ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-10-12 13:04:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 15415
  Датум продаје: 2018-11-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у Краљеву у ул. Војводе Мишића бр. 20.
  Пословни број судског предмета: И.И. 113/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 33/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Един Хасановић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Покретне ствари у оквиру једног домаћинства...
  Процењена вредност предмета продаје: 196.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 98.000,00 динара


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 11:18:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 15414
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Милана Лојаничића, ул. Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: 1 Ии.493-18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 361/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности предмет продаје ближе описане у закључку у прилогу огласа
  Опис предмета продаје: Непокретности предмет продаје ближе описане у закључку у прилогу огласа
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности непокретности наведене у закључку у прилогу огласа
  Почетна цена предмета продаје: Почетне цене непокретности-предмета продаје наведене у закључку у прилогу огласа


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 11:00:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 15413
  Датум продаје: 2018-09-26
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Милана Лојаничића, ул. Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: Ии.609-17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 559/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EXPOBANK A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност предмет продаје ближе описанa у закључку у прилогу огласа
  Опис предмета продаје: Непокретност предмет продаје ближе описанa у закључку у прилогу огласа
  Процењена вредност предмета продаје: Процењенa вредност непокретности наведенa у закључку у прилогу огласа
  Почетна цена предмета продаје: Процењенa вредност непокретности наведенa у закључку у прилогу огласа


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 10:51:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 15412
  Датум продаје: 2018-10-06
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Милана Лојаничића, ул. Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: Ии.34-17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 58/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: FORTUNA ASTRUM LTD DOO, BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности предмет продаје ближе описани у закључку у прилогу огласа
  Опис предмета продаје: Непокретности предмет продаје ближе описани у закључку у прилогу огласа
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности непокретности наведене у закључку у прилогу огласа
  Почетна цена предмета продаје: Почетне цене непокретности-предмета продаје наведене у закључку у прилогу огласа


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 10:37:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 15411
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 817/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 919/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ProCredit Bank AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и њива
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и њива
  Процењена вредност предмета продаје: 2.567.912,00 динара и 652.167,26 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.283.956,00 динара и 326.083,63 динара


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 10:36:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 15410
  Датум продаје: 2018-10-11
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1040/2017, ИИ 228/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГИШЕ ЦВЕТКОВИЋА из Лештана
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности – стана 36 м2 у Београду
  Опис предмета продаје: стана број 3, број улаза 17, површине 36,00 м2, на адреси у Београду, у ул. Коњух планине бр. 17, број парцеле 371, подброј парцеле 4, на коме је извршни дужник уписан као власник 1/1, уписаног у лист непокретности број 6245 КО Палилула ( Крњача ).
  Процењена вредност предмета продаје: 3.309.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.316.720,00


