ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-05-28 14:14:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 12653
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 2145/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 2145/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ИНформатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: LCD "Samsung"; Лаптоп "Dell"; штампач "HP"; трпезаријски сто и шест столица; монитор за компјутер "P
  Опис предмета продаје: LCD "Samsung"; Лаптоп "Dell"; штампач "HP"; трпезаријски сто и шест столица; монитор за компјутер "Philips"; тросед, двосед и фотеља; веш машина Gorenje
  Процењена вредност предмета продаје: LCD "Samsung"-20.000,00 динара; Лаптоп "Dell"-20.000,00 динара; штампач "HP"-2.000,00; трпезаријски сто и шест столица-10.000,00 динара; монитор за компјутер "Philips"-2.000,00 динара; тросед, двосед и фотеља-18.000,00 динара; веш машина Gorenje-10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: LCD "Samsung"-6.000,00 динара; Лаптоп "Dell"-6.000,00 динара; штампач "HP"-600,00; трпезаријски сто и шест столица-3.000,00 динара; монитор за компјутер "Philips"-600,00 динара; тросед, двосед и фотеља-5.400,00 динара; веш машина Gorenje-3.000,00 динара


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2018-05-28 14:05:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 12652
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ии-131/2018
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-815/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Стошић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 2.543.777,92
  Почетна цена предмета продаје: 1.780.644,54


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-05-28 14:02:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 12651
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 588/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.588/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ", Жабаљ, Светог Николе 7
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило-Opel Astra Confort, рег.ознаке NS 254-XD, 2000. год. произв.
  Процењена вредност предмета продаје: Путничко возило-Opel Astra Confort, рег.ознаке NS 254-XD, 2000. год. произв.-210.137,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Путничко возило-Opel Astra Confort, рег.ознаке NS 254-XD, 2000. год. произв.-126.082,20 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-05-28 13:59:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 12650
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 10.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 5183/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 54/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Ковачевић, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сепарација
  Опис предмета продаје: сепарација
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.907.129,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.034.990,72 динара


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2018-05-28 13:56:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 12649
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ФУТОШКА 1А, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: И И 3/18
  Број предмета јавног извршитеља: И И 10/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Земљиште под зградом-објектом, земљиште уз зграду, њива 2. класе породична стамбена зград, помоћна з
  Опис предмета продаје: Земљиште под зградом-објектом, земљиште уз зграду, њива 2. класе породична стамбена зград, помоћна зграда, помоћна зграда-део
  Процењена вредност предмета продаје: 7.577.699,34 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.304.389,54 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-05-28 13:52:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 12648
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк.1862/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.1862/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" доо Београд, Технички центар Нови Сад, Одсек за техничке услуге Сремска Митровица
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило-Audi 89, рег. ознаке SM 039-VD, број шасије:WAUZZZ8AZMA322922
  Процењена вредност предмета продаје: Путничко возило-Audi 89, рег. ознаке SM 039-VD, број шасије:WAUZZZ8AZMA322922-84.126,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Путничко возило-Audi 89, рег. ознаке SM 039-VD, број шасије:WAUZZZ8AZMA322922-50.475,60 динара


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2018-05-28 13:51:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Макензијева бр. 32, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: milos@izvrsiteljmitrovic.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 12647
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 15:00 часова
  Место продаје: Макензијева 32/5
  Пословни број судског предмета: 6-Ии-9681/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.823/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александра Петровић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: укупно : 84.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: укупно : 59.150,00 динара  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-05-28 13:48:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 12646
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: ИИв 264/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 485/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ - РАЗНО
  Процењена вредност предмета продаје: 360.000,00 ДИНАРА И ДР.
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-05-28 13:47:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 12645
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 152/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 152/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИНВЕСТ ПЕТРОЛ ДОО, Богатић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-28 13:35:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12644
  Датум продаје: 2018-05-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-78/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14, МБ 07342578, ПИБ 100570082
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ‘’Love’’ 51cm, Пегла ‘’First’’
  Опис предмета продаје: Телевизор ‘’Love’’ 51cm, Пегла ‘’First’’
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 500,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00, 350,00


