ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1395 активних, од укупно 5858 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 14:08:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 5524
  Датум продаје: 2017-10-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 2155/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1824/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Јовановић из Врања
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена цена предмета продаје: 46.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 23.000,00 динара


  Оглас поставио: Коста Алексић
  Датум и време постављања: 2017-08-09 13:01:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10, спрат 5, стан 23
  Е-маил адреса: office@aleksickosta.rs
  Контакт телефон: 0658203803
  ПИБ: 108302297
  Матични број: 63357758

  Број записа у бази: 5523
  Датум продаје: 2017-09-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Ласла Гала 10, 5 спрат, стан 23
  Пословни број судског предмета: ИИ-243/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-418/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агенција за некретнине Бест Давор Станимировић ПР Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан-дуплекс
  Опис предмета продаје: стан бр.35, дуплекс, који се налази на приземљу вишеспратне стамбене зграде у Новом Саду, ул. Јанка Чмелика бр. 61, у површини од 104 м2, изграђен на парцели 5758, подброј парцеле 1, у приватној својини извршног дужника обим удела 1/1, број листа непокретности 20730 К.О. Нови Сад 1.
  Процењена цена предмета продаје: 10.474.076,34
  Почетна цена предмета продаје: 7.331.853,44


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-08-09 12:53:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 5522
  Датум продаје: 2017-09-01
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИв 61/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 168/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕТЕРИНАРСКИ ЗАВОД СУБОТИЦА АД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТЕРЕТНО ВОЗИЛО
  Опис предмета продаје: ТЕРЕТНО ВОЗИЛО марке " VOLKSWAGEN CADDY" , рег. ознака ST-031JI, број шасије WV1ZZZ2KZ6X035684
  Процењена цена предмета продаје: 600.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 420.000,00 дин


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 15:53:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 5521
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-3701/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А1145/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС" НИШ
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: CRT Телевизор, марке-ELIN, 23”,црне боје, непозната година производње Ел. Шпорет марке-Elegant 911 Deligrad-Niš, браон боје, непозната година производње Сто за Телевизор, непозната година производње Судопера, браон боје, непозната година производње Кухиња-радни сто, браон боје,непозната година производње Кухиња-висећи део, браон боје, двокрилни са стаклом, непозната година производње Кухиња-висећи део, браон боје, двокрилни, непозната година производње Телевизор, марке-EI, тип-COLOR 5656 NS, црн
  Процењена цена предмета продаје: 34.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.250,00


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-09 12:38:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 5520
  Датум продаје: 2017-09-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.419/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС" НИШ
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина за сушење веша
  Опис предмета продаје: машина за сушење веша марке "Maestral"
  Процењена цена предмета продаје: 18.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2017-08-09 12:18:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 5519
  Датум продаје: 2017-09-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Железничка бр. 42, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ИВК. 1800/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 1800/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ИНФОРМАТИКА" НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор у боји "ХИСЕНСЕ" плазма, ДВД "ПАНАСОНИК" са звучницима, веш машина "ГОРЕЊЕ", комода, стаклени сто, клима уређај
  Процењена цена предмета продаје: 55.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.500,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-08-09 12:14:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 5518
  Датум продаје: 2017-08-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15
  Пословни број судског предмета: ИИ 232/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 62/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Новица Глуховић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности
  Процењена цена предмета продаје: 9.792.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2017-08-09 12:13:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 5517
  Датум продаје: 2017-09-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Железничка бр. 42, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ИВК. 469/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 469/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ИНФОРМАТИКА" НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор плазма "ТОШИБА" 32`, трпезаријски сто, трпезаријске столице
  Процењена цена предмета продаје: 36.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.800,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2017-08-09 12:07:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 5516
  Датум продаје: 2017-08-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Железничка бр. 42, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.НТ. 33/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ. 33/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Новом Саду
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор "САМСУНГ" (сиве боје), ДВД "НОВОСЕЛ", трпезаријски сто (браон боје), трпезаријске столице
  Процењена цена предмета продаје: 22.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 13.200,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 15:31:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 5515
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-609/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 526/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Takovo osiguranje" a.d.o.. u likvidaciji
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Електрични шпорет, марке-Елегант, тип-909 s, браон боје, непозната година производње Креденац, непозната година производње
  Процењена цена предмета продаје: 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-09-07 11:50:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 5514
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Радничка 7
  Пословни број судског предмета: Иив 1380/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив А 35/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВБ Леасинг ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: канцеларијски намештај
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1,500,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 14:57:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 5513
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-44/171025
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 564/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1. CRT Телевизор, марке-SONY, 60cm, црне боје, непозната година производње 2. Веш машина марке-KONČAR, беле боје, непозната година производње 3. Тример за траву (неисправан), непозната година производње 4. Електрични шпорет, марке-KONČAR, беле боје, непозната година производње 5. Замрзивач, марке-OBODIN, 410 l, непозната година производње 6. Прокилица за мотокултиватор (2m x 1,20), непозната година производње 7. Млин за прекруп, наранџасте боје, непозната година производње 8. Фрижидер, марке-PEN
  Процењена цена предмета продаје: 80.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 40.250,00


