ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-10-25 08:51:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 7372
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета: Иив.703/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.143/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PEJAK HANDEL
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4.000
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кошуље
  Опис предмета продаје: 4.000 нових кошуља запакованих у 200 картонских кутија са по 20 кошуља по кутији, кошуље разних величина
  Процењена цена предмета продаје: 4.800.000,00 динара, односно 1.200,00 динара по кошуљи
  Почетна цена предмета продаје: 3.360.000,00 динара, односно 840,00 динара по кошуљи


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2017-10-25 08:46:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Сланушка 9, стан 4
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 7371
  Датум продаје: 2017-11-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Сланушка 9/4
  Пословни број судског предмета: Ии 89/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1592/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ГЕОСОФТ" ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Непокретности
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности ближе описане у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 4.339.275,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.169.637,50


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-10-25 08:44:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 7370
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 9:00 часова
  Место продаје: Краљево, Трг српских ратника бр. III/1, канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића
  Пословни број судског предмета: ИИ 27/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 81/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАТЕКС ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари непосредном погодбом по изброу извршног повериоца
  Опис предмета продаје: Витрина браон боје са стакленим крилима
  Процењена цена предмета продаје: 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2017-10-25 08:41:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Сланушка 9, стан 4
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 7369
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Сланушка 9/4
  Пословни број судског предмета: 2И.и. 491/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 334/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Никачевић и Мирослава Никачевић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Непокретности наведе
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности ближе описане у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 12.494.696,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.746.287,20


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2017-10-25 08:25:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 7368
  Датум продаје: 2017-11-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: 1И-4300/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1069/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бојана Милосављевић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 28
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке “SAMSUNG” LED дијагонала екрана 46-инча, полован Тросед кожни већи, полован Клуб сточић медијапан бели, 3 комада, стање половни Клуб фотеља, љубичасте боје, 2 комада половне Клавир, произвођач YAMAHA ARIUS полован Полица за телевизор медијапан, беле боје, полован Тросед кожни мањи, црне боје, полован Двосед кожни беле боје полован Двосед црвени мебл, полован Трпезаријски сто велики са стакленим делом полован Трпезаријске столице 8 комада половне Степер марке
  Процењена цена предмета продаје: 18.000,00дин; 32.000,00дин; 4.000,00 дин по комаду Укупно 12.000,00 дин; 4.000,00 дин по комаду Укупно 8.000,00 дин; 70.000,00дин; 4.500,00дин; 22.000,00дин; 18.000,00дин; 11.000,00дин; 8.000,00дин; 1.000,00 дин по комаду - укупно 8.000,00дин; 12.000,00дин; 18.000,00дин; 15.000,00дин; 4.000,0
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 18:07:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 7367
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краљево, Трг српских ратника бр. III/1, канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића
  Пословни број судског предмета: ИИ 580/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 268/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марија Вуловић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 937.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 656.250,00 динара


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 19:59:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 7366
  Датум продаје: 2017-11-01
  Време продаје: 14 :30 часова
  Место продаје: Основни суд у Ивањици ,Бошка Петровића бр.9,Ивањица
  Пословни број судског предмета: И-339/2017 од 04.05.2017.године
  Број предмета јавног извршитеља: 199 И.И. 335/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГОЈКО ТАНАСИЈЕВИЋ ПР MEDIA SHOP TUR TANASIJEVIC GOJKO
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: телевизор у боји мар
  Назив предмета продаје/наслов продаје: левизор у боји марке "Беко" 1 ком,монитор за рачунар "Асер", 2.1. аудио систем "Интекс",десктоп кући
  Опис предмета продаје: аудио и видео кућна опрема
  Процењена цена предмета продаје: 35000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24500 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-10-24 19:56:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 7365
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: I 2.И Ив.11/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.24/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA A.D
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности у својини извршног дужник (обим удела 2/3)
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности бр. 5100 КО Фекетић
  Процењена цена предмета продаје: 635.883,73 динара
  Почетна цена предмета продаје: 445.118,61 динара


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 19:48:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 7364
  Датум продаје: 2017-11-01
  Време продаје: 15:00 часова
  Место продаје: Основни суд у Ивањици ,Бошка Петровића бр.9,Ивањица
  Пословни број судског предмета: И-202/2017 од 09.02.2017.године
  Број предмета јавног извршитеља: 199 И.И. 168/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЉУБИША ТАНАСКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор Раковица 65,са кабином регистрација ИЦ-ААА-28,приколица за трактор
  Опис предмета продаје: трактор са кабином и приколица са страницама
  Процењена цена предмета продаје: 535.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 374850


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2017-11-13 20:41:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 7363
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 14:15
  Место продаје: Основни суд Ивањица, Бошка Петровића бр.9
  Пословни број судског предмета: И-560/2017 од 09.02.2017.године
  Број предмета јавног извршитеља: 199 И.И. 129/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАДИВОЈЕ МОЈСИЛОВИЋ ПР СТР МОЈСИЛОВИЋИ
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Телевизор у боји" ЈУ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор у боји" ЈУС" SYSTEM, трпезаријски сто,столице 4 ком, фрижидер комбиновани "ГОРЕЊЕ"
  Опис предмета продаје: Телевизор у боји" ЈУС" SYSTEM, трпезаријски сто,столице 4 ком, фрижидер комбиновани "ГОРЕЊЕ"
  Процењена цена предмета продаје: 48.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.000,00


