ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2017-10-18 11:58:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 7212
  Датум продаје: 2017-11-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: 4-ИИ-43614/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 22/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Валентина Новковић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Коришћени аутомобили
  Опис предмета продаје: Коришћени аутомобили
  Процењена цена предмета продаје: 3.516.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 2.461.200,00 дин.


  Оглас поставио: Биљана Ђерић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 09:16:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Браће Јовановића 33Б/7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.biljanadjeric@gmail.com
  Контакт телефон: 066342142
  ПИБ: 108589562
  Матични број: 63557846

  Број записа у бази: 7211
  Датум продаје: 2017-12-19
  Време продаје: 08:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Биљане Ђерић, ул. Браће Јовановића бр. 33б/7, Панчево
  Пословни број судског предмета: 1 Ии 663/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 55/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милић Савић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: -
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 75.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 52.850,00


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-10-18 11:26:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 7209
  Датум продаје: 2017-11-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларијa Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
  Пословни број судског предмета: 7 Ив-2214/2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-383/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СКУПШТИНА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ У УЛИЦИ МИЛУНКЕ САВИЋ БР. 6 НИШ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 29 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари -разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари - разно
  Процењена цена предмета продаје: 349.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 209.400,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-10-18 11:25:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 7208
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.53/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ВОДОВОД ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор и кућни регал
  Опис предмета продаје: Телевизор марке „SHARP“, Кућни регал,
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00 динара, 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 динара, 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-10-18 11:13:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 7207
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета: Иив.53/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.235/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јубанка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје: аутомобил марке ,,OPEL“, комерцијалне ознаке ,,ASTRA“, сиве боје, регистарске ознаке ŠA-073-RĐ
  Процењена цена предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 120.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-10-18 10:54:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 7206
  Датум продаје: 2017-11-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-26/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" , Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина за судове "WEG" wdw 4505 , Замрзивач"OBOD" , Телевизор"VOX" . Усисивач"FOX"
  Опис предмета продаје: Машина за судове "WEG" wdw 4505 , Замрзивач"OBOD" , Телевизор"VOX" . Усисивач"FOX"
  Процењена цена предмета продаје: 15,000.00 , 10,000.00 , 5,000.00 , 3,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 7,500.00 , 5,000.00 , 2,500.00 , 1,500.00


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-10-18 09:57:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 7204
  Датум продаје: 2017-11-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларијa Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-3566/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1171/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирољуб Цветковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор ИМТ 542
  Опис предмета продаје: Трактор ИМТ 542
  Процењена цена предмета продаје: 372.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 260.400,00 динара


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-10-18 09:23:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 7203
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Дринска 21 Љубовија
  Пословни број судског предмета: Иив. 48/16
  Број предмета јавног извршитеља: И-Ив-306/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда број 1, површине у основи 0.00,30 ха, која је изграђена на катастарској парцели бр. 460/2, уписана у Листу непокретности бр. 343 КО Дрлаче
  Процењена цена предмета продаје: 2.000,00 евра, односно 241.090,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 168.763,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-10-18 09:21:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 7202
  Датум продаје: 2017-11-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Цара Душана бр.1, 4 спрат, локал 408, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2-ИИВ-314/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 44/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП банка а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 39
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кухињски елемент, микроталасна, блендер, дрвени сто, столица, сталажа, собна лампа, двосед, фотеља,
  Опис предмета продаје: висећи горњи кухињски елемент, доњи кихињски елемент, микроталсана беле боје, блендер беле боје, дрвени сто, браон столица, дрвена сталажа, собна лампа, двосед обложен меблом, фотеља обложена меблом, сто браон боје, комода за телевизор са полицама, сто за рачунар браон боје, ципеларник браон боје од иверице, монитор, звучници, тастатура,
  Процењена цена предмета продаје: 131.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 92.050,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-11-14 08:47:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 7201
  Датум продаје: 2017-12-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 локал 408, Шабац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 461/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, полица, лаптоп-рачунар
  Опис предмета продаје: телевизор марке LITACHI, полица налик на дрво са преградама, фиокама и стакленим делом окер боје, лаптоп рачунар марке ACER
  Процењена цена предмета продаје: 35.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2017-10-18 08:59:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 7200
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: КАНЦЕЛАРИЈА ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА СЛОБОДАНА ЖИВАНОВА, НОВИ САД, УЛ. ФУТОШКА 1 А
  Пословни број судског предмета: ИИ 2388/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 127/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK AD SRBIJA BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: СТАН ПОВРШИНЕ 140 М2
  Опис предмета продаје: СТАН ПОВРШИНЕ 140 М2, 1. СПРАТ, ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА, БРОЈ ЗГРАДЕ 1, БРОЈ УЛАЗА 16, ПОСЕБНИ ДЕО 2,У НОВОМ САДУ,УЛИЦА СОПОЋАНСКА 16,НА ПАРЦЕЛИ БР. 3741/9,ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ БР. 6083 К.О. ВЕТЕРНИК, УДЕО 1/1,СВОЈИНА ПРИВАТНА
  Процењена цена предмета продаје: 9.310.540,20
  Почетна цена предмета продаје: 6.517.378,14


