ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2018-04-20 08:36:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202095
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 10964
  Датум продаје: 2018-05-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.И. 238/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.- 227/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Радочај
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина за плетење чарапа
  Опис предмета продаје: Машина за плетење чарапа 'Matec ultra sport', год. производње 1984
  Процењена цена предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-03-22 09:48:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 10963
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ 218/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 116/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Добринка Илић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило марке "Opel" тип "Vektra" reg. ozn. "Ru 018-ČA", половно, сиве боје
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Opel" тип "Vektra" reg. ozn. "Ru 018-ČA", половно, сиве боје
  Процењена цена предмета продаје: 120.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-03-22 09:40:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 10962
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ 147/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 82/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ ГАРАНТНИ ФОНД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина марке "Gorenje", половна, беле боје; Телевизор марке "Samsung" dijagonale 72 цм, сиве бој
  Опис предмета продаје: Веш машина марке "Gorenje", половна, беле боје; Телевизор марке "Samsung" dijagonale 72 цм, сиве боје, полован
  Процењена цена предмета продаје: 18.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.600,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-03-22 09:32:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 10961
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: ИИВ 111/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ А174/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРООМЕГА ДОО ЖАБАЉ
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор марке " Fendt" тип "Farmer 312 LSA", полован, зелене боје, регистарских ознака "St Pazova 57
  Опис предмета продаје: Трактор марке " Fendt" тип "Farmer 312 LSA", полован, зелене боје, регистарских ознака "St Pazova 5704"
  Процењена цена предмета продаје: 1.800.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.260.000,00


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-03-22 09:25:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 10960
  Датум продаје: 2018-04-17
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: ИИ 820/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 144/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живко Николић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор и тракторске виле
  Опис предмета продаје: трактор 1984 годиште, са импровизованом кабином, без рег.ознака, Тома Винковић; тракторске, виле
  Процењена цена предмета продаје: трактор 120.000,00 рсд , виле 25.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-22 06:43:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 10959
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 9/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 9/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УОС ГАРАНТНИ ФОНД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2018-03-21 16:46:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 10958
  Датум продаје: 2018-04-19
  Време продаје: 14.00 ч
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића Ваљево,ул. Владике Николаја бр.45/1 Ваљево
  Пословни број судског предмета: И.И.205/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 262И.И.74/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija a.d. Beograd,Булевар Михаила Пупина 165 г , Нови Београд,МБ:07792247,ПИБ:100000354
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда бр.1 саграђена на катастарској парцели бр.630/5 КО Уб и катастарска парцел
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда бр.1 , спратност Пр,бр.зграде 1, површине 95м2 саграђена на катастарској парцели бр.630/5 КО Уб у потесу Богдановица , Уб, земљиште под зградом-објектом,површине 95м2, на катастарској парцели бр.630/5 КО Уб у потесу Богдановица , Уб, њива 2.класе ,површине 4а09м2, на катастарској парцели бр.630/5 КО Уб у потесу Богдановица , Уб, све уписано у лист непокретности бр.2514 КО Уб, а све у приватној својини извршног дужника са обимом удела 1/1
  Процењена цена предмета продаје: Процењена вредност непокретности које су предмет продаје износи 3.668.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредност покретних ствари наведена у Закључку о првој јавној продаји и износи 2.567.600,00 динара


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2018-03-21 16:24:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 10957
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: ии 148/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ии 758/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Стефановић
  Надлежни суд: Основни суд у Обреновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЛОКАЛ
  Опис предмета продаје: локал број 3, у Обреновцу у улици Краља Александра Првог бр. 28, који се налази у оквиру пословно занатског "код Млина" групација "А", постојећи на кат. парцели број 1539/6 КО Обреновац, површина локала 19,99 м2
  Процењена цена предмета продаје: 14.000,00 ЕВРА
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 евра


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-03-21 16:22:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 10956
  Датум продаје: 2018-04-18
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Улица Војводе Симе 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: ИИ 513/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 278/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Коста Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност - њива
  Опис предмета продаје: њива 2. класе, катастарска парцела број 9155, потес Падина, површине 4314м2, уписана у листу непокретности 1125 КО ДЕЛИБЛАТО
  Процењена цена предмета продаје: 280.054,05 динара
  Почетна цена предмета продаје: 196.037,83 динара


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2018-03-21 16:09:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 10955
  Датум продаје: 2018-04-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 5 иив 4025/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 10 иив 455/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VOJVOĐANSKA BANKA AD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: - стан, двоетажни у приземљу и на спрату, који се налази у Београду, ул. Омладинска бр. 11а, број зграде 1, површине 109 м2, који се налази на кат.парцели бр. 21654/1, уписано у Листу непокретности бр. 3085 КО Савски венац,
  Процењена цена предмета продаје: 372.857,24 Евра
  Почетна цена предмета продаје: 261.000,07 евра


