ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 14:29:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 10874
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-548/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4234/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мал. Милан Бранковић, мал. Милица Бранковић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Замрзивач BEKO 410 l, Угаона гарнитура, Гардеробер са клизним вратима, Усисивач марке FAVORIT 2000 W, Веш машина марке SIEMENS 5040, Прекрупач за кукуруз са електромотором непознате марке, Електрични тример GARDENA 250;
  Процењена цена предмета продаје: 106.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 53.000,00


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2018-03-19 13:48:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 10872
  Датум продаје: 2018-04-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Пожаревац, ул. Таковска 15, ТЦ Реч народа, I спрат, локал 9
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 51/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 51/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СПИДЕР СЕРБИА Д.О.О.
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: веш машине и баштенска гарнитура
  Опис предмета продаје: веш машине Indesit , баштенска гарнитура - сто, две клупе,две столице
  Процењена цена предмета продаје: од 12.000,00 динара до 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 6.000,00 динара до 12.500,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-03-19 13:42:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 10871
  Датум продаје: 2018-04-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 2 И-1808/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-837/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Никола Радичевић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда број 1, површине у габариту 56 m2, Помоћна зграда број 2, површине у габариту 27 m2
  Процењена цена предмета продаје: 3.538.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.061.400,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-03-19 13:35:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 10870
  Датум продаје: 2018-04-17
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-5/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 9/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МЕТАЛАЦ ХОМЕ МАРКЕТ АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Рачунар, монитор, тастатура, миш ; Микроталасна ; ТВ „VOX “ “42 ; Комода – дрво
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 30.000,00 динара ; 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 09:44:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 10869
  Датум продаје: 2018-05-18
  Време продаје: 11,00 часова
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.49
  Пословни број судског предмета: I39.ИИв.535/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв.770/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 31.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 15.500,00 дин.


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2018-03-19 13:21:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 10868
  Датум продаје: 2018-04-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Пожаревац, ул. Таковска 15, ТЦ Реч народа, I спрат, локал 9
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 260/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 260/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СПИДЕР СЕРБИА Д.О.О.
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: мотоцикл
  Опис предмета продаје: мотоцикл АPN 6
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-03-19 13:21:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 10867
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 5
  Пословни број судског предмета: Ии 536/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.283/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радојко Новитовић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја
  Опис предмета продаје: Њива 6.класе и њиве 5.класе
  Процењена цена предмета продаје: 424.895,64 динара, 132.323,58 динара, 86.476,56 динара и 228.487,85 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од сваке појединачне непокретности


  Оглас поставио: Ивана Букарица Биуковић
  Датум и време постављања: 2018-03-19 13:16:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 10866
  Датум продаје: 2018-04-19
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Македонска бр. 32/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 4 Ии 27021/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 590/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милена Драгић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Скулптуре
  Опис предмета продаје: 3 уметничке мермерне скулптуре
  Процењена цена предмета продаје: 800.000,00 динара, 500.000,00 динара, 400.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 560.000,00 динара, 350.000,00 динара, 280.000,00 динара


  Оглас поставио: Ивана Букарица Биуковић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 15:06:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 10864
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Македонска бр. 32/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 4 Ии 899/16
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 344/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нова Агробанка ад Београд- у стечају
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: зграда пословних услуга
  Опис предмета продаје: пословни простор и магацин
  Процењена цена предмета продаје: 26.300.950,00
  Почетна цена предмета продаје: 18.410.665,00


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2018-03-19 12:50:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 10863
  Датум продаје: 2018-04-17
  Време продаје: 9:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, ул. Жарка Зрењанина 11, Панчево
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-671/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 94/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Јаћимовић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1) Плакар, 2) Телевизор, 3) Трпезаријски сто са четири столица, 4) Телевизор марке „Sony“ са тв поли
  Опис предмета продаје: 1) Плакар, број маркице АА 36727, 2) Телевизор, број маркице АА 36728, 3) Трпезаријски сто са четири столица, број маркице АА 36729, 4) Телевизор марке „Sony“ са тв полицом, са тв полицом,број маркице АА 36730, 5) Гарнитура за седење сачињена од двоседа, две фотеље и сточића,број маркице АА 36731 , 6) Путничко возило марке „Fiat punto“ година производње 1998, регистрационих ознака PA080-SI,
  Процењена цена предмета продаје: 1) процењена вредност 25.000,00 динара, 2)процењена вредност 3.000,00 динара,3) процењена вредност 15.000,00 динара, 4)процењена вредност 25.000,00 динара, 5)процењена вредност 18.000,00 динара, 6)процењена вредност 88.694,92 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) почетна цена 17.500,00 динара; 2)почетна цена 2.100,00динара; 3) почетна цена 10.500, динара; 4) почетна цена 17.500,00 динара; 5) почетна цена 12.600,00 динара; 6) почетна цена 62.086,44 динара;


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-03-19 12:45:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 10862
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Бечеју 6 И-176/2017 од 25.04.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 183/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА АД
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда број зграде 1 спратности пр саграђена на катастаркој парцели број 51 површине у габариту 116 м2 која се налази у улици Незнаног Јунака број 137 све уписано у Лист непокретности број 10030 Ко Бечеј власништво извршног дужника, у износу од 1.507.668,75 динара
  Процењена цена предмета продаје: 1.507.668,75 динара
  Почетна цена предмета продаје: непосредна погодба 30%


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-03-19 12:41:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 10861
  Датум продаје: 2018-04-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 210/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 210/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод и канализација"
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Микроталасна „COLOSUSS“ ; ТВ „VOX“ 55 cm
  Процењена цена предмета продаје: 3.000,00 динара; 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-03-19 12:15:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 10860
  Датум продаје: 2018-04-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИ-2680/12
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-49/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПТП "АЛБАТРОС ММ" ДОО,ШИД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "ОПЕЛ КАДЕТ" 1.6 дизел, рег. ознаке ŠI 008-VA
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.000,00 динара


