ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Коста Алексић
  Датум и време постављања: 2018-09-17 09:57:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10, спрат 5, стан 23
  Е-маил адреса: office@aleksickosta.rs
  Контакт телефон: 0658203803
  ПИБ: 108302297
  Матични број: 63357758

  Број записа у бази: 15503
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ласла Гала 10/23, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И-83/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-33/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сава неживотно осигурање АДО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор “Gorenje”, Комода, Столица, комада 6, Угаона гарнитура са фотељом, Сто, Машина за веш, марке “Gorenje”, Кухиња (3 дела), сет, Орман
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор “Gorenje”- 4.000,00 динара, Комода- 10.000,00 динара, Столица, комада 6- 1.000,00 динара по комаду, Угаона гарнитура са фотељом-12.000,00 динара, Сто- 9.000,00 динара, Машина за веш, марке “Gorenje”- 9.500,00 динара, Кухиња (3 дела), сет-15.000,00 динара , Орман- 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор “Gorenje”- 2.800,00 динара, Комода- 7.000,00 динара, Столица, комада 6- 700,00 динара по комаду, Угаона гарнитура са фотељом-8.400,00 динара, Сто- 6.300,00 динара, Машина за веш, марке “Gorenje”- 6.650,00 динара, Кухиња (3 дела), сет-10.500,00 динара , Орман- 5.600,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 09:13:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 15502
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-296/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2211/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дејан Радоичић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, у ул. Живке Петровић бр. 12/1 у Параћину, површине 183,60 m2, која се налази на катастарској парцели 2183/1, КО ПАРАЋИН – ГРАД
  Процењена вредност предмета продаје: 4.876.650,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.438.325,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-09-17 08:11:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 15501
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 1089/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 1089/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ИНФОРМАТИКА"
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке SSANGYONG REXTON RX 270, 2006.год. произв., број шасије:KPTG0B1FS6P212292,
  Процењена вредност предмета продаје: Путничко возило марке SSANGYONG REXTON RX 270, 2006.год. произв., број шасије:KPTG0B1FS6P212292-260.634,00 динара,
  Почетна цена предмета продаје: Путничко возило марке SSANGYONG REXTON RX 270, 2006.год. произв., број шасије:KPTG0B1FS6P212292-156.380,40 динара,


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-09-16 20:44:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 15500
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 1396/16
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 505/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Митросрем доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 29
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-09-21 15:43:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 15499
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии. 638/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 2/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija ad
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела број 1055 – земљиште под зградом - објектом, површине од 58м2, на којем је саграђена породична стамбена зграда, у улици Кочићева 4; земљиште уз зграду – објекат, површине од 1а49м2, у улици Кочићева.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.377.806,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 16:06:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15498
  Датум продаје: 2018-10-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1124-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “FRONTEX” Телевизор “ FASTEX” Шиваћа машина “BACAT” Сто и две столице Замрзивач “OBODIN” 4
  Опис предмета продаје: Телевизор “FRONTEX” Телевизор “ FASTEX” Шиваћа машина “BACAT” Сто и две столице Замрзивач “OBODIN” 410L Фрижидер “OBODIN”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 5.000,00 10.000,00 3.000,00 7.000,00 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 3.500,00 7.000,00 2.100,00 4.900,00 4.200,00


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 15:57:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 15497
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: ИИ 418/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 81/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран М. Павловић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: краве
  Опис предмета продаје: са бројевима 7442, 6686, 4846, 6168
  Процењена вредност предмета продаје: 90.000,00 динара по комаду, укупно 360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 15:53:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 15496
  Датум продаје: 2018-10-12
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.Ив.506/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.471/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: STEFI-KOMERC DOO VRANJE, Врање, ул. Косовска бр. 130д, МБ 06854834, ПИБ 100547808
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 135 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: више врста мушке, женске и дечије обуће, различитих модела и бројева, монитор АЦЕР, 2 мања огледала, пулт, полица за обућу, црвена лакована ташна, 4 табуреа, калуп за обућу, течни ималин, спреј за заштиту обуће, креме
  Процењена вредност предмета продаје: Од 60 динара до 13.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 30,00 динара до 6.900,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 15:30:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 15494
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив 9/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 57/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕОС МАТРИКС
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 52000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 36400 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 15:21:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 15493
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ии3708/17
  Број предмета јавног извршитеља: ии 1198/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радослав Стевановић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 57000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 39900 рсд


