ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2018-04-19 14:18:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 11619
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: ФУТОШКА 1А, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: И И 5633/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И И 15/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ХИП-АЗОТАРА ДОО, ПАНЧЕВО
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, површине 62 м2 у улици Петефи Шандора бр. 66
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, површине 62 м2 на кат. парцели 5508, број њтаже ПР 1. објекат преузет из земљишне књиге, земљиште под зградом-објектом, градско грађевинско земљиште, улици Петефи Шандора бр. 66уписано у лист непокретности 3699. К.О. Нови Сад 2
  Процењена цена предмета продаје: 5.885.792,12 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.531.475,27 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 14:18:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 11618
  Датум продаје: 2018-05-07
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-250/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 132/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Крајналић комуникације ДОО Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Двобразни плуг-Лесковац, непозната година производње Дрљача трокрилна, непозната година производње Подривач са 6 мотичица, непозната година производње
  Процењена цена предмета продаје: 50.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 14:12:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11617
  Датум продаје: 2018-05-24
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: ИИ 272/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 307/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТОПИЋ ЈЕЛЕНА из Мачванске Митровице
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда са помоћним зградама саграђена на катастарској парцели број 287 К.О. Мачва
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда са помоћним зградама саграђена на катастарској парцели број 287 К.О. Мачванска Митровица
  Процењена цена предмета продаје: 3.000.580,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.100.406,00 динара


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 14:08:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 11616
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, Жарка Зрењанина бр. 11
  Пословни број судског предмета: 1 Ии-454/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.71/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Елена Ђукановић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Катастарска парцела број 76 КО Селеуш, површине 8а 06м2, грађевинско земљиште, са преостала два спољ
  Опис предмета продаје: Катастарска парцела број 76 КО Селеуш, површине 8а 06м2, грађевинско земљиште, са преостала два спољна зида раније постојеће породичне стамбене зграде; Катастраска парцела број 77 КО Селеуш, површине 2а 81м2, њива 5.класе, грађевинско земљиште; Кастраска парцела број 103 КО Селеуш, површине 15а 68м2, њива 5. класе, пољопривредно земљиште;
  Процењена цена предмета продаје: 138.545,29 рсд; 48.301,77 рсд; 191.457,34 рсд;
  Почетна цена предмета продаје: 96.981,70 рсд; 33.811,24 рсд; 134.020,14 рсд;


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 13:58:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 11615
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 224/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 224/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 13:35:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 11612
  Датум продаје: 2018-05-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 58/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 395/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПИМИТ ДОО СОМБОР
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: алат
  Опис предмета продаје: алат
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 динара, 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00 динара, 17.500,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 13:05:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 11610
  Датум продаје: 2018-05-15
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Ии 172/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 172/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РТР "Албатрос ММ" Шид
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 12:57:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 11609
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 360/16
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 360/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод Шабац"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 12:57:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 11608
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 2И.И.283/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.А299/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стојановић Мирослав из Зајечара
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: тв самсунг, регал браон боје од дрвета, кожна гарнитура, црни двосед-2ком, плазма тв самсунг, кух.гарнитура бела 4м са висећим деловима, електрични шпорет exqisit
  Процењена цена предмета продаје: 98.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 68.600,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 12:54:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 11607
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 253/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 253/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари Град"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 12:28:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 11604
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-9776/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-5021/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Бајатовић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Земљиште уз зграду и објекат - градско грађевинско земљиште које се налази у Нишу, улица Цвијићева бр. 7., површине 294 m2, катастарска парцела бр. 87., уписан у листу непокретности бр. 9139 К.О. Ниш - Ћеле Кула
  Процењена цена предмета продаје: 4.692.548,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.284.783,60


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 12:22:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 11603
  Датум продаје: 2018-05-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 793/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 762/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАИФФЕИСЕН БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: једнособан стан
  Опис предмета продаје: једнособам стан
  Процењена цена предмета продаје: 1.071.293,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 749.905,38 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 12:21:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 11602
  Датум продаје: 2018-05-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 468/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 12:11:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11601
  Датум продаје: 2018-05-22
  Време продаје: 11
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: ИИ 217/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 367/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАРКОВИЋ СЛАВОЉУБ из Салаша Ноћајског
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела са објекти
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 1013 КО Салаш Ноћајски са 3 објекта
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 1013 КО Салаш Ноћајски са 3 објекта
  Процењена цена предмета продаје: 2.253.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.577.380,00 динара


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 12:10:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 11600
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара 9
  Пословни број судског предмета: ИИ766/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ92/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РКМАН МИЛОШ
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда 1, земљиште под зградом објектом површине 1а39м2,земљиште уз зграду објекат 5а60м2
  Процењена цена предмета продаје: 3.355.065,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.348.545,50


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 12:07:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 11599
  Датум продаје: 2018-05-05
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1310/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Хигијена Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-04-19 12:03:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 11598
  Датум продаје: 2018-05-15
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 3276/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 497/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв, веш машина....
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 11:59:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 11597
  Датум продаје: 2018-05-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 4/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РГ "ЕЧКА" АД
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 11:37:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 11596
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 662/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 11:32:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 11595
  Датум продаје: 2018-05-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-2518/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1446/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије, Гарантни фонд Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Трпезаријска гарнитура из 3 дела, непозната година производње Електрични шпорет, беле боје , непозната година производње Комплет кухиња са судопером, пуно дрво, непозната година производње Компјутер са монитором марке BENQ, AMD 2.8 GHZ, 2 GB RAM, AMD RADEON HD 6500 Series, непозната година производње Звучник 80 W, непозната година производње Радни сто, браон боје, непозната година производње ТА пећ, ELIND 3, сиве боје, непозната година производње
  Процењена цена предмета продаје: 69.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 48.300,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767