ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-12-19 14:27:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 8736
  Датум продаје: 2018-01-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 4-ИИ 374/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 291/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП банка а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 2.716.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.358.400,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-12-19 14:20:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 8735
  Датум продаје: 2018-01-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-499/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 379/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгорад Данојлић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Столарска машина, Ручно израђен циркулар, Нож за трасколање дрвета
  Опис предмета продаје: Столарска машина дихт са трофазним мотором, Ручно израђен циркулар са трофазним мотором, Нож за трасколање дрвета
  Процењена цена предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 10:14:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 8734
  Датум продаје: 2018-02-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: ИИ-323-17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-307/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, земљиште под зградом 87м2, земљиште по зградом 34 м2, земљиште под зградом 24 м2, земљиште под зградом 8 м2, земљиште уз зграду 314 м2
  Процењена цена предмета продаје: 3.221.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.610.500,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-12-19 14:18:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 8733
  Датум продаје: 2018-01-18
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: Ии 403-17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 327-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вера Вујић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан од једне собе, површине 14м2 и једнособан стан, површине 27м2, у приземљу стамбене зграде, Јевр
  Опис предмета продаје: стан од једне собе, површине 14м2 и једнособан стан, површине 27м2, у приземљу стамбене зграде, Јеврејска 32, у природи су ове две стамбене јединице повезане у једну
  Процењена цена предмета продаје: 1.971.494,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.380.045,80 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-01-05 10:52:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 8731
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-2174/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1255/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предраг Марјановић
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Аутомобил, AUDI A3, произведено 2001. Године, рег. Ознака PK 015-PX, бр. Шасије WAUZZZ8L42A010511, бр. Мотора ASZ095524, запремина мотора 1896 cm3, снага 96 KW
  Процењена цена предмета продаје: 320.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 160.000,00


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2017-12-19 12:16:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 8730
  Датум продаје: 2018-01-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Краљево, Каменица бр. 25.
  Пословни број судског предмета: И.И 860/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 316/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јанко Дуловић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Веш машина, сто, прикључне машине за трактор.
  Процењена цена предмета продаје: 45.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 31.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2017-12-19 12:02:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 8729
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: и.и. 30/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 44/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радомир Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком,
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, радни сто за рачунар, уљани радијатор, радни сто, метална полица
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 3.000,00 динара, 5.000,00 динара, 3.000,00 динара, 7.500,00 динара, 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.100,00 динара, 3.500,00 динара, 2.100,00 динара, 5.250,00 динара, 2.800,00 динара


  Оглас поставио: Маја Дукић Матић
  Датум и време постављања: 2017-12-19 11:46:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: maja.dukic035@gmail.com
  Контакт телефон: 0652319323
  ПИБ: 108354626
  Матични број: 63360970

  Број записа у бази: 8728
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Јагодина
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.А432/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Равно 2014 Ћуприја
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: четири
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. Витрина, процењене вредности 15.000,00 динара 2. DVD , процењене вредности 5.000,00 динара, 3. Сточић мали, процењене вредности 5.000,00 динара, 4.Дрвени сто и пет столице, процењене вредности 20.000,00 динара,
  Процењена цена предмета продаје: 45.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 31.500,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-19 11:32:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8727
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 72/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 110/2016а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор ИМТ 555, Приколица
  Опис предмета продаје: Трактор ИМТ 555, Приколица
  Процењена цена предмета продаје: од 8.000,00 динара до 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 4.000,00 динара до 60.000,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2017-12-19 11:17:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 8726
  Датум продаје: 2018-01-18
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. Дубровачка 402 бр. 9.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 723/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 48/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПАНОНИЈАШПЕД ЛОГИСТИКА ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Комода, телевизор и двосед.
  Процењена цена предмета продаје: 108.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 75.600,00 динара


