ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1713 активних, од укупно 11910 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-05-21 10:58:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 12403
  Датум продаје: 2018-06-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 11
  Пословни број судског предмета: И.И-193/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-242/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ, БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Градско грађевинско земљиште
  Опис предмета продаје: градско грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, укупне површине 13 ари 83 м2 - 1.124.655,60 динара зграда број 1. изграђена на кп бр 3387 КО Супска, на месту званом ,,Крстин Браник,,по намени стамбено пословна зграда - салон намештаја, спратности: приземље + 2 спрата + поткровље, површине у основи 273 м2 - 90.098.463,00 динара зграда број 2. на месту званом ,,Крстин Браник,, по намени помоћна зграда, спратности: приземље, површине у основи 30 м2 - 1.139.670,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 92.362.788,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 64.653.952,02 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-21 10:34:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12402
  Датум продаје: 2018-06-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК- 939/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Решо ‘’Слобода’’; Телевизор ‘’Фуего’’; Усисивач; Мобилни телефон ‘’LG L50’’; Фритеза ‘’Provision’’
  Опис предмета продаје: Решо ‘’Слобода’’; Телевизор ‘’Фуего’’; Усисивач; Мобилни телефон ‘’LG L50’’; Фритеза ‘’Provision’’
  Процењена вредност предмета продаје: 1.000,00; 5.000,00; 2.000,00; 3.000,00; 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 500,00; 2.500,00; 1.000,00; 1.500,00; 1.000,00


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-05-21 10:31:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 12401
  Датум продаје: 2018-06-19
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.733/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.127/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђурић Василије Радомир
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: крава, овце "Алпина"
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 75.000,00 динара и 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-06-18 08:31:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 12400
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ 3909-2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 164-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНК
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Двособан стан површине 49 м2, на четвром спрату, Сремска бр. 1
  Процењена вредност предмета продаје: 6.372.979,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 4.461.085,30 дин.


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-05-21 10:25:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 12399
  Датум продаје: 2018-06-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 11
  Пословни број судског предмета: И.Ив-134/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-210/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka ad Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: - 1/2 једнособног стана, као посебног дела зграде број 1-зграда за колективно становање, изграђене на кп бр 490/17 КО Јагодина, на мзв. Матине Циглане, улица Иванковачка број 14, у Јагодини, број посебног дела-стана: 8, површина стана 49м2, у поткровљу наведене зграде, улаз у зграду: улаз број 1
  Процењена вредност предмета продаје: 1.450.219,92 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.015.153,94 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-21 10:16:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12398
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А770/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "ПАРКИНГ СЕРВИС" Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фиксни телефон “PHILIPS”; Телевизор “EI NIŠ” 51; Фрижидер “GORENJE”; Замрзивач “GORENJE” 410L; ДВД
  Опис предмета продаје: Фиксни телефон “PHILIPS”; Телевизор “EI NIŠ” 51; Фрижидер “GORENJE”; Замрзивач “GORENJE” 410L; ДВД “SAMSUNG”; Фотеља; Бушилица “Einhel”
  Процењена вредност предмета продаје: 1.000,00; 4.000,00; 6.000,00; 9.000,00; 1.000,00; 2.500,00; 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 700,00; 2.800,00; 4.200,00; 6.300,00; 700,00; 1.750,00; 2.100,00


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-05-21 10:03:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 12394
  Датум продаје: 2018-06-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 11
  Пословни број судског предмета: И.И-122/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-853/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SZTR LJUBA-INVEST BOGOLJUB MILENOVIĆ PR PARAĆIN
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Земљиште
  Опис предмета продаје: земљиште које се налази у улици Гаврила Принципа број 9, у Крагујевцу, укупне површине 703 м2, на кп бр 4729 КО Крагујевац 3, по листу непокретности 8701 КО Крагујевац 3
  Процењена вредност предмета продаје: 12.421.956,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.695.369,2 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 16:26:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 12393
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-38/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад Београд, Београд, ул. Таковска бр. 2, МБ 17162543, ПИБ 100002887
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 900,00 динара до 1.200,00 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-05-21 09:29:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 12392
  Датум продаје: 2018-06-07
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Пословни број судског предмета: ИИ 726/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 466/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранка Николић Михајловић
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа
  Опис предмета продаје: Кућа са радионицом и надстрешницом
  Процењена вредност предмета продаје: 1.541.363,11
  Почетна цена предмета продаје: 1.078.954,17


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 15:38:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 12391
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И. И. 1/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 7/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раданов Ђура
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Пољопривредна машине
  Процењена вредност предмета продаје: 80.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 40.000,00


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 15:14:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 12390
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 512/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 512/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС Дистрибуција д.о.о.
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Продаја куће
  Процењена вредност предмета продаје: 4.952.291,40
  Почетна цена предмета продаје: 2.476.145,70


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 15:03:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 12389
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И.И. 145/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 112/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредна банка Беогреад А.Д. у стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Продаја куће
  Процењена вредност предмета продаје: 5.306.026,50
  Почетна цена предмета продаје: 2.653.013,25


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2018-05-21 08:55:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 12388
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 10:30 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.570/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.271/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгана Грујичић из Ваљева
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Продаје се аутомобил марке Мерцедес
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 126.000,00 динара


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2018-05-21 08:54:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 12387
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И. 67/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 99/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Илија Ковачевић
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Пословни простор
  Процењена вредност предмета продаје: 10.306.978,52
  Почетна цена предмета продаје: 6.18.187,11


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-05-21 08:31:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 12386
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САНО - САВРЕМЕНА ИСХРАНА ЖИВОТИЊА ДОО НОВИ САД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 433.116,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 216.558,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-05-21 08:04:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 12385
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 37/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-15/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: „OTP BANKA SRBIJA“ А.Д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 динара до 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена покретних ствари износи 50% од процењене вредности ствари. Цена покретних ствари се слободно уговара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-05-19 16:50:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 12384
  Датум продаје: 2018-06-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИв-131/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-204/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Generali osiguranje Srbija ADO Beograd"
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку о првој продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 410.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 08:19:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 12383
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.24/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.29/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Општина Књажевац
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv sony, регал браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-06-04 14:47:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 12382
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.А682/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС Дистрибуција ДОО Београд
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ха
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: кп.бр.10379 површине 0.18,00ха по култури њива 3.класе у мзв.Тимок, део 1/1 , лист непокретности 1683 КО Подгорац
  Процењена вредност предмета продаје: 900 евра
  Почетна цена предмета продаје: 450 евра


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-06-15 22:03:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 12381
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И Ив.423/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.221/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767