ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2017-11-08 14:03:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 7076
  Датум продаје: 2017-12-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 6 ИИ-28/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-11/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД АП ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност која је уписана у лист непокретности број 10762 К.О. Бечеј, на парцели број 3694, у ул
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, површине 66м2 и помоћна зграда, површине 22м2
  Процењена цена предмета продаје: 1.103.348,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 551.674,20 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-11-04 14:46:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 7075
  Датум продаје: 2017-12-02
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 6И И 289/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО ЕЛ БУКИ Књажевац
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: подизна корпа марке RUTMAN
  Процењена цена предмета продаје: 500.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 250.000,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-10-11 15:19:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 7074
  Датум продаје: 2017-10-30
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костић 2
  Пословни број судског предмета: Иив 546/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.126/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ХЛЕБ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХЛЕБА И ПЕЦИВА, ТРГОВИНУ И УГОСТИТЕЉСТВО НОВИ САД-У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: дневна соба, гарнитура за седење (двосед, тросед, фотеља), трпезаријски сто, трпезаријске столице (4
  Опис предмета продаје: дневна соба, гарнитура за седење (двосед, тросед, фотеља), трпезаријски сто, трпезаријске столице (4 комада)
  Процењена цена предмета продаје: дневна соба-15.000,00 динара, гарнитура за седење (двосед, тросед, фотеља)-25.000,00 динара, трпезаријски сто-20.000,00 динара, трпезаријске столице (4 комада)-4.000,00 динара по комаду
  Почетна цена предмета продаје: дневна соба-10.500,00 динара, гарнитура за седење (двосед, тросед, фотеља)-17.500,00 динара, трпезаријски сто-14.000,00 динара, трпезаријске столице (4 комада)-2.800,00 динара по комаду


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 14:15:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 7073
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ив.658/13
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.176-16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Хибрид доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тракторска прскалица, сакупљач сена, плугови
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 30% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-10-11 15:12:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 7072
  Датум продаје: 2017-11-02
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ- 171/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И- 244/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Ранчић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Цистерна " Мајевица"
  Опис предмета продаје: Цистерна " Мајевица"
  Процењена цена предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 168.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-10-11 14:42:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 7071
  Датум продаје: 2017-11-02
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИв- 21/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 76/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Војвођанска Банка" АД, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: полица од дрвета, тв марке Нео катодни, витрина стаклена, шанк дрвени,црна боја
  Опис предмета продаје: полица од дрвета, тв марке Нео катодни, витрина стаклена, шанк дрвени,црна боја
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-10-11 14:27:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 7070
  Датум продаје: 2017-10-27
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.и 64/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 64/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: С.Т.З.Р. "Поучковић"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2017-10-11 14:16:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 7069
  Датум продаје: 2017-11-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 220/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 109/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ALPHA BANKA SRBIJA (Sada JUBANKA SRBIJA)
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор у Лазаревцу
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 20900000+7700000
  Почетна цена предмета продаје: 14630000+5390000


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2017-11-05 14:35:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 7068
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 4 ИИ 1508/16
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 544/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Државна лутрија Србије
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари из куће
  Опис предмета продаје: Телевизор, монитор, компјутер, звучници, слике...
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-11-09 15:24:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 7067
  Датум продаје: 2017-12-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.ИВК-А417/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1 Телевизор марке-Vox /CRT/ 2 Замрзивач 3 Телевизор марке-Fox /LCD/,32 inča 4 Угаона гарнитура са фотеом. Наранџаста боја 5 Собни сточић-стакло 6 DVD player марке-ShockWave 7 Клима марке-Korel
  Процењена цена предмета продаје: 53.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 26.500,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-10-11 13:52:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 7066
  Датум продаје: 2017-11-01
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: 80 ИИ-49/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А 172/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослав Стојковић
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: камион марке "STEYR" , аутоприколица
  Опис предмета продаје: камион марке "STEYR" , аутоприколица
  Процењена цена предмета продаје: 570.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 399.000,00 динара


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-11-09 15:20:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 7065
  Датум продаје: 2017-12-07
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 225 ИИВК А24/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: по
  Процењена цена предмета продаје: 22.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-10-11 13:41:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 7064
  Датум продаје: 2017-11-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: Ив-278/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 8/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Eurobank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Њива 7. класе, пољопривредно земљиште, површине 12а 92м2, потес Меоц, сада под засадом малине
  Процењена цена предмета продаје: 62.275,00
  Почетна цена предмета продаје: 31.137,00


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2017-10-11 13:36:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 7063
  Датум продаје: 2017-11-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: ИИ-114/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-344/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: FORTUNA ASTRUM LTD
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Земљишта под зградом, шума, породична стамбена зграда и пословна зграда
  Опис предмета продаје: Земљишта под зградом, шума, породична стамбена зграда и пословна зграда
  Процењена цена предмета продаје: 49.786.605,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 34.850.623,50 дин.


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2017-10-11 13:36:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 7062
  Датум продаје: 2017-11-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: и 9/2008
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-56/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РГ ЕЧКА АД Лукино Село
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина
  Опис предмета продаје: СТАН
  Процењена цена предмета продаје: 1.972.740,00
  Почетна цена предмета продаје: 591.822,0


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-10-11 12:56:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 7060
  Датум продаје: 2017-11-01
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ- 63/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И- 223/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослав Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор IMT, рег. ознака СО-ПЕТРОВАЦ 6652, 539, тракторска приколица, једноосовинска
  Опис предмета продаје: Трактор IMT, рег. ознака СО-ПЕТРОВАЦ 6652, 539, тракторска приколица, једноосовинска
  Процењена цена предмета продаје: 324.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 226.800,00 динара


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-10-11 12:36:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 7058
  Датум продаје: 2017-11-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.765/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.120/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Весић
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе наведено у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 113.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 79.100,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-10-11 12:32:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 7057
  Датум продаје: 2017-11-01
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ- 38/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 154/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Новица Миладиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор Зетор, Марица, тракторска приколица Марица
  Опис предмета продаје: Трактор Зетор, Марица, тракторска приколица Марица
  Процењена цена предмета продаје: 382.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 267.400,00 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2017-10-11 12:32:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 7056
  Датум продаје: 2017-11-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: Иив.54/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А-3/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Mercator-S d.o.o. Novi Sad
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 9 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: Замрзивач сандучар,дигитална вага,расхладна витрина,форд фиеста,тв плазма, веш машина, фрижидер,мини шпорет са две рингле,плинска пећ
  Процењена цена предмета продаје: 178.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 124.600,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-10-11 12:12:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 7055
  Датум продаје: 2017-10-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-649/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"VORTEX" 72 cm , Музички стуб "AIWA" , Двосед
  Опис предмета продаје: Телевизор"VORTEX" 72 cm , Музички стуб "AIWA" , Двосед
  Процењена цена предмета продаје: 6.000,00 , 5000.00 , 4,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 4,200.00 , 3,500.00 ,2,800.00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767