ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2018-08-03 15:09:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 13751
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, први спрат, сала 211, Суботица
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.А16/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП КОМГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Косилица, резервоар за воду, циркулар, крупара
  Опис предмета продаје: Косилица, резервоар за воду, циркулар, крупара
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00, 10.000,00, 12.000,00, 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7500,00, 5000,00, 6000,00, 3000,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-07-10 09:36:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13750
  Датум продаје: 2018-08-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: И 576/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А56/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Добривоје Суџум
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 динара, 8.000,00 динара итд
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00 динара, 4.000,00 динара итд


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-07-10 09:16:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 13749
  Датум продаје: 2018-08-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у Новом Пазару у ул. Бошка Бухе бр. 6.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 649/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 198/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЖИТОПРОМЕТ-РУМА Д.О.О. РУМА
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Лаптоп, веш машина и сто.
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-07-10 09:12:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 13748
  Датум продаје: 2018-08-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: И.Ив-1351/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-1/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 62.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 31.000,00 динара  Оглас поставио: Добрила Павлица
  Датум и време постављања: 2018-07-10 09:02:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Е-маил адреса: dobrilapavlica@gmail.com
  Контакт телефон: 0621883538
  ПИБ: 108588762
  Матични број: 63557510

  Број записа у бази: 13747
  Датум продаје: 2018-08-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 897/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 208/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јанковић Мирослав
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: уписано у Лист непокретности број 1027КО Турија
  Процењена вредност предмета продаје: 708.345,60
  Почетна цена предмета продаје: 354.172,80


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-07-10 08:49:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13746
  Датум продаје: 2018-08-20
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 75/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 176/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 динара, 20.000,00 динара итд
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00 динара, 10.000,00 динара итд


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-07-10 08:33:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 13745
  Датум продаје: 2018-08-01
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стари Корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-7/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-45/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Периша Цветковић
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина чистилица фреза, марке VORSCHUS STOP ROTOX; Полирка професионална; Две пресе за обраду алумин
  Опис предмета продаје: Машина чистилица фреза, марке VORSCHUS STOP ROTOX; Полирка професионална; Две пресе за обраду алуминијума, једна грчка, друга домаће производње BISAL
  Процењена вредност предмета продаје: 147.660,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 103.362,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Манић
  Датум и време постављања: 2018-07-09 16:37:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Булевар Деспота Стефана 68ц
  Е-маил адреса: izvrsiteljsvetlanam@mts.rs
  Контакт телефон: 0641812390
  ПИБ: 107618992
  Матични број: 62870737

  Број записа у бази: 13744
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Булевар Деспота Стефана 68 ц, Београд
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 230/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 52/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TRGOPROMET DD DOO IZ BEOGRADA, ul.Nevesinjska 1-a
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Продаја апарата за игре на срећу
  Процењена вредност предмета продаје: 1.645.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 822.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-07-09 16:37:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 13743
  Датум продаје: 2018-08-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 300/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Volkswagen", модел 13 Е, година производње 1986.
  Процењена вредност предмета продаје: 39.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 27.300,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-07-09 16:31:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 13742
  Датум продаје: 2018-08-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: 3 ИИв 634/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 216/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дејан Укропина, адвокат
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ТВ "LG" lcd, веш машина "Gorenje"
  Процењена вредност предмета продаје: 113.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 56.500,00 дин.


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-07-09 15:32:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 13741
  Датум продаје: 2018-08-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 1687/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЦРЕДИТ АГРИЦОЛЕ БАНКА СРБИЈА А.Д.
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Бела техника, разни намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 42.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 29.400,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-07-09 15:24:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 13740
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 12,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИ-409/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-392/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, бр. зграде 1 у Кленку, саграђена на катастарској парцели број 1690/2, уписана у лист непокретности број 1337 К.О. Кленак
  Процењена вредност предмета продаје: 5.555.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.777.700,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 09:30:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13739
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: I.I.44/17
  Број предмета јавног извршитеља: I.I.31/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ха
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: кп.бр.591-земљиште под зградом-објектом површине 0.00.69ха у мзв Село-зграда бр.1 породична стамбена зграда бр.етажа ПР-1, СП-1, кп.бр.591 земљиште под зградом-објектом пвршине 0.00.65 ха у мзв село-зграда бр.2 помоћна зграда бр.етажа ПР-1, кп.бр.591 земљиште уз зграду површине 0.05,00 ха лист непокретности 629 КО Глоговац, КП.БР.591 МЗВ Село по култури воћњак 1.класе површине 0.03,98 ха у листу непокретности 629 КО Глоговац
  Процењена вредност предмета продаје: 42.886 еур
  Почетна цена предмета продаје: 21.443 еур


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-07-09 14:09:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 13738
  Датум продаје: 2018-07-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И. бр. 3422/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А1676/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Љубисављевић и др.
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Машина за сновање у пантљике
  Процењена вредност предмета продаје: 8.344.513,32 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.172.256,66 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-07-09 13:08:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13737
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 364/16
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 364/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод Шабац"
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-07-09 13:03:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13736
  Датум продаје: 2018-08-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 492
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 492/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СВЕА ФИНАНЦЕ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-07-09 12:50:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13735
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 346/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 346/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СВЕА ФИНАНЦЕ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 13:53:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 13734
  Датум продаје: 2018-08-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у сали за састанке
  Пословни број судског предмета: И.И-328/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-400/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранко Миленовић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке OPEL тип RECORD Е, број шасије Z128A164554842, број мотора 128А0640432991, маса 835 кг, радна запремина 1116, снага мотора 40 рег.ознаке ĆU 006-WX, година производње 1983. - 50.000,00 динара; Приколица за ауто са црном металном шасијом - 20.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-07-09 12:43:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13733
  Датум продаје: 2018-08-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 493/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 493/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СВЕА ФИНАНЦЕ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2018-07-09 12:40:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 13732
  Датум продаје: 2018-07-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: УЛ. КАРАЂОРЂЕВА 12/222 ТЦ ДАНУБИУС СМЕДЕРЕВО
  Пословни број судског предмета: I 3 ИИ.бр. 926/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. БР. 6/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИРОСЛАВ СТОИЛКОВИЋ ИЗ ДОЛОВА
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТРАКТОР МАРКЕ УРСУС
  Опис предмета продаје: ТРАКТОР МАРКЕ УРСУС Ц 1212 БРОЈ ШАСИЈЕ 00619 БРОЈ МОТОРА 001845 ПОЛОМЉЕНА ЗАДЊА ДЕСНА ОСОВИНА
  Процењена вредност предмета продаје: 953.680,00
  Почетна цена предмета продаје: 667.576,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767