ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-09-12 16:02:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 15395
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 1540/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СОЦИЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ БАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 77.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 54.250,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-12 15:39:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15394
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-535/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Samsung” 51” Сто и две столице Кауч Витрина Ел. Шпорет Obod
  Опис предмета продаје: Телевизор “Samsung” 51” Сто и две столице Кауч Витрина Ел. Шпорет Obod
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 3.000,00 7.000,00 6.000,00 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 1.500,00 3.500,00 3.000,00 3.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-12 15:04:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15392
  Датум продаје: 2018-10-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1307-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Хигијена Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Television “ 51cm Телевизор “ Samsung” 51 cm Витрина Комбиновани шпорет “Deligrad” Замрзи
  Опис предмета продаје: Телевизор “Television “ 51cm Телевизор “ Samsung” 51 cm Витрина Комбиновани шпорет “Deligrad” Замрзивач “Obodin” 410 l Kварцна грејалица “Elind”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 5.000,00 3.000,00 9.000,00 6.000,00 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 3.500,00 2.100,00 6.300,00 4.200,00 4.900,00


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2018-09-12 14:59:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 15391
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Генерала Милојка Лешјанина број 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-926/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд, Београд, ул. Таковска бр. 2
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило марке RENAULT MEGANE
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке RENAULT MEGANE са бројем шасије VF1JM020533559570 и бројем мотора K9KF728D175790, произведеног 2005. године
  Процењена вредност предмета продаје: 212.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 148.680,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-09-12 14:39:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 15390
  Датум продаје: 2018-10-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: Ив 285/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 752/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и њива
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и њива
  Процењена вредност предмета продаје: 1.774.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.064.880, 00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-09-12 13:57:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 15388
  Датум продаје: 2018-10-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 12/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 27/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.772.775,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.240.942,5 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-09-12 13:45:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 15384
  Датум продаје: 2018-10-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии976/17
  Број предмета јавног извршитеља: 2 И.Ии-389/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: једноипособан стан површине 41м2 на 2. спрату породичне стамбене зграде
  Процењена вредност предмета продаје: 2.196.199,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.537.339,30 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-09-12 13:29:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 15383
  Датум продаје: 2018-10-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: ИИв-455/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-125/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО КРАЈНАЛИЋ КОМУНИКАЦИЈЕ ДОО НИШ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 111.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 77.700,00 дин.


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-09-12 13:11:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 15382
  Датум продаје: 2018-10-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.297-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 5.227.915,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.659.540,50 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-09-12 12:52:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 15381
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИв 777-16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 167-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БАСТА РОМЕТ ДОО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ПЕТРОВАРАДИН
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, помоћна зграда, гаража, помоћна зграда, помоћна зграда, помоћна зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда парцела бр. 4044, помоћна зграда парцела бр. 4044, гаража парцела бр. 4044, помоћна зграда парцела бр. 4044, помоћна зграда парцела бр. 4044, помоћна зграда парцела бр. 4044
  Процењена вредност предмета продаје: 3.555.186,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.488.630,20 динара


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2018-09-12 12:33:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 15380
  Датум продаје: 2018-10-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Пожаревац, ул. Таковска 15, ТЦ Реч народа, I спрат, локал 9
  Пословни број судског предмета: И.И 51/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 20/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДЕЈАН НЕШКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно возило
  Опис предмета продаје: терето возило volkswagen caddy
  Процењена вредност предмета продаје: 400.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 280.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 14:35:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 15379
  Датум продаје: 2018-11-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг српских ратника 3/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 766/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-356/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Таково осигурање" а.д.о. у ликвидацији
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 динара до 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена покретних ствари износи 50% од процењене вредности ствари. Цена покретних ствари се слободно уговара  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2018-09-12 11:29:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 15378
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: И И-545/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 114/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јелена Халасов
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: једнособан стан
  Опис предмета продаје: једнособан стан површине 30м2, који се налази на катастарској парцели 4195, уписан у лист непокретности 16212 Панчево
  Процењена вредност предмета продаје: 2.954.750,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 2.216.062,50 РСД


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-10-14 20:28:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 15377
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 741/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "VIP MOBILE" Д.О.О Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Љупка Станковић
  Датум и време постављања: 2018-09-12 10:54:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Пожешка 77/42
  Е-маил адреса: ljupkastankovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0112134243
  ПИБ: 108295526
  Матични број: 63355089

  Број записа у бази: 15376
  Датум продаје: 2018-10-12
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Београд, ул. Пожешка бр. 77/42
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 809/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 42/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор
  Опис предмета продаје: Пословни простор од 14 м2, у ул. Алексиначких рудара бр.1, Нови Београд
  Процењена вредност предмета продаје: 2.483.510,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.738.457,20 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-10-14 20:21:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 15370
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 123/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АУТОНОМНА ПОКРАЈНА ВОЈВОДИНА - Покрајински секретаријат за спорт и омладину
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 15:52:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 15369
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Суботица, Ул. Луке Сучића бр. 1
  Пословни број судског предмета: 1. Ии. 153/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 107/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, површине 123м2, у Сенти, Ул. Јована Ђорђевића бр. 8/А, на парцели број 1717/2, уписана у лист непокретности број 13787 К.О. Сента, у приватној својини извршног дужника, у обиму удела 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: 3.662.959,55 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.831.479,77 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-10-14 20:11:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 15368
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 70/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Попов
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-12 09:45:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15367
  Датум продаје: 2018-10-12
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1260/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ)
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ‘’ELTE’’ 31 cm Кауч Сто и шест столица Замрзивач ‘’Beko’’410 L Микроталасна пећ ‘’Superior
  Опис предмета продаје: Телевизор ‘’ELTE’’ 31 cm Кауч Сто и шест столица Замрзивач ‘’Beko’’410 L Микроталасна пећ ‘’Superior’’ Мобилни телефон ‘’Alcatel Pixi’’
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 14.000,00 8.000,00 10.000,00 2.000,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00 7.000,00 4.000,00 5.000,00 1.000,00 1.500,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-09-12 09:45:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 15366
  Датум продаје: 2018-10-12
  Време продаје: ИСТИЧЕ НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Место продаје: ИСТИЧЕ НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Пословни број судског предмета: 1 ИИв 33/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 96/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 динара итд
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00 динара итд


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767