ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 12:24:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 8574
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Ул. Петра Драпшина бр. 1
  Пословни број судског предмета: Иив. 173/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 111/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПАТЕНТ ЦО. ДОО МИШИЋЕВО
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ, компјутер, расхладна комора, дизалица за палете, хранилића за пилиће, виљушкар, плоча за шпорет
  Опис предмета продаје: ТВ, компјутер, расхладна комора, дизалица за палете, хранилића за пилиће, виљушкар, плоча за шпорет и пшеница
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 14:54:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 8573
  Датум продаје: 2018-02-12
  Време продаје: 12 ч
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: 36ИИв бр. 47/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 294/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 75.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 37.500,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 14:44:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 8572
  Датум продаје: 2018-02-12
  Време продаје: 13:00 ч
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 197/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 457/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 142.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 71.000,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-12-12 08:48:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 8571
  Датум продаје: 2018-01-12
  Време продаје: 12 ч
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 579/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 600/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО ЋАТИЋ КОМПАНИ, Пријепоље
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: угоститељска и трговинска опрема, аутомобил
  Опис предмета продаје: расхладна витрина "југострој"; замрзивач "ободин"; регал; аутомобил марке "голф 4"
  Процењена цена предмета продаје: 245.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 171.850,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 13:23:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8570
  Датум продаје: 2018-01-29
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.995/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: минилинија sony, tv vox,плакар за тв, микроталасна горење, веш машина горење
  Процењена цена предмета продаје: 31.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.750,00


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2017-12-25 15:55:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Кнегиње Зорке бр. 2
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 8567
  Датум продаје: 2018-01-10
  Време продаје: 15:50
  Место продаје: Теразије бр. 43 спрат 1, стан 2.
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 1470/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 816/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за промет и услуге Корп МБ комерц д.о.о.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: кран И.Л.Р. носивости 5т, распона 9м; орман дужине 4м; орман са клизним вратима; отворени ормани; радни столови;радни сто за туширање са припадајућим делом за туширање; полица, гвоздена врата
  Процењена цена предмета продаје: 738.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 516.950,00  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2017-12-11 15:18:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 8566
  Датум продаје: 2018-01-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 1 Иив бр.117/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив А66/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЕРСТЕ БАНКА" А.Д.
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: једноделна судопера, дводелна кухиња, радни столови, телевизор, витрина, угаона гарнитура, кухињски сто са столицама, регал
  Процењена цена предмета продаје: 6000.00, дин; 6.000,00 дин; 6.000,00 дин; 10.000,00 дин; 6.000,00 дин; 12.000,00 дин; 15.000,00 дин; 10.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00 дин; 4.200,00 дин; 4.200,00 дин; 7.000,00 дин; 4.200,00 дин; 8.400,00 дин; 10.050,00 дин; 7.000,00 дин


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2017-12-11 14:50:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 8565
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: 2ИИв 58/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв А 200/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OPPORTUNITY BANKA AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: пашњак 5.класе површине 6а и 05м2, воћњак 5.класе површине 8а и 76м2, њива 6.класе површине 76а и 63м2, њива 6.класе површине 15а и 73м2, њива 6.класе површине 12а и 79м2, њива 6.класе површине 14а и 40м2, ливада 5.класе површине 4а и 07м2, њива 6.класе површине 4а и 91м2, ливада 6.класе површине 17а и 67м2
  Процењена цена предмета продаје: свих непокретности 237.288,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: свих непокретности 118.644,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-12-29 12:56:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8564
  Датум продаје: 2018-01-29
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 6И.Ив.54/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.50/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Општина Књажевац
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: киоск величине 3*2м, браон боје, предња стана од елоксираног алуминијума а остало од лима
  Процењена цена предмета продаје: 500.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 250.000,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-12-11 14:27:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 8563
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 08.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Иив 270/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 110/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОД НЕША & М НЕНАД КЕЦМАН И ДР., Нови Сад,
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: двособан стан
  Процењена цена предмета продаје: од 3.057.078,02 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.139.954,16 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 09:35:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 8561
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-37/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 418/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "СРБИЈАШУМЕ" Београд ШГ"Топлица"
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Балирка за сено, марке-JOHN DEERE, зелено-жуте боје, прикључна радна машина, непозната година производње
  Процењена цена предмета продаје: 240.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 120.000,00


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-01-10 14:46:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 8560
  Датум продаје: 2018-02-09
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: ИИ.110/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.А19/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGENCIJA ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE AD UŽICE
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности у својини извршног дужник (обим удела 1/1)
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности бр. 16104 КО Сента
  Процењена цена предмета продаје: 34.152.854,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.076.427,20 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 13:26:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8559
  Датум продаје: 2018-01-29
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.977/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: орман, tv rowa
  Процењена цена предмета продаје: 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.000,00


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2017-12-11 14:06:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 8558
  Датум продаје: 2017-12-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: 1ИИ 759/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 945/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пејић Горан
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа и двориште
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, уписана у лист непокретности бр.1260 К.О. Гњилан, на КП бр.9640, ул. Шеста бр.5, земљиште под зградом-објектом површине 95 м2, уписано у лист непокретности бр.1260 К.О. Гњилан, на КП бр.9640, ул. Шеста 5, земљиште уз зграду-објекат површине 296м2, уписано у лист непокретности бр.1260 К.О. Гњилан, на КП бр.9640 ул. Шеста
  Процењена цена предмета продаје: 5.726.531,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.863.265,50 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 13:50:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8557
  Датум продаје: 2018-01-28
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.110/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.101/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Credit Agricole Banka Srbija AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv sanio, регал беж боје
  Процењена цена предмета продаје: 13.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 13:06:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8556
  Датум продаје: 2018-01-27
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.861/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Svea Finance DOO Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал, тв самсунг, минилинија EASISET, веш машина VOX
  Процењена цена предмета продаје: 39.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 19.500,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 10:21:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 8555
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 4-ИВ-14/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 16/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Металац Маркет Д.О.О. Горњи Милановац
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Аутомобил YUGO KORAL 45, плаве боје, нерегистрован, непозната година производње Ручна колица, непозната година производње CRT телевизор, марке-VIVAX, сиве боје, непозната година производње DVD player, марке-LG, сиве боје, непозната година производње SET TOP BOX, марке-BEAR, црне боје, непозната година производње
  Процењена цена предмета продаје: 36.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 18.000,00


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2017-12-11 13:21:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 8552
  Датум продаје: 2018-01-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 38
  Пословни број судског предмета: И.И.361/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.150/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирјана Ђуровић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности у Краљеву, ул. Хајдук Вељкова, продају се као целина
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом- објектом, земљиште уз зграду- објекат, порушена породична стамбена зграда 1 и градско грађевинско земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 1.808.328,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.265.829,60 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-01-09 12:09:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 8551
  Датум продаје: 2018-02-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: Иив 254/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив А101/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владан Вучићевић, предузетник, трговинска радња "ПРОФИ АУТО 013"
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 175
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: резервни делови
  Процењена цена предмета продаје: 896.951,50 дин
  Почетна цена предмета продаје: 448.475,75 дин


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2017-12-11 12:37:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 8550
  Датум продаје: 2018-01-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 38
  Пословни број судског предмета: И.И.822/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.308/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Општина Врњачка Бања
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у ванкњижној својини извршног дужника
  Опис предмета продаје: Једнособан стан у Врњачкој Бањи, површине 42,06 м2, у ванкњижној својини извршног дужника
  Процењена цена предмета продаје: 4.626.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.238.620,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767