ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-10-19 09:08:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 7236
  Датум продаје: 2017-11-10
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костић 2
  Пословни број судског предмета: И.И 226-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1045-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГОРАН ЂОРЂЕВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: клима "Vox", трпезаријски сто, трпезаријске столице-6 комада, телевизор "Sony", гарнитура за седење-
  Опис предмета продаје: клима "Vox", трпезаријски сто, трпезаријске столице-6 комада, телевизор "Sony", гарнитура за седење-два двоседа и фотеља, трпезаријски сто, трпезаријске столице
  Процењена цена предмета продаје: клима "Vox"-10.000,00 динара, трпезаријски сто-8.000,00, трпезаријске столице-6 комада-4.000,00 динара по комаду, телевизор "Sony"-50.000,00 динара, гарнитура за седење-два двоседа и фотеља-30.000,00 динара, трпезаријски сто-8.000,00 динара, трпезаријске столице-6 комада-4.000,00 динара по комаду
  Почетна цена предмета продаје: клима "Vox"-7.000,00 динара, трпезаријски сто-5.600,00, трпезаријске столице-6 комада-2.800,00 динара по комаду, телевизор "Sony"-35.000,00 динара, гарнитура за седење-два двоседа и фотеља-21.000,00 динара, трпезаријски сто-5.600,00 динара, трпезаријске столице-6 комада-2.800,00 динара по комаду


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2017-10-19 07:41:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 7235
  Датум продаје: 2017-11-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Дљин ББ, Општина ЛУчани
  Пословни број судског предмета: И 656/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 95/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "НС Експорт"
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: половни кућни инвентар
  Опис предмета продаје: веш машина ЕИ Ниш, шпорет Слобода, Кауч црвени, машина за судове Горење стари тип
  Процењена цена предмета продаје: 24.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.800,00


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2017-11-20 10:39:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 7234
  Датум продаје: 2017-12-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-1337/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 208/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRAEUS BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор
  Опис предмета продаје: Пословни простор
  Процењена цена предмета продаје: 384.212.396,30 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 192.106.198,15 дин.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-11-20 08:59:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 7233
  Датум продаје: 2017-12-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-649/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-224/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Влада Младеновић ПР TRGOVINSKA RADNJA-DRAGSTOR AS VLADA MLADENOVIĆ PR ALEKSINAC
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Комода, Зидна полица, Подностојећа полица, Судопера, Дигитална вага марке "SHOLLEX ACLAS", Вертикална расхладна витрина са ознаком "Књаз Милош", Вертикална расхладна витрина са ознаком "Јelen", Вертикална расхладна витрина са ознаком "Rosa", Вертикална расхладна витрина са ознаком "Coca Cola"...
  Процењена цена предмета продаје: 174.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 87.000,00


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 13:32:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 7232
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: И.и.15/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 13/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марко Радивојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1 крава без ИД броја, 1 теле без ИД броја
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 07.11..2017
  Процењена цена предмета продаје: 165.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2017-10-18 14:59:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 7231
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: КАНЦЕЛАРИЈА ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА СЛОБОДАНА ЖИВАНОВА, ФУТОШКА 1А, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: И ИВ 990/2017 од 13.07.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: И ИВ 327/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЛОБОДАН ЖИВАНОВ
  Надлежни суд: Виши суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 1. класе, њива 3. класе, њива 4. класе, њива 5. класе, виноград 2. класе, њива 3. класе уписан
  Опис предмета продаје: Њива 1 класе, површине 4 а 35 м2, потес Село, к. парцела бр. 688, Њива 3 класе, површине 59 а 49 м2, потес Телек, к. парцела бр. 2648, Њива 5. класе, површине 20 а 37 м2, потес Телек, к. парцела бр. 2648, Њива 4 класе, површине 45 а 67 м2, потес Рит, к. парцела бр. 4301, Виноград 2. класе , површине 3а 20 м2, потес Телек, к. парцела 689 а све уписано у л. н. број 2013 КО Гложан, Њива 3. класе,потес Ђипови, катастарска парцела број 7912, површина 11.166 м2, уписано у Л.Н. 8013 К.О. Футог
  Процењена цена предмета продаје: 931.738,00
  Почетна цена предмета продаје: 652.216,60


