ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-03-27 09:28:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11051
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 102/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 182/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КНЕЖЕВИЋ НИКОЛА
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПУТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО
  Опис предмета продаје: " PEUGEOT 406"
  Процењена цена предмета продаје: 221.151,70 дин
  Почетна цена предмета продаје: 110.575,85 дин


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-03-27 09:16:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11050
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИв 159/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 272/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SALVA MAX DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРСКАЛИЦА, ЕЛЕВАТОР ЗА КУКУРУЗ И РАСТУРИВАЧ ЂУБРИВА
  Опис предмета продаје: ПРСКАЛИЦА, ЕЛЕВАТОР ЗА КУКУРУЗ И РАСТУРИВАЧ ЂУБРИВА
  Процењена цена предмета продаје: ОД 20.000,00 ДИН ДО 40.000,00 ДИН
  Почетна цена предмета продаје: ОД 14.000,00 ДИН ДО 28.000,00 ДИН


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 11:09:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 11049
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-2487-1810/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1415/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "СРБИЈАШУМЕ" Београд ШГ"Топлица"
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Електрични шпорет, браон боје, Елегант 911, непозната година производње CRT Tелевизор марке-SAMSUNG, сиве боје, марке-VIVAX, неисправан, непозната година производње Микроталасна, браон боје, марке-VOX, непозната година производње Веш машина, беле боје, марке-BEKO, непозната година производње Мотор (скутер), непозната година производње Пластична каца, 500 kg, непозната година производње
  Процењена цена предмета продаје: 58.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 29.000,00


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 15:31:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 11048
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 10:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
  Пословни број судског предмета: ИИ 620/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 419/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милошевић Мирољуб
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари, детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности-детаљније у закључку


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-03-26 17:03:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 11047
  Датум продаје: 2018-05-02
  Време продаје: 00:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 220/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 109/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АIK banka a.d.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор у Лазаревцу
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 20900000+7700000
  Почетна цена предмета продаје: Ствар договора купца и извршног повериоца


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2018-03-26 16:17:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 11046
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 12:00 ч
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића Ваљево,ул. Владике Николаја бр.45/1 Ваљево
  Пословни број судског предмета: 4ИИв бр.192/17
  Број предмета јавног извршитеља: 262И.Ив.125/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNјU, PROMET I USLUGE AGRO - MIL DOO EKSPORT-IMPORT, POJATE, Ћићевац, ул. Краља Александра 78, Појате, МБ:06636110, ПИБ:101510241
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Катастарска парцела 52 из листа непокретности бр.16 КО Паштрић - пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Катастарска парцела 52 из листа непокретности бр.16 КО Паштрић, потес Тополе - пољопривредно земљиште,ливаде 3. класе,површине 91а61м2,пашњак 2.класе површине 91а62м2 а што укупно чини 1.83,23 ха а уписано у лист непокретности бр.16 КО Паштрић у приватној својини Горана (Синише) Средојевића са обимом удела 9162/18323
  Процењена цена предмета продаје: Процењена вредност непокретности које су предмет продаје износи 651.418,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредност покретних ствари наведена у Закључку о првој јавној продаји и износи 455.992,74 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-03-26 15:46:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 11045
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: I ИИ бр. 684/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-302/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија - Министарство одбране (као правни следбеник Дирекције за имовинско правне послове)
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 2.000,00 динара до 3.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена покретних ствари износи 50% од процењене вредности ствари. Цена покретних ствари се слободно уговара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2018-04-20 13:52:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 11044
  Датум продаје: 2018-05-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1 Зрењанин
  Пословни број судског предмета: И.И-77/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И И-121/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "COMEX" ДОО ШАБАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 40
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ФОЛИЈЕ У РОЛНАМА ЗА ПАКОВАЊЕ КОНДИТОРА
  Опис предмета продаје: ФОЛИЈЕ У РОЛНАМА ЗА ПАКОВАЊЕ КОНДИТОРА - са обележјима бренда и без обележја бренда
  Процењена цена предмета продаје: динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Радован Тошић
  Датум и време постављања: 2018-03-26 14:46:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: izvrsiteljpa@gmail.com
  Контакт телефон: 0648566051
  ПИБ: 108590360
  Матични број: 63558508

