ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Зоран Дукић
  Датум и време постављања: 2017-12-08 10:53:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: z.dukic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0692343400
  ПИБ: 107574324
  Матични број: 62838019

  Број записа у бази: 8497
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Краља Петра Првог 4/1, Јагодина
  Пословни број судског предмета: ии-252-17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-51/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "ПАРКИНГ СЕРВИС" Ниш, Ниш, ул. Светозара Марковића 27,
  Надлежни суд: Виши суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Монитор, марке „Samsung“, сиве боје, процењене вредности 10.000,00 динара, 2. Компијутер, 2 ком., процењене вредности 30.000,00 динара, 3. Телевизор, марке „Sony”, процењене вредности 10.000,00 динара, 4. Телевизор, марке „Ingelen“, процењене вредности 10.000,00 динара, 5. Телевизор „Plazma“, процењене вредности 30.000,00 динара,
  Процењена цена предмета продаје: 90000
  Почетна цена предмета продаје: 63000


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-12-08 10:13:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 8496
  Датум продаје: 2018-01-17
  Време продаје: 11,0
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Мирослава Ињац
  Пословни број судског предмета: И 56/16
  Број предмета јавног извршитеља: И 67/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО АМАСИС Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: К.П. бр. 1105/2, у укупној површини 5а 46м2, од чега је: - у површини од 3а 89м2 земљиште уз зграду, по култури градско грађевинско земљиште, Потес – Орлејак - а у површини од 1а 57м2, земљиште под зградом, по култури градско грађевинско земљиште Потес – Орлејак б) Породична стамбена зграда бр. 1, изграђена на К.П. бр. 1105/2, Потес – Орлејак, објекат изграђен без одобрења за градњу све у обиму удела извршног дужника 1/3, а према листу непокретности број 895 КО Трбушани
  Процењена цена предмета продаје: 1.4780.470,12
  Почетна цена предмета продаје: 1.029.329,08


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2017-12-08 10:10:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 8495
  Датум продаје: 2017-12-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-852/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Снежана Стојковић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена цена предмета продаје: 115.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 80.500,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-12-08 10:07:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 8494
  Датум продаје: 2018-01-10
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Мирослава Ињац
  Пословни број судског предмета: И 410/17
  Број предмета јавног извршитеља: И 190/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Шекуларац
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: - зграда бр. 1 на парцели број 3355/4, Кошутњак, објекат изграђен без дозволе за градњу, површине 137 м2 -зграда бр. 2 на парцели број 3355/4, Кошутњак, објекат изграђен без дозволе за градњу, површине 102 м2, -парцела бр. 3355/4, Кошутњак, земљиште уз зграду-објекат, површине 226 м2, у власништву извршног дужника Дејана Симовића, ул Стевана Мољевић 7, ЈМБГ 2005970782833 и све уписано у лист непокретности бр. 7489 КО Чачак, у износу од
  Процењена цена предмета продаје: 11.857,758,03
  Почетна цена предмета продаје: 8.300.430,62


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-12-08 09:37:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 8493
  Датум продаје: 2018-01-09
  Време продаје: НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Место продаје: НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Пословни број судског предмета: ИИ 976/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 36/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Стокић
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутобус
  Опис предмета продаје: аутобус НЕОБУС
  Процењена цена предмета продаје: 2.000.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.000.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-12-08 09:22:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 8492
  Датум продаје: 2018-01-09
  Време продаје: НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Место продаје: НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Пословни број судског предмета: ИИ 105/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 45/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Боторић Милован
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутобус
  Опис предмета продаје: аутобус НЕОБУС
  Процењена цена предмета продаје: 2.000.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.000.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-12-08 09:12:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 8491
  Датум продаје: 2018-01-11
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Мирослава Ињац
  Пословни број судског предмета: И 277/17
  Број предмета јавног извршитеља: И 184/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ружица и Милија Шкипић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: .П. бр. 1862/1, површине 27а 44м2, по култури шума 5.класе, шумско земљиште, Потес – Васовића коса - К.П. бр. 1862/2, површине 8а 40м2, по култури шума 4.класе, шумско земљиште, Потес – Васовића коса - К.П. бр. 2435/2, површине 6а, по култури њива 5.класе, пољопривредно земљиште, Потес – Милошевића коса - К.П. бр. 2436/1, површине 51а 15м2, по култури њива 5.класе, пољопривредно земљиште, Потес – Милошевића коса све према листу непокретности 654 КО Прислоница.
  Процењена цена предмета продаје: 810.749,88
  Почетна цена предмета продаје: 567.524,91


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-12-08 08:51:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 8490
  Датум продаје: 2018-01-17
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Мирослава Ињац
  Пословни број судског предмета: И.И 107/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 50/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Наташа Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: возила
  Опис предмета продаје: моторно возило марке “RENAULT MASTER 1.9 DCI”, моторно возило марке “RENAULT LAGUNA 1.9 DCI”,
  Процењена цена предмета продаје: 348.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 243.600,00


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-12-08 08:41:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 8489
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.477-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БОКИЋ МАРИЦА
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена цена предмета продаје: 774.401,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 542.080,70 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-12-08 08:39:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 8488
  Датум продаје: 2018-01-09
  Време продаје: НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА (рок од 30 дана истиче 09.01.2018)
  Место продаје: НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Пословни број судског предмета: ИИв 169/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 373/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива, земљиште
  Опис предмета продаје: њива, земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 258.669,68 динара
  Почетна цена предмета продаје: 258.669,68 динара


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2018-01-08 09:55:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 8487
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: 2 И И-697/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 3 И.И-А406/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гордана Николичић, Данијела Николичић и Виолета Ћаловић
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 29
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 40000,00...
  Почетна цена предмета продаје: 70 % утврђене вредности


