ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Никола Цветковић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 12:43:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пaшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 7462
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зајечар, ул. Николе Пашића 124
  Пословни број судског предмета: /
  Број предмета јавног извршитеља: 226-И.ИВК-А791/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE USLUGA, BOLJEVAC, Бољевац, ул. Тимочке буне 2, МБ 07183267, ПИБ 102130978
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари у домаћинству
  Опис предмета продаје: Тракторска сејалица Тракторска косачица Мешалица за малтер без мотора
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 12:40:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 7461
  Датум продаје: 2017-11-25
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: ИИ.461/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 580/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миленијум Осигурање АДО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: трпезаријска комода од дрвета, музички стуб HITACHI, DVD ROADSTAR, TV GORENJE,регал, веш машина EIDA
  Процењена цена предмета продаје: 70.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 49.000,00


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 12:11:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 7460
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.441/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, двд уређај, звучници, рачунар, клима уређај, телевизор, телевизор, телевизор, двд уређај,
  Опис предмета продаје: Телевизор мaрке „SAMSUNG“, ДВД уређај марке "SONY"; 3 звучника марке "SONY"; рачунар марке "BENQ"; клима уређај марке „PANASONIC“; телевизор марке "GRUNDIG"; телевизор мaрке „PHILIPS“; Телевизор мaрке „SONY“; ДВД уређај марке "PIONEER", музичка линија са два звучника марке „SONY“
  Процењена цена предмета продаје: 25.000,00 динара, 5.000,00 динара, 3.000,00 динара, 6.000,00 динара, 12.000,00 динара, 6.000,00 динара, 6.000,00 динара,15.000,00 динара, 6.000,00 динара, 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 динара, 3.500,00 динара, 2.100,00 динара, 4.200,00 динара, 8.400,00 динара, 4.200,00 динара, 4.200,00 динара, 10.500,00 динара, 4.200,00 динара, 3.500,00 динара,


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 11:29:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 7459
  Датум продаје: 2017-11-16
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.119/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.60/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Unicredit Bank Srbija DOO Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плакар трокрилни, tv vivax
  Процењена цена предмета продаје: 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-11-18 13:05:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 7458
  Датум продаје: 2017-12-18
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.90/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.75/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО Пера Турс Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv jvc,tv fuego, комода са фиокама
  Процењена цена предмета продаје: 22.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-11-18 13:01:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 7457
  Датум продаје: 2017-12-18
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.86/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.78/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО Пера Турс Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина zannusi, tv vox, плакар двокрилни
  Процењена цена предмета продаје: 27.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 11:20:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 7456
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.536/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина горење, веш машина алтус, регал беле боје
  Процењена цена предмета продаје: 26.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 18.200,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 11:19:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 7455
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-870/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"NEO" 38cm, Веш машина "EIDA" , Телевизор "VOX" 55cm, Замрзивач"PRIVILEG" 180л
  Опис предмета продаје: Телевизор"NEO" 38cm, Веш машина "EIDA" , Телевизор "VOX" 55cm, Замрзивач"PRIVILEG" 180л
  Процењена цена предмета продаје: 3.000,00 , 5.000.00 , 5.000,00 , 7.000,00 ,
  Почетна цена предмета продаје: 2,100.00 , 3,500.00 , 3,500.00 ,4,900.00 ,


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 11:19:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 7454
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.536/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина горење, веш машина алтус, регал беле боје
  Процењена цена предмета продаје: 26.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 18.200,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-11-20 12:59:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 7453
  Датум продаје: 2017-12-20
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.217/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.279/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Богдановић Живојин из Рготине
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv goldstar, tv blaukpunkt, монитор lifetec, плакар за тв
  Процењена цена предмета продаје: 19.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-11-18 11:04:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 7452
  Датум продаје: 2017-12-13
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.1300/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.А298/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: кп.1403-њива 4.класе, кп.1343-њива 4.класекп.1449-шума 4 класе, кп.348-њива 5.класе, кп.351-њива 6 класе, кп.2053-шума 3.класе,кп.2054-шума 3.класе, кп.2062-њива 3 класе, кп.2061- шума 4.класе
  Процењена цена предмета продаје: 1.563.342,00
  Почетна цена предмета продаје: 781.671,00


