ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-05-22 10:01:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 12439
  Датум продаје: 2018-06-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 10
  Пословни број судског предмета: И.Ив-1126/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-268/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PLAMEN-IN COMPANY DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NI
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Угаљ
  Опис предмета продаје: Угаљ “коцка” (30/65), из рудника Крепољин - 100 тона - 600.000,00 динара Угаљ “грах” (5/25), из рудника Крепољин - 230 тона - 1.150.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 1.175.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.225.000,00 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-05-22 09:59:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 12438
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 64
  Пословни број судског предмета: Ии. 175/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 90/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТЈЕПАН ТОШИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило марке „Mercedes“, модел C 220 CDI, године производње 2003.
  Процењена вредност предмета продаје: 385.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 269.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 15:39:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 12437
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 11
  Пословни број судског предмета: И-1522/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1181/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор
  Опис предмета продаје: Пословни простор, као посебан део приземног дела објекта пословних услуга - зграда број 1 изграђена на кп бр 93/2 КО Параћин град, број посебног дела 20, површине 39 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.197.503,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 598.751,50 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-06-20 11:12:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 12436
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 7905-1558/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 6354/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 15:49:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 12435
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 11
  Пословни број судског предмета: И.И-275/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-331/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: ливада 6.класе, укупне површине 74 ари 32 м2 - 185.800,00 динара виноград 5.класе, укупне површине 11 ари 38 м2 - 34.140,00 динара њива 6.класе, укупне површине 23 ара 64 м2 - 69.480,00 динара њива 5.класе, укупне површине 25 ара 42 м2 - 114.390,00 динара њива 5.класе, укупне површине 26 ара 39 м2 - 171.535,00 динара њива 5.класе, укупне површине 53 ара 70 м2 - 241.650,00 динара њива 5.класе, укупне површине 21 ара 12 м2 - 84.480,00 динара њива 5.класе, укупне површине 6 ари 68 м2 - 20.040,00 ди
  Процењена вредност предмета продаје: 1.530.175,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 765.087,50 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-05-22 09:21:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 12434
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1016/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Компјутерски сто са фиокама, Звучници за рачунар марке GENIUS 2+1 систем, Полица за телевизор са гардероберима (један двокрилни два једнокрилна) и полицама, Носач за телевизор зглобни;
  Процењена вредност предмета продаје: 23.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.450,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-22 09:11:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12433
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А357/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “ONYX” 51 CRT; Замрзивач “OBOD” 310L; Кауч; Мали сточић; Фотеља на развлачење; Компјутерск
  Опис предмета продаје: Телевизор “ONYX” 51 CRT; Замрзивач “OBOD” 310L; Кауч; Мали сточић; Фотеља на развлачење; Компјутерски сто
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00; 9.000,00; 7.000,00; 1.500,00; 3.000,00; 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00; 6.300,00; 4.900,00; 1.050,00; 2.100,00; 1.400,00


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2018-05-22 09:02:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 12432
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 12.00 ч
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића Ваљево,ул. Владике Николаја 45/1 Ваљево
  Пословни број судског предмета: ИИ 674/17
  Број предмета јавног извршитеља: 262 ИИ 84/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD, Београд-Нови Београд ,Улица и број: Булевар Михаила Пупина 115 ђ, ПИБ: 100618836, Матични број: 06876366
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Једнособан стан бр. 35, на II спрату, улаз бр.2 у стамбеној згради за колективно становање бр.1 у на
  Опис предмета продаје: Једнособан стан бр. 35, на II спрату, улаз бр.2 у стамбеној згради за колективно становање бр.1 у насељу ,,Милорада Павловића,, бр.14 у Ваљеву изграђен на кп 2823/2, уписан у листу непокретности бр. 5313 КО Ваљево, у приватној својини Дамњановић Драгана, Ваљево, Доња Грабовица бр.28, са уделом 1/1 а у државини Томић Радована, Челарево, ул. Словачка бр.11
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност непокретности која је предмет продаје износи 1.620.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70 % од процењене вредности и износи 1.134.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-05-22 08:34:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 12431
  Датум продаје: 2018-06-14
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стари корзо 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-72/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-86/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно друштво АВАЛА АД, Пожаревац
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: регал троделни, витрина дводелна, гардеробни ормар са клизним вратима
  Опис предмета продаје: регал троделни, витрина дводелна са 4 горња дела у стаклу а доња са затвореним дрвеним делом, гардеробни ормар са клизним вратима
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-05-22 08:26:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 12430
  Датум продаје: 2018-06-13
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: И-14871/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А1085/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Здравковић Небојша
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ствари детаљно описане у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 108.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 75.600,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-05-22 08:24:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 12429
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 10
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И. 145/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 138/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Credit Agricole Banka Srbija ad Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 1090/23 са стамбеном породичном зградом, ул. Деспота Стефана бр. 56, КО Ср
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 1090/23 са стамбеном породичном зградом, ул. Деспота Стефана бр. 56, КО Сремска Митровица
  Процењена вредност предмета продаје: 4.021.782,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.010.891,30 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-05-22 08:17:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 12428
  Датум продаје: 2018-06-14
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: И.И-3480/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-827/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ристић Љубиша
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретнне ствари детаљно описане у Закуљчку о првој продаји покретних ствари у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 22.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.750,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-05-22 07:57:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 12427
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И. 54/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 199/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 2178/18 са породичном стамбеном зградом, К.О. Нови Бановци
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 2178/18 са породичном стамбеном зградом, К.О. Нови Бановци
  Процењена вредност предмета продаје: 11.303.869,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.651.934,75 динара


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-05-21 18:56:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 12426
  Датум продаје: 2018-06-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 1140/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии.679/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари из стана/куће
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-05-21 16:13:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 12425
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: И.И-38/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-52/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослав Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Крава, приколица, мангало.
  Опис предмета продаје: 1. Крава, црвено-беле боје, ушна маркица број 1943; 2. Тракторска приколица без каната, без ознака, без рег. ознака; 3. Мангало за печење, црвене боје.
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00-140.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00-98.000,00


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 15:10:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 12424
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И.И. 223/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 7/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Стајић Горан
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Продаја њиве
  Процењена вредност предмета продаје: 597.346,95
  Почетна цена предмета продаје: 179204.08


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2018-05-21 15:31:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 12423
  Датум продаје: 2018-06-14
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: Ии-463/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-66/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РФ ПИО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 4. класе, земљиште у грађ. подручју
  Опис предмета продаје: њива 4. класе, земљиште у грађ. подручју
  Процењена вредност предмета продаје: 2.294.368,70 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.606.059,09 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-06-14 11:10:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 12422
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-200/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 822/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈУМБЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: кошуље дуг рукав, женске блузе, женске блузе комб, кошуље кратак рукав
  Процењена вредност предмета продаје: 6.729.240,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.364.620,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-05-21 15:24:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 12421
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда Нови Сад-судске јединице Бечеј 6 И-273/2017 од 21.06.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 291/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 12916 КО Нови Бечеј: - Породична стамбена зграда број 42/а Слободана Перића број зграде 1 на катастарској парцели број 1757/2 власништво извршног дужника, у износу од 3.123.066,69 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 3.123.066,69 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30% непосредна погодба


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 13:30:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 12420
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 4 Ии. 20/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.11/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Николина Помаришац и млдб. Јована Помаришац
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 499.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 249.500,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767