ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1396 активних, од укупно 5859 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-08-18 16:43:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 5734
  Датум продаје: 2017-09-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарко Димитријевића, ул. Мачванска 1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 3И И-3976/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-854/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослав Бркић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 23 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена цена предмета продаје: 789.115,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 552.380,00 дин.


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-08-18 16:28:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 5733
  Датум продаје: 2017-09-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарко Димитријевића, ул. Мачванска 1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 1И Ив-358/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-118/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослав Цветковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 24 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена цена предмета продаје: 333.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 233.100,00 дин.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-18 15:22:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5732
  Датум продаје: 2017-09-07
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.и 30/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. 30/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање адо
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-18 15:02:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5731
  Датум продаје: 2017-09-07
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 166-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив. 166-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фабрика сточне хране DE HAUS
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-08-18 14:28:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 5730
  Датум продаје: 2017-09-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 142/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 609/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BLUE SERVICE SRL
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: уписан ЛН 6753 КО Сомбор 1
  Процењена цена предмета продаје: 3.543.029,28 динара и 4.556.769,49 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.062.908,78 динара и 1.367.030,84 динара


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-18 14:23:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 5729
  Датум продаје: 2017-09-18
  Време продаје: 15,00
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета: Иив.118/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.443/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пиреус банка
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шпорет на чврсто гориво, телевизор, хоблерица, брусилица, маказе за сечење воћа, прскалица за воће,
  Опис предмета продаје: шпорет на чврсто гориво, марке „Алфа-плам“, као други шпорет у домаћинству, телевизор марке „Samsung“ , хоблерица марке „Баварија Бол 600“, брусилица марке „ ВВОПВ-ерс“, маказе за сечење воћа марке „Вилагер“, прскалица за воће марке „Лена“, 12 литара, косачица на струју марке „Ренда“ два стаклена балона од 108 литара укупне запремине, напуњени ракијом , француски лежај, ормар од медијапана, комода двокрилна, од пуног дрвета, шанк од дрвета, ручни рад , веш машина марке „Gorenje“.
  Процењена цена предмета продаје: 12.000,00 динара, 6.000,00 динара, 10.000,00 динара, 8.000,00 динара, 9.000,00 динара, 8.000,00 динара, 10.000,00 динара, 50.000,000 динара, 20.000,00 динара, 10.000,00 динара, 15.000,00 динара, 7.000,00 динара, 30.000,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00 динара, 3.000,00 динара, 5.000,00 динара, 4.000,00 динара, 4.500,00 динара, 4.000,00 динара, 5.000,00 динара, 25.000,00 динара, 10.000,00 динара, 5.000,00 динара, 7.500,00 динара, 3.500,00 динара, 15.000,00 динара.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-08-18 14:08:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 5725
  Датум продаје: 2017-09-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.и-А80/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Србијанка Миловановић
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Камион"Mercedes"L 406 D , Гранитне плоче 0.5м , Телевизор "Samsung 42" , Замрзивач "Gorenje" 180l ,
  Опис предмета продаје: Камион"Mercedes"L 406 D , Гранитне плоче 0.5м , Телевизор "Samsung 42" , Замрзивач "Gorenje" 180l , Веш машина "Gorenje" , Брусилица "Bosch"
  Процењена цена предмета продаје: 180.000,00 , 180.000,00 , 35.000,00 ,15.000,00 , 20.000,00 , 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 126.000,00 , 126.000,00 , 24.500,00 , 10.500,00 , 14.000,00 , 7.000,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-08-18 13:54:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 5724
  Датум продаје: 2017-09-14
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: 1 Иив 276/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 71/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ТВ „LG“ “ 32 ; Микроталасна „FUEGO“ ; Клуб сто ; Орман 4 вертикале ; Округли сталак дрвени ; Циркулар ; Фотеља 2 комада
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 динара ; 2.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 10.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 20.000,00 динара ; 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2017-08-18 13:10:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 5723
  Датум продаје: 2017-09-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Железничка бр. 42, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.Ивк.А108/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.А108/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ИНФОРМАТИКА" НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: телевизор "САМСУНГ" 51 цм, трпезаријски сто (браон боје), веш машина "ГОРЕЊЕ", трпезаријске столице (браон боје)
  Процењена цена предмета продаје: 29.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 14.500,00 дин


