ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2017-12-09 11:54:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 8522
  Датум продаје: 2018-01-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 81/16
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 515/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке PEUGEOT 307
  Процењена цена предмета продаје: 300000
  Почетна цена предмета продаје: 150000


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2017-12-09 11:52:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 8521
  Датум продаје: 2018-01-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 10 ИИ 32992/16
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 368/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари из стана
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Цене изнете у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2017-12-09 11:50:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 8520
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 1245/16
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.ии. 472/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Шиљак Снежана
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари из стана
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Цене изнете у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2017-12-09 11:47:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 8519
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 6 ИИ 13156/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.ии. 613/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПКБ "Имес" доо
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари из куће
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Цене изнете у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Цене изнете у закључку о продаји


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2017-12-09 11:44:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 8518
  Датум продаје: 2017-12-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 9566/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.ии. 319/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Савић Маријана
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 58
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари из куће
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Цене изнете у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Цене изнете у закључку о продаји


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2017-12-08 16:40:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 8517
  Датум продаје: 2017-12-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: 3 ИИв 110/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 49/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП банка ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ТВ, сто за рачунар, рачунар са монитором и тастатура
  Процењена цена предмета продаје: 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-12-08 15:49:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 8516
  Датум продаје: 2018-01-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 986/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-455/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марија Вуловић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја машина
  Опис предмета продаје: 1. Машина за мерење издувних гасова код дизел мотора, тип АМS 2D, серијски број 138/08; 2. Машина за мерење светала „НЕЛА“, модел DRACO, серијски број: 1739, црно-црвене боје.
  Процењена цена предмета продаје: од 70.000,00 динара до 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 49.000,00 динара до 84.000,00 динара


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2017-12-27 09:42:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 8515
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИВ 55/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 127/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОИНДУСТРИЈСКА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА " AIK BANKA" A.D. BEOGRAD, Београд-Нови Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 88.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2017-12-08 15:25:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 8514
  Датум продаје: 2018-01-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-328/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 132/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јована Дробњак из Клубаца
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 40
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Коста Брдарић
  Датум и време постављања: 2017-12-08 14:44:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар краља Александра 79
  Е-маил адреса: kostabrdaric@gmail.com
  Контакт телефон: 0652151011
  ПИБ: 108295591
  Матични број: 63355275

  Број записа у бази: 8513
  Датум продаје: 2017-12-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, Булевар краља Александра бр.79
  Пословни број судског предмета: 6 И.ИВ 3508/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 697/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MAPEI SRB DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: бела техника и намештај
  Опис предмета продаје: угаона гарнитура, фотеља, машина за прање суђа, трака за трчање, телевизор...
  Процењена цена предмета продаје: 140.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 98.000,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2017-12-08 14:08:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 8512
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: ул. Луке Војводића 14, Beograd
  Пословни број судског предмета: 20 ИИв-820/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 291/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИЛИЈА КРЕСОЈА
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ГАРАЖНА МЕСТА
  Опис предмета продаје: ГАРАЖНА МЕСТА
  Процењена цена предмета продаје: 3.748.183,46
  Почетна цена предмета продаје: 2.623.728,42


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-01-17 12:27:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 8511
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ.146/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.90/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Снежана Марков
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 723.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 361.500,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-12-08 13:32:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 8510
  Датум продаје: 2017-12-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.304-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: више непокретности
  Опис предмета продаје: више непокретности
  Процењена цена предмета продаје: 364.076.772,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 254.853.740,40 динара


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2017-12-08 13:04:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 8509
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 ИИВ 369/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 64/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK a.d. Beograd
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и бела техника
  Опис предмета продаје: Телевизор, ТВ комода, гардеробер, усисивач, веш машина, фотеље, замрзивач, микроталасна пећ
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2017-12-08 12:39:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 8506
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: 3-ИИ-19663/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1230/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1/2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа - породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: 1/2 куће - породичне стамбене зграде
  Процењена цена предмета продаје: 223.000,00 ЕУР
  Почетна цена предмета продаје: 156.100,00 ЕУР


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 10:56:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 8505
  Датум продаје: 2018-01-30
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 796/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА СН СТЕФАНОВ АГРО
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршних дужника
  Опис предмета продаје: непокретност уписане у лист непокретности 1445 К.О. Фаркаждин
  Процењена цена предмета продаје: 7.000.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.900.000,00 динара  Оглас поставио: Александар Ристовић
  Датум и време постављања: 2018-01-04 09:27:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Балканска 6
  Е-маил адреса: izvrsitelj.ristovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642126000
  ПИБ: 108017479
  Матични број: 63146684

  Број записа у бази: 8504
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Балканска бр. 6, трећи спрат, стан број 7
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-1640/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.212/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЕШКОВИЋ ГРАДЊА ДОО
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПАРЦЕЛА
  Опис предмета продаје: ЛИВАДА 7. КЛАСЕ, 3623 м2
  Процењена цена предмета продаје: 1.399.442,72 ДИН
  Почетна цена предмета продаје: 699.721,36


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-01-17 08:39:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 8500
  Датум продаје: 2018-02-06
  Време продаје: 06.02.2018. понуде до 16h
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у улици Синђелићев трг бр. 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-9714/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4784/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубиша Маринковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машине
  Опис предмета продаје: Понуде за закључање уговора о продаји непосредном погодбом се могу доставити у року од 20 дана од објављивања Закључка. Јавни извршитељ ће узети у разматрање само понуде које су предате пошти на дан најкасније до 06.02.2018. или предате непосредно у канцеларији Јавног извршитеља до 06.02.2018 до 16:00 часова;Стезна плоча са 3 пакне 850 mm; стање половна; Стезна плоча са 3 пакне 850 mm; Машина за савијање лима; стање-половна; Универзални струг; без ознака произвођача, дужине 2 m, стање-полован...
  Процењена цена предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Јасмина Митић
  Датум и време постављања: 2017-12-08 11:20:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Цара Душана 28/6
  Е-маил адреса: jas.mitic@gmail.com
  Контакт телефон: 063420001
  ПИБ: 107574654
  Матични број: 62838159

  Број записа у бази: 8499
  Датум продаје: 2018-01-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ниш, Цара Душана бр.28/6
  Пословни број судског предмета: ИИв 855/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 189/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЕЛТ ЦО ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: намештај
  Процењена цена предмета продаје: 128.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 64.000,00 дин.


  Оглас поставио: Соња Ковачевић
  Датум и време постављања: 2017-12-08 11:00:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: slizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0642044044
  ПИБ: 108213376
  Матични број: 63266833

  Број записа у бази: 8498
  Датум продаје: 2017-12-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 4 ИИ 6662/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 44/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миливоје Жугић из Београда
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шумско и пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: шума 4 класе-шумско земљиште, њиве 5. класе-пољопривредно земљиште, воћњак 3. класе
  Процењена цена предмета продаје: 172.616,08 динара
  Почетна цена предмета продаје: 86.308,04 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767