ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1819 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Станко Филиповић
  Датум и време постављања: 2018-09-18 07:34:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/28
  Е-маил адреса: stankovr@hotmail.com
  Контакт телефон: 0631661625
  ПИБ: 107576836
  Матични број: 62840412

  Број записа у бази: 15527
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.12Б/28, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И.228/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.А781/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сузана Ивановић
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Пластична гарнитура, тросед, две фотеље и сточић, телевизор и угаона гарнитура, тросед, двосед и фотеља
  Процењена вредност предмета продаје: 42.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 29.400,00


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-09-17 21:42:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 15526
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И И.267/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.55/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности у својини извршног дужник (обим удела 1/1)
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности бр. 448 КО Бачка Топола-град
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност ближе одређена у Закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-09-17 21:32:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 15525
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И И.176/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.29/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "EUROBANK" AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двособан стан
  Опис предмета продаје: Предмет продаје детаљно описан у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-09-17 16:50:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 15524
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-1212/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-45/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРОИЗВОДНО ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ДОО АЛБАТРОС ММ, ШИД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: путничко возило, моторна тестера, мотрона косачица, расипач, прекрупач, приколица, двобразни плуг, сетоспремачи, приколица, ваљак, тањирача
  Процењена вредност предмета продаје: 749.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 524.300,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-09-17 16:14:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 15523
  Датум продаје: 2018-10-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 34/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 28/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђорђе Јанков
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10.000 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Цигле, старе, циглана Путинци
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 дин.


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-09-17 15:23:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 15520
  Датум продаје: 2018-10-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А155/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka АД Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-09-17 15:07:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 15519
  Датум продаје: 2018-10-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А26/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВРЕБАЛОВ АГРАР" ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-09-17 14:57:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 15518
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-482/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП"КОМУНАЛАЦ"ИНЂИЈА, Инђија, ул. ВОЈВОДЕ СТЕПЕ бр. 20/ 3, МБ 08584877, ПИБ 101613376
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Косилица за сено марке 'ИМТ', половна, црвене боје
  Опис предмета продаје: Косилица за сено марке 'ИМТ', половна, црвене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 26.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.000,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-10-11 15:41:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 15517
  Датум продаје: 2018-10-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3, сутерен
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-9744/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3041/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: CNC Машина за резање метала Plasma, тип NK 2500, PL 4000, 5,5 kw, година производње 2012, стање половна; Ултразвучни апарат за мерење лима кпл Kraut Kraner USM 35 са пратећим пуњачем, сондом и кофером-стање полован; Ултразвучни апарат за мерење дебљине наноса-стање полован; Брусилица-без ознака, стање половна; Брусилица, Devalt, стање половна; Мерач температуре Trotec br 20, стање полован...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-09-17 14:54:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 15516
  Датум продаје: 2018-10-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 256/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИНДУСТРИЈА СМРЗНУТЕ ХРАНЕ "ФРИКОМ" ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-09-17 14:38:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 15515
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-243/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГАС-ФЕРОМОНТ А.Д., Стара Пазова, ул. Бранка Радичевића бр.67, МБ 08258384, ПИБ 100534038
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Гасни котао 'Radijaror', полован
  Опис предмета продаје: Гасни котао 'Radijaror', полован
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00


  Оглас поставио: Ивана Жугић
  Датум и време постављања: 2018-09-17 14:28:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Kарађорђева 25/6
  Е-маил адреса: ivanazugic75@gmail.com
  Контакт телефон: 0643820273
  ПИБ: 107593729
  Матични број: 62852950

  Број записа у бази: 15514
  Датум продаје: 2018-10-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Иване Жугић, Карађорђева 25/6, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив-224/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.-57/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оpportunity banka
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Продаја пољопривредног земљишта на парцели број 1091, Липак, пашњак 3. класе, површине 46а 55м2, на парцели број 1092, Липак, њива 3. класе, површине 27а 96 м2, на парцели број 1095/2, Липак, њива 3, површине 01ха 09а 54м2
  Процењена вредност предмета продаје: 846.630,00
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-09-17 14:04:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 15512
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-355/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП"КОМУНАЛАЦ"ИНЂИЈА, Инђија, ул. ВОЈВОДЕ СТЕПЕ бр. 20/ 3, МБ 08584877, ПИБ 101613376
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бицикл, полован, зелено-црвене боје; Столица, пластична, половна, браон боје, комада 4; Сто, пластич
  Опис предмета продаје: Бицикл, полован, зелено-црвене боје; Столица, пластична, половна, браон боје, комада 4; Сто, пластичан, браон боје, полован
  Процењена вредност предмета продаје: 4.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.400,00


  Оглас поставио: Александар Вуловић
  Датум и време постављања: 2018-09-17 13:53:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Мосорска 3а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vulovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691906261
  ПИБ: 108017366
  Матични број: 63141941

  Број записа у бази: 15511
  Датум продаје: 2018-10-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Билећка бр. 56а, Београд
  Пословни број судског предмета: Ии 507/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 295/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Термоградинг" Привредно друштво за производњу, промет и услуге доо
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: пољопривредно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 60.195.300,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.136.710,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-17 13:36:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 15510
  Датум продаје: 2018-10-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36
  Пословни број судског предмета: И.И. 196/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 196/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миле Антић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ТВ марке SAMSUNG , 2. Комплет-тросед двосед фотеља , браон – наранџасте боје - скај, 3. Собни сто
  Опис предмета продаје: SAMSUNG, новије производње, плазма величине дијагонале 80 цм , 2. Комплет-тросед двосед фотеља , браон – наранџасте боје - скај , 3. Собни сточић , браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-09-17 13:34:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 15509
  Датум продаје: 2018-10-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: ИИ 307/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 2 И.И.159/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: doo "Green life agrar"
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: краве расе Холштајн црвени
  Процењена вредност предмета продаје: за сваку појединчну покретну ствар у избосу од 153.400, динара
  Почетна цена предмета продаје: 60 % од сваке појединачне процењене вредности


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-09-17 13:15:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 15508
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета: Ив-38/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-А163/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JT INTERNATIONAL AD SENTA, Сента, ул. Суботички друм бр. 17, МБ 08052441, ПИБ 101102656
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сушара за дуван 'Т-60', половна, година производње 2001.
  Опис предмета продаје: Сушара за дуван 'Т-60', половна, година производње 2001.
  Процењена вредност предмета продаје: 708.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 354.000,00


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-09-17 12:14:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 15507
  Датум продаје: 2018-10-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 21 ИИв-772/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-1/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGROFEROCOOP ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ТЕМЕРИН
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: Тањирача ТВП 2.8 610
  Процењена вредност предмета продаје: 322.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 225.400,00


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2018-09-17 11:32:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202492
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 15506
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.И. 204/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 201/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Енерго Стронг ДОО Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Багер 2. Багер 3. Багер
  Опис предмета продаје: 1. Багер марке - LIUGONG модел - CLG906C; 2. Багер марке - LIUGONG модел - CLG906C 3. Багер - радна машина марке - CAT модел - 322NL
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 1.125.000,00 динара; 2. 1.180.000,00 динара; 3. 1.065.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. 787.500,00 динара; 2. 826.000,00 динара; 3. 745.500,00 динара


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2018-09-17 10:15:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 15504
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Нишу 6 И-и-3520/2017 од 07.04.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-180/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубинка Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Покретна имовина
  Процењена вредност предмета продаје: 429.590,00
  Почетна цена предмета продаје: 70%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767