ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 11:54:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 13841
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив 198.17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 506/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Даламбер доо
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 32000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 16000 рсд


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-07-12 15:37:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13840
  Датум продаје: 2018-08-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 343/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 343/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СВЕА ФИНАНЦЕ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-07-12 15:30:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 13839
  Датум продаје: 2018-07-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 2223/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 375/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раденковић Слободан из Београда
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: канцеларијски намештај и техника
  Опис предмета продаје: два монитора, два канцеларијска стола, две канцеларијске столице, две канцеларијске фотеље, штампач
  Процењена вредност предмета продаје: 41.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.700,00 динара


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2018-08-08 14:18:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 13838
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: 12 ПЕШАДИЈСКИ ПУК БР. 13 КРУШЕВАЦ
  Пословни број судског предмета: ИИ-1185/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 271/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЛОБОДАН ВУЧИЋЕВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЛИВАДА 5 КЛАСЕ , ЊИВА 4 КЛАСЕ , ЛИВАДА 6 КЛАСЕ
  Опис предмета продаје: ЛИВАДА 5 КЛАСЕ , ЊИВА 4 КЛАСЕ , ЛИВАДА 6 КЛАСЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 98.549,30
  Почетна цена предмета продаје: 68.984,51  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 12:34:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 13837
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИВ 1333/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 13/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Аутомобил
  Процењена вредност предмета продаје: 155000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 77500 рсд


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-07-12 15:21:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13836
  Датум продаје: 2018-08-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 434/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 434/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропирвреда Србије"
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 13:46:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 13834
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 13,00 часова
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.49
  Пословни број судског предмета: ИИв.688/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв.9/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 83.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 41.500,00 дин


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2018-07-12 15:15:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 13833
  Датум продаје: 2018-08-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: 12 ПЕШАДИЈСКИ ПУК БР. 13 КРУШЕВАЦ
  Пословни број судског предмета: ИИ-1877/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 153/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПЕТАР ЂУРКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНО СТАМБЕНА ЗГРАДА
  Опис предмета продаје: ПОРОДИЧНО СТАМБЕНА ЗГРАДА ОБИМ УДЕЛА 1/2 , ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ ПОВРШИНЕ 102М2 ,ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ ПОВРШИНЕ 438М2
  Процењена вредност предмета продаје: 3.829.265,28
  Почетна цена предмета продаје: 2.680.485,70


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 15:42:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милоја Павловића 9, спрат 2, стан 9
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 13832
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Тржни центар Шумадија, Крагујевац, ул.Милоја Павловића бр. 9, II спрат, локал бр. 9
  Пословни број судског предмета: и.ив 893/17
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 127/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парцела 210/1,површине 2018м2,шума 2.класе, кат.парцела 210/2,површине 1385м2,њива 2.класе, кат.
  Опис предмета продаје: кат.парцела 210/1,површине 2018м2,шума 2. класе,у износу до 92.828,00 динара , - - кат.парцела 210/2,површине 1385м2,њива 2.класе, у износу до 55.400,00 динара , - - кат.парцела 210/3,површине 1123м2,шума 2. класе, у износу до 51.658,00 динара, - - кат.парцела 211/1,површине 1920м2,њива 2. класе, у износу до 76.800,00 динара , - - кат.парцела 211/1,површине 2040м2,шума 2.класе, у износу до 93.840,00 динара, - - кат.парцела 212,површине 1606м2,њива 2. класе у износу до 64.240,00 динара, , - - кат
  Процењена вредност предмета продаје: 630.830,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 315.415,00 dinara


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2018-07-12 15:10:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 13831
  Датум продаје: 2018-08-02
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: 12 ПЕШАДИЈСКИ ПУК БР. 13 КРУШЕВАЦ
  Пословни број судског предмета: ИИ-97/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 95/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГОРИНУСТРИЈСКА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНО СТАМБЕНА ЗГРАДА
  Опис предмета продаје: ПОРОДИЧНО СТАМБЕНА ЗГРАДА "ВИЛА ГОРДАНА "
  Процењена вредност предмета продаје: 28.728.747,90
  Почетна цена предмета продаје: 14.364.373,95