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 10:10:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 15409
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-43/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО НА ВЕЛИКО И МАЛО КУПИНИНЦЕ ДОО ВРАЊЕ, Врање, ул. Патризански пут бб, МБ 07370954, ПИБ 100550364
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: Ауто ,,РЕНО РАПИД“ Машина за савијање гвожђа Транспортно возило (мало) ФИАТ Комби ФОРД Кран(стабилан)
  Процењена вредност предмета продаје: 1.022.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 511.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-09-13 09:31:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 15408
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк.1600/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.1600/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" доо Београд, Технички центар Нови Сад, Одсек за техничке услуге Нови Сад, Нови Сад, Булевар ослобођења 100
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Sony Trinitron", Рачунар са монитором и звучницима, DVD CROW DVX-533 MAX, Микроталасна "W
  Опис предмета продаје: Телевизор "Sony Trinitron", Рачунар са монитором и звучницима, DVD CROW DVX-533 MAX, Микроталасна "Whirpool", Веш машина Vox WM, Телевизор "Grunding"
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Sony Trinitron"-3.000,00 динара, Рачунар са монитором и звучницима-4.000,00 динара, DVD CROW DVX-533 MAX-1.000,00 динара, Микроталасна "Whirpool"-2.000,00 динара, Веш машина Vox WM-12.000,00 динара, Телевизор "Grunding"-2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Sony Trinitron"-900,00 динара, Рачунар са монитором и звучницима-1.200,00 динара, DVD CROW DVX-533 MAX-300,00 динара, Микроталасна "Whirpool"-600,00 динара, Веш машина Vox WM-600,00 динара, Телевизор "Grunding"-2.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-09-13 09:25:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 15407
  Датум продаје: 2018-09-21
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк.3053/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.3053/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ИНФОРМАТИКА" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4. ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Panasonic"; Дневна соба-сет, Кожна гарнитура-тросед,двосед, фотеља
  Опис предмета продаје: Телевизор "Panasonic"; Дневна соба-сет, Кожна гарнитура-тросед,двосед, фотеља
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Panasonic"-25.000,00 динара; Дневна соба-сет-10.000,00 динара, Кожна гарнитура-тросед,двосед, фотеља-30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Panasonic"-7.500,00 динара; Дневна соба-сет-3.000,00 динара, Кожна гарнитура-тросед,двосед, фотеља-9.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-10-12 11:41:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 15406
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ 2986/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 127/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП Банка
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда на кат. парц. бр. 1536/5, у ул. Светозара Марковића бр. 9/а и земљиште под објектом у површини од 1 а 45 м2 и земљиште уз зграду- објекат од 2 а 11 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 6.696.096,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 3.348.048,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 16:02:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 15405
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Николе Пашића 7/I/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив-218/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-91/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило, марке: ALFA ROMEO, тип: 147
  Опис предмета продаје: Путничко возило, марке: ALFA ROMEO, тип: 147
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-09-13 09:17:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 15404
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк.395/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 395/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ИНФОРМАТИКА" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Клима уређај MIDEA INVENTER, TV PLAZMA, Веш машина Горење
  Опис предмета продаје: Клима уређај MIDEA INVENTER, TV PLAZMA, Веш машина Горење
  Процењена вредност предмета продаје: Клима уређај MIDEA INVENTER-30.000,00 динара, TV PLAZMA-30.000,00 динара, Веш машина Горење-13.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Клима уређај MIDEA INVENTER-9.000,00 динара, TV PLAZMA-9.000,00 динара, Веш машина Горење-3.900,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 09:14:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15403
  Датум продаје: 2018-10-11
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИв-208/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-208/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ERSTE BANK" А.Д. НОВИ САД, Нови Сад, ул. БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА бр. 5, МБ 08063818, ПИБ 101626723
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач “Gorenje” , Телевизор “Vox” 51cm, Лап топ “Acer” 15,4 intel, Фрижидер “Obodin” ,Регал двок
  Опис предмета продаје: Замрзивач “Gorenje” , Телевизор “Vox” 51cm, Лап топ “Acer” 15,4 intel, Фрижидер “Obodin”, Регал двокрилни
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 динара 5.000,00 динара 7.000,00 динара 4.000,00 динара 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00 дин, 2.500,00 дин, 3.500,00 дин, 2.000,00 дин, 1.500,00 дин


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-09-13 09:12:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 15402
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк.2522/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.2522/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" доо Београд, Технички центар Нови Сад, Одсек за техничке услуге Рума, Рума, Индустријска 2а
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто са осам столица
  Опис предмета продаје: Сто са осам столица
  Процењена вредност предмета продаје: Сто са осам столица-15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Сто са осам столица-9.000,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-09-13 08:57:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 15401
  Датум продаје: 2018-10-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.328-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 7.678.313,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.374.819,45 динара  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 16:21:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 15400
  Датум продаје: 2018-11-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 570/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-363/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја катастарских парцела
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1.505.194,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 752.597,00 динара  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2018-09-12 16:14:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653458476
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 15399
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.396/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.393/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бојан Блажић
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе наведени у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Наведена у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Наведена у закључку о продаји


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2018-09-12 16:09:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653458476
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 15398
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: И.442/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.262/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Ралић
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило марке FIAT
  Опис предмета продаје: DOBLO 1.9 TDI, година производње 2002, регистарских ознака KŠ021-EZ
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 150.000,00


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-09-12 16:07:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 15397
  Датум продаје: 2018-10-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 1893/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 427.320,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 299.124,00 динара


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-09-12 16:05:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 15396
  Датум продаје: 2018-09-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И 415/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 156/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНК АД
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, број зграде 1, спратност Пр, адреса Иве Лоле Рибара бр. 231, површина земљишта под зградом 72м2, кат.парц. бр. 4781, ЛН бр. 5730 КО Бачка Паланка
  Процењена вредност предмета продаје: 2.357.683,20 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.650.378,82 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767