ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1395 активних, од укупно 5858 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-09-13 19:03:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 5885
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 18:30
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.ИВК-А378/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покретне ствари затечене у кући извршног дужника , према закључку о јавној продаји. Ствари су коришћене .
  Процењена цена предмета продаје: 33.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.500,00


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2017-08-25 11:58:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 5884
  Датум продаје: 2017-09-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Карађорђева 111, Ваљево
  Пословни број судског предмета: И.И 299/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 155/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Боривоје Максимовић, Ваљево
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја покретне имовине - путничко возило
  Опис предмета продаје: путничко возило Fiat Punto рег.ознака VA 084-PS, година производње 2001.
  Процењена цена предмета продаје: 180.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 126.000,00 динара


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2017-08-25 11:53:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 5883
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Карађорђева 111, Ваљево
  Пословни број судског предмета: И.И. 359/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 5/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Росић Снежана
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја покретне имовине - путничко возило
  Опис предмета продаје: путничко возило Fiat Marea, рег.ознака VA 061-ĆC, година производње 2001.
  Процењена цена предмета продаје: 160.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 112.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-08-25 11:51:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 5882
  Датум продаје: 2017-09-15
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Лазе Костића 2, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И. 200772015
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 419/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор , Музичка линија, Микроталасна
  Опис предмета продаје: Телевизор "Samsung", Музичка линија"Samsung", Микроталасна
  Процењена цена предмета продаје: Телевизор "Samsung" - 600,00 дин, Музичка линија"Samsung"- 600,00, Микроталасна - 900,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Samsung" - 2.000,00 дин, Музичка линија"Samsung"- 2.000,00, Микроталасна - 3.000,00 дин.


  Оглас поставио: Никола Цветковић
  Датум и време постављања: 2017-08-25 10:47:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пaшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 5881
  Датум продаје: 2017-09-14
  Време продаје: 18:00
  Место продаје: Зајечар, ул. Николе Пашића 124
  Пословни број судског предмета: /
  Број предмета јавног извршитеља: 226-И.ИВК-А63/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JAVNO PREDUZEĆE ZA STAMBENE USLUGE BOR
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Веш машина марке-Bosch Замрзивач марке-Gorenje Комјутер са монитором марке-Hanas G Појачало марке-Grunding ,са два звучника марке -I.Q Телевизор марке-Adler/LCD/32inč
  Процењена цена предмета продаје: 80.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 56.350,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-08-25 10:15:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 5879
  Датум продаје: 2017-09-25
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19а Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв47/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.78/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Elixir food doo Šabac
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор марке International тип 844 година производње 1985
  Опис предмета продаје: трактор марке International тип 844 година производње 1985
  Процењена цена предмета продаје: 350.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 245.000,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-08-24 17:43:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 5878
  Датум продаје: 2017-09-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, ул. Корзо бр. 10/Б
  Пословни број судског предмета: I15 П.228/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.НT.7/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС Основни суду у Суботици - Судска јединица у Бачкој Тополи
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 1. класе површине 6 а 84 м2, градско грађевинско земљиште
  Опис предмета продаје: Њива 1. класе површине 6 а 84 м2, градско грађевинско земљиште. ЛН.6110 КО Бачка Топола
  Процењена цена предмета продаје: 661.559,25 динара
  Почетна цена предмета продаје: 396.935,55 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-08-24 17:00:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 5877
  Датум продаје: 2017-09-22
  Време продаје: 08:15
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А361/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Пијаца, Краљево, ул. Београдска бр. 42е, МБ 07195591, ПИБ 100264270
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 4.000,00 динара до 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.800,00 динара до 4.200,00 динара


  Оглас поставио: Горан Милосавић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 15:38:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Србобран, Трг Републике 1
  Е-маил адреса: gomizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0644378971
  ПИБ: 109251660
  Матични број: 64043935

  Број записа у бази: 5876
  Датум продаје: 2017-10-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Србобран, Трг Републике 1
  Пословни број судског предмета: Ии 703/2017 од 08.06.2017год
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 81/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владимир Матвијенко
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграде са земљиштем уз зграду која се налази у Србобрану у улици Хајдук Вељка 56.
  Процењена цена предмета продаје: 1.890.669,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 945.334.50 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-08-24 15:05:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Вилине воде број 6
  Е-маил адреса: mirjanardimitrijevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 5874
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Вилине воде бр.6
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 175-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк ад, Београд
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Једнособан стан
  Опис предмета продаје: Једнособан стан, површине 38м2
  Процењена цена предмета продаје: 9.128.408,64 дин
  Почетна цена предмета продаје: 6.389.886,05 дин


