ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1494 активних, од укупно 13325 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-07-20 12:36:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 14023
  Датум продаје: 2018-08-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: I 2 Ии 321/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 182/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лајош Шебек
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела број 1795 – земљиште под зградом - објектом, површине од 1а12м2, на којем је саграђена породична стамбена зграда, у улици Грофа Иштвана Сечењија 9; земљиште под зградом - објектом, површине од 40м2, на којем је саграђена помоћна зграда, у улици Грофа Иштвана Сечењија; земљиште под зградом - објектом, површине од 20м2, на којем је саграђена помоћна зграда, у улици Грофа Иштвана Сечењија; земљиште уз зграду - објекат, површине од 3а74м2, у улици Грофа Иштвана Сечењија;
  Процењена вредност предмета продаје: 296.270,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-07-20 12:34:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 14022
  Датум продаје: 2018-08-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: I 2 Ии 571/17,
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 272/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парц.бр 5427– стан од две собе, површине од 51м2, број посебног дела 4, први спрат, који се налази у стамбено - пословној згради, у улици Бољаи Фаркаша 11; парц.бр 5427– стан од две собе, површине од 74м2, број посебног дела 5, први спрат, који се налази у стамбено - пословној згради, у улици Бољаи Фаркаша 11;
  Процењена вредност предмета продаје: 2.337.029,64 РСД + 3.186.858,60 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-07-20 12:32:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 14021
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: ИИ-104/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 721/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Крстић
  Надлежни суд: Основни суд у Лебану
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се покретне ствари-кућни апарати, намештај
  Опис предмета продаје: комода за телевизор, тепих, веш машина Bauknecht, усисивач самсунг
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00 дин, 2.000,00 дин, 12.000,00 дин, 4.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 5.600,00 дин, 1.400,00 дин, 8.400,00 дин, 2.800,00 дин


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-07-20 12:16:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 14020
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: ИИв-5/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 19/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК А.Д.
  Надлежни суд: Основни суд у Лебану
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се кућни апарати
  Опис предмета продаје: Веш машина Горење, усисивач Горење црвене боје, лаптоп НР, електрична моторна тестера BOSCH, млин за кукуруз...
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00 дин, 4.000,00 дин, 18.000,00 дин, 12.500,00 дин, 11.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 4.000,00 дин, 2.000,00 дин, 9.000,00 дин, 6.250,00 дин, 5.500,00 дин


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-07-20 12:06:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 14019
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: ИИ-598/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 28/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Трајче Марјановић
  Надлежни суд: Основни суд у Лебану
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се непокретности - пољопривредна земљишта
  Опис предмета продаје: њиве, воћњак
  Процењена вредност предмета продаје: 130.338,00 дин, 155.530,00 дин, 152.646,00 дин....
  Почетна цена предмета продаје: 65.169,00 дин, 77.765,00 дин, 76.323,00 дин...


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-07-20 11:49:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 14018
  Датум продаје: 2018-08-14
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 2754/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 465/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд (огранак "Електродистрибуција" Крагујевац))
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: IMT 539, регистарских ознака KG AAN - 34
  Процењена вредност предмета продаје: 350.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 245.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-20 11:41:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14017
  Датум продаје: 2018-08-10
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.И 316-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 49-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АЛЕКСАНДРА ЈОТИЋ, НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Клима уређај, телевизор, ДВД плејер, машина за прање судова, машина за веш, трпезаријски сто
  Опис предмета продаје: Клима уређај"Housel", телевизор"Quart", ДВД плејер"LG", машина за прање судова"Siemens", машина за веш"Gorenje", трпезаријски сто
  Процењена вредност предмета продаје: Клима уређај"Housel"-10.000,00 динара, телевизор"Quart"-15.000,00 динара, ДВД плејер"LG"-5.000,00 динара, машина за прање судова"Siemens"-15.000,00, машина за веш"Gorenje"-15.000,00 динара, трпезаријски сто-10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Клима уређај"Housel"-3.000,00 динара, телевизор"Quart"-4.500,00 динара, ДВД плејер"LG"-1.500,00 динара, машина за прање судова"Siemens"-4.500,00, машина за веш"Gorenje"-4.500,00 динара, трпезаријски сто-3.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасмина Крстић
  Датум и време постављања: 2018-07-20 11:19:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
  Е-маил адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645679209
  ПИБ: 108301770
  Матични број: 63358797

