ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-03-16 10:49:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 10809
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.И.418/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.193/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Михајиловић, Смедеревска Паланка
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 30 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: канцеларијски сто-угаони, црне боје, киоск од инокса, величине 3м x 2,5м, штампач LASER JET P1102,канцеларијска столица, црне боје, штампач HP DESK F4180,кућиште комплет са монитором,клуб сто, беж боје,полица за регистраторе и предмете, браон-беж боје, две кожне фотеље, црне боје, канцеларијска столица, црне боје, ормар за предмете, беж боје,полица за регистраторе и предмете, беж-браон боје, комплет рачунар са монитором, штампач LASER JET CP1025, скенер HP DESK JET F2280,
  Процењена цена предмета продаје: 497.500,00 динара (од 1.000,00 динара до 350.000,00 динара)
  Почетна цена предмета продаје: 348.250,00 динара (од 700,00 динара до 245.000,00 динара)


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 12:30:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 10808
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 390/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 919/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГОСЛАВ КОВАЧЕВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 34.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-03-16 10:19:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 10807
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА (рок од 30 дана истиче 16.04.2018)
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИв 300/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 362/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: њиве
  Процењена цена предмета продаје: 1.781.869,41 динара и 1.259.074,98 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.781.869,41 динара и 1.259.074,98 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-03-16 10:00:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 10806
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: И.Ив.9/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.12/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank akcionarsko društvo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 3.303.081,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.651.450,75 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 11:01:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 10805
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-943/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-415/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "АМС ОСИГУРАЊЕ" а.д.о., Београд, ул. Рузвелтова бр. 16, МБ 17176471, ПИБ 100000563
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 30.000,00 дин. до 45.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 15.000,00 дин. до 22.500,00 дин.


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-03-16 09:47:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 10804
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 349/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: техника
  Опис предмета продаје: машина за веш, замрзивач и телевизор
  Процењена цена предмета продаје: 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-03-16 08:02:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 10803
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 207/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 506/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петровић Бранка из Сипића
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило и машине
  Опис предмета продаје: GOLF II, година производње 1992., циклон и фреза
  Процењена цена предмета продаје: 106.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 74.000,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-15 17:17:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 10802
  Датум продаје: 2018-04-13
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 149/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 149/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 16:30:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 10800
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 10:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
  Пословни број судског предмета: И.И 1016/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 210/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Производно прометно предузеће АЛГО доо Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућне покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретна ствар, детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности-детаљније у закључку


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 16:20:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 10798
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 10:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 80/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 88/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OPPORTUNITY BANKA AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар-теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: покретна ствар, детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности-детаљније у закључку


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 09:13:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 10797
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИв-37/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 15/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "OTP BANKA SRBIJA" А.Д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке "SAMSUNG", ЦРТ, 73 цм, сиве боје; Полица за телевизор светло браон боје; Сточић за дневну собу, светло браон боје; Регал дводелни, црне боје; Мини линија марке "SAMSUNG", црне боје
  Процењена цена предмета продаје: од 1.000,00 динара до 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 500,00 динара до 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 16:18:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 10796
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 10:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
  Пословни број судског предмета: И.И 1644/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 148/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PWW DOO NIŠ, ogranak Ćuprija
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар-моторно возило
  Опис предмета продаје: покретна ствар, детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од прецењене вредности


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-03-15 15:58:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10795
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК -А987/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, сточић, замрзивач, веш машина
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 18.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.600,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Манић
  Датум и време постављања: 2018-03-15 15:30:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Булевар Деспота Стефана 68ц
  Е-маил адреса: izvrsiteljsvetlanam@mts.rs
  Контакт телефон: 0641812390
  ПИБ: 107618992
  Матични број: 62870737

