ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-07-16 15:08:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 13888
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И 596/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 107/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1/2 сувласничког дел
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 сувласничког дела непокретности; породична сстамбена зграда у Ср. Митровици, ул. Ђуре Јакшића бр
  Опис предмета продаје: 1/2 сувласничког дела непокретности; породична сстамбена зграда у Ср. Митровици, ул. Ђуре Јакшића бр.14, 62м2, кат.парц.број 3952/1
  Процењена вредност предмета продаје: 1.003.372,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: 602.023,38 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 11:16:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 13887
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.бр. 96/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3395/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милован Ристић
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.500,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-08-10 14:38:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 13886
  Датум продаје: 2018-08-30
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 7905-459/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 5255/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика, Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-07-16 14:40:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 13884
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 1 Ии-27/2018 од 05.02.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 38/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миломир Мачкић, Кикинда, ул. Краља Петра Првог бр. 89, ЈМБГ 0907983840006
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: рушевни објекат
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 3899 КО Кикинда парцела број 2482/1 број зграда 1 број посебног дела 89/1, ½ дела трособног стана у Кикинди улица Краља Петра Првог 89 на износ од 420.000,00 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 420.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-07-16 14:32:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 13883
  Датум продаје: 2018-09-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 519/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕРМОКЛИМА - ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 6734 КО Кикинда
  Процењена вредност предмета продаје: 3.730.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.611.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-08-10 14:04:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 13882
  Датум продаје: 2018-08-30
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 19411-362/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк А114/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика,Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.500,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-07-16 13:43:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13880
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 42/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 66/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Б2 ХОЛДИНГ КАПИТАЛ ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословна зграда
  Опис предмета продаје: пословна зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 12.409.467,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.686.626,9 динара


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-07-16 13:08:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 13879
  Датум продаје: 2018-08-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ 856/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 24/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Отп банка
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Трособан стан бр. 14, на четвртом спрату стамбено пословне зграде, површине 84 м2, на кат.парцели 6917/4, у ул. Браће Јовандића бр. 7 у Новом Саду, ЛН 11125 кО Нови Сад 1
  Процењена вредност предмета продаје: 8.505.382,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.953.797,54 динара


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2018-07-16 12:51:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 13878
  Датум продаје: 2018-08-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра Првог 133, Свилајнац
  Пословни број судског предмета: И.И 56/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 14/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Манић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Волво кашика за копање, Волво кашика за копање дренажних канала
  Опис предмета продаје: - Волво кашика за копање ширине 580cm, дубине 500cm, висине 600cm, у процењеној вредности од 98.650, динара; - Волво кашика за дренажу копање-дренажних канала ширине 1500cm, дубине 300cm, висине 500cm, у процењеној вредности од 135.540,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: - Волво кашика за копање ширине 580cm, дубине 500cm, висине 600cm, у процењеној вредности од 98.650, динара; - Волво кашика за дренажу копање-дренажних канала ширине 1500cm, дубине 300cm, висине 500cm, у процењеној вредности од 135.540,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: почетна цена износи 70% појединачно процењених непокретности


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-07-16 11:29:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 13876
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Зам 3/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ORIGINAL SOLUTION CORP" из Вршца
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: два стана и четири гаражна места y Београду, општина Палилула
  Опис предмета продаје: 1 ) стана, број посебног дела 2, евиденцијски број 10, спратности Су+П+1+Пк, површине 245 м2, у улици Флоре Сендс бр. 13 у Београду, на катастарској парцели број 21655/1 КО Савски венац, све уписано у лист непокретности бр. 3910 КО Савски венац, која је непокретност сада својина привредног друштва "New valley investments limited DOO" Београд, Палилула из Београда, ул. Стеријна бр. 11 бб, матични број: 21152200, ПИб: 10926660; 2 ) стана, број посебног дела 3, евиденцијски број 11, спратности Су+П
  Процењена вредност предмета продаје: 102.262.763,04
  Почетна цена предмета продаје: 71.583.934,13


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-07-16 10:59:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 13875
  Датум продаје: 2018-07-31
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 343/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 255/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЂОРЂЕ ЂУРИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПУТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО
  Опис предмета продаје: OPEL ASTRA, 1.6 TWINPORT, год. производње 2005, рег. ознака RU 019-MO
  Процењена вредност предмета продаје: 201.957,89 ДИН
  Почетна цена предмета продаје: 141.370,52 ДИН