  Број записа у бази: 14016
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Косанчићева бр.3 лок 5
  Пословни број судског предмета: -ИИВ-28/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 2/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОНЦЕРН ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА БАМБИ А.Д. ПОЖАРЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прикључно возило
  Опис предмета продаје: Тракторска приколица, једна осовина, сиве боје
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 08:51:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 14015
  Датум продаје: 2018-09-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: И.ИВК-А289/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А289/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: “VIP MOBILE” ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, Београд - Нови Београд, ул. Милутина Миланковића 1ж , МБ 20220023, ПИБ 104704549, кога заступа Директор Дејан Турк, које по генералном пуномоћју заступају адв. Др Немања Алексић, адв. Соња Савин и адв. Ивана Мараш, сви из Новог Сада, ул. Грчкошколска
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТЕРЕТНО ВОЗИЛО
  Опис предмета продаје: Лако теретно возило ТАМ 80 Т35Е 2.6, број шасије: 890001854, број мотора Y886T75936, произведен 1989.године, рег. ознака ST042-AG
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 150.000,00 дин.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-07-20 10:19:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 14014
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: II И бр. 252/13
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-27/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Таково осигурање" а.д.о. у ликвидацији
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Дворедна сејачица марке „OLT“, плаве боје Плугови, без ознака, црвене боје, двобразни Скупљач сена, црвене боје, марке „IMT“
  Процењена вредност предмета продаје: од 25.000,00 динара до 55.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 15.000,00 динара до 33.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-07-20 10:05:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 14013
  Датум продаје: 2018-08-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: 2 И И-196/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 161/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално - стамбено предузеће Сента
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: витрина ; клима уређај „NEO“ 12 ; угаона гарнитура са фотељом и табуре ; микроталасна „SAMSUNG“
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00 динара ; 10.000,00 динара ; 50.000,00 динара ; 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-07-20 09:58:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 14012
  Датум продаје: 2018-08-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-245/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 14/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адријана Мамужић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (853 комада)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: рибон трака 40 мм, најлон трака 40 мм, појасница синтетична 1019/50, копча панталонска већа, висеће етикете profy, конац 80/2 Б 3491 5000 М, нараменице Б-14...
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 110.899,49 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-07-20 09:44:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 14011
  Датум продаје: 2018-08-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 128/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ ЛАЗАРЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно возило
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило „RENAULT“ тип „MASTER“, регистарских ознака AR 029-SU, регистровано до септембра 2018. године
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2018-08-17 09:04:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 14010
  Датум продаје: 2018-09-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: И.И-48/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-98/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Невенка Станић, Шид, ул. 1. Маја бр. 61, ЈМБГ 1406949895033, чији је пуномоћник адв. Владимир Вармеђа, Шид, ул. Кнеза Милоша бр. 2
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Компресор и пољопривредна прикључна машина
  Опис предмета продаје: 1. Компресор за ваздух VILLAGER VAT-V6100, 230V-50HZ, 2,2 KW/3HPIP 20, 2. Плуг црвене боје - двобразни
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 60.000,00 дин., 2. 60.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1. 30.000,00 дин., 2. 30.000,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-20 08:28:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14009
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А544/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Одс "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о Београд, огранак "Електродистрибуција Зајечар"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ел. шпорет “GORENJE” Телевизор “GRUNDIG” 63cm CRT Микроталасна пећ “MOLINEX” Кауч Сто и четири стол
  Опис предмета продаје: Ел. шпорет “GORENJE” Телевизор “GRUNDIG” 63cm CRT Микроталасна пећ “MOLINEX” Кауч Сто и четири столице
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 7.000,00 4.000,00 7.000,00 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 3.500,00 2.000,00 3.500,00 2.000,00


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-07-19 23:14:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 14008
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И Ив.73/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.49/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SOFOREBO-COMMERCE EXPORT-IMPORT SOMBOR
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-19 18:51:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14007
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 614/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 614/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Регал, Телевизор-"Sewlor", Веш машина Горење
  Опис предмета продаје: Регал, Телевизор-"Sewlor", Веш машина Горење
  Процењена вредност предмета продаје: Регал-12.000,00 динара, Телевизор-"Sewlor"-5.000,00 динара, Веш машина Горење-15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Регал-7.200,00 динара, Телевизор-"Sewlor"-3.000,00 динара, Веш машина Горење-9.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-19 18:46:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14006
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 1598/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 1598/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "LG" 32LV3400, Комода за тв два дела, Монитор рачунара "Belihed 19", Рачунар, Веш машина "
  Опис предмета продаје: Телевизор "LG" 32LV3400, Комода за тв два дела, Монитор рачунара "Belihed 19", Рачунар, Веш машина "Candy" C2 105, Мобилни телефон "Samsung" Galaxy S4, Таблет "Samsung" Galaxy TAB 10
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "LG" 32LV3400-27.000,00 динара, Комода за тв два дела-7.000,00 динара, Монитор рачунара "Belihed 19"-3.000,00 динара, Рачунар-5.000,00 динара, Веш машина "Candy" C2 105-15.000,00 динара, Мобилни телефон "Samsung" Galaxy S4-40.000,00 динара, Таблет "Samsung" Galaxy TAB 10-15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "LG" 32LV3400-16.200,00 динара, Комода за тв два дела-4.200,00 динара, Монитор рачунара "Belihed 19"-1.800,00 динара, Рачунар-3.000,00 динара, Веш машина "Candy" C2 105-9.000,00 динара, Мобилни телефон "Samsung" Galaxy S4-24.000,00 динара, Таблет "Samsung" Galaxy TAB 10-9.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-19 18:35:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14005
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 416/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 416/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило Peugeot 307 koral
  Процењена вредност предмета продаје: Путничко возило Peugeot 307 koral-333.956,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Путничко возило Peugeot 307 koral-100.186,80 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-19 18:09:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14004
  Датум продаје: 2018-08-29
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 1600/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 1600/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Sony Trinitron", Рачунар са монитором и звучницима, DVD CROW DVX-533 MAX, Микроталасна "W
  Опис предмета продаје: Телевизор "Sony Trinitron", Рачунар са монитором и звучницима, DVD CROW DVX-533 MAX, Микроталасна "Whirpool", Веш машина Vox WM, Телевизор "Grunding"
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Sony Trinitron"-3.000,00 динара, Рачунар са монитором и звучницима-4.000,00 динара, DVD CROW DVX-533 MAX-1.000,00 динара, Микроталасна "Whirpool"-2.000,00 динара, Веш машина Vox WM-12.000,00 динара, Телевизор "Grunding"-2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Sony Trinitron"-1.800,00 динара, Рачунар са монитором и звучницима-2.400,00 динара, DVD CROW DVX-533 MAX-600,00 динара, Микроталасна "Whirpool"-1.200,00 динара, Веш машина Vox WM-7.200,00 динара, Телевизор "Grunding"-1.200,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767