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-08-03 15:19:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 13830
  Датум продаје: 2018-08-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Иив 304/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 1378/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "HALKBANK" AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Сушара за пиљевину, 2. млин за млевење дрвета "BOLLARETO IMPIANTI"
  Опис предмета продаје: 1. Сушара за пиљевину, 2. млин за млевење дрвета "BOLLARETO IMPIANTI"
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 650.000,00; 2. 750.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1. 455.000,00; 2. 525.000,00  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-07-12 14:28:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 13828
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ-4752/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4102/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милисав Стаменковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом - објектом, површине 74 м2 на коме извршни дужници имају право коришћења, чија је вредност процењена у износу од по 123.333,33 динара за удео од 1/6, укупно у износу од 370.000,00 динара за удео од 1/2; породична стамбена зграда бр. 1, изграђена без одобрења за градњу, површине 120 м2 у државини извршних дужника, чија је вредност процењена у износу од по 720.000,00 динара за удео од 1/6, укупно у износу од 2.160.000,00 динара за удео од 1/2;
  Процењена вредност предмета продаје: 5.642.999,97
  Почетна цена предмета продаје: 3.950.099,97


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2018-08-08 14:47:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 13827
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: 12 ПЕШАДИЈСКИ ПУК БР. 13 КРУШЕВАЦ
  Пословни број судског предмета: ИИ-1832/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 281/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗОРАН ЋАЛИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ , ЊИВА , ПОМОЋНА ЗГРАДА
  Опис предмета продаје: ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ ПОВРШИНЕ 24М2, ЊИВА 4 КЛАСЕ ПОВРШИНЕ 19М2 , ПОМОЋНА ЗГРАДА УПИСАНА У В ЛИСТУ ,
  Процењена вредност предмета продаје: 1.651.901,60
  Почетна цена предмета продаје: 1.156.331,12  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-08-03 08:45:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 13826
  Датум продаје: 2018-08-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК А147/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП " ПАРКИНГ СЕРВИС "НИШ
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Двобразни плуг, црвене боје, ИМТ, непозната година производње Тањирача са 24 тањира, непозната година производње Циклон, непозната година производње Тракторска приколица са растуривачем ђубрува, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 65.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 32.500,00


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2018-07-12 13:53:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 13825
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 12:05
  Место продаје: Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: 6-ИИ-3072/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 2135/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубинка Александрић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан и гаража
  Опис предмета продаје: Троетажни стан - четворособан и гаража
  Процењена вредност предмета продаје: 47.836.129,55 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 14.400.000,00 дин.


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-08-03 09:52:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 13824
  Датум продаје: 2018-08-22
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-11/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 8/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: METALAC MARKET DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: CRT телевизор, марке-TOSHIBA, црне боје, непозната година производње Сточић за TV, браон боје, непозната година производње Витрина, браон боје, непозната година производње Кварцна пећ са јеним исправним грејачем, непозната година производње Замрзивач, вертикални са фиокама, марке- LUX, беле боје, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 16.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.000,00


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-07-12 13:07:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 13823
  Датум продаје: 2018-07-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ив 16/16
  Број предмета јавног извршитеља: И. ИВ-129/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Млинокомерц" доо
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непосредном погодбом
  Опис предмета продаје: пољопривредна приколица Utva 3,5 tona, Kiperka
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30% од процењене вредности покретне ствари


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-07-12 12:44:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 13822
  Датум продаје: 2018-08-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии-396/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.365/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Атила Шоти из Новог Сада
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: двособан стан површине 55м2
  Процењена вредност предмета продаје: 3.676.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.573,200,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-07-12 12:32:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 13821
  Датум продаје: 2018-08-07
  Време продаје: 11
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И. 93/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 348/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДАМЈАНОВИЋ МИЛИЦА ПР ДАСТ-МБВ РУМА
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-08-01 11:32:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 13820
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: И.и.44/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.и.9/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој РС
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела са 1 пород
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела и објекат - породична зграда
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 01.08.2018.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767