ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2018-05-28 11:19:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 12633
  Датум продаје: 2018-06-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 204/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 251/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД "АГРОЖИВ" ДОО ЖИТИШТЕ у стечају
  Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште у КО Јарковац
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 1.275.834,00
  Почетна цена предмета продаје: 893.083,80


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2018-05-28 10:45:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Макензијева бр. 32, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: milos@izvrsiteljmitrovic.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 12632
  Датум продаје: 2018-06-26
  Време продаје: 15:00 часова
  Место продаје: Макензијева 32/5
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-2453/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.136/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђуро Сурла
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: укупно : 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: укупно : 70.000,00 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-05-28 09:42:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 12631
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 1Ии 1/17 и 2Ии 2/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 6/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Наташа Јанковић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност ближе описана у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 247.863,00
  Почетна цена предмета продаје: 123.931,50


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-05-28 09:34:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 12630
  Датум продаје: 2018-06-28
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: ИИ 2325
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1450/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Веселка Јовић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 61
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њиве,ливаде,шуме...
  Опис предмета продаје: Њиве.ливаде,шуме,воћњак...
  Процењена вредност предмета продаје: 1.987.022,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 993.511,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-05-28 09:23:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 12629
  Датум продаје: 2018-06-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 10
  Пословни број судског предмета: И.И-521/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-589/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Будимир Соколовић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Пнеуматска сејалица за кукуруз, марке ОЛТ Осијек
  Процењена вредност предмета продаје: 190.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 133.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-05-28 09:09:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 12628
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 10
  Пословни број судског предмета: И.И-382/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-454/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предраг Адамовић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Гарнитура- двосед, тросед и фотеља, беле боје, од еко Коже - 30.000,00 динара Приколица за фрезу, зелене боје - 18.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 48.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 33.600,00 динара


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2018-05-28 09:06:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 12627
  Датум продаје: 2018-06-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 2ии1026/17
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ПП ИИ 172
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Светислав Ивковић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: -стан бр. 12, на трећем спрату стамбене зграде, површине 67м2, Булевар Милутина Милнаковића бр. 190, Нови Београд, катастарска парцела бр. 1231, уписан у лист непокретности 3098 К.О. Нови Београд;
  Процењена вредност предмета продаје: 75.000,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 52.500,00 евра


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-05-28 08:58:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 12626
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-10924/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-5547/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Тодоровић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: LCD телевизор марке LG 42 inch, Комода за телевизор са полицама, Тросед - дрво - кожа, Фотеље (три комада) - дрво - кожа, Клуб сточић, Витрина - пуно дрво са стакленим вратанцима, Комода са фиокама, Замрзивач вертикални марке OBOD 200 l, Полица за телевизор, Компјутерски сто са полицама, гардеробером, Веш машина марке GORENJE ознаке WA 6308Q, Зидно огледало (метални рам), Зидно огледало (дрвени рам), Гардеробер двокрилни, Ципеларник;
  Процењена вредност предмета продаје: 191.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 133.700,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-05-28 08:57:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 12625
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 13:20
  Место продаје: Банатски Двор ул.Серво Михаља 9
  Пословни број судског предмета: 21 Иив.778/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-2/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО"ПРОТЕИН" Торак
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Фрижидер "САМСУНГ" - Кухињски сто и четири столице - Тракторска приколица - Мешалица за бетон - Плуг две бразде - Једноредни берач за кукуруз
  Процењена вредност предмета продаје: 192.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 134.000,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-05-28 08:52:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 12624
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Бечеј ул.Војвођанских бригада 39
  Пословни број судског предмета: 6.Ии.195/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-134/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија"Дунав осигурање" А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: МЕРЦЕДЕС рег.ознаке NS-031-AO
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 17:01:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Макензијева бр. 32, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: milos@izvrsiteljmitrovic.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 12623
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Макензијева 32/5
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ-955/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.1044/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК Банка А.Д
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: канцелариске ствари, више комада кућишта
  Процењена вредност предмета продаје: укупно : 7.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: укупно : 3.650,00 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-05-28 08:49:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 12622
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Међа ул.Мире Попаре 4
  Пословни број судског предмета: 24 Ии.1216/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-186/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Весна Ристић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ТВ"САМСУНГ" - Веш машина "БЕКО" - Кухињски сто и четири столице - Плинска пећ
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-05-28 08:44:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 12621
  Датум продаје: 2018-06-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 10
  Пословни број судског предмета: И.И-332/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-389/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Будимир Благојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: земљишта укупне површине 312 м2 које се састоји од: - земљишта под зградом- објектом, површине 26 м2 - ливаде 7.класе, површине 286 м2 ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ- 187.200,00 динара - викенд куће која се састоји од 3 етаже, приземља, спрата и поткровља, површине у основи 26 м2 ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ- 803.894,00 динара на којима постоје укњижени терети и то: забрана отуђења и оптерећења непокретности на основу решења Основног суда у Параћину који терет ће након успешно окончаног поступка продаје непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 991.094,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 495.547,00 динара