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-11-13 12:49:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 7199
  Датум продаје: 2017-12-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 локал 408, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-24/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 68/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Глобекс друштво за услуге и промет д.о.о
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто, столице, угаона гарнитура, телевизор, полица за ТВ, доњи кухињски елемент, горњи кухињски елеме
  Опис предмета продаје: Дрвении сто, дрвене столице, угаона гарнитура, доњи кух.ел. са судопером, доњи кухињски елемент са радном плочом, двокрилни орман од иверице, једнокрилни орман од иверице, орман плаве боје од ивертице, угаони сто з а рачунар са преградама, сто од иверице са 4 фиоке, тел евизор марке ORION, монитор марке PROVIEW, двокрилни орман од иверице окер боје, радни сто розе боје са 4 фиоке и преградма.
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 динара


  Оглас поставио: Горан Савић
  Датум и време постављања: 2017-10-18 08:45:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Улица Цара Душана 1, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.savic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642930215
  ПИБ: 108171698
  Матични број: 63265802

  Број записа у бази: 7198
  Датум продаје: 2017-11-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Цара Душана 1/4/406, Шабац
  Пословни број судског предмета: 8-ИИ-10/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 152/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радослав Дакић и Зоран Павић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2017-10-18 08:24:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 7197
  Датум продаје: 2017-11-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 2905/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 471/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Саша Марковић из Крагујевца
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно возило
  Опис предмета продаје: FIAT DOBLO 223 L CARGO 1.9 JTD
  Процењена цена предмета продаје: 285.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 199.000,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-10-17 23:20:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 7195
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: 9. П.28/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ.39/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Виши суд у Суботици
  Надлежни суд: Виши суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 170.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 30.000,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 40.000,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 17.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 119.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 21.000,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 28.000,00 дин.


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-10-17 23:02:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 7194
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: 2. И Ив-63/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.40/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE DDOR NOVI SAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 20.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 20.000,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 8.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 14.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 14.000,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 5.600,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 3.000,00 дин.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-11-13 14:54:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 7193
  Датум продаје: 2017-12-08
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-259/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-108/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Društvo sa ograničenom odgovornošću Fair play 019 Negotin
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Столови (дрвени) - 5 комада, Столице (дрвене - тапациране) - 20 комада, Електрични шпорет, Фрижидер, Кухињски радни сто, Електрична фритеза (дупла), Плински уређај (боца са гориоником), Микроталасна, Клима уређај (спољашња и унутрашња јединица), Замрзивачи (фиокари) - 2 комада, Шанк (дрвени и метални), Радни сто са радном плочом од INOX-a, Барски сточић, Две барске столице, Судопера дупла;
  Процењена цена предмета продаје: 125.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 62.750,00


  Оглас поставио: Зоран Дукић
  Датум и време постављања: 2017-11-18 23:53:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: z.dukic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0692343400
  ПИБ: 107574324
  Матични број: 62838019

  Број записа у бази: 7192
  Датум продаје: 2017-12-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Краља Петра Првог 4/1, Јагодина
  Пословни број судског предмета: Ии-528/16
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-А79/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Alpha bank Srbija
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: викед кућа , њива 1 класе и воћнак 1 класе
  Опис предмета продаје: викед кућа , њива 1 класе и воћнак 1 класе
  Процењена цена предмета продаје: 896.764,47
  Почетна цена предмета продаје: 627.735,12


  Оглас поставио: Марина Јеремић
  Датум и време постављања: 2017-11-06 14:42:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 7191
  Датум продаје: 2017-11-13
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ужице, Љубе Стојановића број 5
  Пословни број судског предмета: ИИ 327/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 293/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛОШ САРИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: РАДНА МАШИНА ВЕИНЕРИ ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ 2006
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 2.390.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-10-17 15:04:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 7190
  Датум продаје: 2017-11-02
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 20/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 20/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767