ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2017-12-21 14:55:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 8804
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.107/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 75.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 52.500,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2017-12-21 14:44:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 8802
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.294/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "1. Мај"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 44.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30.080,00


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2017-12-21 14:40:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 8801
  Датум продаје: 2018-01-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии.102/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.51/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OZZ NIZINE
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела број 3440 – њива 2. класе, површине 87а52м2,у улици Робанто дуж; њива 3. класе, површине 3xa77а78м2,у улици Робанто дуж; њива 5. класе, површине 81а51м2,у улици Робанто дуж;
  Процењена цена предмета продаје: 7.000.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 4.900.000,00 РСД


  Оглас поставио: Бранислав Петровић
  Датум и време постављања: 2017-12-21 14:39:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, булевар Михајла Пупина 165 А/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653344842
  ПИБ: 108217142
  Матични број: 63265756

  Број записа у бази: 8800
  Датум продаје: 2018-01-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина 165А/2, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 3-ИИ-414/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 58/14
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ратковић Никола
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај
  Опис предмета продаје: клуб сто, гардеробер, телевизор, трпезаријски сто, гарнитура за дневну собу.....
  Процењена цена предмета продаје: 109.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 60% од процењене вредности


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2017-12-21 14:36:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 8799
  Датум продаје: 2018-01-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии 317/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.165/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Finance Consulting доо
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парц.бр 146/2 – земљиште под зградом објектом, површине од 1а35м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда у улици Михаља Сервоа 74; земљиште уз зграду – објекат, површине 5а00м2, у улици Михаља Сервоа; воћњак 2. класе, површине 3а97м2, у улици Михаља Сервоа
  Процењена цена предмета продаје: 1.8000.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 1.260.000,00 РСД


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2017-12-21 14:24:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 8798
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Матије Хуђи бр. 97/4, Сремска Миторвица
  Пословни број судског предмета: И.И-310/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-226/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јанић Марко из Брестача
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1. ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у Лист непокретности бр.28 К.О Брестач, потес Криваја, парцела бр. 676-њива 2. класе, површине 44а 60м2 и ливада 3. класе, површине 3а 60м2, што чини укупну поврешину од 48а и 20м2, све пољопривредно земљиште.
  Процењена цена предмета продаје: 503.914,82 динара
  Почетна цена предмета продаје: 352.740,40 динара


  Оглас поставио: Светлана Манић
  Датум и време постављања: 2018-01-17 09:59:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Булевар Деспота Стефана 68ц
  Е-маил адреса: izvrsiteljsvetlanam@mts.rs
  Контакт телефон: 0641812390
  ПИБ: 107618992
  Матични број: 62870737

  Број записа у бази: 8797
  Датум продаје: 2018-02-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Београд, ул. Булевар деспота Стефана бр. 68ц
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 1343/16
  Број предмета јавног извршитеља: И И 14/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владимир Милошевић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 36 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари у предмету И И 14/17
  Опис предмета продаје: тросед, столови, фотеље и сл.
  Процењена цена предмета продаје: 194.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2017-12-21 13:20:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 8796
  Датум продаје: 2018-01-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Матије Хуђи бр. 97/4, Сремска Миторвица
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-84/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-227/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "АГРОНОМ" ЗА РАТАРСТВО, ВОЋАРСТВО, ВИНОГРАДАРСТВО, СТОЧАРСТВО, ПОПРАВКУ И ОДРЖАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ВОЗИЛА И ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО ШИД, Шид, ул. Цара Душана бр. 61, МБ 08584869, ПИБ 100928922
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2. ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно моторно и прикључно возило
  Опис предмета продаје: 1. Трактор марке “IMT”, тип 577, бр. шасије 40103735, бр. мотора 37261, година производње 1984., боја каросерије 74 црвенa, рег.ознака ŠID2997, трајна регистрација; 2. Приколица марке “IMT” (прикључак за трактор), тип 313, бр. шасије 301018424, година производње 1974., рег.ознака 75-14SM, боја каросерије 10 сива, трајна регистрација
  Процењена цена предмета продаје: 1. 650.000,00 динара; 2. 145.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. 455.000,00 динара; 2. 101.500,00 динара


  Оглас поставио: Љиљана Живковић
  Датум и време постављања: 2017-12-21 12:53:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Господара Вучића 189, 2 sprat
  Е-маил адреса: ljiljana.zivkovicizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0645435082
  ПИБ: 108160394
  Матични број: 63258997

  Број записа у бази: 8794
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Господара Вучића бр. 189/4
  Пословни број судског предмета: ИИ-65/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 287/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HALKBANK akcionarsko društvo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан - Дуплекс (поткровље+галерија)
  Опис предмета продаје: Стан бр. А-21 (дуплекс), у стамбеној згради Пк+Гал. зграде у ул. Саве Коваћевића бр. 76 у Младеновцу, површине 56,24+65,64= 121,88 м2 на кат.парцели број 1830/2 КО Село Младеновац описан у А листу ЗКУЛ 2696 Е-И КО Село Младеновац, сада описан у Листу непокретности бр. 4008 КО Младеновац Варош као: - Стан бр. 21 у поткровљу, Стан-поткровље 56м2, галерија 66м2, укупне корисне површине 122 м2, у стамбеној згради за колективно становање у улици Михаила Миловановића бр. 76, на кат. Парцели 1532/1
  Процењена цена предмета продаје: 6.103.203,47 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.272.242,43 динара


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2018-01-19 10:20:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 8793
  Датум продаје: 2018-02-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Матије Хуђи бр. 97/4, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И-56/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-116/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранислав Јанковић и Миодраг Јанковић, обојица из Новог Сада
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке “HONDA”, рег. ознака ŠI-013DR, број мотора JHLRD1850YC221345, масе 1380, запремине 1997, снаге 108, боја 7м сива метализирана, године производње 2000.
  Процењена цена предмета продаје: 420.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 дин.


