ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2018-03-21 12:18:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 10944
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Железничка бр. 42 Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ 3448/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 228/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанка Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословна зграда
  Опис предмета продаје: пословна зграда
  Процењена цена предмета продаје: 6.652.559,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.326.279,60 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-03-21 12:15:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 10943
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља у Краљеву, Трг српских ратника бр. III/1
  Пословни број судског предмета: 36 ИИв бр. 53/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А31/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: „GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“ а.д.о. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја тракторске прскалице
  Опис предмета продаје: Прецизније у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 55.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 38.500,00 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Стојадиновић
  Датум и време постављања: 2018-03-21 11:56:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Срете Младеновића 1/1, стан 2
  Е-маил адреса: djordjis@gmail.com
  Контакт телефон: 0606550199
  ПИБ: 108588720
  Матични број: 63557480

  Број записа у бази: 10942
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Срете Младеновића 1/1, стан бр. 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИВ 470/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 73/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MIKUS LOGISTICS DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Полица дрвена, Гардеробер од иверице, Телевизор марке „SONY“ , Телевизор марке „QUADRO“, Орман од ив
  Опис предмета продаје: Полица дрвена (браон боје), Гардеробер од иверице (боје букве), Телевизор марке „SONY“ , Телевизор марке „QUADRO“, Орман од иверице (боје букве), Сто - дрвени (боје букве), Столице - дрвене (боје букве)
  Процењена цена предмета продаје: 25.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 дин.


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2018-03-21 11:48:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 10941
  Датум продаје: 2018-04-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, ул. Жарка Зрењанина 11, Панчево
  Пословни број судског предмета: 2-ИИв-378/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 84/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 97 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Музна говеда
  Опис предмета продаје: Музна говеда расе Холштајн Фризијски
  Процењена цена предмета продаје: 19 комада по 141.840,00 рсд; 15 ком по 153.660,00 рсд; 20 ком по 165.480,00 рсд; 31 ком по 177.300,00 рсд ; 12 ком по 189.120,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2018-03-21 11:14:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 10940
  Датум продаје: 2018-04-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 5ИИ 33064/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 134/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгана Стевановић из Београда
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда и помоћна зграда
  Опис предмета продаје: 173/240 идеалних делова породичне стамбене зграде површине 94 м2 и помоћне зграде површине 17 м2
  Процењена цена предмета продаје: 10.501.761,94 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.351.233,36 динара


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2018-03-21 11:06:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 10939
  Датум продаје: 2018-04-18
  Време продаје: 15:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд/Бежанијска коса
  Пословни број судског предмета: ИИ 2192/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 257/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Рацо Драшковић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа и парцела у Врчину
  Опис предмета продаје: Продаје се кућа површине 186 м2 и парцела на којој се кућа налази - грађевинско земљиште ван граница градског грађевинског земљишта, утвђене меродавне површине 1.682 м2, улица Авалска, Церак, К.О. Врчин
  Процењена цена предмета продаје: 12.143.010,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 8.500.107,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-03-21 11:01:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 10938
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди - судске јединице Нови Кнежевац I-3 Ии-430/2017 од 29.11.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 469/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 6470 КО Нови Кнежевац Породична стамбена зграда број зграде 1 број етажа пр1 која се налази у улици Јована Поповића 50 на парцели број 2007 Помоћна зграда, број зграде 2 број етажа пр1 која се налази у улици Јована Поповића на парцели број 2007 На износ од 824.868,49 динара
  Процењена цена предмета продаје: 824.868,49
  Почетна цена предмета продаје: 577.407,94


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 14:46:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 10937
  Датум продаје: 2018-05-15
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд/Бежанијска коса
  Пословни број судског предмета: Ии 208/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 67/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марко Спасовски
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Идеални део куће у Земуну
  Опис предмета продаје: Продаје се 2/12 идеалних делова објекта катастарски број 2 и катастарски број 3, а што фактички представља 1/3 идеалних делова неукњижене стамбене јединице која се налази у приземљу и делом изван објекта катастарски број 3, меродавне површине 37м2 у улици Гардошка бр 17, Земун.
  Процењена цена предмета продаје: 1.389.276,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 694.638,00


