ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1396 активних, од укупно 5859 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Станко Филиповић
  Датум и време постављања: 2017-08-16 09:01:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/28
  Е-маил адреса: stankovr@hotmail.com
  Контакт телефон: 0631661625
  ПИБ: 107576836
  Матични број: 62840412

  Број записа у бази: 5655
  Датум продаје: 2017-09-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Цара Душана 12Б/28
  Пословни број судског предмета: ИИ-8/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-146/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранислава Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторно возило,камион ,циркулар
  Опис предмета продаје: Моторно возило марке Фиат нерегистрован,камион ФАП модел 1314,циркулар
  Процењена цена предмета продаје: 145.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 101.500,00


  Оглас поставио: Станко Филиповић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 09:08:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/28
  Е-маил адреса: stankovr@hotmail.com
  Контакт телефон: 0631661625
  ПИБ: 107576836
  Матични број: 62840412

  Број записа у бази: 5654
  Датум продаје: 2017-10-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул.Цара Душана 12Б/28
  Пословни број судског предмета: ИИ-1117/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-А 296/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петковић Драган
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил марке Опел Вектра,тракторска приколица
  Опис предмета продаје: аутомобил марке Опел Вектра,тракторска приколица
  Процењена цена предмета продаје: 143798,00
  Почетна цена предмета продаје: 71899,00


  Оглас поставио: Станко Филиповић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 08:50:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/28
  Е-маил адреса: stankovr@hotmail.com
  Контакт телефон: 0631661625
  ПИБ: 107576836
  Матични број: 62840412

  Број записа у бази: 5652
  Датум продаје: 2017-09-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул.Цара Душана 12Б/28
  Пословни број судског предмета: ИИ-2466/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-А 312/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Николић Зоран
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: електрични шпорет,телевизор,кухиња
  Опис предмета продаје: електрични шпорет,телевизор,кухиња
  Процењена цена предмета продаје: 45000,00
  Почетна цена предмета продаје: 22500,00


  Оглас поставио: Станко Филиповић
  Датум и време постављања: 2017-08-16 09:06:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/28
  Е-маил адреса: stankovr@hotmail.com
  Контакт телефон: 0631661625
  ПИБ: 107576836
  Матични број: 62840412

  Број записа у бази: 5651
  Датум продаје: 2017-09-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Цара Душана 12Б/28
  Пословни број судског предмета: ИИ-1560/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-577/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стојановић Миодраг
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил марке Опел Астра
  Опис предмета продаје: аутомобил марке Опел Астра жуте боје годиште 1997
  Процењена цена предмета продаје: 243.732,00
  Почетна цена предмета продаје: 136.866,00


  Оглас поставио: Милан Јовичић
  Датум и време постављања: 2017-08-16 08:15:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Мајур, Улица Светог Саве број 42
  Е-маил адреса: jovicic.mil@gmail.com
  Контакт телефон: 0631026634
  ПИБ: 107576676
  Матични број: 62839287

  Број записа у бази: 5650
  Датум продаје: 2017-09-01
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Мајур, ул. Светог Саве бр.42
  Пословни број судског предмета: 3 Ии бр. 512/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 6/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Помоћна зграда, надстрешница и земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 2.003.960,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.402.772,00 динара


  Оглас поставио: Никола Цветковић
  Датум и време постављања: 2017-08-15 22:32:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пaшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 5649
  Датум продаје: 2017-09-14
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Зајечар, ул. Николе Пашића 124
  Пословни број судског предмета: /
  Број предмета јавног извршитеља: 226-И.ИВК-А450/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JAVNO PREDUZEĆE ZA STAMBENE USLUGE BOR, BOR, Бор, ул. Николе Пашића 14, МБ 07342578, ПИБ 100570082
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 64.000,00
  Почетна цена предмета продаје: /


  Оглас поставио: Никола Цветковић
  Датум и време постављања: 2017-08-15 21:22:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пaшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 5648
  Датум продаје: 2017-09-14
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Зајечар, ул. Николе Пашића 124
  Пословни број судског предмета: /
  Број предмета јавног извршитеља: 226-И.ИВК-А36/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JAVNO PREDUZEĆE ZA STAMBENE USLUGE BOR, BOR, Бор, ул. Николе Пашића 14, МБ 07342578, ПИБ 100570082
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Кревет и две фотеље Телевизор- Sanyo, /CRT/ дијагонале 52см. Полица за ТВ од иверице Телевизор- Philips ,/CRT/
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: /


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-15 18:41:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5647
  Датум продаје: 2017-09-05
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ив 18/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 18/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2017-08-15 17:26:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 5646
  Датум продаје: 2017-09-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Михаила Драговића, Кнегиње Зорке 2, Београд
  Пословни број судског предмета: 8 ИИВ 1-803/11
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 155/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: једнособан стан
  Опис предмета продаје: једнособан стан, поткровље, површине 36м2 у улици Ратка Митровића 163, Београд.
  Процењена цена предмета продаје: 3.965.760,00 ДИН
  Почетна цена предмета продаје: 2.379.456,00 ДИН


  Оглас поставио: Марина Јеремић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 13:10:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Доситејева 14
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 5645
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 10
  Место продаје: Ужице, Доситејева 14
  Пословни број судског предмета: иив 93/2016
  Број предмета јавног извршитеља: иив 6/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: монди ламекс доо врдила
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Ближе наведена у зак
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор марке ИМР РАКОВИЦА 64, тракторски плугови за орање, тракторска фреза марке Агромеханика, тра
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-09-13 20:49:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 5644
  Датум продаје: 2017-10-13
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: ИИв-293/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.12/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 6.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 3.000,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 14.000,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 4.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 3.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 1.500,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 7.000,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 2.000,00 дин.


