ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-08-15 15:58:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 14664
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Иив 533/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-190/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирко Арсић ПР Долина Гружанск
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 30.000,00 динара до 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 21.000,00 динара до 84.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-15 15:53:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14663
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-882/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD, БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Vivax” 51” Кауч Сто и две столице Машина за шивење “Багат” Кауч Фотеља Теле
  Опис предмета продаје: Телевизор “Vivax” 51” Кауч Сто и две столице Машина за шивење “Багат” Кауч Фотеља Телевизор “Тиота” 51
  Процењена вредност предмета продаје: 5000,00 7000,00 4000,00 12000,00 7000,00 3000,00 5000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3500,00 4900,00 2800,00 8400,00 4900,00 2100,00 3500,00


  Оглас поставио: Радован Тошић
  Датум и време постављања: 2018-08-15 15:25:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: izvrsiteljpa@gmail.com
  Контакт телефон: 0648566051
  ПИБ: 108590360
  Матични број: 63558508

  Број записа у бази: 14661
  Датум продаје: 2018-09-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Војводе Радомира Путника бр. 7, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии 94/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 11/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Парцеле уписане у лист непокретности 2 к.о. Ватин
  Опис предмета продаје: Парцела 454 28а45м2, Парцела 471 16а62м2, Парцела 472 8а52м2, Парцела 473 16а51м2, Парцела 507/2 25а39м2, Парцела 534/4 81а68м2, Парцела 534/4 24а71м2, Парцела 534/4 11а83м2
  Процењена вредност предмета продаје: 203.628,00 , 118.956,00 , 60.981,00 , 118.169,00 , 181,726,00 , 1.269.222,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 101.814,00, 59.478,00, 30.490,50, 59.084,50, 90.863,00 , 634.611,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-08-15 15:14:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 14660
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг бр, 1/3 (сутерен)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-998/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Мешалица на струју, стање половна, Тоцило са стаклом, произвођач Škofija Loka тип BS 2002 BP, стање половна, Брусилица, произвођач Bosch, стање половна, Машина за прање, произвођач Karcher, стање половна;
  Процењена вредност предмета продаје: 37.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 26.320,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-15 15:14:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14659
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1283/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д., Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Fox” 21” Сто и четири столице Тросед Музички стуб “Philips” Справа за вежбање “
  Опис предмета продаје: Телевизор “Fox” 21” Сто и четири столице Тросед Музички стуб “Philips” Справа за вежбање “Twister” Двокрилни орман Ел. Шпорет “Gorenje” Aспиратор “Venti 600”
  Процењена вредност предмета продаје: 7000,00 5000,00 8000,00 3000,00 4000,00 5000,00 8000,00 1000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4900,00 3500,00 5600,00 2100,00 2800,00 3500,00 5600,00 700,00


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-08-15 14:59:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 14658
  Датум продаје: 2018-09-14
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии. 41/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 173/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Трговинско предузеће Челик доо Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор
  Опис предмета продаје: пословни простор укупне површине 68,53м3 у Пожеги, ул.Краља Александра бр.32
  Процењена вредност предмета продаје: 5.064.367,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60% утврђене вредности


  Оглас поставио: Сандра Кутлача
  Датум и време постављања: 2018-08-15 14:59:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Максима Горког бр. 2
  Е-маил адреса: sandrakutlaca@yahoo.com
  Контакт телефон: 0692311073
  ПИБ: 108590492
  Матични број: 63558613

  Број записа у бази: 14657
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Максима Горког бр.2, Панчево
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ии-5/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: аддико банка а.д. београд из београда
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште
  Опис предмета продаје: њива
  Процењена вредност предмета продаје: 4836983,71
  Почетна цена предмета продаје: 3385888,60


  Оглас поставио: Сандра Кутлача
  Датум и време постављања: 2018-08-15 14:56:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Максима Горког бр. 2
  Е-маил адреса: sandrakutlaca@yahoo.com
  Контакт телефон: 0692311073
  ПИБ: 108590492
  Матични број: 63558613

