ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-05-24 15:09:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 12550
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии 300/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 465/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГЛУМАЧ
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: наведено у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 1.020.900,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-05-24 15:04:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 12549
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 2Ии 98/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 35/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Вукотић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "АУДИ", модел А6, рег. ознаке UE-083-FL, година производње 1999.
  Процењена вредност предмета продаје: 270.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 135.000,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-05-24 15:01:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 12548
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-197/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 44/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "UNICREDIT BANK" А. Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: виноград треће класе пољопривредно земљиште – површине 16 ари и 12 м2, потес Горњи Таванкут, број парцеле 8117,ЛН РГЗ СКН Суботица број 5350 К.О. Таванкут
  Процењена вредност предмета продаје: удела непокретности у обиму 10/24 износи 23.508,45 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-05-24 15:00:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 12547
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии 1054/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 879/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "СЕРВИС ЕЛЕКТРОНСКИХ УРЕЂАЈА ВИДЕО ТВ - ЦЕНТАР", Драган Игњић ПР
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Volkswagen", модел "Golf", рег. ознаке BB 003-AW, година производње 1988.
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-05-24 14:58:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 12546
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: 1 ИИВ 33/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 96/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНК
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: ПОКУЋСТВО
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 ДИНАРА И ДР
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00 и др.


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-05-24 14:50:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 12545
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 82/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Градска топлана Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-05-24 14:39:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 12544
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 869/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП 'Иноформатика' Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор 'LG' и клима 'Fuego'
  Опис предмета продаје: Телевизор 'LG' и клима 'Fuego'
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор 'LG' - 25.000,00 динара и клима 'Fuego'- 9.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор 'LG' - 17.500,00 динара и клима 'Fuego'- 6.300,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-05-24 13:52:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 12543
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: И 756/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А56/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СУЏУМ ДОБРИВОЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 ДИНАРА И ДР
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-05-24 13:40:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 12542
  Датум продаје: 2018-06-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 14 ИИ 958/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 910/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Општа земљорадничка задруга Агроном
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: ШКОДА ОКТАВИЈА
  Процењена вредност предмета продаје: 1.100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 550.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-05-24 13:11:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 12541
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 22/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 773/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослав Петковић
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 84.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 59.220,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-05-24 13:09:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 12540
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: иив 75/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 176/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: ПОКУЋСТВО
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 ДИНАРА И ДР
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 15:53:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 12539
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: Ии бр.119/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 46/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Акционарско друштво за осигурање Триглав осигурање
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описано у закључку


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-05-24 12:20:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 12538
  Датум продаје: 2018-06-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ив 652/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 254/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: IBBSA SRCURITY DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Грађевинска опрема
  Опис предмета продаје: Метални контејнер,Метални оплате-панели; Машина за оплате
  Процењена вредност предмета продаје: 35.400,00 дин; 582.441,90 дин; 25.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 24.780,00 дин; 407.709,33 дин; 17.500,00 дин


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-05-24 11:07:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 12534
  Датум продаје: 2018-06-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 24 И-519/2017 од 12.05.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 287/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE MEHANIZACIJA TRGOMEN DOO RATINA
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор фотон
  Опис предмета продаје: Врста:TRAKTOR, Марка:FOTON, Бр. шасије:TD060307V, Бр. мотора:HC522661P, Год. производње:2008, Рег. ознака:SČ37-7 Процењене вредности 800.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 800.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 400.000,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-05-24 11:00:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 12533
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 4248/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 581/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Обрад Благојевић, Беочин
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: од 11.812.231,11 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 8.268.561,78 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-05-24 08:39:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 12531
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 6-ИИ-316-17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-246-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: њива 5.класе пов.1.12.79 ха, пашњак 5.класе пов.1.24.94 ха, шума 3.класе пов.0.18.91 ха, ливада 3.класе 0.26.60 ха, ливада 3.класе пов. 0.24.51 ха, њива 5.класе пов.0.56.90 ха, њива 4.класе пов.0.49.48 ха, шума 4. класе пов. 0.22.54 ха, њива 6.класе пов. 0.21.19 ха, воћњак 2.класе пов. 0.30.99 ха, њива 5.класе пов. 0.50.17 ха, њива 5.класе пов. 0.17.44 ха, шума 5.класе пов.0.23.05 ха
  Процењена вредност предмета продаје: 2.366.448,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.656.513,60 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-05-24 08:30:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 12530
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-332/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-354/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Снешана Драгутиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторска корпа, Компресор црвене боје, Тракторска приколица за дрва, ДУГА поцинкованих за пластени
  Опис предмета продаје: Тракторска корпа, Компресор црвене боје, Тракторска приколица за дрва, ДУГА поцинкованих за пластеник (лучне цеви) 17 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 96.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 67.410,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 19:48:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 12529
  Датум продаје: 2018-06-12
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: И.И. 106/2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 37/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VB LEASING
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: теретно моторно возило марке FIAT, рег ознаке RU031-CH.број шасије ZFA24400007066769, број мотора IVECO FIAE0481CA2110009232211115555, год. прпизводње 2002
  Процењена вредност предмета продаје: 450.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 270.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 16:25:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 12528
  Датум продаје: 2018-06-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 5 ии 340/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ии 166-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NLB INTERFINANZ AG- u likvidaciji
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: пословна зграда за коју није утврђена делатност, површине у основи 4а 61м2, у ул. Борислава Пекића број 5, изграђене на к.п. бр. 1555/1 КО Врачар и уписане у Лист непокретности 4208 КО Врачар, у својини извршног дужника са обимом удела 1/1 укључујући све саставне делове наведене непокретности, природне плодове који нису одвојени од непокретности и сва побољшања и повећања вредности непокретности до којих дође после заснивања хипотеке,
  Процењена вредност предмета продаје: 1.350.000,00 evra
  Почетна цена предмета продаје: 945.000,00 evra


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 15:37:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 12527
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.531/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.158/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Косановић ( Саве) Вељко
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 23. ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парцела
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767