ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1648 активних, од укупно 13296 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-07-23 23:07:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 14075
  Датум продаје: 2018-08-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И И.182/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.30/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Наталиа Хубаи Сакач
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности сувлашништву 3/4 делова извршног повериоца и 1/4 делова извршног повериоца
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности бр. 7442 КО Бајмок
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-07-23 22:54:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 14074
  Датум продаје: 2018-08-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И И.41/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.4/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Кутле
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности у својини извршног дужник (обим удела 1/1)
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности бр. 3276 КО Жедник
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 17:13:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 14073
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 5
  Пословни број судског предмета: И.И 59/16
  Број предмета јавног извршитеља: 2 И.И 143/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Д.О.О Млинокомерц Вршац
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја
  Опис предмета продаје: 1. Њива 5. класе 2. Земљиште под зградом- објектом 3. Њива 6. класе 4. Њива 6. класе 5. Њива 6. класе 6. Виноград 4. класе 7. Њива 6. класе 8. Њива 6. класе
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 148.080,00 динара 2. 986.390,00 динара 3. 258.720,00 динара 4. 129.720,00 динара 5. 56.280,00 динара 6. 190.980,00 динара 7. 21.780,00 динара 8. 39.900,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60% од процењене вредности


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 15:58:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14072
  Датум продаје: 2018-08-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А553/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Одс "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о Београд, огранак "Електродистрибуција Зајечар"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Samsung” 51 cm Угаона гарнитура Замрзивач “Gorenje” 310 Сто и четири столице Мали сто Мик
  Опис предмета продаје: Телевизор “Samsung” 51 cm Угаона гарнитура Замрзивач “Gorenje” 310 Сто и четири столице Мали сто Миксер “Nekerman” са посудом Лаптоп “Siemens” Моб. телефон
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 12.000,00 8.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 7.000,00 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 6.000,00 4.000,00 2.500,00 1.000,00 1.000,00 4.500,00 2.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 15:55:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14071
  Датум продаје: 2018-08-10
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 15/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 127/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање АДО у ликвидацији
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: фрижидер, усисивач, телевизор, сто за стони тенис, веш машина, шпорет за плин
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 42.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.250,00 динара


  Оглас поставио: Горан Милосавић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 15:42:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Србобран, Трг Републике 1
  Е-маил адреса: gomizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0644378971
  ПИБ: 109251660
  Матични број: 64043935

  Број записа у бази: 14070
  Датум продаје: 2018-08-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Србобран, Трг Републике 1
  Пословни број судског предмета: И.Ив 188/16 од 03.11.2016.год
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 606/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP Banka Srbija Ad Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда са пет помоћних зграда као и пољопривредно земљиште-њива
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда са пет помоћних зграда као и пољопривредно земљиште-њива која се налази у Лалићу, Општина Оџаци
  Процењена вредност предмета продаје: 2.436.274,87 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.705.392,41 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 15:40:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14069
  Датум продаје: 2018-08-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 170/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ -А100/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка Ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: регал, кауч, сто и четири стоице
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 15:32:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14068
  Датум продаје: 2018-08-14
  Време продаје: 15 časova
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И. 193/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.92/2016а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: мал Т.Т. из Предејана чија је законска заступница мајка Данијела Миличић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПУТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило марке FIAT BRAVA, год. производње 1998
  Процењена вредност предмета продаје: 170.000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 85.000 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 15:20:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 14067
  Датум продаје: 2018-08-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 4 ИИ. 133/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.69/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сава Коцкар
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 1.661.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.163.050,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 15:15:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 14066
  Датум продаје: 2018-08-22
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Ии 220/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-644/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ ТАКОВО КРАГУЈЕВАЦ - У ЛИКВИДАЦИЈИ
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 12.000,00 динара до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена покретних ствари износи 50% од процењене вредности ствари. Цена покретних ствари се слободно уговара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 15:10:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 14065
  Датум продаје: 2018-08-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-4401/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1870/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ивица Станковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: CITROEN CIMOS регистарских ознака NI 059 DA; тип возила AX 11 TGE; број шасије VF7ZAZJ00262J886; број мотора 1FP0A948468; година производње 1991; снага/запремина 40 kw/1124 cm3; Теретно возило марке STEYER DAIMLER PUCH 1490; регистарских ознака NI 162 YH; број шасије 14907682338175; година производње 1978; снага/запремина 11970 cm3; носивост 20915 кг;
  Процењена вредност предмета продаје: 808.110,00
  Почетна цена предмета продаје: 565.677,00


