ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 11:38:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 15342
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-3182/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-265/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слађана Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 покретних ствари
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Више података у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00 18.000,00 60.000,00 16.000,00 5.000,00 18.000,00 15.000,00 10.000,00 14.000,00 10.000.00 8.000,00 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 22.500,00 9.000,00 30.000,00 8.000,00 2.500,00 9.000,00 7.500,00 5.000,00 7.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 14:49:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652424521
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 15341
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 233/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 238/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жељко Славковић
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2018-09-11 13:07:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 15340
  Датум продаје: 2018-09-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Пожаревац, ул. Таковска 15, ТЦ Реч народа, I спрат, локал 9
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 31/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 31/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор
  Опис предмета продаје: лцд телевизор
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-11 13:01:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15339
  Датум продаје: 2018-10-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИв-96/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-149/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: REPUBLIKA SRBIJA-BUDZET, Београд, МБ 7017715, ПИБ 100279223
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто и три столице, Кауч, DVD “Strong” ,Орман, Електрични шпорет “Artur Martin”
  Опис предмета продаје: Сто и три столице, Кауч, DVD “Strong” ,Орман, Електрични шпорет “Artur Martin”
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 динара, 6.000,00 динара, 1.000,00 динара, 5.000,00 динара, 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.800,00 динара, 4.200,00 динара, 700,00 динара, 3.500,00 динара, 4.900,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-11 12:54:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15338
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИв-96/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-63/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Societe Generale Banka Srbija a.d.Beograd, Београд, ул. БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА бр. 50А/Б, МБ 07552335, ПИБ 100000303
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 8. ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Fuego” 72cm Кауч Сто и две столице Витрина Замрзивач “Gorenje” 410l Телевизор”Beko” 51cm
  Опис предмета продаје: Телевизор “Fuego” 72cm Кауч Сто и две столице Витрина Замрзивач “Gorenje” 410l Телевизор”Beko” 51cm Мали сточић Орман са чивилуком
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00 динара 6.000,00 динара 4.000,00 динара 5.000,00 динара 8.000,00 динара 4.000,00 динара 1.500,00 динара 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.900,00 динара 4.200,00 динара 2.800,00 динара 3.500,00 динара 5.600,00 динара 2.800,00 динара 1.050,00 динара 3.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-11 12:51:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15337
  Датум продаје: 2018-10-11
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИв-79/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-125/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "RAIFFEISEN BANKA" АД БЕОГРАД, Београд, ул. ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА бр. 16, МБ 17335600, ПИБ 100000299
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 11 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Philips” 51cm Сто и четири столице Шпорет на дрва “Preporod” Кауч Кауч Замрзивач “Obodin
  Опис предмета продаје: Телевизор “Philips” 51cm Сто и четири столице Шпорет на дрва “Preporod” Кауч Кауч Замрзивач “Obodin” Електрични шпорет “Končar” комбиновани, плин Свиња 50 кг Две кокоши Веш машина “Elin” Мобилни телефон Nokia 3310
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара 5.000,00 динара 7.000,00 динара 7.000,00 динара 6.000,00 динара 6.000,00 динара 7.000,00 динара 10.000,00 динара 1.000,00 динара 8.000,00 динара 500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 дин, 2.500,00 дин, 3.500,00 дин, 3.500,00 дин,3.000,00 дин, 3.000,00 дин, 3.500,00 дин, 5.000,00 дин, 500,00 дин, 4.000,00 дин, 250,00 дин


