ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-14 15:20:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 10763
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 273/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 273/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 12:14:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 10762
  Датум продаје: 2018-05-14
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.4/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А179/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Трговинско предузеће Ибар АД
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 2.000,00 динара до 18.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000,00 динара до 9.000,00 динара


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2018-04-13 11:20:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 10761
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-218/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Водовод Рума
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: АПИПОНГ, машина за савијање лима
  Опис предмета продаје: АПИПОНГ, машина за савијање лима
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00 динара


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2018-03-14 14:49:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 10760
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитеља Тасе бр. 5/3.
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-448/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Обједињена наплата" Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 Ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Вишеделна кухиња браон боје, Телевизор „Samsung“, Телевизор „WEG“, Хоризонтални замрзивач „Gorenje“
  Опис предмета продаје: Све предметне ствари су у релитвно добром стању.
  Процењена цена предмета продаје: 38.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 19.250,00


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-03-14 14:48:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 10759
  Датум продаје: 2018-03-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 3И И-995/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-204/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славко Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: двособан стан, који се налази на адреси Матејевачки пут бр. 41, на кп. бр. 6795/1, лист непокретности број 2936, КО Ниш- Пантелеј, број зграде 1, број улаза 41, први спрат, бр. посебног дела зграде 14, укупне површине 46 m2
  Процењена цена предмета продаје: 3.542.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.479.400,00 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-03-14 14:32:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 10757
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 11:15
  Место продаје: Бечеј ул.Јожеф Атиле 46
  Пословни број судског предмета: 2-П2. 151/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИТ-166/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС ОСНОВНИ СУД БЕЧЕЈ
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Мешалица за бетон
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-03-14 14:30:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 10756
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 09:50
  Место продаје: Ботош ул. Тозе Марковића 54
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-693/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕПС Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Веш машина "ГОРЕЊЕ" - Телевизор "ЛГ" - Кухињски сто и шест столица
  Процењена цена предмета продаје: 45.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 31.500,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-03-14 14:26:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 10755
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИНТ 20/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИНТ 20/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Суботица
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Угаона гарнитура ; ТВ „Panasonic“ 40“ ; Клуб сто црни
  Процењена цена предмета продаје: 80.000,00 динара ; 30.000,00 динара ; 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-03-14 14:25:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 10754
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: СУТЈЕСКА ул.Каролан Јован 6
  Пословни број судског предмета: 21 Ии.701/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-176/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: А.Д.РИБЊАК СУТЈЕСКА
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: TV LCD "LG" -Kompjuter "SIMESNS" komplet - Pojačalo " DEMON" -Dva komada zvučnika,veliki uspravni "QUBIC" - Auto prikolica
  Процењена цена предмета продаје: 85.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 59.500,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-03-14 14:20:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 10753
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Јаша Томић ул. М.Тита 76Б
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-703/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕПС Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Фрижидер за сладолед - 3 комада кафанских столова - 12 комада кафанских столица
  Процењена цена предмета продаје: 55.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 38.500,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-03-14 14:09:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 10752
  Датум продаје: 2018-04-10
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ЗРЕЊАНИН ул. 4.ЈУЛА 19/17/3
  Пословни број судског предмета: 24Ии.1023/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-129/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТАТЈАНА КОСТАДИНОВ
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Комплет кухиња - ТВ LCD"VIVAX" - Lap top "TOSHIBA" -Фрижидер
  Процењена цена предмета продаје: 47.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 32.900,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-03-14 14:05:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 10751
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бечеј ул.Колубарска бр.35
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-849/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕПС Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: КЛИМА УРЕЂАЈ" АВИКС"
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-03-14 13:51:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 10750
  Датум продаје: 2018-03-30
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 4И-129/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 179/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вера Браун
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела бр. 503 земљиште под зградом-објектом у Сремској Митровици, у улици Ђуре Даничића бр. 30 у п
  Опис предмета продаје: парцела бр. 503 земљиште под зградом-објектом у Сремској Митровици, у улици Ђуре Даничића бр. 30 у површини од 61 м2 на којем је као зграда бр. 1 подигнута Породична стамбена зграда у Сремској Мировици у улици Ђуре Даничића бр. 30, Земљиште под зградом-објектом у Сремској Митровици, у улици Ђуре Даничића у површини од 25 м2, на којем је као Зграда бр. 2 подигнута помоћна зграда у Сремској Митровици у ул. Ђуре даничића, те Земљиште уз зграду-објекат у Сремској Митровици у ул. Ђуре Даничића у пов
  Процењена цена предмета продаје: 4.602.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.221.960,00


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2018-03-14 13:32:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 10749
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 9:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, ул. Жарка Зрењанина 11, Панчево
  Пословни број судског предмета: 2-ИИв-144/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 26/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Risk manager doo"
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило марке Голф 2
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке Голф 2, регистрационе ознаке PA072-XL
  Процењена цена предмета продаје: 53.120,38 динара
  Почетна цена предмета продаје: 37.184,27 динара


  Оглас поставио: Драган Драговић
  Датум и време постављања: 2018-03-14 13:32:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Данила Киша број 43
  Е-маил адреса: izvrsiteljns@mts.rs
  Контакт телефон: 0644682974
  ПИБ: 107574847
  Матични број: 62838051

  Број записа у бази: 10748
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Данила Киша бр. 43 , Нови Сад.
  Пословни број судског предмета: И.И. 4797/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 58/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Никола Пећанац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом-објектом, површине 36м2, укњижени део и 160м2 корисне површине неукњижени део, земљиште под дело зграде 6м2, воћњак прве класе површине 6а и 80м2 , све укупно 7а и 22м2
  Процењена цена предмета продаје: 6.587.590,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 4.611.313,00 дин.


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-03-14 11:56:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 10747
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ.405/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.197/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "БРЕШЋЕ" д.о.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 350.000,00 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-04-10 14:58:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 10746
  Датум продаје: 2018-04-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 1 ИИв. 264/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.88/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена цена предмета продаје: 942.942,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 660.059,40 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-03-14 11:48:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 10745
  Датум продаје: 2018-04-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 370/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 152/2016а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 2 ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ НА КАТ.ПАРЦ.БРОЈ 3049 КО Инђија
  Опис предмета продаје: 2 ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ НА КАТ.ПАРЦ.БРОЈ 3049 КО Инђија
  Процењена цена предмета продаје: 4.026.810,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.818.767,28 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-03-14 11:47:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 10744
  Датум продаје: 2018-04-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 Ии-977/2017 од 06.10.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 394/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА АД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: Двособан стан број посебног дела 2 површине 66м2 у приземљу стамбене зграде за колективно становање број зграде 1 адреса објекта Трг Слободе број 8 на катастарској парцели број 13 уписано у лист непокретности број 439 КО Српски Итебеј власништво Весна Стајић Српски Итебеј СветозараМарковића 68 ЈМБГ1307972855024 приватна својина обим удела 1/1, у износу од 664.046,88 динара.
  Процењена цена предмета продаје: 664.046,88 динара
  Почетна цена предмета продаје: непосредна погодба 30%


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-03-14 11:42:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 10743
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 4Ии 93/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.115/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Стојилковић
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена цена предмета продаје: 1.500.093,66 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.050.065,56 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767