ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-03-22 17:35:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 10989
  Датум продаје: 2018-04-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: I 39 ИИ бр. 895/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-392/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђоко Гаврић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 1.000,00 динара до 480.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 700,00 динара до 336.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-03-22 15:37:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 10988
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 15 časova
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: ИИ 5483/10
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 23/2016а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПУТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке Mercedes C220, нерегистрован, година производње 1995
  Процењена цена предмета продаје: 94.881,12 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.464,33 динара


  Оглас поставио: Добрила Павлица
  Датум и време постављања: 2018-03-22 15:16:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Е-маил адреса: dobrilapavlica@gmail.com
  Контакт телефон: 0621883538
  ПИБ: 108588762
  Матични број: 63557510

  Број записа у бази: 10987
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 897/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 208/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јанковић Мирослав
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда са земљиштем
  Опис предмета продаје: уписано у Лист непокретности број 1027КО Турија
  Процењена цена предмета продаје: 708.345,60
  Почетна цена предмета продаје: 495.841,92


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-03-22 15:06:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 10986
  Датум продаје: 2018-04-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 11
  Пословни број судског предмета: И.И-332/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-389/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Будимир Благојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Викендица
  Опис предмета продаје: викенд куће која се састоји од 3 етаже, приземља, спрата и поткровља, површине у основи 26 м2 и земљишта укупне површине 312 м2
  Процењена цена предмета продаје: 991.094,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 693.765,80 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-03-22 14:59:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 10985
  Датум продаје: 2018-04-19
  Време продаје: 14.30
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Пословни број судског предмета: ИИ 357/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 262/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЏОНИЋ ГОРАН
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ВОЋЊАК 3. КЛАСЕ
  Опис предмета продаје: ВОЋЊАК 3 КЛАСЕ ОД 8а и 87м2
  Процењена цена предмета продаје: 39.527,10
  Почетна цена предмета продаје: 27.668,97


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-03-22 14:51:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 10984
  Датум продаје: 2018-04-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ии 3903/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 891/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ИНФОРМАТИКА"
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор
  Опис предмета продаје: Телевизор "Samsung"
  Процењена цена предмета продаје: Телевизор "Samsung"-30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Samsung"-15.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-03-22 14:39:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 10983
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: ИИ-357/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-178/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Марјановић, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 непокретности
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност - разно
  Опис предмета продаје: зграде пословних услуга и помоћне зграде
  Процењена цена предмета продаје: 51.933.992,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 36.353.794,40 динара


  Оглас поставио: Александар Дуркулић
  Датум и време постављања: 2018-03-22 14:08:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Војводе Мишића 1
  Е-маил адреса: durkulic@mts.rs
  Контакт телефон: 063541467
  ПИБ: 108317439
  Матични број: 63367613

  Број записа у бази: 10982
  Датум продаје: 2018-04-18
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Војводе Мишића бр.1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-258/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-19/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Медић Милош и Ивановић Драган
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност грађевинско земљиште изван грађевинског подручја
  Опис предмета продаје: непокретност грађевинско земљиште изван грађевинског подручја на парцели бр. 6864/1 у површини 05а 58м2, која је уписана у лист непокретности 3024 К.О.Сремски Карловци
  Процењена цена предмета продаје: 87.177,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 61.024,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-03-22 13:38:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 10981
  Датум продаје: 2018-04-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 371/2016А
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 371/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод и канализација"
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: орман браон боје ; писаћи сто ; фотеља
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-03-22 13:02:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 10980
  Датум продаје: 2018-04-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-3826/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2616/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Србобран Стефановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Њива 1. класе (земљиште у грађевинском подручју), површине 502 m2, потес/улица Село, на катастарској парцели бр. 3695/1, уписан у лист непокретности 832 КО Грејач, у својини извршног дужника са уделом од 1/1;
  Процењена цена предмета продаје: 426.700,00
  Почетна цена предмета продаје: 298.690,00


