ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 11:34:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 13819
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.49
  Пословни број судског предмета: ИИв.681/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.14/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRAEUS BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 64.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 32.250,00 дин.


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-07-12 09:12:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 13818
  Датум продаје: 2018-12-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 433/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод и Канализација
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 57600 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 17280 рсд


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-12 08:46:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13817
  Датум продаје: 2018-08-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А1/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд Огранак "Електродистрибуција Ниш"
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Tелевизор ‘’Elin’’ 51cm Сто и четири столице Тросед Двосед Витрина Ел. Шпорет ‘’Fox’’ Машина за судо
  Опис предмета продаје: Tелевизор ‘’Elin’’ 51cm Сто и четири столице Тросед Двосед Витрина Ел. Шпорет ‘’Fox’’ Машина за судове ‘’Elektronix’’ Фотеља
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 5.000,00 7.000,00 4.000,00 4.000,00 10.000,00 10.000,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 2.500,00 3.500,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 1.500,00


  Оглас поставио: Александар Вуловић
  Датум и време постављања: 2018-07-12 08:33:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Мосорска 3а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vulovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691906261
  ПИБ: 108017366
  Матични број: 63141941

  Број записа у бази: 13816
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Билећка бр. 56а, Београд
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-2608/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 910/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Шеваљевић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 5.886.360,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Добрила Павлица
  Датум и време постављања: 2018-07-12 08:27:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Е-маил адреса: dobrilapavlica@gmail.com
  Контакт телефон: 0621883538
  ПИБ: 108588762
  Матични број: 63557510

  Број записа у бази: 13815
  Датум продаје: 2018-08-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 9/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 9/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славко Влаховић
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда са земљиштем
  Опис предмета продаје: уписано у Лист непокретности број 492 КО Црвенка
  Процењена вредност предмета продаје: 1.135.479,40
  Почетна цена предмета продаје: 794.835,58


  Оглас поставио: Марина Јеремић
  Датум и време постављања: 2018-08-03 15:26:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 13813
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Пословни број судског предмета: Ии 136/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 219/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ МИКИ ПРОМЕТ ДОО СЕВОЈНО
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: три двособна стана
  Опис предмета продаје: ближе описане на закључку о првој продаји непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност за сва три стана 18.200.490,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% процењене вредности


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2018-07-11 14:52:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 13812
  Датум продаје: 2018-08-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: ИИ 85/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 323/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТР "АКИ И МАКИ" ПИРОТ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДВЕ ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ
  Опис предмета продаје: Помоћна зграда , уписана у лист непокретности бр.3591, КО Пирот-град, на катастарској парцели 2418/1, ул. Краљевића Марка, бр. зграде 2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.032.018,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 722.412,60 динара


  Оглас поставио: Биљана Ђерић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 10:47:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Браће Јовановића 33Б/7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.biljanadjeric@gmail.com
  Контакт телефон: 066342142
  ПИБ: 108589562
  Матични број: 63557846

  Број записа у бази: 13811
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 09:00h
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Биљане Ђерић, ул.Браће Јовановића бр. 33б/7, Панчево
  Пословни број судског предмета: 1 Ии 208/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 30/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аутономна Покрајина Војводина - Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 44.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.500,00


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-07-11 14:45:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 13810
  Датум продаје: 2018-08-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.99-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЛАТА НИКОЛОВСКИ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 638.509,00
  Почетна цена предмета продаје: 446.956,30


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 13:38:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 13809
  Датум продаје: 2018-08-25
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: И.и. 491/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. 92/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубан Басрак Београд
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шумско земљиште и шума
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 31/7/2018
  Процењена вредност предмета продаје: 1.128.204,00 динара (вредност шуме на парцели је 756.764,00 динара а вредност шумског земљишта је 371.440,00 динара)
  Почетна цена предмета продаје: 50%  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-07-11 12:52:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 13808
  Датум продаје: 2018-08-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5ИИВ 333/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 384/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ISV & Consulting doo
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ауто приколица произвођача TRAILER, регистарских ознака AA-653-BĆ, носивости до 750 кг, број шасије
  Опис предмета продаје: Ауто приколица произвођача TRAILER, регистарских ознака AA-653-BĆ, носивости до 750 кг, број шасије 2Y2EUCAAX1302821, ближих ознака EUCEU2, у добром стању
  Процењена вредност предмета продаје: 85.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 59.500,00 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-07-11 12:43:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 13807
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ивањица,Катићи бб
  Пословни број судског предмета: И 612/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Л-и.и-282/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПР АГРО - МАНОЈЛОВИЋ ИВАЊИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор 539
  Опис предмета продаје: у расходованом стању,без регистарских ознака и саобраћајне дозволе
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-07-11 12:33:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13806
  Датум продаје: 2018-08-11
  Време продаје: ИСТИЧЕ НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Место продаје: ИСТИЧЕ НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Пословни број судског предмета: ИИв 293/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 473/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Екомил ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило
  Процењена вредност предмета продаје: 380.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 380.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 09:22:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13805
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.269/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.353/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ха
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: кп.160 површине 1.87,10ха, пашњак 4.класе, кп 161 површине 0.40,50ха шума 4.класе, кп.1419 површине 0.43,94 ха њива 6.класе, кп.1669 површине 0.50,35 ливада 6.класе, кп 2500 површине 0.63,35 ха пашњак 4.класе, кп.2501 површине 0.42,11 ха ливада 7.класе, кп.2591 површине 0.41,02 ха шума 3.класе, кп.2592 површине 0.64,37 ха ливада 6.класе, кп.3009 површине 0.34,81 ха ливада 5.класе, кп.1742 површине 2.58,87 ха шума 3.класе
  Процењена вредност предмета продаје: 26.390 еур
  Почетна цена предмета продаје: 13.195 еур