  Оглас поставио: Ђорђе Стојадиновић
  Датум и време постављања: 2018-05-28 13:32:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Срете Младеновића 1/1, стан 2
  Е-маил адреса: djordjis@gmail.com
  Контакт телефон: 0606550199
  ПИБ: 108588720
  Матични број: 63557480

  Број записа у бази: 12643
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Срете Младеновића 1/1, стан бр. 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И 1834/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 10/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Саша Илић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: разне покретне ствари
  Опис предмета продаје: У складу са закључком о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 56.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 28.250,00 дин.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-05-28 13:20:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 12642
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: ул. Стари корзо, бр.36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-319/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-334/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Саша Арсић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тањирача, Тракторска коса, Сејалица, Буре за прскање, Растурач ђубрива минералног циклон, Апарат за
  Опис предмета продаје: Тањирача, Тракторска коса, Сејалица, Буре за прскање, Растурач ђубрива минералног циклон, Апарат за варење кончар, Две мешалице за бетон ЛИФАМ, Застава 101 црвене боје, није у возном стању, Двокрилна врата ПВЦ, Моторцикл TOMOS, Трактор IMT, YUGO KORAL
  Процењена вредност предмета продаје: 540.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 270.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-05-28 13:19:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 12641
  Датум продаје: 2018-07-09
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 2165/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 2165/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило-Peugeot 309, NS-182-KW, 1991.година производње
  Процењена вредност предмета продаје: Путничко возило-Peugeot 309, NS-182-KW, 1991.година производње-30.587,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: Путничко возило-Peugeot 309, NS-182-KW, 1991.година производње-18.352,50 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2018-05-28 13:13:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 12640
  Датум продаје: 2018-06-26
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 239/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 5/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петар Стајић
  Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 33
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разне
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 508.580,00
  Почетна цена предмета продаје: 356.006,00


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-05-28 13:06:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 12639
  Датум продаје: 2018-07-02
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Југ Богданова 4/7 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-185/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-118/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК А.Д. Београд, Београд, ул. Вука Караџића бр. 10, МБ 17171178, ПИБ 100002532
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 19.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.500,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-05-28 13:03:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 12638
  Датум продаје: 2018-06-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-197/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 169/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално - стамбено предузеће Сента
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Циркулар са абрихтером ; Бансек ; Бокс за зечеве 2 комада
  Процењена вредност предмета продаје: 36.000,00 динара ; 50.000,00 динара ; 10.000,00 динара по комаду укупно 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-05-28 13:01:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 12637
  Датум продаје: 2018-07-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Југ Богданова 4/7 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-65/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-17/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК А.Д. Београд, Београд, ул. Вука Караџића бр. 10, МБ 17171178, ПИБ 100002532
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-05-28 12:35:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 12636
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 45-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛИЋ БОЈОВИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива
  Процењена вредност предмета продаје: 1.859.113,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.301.379,10 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-28 12:21:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12635
  Датум продаје: 2018-06-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А537/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Одс "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о Београд, огранак "Електродистрибуција Зајечар", Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ‘’Samsung’’51cm; Два кауча; Сто и три столице; Мини ел. шпорет; Телевизор ‘’Fuego’’ 72 cm
  Опис предмета продаје: Телевизор ‘’Samsung’’51cm; Два кауча; Сто и три столице; Мини ел. шпорет; Телевизор ‘’Fuego’’ 72 cm; Усисивач ‘’Simens’’
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00; 9.000,00; 3.000,00; 4.000,00; 7.000,00; 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00; 6.300,00; 2.100,00; 2.800,00; 4.900,00; 1.400,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-05-28 11:35:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 12634
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 15,30 часова
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.49
  Пословни број судског предмета: I39.ИИв.535/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв.770/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 31.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 15.500,00 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767