ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1396 активних, од укупно 5859 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-16 16:58:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5685
  Датум продаје: 2017-09-06
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 40/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 40/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-08-16 16:53:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 5684
  Датум продаје: 2017-09-14
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Ив. 512/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 21/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Металац Маркет доо Горњи Милановац
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство-намештај и техника
  Опис предмета продаје: Покућство-намештај и техника
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2017-08-16 16:10:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 5683
  Датум продаје: 2017-09-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: Иив.334/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.83/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJI I MEDJUNARODNI PREVOZ, TRGOVINU NAFTOM I NAFTNIM DERIVATIMA IGA-PETROL DOO, Крагујевац, ул. Краљевачког батаљона бб, МБ 17342142
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Апарат за прање под притиском, Замрзивач Беко, 240л, Двокрилни ормар сиво-црне боје, Четвороугаони с
  Опис предмета продаје: покретне ствари - разно
  Процењена цена предмета продаје: 121.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 60.750,00


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2017-09-15 15:32:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 5682
  Датум продаје: 2017-10-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Матија Хуђи 97/4, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ-75/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 172/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЉУБОМИР МАУКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НЕПОКРЕТНОСТ
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда улица Николе Тесле 57, земљиште уз зграду са 03а 14м2, катастарска парц. бр.3454 њива 2,класе са 03а 79м2, као сувласници уписани изв.поверилац са уделом 4/12 и извр.дужници сваки са обимом удела 2/12
  Процењена цена предмета продаје: 4.066.965,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 2.846.875,50 дин.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-16 15:29:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5681
  Датум продаје: 2017-09-06
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ив 148/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 148/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-08-16 15:06:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 5680
  Датум продаје: 2017-09-14
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: И 672-16
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 171-16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раде Ристић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторни чекић ATLAS COPCO
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 65.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-09-14 14:15:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 5679
  Датум продаје: 2017-10-13
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Иив 406/16
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 222-16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сечка доо Бајина Башта
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: монтажна дрвена брвнара
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2017-08-16 14:27:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 013334127
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 5678
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Панчево, ул. Карађорђева бр.15/5
  Пословни број судског предмета: Ии.66/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 168/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО "Млинокомерц", Вршац, ул. 2. Октобра бр. 94
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја усменим јавним надметањем
  Опис предмета продаје: пољопривредно земљиште, њива 3. класе
  Процењена цена предмета продаје: 476.100,00
  Почетна цена предмета продаје: 60% од процењене вредности


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-16 14:16:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 5676
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: ул. Дринска 21 Љубовија
  Пословни број судског предмета: 2 ИИв. бр. 297/16
  Број предмета јавног извршитеља: И-ИВ-475/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRAEUS BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трпезаријски сто са две дрвене столице, дрвена витрина, двосед, тросед, фотеља, телевизор, кухињска
  Опис предмета продаје: трпезаријски сто са две дрвене столице, дрвена витрина, тросед, двосед, фотеља, телевизор марке "Тесла" тип "LCD", кухињска гарнитура од медијапана, веш машина "Gorenje", телевизор марке "Samsung" тип "CRT", регал дрвени, регал дрвени, ципеларник дрвени, усисивач марке "VOX"
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00; 6.000,00; 20.000,00; 30.000,00; 30.000,00; 8.000,00; 6.000,00; 5.000,00; 5.000,00; 5.000,00; 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00; 3.000,00; 10.000,00; 15.000,00; 15.000,00; 4.000,00; 3.000,00; 2.500,00; 2.500,00; 2.500,00; 1.000,00


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2017-08-16 14:02:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 5674
  Датум продаје: 2017-09-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: 4 Ии-414/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-137/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гроздан Томић
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 удела на непокретности уписаним у ЛН 1944 КО Нова Пазова
  Опис предмета продаје: 1/2 удела на непокретности уписаним у ЛН 1944 КО Нова Пазова
  Процењена цена предмета продаје: 4.942.808,70 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.459.966,09 динара


  Оглас поставио: Горан Милосавић
  Датум и време постављања: 2017-08-16 14:00:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Србобран, Трг Републике 1
  Е-маил адреса: gomizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0644378971
  ПИБ: 109251660
  Матични број: 64043935

  Број записа у бази: 5673
  Датум продаје: 2017-09-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Србобран, Трг Републике 1
  Пословни број судског предмета: И.И 408/17 од 10.04.2017.године
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 63/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сава Шукић, из Куле, ул.Исе Бајића бр. 51
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграде са помоћним зградама која се налази у Кули, улица Петра Драпшина 181.
  Процењена цена предмета продаје: 720.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 504.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-08-16 13:24:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 5670
  Датум продаје: 2017-09-08
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ-40/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 227/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгиша Миловановић
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кожна гарнитура-црвена, тросед, двосед и фотеља, телевизор SAMSUNG "LCD", Стаклено дрвена витрина са
  Опис предмета продаје: кожна гарнитура-црвена, тросед, двосед и фотеља, телевизор SAMSUNG "LCD", Стаклено дрвена витрина са шанком
  Процењена цена предмета продаје: 1) 37.500,00 динара, 2) 17.850,00 динара, 3) 23.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 26.250,00 динара, 2) 12.495,00 динара, 3) 16.660,00 динара