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 12:39:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 5722
  Датум продаје: 2017-10-18
  Време продаје: 10:45
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: И.ИВК-119/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-119/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Пијаца Краљево
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1.Телевизор марке „PHILIPS“, лед, црне боје, величине око 32 инча; 2. Дводелна витрина, црне боје са стакленим крилима; 3. Рачунари десктоп 3 ком. са једним монитором 19 инча, тфт; 4. Сточић за рачунар, браон боје; 5. Регал, црне боје, дводелни; 6. Монитор марке „ASVS“, црне боје; 7. Радни сто за рачунар, плаве боје; 8. Рачунар десктоп са монитором тфт.
  Процењена цена предмета продаје: од 1.000,00 динара до 33.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 300,00 динара до 9.900,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-08-18 12:24:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 5720
  Датум продаје: 2017-09-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-А996/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" , Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"LG"55cm ,Микроталасна "FUEGO" , Електични шпорет"Internacional" , сто и шест столица
  Опис предмета продаје: Телевизор"LG"55cm ,Микроталасна "FUEGO" , Електични шпорет"Internacional" , сто и шест столица
  Процењена цена предмета продаје: 5,000.00 , 4,000.00 , 9,000.00 , 5,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 2,500.00 , 2,000.00 , 4,500.00 , 2,500.00


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-08-18 12:14:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 5719
  Датум продаје: 2017-09-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.64-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радовић Милан
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 3.099.476,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.549.738,00 динара


  Оглас поставио: Никола Цветковић
  Датум и време постављања: 2017-08-18 12:12:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пaшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 5718
  Датум продаје: 2017-09-06
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Зајечар, ул. Николе Пашића 124
  Пословни број судског предмета: /
  Број предмета јавног извршитеља: 226-И.ИВК-А455/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JAVNO PREDUZEĆE ZA STAMBENE USLUGE BOR, BOR, Бор, ул. Николе Пашића 14, МБ 07342578, ПИБ 100570082
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Веш машина марке“Mile“ W715 Комода од иверице
  Процењена цена предмета продаје: 22.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.400,00


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-18 07:54:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 5717
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Ул. Дринска 21 Љубовија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И-Ив-301/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕКО РАЂЕВИНА ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, телевизор, регал
  Опис предмета продаје: телевизор марке вег, телевизор марке вокс, регал кућни
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00 дин, 5.000,00 дин, 6.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 дин,3.500,00 дин,4.200,00 дин


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2017-08-17 16:04:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 5716
  Датум продаје: 2017-09-12
  Време продаје: 13:00 h
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевић у ул Булевар Михаила Пупина бр. 165а
  Пословни број судског предмета: ИИ 27/17
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ии 193/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, број зграде 1, спратности Пр1, Пк1, изграђена на к.п. бр.2769 потес Крчевина; - Земљиште под зградом-објектом број 1, површине 79м2, к.п. бр.2769 потес Крчевина; -Земљиште уз зграду -објекат, површине 500м2, к.п. бр.2769 потес Крчевина; -њива 3.класе, површине 4307м2, к.п. бр.2769 потес Крчевина, све уписано у Лист непокретности 1752 К.О Стублине
  Процењена цена предмета продаје: 120.000,000 еур
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00 еур


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2017-08-17 15:43:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 5715
  Датум продаје: 2017-09-14
  Време продаје: 13:00 h
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевић у ул Булевар Михаила Пупина бр. 165а
  Пословни број судског предмета: 5 Ии-206/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ии 216/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIREUS BANK SA
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: објекат пословних услуга подземно-надземне гараже
  Опис предмета продаје: објекат пословних услуга подземно - надземне гараже (број дела парцеле под зградом или објектом 16), у ул. Баба Вишњина бр.38, број етажа: Под земљом:6, Приземље 1,Над земљом:5, на кат. парцели бр.666/1 КО Врачар, уписан у Листу непокретности 928 КО Врачар
  Процењена цена предмета продаје: 7.200.000,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 3.600.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-08-17 14:29:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 5713
  Датум продаје: 2017-09-15
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.107/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv lg, плакар за тв
  Процењена цена предмета продаје: 18.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.000,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-08-17 14:19:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 5712
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 633/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Мошорински
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретност уписана у лист непокретности 1196 КО Ботош, парц. бр. 2685/1
  Процењена цена предмета продаје: 2.084.273,41 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.458.991,39 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-08-17 14:16:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 5711
  Датум продаје: 2017-09-15
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.97/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал браонбоје,TV HITACHI
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2017-09-12 10:04:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 5710
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: ИИ 148/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 117/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Ливада 3 класе и њива 3 класе
  Процењена цена предмета продаје: 4.855.384,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.427.692,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767