ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 16:17:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8030
  Датум продаје: 2017-12-04
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 577/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.А-67/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђорђе Крстић, Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: веш машина, радни сто, радијатор, сто и четири столице, трокрилни орман
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 21.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.700,00 динара


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 16:09:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 8029
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И.И. 171/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 238/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Светислав Ранковић
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Кућни наместај
  Процењена цена предмета продаје: 89.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 62.300,00


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 16:00:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 8028
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И.И. 237/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 106/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Хотел Опленац Топола
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредне машина
  Опис предмета продаје: Пољопривредне машине
  Процењена цена предмета продаје: 710.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 497.000,00


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 15:53:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 8027
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И.И. 787/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. 225/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OMYA Venčac
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Миксери за производњу прашкастих материјала
  Процењена цена предмета продаје: 1.000,000,00
  Почетна цена предмета продаје: 700.000,00


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 15:49:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 8026
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И.И. 323/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 229/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сабина Шустер
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Кућни намештај
  Процењена цена предмета продаје: 55.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 38.500,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 15:47:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 8025
  Датум продаје: 2017-12-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 локал 408, Шабац
  Пословни број судског предмета: 4-ИИ 374/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 291/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП банка а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 2.716.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.901.760,00 динара


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 15:44:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 8024
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И.И. 187/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 183/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Цветковић Негован
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путнички аутомобил
  Опис предмета продаје: Путничи аутомобил, KIA SORENT
  Процењена цена предмета продаје: 620.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 434.000,00


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-11-17 15:39:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 8023
  Датум продаје: 2017-12-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 327-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДУШАНКА ПОЧУЧ, ДУШАН ПОЧУЧ И ДАВОР ПОЧУЧ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1/2 стана
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 стана
  Опис предмета продаје: 1/2 стана
  Процењена цена предмета продаје: 1.188.719,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 832.103,30 динара


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 15:39:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 8022
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И.И 1010/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 432/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирковић Слободан
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Пословни простор
  Процењена цена предмета продаје: 2.706.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.623.600,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 15:30:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 8021
  Датум продаје: 2017-12-15
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: И.2056
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.61/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Џиновић Драгољуб
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: продаја непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Процењена цена предмета продаје: 2.830.966,73
  Почетна цена предмета продаје: 849299,01


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 15:16:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 8020
  Датум продаје: 2017-12-14
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.343/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 95.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 66.500,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 15:15:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 8019
  Датум продаје: 2017-12-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: 1 И И-73/2017 од 11.04.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 55/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда на адреси Новосадски пут 74, површине 79 м2, број зграде 1, број етажа 1, објекат саграђен на парцели 7899, преузет из земљишне књиге и породична стамбена зграда на адреси Новосадски пут , површине 61 м2, број зграде 2, број етажа 1, објекат саграђен на парцели 7899, има одобрење за употребу
  Процењена цена предмета продаје: 1.744.740,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 15:07:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 8018
  Датум продаје: 2017-12-07
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 4 Ии 33/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.80/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DAMIR ŠANTA PR, SAMOSTALNA KAMENOREZAČKA RADNJA "ŠANTA" KIKINDA
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 75.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 52.500,00 динара


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 15:07:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 8017
  Датум продаје: 2017-12-14
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.588/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00


  Оглас поставио: Маја Дукић Матић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 15:05:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: maja.dukic035@gmail.com
  Контакт телефон: 0652319323
  ПИБ: 108354626
  Матични број: 63360970

  Број записа у бази: 8016
  Датум продаје: 2017-12-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Јагодина
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.А193/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: пет
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор „Fox“ сиво црни, процењене вредности 5.000,00 динара, на дан процене 17.10.2017. године, 2. Мини-линија „Ma SA-Ak 27“ 3. Таблет „Samsung 8“ бели, 4. Појачало за ауто „Alpine“ MRV-F 407, 5. Пуњач за акумулатор „Absaar 12V“,
  Процењена цена предмета продаје: 47.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 32.900,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 14:44:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8015
  Датум продаје: 2017-12-02
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.404/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија АД
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv vortex,dvd cybercon, плакар за тв, минилинија sharp, плакар
  Процењена цена предмета продаје: 31.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.700,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 14:27:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 8014
  Датум продаје: 2017-12-18
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: И-2350/11
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-7/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радоје Танасковић, Казновиће-Рашка
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 3.000,00 дин. до 20.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 1.800,00 дин. до 12.000,00 дин.


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 14:26:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 8013
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: и.ив 623/2014
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 126/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'Филип' д.о.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: берач и плуг
  Опис предмета продаје: пољопривредна механизација
  Процењена цена предмета продаје: 310.000,00 динара, 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 186.000,00 динара, 36.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 13:58:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 8012
  Датум продаје: 2017-12-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Железничка 42, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 67/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. а50-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Б2 Капитал Холдинг ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива 4. класе
  Процењена цена предмета продаје: 8.853,50 еура
  Почетна цена предмета продаје: 6.197,45 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан продаје


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-11-17 13:36:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 8011
  Датум продаје: 2017-12-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.398-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка ад Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена цена предмета продаје: 6.435.720,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.505.004,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767