ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1395 активних, од укупно 5858 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2017-09-12 08:41:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Краља Стефана Првовенчаног бр. 6
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 5566
  Датум продаје: 2017-10-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Краља Стефана Првовенчаног 6
  Пословни број судског предмета: И-2155/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-812/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD, Нови Сад, ул. Булевар ослобођења 5, МБ 08063818, ПИБ 101626723
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: стамбено пословна зграда – стамбено пословни објекат, грађевинске површине 105м2, ул. Моравске дивизије бр. 35 број етажа ПР 1 + СП 1 + ПК 1, број зграде 1, изграђена на катастарској парцели број 7698/27, уписана у лист непокретности број 2115 КО Каменица
  Процењена цена предмета продаје: 8.911.820,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.455.910,00 динара


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2017-08-11 10:01:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0638517131
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 5565
  Датум продаје: 2017-09-07
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Свилајнац, ул. Краља Петра Првог бр. 133
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 66/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 63/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈУБАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Собна бицикла, телевизор, собна вага, веш машина, тросед
  Опис предмета продаје: - Собна бицикла „RELAX RX 2015“ - у процењеној вредности од 10.000,00 динара - Телевизор марке „Teletek“ - у процењеној вредности од 4.000,00 динара - Собна вага- у процењеној вредности од 1.500,00 динара - Веш машина „Gorenje“ - у процењеној вредности од 25.000,00 динара - Тросед - у процењеној вредности од 5.000,00 динара
  Процењена цена предмета продаје: - Собна бицикла „RELAX RX 2015“ - у процењеној вредности од 10.000,00 динара - Телевизор марке „Teletek“ - у процењеној вредности од 4.000,00 динара - Собна вага- у процењеној вредности од 1.500,00 динара - Веш машина „Gorenje“ - у процењеној вредности од 25.000,00 динара - Тросед - у процењеној в
  Почетна цена предмета продаје: На другом јавном надметању почетна цена износи 50% од процењене вредности појединачно одређене ствари


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2017-09-11 12:24:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 5564
  Датум продаје: 2017-11-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.64
  Пословни број судског предмета: И Ив.28/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.46/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЈЕЖ" доо Чачак
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило OPEL COMBO
  Процењена цена предмета продаје: 109.188,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 54.594,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-08-11 09:12:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 5563
  Датум продаје: 2017-09-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 Ив 42/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 413/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена цена предмета продаје: 30.000 динара, 8.000 динара, 5.000 динара итд
  Почетна цена предмета продаје: 9.000 динара, 2.400 динара, 1.500 динара итд


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-08-10 15:56:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 5562
  Датум продаје: 2017-08-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Момчила Тешића бр. 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИИ.914/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.311/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK A.D. BEOGRAD, ul. Vuka Karadzica br. 10
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности - гарсоњера, површине 26м2, на кат.парц. 1228/16, уписана у лист непокрет
  Опис предмета продаје: Прва продаја непокретности - гарсоњера, површине 26м2, на кат.парц. 1228/16, уписана у лист непокретности број 6330 КО Чајетина
  Процењена цена предмета продаје: 12.600,00 ЕУР-а
  Почетна цена предмета продаје: 8.820,00 ЕУР-а у динарској противвредности на дан одржавања прве јавне продаје


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2017-09-22 14:12:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 5561
  Датум продаје: 2017-10-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља, ул. Цара Лазара бр. 38, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.И.866/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.491/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Preduzeće za proizvodnju promet i usluge Valve profil eksport- import d.o.o. Kraljevo
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Градско грађевинско земљиште у Краљеву
  Опис предмета продаје: Земљиште уз зграду,њива 1.класе и помоћна зграда,све на кат.парцели бр.661/4 К.О. Краљево,ул. Омладинска
  Процењена цена предмета продаје: 4.185.170,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.087.585,00 динара


