ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-09-24 11:43:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 15677
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И-1026/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 356/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Младомир Томић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности 1198, 1199 и 1263 КО Горња Горевница
  Процењена вредност предмета продаје: 3.606.510,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 2.524.557,00 дин.


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 11:43:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 15676
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.582/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SVEA FINANCE" ДОО Београд, Гаврила Принципа бр.57, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, мали кућни апарати, бела техника
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор PHILIPS, 51cm; Трпезаријски сто; Трпезаријске столице, 4 ком.; Радио касетофон “SABA”;Термоакумулациона пећ; ТВ сталак; Веш машина; 8. Регал и кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 60.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.350,00 динара


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 10:57:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653458476
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 15675
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: И.914/06
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.233/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АЛЕКСАНДАР МАРЈАНОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе наведени у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Наведена у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Наведена у закључку о продаји


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 10:57:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Аге Рогожинаревића 40
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 15674
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Аге Рогожинаревића бр.40, Неготин
  Пословни број судског предмета: И.И-99/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-53/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАБЕР КОМЕРЦ ДОО ПАНЧЕВО
  Надлежни суд: Основни суд у Мајданпеку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Двособан стан површине 42 м2, на кп.бр. 4227 КО Доњи Милановац, ул. Светозара Марковића бр.2 број зграде 2, број улаза 1, спрат-приземље, број посебног дела 1, својина приватна, обим удела 1/1, уписан у лист непокретности број 1483 КО Доњи Милановац
  Процењена вредност предмета продаје: 1.668.710,40 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.168.097.22 дин.


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 10:55:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 15673
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица Војводе Симе 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: I 3 Иив 141/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 94/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: З.З. Паор Делиблато ул. Браће Бузаџије бр. 1, МБ 08801959, ПИБ 103162555
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: трактор IMT 542, година производње 1985, регистарских ознака КО 3794
  Процењена вредност предмета продаје: 200.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 140.420,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 10:49:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 15672
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 612/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 244/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИВАНА ЛАЦМАНОВИЋ из Нових Бановаца
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор, 328м2, ул. Јоза Лауренчића бр. 4А, К.О. Земун Поље
  Опис предмета продаје: пословни простор, 328м2, ул. Јоза Лауренчића бр. 4А, К.О. Земун Поље
  Процењена вредност предмета продаје: 9.924.600,000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.947.220,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 10:14:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 15671
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 529/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 200/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ АДО КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 2156/1 са објектом, К.О. Голубинци
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 2156/1 са објектом, К.О. Голубинци
  Процењена вредност предмета продаје: 1.949.475,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 974.737,50 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 10:03:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 15670
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-17/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-80/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Синиша Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комбајн ЗМАЈ 133, црвене боје; Цистерна за осеку;
  Опис предмета продаје: Комбајн ЗМАЈ 133, црвене боје; Цистерна за осеку;
  Процењена вредност предмета продаје: 612.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 428.400,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 10:00:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15669
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-854-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто и 4 столице Кауч Фотеља Замрзивач “BOSH” 180L Микроталасна “GORENJE” Teлевизор “VOX” 51’ Фрижи
  Опис предмета продаје: Сто и 4 столице Кауч Фотеља Замрзивач “BOSH” 180L Микроталасна “GORENJE” Teлевизор “VOX” 51’ Фрижидер “OBODIN” Мали сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 7.000,00 2.000,00 7.000,00 2.500,00 5.000,00 6.000,00 1.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 4.900,00 1.400,00 4.900,00 1.750,00 3.500,00 4.200,00 700,00


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 09:28:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 15668
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: ИИ 897/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 603/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Ћитић ПР Пиано форте Ваљево
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, дрвени сто, кухињске столице, монитор, клима уређај, фрижидер
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 21.09.2018.
  Процењена вредност предмета продаје: телевизор 20.000,00 динара, дрвени сто 5 ком 10.000,00 динара, куњске толице мебл дрво 15.000,00 динара, монитор 10.000,00 динара, клима уређај 8.000,00 динара, фрижидер 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 09:21:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 15667
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 14 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: И.ив.688/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив.194/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гале доо Рума
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина за балансирање гума георгина 30
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 21.09.2018.
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 08:28:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15666
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-344-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “SAMSUNG” Фрижидер “BIRA” Сто и 3 столице Кауч Орман двокрилни Чивилук
  Опис предмета продаје: Телевизор “SAMSUNG” Фрижидер “BIRA” Сто и 3 столице Кауч Орман двокрилни Чивилук
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 6.000,00 7.000,00 6.000,00 3.000,00 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 4.200,00 4.900,00 3.500,00 2.100,00 1.400,00


  Оглас поставио: Наташа Михајловић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 08:22:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Раде Кончара 3
  Е-маил адреса: izvrsitelj.natasa@gmail.com
  Контакт телефон: 0640502205
  ПИБ: 109346424
  Матични број: 64109359

  Број записа у бази: 15665
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Краља Милана 47, Врање
  Пословни број судског предмета: Иив-101/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-8/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило Рено Меган
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило Рено Меган, беле боје, год .производње 2000
  Процењена вредност предмета продаје: 167.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 117.040,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 08:02:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 15664
  Датум продаје: 2018-10-22
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Ии 220/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-644/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ ТАКОВО КРАГУЈЕВАЦ - У ЛИКВИДАЦИЈИ
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 12.000,00 динара до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена покретних ствари износи 50% од процењене вредности ствари. Цена покретних ствари се слободно уговара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-09-24 08:01:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 15663
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.9-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЛАДИМИР ПУЛИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 226.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1113.000,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-09-23 21:58:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 15662
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 10
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И И.60/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.35-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD и Министарство финансија
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности у својини (обим удела 1/1) тренутног власника Бела Киш
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности бр. 8 КО Ада
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност ближе одређена у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 15:44:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15661
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-390/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Орман, Телевизор “LG”, Двосед и тросед кожа, Микроталасна “Colosus”
  Опис предмета продаје: Орман, Телевизор “LG”, Двосед и тросед кожа, Микроталасна “Colosus”
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 10.000,00, 30.000,00, 3.000,00,
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00, 5.000,00, 15.000,00, 1.500,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-09-26 15:29:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 15660
  Датум продаје: 2018-10-16
  Време продаје: Рок за закључење уговора до 16.10.2018. године до 16 часова
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3.
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-9776/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-5021/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MB RENT A CAR DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Земљиште уз зграду и објекат - градско грађевинско земљиште које се налази у Нишу, улица Цвијићева бр. 7, површине 294 м2, катастарска парцела бр. 87, уписан у листу непокретности бр. 9139 КО Ниш - Ћеле Кула
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 15:17:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 15659
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин ул. Цара Душана 30
  Пословни број судског предмета: Ии.52/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-46/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО ТОП СТАР ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Двоглава тестера РАПИД ДГЛ - Копир РУТЕР ОФМ 9 за ПВЦ - Фреза за Т пречник за ПВЦ
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 126.000,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 15:13:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 15658
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 09:40
  Место продаје: Зрењанин ул. Меленачког Одреда 14
  Пословни број судског предмета: 24 Иив.126/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-20/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Концерн за производњу и промет кондиторских производа БАМБИ АД Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Угаона гарнитура - 2 комада клима уређаја LG i SAMSUNG - ТВ ЛЦД Веш машина "ГОРЕЊЕ" - Лап топ "НР"
  Процењена вредност предмета продаје: 105.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 73.500,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767