ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1494 активних, од укупно 13325 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 15:10:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 14065
  Датум продаје: 2018-08-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-4401/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1870/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ивица Станковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: CITROEN CIMOS регистарских ознака NI 059 DA; тип возила AX 11 TGE; број шасије VF7ZAZJ00262J886; број мотора 1FP0A948468; година производње 1991; снага/запремина 40 kw/1124 cm3; Теретно возило марке STEYER DAIMLER PUCH 1490; регистарских ознака NI 162 YH; број шасије 14907682338175; година производње 1978; снага/запремина 11970 cm3; носивост 20915 кг;
  Процењена вредност предмета продаје: 808.110,00
  Почетна цена предмета продаје: 565.677,00


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 15:10:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 14064
  Датум продаје: 2018-08-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 220/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А 1581/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Симео Стаменов
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда са земљиштем под зградом и уз зграду
  Процењена вредност предмета продаје: 4.502.280,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.151.596,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 13:56:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 14063
  Датум продаје: 2018-08-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6.Ии. 421/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 144/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SANO SAVREMENA ISHRANA
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: "BELORUS", MTZ 820, РЕГ. ОЗНАКЕ BČ AAL-97
  Процењена вредност предмета продаје: 1.200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 600.000,00 динара


  Оглас поставио: Милан Јовичић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 13:06:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Кнеза Милоша 2, спрат 3
  Е-маил адреса: jovicic.mil@gmail.com
  Контакт телефон: 0631026634
  ПИБ: 107576676
  Матични број: 62839287

  Број записа у бази: 14062
  Датум продаје: 2018-08-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Шабац, ул. Кнеза Милоша бр.2,спрат3,
  Пословни број судског предмета: Ии бр.902/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 40/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Алавање
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда и кат.парц. бр. 171/6
  Процењена вредност предмета продаје: 1.055.040,00
  Почетна цена предмета продаје: 527.520,00


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 12:49:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 14061
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета: И - 364/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-113/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живота Брковић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил марке Шкода
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 12:32:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 14060
  Датум продаје: 2018-08-10
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Суботица, ул. Матка Вуковића бр.5
  Пословни број судског предмета: ИИ-407/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-93/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милена Ивановић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: уписане у лист непокретности број 1356 К.О. Фекетић број парцеле 2232, потес Виноградска , виноград 1. класе површине 33а 24 м2 врста земљишта : земљиште у грађевинском подручју , број парцеле 2233 потес Виноградска , воћњак 2. класе површине 3а 35 м2 , врста земљишта: земљиште у грађевинском подручју , број парцеле 2234 потес Виноградска , њива 2. класе површине 6а 32 м2, врста земљишта: земљиште у грађевинском подручју сувласника Жужане Силађи обим удела ½ и Лајош Силађи обим удела 1/2
  Процењена вредност предмета продаје: 715.567,16 динара
  Почетна цена предмета продаје: 357.783,58 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 12:29:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 14059
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: ИСТИЧЕ НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Место продаје: ИСТИЧЕ НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 559/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 770/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 4.962.653,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.962.653,60 динара


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 12:09:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 14058
  Датум продаје: 2018-08-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул.београдска бр.37 крагујевац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: иивк35/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Србијагас Нови сад
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: вертикални фрижидер 3 комада
  Опис предмета продаје: /
  Процењена вредност предмета продаје: вертикални фрижидер стаклена врата-10.000,00,вертикални фрижидер стаклена врата-10.000,00,вертикални фрижидер стаклена врата-10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: износ од по 7.000,00 динара по комаду


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 11:44:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14057
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 16/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 35/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОШЕН ЛИДИЈА из Новог Сада
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 2988/6 К.О. Лаћарак
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 2988/6 К.О. Лаћарак
  Процењена вредност предмета продаје: 1.750.901,56 динара
  Почетна цена предмета продаје: 525.270,46 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-23 11:43:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14056
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 869/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 869/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ИНФОРМАТИКА"
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "LG", Клима "Fuego"
  Опис предмета продаје: Телевизор "LG", Клима "Fuego"
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "LG"- 25.000,00 динара, Клима "Fuego"-9.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "LG"- 12.500,00 динара, Клима "Fuego"-4.500,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-23 11:32:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14055
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 88/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 88/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ИНФОРМАТИКА
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Vox"
  Опис предмета продаје: Телевизор "Vox"
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Vox"-15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Vox"-7.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 10:29:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14054
  Датум продаје: 2018-08-07
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 53/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 67/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило Volkswagen Pasat
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило Volkswagen Pasat
  Процењена вредност предмета продаје: 900.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 630.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 10:23:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14053
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И. 514/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 199/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела са објекто
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 2178/18 са породичном стамбеном зградом, К.О. Нови Бановци
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 2178/18 са породичном стамбеном зградом, К.О. Нови Бановци
  Процењена вредност предмета продаје: 11.303.869,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.391.160,85 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 09:30:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14052
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.и. 370/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 152/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда број 1 и породична стамбена зграда бр. 2, саграђене на катастарској парце
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда број 1 и породична стамбена зграда бр. 2, саграђене на катастарској парцели број 3049, К.О. Инђија
  Процењена вредност предмета продаје: 4.026.810,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.208.043,12 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 09:27:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14051
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 149/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 389/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, брј зграде 2, површине 73 м2, Шид, ул. Сваска бр. 1, кат.парц.број 4600/2
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, брј зграде 2, површине 73 м2, Шид, ул. Сваска бр. 1, кат.парц.број 4600/2
  Процењена вредност предмета продаје: 3.700.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.110.000,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-07-23 07:20:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 14050
  Датум продаје: 2018-08-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.9-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владимир Пулић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 226.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 158.200,00 динара


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-07-22 18:09:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 14049
  Датум продаје: 2018-08-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: .
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.ии. 65/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПКБ "Имес" доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно возило
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1850000
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2018-08-11 17:08:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 14048
  Датум продаје: 2018-09-11
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Сомбор, венац В. Ж. Мишића 4
  Пословни број судског предмета: ИИв497/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв182/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: локал, сувласнички удео на стану и њиви
  Опис предмета продаје: локал, сувласнички удео на стану и њиви
  Процењена вредност предмета продаје: 590.000 дин, 590.000 дин, 81.807 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 295.000 дин, 290.000 дин, 40.903,50 дин.


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2018-07-21 21:20:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 14047
  Датум продаје: 2018-08-14
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Сомбор, венац В. Ж. Мишића 4
  Пословни број судског предмета: ИИ132/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ17/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 2.127.420,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.489.194,00 дин.


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-07-21 13:00:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 14046
  Датум продаје: 2018-09-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии.88/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 3/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MANOLITA STAR DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела број 6174/2 – земљиште под зградом - објектом, површине од 90м2, на којем је саграђена породична стамбена зграда, у улици Георги Димитрова 13/А; земљиште под зградом - објектом, површине од 31м2, на којем је саграђена помоћна зграда, у улици Георги Димитрова; земљиште уз зграду - објекат, површине од 1а51м2, у улици Грофа Иштвана Сечењија;
  Процењена вредност предмета продаје: 2.480.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767