ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1396 активних, од укупно 5859 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-23 13:54:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 5844
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета: Ии.137/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.289/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Симић Живорад
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобили
  Опис предмета продаје: аутомобил марке Hyundai, комерцијалне ознаке Sonica, тамно зелене боје, регистарске ознаке BG-465-CA, аутомобил марке Volvo, комерцијалне ознаке 760GLE, са истеклом регистрацијом, регистарских ознака UE-049-ĐD
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 динара, 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 динара, 15.000,00 динара


  Оглас поставио: Костадин Радовић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 12:30:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Трг др Зорана Ђинђића 2/4
  Е-маил адреса: k.radovicizvrsitelj@hotmail.com
  Контакт телефон: 0611586756
  ПИБ: 108590829
  Матични број: 63558893

  Број записа у бази: 5843
  Датум продаје: 2017-10-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Трг др. Зорана Ђинђића 2. 4. спрат, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 24 Ии.462/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 8/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Banca Intesa" ад Београд, Милентија Поповића бр. 7б. 11070. Београд, МБ:07759231, ПИБ:100001159
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1/1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност / Трособан стан у Зрењанину
  Опис предмета продаје: Трособан стан површине 65 м2. на четвртом спрату стамбене зграде за колективно становање, саграђене на парцели бр. 13116/8. КО Зрењанин која се налази у улици Јунака Милана Тепића, бр.12. стан бр. 19.
  Процењена цена предмета продаје: 3.939.982,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.982.034,45


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-09-08 14:33:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 5841
  Датум продаје: 2017-09-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИВ-19/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.-ИВ 11/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: CRT Телевизор, марке-VENUS, сиве боје, TV полица ,иверица, светло-браон боје, Радни сто, браон-беле боје, LAPTOP марке-TOSHIBA, тип-SATELLITE P300-1A0, модел-PSPC4E-06L00YGR Фотеља на развлачење Машина за прање веша марке- EI EIDA 18.6 LUX (неисправна), Усисивач марке-CIATRONIC 1400W, Пластична каца 500 l, црне боје, Циркулар, Циркулар, ручни рад, Славски сто, 2m x 80 cm, зелене боје, дрвени, Дрвене клупе, зелене боје, Машина за прскање, пластична 16 l, марке-Villager,
  Процењена цена предмета продаје: 69.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 34.750,00


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-23 13:03:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 5840
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.511/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: плугови и аутомобил
  Опис предмета продаје: плугови, лесковачки, аутомобил марке „Фолксваген“, комерцијалне ознаке „Голф 3“, регистарске ознаке BĆ-014-LE, плаве боје
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00 динара, 120.000,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 динара, 60.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-08-23 12:54:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 5839
  Датум продаје: 2017-09-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 288/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 467/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: уписан ЛН 576 КО Бачки Моноштор
  Процењена цена предмета продаје: 1.096.380,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 767.466,00 динара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2017-09-15 12:44:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 5837
  Датум продаје: 2017-10-13
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1 Зрењанин
  Пословни број судског предмета: И Ив-1159/2011
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А11/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О. БЕОГРАД ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА ОСИГУРАЊЕ ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: РАСХЛАДНА ВИТРИНА, МИКРОТАЛАСНА РЕРНА марке GORENJE, ТЕЛЕВИЗОР марке SAMSUNG
  Опис предмета продаје: РАСХЛАДНА ВИТРИНА, МИКРОТАЛАСНА РЕРНА марке GORENJE, ТЕЛЕВИЗОР марке SAMSUNG
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 динара, 4.000,00 динара, 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 динара, 1.200,00 динара, 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-23 11:32:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 5836
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: ул. Дринска 21 Љубовија
  Пословни број судског предмета: Иив.155/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И-ИВ-11/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. -филијала Лозница
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: приколица за превоз терета
  Опис предмета продаје: приколица за превоз терета од 1t, руске производње, марке "LADА"
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-08-23 11:30:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 5835
  Датум продаје: 2017-09-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 146/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А32/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стамбено пословна зграда
  Опис предмета продаје: уписан ЛН 6967 КО Апатин
  Процењена цена предмета продаје: 4.710.905,60 динара - НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Почетна цена предмета продаје: 4.710.905,60 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2017-09-22 09:04:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 5834
  Датум продаје: 2017-10-20
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив-241/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.-93/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ORIFLAME KOZMETIKA DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина, марке "CANDY"
  Опис предмета продаје: Веш машина, марке "CANDY"
  Процењена цена предмета продаје: 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-08-23 11:04:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 5833
  Датум продаје: 2017-09-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-373/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" , Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач"GORENJE" 310L, Фрижидер "OBODIN", Лап топ "TOSHIBA"M39xs114
  Опис предмета продаје: Замрзивач"GORENJE" 310L, Фрижидер "OBODIN", Лап топ "TOSHIBA"M39xs114
  Процењена цена предмета продаје: 8,000.00 , 6,000.00 , 6,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 4,000.00 , 3,000.00 , 3,000.00


