ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-10-12 13:30:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 7096
  Датум продаје: 2017-11-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-16/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 14-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Бицикл „EXPLORER“ серијски број 00301191 ; Уљни радијатор ; Кухињски елементи демонтирани, 4 комада ; Пегла Saturn ; Апарат за кокице ; Орман 3 дела браон боје ; Кухињски елементи монтирани ; Усисивач „ELECTROLUX“ ; Кревет браон штоф ; Клуб сто
  Процењена цена предмета продаје: 6.000,00 динара ; 1.000,00 динара ; 2.000,00 динара ; 1.000,00 динара ; 500,00 динара ; 3.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 1.000,00 ; 500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2017-10-12 13:11:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 7095
  Датум продаје: 2017-11-07
  Време продаје: 11:00 ч
  Место продаје: ул. Млинска бр. 19, Лесковац
  Пословни број судског предмета: И-557/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А631/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мал. Лазар Маринковић и Мал. Никола Маринковић
  Надлежни суд: Основни суд у Лебану
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Љуљашка 506 SX мотокултиватор Тањирача Двобразни плуг Дрљача Прикључна машина за сакупљање сена Тракторска коса Тракторска корпа
  Процењена цена предмета продаје: 138.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 96.600,00 динара


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2017-11-07 13:03:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 7094
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: I 3 И Ив-210/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 3 И.ИВ-А61/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Generali Osiguranje Srbija ADO
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Шпартач - ОЛТ четвороредни, Циклон
  Опис предмета продаје: Шпартач - ОЛТ четвороредни, Циклон
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 и 24.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности исте


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 09:39:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 7093
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-244/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.-ИВ 29/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Веш машина, марке-ITAL, тип-Electro 4500x, беле боје, непозната година производње Ел. Шпорет, марке-Siemens,непозната година производње Кухиња са судопером и висећим деловима, иверица, црно-беле боје, непозната година производње Микроталасна, непознате марке и године производње Тостер, марке-KRUPS, беле боје, непозната година производње Тостер, марке-BOOSTER, сиве боје, непозната година производње Регал, четворокрилни, иверица, непозната година производње Замрзивач....
  Процењена цена предмета продаје: 44.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 22.000,00


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2017-10-12 12:09:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 7092
  Датум продаје: 2017-10-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића бр.165а
  Пословни број судског предмета: 2ив 890/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 10 иив 416/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива , земљиште
  Опис предмета продаје: њива 7. класе површине 21 а 93 м2, на потесу Грабовац, земљиште у грађевинском подручију, парц. бр. 229/10 уписана у Лист непокретности бр. 1148 КО Лисовић
  Процењена цена предмета продаје: 4.386,00 еур
  Почетна цена предмета продаје: 2.193,00 еур


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-10-12 11:41:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 7091
  Датум продаје: 2017-10-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-15/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 20/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Комбајн, марке-Змај 133, црвене боје, непознате године производње
  Процењена цена предмета продаје: 417.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 291.900,00


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2017-10-12 11:33:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 7090
  Датум продаје: 2017-11-07
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Свилајнац, ул. Краља Петра Првог бр. 133
  Пословни број судског предмета: И. 734/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 223/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Костић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њиве
  Опис предмета продаје: - Њива 5. класе, површине 71 а 66 м2, потес Девесило, кат. парцела бр. 1702/2 - у процењеној вредности од 255.826,20 динара - Њива 5. класе, површине 73 а 60 м2, потес Девесило, кат. парцела бр. 1702/4 - у процењеној вредности од 262.752,00 динара
  Процењена цена предмета продаје: - Њива 5. класе, површине 71 а 66 м2, потес Девесило, кат. парцела бр. 1702/2 - у процењеној вредности од 255.826,20 динара - Њива 5. класе, површине 73 а 60 м2, потес Девесило, кат. парцела бр. 1702/4 - у процењеној вредности од 262.752,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: На првом јавном надметању почетна цена износи 70% од процењене вредности појединачно одређене непокретности


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2017-10-12 11:28:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 7089
  Датум продаје: 2017-11-07
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Свилајнац, ул. Краља Петра Првог бр. 133
  Пословни број судског предмета: И.673/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 192/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Костић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њиве
  Опис предмета продаје: - Њива 5. класе, површине 11 а 64 м2, потес Девесило, кат. парцела бр. 1682/1- у процењеној вредности од 41.554,80 динара - Њива 5. класе, површине 12 а 39 м2, потес Девесило, кат. парцела бр. 1702/3- процењеној вредности од 44.232,30 динара - Њива 5. класе, површине 10 а 71 м2, потес Девесило, кат. парцела бр. 1703- процењеној вредности од 38.234,70 динара
  Процењена цена предмета продаје: - Њива 5. класе, површине 11 а 64 м2, потес Девесило, кат. парцела бр. 1682/1- у процењеној вредности од 41.554,80 динара - Њива 5. класе, површине 12 а 39 м2, потес Девесило, кат. парцела бр. 1702/3- процењеној вредности од 44.232,30 динара - Њива 5. класе, површине 10 а 71 м2, потес Девесило, к
  Почетна цена предмета продаје: На првом јавном надметању почетна цена износи 70% од процењене вредности појединачно одређене непокретности