  Оглас поставио: Јасмина Крстић
  Датум и време постављања: 2018-07-16 10:24:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
  Е-маил адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645679209
  ПИБ: 108301770
  Матични број: 63358797

  Број записа у бази: 13874
  Датум продаје: 2018-07-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косанчићева бр.3 лок 5
  Пословни број судског предмета: 21-ИИ-148/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ75/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНА БАНКА БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, површине 141,00 м2, укупне нето површине 190,00 м2, стојећа на КП 7908/97 КО Пожаревац
  Процењена вредност предмета продаје: 6.445.410,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.511.787,00


  Оглас поставио: Јасмина Крстић
  Датум и време постављања: 2018-07-16 10:16:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
  Е-маил адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645679209
  ПИБ: 108301770
  Матични број: 63358797

  Број записа у бази: 13873
  Датум продаје: 2018-08-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косанчићева бр.3 лок 5
  Пословни број судског предмета: 21-ИИ-141/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ49/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Магдалена Трајчевић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Двособан стан, Пожаревац, ул. Табачка чаршија 2, уписан у лист непокретности 5426, број парцеле 1286/1 КО Пожаревац
  Процењена вредност предмета продаје: 4.300.533,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.150.266,50


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 10:02:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 13872
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии. 431/15
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.60/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије - Гарантни фонд Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: замрзивач сандучар, бакарни лампек, фрижидер, замрзивач сандучар, веш машина, Лцд Тв, веш машина, Цр
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 60% утврђене вредности  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 11:44:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 13871
  Датум продаје: 2018-09-12
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии. 93/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии. 58/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: " Генерали Осигурање Србија " А.Д.О. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ближе у закључку
  Опис предмета продаје: фрижидер сандучар, моторна бургија
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-07-16 08:20:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 13870
  Датум продаје: 2018-08-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ-3564/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1626/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Божидар Цекић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда у Нишу, ул. Добриле Трајковић бр. 1, површине 121,90 м2, изграђене на катастарској парцели бр. 1633/1, уписана као зграда бр. 1 у листу непокретности бр. 399 КО Ниш - Ћеле Кула
  Процењена вредност предмета продаје: 6.621.310,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.634.917,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-07-14 16:44:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 13869
  Датум продаје: 2018-08-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5 ИИВ 31/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 91/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гетрако ДОО Бољевци
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 28
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трпезарисјки сто, столице дрвене, тросед, двосед, фотеља, регал, комода, ТВ, КОМОДА, ДВОСЕД, ТАБУРЕ,
  Опис предмета продаје: трпезарисјки сто, столице дрвене, тросед, двосед, фотеља, регал, комода, ТВ, КОМОДА, ДВОСЕД, ТАБУРЕ, ТРОСЕД, СТОЧИЋ, ДВОКРИЛНИ ОРМАР, ОРМАР, КОМОДА
  Процењена вредност предмета продаје: 161.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 113.050,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-07-14 16:39:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 13868
  Датум продаје: 2018-08-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: I 5 ИИВ 2/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 76/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Doners club Internacional u stecaju
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор,полица,комода,комода,клима уређај,кухињски елемент- горњи и доњи, микроталсна пећница
  Опис предмета продаје: телевизор,полица,комода,комода,клима уређај,кухињски елемент- горњи и доњи, микроталсна пећница
  Процењена вредност предмета продаје: 90.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 63.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-07-14 13:26:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 13867
  Датум продаје: 2018-08-02
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 181/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 114/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Имре Шипош предузетник, производња меса и месних производа и трговина ШИПОШ Мали Иђ
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 KOM
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине за прераду меса и машина за прање судова
  Опис предмета продаје: Ледомат марке Маја, Лодна, Кожуљарка, Машина за млевење меса, сто, Виљушкар, Шкаф 2 комада, Казан за шурење, сто, саламорезница, машина за прање судова марке
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.545, 00 динара до 70.910,70 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.063,66 динара до 21.273,21 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-07-14 13:07:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 13866
  Датум продаје: 2018-08-02
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 36/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 70/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА СТЕПАНОВ-ВЕТ
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: Телевизор марке Vox, Монитор марке Samsung
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара до 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 5.000,00 до 10.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767