ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1648 активних, од укупно 13296 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2018-07-19 09:30:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 13952
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-10860/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-13/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миомир Здравковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Једна непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двоипособан стан
  Опис предмета продаје: Двоипособан стан који се налази у Нишу, у Књажевачкој улици бр. 158/2/4, уписан у ЛН 2849 КО НИШ “ПАНТЕЛЕЈ”, на катастарској парцели са бројем 7360, корисне површине 70м2
  Процењена вредност предмета продаје: 5.790.673,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.053.067,30


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 09:37:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 13951
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК А143/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС"
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Електрични шпорет “GORENJE”, беле боје, непозната година производње Микроталасна “SAMSUNG”, беле боје, непозната година производње CRT телевизор “GRUNDIG”, црне боје, непозната година производње Комбиновани фрижидер “BEKO”, сиве боје, непозната година производње Котао за парно грејање “TAM TVT STANDARD-S”, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 94.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 47.000,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-19 07:50:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 13950
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 1862/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 1862/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило-Audi 89, рег. ознаке SM 039-VD, број шасије:WAUZZZ8AZMA322922
  Процењена вредност предмета продаје: Путничко возило-Audi 89, рег. ознаке SM 039-VD, број шасије:WAUZZZ8AZMA322922-84.126,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Путничко возило-Audi 89, рег. ознаке SM 039-VD, број шасије:WAUZZZ8AZMA322922-25.237,80 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-07-19 07:08:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 13949
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.522-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БОШКО НЕНЕЗИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 1.722.199,00
  Почетна цена предмета продаје: 886.099,50


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-07-18 23:35:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 13948
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И И.121/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.19/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Имре Шипош
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност у својини извршног повериоца (обим удела 2/3) и извршног дужник (обим удела 1/3)
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности бр. 2653 КО Мали Иђош
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност ближе одређена у Закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-07-18 18:28:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 13947
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета: И - 16/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И - 47/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, USLUGE I PROMET AUTOSERVIS AD ČAČAK
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: производни објекат и земљиште под зградом
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 13.830.011,61 динар
  Почетна цена предмета продаје: 9.681.008,13 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-07-18 16:07:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 13945
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 272/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 17/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Axereal Serbia доо Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Пет пољопривредних машина, два пољопривредна возила, теретно возило
  Процењена вредност предмета продаје: 22.641.862,41 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 15.849.303,687


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-07-18 16:01:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 13944
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИв 112/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 64/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор "Vox", комода, гарнитура, микроталасна...
  Процењена вредност предмета продаје: 103.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 72.100,00 дин.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-07-18 14:38:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 13943
  Датум продаје: 2018-08-15
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 205/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А27/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Агросистем" ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 13 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 500,00 динара до 48.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 350,00 динара до 33.600,00 динара  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2018-07-18 14:22:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 13942
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 89/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и.пом 59/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Клашња Мирко
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 35
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: -
  Почетна цена предмета продаје: -


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-07-18 13:42:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13941
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 494/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 264/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Албатрос ММ ДОО Шид
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: њиве
  Процењена вредност предмета продаје: 3.100.273,58 динара итд
  Почетна цена предмета продаје: 2.170.191,50 динара итд


  Оглас поставио: Драган Драговић
  Датум и време постављања: 2018-07-18 13:21:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Данила Киша број 43
  Е-маил адреса: izvrsiteljns@mts.rs
  Контакт телефон: 0644682974
  ПИБ: 107574847
  Матични број: 62838051

  Број записа у бази: 13940
  Датум продаје: 2018-08-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Данила Киша бр.43 Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 867/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 32/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НН-ТЕЛ ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: приземна зграда у ванкњижној својини површине 12м2 означена као зграда бр. 1 на потез доња шума изграђена на парцели бр. 3262/3 уписана у лн 357 ко Ветерник
  Процењена вредност предмета продаје: 270.527,51 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 189.369,26 дин.


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2018-07-18 13:09:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 13939
  Датум продаје: 2018-08-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1 Зрењанин
  Пословни број судског предмета: П-1165/2010
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ-98/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија Привредни суд у Зрењанину
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000,00 динара,4.000,00 динара, 14.000,00 динара,2.000,00 динара,10.000,00 динара,2.000,00 динара,
  Почетна цена предмета продаје: 60% од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-07-18 12:10:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 13938
  Датум продаје: 2018-08-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: Ии-9936/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1725/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЉУ+убомир Стојановић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 145.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 72.500.00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-07-18 11:35:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 13937
  Датум продаје: 2018-08-15
  Време продаје: 08:30 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: Иив-228/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-55/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за производњу, промет и услуге Ацико-комерц доо Рибница, Краљево, ул. Беранова бр. 17/А, МБ 07669810, ПИБ 101957958
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.500,00 динара до 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.450,00 динара до 17.500,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-07-18 10:03:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 13936
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Иив 86/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 40/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ISCO DOO, Зрењанин, ул. ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ, МБ 08416281, ПИБ 101165660
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: веш машина,замрзивач, слика, тв, клима....
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 10:11:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 13935
  Датум продаје: 2018-09-12
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: ул. Краља Петра Првог бр. 8А/1, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: I.Iv-713/2017
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv-111/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Лн бр. 23 КО Грабовац, и то на кп бр. 1061, породична стамбена зграда, број зграде 1, објекат изграђен пре доношења прописа за изградњу објекта, ул. Шумари 16, пов. 0.00.63 ха, на кат.парцели бр.1061 земљиште уз зграду-објекат, ул. Шумари, површине 0.05.00 ха, на кат.парцели бр.1061 њива 2.класе, улица Шумари, површине 0.04.94 ха, са обимом удела 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: 1.930.512,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 965.526,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-07-18 09:15:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 13934
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица Војводе Симе 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.ив 122/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 91/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПАОР- Делиблато, ул. Браће Бузаџије бр. 1, МБ 08801959, ПИБ 103162555
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: трактор URSUS, регистарских ознака 9093 PA, година производње 1988.
  Процењена вредност предмета продаје: 295.000,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: 206.500,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-07-18 09:07:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 13933
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.1-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 1.269.086,95
  Почетна цена предмета продаје: 888.360,87


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-18 08:47:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 13931
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 2516/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 2516/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило Mercedes 240 D, 2.0 TDI
  Процењена вредност предмета продаје: Путничко возило Mercedes 240 D, 2.0 TDI-123.830,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Путничко возило Mercedes 240 D, 2.0 TDI-74.298,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767