ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2017-12-11 12:26:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 8549
  Датум продаје: 2018-01-11
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Инђија, Југ Богдана бр.4/7
  Пословни број судског предмета: И.Ив.8-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.63/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари намењене домаћинству
  Опис предмета продаје: Покретне ствари намењене домаћинству
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2017-12-11 12:01:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 8548
  Датум продаје: 2018-01-05
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Пословни број судског предмета: ИИ 309/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А119/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жељка Томљеновић
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Алат и Пмв
  Опис предмета продаје: Пмв Астра 1996 год, апарат за варење цо2, апарат за варење 400 ампера, брусилица, апарат за варење
  Процењена цена предмета продаје: 355.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 248.500,00


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-01-11 12:09:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 8547
  Датум продаје: 2018-02-05
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Пословни број судског предмета: ИИ 216/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А29/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЋУРЧИН РАДОСЛАВ
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПМВ Рено Лагуна
  Опис предмета продаје: 2005 годиште
  Процењена цена предмета продаје: 290.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 203.000,00


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2017-12-11 11:05:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 8546
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-1698-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раде Илић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена цена предмета продаје: 161.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 112.700,00


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2017-12-11 10:43:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 8543
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-1127/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Давинић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена цена предмета продаје: 52.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 36.750,00


  Оглас поставио: Ивана Жугић
  Датум и време постављања: 2017-12-11 10:21:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Kарађорђева 25/6
  Е-маил адреса: ivanazugic75@gmail.com
  Контакт телефон: 0643820273
  ПИБ: 107593729
  Матични број: 62852950

  Број записа у бази: 8542
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Карађорђева 25/6, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И.-218/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.9/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности, пољопривредног земљишта
  Опис предмета продаје: Продаја непокретности, пољопривредног земљишта уписаних у лист непокретности број 73 К.О. Горович и лист непокретности број 216 К.О. Жабаре.
  Процењена цена предмета продаје: 4.536.043,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2017-12-11 10:11:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 8541
  Датум продаје: 2018-01-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Инђија, Југ Богдана бр.4/7
  Пословни број судског предмета: И.И.373/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.39/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПИРАЕУС БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 4.185.667,50
  Почетна цена предмета продаје: 2.929.967,25


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-01-09 09:02:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 8539
  Датум продаје: 2018-02-06
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.299/16
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.240/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Номил промет" доо Ариље
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: црт телевизор, стаклени сточић, комода-ормар
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-12-11 09:37:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 8537
  Датум продаје: 2018-01-15
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: ИИв-82/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 167/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство-намештај и техника
  Опис предмета продаје: Покућство-намештај и техника
  Процењена цена предмета продаје: 99.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 69.300,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-12-11 09:24:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8536
  Датум продаје: 2018-01-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-144/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"NEO"24"led , Музички сруб "SCNNEIDER" , ДВД "TOSHIBA" ,сто и четири столица , Орман
  Опис предмета продаје: Телевизор"NEO"24"led , Музички сруб "SCNNEIDER" , ДВД "TOSHIBA" ,сто и четири столица , Орман
  Процењена цена предмета продаје: 4.000,00 , 4,000.00 , 2.000.00 , 5,000,00 , 3,000.00 ,
  Почетна цена предмета продаје: 2,400.00 , 2,400.00 , 1,200.00 ,3.000.00 , 1,800.00


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2017-12-11 09:04:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 8535
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: 2.Ии.бр.2487/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 10/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Николић Зоран
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: марке "ТОРПЕДО" тип D4506, са бројем 14939 произведен седамдесетих година, снаге мотора 33kW, неисправан
  Процењена цена предмета продаје: 90.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 45.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-12-11 08:49:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8534
  Датум продаје: 2018-01-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-25/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комуналнопредузеће "ТОПЛАНА БОР" , БОР
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Решо "Sloboda" , Веш машина "VOX" , Телевизор "FUEGO" 51crt , Усисивач "VEG" , Мобилни телефон "LG L
  Опис предмета продаје: Решо "Sloboda" , Веш машина "VOX" , Телевизор "FUEGO" 51crt , Усисивач "VEG" , Мобилни телефон "LG L 50"
  Процењена цена предмета продаје: 800,00 , 9.000,00 , 4.000,00 , 1.000,00 , 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 480.00 , 5,400.00 , 2,400.00 , 600.00 , 1,200.00


