ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2017-12-06 13:12:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 8431
  Датум продаје: 2017-12-26
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: Иив. 77/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив. 64/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредитбанка Србија ад Београд
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 06.12.2017
  Процењена цена предмета продаје: 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 17:06:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 8430
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: Ив. 651/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив. А68/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 28
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 10.01.2018.
  Процењена цена предмета продаје: 1.250.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-12-06 11:42:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 8428
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Ии. 657/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 457/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Боривоје Живановић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство-намештај и техника
  Опис предмета продаје: Покућство-намештај и техника
  Процењена цена предмета продаје: 64.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 44.800,00 динара


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2017-12-06 10:45:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 8427
  Датум продаје: 2018-01-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Чачак, Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-12/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "EUROBANK" А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари из куће
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена цена предмета продаје: 94.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 65.800,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2017-12-06 08:47:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 8425
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.И.253/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.154/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Биљана Славнић, Велика Плана, ул. Булевар Ослобођења бр. 13
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил OPEL ASTRA, регистарских ознака VP 004 JM, фрижидер VOX, пећ на чврсто гориво, радијатор,
  Опис предмета продаје: покретне ствари - разно
  Процењена цена предмета продаје: све укупно 212.000,00 динара (од 5.000,00 динара до 170.000,00 динара)
  Почетна цена предмета продаје: све укупно 106.000,00 динара (од 2.500,00 динара до 85.000,00 динара)


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2017-12-06 08:29:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 8424
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Матије Хуђи бр. 97/4, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И-53/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-87/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Маја Васић, Шабац, Ћирила и Методија 24/3
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Непокретност уписана у лн бр.49 К.О. Засавица, парц.бр.2516, потес Ђурића њиве, њива 2.класе површине 72а 26м2, њива 3.класе површине 14а 05м2, врт 2.класе површине 21а 40м2, све пољопривредно земљиште укупне површине 1ха 07а 71м2, а на којим непокретностима су као сувласници уписани извршни поверилац Маја Васић са обимом удела 1/4, извршни дужник Милан Варазлић са обимом удела од 2/4 и извршни дужник Марко Лелић са обимом удела 1/4.
  Процењена цена предмета продаје: 753.816,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 527.671,20 дин.


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2017-12-05 16:04:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 8422
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И-62/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-19/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "NLB SRBIJA DOO"
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор и земљиште
  Опис предмета продаје: Пословни простор и земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 8.775.553,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.142.887,10 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-12-05 15:57:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 8421
  Датум продаје: 2018-01-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А349/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Угаона гарнитура, Телевизор марке Vox, 42 инча LCD, Полица за телевизор са комодом, Клуб сточић, Копјутерски сто са полицом и фиокама, ACER notbuk дијагонале 10 инча, Две фотеље и клуб сточић-комада два, Полица за књиге-комада два, Баштенски сточић, Машина за прање посуђа марке Midea WQP8-9001B, Комода бифе са стакленим вратима, Веш машина марке Горење SensoCare 6,3 kg/800, Гардеробери комада два, Клуб сточић;
  Процењена цена предмета продаје: 177.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 123.900,00


  Оглас поставио: Никола Новаковић
  Датум и време постављања: 2017-12-05 14:46:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког бр.2
  Е-маил адреса: izvrsitelj.novakovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659954399
  ПИБ: 108302264
  Матични број: 63358094

  Број записа у бази: 8420
  Датум продаје: 2017-12-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Максима Горког 2, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И-4075/2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А25/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владимир Максимовић
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела
  Опис предмета продаје: -некретнина уписана у лист непокретност 2218 КО Силбаш, парцела број 2259, Деспотовачки пут, њива 1. класе површине 43а62м2, Деспотовачки пут њива 3. класе површине 12а32м2
  Процењена цена предмета продаје: 848.156,00
  Почетна цена предмета продаје: 508.893,60


