ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 10:38:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 10830
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-812/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-5527/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank akcionarsko društvo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Помоћна зграда број 2, у етажи приземља, земљиште под зградом - објектом, земљиште уз зграду - објекат, воћњак 2. класе;
  Процењена цена предмета продаје: 1.018.680,00
  Почетна цена предмета продаје: 509.340.00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 16:13:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10829
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 13/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 216/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор комада 2, електрични шпорет, замрзивач, кауч, DVD, двокрилни ормар, сто и четири столице,
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 36.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.800,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 15:47:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10828
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 857/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-А 98/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Југослав Бојић, Гамзиград
  Надлежни суд: Основни суд у Димитровграду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 7 кошница са пчелама, свиња, јарац, веш машина, циркулар
  Опис предмета продаје: по
  Процењена цена предмета продаје: 107.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 53.500,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-03-16 15:37:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 10827
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 842/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 813/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНК
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: једнособан стан
  Опис предмета продаје: једнособам стан
  Процењена цена предмета продаје: 736.567,09 динара
  Почетна цена предмета продаје: 515.596,96 динара


  Оглас поставио: Коста Алексић
  Датум и време постављања: 2018-03-16 15:32:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10, спрат 5, стан 23
  Е-маил адреса: office@aleksickosta.rs
  Контакт телефон: 0658203803
  ПИБ: 108302297
  Матични број: 63357758

  Број записа у бази: 10826
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: Понуде се прикупљају до 12:00 часова
  Место продаје: Ласла Гала бр. 10, 5 спрат, стан 23, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИВ-260/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-45/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Поткозарје ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: PICK UP ПРЕСА ЗА СЕНО, “Heywang”- France, ТИП: SO1650, БРОЈ: 4107, серијски број пленидбене маркице
  Опис предмета продаје: PICK UP ПРЕСА ЗА СЕНО, “Heywang”- France, ТИП: SO1650, БРОЈ: 4107, серијски број пленидбене маркице АА 00176, БЕРАЧ ЗА КУКУРУЗ ЈЕДНОРЕДНИ, SIP ŠEMPETER, серијски број пленидбене маркице АА 00177
  Процењена цена предмета продаје: PICK UP ПРЕСА ЗА СЕНО, “Heywang”- France, ТИП: SO1650, БРОЈ: 4107, серијски број пленидбене маркице АА 00176-238.000,00 динара БЕРАЧ ЗА КУКУРУЗ ЈЕДНОРЕДНИ, SIP ŠEMPETER, серијски број пленидбене маркице АА 00177-297.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Продаја покретних ствари непосредном погодбом- Цена се слободно уговара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-03-16 15:31:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10825
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв 176/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв -А 244/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen Banka AD Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: замрзивач, телевизор, усисивач,лаптоп
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 18.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.600,00 динара


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2018-03-16 15:27:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 10824
  Датум продаје: 2018-04-10
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-101-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-48-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Опортунити банка
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Мешалица сточне хране
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Процењена цена предмета продаје: 75.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 37.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-03-16 15:27:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10823
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И:ИВК-134/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: орман, двокрилни, сточић, сто и четири столице, кауч
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 14.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.600,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-16 15:21:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 10822
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИвк 118/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 118/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари Град"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-16 15:06:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 10821
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 253/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 253/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари Град"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-03-16 14:42:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 10820
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 241-16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 969-16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПиП буилд гроуп ДОО Рума
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тајмер, склопка, контактори, прекидачи, лампе, шрафови, конференцијски сто, канцеларијске столице, п
  Опис предмета продаје: тајмер, склопка, контактори, прекидачи, лампе, шрафови, конференцијски сто, канцеларијске столице, полице
  Процењена цена предмета продаје: тајмер 1.183,00дин, склопка 3.549,00 дин, склопка 591,50 дин, контактори 591,50 дин, склопка 1.183,00 дин, прекидачи 139,00 дин, склопка 236,60 дин, лампе 1.419,60 дин, склопка 2.366,00 дин, шрафови 300,00 дин, конференцијски сто 17.500,00 дин, канцеларијске столице 5.000,00 дин, полице 2.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: тајмер 591,50 дин, склопка 1.774,50 дин, склопка 295,75 дин, контактори 295,75 дин, склопка 591,50 дин, прекидачи 69,80 дин, склопка 118,30 дин, лампе 709,80 дин, склопка 1.183,00 дин, шрафови 150,00 дин, конференцијски сто 8.750,00 дин, канцеларијске столице 2.500,00 дин, полице 1.000,00 дин.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 14:52:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 10819
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-659/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3937/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славољуб Никодијевић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Циклон за ђубре, Милн за кукуруз KLEPEC 130K, Прекрупач за млевење жита са ел. мотором непознате марке, Мешалица на струју STANDARD OSIJEK, Замрзивач 210 l непознате марке, Ормар са два гардеробера (троделни), Моторна тестера непознате марке (SACH DOLMAR), Кухиња троделна доле са судопером и троделна горе;
  Процењена цена предмета продаје: 173.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 86.500,00


