ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2017-12-13 15:50:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 8623
  Датум продаје: 2018-01-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: И Ив-398/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 3 И.ИВ-208/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП Банка Србија ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил марке Фиат Пунто Ван
  Опис предмета продаје: Аутомобил марке Фиат Пунто Ван
  Процењена цена предмета продаје: 101.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 71.050,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-12-13 15:24:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8621
  Датум продаје: 2018-01-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-А439/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"Grunding"72LCD , Телевизор "Philips"51 cm , Удисивач "Trisa" , Лап топ"HR PRESARIO"2100
  Опис предмета продаје: Телевизор"Grunding"72LCD , Телевизор "Philips"51 cm , Удисивач "Trisa" , Лап топ"HR PRESARIO"2100
  Процењена цена предмета продаје: 5,000.00 , 4,000.00 , 2,000.00 , 5,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 3,500.00 , 2,800.00 , 1,400.00 ,3,500.00 ,


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-12-13 15:20:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8620
  Датум продаје: 2018-01-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-999/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"PANASONIC"51 cm , Телевизор "COLOSEUM" 32", Веш машина "GORENJE" , Појачало "EPIFON",Бас
  Опис предмета продаје: Телевизор"PANASONIC"51 cm , Телевизор "COLOSEUM" 32", Веш машина "GORENJE" , Појачало "EPIFON",Бас гитара"TENSON"
  Процењена цена предмета продаје: 4.000,00 , 9,000.00 , 7.000.00 , 4.000,00 , 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2,800.00 , 6,300.00 , 4,900.00 ,2,800.00 , 5,600.00 ,


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-12-13 15:10:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 8619
  Датум продаје: 2018-01-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-509/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 136/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жељко Катић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: на парцели број 32245/12 у Ивана Квале бр 15, земљиште под зградом 144 м2, земљиште уз зграду 450 м2, укупна површина парцеле 594 м2, градско грађевинско земљиште, са породичном стамбеном зградом саграђеном на истој парцели
  Процењена цена предмета продаје: 3.674.622,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 09:14:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 8617
  Датум продаје: 2018-02-09
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.632/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари Град"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 46.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 23.000,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-12-13 13:59:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 8616
  Датум продаје: 2018-01-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-548/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 149/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Игор Сопка
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: пословни простор – две просторије- за који није утврђена делатност, број посебног дела 17, површине 16 м2, на приземљу, број улаза 1, у стамбеној згради за колективно становање, број зграде 1, у улици Васе Стајића бр 7, изграђена на парцели број 2482/2
  Процењена цена предмета продаје: 2.344.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-01-17 11:49:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 8615
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Иив 302/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 6/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бензинска станица Радун, Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине
  Опис предмета продаје: шпартач,вага, вадилица за кромпир.....
  Процењена цена предмета продаје: од 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 12.000,00 динара


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2017-12-13 13:27:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 8614
  Датум продаје: 2017-12-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: улица Саве Ковачевића број 3/18, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И 3427/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 42/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Боривоје Тричковић из Крагујевца
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило ,,Audi A6"
  Опис предмета продаје: Рег. број KG 124 ZT, број шасије WAUZZZ4BZWN010852
  Процењена цена предмета продаје: 180.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 90.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-12-13 13:23:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8613
  Датум продаје: 2018-01-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-А33/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"FOX" 51cm, ,Усисивач "FAKIR" ,Угаона гарнитура од еко коже , Двокрилни орман
  Опис предмета продаје: Телевизор"FOX" 51cm, ,Усисивач "FAKIR" ,Угаона гарнитура од еко коже , Двокрилни орман
  Процењена цена предмета продаје: 5,000.00 ,1,500.00 , 20,000.00 , 3,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 3,500.00 , 1,050.00 , 14,000.00 ,2,100.00 ,


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-12-13 13:18:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8612
  Датум продаје: 2018-01-12
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-963/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"SAMSUNG" 51 cm , Музичкa линија "SHARP" , ДВД"VIVAX K , Веш машина" EI NIŠ" , Замрзивач"G
  Опис предмета продаје: Телевизор"SAMSUNG" 51 cm , Музичкa линија "SHARP" , ДВД"VIVAX K , Веш машина" EI NIŠ" , Замрзивач"GORENJE" 210L
  Процењена цена предмета продаје: 5,000.00 , 3,000.00 , 2,000.00 , 5,000.00 , 5,000,00 ,
  Почетна цена предмета продаје: 3,500.00 , 2,100.00 , 1,400.00 ,3,500.00 , 3.500,00


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-12-13 12:50:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 8611
  Датум продаје: 2018-01-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Иив 259/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 166/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа и парцеле у Старчеву
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 6.351.174,58
  Почетна цена предмета продаје: 4.445.822,20


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2017-12-13 11:46:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 8608
  Датум продаје: 2017-12-29
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: И.и. 165/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.и.115/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сто посто доо
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: комби, тракторска приколица, скутер
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 13.12.2017
  Процењена цена предмета продаје: 602.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-12-13 11:25:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8607
  Датум продаје: 2018-01-10
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-А40/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"SONY" 51cm, Телевизор "SONY"32 cm , Веш машина "GORENJE" , Машина за сушење веша"PRIVILEG
  Опис предмета продаје: Телевизор"SONY" 51cm, Телевизор "SONY"32 cm , Веш машина "GORENJE" , Машина за сушење веша"PRIVILEG"
  Процењена цена предмета продаје: 5,000.00 , 10,000.00 , 8,000.00 , 9,000.00 ,
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 , 7.000,00 5,600,00 , 7.300,00


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2018-01-18 14:03:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 8606
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И. И. 8924/13
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 110/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милосављевић Верка
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пресе, пећи
  Опис предмета продаје: Пећи, пресе
  Процењена цена предмета продаје: 390.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 117.000,00


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2017-12-13 11:09:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 8605
  Датум продаје: 2018-01-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-101/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 72/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DANEX-CO DOO LEŠNICA
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2018-01-18 14:05:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 8604
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И.И. 170/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 241/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радовановић Снежана
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Дизалица, компресор
  Опис предмета продаје: Дизалица, компресор, витрина
  Процењена цена предмета продаје: 230.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 115.000,00


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-12-13 11:02:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 8603
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: ИИ 248/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 117/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мара Костић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа у Старчеву
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 1.398.642,00
  Почетна цена предмета продаје: 979.049,40


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-12-13 09:25:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 8602
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 21 ИИ.74/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А14/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 2. и 3. класе
  Опис предмета продаје: доњи рит, укупне површине 57а 65м2
  Процењена цена предмета продаје: 598.735,50 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 419.114,85 ДИНАРА


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-12-13 09:22:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 8601
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 21 ИИ.74/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А14/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 3. и 4. класе
  Опис предмета продаје: доњи рит, укупне површине 83а 99м2
  Процењена цена предмета продаје: 718.482,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 502.937,82 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-12-13 09:12:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 8600
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 21 ИИ.74/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А14/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 4. класе
  Опис предмета продаје: потез доњи рит, површине 55а 71м2
  Процењена цена предмета продаје: 474.188,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 331.931,88 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767