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-12-09 17:04:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 8530
  Датум продаје: 2017-12-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИВ. 55/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 290/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ' ЈУБАНКА ' А.Д. БЕОГРАД; Београд, ул. Краља Милана бр. 11;
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари ближе описане у закључку о другој јавној продаји.
  Опис предмета продаје: Покретне ствари ближе описане у закључку о другој јавној продаји.
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00 рсд


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-12-09 17:00:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 8529
  Датум продаје: 2017-12-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИВ. 745/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 64/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'Societe generale banka' a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке 'КВАДРО'; 2. Витрина од пуног дрвета;
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке 'КВАДРО'; 2. Витрина од пуног дрвета;
  Процењена цена предмета продаје: 1. 3.000,00 рсд; 2. 5.000,00 рсд;
  Почетна цена предмета продаје: 1. 1.500,00 рсд; 2. 2.500,00 рсд;


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-12-09 16:56:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 8528
  Датум продаје: 2017-12-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИВ. 40/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 287/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'Addiko bank' a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност ближе описана у закључку о продаји у прилогу
  Опис предмета продаје: Непокретност ближе описана у закључку о продаји у прилогу
  Процењена цена предмета продаје: 147.294,12 динара
  Почетна цена предмета продаје: 88.376,47 динара


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-12-09 16:51:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 8527
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИИ-17-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.63/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit Bank Srbija a.d., Београд, ул. Рајићева бр. 27-29,
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ветеринарска амбуланта,земљиште под зградом-објектом,кланица,земљиште под зградом-објектом,депо уз к
  Опис предмета продаје: Ветеринарска амбуланта,земљиште под зградом-објектом,кланица,земљиште под зградом-објектом,депо уз кланицу,земљиште под зградом објектом
  Процењена цена предмета продаје: 117.154.837,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 82.008.386,25 динара


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-12-09 16:46:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 8526
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИВ. 47/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 224/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'Opportunity banka' a.d. Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности - Непокретности ближе описане у закључку о продаји у прилогу
  Опис предмета продаје: Прва продаја непокретности - Непокретности ближе описане у закључку о продаји у прилогу
  Процењена цена предмета продаје: 527.265,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 369.085,64 динара


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-12-09 16:42:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 8525
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: И-156-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.304/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'HALKBANK' A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности: 1. Стан бр. 1/1,број зграде 2, број улаза 1, сутурен, корисне пов
  Опис предмета продаје: Друга јавна продаја непокретности: 1. Стан бр. 1/1,број зграде 2, број улаза 1, сутурен, корисне површине 45м2; 2. Стан бр. 1/2,број зграде 3,број улаза 2, сутурен, корисне површине 45м2; - све уписано у лист непокетности бр. 3388 КО Чајетина
  Процењена цена предмета продаје: 1. 3.937.005,00 динара; 2. 3.669.165,00 динара;
  Почетна цена предмета продаје: 1. 1.968.502,50 динара; 2. 1.834.582,50 динара;


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-12-09 16:36:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 8524
  Датум продаје: 2017-12-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИВ. 410/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 283/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АТМ Д.О.О. Севојно
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 107 кд
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја покретних ствари извршног дужника - количина и опис ближе одеђени у закључку о другој
  Опис предмета продаје: Друга продаја покретних ствари извршног дужника - количина и опис ближе одеђени у закључку о другој јавној продаји
  Процењена цена предмета продаје: 1.752.173,31 динара
  Почетна цена предмета продаје: 876.086,65 динара


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2017-12-09 13:56:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 8523
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 6 ИИ 1766/16
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 569/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Државна лутрија Србије
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари из стана
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767