ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1648 активних, од укупно 13296 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-07-24 14:38:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 14100
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета: Ии 311/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-144/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Земљорадничка задруга 'Грабовци'
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПМВ марке 'Форд' тип 'Ескорт', полован, зелене боје, рег. озн. 'RU-051-BE',СД 0261; Мотоцикл марке '
  Опис предмета продаје: ПМВ марке 'Форд' тип 'Ескорт', полован, зелене боје, рег. озн. 'RU-051-BE',СД 0261; Мотоцикл марке 'Томос', полован, црвене боје, СД 0026; Приколица, једноосовинска, половна, СД 0259
  Процењена вредност предмета продаје: 176.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 88.000,00


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2018-07-24 14:19:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 14099
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 21 И Ив-86/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-14/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Национална служба за запошљавање, Дирекција - РЈ Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 динара, 5.000,00 динара, 4.000,00 динара, 6.000,00 динара,3.000,00 динара, 3.000,00 динара,24.000,00 динара, 5.000,00 динара,3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-07-24 13:57:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 14098
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 5
  Пословни број судског предмета: Ии 417/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.212/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија - Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја
  Опис предмета продаје: 1. Њива 2. класе, укупне површине 56а 71м2 2. Њива 3. класе укупне површине 1 ха 63а 50 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 161.606,20 динара 2. 465.899,97 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од сваке појединачне непокретности


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-24 13:52:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14097
  Датум продаје: 2018-08-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-217/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телевизор “Grundig” Сточић - стакло- метал Елек. шпорет “sepelfricke”
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Grundig” Сточић - стакло- метал Елек. шпорет “sepelfricke”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Grundig” Сточић - стакло- метал Елек. шпорет “sepelfricke”
  Процењена вредност предмета продаје: 5000,00 3000,00 8000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3500,00 2100,00 5600,00


  Оглас поставио: Наташа Михајловић
  Датум и време постављања: 2018-07-24 13:20:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Раде Кончара 3
  Е-маил адреса: izvrsitelj.natasa@gmail.com
  Контакт телефон: 0640502205
  ПИБ: 109346424
  Матични број: 64109359

  Број записа у бази: 14091
  Датум продаје: 2018-08-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Краља Милана 47, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.235/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А680/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска Банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда бруто површине у основи 152м2
  Процењена вредност предмета продаје: 5.842.077,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.089.453,90


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-07-24 13:06:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 14090
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-845/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 282/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MLINSKO-PEKARSKA INDUSTRIJA KLAS DOO, LOZNICA,
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путнички аутомобил
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-07-24 12:22:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 14089
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета: ИИв.277/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-104/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сокој - Организација Музичких аутора Србије
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Столица метална, са јастуцима, црне боје, половна, комада 12; Сто метал-мермер, полован, површине 10
  Опис предмета продаје: Столица метална, са јастуцима, црне боје, половна, комада 12; Сто метал-мермер, полован, површине 100x50, комада 2; Сто метал-мермер, овални, полован, комада 3; Сто метални, полован; Столице, металне, беле боје, комада 2
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2018-07-24 12:02:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 14088
  Датум продаје: 2018-07-24
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-1480/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Петровић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 82.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 41.000,00 динара


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-07-24 12:01:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 14087
  Датум продаје: 2018-08-08
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: улица Краља Александра I Карађорђевића 132, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: и.и.494/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.8/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: никезић срђан крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: двособан стан
  Опис предмета продаје: двособан стан корисне површине 55м2,предсобље,соба,дневна соба кухиња купатило и лођа
  Процењена вредност предмета продаје: 5.505.310,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.853.717,56 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-07-24 11:48:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 14086
  Датум продаје: 2018-08-22
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета: Ии 74/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-50/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто од прућа, полован; Столица од прућа, половна, комада 4
  Опис предмета продаје: Сто од прућа, полован; Столица од прућа, половна, комада 4
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-07-24 11:07:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 14085
  Датум продаје: 2018-08-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета: Ии 276/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 123/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто дрвени, полован; Столица дрвена, дрво-мебл, половна, комада 6; Мини линија 'LG', половна; Дрвена
  Опис предмета продаје: Сто дрвени, полован; Столица дрвена, дрво-мебл, половна, комада 6; Мини линија 'LG', половна; Дрвена витрина, половна; Угаона гарнитура, жуте боје, половна
  Процењена вредност предмета продаје: 52.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 26.000,00


