ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-12 17:20:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 10681
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 83/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 83/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вук Синђелић из Мајура
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-12 17:14:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 10680
  Датум продаје: 2018-04-02
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 184/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 184/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари Град"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-03-12 16:52:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 10679
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 440/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ ЛОЗНИЦА, ул. Георгија Јакшића бр. 3, Лозница,
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-03-12 16:39:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 10678
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИВК 205/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, ул. Масарикова бр. 1-3, Врачар, Београд,
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-03-12 15:54:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 10677
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.25/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: продаја непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Процењена цена предмета продаје: 1.960.210,00
  Почетна цена предмета продаје: по споразуму


  Оглас поставио: Марина Јеремић
  Датум и време постављања: 2018-03-12 15:52:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 10676
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: У Ужицу Ул. Љубе Стојановића број 5
  Пословни број судског предмета: ИИ 550/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 475/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛИНКО ВУЧИЋЕЋЕВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор марке џинма, година производње 2008, балирка марке класс година производње 1990
  Опис предмета продаје: ближе описан у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: ствар под редним бројем 1 750,000,00 динара, свар под редним бројем 2 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: ствар број 1 525.000,00 динара, ствар под редним бројем 2 84.000,00 динара


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 12:29:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 10675
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.101/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Банка Поштанска штедионица
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 110.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 77.000,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 15:09:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 10674
  Датум продаје: 2018-05-14
  Време продаје: 09:30 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 1234/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-606/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АЦ Младост плус доо
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Уређај за мерење силе кочења, марке HOFMANN, breko 131
  Процењена цена предмета продаје: 600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 300.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-03 15:44:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 10673
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица Војводе Симе 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: Иив 341/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВв165/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПАОР-Делиблато, Делиблато, ул. Браће Бузаџије бр. 1, МБ 08801959, ПИБ 103162555
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: трактор RAKOVICA и комби VOLKSWAGEN регистарских ознака КО 012
  Процењена цена предмета продаје: 700.000,00 динара ( 450.000,00 динара и 250.000,00 динара)
  Почетна цена предмета продаје: 350.000,00 динара (225.000,00 динара и 125.000,00 динара)


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-10 15:43:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 10672
  Датум продаје: 2018-05-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-876/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Замрзивач сандучар 450 l, Веш машина марке Gorenje WA 543, CRT телевизор марке NEO, дијагонале 54 cm, Мини линија марке SONY, Подностојећи звучник, LCD телевизор марке MEDION, дијагонале 32 инча;
  Процењена цена предмета продаје: 43.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.500,00  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-03-12 14:46:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 10671
  Датум продаје: 2018-04-10
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-14/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 5/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Суботичка топлана"
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Сто за рачунар ; Рачунар, монитор, тастатура, миш ; Комода ; Клима уређај 12 ; Клуб сто ; Телевизор „Samsung“
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00 динара ; 10.000,00 динара ; 15. 000,00 динара ; 10.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2018-03-12 14:44:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 10670
  Датум продаје: 2018-04-10
  Време продаје: 9:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, ул. Жарка Зрењанина 11, Панчево
  Пословни број судског предмета: ИИ-434/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 63/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача -Гарантни фонд из Београда
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке „Samsung“, 2. Телевизор ЛЦД марке “Samsung”- неисправан; 3. Телевизор марке „Ph
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке „Samsung“, 2. Телевизор ЛЦД марке “Samsung”- неисправан; 3. Телевизор марке „Philips“ ; 4. Клима уређај марке „Korel“
  Процењена цена предмета продаје: 1. процењена вредност 5.000,00 динара; 2. процењена вредност 2.000,00 динара; 3. процењена вредност 3.000,00 динара; 4. процењена вредност 15.000,00 динара;
  Почетна цена предмета продаје: 1. почетна цена 3.500,00 динара; 2. почетна цена 1.400,00 динара; 3. почетна цена 2.100,00 динара; 4. почетна цена 10.500,00 динара;


