ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1396 активних, од укупно 5859 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-09-21 14:50:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 6533
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: 35 ИИ бр.175/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.142/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Павловић, Краљево, ул. Чика Љубина 4а
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 27.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 19.250,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-09-21 14:48:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 6532
  Датум продаје: 2017-09-22
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Лазе Костића 2, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: и.ив 612-2016
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 173-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РОТОР ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ, НОВИ САД
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 441 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: супстрат 10л-43 ком., супстрат 5л-136 ком., јелке-19 ком., тује-25 ком., храст, шимшир-4 ком., бамбу
  Опис предмета продаје: супстрат 10л-43 ком., супстрат 5л-136 ком., јелке-19 ком., тује-25 ком., храст, шимшир-4 ком., бамбус-2 ком., саксије са цвећем-211 ком.
  Процењена цена предмета продаје: супстрат 10л-43 ком.-260,00 дин. по ком., супстрат 5л-136 ком-150,00 дин. по ком., јелке-19 ком.-1000,00 дин. по ком, тује-25 ком.-500,00 дин. по ком, храст-1.000,00 дин., шимшир-4 ком-600,00 дин. по ком., бамбус-2 ком.-600,00 дин. по ком, саксије са цвећем-211 ком.-100,00 дин. по ком
  Почетна цена предмета продаје: супстрат 10л-43 ком.-182,00 дин. по ком., супстрат 5л-136 ком-105,00 дин. по ком., јелке-19 ком.-700,00 дин. по ком, тује-25 ком.-350,00 дин. по ком, храст-700,00 дин., шимшир-4 ком-420,00 дин. по ком., бамбус-2 ком.-420,00 дин. по ком, саксије са цвећем-211 ком.-70,00 дин. по ком


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2017-09-21 14:23:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 6531
  Датум продаје: 2017-10-17
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог бр. 8А/1, 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И.5566/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.530/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанка Србија а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 станова
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: 1. стан површине 43,70 м2, 2. стан површине 41,44 м2, 3. стан површине 27,77 м2, 4. стан површине 22,09 м2, 5. стан површине 67,39 м2.
  Процењена цена предмета продаје: 12.404.795,17 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.442.877,10 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2017-09-21 14:11:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 6530
  Датум продаје: 2017-10-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Ул. Петра Драпшина бр. 1
  Пословни број судског предмета: Ии. 358/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 159/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Весна Петковић и Јован Рајчевић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило марке RANGE ROVER и путничко возило марке FORD MONDEO
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке RANGE ROVER, типа LAND ROVER 4.2, регистарске ознаке SU061-AJ, године производње 2006. и путничко возило марке FORD MONDEO типа TURNIR 2.0, регистарске ознаке SU085-ĆU, године производње 1998.
  Процењена цена предмета продаје: 1.320.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 924.000,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2017-09-21 14:05:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 6529
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, Битољска бр.2
  Пословни број судског предмета: И.И.211/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.2241/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Де Мајо
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стамбено пословна зграда
  Опис предмета продаје: Стамбено пословна зграда, пословни простор и два трособна стана
  Процењена цена предмета продаје: 12.071.203,60динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.449.842,52динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-21 13:56:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6528
  Датум продаје: 2017-10-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.нт 44/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.нт 44/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-21 13:53:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6527
  Датум продаје: 2017-10-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 61/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 61/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лозница Развој из Лознице
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-09-21 13:22:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 6526
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и.88-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Рајко Жарковић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 8.644.759,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.051.331,44 динара


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2017-09-21 13:18:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 6525
  Датум продаје: 2017-10-12
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд - Бежанијска коса.
  Пословни број судског предмета: 5-Ии 1736/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 13/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МТС БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Објекти и земљиште
  Опис предмета продаје: Продају је идеални делови 2 стамбена и 2 помоћна објекта, и идеални делови на 6 парцела - пољопривредно земљиште у Звечкој - Обрановац.
  Процењена цена предмета продаје: 4.133.385,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.893.369,85 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-09-21 12:52:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 6524
  Датум продаје: 2017-10-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-127/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 36/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRAEUS BANK Акционарско Друштво Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: LCD Телевизор, марке-VOX, 32” црне боје, Кухиња(висећи делови), двокрилна, зелене боје, иверица, Кухиња(судопера са радним столом), зелене боје, иверица, LAPTOP марке-е, неисправан, црне боје, LAPTOP марке-TOSHIBA, неисправан, сиво-црне боје, DVD марке-PHILIPS Клуб сто, црне боје, Музичка линија марке-SAMSUNG, TA пећ, неисправна,Замрзивач марке-GORENJE, 400 l, непозната година производње Мотор марке- TOMOS A35 S, аутоматик Култиватор IMT 506 са приколицом, непозната година производње
  Процењена цена предмета продаје: 129.100,00
  Почетна цена предмета продаје: 90.370,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-09-21 12:45:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 6523
  Датум продаје: 2017-10-20
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Нови Сад, Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 7844-1533/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 3629/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв, мини линија
  Процењена цена предмета продаје: од 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2017-09-21 12:42:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 013334127
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 6522
  Датум продаје: 2017-10-17
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, ул.Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: И.Ив.141/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.416/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка А.Д. Београд, 11000 БЕОГРАД, ул. Светог Саве бр. 14
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја усменим јавним надметањем
  Опис предмета продаје: пољопривредна приколица "Младост", сејалица "ОЛТ", елеватор 9метара, црвене боје
  Процењена цена предмета продаје: 620.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности сваке пописане покретне ствари засебно


