ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-07-20 10:19:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 14014
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: II И бр. 252/13
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-27/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Таково осигурање" а.д.о. у ликвидацији
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Дворедна сејачица марке „OLT“, плаве боје Плугови, без ознака, црвене боје, двобразни Скупљач сена, црвене боје, марке „IMT“
  Процењена вредност предмета продаје: од 25.000,00 динара до 55.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 15.000,00 динара до 33.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-07-20 10:05:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 14013
  Датум продаје: 2018-08-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: 2 И И-196/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 161/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално - стамбено предузеће Сента
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: витрина ; клима уређај „NEO“ 12 ; угаона гарнитура са фотељом и табуре ; микроталасна „SAMSUNG“
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00 динара ; 10.000,00 динара ; 50.000,00 динара ; 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-07-20 09:58:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 14012
  Датум продаје: 2018-08-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-245/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 14/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адријана Мамужић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (853 комада)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: рибон трака 40 мм, најлон трака 40 мм, појасница синтетична 1019/50, копча панталонска већа, висеће етикете profy, конац 80/2 Б 3491 5000 М, нараменице Б-14...
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 110.899,49 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-07-20 09:44:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 14011
  Датум продаје: 2018-08-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 128/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ ЛАЗАРЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно возило
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило „RENAULT“ тип „MASTER“, регистарских ознака AR 029-SU, регистровано до септембра 2018. године
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2018-07-20 09:22:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 14010
  Датум продаје: 2018-08-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стамбено насеље Матије Хуђи бр. 97/4, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И-48/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-98/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Невенка Станић, Шид, ул. 1. Маја бр. 61, ЈМБГ 1406949895033, чији је пуномоћник адв. Владимир Вармеђа, Шид, ул. Кнеза Милоша бр. 2
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2. ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Компресор и пољопривредна прикључна машина
  Опис предмета продаје: 1. Компресор за ваздух “VILLAGER” VAT-V6100, 230V-50HZ; 2,2 KW/3HPIP 20; 2. Плуг црвене боје - двобразни
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 60.000,00 динара; 2. 60.000,00 динара;
  Почетна цена предмета продаје: 1. 42.000,00 динара; 2. 42.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-20 08:28:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14009
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А544/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Одс "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о Београд, огранак "Електродистрибуција Зајечар"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ел. шпорет “GORENJE” Телевизор “GRUNDIG” 63cm CRT Микроталасна пећ “MOLINEX” Кауч Сто и четири стол
  Опис предмета продаје: Ел. шпорет “GORENJE” Телевизор “GRUNDIG” 63cm CRT Микроталасна пећ “MOLINEX” Кауч Сто и четири столице
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 7.000,00 4.000,00 7.000,00 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 3.500,00 2.000,00 3.500,00 2.000,00


