ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 15:16:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 7348
  Датум продаје: 2017-11-10
  Време продаје: 14 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: И.и. 30/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. 17/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вукашин Пантелић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор
  Опис предмета продаје: без кабине, без регистарских ознака, ИМТ 539
  Процењена цена предмета продаје: 420.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене


  Оглас поставио: Маја Дукић Матић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 15:12:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: maja.dukic035@gmail.com
  Контакт телефон: 0652319323
  ПИБ: 108354626
  Матични број: 63360970

  Број записа у бази: 7347
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Јагодина
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Ивк.А165/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: пет
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор LG црне боје, 2. Микроталасна „Studio“ , Монитор „Asus“, Звучници 3+1 „Blueberry“ ,Кућиште компјутера „Simens“
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 15:05:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 7345
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 13/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 70/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор, површине 33м2,ул. Главна бр. 176, Рума, кат.парц. број 890, КО Рума
  Опис предмета продаје: Пословни простор, површине 33м2,ул. Главна бр. 176, Рума, кат.парц. број 890, КО Рума
  Процењена цена предмета продаје: 3.247.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 974.160,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 15:00:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 7344
  Датум продаје: 2017-11-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Матија Хуђи 97/4, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИВ-119/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 92/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО И УСЛУГЕ ДИВАС ДОО РУМА
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВА
  Опис предмета продаје: њива 2. класе уписана у лн бр.1685 КО Путинци, парц. бр.2092/7, село, површине 26а 67м2, земљиште у грађевинском подручју,власништво извршног дужника
  Процењена цена предмета продаје: 976.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 683.200,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 14:53:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 7343
  Датум продаје: 2017-11-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 1 И-261/2017 од 15.06.2017
  Број предмета јавног извршитеља: ии 283/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD, Београд, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 6, МБ 07726716, ПИБ 100228215,
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број 5042 КО Кикинда Породична стамбена зграда број 1 број етажа ПР улица Сутјеска број 76 на парцели број 6939 Породична стамбена зграда број 2 број етажа ПР улица Сутјеска број на парцели број 6939 власништво извршног дужника, у износу од 2.281.790,60 динара.
  Процењена цена предмета продаје: 2.281.790,60
  Почетна цена предмета продаје: 1.597.253,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 14:53:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 7342
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА - ИСТИЧЕ РОК
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 Ив 4518/11
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 29/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена цена предмета продаје: 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 14:43:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 7341
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда Нови Сад-судаска јединица Бечеј 6 И-273/2017 од 21.06.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 291/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD, Београд, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 6, МБ 07726716, ПИБ 100228215
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 12916 КО Нови Бечеј: - Породична стамбена зграда број 42/а Слободана Перића број зграде 1 на катастарској парцели број 1757/2
  Процењена цена предмета продаје: 3.123.066,69
  Почетна цена предмета продаје: 2186146,20


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-10-24 14:42:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 7340
  Датум продаје: 2017-11-13
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костић 2
  Пословни број судског предмета: И.И.351-16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.1044-16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗТР ЕУРО СЕРВИС РАДОМИР ДЕСПОТОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК НОВИ САД
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: виљушкар марке линда
  Опис предмета продаје: виљушкар марке линда тип Х40Д, носивост 4 тоне, година производње 1991.
  Процењена цена предмета продаје: 618.050,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 432.635,00 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 14:27:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 013334127
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 7339
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии.46/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.55/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: " Societe Generale" А.Д., Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ЈАВНА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: једнособан стан са таваном изнад стана
  Процењена цена предмета продаје: 1.515.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.060.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 14:25:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 7338
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 И-749/2017 од 11.07.2017
  Број предмета јавног извршитеља: ии 312/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD, Београд, ул. Вука Караџића бр. 10, МБ 17171178, ПИБ 100002532
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда у улици Петефи Бригаде 8 сазидана на катастарској парцели број 10902 уписана у лист непокретности број 10147 Ко Зрењанин 1
  Процењена цена предмета продаје: 1.249.842,30
  Почетна цена предмета продаје: 874,889,61


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 14:16:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 7337
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Бечеју 6 И-175/2017 од 25.04.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 184/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD, Београд, ул. Вука Караџића бр. 10, МБ 17171178, ПИБ 100002532,
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Земљиште под зградом-објектом бр1 земљиште под зградом-објектом бр2 земљиште уз зграду-објекат, породична стамбена зграда број 1, помоћна зграда број 2 у улици Вука Караџића број 17 на катастарској парцели број 3425 улисано у лист непокретности број 2527 КО Бачко Петрово Село.
  Процењена цена предмета продаје: 1.024.542,08
  Почетна цена предмета продаје: 717.719,96