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2017-08-24 14:44:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 013334127
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 5873
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, ул.Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии.88/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.219/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "УЉАРИЦЕ-БАЧКА" ДОО НОВИ САД, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја усменим јавним надметањем
  Опис предмета продаје: пословни простор од осам просторија у Вршцу
  Процењена цена предмета продаје: 10.895.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.626.500,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-08-24 14:11:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 5872
  Датум продаје: 2017-09-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 24/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 22/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: уписан у Лист непокретност 3393 КО Врбас-град
  Процењена цена предмета продаје: 1.510.494,75 динара
  Почетна цена предмета продаје: 453.148,42 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-08-24 13:56:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 5871
  Датум продаје: 2017-09-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: I 2 И И-266/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 71-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП СУБОТИЧКА ТОПЛАНА
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ТВ „Adler“ 32“ ; Витрина ; Орман у три вертикале
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00 динара ; 8.000,00 динара ; 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-08-24 12:59:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 5870
  Датум продаје: 2017-09-25
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 92/206
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А 93/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СОКОЈ - ОРГАНИЗАЦИЈА МУЗИЧКИХ АУТОРА СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: СТО И СТОЛИЦЕ, ЗВУЧНИЦИ
  Опис предмета продаје: СТО И СТОЛИЦЕ, ЗВУЧНИЦИ
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00 ДИНАРА И ДР.
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2017-08-24 12:58:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 013334127
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 5869
  Датум продаје: 2017-09-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, ул.Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: ии.63/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.107/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Синиша Михајловски, Пландиште
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја усменим јавним надметањем
  Опис предмета продаје: њива 2.класе и њива 4. класе потес Пашњак
  Процењена цена предмета продаје: 1.491.394,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.043.975,80 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-08-24 12:46:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 5868
  Датум продаје: 2017-09-14
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.И.36-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.25-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пунилица, цистерне, пакерица, компресор
  Опис предмета продаје: пунилица са 6 глава за течне производе, 2 цистерне од 1000 литара, пакерица за амбалажу, компресор
  Процењена цена предмета продаје: пунилица 55.719,00 дин, цистерна 30.955,00 дин, пакерица 61.910,00 дин, компресор 24.764,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: пунилица 39.003,60 дин, цистерна 21.668,50 дин, пакерица 43.337,00 дин, компресор 17.334,80 дин.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-08-24 12:41:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 5867
  Датум продаје: 2017-09-25
  Време продаје: 12,30
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: ИИВ 32/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 111/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ERSTE BANK" АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: ПОКУЋСТВО
  Процењена цена предмета продаје: 6.000,00 ДИНАРА И ДР
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-08-24 12:41:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 5866
  Датум продаје: 2017-09-12
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.И.3802-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.954-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Шевић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кухиња, шанк, клима, телевизор
  Опис предмета продаје: кухиња, шанк клима Вортекс, телевизор Вивакс
  Процењена цена предмета продаје: кухиња 15.000,00 дин, шанк 15.000,00 динара, клима 5.000,00 дин, телевизор 5.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: кухиња 10.500,00 дин,шанк 10.500,00 дин, клима 3.500,00 дин, телевизор 3.500,00 дин.


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-08-24 12:34:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 5865
  Датум продаје: 2017-09-13
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.И.320-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.46-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, површине 84м2, улица Васе Пелагића 1, лист непокретности 1363 КО Сремски Карловци
  Процењена цена предмета продаје: 2.006.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.404.200,00 динара


  Оглас поставио: Александар Дуркулић
  Датум и време постављања: 2017-08-24 12:05:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Војводе Мишића 1
  Е-маил адреса: durkulic@mts.rs
  Контакт телефон: 063541467
  ПИБ: 108317439
  Матични број: 63367613

  Број записа у бази: 5864
  Датум продаје: 2017-09-19
  Време продаје: 19.09.2017
  Место продаје: Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-1471/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-107/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛИЋ БОЈОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двособан стан
  Опис предмета продаје: Двособан стан у Новом Саду, ул. Тургењева
  Процењена цена предмета продаје: 7.477.798,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.234.459,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767