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2018-06-22 14:59:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милоја Павловића 9, спрат 2, стан 9
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 12620
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Тржни центар Шумадија, Крагујевац, ул.Милоја Павловића бр. 9, II спрат, локал бр. 9
  Пословни број судског предмета: И.Ив 61/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 61/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кухињски елементи,собна фотеља,собни кревет,кухињски сто са столицама,двосед,кауч,гардеробер
  Опис предмета продаје: - Кухињски елементи,горњи и доњи,од иверице, димезија 320cm x 40cm x 85cm, процењена вредност 30.000,00 динара. - Собна фотеља, процењена вредност 6.000,00 динара. - Собни кревет, процењена вредност 6.000,00 динара. - Сто кухињски са столицама, процењена вредност 10.000,00 динара, - Двосед собни,процењена вредност 6.000,00 динара, - Собни кревет(кауч), процењена вредност 10.000,00 динара, - Гардеробер,димензија 320цм х 50цм х 170цм,процењена вредност 10.000,00 динара,
  Процењена вредност предмета продаје: 78.000,00динара
  Почетна цена предмета продаје: 39.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-05-28 08:40:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 12619
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Житиште ул.Цара Душана 11
  Пословни број судског предмета: 31 П.2109/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИТ-204/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС Основни суд Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: КЛИМА УРЕЂАЈ - "ФАВОРИТ"
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2018-05-28 08:34:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 12618
  Датум продаје: 2018-06-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 8ИИ 25237/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 7/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Борисављевић и Марина Борисављевић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трособни стан и једнособни стан
  Опис предмета продаје: трособни стан површине 81 м2 на првом спрату у Браничевској улици - Врачар и једнособни стан у приземљу зграде у ул. Краља Милана 15
  Процењена вредност предмета продаје: 24.856.792,44
  Почетна цена предмета продаје: 0,00


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2018-05-28 08:29:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202492
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 12617
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.И. 3739/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 409/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Pireus bank a.d. Beogad
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: једноипособан, 38 м2, трећи спрат, Нови Сад ул. Новосадског сајма
  Процењена вредност предмета продаје: 4.489.665,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.142.766,06 динара


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 16:56:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Макензијева бр. 32, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: milos@izvrsiteljmitrovic.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 12616
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Макензијева 32/5
  Пословни број судског предмета: 2 СТ.187/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.1652/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Трговинско предузеће Звезда д.о.о - у стечају
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Више комада књига, полица за књиге ...
  Процењена вредност предмета продаје: укупно : 551.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: укупно : 275.500,00 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-05-28 08:18:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 12615
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Пословни број судског предмета: ИИ 733/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 470/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мишић Власта
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пмв
  Опис предмета продаје: Porsche Boxter, Passat
  Процењена вредност предмета продаје: 900.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 630.000,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-05-27 11:40:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 12614
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Пашићева 2, Лозница
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.97/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вранић Драган
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 359000
  Почетна цена предмета продаје: 179500


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767