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2017-12-19 11:08:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 8725
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића бр.165а
  Пословни број судског предмета: 5 ии 603/17
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ии 639/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: FIL SAR HANDELSRESELLSCHAFT M.B.H
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: зграда угоститељства
  Опис предмета продаје: зграда угоститељства, ул. Светог Саве бр. 2, 2По + Пр + 7, број кат. парцеле 4924/1, број Листа непокретности 4022, KO Врачар, делови зграде се налазе и на кат. парцелама 1727/1 и 1727/2 - објекат број 1 укупне површине 665 м2, од тога на кат. парцели 1727/1 површине 2 м2, на кат. парцели 1727/2 површине 314 м2 и 1 м2 и на кат. парцели 4924/1 површине 348 м2, по јавним књигама Зграда Хотела Славија Лукс
  Процењена цена предмета продаје: 9.300.000,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 6.510.000,00 евра


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2018-01-17 15:41:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 8724
  Датум продаје: 2018-02-13
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд/Бежанијска коса
  Пословни број судског предмета: 1ИИ 1469/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 269/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Батајници
  Опис предмета продаје: Продаје се једноипособан стан површине 56 м2, у приземљу стамбене зграде за колективно становање број 1, ул. Светог Серафима Саровског у Батајници.
  Процењена цена предмета продаје: 5.554.360,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 2.777.180,00 динара


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-12-19 09:30:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 8722
  Датум продаје: 2018-01-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Ии - 156/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 137/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предраг Гођевац
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил
  Опис предмета продаје: Аутомобил, марке Mitcubishi, model carisma, 1,9
  Процењена цена предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-01-13 17:16:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 8721
  Датум продаје: 2018-02-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И Ив.95/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.80-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMERCIJALNA BANKA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 12.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 3.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 6.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 1.500,00 дин.


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2017-12-18 16:00:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 8720
  Датум продаје: 2018-01-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 38
  Пословни број судског предмета: И.И.475/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.244/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште
  Опис предмета продаје: Помоћне зграде, грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште, уписано у листовима непокретности 37 К.О. Милавчићи и 459 К.О. Милавчићи
  Процењена цена предмета продаје: 2.213.190,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.549.233,00 динара


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-01-05 15:06:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 8718
  Датум продаје: 2018-02-01
  Време продаје: 11:00ч
  Место продаје: ул. Млинска бр.19, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ив-53/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-49/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU KICOŠ DOO, LESKOVAC
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Црпаљка за уље зелене боје Хидраулична преса 12 тона Бушилица Vilager Бушилица тамно зелене боје
  Процењена цена предмета продаје: 46.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 23.000.00 динара


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2017-12-18 15:38:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 8717
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: 2 И И-166/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 2 И.И-111/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Остојић
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 ванкњижне непокретности - изграђен објекат по Решењу Скупштине Општине Смедерево
  Опис предмета продаје: 1/2 ванкњижне непокретности - изграђен објекат по Решењу Скупштине Општине Смедерево
  Процењена цена предмета продаје: 1.072.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 70 % утврђене вредности


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-12-18 15:15:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 8716
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: 35И.бр.2935/2010(07)
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-269/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милоје Миновић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја породичне стамбене зграде
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда која се налази на кп. бр. 398/27 КО Рибница у Рибници, општина Краљево, површине 258м² од чега је стамбени део 135м², пословни део 80м², канцеларијски део 43м² и кп. бр. 398/27 КО Рибница површине 525м² уписаних у лист непокретности бр. 1255 КО Рибница
  Процењена цена предмета продаје: 12.578.188,47 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.804.731,93 динара


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2018-01-17 09:45:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 8715
  Датум продаје: 2018-02-07
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета: И.ИВК-А583/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А583/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд, Београд, ул. Таковска бр. 2, МБ 17162543, ПИБ 100002887
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: “VIVAX Led TV 32LE76”
  Опис предмета продаје: “VIVAX Led TV 32LE76”
  Процењена цена предмета продаје: 13.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.500,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-12-18 15:03:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 8714
  Датум продаје: 2018-01-17
  Време продаје: 13,30
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ињац Мирослава, Чачак, Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: ИВ 355/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ив 6/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ОПТИМУМ" ДОО Смедеревска Паланка
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: CITROEN тип: XSARA, регистарске ознаке ČA 030- TS, број шасије: VF7CHRHYB38945312, број мотора: PSARHY10DXG23026791, радна запремина 1997 cm3, снага мотора: 66kw, боја тамно сива метализирана, године производње 2001,
  Процењена цена предмета продаје: 250.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 175.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767