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2017-09-22 09:00:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 5832
  Датум продаје: 2017-10-20
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив-241/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.-93/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ORIFLAME KOZMETIKA DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке „SAMSUNG“
  Опис предмета продаје: Телевизор марке „SAMSUNG“
  Процењена цена предмета продаје: 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-08-23 10:37:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 5831
  Датум продаје: 2017-09-22
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 286/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 415/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CLEAN LIFE SOLUTIONS и други
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутобуси
  Опис предмета продаје: непосредна погодба
  Процењена цена предмета продаје: 1.200.000,00 динара, 1.800.000,00 динара, 4.000.000,00 динара, 3.600.000,00 динара, 2.500.000,00 динара, 2.400.000,00 динара, 3.600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.200.000,00 динара, 1.800.000,00 динара, 4.000.000,00 динара, 3.600.000,00 динара, 2.500.000,00 динара, 2.400.000,00 динара, 3.600.000,00 динара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2017-08-23 10:36:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 5830
  Датум продаје: 2017-09-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1 Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 24 И Ив-336/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А64/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТУРБО ГАС ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО, ЕКПОРТ - ИМПОРТ И УСЛУГЕ, КИКИНДА
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор, камион
  Опис предмета продаје: 1. ТРАКТОР марке IMT-560 2. КАМИОН марке ZASTAVA, носивост 5t, регистарске ознаке ZR MA009,год.произ.1979.
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 динара, 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00 динара, 105.000,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2017-08-23 09:55:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603247217
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 5829
  Датум продаје: 2017-09-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 2619/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 699/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА ТРГОВИНСКА РАДЊА КОГ ГИЛЕТА ШЕБЕК ДРАГИША ПР КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и помоћна зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда ПР+1+ПК уписане бруто површине 181м2 и помоћна зграда уписане бруто површине 34 м2 са правом коришћења на кп. бр. 6644
  Процењена цена предмета продаје: 31.238.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.866.000,00 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-08-23 09:14:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 5826
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: ИИ 39-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 44-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: -
  Почетна цена предмета продаје: -


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2017-09-14 14:37:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 5825
  Датум продаје: 2017-10-13
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: И Ив-288/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А43/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRАEUS BANKA ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТЕЛЕВИЗОР марке SAMSUNG, ШПОРЕТ марке СМЕДЕРЕВО, КУХИЊСКИ ЕЛЕМЕНТИ, МИНИ ШПОРЕТ
  Опис предмета продаје: ТЕЛЕВИЗОР марке SAMSUNG, ШПОРЕТ марке СМЕДЕРЕВО, КУХИЊСКИ ЕЛЕМЕНТИ, МИНИ ШПОРЕТ
  Процењена цена предмета продаје: 4.000,00 динара, 10.000,00 динара, 12.000,00 динара, 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.800,00 динара, 7.000,00 динара8.400,00 динара, 3.500,00 динара


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-08-22 14:50:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 5824
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: 5.ИВ. 168/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 64/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit Bank Srbija a.d., Београд, ул. Рајићева бр. 27-29,
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Детаљан опис у закључку о првој јавној продаји непокретности
  Опис предмета продаје: Детаљан опис у закључку о првој јавној продаји непокретности
  Процењена цена предмета продаје: 2.777.283,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.666.369,80


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-08-22 14:44:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 5823
  Датум продаје: 2017-09-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИИ-131-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.181/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'Комерцијална банка' А.Д. Београд, ул. Светог Саве бр. 14, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 идеалног дела непокретности извршног дужника - Земљиште у грађевинском подручју површине 4 А 20
  Опис предмета продаје: 1/2 идеалног дела непокретности извршног дужника - Земљиште у грађевинском подручју површине 4 А 20 м2, лист непокретности број 3822 КО Пожега
  Процењена цена предмета продаје: 397.912,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 271.538,40 динара


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-08-22 14:38:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 5822
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИВ. 43/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 313/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit Bank Srbija a.d., Београд, ул. Рајићева бр. 27-29,
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке 'Тесла' 42'; 2. Дизалица за грађевински материјал 'Врабац';
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке 'Тесла' 42'; 2. Дизалица за грађевински материјал 'Врабац';
  Процењена цена предмета продаје: 1. 22.000,00 динара; 2. 30.000,00 динара;
  Почетна цена предмета продаје: 1.15.400,00 динара; 2. 21.000,00 динара


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-08-22 14:26:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 5821
  Датум продаје: 2017-09-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: 2.ИВ. 3339/13
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 55/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'EUROBANK' A.D. Beograd, Београд, ул. Вука Караџића бр. 10
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда бр.1, 52 м2; Помоћна зграда бр.2, 42м2, ; Помоћна зграда бр. 3, 22м2; лист
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда бр.1, 52 м2; Помоћна зграда бр.2, 42м2, ; Помоћна зграда бр. 3, 22м2; лист непокретности 971 КО Стапари, власнички удео извршног дужника на наведеним непокретностима износи 2/6
  Процењена цена предмета продаје: 1.269.873,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 761.923,80 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767