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2017-08-10 15:35:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 5560
  Датум продаје: 2017-09-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Владике Николаја бр.45/1
  Пословни број судског предмета: И.И 78/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 14/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славољуб Нинић
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Катастарска парцела се налази у селу Тулари, општина Уб. У катастарском операту се води као њива 4. класе у површини од 20.000 квадратних метара. Прилаз парцели је делом са макадамског делом са атарског пута. Парцела је идеално равна, погодна за механизовану обраду, користи се за сетву ратарских култура, кукуруз, пшеница, сунцокрет и сл. Земљиште је високе плодности. Налази се у окружењу које се интезивно бави ратарском производњом.
  Процењена цена предмета продаје: 1.203.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 842.310,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-08-10 15:03:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 5559
  Датум продаје: 2017-09-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А405/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Велемир Цветков
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: 2031/165704 идеалног дела извршног дужника на непокретности која је уписана у лист непокретности број 23442 КО Зрењанин I, парц. бр. 6638/6
  Процењена цена предмета продаје: 712.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 498.400,00 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2017-09-13 11:13:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 5558
  Датум продаје: 2017-11-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.64
  Пословни број судског предмета: Ив.106/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.559/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Имлек" ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућни инвентар
  Опис предмета продаје: фотеља, телевизор, полица, судопера и висећи део судопере
  Процењена цена предмета продаје: 66.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 46.200,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2017-08-10 13:39:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0113110481
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 5557
  Датум продаје: 2017-09-08
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина бр. 165А
  Пословни број судског предмета: 4 И.ив.бр. 5474/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.бр. 780/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: „FARMCOMMERC“ EXPORT-IMPORT д.о.о. Чантавир
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Више покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1.ТРИМЕР „SMART GARDEN“ SGX-730; 2.ВИДЕО НАДЗОР „DIVINAR H.264“ SAMSUNG MONITOR + 4 КАМЕРЕ „WESTERN“; 3.СТОЧНА ХРАНА „НУТРИЦИЈА“ (35 џакова); 4.СТАКЛЕНИ БАЛОН 15 литара (2ком); 5.СТАКЛЕНИ БАЛОН 10 литара (2ком); 6.СТАКЛЕНИ БАЛОН 25 литара; 7.СТАКЛЕНИ БАЛОН 20 литара;
  Процењена цена предмета продаје: Предмет бр. 1. - 19.900,00дин; Предмет бр. 2. - 60.000,00дин; Предмет бр. 3. - 18.300,00дин; Предмет бр. 4. - 1.400,00дин по комаду; Премет бр. 5. - 1.100,00дин по комаду; Предмет бр. 6. - 1.950,00дин; Предмет бр. 7. - 1.750,00дин;
  Почетна цена предмета продаје: Предмет бр. 1. - 13.930,00дин; Предмет бр. 2. - 42.000,00дин; Предмет бр. 3. - 12.810,00дин; Предмет бр. 4. - 980,00дин по комаду; Премет бр. 5. - 770,00дин по комаду; Предмет бр. 6. - 1.365,00дин; Предмет бр. 7. - 1.225,00дин;


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2017-08-10 13:19:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 5556
  Датум продаје: 2017-08-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: Ив-154/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А16/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "EUROBANK" А.Д.
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: 3 непокретности уписане у лист непокретности број 402 К.О. Адашевци, све на парцели број 139.
  Процењена цена предмета продаје: 1.368.541,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 410.562,30 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-08-10 12:54:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 5555
  Датум продаје: 2017-09-03
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 3П2 64/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ.227/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Књажевцу
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал беж боје, регал са мостом
  Процењена цена предмета продаје: 22.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.400,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 11:32:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 5554
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк.81/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv pionier,комода за тв, плакар, регал
  Процењена цена предмета продаје: 18.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.000,00


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-08-25 20:10:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 5553
  Датум продаје: 2017-09-22
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.92/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. "КОМГРАД" БАЧКА ТОПОЛА
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 15.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 5.000,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 7.000,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 8.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 7.500,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 2.500,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 3.500,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 4.000,00 дин.


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2017-09-13 09:48:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 5552
  Датум продаје: 2017-11-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.64
  Пословни број судског предмета: Ии.87/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.91/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Павићевић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: мотоцикл
  Опис предмета продаје: Мотоцикл „PIAGGIO VESPA“
  Процењена цена предмета продаје: 301.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 150.750,00 динара


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2017-08-10 11:29:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 5551
  Датум продаје: 2017-09-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Владике Николаја бр.45/1
  Пословни број судског предмета: И.Ив 121/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 10/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRAEUS BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Предмет продаје су покретне ствари извршног дужника и то: Машина за израду обуће, две кварцне пећи, Машина за шувење "SINGER", Ђонови за кломпе - 100 комада, Прекрупач, Бицикл - Адмирал, Бицикл - Capriolo, Радни сто, Сто за рачунар, Електрични шпорет "Слобода", Пећ на чврсто гориво "Смедерево", Сто за ручавање, Столице - 3
  Процењена цена предмета продаје: 56.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 39.620,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-08-10 11:09:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 5549
  Датум продаје: 2017-09-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: 2 И Ив-218/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 29/2016а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дукат доо Палић
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: рачунар, монитор, тастатура, миш
  Процењена цена предмета продаје: 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-10 10:00:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5548
  Датум продаје: 2017-09-01
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.нт 68/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.нт 68/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-10 09:55:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5547
  Датум продаје: 2017-09-01
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 381/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 381/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари град" Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-10 09:49:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5546
  Датум продаје: 2017-08-31
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 401/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 401/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767