ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-03-13 12:45:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 10701
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.1396/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Лим" Пријепоље
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор 2ком., ормар
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 60% процењене вредности


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 14:31:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 10700
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ив.71/15
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.101/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фабрика сточне хране "ФСХ ЈАБУКА" д.о.о. Панчево
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: црт телевизор, дрвена комода за телевизор, дрвени кухињски сто са две столице, двосед од мебла
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 60% процењене вредности  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-03-13 12:25:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 10699
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Улица Лепенички булевар 31/46, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 718/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 24/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ,,ТРНАВА ПРОМЕТ" ДОО ДОЊА ТРНАВА
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ,,VOX", комода
  Опис предмета продаје: телевизор црне боје, раван екран и комода браон боје, од дрвета
  Процењена цена предмета продаје: телевизор износ од 8.000,00 динара и комода износ од 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: телевизор износ од 4.000,00 динара и комода износ од 2.000,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-03-13 12:24:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 10698
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.194/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.82/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија - Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: црт телевизор, дрвена витрина, двбт2 рисивер, мини фрижидер, теретна приколица за путничко возило, Т
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 11:43:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 10697
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица Душана Ђорђевића бб, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив.662/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 75/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ,,ШТАМПАРИЈА ИДЕА" ДОО КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: троетажна аутоматска пекарска пећ ,,Темотехника 80Р", четвороетажна полуаутоматска пекарска пећ ,,Те
  Опис предмета продаје: /
  Процењена цена предмета продаје: троетажне аутоматске пећи износ од 366.828,00 динара, четвороетажне полуаутоматске пећи износ од 231.000,00 динара, електрогенератор износ од 28.274,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: троетажне пећи износ од183.414,00 динара, четвороетажна пећ износ од 115.500,00 динара и електрогенератор износ од 14.137,00 динара


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2018-03-13 12:11:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Карапанџина 18/8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 10696
  Датум продаје: 2018-04-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Карапанџина 18/8, Неготин
  Пословни број судског предмета: ИИ.16/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-104/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: адв. Драган Васиљевић
  Надлежни суд: Основни суд у Мајданпеку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари, покућство
  Опис предмета продаје: Телевизор марке CROWN црт DVD player марке LAZER Регал из три дела Угаона гарнитура са столом и две столице-дрвена Три ормара Два ноћна сточића Комода за ствари од иверице- 3 вратанца и 2 фиоке Комода за ствари од иверице- 2 вратанца и 2 фиоке Веш машина GORENJE - WA61061, старија
  Процењена цена предмета продаје: 62.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 43.400,00 дин.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-03-13 12:06:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 10695
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 293/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 473/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕКОМИЛ ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТЕРЕТНО ВОЗИЛО
  Опис предмета продаје: FORD TRANSIT FAEY
  Процењена цена предмета продаје: 380.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 266.000,00 динара


  Оглас поставио: Предраг Врачарић
  Датум и време постављања: 2018-04-04 13:31:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Светог Саве 33
  Е-маил адреса: izvrsiteljpredragvracaric@gmail.com
  Контакт телефон: 0641649849
  ПИБ: 109274682
  Матични број: 64042971

  Број записа у бази: 10694
  Датум продаје: 2018-04-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка,ул.Светог Саве 33
  Пословни број судског предмета: 2И.И.-182/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.- 163/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зорица Алексић,Доња Ливадица
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покретне ствари наведене у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 133.000,оо динара
  Почетна цена предмета продаје: 66.000,оо динара


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-03-13 11:49:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 10693
  Датум продаје: 2018-03-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: улица Краља Александра I Карађорђевића 132, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИ.801/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.7/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милосав Радовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: градско грађевинско земљиште, к.п.9115 уписана у лист непокретности бр. 5480 КО Крагујевац 3
  Опис предмета продаје: катастерска парцела је геометријски правилног правоугаоног облика, равне површине и наслоњена је директно на улицу Илинденска број 87 у Крагујевцу, у Насељу Багремар
  Процењена цена предмета продаје: 2.769.878,38 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.938.914,87 динара


