ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1395 активних, од укупно 5858 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2017-08-29 11:08:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 5948
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-784/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А33/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: FABRIKA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA NECTAR DOO, BAČKA PALANKA, Бачка Паланка, ул. Новосадски пут 9, МБ 08666032, ПИБ 101922265
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трафика - “DARK TRADE MILAN STOJANOVIĆ PREDUZETNIK NIŠ" која се налази у Нишу, Угао Обреновићеве и Т
  Опис предмета продаје: Трафика - “DARK TRADE MILAN STOJANOVIĆ PREDUZETNIK NIŠ" која се налази у Нишу, Угао Обреновићеве и Трг 14. октобар. Основна конструкција трафике је гвоздена.
  Процењена цена предмета продаје: 245.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 171.500,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-08-29 10:44:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 5947
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: Ив 263/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 597/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ProCredit Bank a.d. Beograd, Београд, ул. Милутина Миланковића 17
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ливада, воћњак, шума
  Опис предмета продаје: Три ливаде 6. класе, шума 4. класе, воћњак 4. класе, шума 5. класе, воћњак 4. класе
  Процењена цена предмета продаје: 866.264,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 606.383,00 динара


  Оглас поставио: Ивана Букарица Биуковић
  Датум и време постављања: 2017-08-29 10:42:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0638261196
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 5946
  Датум продаје: 2017-09-28
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Македонска бр. 32/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 1624/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. 370/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радмила Недељковић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан површине 81м2
  Опис предмета продаје: Стан у Београду у ул. Паунова бр. 72/22
  Процењена цена предмета продаје: 9.680.128,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.776.089,60


  Оглас поставио: Марко Паламаревић
  Датум и време постављања: 2017-08-29 10:12:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Балканска бр. 6, спрат 3, стан 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.palamarevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604808614
  ПИБ: 108193848
  Матични број: 63283096

  Број записа у бази: 5945
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Београд, Балканска 6, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: 5ии153/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.80/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вранешевић Милан
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари из домаћиства
  Опис предмета продаје: Намештај, слике и технички уређаји и аутомобил
  Процењена цена предмета продаје: од 2.500,00 дин. до 550.935,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.400.00 дин до 385.654,50 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2017-08-29 09:10:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 5944
  Датум продаје: 2017-09-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.1403/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр. 103/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Данијела Димитријевић из Ваљева, ул. Насеље Ослободиоци Ваљева бр. 61
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: осам (8)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Предмет продаје су два месарска стола , 3 лодне месарске велике , дигитална вага ,мердевине, мешалица расхладни уређај за комору марке NEO и аутомобил Опел зафира
  Процењена цена предмета продаје: месарски сто - 30.000,00 , 3 лодне месарске велике - 60.000,00 динара ; дигитална вага - 20.000,00 динара ; месарски сто - 30.000,00 динара; мердевине са три крила - 20.000,00; мешалица 15.000,00 динара ; расхладни уређај за комору марке NEO - 30.000,00 ; аутомобил Опел зафира год.2002 - 320.000,00
  Почетна цена предмета продаје: почетна цена износи 70% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-08-29 09:00:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 5943
  Датум продаје: 2017-09-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља у улици Синђелићев трг бр.1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-5467/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2709/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марија Илић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Моторно возило
  Опис предмета продаје: Теретно возило марке Opel Combo 1,7; регистарских ознака NI 011-VČ; број шасије W0L0XVF2533022035, година производње 2003.
  Процењена цена предмета продаје: 136.715,00
  Почетна цена предмета продаје: 95.700,50


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-08-29 08:22:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 5942
  Датум продаје: 2017-09-16
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.237/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.А217/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Каталић Аница из Књажевца
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv nec, плакар за тв, dvd lg, eida веш машина, комода, комбиновани фрижидер INDESIT
  Процењена цена предмета продаје: 45.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 22.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-08-29 08:15:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 5941
  Датум продаје: 2017-08-23
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 6ИИв 231/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.293/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовчић Миодраг адвокат из Књажевца
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: тв самсунг, плакар за тв, регал, веш машина горење, регал у спаваћој соби, веш машина BAGAT DANICA
  Процењена цена предмета продаје: 59.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 29.500,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-08-29 07:51:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 5940
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: Ив-202/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 360/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Војвођанска банка" ад, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Машина за бризгање пластике, Машина за дувану амбалажу, производи флашицу од 10ml до 1L, Машина за штампу са тунелом, Калупи за флашице 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 100ml, сет од 5 алата
  Процењена цена предмета продаје: 818.800,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 573.160,00 дин.


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-08-29 07:44:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 5939
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И-273/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 555/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Тараило, Чачак
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Двоипособан стан на петом спрату у згради бр.1, број улаза 1, број посебног дела 29, на К.П. бр. 1699/1 Ко Чачак, површине 65м2, према листу непокретности 9087 КО Чачак
  Процењена цена предмета продаје: 3.602.906,78
  Почетна цена предмета продаје: 1.801.453,39


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-08-29 07:40:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 5938
  Датум продаје: 2017-09-13
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: Ив-203/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 359/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Војвођанска банка" ад, Нови Сад, ул. Трг слободе 5-7
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Кућни апарати и намештај
  Процењена цена предмета продаје: 31.800,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 15.900,00 дин.


