ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Предраг Коцић
  Датум и време постављања: 2017-12-05 12:41:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: predragkocic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0621137376
  ПИБ: 108301624
  Матични број: 63358428

  Број записа у бази: 8408
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Предрага Коцића из Лесковца, ул. Млинска бр. 19
  Пословни број судског предмета: 9-ИИ-272/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-76/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Lupo Line" ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 предмета
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: стега, електрична шрафилица, ауто звучници, замрзивач, телевизор, два усисивача, сто за компјутер, звучници за компјутер, столица за компјутер, мини шпорет
  Процењена цена предмета продаје: 24.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.800,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 16:41:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 8405
  Датум продаје: 2018-01-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-216/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1161/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марко Глигоријевић
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Електрични шпорет, беле боје, непозната година производње Ципеларник, браон боје, непозната година производње ТА пећ, непознат произвођач и година производње Гаредеробер, браон боје, непозната година производње Веш машина, марке-EUROPA STYLE WA460, беле боје, непозната година производње Приколица за трактор 3m x 1,5m, непозната година производње
  Процењена цена предмета продаје: 53.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 26.500,00


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2017-12-05 12:19:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 8404
  Датум продаје: 2017-12-29
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Чачак, Булевар ослобођења бр. 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-178/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Горњи Милановац"
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: у добром стању
  Процењена цена предмета продаје: 56.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 33.600,00 дин.


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 16:23:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 8403
  Датум продаје: 2018-01-11
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-47/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 534/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Аутомобил YUGO SKALA 55, плаве боје, нерегистрован, година производње 1996. Стаклени балони за ракију од 54 литра, непозната година производње Компресор MICHELIN HP 2.0 PEAK, непозната година производње Хилти бушилица ТЕ72, непозната година производње Алат-сет нарезница, непозната година производње Алат, Убодна тестера, Титан, непозната година производње Оштрач за ланац, непозната година производње
  Процењена цена предмета продаје: 119.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 59.600,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-12-05 11:41:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 8402
  Датум продаје: 2017-12-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: Ии 459/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 117/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка А.Д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда број зграде 1, ПР 1, Штросмајерова бр.24, саграђена на парцели број 157/1, земљиште под зградом – објектом, површине 1 ар и 60 м2; помоћна зграда број зграде 2, ПР1, Штросмајерова бр.24, на парцели број 157/1, земљиште под зградом – објектом површине 54 м2, број зграде 2; земљиште уз зграду – објекат , површине 3 ара и 45 м2, Штросмајерова
  Процењена цена предмета продаје: 2.326.785,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-12-05 11:06:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 8398
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 2019/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 296/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Матић Саша, Суботица
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена цена предмета продаје: од 5.280.715,15 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.696.500,60 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-12-05 10:38:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 8397
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-1631/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 924/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Павле Кузмановић
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: CRT телевизор, марке-PHILIPS, црне боје, непозната година производње Електрични шпорет, мерке-КОНЧАР, беле боје, непозната година производње Машина за веш, марке-GORENJE WA 60065, беле боје, непозната година производње Усисивач, марке-FOX cyclon, плаво-сиве боје, непозната година производње Кауч, сиве боје, непозната година производње Шпорет на дрва, Смедеревац, беле боје, непозната година производње Машина за веш (неисправна), беле боје, непозната година производње
  Процењена цена предмета продаје: 61.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.700,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-01-16 12:09:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 8396
  Датум продаје: 2018-02-13
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 4264/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А205/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: млт Леонтина Немет, Кисач коју заступа мајка Дашена Марчокова, Кисач
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: пећ,тв....
  Процењена цена предмета продаје: од 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-01-04 12:26:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 8395
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 08:30 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИВ 1073/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-149/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО Поморавље
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Хоризонтални замрзивач, марке „ОBOD“, беле боје; Регал, браон боје; Витрина, браон боје; Дводелни регал, браон боје; Аспиратор, беле боје;
  Процењена цена предмета продаје: од 3.000,00 динара до 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 900,00 динара до 3.600,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2017-12-05 09:55:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 8394
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: Иив - 109/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 51/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БЕОСТОК ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило марке "Fiat" тип "Panda Van" reg. ozn. "Ru 053-LF", половно , црвене боје
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Fiat" тип "Panda Van" reg. ozn. "Ru 053-LF", половно , црвене боје
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2017-12-05 09:51:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 8393
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.Ив 426/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 41/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: трпезаријски сто са четири столице (имају оштећења), ормар, машина за веш
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-12-05 09:32:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 8392
  Датум продаје: 2017-12-26
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 543-17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 68-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миленијум осигурање адо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор Самсунг
  Опис предмета продаје: телевизор Самсунг
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 16:03:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 8391
  Датум продаје: 2018-01-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-2215/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1289/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА А:Д: Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Електрични шпорет, марке-ALFAPLAM, беле боје, непозната година производње LCD Телевизор, 32”, марке-Hitachi, црне боје, непозната година производње LCD Телевизор, марке-Telefungen, црне боје, непозната година производње (неисправан) Витрина, браон боје, непозната година производње Машина за веш, марке-Беко, беле боје, непозната година производње Клима, марке-Galanz, беле боје, непозната година производње
  Процењена цена предмета продаје: 107.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 55.500,000


