ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-07-09 11:31:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 13731
  Датум продаје: 2018-07-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Петра Драпшина бр. 1, Суботица
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 674/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ СУБОТИЦАГАС
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Алат и намештај
  Опис предмета продаје: Предмети ближе описани у Закључку о првој јавној продаји од 09.07.2018. године
  Процењена вредност предмета продаје: 122.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 85.400,00


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 14:53:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 13730
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Иив.326/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.87/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марсо аграр доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ближе у закључку
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Јован Пјешчић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 13:31:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Сарајевска 42, спрат 5, стан 51
  Е-маил адреса: jpizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0645928238
  ПИБ: 107580782
  Матични број: 62843772

  Број записа у бази: 13729
  Датум продаје: 2018-08-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Сарајевска бр. 42/51, Београд
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-592/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 135/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Светислав Младеновић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1980
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Картонски регистратори
  Опис предмета продаје: Плави картонски регистратори
  Процењена вредност предмета продаје: 150,00 динара сваки појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 75,00 динара сваки појединачно


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-07-09 09:42:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 13728
  Датум продаје: 2018-08-02
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИНТ 26-2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИНТ 26-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Суботица
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Микроталасна „NEO“ ; ТВ „NORDMAND" ; Орман 4 дела крем боје ; Рачунар, монитор, тастатура, миш
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 15.000,00 динара ; 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-07-09 09:38:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 13727
  Датум продаје: 2018-08-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 И-136/2018 од 21.03.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 113/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њиве, куће и дворишта „Село“ на катастарским парцелама 252,253 и 254 укупне површине 3.730м2 односно
  Опис предмета продаје: Њиве, куће и дворишта „Село“ на катастарским парцелама 252,253 и 254 укупне површине 3.730м2 односно породичне стамбене зграде спратности По+П, помоћне зграде земљиште уз зграду, њиве 1 класе све на кат. Парцели број 252; њиве 1 класе на кат.Парцели број 253 и воћњака 1 класе на кат.парцели број 254 све уписано у ЛН 1003 КО Чента. власништво извршног дужника, у износу од 2.830.600,00 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.830.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.981.420,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-09 09:30:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 13726
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 2442-2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 2442-2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика"
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4. ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Радио касетофон са цд плејером; Телевизор "Silverschneider"; Трпезаријски сто са шест столица; Замрз
  Опис предмета продаје: Радио касетофон са цд плејером; Телевизор "Silverschneider"; Трпезаријски сто са шест столица; Замрзивач "Electrolux"
  Процењена вредност предмета продаје: Радио касетофон са цд плејером-2.500,00 динара; Телевизор "Silverschneider"-5.000,00 динара; Трпезаријски сто са шест столица-8.000,00 динара; Замрзивач "Electrolux"-5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Радио касетофон са цд плејером-750,00 динара; Телевизор "Silverschneider"-1.500,00 динара; Трпезаријски сто са шест столица-2.400,00 динара; Замрзивач "Electrolux"-1.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-09 09:20:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13725
  Датум продаје: 2018-07-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А634/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Одс "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о Београд, огранак "Електродистрибуција Зајечар"
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “EI NIŠ” 51cm crt Кауч Витрина Фотеља Фрижидер “OBODIN” мали Сто и четири столице Веш маши
  Опис предмета продаје: Телевизор “EI NIŠ” 51cm crt Кауч Витрина Фотеља Фрижидер “OBODIN” мали Сто и четири столице Веш машина “BEKO” WBF 6004 Шпорет на дрва “Preporod”
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 7.000,00 4.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 9.000,00 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.000,00 3.500,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 4.500,00 5.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-09 09:18:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13724
  Датум продаје: 2018-07-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-265/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “VIVAX” 51cm crt Замрзивач вертикални “OBODIN” Машина за прање “BEKO” Тросед Мали сточић О
  Опис предмета продаје: Телевизор “VIVAX” 51cm crt Замрзивач вертикални “OBODIN” Машина за прање “BEKO” Тросед Мали сточић Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 8.000,00 8.000,00 9.000,00 2.000,00 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 4.000,00 4.000,00 4.500,00 1.000,00 2.000,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-09 08:59:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 13723
  Датум продаје: 2018-08-06
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИв 777-16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 227-16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТОМИЛ ДОО РАКОВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат,парцела бр.848, Фрушкогорска, њива 5. класе, површине 16а10м2 и кат.парцела бр. 849, Фрушкогорск
  Опис предмета продаје: кат,парцела бр.848, Фрушкогорска, њива 5. класе, површине 16а10м2 и кат.парцела бр. 849, Фрушкогорска, пашњак 6. класе, површине 32а05м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.915.878,46 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.341.114,92 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-09 08:43:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 13722
  Датум продаје: 2018-08-08
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 395-2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 395-2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Виши суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Клима уређај MIDEA INVENTER, TV PLAZMA, Веш машина Горење
  Опис предмета продаје: Клима уређај MIDEA INVENTER, TV PLAZMA, Веш машина Горење
  Процењена вредност предмета продаје: Клима уређај MIDEA INVENTER-30.000,00 динара, TV PLAZMA-30.000,00 динара, Веш машина Горење-13.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Клима уређај MIDEA INVENTER-18.000,00 динара, TV PLAZMA-18.000,00 динара, Веш машина Горење-7.800,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 09:52:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 13721
  Датум продаје: 2018-08-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у сали за састанке
  Пословни број судског предмета: И.И-183/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-288/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њиве друге класе
  Опис предмета продаје: 1. њива 2. класе, површине 6,34 ари, КО Главица, врста земљишта- пољопривредно У ИЗНОСУ ОД 145.820,00 динара 2. њива 2. класе, површине 7,39 ари, КО Главица, врста земљишта- пољопривредно У ИЗНОСУ ОД 169.970,00 динара 3.њива 2. класе, површине 13,76 ари, КО Главица, врста земљишта- пољопривредно У ИЗНОСУ ОД 316.480,00 динара 4. њива 2. класе, површине 12,13 ари, КО Главица, врста земљишта- пољопривредно У ИЗНОСУ ОД 84.910,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 717.180,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 358.590,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-09 08:35:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 13720
  Датум продаје: 2018-08-07
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк.1137-2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.1137-2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач-сандучар; Плински решо "Слобода"; Фрижидер-Ободин; ТВ "LG" E 51;Кухињски елементи са судоп
  Опис предмета продаје: Замрзивач-сандучар; Плински решо "Слобода"; Фрижидер-Ободин; ТВ "LG" E 51;Кухињски елементи са судопером; Фрижидер; Компјутер Pent IV са пратећом опремом; TV "Vorteks"
  Процењена вредност предмета продаје: Замрзивач-сандучар-5.000,00 динара; Плински решо "Слобода"-2.500,00 динара; Фрижидер-Ободин-4.500,00 динара; ТВ "LG" E 51-5.000,00 динара;Кухињски елементи са судопером-8.000,00 динара; Фрижирер-6.000,00 динара; Компјутер Pent IV са пратећом опремом-10.000,00 динара; TV "Vorteks"-6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Замрзивач-сандучар-3.000,00 динара; Плински решо "Слобода"-1.500,00 динара; Фрижидер-Ободин-2.700,00 динара; ТВ "LG" E 51-3.000,00 динара;Кухињски елементи са судопером-4.800,00 динара; Фрижирер-3.600,00 динара; Компјутер Pent IV са пратећом опремом-6.000,00 динара; TV "Vorteks"-3.600,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-09 08:25:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 13719
  Датум продаје: 2018-08-09
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 2522-2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 2522-2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије доо Београд, Технички центар Нови Сад, Одсек за техничке услуге Рума, Рума, Индустријска 2а
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто са осам столица
  Опис предмета продаје: Сто са осам столица
  Процењена вредност предмета продаје: Сто са осам столица-15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Сто са осам столица-9.000,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-08-03 21:17:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 13718
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И Ив.462/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.239/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-07-06 17:05:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 13717
  Датум продаје: 2018-07-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Чачак,Милисава Петровића 119
  Пословни број судског предмета: ии372/2017
  Број предмета јавног извршитеља: л-и.ив-268/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Opportunity banka " ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор имт 540 без саобраћајне дозволе
  Опис предмета продаје: није у возном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 126,000,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-07-06 15:28:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 13716
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 9.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.361/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JKП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: електрички шпорет "електролукс", телевизор "сони", сто за ручавање, замрзивач "беко", телевизор "фокс"
  Процењена вредност предмета продаје: 71.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 49.700,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 14:35:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13715
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.1135/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.534/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој РС, Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ха
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: кп.1224 мзв село 102-земљиште под зградом површине 0.00,60ха, земљиште уз зграду површине 0.05,00 ха и њива 4.класе површине 0.05,94 ха, кп.3586/1 мзв Клисура-шума 4.класе, површине 1.06,46ха, шума 6.класе површине 0.24,37ха, земљиште под зградом површине 0.00,18ха, кп.3586/2 ливада 6.класе површине 0.27,43ха, кп.3591 мзв клисура-ливада 5.класе 0.30,99 ха, кп.557 мзв.средња река-шума 4.класе површине 2.56,37 ха, кп 354/1 мзв косе -ливада 6.класе површине 1.06,38 ха, и друге парцеле по закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 31.686 еур
  Почетна цена предмета продаје: 15.843 еур