  Број записа у бази: 14656
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Максима Горког бр.2, Панчево
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ии-2/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: аддико банка а.д. београд из београда
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: објекат са земљиштем
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и помоћна зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1652844,20
  Почетна цена предмета продаје: 1156990,94


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-15 14:42:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14655
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1298/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д., Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Teletech” 51 Kауч Сто и четири столице Двосед Веш машина “Gorenje” WA 500 Ел. Шпоре
  Опис предмета продаје: Телевизор “Teletech” 51 Kауч Сто и четири столице Двосед Веш машина “Gorenje” WA 500 Ел. Шпорет “МBS arturmartn” Мали сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 5000,00 8000,00 4000,00 6000,00 9000,00 9000,00 1500,00
  Почетна цена предмета продаје: 3500,00 5600,00 2800,00 4200,00 6300,00 6300,00 1050,00


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-08-15 14:22:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 14654
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.Ив.506/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.471/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: STEFI-KOMERC DOO VRANJE, Врање, ул. Косовска бр. 130д, МБ 06854834, ПИБ 100547808
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 135 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: више врста мушке, женске и дечије обуће, различитих модела и бројева, монитор АЦЕР, 2 мања огледала, пулт, полица за обућу, црвена лакована ташна, 4 табуреа, калуп за обућу, течни ималин, спреј за заштиту обуће, креме
  Процењена вредност предмета продаје: Од 60 динара до 13.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Од 42,00 динара до 9.660,00 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-08-15 14:03:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 14653
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-77/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: БАШТЕНСКА ГАРНИТУРА
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-15 13:37:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14652
  Датум продаје: 2018-09-17
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А537/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Одс "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о Београд, огранак "Електродистрибуција Зајечар", Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Samsung” 51cm Два кауча Сто и три столице Мини електрични шпорет Телевизор “Fuego” 72cm
  Опис предмета продаје: Телевизор “Samsung” 51cm Два кауча Сто и три столице Мини електрични шпорет Телевизор “Fuego” 72cm Усисивач “Simens”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 9.000,00 3.000,00 4.000,00 7.000,00 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2500,00 4500,00 1500,00 2000,00 3500,00 1000,00


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-08-15 13:29:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 14651
  Датум продаје: 2018-09-12
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: 5.Ии.517/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. - Пом. 587/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Матовић Милан
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: цивилна деоба
  Опис предмета продаје: аутомобил застава 101, трактор, тракторска приколица
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-08-15 13:23:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 14650
  Датум продаје: 2018-09-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-3915/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-909/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бојан Игић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Удели извршног дужника у привредном друштву
  Опис предмета продаје: 5% удела извршног дужника Драгана Миленковића у привредном друштву "ŠPEDITERSKO TRANSPORTNO PREDUZEĆE TABTRANS DOO NIŠ“
  Процењена вредност предмета продаје: 359.250,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 251.475,00


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-08-15 13:21:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 14649
  Датум продаје: 2018-09-12
  Време продаје: 11:30 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: 5.Ии.517/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. - Пом. 587/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Матовић Милан
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више предмета продај
  Назив предмета продаје/наслов продаје: цивилна деоба
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 3.600.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-15 12:55:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14648
  Датум продаје: 2018-09-17
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А525-16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "ПАРКИНГ СЕРВИС" Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Neo” tv 2151crt Фрижидер “Exelence” Ел. шпорет Кауч Мали сточић Бојлер “Termorad 80 l” О
  Опис предмета продаје: Телевизор “Neo” tv 2151crt Фрижидер “Exelence” Ел. шпорет Кауч Мали сточић Бојлер “Termorad 80 l” Орман двокрилни
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 7.000,00 8.000,00 6.000,00 1.500,00 7.000,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2500,00 3500,00 4000,00 3000,00 750,00 3500,00 1500,00


