ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-01-17 12:53:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 9392
  Датум продаје: 2018-02-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 982/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 927/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: DAEWOO LANOS
  Процењена цена предмета продаје: 82.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 57.400,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-01-17 12:48:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 9391
  Датум продаје: 2018-02-14
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 11901-1574/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 8929/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика, Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв, веш машина.
  Процењена цена предмета продаје: од 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-01-17 12:37:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 9390
  Датум продаје: 2018-02-14
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 7844-1712/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 3808/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика, Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тросед,лампа, веш машина
  Процењена цена предмета продаје: од 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 9.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-01-17 12:28:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 9389
  Датум продаје: 2018-02-14
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 11901-2228/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 9583/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика, Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: сто,слика, компјутер....
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-01-17 12:10:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9387
  Датум продаје: 2018-02-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-144/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"NEO"24"led , Музички сtуб "SCNNEIDER" , ДВД "TOSHIBA" ,сто и четири столица , Орман
  Опис предмета продаје: Телевизор"NEO"24"led , Музички сtуб "SCNNEIDER" , ДВД "TOSHIBA" ,сто и четири столица , Орман
  Процењена цена предмета продаје: 4.000,00 , 4,000.00 , 2.000.00 , 5,000,00 , 3,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 1,200.00, 1,200.00, 600.00 , 1,500.00 , 900.00


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-01-17 12:02:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 9386
  Датум продаје: 2018-02-14
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 4 ИИв 139/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.114/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 55.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 38.500,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-01-17 11:54:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 9385
  Датум продаје: 2018-02-14
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-7432/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1135/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ - ГАРАНТНИ ФОНД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Дрварка за трактор ТВ SAMSUNG Монитор Веш машина, EIDA Музичка линија, AIWA
  Процењена цена предмета продаје: 147.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 88.200,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-01-17 11:54:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9384
  Датум продаје: 2018-02-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-1034/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач"GORENJE" 410L, Телевизор "CROWN", Брусилица
  Опис предмета продаје: Замрзивач"GORENJE" 410L, Телевизор "CROWN", Брусилица
  Процењена цена предмета продаје: 7,000.00 , 5,000.00 , 3,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 4,900.00 , 3,500.00 ,2,100.00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-01-17 11:39:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 9383
  Датум продаје: 2018-02-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 529/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 802/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вукелић Слободан
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: њиве
  Процењена цена предмета продаје: 3.515.919,15 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.461.143,40 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-01-17 11:21:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 9382
  Датум продаје: 2018-02-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-499/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 379/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгорад Данојлић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Столарска машина, Ручно израђен циркулар, Нож за трасколање дрвета
  Опис предмета продаје: Столарска машина дихт са трофазним мотором, Ручно израђен циркулар са трофазним мотором, Нож за трасколање дрвета
  Процењена цена предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-01-17 09:43:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 9380
  Датум продаје: 2018-02-12
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ив 167/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 56/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: круњач,тв.....
  Процењена цена предмета продаје: од 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 4.800,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-01-17 09:35:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 9379
  Датум продаје: 2018-02-12
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ив 326/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИвА 169/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв, факс апарат
  Процењена цена предмета продаје: од 2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.200,00 динара


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-01-17 09:31:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 9378
  Датум продаје: 2018-02-14
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.91/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DPS KLAS GROUP DOO ŠABAC
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 194.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 135.800,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-01-17 09:26:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 9377
  Датум продаје: 2018-02-12
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ив 311/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 67/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: од 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 4.800,00 динара


  Оглас поставио: Радован Тошић
  Датум и време постављања: 2018-01-17 09:23:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: izvrsiteljpa@gmail.com
  Контакт телефон: 0648566051
  ПИБ: 108590360
  Матични број: 63558508

  Број записа у бази: 9376
  Датум продаје: 2018-09-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Војводе Радомира Путника 7, први спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ 261/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 22/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор марке УРСУС С35, Елеватор за кукуруз, Ауто приколица, Мешалица за бетон
  Опис предмета продаје: Трактор и Ауто приколица нису регистровани
  Процењена цена предмета продаје: 250.000,00 ; 25.000,00 ; 25.000,00 ; 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 175.000,00 ;17.500,00 ; 17.500,00 ; 10.500,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-01-17 09:15:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 9375
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-2292/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1350/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вељко Вуковић
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Регал, жуте-браон боје, непозната година производње Сточић за ТВ, браон боје, непозната година производње DVD, марке-LG, сиве боје, непозната година производње Појачало, марке-Technics, непозната година производње Касетофон, марке-Sharp, непозната година производње Микроталасна, марке-AEG MICROMAT, беле боје, непозната година производње Сто, браон боје, непозната година производње CRT Телевизор, марке-NEO, сива боја, непозната година производње Шпорет на дрва, Смедеревац...
  Процењена цена предмета продаје: 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00


  Оглас поставио: Маја Дукић Матић
  Датум и време постављања: 2018-01-17 08:52:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: maja.dukic035@gmail.com
  Контакт телефон: 0652319323
  ПИБ: 108354626
  Матични број: 63360970

  Број записа у бази: 9374
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул.Краља Петра Првог 4/1, Јагодина
  Пословни број судског предмета: Ив-9/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-22/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жаклина Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Замљиште под зградом – објектом, у површини од 95 м2, Пословни простор – три просторије занатства и личних услуга, на нивоу призмеља, грађевинске површине 72 м2, трособног стана, на нивоу првог спрата, грађевинске површине 64 м2, број посебног дела 1/1, једносбног стана, на нивоу потрковља, грађевинске површине 40 м2, број посебног дела 1/2 који се налази у Стамбеној пословној згради бр.1., која је изграђена на кат.парцели бр.864/2 КО Дубље, Стамбено пословне зграде, број зграде 1, грађевинске
  Процењена цена предмета продаје: 4.189.381,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.932.566,70


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2018-01-17 08:22:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 9373
  Датум продаје: 2018-02-05
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: 1 И И-692/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 2 И.И-31/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовица Јеремић
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 23
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности - њиве, шуме, виноград...
  Опис предмета продаје: непокретности - њиве, шуме, виноград...
  Процењена цена предмета продаје: 123.937,18 и др
  Почетна цена предмета продаје: 70 % утврђене вредности


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2018-01-17 08:19:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 9372
  Датум продаје: 2018-02-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: I 3 И И-680/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 2 И.И-55/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење Осигуравача Србије -Гарантни Фонд Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 12.000,00 и др
  Почетна цена предмета продаје: 70 % утврђене вредности


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-01-17 08:11:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 9371
  Датум продаје: 2018-02-13
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 11901-2234/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 9589/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика, Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: фрижидери
  Процењена цена предмета продаје: од 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.600,00 динараУкупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767