ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2017-11-03 11:22:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 7165
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: I 3 И И-162/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 2 И.И-109/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Конвој - Транс доо
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности у ЛН 2664/1 КО Плочица
  Опис предмета продаје: непокретности у ЛН 2664/1 КО Плочица
  Процењена цена предмета продаје: 15.663.015,14
  Почетна цена предмета продаје: 70 % утврђене вредности


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2017-10-16 14:52:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 7164
  Датум продаје: 2017-11-13
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог бр. 8А/1, 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И И-5566/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.530/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbanka Srbija ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 станова
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: 1. стан површине 43,70 м2, 2. стан површине 41,44 м2, 3. стан површине 27,77 м2, 4. стан површине 22,09 м2, 5. стан површине 67,39 м2.
  Процењена цена предмета продаје: 12.404.795,17 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.442.877,10 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-10-16 14:42:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 7163
  Датум продаје: 2017-11-08
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 420/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 420/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2017-10-16 14:18:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 7162
  Датум продаје: 2017-11-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: I 3 И И-195/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 3 И.И-140/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј&М CORN DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парцела 2100, ЛН 3009 КО Делиблато, кат.парцела 2010, ЛН 3009 КО Делиблато, Стамбена Зграда ЛН 3
  Опис предмета продаје: кат.парцела 2100, ЛН 3009 КО Делиблато, кат.парцела 2010, ЛН 3009 КО Делиблато, Стамбена Зграда ЛН 3009 КО Делиблато
  Процењена цена предмета продаје: 2.997.630,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % утврђене вредности


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-10-16 14:10:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 7161
  Датум продаје: 2017-11-10
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.и.185/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. 185/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДППУ МЛАДОСТ ДМ ДОО ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2017-10-16 13:40:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 7159
  Датум продаје: 2017-11-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИИ 1216/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ``EUROBANK``AD Београд
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична и помоћна стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична и помоћна стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 2.566.930,15 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.796.851,00 динара


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2017-10-16 13:31:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 7157
  Датум продаје: 2017-11-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг Младенца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ 2005/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 107/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП Банка Србија АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда бр. 1, површине 69 м2,на к.п. 28/2 у ул. Новосадска, уписана у ЛН бр. 1779 КО Бачки Јарак; породична стамбена зграда бр. 1, површине 38 м2,на к.п. 28/3 у ул. Новосадска, уписана у ЛН бр. 1779 КО Бачки Јарак;
  Процењена цена предмета продаје: 813.328,40 дин
  Почетна цена предмета продаје: 569.329,88 дин


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2017-10-16 13:20:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 7156
  Датум продаје: 2017-11-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 377/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИВЕРЗАЛ БАНКА А.Д. БЕОГРАД-у стечају
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трособан стан
  Опис предмета продаје: трособан стан
  Процењена цена предмета продаје: 5.826.968,97 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.078.878,27 динара


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2017-10-16 13:02:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 7155
  Датум продаје: 2017-11-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг Младенца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-86-2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 38/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НОВА АГРОБАНКА АД БЕОГРАД- У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор
  Опис предмета продаје: пословни простор бр. 5, корисне површине 45 м2, који је уписан као посебан део зграде бр. 1, ул. Гогољева бр. 6, кат. парцела бр 1185
  Процењена цена предмета продаје: 4.472.871,66 дин
  Почетна цена предмета продаје: 2.236.435,83 дин


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-10-16 12:26:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 7154
  Датум продаје: 2017-11-08
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Ул. Дринска 21 Љубовија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И-И-196/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раденко Стефановић
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теле
  Опис предмета продаје: теле са бројем пасоша 9127, теле без пасоша
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00 дин, 20.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 дин, 14.000,00 дин


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2017-10-16 11:26:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202095
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 7153
  Датум продаје: 2017-11-14
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.И. 4416/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-А126/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'Општа земљорадничка задруга Чуруг' - Чуруг
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: Двособан стан у приземљу, површине 58 м2, у Мошорину
  Процењена цена предмета продаје: 595.866,50
  Почетна цена предмета продаје: 417.106,55


  Оглас поставио: Јасмина Митић
  Датум и време постављања: 2017-10-16 10:42:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Цара Душана 28/6
  Е-маил адреса: jas.mitic@gmail.com
  Контакт телефон: 063420001
  ПИБ: 107574654
  Матични број: 62838159

  Број записа у бази: 7152
  Датум продаје: 2017-11-10
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ниш, Цара Душана бр.28/6
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-81/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-12/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бобан Станковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1. ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор
  Опис предмета продаје: пословни простор у приземљу стамбено пословне зграде
  Процењена цена предмета продаје: 3.015.120,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 2.110.584,00 дин.


