ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-05 14:10:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13690
  Датум продаје: 2018-07-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-834/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Самачки смештај Д.О.О. Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ‘’Samsung’’ 32’’ ЛЦД Кауч Сто и четири столице Фотеља Тостер ‘’Vox’’ Миксер ‘’Lupo Marshal
  Опис предмета продаје: Телевизор ‘’Samsung’’ 32’’ ЛЦД Кауч Сто и четири столице Фотеља Тостер ‘’Vox’’ Миксер ‘’Lupo Marshal’’ Фрижидер ‘’Beko’’ комбиновани Фен за косу ‘’Gorenje’’ Мобилни телефон ‘’Sony expiria’’
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 7.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 1.000,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 3.500,00 2.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 500,00 1.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-05 14:07:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13689
  Датум продаје: 2018-07-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-329/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "ПАРКИНГ СЕРВИС" Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер “EDESA” Лаптоп “DELL 13” Сто Три столице
  Опис предмета продаје: Фрижидер “EDESA” Лаптоп “DELL 13” Сто Три столице
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 10.000,00 2.000,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00 5.000,00 1.000,00 1.500,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-07-05 12:54:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 13688
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6.Ии. 352/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 117/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: ТОРПЕДО, зелене боје, модел TD 7506 A, недостаје седиште, акумулатор и рег,. ознака
  Процењена вредност предмета продаје: 800.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 400.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Ракочевић
  Датум и време постављања: 2018-07-24 13:22:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, Таткова 12
  Е-маил адреса: izvrsiteljprokuplje@gmail.com
  Контакт телефон: 0648169825
  ПИБ: 108592068
  Матични број: 63559792

  Број записа у бази: 13687
  Датум продаје: 2018-08-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Ракочевића, 18400 Прокупље, ул. Таткова бр. 12
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Куршумлији 3 И.И-88/2017 од 15.03.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-780/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бориша Радивојевић, КУТЛОВАЦ, Јулијана Радивојевић, Београд,
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТАЊИРАЧА МАРКЕ :ОЛТ са 24 тањира, боја плава
  Опис предмета продаје: ТАЊИРАЧА МАРКЕ :ОЛТ са 24 тањира, боја плава
  Процењена вредност предмета продаје: 55.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 27.500,00


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-07-05 11:54:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 13686
  Датум продаје: 2018-08-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.бр. 2969/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А 1384/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Нима" д.о.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда са земљиштем под зградом и воћњак 2. класе, све у уделу од 1/2
  Процењена вредност предмета продаје: 3.258.819,49
  Почетна цена предмета продаје: 2.281.173,64


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-07-05 11:15:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 13684
  Датум продаје: 2018-08-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 389/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 389/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈПКСГД КОМГРАД БАЧКА ТОПОЛА
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: ТВ „SAMSUNG“ 72 cm ; клуб сто
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000,00 динара ; 1.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-08-08 10:03:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 13683
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 19507-707/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк А275/016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика, Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2018-07-05 10:04:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 13681
  Датум продаје: 2018-07-24
  Време продаје: 11: 00 h
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 10 ИИ 30/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ЗЛ 10/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PORSHE MOBILITY DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил
  Опис предмета продаје: VOLKSWAGEN GOLF TREND 1.2 TSI, WVWZZZAUZDP007949, BG 858-UU
  Процењена вредност предмета продаје: 9.013.00 ЕВРА
  Почетна цена предмета продаје: НЕ МОЖЕ БИТИ НИЖА ОД 70 % ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-07-05 09:56:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 13680
  Датум продаје: 2018-07-30
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 255/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-131/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милица Марјановић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.100,00 динара до 4.200,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-07-05 09:51:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 13679
  Датум продаје: 2018-08-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 86/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 86/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈПКСГД КОМГРАД БАЧКА ТОПОЛА
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: ТВ „CROWN“ 55 cm ; шиваћа машина „BAGAT“ украс ; бицикл црвени – неисправно
  Процењена вредност предмета продаје: 1.500,00 динара ; 3.000,00 динара ; 1.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2018-07-05 09:47:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 13678
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Пожаревац, ул. Таковска 15, ТЦ Реч народа, I спрат, локал 9
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 121/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 121/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: тв, хилти, тример
  Процењена вредност предмета продаје: 43.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара до 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-07-05 09:36:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 13677
  Датум продаје: 2018-08-02
  Време продаје: 9.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: Ии 649/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.107/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Алексов Ђока из Радовиша, Самуилова 34/12 Република Македонија и Којић Саша из Лознице, Клупци Рада Неимара 27
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: зграда бр. 1, Рада Неимара 17, земљиште под зградом-објектом, површине 0.00.75 ха, обим удела 2/4; зграда бр.2, Рада Неимара 19, земљиште под зградом - објектом, површине0.00.98 ха, обим удела 2/4; К.П.бр. 3401 земљиште уз зграду-објекат, површине 0.05.00 и њива површине 0.07.37 ха, обим удела 2/4
  Процењена вредност предмета продаје: 7.830.140,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.957.535,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-07-05 09:14:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13676
  Датум продаје: 2018-08-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 223/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 224/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 динара, 20.000,00 динара итд
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 динара, 10.500,00 динара итд


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2018-08-01 13:58:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 13675
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитељ Тасе бр. 5/3.
  Пословни број судског предмета: /
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-195/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Градска топлана" Ниш, Ниш, ул. Благоја Паровића бр. 3, МБ 07216009, ПИБ 100619162
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 Ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Sansung”, Комода браон боје, Судомашина BEKO, Комплет кухињских елемената беле боје, Угао
  Опис предмета продаје: Покретне ствари.
  Процењена вредност предмета продаје: 135.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 67.500,00


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2018-07-31 15:53:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 13674
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: И.ив 3057/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 144/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Београдска пекарска индустрија
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Коришћене ствари
  Опис предмета продаје: Коришћене ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 85.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 42.500,00 дин.


