ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Огњановић
  Датум и време постављања: 2017-12-21 09:21:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165а
  Е-маил адреса: izvrsiteljognjanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0616273040
  ПИБ: 108003352
  Матични број: 63143618

  Број записа у бази: 8778
  Датум продаје: 2018-01-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина бр.165 а, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 5-ИИВ-3981/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 218/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ХИДРО МАРКЕТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 дин.


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2017-12-21 09:14:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 8777
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића бр.165а
  Пословни број судског предмета: 2 Ии-1878/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ии 101/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AIK BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште, стамбено пословна зграда
  Опис предмета продаје: 1. земљишта на кат.парцели 87/9, укупне површине 709 м2 , број згр. 1, потес Крчевине, а које се састоји од: -земљиште под зградом – објектом, кат.парцела 87/9, површине 136 м2 , број згр. 1, потес Крчевине -земљиште уз зграду – објекат, кат.парцела 87/9, површине 500 м2 , број згр. 1, потес Крчевине -њиве треће класе, кат.парцела 87/9, површине 73 м2 , број зграде 1, потес Крчевине 2. стамбено пословна зграда, број зграде 1, број етажа По, Пр, Сп 2, кат. парцела 87/9, површине у габариту 13
  Процењена цена предмета продаје: 214.000,00 еур
  Почетна цена предмета продаје: 107.000,00 еур


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-01-19 10:05:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 8776
  Датум продаје: 2018-02-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Ул. Петра Драпшина бр. 1
  Пословни број судског предмета: И.Ив-299/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-200/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "МЕТАЛОПРОМЕТ ЗА РЕЦИКЛАЖУ ОТПАДА И ПРЕРАДУ МЕТАЛА ДОО КУЛА", Кула, ул. Врбаски пут бб, МБ 08071705, ПИБ 100262959
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 29 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: барски столови и бина
  Опис предмета продаје: барски столови - 28 комада и бина
  Процењена цена предмета продаје: 2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.000,00 динара


  Оглас поставио: Зоран Дукић
  Датум и време постављања: 2017-12-20 16:57:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: z.dukic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0692343400
  ПИБ: 107574324
  Матични број: 62838019

  Број записа у бази: 8775
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Јагодина
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.А124/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију водовод Параћин
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: дванаест
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1.Апарат за кафу „Satpap“ VA 50, процењене вредности 10.000,00 динара 2. Аспиратор „Davo“(браон боје), процењене вредности 6.000,00 динара 3. Телевизор „ Philips“црни, процењене вредности 5.000,00 динара 4. DVD „ Global Sphers“, процењене вредности 5.000,00 динара 5. Телевизор "Sony“ црни, процењене вредности 5.000,00 динара
  Процењена цена предмета продаје: 82.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 57.400,00


  Оглас поставио: Зоран Дукић
  Датум и време постављања: 2017-12-20 16:51:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: z.dukic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0692343400
  ПИБ: 107574324
  Матични број: 62838019

  Број записа у бази: 8774
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Јагодина
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.А125/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију водовод Параћин
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: два
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор „ Adler“ црни, процењене вредности 30.000,00 динара, 2. DVD са звучницима VIVA X KNT 222FM , процењене вредности 30.000,00 динара,
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-01-18 12:21:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 8773
  Датум продаје: 2018-02-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Битољска бр. 2
  Пословни број судског предмета: И.Ив-331/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-486/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна Банка
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство извршног дужника
  Процењена цена предмета продаје: 22,000.00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 11,000.00 РСД


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2017-12-20 15:41:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 8772
  Датум продаје: 2018-01-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Битољска бр. 2
  Пословни број судског предмета: И.И-40/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-383/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Мотор Хонда
  Опис предмета продаје: Мотор Хонда
  Процењена цена предмета продаје: 288,000.00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 201,600.00 РСД


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-01-18 13:36:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 8771
  Датум продаје: 2018-02-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Битољска бр. 2
  Пословни број судског предмета: И.Ив-400/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-15/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пиреус банка
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство извршног дужника
  Процењена цена предмета продаје: 36,000.00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 18,000.00 РСД