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2017-10-16 10:29:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 7151
  Датум продаје: 2017-11-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 852/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Снежана Стојковић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена цена предмета продаје: 115.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 80.500,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2017-10-16 10:03:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 14
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 7150
  Датум продаје: 2017-11-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.14, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ии7228/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1250/16А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубиша Миленковић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште под зградом, њива прве класе
  Опис предмета продаје: 1.Земљиште под зградом-објектом површине 46м2,земљиште уз зграду-објекат површине 5 ари;и 2. Њива 1.класе површине 7.44 ари
  Процењена цена предмета продаје: 106.625,00 динара за број 1; 65.100,00 динара под бројем 2
  Почетна цена предмета продаје: 31.987,50 динара за број 1; 19.530,00 динара за број 2


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-10-16 09:53:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 7149
  Датум продаје: 2017-11-07
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ- 43/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 230/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Неша Филиповић
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кожна гарнитура са фотељом, телевизор "FOX", ормар,сталак за телевозор, кревет(кауч), спаваћа соба о
  Опис предмета продаје: кожна гарнитура са фотељом, телевизор "FOX", ормар,сталак за телевозор, кревет(кауч), спаваћа соба од пуног дрвета
  Процењена цена предмета продаје: 130.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 91.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-11-20 13:57:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 7148
  Датум продаје: 2017-12-12
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 11808-3113/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 6846/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: клима,тв....
  Процењена цена предмета продаје: од 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-10-16 09:33:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 7147
  Датум продаје: 2017-11-06
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 14 ИИ 409/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А148/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД ЦЕНТРАЛ ВРБАС
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КАНТ МАШИНА
  Опис предмета продаје: марка Holzher
  Процењена цена предмета продаје: 500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 350.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2017-10-16 09:26:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 7146
  Датум продаје: 2017-11-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Булевар ослобођења бр.86, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИВ-228/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-400/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗРМАЊА ДОО ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ БЕОГРАД-ЗЕМУН
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: 1.ГАРДЕРОБЕР ИВЕРИЦА БЕЖ БОЈЕ 2.ТЕЛЕВИЗОР QUADRO 2000.ГОД. 3.КРЕВЕТ ТРОСЕД ТАПАЦИР , БРАОН БОЈЕ 4.КОСАЧИЦА МОТОРНА QVANTUM XN45,ЦРВЕНЕ БОЈЕ 5.ПРИКОЛИЦА ЗА МОТОКУЛТИВАТОР 6.САМОХОДНА КОСАЧИЦА МУТА ГОРЕЊЕ ЗЕЛЕНА/ЦРВЕНА 7.ФРЕЗЕР ЗА КОСАЧИЦУ ЗЕЛЕНЕ БОЈЕ 8.ДВОБРАЗНИ ПЛУГОВИ ЦРВЕНЕ БОЈЕ 9.ТРАКТОРСКА КОСА ЦРВЕНЕ БОЈЕ 10.ДРЉАЧА ЦРВЕНЕ БОЈЕ 11.ДВОБРАЗНИ ПЛУГОВИ ЗЕЛЕНЕ БОЈЕ
  Процењена цена предмета продаје: 259.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 181.300,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-10-16 09:21:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 7145
  Датум продаје: 2017-11-14
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 7905-493/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 5289/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати
  Опис предмета продаје: тв, веш машина,микроталасна
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-10-16 09:20:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 7144
  Датум продаје: 2017-11-07
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: И.Ив 14/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 150-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Alpha bank Srbija, АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. AUDI A4, 2001. Годиште, број шасије- WAUZZZ8E83AD32871, регистарске ознаке- PO 021 RH, маркица бр
  Опис предмета продаје: 1. AUDI A4, 2001. Годиште, број шасије- WAUZZZ8E83AD32871, регистарске ознаке- PO 021 RH, маркица број АА 61673, процењене вредности у износу од 480.000,00 динара.
  Процењена цена предмета продаје: 480.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 480.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767