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2017-08-09 11:02:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 5512
  Датум продаје: 2017-09-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ-2352/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-129/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слађана Ћетковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Грејалица на гас OMEGA radiant Heater IC, 7 метара дужине, Tipo RF2C.133/042 K010S-1826, Fi 100
  Опис предмета продаје: Грејалица на гас OMEGA radiant Heater IC, 7 метара дужине, Tipo RF2C.133/042 K010S-1826, Fi 100
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 14:33:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 5511
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-83/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 422/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Takovo osiguranje" a.d.o.. u likvidaciji
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: CRT Телевизор, марке-VOX pure flat, 54 cm, црне боје, непозната година производње Орман, светло браон боје, непозната година производње Клуб сто, браон боје, непозната година производње Фотеља, сиво црне боје, непозната година производње Табуре,непозната година производње Витрина за предсобље, непозната година производње Машина за веш, марке-GORENJE, тип- SENSOCARE, беле боје, непозната година производње Атомизер, плаве боје, 400 l, марке-Морава, непозната година производње Сејалица за кукуруз,
  Процењена цена предмета продаје: 84.700,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.350,00


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-09 10:46:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 5510
  Датум продаје: 2017-09-06
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета: Ии.221/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.361/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Финдоместик банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, ресивер, лапроп
  Опис предмета продаје: телевизор марке samsung, дигитални ресивер, лаптоп марке acer.
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 дин, 5.000,00 дин, 10.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 дин, 2.500,00 дин, 5.000,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-09 10:21:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 5509
  Датум продаје: 2017-09-13
  Време продаје: 10,30
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.265/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОДС ЕПС Дистрибуција ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, ресивер, витрина, кућни ормар, бицикл
  Опис предмета продаје: телевизор марке „ASTRAL“, ресивер, стаклена витрина, кућни ормар, бицикл
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 динара 3.000,00 динара 10.000,00 динара 8.000,00 динара 5.000,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 динара, 900,00 динара, 7.000,00 динара, 5.600,00 динара, 3.500,00 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2017-08-09 09:51:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 5508
  Датум продаје: 2017-09-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2.Октобра 13а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: Иив.343/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А-4/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СГС БЕОГРАД ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретна имовина
  Опис предмета продаје: Травокосачица самоходна,дизалица, радна машина са два брусна камена,електромотор-3 ком.,травокосачица,стубна бушилица,глодалица,стубна бушилица са стегом, стабилна брусилица са два брусна камена, " Горење" варстрој
  Процењена цена предмета продаје: 510.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 357.000,00


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2017-08-09 09:46:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 5507
  Датум продаје: 2017-09-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: 2.И.Ив.150/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.147/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИНБЕРГ ДОО БОЉЕВЦИ, Бољевац, ул. Браће Икер бр. 74, МБ 17249126, ПИБ 100199571
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: косачица марке SIP, метална вага за мерење воћа
  Опис предмета продаје: покретне ствари - разно
  Процењена цена предмета продаје: 70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 49.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-08-09 09:15:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 5506
  Датум продаје: 2017-08-29
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 ИИв 263/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 345/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО СИМТИМ
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Kia Sportage 2.0
  Процењена цена предмета продаје: 720.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 360.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-08-09 08:58:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 5505
  Датум продаје: 2017-08-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-512/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"BEKO" , Веш машина "MIELE" , Микроталасна "CROWN" , Монитор"SAMSUNG"
  Опис предмета продаје: Телевизор"BEKO" , Веш машина "MIELE" , Микроталасна "CROWN" , Монитор"SAMSUNG"
  Процењена цена предмета продаје: 5,000.00 , 10,000.00 ,4,000.00 , 5,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 3,500.00 , 7,000.00 , 2,800.00 , 3.500,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767