ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 10:26:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 16331
  Датум продаје: 2018-11-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 84/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 145/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 945.483,20 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 661.838,24 ДИНАРА


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 09:53:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 16330
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИ-444/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-310/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ, ГАРНТНИ ФОНД, Београд, ул. Трешњиног Цвета 1Г бр. 5Б/2, МБ 7008724, ПИБ 101727995
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор“Samsung” 51 Сто и четири столице Кауч Volkswagen T2, теретно, ‘81 годиште, BO027WK Oрман М
  Опис предмета продаје: Телевизор“Samsung” 51 Сто и четири столице Кауч Volkswagen T2, теретно, ‘81 годиште, BO027WK Oрман Мобилни телефoн “Nokia N70” Десктоп рачунар “Pentuim 4”са монитором “Acer” 17
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара 4.000,00 динара 6.000,00 динара 60.000,00 динара 3.000,00 динара 1.000,00 динара 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара 2.800,00 динара 4.200,00 динара 42.000,00 динара 2.100,00 динара 700,00 динара 2.800,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 09:49:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 16329
  Датум продаје: 2018-11-15
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИв-67/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-99/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "RAIFFEISEN BANKA" АД БЕОГРАД, Београд, ул. ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА бр. 16, МБ 17335600, ПИБ 100000299
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 8. ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор lcd “Quadro” ‘32 Замрзивач “Zanusi” 310 Кауч “Matis” Усисивач “Bosh” Фрижидер “Gorenje” 18
  Опис предмета продаје: Телевизор lcd “Quadro” ‘32 Замрзивач “Zanusi” 310 Кауч “Matis” Усисивач “Bosh” Фрижидер “Gorenje” 180l DVD “Vox” Музички стуб Полица за дневни боравак
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара 9.000,00 динара 8.000,00 динара 2.000,00 динара 7.000,00 динара 1.500,00 динара 3.000,00 динара 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00, 4.500,00, 4.000,00, 1.000,00, 3.500,00, 750,00, 1.5000,00, 5.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 09:40:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 16328
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 11:15
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИ-35/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-132/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Societe Generale Banka Srbija a.d.Beograd, Београд, ул. БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА бр. 50А/Б, МБ 07552335, ПИБ 100000303
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 9.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Vox” 56 cm crt Сто и четири столице Кауч Фрижидер “Obodin” DVD “Shokwave” Кухиња комплет
  Опис предмета продаје: Телевизор “Vox” 56 cm crt Сто и четири столице Кауч Фрижидер “Obodin” DVD “Shokwave” Кухиња комплет са висећим елементима, 4 метра, иверица Мобилни телефон “Nokia C5” Музички стуб “Levis” Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара 4.000,00 динара 7.000,00 динара 5.000,00 динара 1.000,00 динара 15.000,00 динара 1.500,00 динара 2.000,00 динара 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00, 2.000,00, 3.500,00, 2.500,00, 500,00, 7.500,00,750,00, 1000,00, 1.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 09:27:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 16327
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИ-374/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-288/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "AIK BANKA" А.Д. БЕОГРАД, Београд - Нови Београд, ул. БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА бр. 115Ђ, МБ 06876366, ПИБ 100618836
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двокрилни орман Шпорет “Smederevac” Кауч Кварцна грејалица Веш машина “Samsung” Ecobubble wf 1704
  Опис предмета продаје: Двокрилни орман Шпорет “Smederevac” Кауч Кварцна грејалица Веш машина “Samsung” Ecobubble wf 1704 Телевизор “Grundig” 72cm Кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 динара 10.000,00 динара 6.000,00 динара 1.000,00 динара 12.000,00 динара 7.000,00 динара 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00, 5.000,00, 3.000,00, 500,00, 6.000,00, 3.500,00, 3.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 09:20:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 16326
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: И Ив-27/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-10/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТАНА МИХАЈЛОВИЋ ПР СТАНА МИХАЈЛОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТР МИХАЈЛОВИЋ ДОЊА МУТНИЦА, Доња Мутница, МБ 61345965, ПИБ 101098293
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Teletes” Телевизор “Vox” Ел. Шпорет “Obodin” Замрзивач “Obodin” 410
  Опис предмета продаје: Телевизор “Teletes” Телевизор “Vox” Ел. Шпорет “Obodin” Замрзивач “Obodin” 410
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара 5.000,00 динара 3.000,00 динара 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00, 2.00,00, 1.500,00, 1.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 09:14:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 16325
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИв-60/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-32/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О. БЕОГРАД ГФ ЗАЈЕЧАР, Београд, ул. МАКЕДОНСКА бр. 4, МБ 07046898, ПИБ 100001958
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Цистерна метална Отпадно гвожђе 1000кг Машина за млевење хлеба Замрзивач 410л Боца за CO2
  Опис предмета продаје: Цистерна метална Отпадно гвожђе 1000кг Машина за млевење хлеба Замрзивач 410л Боца за CO2
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 динара 10.000,00 динара 2.000,00 динара 5.000,00 динара 2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.100,00 динара 7.000,00 динара 1.400,00 динара 3.500,00 динара 1.400,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-10-16 09:13:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 16324
  Датум продаје: 2018-11-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у Краљеву у ул. Ускочка бр. 5.
  Пословни број судског предмета: И.И 682/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 240/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ п.у.
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Покретне ствари у оквиру једног домаћинства...
  Процењена вредност предмета продаје: 34.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 23.800,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 09:10:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 16323
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИ-260/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-149/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: REPUBLIKA SRBIJA-BUDZET, Београд, МБ 7017715, ПИБ 100279223, кога заступа Државни правобранилац, ОДЕЉЕЊЕ ЗАЈЕЧАР
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто и три столице Кауч DVD “Strong” Орман Електрични шпорет “Artur Martin”
  Опис предмета продаје: Сто и три столице Кауч DVD “Strong” Орман Електрични шпорет “Artur Martin”
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 динара 6.000,00 динара 1.000,00 динара 5.000,00 динара 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.000,00 динара 3.000,00 динара 500,00 динара 2.500,00 динара 3.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 09:05:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 16322
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИв-96/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-63/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Societe Generale Banka Srbija a.d.Beograd, Београд, ул. БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА бр. 50А/Б, МБ 07552335, ПИБ 100000303
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 8.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Fuego” 72cm Кауч Сто и две столице Витрина Замрзивач “Gorenje” 410l Телевизор”Beko” 51cm
  Опис предмета продаје: Телевизор “Fuego” 72cm Кауч Сто и две столице Витрина Замрзивач “Gorenje” 410l Телевизор”Beko” 51cm Мали сточић Орман са чивилуком
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00 динара 6.000,00 динара 4.000,00 динара 5.000,00 динара 8.000,00 динара 4.000,00 динара 1.500,00 динара 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара 3.000,00 динара 2.000,00 динара 2.500,00 динара 4.000,00 динара 2.000,00 динара 750,00 динара 2.500,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-10-16 08:51:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 16321
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 348/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 793/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Димић Синиша из Крагујевца
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: "IMT" 558, регистарских ознака PA AAF-28, није регистрован
  Процењена вредност предмета продаје: 380.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 260.600,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 07:48:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 16320
  Датум продаје: 2018-11-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 3. Ии. 6/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.8/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стамбени објекат са окућницом у Милешеву, Општина Бечеј
  Опис предмета продаје: 1. породична стамбена зграда број 1 заједно са земљиштем под зградом-објектом површине 01а 20м2 2. помоћна зграда број 2 заједно са земљиштем под зградом-објектом површине 28м2 3. помоћна зграда број 3 заједно са земљиштем под зградом-објектом површине 19м2 4. помоћна зграда број 4 заједно са земљиштем под зградом-објектом површине 14м2 5. помоћна зграда број 5 заједно са земљиштем под зградом-објектом површине 48м2 6. земљиште уз зграду-објекат површине 05а 00м2 и 7. њива 1. класе површине 07а
  Процењена вредност предмета продаје: 900.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 630.000,00


