ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2018-03-20 09:25:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 10898
  Датум продаје: 2018-04-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Mатка Вуковића 5,Суботица
  Пословни број судског предмета: Ии.420/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-А52/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА,МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА-ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: philips,полице,витрина и сто,gorenje,орман,samsung,кухињски елементи,орман
  Опис предмета продаје: телевизор,полице за дневну собу,витрина и сто за дневну собу,веш машина,орман за спаваћу собу из два дела,телевизор,кухињски елементи,орман антиквитет
  Процењена цена предмета продаје: 55.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 38.500,00


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-03-20 09:09:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 10895
  Датум продаје: 2018-04-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 524-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгана Вишњевац
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 114.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 80.150,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-04-17 15:16:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 10894
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-204/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 88/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА А:Д: Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја пољопривредног земљишта
  Опис предмета продаје: 1/1 к.п. бр. 1920 КО Прокупље 36а, 05 квм виноград, 2/4 к.п. бр. 1919 КО Прокупље 24а 48 квм пашњак
  Процењена цена предмета продаје: 144.200,00; 40.392,00
  Почетна цена предмета продаје: 72.100,00; 20.196,00


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-03-20 08:50:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 10893
  Датум продаје: 2018-04-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 10
  Пословни број судског предмета: И-1971/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1489/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ненад Трифуновић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке “Medion”, сиве боје, дијагонале 49 инча - 30.000,00 динара Звучници 5.1 систем, црне боје, марке “Teufel” - 10.000,00 динара Рачунар ACER, сиво црне боје - 10.000,00 динара Угаона гарнитура, црне боје са клуб сточићем и 5 табуреа - 20.000,00 динара Компресор “Einhel” - 6.000,00 динара
  Процењена цена предмета продаје: 76.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 53.200,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-19 19:11:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 10892
  Датум продаје: 2018-04-17
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 143/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 143/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-19 18:57:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 10891
  Датум продаје: 2018-04-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Инт 81/17
  Број предмета јавног извршитеља: Инт 81/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-19 18:48:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 10889
  Датум продаје: 2018-04-17
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 20/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 20/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Трговина Игњатовић" доо, Голочело
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-19 18:41:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 10888
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИвк 407/16
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 407/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-19 18:36:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 10887
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 133/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 133/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 07:54:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 10885
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета: Ив-195/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-79/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TERRAPHARM DOO Ivanjica
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторно возило Голф 2
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 94.432,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 47.216,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-03-19 15:54:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 10884
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 И-753/2017 од 13.07.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 318/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Виши суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: радне просторије
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број20852 КО Зрењанин 1 Двособан стан на КО 8328/1 број посебног дела 3 површине 50м2 Етажа 3 која се састоји од 2 собе, улаза, кухиње са трпезаријом и купатилом. Укупна површина етажа је 50а41м2 у две шупе од 13,55м2 стамебна зграда у у улици Др. Лазе Костића а што у природи представаља у складу са посебним извештајем стручног лица радна просторија број 1 површине 9,32 м2, радна просторија број 2 површине 15,01м2 радна просторија број 3 површине 16,16
  Процењена цена предмета продаје: 2.385.976,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.670.183,20 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-03-19 15:42:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 10883
  Датум продаје: 2018-04-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-528/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 148/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда број 1, број етажа ПР 1, површине 01 а и 30 м2, део објекта има одобрење за употребу /изграђен пре прописа/ преузет из земљишне књиге, у улици Јаноша Арања бр 7 у Суботици, на парцели 24599/4
  Процењена цена предмета продаје: 2.128.611,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 10:24:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 10882
  Датум продаје: 2018-05-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 3-ИИ-725/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-47/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eхпобанк акционарско друштво Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: телевизор, полица, угаона гарнитура, сточић, орман, угаони орман, орман, стаклени сточић, телевизор,ормани, горњи и доњи кухињски елемети, клима
  Процењена цена предмета продаје: 99.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 49.750,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-03-19 15:13:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 10881
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 Ив-189/2017 од 23.03.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ив 207/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА АД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 1245 КО Сечањ ½ њиве 2. Класе површине 4а97м2 на па
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 1245 КО Сечањ ½ њиве 2. Класе површине 4а97м2 на парцели број 2251 потес Баштине, власништво извршног дужника Дарко Вукоје, Сечањ, ул. Братства Јединства бр. 16, ЈМБГ 1709967850058, у износу од 32.972,27 динара. СУВЛАСНИК: Ранко Вукоје Сечањ Братства и јединства 16 обим удела ½
  Процењена цена предмета продаје: 32.972,27 динара
  Почетна цена предмета продаје: непосредна погодба 30%


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 15:57:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 10880
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: ИИв-458/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-105/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владимир Стевановић ПР VLADIMIR STEVANOVIĆ PREDUZETNIK RADNJA ZA UGRADNJU I PRODAJU SISTEMA ZA OBEZBEĐENJE OBJEKATA GEP NIŠ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1.500 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Мушке кошуље
  Опис предмета продаје: Мушке кошуље дугих рукава Carl de Jan (1.500 комада)
  Процењена цена предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2018-03-19 14:47:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 10879
  Датум продаје: 2018-04-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: 2ИИ 600/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 437/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Антић Миодраг
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: СТАМБЕНО-ПОСЛОВНА ЗГРАДА, ПОМОЋНА ЗГРАДА И ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И УЗ ЗГРАДУ
  Опис предмета продаје: ближе означен опис у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 1.208.004,00 динара и 915.964,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 604.002,00 динара и 457.982,00 динара


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2018-03-19 14:46:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 10878
  Датум продаје: 2018-04-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 432/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП 'Паркинг сервис' Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор и рачунар
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 17.000,00 динара, 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.500,00 динара, 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-03-19 15:07:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 10877
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Петра Драпшина бр. 1, Суботица
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 59/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално - стамбено предузеће Сента
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућни бицикл за фитнес, ТВ марке "LG", кућиште рачунара, монитор "LG Flatron", веш машина марке "Gor
  Опис предмета продаје: Предмети ближе описани у Закључку о првој јавној продаји од 19.03.2018.. године
  Процењена цена предмета продаје: 76.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 45.600,00


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2018-04-17 12:58:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 10876
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 21 И И-772/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-46/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "RAIFFEISEN BANKA" a.d. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, површине 103м2 и Помоћна зграда, површине 18м2
  Процењена цена предмета продаје: 1.838.283,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 919.141,50 динара


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2018-03-19 14:34:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 10875
  Датум продаје: 2018-04-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Пожаревац, ул. Таковска 15, ТЦ Реч народа, I спрат, локал 9
  Пословни број судског предмета: и.и 311/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 25/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС, МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило
  Опис предмета продаје: путничко возило марке Volkswagen, тип Голф
  Процењена цена предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767