ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2017-10-25 14:49:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 7395
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1069/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Савез самосталних синдиката за више општина Лесковац ОВСС Лебане
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена цена предмета продаје: 75.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 52.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-10-25 14:39:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 7394
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 831/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А207/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радмила Терзић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: 1.Телевизор марке „VIVAX“ 32 инча, црне боје; 2.Клима уређај марке „SOGO“ беле боје;
  Процењена цена предмета продаје: од 15.000,00 динара до 18.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.500,00 динара до 9.000,00 динара


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2017-10-25 14:23:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 7393
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: И 2361/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.63/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДТД Рибарство
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена цена предмета продаје: 634310,00
  Почетна цена предмета продаје: 440.017,00


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2017-10-25 14:16:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: 25230 Кула, Маршала Тита 246д
  Е-маил адреса: veljkoguberinic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649331127
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 7392
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Маршала Тита 246 д, Кула
  Пословни број судског предмета: ИИ 331/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 29/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштво са ограниченом одговорношћу "Агро Село" трговина и организовање производње Бачко Градиште
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа и њива
  Опис предмета продаје: непокретности које су предмет овог извршног поступка уписаних у Лист непокретности број 1448 К.О Турија у обиму удела 1/2
  Процењена цена предмета продаје: 203.422,00
  Почетна цена предмета продаје: 101.711,00


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2017-10-25 13:24:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Карапанџина 18/8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 7390
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Карапанџина 18/8, Неготин
  Пословни број судског предмета: И.И-188/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-166/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгана Деусснер, Трњане
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 43 ставки, више кома
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Барска столица- црна, стара Табуре- мало, браон Велики табуре плаве боје 80x80x40 Мобилни телефон Alcatel one touch Зелена торба- произвођач BN BOS шифра 86/1092 Плава торба- произвођач BN BOS шифра 86/1094 Плава торба- произвођач BN BOS шифра 86/1060 Црна торба- произвођач BN BOS шифра 80213 Браон торба rayca- произвођач BN BOS шифра 1102 Црна торба (тегет) произвођач BN BOS шифра 86/1104 Цигла боја торба- произвођач BN BOS шифра 1046 Маслинасто зелена торба, итд
  Процењена цена предмета продаје: 505.480,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 252.740,00 дин


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-10-25 13:17:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 7389
  Датум продаје: 2017-11-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-192/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"VOX" 55cm, Веш машина "GORENJE" , Усисивач "SLOBODA" , Комппјутер са монитором
  Опис предмета продаје: Закључак о продаји покретних ствари (друга јп )
  Процењена цена предмета продаје: 5,000.00 , 8,000.00 , 2,000.00 , 5,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 2,500.00 , 4,000.00 , 1,000.00 , 2,500.00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-10-25 12:31:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 7388
  Датум продаје: 2017-11-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-583/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Појачало"KENWOOD" kr A3038, Лап топ "MICROMAXX" 15,6 , Монитор "NEOVEO" , Конзола "SONY PLAY STATIO
  Опис предмета продаје: Појачало"KENWOOD" kr A3038, Лап топ "MICROMAXX" 15,6 , Монитор "NEOVEO" , Конзола "SONY PLAY STATION" 1
  Процењена цена предмета продаје: 3.000,00 , 4.000.00 , 3.000,00 , 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1,500.00, 2,000.00, 1,500.00 , 1,500.00


  Оглас поставио: Станко Филиповић
  Датум и време постављања: 2017-10-25 12:21:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/28
  Е-маил адреса: stankovr@hotmail.com
  Контакт телефон: 0631661625
  ПИБ: 107576836
  Матични број: 62840412

  Број записа у бази: 7387
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул.Цара Душана 12Б/28
  Пословни број судског предмета: ИИ-30172/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-А 642/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Величковић Наде и други
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина за сновање
  Опис предмета продаје: Машина за сновање типа Hacoba textil maschine
  Процењена цена предмета продаје: 2.767.619.90
  Почетна цена предмета продаје: 1.937.333.93


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-10-25 12:10:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 7386
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Бечеју 3 И-210/2017 од 30.05.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 256/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD, Нови Сад, ул. Булевар Ослобођења бр. 80, МБ 08603537, ПИБ 100584604
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Породична стамебна зграда брзг1 површине у габариту 59м2 на кп број 3885/1 у улици Браће Тица 23 уписана у ЛН број 5578 КО Бечеј
  Процењена цена предмета продаје: 1.519.943,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.063.960,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-10-25 11:42:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 7384
  Датум продаје: 2017-11-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 8/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 37/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ АДО КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: приколица носивости 3т
  Опис предмета продаје: приколица носивости 3т
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00 динара


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-10-25 11:42:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 7383
  Датум продаје: 2017-11-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИВ. 715/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 58/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'EUROBANK' A.D. Beograd, Београд, ул. Вука Караџића бр. 10
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја - Непокретности ближе описане у закључку о продаји у прилогу
  Опис предмета продаје: Друга јавна продаја - Непокретности ближе описане у закључку о продаји у прилогу
  Процењена цена предмета продаје: 1.94.860,00 динара; 2. 13.038.800,00 динара; 3.241.740,00 динара; 4. 356.072,72 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. 47.430,00 динара; 2. 6.519.400,00 динара; 3. 120.870,00 динара; 4. 178.036,00 динара;


