ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1713 активних, од укупно 11910 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ивана Букарица Биуковић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 13:28:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 12576
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 2332/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Невенка Вучинић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двособан стан број 5
  Опис предмета продаје: Двособан стан број 5, 1. спрат, површине 47 м2,
  Процењена вредност предмета продаје: 7.501.071,70
  Почетна цена предмета продаје: 5.250.750,19


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 13:28:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 12575
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 208/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 208/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод Шабац"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-06-14 14:09:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 12574
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Ул. Петра Драпшина бр. 1
  Пословни број судског предмета: I 2 Ии 19/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 9/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто, пећ за грејање, двосед, фотеља на развлачење, комода и телевизор марке Самсунг
  Опис предмета продаје: Сто, пећ за грејање, двосед, фотеља на развлачење, комода и телевизор марке Самсунг
  Процењена вредност предмета продаје: 1.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 900,00 динара


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 12:50:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 12573
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: 1ИИ 421/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 320/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НАТАША ЂОРЂЕВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТЕЛЕВИЗОР 2 КОМАДА, ТРАКТОР МАРКЕ ИМТ 533, МОТОКУЛТИВАТОР ИМТ 506
  Опис предмета продаје: 1) ТЕЛЕВИЗОР GUS LED, 2) ТЕЛЕВИЗОР ORION LED, 3) ТРАКТОР МАРКЕ ИМТ 533 СА КАБИНОМ, 4) МОТОКУЛТИВАТОР ИМТ 506 СА ФРЕЗОМ
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 10.000,00 динара, 2) 9.000,00 динара 3) 240.000,00 динара 4) 36.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 7.000,00 динара, 2) 6.300,00 динара 3) 168.000,00 динара 4) 25.200,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 12:36:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 12572
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-390/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 96/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "UNICREDIT BANK" а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: њива 6. класе површине 63 ара 10 м2, која представља пољопривредно земљиште, број парцеле 2806/2, потес Врбовац, ЛН 972 К.О. Губеревац
  Процењена вредност предмета продаје: 188.669,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 12:19:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 12571
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kancelarija Javnog izvrsitelja Irene Zivkovic, Brijanova 1/13 Krusevac
  Пословни број судског предмета: ИИ 40/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 228/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БОРИВОЈЕ ЂОРЂЕВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 600.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-05-25 11:45:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 12570
  Датум продаје: 2018-06-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у месту Река код Студенице бр. 34.
  Пословни број судског предмета: И.И. 376/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 156/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирчета Ђорић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Комода од дрвета, дводелна комода, веш машина...
  Процењена вредност предмета продаје: 194.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 135.800,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 11:43:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 12569
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Улица Војводе Симе 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.и 261/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-358/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности - разно
  Опис предмета продаје: пословни простор угоститељства бр.1, пословни простор бр.3, пословни простор угоститељства бр.1, пословна зграда бр.1
  Процењена вредност предмета продаје: 96.751.094,00 динара (28.062.792,30 динара, 9.890.495,80 динара, 21.878.253,36 динара и 36.919.552,54 динара)
  Почетна цена предмета продаје: 67.725.765,80 динара (19.643.954,61 динара, 6.923.347,06 динара, 15.314.777,35 динара и 25.843.686,78 динара)


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 11:33:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12568
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-72/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14, МБ 07342578, ПИБ 100570082
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Орман- ТВ полица, Мини линија ‘’Intex ’’, Сточић Замрзивач ‘’Kronus’’ 410 литара, Микроталасна пећ ‘
  Опис предмета продаје: Орман- ТВ полица, Мини линија ‘’Intex ’’, Сточић Замрзивач ‘’Kronus’’ 410 литара, Микроталасна пећ ‘’Fox’’, Радни сто, Две столице
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00, 4.000,00, 2.000,00, 10.000,00, 3.000,00, 5.000,00, 1.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.900,00, 2.800,00, 1.400,00, 7.000,00, 2.100,00, 3.500,00, 1.050,00


