ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-10-27 09:09:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 7441
  Датум продаје: 2017-11-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.А-183-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оливера Ћириловић, Носовић Милорад, Новковић Владимир, Кулик Јурај, Црвени Павле, Радошевић Маринко, Мадацки Михал, Подунавље Футог, Ивковић Дражан
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: ЊИВА
  Процењена цена предмета продаје: 15.443.411,99 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.810.388,39 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-10-27 08:37:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 7440
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И-397/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 171/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЖИТОПРОМЕТ" доо, Ивањица
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Кућни апарати и намештај
  Процењена цена предмета продаје: 19.250,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 27.500,00 дин


  Оглас поставио: Никола Цветковић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 08:00:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пaшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 7439
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Зајечар, ул. Николе Пашића 124
  Пословни број судског предмета: /
  Број предмета јавног извршитеља: 226-И.ИВК-А845/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д., Београд, Београд, ул. Таковска 2, МБ 17162543, ПИБ 100002887
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари у домаћинству
  Опис предмета продаје: Мобилни телефон марке-Acer Z520 Пегла Микроталасна пећ-LG Телевизор марке-Beko /CRT/.
  Процењена цена предмета продаје: 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.900,00


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-10-26 18:22:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 7438
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.45/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 10.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 9.000,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 5.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 7.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 6.300,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 3.500,00 дин.


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-10-26 16:03:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 7437
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-87/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 72/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОPPORTUNITY BANKA АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Рачунар, монитор, тастатура, миш; ТВ“VOX“ 32“ ; ТВ“VOX“ 55 cm; тросед и фотеља; клуб сто стаклени; микроталасна „DAEWOO“ ; аспиратор „PRESTIGE“ ; трпезаријски сто са 5 столица; бензинска пумпа за воду „TOMOS“
  Процењена цена предмета продаје: 25.000,00 динара; 12.000,00 динара ; 2.000,00 динара; 5.000,00 динара; 3.000,00 динара; 1.500,00 динара; 1.500,00 динара; 12.000,00 динара; 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2017-10-26 15:51:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 7436
  Датум продаје: 2017-11-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1 Зрењанин
  Пословни број судског предмета: И И-42/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-30/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MLINOSTROJ DD DOMŽALE
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 53
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: К.О. Меленци
  Процењена цена предмета продаје: 3.555.091,24 динара,2.022.516,44 динара,2.279.148,36 динара,1.370.111,66 динара,2.842.752,87 динара...
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-10-26 15:43:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 7435
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.и 51/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 51/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање адо
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2017-10-26 15:32:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 7434
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 6
  Пословни број судског предмета: И-953/2011
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-367/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BEOGRADSKA KONFEKCIJA BEKO AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (STARI GRAD) - U STEČAJU
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Њива 1. класе - на КП бр 617/1, која се налази у потесу “Бара” К.О. Шавац, површине 35 а 93 м2, врста земљишта: пољопривредна, У износу од 1.077.900,00 динара Њива 2. класе - на КП бр 382/1, која се налази у потесу “Бара” К.О. Шавац, површине 4 а 35 м2, врста земљишта: пољопривредна, У износу од 20.880,00 динара Њива 2. класе - на КП бр 3251/1, која се налази у потесу “Ве. Луг” К.О. Шавац, површине 13 а 88 м2, врста земљишта: пољопривредна, У износу од 76.340,00 динара Њива 3. класе - на
  Процењена цена предмета продаје: 3.473.660,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.084.196,00 динара


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2017-10-26 15:25:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 7433
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 12:00 ч
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића Ваљево,ул. Владике Николаја бр.45/1 Ваљево
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.33/17
  Број предмета јавног извршитеља: 262 И.И.7/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ п.у."
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: два телевизора и моторна тестера за дрва
  Опис предмета продаје: два телевизора и моторна тестера за дрва
  Процењена цена предмета продаје: телевизор 3.000,РСД,телевизор 5.000,00 РСД, моторна тестера за дрва 8.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: телевизор 2.100,РСД,телевизор 3.500,00 РСД, моторна тестера за дрва 5.600,00 РСД


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2017-10-26 15:07:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 7432
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 21 Ии.1179/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-57/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије, Ниш
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НЕПОКРЕТНОСТ
  Опис предмета продаје: Земљишне парцеле
  Процењена цена предмета продаје: 307.114,01
  Почетна цена предмета продаје: 214.979,80