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-10-12 10:46:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 7088
  Датум продаје: 2017-11-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 Ив 9064/10
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 513/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и земљиште
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 2.396.360,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.437.816,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2017-11-14 14:49:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 7087
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 134/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комби MERCEDES BENZ
  Опис предмета продаје: регистрован до априла 2018. године
  Процењена цена предмета продаје: 110.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 77.000,00 динара


  Оглас поставио: Никола Цветковић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 14:25:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пaшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 7086
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зајечар, ул. Николе Пашића 124
  Пословни број судског предмета: 12И И-259/2017 од 01.03.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: 226-И.И-201/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослава Трајковић, Алексинац, ул. Делиградска бр.15
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машине за пољопривреду
  Опис предмета продаје: Сакупљач сена -Panonija Двобразни плуг Тракторска косилица Берач кукуруза -Šempeter-SIP Вучна тракторска косачица-ИМТ Четворобразни плуг
  Процењена цена предмета продаје: 74.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 37.000,00


  Оглас поставио: Никола Цветковић
  Датум и време постављања: 2017-11-02 15:34:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пaшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 7085
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зајечар, ул. Николе Пашића 124
  Пословни број судског предмета: /
  Број предмета јавног извршитеља: 226-И.ИВК-А216/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JAVNO PREDUZEĆE ZA STAMBENE USLUGE BOR, BOR, Бор, ул. Николе Пашића 14, МБ 07342578, ПИБ 100570082
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари у домаћинству
  Опис предмета продаје: Телевизор марке -AEG Полица од иверице
  Процењена цена предмета продаје: 14.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00


  Оглас поставио: Никола Цветковић
  Датум и време постављања: 2017-11-02 17:49:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пaшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 7084
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зајечар, ул. Николе Пашића 124
  Пословни број судског предмета: /
  Број предмета јавног извршитеља: 226-И.ИВК-А690/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО - СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР, ЗАЈЕЧАР
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари у домаћинству
  Опис предмета продаје: Телевизор марке-Philips /LCD/, Собни сточић од иверице Шиваћа машина мрке-Union Телевизор марке-Venus/CRT/
  Процењена цена предмета продаје: 22.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.000,00


  Оглас поставио: Никола Цветковић
  Датум и време постављања: 2017-11-02 18:47:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пaшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 7083
  Датум продаје: 2017-11-28
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Зајечар, ул. Николе Пашића 124
  Пословни број судског предмета: /
  Број предмета јавног извршитеља: 226-И.ИВК-А302/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JAVNO PREDUZEĆE ZA STAMBENE USLUGE BOR, BOR, Бор, ул. Николе Пашића 14, МБ 07342578, ПИБ 100570082
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари у домаћинству
  Опис предмета продаје: Компјутер са монитором
  Процењена цена предмета продаје: 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.000,00


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 12:41:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 7082
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.ИВК-611/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1 Замрзивач марке -AEG 2 Музички стуб 3 Телевизор марке-Vivax /CRT/ 4 Телевизор марке-Samsung /CRT/
  Процењена цена предмета продаје: 17.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.500,00


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-10-11 17:31:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 7081
  Датум продаје: 2017-11-09
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: 12И И-1317/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 225 ИИ 749/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петар Првуловић, Грљан-Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: возило
  Опис предмета продаје: Комби марке -Reno, 2500cm3 ,дизел. Рег.таб. ZA-035-HL
  Процењена цена предмета продаје: 210.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 147.000,00


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2017-11-02 13:32:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 7080
  Датум продаје: 2017-11-13
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: Ии. 65/2016
  Број предмета јавног извршитеља: Ии. а64/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жарко Катић, Зорица Симић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2,
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобили марке ФИЈАТ ПУНТО
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 02.11.2017
  Процењена цена предмета продаје: 220.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-10-11 16:47:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 7079
  Датум продаје: 2017-11-03
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: 21 Ив- 168/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ А229/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДВД -СЕРВИС И ОБУКА ДОО, Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор toshiba 103, угаона гарнитура од штофа, стаклени сто, panasonic мини линија
  Опис предмета продаје: телевизор toshiba 103, угаона гарнитура од штофа, стаклени сто, panasonic мини линија
  Процењена цена предмета продаје: 42.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-11-09 15:52:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 7078
  Датум продаје: 2017-12-07
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 1000/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 225 ИИ686/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радмила Петровић, Зајечар,
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 26.000,00
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1 Вила за сено-за трактор 2 Тробразни тракторски мплуг 3 Претварач за струју -EP 4 Тример на бензин марке -Homelite 5 Моторна тестера - Stihl, без мача /неиспитана/ 6 Двобразни тракторски плуг
  Процењена цена предмета продаје: 152
  Почетна цена предмета продаје: 52.000,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 12:20:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 7077
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 791/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предраг Вујин
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретност уписане у лист непокретности 22057 КО Зрењанин I
  Процењена цена предмета продаје: 360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 180.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767