ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1395 активних, од укупно 5858 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-08-21 15:57:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Вилине воде број 6
  Е-маил адреса: mirjanardimitrijevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 5778
  Датум продаје: 2017-09-13
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Вилине воде 6, Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ии 110/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредит Банк Србија
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности на јавном надметању
  Опис предмета продаје: Стан
  Процењена цена предмета продаје: 8.453.277,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 5.917.293,90 дин


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-09-21 13:16:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 5777
  Датум продаје: 2017-10-12
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларијa Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
  Пословни број судског предмета: 6ИИ-20569/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-66/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: кп. бр. 1610 – 1566 м2 и породичнe стамбенe зградe, бр. згр. 1. која се на њој налази, 120 m2 у основи, потес Моравска 038, све у власништву залогодавца, Петковић Љубише, Ниш, према листу непокретности број 584, КО Кочане
  Процењена цена предмета продаје: 3.474.292,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.737.146,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-09-22 14:13:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 5776
  Датум продаје: 2017-10-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А3/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радован Паунов
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 4.000,00 динара, 4.000,00 динара, 3.000,00 динара, 3.000,00 динара, 1.000,00 динара, 15.000,00 динара, 3.000,00 динара, 10.000,00 динара, 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.000,00 динара, 2.000,00 динара, 1.500,00 динара, 1.500,00 динара, 500,00 динара, 7.500,00 динара, 1.500,00 динара, 5.000,00 динара, 2.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-09-20 09:32:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 5775
  Датум продаје: 2017-10-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А17/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о. Београд, Београд, ул. Масарикова бр. 1-3, МБ 07005466, ПИБ 100001378
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 30.000,00 динара до 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 динара до 50.000,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-21 15:19:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5774
  Датум продаје: 2017-09-08
  Време продаје: 08.09.2017.
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 40/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 40/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Виши суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-09-21 09:09:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 5773
  Датум продаје: 2017-10-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 141/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Комби марке “MERCEDES”, Комби марке “GAZ”
  Процењена цена предмета продаје: 500.000,00 динара, 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 250.000,00 динара, 75.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-08-21 15:11:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 5772
  Датум продаје: 2017-09-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: 1 Иив 153/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 26/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Идеа доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 9. ТВ „Grundig“ 55 GFB 6625 ; Двосед, тросед, фотеља – штоф ;ТВ „Samsung“ UE46F6470SS ; Орман 4 м дужине ; Орман – гардеробер – ципелар ; Микроталасна „Gorenje“ ; Клима „Galanz“ 12 ; Рачунар, монитор, тастатура, миш
  Процењена цена предмета продаје: 55.000,00 динара ; 25.000,00 динара ; 30.000,00 динара; 50.000,00 динара; 40.000,00 динара ; 8.000,00 динара; 12.000,00 динара ; 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-08-21 14:57:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 5770
  Датум продаје: 2017-09-15
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.229/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.104/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Теодосијевић Жељко
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 4 класе
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 5.814 EUR
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Ивана Жугић
  Датум и време постављања: 2017-08-21 14:44:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Kарађорђева 25/6
  Е-маил адреса: ivanazugic75@gmail.com
  Контакт телефон: 0643820273
  ПИБ: 107593729
  Матични број: 62852950

  Број записа у бази: 5769
  Датум продаје: 2017-09-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Карађорђева 25/6, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.5832/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.302/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности, стамбено пословна зграда
  Опис предмета продаје: Стамбено пословна зграда објекат бр. 1, површине 280м2, спратности Пр+1, кп. бр. 13041/1 КО Крагујевац 3, уписана у лист непокретности бр. 5110 КО Крагујевац 3
  Процењена цена предмета продаје: 28.662.188,75
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2017-08-21 14:15:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 5768
  Датум продаје: 2017-09-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Железничка бр. 42, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И.469/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 41/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Сбербанка Србије" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: свособан стан
  Процењена цена предмета продаје: 3.617.820,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.532.474,00