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-03-12 14:25:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 10669
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 3ИИ 314/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 259/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Даница Трифуновић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 37
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто, Кухињски елемент, Столица, Тросед, Двосед, Полица, Троделни ормар, Комодице, ТВ Сточић, Телеви
  Опис предмета продаје: Сто браон боје, Доњи и горњи кухуњски елемент, Дрвена столица, Дрвени сто, Тросед и двосед од мебла, Дрвена полица, Троделни ормар, Троделни гаредробни ормар, Комодице браон боје, Сто дрвени, Клупица Дрвена, Клупа дрвена, Сто са 6 фиока, Сто од иверице, Клима уређај ROWA, Телевизор GRAND PRIX .
  Процењена цена предмета продаје: 264.900,00
  Почетна цена предмета продаје: 132.450,00 динара


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2018-03-12 14:11:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 10668
  Датум продаје: 2018-04-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, ул. Жарка Зрењанина 11, Панчево
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-436/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 61/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Николај Каравашкин
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Клима уређај марке „Vox“, 2. Трпезаријски сто са шест столица , 3. Телевизор марке „Samsung“, 4
  Опис предмета продаје: 1. Клима уређај марке „Vox“, 2. Трпезаријски сто са шест столица , 3. Телевизор марке „Samsung“, 4. Микроталасна пећница, 5. Фрижидер марке „Ariston“ комбиновани , 6. Мобилни телефон марке „Iphone 6“, 7. Апарат -плотна за печење палачинке
  Процењена цена предмета продаје: 1. 15.000,00 динара;, 2. 30.000,00 динара, 3, 15.000,00 динара, 4. 5.000,00 динара, 5.15.000,00 динара, 6. 20.000,00 динара, 7. 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.10.500,00 динара, 2. 21.000,00 динара, 3. 10.500,00 динара, 4. 3.500,00 динара, 5. 10.500,00 динара, 6. 14.000,00 динара, 7. 2.100,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-03-12 14:08:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 10667
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 182/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 183/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Велинка Савић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Шпедитер, Плуг, Кобила араберка
  Опис предмета продаје: Шпедитер казнионац коњски, марке 'Дубрава', зелене боје , Плуг црвене боје марке IMT 752, Кобила араберка, браон црне боје, старости седам година
  Процењена цена предмета продаје: 320.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 224.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-03-12 13:48:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 10666
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.Ивк А436-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк А436-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Месна заједница Челарево
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: Фотеља, ТВ, комода
  Процењена цена предмета продаје: 20.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 14.350,00 дин.


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2018-03-12 13:48:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 10665
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И И-243/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 225- ИИ- 235/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: Шума , КП. Бр. 4407/2 КО Горњане , шума 5. Класе површине 4ха 83а 81м2
  Процењена цена предмета продаје: 2.215.854,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.551.097,80


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-03-12 13:39:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 10664
  Датум продаје: 2018-04-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-276/2016 од 20.12.2016.
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 71/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "UNICREDIT BANK" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: ТВ „LG“ “ 32 ; Микроталасна „FUEGO“ ; Клуб сто ; Орман 4 вертикале ; Округли сталак дрвени ; Циркулар ; Фотеља 2 комада
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 динара ; 2.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 10.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 20.000,00 динара ; 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-04-03 14:13:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 10663
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 1И И-8905/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1492/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бобан Незировић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Калуп А носач, дужине 30m Калуп Т 90-100 Калуп за стубове 12-13
  Процењена цена предмета продаје: 2.363.557,51 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.418.134.51 дин.


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-03-12 13:21:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 10662
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 9 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: ИИ. 187/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ. 140/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стамбена зграда површине 70м2 која се према земљишним књигама Општинског суда у Мионици налази на ка
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 06.12.2017Извештају о процени вредности некретнине од 03.02.2018.
  Процењена цена предмета продаје: 1.309.416,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767