ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1396 активних, од укупно 5859 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2017-08-17 14:11:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 5709
  Датум продаје: 2017-09-11
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: ИИ 145/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 112/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредна банка Београд А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја куће
  Опис предмета продаје: Стамбени простор кућа и гаража
  Процењена цена предмета продаје: 9.368.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.558.020,00


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2017-09-12 08:35:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 5708
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: ИИ 110/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 85/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Њива 4 класе
  Процењена цена предмета продаје: 713.658,38
  Почетна цена предмета продаје: 356.829.19


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 14:03:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 5706
  Датум продаје: 2017-10-13
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: И-2056/2010
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.61/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Џиновић Драгољуб
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена цена предмета продаје: 2.830.966,73
  Почетна цена предмета продаје: 1.415.483,36


  Оглас поставио: Малиша Младеновић
  Датум и време постављања: 2017-08-17 13:17:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, ул. Светог Саве бр 19
  Е-маил адреса: izvrsiteljmalisasd@gmail.com
  Контакт телефон: 0644907932
  ПИБ: 108603709
  Матични број: 63567973

  Број записа у бази: 5702
  Датум продаје: 2017-09-04
  Време продаје: 11:000
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Светог Саве број 19
  Пословни број судског предмета: и.ив 290/2016
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 147/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пираеус банк
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило 'Застава југо' рег. ознаке ВП 015-ХП, лцд телевизор 'Вокс'
  Опис предмета продаје: путничко возило 1994. годиште, лцд телевизор
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 динара, 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00 динра, 14.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-09-15 08:09:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 5701
  Датум продаје: 2017-10-10
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Нови Сад, Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: И 3878/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 8/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гегић Бошко, Деспић Сретко, Бојић Дарко сви из Новог Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: машина за савијање лима, тросед....
  Процењена цена предмета продаје: од 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 15.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-08-17 13:01:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 5700
  Датум продаје: 2017-09-08
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИв-66/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ А 16/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Рачунар са монитором HCER, Микроталасна DAEWOO, Штампач HP laser jet 1020,катодни телевизор HOUSEL
  Опис предмета продаје: Рачинар са монитором HCER, Микроталасна DAEWOO, Штампач HP laser jet 1020,катодни телевизор HOUSEL, Кожни тросед црвене боје
  Процењена цена предмета продаје: 1) 10.000,00 динара, 2) 7.000,00 динара, 3) 6.000,00 динара, 4) 3.000,00 динара, 5) 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 7.000,00 динара, 2) 4.900,00 динара, 3) 4.200,00 динара, 4) 2.100,00 динара, 5) 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-08-17 12:11:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 5699
  Датум продаје: 2017-09-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 671/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А389/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гаранцијски фонд АП Војводине
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: уписан ЛН 3660 КО Оџаци
  Процењена цена предмета продаје: 459.271,80 динара, 2.811.412,80 динара и 1.807.336,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 321.490,26 динара, 1.967.988,96 динара и 1.265.135,76 динара


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2017-08-17 11:31:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 5698
  Датум продаје: 2017-09-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Хајдук Вељкова бр. 4, Ваљево
  Пословни број судског предмета: И.И. 51/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 111/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Пурић из Ваљева
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја покретне имовине
  Опис предмета продаје: 1. Мешаона за сточну храну са електричним мотором, 2. Сточна вага са оградом, мерни опсег до 1.400 кг, 3. Rasipač veštačkog đubriva (cikon)
  Процењена цена предмета продаје: за предмет под бр. 1 - 48.000,00 динара, за предмет под бр. 2. - 75.000,00 динара, за предмет под бр. 3. - 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: за предмет под бр. 1 - 33.600,00 динара, за предмет под бр. 2. - 52.500,00 динара, за предмет под бр. 3. - 8.400,00 динара


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2017-08-17 11:22:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 5697
  Датум продаје: 2017-09-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Хајдук Вељкова бр. 4, Ваљево
  Пословни број судског предмета: И.И. 253/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 70/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гордана Радосављевић, Ваљево
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретне имовине
  Опис предмета продаје: Њива 7. класе, површине од 45а 87м2, уписане у ЛН бр. 189 КО Ровни, на парцели бр. 451/1, Стубиште
  Процењена цена предмета продаје: 184.927,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 129.449,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 12:31:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 5696
  Датум продаје: 2017-10-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 1 Ии 270/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 114/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александра Ликодрић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 27
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари из домаћинства и инвентар кафане
  Процењена цена предмета продаје: 340.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 170.000,00