  Број записа у бази: 11043
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Војводе Радомира Путника бр. 7, први спрат
  Пословни број судског предмета: ии 379/17
  Број предмета јавног извршитеља: и.нт 5/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Панчево
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, Монитор, Телевизор, Телевизор, пећ
  Опис предмета продаје: Телевизор Beko, Монитор Philips, Телевизор Gorenje, Телевизор Samsung, стара тучана пећ амити
  Процењена цена предмета продаје: 2.500,00 , 3.500,00 , 2.500,00 , 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.750,00 , 2.450,00 , 1.750,00 , 7.000,00


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2018-03-26 14:38:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 11042
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Mатка Вуковића 5,Суботица
  Пословни број судског предмета: Ии 407/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 93/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милена Ивановић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: виноград 1 класе,воћњак 2 класе, њива 2 класе,
  Процењена цена предмета продаје: 715.567,16 динара
  Почетна цена предмета продаје: 357.783,58 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-03-26 13:13:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 11040
  Датум продаје: 2018-04-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: 2 И Ив-286/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 130/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "RAPIDE X TRADE" ДОО НОВИ САД
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Полуприколица „SCHWARZMULLER“ SPA 3E EURO, регистарска ознака AB – 072 – SU, број шасије – VАVSAP335WH120468, боја 3M црвена, носивост – 26400 kg, година производње 1998
  Процењена цена предмета продаје: 190.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2018-03-26 12:38:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 11039
  Датум продаје: 2018-04-24
  Време продаје: 12:00 ч
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића Ваљево,ул. Владике Николаја бр.45/1 Ваљево
  Пословни број судског предмета: И.И.197/17
  Број предмета јавног извршитеља: 262И.И.102/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija a.d. Beograd,Булевар Михаила Пупина 165 г , Нови Београд,МБ:07792247,ПИБ:100000354
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 непокретности
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда бр.зг.1,породична стамбена зграда бр.зг.2 изграђена на катастарској парцел
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда,бр.зг.1,Пр+Сп1 површине у габариту 83м2 са припадајућим земљиштем под зградом-објектом бр.1, површине 83м2 потес Јелав, све на катастарској парцели бр.472/4 уписано у лист непокретности бр.294 КО Мионица Село а све у приватној својини извршног дужника Момира Топаловића у уделу 1/1 и породична стамбена зграда , бр.зг.2, површине у габариту 92м2 са припадајућим земљиштем под зградом -објектом бр.2,површине 92м2,потес Јелав, све на катастарској парцели бр.472/4
  Процењена цена предмета продаје: Процењена вредност непокретности које су предмет продаје износи 1.876.299,40 динара за Породичну стамбену зграда,бр.зг.1,Пр+Сп1 површине у габариту 83м2 са припадајућим земљиштем под зградом-објектом бр.1, површине 83м2 и 1.440.342,80 динара за породичну стамбену зграду , бр.зг.2, површине у габа
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредност покретних ствари наведена у Закључку о првој јавној продаји и износи 1.313.409,58 динара за Породичну стамбену зграда,бр.зг.1,Пр+Сп1 површине у габариту 83м2 са припадајућим земљиштем под зградом-објектом бр.1, површине 83м2 и 1.008.239,96 динара запоро


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2018-03-26 12:19:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 11038
  Датум продаје: 2018-04-23
  Време продаје: 12:00 ч
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића Ваљево,ул. Владике Николаја бр.45/1 Ваљево
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.536/17
  Број предмета јавног извршитеља: 262И.И.64/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD, Београд-Нови Београд ,Улица и број: Булевар Михаила Пупина 115 ђ, ПИБ: 100618836, Матични број: 06876366
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трособан стан бр.5 у приземљу, у стамбеној згради за колективно становање бр.1 у ул. Хајдук Вељкова
  Опис предмета продаје: Трособан стан бр.5 у приземљу, у стамбеној згради за колективно становање бр.1 у ул. Хајдук Вељкова бр.38 Ваљево, површине 83м2, који је уписан као посебан део зграде бр.1 изграђен на катастарској парцели бр.6870 уписан у лист непокретности бр.893 КО Ваљево у приватној својини извршног дужника са уделом 1/1
  Процењена цена предмета продаје: Процењена вредност непокретности која је предмет продаје износи 5.921.302,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредност покретних ствари наведена у Закључку о првој јавној продаји и износи 4.144.911,40 динара


