ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-05-30 13:57:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 12716
  Датум продаје: 2018-06-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., сутерен
  Пословни број судског предмета: ИИв-38/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-25/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DINERS CLUB INTERNATIONAL BELGRADE PREDUZEĆE ZA PRUŽANJE FINANSIJSKIH USLUGA DOO, BEOGRAD (VRAČAR) - U STEČAJU
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - машине
  Опис предмета продаје: Машина за балансирање гума Teco 60, Апарат за сечење метала ознаке плазма ARC 31/1 (телван), Апарат за електролучно заваривање телван Force 195 инвертер, Апарат за CO2 заваривање Technomig 180 дуал, Апарат за CO2 заваривање Телван bimax 105, Апарат за сечење метала Tелван технолоџи плазма 54 компресор, Апарат за заваривање Телван ознаке Nordica 4.185;
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-05-30 13:47:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 12715
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-406/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1508/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Витрина из 3 дела, зелено-браон боје, непозната година производње Сточић, зелено браон боје, непозната година производње Електрични шпорет, марке-ELEGANT 911, бфраон боје, непозната година производње Микроталасна, сиве боје, непозната година производње Кварцна грејалица, марке-ASEL, непозната година производње Кварцна грејалица, један исправан грејач, непозната година производње Бојлер, 80 литара, марке-ELMARC, непозната година производње Пећ на дрва, браон боје, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 43.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30.100,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-06-16 13:27:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 12714
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 3-ИВ-1080/13
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 20/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Витрина из 4 дела, браон боје, непозната године производње LCD телевизор, црне боје, марке-Adler, 24”, непозната године производње Електрични шпорет марке-ALFA PLAM, беле боје, непозната године производње Веш машина марке-KONČAR, тип-VM 08 6 FCD A++, беле боје, непозната године производње CRT телевизор марке-VOX, 24”, сиве боје, неисправан, непозната године производње Апипонг машина за саијање лима заједно са машином за кружно савијање, плаве боје, Машина за савијање ...
  Процењена вредност предмета продаје: 351.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 105.450,00


  Оглас поставио: Соња Ковачевић
  Датум и време постављања: 2018-06-14 19:38:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: slizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0113830131
  ПИБ: 108213376
  Матични број: 63266833

  Број записа у бази: 12713
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 3ИИ 659/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 65/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АЛСТАР ДОО У СТЕЧАЈУ БАЧКА ТОПОЛА
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗА КОЈИ НИЈЕ УТВРЂЕНА ДЕЛАТНОСТ
  Опис предмета продаје: пословни простор за који није утврђена делатност – магацин лево, адреса ул. Коче Поповића број 6, спратност – подрум, површине 59 м2, катастарска парцела 365/0, КО Савски Венац, евиденциони број 1, број посебног дела објекта ББ - пословни простор за који није утврђена делатност – у десном делу до улице, адреса ул. Коче Поповића број 6, спратност – подрум, површине 89 м2, катастарска парцела 365/0, КО Савски Венац, евиденциони број 2, број посебног дела објекта ББ
  Процењена вредност предмета продаје: 8.742.300,80
  Почетна цена предмета продаје: 6.119.610,00  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-05-30 12:56:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 12712
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: БАРЕ
  Пословни број судског предмета: ИИ.30/2014
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.56/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ,,ПЛУС ПЛУС" ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: овце
  Опис предмета продаје: 4131-1131-ЕРЦ; 6558006-ЕРЦ; 6109167-ЕРЦ
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00 динара по грлу
  Почетна цена предмета продаје: 2.400,00 динара по грлу


