ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-12-14 13:53:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 8644
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Ии - 203/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 466/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Бошковић
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: Пољопривредна механизација
  Процењена цена предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 динара


  Оглас поставио: Малиша Младеновић
  Датум и време постављања: 2017-12-14 13:36:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, ул. Светог Саве бр 19
  Е-маил адреса: izvrsiteljmalisasd@gmail.com
  Контакт телефон: 0644907932
  ПИБ: 108603709
  Матични број: 63567973

  Број записа у бази: 8643
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Светог Саве број 19
  Пословни број судског предмета: И.И 484/17 од 08.08.2017.г
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 250/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Породинац Сандра
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај
  Опис предмета продаје: Стара витрина, комода за књиге , ормар за гардеробу, фотеља за радни сто, микроталасна пећница
  Процењена цена предмета продаје: 21.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.7000,00 динара


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2017-12-14 12:24:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 8642
  Датум продаје: 2018-01-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чачак,Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-95/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: МАШИНЕ ЗА ОБРАДУ ЗЕМЉИШТА
  Опис предмета продаје: У ДОБРОМ СТАЊУ
  Процењена цена предмета продаје: 290.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 145.00,00


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-12-14 11:25:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 8641
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Ии-91/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-355/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Велисав Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тракторска корпа
  Опис предмета продаје: тракторска корпа
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-12-14 10:35:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8640
  Датум продаје: 2018-01-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-1019/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Електрични шпорет"ARTUR MARTIN" , Таблет" SAMSUNG SM T 210", Мали сточић
  Опис предмета продаје: Електрични шпорет"ARTUR MARTIN" , Таблет" SAMSUNG SM T 210", Мали сточић
  Процењена цена предмета продаје: 8,000.00 , 5,000.00 , 1,000.00 ,
  Почетна цена предмета продаје: 5,600.00 , 3,500.00 ,700.00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-12-14 10:31:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8639
  Датум продаје: 2018-01-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-1010/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"COPERNIKUS" 51 cm , ДВД "SILVA" ,Телевизор" FUEGO" ДВД"TOSHIBA" , Сто и шест столица-
  Опис предмета продаје: Телевизор"COPERNIKUS" 51 cm , ДВД "SILVA" ,Телевизор" FUEGO" ДВД"TOSHIBA" , Сто и шест столица- дрво
  Процењена цена предмета продаје: 5,000.00 , 2,000.00 , 5,000.00 ,1,000,00 , 5,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 3,500.00 , 1,400.00 , 3,500.00 ,700.00 , 3,500.00


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-12-14 10:10:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 8638
  Датум продаје: 2018-01-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 1 И-183/2017 од 19.05.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-240/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична кућа
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда р+1 површине у габариту 134м2 на катастарској парцели број 6886 у улици Гаврила Принципа број 39 уписана у лист непокретности број 4935 КО Кикинда власништво извршног дужника, у износу од 6.141.077,26 динара.
  Процењена цена предмета продаје: 6.141.077,26 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.298.754,10 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2017-12-14 09:40:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 8637
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 1П2-15/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ А23/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Виши суд Сремска Митровица
  Надлежни суд: Виши суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке "Vivax", дијагонале 54, полован
  Опис предмета продаје: Телевизор марке "Vivax", дијагонале 54, полован
  Процењена цена предмета продаје: 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-12-14 09:31:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 8636
  Датум продаје: 2018-01-08
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Ив-17466/2010
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А198/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Рашка", Рашка, ул. Душанова бр. 2а, МБ 07176872, ПИБ 101274752
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 6.000,00 дин. до 60.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 1.800,00 дин. до 18.000,00 дин.


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2017-12-14 09:14:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 8635
  Датум продаје: 2018-01-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 2-Иив 98/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 119/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОМАРКЕТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Преса за сено, половна, црвене броје; Двобразни берач за кукуруз марке "Змај", црвене боје, полован;
  Опис предмета продаје: Преса за сено, половна, црвене броје; Двобразни берач за кукуруз марке "Змај", црвене боје, полован; Сејалица за поврће, половна, плаве боје
  Процењена цена предмета продаје: 840.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 420.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2017-12-14 09:08:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 8634
  Датум продаје: 2018-01-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ 21/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 31/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија Министарство унутрашњих послова Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило марке "Fiat" тип "Punto", reg ozn. "BG 619-BK", половно, плаве боје
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Fiat" тип "Punto", reg ozn. "BG 619-BK", половно, плаве боје
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-12-14 08:47:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 8633
  Датум продаје: 2018-01-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 182/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 183/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Велинка Савић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Шпедитер, Плуг, Кобила араберка
  Опис предмета продаје: Шпедитер казнионац коњски, марке 'Дубрава', зелене боје , Плуг црвене боје марке IMT 752, Кобила араберка, браон црне боје, старости седам година
  Процењена цена предмета продаје: 320.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 224.000,00 динара


