ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1396 активних, од укупно 5859 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-08-22 09:56:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 5799
  Датум продаје: 2017-09-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 2/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 24/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 3767/4, потес Изворац, њива 4. класе површине 1ха 43а 87м2, КО Мартинци
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 3767/4, потес Изворац, њива 4. класе површине 1ха 43а 87м2, КО Мартинци
  Процењена цена предмета продаје: 1.897.303,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.328.112,10 динара


  Оглас поставио: Александар Дуркулић
  Датум и време постављања: 2017-08-22 09:51:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Војводе Мишића 1
  Е-маил адреса: durkulic@mts.rs
  Контакт телефон: 063541467
  ПИБ: 108317439
  Матични број: 63367613

  Број записа у бази: 5798
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-824/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-56/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЏЕЈМС ДОНАЛД П.
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Нарезница за сухомеснате производе, каса пулт, расхладне витрине, полице, корпе за хлеб
  Опис предмета продаје: Нарезница за сухомеснате производе, каса пулт, расхладне витрине, полице, корпе за хлеб
  Процењена цена предмета продаје: разно
  Почетна цена предмета продаје: разно


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-08-22 09:44:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 5797
  Датум продаје: 2017-09-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: I 2 И И-359/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 85-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иштван Рушаи, Роберт Рушаи
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Путничко возило „AUDI COUPE 1.8 T“ BT 016 - KU, боја : 7B сива светла метализирана, број шасије – TRUZZZ8NZY1070131, број мотора - AUQ011916, снага мотора – 132, погонско гориво – БЕНЗИН ГАС, година производње – 2001., запремина мотора – 1781, највећа дозвољена маса – 1625, стање километар сата 196.715, стање горива – пола резервоара бензина, уграђен радио уређај „ORION“ , возило је без већих оштећења, има огреботину на предњем бранику са леве (возачеве) стране
  Процењена цена предмета продаје: 605.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-08-22 09:26:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 5796
  Датум продаје: 2017-09-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 147/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А403/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: уписан ЛН 6299 КО Апатин
  Процењена цена предмета продаје: 3.469.855,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.734.927,06 динара


  Оглас поставио: Бранислав Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-22 09:26:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, булевар Михајла Пупина 165 А/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653344842
  ПИБ: 108217142
  Матични број: 63265756

  Број записа у бази: 5795
  Датум продаје: 2017-09-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 165А/II
  Пословни број судског предмета: 4-ИИ-335/2017 од 01.03.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 35/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оливера Трифковић
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1/2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина
  Опис предмета продаје: Удео у величини од 1/2 породичне стамбене зграде
  Процењена цена предмета продаје: 6.680.240,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.676.168,00 динара


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2017-08-22 09:11:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 5794
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 13:00 h
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевић у ул Булевар Михаила Пупина бр. 165а
  Пословни број судског предмета: Ии-231/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 10 2 ии 701/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, зграда индустријских делатности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, број зграде 1, површине у габариту 160 м2 , на к.п. бр. 1081/3 у ул. Слободана Пенезића Крцуна број 36, уписана у ЛН број 599 К.О. Ђуринци, -породична стамбена зграда, број зграде 2, површине у габариту 300 м2 , на к.п. бр. 1081/3 у ул. Слободана Пенезића Крцуна, уписана у ЛН број 599 К.О. Ђуринци, -згради осталих индустријских делатности број зграде 3, површине у габариту 608 м2 , на к.п. бр. 1081/3 у ул. Слободана Пенезића Крцуна, уписана у ЛН број 599 К.О. Ђуринци
  Процењена цена предмета продаје: 325.000,00 еур
  Почетна цена предмета продаје: 227.500,00 еур


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-13 08:21:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 5793
  Датум продаје: 2017-10-12
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.677/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина горење
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-14 14:33:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 5792
  Датум продаје: 2017-10-14
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.227/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина beko, tv philips
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 13:06:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 5791
  Датум продаје: 2017-10-16
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.417/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: клима frozione
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2017-08-22 07:52:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603247217
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 5790
  Датум продаје: 2017-09-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: 2К 1264/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 954/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија - Основни суд у Крагујевцу
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило AUDI
  Опис предмета продаје: тип 80, нерегистрован, без регистарских таблица, година производње 1987.
  Процењена цена предмета продаје: 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2017-08-21 19:38:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 14
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 5789
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.14, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ив.537/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 119/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сур Зајац
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: естетска гардероба
  Опис предмета продаје: Покретне ствари:Венчаница
  Процењена цена предмета продаје: 45.000,00 динара за покретну ствар под редним бројем 1
  Почетна цена предмета продаје: 31.500,00 динара за покретну ствар под редним бројем 1