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2017-10-25 11:39:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 7382
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Луке Војводића 14
  Пословни број судског предмета: 5-Ии-487/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-219/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 26
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: прибор за сликање
  Процењена цена предмета продаје: 772.240,00
  Почетна цена предмета продаје: 540.568,00


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-10-25 11:32:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 7381
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИВ. 3339/2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 55/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'EUROBANK' A.D. Beograd, Београд, ул. Вука Караџића бр. 10
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја - Непокретности ближе описане у закључку о продаји у прилогу
  Опис предмета продаје: Друга јавна продаја - Непокретности ближе описане у закључку о продаји у прилогу
  Процењена цена предмета продаје: 1.269.873,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 380.961,90 динара што представља 30% од процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-10-25 11:24:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 7380
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИВ. 242/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 86/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ' ДЕЛТЕКС ' Д.О.О. Нови Сад, Царинска бр. 1
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја: 1. Мешалица за бетон; 2.Абриктер за обраду дрвета; 3.Моторна тестера 'ШТИЛ'; 4.
  Опис предмета продаје: Друга јавна продаја: 1. Мешалица за бетон; 2.Абриктер за обраду дрвета; 3.Моторна тестера 'ШТИЛ'; 4.Машина за дугмад; 5.Машина за шивење; 6. Преса за пеглање
  Процењена цена предмета продаје: 1. 10.000,00 рсд; 2. 30.000,00 рсд; 3. 10.000,00 рсд; 4. 20.000,00 рсд; 5. 10.000,00 рсд; 6. 15.000,00 рсд;
  Почетна цена предмета продаје: 1. 5.000,00 рсд; 2. 15.000,00 рсд; 3. 5.000,00 рсд; 4. 10.000,00 рсд; 5. 5.000,00 рсд; 6. 7.500,00 рсд;


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-10-25 11:12:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 7378
  Датум продаје: 2017-11-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: И-120-2015, ИВ-14-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.216/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'PIRAEUS BANK' A.D. Beograd, Београд, ул. Милентија Поповића бр. 5 б
  Надлежни суд: Основни суд у Прибоју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Зграда индустрије коже и крзна, земљиште под зградом-објектом површине 1а 26м2, земљиште уз зграду-о
  Опис предмета продаје: Зграда индустрије коже и крзна, земљиште под зградом-објектом површине 1а 26м2, земљиште уз зграду-објекат површине 4а 34м
  Процењена цена предмета продаје: 3.801.540,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.280.924,00 динара


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2017-10-25 11:12:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202095
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 7377
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.И. 1619/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.- 162/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Борко Пријовић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: плазма телевизори
  Опис предмета продаје: 9 ком ТВ 'LG', 5 ком ТВ 'SAMSUNG' и 1 ком ТВ 'TOSHIBA'
  Процењена цена предмета продаје: ТВ 'LG' - 11.000,00 динара, ТВ 'SAMSUNG' - 12.000,00 динара и ТВ 'TOSHIBA' - 11.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: ТВ 'LG' - 7.700,00 динара, ТВ 'SAMSUNG' - 8.400,00 динара и ТВ 'TOSHIBA' - 8.050,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-10-25 11:00:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 7376
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Бечеју 6 И-11/2017 од 26.01.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 30/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD, Београд, ул. Омладинских бригада бр. 88бзграда 150 Airpost c, МБ 21037052, ПИБ 108626699
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: PRIVREDNO DRUŠTVO B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD, Београд, ул. Омладинских бригада бр. 88бзграда 150 Airpost c, МБ 21037052, ПИБ 108626699
  Процењена цена предмета продаје: 2.223.470,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: ...


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-10-25 10:39:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 7375
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: ул. Дринска 21, Љубовија
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.332/17
  Број предмета јавног извршитеља: И-И.125/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Општина Мали Зворник
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућни регал; Телевизор, Телевизор, радијатор за грејање, косачица за кошење траве, кућни регал
  Опис предмета продаје: кућни регал, телевизор марке Philips; телевизор марке Neo, радијатор за грејање, косачица за кошење траве, кућни регал
  Процењена цена предмета продаје: 2.000,00 динара, 1.000,00 динара, 2.000,00 динара, 5.000,00 динара, 5.000,00 динара, 15.0000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.400,00 динара, 700,00 динара, 1.400,00 динара, 3.500,00 динара, 3.500,00 динара, 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-10-25 09:15:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 7374
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларијa Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
  Пословни број судског предмета: 2И-384/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1360/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ТЕКСТИЛНЕ РОБЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО ИЛИЋТЕКСТИЛ НИШ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 29 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, земљиште под зградом
  Процењена цена предмета продаје: 5.195.061,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.636.542,70 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2017-10-25 08:55:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 7373
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.Ив.бр.198/2016
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.бр.59/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Perić trans company" d.o.o. Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: три ( 3 )
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Продају се трака за пребирање воћа са електромотором , пет палетара и компресор "Аег линде" трокрилни
  Процењена цена предмета продаје: трака за пребирање воћа са електромотором - 300.000,00 динара ; пет палетара - 75.000,00 динара ; компресор "Аег линде" трокрилни - 600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: трака за пребирање воћа са електромотором - 210.000,00 динара ; пет палетара - 52.500,00 динара ; компресор "Аег линде" трокрилни - 420.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767