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2017-10-18 14:59:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 7230
  Датум продаје: 2017-11-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 583/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'PWW' д.о.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничи аутомобил марке Форд монде
  Опис предмета продаје: 1989 годиште, регистрован
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-10-18 14:53:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 7228
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета: Иив.30/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.253/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 20
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизори баштенски тросед, љуљашка телевизор мотор за чамац компресор за прање возила мешалица за
  Опис предмета продаје: телевизор марке „Samsung“, тип „CRT“, баштенски тросед, љуљашка метални сто за башту, са четири металне баштенске столице мотор за чамац, марке „Johnson“, компресор за прање возила мешалица за бетон метални рамови за пластеник , бројно стање 13 комада електрични цекулар за дрва ањирача фреза са ознаком „ТROY-BILY“ тип „TBT 380“, виљушкар, палетар, са ознаком „PRAMAC“, брусилица са сталком шпорет на дрва, марке „FAVORIT“, трпезаријски сто, дрвени са четири тапациране столице дрвена витрина т
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00 динара, 25.000,00 динара 12.000,00 динара, 12.000,00 динара, 6.000,00 динара, 40.000,00 динара, 30.000,00 динара, 36.000,00 динара, 60.000,00 динара, 30.000,00 динара, 12.000,00 динара, 24.000,00 динара, 20.000,00 динара, 7.000,00 динара, 15.000,00 динара, 20.000,00 динара, 1
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 динара, 12.500,00 динара, 6.000,00 динара, 6.000,00 динара, 3.000,00 динара, 6.000,00 динара, 20.000,00 динара, 15.000,00 динара, 18.000,00 динара, 30.000,00 динара, 15.000,00 динара, 6.000,00 динара, 12.000,00 динара, 10.000,00 динара, 3.500,00 динара, 7.500,00 динара, 10.000,00 динара, 5.


  Оглас поставио: Никола Цветковић
  Датум и време постављања: 2017-10-18 14:41:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пaшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 7227
  Датум продаје: 2017-11-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Зајечар, ул. Николе Пашића 124
  Пословни број судског предмета: 2.И Ив-400/2016 од 26.12.2016.
  Број предмета јавног извршитеља: 226-И.ИВ-А150/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OPPORTUNITY BANKA AD, NOVI SAD, Нови Сад, ул. Булевар ослобођења 2 а, МБ 08761132, ПИБ 101643574
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Клима уређај марке -Midea , унутрашња и спољашна јединица Телевизор марке-Sony , дијагоналае 50см. Дигиталнои сат Грамофон са појачалом и два звучника , iHi-Fi 160 /Sanyo/ Парфем -Laxuria /за мушкарце/ , 100мл. 21 комад. /650din/kom./ Микрoталасна пећ марке-Far
  Процењена цена предмета продаје: 41.150,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.805,00


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-11-15 16:05:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 7226
  Датум продаје: 2017-12-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И И-856/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-510/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бојан Марковић, Бољевац
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покретне ствари затечене у кући извршног дужника , према закључку о јавној продаји. Ствари су коришћене .
  Процењена цена предмета продаје: 56.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.250.00


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2017-10-18 14:37:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 7225
  Датум продаје: 2017-11-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 760/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'PWW' д.о.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, кожна гарнитура
  Опис предмета продаје: у исправном стању
  Процењена цена предмета продаје: 25.000,00 динара, 45.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 динара, 31.500,00 динара


