ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-18 14:53:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8713
  Датум продаје: 2018-01-15
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИ-101/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 8/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПТП "АЛБАТРОС ММ" ДОО,ШИД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТРАКТОР "ЗЕТОР 2011"
  Опис предмета продаје: ТРАКТОР "ЗЕТОР 2011", рег. ознаке 52-83ŠID
  Процењена цена предмета продаје: 160.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 112.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-12-18 14:47:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8712
  Датум продаје: 2018-01-13
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 6И.И.47/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.А57/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: гардеробер, регал мањи
  Процењена цена предмета продаје: 17.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.500,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-12-18 14:46:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 8711
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 13:00 ч
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: 36 ИИ бр. 720/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 343/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ П.У. - ГАРАНТНИ ФОНД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар, теретно моторно возило и виљушкар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар, теретно моторно возило и виљушкар
  Процењена цена предмета продаје: 1.190.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 833.000,00


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2017-12-18 14:42:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 8710
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета: И - 736/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-42/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Производно пословни објекат
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 5.021.546,40
  Почетна цена предмета продаје: 3.515.082,40


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-18 14:40:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8709
  Датум продаје: 2018-01-15
  Време продаје: 15,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИв-30/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-81/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SIERA MT" DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Moторно возило-комби
  Опис предмета продаје: Комби марке "Citroen Jumper FT35LS Standard", број шасије VFYYCRMN1759268, година производње 2005., рег. ознаке SM015-MI
  Процењена цена предмета продаје: 553.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 332.100,00 динара


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 10:17:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 8708
  Датум продаје: 2018-02-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета: И.ИВК-А104/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А104/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС- НИШ, Ниш, ул. Светозара Марковића бр. 27, МБ 20192542, ПИБ 104578388
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ “Samsung plasma display PS-50C62H”
  Опис предмета продаје: Више података у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 18.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-18 14:17:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8707
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 181/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 115/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОКИЉ СМИЉА
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда , ул. 1 новембра, Сремска Митровица, К.О. Ср. Митровица
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда , ул. 1 новембра, Сремска Митровица, К.О. Ср. Митровица
  Процењена цена предмета продаје: 2.516.391,00 донара
  Почетна цена предмета продаје: 1.761.473,70 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-18 14:05:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8706
  Датум продаје: 2018-01-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 105/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 236/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПИНКИ АД У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц.број 234, ко Гргуревци
  Опис предмета продаје: кат.парц.број 234, ко Гргуревци
  Процењена цена предмета продаје: 168.148,74 динара
  Почетна цена предмета продаје: 117.704,11 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-18 13:48:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8705
  Датум продаје: 2018-01-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 67/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 81/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЂУКИЋ АГРАР ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц. број 2559 и кат.парц.број 2751 ко Ноћај.
  Опис предмета продаје: кат.парц. број 2559 и кат.парц.број 2751 ко Ноћај.
  Процењена цена предмета продаје: од 43.823,22 динара до 167.884,28 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 30.676,25 динара до 117.518,99 динара


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-12-18 13:40:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 8704
  Датум продаје: 2018-01-17
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: ИИв. 42/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 57/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Универзал банка а.д. Београд - у стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство-намештај и техника
  Опис предмета продаје: Покућство-намештај и техника
  Процењена цена предмета продаје: 87.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60.900,00 динара


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2018-01-17 09:14:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 8703
  Датум продаје: 2018-02-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-5014/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-242/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Град Ниш, Ниш, ул. Николе Пашића бр. 24, КЈС 03668, МБ 17620541, ПИБ 100232752
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: TV полица са три фиоке ТВ марке AKAI модел ct-V212MT-E8 (S) Сандук за постељину Фотеља - штоф Компјутерски сто Даска за пеглање Рол пегласа постољем марке EIDA Двокрилни ормар са четири фиоке Двокрилни ормар Сточић дрвени Сточић дрвени са стаклом
  Процењена цена предмета продаје: 2.000,00 и друго
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-12-18 13:26:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 8702
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: 36 ИИв бр. 129/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 359/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИДЕА ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 135.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 94.500,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-18 13:21:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8701
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 500/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 184/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГАСТЕХ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 82
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторна возила и покућство
  Опис предмета продаје: моторна возила и покућство
  Процењена цена предмета продаје: од 300,00 динара до 1.650.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 210,00 динара до 1.155.000,00 динара


