ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-06-01 15:59:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 12779
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: ИИВ 33/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 136/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Diners Club Internacional Belgrade doo- u stecaju
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, стаклени сточић
  Опис предмета продаје: телевизор марке LG SMART, телевизор марке SAMSUNG, стаклени сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 95.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 71.250,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-01 15:37:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 12778
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица Војводе Симе 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: ИИ 645/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 316/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD, Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр. 16, МБ 17335600, ПИБ 100000299
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности - разно
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, њива и земљиште уз зграду
  Процењена вредност предмета продаје: 5.239.761,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.619.880,50 динара


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2018-06-01 13:53:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 12777
  Датум продаје: 2018-06-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 1874/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 10 iiv 102/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PHARMCHIM LTD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: збир страри на склад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сировине
  Опис предмета продаје: покретних ствари наведених у Записнику о попису ствари од 22.11.2017.године, Записнику о попису ствари од 22.11.2017.године, Записнику о попису ствари од 23.11.2017.године и Допуни Записника о попису ствари од 24.11.2017.године, сачињених од старaне јавног извршитеља Александра Такића а по замолници јавног извршитеља Марка Вукићевића у предмету извршења 10 И.Ив. 102/16
  Процењена вредност предмета продаје: 8.128.260,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: ne sme da bude niža od 50% od procenjene


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-06-01 13:53:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 12776
  Датум продаје: 2018-06-28
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Улица Љубице Ивошевић број 24, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.386/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ,,Водовод и канализација" Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина марке ,,Горење", Електрични шпорет ,,Кончар", Лед телевизор марке ,,Елин"
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: Веш машина износ од 5.000,00 динара, електрични шпорет износ од 5.000,00 динара, лед телевизор износ од 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Веш машина износ од 3.500,00 динара, електрични шпорет износ од 3.500,00 динара, лед телевизор износ од 5.600,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-06-01 13:45:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 12775
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А122/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ХЕМОДОМ ДОО СРЕМСКА КАМЕНИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-06-01 13:38:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 12774
  Датум продаје: 2018-06-26
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Улица Другог Српског устанка број 40, Аранђеловац
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.1661/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ,,Букуља" Аранђеловац
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ,,SAMSUNG", путничко возило ,,ZASTAVA YUGO 45"
  Опис предмета продаје: телевизор црне боје, раван екран
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизоз износ од 10.000,00 динара;путничко возило износ од 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор износ од 3.000,00 динара;путничко возило износ од 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Уна Сучевић
  Датум и време постављања: 2018-06-01 13:00:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Ириг, Рибарски трг 25
  Е-маил адреса: unasucevic@yahoo.com
  Контакт телефон: 022461878
  ПИБ: 107726236
  Матични број: 62945630

  Број записа у бази: 12773
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 17,00
  Место продаје: Ириг, ул. Рибарски трг бр. 25
  Пословни број судског предмета: ИИ-376/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-46/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Кристина Јаковетић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ШУМА И ВИНОГРАД
  Опис предмета продаје: ШУМА И ВИНОГРАД
  Процењена вредност предмета продаје: 1.171.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 584.960,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-01 12:40:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12772
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А525/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "ПАРКИНГ СЕРВИС" Ниш, Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ‘’Neo’’ tv 2151crt; Фрижидер ‘’Exelence’’; Ел. шпорет; Кауч; Мали сточић; Бојлер ‘’Termor
  Опис предмета продаје: Телевизор ‘’Neo’’ tv 2151crt; Фрижидер ‘’Exelence’’; Ел. шпорет; Кауч; Мали сточић; Бојлер ‘’Termorad 80 l’’; Орман двокрилни
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00; 7.000,00; 8.000,00; 6.000,00; 1.500,00; 7.000,00; 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00; 4.900,00; 5.600,00; 4.200,00; 1.050,00; 4.900,00; 2.100,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-06-01 12:02:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 12771
  Датум продаје: 2018-06-28
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 2Ии 14/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 983/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Видосав Богићевић
  Надлежни суд: Основни суд у Прибоју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 116.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствари  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-06-01 12:01:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 12770
  Датум продаје: 2018-06-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 4 И бр. 1197/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А55/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Гајић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 26
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описана у закључку