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2018-07-24 10:54:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202492
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 14084
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.И. 1115/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 141/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ Банка А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда у Гложану
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда у Гложану површине 123 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.118.466,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 782.926,20 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-07-24 10:31:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 14083
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 7/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 212/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ПРОФЕСИОНАЛ ПЛУС" ДОО, Брус
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 103.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 72.100,00


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2018-07-24 09:46:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202492
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 14082
  Датум продаје: 2018-08-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.И. 4532/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 11/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ Банка А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа у дворишту и врт у селу Кулпин
  Опис предмета продаје: Кућа у дворишту површине 03 а и 20 м2 и врт у селу површине 11 а и 01 м2 у селу Кулпин
  Процењена вредност предмета продаје: 2.127.466,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.489.226,76 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-07-24 09:34:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 14081
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13 улаз 1/1
  Пословни број судског предмета: 4ии 766/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 215/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Парцела број 352/2, површине 10а 07м2, земљиште у грађевинском подручју, потес/улица СЕЛО, а на којо
  Опис предмета продаје: Парцела број 352/2, површине 10а 07м2, земљиште у грађевинском подручју, потес/улица СЕЛО, а на којој се налази Њива 3. класе, површине 10а 07м2, Све уписано у л. н.бр. 3624. к.о. Бешка; Парцела број 353, површине 2а 01м2, земљиште у грађевинском подручју, потес/улица Млинска 9, а на којој се налази  Земљиште под зградом-објектом, површине 74м2, Земљиште уз зграду-објекат, површине 1а 27м2, Све уписано у л. н.бр. 3624. к.о. Бешка; породична стамбена зграда, број зграде 1, површине 74м2, ул.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.251.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 876.120,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-07-24 09:05:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 14080
  Датум продаје: 2018-08-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13 улаз 1/1
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ 250/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Београд,
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тв марке, "WEG",полован, сиве боје; Тв витрина полован, дрвена; Сто дрвени; Витрина дрво - стакло, п
  Опис предмета продаје: Тв марке, "WEG",полован, сиве боје; Тв витрина полован, дрвена; Сто дрвени; Витрина дрво - стакло, половна
  Процењена вредност предмета продаје: 11.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.700,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-24 09:02:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14079
  Датум продаје: 2018-08-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-219/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кауч Сто и две столице Телевизор “Toshiba” Орман Фрижидер “Gorenje”
  Опис предмета продаје: Кауч Сто и две столице Телевизор “Toshiba” Орман Фрижидер “Gorenje”
  Процењена вредност предмета продаје: 6000,00 3000,00 5000,00 3000,00 6000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4200,00 2100,00 3500,00 2100,00 4200,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-07-24 08:45:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 14078
  Датум продаје: 2018-08-20
  Време продаје: 9.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: ИИв.29/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.128/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "BEL-DRIVE" D.O.O. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: ТВ "НЕО", ПОЛИЦА ЗА ТВ, КЛИМА УРЕЂАЈ"VIVAX", ЕЛЕКТРИЧНИ ШПОРЕТ "VOX",КОМОДЕ ДРВЕНЕ, ТВ"ГРУНДИНГ",ГАРДЕРОБЕР, СТО ЗА РУЧАВАЊЕ, СТОЛИЦЕ ДРВНЕНЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 130.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 91.000,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-07-24 08:36:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 14077
  Датум продаје: 2018-08-20
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.217/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ТОПЛАНА ШАБАЦ"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: микроталасна пећница "горење",комбиновани фрижидер "индесит",тв"грундинг",плакар гардеробер,електрични шпорет "мбс"
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-07-23 23:17:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 14076
  Датум продаје: 2018-08-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И Ив.53/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.32/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Direktna Banka ad Kragujevac
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767