ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-05-23 15:27:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 12526
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у месту Ратина бр. 263.
  Пословни број судског предмета: И.И. 558/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 210/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Томашевић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 32. комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Покретне ствари у оквиру једног домаћинства...
  Процењена вредност предмета продаје: 803.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 562.100,00 динара


  Оглас поставио: Иван Ракочевић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 15:13:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, Таткова 12
  Е-маил адреса: izvrsiteljprokuplje@gmail.com
  Контакт телефон: 0648169825
  ПИБ: 108592068
  Матични број: 63559792

  Број записа у бази: 12525
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Ракочевића, 18400 Прокупље, ул. Таткова бр. 12
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Прокупљу И.И-2368/2016 од 19.10.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1467/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka a.d. Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Воћњак 3. класе, површине 08а 29 м2, КП бр 1092/2, ЛН бр. 165 КО Самариновац ; 2.Њива 4. класе по
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште без објеката.
  Процењена вредност предмета продаје: 364,76 евра, 5.720,00 евра, 5.481, 52 евра,1.034,44 евра, 2.158, 64 евра, 1.128, 60 евра, 476,96 евра.
  Почетна цена предмета продаје: 182, 38 евра, 2.860,00 евра, 2.740,76 евра, 517,22 евра, 1.079, 32 евра, 564, 30 евра, 238,48 евра.


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2018-05-23 15:12:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 12524
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 428/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Теленор доо
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Коришћене ствари
  Опис предмета продаје: Коришћене ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 158.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 110.600,00 дин.


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 15:11:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 12523
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Mатка Вуковића 5,Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-407/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-93/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милена Ивановић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност уписана у лист бр.1356 к.о. Фекетић, број парцеле 2232,2233,2234,
  Процењена вредност предмета продаје: 715.567,16 динара
  Почетна цена предмета продаје: 357.783,58 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 15:05:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 12522
  Датум продаје: 2018-06-08
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-47/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 160/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: адвокат Харгита Давид
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом-објектом, површине 72 метара квадратних (породична стамбена зграда, број зграде 1), Сегедински пут бр. 65, број парцеле 4211, земљиште под зградом-објектом, површине 47 метара квадратних (помоћна зграда, број зграде 2), Сегедински пут, број парцеле 4211, земљиште уз зграду – објекат, површине 4 ара и 25 метара квадратних, Сегедински пут, број парцеле 4211, грађевинска парцела површине 13 ари и 99 метара квадратних, Задружни крај, парцела број 4212
  Процењена вредност предмета продаје: 407.056,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30%


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 14:57:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 12521
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 64
  Пословни број судског предмета: Ии. 658/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 407/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раде Плазинчић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило марке „Peugeot“ 307, 1.6 HDI, регистарске ознаке UE086-ZD, произведено 2006. године
  Процењена вредност предмета продаје: 348.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 243.600,00 динара


  Оглас поставио: Радован Тошић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 14:54:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: izvrsiteljpa@gmail.com
  Контакт телефон: 0648566051
  ПИБ: 108590360
  Матични број: 63558508

  Број записа у бази: 12520
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Војводе Радомира Путника бр. 7, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии 94/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 11/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Парцеле уписане у лист непокретности 2 к.о. Ватин
  Опис предмета продаје: Парцела 454 28а45м2, Парцела 471 16а62м2, Парцела 472 8а52м2, Парцела 473 16а51м2, Парцела 507/2 25а39м2, Парцела 534/4 81а68м2, Парцела 534/4 24а71м2, Парцела 534/4 11а83м2
  Процењена вредност предмета продаје: 203.628,00 , 118.956,00 , 60.981,00 , 118.169,00 , 181,726,00 , 1.269.222,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 142,539,6 , 83.269,2 , 42.686,7 , 82.718,3 , 127.208,2 , 888.455,4