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2018-08-15 12:10:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 14647
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Свилајнац, ул. Краља Петра Првог бр. 133
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 369/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 59/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИП ТИМО ДОО ЋУПРИЈА
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: - УГАЉ КОМАД (НЕПРАН
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - УГАЉ КОМАД (НЕПРАНИ) РМУ „ШТАВАЉ“ - СЈЕНИЦА, у количини од 200 (двеста) тона по цени од 8.500,00
  Опис предмета продаје: - УГАЉ КОМАД (НЕПРАНИ) РМУ „ШТАВАЉ“ - СЈЕНИЦА, у количини од 200 (двеста) тона по цени од 8.500,00 динара по тони, - УГАЉ КОЦКА (ПРАНА) РМУ „ШТАВАЉ“ - СЈЕНИЦА, у количини од 150 (сто педесет) тона по цени од 10.000,00 динара по тони, - УГАЉ ОРАХ 6/30 (НЕПРАНИ) РКУ „ИБАРСКИ РУДНИЦИ“ - БАЉЕВАЦ НА ИБРУ, у количини од 250 (двеста педесет) тона по цени од 7.000,00 динара по тони, - УГАЉ КОТЛОВСКИ 0,5-10 (30) РКУ „ИБАРСКИ РУДНИЦИ“ - БАЉЕВАЦ НА ИБРУ, у количини од 250 (двеста педесет) тон
  Процењена вредност предмета продаје: - УГАЉ КОМАД (НЕПРАНИ) РМУ „ШТАВАЉ“ - СЈЕНИЦА, у количини од 200 (двеста) тона по цени од 8.500,00 динара по тони, - УГАЉ КОЦКА (ПРАНА) РМУ „ШТАВАЉ“ - СЈЕНИЦА, у количини од 150 (сто педесет) тона по цени од 10.000,00 динара по тони, - УГАЉ ОРАХ 6/30 (НЕПРАНИ) РКУ „ИБАРСКИ РУДНИЦИ“ - БАЉЕВАЦ
  Почетна цена предмета продаје: На другом јавном надметању почетна цена износи 50% од процењене вредности појединачно одређене ствари.


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2018-08-15 11:07:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 14646
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 11:00 h
  Место продаје: Стамбено насеље Матије Хуђи бр. 97/4, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И-157/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-300/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА - ГРАД БЕОГРАД, Београд, ул. Мишка Крањца бр. 12, МБ 07450168, ПИБ 100172514
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и техника
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке “GRUNDING” XS 70 MEGA LINE, тамно сиве боје ; 2. Полица за телевизор – дрво, браон боје; 3. Витрина – дрво, боја браон-црвена; 4. Мали сточић за дневни боравак – беле боје, иверица; 5. Регал - браон беж боје, иверица; 6. Клуб сточић , стакло; 7. Клима уређај марке “ SAMSUNG ”; 8. Комплет два кауча и две фотеље, мебл-дрво; 9. Сто и четири столице, дрво-мебл
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 7.000,00 динара; 2. 10.000,00 динара; 3. 20.000,00 динара; 4. 5.000,00 динара; 5. 15.000,00 динара; 6. 10.000,00 динара; 7. 10.000,00 динара; 8. 25.000,00 динара; 9. 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. 4.900,00 динара; 2. 7.000,00 динара; 3. 14.000,00 динара; 4. 3.500,00 динара; 5. 10.500,00 динара; 6. 7.000,00 динара; 7. 7.000,00 динара; 8. 17.500.00 динара; 9. 10.500.00 динара;


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-08-15 11:02:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 14645
  Датум продаје: 2018-09-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: 39 ИИв бр.177/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 334/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-08-15 10:56:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 14644
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 3865/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИА 115/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Мирослав Ђурчок, Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ауто
  Опис предмета продаје: ауто
  Процењена вредност предмета продаје: од 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 105.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767