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-05-30 12:48:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 12711
  Датум продаје: 2018-07-23
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 10/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 23/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MK COMMERCE DOO NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарске парцеле
  Опис предмета продаје: кат. парц. бр. 2630/2, кат. парц. 2630/3, кат. парц. 3405/1, кат. парц. 3836
  Процењена вредност предмета продаје: од 323.237,53 динара до 6.550.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 193.942,52 динара до 3.930.480,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-05-30 12:32:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 12710
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 202-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИНТЕРПРОГРЕС
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена вредност предмета продаје: 14.684.412,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.279.088,40 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-05-30 12:07:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 12709
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Ул. Стари корзо, бр. 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-75/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-176/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Чолић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "ТЕСЛА" лед 100цм, Витрина са ТВ полицом "FORMA IDEALE", Телевизор "ТЕСЛА" лед 70цм, Клима
  Опис предмета продаје: Телевизор "ТЕСЛА" лед 100цм, Витрина са ТВ полицом "FORMA IDEALE", Телевизор "ТЕСЛА" лед 70цм, Клима уређај "FUJITSU", "HUQSVARNA", моторна тестера, Тример за траву
  Процењена вредност предмета продаје: 90.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 63.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-05-30 11:55:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 12708
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк.2236/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.2236/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ИНФОРМАТИКА" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Samsung"; Кухињски сто и четири столице; Телевизор "Samsung"; Собни плакар; Сто за телеви
  Опис предмета продаје: Телевизор "Samsung"; Кухињски сто и четири столице; Телевизор "Samsung"; Собни плакар; Сто за телевизор
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Samsung"-5.000,00 динара; Кухињски сто и четири столице-15.000,00 динара; Телевизор "Samsung"-5.000,00 динара; Собни плакар-15.000,00 динара; Сто за телевизор-5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Samsung"-1.500,00 динара; Кухињски сто и четири столице-4.500,00 динара; Телевизор "Samsung"-1.500,00 динара; Собни плакар-4.500,00 динара; Сто за телевизор-1.500,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-05-30 11:38:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 12707
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 2442/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 2442/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4. ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Радио касетофон са цд плејером; Телевизор "Silverschneider"; Трпезаријски сто са шест столица; Замрз
  Опис предмета продаје: Радио касетофон са цд плејером; Телевизор "Silverschneider"; Трпезаријски сто са шест столица; Замрзивач "Electrolux"
  Процењена вредност предмета продаје: Радио касетофон са цд плејером-2.500,00 динара; Телевизор "Silverschneider"-5.000,00 динара; Трпезаријски сто са шест столица-8.000,00 динара; Замрзивач "Electrolux"-5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Радио касетофон са цд плејером-1.500,00 динара; Телевизор "Silverschneider"-3.000,00 динара; Трпезаријски сто са шест столица-4.800,00 динара; Замрзивач "Electrolux"-3.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-05-30 11:34:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 12706
  Датум продаје: 2018-06-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 3282/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 2747/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марјан Станковић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 66.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 46.550,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-05-30 11:32:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 12705
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 1779/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 1779/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда србије" доо београд, Технички центар Нови Сад, Одсек за техничке услуге Нови Сад, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кухињски сто са 6 столица; Регал од ораховог дрвета; LCD Televizor "Samsung"
  Опис предмета продаје: Кухињски сто са 6 столица; Регал од ораховог дрвета; LCD Televizor "Samsung"
  Процењена вредност предмета продаје: Кухињски сто са 6 столица-12.000,00 динара; Регал од ораховог дрвета-100.000,00 динара; LCD Televizor "Samsung"-35.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Кухињски сто са 6 столица-3.600,00 динара; Регал од ораховог дрвета-30.000,00 динара; LCD Televizor "Samsung"-21.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-05-30 11:31:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 12704
  Датум продаје: 2018-07-09
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 123/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 115/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДТУ ПАРКВЕТС - НС СРБОБРАН
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 предмета
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобили
  Опис предмета продаје: аутомобили
  Процењена вредност предмета продаје: 750.000,00 динара, 850.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-05-30 11:27:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 12703
  Датум продаје: 2018-07-26
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк.105/2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.105/2013
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" доо Београд, Технички центар Нови Сад, Одсек за техничке услуге Нови Сад, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фотеља и двосед-плаво,беж; Предсобље; Витрина; Веш машина "Горење"; Машина за шивење, стона,марка Ба
  Опис предмета продаје: Фотеља и двосед-плаво,беж; Предсобље; Витрина; Веш машина "Горење"; Машина за шивење, стона,марка Багат; Гардеробер, боја вишње; Гардеробер са огледалом-црни; Усисивач " Karcher"
  Процењена вредност предмета продаје: Фотеља и двосед-плаво,беж-15.000,00 динара; Предсобље-5.000,00 динара; Витрина-5.000,00 динара; Веш машина "Горење"-10.000,00 динара; Машина за шивење, стона,марка Багат-5.000,00 динара; Гардеробер, боја вишње-10.000,00 динара; Гардеробер са огледалом-црни-10.000,00 динара; Усисивач " Karcher"-3.000
  Почетна цена предмета продаје: Фотеља и двосед-плаво,беж-9.000,00 динара; Предсобље-3.000,00 динара; Витрина-3.000,00 динара; Веш машина "Горење"-6.000,00 динара; Машина за шивење, стона,марка Багат-3.000,00 динара; Гардеробер, боја вишње-6.000,00 динара; Гардеробер са огледалом-црни-6.000,00 динара; Усисивач " Karcher"-1.800,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-05-30 11:21:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 12702
  Датум продаје: 2018-06-28
  Време продаје: 12,00 часова
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.49
  Пословни број судског предмета: I39.ИИв.140/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.230/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ORIFLAME KOZMETIKA DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 17.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 11.900,00 дин.


