ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1819 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 11:58:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 15790
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 64
  Пословни број судског предмета: Ии. 1002/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 49/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: „STETEX DOO ARILJE“
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: фреза и сејалица за кромпир
  Опис предмета продаје: фреза, словеначка, „BATUJA“ 1.3 m и сејалица за кромпир
  Процењена вредност предмета продаје: 84.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 58.800,00 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 11:41:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 15789
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-1002/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 2/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREDUZEĆE ZA PUTEVE VALJEVO A.D. , VALJEVO, ул. Милована Глишића бр. 94, Ваљево
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 11:24:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15788
  Датум продаје: 2018-10-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-308/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И И-188/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Societe Generale Banka Srbija a.d.Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “EI NIS” 51cm Кауч Сто и четири столице Фрижидер “Obod” Орман 3м х 2,2 Витрина Веш машина”
  Опис предмета продаје: Телевизор “EI NIS” 51cm Кауч Сто и четири столице Фрижидер “Obod” Орман 3м х 2,2 Витрина Веш машина”Gorenje”
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 динара 6.000,00 динара 5.000,00 динара 4.000,00 динара 7.000,00 динара 5.000,00 динара 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00 динара 3.000,00 динара 2.500,00 динара 2.000,00 динара 3.500,00 динара 2.500,00 динара 3.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 11:12:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 15787
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 08:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-120/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 дин. до 3.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 1.400,00 динара до 2.100,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 10:57:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15786
  Датум продаје: 2018-10-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета: И И-256/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-165/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Societe Generale Banka Srbija a.d.Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “ECrown” 51cm Кауч Сто и две столице Фрижидер “Obod” Витрина Шпорет на дрва
  Опис предмета продаје: Телевизор “ECrown” 51cm Кауч Сто и две столице Фрижидер “Obod” Витрина Шпорет на дрва
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара 6.000,00 динара 3.000,00 динара 5.000,00 динара 6.000,00 динара 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 динара 3.000,00 динара 1.500,00 динара 2.500,00 динара 3.000,00 динара 2.500,00 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 10:55:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 15785
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 64
  Пословни број судског предмета: Ии 202/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 47/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: „STETEX DOO ARILJE“
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: венчаница
  Опис предмета продаје: венчаница „DIVINA SPOSA PADJO“
  Процењена вредност предмета продаје: 95.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 66.500,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 10:44:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 15783
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 420/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen banka ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 10:38:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15782
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-546-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер “Beko” комб Ципеларник Сто и 6 столица Гардеробер (амерички) Кауч
  Опис предмета продаје: Фрижидер “Beko” комб Ципеларник Сто и 6 столица Гардеробер (амерички) Кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 15000,00 5000,00 6000,00 10000,00 6000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00 2.500,00 3.000,00 5.000,00 3.000,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 10:18:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 15781
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 603/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 603/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод и канализација"
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ТВ „QUADRO“ ; орман 2 вертикале ; бицикл ; електрични бицикл
  Процењена вредност предмета продаје: 2.500,00 динара ; 5.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 10:09:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 15780
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стари котзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-171/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-244/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Ранчић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Цистерна Мајевица
  Опис предмета продаје: Цистерна Мајевица
  Процењена вредност предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 168.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-09-27 09:54:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 15779
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета: 1-ии 69/17
  Број предмета јавног извршитеља: ии 63/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "DECOFОRM" ДОО Београд-Вождовац, Београд - Вождовац, ул. Булевар ЈНА бр.49а, МБ 20243961, ПИБ 104816030
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Мотоцикл 'Tomos' модел 'АПН4' полован, зелене боје; бицикл, полован, беле боје; приколица, половна;
  Опис предмета продаје: Мотоцикл 'Tomos' модел 'АПН4' полован, зелене боје; бицикл, полован, беле боје; приколица, половна; бицикл, полован, беле боје; пластични сто, полован; пластична столица, половна, комада 4; косачица за траву, половна; аутоприколица, половна, зелене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 23.100,00


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 09:31:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 15778
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 4Иив 479/17
  Број предмета јавног извршитеља: 130И.Ив143/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ВЕЛЕТРГОВИНА ТТ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Тракторска прскалица марке "Крањ"
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-09-27 09:27:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 15777
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ив 869-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив А93-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: Кухиња, сто, столице
  Процењена вредност предмета продаје: 107.400,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 75.180,00 дин.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 09:10:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 15776
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иив 45/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 45/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Табекс" доо, Сремска Митровица
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-09-27 09:08:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 15775
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: ИИв-140/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 100/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Војвођанска банка" ад, Нови Сад,
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична-стамбена зграда, спратности По+Пр, објекат изграђен без одобрења за градњу, површине у основи 121 м2, изграђене на КП бр. 252/5 КО Атеница, потес Поље, уписана као зграда број 1, заједно са КП бр.252/5 КО Атеница, потес Поље, укупне површине 9а 56м2, од чега је земљиште под зградом-објектом у површини од 1а 21м2, а део њива друге класе, сада плац у функцији дворишта око куће у површини од 8а 35 м2, удео извршног дужника ¼ и КП бр. 71/3, КО Атеница, Потес – Поље ,површине 30а 50м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.077.050,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 753.935,00 дин.


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 09:07:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 15774
  Датум продаје: 2018-10-22
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: I-6 Ии 234/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.208/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA ŽITOPROMET KIKINDA
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 37
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 1.262.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 883.400,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 09:05:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 15773
  Датум продаје: 2018-10-12
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Инт 43/17
  Број предмета јавног извршитеља: Инт 43/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 09:02:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 15772
  Датум продаје: 2018-10-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 24 Ии-260/2018 од 04.05.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ii 162/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADIKO BANKA
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Лист непокретности број 12629 КО Зрењанин 1: Породична стамбена зграда број зграде 1 земљиште под зградом објектом површине 152м2 спратност ПР адреса улица Радоја Домановића 85 на парцели број 12324/2 у износу од 4.000,000,00 динара. Непокретност није слободна од лица и ствари.
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.800.000,00


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 09:00:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 15771
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 64
  Пословни број судског предмета: Ии 110/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 40/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгана Стефановић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: ТМВ, регистарске ознаке: UE086-NF, марке: VW T4 TRANSPORTER, број шасије: WV2ZZZ70ZYH001330, година производње: 2000, регистрован до 25.10.2018. године
  Процењена вредност предмета продаје: 320.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 224.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 08:36:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15770
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета: Ив-42/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-71/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ОРИФЛАМЕ КОЗМЕТИКА" ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Intervision” Кауч Фотеља, 2 комада Витрина
  Опис предмета продаје: Телевизор “Intervision” Кауч Фотеља, 2 комада Витрина
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара 7.000,00 динара 5.000,00 динара 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 динара 3.500,00 динара 2.500,00 динара 3.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767