ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1819 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 14:45:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 15657
  Датум продаје: 2018-10-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе бр. 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: ИИв-897/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-484/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: POLJOPRIVREDNA APOTEKA SUNCE
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: телевизор са кућиштем, двд, стона убодна тестера, аутомобил
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 45.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.400,00 динара до 31.500,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2018-09-21 14:29:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 15656
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Луке Војводића 14, Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 428/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Теленор доо
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: продаја коришћених ствари покућства
  Процењена вредност предмета продаје: 158.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 79.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 13:49:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 15655
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 357/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 375/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВАСИЋ АЛЕН из Аустрије
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле са објекти
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 164 и 165 К.О. Босут, објекти на парцели број 164; путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 164 и 165 К.О. Босут, објекти на парцели број 164; путничко моторно возило Застава 101
  Процењена вредност предмета продаје: од 31.958,50 динара до 5.674.032,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 15.979,25 динара до 2.837.016,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 13:26:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 15653
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 97/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 89/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: двособан стан, 58м2, Стара Пазова
  Опис предмета продаје: двособан стан, 58м2, Стара Пазова
  Процењена вредност предмета продаје: 2.936.957,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.762.174,20 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 13:24:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 15652
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 53/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО БАНАТ МНС АГРО
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 2911 КО Српски Итебеј
  Процењена вредност предмета продаје: 1.065.051,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 745.535,84 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 13:23:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 15651
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 11
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 76/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 87/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВАСИЉ ШЕВО из Сремске Митровице
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц.број 4227 и 4289 КО Равње
  Опис предмета продаје: кат.парц.број 4227 и 4289 КО Равње
  Процењена вредност предмета продаје: од 588.851,69 динара до 692.081,46 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 176,655,50 динара до 207.624,43 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 13:19:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 15650
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 11
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 76/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 87/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВАСИЉ ШЕВО из Сремске Митровице
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 1907, КО Равње
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 1907, КО Равње
  Процењена вредност предмета продаје: 84.071,08 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.442,64 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 12:12:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 15649
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 2299/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А 590/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 53.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 26.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 11:32:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 15648
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 309/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 39/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP banka Србија ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 2.217.329,40 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.108.664,70 дин.


  Оглас поставио: Миле Симојловић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 11:19:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број14
  Е-маил адреса: mile.simojlovic@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574574
  Матични број: 62838094

  Број записа у бази: 15647
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Луке Војводића бр.14
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 529/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Инфостан технологије
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половни аутомобил
  Опис предмета продаје: Половни аутомобил
  Процењена вредност предмета продаје: 290.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 145.000,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 10:22:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 15645
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: I-6 Ии 52/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.23/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: млдб. Јани Боц и млдб. Сара Боц, које заступа мајка Снежана Боц
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторно возило
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило "ZASTAVA LADA 2101 3L", 1118 ccm, снаге 45.6, наранџасте боје, нерегистрован, није у возном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 20000
  Почетна цена предмета продаје: 14000


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 10:15:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 15644
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 451/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-227/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јасмина Сарић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4. ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 18.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.100,00 динара до 12.600,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 10:03:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 15643
  Датум продаје: 2018-10-15
  Време продаје: 08:15часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.Ив-2552/2011
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А267/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Рашка", Рашка, ул. Душанова бр. 2а, МБ 07176872, ПИБ 101274752
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.800,00 динара до 7.200,00 динара


  Оглас поставио: Милош Јоксимовић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 09:43:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Пожешка 30
  Е-маил адреса: milosjoksimovic78@gmail.com
  Контакт телефон: 0114056592
  ПИБ: 108001023
  Матични број: 63142255