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 11:01:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 7451
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета: Ии.215/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.35/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аврамовић Милица и Аврамовић Марица
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: електрични шпорет, висећи делови у кухињи, ормар, телевизор, аутомобил
  Опис предмета продаје: електрични шпорет стари, марке "SLOBODA", као други у домаћинству; висећи делови у кухињи, беле боје; ормар, стари, браон боје; телевизор стари марке "GRUNDIG" ; аутомобил марке "ОPEL", црвене боје, регистарских ознака LO-044-UL, комерцијалне ознаке "КАDET 1.3"
  Процењена цена предмета продаје: 3.000,00 динара, 3.000,00 динара, 3.000,00 динара, 3.000,00 динара, 24.000,00 динара,
  Почетна цена предмета продаје: 2.100,00 динара, 2.100,00 динара, 2.100,00 динара, 2.100,00 динара, 16.800,00 динара,


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 10:41:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 7450
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 115/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 66/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Turbo gas doo za trgovinu na veliko i malo, export import i usluge Кикинда
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Путнички аутомобил марке "Ford" модел "Mondeo", запремине 1998 ccm, година производње 2005.
  Процењена цена предмета продаје: 350.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 245.000,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 10:38:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 7449
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИв 83/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 42/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ТВ, клима уређај и ДВД
  Процењена цена предмета продаје: 17.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 8.500,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 10:34:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 7448
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 26/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 11/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агенција за вођење спорова у поступку приватизације, Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке "Dacia", модел "Logan", црвене боје, година производње 2006., регистрован до 27.11.2015. год.
  Процењена цена предмета продаје: 140.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 98.000,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 10:13:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 7447
  Датум продаје: 2017-10-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-А831/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "НАПРЕДАК" Сокобања
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер "ELEKTROLX"1/1 ,Телевизор "NEO" 55 cm, Електрични шпорет "INTERNATIONAL"
  Опис предмета продаје: Фрижидер "ELEKTROLX"1/1 ,Телевизор "NEO" 55 cm, Електрични шпорет "INTERNATIONAL"
  Процењена цена предмета продаје: 5,000.00 , 5,000.00, 7,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 3,500.00 , 3,500.00 , 4,900.00


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 10:09:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 7446
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 10:30 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.246/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.225/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Маљен" д.о.о. Ваљево
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Шесет (6)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покретне ствари по кући ближе описане у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: укупна вредност 85.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 59.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 09:42:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 7445
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда Бечеј судаска јединица Нови Бечеј I-6 И-106/2017 од 24.04.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 196/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD, Нови Сад, ул. Браће Рибникар бр. 4-6, МБ 08277931, ПИБ 101697525
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: -Парцела бр. 1092/2 породична стамбена зграда-зграда бр. 1 Слободана Перића 49 земљиште под зградом-
  Опис предмета продаје: -Парцела бр. 1092/2 породична стамбена зграда-зграда бр. 1 Слободана Перића 49 земљиште под зградом-објектом површине 1а 22м2 , помоћна зграда-зграда бр. 2 Слободана Перића земљиште под зградом-објектом површине 34м2 , Слободана Перића земљиште уз зграду-објекат површине 1а 86м2 , укупно 3а 42м2 . -парцела бр. 1093/2 Слободана Перића њива 1. класе површине 7а 15м2 . -пацела бр. 17678 велики Рит њива 4. класе површине 1ха 70а 66м2 –пољопривредно земљиште -суседи на парцели Снежана Милетић Нови Бе
  Процењена цена предмета продаје: ...
  Почетна цена предмета продаје: ...


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 09:09:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 7443
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.192/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.83/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија - Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, музичка мини линија, бицикл, дрвени столови и столице
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 14:00:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 7442
  Датум продаје: 2017-12-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр. 2912/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А 1158/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија - Министарство финансија - Управа царине - Царинарница Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена цена предмета продаје: 92.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 46.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767