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-05-30 11:16:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 12701
  Датум продаје: 2018-07-25
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк.2008/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.2008/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер; Комода са огледалом; Фотеља-дрво-штоф-2 комада; Наткасна-комода;Мини радио-MP3; Судопера-2
  Опис предмета продаје: Фрижидер; Комода са огледалом; Фотеља-дрво-штоф-2 комада; Наткасна-комода;Мини радио-MP3; Судопера-2 дела, Сто са две столице
  Процењена вредност предмета продаје: Фрижидер-6.000,00 динара; Комода са огледалом-4.000,00 динара; Фотеља-дрво-штоф-2 комада-3.000,00 динара; Наткасна-комода-2.000,00 динара;Мини радио-MP3-2.000,00 динара; Судопера-2 дела-4.000,00 динара; Сто са две столице-4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Фрижидер-3.600,00 динара; Комода са огледалом-2.400,00 динара; Фотеља-дрво-штоф-2 комада-1.800,00 динара; Наткасна-комода-1.200,00 динара;Мини радио-MP3-1.200,00 динара; Судопера-2 дела-2.400,00 динара; Сто са две столице-2.400,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-05-30 11:08:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 12700
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк 1701/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 1701/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" ДОО БЕОГРАД, Технички центар нови Сад, Одсек за техничке услуге Нови Сад, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Микроталасна пећница "Beko" MWC2010 MW; Телевизор "LG"; Веш машина "Горење"; Плакари-4 комада; Телев
  Опис предмета продаје: Микроталасна пећница "Beko" MWC2010 MW; Телевизор "LG"; Веш машина "Горење"; Плакари-4 комада; Телевизор "Samsung"; Рачунар са монитором, мишем и тастатуром
  Процењена вредност предмета продаје: Микроталасна пећница "Beko" MWC2010 MW-4.000,00 динара; Телевизор "LG"-15.000,00 динара; Веш машина "Горење"-12.000,00 динара; Плакари-4 комада-30.000,00 динара; Телевизор "Samsung"-5.000,00 динара; Рачунар са монитором, мишем и тастатуром-12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Микроталасна пећница "Beko" MWC2010 MW-1.200,00 динара; Телевизор "LG"-4.500,00 динара; Веш машина "Горење"-3.600,00 динара; Плакари-4 комада-9.000,00 динара; Телевизор "Samsung"-1.500,00 динара; Рачунар са монитором, мишем и тастатуром-3.600,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-05-30 10:55:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 12699
  Датум продаје: 2018-07-24
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк.137/2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.137/2013
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Samsung", Трпезаријски сто са четири столице; Фрижидер без плочице; Електрични шпорет "Сл
  Опис предмета продаје: Телевизор "Samsung", Трпезаријски сто са четири столице; Фрижидер без плочице; Електрични шпорет "Слобода"; Фрижидер-комбиновани; Кухињски елементи са судопером; Комбиновани шпорет-струја-плин "Горење"
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Samsung"-6.000,00 динара; Трпезаријски сто са четири столице-6.000,00 динара; Фрижидер без плочице-8.000,00 динара; Електрични шпорет "Слобода"-8.000,00 динара; Фрижидер-комбиновани-14.000,00 динара; Кухињски елементи са судопером-10.000,00 динара; Комбиновани шпорет-струја-плин "Горење"
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Samsung"-3.600,00 динара; Трпезаријски сто са четири столице-3.600,00 динара; Фрижидер без плочице-4.800,00 динара; Електрични шпорет "Слобода"-4.800,00 динара; Фрижидер-комбиновани-8.000,00 динара; Кухињски елементи са судопером-6.000,00 динара; Комбиновани шпорет-струја-плин "Горење"-6


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-06-11 15:46:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 12698
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог бр. 8А/1, 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: 2И.ИВ-382/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.400/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности уписана у ЛН број 214 КО Давидовац и то на кат. парцели број 1302/2, број зграде 1, земљиште под зградом-објектом, површине 84м2, грађевинско земљиште изван грађевинског објекта, потес Село, земљиште уз зграду-објекат, пов. 5 ари, грађевинско земљиште изван грађевинског објекта, потес Село, воћњак 4.класе , пов.0.02.03 ха, грађевинско земљиште изван грађевинског објекта, Листу непокретности бр.469 КО Давидовац, кп.бр.1732, потес Чукара, виноград 4.класе, пов. 0.29.90 ха, пољоприв
  Процењена вредност предмета продаје: 3.048.535,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.829.121,00 динара  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-05-30 10:31:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 12697
  Датум продаје: 2018-07-23
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк 225/2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 225/2013
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "НОВОСАДСКА ТОПЛАНА"
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило-AUDI A4 2.0 TDI, 2007. година производње
  Процењена вредност предмета продаје: Путничко возило-AUDI A4 2.0 TDI, 2007. година производње-743.460,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Путничко возило-AUDI A4 2.0 TDI, 2007. година производње-446.076,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767