  Оглас поставио: Предраг Врачарић
  Датум и време постављања: 2018-04-04 13:25:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Светог Саве 33
  Е-маил адреса: izvrsiteljpredragvracaric@gmail.com
  Контакт телефон: 0641649849
  ПИБ: 109274682
  Матични број: 64042971

  Број записа у бази: 10692
  Датум продаје: 2018-04-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка,ул.Светог Саве 33
  Пословни број судског предмета: И.И.-164/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.- 49/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зорица Алексић,Доња Ливадица
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покретне ствари наведене у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 296.000,оо динара
  Почетна цена предмета продаје: 148000


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2018-04-16 13:15:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 10691
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-38/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналац Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сунце - за скупљање сена, АДА-МАК
  Опис предмета продаје: Сунце - за скупљање сена, АДА-МАК
  Процењена цена предмета продаје: 70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-03-13 11:29:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 10690
  Датум продаје: 2018-04-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А-374/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "VIP MOBILE" NOVI BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: ТВ "Беко" ЕS1,ТВ "VOX"ЕS1, полица за телевизор-две преграде,ормар-витрина,комода- дрво, наткасна са огледалом, електрични шпорет "ЕVA", veš mašina "GORENJE"
  Процењена цена предмета продаје: 38.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 26.600,00


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2018-04-18 13:44:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 10689
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-34/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналац Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ауто приколица, тренажни бицикл
  Опис предмета продаје: ауто приколица, тренажни бицикл
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 дин


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-03-13 11:02:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 10688
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 29 ИИ. 56/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-101/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гордана Јанковић,Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина
  Опис предмета продаје: Њива 1. класе- 48А 83 М2-земљиште у грађевинском подручју
  Процењена цена предмета продаје: 752.876,17
  Почетна цена предмета продаје: 225.862,85


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 09:36:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 10687
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића бр.7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И-2648/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-101/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АЛГО ДОО НИШ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кирби, марке „SENTRIA“, са додацима
  Опис предмета продаје: Кирби, марке „SENTRIA“, са додацима
  Процењена цена предмета продаје: 85.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.500,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-04-10 11:40:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 10686
  Датум продаје: 2018-04-29
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 2И.И.5/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.4/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Unicredit bank Srbija AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина VORTEX, TV CROWN, музички стуб YOKO-неисправан
  Процењена цена предмета продаје: 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.000,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-03-13 09:11:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 10685
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 194/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Bugi Trade DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретна ствар наведена у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 350.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 245.000,00 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-03-13 08:05:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 10684
  Датум продаје: 2018-03-30
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Пословни број судског предмета: ИИ 395/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 286/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АХА НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена цена предмета продаје: 45.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 31.500,00


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 12:07:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 10683
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-1312/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-91/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1. КП.бр. 5110 ,КО Боговина ,укупне површине 1 ха .5а ,86 м2, шума 6. класе лист непокретности бр. 141 , КО Боговина , РГЗ СКН Бољевац, процењене вредности 462.688,00 динара 2. КП.бр. 6691 ,КО Боговина ,укупне површине 25а ,15 м2, шума 3. класе лист непокретности бр. 141 , КО Боговина , РГЗ СКН Бољевац процењене вредности 173.894,00 динара 3. КП.бр. 7935 ,КО Боговина ,укупне површине 55а ,35 м2, шума 3. класе лист непокретности бр. 141 , КО Боговина
  Процењена цена предмета продаје: 882.807,00динара
  Почетна цена предмета продаје: 441.403.50


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 12:13:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 10682
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И И-145/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И И-1312/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: КП. Бр. 4407/2 КО Горњане , шума 5. Класе површине 4ха 83а 81м2
  Процењена цена предмета продаје: 2.215.854,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.107.927,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767