ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 08:30:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 15769
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара 9
  Пословни број судског предмета: ИВ243/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ1/017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: кухињски елементи, веш машина, гарнитура за дневну собу
  Процењена вредност предмета продаје: од 500,00 динара до 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 350,00 динара до 14.000,00 динара


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 08:25:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 15768
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара 9
  Пословни број судског предмета: ИИВ166/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВА20/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО КАНА ДМ КУЦУРА
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: камен за сечење, маказе за арматуру, стеге, цеви емаил за оџаке
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 до 18.000,00
  Почетна цена предмета продаје: од 700,00 динара до 12.600,00 динара


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 08:19:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 15767
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара 9
  Пословни број судског предмета: ИИВ108/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВА13/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DOO GRANDE ADRIATIC FOOD LESKOVAC
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена ѕграда са помоћном зградом
  Опис предмета продаје: породична зграда површине 75,63м2 помоћна зграда 15,22м2
  Процењена вредност предмета продаје: 2.144.605,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.072.302,50


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 08:12:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 15766
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара 9
  Пословни број судског предмета: ИИ66/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ13/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, површине 116м2
  Процењена вредност предмета продаје: 4.798.619,56
  Почетна цена предмета продаје: 3.359.033,69


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2018-09-26 16:57:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 15765
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: 12 ПЕШАДИЈСКИ ПУК БР. 13 КРУШЕВАЦ
  Пословни број судског предмета: ИИ-106/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 490/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор
  Опис предмета продаје: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - ПОВРШИНЕ 179 М2 ,БРОЈ ЗГРАДЕ 1 , БРОЈ УЛАЗА 1 , ПРИЗЕМЉЕ, БРОЈ ПОСЕБНОГ ДЕЛА 1/Л , НА КАТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 1450/10 УПИСАНОЈ У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ БРОЈ 7789 КО КРАЉЕВО КАО ПРИВАТНА СВОЈИНА ПРЕДУЗЕЋА ЕЛЕКТРОВОДОМОНТ ДОО , ОБИМ УДЕЛА 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: 36.855.623,82 дин
  Почетна цена предмета продаје: 31.327.280,25 дин


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-09-26 15:57:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 15764
  Датум продаје: 2018-10-22
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: ИИв-936/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-197/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НИШКА ПИВАРА ДОО НИШ - ПАЛИЛУЛА
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Фреза ИМТ 506 Приколица за фрезу Моторна тостера Канта за прскање Апарат за варење Замрзивач Електрична вага
  Процењена вредност предмета продаје: 143.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.900,00 динара


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2018-09-26 15:54:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 15763
  Датум продаје: 2018-09-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Тодора Дукина бр.81
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 2203/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 430/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа бр.81 у улици Тодора Дукина
  Опис предмета продаје: кућа број 81 у улици тодора дукина, зк тело2, на парцели бр.2916, под редним бројем 1, уписано у зкул бр. 593, ко бгд 3
  Процењена вредност предмета продаје: рађена процена
  Почетна цена предмета продаје: рађена процена


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2018-09-26 15:44:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 15762
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Пожаревац, ул. Таковска 15, ТЦ Реч народа, I спрат, локал 9
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 31/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 31/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор
  Опис предмета продаје: лцд телевизор
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-26 15:39:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 15761
  Датум продаје: 2018-10-22
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-586/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-471/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СОКОЈ Организација музичких аутора Србије
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комн
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор у функцији веће димензије марке SAMSUNG,Мини шпорет, индикациона плоча, марке VORNER.
  Опис предмета продаје: Телевизор у функцији веће димензије марке SAMSUNG,Мини шпорет, индикациона плоча, марке VORNER.
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.500,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-26 15:15:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 15760
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-7/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-63/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД Неимар пут ДОО салаковац
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Лежај-штоф боје црно-сиве,Телевизор марке TCL, ТВ полица, Комода, у средини 5 фиока
  Опис предмета продаје: Лежај-штоф боје црно-сиве,Телевизор марке TCL, ТВ полица, Комода, у средини 5 фиока
  Процењена вредност предмета продаје: 38.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 19.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-26 15:08:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15759
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-526-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина “BEKO” Сто и 3 столице Замрзивач “OBOD” Електрични шпорет “KONČAR” Микроталасна “Амка”
  Опис предмета продаје: Веш машина “BEKO” Сто и 3 столице Замрзивач “OBOD” Електрични шпорет “KONČAR” Микроталасна “Амка”
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 3.000,00 9.000,00 8.000,00 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 2.100,00 6.300,00 5.600,00 1.400,00