  Оглас поставио: Марина Јеремић
  Датум и време постављања: 2017-08-15 16:08:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Доситејева 14
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 5643
  Датум продаје: 2017-09-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Просторије канцеларије Јавног извршитеља Марине Јеремић, Доситејева 14, Ужице
  Пословни број судског предмета: ИИ 599/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 335/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Андрија Драгутиновић и др
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела 4577/209 КО Чајетина, Златибор земљиште под зградом, ливада пете класе и објекат
  Опис предмета продаје: Непокретност на Златибору на кат парцели 4577/209 КО Чајетина и то земљиште под зградом - објектом површине 1,38 ари, ливада пете класе површине 9,64 ари и објекат апартманског типа изграђен на наведеној парцели, кат парцела 4577/209 КО Чајетина површине 1,92 ари по структури шума осме класе, на којима извршни дужник има право коришћења
  Процењена цена предмета продаје: Непокретност под 1. 32.977.350,00 динара за непокретност под 2. 5.056.120,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: За предмет под 1. 23.084.145,00 динара за непокретност под 2. 3.539.284,00 динара


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-08-15 16:06:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 5642
  Датум продаје: 2017-09-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Ии. 23/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 184/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Трифуновић Младен
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил и покућство
  Опис предмета продаје: Аутомобил и покућство
  Процењена цена предмета продаје: 90.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 63.000,00 динара


  Оглас поставио: Марина Јеремић
  Датум и време постављања: 2017-09-12 11:17:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Доситејева 14
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 5641
  Датум продаје: 2017-09-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Доситејева 14
  Пословни број судског предмета: ИИ 260/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 250/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Маринковић
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: радна машина марке ВЕИНЕРИ, теретно моторно возило марке ВОЛВО, теретно моторно возило марке ВОЛВНО,
  Опис предмета продаје: Продаје се радна машина марке ВЕИНЕРИ година производење 2006, теретно моторно возило марке ВОЛВО година производење 2007, теретно моторно возило марке ВОЛВО година производње 2008, теретно моторно возило марке МЕРЦЕДЕС БЕНЗ година производње 2007, радна машина марке ЈЦБ година производње 2006
  Процењена цена предмета продаје: Покретна ствар под 1. 3.444.000,00 динара, покретна ствар под 2. 6.305.000,00 динара, покретна ствар под 3. 2.800.000,00 динара, покретна ствар под 4. 1.232.000,00 динара и покретна ствар под 5. 3.305.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Покретна ствар под 1. 2.410.800,00 покретна ствар под 2. 4.413.500,00 динара, покретна ствар под 3. 1.960.000,00 динара, покретна ствар под 4. 862.400,00 динара, покретна ствар под 5. 2.313.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2017-08-15 15:49:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 5640
  Датум продаје: 2017-09-04
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИв 308/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 92/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Piraeus banka ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор, веш машина, плакар, усисивач...
  Процењена цена предмета продаје: 54.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 37.800,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-08-15 15:36:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 5639
  Датум продаје: 2017-09-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: 2ИИ 20-2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 12-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GENERALI OSIGURANJE SRBIJA ado Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Орман у предсобљу ; Тросед, двосед, фотеља ; Витрина тамно браон дрво
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 динара ; 25.000,00 динара ; 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-08-15 15:22:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 5638
  Датум продаје: 2017-09-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Иив 261/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 82/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Копаоник" А.Д. Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: гермашина, боца за плин, циркулар, ФАП миксер, метални контењери 3ком. и арматурна мрежа ф8 и ф10
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2017-08-15 15:18:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Сланушка 9, стан 4
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 5637
  Датум продаје: 2017-09-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Сланушка 9/4
  Пословни број судског предмета: 5Ии 664/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1401/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирјана Матић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности
  Опис предмета продаје: 1) Породична стамбена зграда, објекат бр. 1, изграђен на кат. парцели 961/4 КО Луг, Ул. Светосавска, 2) Кат. парцела 961/4.
  Процењена цена предмета продаје: 2.616.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.831.480,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-08-15 15:11:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 5636
  Датум продаје: 2017-09-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: Ив 4518/11
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 29/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена цена предмета продаје: 8.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 2.400,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-08-15 14:43:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 5635
  Датум продаје: 2017-09-06
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: 68 ИИ-124/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 148/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Михајло Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторска приколица, преса за балирање пласта MAGNUM, дбобразни плуг, двоосовинска приколица без пр
  Опис предмета продаје: тракторска приколица, преса за балирање пласта MAGNUM, двобразни плуг, двовосовинска приколица без предње осовине, косачица
  Процењена цена предмета продаје: 1. 83.300,00 динара, 2. 59.800,00 динара, 3.23.800,00 динара, 4. 17.850,00 динара, 5. 35.700,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.58.310,00 динара, 2. 41.860,00 динара, 3.16.660,00 динара, 4.12.495,00 динара, 5. 24.990,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767