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-09-15 12:53:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 5695
  Датум продаје: 2017-10-12
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии 57-17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 41-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петровић Милан и Петровић Драган
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више предмета продај
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ближе у закључку
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2017-09-11 16:20:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 5694
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: ИИ 217/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 168/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живановић Братислав
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредне машине
  Опис предмета продаје: Пољопривредне машине
  Процењена цена предмета продаје: 510.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 255.000,00


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-08-16 21:56:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 5693
  Датум продаје: 2017-09-13
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.ИВК-А661/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Усисивач марке – Vox 1400W Коомода од иверице Телевизор марке-Adler /LCD/ дијагонале 66 см.
  Процењена цена предмета продаје: 15.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.850,00


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-09-13 18:56:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 5692
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.ИВК-А290/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покретне ствари затечене у кући извршног дужника , према закључку о јавној продаји. Ствари су коришћене .
  Процењена цена предмета продаје: 38.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 19.250,00


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-09-13 19:00:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 5691
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.ИВК-А464/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покретне ствари затечене у кући извршног дужника , према закључку о јавној продаји. Ствари су коришћене .
  Процењена цена предмета продаје: 15.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.750,00


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-09-13 18:47:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 5690
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: 3 И.Ив. 229/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.ИВ-118/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGROMARKET DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покретне ствари затечене у кући извршног дужника , према закључку о јавној продаји. Ствари су коришћене .
  Процењена цена предмета продаје: 126.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 68.400,00


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2017-08-16 19:28:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Миленка 13/9
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milos.mitrovic@sbb.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 5689
  Датум продаје: 2017-09-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља у ул.Војводе Миленка. бр.13
  Пословни број судског предмета: Ии 982/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-694/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Ж.Радојевић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 20 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: комода, гоблен, гарнитура,кафе сто, витрина, тепих, зидна полица, шпорет, судопера, кухињски елементи, сто, лустер, комода, телевизор, полица, регал, кауч, фотеља, сто, столице
  Процењена цена предмета продаје: 300,00 динара, 500,00 динара, 2000,00 динара, 200,00 динара, 2000,00 динара, 300,00 динара, 300,00 динара, 4.000,00 динара, 500,00 динара, 500,00 динара, 1.000,00 динара, 300,00 динара, 300,00 динара,300,00 динара, 300,00 динара, 3.000,00 динара, 500,00 динара, 500,00 динара, 500,00 динара, 300,00 д
  Почетна цена предмета продаје: 210,00 динара, 350,00 динара, 1.400,00 динара,140,00 динара, 1.400,00 динара, 210,00 динара, 210,00 динара,2800,00 динара, 350,00 динара, 350,00 динара, 700,00 динара, 210,00 динара, 350,00 динара,210,00 динара, 210,00 динара, 2100,00 динара, 350,00 динара, 350,00 динара, 350,00 динара, 210,00 динар


  Оглас поставио: Мило Дурутовић
  Датум и време постављања: 2017-09-14 22:33:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com
  Контакт телефон: 062666621
  ПИБ: 109247921
  Матични број: 64041355

  Број записа у бази: 5688
  Датум продаје: 2017-10-12
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб
  Пословни број судског предмета: 7 ИИ.бр.681/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 434/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: мал. Долићанин Бинела
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 24
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: намештај и кућни апарати
  Процењена цена предмета продаје: 214.500,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 107.250,00 РСД


  Оглас поставио: Ненад Лукић
  Датум и време постављања: 2017-08-16 17:48:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Бачка Паланка, Трг Братства и јединства бр. 30-32, спрат 1, локал 106
  Е-маил адреса: lukicne@gmail.com
  Контакт телефон: 0695592040
  ПИБ: 108167666
  Матични број: 63263397

  Број записа у бази: 5687
  Датум продаје: 2017-09-12
  Време продаје: 11:15
  Место продаје: Бачка Паланка ул. Трг братства и јединства бр. 30-32, локал број 210
  Пословни број судског предмета: И.И-69/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-110/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МК COMMERCE DOO NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје:
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у Лист непокретности број 676 к.о. Младеново и то: број парцеле 2804 потес „Церовац“ земљиште под зградом – објектом у површини од 2а и 87м2, пољопривредно земљиште; парц. бр. 2804 потес „Церовац“ земљиште под зградом – објектом у површини од 1а и 35м2, пољопривредно земљиште; парц. бр. 2804 потес „Церовац“ земљиште под зградом – објектом у површини од 46м2, пољопривредно земљиште; парц. бр. 2804 потес „Церовац“ њива 3 класе у површини од 1ха, 11а и 48м2, пољопривредно зе
  Процењена цена предмета продаје: 23.436.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 11.718.000,00 дин.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-16 17:00:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5686
  Датум продаје: 2017-09-06
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 585/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 585/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767