ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2018-09-26 11:21:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 15749
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 11,30
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-А1185/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СКО ,,КОНЗОРЦИЈУМ“ У ЛИКВИДАЦИЈИ Лесковац, Светозара Марковића 35
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: пољопривредно земљиш
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шума 4.класе, њива 5.класе шума 4.класе, шума 4.класе шума 4.класе, њива 5.класе, њива 6.класе, па
  Опис предмета продаје: шума 4.класе, њива 5.класе шума 4.класе, шума 4.класе шума 4.класе, њива 5.класе, њива 6.класе, пашњак 5.класе, пашњак 5.класе, виноград 3.класе, виноград 3.класе, пашњак 3.класе, њива 6.класе, њива 3.класе, њива 6.класе, ливада 6.класе, њива 6.класе, ливада 5.класе, њива 6.класе, виноград 3.класе, виноград 3.класе, њива 6.класе, њива 6.класе, пашњак 3.класе, њива 6.класе, виноград 3.класе, виноград 3.класе, шума 5.класе, пашњак 3.класе, њива 5.класе, шума 3.класе, њива 5.класе, воћњак
  Процењена вредност предмета продаје: 1.381.383,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 966.968,10 динара


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2018-09-26 10:16:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Макензијева бр. 32, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: milos@izvrsiteljmitrovic.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 15748
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Београд Макензијева бр. 32, спрат 1, стан број 5
  Пословни број судског предмета: 1 И.И 1689/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1654/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Наталија Павловић-Трифуновић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: укњижен двособан стан у Кумодражу
  Опис предмета продаје: Двособан стан број 5, корисне површине 50м2, грађевинске површине 55м2, који се налази у високом приземљу стамбене зграде у улици Војводе Степе број 459Д, изграђене на катастарској парцели 368/1, уписане у лист непокретности број 5001 КО Котеж
  Процењена вредност предмета продаје: 5.150.769,75 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.605.538,82 динара


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2018-09-26 09:26:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 15747
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 11:00 h
  Место продаје: Стамбено насеље Матије Хуђи бр. 97/4, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И-35/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-96/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗТР ВУЛКАНИЗЕРСКА РАДЊА МИШЕЛИН СРЂАН СТАНИВУКОВИЋ ПР ШИД, Шид, ул. Светог Саве бр. 64, МБ 52426235, ПИБ 101417132
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Возила
  Опис предмета продаје: 1. Путничко моторно возило марке “ VOLKSWAGEN CADDY”, регистарске ознаке ŠI018-FX, број шасије WV2ZZZ9KZWR523198, број мотора 1Y4739667, запремина мотора 1896, снага мотора 47, година производње 1998, беле боје 2. Теретно моторно возило марке “ZASTAVA YUGO 101 POLY”, регистарске ознаке ŠI013-ZC, број шасије VX1128A0001302726, број мотора 128A0641607857, радна запремина мотора 1116, снага мотора 43kw, година производње 2006, регистрација истекла 31.08.2015. године
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 76.700,00 2. 71.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1. 53.690,00 2. 49.700,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-26 09:08:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15746
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-132-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кауч Фотеља Мали сточић Сто и три столице Орман
  Опис предмета продаје: Кауч Фотеља Мали сточић Сто и три столице Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00 1.000,00 500,00 1.500,00 1.500,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-09-26 08:45:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 15745
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 6 Ии 281/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.122/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО Агроиндустријски комбинат Бачка Топола
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: збирно, као у закључ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стока и тракторска приколица
  Опис предмета продаје: 1. Краве, 6 грла, 2. тракторкса приколица нерегистрована са дрвеним страницама, 1 ком, 3. свиње, 2 грла
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 850.000,00 - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 595.000,00 - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-26 08:37:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15744
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-357-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “NEO” 51’ Oрман Регал Машина за веш “Gorenje” 4 столице и сто Компијутер “Pentium 4”
  Опис предмета продаје: Телевизор “NEO” 51’ Oрман Регал Машина за веш “Gorenje” 4 столице и сто Компијутер “Pentium 4”
  Процењена вредност предмета продаје: 5000,00 3000,00 6000,00 8000,00 4000,00 5000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 1.500,00 3.000,00 4.000,00 2.000,00 2.500,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-25 17:17:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 15742
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари корзо 36, трећи спрат, у Пожаревцу
  Пословни број судског предмета: И И-436/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-461/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Живановић, Кличевац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4. комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Мотокултиватор, 2. Мешалице за бетон,3. Комбинирка – комбинована столарска машина,4. Ручни акумул
  Опис предмета продаје: Мотокултиватор произвођач : „Labinprogres“ врста „Mondial“, произведен осамдесетих година, у радном стању, бензински мотор, 2. Мешалице за бетон, марке: „ ALTRAD LESCHA“, запремине бубња 130L електромотор P = 0,5 W, исправна, 3. Комбинирка – комбинована столарска машина, електична, исправна у радном стању,4. Ручни акумулаторски одвијач марке „ Makita Anjo“, у исправном и радном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 215.208,00
  Почетна цена предмета продаје: 150.645,6


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-25 17:04:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 15741
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари корзо 36, трећи спрат, у Пожаревцу
  Пословни број судског предмета: и.ив 39/2018
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 39/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ватронова ДОО Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Виљушкар марке победа тип,модел ТИ-32 фабрички број 51.23 година производње 1984
  Опис предмета продаје: Виљушкар марке победа тип,модел ТИ-32 фабрички број 51.23 година производње 1984
  Процењена вредност предмета продаје: 271.969,02 динара
  Почетна цена предмета продаје: 190.378,314