  Оглас поставио: Ненад Лукић
  Датум и време постављања: 2017-08-28 19:29:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Бачка Паланка, Трг Братства и јединства бр. 30-32, спрат 1, локал 106
  Е-маил адреса: lukicne@gmail.com
  Контакт телефон: 0695592040
  ПИБ: 108167666
  Матични број: 63263397

  Број записа у бази: 5937
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Бачка Паланка ул. Трг братства и јединства бр. 30-32, локал број 210
  Пословни број судског предмета: И.И.98/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.50/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КНЕЖЕВИЋ БРАНКО
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: 1752/6468 дела непокретности у виду куће која се налази у Бачкој Паланци ул. Бранка Бајића бр. 80/а и која се води у Листу непокретности РГЗ СКН Бачка Паланка бр. 6797 за к.о. Бачка Паланка – град парцела бр. 10113 укупне површине 64а и 68м2 која се састоји од : 1. Бранка Бајића – земљиште под зградом – објектом површине 01а и 07м2 и Бранка Бајића – њива 5. класе површине 63а и 61м2, са свим објектима изграђеним на парцели бр. 10113 и то 1. Зграда за коју није позната намена, објекат изграђен бе
  Процењена цена предмета продаје: 1.316.027,22 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 658.013,60


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-28 16:45:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 5936
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 35000 Јагодина
  Пословни број судског предмета: ИИ 806/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 120/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубиша Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућне покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари, детаљније у Закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у Закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2017-09-22 08:33:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 5935
  Датум продаје: 2017-10-10
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: I 3 И Ив-93/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 2 И.ИВ-74/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: једнособан стан
  Опис предмета продаје: једнособан стан, уписан у лист непокретности 14655 КО Панчево
  Процењена цена предмета продаје: 1108620,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 776034,00


  Оглас поставио: Милица Митровић
  Датум и време постављања: 2017-09-12 08:51:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Мајке Јевросиме бр. 34, стан 2
  Е-маил адреса: mitrovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692895153
  ПИБ: 108585756
  Матични број: 63555215

  Број записа у бази: 5934
  Датум продаје: 2017-10-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Мајке Јевросиме бр. 34, стан 2, Београд
  Пословни број судског предмета: 4 И.И. 653/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 73/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗТР ЕУРО - СТИЛ МИЛИВОЈЕ ПАВЛОВИЋ ПР ЛАЗАРЕВАЦ - ПЕТКА
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Трособан стан са галеријом (Ламела 1), у стамбено пословној згради на кат. парцели бр. 922 КО Лазаревац, број дела парцеле под зградом 1, евиденцијски број посебног дела објекта 10, број посебног дела објекта 8, на адреси Карађорђева бр. 58, Лазаревац, површине 265 м2, уписан у Лист непокретности 1938 К.О. Лазаревац
  Процењена цена предмета продаје: 19.162.982,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.414.087,40


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2017-08-28 15:51:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Сланушка 9, стан 4
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 5933
  Датум продаје: 2017-09-26
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Ул. Сланушка 9/4
  Пословни број судског предмета: И.И. 66/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 98/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Универзал банка" АД Београд, у стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Непокретност наведен
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретност ближе описана у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 1.193,500,00
  Почетна цена предмета продаје: 835.450,00


  Оглас поставио: Невена Спасић
  Датум и време постављања: 2017-08-28 15:47:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Булевар Немањића 48/14
  Е-маил адреса: nevenaspasicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0655188585
  ПИБ: 109248406
  Матични број: 64041789

  Број записа у бази: 5932
  Датум продаје: 2017-09-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Булевар Немањића бр. 48, сп. 4, ст. 14.
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-269/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "МЕДИАНА" НИШ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 67
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Резервни делови за моторне тестере
  Опис предмета продаје: Резервни делови за моторне тестере: мач за тестере R-360-16K „CARLTON“;ланчаници за моторне тестере PM-204-A17;спојнице са закивцима;спојнице без закивача;брусни каменови;скретне звезде;метална сечива за моторне косе;ланчаници за тестере K7-NU504-SS,PM-504-K27,K8-SO153-SS,A8-DO151-SS,K7-OL455-SS,PA-475RGN.
  Процењена цена предмета продаје: 61.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.900,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-08-28 15:22:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 5931
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 546/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А173/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИРНА ВУКЕЛИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и земљиште
  Опис предмета продаје: уписана у Лист непокретности број 869/КО Сомбор 1
  Процењена цена предмета продаје: 3.683.073,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.578.151,01 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2017-08-28 14:57:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 5930
  Датум продаје: 2017-09-26
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И Ив-188/201
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-А43/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Шумска приколица, Веш машина марке „ГОРЕЊЕ“ , Гардеробер, Собни сточић, Собни ормар, Полица за ТВ и
  Опис предмета продаје: Шумска приколица, Веш машина марке „ГОРЕЊЕ“ , Гардеробер, Собни сточић, Собни ормар, Полица за ТВ и књиге, Кожни тросед
  Процењена цена предмета продаје: 112.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 78.400,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2017-08-28 14:55:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Господара Вучића 189, 2 sprat
  Е-маил адреса: jelenapopovic.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 5929
  Датум продаје: 2017-09-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Господара Вучића бр.189
  Пословни број судског предмета: 5Ии 848/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 390/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Славковић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: -породичнe стамбенe зградe, број зграде 60, која се састоји од подрума, приземља, спрата и поткровља, постојећа на катастарској парцели бр.12545/1 број листа непокретности 3678 КО Земун, на адреси Мића Радaковића бр.4/X
  Процењена цена предмета продаје: 225.250,00 еура
  Почетна цена предмета продаје: 168.937,50 еура


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767