ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 13:47:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 15480
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 11:15
  Место продаје: Ново Милошево ул. Пионирска 46
  Пословни број судског предмета: ИИв.133/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А-43/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: " DOO ZA TRGOVINU I USLUGE SIMPLEX TEMERIN" TEMERIN
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ДРОБИЛИЦА ЗА МЛЕВЕЊЕ КАМЕЊА 2 КОМАДА
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 13:47:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 15479
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И. 191/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 109/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНКА АРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, бр. етажа ПР+ПК, укупне површине 207,86 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 7.083.276,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.541.638,00 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 13:43:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 15477
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Ново Милошево ул. Петра Плавкића 5
  Пословни број судског предмета: 5 П.765/13
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ-48/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС Основни суд Бечеј
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Елеватор за кукуруз - Аутоприколица за превоз стоке
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 31.500,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 13:40:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 15476
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 11:45
  Место продаје: Ново Милошево ул. М.Тита 57
  Пословни број судског предмета: 6 Ии.234/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ-135/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС Основни суд Бечеј
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Сејалица за кромпир "МАЈЕВИЦА" - Вадилица за лук
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 13:40:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 15475
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 14,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И.94/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 70/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, бруто површине 74 м2, бр. етажа ПР 1
  Процењена вредност предмета продаје: 3.191.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.595.700,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 13:38:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 15474
  Датум продаје: 2018-10-15
  Време продаје: ИСТИЧЕ НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Место продаје: ИСТИЧЕ НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Пословни број судског предмета: ИИ 597/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 792/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ракочевић Сања и други
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 663.532,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 663.532,40 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 13:36:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 15473
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 12:15
  Место продаје: Нови Бечеј ул. Прва Крајишка 8
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-974/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВИП МОБИЛ" Нови Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путнички аутомобил "ЗАСТАВА 128" ре.ознаке ZR-077-UD
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000.00
  Почетна цена предмета продаје: 42.000.00


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2018-09-14 13:36:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 15472
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Луке Војводића бр.14, Раковица Београд
  Пословни број судског предмета: 4ИИВ 3057/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 144/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Београдска пекарска индустрија
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 85.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.500,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 13:30:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 15471
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И. 350/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 361/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станојевић Милош из Аранђеловца
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: њива 1. класе површине 31а 50 м2, њива 2. класе 55а 54м2
  Процењена вредност предмета продаје: 654.320,29 динара
  Почетна цена предмета продаје: 327.160,14 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2018-09-14 13:29:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 15470
  Датум продаје: 2018-10-09
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 975/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 353/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда са парцелом у Црепаји
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 3.939.673,49
  Почетна цена предмета продаје: 2.757.771,44


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2018-09-14 12:39:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 15469
  Датум продаје: 2018-10-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 266/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 240/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "RAIFFEISEN BANKA" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Гарсоњера у Вршцу
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 2.617.322,10
  Почетна цена предмета продаје: 1.832.125,47


  Оглас поставио: Александар Вуловић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 12:21:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Мосорска 3а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vulovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691906261
  ПИБ: 108017366
  Матични број: 63141941

  Број записа у бази: 15468
  Датум продаје: 2018-10-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Билећка бр. 56а, Београд
  Пословни број судског предмета: 11ИИ-9045/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 545/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раде Николић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 73.608.100,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 11:44:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 15467
  Датум продаје: 2018-10-12
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-1287/2017;Ии-591/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Звездан Величчковић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: једнособан стан површине 36м2
  Опис предмета продаје: једнособан стан површине 36м2
  Процењена вредност предмета продаје: 2.396.160,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.198.080,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 11:34:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 15466
  Датум продаје: 2018-10-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 529/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 529/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропирвреда Србије"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 11:25:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 15465
  Датум продаје: 2018-10-12
  Време продаје: 14 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: Иив. 261/17
  Број предмета јавног извршитеља: 1И.ив.222/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Униврезал банка у стечају
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 покретне ствари
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, угаона гарнитура, веш машина
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 14.09.2018.
  Процењена вредност предмета продаје: телевизор 25.000,00 динара, угаона гарнитура 10.000,00 динара, веш машина 7.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 10:06:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 15464
  Датум продаје: 2018-10-16
  Време продаје: 11: 00 h
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 5 Ии 409/17
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ии 578/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Субптић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ствари за домаћинство
  Опис предмета продаје: машина за прање судова, телевизор, усисивач, машина за прање веша, рачунар, овални сто са 4 столице.
  Процењена вредност предмета продаје: машина за прање судова 10.000,00 , телевизор 10.000,00 , усисивач 4.000,00, машина за прање веша 10.000,00, рачунар 8.000,00, овални сто са 4 столице 10.000,00.
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-09-14 10:57:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 15463
  Датум продаје: 2018-10-11
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 313/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 89/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, Београд - Врачар
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: техника
  Опис предмета продаје: замрзивач. машина за веш и телевизор
  Процењена вредност предмета продаје: 10.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.400,00 динара


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 10:54:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 15461
  Датум продаје: 2018-10-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, Жарка Зрењанина бр. 11
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ-488/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-73/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубомир Штимац
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа у Старчеву
  Опис предмета продаје: Кућа у Старчеву
  Процењена вредност предмета продаје: 1.773.000,00рсд
  Почетна цена предмета продаје: 1.241.100,00рсд


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 15:15:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 15460
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: 3ИИ25/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ5/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јосип Дујмовић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор
  Опис предмета продаје: трактор марке YTO модел X804, snage 588 kw, год. произв. 2012.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.770.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 885.000,00 дин.


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 10:01:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 15459
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: 3ИИ114/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ14/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Борислав Савић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно возило Мерцедес вито
  Опис предмета продаје: теретно возило Мерцедес бенц вито 2001. год.
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767