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-25 16:12:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15740
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета: Ив-19/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-35/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О. БЕОГРАД ГФ ЗАЈЕЧАР
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Samsung” ‘32 Телевизор “Pheniks” ‘51 Сто и четири столице Мобилни телефон “Samsung” S3 Фр
  Опис предмета продаје: Телевизор “Samsung” ‘32 Телевизор “Pheniks” ‘51 Сто и четири столице Мобилни телефон “Samsung” S3 Фрижидер “Frincont” комбиновани
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00 динара 4.500,00 динара 5.000,00 динара 6.000,00 динара 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.500,00 динара 2.250,00 динара 2.500,00 динара 3.000,00 динара 4.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-09-25 15:20:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 15739
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 377/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 174/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: зграде угоститељства
  Опис предмета продаје: зграде угоститељства
  Процењена вредност предмета продаје: 20.657.665,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.460.365,5 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-25 15:19:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15738
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-619-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Топлана Књажевац
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Schaublorenc”51cm Регал са полицама Мали сточић Кауч Двосед Фотеља Веш машина “EI NIS”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Schaublorenc”51cm Регал са полицама Мали сточић Кауч Двосед Фотеља Веш машина “EI NIS” Сто и 4 столице
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 10.000,00 1.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 7.000,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 7.000,00 700,00 4.200,00 2.800,00 1.400,00 4.900,00 2.100,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-25 15:13:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15737
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета: Ив-103/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-146/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЂУЛИЋИ" ЗАЈЕЧАР
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Samsung” 51cm Телевизор “Neo” 51cm Сто и четири столице Фрижидер “Obodin” Бицикла “Hercul
  Опис предмета продаје: Телевизор “Samsung” 51cm Телевизор “Neo” 51cm Сто и четири столице Фрижидер “Obodin” Бицикла “Hercules” Креденац
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара 5.000,00 динара 4.000,00 динара 4.000,00 динара 5.000,00 динара 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 динара 2.500,00 динара 2.000,00 динара 2.000,00 динара 2.500,00 динара 2.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-09-25 15:06:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 15735
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: ИИВ 33/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 73/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BROWELL ДОО БАЧКА ПАЛАНКА
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Виљушкар марке „STILL“, модел R70 45, година призводње 2002. година, серијски број 517050103832,
  Опис предмета продаје: 1. Виљушкар марке „STILL“, модел R70 45, година призводње 2002. година, серијски број 517050103832, који према тврдњама извршног повериоца није исправан и није у возном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-09-25 14:51:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 15734
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 1Ии.155/17
  Број предмета јавног извршитеља: 130И.И245/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за производњу, промет и услуге "ИВЕХ ЕХПОРТ-ИМПОРТ"ДОО Власеница
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Виљушкар 1ком, летве , греде 23ком, штафл 51ком
  Процењена вредност предмета продаје: 362.285,79
  Почетна цена предмета продаје: 253.600,05


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-25 13:16:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 15733
  Датум продаје: 2018-10-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 Ив-133/2017 од 27.02.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 133/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шкода
  Опис предмета продаје: 1. Врста:TERETNO, Марка:ŠKODA, Модел:ROOMSTER, Бр. шасије:TMBTHB5J585029625, Бр. мотора:BZG032787, Год. производње:2007, Рег ознака:ZR076-AĆ Процењене вредности 230.000,00 динара Шкода није у добром стању, запуштено возило са мањим оштећењима.
  Процењена вредност предмета продаје: 230.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 161.000,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-25 13:13:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 15732
  Датум продаје: 2018-10-15
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: ИИ-50/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-155/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Палетни складишни рекал у расхл. коморама, кпл, 1 комад, пАлармни систем-некомплетан и неисправан, (
  Опис предмета продаје: Палетни складишни рекал у расхл. коморама, кпл, 1 комад, пАлармни систем-некомплетан и неисправан, (преостало 40% од комплетног уређаја), 1 комад, Котао за грејање, 1 комад, Агрегат за ел.енергију MERCEDES-KONČAR, у квару, комплетан, 1 комад, Машина-линија за сортирање јабука, 1 комад;
  Процењена вредност предмета продаје: 3.784.337,20
  Почетна цена предмета продаје: 1.892.168,60


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-09-25 13:12:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 15731
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 11:00ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: И-1215/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-552/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGENCIJA ZA PRENOS I REGISTRACIJU VOZILA FAROS VALENTINA VASILJKOVIĆ PR LESKOVAC
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: Микроталасна (RONSON) Мали сточић стаклени Телевизор плазма (COLOSUS) Сто за компјутер Веш машина (BEKO 5kg) Сто за ручавање стаклени са четири столице Путничко возило RENAULT, типа MEGANE 1.9 DTI, са бројем шасије VF1KA1U0525178371 бр.мотора PUS74010700040, запремина Ccm:1780, снага мотора 59kw, година производње 2001, регистарске ознаке LE066-HV, регистровано до 09.06.2017.године
  Процењена вредност предмета продаје: 130.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 91.000,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-09-25 12:26:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 15727
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 21 Ии. 1123/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.A49/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија - Основно јавно тужилаштво у Зрењанину
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Клима уређај
  Опис предмета продаје: Клима уређај "SAMSUNG"
  Процењена вредност предмета продаје: 30000
  Почетна цена предмета продаје: 15000


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-09-25 12:23:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 15726
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И-452/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 253/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Веселинка Стаматовић, Ивањица, ул. Мочиоци
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторно возило
  Опис предмета продаје: теретно моторно возило
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 150.000,00


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-09-25 11:57:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 15725
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 89/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.54/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јека Брдарић
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 2.346.859,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.642.801,30 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767