ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1395 активних, од укупно 5858 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-08-24 11:57:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 5863
  Датум продаје: 2017-09-25
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 36/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ53/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: ПОКУЋСТВО
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00 динара и др.
  Почетна цена предмета продаје: 60%


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2017-08-24 11:46:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 013334127
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 5862
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, ул.Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии.679/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.490/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Борислав Грабовац, Панчево
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја усменим јавним надметањем
  Опис предмета продаје: покретне ствари покућинства
  Процењена цена предмета продаје: 185.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: почетна цена покретних ствари износи 70% од процењене вредности сваке појединачне покретне ствари


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2017-08-24 11:26:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 013334127
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 5861
  Датум продаје: 2017-09-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, ул.Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: И.И.223/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.506/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО "Млинокомерц", Вршац, ул. 2. Октобра бр. 94
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја усменим јавним надметањем
  Опис предмета продаје: две приколице "Кикинда", двобразни плуг "Осијен" и леватор "Кикинда
  Процењена цена предмета продаје: 155.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: почетна цена покретних ствари износи 70% од процењене вредности сваке појединачне покретне ствари


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-08-24 11:25:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 5860
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крушевац, Стевана Синђелића 27/1
  Пословни број судског предмета: Иив.261/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.42/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ ДОО ПАРАЋИН, ШАЛУДОВАЦ
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 + 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно моторно возило и прикључно возило
  Опис предмета продаје: Прикључно возило марке THEURER F12, рег.оз. AB-137KŠ, година производње 1980. године, процењен на 600.000,00 динара, и теретно моторно возило марке MAN M40 ME280B, рег.оз. KŠ038-GO, година производње 2001. године, процењен на 1.800.000,00 динара
  Процењена цена предмета продаје: 600.000 РСД + 1.800.000 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 420.000 РСД + 1.360.000 РСД


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-08-24 10:57:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 5859
  Датум продаје: 2017-09-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-512/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"BEKO" , Веш машина "MIELE" , Микроталасна "CROWN" , Монитор"SAMSUNG"
  Опис предмета продаје: Телевизор"BEKO" , Веш машина "MIELE" , Микроталасна "CROWN" , Монитор"SAMSUNG"
  Процењена цена предмета продаје: 5,000.00 , 10,000.00 , 4,000.00 , 5,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 2,500.00 , 5,000.00 , 2,000.00 , 2,500.00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-08-24 09:50:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 5858
  Датум продаје: 2017-09-12
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-154/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А 217/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Piraeus Bank AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Скутер мотоцикл 50m3 L 50QT-K exactly 50, косачица за траву TORNADO, LCD телевизор "PHILIPS 32"
  Опис предмета продаје: Скутер мотоцикл 50m3 L 50QT-K exactly 50, косачица за траву TORNADO, LCD телевизор "PHILIPS 32"
  Процењена цена предмета продаје: 24.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.200,00 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2017-08-24 09:17:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 5857
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а Зрењанин
  Пословни број судског предмета: Иив. 128/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-28/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно друштво AMN EURO HEALTH ДОО Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 36
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: МИДЕА КЛИМА,КОМПЈУТЕР,СТЕЗНИК,ШТАП ДРВЕНИ ОРТОПЕДСКИ,ШТАКЕ,СТЕРИЛИЗАТОР,ГРЕЈАЧ ЗА ФЛАШИЦЕ,СЕТ ЗА ТЕРАПИЈУ СТОПАЛА,ТЕРМОМЕТАР,ТОПЛОМЕР,КОМОРА ЗА ДОЗИРАЊЕ ЛЕКОВА,ИНХАЛАТОР,ЈАСТУК,ВАРАЛИЦЕ,ОРТОПЕДСКЕ ПАПУЧЕ,КРЕМА ЗА ЛИЦЕ,ДЕЗОДОРАНС,СТЕЗНИК,БАКАРНА МАЈИЦА,СТЕЗНИК,ПОЈАС ЗА СТОМАК,ЧЕТКА ЗА КОСУ,СТАБИЛИЗАЦИЈА ПАТЕЛЕ
  Процењена цена предмета продаје: 139.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 69.800,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-08-24 09:14:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 5856
  Датум продаје: 2017-09-25
  Време продаје: НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: Ив 738/13
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А91/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ProCredit Bank
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште
  Опис предмета продаје: земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 3.469.855,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.469.855,20 динара


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2017-08-24 08:41:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 5855
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Бријанова 1/13, Крушевац
  Пословни број судског предмета: И И-1231/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-976/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Милутиновић, Крушевац, ул. МАЛА КРУШЕВИЦА, ДОЊИ ВРЧИН
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Електричне инсталације и електро опреме Компресорске линије ( Tunelska) 2. Електричне инсталације
  Опис предмета продаје: 1.Електричне инсталације и електро опреме Компресорске линије ( Tunelska) 2. Електричне инсталације и електро опреме Компресорске линије ( Tunelska) 3. Електричне инсталације и електро опреме Компресорске линије процењене на износ од 4.Електричне инсталације и електро опреме Трафо станица снаге 400kVA
  Процењена цена предмета продаје: 1.550.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.085.000,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-23 17:08:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5854
  Датум продаје: 2017-09-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 586/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 586/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-23 17:05:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5853
  Датум продаје: 2017-09-08
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.И 48/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 48/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање адо
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-23 17:02:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5852
  Датум продаје: 2017-09-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.И223/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И223/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Богојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-23 16:15:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5851
  Датум продаје: 2017-09-11
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 580/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 580/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-23 16:11:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5850
  Датум продаје: 2017-09-11
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 436/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 436/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2017-08-23 15:05:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 5849
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: НЕУЗИНА ул.Браће Стефановић 120
  Пословни број судског предмета: 10 П2.730/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ-181/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС Основни суд Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ВЕШ МАШИНА "АРДО" - ТВ ПРИЈЕМНИК "ВИВАКС"
  Процењена цена предмета продаје: 19.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.300,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2017-08-23 15:01:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 5848
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 11:15
  Место продаје: НЕУЗИНА ул.Браће Стефановић 120
  Пословни број судског предмета: 10 П2.730/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ-183/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС Основни суд Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ЗАПРЕЖНА КОЛА -ШПЕДИТЕР
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2017-08-23 14:51:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 5847
  Датум продаје: 2017-09-18
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: ЗРЕЊАНИН - ул.Стевана Јаковљевића 8
  Пословни број судског предмета: Ив.453/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-24/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДИГИНЕТ СР за штампање,припрему штампе и трговину на велико ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Шампоњера са столицом - Две фризерске столице -Хауба за фризуре - Клима "НЕО"
  Процењена цена предмета продаје: 57.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 39.900,00


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-23 14:43:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 5846
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.620/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизори
  Опис предмета продаје: телевизор марке Beko, телевизор марке Philips
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00 динара, 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара, 7.000,00


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2017-08-23 14:35:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 5845
  Датум продаје: 2017-12-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чачак,Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-52/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО ВАЈАТИ ЛОГИСТИКА
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари у стану и возило марке југо
  Опис предмета продаје: У ДОБРОМ СТАЊУ
  Процењена цена предмета продаје: 72,000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50.400,00


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-23 13:54:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 5844
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета: Ии.137/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.289/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Симић Живорад
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобили
  Опис предмета продаје: аутомобил марке Hyundai, комерцијалне ознаке Sonica, тамно зелене боје, регистарске ознаке BG-465-CA, аутомобил марке Volvo, комерцијалне ознаке 760GLE, са истеклом регистрацијом, регистарских ознака UE-049-ĐD
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 динара, 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 динара, 15.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767