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 11:24:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 12567
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Пожаревац, ул. Таковска 15, ТЦ Реч народа, I спрат, локал 9
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 121/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 121/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: тв, хилти, тример
  Процењена вредност предмета продаје: 43.000,00
  Почетна цена предмета продаје: од 4.200,00 динара до 8.400,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 11:13:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 12566
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, бр.36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-217/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-344/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Војвођанска банка" А.Д. Нови сад
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: PMV OPEL AGILA 1,2, зелене боје, 2001. годиште
  Опис предмета продаје: PMV OPEL AGILA 1,2, зелене боје, 2001. годиште
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 11:01:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 12565
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, бр. 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-191/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А159/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Миловановић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ford Tranzit, комби сиве боје, бр.шасије WFOVXXGBFV2M65876, број мотора FFA2M65876, произведен 2002.
  Опис предмета продаје: Ford Tranzit, комби сиве боје, бр.шасије WFOVXXGBFV2M65876, број мотора FFA2M65876, произведен 2002. године, VW Golf III, трула вишња, бр шасије: WVWZZZ1HZVW458784, БР. МОТОРА: ANU146130, произведен 1997. године
  Процењена вредност предмета продаје: 472.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 330.400,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 10:47:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Господара Вучића 189, 2 sprat
  Е-маил адреса: jelenapopovic.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 12564
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Београд, ул. Господара Вучића бр. 189
  Пословни број судског предмета: 3-ИИ-428/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 452/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: четворособан стан
  Опис предмета продаје: четворособан стан, бр.5, површине 101 м2, на другом спрату у згради (бр. зграде1) у Београду, ул. Косте Нађа бр. 34 А, број улаза 2,
  Процењена вредност предмета продаје: 13.845.617,32 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.691.932,12 динара


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 10:27:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Господара Вучића 189, 2 sprat
  Е-маил адреса: jelenapopovic.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 12563
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Београд, ул. Господара Вучића бр. 189
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-460/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 335/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична приземна стамбена зграда, земљиште под зградом и земљиште уз зграду-објекат, и њива 5 клас
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, приземна, укњижене површине 79 м2 у улици Карађорђевој бр. 6, Лештане, земљиште под зградом, земљиште уз зграду-објекат површине 500 м2 и њива 5.класе
  Процењена вредност предмета продаје: 3.943.093,78 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.760.165,64 динара


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 10:13:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 12562
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Пожаревац, ул. Таковска 15, ТЦ Реч народа, I спрат, локал 9
  Пословни број судског предмета: и.и 311/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 25/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС, МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило
  Опис предмета продаје: путничко возило марке Volkswagen, тип Голф
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 10:07:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12561
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-914/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "ПАРКИНГ СЕРВИС" Ниш, Ниш, ул. Светозара Марковића бр. 27, МБ 20192542, ПИБ 104578388
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “SONY”; DVD “ VIVAX”; Музички стуб “JVC”; Сто и две столице; Телевизор “FUEGO”
  Опис предмета продаје: Телевизор “SONY”; DVD “ VIVAX”; Музички стуб “JVC”; Сто и две столице; Телевизор “FUEGO”
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00; 1.000,00; 4.000,00; 3.000,00; 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.500,00; 500,00; 2.000,00; 1.500,00; 2.500,00


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 09:54:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 12560
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 11:00 h
  Место продаје: Стамбено насеље Матије Хуђи бр. 97/4, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-568/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-256/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ББ ЕЛЕКТРОНИК ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ВОГАЊ, Рума, ул. Румска бр. 161, МБ 08279446, ПИБ 100779590
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1. 335 врећа од 25 k
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Микронизирани зеолит
  Опис предмета продаје: 1. 335 врећа од 25 kg микронизираног зеолита – додатак сточној храни од 2%-6% као суплемент-абсормент; производња- дистрибуција “ ZEOKOP – WUŽD “ ; рок за употребу- неограничен ; 1 kg – 120,00 динара - врећа (паковање) од 25 kg – 3.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 1.000.005,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. 700.003,50 динара


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 09:38:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 12559
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-287/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-187/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: - КП. Бр. 713 КО подгорац , ливада 5. Класе површине 67м2 процењене вредности на 12.206,00 динара , са почетном ценом на првом јавном надметању од 8.544,20 динара, - КП. Бр. 714 КО подгорац , ливада 5. Класе површине 161м2 процењене вредности на 7.298,00 динара , са почетном ценом на првом јавном надметању од 5.108,60 динара, - КП. Бр. 723 КО подгорац , ливада 5. Класе површине 505м2 процењене вредности на 9.090,00 динара , са почетном ценом на првом јавном надметању о
  Процењена вредност предмета продаје: 1.860.719.00
  Почетна цена предмета продаје: 1.302.503,30


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2018-05-25 09:38:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 12558
  Датум продаје: 2018-06-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: ИИ 214/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 290/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "HoldCO Two" доо Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Хала и управна зграда у Утви
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 116.714.263,58
  Почетна цена предмета продаје: 81.699.984,50


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-05-25 09:09:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 12557
  Датум продаје: 2018-06-19
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИв 2137-17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 25-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО Целмах
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило марке Ренаулт Кангоо
  Опис предмета продаје: путничко возило марке Ренаулт Кангоо, 2008. годиште
  Процењена вредност предмета продаје: 354.480,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 248.136,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767