ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1395 активних, од укупно 5858 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-28 14:50:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5928
  Датум продаје: 2017-09-12
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 269-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 269-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС дистрибуција , огранак Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2017-08-28 14:47:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 5927
  Датум продаје: 2017-09-15
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: ИИВ 22/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ А264/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Mашина за израду реклама и постера „Roland“sp 540 uv, Лап-топ, марке „АCER“, Скенер HP 6510, Монитор
  Опис предмета продаје: Mашина за израду реклама и постера „Roland“sp 540 uv, Лап-топ, марке „АCER“, Скенер HP 6510, Монитор LG, компјутерско кућиште, тастатура, Кафе апарат са млином „Schaerer“ duo, Шрафилица „Bosch“
  Процењена цена предмета продаје: 278.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 139.300,00


  Оглас поставио: Ана Костић Мишковић
  Датум и време постављања: 2017-08-28 14:46:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Предрага Бошковића 9
  Е-маил адреса: izvrsitelj.ana.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 066343279
  ПИБ: 109262671
  Матични број: 64045458

  Број записа у бази: 5926
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља, Пирот, ул. Драгољуба Миленковића бр. 26/9
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-2161/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А358/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ивана Станковић
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: канцеларијски намештај и уређаји
  Опис предмета продаје: 2 ( два ) радна стола, 1 ( један ) отворени ормар ( дупли ), 1 ( један ) отворени ормар, 1 ( један ) мали отворени ормар, 1 ( један ) ормар с крилима, 2 ( две ) канцеларијске обичне столице, 2 ( две ) канцеларијске радне столице, мала комода, компјутер са монитором и пратећим хардвером, факс и штампач
  Процењена цена предмета продаје: укупно 54.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: укупно 27.000,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-28 14:42:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5925
  Датум продаје: 2017-09-12
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 316-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 316-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС дистрибуција , огранак Лозница
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2017-08-28 14:40:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 5924
  Датум продаје: 2017-09-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 1ИИ 276/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 13/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Рајка Којић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 једнособан стан, површине 31м2, улица Главна бр.102 на коме извршни дужник има право својине са
  Опис предмета продаје: 1/2 једнособан стан, површине 31м2, улица Главна бр.102 на коме извршни дужник има право својине са обимом удела од ½, који се налази у стамбена зграда за колективно становање број зграде 2, приземље, а која је изграђена на катастарској парцели 346/1 укупне површине 21а 31м2 градско грађевинско земљиште на коме дужник има приватну својину у обиму 366/1000 дела, уписане у лист непокретности 1255 к.о. Рума
  Процењена цена предмета продаје: 1.222.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 855.400,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-28 14:31:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5923
  Датум продаје: 2017-09-12
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 625-16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 625-16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП Мобиле
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-28 14:28:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5922
  Датум продаје: 2017-09-11
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 108/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 108/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2017-08-28 14:27:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 5921
  Датум продаје: 2017-09-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Ул. Петра Драпшина бр. 1
  Пословни број судског предмета: Ии. 364/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 161/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Хариса Смајић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Гарнитура за седење са клуб столом, витрина, сто са шест столица, замрзивач, кухињски сто, веш машин
  Опис предмета продаје: Гарнитура за седење са клуб столом, витрина, сто са шест столица, замрзивач, кухињски сто, веш машина марке "Горење", косилица за траву, два двокрилна ормара, ормар са два ноћна сточића, кревет, усисивач, тросед, ормар, теа пећ и трпезаријски сто
  Процењена цена предмета продаје: 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.600,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-28 14:21:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5920
  Датум продаје: 2017-09-12
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 550-16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 550-16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лозница Развој из Лознице
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2017-08-28 13:58:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 5918
  Датум продаје: 2017-12-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чачак,Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-35/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДО САВА ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: СТВАРИ У СТАНУ
  Опис предмета продаје: солидно стање
  Процењена цена предмета продаје: 57.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 34.200,00


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-08-28 13:53:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 5917
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: ИИ-102-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и-50-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАРФИН БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Панчеву
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 9.528.392,50
  Почетна цена предмета продаје: 6.669.874,75