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-16 12:47:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 5669
  Датум продаје: 2017-09-13
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.632/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Стари град Шабац
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пикап марке „Фиат“, комерцијалне ознаке „Добло“, метални рафови за складиштење робе, канцеларијски
  Опис предмета продаје: Пикам марке Фиат, ком. ознаке Добло, беле боје, без регистарских ознака, са регистарском налепницом ŠA-042-RW, метални рафови за складиштење робе 12 комада, дрвени канцеларијски столови 5 комада, канцеларијске столице од еко коже 3 комада, металне столике, тапациране, 10 комада.
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 дин, 60.000,00 дин, 50.000,00 дин, 30.000,00 дин, 40.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00 дин, 30.000,00 дин, 25.000,00 дин, 15.000,00 дин, 20.000,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2017-09-13 14:58:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 5664
  Датум продаје: 2017-10-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: И Ив-181/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.ИВ-143/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милован Цветковић ПР - улов Мекушаца Пужева
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил марке Форд, тип Мондео и лаптоп марке Dell тип Latitude D600
  Опис предмета продаје: аутомобил марке Форд, тип Мондео и лап-топ марке Dell тип Latitude D600
  Процењена цена предмета продаје: 850000,00 динара и 10000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности исте


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-16 11:48:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 5662
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета: Ии.182/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.330/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марковић Радован
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје: аутомобил марке „FIAT“, комерцијалне ознаке „STILO“, црне боје, регистарске ознаке LO-047-ZP
  Процењена цена предмета продаје: 300.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-16 11:34:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 5661
  Датум продаје: 2017-09-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.114/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Теленор ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: виљушкар, вага за мерење секундарних сировина
  Опис предмета продаје: виљушкар чија је носивост 2 тоне, марке ДЕКРА, вага марке BEISS BATHR за мерење секундарних сировина, мерне снаге 3 тоне
  Процењена цена предмета продаје: 120.000,00 дин, 105.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00 дин, 52.500,00 дин.


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2017-09-13 08:16:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 5660
  Датум продаје: 2017-10-11
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Пословни број судског предмета: ИИ 343/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 146/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АЛ ДАХРА РУДНАП ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: пољопривредно земљиште у Бешки и Чортановцима
  Процењена цена предмета продаје: 9.261.670,62
  Почетна цена предмета продаје: 6.483.169,43


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-08-16 11:11:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 5659
  Датум продаје: 2017-09-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.230-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лаловић Снежана
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена цена предмета продаје: 7.965.547,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.575.882,90 динара


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-16 11:07:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 5658
  Датум продаје: 2017-09-13
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета: Иив.30/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.253/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, баштенски тросед, метални сто за башту, мотор за чамац, компресор за прање возила, мешали
  Опис предмета продаје: телевизор „Samsung“ „CRT“, баштенски тросед, љуљашка, метални сто за башту, са четири металне столице, мотор за чамац, „Johnson“, компресор за прање возила, мешалица за бетон, метални рамови за пластеник, 13 ком., електрични цекулар за дрва, тањирача, фреза „ТROY-BILY“ тип „TBT 380“, виљушкар, палетар, „PRAMAC“, брусилица са сталком, шпорет на дрва FAVORIT, сто, дрвени, са 4 столице, дрвена витрина, сто, дрвени, са 7 столица, витрина дрвена, тросед на развлачење, угаона гарнитура, телевиз
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00 дин, 25.000,00 дин, 12.000,00 дин, 12.000,00 дин, 6.000,00 дин, 12.000,00 дин, 40.000,00 дин, 30.000,00 дин, 36.000,00 дин, 60.000,00 дин, 30.000,00 дин, 12.000,00 дин, 24.000,00 дин, 20.000,00 дин, 7.000,00 дин, 15.000,00 дин, 20.000,00 дин, 10.000,00 дин, 12.000,00 дин, 5.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 дин, 17.500,00 дин, 8.400,00 дин, 8.400,00 дин, 4.200,00 дин, 8.400,00 дин, 28.000,00 дин, 21.000,00 дин, 25.200,00 дин, 42.000,00 дин, 21.000,00 дин, 8.400,00 дин, 16.800,00 дин, 14.000,00 дин, 4.900,00 дин, 10.500,00 дин, 14.000,00 дин, 7.000,00 дин, 8.400,00 дин, 3.500,00 дин.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-08-16 09:16:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 5656
  Датум продаје: 2017-09-13
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Нови Сад, Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: И1499/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А99/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стевин Љубица, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: гарсоњера
  Процењена цена предмета продаје: од 3.244.509,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.946.705,40 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767