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2018-03-26 11:21:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 11037
  Датум продаје: 2018-04-23
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-75/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИНТЕРЕУРОПА АД - ЛОГИСТИЧКЕ УСЛУГЕ БЕОГРАД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18.405
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Картонска амбалажа
  Опис предмета продаје: Картонска амбалажа
  Процењена цена предмета продаје: 779.945,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 545.961,50 динара


  Оглас поставио: Марко Паламаревић
  Датум и време постављања: 2018-03-26 11:14:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Балканска бр. 6, спрат 3, стан 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.palamarevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604808614
  ПИБ: 108193848
  Матични број: 63283096

  Број записа у бази: 11036
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Београд, ул Балканска 6, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: 1ИИ 8108/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.134/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петар Кривокућа
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: 8/372 идеалног дела трособног стана, површине 93м2
  Процењена цена предмета продаје: 397.849,45 дин
  Почетна цена предмета продаје: 278.494,61 дин


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 10:52:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 11034
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-2308/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1367/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жарко Јосифовић
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја аутомобила извршног дужника
  Опис предмета продаје: Аутомобил, марке-Opel (Vauxhall), тип-Vectra C, година производње 2004., сиве боје, 1.8 бензинац, 90 KW, напрсла шофершајбна, без акумулатора, нерегистрован, промењена странаволана(нестручно)đ
  Процењена цена предмета продаје: 240.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 120.000,00


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2018-03-26 09:43:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 11033
  Датум продаје: 2018-04-24
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стамбено насеље Матије Хуђи бр. 97/4, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И-288/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-183/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Кука Ђорђе из Стејановаца, ул. Брилова бр. 123
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Моторна возила
  Опис предмета продаје: 1. Путничко возило марке “RENAULT”, модел "MEGAN SCENIC”, број шасије: VF1JA050525462684, број мотора: F9QK732C285956, запремина мотора 1870 Ccm, снага мотора 75 KW, рег.ознаке IN027-MG, година производње 2001., еуро дизел, регистровано до 25.01.2019. године
  Процењена цена предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 168.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 13:37:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 11032
  Датум продаје: 2018-05-17
  Време продаје: 12:00 h
  Место продаје: ул.Булевар ослобођења бр.86, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИВ.БР.128/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.364/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГАРМАН Д.О.О. АРИЉЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: ТЕЛЕВИЗОР, ВЕШ МАШИНА, КРЕДЕНАЦ, КУХИЊСКИ ЕЛЕМЕНТИ, МИКРОТАЛАСНА, КЛИМА, ЗВУЧНИЦИ ИТД.
  Процењена цена предмета продаје: УКУПНО 73.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: УКУПНО 51.100,00 ДИНАРА  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2018-03-26 08:57:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 11031
  Датум продаје: 2018-04-23
  Време продаје: 12:00 h
  Место продаје: ул.Булевар ослобођења бр.86, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИВ.БР.111/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-207/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР НОВИ САД А.Д.О.НОВИ САД
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ЈАВНА ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ
  Опис предмета продаје: ТРИ ПРЕДЊА ВЕТРОБРАНА ЗА АУТОБУС
  Процењена цена предмета продаје: УКУПНО 490.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: УКУПНО 343.000,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 09:17:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 11030
  Датум продаје: 2018-05-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-90/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 708/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "СРБИЈАШУМЕ" Београд ШГ"Топлица"
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: CRT Телевизор, марке-VORTEX, непозната година производње Сто за телевизор, браон боје, непозната година производње Клуб сто, непозната година производње Веш машина, марке-BEKO, беле боје, непозната година производње Гардеробер, браон боје, непозната година производње Гардеробер, радни сто, витрина, браон боје, непозната година производње
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767