ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1396 активних, од укупно 5859 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-08-14 08:32:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 5591
  Датум продаје: 2017-09-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИ 251-2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 17-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП СУБОТИЧКА ТОПЛАНА
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Путничко возило Volkswagen New Beetle SU 082 – BB, број шасије WVWZZZ9CZ3M606088, број мотора ATD308111, боја 0М BELA, запремина 1896 CCM, снага 74 KW, врста горива EVRO DIZEL, датум истека регистрације 28.07.2017.
  Процењена цена предмета продаје: 360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2017-09-03 13:59:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 5589
  Датум продаје: 2017-09-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 4 и ив 2715/16
  Број предмета јавног извршитеља: 8 и ив 276/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: „CINKARNA“METALURŠKO KEMIČNA INDUSTRIJA CELJE
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Цене изнете у закључку о продаји


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2017-08-12 12:22:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 5588
  Датум продаје: 2017-09-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 128/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И ии 152/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нова агробанка ад у стечају
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Зграда пословних услуга
  Опис предмета продаје: УДЕЛА од 1863/8950 на објекту – Зграда пословних услуга, на адреси Батајнички друм 23, на катастарској парцели 150/18 КО Земун Поље, уоисан у лист непокретности број 2785 КО Земун Поље.
  Процењена цена предмета продаје: 223516958,00
  Почетна цена предмета продаје: 111758479,00


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2017-08-11 17:11:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 5587
  Датум продаје: 2017-08-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: ИИ.96/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.67/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ АДО у ликвидацији Крагујевац, Крагујевац, ул. Др Зорана Ђинђића бр. 15А, МБ 06084184, ПИБ 101457935
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тросед са две фотеље, беж боје, четворокрилни ормар са стакленим делом, браон боје, фотеља, еко кожа
  Опис предмета продаје: покретне ствари - разно
  Процењена цена предмета продаје: 78.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 39.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-08-11 16:16:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Вилине воде број 6
  Е-маил адреса: mirjanardimitrijevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 5586
  Датум продаје: 2017-09-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Вилине воде 6, Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1967-16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Хербасвет Предузеће за израду препарата доо
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 130 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари на јавном надметању
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 2.436.117,85 дин
  Почетна цена предмета продаје: 1.461.670,71 дин


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-08-31 19:05:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 5585
  Датум продаје: 2017-09-25
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.ИВК-А127/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покретне ствари затечене у кући извршног дужника , према закључку о јавној продаји. Ствари су коришћене .
  Процењена цена предмета продаје: 32.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.000,00 динара


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-08-11 15:41:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 5584
  Датум продаје: 2017-09-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.1846/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.469/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАДОСЛАВ ПАВЛОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 15:12:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милоја Павловића 9, спрат 2, стан 9
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 5583
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Тржни центар Шумадија, Крагујевац, ул.Милоја Павловића бр. 9, II спрат, локал бр. 9
  Пословни број судског предмета: И.И.518/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.205/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно стамбено предузеће "Крагујевац", ул. Николе Пашића бр. 2
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - Лаптоп марке „Аsus x 501“, - Пегла марке „Rowenta focus“, - Усисивач марке „Gorenje G-lac 4“,
  Опис предмета продаје: - Лаптоп марке „Аsus x 501“, - Пегла марке „Rowenta focus“, - Усисивач марке „Gorenje G-lac 4“, Висећи елементи за кухињу, иверица са радним столом од медијапана
  Процењена цена предмета продаје: 39.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 19.500,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2017-09-08 14:09:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 5582
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Битољска бр. 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк-433/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-433/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод и канализација"
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство
  Опис предмета продаје: Покућство извршног дужника
  Процењена цена предмета продаје: 53.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 26.800,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2017-08-11 14:30:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Сланушка 9, стан 4
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 5581
  Датум продаје: 2017-09-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Сланушка 9/4
  Пословни број судског предмета: 5 Ии 172/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 75/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгоје Поповић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кутер машина за млевење меса и прављење кобасице, марке "Sema"
  Опис предмета продаје: Кутер машина за млевење меса и прављење кобасице, марке "Sema"
  Процењена цена предмета продаје: 170.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 85.000,00


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2017-08-11 14:24:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 5580
  Датум продаје: 2017-09-08
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: 2И И-197/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 2 И.И-А120/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Анђелковић Миливоје
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 идеалног дела, њиве 1. Класе
  Опис предмета продаје: 24,99 ари на потесу Годомин, број парцеле 464/11
  Процењена цена предмета продаје: 3092637,45
  Почетна цена предмета продаје: 70 % утврђене вредности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-08-11 14:15:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 5579
  Датум продаје: 2017-08-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 63/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 88/2016а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС, МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТЕЛЕВИЗОР, ВЕШ МАШИНА, ТРПЕЗАРИЈСКИ СТО И 6 СТОЛИЦА
  Опис предмета продаје: ТЕЛЕВИЗОР МАРКЕ "Beko", ВЕШ МАШИНА МАРКЕ " Beko"
  Процењена цена предмета продаје: од 5.000,00 дин до 15.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: од 3.500,00 дин до 10.500,00 дин


