ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-09-18 14:23:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 15549
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: 35 ИИв бр. 81/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 131/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: тракторска приколица
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-18 14:21:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15548
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-482/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина “Končar WM065RI”, Телевизор “Neo” 51 “, Регал, Кауч
  Опис предмета продаје: Веш машина “Končar WM065RI”, Телевизор “Neo” 51 “, Регал, Кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00, 5.000,00, 5.000,00, 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00, 2.500,00, 2.500,00, 3.000,00


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2018-09-18 14:12:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 15547
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: иив 2002/2014
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 46/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'Хемикс' д.о.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком,
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор ИМТ 539, аутомизер, тањирача, млин за кукуруз, аутоматизер, приколица за ауто
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,00 динара, 30.000,00 динара, 50.000,00 динара, 12.000,00 динара, 100.000,00 динара, 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 108.000,00 динара, 18.000,00 динара, 30.000,00 динара, 7.200,00 динара, 60.000,00 динара, 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2018-09-18 14:10:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 15546
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева бр. 111
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 67/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.107/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OPPORTUNITY BANKA A.D.
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности - друго усмено јавно надметање
  Опис предмета продаје: 1. шума 6. класе, 80а79м2, к.п. 2002, 2. Ливада 5. класе, 43а05м2, к.п. 2004, 3. шума 6. класе, 33а45м2, к.п. 2005, 4. Њива 8. класе, 34а28м2, к.п. 2008, 5. Пашњак 6. класе, 38а43м2, к.п. 2009, 6. Шума 6. класе, 27а28м2, к.п. 2010, све уписано у ЛН 1096 Осеченица,
  Процењена вредност предмета продаје: 1. - 650.786,07 динара, 2. - 433.474,75 динара, 3. - 269.449,12 динара, 4. - 172.584,37 динара, 5. 270.869,45 динара, 6. 219.748,04 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. - 325.393,04 динара, 2. - 216.737,38 динара, 3. - 134.724,56 динара, 4. - 86.292,19 динара, 5. 135.434,73 динара, 6. 109.874,02 динара


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2018-09-18 14:08:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 15545
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: 3 иив 55/2014
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 42/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'Хемикс' д.о.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ауто Голф 2, трактор ИМТ 539
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 130.000,00 динара, 170.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 78.000,00 динара, 102.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-09-18 13:32:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 15544
  Датум продаје: 2018-10-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин - Трг др Зорана Ђинђића 8
  Пословни број судског предмета: 24Ипв.(И)53/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-52/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИВАНКА РАДИН
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда површине 75 метара квадратних - Земљиште уз зграду и други објекат површине 5 ари - Њива прве класе површине 6 ари и 25 метара квадратних Лист непокретности бр.844 К.О. Ботош парцела бр. 737/1 укупне површине 12 ари
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-09-18 13:20:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 15543
  Датум продаје: 2018-10-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин - Трг др Зорана Ђинђића 8
  Пословни број судског предмета: 24 Ии.763/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-192/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење за дечији спорт,рекреацију и едукацију "КАСТА" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбрна зграда површине 140 метара квадратних саграђена на парцели бр.1410/32 уписана у лист непокретности бр. 1417 К.О Српски Елемир површине 11 ари и 24 метра квадратна
  Процењена вредност предмета продаје: 1.775.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.242.500,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-09-18 13:12:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 15542
  Датум продаје: 2018-10-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин - Трг др Зорана Ђинђића 8
  Пословни број судског предмета: I -6 Ии 105/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-45/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRA
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда пов.84 метара квадратних - Помоћне зграде површине 22 метра квадратна метра - Помоћне зграде површине 11 метара квадратних - Помоћне зграде површине 6 метара квадратних Ново Милошево саграђени на катастарској парцели бр. 3958 укупне пов. 4 ара и 77 метара квадратних а квадратних
  Процењена вредност предмета продаје: 743.546,16
  Почетна цена предмета продаје: 520.482,31