  Број записа у бази: 10794
  Датум продаје: 2018-04-02
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Булевар Деспота Стефана 68 ц, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИВ 1187/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 86/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIREUS BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена цена предмета продаје: 78.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 54.600,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-03-15 15:22:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 10793
  Датум продаје: 2018-04-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИв-47/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 160/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Харгита Давид
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом-објектом, површине 72 метара квадратних (породична стамбена зграда, број зграде 1), Сегедински пут бр. 65, број парцеле 4211, земљиште под зградом-објектом, површине 47 метара квадратних (помоћна зграда, број зграде 2), Сегедински пут, број парцеле 4211, земљиште уз зграду – објекат, површине 4 ара и 25 метара квадратних, Сегедински пут, број парцеле 4211, грађевинска парцела површине 13 ари и 99 метара квадратних, Задружни крај, парцела број 4212
  Процењена цена предмета продаје: 407.056,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-03-15 14:56:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 10792
  Датум продаје: 2018-04-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Привредног суда у Зрењанину Ии-103/2017 од 01.11.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 419/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФРУИТИЦА
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 њиве
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 1044 Ко Нови Кнежевац Парцела број 4374 потес Рибњак њива 4 класе површине 1х44а43м2 процењене вредности 343.281,22 динара. Парцела број 4374 потес Рибњак њива 5 класе површине 1х74а78м2 процењене вредности 415.417,10 динара. Парцела број 6591 потес Радошево њива 3 класе површине 2х39а85м2 процењене вредности 855.113,22 динара. Приватна својина Карољ Фекете, Нови Кнежевац, ул. Српска бр. 73, ЈМБГ 0410951840010 обим удела ½
  Процењена цена предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 50 посто


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2018-03-15 14:34:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 10791
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 9:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, ул. Жарка Зрењанина 11, Панчево
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-562/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 85/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило – аутомобил марке Мерцедес 230Е
  Опис предмета продаје: Путничко возило – аутомобил марке Мерцедес 230Е, регистрационе ознаке PA001-TC, број шасије WDB1240231A971607
  Процењена цена предмета продаје: 106.566,21 динара
  Почетна цена предмета продаје: 74.596,35 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 13:40:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 10790
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2 Ии бр.771/17
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И. 240/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија а.д.
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште
  Процењена цена предмета продаје: ближе описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описано у закључку


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-03-15 14:14:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 10789
  Датум продаје: 2018-04-10
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.И 4355/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 999/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ходолик Илдико
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина "Beko" EV 6800, Телевизор "Philips",Телевизор "Mivar" 28 S51 стерео, Орман-боја вишње, Хи
  Опис предмета продаје: Веш машина "Beko" EV 6800, Телевизор "Philips",Телевизор "Mivar" 28 S51 стерео, Орман-боја вишње, Хидропак "Sever", Радијатори-59 ребара, Котао на гас-"Vaillant"
  Процењена цена предмета продаје: Веш машина "Beko" EV 6800-10.000,00 динара, Телевизор "Philips"-1.000,00 динара,Телевизор "Mivar" 28 S51 стерео-1.000,00 динара, Орман-боја вишње-5.000,00 динара, Хидропак "Sever"-5.000,00 динара, Радијатори-59 ребара-20.000,00 динара, Котао на гас-"Vaillant"-25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Веш машина "Beko" EV 6800-7.000,00 динара, Телевизор "Philips"-700,00 динара,Телевизор "Mivar" 28 S51 стерео-700,00 динара, Орман-боја вишње-3.500,00 динара, Хидропак "Sever"-3.500,00 динара, Радијатори-59 ребара-14.000,00 динара, Котао на гас-"Vaillant"-17.500,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-03-15 12:31:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 10786
  Датум продаје: 2018-04-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-184/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 39/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ERSTE BANK" АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Усисивач „ Bauer” водени филтер ; ТВ „ Toshiba“ 32 “ ; Шиваћа машина „Bagat“ ; Опрема за риболов
  Процењена цена предмета продаје: 3.000,00 ; 10.000,00 динара ; 4.000,00 динара ; 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767