБ: 109262671
  Матични број: 64045458

  Број записа у бази: 7015
  Датум продаје: 2017-11-03
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља, Пирот, ул. Драгољуба Миленковића бр. 26/9
  Пословни број судског предмета: 3-ИИ-827-17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-226/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Рајковић, Пирот
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретни камион "TAM"
  Опис предмета продаје: теретни камион „TAM 60 T 3BE”, година производње 1977., погонско гориво дизел, кубикажа 3300 cm3, снага 60 KS (40 kW), мењач манулени, максимална носивост 3000 кг, регистрован до 04.11.2017.године, зелена боја, церада
  Процењена цена предмета продаје: 180.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 90.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 14:10:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 7014
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 8 Иив бр.309/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 7/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија а.д.
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: плуг ИМТ; метална тракторска дрљача, прекрупач "Мачванин", шпедитер
  Процењена цена предмета продаје: 25.000,00 дин; 20.000,00 дин; 25.000,00 дин; 25.000;00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 12.500,00 дин; 10.000,00 дин; 12.500,00 дин; 12.500,00 дин


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-10-10 10:08:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 7013
  Датум продаје: 2017-10-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 76/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 87/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Васиљ Шево
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц. број 1907, кат.парц.број 4227, кат.парц.број 4289 К.О. Равње
  Опис предмета продаје: кат.парц. број 1907, кат.парц.број 4227, кат.парц.број 4289 К.О. Равње
  Процењена цена предмета продаје: од 84,071,08 динара до 692.081,46 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 40.442,64 динара до 415.248,87 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2017-10-10 09:51:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 7012
  Датум продаје: 2017-10-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 86/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр. 128/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Крстивоје Веселиновић , Мионица, Брежђе
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: три (3)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Продаје се приколица -рег ознака AB-979-VA , тракторска фреза ИМТ 61957501; аутомобил марке рено , тип лагуна 19дци,
  Процењена цена предмета продаје: приколица -рег ознака AB-979-VA - 72.000,00 динара, тракторска фреза ИМТ 61957501 - 96.000,00 динара ; аутомобил марке рено , тип лагуна 19дци-360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: приколица -рег ознака AB-979-VA - 50.400,00 динара; тракторска фреза ИМТ 61957501 - 67.200,00 динара;аутомобил марке рено , тип лагуна 19дци-252.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2017-11-14 14:28:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 7011
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИ-21100/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-44/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор ЛЕД, произвођач „SAMSUNG“, дијагонала 42 инча, стање полован Угаона гарнитура са фотељом, стање половна Клуб сточић дрвени, стање полован Полица за телевизор, иверица, стање половна Фрижидер, произвoђач „BEKO“ стање полован Телевизор LCD, произвођач „PANASONIC“, дијагонала 40 инча, стање полован Лап топ, произвођач „TOSHIBA“ satellite C55-A-19K, стање полован Комода за телевизор са отвореним полицама и сталеним делом, стање половна Машина за прање веша, произвођач „GORENJE“, тип
  Процењена цена предмета продаје: 1)18.000,00 дин, 2) 30.000,00 дин 3) 5.000,00 дин 4) 6.000,00 дин 5)14.000,00дин 6)16.000,00дин 7) 18.000,00дин 8)7.000,00дин 9)15.000,00дин 10)8.000,00дин 11)6.000,00дин 12)18.000,00дин 13)25.000,00дин по комаду 14) 20.000,00 дин 15)19.000,00дин 16)28.000,00 дин 17)18.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-10-10 09:32:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 7010
  Датум продаје: 2017-11-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-254/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 67-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MISTER KIRBERG DOO SUBOTICA
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Машина за бризгање гумених одливака „Белишће“ TIP 32K R/70, фабрички број 2272 ; Машина за млевење гуме са „AEG“ електромотором ; Струг „BOLEY“
  Процењена цена предмета продаје: 84.000,00 динара ; 42.000,00 динара ; 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2017-10-10 09:06:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 7009
  Датум продаје: 2017-11-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.5/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.23/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Унипромет" д.о.о. Коњевић , Чачак
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: четири (4)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Продаје се аутомобилска приколица марке "Галеб" тип 750с; двосед-еко кожа ; кухињски сто ; сточић
  Процењена цена предмета продаје: аутомобилска приколица марке "Галеб" тип 750с-840.000,00 динара ; двосед-еко кожа-20.000,00 ; кухињски сто са столиц
  Почетна цена предмета продаје: аутомобилска приколица марке "Галеб" тип 750с-588.000,00 динара ; двосед-еко кожа-14.000,00 динара ; кухињски сто са столицама - 14.000,00 ; сточић-7.000,00 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2017-10-10 08:54:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 7008
  Датум продаје: 2017-11-02
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.170/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.бр.89/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Гама-мид" д.о.о. Љиг
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: девет
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство, два стара телевизора, регал, сточић, сто са столицама....
  Процењена цена предмета продаје: 110.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 77.000,00 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2017-10-10 07:58:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 7007
  Датум продаје: 2017-10-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, Чачак
  Пословни број судског предмета: И 711/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 225/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Дукла Традинг" ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 непокретности
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: ливаде, воћњак, пашњак, шума, породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 4.595.082,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.216.557,40


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-10-09 18:40:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 7006
  Датум продаје: 2017-10-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.и 51/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 51/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање адо
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-10-09 16:30:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 7005
  Датум продаје: 2017-11-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 255/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 233/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Валентин Чубрак
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште у Гребенцу
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 1.040.219,00
  Почетна цена предмета продаје: 728.153,30


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-10-09 15:22:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 7003
  Датум продаје: 2017-11-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.897/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.402/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Ћирић
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767