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2017-10-26 15:07:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 7431
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 10:00 ч
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића Ваљево,ул. Владике Николаја бр.45/1 Ваљево
  Пословни број судског предмета: И.Ив.бр.45/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 262 И.Ив.40/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank akcionarsko društvo Beograd, Београд-Стари Град ,Улица и број: Вука Караџића 10, Матични број: 17171178, ПИБ: 100002532
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тример,трактор ИМТ 533 и замрзивач
  Опис предмета продаје: Тример за траву STIHL, трактор ИМТ 533 рег. ознаке СО Ваљево 3227, и замрзивач ( сандучар) GORENJE
  Процењена цена предмета продаје: Тример за траву STIHL -8.000,00 РСД, трактор ИМТ 533 рег. ознаке СО Ваљево 3227 -70.000,00 РСД, и замрзивач ( сандучар) GORENJE -7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: Тример за траву STIHL -5.600,00 РСД, трактор ИМТ 533 рег. ознаке СО Ваљево 3227 -49.000,00 РСД, и замрзивач ( сандучар) GORENJE -4.900,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-10-26 14:57:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 7430
  Датум продаје: 2017-11-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИв 71/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 111/2016а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PROCREDIT BANKA
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор марке " John Deer", Трактор марке " Ford", Тракторска приколица марке " Змај", Тифон заливни
  Опис предмета продаје: Трактор марке " John Deer", Трактор марке " Ford", Тракторска приколица марке " Змај", Тифон заливни систем
  Процењена цена предмета продаје: од 462.080,00 динара до 571.520,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 231.040,00 динара до 285.760,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-10-26 14:21:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 7429
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: Ив-263/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 597/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ProCredit Bank a.d. Beograd, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Шуме, ливаде и воћњаци уписане у лист непокретности 460 КО Сивчина
  Процењена цена предмета продаје: 866.261,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 433.130,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-10-26 14:15:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 7428
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 12
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: Иив бр. 251/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 503/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДУШАН ИЛИЋ ПР, СЗР " ROMA AMOR", Лесковац
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: погребна опрема
  Опис предмета продаје: сандуци
  Процењена цена предмета продаје: 314.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 220.360,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-10-26 14:13:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 7427
  Датум продаје: 2017-11-08
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: Ив-202/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 360/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Војвођанска банка" ад, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Машина за бризгање пластике, Машина за дувану амбалажу, производи флашицу од 10ml до 1L, Машина за штампу са тунелом, Калупи за флашице 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 100ml, сет од 5 алата
  Процењена цена предмета продаје: 818.800,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 409.400,00 дин


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-10-26 14:12:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 7426
  Датум продаје: 2017-11-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 169/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 373/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште
  Опис предмета продаје: земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 258.669,69 динара
  Почетна цена предмета продаје: 129.334,84 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-10-26 14:08:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 7425
  Датум продаје: 2017-11-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И-981/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 589/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгољуб Кнежевић, Чачак
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда бр.1 и објекат гараже, који је дограђен уз стамбени објекат бр.1, Земљиште уз зграду иЊива 3.класе, све уписано у лист непокретности 2236 КО ТРБУШАНИ
  Процењена цена предмета продаје: 1.263.645,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 884.551,00 дин.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-10-26 14:07:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 7424
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ИИв 229/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 171/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО Алмекс Панчево
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена цена предмета продаје: од 1.928.307,52 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 992.188,68 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-10-26 13:59:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 7423
  Датум продаје: 2017-11-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И-966/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 592/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вера Васиљевић, Чачак
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке „Daewoo“, Машина за веш „Candy Optima“, стара 2 године, Вентилатор „Shuai An“, кинески
  Процењена цена предмета продаје: 21.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.700,00


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2017-10-26 13:40:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 7422
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд - Бежанијска коса.
  Пословни број судског предмета: 10 ИИ 43628/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 12/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛИНКОВИЋ НИКОЛA
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Београду
  Опис предмета продаје: Дуплекс стан површине 83 м2, који се простире кроз други спрат и поткровље, укључујући унутрашњe степенишнe просторe стамбене зграде кућни број 1, катастарски број 3, која се налази на углу улицa Граховска и Марулићева.
  Процењена цена предмета продаје: 11.161.010,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.812.707,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767