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-06-01 11:58:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 12769
  Датум продаје: 2018-06-28
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 1Ии 104/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 38/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милина Ранков и други
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 91.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Војка Јањић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 10:14:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Страхињића Бана 57а, 1. спрат, стан 4
  Е-маил адреса: vojkajanjic@izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0691002326
  ПИБ: 108196582
  Матични број: 63284734

  Број записа у бази: 12768
  Датум продаје: 2018-07-09
  Време продаје: 12
  Место продаје: Страхињића Бана 57 А, Београд
  Пословни број судског предмета: Ии 2713/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 111/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранислав Газибарић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 59
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари извршног дужник
  Опис предмета продаје: покућство, аутомобил, техник
  Процењена вредност предмета продаје: цене наведене у закључку
  Почетна цена предмета продаје: цене наведене у закључку


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-01 11:22:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 12767
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 346/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 346/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СВЕА ФИНАНЦЕ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-01 11:18:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 12766
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 590/16
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 590/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈСП "Лозница развој"
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2018-06-01 10:09:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 12765
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: ИИ-96/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-255/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА
  Опис предмета продаје: КУЋА
  Процењена вредност предмета продаје: 3.239.853,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.267.897,10


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2018-06-01 09:47:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 12764
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра Првог 133, Свилајнац
  Пословни број судског предмета: И. 7/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 12/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубиша Вукић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, Комода за телевизор, Сточић дневне собе
  Опис предмета продаје: - Телевизор марке SAMSUNG, у процењеној вредности од 5.000,00 динара; - Комода за телевизор, у процењеној вредности од 2.000,00 динара; - Сточић дневне собе, у процењеној вредности од 5.000,00 динара;
  Процењена вредност предмета продаје: - Телевизор марке SAMSUNG, у процењеној вредности од 5.000,00 динара; - Комода за телевизор, у процењеној вредности од 2.000,00 динара; - Сточић дневне собе, у процењеној вредности од 5.000,00 динара;
  Почетна цена предмета продаје: почетна цена износи 70% појединачно процењених непокретности


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2018-06-01 08:54:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 12763
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: 16ИИ-963/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-408/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА
  Опис предмета продаје: ВИКЕНДИЦА БЛИЗУ ЈЕЗЕРА
  Процењена вредност предмета продаје: 2.298.030,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.608.621,00


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 12:08:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 12762
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 24 Ии. 337/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-41/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДВОКАТ МИЛЕ КОЈАДИНОВИЋ, ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: Клима "VIVAX" 9, компјутер пентијум четири са пратећом опремом, комплет спаваћа соба и тепих 200 x 280
  Процењена вредност предмета продаје: 38.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 19.000,00


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-06-01 08:48:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 12761
  Датум продаје: 2018-06-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 1 Ии бр. 238/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 97/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зорка- керамика друштво са ограниченом одговорношћу за производњу керамике
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: тв уређај, рачунар, сто за рачунар
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 дин; 5.000,00 дин; 3.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00 дин; 3.500,00 дин; 2.100,00 дин


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-06-01 08:45:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 12760
  Датум продаје: 2018-06-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 6-ИИв-410/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-498/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРОКРЕДИТ БАНКА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 24
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: њива 4.класе пов.9а 34м2, шума 3.класе пов.3а 16м2, њива 3.класе 25а 92м2, шума 3.класе пов.1а 70м2, шума 3.класе пов. 52 м2, њива 4. класе пов.75а 85м2, њива 4.класе пов. 1ха 24а 92м2, њива 4. класе пов. 66а 45м2, воћњак 3. класе пов. 9а 68м2, њива 4.класе пов. 26а 59 м2, воћњак 3.класе 14а 76м2, земљуште под зградом-објектом 76м2, земљиште уз зграду 5а, воћњак 3.класе 6а 89м2, породична стамбена зграда, врт 3.класе пов.8а, њива 4.класе пов.69а 04м2, њива 4.класе пов.67а 57м2, њива 3.класе пов.
  Процењена вредност предмета продаје: 6.459.318,54 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.521.522,98 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767