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2018-04-17 15:21:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 10858
  Датум продаје: 2018-05-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-1330/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-8/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: катастарске парцеле, КО Јабланица
  Процењена цена предмета продаје: 1.151.227,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 575613,5


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 15:56:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 10857
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 14.00 ч
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића Ваљево,ул. Владике Николаја бр.45/1 Ваљево
  Пословни број судског предмета: 4И.И.бр.116/17
  Број предмета јавног извршитеља: 262И.И.54/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радош Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1656 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Гранитни ивичњаци димензија 13Х20Х80 са косином - 576 ком и Гранитна плоча 30X50 NEJAS -1080 kom.
  Опис предмета продаје: Гранитни ивичњаци димензија 13Х20Х80 са косином - 576 ком и Гранитна плоча 30X50 NEJAS -1080 kom.
  Процењена цена предмета продаје: Гранитни ивичњаци димензија 13Х20Х80 са косином - 576 ком укупне процењене вредности од 1.290.240,00 динара и Гранитна плоча 30X50 NEJAS -1080 kom.укупне процењене вредности од 1.049.760,00динара
  Почетна цена предмета продаје: Гранитни ивичњаци димензија 13Х20Х80 са косином - 576 ком са укупном почетном ценом од 645.120,00 динара и Гранитна плоча 30X50 NEJAS -1080 kom. са укупном почетном ценом од 524.880,00 динара


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 10:27:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 10856
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 10:00 ч
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића Ваљево,ул. Владике Николаја бр.45/1 Ваљево
  Пословни број судског предмета: 4И.И.бр.113/17
  Број предмета јавног извршитеља: 262И.И.55/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милојко Живановић
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 504 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрезовани гранитни ивичњаци димензија 18Х24Х80 са косином 3/12 цм - 504 ком,
  Опис предмета продаје: Фрезовани гранитни ивичњаци димензија 18Х24Х80 са косином 3/12 цм - 504 ком,
  Процењена цена предмета продаје: Фрезовани гранитни ивичњаци димензија 18Х24Х80 са косином 3/12 цм - 504 ком, укупне процењене вредности 1.382.976,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредност покретних ствари наведена у Закључку о другој јавној продаји и износи 691.488,00 динара


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 14:55:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 10855
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 14.00 ч
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића Ваљево,ул. Владике Николаја бр.45/1 Ваљево
  Пословни број судског предмета: 4И.И.бр.117/17
  Број предмета јавног извршитеља: 262И.И.56/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милојко Јаћимовић
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 630 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрезовани гранитни ивичњаци димензија 18Х24Х80 са косином 3/12 цм - 630 ком,
  Опис предмета продаје: Фрезовани гранитни ивичњаци димензија 18Х24Х80 са косином 3/12 цм - 630 ком,
  Процењена цена предмета продаје: Фрезовани гранитни ивичњаци димензија 18Х24Х80 са косином 3/12 цм - 630 ком, укупне процењене вредности 1.728.720,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредност покретних ствари наведена у Закључку о првој јавној продаји и износи 864.360,00 динара


  Оглас поставио: Милан Јовичић
  Датум и време постављања: 2018-03-19 11:12:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Кнеза Милоша 2, спрат 3
  Е-маил адреса: jovicic.mil@gmail.com
  Контакт телефон: 0631026634
  ПИБ: 107576676
  Матични број: 62839287

  Број записа у бази: 10854
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Шабац, ул. Кнеза Милоша бр.2, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Ии бр.902/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 40/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Алвање
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда и земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 1.055.040,00
  Почетна цена предмета продаје: 633.024,00


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2018-03-19 10:40:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 10852
  Датум продаје: 2018-04-13
  Време продаје: 10:00 ч
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића Ваљево,ул. Владике Николаја бр.45/1 Ваљево
  Пословни број судског предмета: 4И.И.бр.111/17
  Број предмета јавног извршитеља: 262И.И.57/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Лазић
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Утоваривач GEHL SL 5640 E мини, Контејнерска кућица тип 1, Контејнерска кућица тип 2, Контејнерска к
  Опис предмета продаје: Утоваривач GEHL SL 5640 E мини, Контејнерска кућица тип 1, Контејнерска кућица тип 2, Контејнерска кућица тип 3, Вага колска 60 т
  Процењена цена предмета продаје: Утоваривач GEHL SL 5640 E мини процењене вредности 1.346.320,00 динара, Контејнерска кућица тип 1 процењене вредности 35.490,00 динара, Контејнерска кућица тип 2 процењене вредности 53.240,00 динара, Контејнерска кућица тип 3 процењене вредности 177.450,00 динара, Вага колска 60 т процењене вреднос
  Почетна цена предмета продаје: Утоваривач GEHL SL 5640 E мини са почетном ценом продаје од 942.424,00 динара, Контејнерска кућица тип 1 са почетном ценом продаје 24.843,00 динара, Контејнерска кућица тип 2 са почетном ценом продаје 37.268,00 динара, Контејнерска кућица тип 3 са почетном ценом продаје 124.215,00 динара, Вага колс


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-03-19 10:28:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 10851
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 138/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАДИЦЕ ДУЊИЋ из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стана 75m2 y Београду
  Опис предмета продаје: стана бр. 12 површине 75 м2 у згради у Новом Београду, у ул. Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 135, на к.п. број 1208, уписан у лист непокретности 3481 К О Нови Београд и то као УСЕЉИВО.
  Процењена цена предмета продаје: 10.419.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.251.400,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767