ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈА



Тренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:



Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2018-01-17 15:28:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 8692
  Датум продаје: 2018-02-07
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Матије Хуђи бр. 97/4, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И-4/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-24/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радица Продановић из Шида
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, бр. зграде 1, површине 123м2, спратности ПР, објекат прузет из земљишне књиге, саграђен на парцели број 5610 у ул. Светозара Марковића бр. 37 у Руми, са помоћним објектима: зграда број 2 за коју није позната намена, спратности ПР, објекат изграђен без одобрења за градњу; зграда бр. 3 за коју није позната намена, спратности ПР, објекат саграђен без одобрења за градњу, са припадајућим правом коришћења градског грађевинског земљишта.
  Процењена цена предмета продаје: 1.283.550,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 641.775,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2017-12-18 09:58:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 8691
  Датум продаје: 2018-01-18
  Време продаје: 12:00 h
  Место продаје: ул.Булевар ослобођења бр.86, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ-28/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-198/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: WESTERN STYLE A.D.-U STEČAJU, ИВАЊИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: КАУЧ ТРОСЕД, КРЕДЕНАЦ, ТЕЛЕВИЗОР, ВЕШ МАШИНА, СТОЛИЦЕ 6 КОМ., КРЕДЕНАЦ ИВЕРИЦА, ФРИЖИДЕР ОБОДИН
  Процењена цена предмета продаје: УКУПНО 18.500, динара
  Почетна цена предмета продаје: укупно 12.950,00 динара


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2017-12-18 09:39:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 8689
  Датум продаје: 2018-12-01
  Време продаје: 11h
  Место продаје: ул.Булевар ослобођења бр.86, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИВ-115/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-219/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈЕЖ ДОО ЧАЧАК
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: 1.ДИГИТАЛНА ТУШ КАБИНА COMFORT SHOWER 2. САТЕЛИТСКА АНТЕНА ПОЛАРИС, 3. ТЕЛЕВИЗОР SONY TRINITRON, 4.ФРАНЦУСКИ ЛЕЖАЈ СА ОСВЕТЉЕЊЕМ ПЛАВЕ БОЈЕ ТАПАЦИР, 5.ГАРДЕРОБЕР ТАПАЦИР ПЛАВЕ БОЈЕ
  Процењена цена предмета продаје: УКУПНО 42.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: УКУПНО 29.400,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2017-12-18 09:33:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 8687
  Датум продаје: 2018-01-10
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд/Бежанијска коса
  Пословни број судског предмета: ИИ 32044/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 310/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Анђелковић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Парцела - градско грађевинско земљиште
  Опис предмета продаје: Продаје се парцела - • градско грађевинско земљиште, укупне меродавне површине 1ha 05a 20m2, постојеће на катастарској парцели бр. 298, уписане у лист непокретности бр. 6220, К.О. Крњача.
  Процењена цена предмета продаје: 25.534.164,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.873.915,22 динара


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2017-12-18 09:25:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 8686
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 12:00 h
  Место продаје: ул.Булевар ослобођења бр.86, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ-951/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-403/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БРАНКО ЈОВАНОВИЋ, ЧАЧАК
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: 1.АУТОМОБИЛ ЛАДА САМАРА, ЦРВЕНЕ БОЈЕ,1990.ГОДИШТЕ, БЕНЗИН ТНГ, НЕРЕГИСТРОВАНО, 2. ТЕЛЕВИЗОР ВЕГ 1995.ГОДИШТЕ, 3. МУЗИЧКИ СТУБ СХАРП СА ЗВУЧНИЦИМА, 4.КУХИЊСКИ ЕЛЕМЕНТИ, БОЈА ДРВЕТА, 5.ЗАМРЗИВАЧ ГОРЕЊЕ CANDY , БРАОН/БЕЛА БОЈА, 100Л 6.ВЕШ МАШИНА ГОРЕЊЕ 2007.
  Процењена цена предмета продаје: УКУПНО 45.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: УКУПНО 31.500,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 10:28:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 8685
  Датум продаје: 2018-02-14
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-6/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈЕП "Топлана" Краљево, Краљево, ул. Цара Лазара бр. 52а, МБ 07190859, ПИБ 101260675
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.5000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-18 08:44:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8684
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 325/05
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 94/2013
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАЧАК М & Д ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: АУТОМОБИЛ ФИАТ ДОБЛО, год.производње 2003.
  Опис предмета продаје: АУТОМОБИЛ ФИАТ ДОБЛО, год.производње 2003.
  Процењена цена предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 90.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 10:50:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 8683
  Датум продаје: 2018-02-14
  Време продаје: 08:30 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-104/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад Београд, Београд, ул. Таковска бр. 2, МБ 17162543, ПИБ 100002887
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 6.000,00 дин. ди 12.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 дин. до 6.000,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2017-12-16 20:56:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 8681
  Датум продаје: 2018-01-18
  Време продаје: 18.01.2018 у 13,30 ч.
  Место продаје: Суботица, Петра Драпшина 1
  Пословни број судског предмета: ИИВ 229-2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 186-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП Банка
  Надлежни суд: Виши суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари: аутоприколица,...
  Опис предмета продаје: покретне ствари: аутоприколица,...
  Процењена цена предмета продаје: 1
  Почетна цена предмета продаје: 999


