ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-03-15 12:30:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 10785
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 8ИИВ 252/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 272/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Mercator S d.o.o
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 23
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кухињски елемент, сто, угаона гарнитура, орман, ормарни део, сточић, рачунар, монитор, тастатура, ку
  Опис предмета продаје: кухињски елемент- доњи и горњи, дрвени сто, дрвене столице, телевизор марке Samsung, дрвена полица, радни сто, монитор, миш, тастатура и кућиште, горњи кихињски елемент, доњи кухињски елемент са судопером, доњи кухињски елемент са равном плочом, ормарни део са двоје врата, приколица двоосовинска зелене боје, трактор РУС Т40, тањирача самоградња
  Процењена цена предмета продаје: 120.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00


  Оглас поставио: Братислав Филиповић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 14:58:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Војводе Степе 8, локал 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.filipovic@gmail.com
  Контакт телефон: 022560896
  ПИБ: 108590394
  Матични број: 63558729

  Број записа у бази: 10784
  Датум продаје: 2018-05-17
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља у Инђији, Војводе Степе 8, локал 13
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-244/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-16/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЕКО ИНЖЕЊЕРИНГ" ДОО, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: музички стуб, намештајна гарнитура, две слике, два бицикла, сточић са столицама и свећњак.
  Процењена цена предмета продаје: 105.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 52.500,00 динара


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2018-03-15 12:16:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 10783
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив-293/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КАТАЛОГ ДОО , Лесковац, ул. Степе Степановића бр.3, МБ 06568220, ПИБ 100539187
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена цена предмета продаје: 65.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 45.500,00 динара


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2018-04-11 14:47:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 10782
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Раденка Ракоњца, Цара Лазара 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 1088/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ259/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: тв марке LG, комода за ТВ, сто стакло-прохром
  Процењена цена предмета продаје: 75.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 52.500,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-03-15 11:05:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 10781
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6. Ии. 425/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 145/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стеван Ковачев и Марија Ковачев
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Земљиште уз зграду и земшиште под зградом, ЛН 2086 К.О. Бачко Петрово Село, парцела 2014
  Опис предмета продаје: укупне површине 3а 49 м2 у делу 1/1
  Процењена цена предмета продаје: 750.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 525.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-03-15 10:59:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 10780
  Датум продаје: 2018-04-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 1ИИ 357/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 172/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска Банка, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда бр. 1, површине у габариту 1а 20м2, земљиште под зградом-објектом, површин
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда бр. 1, површине у габариту 1а 20м2, земљиште под зградом-објектом, површине 1а 20м2, земљиште уз зграду-објекат, површине 5а 00м2, њива 3. класе, површине 4а 62м2, укупне површине 10а 82м2, све на катастарској парцели број 625, улица Пролетерска број 40, Обреж, уписана у лист непокретности број 622 К.О. Обреж, власништво извршног дужника у целости
  Процењена цена предмета продаје: 3.229.440,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.260.608,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-03-15 10:40:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 10779
  Датум продаје: 2018-04-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Битољска бр. 2
  Пословни број судског предмета: И.И-165/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1927/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радомир Петковић
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Трактор, мотокултиватор, пољопривредна опрема
  Процењена цена предмета продаје: 507.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 354.900,00 динара


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2018-03-15 10:34:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 10778
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИвА48/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТР Ретропек предузетник Саша Костић, Лесковац, Ветерничка 24, МБ 56341927, ПИБ 103624716
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена цена предмета продаје: 540.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 270.000,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-03-15 10:24:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 10777
  Датум продаје: 2018-04-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Битољска бр. 2
  Пословни број судског предмета: И.И-264/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1192/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Момчило Предојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство и возила извршног дужника, Трактор, тракторска приколица, Камион
  Процењена цена предмета продаје: 1.217.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 851.900,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 09:42:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 10776
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-90/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 28/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Металац Маркет Д.О.О.
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: CRT телевизор, марке-NEO, сиве боје, непозната година производње Замрзивач, марке-LTH, беле боје, 210 l, непозната година производње LCD TV, марке-STARK, 110cm, црне боје, непозната година производње Микроталасна, марке-Daewoo, беле боје, непозната година производње Електрични шпорет, беле боје, непозната година производње Веш машина, марке-Favorit, тип-MP 8007, беле боје, непозната година производње
  Процењена цена предмета продаје: 72.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 36.250,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-03-15 09:16:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 10775
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 415/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 8023 КО Бечеј и 8776 КО Бечеј
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-03-15 09:13:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 10774
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 179/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: P.W.W. - JAGODINA DOO JAGODINA
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: FORD MONDEO, година производње 2001., регистровано до октобра 2018. године
  Процењена цена предмета продаје: 250.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 175.000,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-03-15 08:53:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 10773
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 4730/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 837/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд (огранак "Електродистрибуција" Крагујевац))
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: телевизор, машина за веш, регал, гардаробер
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2018-03-15 08:53:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 10772
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ФУТОШКА 1А, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: И ИВ 990/2017 од 13.07.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: И ИВ 327/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 1. класе, виноград 2. класе, њива 4. класе
  Опис предмета продаје: Њива 1. класе, виноград 2. класе, њива 4. класе, потес село, потес телек, потес рит
  Процењена цена предмета продаје: 435.321,11
  Почетна цена предмета продаје: 217.660,55


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-03-15 08:37:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 10771
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 390-16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 84-16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕОС МАТРИКС ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило марке Форд тип КА 1.3, 2008. годиште
  Опис предмета продаје: путничко возило марке Форд тип КА 1.3, 2008. годиште
  Процењена цена предмета продаје: 379.840,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 227.904,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-04-11 23:26:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 10770
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.345/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-04-19 09:42:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 10768
  Датум продаје: 2018-05-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии.425/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 205/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija ad
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: - парцела број 3636 – земљиште под зградом - објектом, површине од 2а66м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда, у улици Хенрика Сијенкијевића 14; земљиште под зградом - објектом, површине од 58м2, на коме је саграђена помоћна зграда у улици Хенрика Сијенкијевића; земљиште под зградом - објектом, површине од 10м2, на коме је саграђена помоћна зграда у улици Хенрика Сијенкијевића; земљиште уз зграду – објекат, површине 2а16м2, у улици Хенрика Сијенкијевића; - парцела број 3637 – њива 2.
  Процењена цена предмета продаје: 7.045.287,94 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2018-03-14 16:15:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 10766
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 5 ии 340/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ии 259/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AIK BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: двособни стан број 65, на XIII спрату стамбене зграде за колективно становање, на Новом Београду у улици Гандијева број 46, површине 53 м2 , постојећи на кат. парц. 3248, уписано у Изводу из листа непокретности број 4091 КО Нови Београд,
  Процењена цена предмета продаје: 61.000,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 42.700,00 евра


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-14 16:11:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 10765
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 119/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 119/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Властимир Лазић, Штитар
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-03-14 15:58:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 10764
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: И.и 219/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Ии. 288/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Piraeus bank"
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ЈАВНА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: Трособан стан површине 64м2
  Процењена цена предмета продаје: 5.164.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.615.010,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767