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 14:36:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 12519
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-688/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4313/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владица Милијић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Постоље за телевизор, Компјутерски сто, Комода за телевизор, Клуб сточић, Кревет на развлачење, Аспиратор, марке GORENJE, Кухиња са висећа 4 елемента и подностојећа 3 елемента са судопером, Ципеларник, Комода са чивилуком, Тракторска корпа, Круњач са крупаром са електромотором, марке STARA PAZOVA, Косилица електрична марке VILLAGER, 1300 W, Моторна тестера марке STIHL ознаке MS 290, Електрична бушилица марке CMI AKKUSCHRDUBER са батеријом и пуњачем...
  Процењена вредност предмета продаје: 447.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 313.250,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 14:27:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12518
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-27/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ‘’Sony kdl32530lcd32’’; Машина за судове ’’Congeliano 4v’’; Замрзивач ‘’Gorenje’’ 410l; М
  Опис предмета продаје: Телевизор ‘’Sony kdl32530lcd32’’; Машина за судове ’’Congeliano 4v’’; Замрзивач ‘’Gorenje’’ 410l; Микроталасна ‘’Superior’’; Сто и две столице; Комбиновани ел-плински шпорет ‘’Končar’’; Фотеља
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00; 6.000,00; 10.000,00; 3.000,00; 4.000,00; 10.000,00; 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00; 4.200,00; 7.000,00; 2.100,00; 2.800,00; 7.000,00; 2.800,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 13:39:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 12517
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-268/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-284/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД "Сектор" доо, Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тв марке NEO, Витрина са 3 фиоке, 4 комада, Кожни тросед браон боје, Дрвена коса комода, Комода собн
  Опис предмета продаје: Тв марке NEO, Витрина са 3 фиоке, 4 комада, Кожни тросед браон боје, Дрвена коса комода, Комода собна са 4 фиоке браон боје, Округли сто собни, доњи део трска, горња плоча мермер
  Процењена вредност предмета продаје: 54.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 37.800,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 13:31:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 12516
  Датум продаје: 2018-06-14
  Време продаје: 15 časova
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 149/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 389/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банк ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, брј зграде 2, површине 73 м2, Шид, ул. Сваска бр. 1, кат.парц.број 4600/2
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, брј зграде 2, површине 73 м2, Шид, ул. Сваска бр. 1, кат.парц.број 4600/2
  Процењена вредност предмета продаје: 3.700.00,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.850.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-05-23 13:12:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 12515
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 546/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 126/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД ХЛЕБ
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4. ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: дневна соба, гарнитура за седење, трпезаријски сто, трпезаријске столице
  Опис предмета продаје: дневна соба, гарнитура за седење - (тросед, двосед, фотеља), трпезаријски сто, трпезаријске столице - 4 комада
  Процењена вредност предмета продаје: дневна соба - 15.000,00 динара, гарнитура за седење - (тросед, двосед, фотеља) - 25.000,00 динара, трпезаријски сто - 20.000,00 динара, трпезаријске столице - 4 комада - 4.000,00 динара по комаду
  Почетна цена предмета продаје: дневна соба - 7.500,00 динара, гарнитура за седење - (тросед, двосед, фотеља) - 12.500,00 динара, трпезаријски сто - 10.000,00 динара, трпезаријске столице - 4 комада - 2.000,00 динара по комаду


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-05-23 12:20:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 12514
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у месту Лађевци бр. 37.
  Пословни број судског предмета: И.И. 735/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 504/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радојко Пајовић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор са приколицом
  Опис предмета продаје: Трактор са приколицом
  Процењена вредност предмета продаје: 600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 420.000,00 динара


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 10:43:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 12513
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета: 5И Ив-764/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-119/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit Bank Srbija a.d.
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Продаја непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 53.883,00
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 12:11:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12512
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А149/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14, МБ 07342578, ПИБ 100570082
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ‘’ОRION’’ crt 51 cm, Сто и четири столице, Фрижидер ‘’Beko’’ комбиновани, Кауч, Замрзивач
  Опис предмета продаје: Телевизор ‘’ОRION’’ crt 51 cm, Сто и четири столице, Фрижидер ‘’Beko’’ комбиновани, Кауч, Замрзивач ‘’Excelence’’, вертикални
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00. 4.000,00, 9.000,00, 7.000,00, 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00, 2.800,00, 6.300,00, 4.900,00, 3.500,00


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-05-23 11:52:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 12511
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 88-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАЈКО ЖАРКОВИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 8.644.759,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.051.331,44 динара


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 11:42:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 12510
  Датум продаје: 2018-06-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 607/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'PWW' д.о.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил Форд Есцорт
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 27.000,00 динара


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 11:17:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 12509
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: 1 Ии - 979/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 190/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Четворострана бањалица; Комбинована машина; Циркулар са бочним колицима; Столарски оберфрезер; Тракаста шлајферица; Бансек; Струг за дрво; Компијутер са монитором маерке "SIEMENS"; Телевизор марке "LG"; Витрина за телевизор; Мини линија са два звучника марке "AIWA", двосед; фотеља; сточић; веш машина; кухиња са 4 горња и 1 доњим елементом; машина за прање судова марке "GORENJE"; Кухињски сто; 4 столице;
  Процењена вредност предмета продаје: 1.268.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 887.600,00 рсд


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-05-23 10:37:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 12508
  Датум продаје: 2018-06-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ив 38-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 29-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП Банка
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: ТВ, комода, фотеља, двосед, регала
  Процењена вредност предмета продаје: 23.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 16.250, дин.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 10:30:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 12507
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: ии 223/17
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 224/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: ПОКУЋСТВО
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,0 ДИНАР И ДР
  Почетна цена предмета продаје: 70%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767