  Број записа у бази: 15642
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија извршитеља Јелене Алексић, ул. Страхињића Бана број 27 / III / 10, Београд
  Пословни број судског предмета: 5ИИ 1377/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 286/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗОРАН ЛАЗАРЕВИЋ, БЕОГРАД
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште и хале
  Опис предмета продаје: земљиштa површине 0,45,99 ha, на кат.парцелама 2463/1 и 2463/2 КО Чукарица, стари број кат.парцеле 2308/1 и 2308/2 ЗКУЛ 127 КО Жарково, пословни објекат - хале у Београду, Ул.Водоводска бр.164, на кат.парцелама 2463/1 КО Чукарица и пословни објекат - хале-складиште у Београду, у Ул.Водоводска број 164б, на кат.парцели број 2463/1 и 2463/2 КО Чукарица
  Процењена вредност предмета продаје: 42.263.352,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.131.676,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-09-21 09:10:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 15641
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк.206/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.206/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЕПС Додтрибуција" доо Београд, Огранак "Електродистрибуција Суботица", Суботица, Сегедински пут 22-24
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Цистерна за нафту-3000 литара; кифларица и векнарица; FIAT DOBLO CARGO 1.9 DS SH-2002.год; љуштилица
  Опис предмета продаје: Цистерна за нафту-3000 литара; кифларица и векнарица; FIAT DOBLO CARGO 1.9 DS SH-2002.год; љуштилица за кромпир; мешалица за тесто
  Процењена вредност предмета продаје: Цистерна за нафту-3000 литара-73.962,00 динара; кифларица и векнарица-184.905,00 динара; FIAT DOBLO CARGO 1.9 DS SH-2002.год-200.000,00 динара; љуштилица за кромпир-12.327,00 динара; мешалица за тесто-73.962,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Цистерна за нафту-3000 литара-22.188,60 динара; кифларица и векнарица-55.471,50 динара; FIAT DOBLO CARGO 1.9 DS SH-2002.год-60.000,00 динара; љуштилица за кромпир-3.698,10 динара; мешалица за тесто-22.188,60 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 09:09:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15640
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-358-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор, Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кауч Мали сточић Телевизор “Kopernikus” Двокрилни орман Регал Сто и две столице Сателитска антена са
  Опис предмета продаје: Кауч Мали сточић Телевизор “Kopernikus” Двокрилни орман Регал Сто и две столице Сателитска антена са рисивером
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 1.000,00 5.000,00 3.000,00 7.000,00 3.000,00 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00 500,00 2.500,00 1.500,00 3.500,00 1.500,00 3.000,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-09-21 09:06:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 15639
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 1598/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 1598/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" доо Београд, Технички центар Нови Сад, Нови Сад, Булевар ослобођења 100
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "LG" 32LV3400, serijski broj 107MACE9C387; Комода за тв-два дела; Монитор рачунара "Belihe
  Опис предмета продаје: Телевизор "LG" 32LV3400, serijski broj 107MACE9C387; Комода за тв-два дела; Монитор рачунара "Belihed 19"; Рачунар; Веш машина "Candy" C2 105: Мобилни телефон "Samsung Galaxy" S4-; Таблет "Samsung Galaxy" TAB 10
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "LG" 32LV3400, serijski broj 107MACE9C387-27.000,00 динара; Комода за тв-два дела-7.000,00 динара; Монитор рачунара "Belihed 19"-3.000,00 динара; Рачунар-5.000,00 динара; Веш машина "Candy" C2 105-15.000,00 динара; Мобилни телефон "Samsung Galaxy" S4-40.000,00 динара; Таблет "Samsung Galax
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "LG" 32LV3400, serijski broj 107MACE9C387-8.100,00 динара; Комода за тв-два дела-2.100,00 динара; Монитор рачунара "Belihed 19"-900,00 динара; Рачунар-1.500,00 динара; Веш машина "Candy" C2 105-4.500,00 динара; Мобилни телефон "Samsung Galaxy" S4-12.000,00 динара; Таблет "Samsung Galaxy" T


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 09:04:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 15638
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 64
  Пословни број судског предмета: Ии. 121/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 54/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Клуб удружених пензионера „Косјерић“
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: плуг и тракторска приколица
  Опис предмета продаје: плуг са два рала ИМТ - 755 и тракторска приколица, једна осовина, кратка, нерегистрована
  Процењена вредност предмета продаје: 72.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.400,00 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 08:58:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 15637
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 24 Иив.738/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.118/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДАЛАМБЕР ДОО НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 53.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 37.100,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-09-21 08:53:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 15636
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 2215/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 2215/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ИНФОРМАТИКА" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трпезаријски сто и шест столица; Трпезаријски сто и шест столица; Плакар
  Опис предмета продаје: Трпезаријски сто и шест столица; Трпезаријски сто и шест столица; Плакар
  Процењена вредност предмета продаје: Трпезаријски сто и шест столица-10.000,00 динара; Трпезаријски сто и шест столица-20.000,00 динара; Плакар-10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Трпезаријски сто и шест столица-6.000,00 динара; Трпезаријски сто и шест столица-12.000,00 динара; Плакар-6.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767