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2017-10-18 14:28:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: 25230 Кула, Маршала Тита 246д
  Е-маил адреса: veljkoguberinic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649331127
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 7223
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Маршала Тита 246 д, Кула
  Пословни број судског предмета: ИИв 115/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 32/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштво са ограниченом одговорношћу "Агро Село" трговина и организовање производње Бачко Градиште
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива прве класе, површине 57а 03м2-пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: њива 1. класе „Јарош“, површине 57а 03 м2, на парцели бр.3382 уписана у лист непокретности 2321 к.о. Турија, пољопривредно земљиште у власништву Миланков Славка у 1/1 дела
  Процењена цена предмета продаје: 1.064.974,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 532.487,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-10-18 14:09:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 7221
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-519/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А2946/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Станковић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 34 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Телевизор SHNEIDER црт дијагонала 52 cm, Комода за телевизор, Замрзивач сандучар, хоризонтални 410 l, без ознаке модела, Веш машина EIDA S.18.S, Пећ на чврсто гориво,без ознаке, Сто од иверице са фиоком и комодама црне боје, Гитара акустична са жицама, без ознаке, Црт телевизор NEO, DVD PLAYER, Уљани радијатор, Уљани радијатор ELIN, Компјутерски сто, Rаднa столицa, Компјутер са монитором SAMSUNG...
  Процењена цена предмета продаје: 381.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 266.980,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-10-18 13:42:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 7219
  Датум продаје: 2017-11-07
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.нт 44/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.нт 44/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 16:09:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Кнегиње Зорке бр. 2
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 7218
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Теразије бр. 43 спрат 1, стан 2.
  Пословни број судског предмета: И 6ИИ 1780/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ1134/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: „ДУГА АД“ ИНДУСТРИЈА БОЈА И ЛАКОВА
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разне покретне стваи
  Опис предмета продаје: 1. Моторно возило, марке „ТАМ“, 2. Гелендери од кованог гвожђа, 3. Гвоздени рамови и гвоздена врата ( метална ), 4. Приколица за кола „СТЕМА“, 5. Контејнер за шпон, 6. Металне кадице, 7. Радни сто, гвоздени са стегом, 8. Четри, мала, радна стола са једном стегом, 9. Киоск, 10. Возни помоћни део
  Процењена цена предмета продаје: 211.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 147.700,00 динара


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2017-10-18 12:40:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Браничевска 1/6
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0606146494
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 7217
  Датум продаје: 2017-11-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Браничевска 1/6,12000 Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И 331/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 29/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Ступар
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторно возила
  Опис предмета продаје: Мерцедес бенз, тип вито 12 цди, произведен 2002. године, рег ознаке PO-058-TI
  Процењена цена предмета продаје: 500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 250.000,00 динара


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2017-10-18 12:35:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 7216
  Датум продаје: 2017-11-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-345/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-56/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GRANDE ADRIATIC FOOD DOO LESKOVAC
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор Торпедо
  Опис предмета продаје: Трактор Торпедо, зелене боје, модел-TX 75 06A, број шасије 38207, број мотора 111235, година производње-1989. године, регистарске ознаке ŠIAAH-81
  Процењена цена предмета продаје: 600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 420.000,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-10-18 12:21:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 7215
  Датум продаје: 2017-11-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А129/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СР "АУТОЛАКИРЕРСКА РАДЊА МИЈАТОВИЋ"
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-10-18 12:05:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 7214
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета: 4-П бр. 1478/2011
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.230/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Лозници
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобили и приколица за аутомобил.
  Опис предмета продаје: Аутомобил марке ,,ZASTAVA SKALA“ 128, без регистарских ознака, у полурасходованом стању, Аутомобил марке ,,ZASTAVA SKALA 128“, без регистарских ознака, у полурасходованом стању, Аутомобил марке ,,OPEL KADETT“, без регистарских ознака, у полурасходованом стању, Приколица за аутомобил, Аутомобил марке ,,ZASTAVA 101“, без регистарских ознака, у полурасходованом стању,
  Процењена цена предмета продаје: 12.000,00 динара 10.000,00 динара 12.000,00 динара 15.000,00 динара 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00 динара 5.000,00 динара , 6.000,00 динара, 7.500,00 динара, 4.000,00 динара.


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2017-11-16 10:41:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 7213
  Датум продаје: 2017-12-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Раденка Ракоњца, Цара Лазара 61 локал 3
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 124/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП КРУШЕВАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: Касетофон, пекач за палачинке, фискална каса, дрвени сто.
  Процењена цена предмета продаје: 29.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.300,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767