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2017-12-07 17:04:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 8486
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.Ив.484/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.456/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PNEUMATIK VULKANIZERSKA RADNJA, Велика Плана, ул. Милоша Великог бр. 11/а, МБ 54686455, ПИБ 101974428
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: приколица Змај, регистарских ознака 2322 СО-ВП, број шасије 1413, тип Z485; приколица Змај, црвене боје, која не поседује гуме; сејалица;трактор FIAT, број мотора 200052998, број шасије 244689, тип 850/5DT, регистарских ознака СО-ВП 3614
  Процењена цена предмета продаје: све укупно 1.000.000,00 динара (од 100.000,00 динара до 550.000,00 динара)
  Почетна цена предмета продаје: све укупно 700.000,00 динара (од 70.000,00 до 385.000,00 динара)


  Оглас поставио: Братислав Филиповић
  Датум и време постављања: 2017-12-07 15:58:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Војводе Степе 8, локал 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.filipovic@gmail.com
  Контакт телефон: 022560896
  ПИБ: 108590394
  Матични број: 63558729

  Број записа у бази: 8485
  Датум продаје: 2017-12-29
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља у Инђији, Војводе Степе 8, локал 13
  Пословни број судског предмета: ИИ-31/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-11/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретност коју чине: стамбено пословна зграда, зграда пољопривредне спратности, помоћна зграда, земљиште уз зграду и земљиште у грађевинском подручју.
  Процењена цена предмета продаје: 31.621.460,45 динара
  Почетна цена предмета продаје: 22.135.022,31 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-12-07 15:14:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 8484
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-112/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 16/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије - Гарантни Фонд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: пољопривредно земљиште, њива 3. класе, у улици Црквени пут, површине 36 ари 6 метара квадратних, број парцеле 8910, уписане у ЛН број 13442 РГЗСКН Суботица, катастарска општина Палић
  Процењена цена предмета продаје: 432.720,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30%


  Оглас поставио: Александар Вуловић
  Датум и време постављања: 2017-12-07 15:07:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Мосорска 3а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vulovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691906261
  ПИБ: 108017366
  Матични број: 63141941

  Број записа у бази: 8482
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Билећка бр. 56а
  Пословни број судског предмета: 11-ИИ-9045/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 545/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раде Николић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: стан бр. 6, који се налази у приземљу стамбене зграде за колективно становање у ул. Брзакова бр. 22 Београд, површине 339 м2, који је уписан у листу непокретности бр. 2673 КО Савски венац, на кат. парцели бр. 11189/1, са обимом удела 1/1
  Процењена цена предмета продаје: 73.608.100,00
  Почетна цена предмета продаје: 51.525.670,00


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-01-05 11:19:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 8481
  Датум продаје: 2018-01-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 8 Ии бр. 506/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А175/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно друштво за промет и услуге АГРО-ОПТИМУМ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: удео у обиму 1903/14303 на њиви 3. класе; удео у обиму 3737/5037 на њиви 3. класе
  Процењена цена предмета продаје: 161.374,00 дин; 358.608,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 80.687,00 дин; 179.304,00 дин


  Оглас поставио: Братислав Филиповић
  Датум и време постављања: 2017-12-29 13:26:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Војводе Степе 8, локал 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.filipovic@gmail.com
  Контакт телефон: 022560896
  ПИБ: 108590394
  Матични број: 63558729

  Број записа у бази: 8480
  Датум продаје: 2018-02-07
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља у Инђији, Војводе Степе 8, локал 13
  Пословни број судског предмета: ИИ-67/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-50/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТС СТОРК ГРОУП ДОО, КУЛА
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Моторна возила
  Опис предмета продаје: Једно путничко и једно комби возило.
  Процењена цена предмета продаје: 8.000,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 5.600,00 евра  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2017-12-07 14:44:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 8479
  Датум продаје: 2018-01-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: ив 682/2013
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 43/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'Донић' д.о.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шпорет на дрва
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 2.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Коста Алексић
  Датум и време постављања: 2017-12-29 12:16:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10, спрат 5, стан 23
  Е-маил адреса: office@aleksickosta.rs
  Контакт телефон: 0658203803
  ПИБ: 108302297
  Матични број: 63357758

  Број записа у бази: 8478
  Датум продаје: 2018-01-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ласла Гала бр. 10, 5 спрат, стан 23, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-260/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-45/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПОТКОЗАРЈЕ доо Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари-Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: PICK UP ПРЕСА ЗА СЕНО, “Heywang”- France, ТИП: SO1650, БРОЈ: 4107, серијски број пленидбене маркице АА 00176, БЕРАЧ ЗА КУКУРУЗ ЈЕДНОРЕДНИ, SIP ŠEMPETER, серијски број пленидбене маркице АА 00177
  Процењена цена предмета продаје: PICK UP ПРЕСА ЗА СЕНО, “Heywang”- France, ТИП: SO1650, БРОЈ: 4107, серијски број пленидбене маркице АА 00176-238.000,00 динара, БЕРАЧ ЗА КУКУРУЗ ЈЕДНОРЕДНИ, SIP ŠEMPETER, серијски број пленидбене маркице АА 00177- 297.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: PICK UP ПРЕСА ЗА СЕНО, “Heywang”- France, ТИП: SO1650, БРОЈ: 4107, серијски број пленидбене маркице АА 00176- 119.000,00 динара, БЕРАЧ ЗА КУКУРУЗ ЈЕДНОРЕДНИ, SIP ŠEMPETER, серијски број пленидбене маркице АА 00177- 148.750,00 динара


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2017-12-07 14:37:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 8477
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 551/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'PWW' д.о.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор и масажер за ноге
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 25.000,00 динара, 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 динара, 4.800,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767