ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-10-23 11:18:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 7306
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: 36 ИИв бр. 339/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 657/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна Банка а.д. Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни ивентар
  Процењена цена предмета продаје: 73.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 51.100,00


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-10-23 10:54:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 7305
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Ул. Дринска 21 Љубовија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И-Ивк.412/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке филипс, кућни стаклени регал, два звучника за рачунар, комода, музичка линија
  Опис предмета продаје: Телевизор марке филипс, кућни стаклени регал, два звучника за рачунар, комода, музичка линија марке панасоник
  Процењена цена предмета продаје: 6.000,00 дин., 15.000,00 дин., 3.000,00 дин., 5.000,00 дин., 8.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00 дин., 10.500,00 дин., 2.100,00 дин.,3.500,00 дин., 5.600,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2017-10-23 10:25:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 7304
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Николе Пашића 7/I/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И-2214/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-83/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Радовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: телевизор, собни ормар, фиокар, фиокар
  Процењена цена предмета продаје: 57.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 39.900,00 динара


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2017-11-15 15:07:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 7303
  Датум продаје: 2017-11-12
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Чачак,Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета: ИИ бр.628/17
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-232/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пиреус банка
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: СТАН У ГРАДУ
  Опис предмета продаје: У ДОБРОМ СТАЊУ
  Процењена цена предмета продаје: 4.407.810,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.203.905,00


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2017-10-23 09:08:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 7302
  Датум продаје: 2017-11-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул.Владике Николаја 45/1
  Пословни број судског предмета: И.Ив бр.103/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 49/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива
  Опис предмета продаје: Процењена катастарска парцела се налази поред локалног макадамског пута са кога има приступ под благим нагибом тако да је села парцела нагнута према путу али је тај нагиб благ тако да је могућа механизована обрада. На једном делу парцеле се налази засад малине а на већем делу је природна ливада. На самом улазу на парцелу, до пута, је шума, мешавина тврдих лишћара. У блиском окружењу преовлађује воћарска производња, првенствено малина, купина и шљива.
  Процењена цена предмета продаје: 143.148,00
  Почетна цена предмета продаје: 100.203,60


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-11-13 13:45:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 7301
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.А609/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОДС Дистрибуција ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: путничко возило opel kadet , reg oznaka ZA038-GČ
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-10-21 09:44:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 7300
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ив 18/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 18/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-10-21 09:40:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 7299
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.и 227/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 227/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојиша Живановић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 15:16:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 7297
  Датум продаје: 2017-12-11
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 35000 Јагодина
  Пословни број судског предмета: ИИ 1259/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 111/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станимир Глишић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари -пољопривредне машине
  Опис предмета продаје: покретне ствари, детаљније у Закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у Закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2017-10-20 16:08:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 7296
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-16/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 47/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Златко Ковачевић
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-10-20 15:34:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 7295
  Датум продаје: 2017-10-31
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костић 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк.1600-2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.1600-2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ДОО БЕОГРАД ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР НОВИ САД ОДСЕК ЗА ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор ,,SONY" TRINITON, рачунар са монитором са звучницима, DVD CROWN DVX-533 MAX, Микроталасна
  Опис предмета продаје: телевизор ,,SONY" TRINITON, рачунар са монитором са звучницима, DVD CROWN DVX-533 MAX, Микроталасна ,,WHIRLPOOL" WIP 20 100 W, Веш машина ,,Vox" WM ББ2, тв ,,Grunding"
  Процењена цена предмета продаје: телевизор ,,SONY" TRINITON-3.000,00 динара, рачунар са монитором са звучницима-4.000,00 динара, DVD CROWN DVX-533 MAX-1.000,00 динара, Микроталасна ,,WHIRLPOOL" WIP 20 100 W-2.000,00 динара, Веш машина ,,Vox" WM ББ2-12.000,00 динара, тв ,,Grunding"-2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: телевизор ,,SONY" TRINITON-1.800,00 динара, рачунар са монитором са звучницима-2.400,00 динара, DVD CROWN DVX-533 MAX-600,00 динара, Микроталасна ,,WHIRLPOOL" WIP 20 100 W-1.200,00 динара, Веш машина ,,Vox" WM ББ2-7.200,00 динара, тв ,,Grunding"-1.200,00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-11-13 09:10:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Вилине воде број 6
  Е-маил адреса: mirjanardimitrijevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 7294
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Вилине воде 6
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1547/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марко Нешовић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 28 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 1.651.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 825.500,00 дин


