ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-03-24 12:33:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11029
  Датум продаје: 2018-04-17
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: ИИ 16/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 35/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОШЕН ЛИДИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 1988/6, потес Ливаде, К.О. Лаћарак
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 1988/6, потес Ливаде, К.О. Лаћарак
  Процењена цена предмета продаје: 1.750.901,56 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.225.631,09 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-24 11:10:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 11028
  Датум продаје: 2018-04-23
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 173/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 173/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РТР "Албатрос ММ" Шид
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-24 10:57:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 11027
  Датум продаје: 2018-04-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Инт 34/2016
  Број предмета јавног извршитеља: Инт 34/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-03-24 10:05:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11026
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: ИИ 309/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 218/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАРТИНОВИЋ МАРИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредна механизација
  Опис предмета продаје: пољопривредна механизација
  Процењена цена предмета продаје: од 12.000,00 динара до 550.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 8.400,00 динара до 385.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-04-21 09:49:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 11025
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1205/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Svea Finance DOO Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV THOMSON, MEDION минилинија, плакар за тв
  Процењена цена предмета продаје: 22.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-04-21 09:43:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 11024
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.151/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv fox, веш машина ЕЛИН
  Процењена цена предмета продаје: 22.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-04-21 09:46:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 11023
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.181/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV PROSONIC, DVD Teletech са звучницима, лаптоп хп, радни сто за компјутер
  Процењена цена предмета продаје: 22.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-04-21 09:34:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 11022
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.162/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV COPERNIKUS, DVD TOSCHIBA
  Процењена цена предмета продаје: 11.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.500,00


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-03-23 15:32:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 11021
  Датум продаје: 2018-04-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ии 336/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ии 422/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛОВАН ЂУРИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 58.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2018-04-13 10:32:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 11020
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1 Зрењанин
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-7/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И Ив-22/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИНБЕРГ ДОО БОЉЕВЦИ
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: АУТОМОБИЛ МАРКЕ FORD COURTER регистарских ознака ZR087SP
  Опис предмета продаје: АУТОМОБИЛ МАРКЕ FORD COURTER регистарских ознака ZR087SP
  Процењена цена предмета продаје: 35.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2018-04-13 13:50:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 11019
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: И.И-А8/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 6 И-и.120/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД " Finance Consulting" доо Суботица
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена цена предмета продаје: 3.000,00 динара, 2.000,00 динара, 3.000,00 динара, 4.000,00 динара, 8.000,00 динара, 2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30% од процењене вредности


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 09:50:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 11018
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-3634/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А963/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "СРБИЈАШУМЕ" Београд ШГ"Топлица"
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Електрични шпорет, марке-Apollo Lux, беле боје, непозната година производње CRT телевизор, црне боје, марке-VIVAX, неисправан, непозната година производње Бојлер, марке-KONČAR, беле боје, 50 l, непозната година производње Гардеробер, плаво црне боје, непозната година производње Баштенски сто и 4 столице, непозната година производње
  Процењена цена предмета продаје: 28.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.250,00


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2018-04-13 14:10:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 11017
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1 Зрењанин
  Пословни број судског предмета: И.И-А7/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 24 И-и.709/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД " Finance Consulting" доо Суботица
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена цена предмета продаје: 3.000,00 динара, 2.000,00 динара, 3.000,00 динара, 2.000,00 динара, 1.000,00 динара, 2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-03-23 14:39:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 11016
  Датум продаје: 2018-04-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 9/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 55/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аперлић Иван и други
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште и објекти
  Опис предмета продаје: уписане у Лист непокретности број 83 и 697
  Процењена цена предмета продаје: 10.679.000,00 динара итд
  Почетна цена предмета продаје: 7.475.300,00 динара итд


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-03-23 14:32:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 11015
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, Краља петра I бр.8А/1
  Пословни број судског предмета: и.и.3025/15
  Број предмета јавног извршитеља: и.и.663/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јован Симић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Алуминијумски киоск за кокице,апарат за кокице
  Опис предмета продаје: Алуминијумски киоск за кокице,апарат за кокице
  Процењена цена предмета продаје: 138.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 96.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-03-23 14:20:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 11014
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 6ИИ-4873/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-129/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Стана бр. 3, површине 91 m2, на парцели бр. 2296, који се налази у породичној стамбеној згради 1, на другом спрату, потес Јабланичког одреда бр. 21, уписане у ЛН 3374, КО НИШ- БУБАЊ, у приватној својини, са уделом 1/1
  Процењена цена предмета продаје: 3.248.700,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.949.220,00 дин.


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-04-20 11:58:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 11013
  Датум продаје: 2018-05-18
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.97/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вранић Драган
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 359.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 179.500,00


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-03-23 14:13:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 11012
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, Краља петра I бр.8А/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк.А238/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС Дистрибуција д.о.о. огранак „Електродистрибуција Крагујева“
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и кућна техника, трактор, аутомобил
  Опис предмета продаје: Ближе одређене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 214.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 149.800,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-03-23 14:09:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 11011
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, Краља петра I бр.8А/1
  Пословни број судског предмета: и.ив406/2016
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив.4/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DRUŠTVO ZA KONSALTING I MENADŽMENT AGROINVEST FOND DOO BEOGRAD -OGRANAK KRAGUJEVAC
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и кућна техника
  Опис предмета продаје: Ближе одређене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 56.000,00 диннара
  Почетна цена предмета продаје: 39.200,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-03-23 14:05:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 11010
  Датум продаје: 2018-04-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 1И И-9041/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-135/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Двоипособног стана бр. 8, површине 64 m2, на првом спрату, у стамбеној згради за колективно становање - стамбени објекат, бр. зграде 1, бр. улаза 110/В, у ул. Горњоматејевачка бр. 110/В у Нишу, (стари назив улице: Пантелеј број 110/В) на кп. бр. 6358, уписан у лист непокретности број 2627 К.О. Ниш-Пантелеј (у време сачињавања заложне изјаве и уписа хипотеке, непокретност је била уписана у Лист непокретности 6911 К.О. Ниш- Пантелеј)
  Процењена цена предмета продаје: 5.100.800,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 3.570.560,00 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767