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-10-15 23:19:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 16319
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Суботица, Пушкинов трг бр.5, ул.3, сп.1, ст. 15
  Пословни број судског предмета: И Ив.520/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.245/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BARENTZ DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC)
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 15:50:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 16318
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 1.Ив.1136/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 311/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НИШКА ПИВАРА ДОО НИШ
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаје се комби - непосредна погодба
  Опис предмета продаје: Комби Фиат Дукато теретни, без акумулатора, са неисправним квачилом
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00 дин


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 15:47:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 16317
  Датум продаје: 2018-11-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-6850/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А1023/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаје се породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда на кп.бр. 401/1, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта, земљиште под зградом-објектом површине 60 м2, земљиште уз зграду-објекат површине 5 ари и воћњак 1. класе површине 24 м2, све укупно 5,84 ари, својина приватна са уделом 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: 1.357.034,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 949.923,80 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 15:46:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 16316
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларије извршитеља Марка Николића из Пожаревца у Стари корзо 36, трећи спрат, у Пожаревцу
  Пословни број судског предмета: ИИв 72/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 86/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Авала Ад Пожарецац
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Шанк угаони са витрином и судопером бордо сиве боје 2. три барске столице 3. Апарат за кафу - каф
  Опис предмета продаје: Шанк угаони са витрином и судопером бордо сиве боје 2. три барске столице 3. Апарат за кафу - кафемат марке „LACIMBALI
  Процењена вредност предмета продаје: 82.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 57.820,00


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 15:42:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 16315
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-2188/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 708/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Триглав осигурање адо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Фотеља црне боје од еко коже са белим детаљима, телевизор Фокс 81 цм, лап-топ Тошиба, комода са четири фиоке Форма идеале и друго
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 дин, 20.000,00 дин, 10.000,00 дин, 8.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00 дин, 10.000,00 дин, 5.000,00 дин, 4.000,00 дин


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 15:39:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 16314
  Датум продаје: 2018-11-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-ПОМ - 78/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 47.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 32.900,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 15:37:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 16313
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-4912/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 28/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 4М ДОО Лесковац
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Ормар са пет крила и две фиоке видно оштећен, сточић овални са стаклом, тв полица од иверице са стакленим делом, тепих крем боје са црвеним детаљима и друго
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 дин, 4.000,00 дин, 15.000,00 дин, 7.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00 дин, 2.800,00 дин, 10.500,00 дин, 4.900,00 дин


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 15:32:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 16312
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-4921/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 2405/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МЗ Славујевце
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се кућни апарати
  Опис предмета продаје: машина за судове, веш машина
  Процењена вредност предмета продаје: 38.000,00 дин, 20.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 19.000,00 дин, 10.000,00 дин


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767