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 14:09:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 7336
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: И.Ив- 356/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ- А238/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно друштво за производњу, промет и услуге "Group enigma MC" ДОО Крушевац
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: мешалица за бетон, косачица тракторска, скупљач сена балерина, скутер "Априлиа" без регистарских озн
  Опис предмета продаје: мешалица за бетон, косачица тракторска, скупљач сена балерина, скутер "Априлиа" без регистарских ознака, крдански цепач за дрва, ауто приколица са церадом
  Процењена цена предмета продаје: 168.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Дуркулић
  Датум и време постављања: 2017-11-13 15:00:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Војводе Мишића 1
  Е-маил адреса: durkulic@mts.rs
  Контакт телефон: 063541467
  ПИБ: 108317439
  Матични број: 63367613

  Број записа у бази: 7335
  Датум продаје: 2017-12-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-4391/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-3/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: разно
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Клима, машина за судове, дневне собе, комоде, машина за веш, клавијатура, телевизор, роштиљ, трафика...
  Процењена цена предмета продаје: разно
  Почетна цена предмета продаје: разно


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 13:32:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 7334
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 12
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: 39 ИИв бр. 379/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 613/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Expobank" АД Београд
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни ивентар
  Процењена цена предмета продаје: 113.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 79.450,00


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 13:27:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 7333
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 1 И-94/2017 од 27.03.2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-134/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD, Нови Сад, ул. Булевар Ослобођења бр. 80, МБ 08603537, ПИБ 100584604
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности број 5182 КО Мокрин породична стамбена зграда број 1 изгређана на парцели број 2366 у Мокрину, улица Васе Стајића 83, власништво извршног дужника, са припадајућим земљиштем у грађевинском подручју на парцели број 2366 укупне површине 5а88м2 и и парцели број 2367 њива 1 класе укупне површине 5а64м2 износу од 1.638.632,00 динара.
  Процењена цена предмета продаје: 1.638.632,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.147.042,40


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-10-24 13:12:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 7332
  Датум продаје: 2017-11-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и.88-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Рајко Жарковић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 8.644.759,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.051.331,44 динара


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2017-10-24 13:10:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 7331
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: 1 И-7686/2010
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.И-А170/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Generali Osiguranje Srbija ADO
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: приколица прављена, стега, убодна тестера Hanseatic HST, бушилица Impact, плински заваривач са боцом
  Опис предмета продаје: приколица прављена, стега, убодна тестера Hanseatic HST, бушилица Impact, плински заваривач са боцом, бренер плински, електро хефталица Bosch ptk19E, ручно прављена машина за савијање 1,5m, млин и круњач , алуминијумске мердевине 7 пречага два комада, резервоар полиестерски 500л два комада, резервоар пластични 700л
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00 динара, 6.000,00 динара, 60.000,00 динара, 5.000,00 динара, 5.000,00 динара, 3.000,00 динара, 6.000,00 динара, 10.000,00 динара, 40.000,00 динара, 15.000,00 динара, 40.000,00 динара,6.000,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 70 % утврђене вредности


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2017-11-14 08:01:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 7330
  Датум продаје: 2017-12-04
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета: Ии 3910/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.84/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зорад Давор из Радојева, ул.Војводе Мишића бр.61, са боравиштем у Немачкој 90443 Nürnberg, Karlsruherstr.12
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стембена зграда са земљиштем
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом-објектом површине 71 m², породична стамбена зграда бр.1(По+П+Пк) површине 96m²+137m² у Раковцу, Цара Лазара бр.140, и њиве 6.класе површине 649 m², све на парцели бр. 2273/3 уписане у листу непокретности 1363 К.О. Раковац.
  Процењена цена предмета продаје: 4.690.137,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.345.068,80


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 12:13:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 7329
  Датум продаје: 2017-11-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-636/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"LG"32" ,Телевизор"SAMSUNG"55 cm , Замрзивач "LTH" 410l
  Опис предмета продаје: Телевизор"LG"32" ,Телевизор"SAMSUNG"55 cm , Замрзивач "LTH" 410l
  Процењена цена предмета продаје: 15,000.00 , 4,000.00 , 9,000.00 ,
  Почетна цена предмета продаје: 7,500.00 , 2,000.00, 4,500.00


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 11:36:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Карапанџина 18/8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 7328
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Карапанџина 18/8, Неготин
  Пословни број судског предмета: И.И-156/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А81/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петар Стефановић
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Машина за веш „ZANUSSI“- неисправна Монитор CRT марке LG Кућиште компјутера Радио „Wega“ са два звучника „Sharp“ и „Sony“ Две ручне преносне бушилице непознате марке Моторна тестера непознате марке Усисивач „SOLAC“ minveto Eco Гарнитура „ тросед, двосед и фотеља“ Дрвени сточић Телевизор CRT марке SAMSUNG Фотоапарат марке CANON Монитор LCD марке EYE-Q Мини линија Sharp са једним звучником Комода за телевизор и књиге са фијокама Фотеља Еко кожа Компјутер са CRT монитором Монитор LCD марке ACER Пек
  Процењена цена предмета продаје: 114.200,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 57.100,00 дин


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767