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 09:29:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милоја Павловића 9, спрат 2, стан 9
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 13804
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Тржни центар Шумадија, Крагујевац, ул.Милоја Павловића бр. 9, II спрат, локал бр. 9
  Пословни број судског предмета: И.Ив 490/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 63/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - Висећи кухињски елементи,од 3 дела, димезија 220cm x 90cm x 40cm, Доњи кухињски елементи,од 3 де
  Опис предмета продаје: - Висећи кухињски елементи,од 3 дела, димезија 220cm x 90cm x 40cm, процењена вредност 10.000,00 динара. - Доњи кухињски елементи,од 3 дела, димезија 220cm x 90cm x 40cm, процењена вредност 10.000,00 динара. Двокрилни орман од иверице, димезија 90cm x 80cm x 40cm процењена вредност 8.000,00 динара. Ципеларник од иверице, димезија 90cm x 160cm x 20cm процењена вредност 5.000,00 динара Два двокрилна ормана од оплемењене иверице, димезија 180cm x 230cm x 45cm процењена вредност 7.000,00 дина
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00


  Оглас поставио: Милан Јовичић
  Датум и време постављања: 2018-07-11 11:48:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Кнеза Милоша 2, спрат 3
  Е-маил адреса: jovicic.mil@gmail.com
  Контакт телефон: 0631026634
  ПИБ: 107576676
  Матични број: 62839287

  Број записа у бази: 13803
  Датум продаје: 2018-08-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Шабац, ул. Кнеза Милоша бр.2, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 1. ИИв.257/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 8/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РОКС -БГ ДОО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: акумулатори и вар ремен гудир
  Процењена вредност предмета продаје: 334.356,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 234.049,20 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-07-11 11:35:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 13802
  Датум продаје: 2018-08-06
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-88/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-500/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пламенко Станојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Камион марке ИМТ
  Опис предмета продаје: Камион марке ИМТ
  Процењена вредност предмета продаје: 177.270,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 124.089,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-07-11 11:32:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 13801
  Датум продаје: 2018-08-06
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-271/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-309/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љиљана Хансе
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Столица за вежбање, Справа за вежбање, Комбиновани фрижидер-замрзивач-вертикалац, ТВ марке PHILIP
  Опис предмета продаје: Столица за вежбање, Справа за вежбање, Комбиновани фрижидер-замрзивач-вертикалац, ТВ марке PHILIPS, мање величине, Музички стуб марке LG, Угаона гарнитура комплет тросед-двосед-спојено
  Процењена вредност предмета продаје: 54.170,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 37.919,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-07-11 11:27:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 13800
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-603/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Живановић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторска приколица „FAK“ 4570, Циркулар „AVOLA“, Fischbacher ZB 450-4, Комплет gedora марке „BOS
  Опис предмета продаје: Тракторска приколица „FAK“ 4570, Циркулар „AVOLA“, Fischbacher ZB 450-4, Комплет gedora марке „BOSH” SW-Stahl, Убодна тестера „BOSH“ GST 80 PE, Бушилица“BOSH“ GBH 2-26 DFR Professional
  Процењена вредност предмета продаје: 197.794,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 138.455,80 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-07-11 11:17:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 13799
  Датум продаје: 2018-08-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 Ии-140/2018 од 06.03.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 75/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гарантни фонд Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Две комоде процењене вредности 10.000,00 динара комад 2. Плакар процењене вредности 7.000,00 дина
  Опис предмета продаје: 1. Две комоде процењене вредности 10.000,00 динара комад 2. Плакар процењене вредности 7.000,00 динара 3. Креденац процењене вредности 7.000,00 динара 4. Тв самсунг флат процењене вредности 15.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 70%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767