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-03-21 15:55:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 10954
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: ии 505-17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ. 107/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Идеалног сувласничког удела од ½ породичне стамбене зграде – куће бр.11 у Ваљеву, у ул. Душановој (о
  Опис предмета продаје: ближе описано у Налазу о процени од 14.02.2018.
  Процењена цена предмета продаје: 2.626.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2018-03-21 15:37:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Макензијева бр. 32, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: milos@izvrsiteljmitrovic.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 10953
  Датум продаје: 2018-04-17
  Време продаје: 15:00 часова
  Место продаје: Макензијева 32/5
  Пословни број судског предмета: ИВ-11091/2009
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А194/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SYNTHESIS D.o.o
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена цена предмета продаје: Гарнитура - 15.000,00 динара, регал - 8.000,00 динара, комода - 5.000,00 динара, тв панасоник - 1.500,00 динара, машина за веш - 15.000,00 динара,микроталасна -3.000,00 динара, ормар - 6.000,00 динара, ципеларник - 5.000,00 динара, гарнитура -20.000,00 динара, тв полица- 10.000,00 динара, пс рачунар
  Почетна цена предмета продаје: Гарнитура - 9.000,00 динара, регал - 4.800,00 динара, комода - 3.000,00 динара, тв пансаконик- 900,00 динара,микроталасна - 1.800,00 динара, ормар - 3.600,00 динара, ципеларник - 3.000,00 динара, гарнитура -12.000,00 динара, тв полица -6.000,00 динара, пс рачунар - 6.000,00 динара, штампач - 1.800,0


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-03-21 15:31:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 10952
  Датум продаје: 2018-04-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Липнички Шор, ул. Иве Лоле Рибара бр. 1
  Пословни број судског предмета: ИИВ-17/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 5/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE STATOR DOO SOPOT, ул. Лазе Ивановића бр. 10, Општина Сопот, Град Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Дигитална вага марке „DATECS“, тип DBS-15 и палетар наранџасте боје.
  Процењена цена предмета продаје: 25.000,00 дин. и 18.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 12.500,00 дин. и 9.000,00 дин.


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-04-20 15:23:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 10951
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 21 Иив.352/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.122/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 33
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 414.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 207.250,00 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-03-21 15:24:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 10950
  Датум продаје: 2018-04-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-89/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 61/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Секулић из Томња
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Ненад Боторић
  Датум и време постављања: 2018-03-21 14:49:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Бечмен, Београд-Сурчин, улица 11. октобар 29
  Е-маил адреса: nenadbotoric@gmail.com
  Контакт телефон: 0603335344
  ПИБ: 107628907
  Матични број: 62876107

  Број записа у бази: 10949
  Датум продаје: 2018-04-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: 11. октобра бр. 29, Бечмен
  Пословни број судског предмета: 14.ИИ.-29853/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-36/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛОМИР БОШКОВИЋ
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ВИНОГРАД 2. КЛАСЕ, ВРТ 4. КЛАСЕ
  Опис предмета продаје: Виноград 2. класе, површине 3688м2, к.п.бр. 1349, л.н.бр. 2263, к.о. Сланци; Врт 4. класе, површине 1958м2, к.п.бр. 1601, л.н.бр. 1887, к.о. Сланци
  Процењена цена предмета продаје: 3.529.710,90
  Почетна цена предмета продаје: 2.470.797,63


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 09:12:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 10948
  Датум продаје: 2018-05-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: 37 ИИв 186/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 447/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OPPORTUNITY BANKA AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 46.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 23.250,00


  Оглас поставио: Ђорђе Стојадиновић
  Датум и време постављања: 2018-03-21 13:18:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Срете Младеновића 1/1, стан 2
  Е-маил адреса: djordjis@gmail.com
  Контакт телефон: 0606550199
  ПИБ: 108588720
  Матични број: 63557480

  Број записа у бази: 10947
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: ул. Срете Младеновића 1/1, стан бр. 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И 1834/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 10/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Саша Илић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: разне покретне ствари
  Опис предмета продаје: Угаона гарнитура на извлачење (браон боје), Телевизор марке „SHARP“ (сиве боје), Полица за телевизор од иверице (боје букве), Витрина (боје букве) од иверице двокрилна са стаклом , Полица од иверице (боје букве), Орман од иверице – четворокрилни (боје букве) , Клуб сто од иверице (боје букве),Веш машина марке „PRIVILEG“, Клима уређај марке „MAXON“,Звучник марке „LG“, Пегла марке „PHILIPS“
  Процењена цена предмета продаје: 56.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 39.550,00 дин.


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2018-04-20 12:36:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 10946
  Датум продаје: 2018-05-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Раденка Ракоњца, Цара Лазара 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: ии 562/17
  Број предмета јавног извршитеља: ии 174/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АНА БРЕНД ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покреттних ствари
  Опис предмета продаје: тв марке vernus, сто, фотеља,комода за тв, и гардеробер
  Процењена цена предмета продаје: 32.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.000,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 13:03:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 10945
  Датум продаје: 2018-05-14
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 6ИИ-8391/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4661/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владимир Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Кухиња са шест висећих делова и три подностојећа елемента са судопером, Комбиновани фрижидер марке ARISTON, Машина за прање посуђа марке ARISTON - уградна, Уградни шпорет са рерном и уградном плочом без ознака, Уградни плински шпорет (плоча) марке ARISTON, Сто, Шест столица, Витрина стаклена са полицама и фиокама, Клима уређај марке NEO спољашња и унутрашња јединица, Слика уље на платну са сигнатуром Љ. Стојковић 1995, пејзаж, димензија 45 x 45 cm, Клуб сточић, Тросед, Две фотеље...
  Процењена цена предмета продаје: 237.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 118.750,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767