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 15:21:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15492
  Датум продаје: 2018-10-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-283-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто и 3 столице Ел. Шпорет “Sloboda” Веш машина “Beko” S508 Фрижидер “АЕG” Телевизор “Camacroun” Kау
  Опис предмета продаје: Сто и 3 столице Ел. Шпорет “Sloboda” Веш машина “Beko” S508 Фрижидер “АЕG” Телевизор “Camacroun” Kауч
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 7.000,00 9.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.100,00 4.900,00 6.300,00 3.500,00 3.500,00 4.200,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 14:56:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 15491
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: иив 729/16
  Број предмета јавног извршитеља: иив 446/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Житопродукт
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 61000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 42700 рсд


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2018-09-14 14:24:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 15490
  Датум продаје: 2018-09-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Нови Сад, Максима Горког 1А/5/54
  Пословни број судског предмета: ИИ.282/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.7/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 kom
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, помоћни објекти, земљиште уз зграду-објекте и њива 1.класе
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда површине 96 м2, помоћне зграде укупне површине 62м2, земљиште уз зграду-објекте површине 500м2 и њива 1.класе површине 281 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 5.667.386,10
  Почетна цена предмета продаје: 3.967.170,27


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 14:08:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 15489
  Датум продаје: 2018-10-15
  Време продаје: ИСТИЧЕ НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Место продаје: ИСТИЧЕ НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Пословни број судског предмета: ИИ 415/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А48/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТРАНС УНИЈА ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 динара итд
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00 динара итд


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 14:03:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 15488
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: КИКИНДА УЛ.УГЉЕШЕ ТЕРЗИНА 68
  Пословни број судског предмета: 4 ИИ 191/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-151/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Круњач - крупач - Каљава пећ
  Процењена вредност предмета продаје: 27.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 18.900,00


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-10-12 12:23:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 15487
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: Ии бр.140/16
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И А58/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштво за производњу и промет робе "АГРО-БАНЕКС" ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: њива 6. класе, кп.335/3, површине 66а 90м2,Лист непокретности бр. 2 КО Бресница
  Процењена вредност предмета продаје: 236.062,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 165.243,40 дин


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 13:59:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 15486
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Кикинда ул. Војводе Путника 185
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-985/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВИП МОБИЛ" Нови Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Кухињски сто и шест столица - Собни сто дрво - Тросед - Шпорет на струју "СЛОБОДА" - ТВ "ЕЛИН" ЛЦД
  Процењена вредност предмета продаје: 72.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50.400,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 13:56:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 15484
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Нови Бечеј ул. Боре Главашког 80
  Пословни број судског предмета: ИИв.219/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-38/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Мицевски ПР "ДЕЛКОМ" Зрењанин
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Топлотна витрина за пецива - Расхладна витрина за сухомеснате производе - 4 комада металних полица - Дигитална вага - Бидон пластични - Клима уређај
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 49.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 13:54:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 15483
  Датум продаје: 2018-10-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 68/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 196/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТАБЕКС ДОО из Сремске Митровице
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПУТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО
  Опис предмета продаје: ПУТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО МАРКЕ " OPEL KADETT" 1.6D, год. производње 1986.
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 13:51:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 15482
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 12:40
  Место продаје: Нови Бечеј ул. Боре Главашког 80
  Пословни број судског предмета: ИИв.197/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-39/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DELIKATES-COMERC DOO Zrenjanin
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Пећ за печење хлеба - Расхладне витрине за пиће 2 комада
  Процењена вредност предмета продаје: 160.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 112.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767