ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 13:02:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 15614
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 12,00 часова
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.49
  Пословни број судског предмета: I39ИИв.50/2018 од 26.01.2018. године
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв.91/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ORIFLAME KOZMETIKA DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 12:29:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 15611
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 595/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 868/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТПР "ГАНО" ТОШИЋ ДРАГАН ПР
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 73.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 51.100,00


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 11:48:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 15609
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр. 1603/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1353/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Микромодели" д.о.о. Врање
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Оружје, намештај, бела техника и мопед
  Процењена вредност предмета продаје: 212.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 148.820,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 10:39:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 15608
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 160/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 49/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Невзади Сељадин
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило
  Процењена вредност предмета продаје: 75.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 52.500,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 09:38:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 15606
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Југ Богданова 4/7 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: ИИв-371/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-88/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportnity banka a.d. Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: моторно возило - марка Renault Kangoo
  Процењена вредност предмета продаје: 365.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 255.500,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 09:32:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15605
  Датум продаје: 2018-10-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-415/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Snider”51” Кауч Сто и четири столице Орман
  Опис предмета продаје: Телевизор “Snider”51” Кауч Сто и четири столице Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 6.000,00 4.000,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 3.000,00 2.000,00 1.500,00


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-09-20 09:31:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 15604
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ 3346-2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 143-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: Двосед, орман, радни сто, фотеља
  Процењена вредност предмета продаје: 41.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 29.050,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 09:30:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 15603
  Датум продаје: 2018-10-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИ-267/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-553/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: - стана број 23, површине 47м2, на трећем спрату стамбене зграде у ул.Војске Југославије бр. 40/3-23, у Алексинцу изграђеној на катастарској парцели бр.2507/1 КО Алексинац Варош, који је уписан у лист непокретности број 957 КО Алексинац Варош
  Процењена вредност предмета продаје: 2.491.452,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.744.016,40 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 09:04:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15602
  Датум продаје: 2018-10-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-322-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Самачки смештај ДОО Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “FOX” 51cm Сто и 4 столице Кауч Орман
  Опис предмета продаје: Телевизор “FOX” 51cm Сто и 4 столице Кауч Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 3.000,00 7.000,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 2.100,00 4.900,00 2.100,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 08:46:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15601
  Датум продаје: 2018-10-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-418/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Мобилни телефон “LG L50” Фритеза “Provision” Усисивач Телевизор “Fuego” Решо “Слобода”
  Опис предмета продаје: Мобилни телефон “LG L50” Фритеза “Provision” Усисивач Телевизор “Fuego” Решо “Слобода”
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00 1.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00 1.000,00 1.000,00 2.500,00 500,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-09-20 08:24:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 15600
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ив605/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 355/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте Банка ад, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: веш машина, клима, косачица....
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 08:21:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 15599
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 11,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИ 36/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 87/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ АДО КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4/12 сувласничког уд
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: 4/12 сувласничког удела породичне стамбене зграде саграђене на катастарској парцели број 3730 уписаној у лист непокретности 514 К.О. Рума, ул. Саве Ковачевића бр. 34
  Процењена вредност предмета продаје: 711.480,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 498.036,00 динара  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 08:20:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 15598
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: I 2 И И-239/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 62/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раде Узелац
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: њива 3. класе површине 8289 м2 пољопривредно земљиште, кат. парцела 3687 потес Виногради дуж, уписана у ЛН бр. 1389 К.О. Пачир
  Процењена вредност предмета продаје: 911.790,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 08:12:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 15597
  Датум продаје: 2018-10-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Михајловац
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.6098/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ,,Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Краве ,,Сименталке" и јунице
  Опис предмета продаје: број ушне марке 3231; 3232;3233; 3234; 5282; 5283; 1018; 1194;6294; 2798;1021;
  Процењена вредност предмета продаје: ,,Сименталке" износ од 120.000,00 динара по грлу и јунице износ од 100.000,00 динара по грлу
  Почетна цена предмета продаје: ,,Сименталке" износ од 36.000,00 динара по грлу и јунице износ од 30.000,00 динара по грлу


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-09-20 08:07:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 15595
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 2016-39757/3
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 281/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Пошта Србије РЈ Пошта Нет, Београд
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај
  Опис предмета продаје: столице,столови, љуљашка....
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-09-20 07:39:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 15594
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Иив 830/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 209/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Шинковић Ласло, Бечеј
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ауто
  Опис предмета продаје: ауто
  Процењена вредност предмета продаје: од 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 140.000,00 динара


  Оглас поставио: Ивана Букарица Биуковић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 16:32:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 15593
  Датум продаје: 2018-10-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: 4 ИИв 2256/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 111/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за производњу, трговину и услуге КИО Доо Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 37
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Штампач,телефони,рачунари,монитори,столице,столови,кожне фотеље,кафе апарат,рерна, уградни роштиљ итд
  Процењена вредност предмета продаје: 372.170,00
  Почетна цена предмета продаје: 260.519,00


  Оглас поставио: Ивана Букарица Биуковић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 16:17:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 15592
  Датум продаје: 2018-10-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Mакедонска 32/1
  Пословни број судског предмета: ИИ 214/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 700/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бојан Стевић и други
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Кухињски елементи, комоде, плакари, кожне гарнитуре, фотеље, столице, клима уређај итд
  Процењена вредност предмета продаје: 310.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 217.280,00


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2018-09-19 15:49:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 15591
  Датум продаје: 2018-10-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Луке Војводића 14, Београд
  Пословни број судског предмета: 5-Ии-1272/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 424/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: продаја ствари покућства
  Процењена вредност предмета продаје: 34.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.150,00


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-09-19 15:38:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 15590
  Датум продаје: 2018-10-12
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стара Пазова, Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: ИИ 384/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 180/2016A
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАЈИЋ МИРОСЛАВ
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Возила
  Опис предмета продаје: киа цеед, киа соренто
  Процењена вредност предмета продаје: 1.100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 770.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767