ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1494 активних, од укупно 13325 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-07-17 07:55:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 13896
  Датум продаје: 2018-08-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии 206/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1546/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сретен Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1: Теретно моторно возило марке FIAT, модел DUCATO; 2: теретно моторно возило марке ZASTAVA 50.8;
  Опис предмета продаје: 1: Теретно моторно возило марке FIAT, модел DUCATO; 2: теретно моторно возило марке ZASTAVA 50.8;
  Процењена вредност предмета продаје: 1: 430.000,00; 2: 240.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1: 215.000,00; 2: 120.000,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 15:23:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 13895
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 5Ии 1244/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 4/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Чедомир Николић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретности ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност непокретности 4.572.018,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 15:47:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 13894
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: И-1381/2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-73/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: стеван Шарковић
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ормар
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 900,00


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-07-16 16:39:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 13893
  Датум продаје: 2018-08-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 309/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 39/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP banka Србија ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности непосредном погодбом по споразуму странака
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 2.217.329,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.552.130,58 динара


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2018-07-16 16:19:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 13892
  Датум продаје: 2018-08-14
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-50/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-17/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стечајна маса "СЕМЕ-ТАМИШ", Панчево
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Зграда за коју није позната намена
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 10.699.388,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.498.571,60


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-07-16 16:06:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13891
  Датум продаје: 2018-08-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 331/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 331/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СВЕА ФИНАНЦЕ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 11:27:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 13889
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Суботица, Ул. Петра Драпшина бр. 1
  Пословни број судског предмета: Ии 30/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 21/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Весна Пругић Милеуснић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда и њива 1. класе у Суботици, Ул. Матије Гупца бр. 74
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда са две помоћне зграде, земљиштем под зградама, земљиштем уз зграду и њиву 1. класе у Суботици, Ул. Матије Гупца бр. 74
  Процењена вредност предмета продаје: 4.966.922,86 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.483.461,43 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-07-16 15:08:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 13888
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И 596/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 107/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1/2 сувласничког дел
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 сувласничког дела непокретности; породична сстамбена зграда у Ср. Митровици, ул. Ђуре Јакшића бр
  Опис предмета продаје: 1/2 сувласничког дела непокретности; породична сстамбена зграда у Ср. Митровици, ул. Ђуре Јакшића бр.14, 62м2, кат.парц.број 3952/1
  Процењена вредност предмета продаје: 1.003.372,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: 602.023,38 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 11:16:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 13887
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.бр. 96/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3395/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милован Ристић
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.500,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-08-10 14:38:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 13886
  Датум продаје: 2018-08-30
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 7905-459/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 5255/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика, Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-07-16 14:40:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 13884
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 1 Ии-27/2018 од 05.02.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 38/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миломир Мачкић, Кикинда, ул. Краља Петра Првог бр. 89, ЈМБГ 0907983840006
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: рушевни објекат
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 3899 КО Кикинда парцела број 2482/1 број зграда 1 број посебног дела 89/1, ½ дела трособног стана у Кикинди улица Краља Петра Првог 89 на износ од 420.000,00 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 420.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-07-16 14:32:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 13883
  Датум продаје: 2018-09-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 519/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕРМОКЛИМА - ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 6734 КО Кикинда
  Процењена вредност предмета продаје: 3.730.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.611.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-08-10 14:04:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 13882
  Датум продаје: 2018-08-30
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 19411-362/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк А114/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика,Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.500,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-07-16 13:43:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13880
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 42/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 66/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Б2 ХОЛДИНГ КАПИТАЛ ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословна зграда
  Опис предмета продаје: пословна зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 12.409.467,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.686.626,9 динара


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-07-16 13:08:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 13879
  Датум продаје: 2018-08-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ 856/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 24/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Отп банка
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Трособан стан бр. 14, на четвртом спрату стамбено пословне зграде, површине 84 м2, на кат.парцели 6917/4, у ул. Браће Јовандића бр. 7 у Новом Саду, ЛН 11125 кО Нови Сад 1
  Процењена вредност предмета продаје: 8.505.382,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.953.797,54 динара


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2018-07-16 12:51:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 13878
  Датум продаје: 2018-08-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра Првог 133, Свилајнац
  Пословни број судског предмета: И.И 56/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 14/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Манић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Волво кашика за копање, Волво кашика за копање дренажних канала
  Опис предмета продаје: - Волво кашика за копање ширине 580cm, дубине 500cm, висине 600cm, у процењеној вредности од 98.650, динара; - Волво кашика за дренажу копање-дренажних канала ширине 1500cm, дубине 300cm, висине 500cm, у процењеној вредности од 135.540,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: - Волво кашика за копање ширине 580cm, дубине 500cm, висине 600cm, у процењеној вредности од 98.650, динара; - Волво кашика за дренажу копање-дренажних канала ширине 1500cm, дубине 300cm, висине 500cm, у процењеној вредности од 135.540,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: почетна цена износи 70% појединачно процењених непокретности


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-07-16 11:29:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 13876
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Зам 3/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ORIGINAL SOLUTION CORP" из Вршца
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: два стана и четири гаражна места y Београду, општина Палилула
  Опис предмета продаје: 1 ) стана, број посебног дела 2, евиденцијски број 10, спратности Су+П+1+Пк, површине 245 м2, у улици Флоре Сендс бр. 13 у Београду, на катастарској парцели број 21655/1 КО Савски венац, све уписано у лист непокретности бр. 3910 КО Савски венац, која је непокретност сада својина привредног друштва "New valley investments limited DOO" Београд, Палилула из Београда, ул. Стеријна бр. 11 бб, матични број: 21152200, ПИб: 10926660; 2 ) стана, број посебног дела 3, евиденцијски број 11, спратности Су+П
  Процењена вредност предмета продаје: 102.262.763,04
  Почетна цена предмета продаје: 71.583.934,13


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-07-16 10:59:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 13875
  Датум продаје: 2018-07-31
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 343/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 255/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЂОРЂЕ ЂУРИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПУТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО
  Опис предмета продаје: OPEL ASTRA, 1.6 TWINPORT, год. производње 2005, рег. ознака RU 019-MO
  Процењена вредност предмета продаје: 201.957,89 ДИН
  Почетна цена предмета продаје: 141.370,52 ДИН


  Оглас поставио: Јасмина Крстић
  Датум и време постављања: 2018-07-16 10:24:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
  Е-маил адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645679209
  ПИБ: 108301770
  Матични број: 63358797

  Број записа у бази: 13874
  Датум продаје: 2018-07-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косанчићева бр.3 лок 5
  Пословни број судског предмета: 21-ИИ-148/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ75/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНА БАНКА БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, површине 141,00 м2, укупне нето површине 190,00 м2, стојећа на КП 7908/97 КО Пожаревац
  Процењена вредност предмета продаје: 6.445.410,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.511.787,00


  Оглас поставио: Јасмина Крстић
  Датум и време постављања: 2018-07-16 10:16:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
  Е-маил адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645679209
  ПИБ: 108301770
  Матични број: 63358797

  Број записа у бази: 13873
  Датум продаје: 2018-08-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косанчићева бр.3 лок 5
  Пословни број судског предмета: 21-ИИ-141/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ49/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Магдалена Трајчевић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Двособан стан, Пожаревац, ул. Табачка чаршија 2, уписан у лист непокретности 5426, број парцеле 1286/1 КО Пожаревац
  Процењена вредност предмета продаје: 4.300.533,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.150.266,50


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767