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-08-11 13:43:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 5577
  Датум продаје: 2017-09-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.226/16, Ии.3086/13
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.424/16, И.И.305/16,
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП СРБИЈАШУМЕ, ШГ РАСИНА КРУШЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-08-11 13:39:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 5576
  Датум продаје: 2017-09-08
  Време продаје: 08:15
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Ии 50/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-135/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Таково осигурање" а.д.о. у ликвидацији
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке „ SAMSUNG“, црне боје, 54 цм; 2. Витрина, браон боје, троделна; 3. Микро линија са звучницима; 4. Аудио уређај са компонентама марке „SCHNEIDER“ и то тјунер, касетофон, cd плејер са три диска, појачало 1400W и једним звучником; 5. DVD плејер „VIVAX“, сиве боје; 6. DVD плејер „SHOCK WAVE“ DW 333, сиве боје; 7. Веш машина марке „GORENJE“, тип PS13/06 B, беле боје; 8. Клима уређај марке „VOX“, беле боје.
  Процењена цена предмета продаје: од 2.000,00 динара до 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.400,00 динара до 8.400,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-08-11 12:50:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 5575
  Датум продаје: 2017-09-08
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Нови Сад, Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 1974/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 287/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славко Каћански, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: пословни простори
  Процењена цена предмета продаје: од 2.869.940,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.567.130,60 динара


  Оглас поставио: Костадин Радовић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 12:47:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Трг др Зорана Ђинђића 2/4
  Е-маил адреса: k.radovicizvrsitelj@hotmail.com
  Контакт телефон: 0611586756
  ПИБ: 108590829
  Матични број: 63558893

  Број записа у бази: 5574
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Трг др. Зорана Ђинђића 2. 4. спрат, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 21 Ии.509/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 9/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "АГРО - ДУКАТ" д.о.о.
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1/1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност / Трособан стан у Житишту
  Опис предмета продаје: - Трособан стан у Житишту, површине 79м2 на првом спрату стамбене зграде бр.1. саграђене на парцели бр. 1512. КО Житиште која се налази у улици Здравка Челара бр.1. стан бр. 4. уписан у лист непокретности бр. 1653. КО Житиште
  Процењена цена предмета продаје: 2.500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.250.000,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2017-08-11 12:05:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 5573
  Датум продаје: 2017-09-07
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Битољска бр. 2
  Пословни број судског предмета: И.Ив-33/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-102/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Шумадијско зрно
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Возила
  Опис предмета продаје: Аутомобил, Трактор, Прикључно возило
  Процењена цена предмета продаје: 618.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 432.600,00


  Оглас поставио: Коста Алексић
  Датум и време постављања: 2017-08-11 11:43:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10, спрат 5, стан 23
  Е-маил адреса: office@aleksickosta.rs
  Контакт телефон: 0658203803
  ПИБ: 108302297
  Матични број: 63357758

  Број записа у бази: 5572
  Датум продаје: 2017-08-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ласла Гала бр. 10, 5 спрат, стан 23, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-68/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-143/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Енол Гроуп Доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Багери-улт
  Опис предмета продаје: Багер (улт), тип F 1400 C (H 912-1), година проиводње 1982, фабрички број 3142206, дозвољена укупна тежина, 13.400,00 кг, серијски број пленидбене маркице АА 00048, Багер (улт), 160 C, број мотора 15 74 57, број шасије 9822, серијски број пленидбене маркице АА 00049.
  Процењена цена предмета продаје: Багер (улт), тип F 1400 C (H 912-1)- 940.280,88 динара, Багер (улт), 160 C- 2.298.624,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Багер (улт), тип F 1400 C (H 912-1)-658.196,62 динара, Багер (улт), 160 C-1.609.036,80


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2017-08-11 11:35:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 5571
  Датум продаје: 2017-09-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља - ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 11 ИИ 20735/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 215/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДАМИР ЖАНКИЋ
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Београду
  Опис предмета продаје: Продаје се стан у центру Београда, ул. Београдска бр. 37.
  Процењена цена предмета продаје: 17.754.080,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.427.856,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-08-11 11:31:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 5570
  Датум продаје: 2017-09-07
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Нови Сад, Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 922/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 79/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дубравка Вучић,Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: парцела
  Процењена цена предмета продаје: од 2.197.633,94 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.318.580,36 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767