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2017-08-21 19:32:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 14
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 5788
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.14, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ии 873/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 599/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирјана Цветковић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати
  Опис предмета продаје: Покретне ствари: Микроталасна, Веш машина, Усисивач
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 динара за покретну ствар под редним бројем 1
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 динара за покретну ствар под редним бројем 1


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-08-21 19:28:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 5787
  Датум продаје: 2017-09-11
  Време продаје: 8:30 часова
  Место продаје: Краљево, Трг српских ратника бр. III/1, канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића
  Пословни број судског предмета: ИИ 906/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 133/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Ђуровић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Бетонске баштенске жардињере
  Процењена цена предмета продаје: 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.600,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2017-08-21 19:27:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 14
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 5786
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 11:15
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.14, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ии5815/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А420/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петар Стојковић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати и кућни намештај
  Опис предмета продаје: Покретне ствари: Сточић,Телевизор, Фотеља, Справа за кућно вежбање итд
  Процењена цена предмета продаје: 6.000,00 динара за покретну ствар под редним бројем 1
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00 дин за покретну ствар редни број 1


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2017-08-21 19:17:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 14
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 5785
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.14, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Иив 84/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив А112/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Завод за јавно здравље Лесковац
  Надлежни суд: Основни суд у Лебану
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати, пољопвредне машине
  Опис предмета продаје: Покретне ствари: Телевизор, пољопривредна машина
  Процењена цена предмета продаје: 24.000,00 дин за покретну ствар број 1
  Почетна цена предмета продаје: 12.000,00 динара за покретну ствар под редним бројем 1


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2017-08-21 19:12:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 14
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 5784
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.14, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 1299068
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК А357/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија АД
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати
  Опис предмета продаје: Покретне ствари: Телевизор, двд, веш машина
  Процењена цена предмета продаје: 38.000,00 динара за покретну ствар под редним бројем 1
  Почетна цена предмета продаје: 19.000,00 динара за покретну ствар под редним бројем 1


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2017-08-21 19:08:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 14
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 5783
  Датум продаје: 2017-10-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.14, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ии7373/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 154/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аца Јовић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати и кућни намештај
  Опис предмета продаје: Покретне ствари: Гардеробер, Веш машина, Сточић итд
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 динара за покретну ствар под редним бројем 1
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 динара за покретну ствар под редним бројем 1


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-09-20 17:00:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 5782
  Датум продаје: 2017-10-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: I 39 ИИ бр. 325/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-207/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бојан Јовичић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. Циклон за растурање соли „VELOCITA“ боја: црвена; без ознака; 2. Грађевинска радна машина – KRAMER „ПРОГРЕС 516“ са хидрауличном руком, марке „ПРОГРЕС ТВ 80“ боја: жута; регистарских ознака SO Vrnjačka Banja 154.
  Процењена цена предмета продаје: од 108.110,97 динара до 720.739,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 54.055,49 динара до 360.369,90 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-08-21 16:08:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Вилине воде број 6
  Е-маил адреса: mirjanardimitrijevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 5781
  Датум продаје: 2017-09-15
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Вилине воде 6, Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1556-16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Тодоровић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари на јавном надметању
  Опис предмета продаје: Кибла за песак
  Процењена цена предмета продаје: 360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 252.000,00 динара


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2017-09-07 12:49:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 5780
  Датум продаје: 2017-09-28
  Време продаје: 11:00 ч
  Место продаје: ул. Млинска бр. 19, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ив-53/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-49/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КИЦОШ ДОО ЛЕСКОВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Сто за ручавање са четири столице, Фрижидер комбиновани (BIRA) , Електрични шпорет (GORENJE), Лап топ (DELL),Камин цептер на струју, Момент кључ и Дијагностика ауто ОП-КОМ
  Процењена цена предмета продаје: 63.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 32.500,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767