  Оглас поставио: Драган Драговић
  Датум и време постављања: 2018-03-16 14:36:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Данила Киша број 43
  Е-маил адреса: izvrsiteljns@mts.rs
  Контакт телефон: 0644682974
  ПИБ: 107574847
  Матични број: 62838051

  Број записа у бази: 10818
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Данила Киша бр. 43 , Нови Сад.
  Пословни број судског предмета: И.И. 259/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 39/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: клима уређај
  Опис предмета продаје: Половни клима уређај у функцији модел АУС 12 ХР ФА2
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 дин.


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2018-03-16 14:02:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 10817
  Датум продаје: 2018-04-10
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И-202/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А21/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђорђе Јеремић
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил, приколица и машина за круњење
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-03-16 13:50:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 10816
  Датум продаје: 2018-04-13
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-457/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 115/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије - Гарантни Фонд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: градско грађевинско земљиште под зградом-објектом број 1, у улици Ивана Антуновића 13, површине 1 ар 32 метра квадратна, катастарска парцела 8755 градско грађевинско земљиште под зградом-објектом број 2, у улици Ивана Антуновића, површине 76 метара квадратних катастарска парцела 8755 градско грађевинско земљиште под зградом-објектом број 3, у улици Ивана Антуновића, површине 36 метара квадратних катастарска парцела 8755 градско грађевинско земљиште под зградом-објектом број 4, у улици Ивана А
  Процењена цена предмета продаје: 195.707,66 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-03-16 12:08:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 10815
  Датум продаје: 2018-04-13
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-436/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 104/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Едвард Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом – објектом површине 2 а 92 м2, градско – грађевинско земљиште, својина приватна, удео сразмерно површини посебног дела, парцела бр. 2224/4, број зграде 1, стамбена зграда за колективно становање, ПО 1,ПР 1, СП 4, ПК 1, Гезе Чат 17, својина мешовита, удео заједнички, број парцеле 2224/4, број зграде 1, улаз бр. 1, међуспрат, број стана 3, двособан стан - 1. полуспрат, корисна површина 53 м2
  Процењена цена предмета продаје: 1.423.050,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Ивана Жугић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 15:34:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Kарађорђева 25/6
  Е-маил адреса: ivanazugic75@gmail.com
  Контакт телефон: 0643820273
  ПИБ: 107593729
  Матични број: 62852950

  Број записа у бази: 10813
  Датум продаје: 2018-05-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Иване Жугић, Карађорђева 25/6, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И.-59/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-7/2018, припојено И.
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Alexander Nalepka
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Продаја непокретности, винограда 3. класе, површине 28а 30м2, потес Конаврље. уписане у лист непокретности 650 КО Винча и њиве 5. класе, површине 41а 66м2, потес Конаврље, уписане у лист непокретности број 650 КО Винча.
  Процењена цена предмета продаје: 2.348.864,05 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 15:41:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 10812
  Датум продаје: 2018-04-24
  Време продаје: 11:00ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: Ив.1660/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А150/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA OTIS SVETLANA ĐORĐEVIĆ PREDUZETNIK LESKOVAC
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 35
  Назив предмета продаје/наслов продаје: И.Ив-А150/2016
  Опис предмета продаје: Стубна бушилица марке KONČAR са постољем Брусилица велика Тома Костић, неисправна Апарат за варење GORENJE VARSTROJVAREX 160/210 Aпарат за варење GORENJE VAREX 160/180 Ормар за алат, једноделни Тоцило оштрач већи зелене боје Метални ормар двокрилни 1,5m x 1,0m Метални ормар четворокрилни Мешина за прање возила са цревом и пушком DZOKER Електромотор (ELCOELECTROCOVIN) 1,5KW монофазни Електро мотор марке RADE KONČAR 0,54; 660 обрт./мин. Кутија за алат, празна, бордо боје Продужни кабал монофазни
  Процењена цена предмета продаје: 537.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 268.800,00


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-03-16 11:19:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 10811
  Датум продаје: 2018-04-13
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 25-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гавра Иванчић пр агенција за економски консалтинг нови сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 990.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 693.000,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-03-16 10:58:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 10810
  Датум продаје: 2018-04-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 381-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈЕКИЋ СЛАВИЦА и др.
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2/12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена цена предмета продаје: 826.382,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 578.467,54 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767