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2017-08-21 13:48:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Кнегиње Зорке бр. 2
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 5767
  Датум продаје: 2017-09-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Теразије бр. 43 спрат 1, стан 2.
  Пословни број судског предмета: 4ИИ597/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ389/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бојан Тасић
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 kom
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Мерна вага, дробилица, вентилатор, експанзиона боца
  Опис предмета продаје: Мерна вага камионског транспорта, Дробилица, ЕЛКОМ, стројна Марибор, тип: ТZ6. 180.B3, Вентилатор димних гасова са електромотором, Експанзиона боца велика
  Процењена цена предмета продаје: 456.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 319.200,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-08-21 13:42:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 5765
  Датум продаје: 2017-09-11
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ -11/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 28/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миле Врачар
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теренско возило Мерцедес ML 350
  Опис предмета продаје: теренско возило Мерцедес ML 350
  Процењена цена предмета продаје: 465.696,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 325.987,20 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-08-21 13:28:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 5763
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краљево, Трг српских ратника бр. III/1, канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића
  Пословни број судског предмета: ИИ 1005/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 3/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: седам катастарских п
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја непокретности
  Опис предмета продаје: катастарске парцеле наведене у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 278.750,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 139.875,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-08-21 13:11:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 5762
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 85/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 100/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/4 сувласничког дела катастарске парцеле број 3740/16, виноград 4. каласе површине 15 ари 10 м2, по
  Опис предмета продаје: 1/4 сувласничког дела катастарске парцеле број 3740/16, виноград 4. каласе површине 15 ари 10 м2, потес Вртларско поље, КО Нови Сланкамен
  Процењена цена предмета продаје: 61,841,48 динара
  Почетна цена предмета продаје: 43,289,03 динара


  Оглас поставио: Александар Дуркулић
  Датум и време постављања: 2017-08-21 13:09:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Војводе Мишића 1
  Е-маил адреса: durkulic@mts.rs
  Контакт телефон: 063541467
  ПИБ: 108317439
  Матични број: 63367613

  Број записа у бази: 5761
  Датум продаје: 2017-09-06
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-3731/16
  Број предмета јавног извршитеља: 1
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Илона Тргала
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НЕПОКРЕТНОСТ
  Опис предмета продаје: НЕПОКРЕТНОСТ
  Процењена цена предмета продаје: 189.224,55 динара
  Почетна цена предмета продаје: 132.457,18 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-08-21 13:04:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 5760
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 71/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 111/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Procredit bank ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор марке Џон Дир, трактор марке Форд, тракторска приколица Змај и Тифон заливни систем
  Опис предмета продаје: трактор марке Џон Дир, трактор марке Форд, тракторска приколица Змај и Тифон заливни систем
  Процењена цена предмета продаје: од 462,080,00 динара до 571,520,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 231,040,00 динара до 285,760,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-08-21 12:46:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 5759
  Датум продаје: 2017-09-15
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: I6Ии.157/16
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 202/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Косановић (Бранка) Вељко
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парцела
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Бојана Милановић
  Датум и време постављања: 2017-08-21 12:42:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 5758
  Датум продаје: 2017-08-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Матка Вуковића бр. 5
  Пословни број судског предмета: ИИ 89-2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А43-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИДЕА д.о.о. за унутрашњу и спољну трговину Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тросед, фотеља, витрина стакло дрво, округли сто, 3 столице, ТВ ЛГ, Веш машина Горење, орман браон б
  Опис предмета продаје: Ближе описани у Закључку о оглашавању друге јавне продаје од 15.08.2017.
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2017-08-21 12:41:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 5757
  Датум продаје: 2017-09-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Железничка бр. 42, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И.4336/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. а106/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђорђе Јеловац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/6 дела Ливада - Њива 4. класе
  Опис предмета продаје: Ливада
  Процењена цена предмета продаје: 363.119,90
  Почетна цена предмета продаје: 253.483,93


  Оглас поставио: Бојана Милановић
  Датум и време постављања: 2017-08-21 12:33:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 5756
  Датум продаје: 2017-08-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Матка Вуковића бр. 5
  Пословни број судског предмета: ИИ 92-2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А27-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Винер Штедише Осигурање а.д.о. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Монитор Асус, компјутер ЛГ, ТВ ЛЦД ВИВАХ, писаћи сто, столица, пећ, брачни кревет
  Опис предмета продаје: Ближе описани у Закључку о оглашавању друге јавне продаје од 15.08.2017.
  Процењена цена предмета продаје: 23.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767