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2017-08-28 13:20:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Браничевска 1/6
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0606146494
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 5916
  Датум продаје: 2017-09-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пожаревац, ул. Браничевска 1/6
  Пословни број судског предмета: I.Ivk 282/2015
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk 282/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФЦЦ АСА ЕКО д.о.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје: Лада Нива 4x4
  Процењена цена предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 36.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-08-28 12:46:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 5915
  Датум продаје: 2017-09-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 16/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 35/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЛИДИЈА ДОШЕН
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 7.класе
  Опис предмета продаје: њива 7.класе-потес ГАЈ, површине 12а 00м2, катастарска парцела бр. 1223/4 уписана у лист непокретности бр.833 К.О Лежимир, нису уписани терети.
  Процењена цена предмета продаје: 103.478,59 динара
  Почетна цена предмета продаје: 51.739,29 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-08-28 12:35:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 5914
  Датум продаје: 2017-09-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 76/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 87/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВАСИЉ ШЕВО
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шума 4 класе, њива 2. класе, њива 4. класе, њива 4.класе
  Опис предмета продаје: шума 4. класе површине 15.30а-кч.број 1907, њива 2.класе површине 66.68а-кч. број 4227, њива 4.класе површине 40.88а-кч. број 4289, њива 4.класе површине 34.47а-кч- број 4289, све непокретности уписане у лист непокретности бр. 313 К.О. Равње
  Процењена цена предмета продаје: од 84.071,08 динара до 692.081,46 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 50.442,64 динара до 415.248,87 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-08-28 12:27:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 5913
  Датум продаје: 2017-09-26
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19а Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: Ив153/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.109/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Comes doo Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор, теретно возило, прскалица за заливање, атомизер
  Опис предмета продаје: Трактор марке MZT 820 год. производње 1998; Теретно возило Gazella год.производње 2007; прскалица за заливање Buhler AG са резервоаром; Атомирез Морава АМ 1100 Т-вучена приколица са резервоаром
  Процењена цена предмета продаје: од 107.730,00 динара до 813.960,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 75.411,00 динара до 569.772,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-08-28 12:10:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 5911
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ-96/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 117/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Чолић Александар
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 44
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тв катодни, рекордер, фиксни телефон, касетофон, комода дрвена, ручна машина, фиксни телефон,кухињск
  Опис предмета продаје: тв катодни, рекордер, фиксни телефон, касетофон, комода дрвена, ручна машина, фиксни телефон,кухињски елементи , полица, кожна гарнитура, тв катодни,видео рекордер..
  Процењена цена предмета продаје: 111.000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 55.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-08-28 11:48:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 5910
  Датум продаје: 2017-09-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-599/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"ADLER"32LCD , Микроталасна "GORENJE" , Замрзивач "GORENJE" 410L
  Опис предмета продаје: Телевизор"ADLER"32LCD , Микроталасна "GORENJE" , Замрзивач "GORENJE" 410L
  Процењена цена предмета продаје: 14.000,00 , 7,000.00 , 18,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 7,000.00 , 3,500.00 ,9,000.00


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2017-08-28 11:15:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 5909
  Датум продаје: 2017-09-26
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: ул. Луке Војводића 14
  Пословни број судског предмета: 6-ИИВ-2005/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 74/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PORCHE LEASING SCG DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 KOM
  Назив предмета продаје/наслов продаје: АГРЕГАТ
  Опис предмета продаје: АГРЕГАТ
  Процењена цена предмета продаје: 72.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50.400,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-08-28 10:55:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 5908
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 569/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 134/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Тутњевић Транспорт ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и земљиште
  Опис предмета продаје: уписан ЛН 1917 КО Врбас
  Процењена цена предмета продаје: 3.568.972,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.070.691,06 динара


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2017-08-28 10:51:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 5907
  Датум продаје: 2017-09-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Луке Војводића 14
  Пословни број судског предмета: 6-ИИВ-3707/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 191/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAPIDEX TRADE DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 KOM
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА И СЛ.
  Опис предмета продаје: КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА И СЛ.
  Процењена цена предмета продаје: 125.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 87.500,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767