ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 14:45:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 12591
  Датум продаје: 2018-06-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Пашићева 2, Лозница
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.428/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП СТАРИ ГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 Комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Полица, телевизор, полица
  Опис предмета продаје: Полица за телевизор, телевизор и полица за дневни боравак
  Процењена вредност предмета продаје: 58000
  Почетна цена предмета продаје: 40600


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 14:42:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 12590
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Пашићева 2, Лозница
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.403/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 Комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комода, микроталасна, ормар
  Опис предмета продаје: Комода за дневни боравак, Микроталасна пећница, ормар за дечију собу
  Процењена вредност предмета продаје: 46000
  Почетна цена предмета продаје: 23000


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 14:33:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 12589
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Иив.142/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.75/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Генерали Осигурање Србија А.Д.О.
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторна тестера, електрична косилица, леђна прскалица 3ком,
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 14:30:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 12588
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Пашићева 2, Лозница
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.632/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП СТАРИ ГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 КОМАДА
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, полица, судо машина
  Опис предмета продаје: ТВ САМСУНГ, ПОЛИЦА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК, СУДО МАШИНА НОТРОКИТ
  Процењена вредност предмета продаје: 75000
  Почетна цена предмета продаје: 52500


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 14:28:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 12587
  Датум продаје: 2018-06-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Пашићева 2, Лозница
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.632/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП СТАРИ ГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 КОМАДА
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, полица, судо машина
  Опис предмета продаје: ТВ САМСУНГ, ПОЛИЦА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК, СУДО МАШИНА НОТРОКИТ
  Процењена вредност предмета продаје: 75000
  Почетна цена предмета продаје: 52500


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 14:24:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 12585
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ив.1023/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв. 116/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗР "ДРВОСТИЛ ШАРОЊИЋ"
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: црт монитор "Samsung sync master", штампач, фотеља и двосед, дрвени ормар, ТА пећ, ЛЕД Тв "Vox", укр
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 60% утврђене вредности


  Оглас поставио: Ивана Жугић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 14:14:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Kарађорђева 25/6
  Е-маил адреса: ivanazugic75@gmail.com
  Контакт телефон: 0643820273
  ПИБ: 107593729
  Матични број: 62852950

  Број записа у бази: 12584
  Датум продаје: 2018-06-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Иване Жугић, Карађорђева 25/6, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И.-6293/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-310/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka AD Novi Sad, Bulevar oslobođenja 2a
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: продаја непокретности - на парцелама број 360/2, 364/1, 364/2, 364/3, 364/4, 403/2, 403/2, 403/3, 403/3, 404, 419, 423, 425, 426/2 уписане у лист непокретности број 276 КО Кнежевац
  Процењена вредност предмета продаје: 33.999,75 ЕУРА у динарској противвредности у износу од 4.208.853,59 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 14:13:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 12583
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 456/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТР "РАМАДА" ПР ДУШАН ПЕТРОВ
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 13:54:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 12582
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 4-ИИ-686/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-686/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Филиповић из Шапца
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: теретно моторно возило, тањирача од 24 диска, дрљача од 4 крила, двобразни плуг, цистерна за осоку запремине воде 3200
  Процењена вредност предмета продаје: 885.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 619.500,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 13:51:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 12581
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 182/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 375/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Unicredit Bank
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.786.951,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.250.866,05 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 13:46:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 12580
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Југ Богданова 4/7 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-30/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-35/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "PIRAEUS BANK" А.Д. Београд, Београд, ул. Милентија Поповића бр. 5б, МБ 17082990, ПИБ 100000627
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 174.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 87.000,00


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 13:42:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 12579
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Југ Богданова 4/7 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-257/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-172/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "PIRAEUS BANK" А.Д. Београд, Београд, ул. Милентија Поповића бр. 5б, МБ 17082990, ПИБ 100000627
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 77.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 38.500,00


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 13:35:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 12578
  Датум продаје: 2018-06-12
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 5
  Пословни број судског предмета: 1Ии-773/16
  Број предмета јавног извршитеља: 3И.Ии 527/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Весна Баџић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја
  Опис предмета продаје: 1. кухиња од универа 2. машина за судове 3. апарат за кафу 4. тв полица из два дела 5. телевизор 6. собна лампа 7. тепих 8. фрижидер 9. кухињски елемент 10. аспиратор 11. клуб сто 12. ципеларник 13. ормар 14. тв полица 15. фиокар
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 12.000,00 2. 8.000,00 3. 1.000,00 4.5.000,00 5. 4.500,00 6. 2.500,00 7. 4.000,00 8. 5.000,00 9. 2.000,00 10. 3.000,00 11. 3.000,00 12. 2.000,00 13. 4.000,00 14. 2.000,00 15. 600,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од сваке појединачне процењене вредности


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 13:32:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 12577
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИвк 123/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 123/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари Град"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Ивана Букарица Биуковић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 13:28:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 12576
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 2332/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Невенка Вучинић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двособан стан број 5
  Опис предмета продаје: Двособан стан број 5, 1. спрат, површине 47 м2,
  Процењена вредност предмета продаје: 7.501.071,70
  Почетна цена предмета продаје: 5.250.750,19


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 13:28:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 12575
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 208/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 208/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод Шабац"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-06-14 14:09:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 12574
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Ул. Петра Драпшина бр. 1
  Пословни број судског предмета: I 2 Ии 19/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 9/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто, пећ за грејање, двосед, фотеља на развлачење, комода и телевизор марке Самсунг
  Опис предмета продаје: Сто, пећ за грејање, двосед, фотеља на развлачење, комода и телевизор марке Самсунг
  Процењена вредност предмета продаје: 1.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 900,00 динара


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 12:50:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 12573
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: 1ИИ 421/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 320/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НАТАША ЂОРЂЕВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТЕЛЕВИЗОР 2 КОМАДА, ТРАКТОР МАРКЕ ИМТ 533, МОТОКУЛТИВАТОР ИМТ 506
  Опис предмета продаје: 1) ТЕЛЕВИЗОР GUS LED, 2) ТЕЛЕВИЗОР ORION LED, 3) ТРАКТОР МАРКЕ ИМТ 533 СА КАБИНОМ, 4) МОТОКУЛТИВАТОР ИМТ 506 СА ФРЕЗОМ
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 10.000,00 динара, 2) 9.000,00 динара 3) 240.000,00 динара 4) 36.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 7.000,00 динара, 2) 6.300,00 динара 3) 168.000,00 динара 4) 25.200,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 12:36:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 12572
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-390/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 96/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "UNICREDIT BANK" а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: њива 6. класе површине 63 ара 10 м2, која представља пољопривредно земљиште, број парцеле 2806/2, потес Врбовац, ЛН 972 К.О. Губеревац
  Процењена вредност предмета продаје: 188.669,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-06-22 15:29:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 12571
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kancelarija Javnog izvrsitelja Irene Zivkovic, Brijanova 1/13 Krusevac
  Пословни број судског предмета: ИИ 40/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 228/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БОРИВОЈЕ ЂОРЂЕВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 600.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767