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-09-18 13:00:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 15541
  Датум продаје: 2018-10-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин - Трг др Зорана Ђинђића 8
  Пословни број судског предмета: 4Ии.69/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А-46/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије - Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Земљиште под зградом - објектом укупне површине 1 ар 26 метара квадратних уписано у Лист непокретности бр.1409 К.О.Наково парцела бр. 24/2
  Процењена вредност предмета продаје: 18.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.160,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 10:50:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 15540
  Датум продаје: 2018-11-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: I-6 Ii 446/17
  Број предмета јавног извршитеља: I.I.156/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DUVAN A.D. LJUBOVIJA
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТФТ монитор, JVC појачало, гасни бојлер Vaillant, апарат за лимунаду Уголини и уљани радијатор FOX
  Опис предмета продаје: ТФТ монитор, JVC појачало, гасни бојлер Vaillant, апарат за лимунаду Уголини и уљани радијатор FOX
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 165.000,00 дин - детаљнијие у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 82.500,00 дин - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-09-18 12:12:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 15539
  Датум продаје: 2018-12-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3,Шабац
  Пословни број судског предмета: 5 Ии бр. 62/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 47/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕОС МАТРИКС ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описана у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описана у закључку


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-18 12:11:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 15538
  Датум продаје: 2018-10-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари корзо 36/3, у Пожаревцу
  Пословни број судског предмета: И.Ив-бр.12/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ- 100/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО "НИК ЕЛЕКТРО" Петровац на Млави,
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Моторно возило марке RENAULT MEGAN
  Опис предмета продаје: 1. Моторно возило марке RENAULT MEGAN, црвене боје регистрован, EURO euro dizel, године производње 2002
  Процењена вредност предмета продаје: 236.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.500,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-09-18 12:04:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 15536
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 6-ИИ-985/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-683/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослав Д.Томић, Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: сушара за дуван 96 рамова
  Процењена вредност предмета продаје: 500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 350.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2018-09-18 11:56:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 15534
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 111/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'Телеком Србија' а.д.
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор и баштенски пластични сто са 6 столица и пластичним двоседом
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00 динара, 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.600,00 динара, 4.900,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-09-18 11:49:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 15533
  Датум продаје: 2018-10-16
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 141/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "EOS MATRIX" ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-18 11:36:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15532
  Датум продаје: 2018-10-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-668/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Quadro” 51 i Замрзивач “Obod” вертикални Веш машина “Obod” ДВД систем 5/1
  Опис предмета продаје: Телевизор “Quadro” 51 i Замрзивач “Obod” вертикални Веш машина “Obod” ДВД систем 5/1
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 8.000,00 8.000,00 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2500,00 4.000,00 4.000,00 1.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-09-18 11:15:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 15531
  Датум продаје: 2018-09-26
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 514/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 199/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела са објекто
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 2178/18 са породичном стамбеном зградом, К.О. Нови Бановци
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 2178/18 са породичном стамбеном зградом, К.О. Нови Бановци
  Процењена вредност предмета продаје: 11.303.869,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 40.000 еура


  Оглас поставио: Марина Стеванчевић
  Датум и време постављања: 2018-09-18 10:18:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Цара Душана 11
  Е-маил адреса: izvrsitelj.stevancevic@gmail.com
  Контакт телефон: 063562105
  ПИБ: 108588588
  Матични број: 63557358

  Број записа у бази: 15530
  Датум продаје: 2018-10-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 11, Чачак
  Пословни број судског предмета: И-407-17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-240/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Данка Богдановић
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Уређаји за обраду хране
  Опис предмета продаје: Машина за млевење меса;прохромска фритеза;пећница за печење пилића;ресторански фрижидер;вага;сто за обраду хране;мешаона за производњу кобасица;плински шпорет;ледомат;
  Процењена вредност предмета продаје: 496.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 347.200,00


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2018-09-18 09:44:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0216614638
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 15529
  Датум продаје: 2018-10-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Железничка 42/1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 543/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.132/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "АЛПРОМ" д.о.о. Футог
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: дрвени клуб сто, комплет кухиња, лцд телевизор "ВИВАХ", веш машина "БЕКО"
  Процењена вредност предмета продаје: 56.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00 дин


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-09-18 08:54:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 15528
  Датум продаје: 2018-10-11
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ив 125-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 11-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП Банка Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 19 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: ТВ, тросед, двосед, фотеља
  Процењена вредност предмета продаје: 213.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 149.450,00 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767