  Оглас поставио: Ивана Жугић
  Датум и време постављања: 2018-03-22 13:02:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Kарађорђева 25/6
  Е-маил адреса: ivanazugic75@gmail.com
  Контакт телефон: 0643820273
  ПИБ: 107593729
  Матични број: 62852950

  Број записа у бази: 10979
  Датум продаје: 2018-04-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Иване Жугић, Карађорђева 25/6, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И.-379/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-480/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна банка АД Крагујевац, Краља Петра I бр. 26, Крагујевац
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: број зграде 5 - породична стамбена зграда, површине у габариту 100м2, број етажа По+Пр, Крагујевац, ул. Др Јована Ристића 26, изграђена на к.п. бр. 5476, уписана у Лист непокретности бр. 7706 КО Крагујевац 1
  Процењена цена предмета продаје: 4.980.950,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2018-03-22 12:51:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 10978
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 102/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 319/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 704.777,50
  Почетна цена предмета продаје: 493.344,25


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-03-22 12:26:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 10977
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ии 343/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ии 437/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БАНКА ИНТЕЗА
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 91.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2018-03-22 12:22:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 10976
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 102/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 319/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: бензинска станица у Стражи
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 4.388.054,25
  Почетна цена предмета продаје: 3.071.637,97


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 14:35:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 10975
  Датум продаје: 2018-05-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 21 Ии.999/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-147/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јелена Самарџић и други, Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НЕПОКРЕТНОСТ
  Опис предмета продаје: Кућа
  Процењена цена предмета продаје: 4.735.000,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 2.367.500,00 динара


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2018-03-22 12:08:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 10974
  Датум продаје: 2018-03-22
  Време продаје: од 08.00 до 16.00 часова
  Место продаје: Свилајнац, ул. Краља Петра Првог бр. 133
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 439/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 57/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DEGUSTA DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизори, комода, фотеље, двосед, сточић, кухињски сто, столице, машина за прање веша, орман
  Опис предмета продаје: - Телевизор „VOX“ - у процењеној вредности од 26.000,00 динара - Комодa за телевизор - у процењеној вредности од 7.000,00 динара - Фотеље, 2 ком. - у укупној процењеној вредности од 8.000,00 динара - Двосед - у процењеној вредности од 10.000,00 динара - Сточић - у процењеној вредности од 3.000,00 динара - Кухињски сто - у процењеној вредности од 6.000,00 динара - Столице, 4 ком. - у укупној процењеној вредности од 4.000,00 динара - Машина за прање веша „SERVIS“ - у процењеној вредности од 14.000
  Процењена цена предмета продаје: - Телевизор „VOX“ - у процењеној вредности од 26.000,00 динара - Комодa за телевизор - у процењеној вредности од 7.000,00 динара - Фотеље, 2 ком. - у укупној процењеној вредности од 8.000,00 динара - Двосед - у процењеној вредности од 10.000,00 динара - Сточић - у процењеној вредности од 3.000,00 ди
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности појединачне одређене ствари.


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-03-22 12:07:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 10973
  Датум продаје: 2018-04-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 512-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ELIXIR AGRAR DOO
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: колска вага
  Опис предмета продаје: колска вага
  Процењена цена предмета продаје: 660.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 462.000,00 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-03-22 11:08:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 10972
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: ИИв.99/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.78/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка А.Д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари покућинства
  Процењена цена предмета продаје: 67.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од сваке појединачне пописане покретне ствари


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-03-22 10:45:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 10971
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Петра Драпшина бр. 1, Суботица
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 58/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд - правна канцеларија Суботица
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Дрвене комоде, фотеље, сет сточић и две столице, стара дрвена витрина, кухињски елементи, дрвени сто
  Опис предмета продаје: Предмети ближе описани у Закључку о непосредној погодби од 21.03.2018. године
  Процењена цена предмета продаје: 124.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: По слободној погодби


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2018-03-22 10:37:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 10970
  Датум продаје: 2018-04-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Иив 111/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 143/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "RAIFFEISEN BANKA" ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности у Уљми
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 3.978.234,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.784.763,80


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767