ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1819 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 12:30:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 15702
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: И 76/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1518/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Лукић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 43.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 15:37:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 15701
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Иив 115/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 91/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗР "ФРИГО БРАЋА МИТРОВИЋ", Слађана Митровић ПР, Пилица
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Volkswagen", модел комби 2312, рег. ознаке BB 001-ĐZ, година производње 1982.
  Процењена вредност предмета продаје: 90.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 63.000,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 12:25:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 15700
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 1ии 1150/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 942/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Видоје Марјановић ПР, Месара Марјановић Ужице
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 35.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 12:33:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 15699
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 1Иив 170/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 111/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "TOMY COM" DOO Ужице
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: ауто дизалица "RAVAGLIOLI", компресор "TAROS"
  Процењена вредност предмета продаје: 1: 200.000,00; 2: 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1: 140.000,00; 2: 70.000,00  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 12:28:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 15698
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ив 214/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 179/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "MASTER FOOD" DOO Гостиница
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: Трактор URSUS C350
  Процењена вредност предмета продаје: 420.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 126.000,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 15:18:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 15697
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 2Иив 128/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 1489/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Фриком" ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке AUDI, модел 100, регистарске ознаке UE062-AČ, година производње 1994.
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00


  Оглас поставио: Филип Љујић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 15:08:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Устаничка 128 б, 2. спрат, стан 2
  Е-маил адреса: ljujicfilip@gmail.com
  Контакт телефон: 0113473049
  ПИБ: 109650745
  Матични број: 64331540

  Број записа у бази: 15692
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Устаничка 128Б, Београд
  Пословни број судског предмета: И.И.149/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 267/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Видаковић
  Надлежни суд: Основни суд у Обреновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стамбено-пословни објекат, помоћни објекат и кат. парцела
  Опис предмета продаје: Стамбена и пословна зграда површине 202,38 м2, помоћни објекат површине 23,66 м2, површина катастарске парцеле 726 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 14.953.110,17
  Почетна цена предмета продаје: 7.476.555,08


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 15:05:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 15690
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.174/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.и.86/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Генерали осигурање Србија а.д.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: замрзивач сандучар Горење, ормар са стакленом витрином од храстовине, полица за тв од храстовине и Л
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 14:58:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 15689
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: И.Ив.211/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.83/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марковић Драган
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина за веш Кончар, ручна колица, моторни тример за траву и замрзивач сандучар 300л
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 14:58:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 15688
  Датум продаје: 2018-10-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: ии 454/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 87/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Перњак Јелица
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и помоћна стамбена зграда
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 83.273,46 евра
  Почетна цена предмета продаје: 57.661,42 евра


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 14:43:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 15687
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-1280/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PC Finance II B.V. Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam (ranija adresa Fred. Roeskestraat 123 1 HG, 1076 EE Amsterdam), Kraljevina Holandija, registracioni broj: 34304855, кога по пуномоћју овереном апостолом бр. 002697 од 17.01.2018. PROCREDIT BANK АД БЕОГРАД, Београд - Нови Београд, ул. Мила
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кланица и прерада меса, помоћна зграда-пролазни део, помоћна зграда - штала за стоку, помоћна зграда
  Опис предмета продаје: кланица и прерада меса, помоћна зграда-пролазни део, помоћна зграда - штала за стоку, помоћна зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 58.230.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 40.761.000,00 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 13:00:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 15686
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.64
  Пословни број судског предмета: Ии.678/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.410/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душко Поповић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило и гајбице за јабуке
  Опис предмета продаје: Голф 2 и 150 ком. гајбица за јабуке
  Процењена вредност предмета продаје: 40.250,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.175,00


  Оглас поставио: Станко Филиповић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 12:41:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/28
  Е-маил адреса: stankovr@hotmail.com
  Контакт телефон: 0631661625
  ПИБ: 107576836
  Матични број: 62840412

  Број записа у бази: 15685
  Датум продаје: 2018-10-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.12Б/28, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И.8/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.121/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Младеновић Марјан из Сурдулице
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Трпезаријски сто, метал-стакло, веш машина „ GORENJE„ 7 kg- WA7500E, ауто приколица, нерегистрована- у фази изградње, мотор „VESPA „ HURIKAM, јапански, млин за кукуруз,
  Процењена вредност предмета продаје: 85.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.500,00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 12:38:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 15684
  Датум продаје: 2018-10-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 760/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛКО ЈОСИФОВ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Двособан стан
  Процењена вредност предмета продаје: 6.263.386,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.384.370,41 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 12:31:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 15683
  Датум продаје: 2018-10-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 759/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛКО ЈОСИФОВ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Трособан стан
  Процењена вредност предмета продаје: 10.178.770,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.125.139,56 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 12:22:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 15682
  Датум продаје: 2018-10-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 596/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 596/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Ауто приколица плаве боје ; Косилица за траву бензинска зелена
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 динара ; 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 12:15:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 15681
  Датум продаје: 2018-10-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 24 Ии-162/2018 од 13.03.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 90/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka AD Novi Sad,
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ - њиве
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 1320 КО Томашевац: - Парцела број 3785/2 њива 1 класе површине 1х08а98м2 процењене вредности 876.678,71 динара Ималац права прече куповине: 1. Душан Јефтић Томашевац Змај Јовина 9 - Парцела број 3922 њива 1 класе површине 13а74м2 процењене вредности 123.833,59 динара Ималац права прече куповине: 1. ЗЗ Томашевац Државна 1 РС 2. Далиборка Ђурђев Зрењанин Наде Димић 87 3. Радмила Павлов Томашевац Николе Велисављева 36 - Парцела број 3958/2 њива 1
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 11:59:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 15680
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: ИИв-53/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИБ(ПОМ)-1/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Mercator-S d.o.o. Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: Замрзивач са клизним вратима " Nestle", мали фрижидер "Електролукс", машина за судове " BOSCH" и клима уређај "VOX"
  Процењена вредност предмета продаје: 69.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 48.300,00


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 11:48:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 15679
  Датум продаје: 2018-10-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јасне Брчкаловић, Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.228/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ИНФОРМАТИКА" Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, мали кућни апарати, бела техника
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор “SAMSUNG” 48 cm; 2. Тросед плаве боје; 3. Трпезарисјки сто; 4. Трпезаријске столице, комада 5; 5. Музичка линија са звучником; 6. Сталак за телевизор;7. Машина за веш
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 11:47:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 15678
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Петра Драпшина 1
  Пословни број судског предмета: ИИ 335/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 85/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Отп банка Србија ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, два винограда 1. класе,
  Опис предмета продаје: предмет продаје ближе описан у закључку о првој јавној продаји посл.бр. ИИ 85/2017 од 17.09.2018. године
  Процењена вредност предмета продаје: 1.160.938,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 812.657,16 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767