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2017-09-21 12:15:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Краља Стефана Првовенчаног бр. 6
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 6521
  Датум продаје: 2017-10-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Краља Стефана Првовенчаног 6
  Пословни број судског предмета: ИИв-75/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-А91/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Negoslav Stojmenović PR trgovina na veliko i malo Vlada i Mica Nozrina
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Преса за тврдо балирање сена, произвођач „INTERNACIONAL“ тип 430, половна Растурач за сено, непознати произвођач, полован Трактор „IMT 539“ , без кабине , полован, Млин за кукуруз, непознати произвођач, полован Тањирача, проивођач „OLD“
  Процењена цена предмета продаје: 190.000,00 динара, 66.000,00 динара, 300.000,00 динара, 25.000,00 динара, 65.000,00 динара;
  Почетна цена предмета продаје: 133.000 динара, 46.200,00 динара, 210.000,00 динара, 17.500,00 динара, 45.500,00 динара;


  Оглас поставио: Бранислав Петровић
  Датум и време постављања: 2017-09-21 12:13:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, булевар Михајла Пупина 165 А/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653344842
  ПИБ: 108217142
  Матични број: 63265756

  Број записа у бази: 6520
  Датум продаје: 2017-10-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина 165А/2, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-11873/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 79/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Канцеларијски намештај ( сто, сточићи, столице, клима уређаји, штампачи, рачунар...)
  Процењена цена предмета продаје: 148.100,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-09-21 12:13:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 6519
  Датум продаје: 2017-10-20
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Нови Сад, Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 7905-677/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 5473/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв,писаћи сто, плински шпорет....
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-09-21 11:47:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 6518
  Датум продаје: 2017-10-20
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Нови Сад, Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 7905-673/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 5469/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-09-21 11:37:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6517
  Датум продаје: 2017-10-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 ИИв 266/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв А505/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: ЗАСТАВА тип 101
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Вуловић
  Датум и време постављања: 2017-09-21 11:28:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Мосорска 3а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vulovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691906261
  ПИБ: 108017366
  Матични број: 63141941

  Број записа у бази: 6516
  Датум продаје: 2017-11-10
  Време продаје: 8:30
  Место продаје: ул Јурија Гагарина бр. 177, Београд
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-1351/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 783/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: више покретних ствари
  Опис предмета продаје: Конференцијски сто - браон, 6 конференцијских столица – браон, Слика Ратко Митровић држи говор, Слика капије Београда,Слика Ратко Митровић портрет, Канцеларијски сто – бели, Две канцеларијске столице – црне
  Процењена цена предмета продаје: Конференцијски сто - браон 35.000,00 динара , 6 конференцијских столица – браон 18.600,00 динара , Слика Ратко Митровић држи говор 200.000,00 динара, Слика капије Београда 50.000,00 динара , Слика Ратко Митровић портрет 200.000,00 динара, Канцеларијски сто – бели 10.000,00 динара, Две канцеларијск
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-09-21 11:21:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 6514
  Датум продаје: 2017-10-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И. Ив-172/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 30-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Идеа доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: • Моторно возило марке Пежо „307“ регистарских ознака SU 057-PD, година производње 2002., бр шасије VF33ERHSB82470219, бр. мотора PSARHS10DYLX4035588, највеће дозвољене масе 1950, масе 1434, радне запремине мотора 1997, снаге мотора 79, чија регистрација важи до 14.04.2017. године
  Процењена цена предмета продаје: 350.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-09-21 11:15:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 6512
  Датум продаје: 2017-10-19
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Нови Сад, Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 7905-1229/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 6025/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв,шиваћа машина
  Процењена цена предмета продаје: од 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.200,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767