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2018-09-26 14:49:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 15758
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Пожаревац, ул. Таковска 15, ТЦ Реч народа, I спрат, локал 9
  Пословни број судског предмета: И.И 78/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 6/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОЛГА ВУЛОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ралица,тањирача,плуг, аутомобил
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара до 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 5.000,00 динара до 120.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-09-26 14:32:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 15757
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И-96/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 354/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 032 EKSPRES PREDUZECE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO BEOGRAD, БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД), ул. Булевар Арсенија Чарнојевића 77А
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покоћуство
  Процењена вредност предмета продаје: 194.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 97.000,00


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2018-09-26 13:40:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 15756
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-805/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-3/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MESSER TEHNOGAS
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Екстрактор за прашину, компресор, ерлес уређај
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-09-26 13:36:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 15755
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-287/2017 од 04.07.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 142/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ТВ „ANSONIC“ 75 cm ; орман, полица за ТВ, витрина ; орман са 3 врата ; клуб сто ; усисивач „SAMSUNG“ 1800W
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара ; 15.000,00 динара ; 8.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 2.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-09-26 12:44:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 15754
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 1682/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 301/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: М-С ХЕРМЕС ДОО НОВИ САД
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Шанк столице, столице, столице, столови, столице, фрижидер, фрижидер, фрижидер, кафеапарат, кафеапар
  Опис предмета продаје: Шанк столице, столице-црна еко кожа-испуцала, столице-беж еко кожа-испуцала, столови-дрвена плоча металне ноге, столице-металне, фрижидер-мали "Heineken", фрижидер-мали "Coca-Cola", фрижидер-велики "Rosa", кафеапарат "La San Marco" 95sprinte, кафеапарат "La San Marco" SM901A, лаптоп "Dell", телевизор "Samsung"
  Процењена вредност предмета продаје: Шанк столице-1.500,00 динара, столице-црна еко кожа-испуцала-2.000,00 динара, столице-беж еко кожа-испуцала-2.000,00, столови-дрвена плоча металне ноге-4.000,00 динара, столице-металне-3.000,00 динара, фрижидер-мали "Heineken"-10.000,00 динара, фрижидер-мали "Coca-Cola"-10.000,00 динара, фрижидер-ве
  Почетна цена предмета продаје: Шанк столице-750,00 динара, столице-црна еко кожа-испуцала-1.000,00 динара, столице-беж еко кожа-испуцала-1.000,00, столови-дрвена плоча металне ноге-2.000,00 динара, столице-металне-1.500,00 динара, фрижидер-мали "Heineken"-5.000,00 динара, фрижидер-мали "Coca-Cola"-5.000,00 динара, фрижидер-велики


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-09-26 12:39:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 15753
  Датум продаје: 2018-10-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-1504/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 152/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MLEKARA - GLOŽANE SZR VLASOTINCE
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Моторно возило FIAT комби беле боје, непознате год. производње Моторно возило Audi A3 2.0 TDI, сиве боје, рег. ознакe AW-247-E, непознате год.производње Тракторска цистерна црвене боје са пумпом, непознате год. производње Сточна вага 1500кг, непознате год. производње Цистерна за нафту, непознате год. производње Комби Peugeot boxer, црвене боје, непознате год. производње Мања цистерне беле боје, непознате год.производње непознате год. производње
  Процењена вредност предмета продаје: 1.350.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 945.000,00


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2018-09-26 12:32:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 15752
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Ii-128/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миливоје Стојиљковић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шума 5. класе
  Опис предмета продаје: шума 5. класе
  Процењена вредност предмета продаје: 203.340,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 142.338,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-09-26 12:16:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 15751
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.335-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАРИА АНА СУВАЈЏИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 5.146.860,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.602.802,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-09-26 11:33:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 15750
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља у Краљеву, Трг српских ратника бр. III/1
  Пословни број судског предмета: I 39 ИИ бр. 576/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-364/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агроиндустријска комерцијална банка АИК БАНКА ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности - стана
  Опис предмета продаје: Прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 4.805.351,32 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.363.745,92 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767