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 14:36:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 8700
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета: И.ИВК-А326/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А326/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП " ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" АЛЕКСИНАЦ, Алексинац, ул. Петра Зеца бр. 35, МБ 20274301, ПИБ 104937626
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ “Samsung CRT” старији модел ТВ “PIONEER Plasma display, model PDP 433MXE” Комода са више елемена
  Опис предмета продаје: ТВ “Samsung CRT” старији модел ТВ “PIONEER Plasma display, model PDP 433MXE” Комода са више елемената, браон беле боје, састоји се од комоде за ТВ, два елемента са стране и једна полица изнад ТВ-а, са стакленим делом. Сточић дрвени, браон боје Угаона гарнитура (еко кожа) Ципелар дрвени (сиви)
  Процењена цена предмета продаје: 4.000,00 12.000,00 20.000,00 5.000,00 18.000,00 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.000,00 6.000,00 10.000,00 2.500,00 9.000,00 2.500,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-12-18 11:52:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 8698
  Датум продаје: 2018-01-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ињац Мирослава, Чачак, Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 127/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИВ 294/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Велибор Вујашевић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: з)Прикључно возило марке „ANSSENS“ модел: Berlingo 1.9 D, година производње 2002., сиве боје Путничко возило „ZASTAVA 850“, без регистарских ознака, наранџасте боје. и покућинство
  Процењена цена предмета продаје: 263.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 184.450,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-12-18 11:49:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 8697
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: 37 ИИ бр. 784/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 448/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EOS MAТRIХ DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 51.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 35.700,00


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2017-12-18 11:42:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 8696
  Датум продаје: 2018-01-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 26/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 11/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агенција за вођење спорова у поступку приватизације, Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке "Dacia", модел "Logan", црвене боје, година производње 2006., регистрован до 27.11.2015. год.
  Процењена цена предмета продаје: 140.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00 дин.


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 13:16:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 8695
  Датум продаје: 2018-02-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А487/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС- НИШ, Ниш, ул. Светозара Марковића бр. 27, МБ 20192542, ПИБ 104578388
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 покретних ствари
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари извршног дужника Јелена Амедовић, Брзи Брод-Ниш, ул. Четврта Римска бр. 6,
  Опис предмета продаје: Више података у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Више података у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Више података у закључку о продаји


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2017-12-18 10:23:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 8694
  Датум продаје: 2018-01-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А632/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Зоран Антић, 9. Мај - Ниш - Палилула - Ново Село, ул. Студеничка бр. 6, ЈМБГ 2701978363054
  Опис предмета продаје: Више података у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Више података у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Више података у закључку о продаји


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2017-12-18 10:10:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 8693
  Датум продаје: 2018-01-11
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-975/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-1/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BEOSHOES d.o.o. Beograd-Zemun, Београд - Земун, ул. Аутопут За Загреб 20
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Шума 4. класе површине 3174 м2 на катастарској парцели 3481, која се налази на потесу Модро Бучје-Мо
  Опис предмета продаје: Шума 4. класе површине 3174 м2 на катастарској парцели 3481, која се налази на потесу Модро Бучје-Модро Бу, уписан у ЛН 162 К.О. Белоиње, врста земљишта је шумско земљиште, облик својине је приватна својина, обим удела својине ½ – процењена вредност удела 41.626,00 динара, почетна цена на другом јавном надметању износи 20.813,00 динара. Њива 6. класе површине 1610 м2 на катастарској парцели 2443, која се налази на потесу Провалија – Беоницка Л, уписан у ЛН 162 К.О. Белоиње, врста земљишта је по
  Процењена цена предмета продаје: Детаљне информације у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Детаљне информације у закључку о продаји


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767