  Оглас поставио: Маја Дукић Матић
  Датум и време постављања: 2017-12-14 08:42:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: maja.dukic035@gmail.com
  Контакт телефон: 0652319323
  ПИБ: 108354626
  Матични број: 63360970

  Број записа у бази: 8632
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Краља Петра Првог 4/1, Јагодина
  Пословни број судског предмета: Ии-130/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-42/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жељко Шабић
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Трактор IМТ- 533, процењене вредности 150.000,00 динара, 2. Трокрилна дрљача, процењене вредности 15.000,00 динара, 3. Корпа за трактор, процењене вредности 7.000,00 динара, 4. Буре за прскање, процењене вредности 15.000,00 динара, 5. Коса за 506, процењене вредности 15.000,00 динара, 6. Точкови за фрезу 506, процењене вредности 7.000,00 динара, 7. Фреза 506 са мотичицама, процењене вредности 18.000,00 динара, 8. Компресор BALMA LT 200, процењене вредности 50.000,00 динара, 9. Гер машина за
  Процењена цена предмета продаје: 324.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 162.000,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-12-14 08:42:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 8631
  Датум продаје: 2018-01-12
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: ул. Чика Љубина 4а, Краљево
  Пословни број судског предмета: Ии.103/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.394/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Б2 ХОЛДИНГ КАПИТАЛ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парцела број 4693/3 са припадајућим објектима
  Опис предмета продаје: зграда прехрамбене индустрије и производње пића, зграда број 1, површине у габариту 390m², изграђена на кат.парцели број 4693/3, зграда прехрамбене индустрије и производње пића, зграда број 2, површине у габариту 400m², изграђена на кат.парцели број 4693/3, силос број 3, површине у габариту 213m², изграђен на кат.парцели број 4693/3, силос број 4, површине у габариту 204m², изграђен на кат.парцели број 4693/3, грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, кат. парцела број 4693/3
  Процењена цена предмета продаје: 29.914.956,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 20.940.469,20 дин.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-12-14 08:27:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 8630
  Датум продаје: 2018-01-17
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 41-29126
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 10121/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод и канализација Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: ормар, компјутер....
  Процењена цена предмета продаје: од 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 15.000,00 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-01-16 08:40:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 8629
  Датум продаје: 2018-02-16
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Пословни број судског предмета: ИИ 284/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А117/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЗ ИНЂИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пмв трактор и приколица
  Опис предмета продаје: Пмв Ауди 80, трактор Урсус, тракторска приколица
  Процењена цена предмета продаје: 240.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 168.000,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-12-14 08:03:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 8628
  Датум продаје: 2018-01-17
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: И 7071/13
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А98/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање АДО у стечају, Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: веш машина, компјутер, апарат за воду.....
  Процењена цена предмета продаје: од 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 9.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2017-12-13 18:32:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 8627
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.Ив.484/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.456/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA VELIKO ORAŠJE, Велико Орашје, ул. Велико Орашје бб, МБ 07159315, ПИБ 101175217
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: приколица Змај, регистарских ознака 2322 СО-ВП, број шасије 1413, тип Z485; приколица Змај, црвене боје, која не поседује гуме; сејалица;трактор FIAT, број мотора 200052998, број шасије 244689, тип 850/5DT, регистарских ознака СО-ВП 3614
  Процењена цена предмета продаје: 1.000.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 700.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2017-12-13 16:08:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Господара Вучића 189, 2 sprat
  Е-маил адреса: jelenapopovic.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 8626
  Датум продаје: 2018-01-12
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Господара Вучића бр.189, Београд
  Пословни број судског предмета: 4ИИв 2053/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 62/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштво за производњу трговину и услуге ТЕСЛА СИСТЕМИ доо Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њиве 4.класе, површине 24 41 м2 који се налази у селу, на катастарској парцели 286 КО Шимановци
  Процењена цена предмета продаје: 3.494.936,90 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.747.468,45


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-01-10 17:24:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 8625
  Датум продаје: 2018-02-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И И.500/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.88/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за Развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности у својини извршног дужник (обим удела 1/1)
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности бр. 5702 КО Бачка Топола - Град
  Процењена цена предмета продаје: 1.185.471,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 592.735,50 dinara


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767