ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2017-10-20 12:21:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 7283
  Датум продаје: 2017-11-10
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: И.1763/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.и.15/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стојковић Миодраг
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје: марка BMW рег.ознака VA-068-VO
  Процењена цена предмета продаје: 120.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2017-10-20 12:10:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 7282
  Датум продаје: 2017-11-10
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 1ИИ 233/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А119/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Мандић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор марке "ИМТ 539", црвене боје, нерегистрован, полован, година производње 2000.
  Опис предмета продаје: Трактор марке "ИМТ 539", црвене боје, нерегистрован, полован, година производње 2000.
  Процењена цена предмета продаје: 360.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 180.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2017-10-20 12:05:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 7281
  Датум продаје: 2017-11-10
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 2-Ии 142/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 126/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Дрвени сто 60x50цм; Пластичне столице, комада 3; Веш машина марке "Горење" половна, беле боје;
  Опис предмета продаје: Дрвени сто 60x50цм; Пластичне столице, комада 3; Веш машина марке "Горење" половна, беле боје;
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2017-10-20 12:00:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 7280
  Датум продаје: 2017-11-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 2-Иив 98/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 119/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОМАРКЕТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Преса за сено, половна, црвене броје; Двобразни берач за кукуруз марке "Змај", црвене боје, полован;
  Опис предмета продаје: Преса за сено, половна, црвене броје; Двобразни берач за кукуруз марке "Змај", црвене боје, полован; Сејалица за поврће, половна, плаве боје
  Процењена цена предмета продаје: 840.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 588.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2017-10-20 11:53:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 7279
  Датум продаје: 2017-11-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 1Ии 133/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А61/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Генерали осигурање Србија АДО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пластичне столице сиве боје, комада 6; ТВ комода, дрвена; Сто дрвени површине 300x100 цм; Фрижидер м
  Опис предмета продаје: Пластичне столице сиве боје, комада 6; ТВ комода, дрвена; Сто дрвени површине 300x100 цм; Фрижидер марке "Prestige", zapremine 100l, беле боје, полован
  Процењена цена предмета продаје: 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-10-20 11:51:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 7278
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 11,30
  Место продаје: Ул. Дринска 21 Љубовија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И-Ивк.294/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: епс дистрибуција лозница
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје: аутомобил марке "шкода", комерцијалне ознаке "фелиција", регистарске ознаке LO-029-CI
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00 дин


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-10-20 11:51:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 7277
  Датум продаје: 2017-11-09
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костић 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 386-16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1065-16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗТР ЕУРО СЕРВИС РАДОМИР ДЕСПОТОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК НОВИ САД
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило марке БМВ
  Опис предмета продаје: путничко возило марке БМВ тип 525Д, година производње 2007.
  Процењена цена предмета продаје: 834.285,90 динара
  Почетна цена предмета продаје: 548.000,13 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2017-10-20 11:39:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 7276
  Датум продаје: 2017-11-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: Иив 235/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ А187/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МC CORONA DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Канцеларијски стол, комада 2; Плакар иверица-буква, комада 3; Канцеларијска фотеља, комада 2
  Опис предмета продаје: Канцеларијски стол, комада 2; Плакар иверица-буква, комада 3; Канцеларијска фотеља, комада 2
  Процењена цена предмета продаје: 33.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.500,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2017-10-20 11:33:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 7275
  Датум продаје: 2017-11-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 2-Ии 96/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 59/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војновић млдб. Зорана
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Клима уређај марке "Fox"; ЛЦД телевизор марке "Vivax", дијагонале 82 цм, полован; Овални сто пречник
  Опис предмета продаје: Клима уређај марке "Fox"; ЛЦД телевизор марке "Vivax", дијагонале 82 цм, полован; Овални сто пречника 50цм; Столица метал-кожа, комада 6; Тв витрина дрво-стакло, половна; ДВД плејер марке "Oрион"; ЛЦД телевизор марке "Fox", дијагонале 82 цм, полован
  Процењена цена предмета продаје: 67.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 46.900,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2017-10-20 11:17:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 7274
  Датум продаје: 2017-11-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: И.ИВ1 219/09
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ А71/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ Банка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке "Samsung" дијагонале 72 цм, полован; Сто дрвени, површине 150x60 цм; Столица дрво-ме
  Опис предмета продаје: Телевизор марке "Samsung" дијагонале 72 цм, полован; Сто дрвени, површине 150x60 цм; Столица дрво-мебл, комада 6; Тв полица дрвена, половна
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 13:38:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 7273
  Датум продаје: 2017-12-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 8 Иив бр.45/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив А48/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оппортунити банка а.д.
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Метална ауто приколица, произвођач "Панонија", половна
  Процењена цена предмета продаје: 75.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 37.500,00 дин


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-10-20 10:10:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 7272
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А249/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Рашка", Рашка, ул. Душанова бр. 2а, МБ 07176872, ПИБ 101274752
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 5.000,00 дин. до 15.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 дин. до 4.500,00 дин.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-10-20 10:02:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 7271
  Датум продаје: 2017-11-13
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 976/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 36/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Стокић
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутобус
  Опис предмета продаје: NEOBUS
  Процењена цена предмета продаје: 2.000.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.000.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Огњановић
  Датум и време постављања: 2017-10-20 09:56:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165а
  Е-маил адреса: izvrsiteljognjanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0616273040
  ПИБ: 108003352
  Матични број: 63143618

  Број записа у бази: 7270
  Датум продаје: 2017-11-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина бр.165 а, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-1830/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 126/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СНЕЖАНА ШАИНОВИЋ
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: техника
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 дин.


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2017-10-20 09:39:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 7268
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг Младенца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИв-560-2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв А55/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП Банка Србија АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: Веш машина, телевизор, орман
  Процењена цена предмета продаје: 11.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 5.500,00 дин.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-10-20 09:39:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 7267
  Датум продаје: 2017-11-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 105/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 45/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Боторић Милован
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутобус
  Опис предмета продаје: NEOBUS
  Процењена цена предмета продаје: 2.000.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.000.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 11:55:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 7266
  Датум продаје: 2017-12-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5 Ии бр. 276/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 117/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Звонко Аничић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Угаона гарнитура, сточић, столице, собни сто
  Процењена цена предмета продаје: 45.000,00 дин; 8.000,00 дин; 28.000,00 дин; 36.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 22.500,00 дин; 4.000,00 дин; 14.000,00 дин; 18.000,00 дин


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2017-10-20 09:30:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 7265
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг Младенца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИв-459-2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв А37/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП Банка Србија АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: Замрзивач, телевизор, кревет, орман, пећ, сто, столице, веш машина
  Процењена цена предмета продаје: 77.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 38.850,00 дин.


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 15:54:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Вилине воде број 6
  Е-маил адреса: mirjanardimitrijevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 7264
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Вилине воде 6
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1598/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирјана Панце
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двособан стан
  Опис предмета продаје: Двособан стан, површине 55м2
  Процењена цена предмета продаје: 4.390.100,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 2.195.050,00 дин


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-10-20 09:18:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 7262
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: 2. П.352/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ.139/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредни суд у Суботици
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 20.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 30.000,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 12.000,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 25.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 14.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 21.000,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 8.400,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 17.500,00 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767