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-01-18 14:02:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 8770
  Датум продаје: 2018-02-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Битољска бр. 2
  Пословни број судског предмета: И.Ив-703/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-434/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нивекс
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство извршног дужника
  Процењена цена предмета продаје: 120.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00 РСД


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 15:12:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 8769
  Датум продаје: 2018-02-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 1.Ии.316/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.168/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Андрија Крејић
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена цена предмета продаје: 521.067,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 260.533,50 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2017-12-20 15:33:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 8768
  Датум продаје: 2018-01-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Битољска бр. 2
  Пословни број судског предмета: И.Ив-197/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-131/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Градске Тржнице"
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил "Citroen Berlingo UV B"
  Опис предмета продаје: Аутомобил "Citroen Berlingo UV B"
  Процењена цена предмета продаје: 256.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 179.200,00


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-12-20 15:25:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 8767
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 106-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО АГРОЦЕНТАР ХЕМ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 29
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 691.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 345.500,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Костић
  Датум и време постављања: 2017-12-20 14:22:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Стевана Марковића 8/2, стан 207
  Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0621981151
  ПИБ: 108297752
  Матични број: 63355674

  Број записа у бази: 8766
  Датум продаје: 2018-01-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Стевана Марковића бр.8, други спрат, канцеларија бр.207
  Пословни број судског предмета: ИИВ 129/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 1428/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Обреновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор и путничко возило
  Опис предмета продаје: Трактор ИМТ 542, путничко возило марке Застава, модел Флорида
  Процењена цена предмета продаје: Трактор 170.000,00 динара, путничко возило 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Трактор 85.000,00 динара, путничко возило 30.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 15:54:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8765
  Датум продаје: 2018-02-07
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 559/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-А 73/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Николић, Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари - разно
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 131.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 65.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-01-18 14:19:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 8764
  Датум продаје: 2018-02-19
  Време продаје: 13:00 ч
  Место продаје: просторије издвојене пословне јединице, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: 36 ИИв бр. 45/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 81/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар, трактор са прикључним машинама и аутомобил
  Опис предмета продаје: кућни инвентар, трактор са прикључним машинама и аутомобил
  Процењена цена предмета продаје: 412.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 288.400,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-12-20 13:44:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 8763
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА (рок од 30 дана истиче 20.01.2018)
  Место продаје: НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА (рок од 30 дана истиче 20.01.2018)
  Пословни број судског предмета: ИИ 80/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 789/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VOJVODINA INSPECT COMPANY
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: дунавски песак
  Опис предмета продаје: 3.000 кубика
  Процењена цена предмета продаје: 2.250.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.100.000,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2017-12-20 13:41:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 8762
  Датум продаје: 2018-01-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Битољска бр. 2
  Пословни број судског предмета: Ив-372/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ив-390/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банк
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ауто "Volkswagen Golf"
  Опис предмета продаје: Ауто "Volkswagen Golf"
  Процењена цена предмета продаје: 63.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 44.100,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-01-17 15:27:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 8761
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Битољска бр. 2
  Пословни број судског предмета: И.Ив-372/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-429/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Атлантик брандс
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 27 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Алкохолна пића
  Опис предмета продаје: Алкохолна пића пописана у просторијама извршног дужника
  Процењена цена предмета продаје: 180.584,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 90.292,00 РСД


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2017-12-20 13:34:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 8760
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1 Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 21 И И-982/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-65/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоранка Арсенијевић и Срђа Шешлија
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретности које су уписане у лист непокретности број 12517 К.О. Зрењанин I, и то: - парцела број 9125/1, улица Космајска број 29, породична стамбена зграда број 1, површине 89м2 и земљиште под зградом – објектом, површине 89м2; - парцела број 9125/1, улица Космајска, помоћна зграда број 2, површине 1а 24м2 и земљиште под зградом – објектом, површине 1а 24м2; - парцела број 9125/1, улица Космајска, земљиште уз зграду - објекат површине 1а 47m2
  Процењена цена предмета продаје: 8.800.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.160.000,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-12-20 13:10:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 8759
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: I-6 Иив 154/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 1/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: INTER-AGRAR
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комбајн за репу
  Опис предмета продаје: самоходни, шестоходни
  Процењена цена предмета продаје: 6.000.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.200.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767