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2017-11-13 20:33:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 7362
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Основни суд Ивањица, Бошка Петровића бр.9
  Пословни број судског предмета: И-754/2016 од 09.12.2016.године
  Број предмета јавног извршитеља: 199 И.И. 230/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЉУБИША ТАНАСКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор Раковица 65,мешалица за бетон 2 ком,моторна косачица за траву са точковима
  Опис предмета продаје: трактор без кабине и нерегистрован,две мешалице за бетон,једна фреза косачица са косом за кошење траве
  Процењена цена предмета продаје: 320000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 224.00,00 динара


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 19:16:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 7361
  Датум продаје: 2017-11-01
  Време продаје: 14 :45 часова
  Место продаје: Основни суд у Ивањици ,Бошка Петровића бр.9,Ивањица
  Пословни број судског предмета: И-750/2016 од 09.12.2016.године
  Број предмета јавног извршитеља: 199 И.И. 221/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АНЂЕЛА ТОШОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ауто Renault Laguna 1.9, нерегистровано
  Опис предмета продаје: ауто металик сиве боје,нерегистрован
  Процењена цена предмета продаје: 143.100,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 100.170,00 динара


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2017-11-13 20:29:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 7360
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Основни суд Ивањица, Бошка Петровића бр.9
  Пословни број судског предмета: И-616/2016 од 20.10.2016.године
  Број предмета јавног извршитеља: 199 И.И. 103/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Калушевић
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: мотокултиватор ИМТ са приколицом
  Опис предмета продаје: пољопривредна мултифункционална машина за рад у пољу и превоз терета
  Процењена цена предмета продаје: 119.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 83860


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 16:37:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 7357
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ 59/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-162/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО АД – У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: 1.Десктоп рачунар са ТФТ монитором црне боје монитор марке „ASUS“ модел VW193D-B, са „GENIUS“ звучницима (2 ком.)
  Процењена цена предмета продаје: 17.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.500,00 динара


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 16:16:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 7354
  Датум продаје: 2017-11-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1199/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари покућства
  Опис предмета продаје: Кућиште рачунара (неисправно) са пратећом опремом - тастатура, миш, монитор и звучници, радни сто и ормар
  Процењена цена предмета продаје: 22.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 13.200,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Костић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 16:00:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Стевана Марковића 8/2, стан 207
  Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0621981151
  ПИБ: 108297752
  Матични број: 63355674

  Број записа у бази: 7353
  Датум продаје: 2017-11-14
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитља Бојана Костића у Земуну, ул.Стевана Марковића бр.8/2
  Пословни број судског предмета: 5Иив3077/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 979/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Центросинергија"
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Збир покретних ствари
  Опис предмета продаје: 17 покретних ствари
  Процењена цена предмета продаје: од 2.000,00 до 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: од 1.400,00 до 7.000,00


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 15:32:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Вилине воде број 6
  Е-маил адреса: mirjanardimitrijevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 7352
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Вилине воде 6
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 194/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PC FINANCE II B.V. Prince Bernhardplein 200, 1097 Amsterdam, Holandija
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 30 kom
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина
  Опис предмета продаје: Непокретна имовина
  Процењена цена предмета продаје: 112.020.400,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 78.414.280,00 дин


  Оглас поставио: Маја Дукић Матић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 15:26:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: maja.dukic035@gmail.com
  Контакт телефон: 0652319323
  ПИБ: 108354626
  Матични број: 63360970

  Број записа у бази: 7351
  Датум продаје: 2017-11-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Јагодина
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Ивк.110/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: седам
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1.Музички стуб „Neo“ са звучником,Видео рекорд „Sanyo“, ТВ „Elin“ сиви, Веш машина „Eida“, Замрзивач „Obodin“, 6. Ауто приколица зелена, 7. баштенска љуљашка зелена
  Процењена цена предмета продаје: 73.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 51.100,00


  Оглас поставио: Маја Дукић Матић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 15:20:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: maja.dukic035@gmail.com
  Контакт телефон: 0652319323
  ПИБ: 108354626
  Матични број: 63360970

  Број записа у бази: 7350
  Датум продаје: 2017-11-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Јагодина
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Ивк.А102/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Равно 2014 Ћуприја
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: четири
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Клима уређај „Elite 9“, Микроталасна „Midea“, Аспиратор „Davoline“,Вертикални замрзивач „Beko“ п
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2017-10-24 15:19:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 7349
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља, ул. Цара Лазара бр. 38, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.И.115/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.41/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Procredit bank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породично домаћинство са окућницом
  Опис предмета продаје: Земљиште са зградама и помоћним зградама, који се налазе у Милочају
  Процењена цена предмета продаје: 9.326.984,25 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.528.888,98 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767