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-01-19 09:20:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 8680
  Датум продаје: 2018-02-13
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Суботица, Ул. Петра Драпшина бр. 1
  Пословни број судског предмета: ИИ 172-2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 55/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Васић
  Надлежни суд: Виши суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ марке Тошиба, SONY PLAYSTATION са три џојстика, регал за телевизор, сет за покер, комода и трпеза
  Опис предмета продаје: ТВ марке Тошиба, SONY PLAYSTATION са три џојстика, регал за телевизор, сет за покер, комода и трпезаријски тро са три столице
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2017-12-16 16:03:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 8679
  Датум продаје: 2018-01-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.Ив.226/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.37/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Ниш, ул. Булевар Немањића бр. 14А, МБ 07904959, ПИБ 100121213
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 28 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: клима, орман, радни сто, монитор, компјутер, штампач, бицикла, косилица, усисивач, бушилица, секач, компресор, фрижидер, косилица, мердевине, мешалица, циркулар,
  Процењена цена предмета продаје: све укупно 221.000,00 динара (од 3.000,00 динара до 20.000,00 динара)
  Почетна цена предмета продаје: све укупно 110.500,00 динара (од 1.500,00 динара до 10.000,00 динара)


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 12:19:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 8677
  Датум продаје: 2018-02-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А508/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Наиссус
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Мермерни радијатор без ознака; Клима, KOPERNIKUS, 18 инча, спољна и унутрашња јединица; Дрвени сто, комада 5; Дрвена клупа, комада 10; Клима уређај LG, спољашња и унутрашња јединица 22-ка;
  Процењена цена предмета продаје: 141.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 98.700,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-12-15 14:14:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 8676
  Датум продаје: 2018-01-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 639/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 826/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и земљиште
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 895.523,25 динара
  Почетна цена предмета продаје: 626.866,27 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-01-16 11:07:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 8675
  Датум продаје: 2018-02-09
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-8369/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1723/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Гроздановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Регал ТВ SAMSUNG Кухиња са висећим делом Трпезаријски сто Столица, 4 ком. Угаона гарнитура Клуб сто Пећ на дрва Двосед Кревет
  Процењена цена предмета продаје: 127.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 63.500,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-01-18 15:53:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8674
  Датум продаје: 2018-02-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв 226/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 131/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бојан Радуловић ПР, " ПОБЕДА 236" Трговина и постављање електроинсталација
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: веш машина, телевизор, замрзивач, фрижидер, овца
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 35.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2017-12-15 13:36:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 8672
  Датум продаје: 2018-01-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: 4-ИИ-1591/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 282/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Богдановић и Душан Раковић
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Више од 70 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Коришћене ствари
  Опис предмета продаје: Коришћене ствари
  Процењена цена предмета продаје: 911.900,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 638.330,00 дин.


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2018-01-15 13:39:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 8671
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1 Зрењанин
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-346/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: АУТОМОБИЛ
  Опис предмета продаје: АУТОМОБИЛ марке DAEWOO тип NUBIRA 1.6, година производње 2000, регистрован, није у возном стању
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-01-16 14:56:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 8670
  Датум продаје: 2018-02-13
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 11808-3259/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 6992/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика, Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-15 12:52:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8669
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 107/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 98/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МК COMMERCE DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 KOM
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 1.класе, Њива 2.класе
  Опис предмета продаје: њиве, уписане у лист непокретности бр. 901 К.О Лаћарак
  Процењена цена предмета продаје: од 10.310,81 дин до 3.961.621,75 дин
  Почетна цена предмета продаје: од 7.217,56 дин до 2.971.216,31 дин


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2017-12-15 12:46:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 8668
  Датум продаје: 2018-01-12
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: Ии224/16
  Број предмета јавног извршитеља: Ии А90/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: грађевинско земљиште изван грађевинскоиг подручја, две породичне стамбене зграде
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 15.12.2017
  Процењена цена предмета продаје: 3.389.480,00
  Почетна цена предмета продаје: 50%


Укупан број страница:

претходна следећа




Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767