  Оглас поставио: Горан Милосавић
  Датум и време постављања: 2018-07-06 15:19:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Србобран, Трг Републике 1
  Е-маил адреса: gomizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0644378971
  ПИБ: 109251660
  Матични број: 64043935

  Број записа у бази: 13714
  Датум продаје: 2018-08-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Србобран, Трг Републике 1
  Пословни број судског предмета: И.и 12/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 25/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KARL KNÖSEL KG, Adelebsen, ул. Bachstrasse бр. 11
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Радна машина и путничка возила
  Опис предмета продаје: Путничка возила марке „OPEL CORSA“, „RENAULT MEGANE 1.9 DTI“,„LADA NIVA“ и радна машина PLOGER EPD538
  Процењена вредност предмета продаје: 12.791.208,24 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.953.845,77


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-08-03 14:26:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 13713
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии. 531/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии. 163/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТЕТЕКС ДОО Ариље
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: веш машина, АЛУ мердевине, ормарић, ормар, ЛЕД Тв, ДВД плејер, дрвена комода, собни тренажер, кожни
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-07-06 13:44:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 13712
  Датум продаје: 2018-07-27
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Улица Љубице Ивошевић број 24, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.386/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ,,Водовод и канализација" Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина марке ,,Горење", Електрични шпорет ,,Кончар", Лед телевизор марке ,,Елин"
  Опис предмета продаје: /
  Процењена вредност предмета продаје: Веш машина износ од 5.000,00 динара, електрични шпорет износ од 5.000,00 динара, лед телевизор износ од 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Веш машина износ од 2.500,00 динара, електрични шпорет износ од 2.500,00 динара, лед телевизор износ од 4.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767