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-11 12:44:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15336
  Датум продаје: 2018-10-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИв-28/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-90/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ОРИФЛАМЕ КОЗМЕТИКА" ДОО БЕОГРАД, Београд, ул. ВЛАДИМИРА ПОПОВИЋА бр. 40, МБ 17329103, ПИБ 101848391
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “samsung ” 51cm Кауч Фотеља Сто и четири столице Ел. Шпорет “Gorenje” Орман Усисивач “Sam
  Опис предмета продаје: Телевизор “samsung ” 51cm Кауч Фотеља Сто и четири столице Ел. Шпорет “Gorenje” Орман Усисивач “Samsung”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара 7.000,00 динара 3.000,00 динара 5.000,00 динара 10.000,00 динара 7.000,00 динара 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 динара 3.500,00 динара 1.500,00 динара 2.500,00 динара 5.000,00 динара 3.500,00 динара 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-11 12:39:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15335
  Датум продаје: 2018-10-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИ-457/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-457/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Рада Вучковић, Крагујевац, ул. СВРЉИШКА бр. 15А, ЈМБГ 1905973725048
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач “Siltal” Кревет црвене боје (штоф) Фотеља од штофа Полица за телевитор од иверице са огле
  Опис предмета продаје: Замрзивач “Siltal” Кревет црвене боје (штоф) Фотеља од штофа Полица за телевитор од иверице са огледалом Собни ормар, двокрилни Двосед на расклапање Лежај жуте боје (штоф)
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара 8.000,00 динара 5.000,00 динара 8.000,00 динара 8.000,00 динара 12.000,00 динара 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 динара 5.600,00 динара 3.500,00 динара 5.600,00 динара 5.600,00 динара 8.400,00 динара 3.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-11 12:35:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15334
  Датум продаје: 2018-10-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1287/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д., Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Toshiba” Сто и четири столице Веш машина “Gorenje” Витрина Кауч ДВД “Teletech”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Toshiba” Сто и четири столице Веш машина “Gorenje” Витрина Кауч ДВД “Teletech”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 5.000,00 10.000,00 4.000,00 7.000,00 1.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 3.500,00 7.000,00 2.800,00 4.900,00 700,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-09-11 12:32:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 15333
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 51/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 74/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда - стан
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда - стан
  Процењена вредност предмета продаје: 2.953.727,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.067.609,25 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-09-11 11:59:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 15332
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 3И И-1288/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-304/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранислав Цвијановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Цистерна, FAP 1260, рег.ознака NI 054 TA
  Процењена вредност предмета продаје: 600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 420.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-10-11 12:35:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 15331
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево459
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 171/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 432/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: кућни инвентар и аутомобил
  Процењена вредност предмета продаје: 459.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 229.500,00


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2018-09-11 10:25:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Аге Рогожинаревића 40
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 15330
  Датум продаје: 2018-10-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Аге Рогожинаревића бр.40, Неготин
  Пословни број судског предмета: ИИ.110/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.195/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EOS MATRIX DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Објекат пословних услуга - сервисна радионица моторних возила, број зграде 3, у ул. Хајдук Вељковој у Зајечару, кп.бр. 5877/8, уписана у лист непокретности бр. 5357 КО Зајечар, са уделом извршног дужника од 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: 10.812.304,75 дин
  Почетна цена предмета продаје: 7.568.614 дин


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2018-09-11 09:52:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 15329
  Датум продаје: 2018-10-09
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд/Бежанијска коса
  Пословни број судског предмета: 10-Ии-3197/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 54/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRAEUS BANК AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор у Београду
  Опис предмета продаје: Продаје се пословни простор у површине 89 м2 који се налази у центру Београда, ул. Булевар краља Александра бр. 158.
  Процењена вредност предмета продаје: 27.146.900,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 19.002.830,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-09-11 09:46:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 15328
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 44/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 105/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Б2 ХОЛДИНГ КАПИТАЛ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и њиве
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и њиве
  Процењена вредност предмета продаје: 5.083.460,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.558.422,00 динара


  Оглас поставио: Ивана Букарица Биуковић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 09:02:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 15327
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: 4-ИИВ-5384/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 10/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SIMBEX NS DOO NOVI SAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: друга јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: локал бр. 20, површине 45,34м2, ул. Главна бр. 18, Земун, занатски центар Земуникум
  Процењена вредност предмета продаје: 6.172.969,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 3.086.484,50 дин.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-09-11 09:08:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 15326
  Датум продаје: 2018-10-11
  Време продаје: ИСТИЧЕ НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Место продаје: ИСТИЧЕ НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Пословни број судског предмета: ИИв 182/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 375/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.786.951,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.786.951,50 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-09-11 08:58:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 15325
  Датум продаје: 2018-10-22
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.27/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.31/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ха
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: кп.7632 површине 0.01,09ха, земљиште под зградом у ул.Гаврила Принципа бр.3, зграда бр.1-стамбено пословна зграда бр.етажа ПО-1, ПР-1, СП-1, ПК-1.лн.12697 КО Књажевац, удео 1/1, кп.7632-земљиште уз зграду површине 0.01,34ха лн.12697 КО Књажевац, удео 1/1, кп.7632 зграда бр.1 стамбено пословна зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 148.377 евра
  Почетна цена предмета продаје: 103.864 евра


  Оглас поставио: Ивана Букарица Биуковић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 08:57:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 15324
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-606/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 297/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Весна Дошен
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: друга јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: двособан стан бр. 9,корисне пов. 48м2, ул. Дубровачка бр. 19, Земун
  Процењена вредност предмета продаје: 8.524.800,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 5.114.880,00


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-09-11 08:54:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 15323
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИв 126/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 142/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NLB банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Двосед, плакари, ТВ марке "Samsung"...
  Процењена вредност предмета продаје: 78.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 39.000,00 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767