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2018-03-21 10:23:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 10936
  Датум продаје: 2018-04-19
  Време продаје: 00:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: ИИ-4/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-24/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРОДАНОВИЋ РАДИЦА И ПРОДАНОВИЋ ИЛИЋ ОЛИВЕРА
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, бр. зграде 1, површине 123м2, спратности ПР, објекат прузет из земљишне књиге, саграђен на парцели број 5610 у ул. Светозара Марковића бр. 37 у Руми, са помоћним објектима: зграда број 2 за коју није позната намена, спратности ПР, објекат изграђен без одобрења за градњу; зграда бр. 3 за коју није позната намена, спратности ПР, објекат саграђен без одобрења за градњу, са припадајућим правом коришћења градског грађевинског земљишта.
  Процењена цена предмета продаје: 1.283.550,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 385.065,00 ДИН.


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-03-21 10:03:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 10935
  Датум продаје: 2018-04-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-254/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 67/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "MISTER KIRBERG" ДОО СУБОТИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: ТВ „ELIN“ “42 ; Комода са полицама „Браон“ ; Тросед, двосед, фотеља „Беж“; Микроталасна „Samsung“ ; Клуб сто ; Тепих 2x3 ; Тепих овални црвени ; Усисивач KIRBY SINTRIA ; Орман са огледалом ; Судомашина
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00 динара ; 25.000,00 динара ; 30.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 7.000,00 динара; 5.000,00 динара ; 40.000,00 динара ; 10.000,00 динара ; 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-04-19 13:28:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 10934
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 10.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 11808-4380/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 8113/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика, Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: комода, сто....
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-04-19 13:13:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 10933
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 17713-1278/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 11733/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика, Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тифон
  Опис предмета продаје: тифон
  Процењена цена предмета продаје: од 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 30.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-04-19 12:50:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 10932
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 7844-1514/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 3610/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика, Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: слика,плакар....
  Процењена цена предмета продаје: од 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-04-19 12:36:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 10931
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 3944-688/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 162/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика, Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв, веш машина...
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-03-21 08:05:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 10930
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 107-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА АД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: породична стамбена з
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена цена предмета продаје: 1.780.861,50 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 890.430,75 динаара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-03-21 07:57:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 10929
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у Краљеву у ул. Доситејева бр. 144/5
  Пословни број судског предмета: И.И 1205/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 435/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Замрзивач, мали сто од стакла, мала сталажа.
  Процењена цена предмета продаје: 32.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 22.400,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-03-21 07:53:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 10928
  Датум продаје: 2018-04-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у Краљеву у ул. Главашева бр. 2.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 545/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 303/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СОФИСТ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило, марке RENAULT, тип MEGANE(SCENIC)
  Процењена цена предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 168.000,00 динара


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2018-03-20 17:04:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 10927
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИИ-1010-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.513/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радоје Јелисавчић и др.
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари ближе описане у закључку о продаји покретних ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари ближе описане у закључку о продаји покретних ствари
  Процењена цена предмета продаје: Процењена цена ближе одређена у закључку о првој јавној продаји покретних ствари
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена ближе одређена у закључку о првој јавној продаји покретних ствари


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2018-03-20 16:52:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 10926
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИИ-308-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.272/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, бр. зграде 1, бр етажа По+Пр, површине у основи 79 м2, лист непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, бр. зграде 1, бр етажа По+Пр, површине у основи 79 м2, лист непокретности број 16 Ко Мионица-СКН Косјерић
  Процењена цена предмета продаје: 941.680,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 659.176,00 рсд


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-03-20 16:06:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 10925
  Датум продаје: 2018-04-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-560/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 158/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DDOR NOVI SAD ADO NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767