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-12-05 14:11:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 8419
  Датум продаје: 2017-12-29
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-304/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 147/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA" AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ТВ „Quadro“ 26 cm ; Микроталасна „LG“ ; Клима уређај „Samsung“ I2 ; Рачунар, монитор, тастатура, миш ; Угаона гарнитура црвена
  Процењена цена предмета продаје: 1.000,00 динара ; 1.500,00 динара ; 12.000,00 динара ; 10.000,00 динара ; 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-12-05 14:09:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 8418
  Датум продаје: 2018-01-04
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.И 5039/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1062/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Лиздек
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина "Gorenje",Слика "Sofia 1922", Књига "Meners Lexikon 1936", Слика "Јарослав Чермак 1868",
  Опис предмета продаје: Веш машина "Gorenje",Слика "Sofia 1922", Књига "Meners Lexikon 1936", Слика "Јарослав Чермак 1868", Клима "Midea", Слика "Паја Јовановић"
  Процењена цена предмета продаје: Веш машина "Gorenje"-10.000,00 динара,Слика "Sofia 1922"- 3.000,00 динара, Књига "Meners Lexikon 1936"-5.000,00 динара, Слика "Јарослав Чермак 1868"-7.000,00 динара, Клима "Midea"-5.000,00 динара, Слика "Паја Јовановић"-7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Веш машина "Gorenje"-7.000,00 динара,Слика "Sofia 1922"- 2.100,00 динара, Књига "Meners Lexikon 1936"- 3.500,00 динара, Слика "Јарослав Чермак 1868"-4.900,00 динара, Клима "Midea"-3.500,00 динара, Слика "Паја Јовановић"-4.900,00 динара


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2017-12-05 14:07:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 8417
  Датум продаје: 2018-01-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Чачак, Булевар ослобођења бр. 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-97/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЕUROBANK" А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: у добром стању
  Процењена цена предмета продаје: 68.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 40.800,00 дин.


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2017-12-05 13:37:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 8416
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: и 231/2015
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 13/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стаменковић Миланка
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 4 ком,
  Назив предмета продаје/наслов продаје: циклон, метални сто, металне столице, бицикла женска са корпом
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 14.000,00 динара, 1.000,00 динара, 700,00 динара, 2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00 динара, 600,00 динара, 420,00 динара, 1.200,00 динара


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2017-12-05 13:32:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 8415
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: 2 ии 88/2015
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 60/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Звонко Милетић
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком,
  Назив предмета продаје/наслов продаје: резервоар за воду, сејалица, циклон, плуг, сејалица, дрљача
  Опис предмета продаје: пољопривредна механизација
  Процењена цена предмета продаје: 12.000,00 динара, 120.000,00 динара, 13.000,00 динара, 17.000,00 динара, 140.000,00 динара, 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.600,00 динара, 36.000,00 динара, 3.900,00 динара, 5.100,00 динара, 42.000,00 динара, 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-12-05 13:32:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 8414
  Датум продаје: 2018-01-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 170/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 344/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Јанковић и Махмудовски Радован
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште и стамбена зграда
  Опис предмета продаје: земљиште и стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 15.559.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.891.440,00 динара


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2017-12-05 13:28:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 8413
  Датум продаје: 2017-12-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: иив 306/2016
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 92/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раде Максимовић предузетник 'Сканија тим'
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком,
  Назив предмета продаје/наслов продаје: рачунар, радни сто за рачунар, телевизор, дрвени плакар, телевизор, електрична мазалица, робо старте
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 22.000,00 динара, 6.000,00 динара, 3.000,00 динара, 15.000,00 динара, 8.000,00 динара, 55.000,00 динара, 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 11.000,00 динара, 3.000,00 динара, 1.500,00 динара, 7.500,00 динара, 4.000,00 динара, 22.500,00 динара, 20.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2017-12-05 13:22:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 8412
  Датум продаје: 2017-12-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: и.ив 623/2014
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 126/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'Филип' д.о.о.
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: берач и плуг
  Опис предмета продаје: пољопривредна механизација
  Процењена цена предмета продаје: 310.000,00 динара, 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 93.000,00 динара, 18.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-12-05 12:55:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 8411
  Датум продаје: 2018-01-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 2 И-6439/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1907/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: пословног простора - шест просторија за које није утврђена делатност број - локал Л3 површине 72 m2, који се налази на другом спрату Занатско трговинског центра “Душанов базар” - пирамида, број зграде 2, у Нишу, у улици Цара Душана, бр. посебног дела 219, на катастарској парцели 4106 КО Ниш - Бубањ, уписано у лист непокретности 5390 КО Ниш - Бубањ
  Процењена цена предмета продаје: 4.293.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 2.575.800,00 дин.


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-12-05 12:46:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 8410
  Датум продаје: 2017-12-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: I 2 Иив 300/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 1/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка А.Д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Сушара за лековито биље „Termoplin“ капацитет 42 рама, 1.60x8.5 димензије
  Процењена цена предмета продаје: 250.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-12-05 12:44:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8409
  Датум продаје: 2017-12-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-А822/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "ПАРКИНГ СЕРВИС" Ниш, Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило "OPEL KADET" лимузина бр.мотора 13519246224
  Опис предмета продаје: Путничко возило "OPEL KADET" лимузина бр.мотора 13519246224
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767