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-10-20 15:23:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 7293
  Датум продаје: 2017-11-02
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костић 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк-416/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-416/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ,,ИНФОРМАТИКА"
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило марке PEUGEOT,307 KORAL
  Опис предмета продаје: путничко возило марке PEUGEOT,307 KORAL
  Процењена цена предмета продаје: путничко возило марке PEUGEOT,307 KORAL-333.956,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: путничко возило марке PEUGEOT,307 KORAL-200.373,60 динара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2017-10-20 14:27:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 7291
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 24Ив-286/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-27/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗОРАН ПОПОВИЋ адвокат
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЛЕД ТЕЛЕВИЗОР марке SAMSUNG S5, ВЕШ МАШИНА марке OBOD, АСПИРАТОР марке GORENJE, ФРИТЕЗА марке FISHER
  Опис предмета продаје: ЛЕД ТЕЛЕВИЗОР марке SAMSUNG S5, ВЕШ МАШИНА марке OBOD, АСПИРАТОР марке GORENJE,ФРИТЕЗА марке FISHER, ПЛАКАР марке FORMA IDEALE
  Процењена цена предмета продаје: 45.000,00 динара,8.000,00 динара,3.000,00 динара,3.000,00 динара,25.000,00 динара,
  Почетна цена предмета продаје: 31.500,00 динара,5.600,00 динара,2.100,00 динара,2.100,00 динара,17.500,00 динара,


  Оглас поставио: Милош Јоксимовић
  Датум и време постављања: 2017-09-27 14:06:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Пожешка 30
  Е-маил адреса: milosjoksimovic78@gmail.com
  Контакт телефон: 0114056592
  ПИБ: 108001023
  Матични број: 63142255

  Број записа у бази: 7290
  Датум продаје: 2017-10-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Страхињића Бана бр.27 Београд
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-1291/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ1133/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Проданић Милан
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 Неусељивог петособног стана
  Опис предмета продаје: Неусељив петособан стан са терасом у нивоу првог спрата и поткровља површине 93м2 у Чокешинској улици бр. 6а,Сремчица на кат п.5647 у листу непокретности 1601КО Сремчица
  Процењена цена предмета продаје: 3.374.914,66 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 2.362.440,26 РСД


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-10-20 13:43:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 7289
  Датум продаје: 2017-11-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 25-2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 25-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ТВ „GRUND“ 51 cm ; Орман ; Kрупара „LIFAN“
  Процењена цена предмета продаје: 3.000,00 динара ; 10.000,00 динара ; 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Јасмина Митић
  Датум и време постављања: 2017-10-20 13:43:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Цара Душана 28/6
  Е-маил адреса: jas.mitic@gmail.com
  Контакт телефон: 063420001
  ПИБ: 107574654
  Матични број: 62838159

  Број записа у бази: 7288
  Датум продаје: 2017-11-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ниш, Цара Душана бр.28/6
  Пословни број судског предмета: ИИв 855/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 189/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЕЛТ ЦО ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: намештај
  Процењена цена предмета продаје: 110.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 77.000,00 дин.


  Оглас поставио: Коста Алексић
  Датум и време постављања: 2017-10-20 13:21:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10, спрат 5, стан 23
  Е-маил адреса: office@aleksickosta.rs
  Контакт телефон: 0658203803
  ПИБ: 108302297
  Матични број: 63357758

  Број записа у бази: 7286
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ласла Гала бр. 10/23, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-889/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-186/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ребуплика Србија-Министарство одбране
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КЛИМА УРЕЂАЈА “VIVAX”, СТО, КАУЧ, НАМЕШТАЈ-ДЕО ДЕЧИЈЕГ РАДНОГ СТОЛА, СЕТ-КОМОДА СА ОРМАНОМ, СЕТ-КОМО
  Опис предмета продаје: КЛИМА УРЕЂАЈА “VIVAX”, СТО, КАУЧ, НАМЕШТАЈ-ДЕО ДЕЧИЈЕГ РАДНОГ СТОЛА, СЕТ-КОМОДА СА ОРМАНОМ, СЕТ-КОМОДА
  Процењена цена предмета продаје: КЛИМА УРЕЂАЈА “VIVAX”-10.000,00 динара, СТО-4.000,00 динара, КАУЧ-5.000,00 динара, НАМЕШТАЈ-ДЕО ДЕЧИЈЕГ РАДНОГ СТОЛА-2.000,00 динара, СЕТ-КОМОДА СА ОРМАНОМ-4.000,00 динара, СЕТ-КОМОДА-4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: КЛИМА УРЕЂАЈА “VIVAX”-5.000,00 динара, СТО-2.000,00 динара, КАУЧ-2.500,00 динара, НАМЕШТАЈ-ДЕО ДЕЧИЈЕГ РАДНОГ СТОЛА-1.000,00 динара, СЕТ-КОМОДА СА ОРМАНОМ-2.000,00 динара, СЕТ-КОМОДА-2.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2017-11-15 08:14:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 7285
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 2/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 400/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Весна Јовановић из с. Божињевац, Општина Бујановац и др.
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Њиве и ливада
  Процењена цена предмета продаје: 1.217.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 608.900,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 14:44:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 7284
  Датум продаје: 2017-12-14
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.174/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.86/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Генерали Осигурање Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТЕЛЕВИЗОР
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767