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-07-04 15:43:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 13673
  Датум продаје: 2018-07-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-574/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 164/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA" А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Путничко возило „RENAULT MEGANE“ број шасије VF1KMOJOH34567658 број мотора K4MT760D227750 рег. ознака SU 053-YA ; Судомашина „GORENJE“ 12 ; Mикроталасна „SAMSUNG“ ; Клима „MIDEA“ 12 ; ТВ „SAMSUNG“ 42 ; Комода и висећи елементи ; Комода
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 динара ; 10.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 12.000,00 динара ; 25.000,00 динара ; 20.000,00 динара ; 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Милош Јоксимовић
  Датум и време постављања: 2018-07-04 15:31:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Пожешка 30
  Е-маил адреса: milosjoksimovic78@gmail.com
  Контакт телефон: 0114056592
  ПИБ: 108001023
  Матични број: 63142255

  Број записа у бази: 13672
  Датум продаје: 2018-07-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија извршитеља Јелене Алексић, ул. Страхињића Бана број 27 / III / 10, Београд
  Пословни број судског предмета: 2ИИ 574/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 188/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНА БАНКА АД БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом-објектом, површине 131 м2, земљиште уз зграду-објекат површине 500 м2, њиве 4. Класе, укупне површине 686 м2, породична стамбена зграда спратности По+Пр+Пк, састоји се од двоипособног стана бр. 2/бб, у приземљу корисне површине 73,93 м2, гаража бр.1/бб корисне површине 21 м2, са помоћним простором од 12,13 м2, у подруму, све на адреси Средњи Прњавор 25, на кп.бр.1581/4, уписане у лист непокретности бр.7360 КО РИПАЊ, СКН Вождовац.
  Процењена вредност предмета продаје: 3.908.195,47
  Почетна цена предмета продаје: 2.735.736,83


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2018-07-04 15:21:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 13671
  Датум продаје: 2018-08-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра Првог 133, Свилајнац
  Пословни број судског предмета: И.И 551/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 101/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Addiko Bank A.D. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 5. класе, Њива 6. класе, Виноград 4. класе.
  Опис предмета продаје: - Њива 5. Класе, потес Село, површине 3902м2 бр. парцеле 2302/3, уписане у листу непокретности број 41 КО Опарић, у приватној својини Бојић Миливоја у уделу 1/1, у процењеној вредности од 161.152,60 динара; - Њива 6. Класе, потес Горица, површине 4927м2 бр. парцеле 5665/2, уписане у листу непокретности 1012 КО Опарић, у приватној својини Бојић Миливоја у уделу 1/1, у процењеној вредности од 174.415,80 динара; - Виноград 4. Класе, потес Бели песак, површине 3422м2 бр. парцеле 783/1, уписане у л
  Процењена вредност предмета продаје: - Њива 5. Класе, потес Село, површине 3902м2 бр. парцеле 2302/3, уписане у листу непокретности број 41 КО Опарић, у приватној својини Бојић Миливоја у уделу 1/1, у процењеној вредности од 161.152,60 динара; - Њива 6. Класе, потес Горица, површине 4927м2 бр. парцеле 5665/2, уписане у листу непокретн
  Почетна цена предмета продаје: почетна цена износи 50% појединачно процењених непокретности


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2018-08-02 13:12:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 13670
  Датум продаје: 2018-08-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 4 И-918/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А19/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О. БЕОГРАД ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА ОСИГУРАЊЕ ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: непокретност којa je уписанa у лист непокретности број 14221 К.О. Кикинда, на парцели број 16702, потес Водица, виноград 2. класе, површине 20а 72м2, пољопривредно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 160.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 96.000,00 динара  Оглас поставио: Милош Јоксимовић
  Датум и време постављања: 2018-07-04 15:05:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Пожешка 30
  Е-маил адреса: milosjoksimovic78@gmail.com
  Контакт телефон: 0114056592
  ПИБ: 108001023
  Матични број: 63142255

  Број записа у бази: 13669
  Датум продаје: 2018-07-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија извршитеља Јелене Алексић, ул. Страхињића Бана број 27 / III / 10, Београд
  Пословни број судског предмета: 6ИИ 2568/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 705/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: СТАН
  Опис предмета продаје: трособан стан, површине 78 м2, број посебног дела 3, на првом спрату зграде бр.1 у Ул. Здравка Јовановића бр.58 у Београду, на кат.парцели број 2239/4,
  Процењена вредност предмета продаје: 8.421.385,44
  Почетна цена предмета продаје: 5.594.969,80


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767