ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-18 08:47:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 13931
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 2516/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 2516/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило Mercedes 240 D, 2.0 TDI
  Процењена вредност предмета продаје: Путничко возило Mercedes 240 D, 2.0 TDI-123.830,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Путничко возило Mercedes 240 D, 2.0 TDI-74.298,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-18 08:42:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 13930
  Датум продаје: 2018-08-09
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 2165/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 2165/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило Peugeot 309, 1991. година производње, број шасије VF33CDJZ210351449
  Процењена вредност предмета продаје: Путничко возило Peugeot 309, 1991. година производње, број шасије VF33CDJZ210351449-30.587,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: Путничко возило Peugeot 309, 1991. година производње, број шасије VF33CDJZ210351449-18.352,50 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-18 08:38:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 13929
  Датум продаје: 2018-08-20
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 345/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 345/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ИНФОРМАТИКА" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило Mercedes 190E, 1989. год. произв.
  Процењена вредност предмета продаје: Путничко возило Mercedes 190E, 1989. год. произв.-110.628,00
  Почетна цена предмета продаје: Путничко возило Mercedes 190E, 1989. год. произв.-66.378,80


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 10:03:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 13928
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИв-1358/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-16/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Еxpobank akcionarsko društvo Beograd"
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 59.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 29.750,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-18 08:30:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13927
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-59/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор - монитор “PANASONIC” Кауч Кухинња са елементима Кварцна грејалица “BOSS”
  Опис предмета продаје: Телевизор - монитор “PANASONIC” Кауч Кухинња са елементима Кварцна грејалица “BOSS”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 6.000,00 8.000,00 1.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 3.000,00 4.000,00 500,00


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 12:15:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 13926
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИ-14871/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-А1085/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Здравковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 108.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 54.000,00 дин


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-07-18 07:57:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 13924
  Датум продаје: 2018-08-14
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: И.ив-1345/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-10/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-17 15:49:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13923
  Датум продаје: 2018-08-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-60/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто и четири столице Фрижидер комбиновани “ELIN” Муж. Линија “INTEX” “SONY PLAYSTATION 4” Телевизор
  Опис предмета продаје: Сто и четири столице Фрижидер комбиновани “ELIN” Муж. Линија “INTEX” “SONY PLAYSTATION 4” Телевизор “SAMSUNG” 51 Kaуч
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 10.000,00 3.000,00 18.000,00 5.000,00 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 5.000,00 1.500,00 9.000,00 2.500,00 3.000,00


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2018-07-17 15:32:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 13922
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 645/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 272/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕОС МАТРИКС ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: зграда прехрамбене индустрије - млекара
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 18.374.862,62
  Почетна цена предмета продаје: 12.862.403,83


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-17 15:29:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13921
  Датум продаје: 2018-08-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А769/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "ПАРКИНГ СЕРВИС" Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина “ROTEL” Сто и две столице Кауч Ел. шпорет “Elektrolux” Микроталасна “TRISA” Мали сточић М
  Опис предмета продаје: Веш машина “ROTEL” Сто и две столице Кауч Ел. шпорет “Elektrolux” Микроталасна “TRISA” Мали сточић Моб. тел. “SAMSUNG S8000” Телевизор “STANDARD” 37cm
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 4.000,00 6.000,00 9.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 2.000,00 3.000,00 4.500,00 1.000,00 500,00 500,00 1.500,00


  Оглас поставио: Александар Вуловић
  Датум и време постављања: 2018-07-17 15:28:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Мосорска 3а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vulovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691906261
  ПИБ: 108017366
  Матични број: 63141941

  Број записа у бази: 13920
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: ул. Билећка бр. 56а, Београд
  Пословни број судског предмета: 5ИИв 3797/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 140/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 165
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: опрема за мобилне телефоне, канцеларијски намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 2.247.100,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-08-15 14:54:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 13919
  Датум продаје: 2018-09-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-785/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE KOMUNALNE USLUGE, ALEKSINAC
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Микроталасна пећница SAMSUNG без ознаке модела, Мешалица за бетон са електромотором, Стега са постољем од метала;
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-17 14:52:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13918
  Датум продаје: 2018-08-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-43/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “ANSONIK” 72а Сто и шест столица - дрво - стакло Кауч Веш машина “GORENJE” Фотеља Трокрил
  Опис предмета продаје: Телевизор “ANSONIK” 72а Сто и шест столица - дрво - стакло Кауч Веш машина “GORENJE” Фотеља Трокрилни орман
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 9.000,00 7.000,00 8.000,00 2.000,00 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00 4.500,00 3.500,00 4.000,00 1.000,00 4.000,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-07-17 14:35:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 13917
  Датум продаје: 2018-08-14
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.136/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JKП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: сто за ручавање, столице 4 комада, витрина, микроталасна, сто за дневни боравак, електрични шпорет
  Процењена вредност предмета продаје: 52.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 36.400,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-07-17 14:26:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 13916
  Датум продаје: 2018-08-13
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.372/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: моторно возило марке "застава" тип "скала 55", црвене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-07-17 14:17:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 13915
  Датум продаје: 2018-08-10
  Време продаје: 9.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: 2 Ии.бр.921/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.191/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ОТP BANKA SRBIJA" A.D. Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда број 1 на катастарској парцели бр. 1676/2, Ерићи 126, уписано у лист непокретности 978 К.О.Доња Буковица
  Процењена вредност предмета продаје: 6.270.875,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.389.612,50


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-07-17 14:01:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 13914
  Датум продаје: 2018-08-10
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.588/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "VIP MOBILE" D.O.O. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: сто за ручавање, столице еко кожа, ТВ "PHILIPS", грејалица "TRISTAR", електрични шпорет
  Процењена вредност предмета продаје: 49.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00


  Оглас поставио: Радован Тошић
  Датум и време постављања: 2018-07-17 13:55:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: izvrsiteljpa@gmail.com
  Контакт телефон: 0648566051
  ПИБ: 108590360
  Матични број: 63558508

  Број записа у бази: 13913
  Датум продаје: 2018-08-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Војводе Радомира Путника бр. 7, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии 94/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 11/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Парцеле уписане у лист непокретности 2 к.о. Ватин
  Опис предмета продаје: Парцела 454 28а45м2, Парцела 471 16а62м2, Парцела 472 8а52м2, Парцела 473 16а51м2, Парцела 507/2 25а39м2, Парцела 534/4 81а68м2, Парцела 534/4 24а71м2, Парцела 534/4 11а83м2
  Процењена вредност предмета продаје: 203.628,00 , 118.956,00 , 60.981,00 , 118.169,00 , 181,726,00 , 1.269.222,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 101.814,00, 59.478,00, 30.490,50, 59.084,50, 90.863,00 , 634.611,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-07-17 13:31:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 13912
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: I2 И Ив-340/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 167/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Путничко возило RENAULT MEGANE –SCENIK регистарска ознака BT 016 - ZG број шасије VF1JA050525521191, број мотора F9QK732C290396, запремина мотора 1870 cm гориво- евро дизел, годиште 2001
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2018-07-17 13:13:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 13911
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-38/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-8/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕТЕРИНАРСКА УСТАНОВА
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина за уситњавање меса-волф "Aleksandarwerk"
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 350.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767