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2017-12-05 09:22:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 8390
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 2-Ии 127/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 75/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Бјелица
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило марке "Mercedes Benz" тип "C klasa", reg. ozn. "Ru 047-ČĐ", половно, плаве
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Mercedes Benz" тип "C klasa", reg. ozn. "Ru 047-ČĐ", половно, плаве боје, 2001. годиште
  Процењена цена предмета продаје: 413.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 289.100,00


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2017-12-05 09:11:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 8389
  Датум продаје: 2017-12-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Чачак, Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-553/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Телеком Србија" а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена цена предмета продаје: 35.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-12-05 08:46:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 8388
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-178/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 999/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Стевановић
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Мешалица за бетон, неисправна без мотора, наранџасте боје, непозната година производње Чесма из компоненти, бордо боје, непозната година производње Циркулар за дрва, непозната година производње Уградна рерна и плоча, марке-MIELE, беле боје, непозната година производње LCD телевизор, марке-TOSHIBA, тип-REGZA, 32”, црне боје, непозната година производње Комода, браон боје, непозната година производње Клуб сто, брон боје, непозната година производње Ципеларник, сиве боје, непозната година производњ
  Процењена цена предмета продаје: 79.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 55.650,00


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-01-10 08:35:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 8387
  Датум продаје: 2018-02-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у Крушевцу ул. Цара Лазара бр. 36.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 460/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 162/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САНЕЛ ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 168 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Аутоделови и опрема за путничка моторна возила
  Процењена цена предмета продаје: 1.247.495,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 623.747,50 динара


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-12-04 23:14:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 8386
  Датум продаје: 2018-01-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Ии.448/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 317/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Боривоје Живановић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Стан 70 квм.
  Процењена цена предмета продаје: 5.260.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.682.000,00 динара


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2017-12-04 16:42:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 8384
  Датум продаје: 2017-12-26
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Свилајнац, ул. Краља Петра Првог бр. 133
  Пословни број судског предмета: И. 396/2017; И. 397/2017; И. 384/2017.......
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 123/2017 - И.И. 141/
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Саша Динић ЈМБГ: 2102980720076, Иван Петров ЈМБГ: 2807988720052, Иван Радовановић ЈМБГ: 1701979720035, Александар Ђоровић ЈМБГ: 2908988720045, Иван Гутић ЈМБГ: 1908983720094, Ивана Милетић ЈМБГ: 1211983725044, Милош Симић ЈМБГ: 1504986720067, Никола Сарић ЈМБГ: 2806988720021, Бојан Павловић ЈМБГ: 13
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Струг; Мерна машина
  Опис предмета продаје: - CNC STRUG PUMA TT 1800 SY, SERISKI BROJ PT 18SY0137 - у процењеној вредности од 6.940.560,00 динара - MERNA MAŠINA CNC WENZEL LH 54, SERIJSKI BROJ 075428 - у процењеној вредности од 3.030.120,00 динара
  Процењена цена предмета продаје: - CNC STRUG PUMA TT 1800 SY, SERISKI BROJ PT 18SY0137 - у процењеној вредности од 6.940.560,00 динара - MERNA MAŠINA CNC WENZEL LH 54, SERIJSKI BROJ 075428 - у процењеној вредности од 3.030.120,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: На првом јавном надметању почетна цена износи 70% од процењене вредности појединачно одређене ствари.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-01-04 12:08:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 8383
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: I 39 ИИ бр. 684/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-302/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија - Министарство одбране
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Комода, црне боје; Витрина, црне боје; Ормар, црне боје;
  Процењена цена предмета продаје: од 2.000,00 динара до 3.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000,00 динара до 1.750,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767