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-07-19 23:14:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 14008
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И Ив.73/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.49/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SOFOREBO-COMMERCE EXPORT-IMPORT SOMBOR
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-19 18:51:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14007
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 614/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 614/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Регал, Телевизор-"Sewlor", Веш машина Горење
  Опис предмета продаје: Регал, Телевизор-"Sewlor", Веш машина Горење
  Процењена вредност предмета продаје: Регал-12.000,00 динара, Телевизор-"Sewlor"-5.000,00 динара, Веш машина Горење-15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Регал-7.200,00 динара, Телевизор-"Sewlor"-3.000,00 динара, Веш машина Горење-9.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-19 18:46:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14006
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 1598/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 1598/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "LG" 32LV3400, Комода за тв два дела, Монитор рачунара "Belihed 19", Рачунар, Веш машина "
  Опис предмета продаје: Телевизор "LG" 32LV3400, Комода за тв два дела, Монитор рачунара "Belihed 19", Рачунар, Веш машина "Candy" C2 105, Мобилни телефон "Samsung" Galaxy S4, Таблет "Samsung" Galaxy TAB 10
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "LG" 32LV3400-27.000,00 динара, Комода за тв два дела-7.000,00 динара, Монитор рачунара "Belihed 19"-3.000,00 динара, Рачунар-5.000,00 динара, Веш машина "Candy" C2 105-15.000,00 динара, Мобилни телефон "Samsung" Galaxy S4-40.000,00 динара, Таблет "Samsung" Galaxy TAB 10-15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "LG" 32LV3400-16.200,00 динара, Комода за тв два дела-4.200,00 динара, Монитор рачунара "Belihed 19"-1.800,00 динара, Рачунар-3.000,00 динара, Веш машина "Candy" C2 105-9.000,00 динара, Мобилни телефон "Samsung" Galaxy S4-24.000,00 динара, Таблет "Samsung" Galaxy TAB 10-9.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-19 18:35:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14005
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 416/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 416/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило Peugeot 307 koral
  Процењена вредност предмета продаје: Путничко возило Peugeot 307 koral-333.956,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Путничко возило Peugeot 307 koral-100.186,80 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-19 18:09:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14004
  Датум продаје: 2018-08-29
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 1600/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 1600/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Sony Trinitron", Рачунар са монитором и звучницима, DVD CROW DVX-533 MAX, Микроталасна "W
  Опис предмета продаје: Телевизор "Sony Trinitron", Рачунар са монитором и звучницима, DVD CROW DVX-533 MAX, Микроталасна "Whirpool", Веш машина Vox WM, Телевизор "Grunding"
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Sony Trinitron"-3.000,00 динара, Рачунар са монитором и звучницима-4.000,00 динара, DVD CROW DVX-533 MAX-1.000,00 динара, Микроталасна "Whirpool"-2.000,00 динара, Веш машина Vox WM-12.000,00 динара, Телевизор "Grunding"-2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Sony Trinitron"-1.800,00 динара, Рачунар са монитором и звучницима-2.400,00 динара, DVD CROW DVX-533 MAX-600,00 динара, Микроталасна "Whirpool"-1.200,00 динара, Веш машина Vox WM-7.200,00 динара, Телевизор "Grunding"-1.200,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-19 18:00:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14003
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк.1587/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.1587/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Gronding", Клима сплит уређај "Galanz", Телевизор "Philips", Микроталасна "Vivax", Усисив
  Опис предмета продаје: Телевизор "Gronding", Клима сплит уређај "Galanz", Телевизор "Philips", Микроталасна "Vivax", Усисивач "Fox", Телевизор Горење, Рачунар са монитором, тастатуром и мишем
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Gronding"-3.000,00 динара, Клима сплит уређај "Galanz"-12.000,00 динара, Телевизор "Philips"-2.000,00 динара, Микроталасна "Vivax"-2.000,00 динара, Усисивач "Fox"-3.000,00 динара, Телевизор Горење-2.000,00 динара, Рачунар са монитором, тастатуром и мишем-10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Gronding"-1.800,00 динара, Клима сплит уређај "Galanz"-7.200,00 динара, Телевизор "Philips"-1.200,00 динара, Микроталасна "Vivax"-1.200,00 динара, Усисивач "Fox"-1.800,00 динара, Телевизор Горење-1.200,00 динара, Рачунар са монитором, тастатуром и мишем-6.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-19 17:51:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14002
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И:Ивк. 815/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И:Ивк. 815/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило-Mercedes 290E TD, 1998. година производње
  Процењена вредност предмета продаје: Путничко возило-Mercedes 290E TD, 1998. година производње-246.540,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Путничко возило-Mercedes 290E TD, 1998. година производње-147.924,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-19 17:41:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14001
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 1062/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 1062/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина "Горење", Телевизор марке "WEG", музичка линија-LG
  Опис предмета продаје: Веш машина "Горење", Телевизор марке "WEG", музичка линија-LG
  Процењена вредност предмета продаје: Веш машина "Горење"-12.000,00 динара, Телевизор марке "WEG"-8.000,00 динара, музичка линија-LG-5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Веш машина "Горење"-7.200,00 динара, Телевизор марке "WEG"-4.800,00 динара, музичка линија-LG-3.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-19 17:37:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14000
  Датум продаје: 2018-08-22
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 3053/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 3053/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Panasonic"; Дневна соба-сет, Кожна гарнитура-тросед,двосед, фотеља
  Опис предмета продаје: Телевизор "Panasonic"; Дневна соба-сет, Кожна гарнитура-тросед,двосед, фотеља
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Panasonic"-25.000,00 динара; Дневна соба-сет-10.000,00 динара, Кожна гарнитура-тросед,двосед, фотеља-30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Panasonic"-15.000,00 динара; Дневна соба-сет-6,000,00 динара, Кожна гарнитура-тросед,двосед, фотеља-18.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-07-19 17:15:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 13999
  Датум продаје: 2018-08-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 124/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 26/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ProCredit bank ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Пољопривредна возила, машина и опрема
  Процењена вредност предмета продаје: 22.880.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 16.016.000,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-07-19 16:38:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13998
  Датум продаје: 2018-08-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Инт 36/2016
  Број предмета јавног извршитеља: Инт 36/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2018-07-19 16:05:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 13997
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 958/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 338/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа и парцела у Дебељачи
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 1.299.947,00
  Почетна цена предмета продаје: 909.962,90


  Оглас поставио: Филип Љујић
  Датум и време постављања: 2018-07-19 16:02:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Устаничка 128 б, 2. спрат, стан 2
  Е-маил адреса: ljujicfilip@gmail.com
  Контакт телефон: 0113473049
  ПИБ: 109650745
  Матични број: 64331540

  Број записа у бази: 13996
  Датум продаје: 2018-08-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Устаничка 128Б, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ-38/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 59/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Видосава Ђукнић
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило
  Опис предмета продаје: марка фиат добло, број шасије ZFA22300005054489
  Процењена вредност предмета продаје: 166.014,00
  Почетна цена предмета продаје: 116.209,80


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 15:55:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 13994
  Датум продаје: 2018-09-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг српских ратника 3/1
  Пословни број судског предмета: Иив-38/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив-18/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет, шпедицију и туризам експорт импорт "ACE CO" Јежевица
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: описано у закључку о другој продаји
  Опис предмета продаје: описано у закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767