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 15:10:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 14064
  Датум продаје: 2018-08-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 220/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А 1581/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Симео Стаменов
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда са земљиштем под зградом и уз зграду
  Процењена вредност предмета продаје: 4.502.280,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.151.596,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 13:56:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 14063
  Датум продаје: 2018-08-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6.Ии. 421/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 144/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SANO SAVREMENA ISHRANA
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: "BELORUS", MTZ 820, РЕГ. ОЗНАКЕ BČ AAL-97
  Процењена вредност предмета продаје: 1.200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 600.000,00 динара


  Оглас поставио: Милан Јовичић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 13:06:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Кнеза Милоша 2, спрат 3
  Е-маил адреса: jovicic.mil@gmail.com
  Контакт телефон: 0631026634
  ПИБ: 107576676
  Матични број: 62839287

  Број записа у бази: 14062
  Датум продаје: 2018-08-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Шабац, ул. Кнеза Милоша бр.2,спрат3,
  Пословни број судског предмета: Ии бр.902/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 40/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Алавање
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда и кат.парц. бр. 171/6
  Процењена вредност предмета продаје: 1.055.040,00
  Почетна цена предмета продаје: 527.520,00


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 12:49:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 14061
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета: И - 364/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-113/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живота Брковић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил марке Шкода
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 12:32:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 14060
  Датум продаје: 2018-08-10
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Суботица, ул. Матка Вуковића бр.5
  Пословни број судског предмета: ИИ-407/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-93/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милена Ивановић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: уписане у лист непокретности број 1356 К.О. Фекетић број парцеле 2232, потес Виноградска , виноград 1. класе површине 33а 24 м2 врста земљишта : земљиште у грађевинском подручју , број парцеле 2233 потес Виноградска , воћњак 2. класе површине 3а 35 м2 , врста земљишта: земљиште у грађевинском подручју , број парцеле 2234 потес Виноградска , њива 2. класе површине 6а 32 м2, врста земљишта: земљиште у грађевинском подручју сувласника Жужане Силађи обим удела ½ и Лајош Силађи обим удела 1/2
  Процењена вредност предмета продаје: 715.567,16 динара
  Почетна цена предмета продаје: 357.783,58 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 12:29:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 14059
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: ИСТИЧЕ НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Место продаје: ИСТИЧЕ НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 559/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 770/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 4.962.653,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.962.653,60 динара


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 12:09:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 14058
  Датум продаје: 2018-08-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул.београдска бр.37 крагујевац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: иивк35/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Србијагас Нови сад
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: вертикални фрижидер 3 комада
  Опис предмета продаје: /
  Процењена вредност предмета продаје: вертикални фрижидер стаклена врата-10.000,00,вертикални фрижидер стаклена врата-10.000,00,вертикални фрижидер стаклена врата-10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: износ од по 7.000,00 динара по комаду


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 11:44:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14057
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 16/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 35/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОШЕН ЛИДИЈА из Новог Сада
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 2988/6 К.О. Лаћарак
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 2988/6 К.О. Лаћарак
  Процењена вредност предмета продаје: 1.750.901,56 динара
  Почетна цена предмета продаје: 525.270,46 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-23 11:43:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14056
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 869/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 869/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ИНФОРМАТИКА"
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "LG", Клима "Fuego"
  Опис предмета продаје: Телевизор "LG", Клима "Fuego"
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "LG"- 25.000,00 динара, Клима "Fuego"-9.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "LG"- 12.500,00 динара, Клима "Fuego"-4.500,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767