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2017-12-21 12:36:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 8792
  Датум продаје: 2018-01-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 532/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЕБОЈШЕ ЈОВАНОВИЋА из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности – и то стана површине 54,60 м2, у Београду
  Опис предмета продаје: стана површине 54,60 м2, у ул. Ивана Сарића бр. 11 у Београду, који се налази у ванкњижној својини извршног дужника у укупном износу од 6.776.000,00 динара КАО УСЕЉИВО
  Процењена цена предмета продаје: 6.776.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.065.600,00


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2018-01-16 15:01:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 8790
  Датум продаје: 2018-02-14
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: КАНЦЕЛАРИЈА ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА СЛОБОДАНА ЖИВАНОВА, НОВИ САД, УЛ. ФУТОШКА 1 А
  Пословни број судског предмета: ИИВ 91/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 95/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАРФИН БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА ДВЕ ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И ЊИВА 1.КЛАСЕ
  Опис предмета продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА ПАРЦЕЛА 1997 БРОЈ ЗГРАДЕ 1 УЛИЦА БРАНКА КОЗАРЕВА 22 ПОВРШИНЕ 1А 11 М2 ПРИВАТНА СВОЈИНА 1/2 УДЕЛА ПОМОЋНА ЗГРАДА БРОЈ 2 ПАРЦЕЛА 1997 УЛИЦА БРАНКА КОЗАРЕВА 22 ПОВРШИНА 24 М2 УДЕЛА 1/4 ПРИВАТНО ПОМОЋНА ЗГРАДА БРОЈ 3 ПАРЦЕЛА 1997 УЛИЦА БРАНКА КОЗАРЕВА ПОВРШИНЕ 29 М2 УДЕО 1/2 ПРИВАТНО ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ ПАРЦЕЛА 1997 ПОВРШИНЕ 5А 00М2 УДЕО 1/2 ПРИВАТНО ЊИВА 1.КЛАСЕ ПОВРШИНЕ 31 М2 ПАРЦЕЛА 1997 ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ УДЕО 1/2 ПРИВАТНО СВЕ УПИСАНО У Л.Н 991 К.О КАЋ
  Процењена цена предмета продаје: 3.550.923,86
  Почетна цена предмета продаје: 2.485.646,70


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2017-12-21 12:03:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 8788
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чачак, Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-104/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "EUROBANK" А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена цена предмета продаје: 33.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 19.800,00 динара


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2017-12-21 11:30:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 8787
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Novi Sad, Futoška 1a,
  Пословни број судског предмета: И И 5256/16
  Број предмета јавног извршитеља: И И 10/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Гарсоњера у сутерену, Сремски Карловци
  Опис предмета продаје: Гарсоњера бр. 1. у сутерену, површине 21 м2, Сремски Карловци
  Процењена цена предмета продаје: 1.525.380,81 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.067.766,57 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-12-21 11:14:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 8786
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 08:15
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А404/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад Београд, Београд, ул. Таковска бр. 2, МБ 17162543, ПИБ 100002887
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-21 11:02:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8785
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ-347/2015
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-21/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГАНА СТАРИ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА SAN KALISSI НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: Тросед, двосед и фотеља еко коже, црно сиве боје; Телевизор марке "Филипс", 42 инча; Трпезаријски сто са осам столица; Веш машина марке "Горење", Машина за сушење веша марке "Bosh"; Замрзивач марке "AEG" arctis super 240 л; Замрзивач марке "Обод" 240 л
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00 дин до 30.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 4.500,00 дин до 9.000,00 дин


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-12-21 10:37:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 8782
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 13 ч
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 14/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП РАШКА
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: грађевинске машине
  Опис предмета продаје: мешалица за бетон, стега, машина за полирање мермера и апарат за варење
  Процењена цена предмета продаје: 169.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 118.300,00


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2017-12-21 10:24:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 8781
  Датум продаје: 2018-01-09
  Време продаје: 11: 00 h
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића бр.165а
  Пословни број судског предмета: Ив-14/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 10 иив 143-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил
  Опис предмета продаје: CITROEN XSARA PICASO
  Процењена цена предмета продаје: 2.000,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 1.400,00 евра


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2017-12-21 09:34:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Браничевска 1/6
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0606146494
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 8780
  Датум продаје: 2018-01-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Браничевска 1/6, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.Ивк 120/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 120/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналне службе
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизори
  Опис предмета продаје: Телевизори LCD и CRT
  Процењена цена предмета продаје: од 3.500,00 динара до 12.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 5.000,00 динара до 18.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Огњановић
  Датум и време постављања: 2017-12-21 09:30:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165а
  Е-маил адреса: izvrsiteljognjanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0616273040
  ПИБ: 108003352
  Матични број: 63143618

  Број записа у бази: 8779
  Датум продаје: 2018-01-10
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина бр.165 а, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 7-ИИ-1680/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 4133 2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛАН ВОЈНОВИЋ
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 27 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767