ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 12:54:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 15589
  Датум продаје: 2018-11-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-335/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1478/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: И.И-1478/2018
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Тракторска цистерна једноосовинска CREINA, стање: половна; Тракторска балирка JOHN DEERE, стање: половна;
  Процењена вредност предмета продаје: 575.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 287.500,00


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 14:23:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 15588
  Датум продаје: 2018-12-10
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 1Ии1203/17
  Број предмета јавног извршитеља: 130И.И305/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Тешић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: електрична веш машина, тв апарат, електрична пећ, тв-плазма
  Процењена вредност предмета продаје: 46.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 32.200,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 14:05:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 15587
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 ИИв 702/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 80/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Societe Generale Banka
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 141.864,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 99.304,8 динара


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 13:41:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 15586
  Датум продаје: 2018-10-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-521/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈСП "КРАГУЈЕВАЦ", КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари домаћинства
  Опис предмета продаје: Фреза, апарат за варење, веш машина, звучник, машина за прање, самоходна косачица.
  Процењена вредност предмета продаје: 97.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 58.200,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 13:22:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 15585
  Датум продаје: 2018-12-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Инт 22/17
  Број предмета јавног извршитеља: Инт 22/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 13:20:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 15584
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: Ив 171/2015
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 93/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: њиве
  Процењена вредност предмета продаје: 41.004.58 и 820.830,57 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.602,74 и 492.498,34 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-09-19 12:48:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 15583
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета: Ии.51/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-24/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марина Новаковић, Рума, ул. Др. Предрага Вулете бр.40, ЈМБГ 0503965885031
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двособан стан у згради која лежи на парцели број 3018. зграда бр. 1, улаз бр. 2, површина стана 71м2
  Опис предмета продаје: Двособан стан у згради која лежи на парцели број 3018. зграда бр. 1, улаз бр. 2, површина стана 71м2, на поткровљу, стан бр. 26 у Руми, 3. Војвођанске бригаде бр. 2, улаз 2, који је приватна својина и на коме је извршни дужник Зорица Ђуричић, Рума, ул. Насеље Игралиште 6/2/26, ЈМБГ 2312978885038 власник у 1/1 дела. Све уписано у лист непокретности бр. 11714 КО Рума.
  Процењена вредност предмета продаје: 4.260.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.982.000,00


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 08:25:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 15582
  Датум продаје: 2018-10-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета: Решење о извршењу Основног суда у Алексинцу ИИ-805/2017 од 21.12.2017. године
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-438/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србије, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. Приколица за сено; 2. Трактор IMT-539 P
  Процењена вредност предмета продаје: 850.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 12:30:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 15581
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 ИИв 604/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 739/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија АД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и њива
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и њива
  Процењена вредност предмета продаје: 709.112,00 и 39.536,7 динара
  Почетна цена предмета продаје: 496.378,4 и 27.675,69 динара


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 12:05:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 15580
  Датум продаје: 2018-10-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1068/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТЕВАНОВИЋ СВЕТОМИРА из Сопота
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари – возила PEUGEOT 106
  Опис предмета продаје: путничког возила марке: „PEUGEOT 106" број шасије: „VF31CKDX850884293", број мотора: „KDXPTC10FS501593520", запремина мотора: 1360 ccm, снага мотора: 55 kw година производње-набавке: „1995", рег. ознака „BG 352SN", ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ
  Процењена вредност предмета продаје: 94.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 65.800,00


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 11:16:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 15579
  Датум продаје: 2018-10-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 2087/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1682/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ферко Јашаревић и др.
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 47.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 23.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 10:58:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15578
  Датум продаје: 2018-10-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИ-509/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-297/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бобан Пешић, Зајечар, ул. Которска ББ, ЈМБГ 1901981500300
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Мобилни телефон “Samsung 7 edge” Tehno gym selection Benč pres Tehno gym selection pek-dek Tehno gym
  Опис предмета продаје: Мобилни телефон “Samsung 7 edge” Tehno gym selection Benč pres Tehno gym selection pek-dek Tehno gym selection lat mašina Tehno gym selection “Roving”
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 динара 140.000,00 динара 140.000,00 динара 140.000,00 динара 140.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 динара 70.000,00 динара 70.000,00 динара 70.000,00 динара 70.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 10:54:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15577
  Датум продаје: 2018-10-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИ-159/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-123/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-УПРАВА ЦАРИНА-ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО, Кладово, ул. ДУНАВСКА ББ, МБ 17862146, ПИБ 101685102
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Samsung” 51cm Електрични шпорет “Sloboda” Копир апарат “Nashuatec” 4651 Сто и три столице
  Опис предмета продаје: Телевизор “Samsung” 51cm Електрични шпорет “Sloboda” Копир апарат “Nashuatec” 4651 Сто и три столице Кауч Замрзивач “Gorenje”410l Фрижидер, непознате марке, мали
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара 8.000,00 динара 20.000,00 динара 4.000,00 динара 6.000,00 динара 10.000,00 динара 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 динара 4.000,00 динара 10.000,00 динара 2.000,00 динара 3.000,00 динара 5.000,00 динара 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 10:48:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15576
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-497-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Elite” 51” Кауч Сто и две столице Орман Регал Веш машина “Obodin”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Elite” 51” Кауч Сто и две столице Орман Регал Веш машина “Obodin”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 7.000,00 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 3.500,00 3.500,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 10:38:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 15575
  Датум продаје: 2018-10-15
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 139/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 170/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оливера Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00 динара итд
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара итд


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 09:49:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 15574
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: ии 202/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 172/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Негус доо
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тунел за дубинско замрзавање, агрегат за хлађење, линија за прераду паприке, калибратор за воће, тра
  Опис предмета продаје: ближе у предмету ИИ 172/17
  Процењена вредност предмета продаје: 26.658.369,46
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 09:49:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 15573
  Датум продаје: 2018-10-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.212/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПОТИСЈЕ - БЕЧЕЈ ДОО БЕЧЕЈ
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Клима уређај “Cryрton”, беле боје
  Опис предмета продаје: Клима уређај “Cryрton”, беле боје
  Процењена вредност предмета продаје: 50000
  Почетна цена предмета продаје: 30000


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 09:37:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 15572
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИв 796/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 278/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Експерт ИН књиговодствена агенција Јасмина Арсенић предузетник из Инђије
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Fiat", модел "Stilo", година производње 2007.
  Процењена вредност предмета продаје: 450.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 315.000,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 09:12:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15571
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-862-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ТОПЛАНА" КЊАЖЕВАЦ, Књажевац
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто и четири столице Кревет Фрижидер “Кончар” Ел. Шпорет “Sloboda” Телевизор “Vox” 51” Фотеља
  Опис предмета продаје: Сто и четири столице Кревет Фрижидер “Кончар” Ел. Шпорет “Sloboda” Телевизор “Vox” 51” Фотеља
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 4.000,00 7.000,00 7.000,00 5.000,00 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.000,00 2.000,00 3.500,00 3.500,00 2.500,00 1.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 09:03:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 15570
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 140/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 294/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, ул. Карађорђева бр. 122, Шид, к.п. 3979
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, ул. Карађорђева бр. 122, Шид, к.п. 3979
  Процењена вредност предмета продаје: 472.945,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 141.883,56 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767