ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1395 активних, од укупно 5858 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-08-29 21:11:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 5969
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И ИВ.269/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.А96-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 30.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 20.000,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 14.000,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 10.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 21.000,00 дин. покретна ствар бр. 2 - 14.000,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 9.800,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 7.000,00 дин.


  Оглас поставио: Милица Џаковић Бојић
  Датум и време постављања: 2017-08-29 16:32:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Максима Горког 18
  Е-маил адреса: izvrsiteljmilicadzakovicbojic@gmail.com
  Контакт телефон: 013346649
  ПИБ: 108586970
  Матични број: 63556033

  Број записа у бази: 5968
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Панчево, Ул. Максима горког бр. 18
  Пословни број судског предмета: И.ив-93/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-А63/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRAEUS BANK
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидери, замрзивачи, радијатори
  Опис предмета продаје: Фрижидер и замрзивачи марке Горење, две плинске боце и два уљана радитатора
  Процењена цена предмета продаје: 47.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 32.900,00


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2017-08-29 15:56:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 5967
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Краљево, ул. Змај Јовина бр. 6
  Пословни број судског предмета: И.И 157/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 55/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Витомир Вучковић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: телевизор, сто, фотеља...
  Процењена цена предмета продаје: 321.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 224.700,00 динара


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2017-08-29 15:50:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 5966
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-1094/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-70/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD, Београд, ул. Македонска бр. 4, МБ 07046898, ПИБ 100001958
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “VIVAX”, модел 32540, 32 инча; Комода за телевизор дрвена; Музички стуб “Panasonic” модел
  Опис предмета продаје: Телевизор “VIVAX”, модел 32540, 32 инча; Комода за телевизор дрвена; Музички стуб “Panasonic” модел SA-AK47
  Процењена цена предмета продаје: 19.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.300,00


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-08-29 15:34:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 5965
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: ИИ-528-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и-193-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сабриан Арделеан
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа и плацеви у Уздину
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 2.266.327,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.586.428,90


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2017-08-29 14:59:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар Ослобођења број 92, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 5964
  Датум продаје: 2017-09-22
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Булевар ослобођења бр.92, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: Ии 437/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.46/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бенгин Александар
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тросед, двосед и фотеља, телевизор марке "Philips", пречишћивач за воду, полица за телевизор, стол
  Опис предмета продаје: Тросед, двосед и фотеља, телевизор марке "Philips", пречишћивач за воду, полица за телевизор, столице, сто
  Процењена цена предмета продаје: 41.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.700,00


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2017-08-29 14:53:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 5963
  Датум продаје: 2017-09-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Раденка Ракоњца, Цара Лазара 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 112/17 , ИИ бр. 792/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 179/17, ИИ 213/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: контоар Загреб доо, огранак Контоар Загреб доо Нова Пазова, Бобан Марковић из Крагујевца
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: делови лаких летелица у процесу производње, комора за фарбање авиона са пратећом опремом, приколица
  Опис предмета продаје: делови лаких летелица офарбане у белу боју и неофарбане, приколица троосовинска , регистарски број АБ 801 КВ, дозвољена укупна тежина 2000 кг
  Процењена цена предмета продаје: 11.356.408.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.949.485.60 динара


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2017-08-29 14:46:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 5962
  Датум продаје: 2017-09-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.Ив.344/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.162/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПАОР-Делиблато, Делиблато, ул. Браће Вузаџије бр. 1, МБ 08801959, ПИБ 103162555
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор Rowa, Фрижидер Lipher, Тросед, двосед и фотеља, браон боје, Телевизор Grandprix
  Опис предмета продаје: покретне ствари - разно
  Процењена цена предмета продаје: 70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 динара


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2017-08-29 14:46:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 5961
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.640/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари Град"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 350.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 245.000,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-08-29 13:50:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 5960
  Датум продаје: 2017-09-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: Ив 171/2015
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 93/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште
  Опис предмета продаје: уписан ЛН 3114 КО Црвенка
  Процењена цена предмета продаје: 861.835,15 динара
  Почетна цена предмета продаје: 517.101,09 динара


  Оглас поставио: Биљана Ђерић
  Датум и време постављања: 2017-08-29 13:40:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Браће Јовановића 33Б/7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.biljanadjeric@gmail.com
  Контакт телефон: 066342142
  ПИБ: 108589562
  Матични број: 63557846

  Број записа у бази: 5959
  Датум продаје: 2017-09-19
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: Панчево, ул. Браће Јовановића бр.33б/7
  Пословни број судског предмета: 2 Ии-531/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 47/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Грујичић Зоран
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двособан стан
  Опис предмета продаје: Двособан стан бр.2, површине 49 м2 у приземљу, улаз бр. 151, који се налази у стамбеној згради за колективно становање, зграда бр.1, парцела топ.бр. 657/143, у ул. Стевана Шупљикца бр. 149, Панчево
  Процењена цена предмета продаје: 3.250.439,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 2.275.307,30 дин


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-08-29 13:29:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 5958
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИИ-993-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.24/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'RAIFFEISEN BANK' A.D. Beograd, Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр. 16
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор, три просторије пословних услуга, корисне грађевинске површине 59 м2, власнички уде
  Опис предмета продаје: Пословни простор, три просторије пословних услуга, корисне грађевинске површине 59 м2, власнички удео извршног дужника 1/1, постојећи на кат.парц. 10526, лист непокретности 705 КО Ужице
  Процењена цена предмета продаје: 3.632.630,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 2.542.841,00 рсд


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-08-29 13:21:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 5957
  Датум продаје: 2017-09-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: И-914-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.311/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'EUROBANK' A.D. Beograd, Београд, ул. Вука Караџића бр. 10
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја - Гарсоњера, број посебног дела 17, корисне површине 26 м2, поткровље, улаз број
  Опис предмета продаје: Друга јавна продаја - Гарсоњера, број посебног дела 17, корисне површине 26 м2, поткровље, улаз број , број зграде 1, власнштво извршног дужника 1/1, кат. парц. 1228-16, лист неполретности 6330 КО Чајетина
  Процењена цена предмета продаје: 12.610,00 ЕУР-а
  Почетна цена предмета продаје: 6.305,00 ЕУР-а у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан продаје


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-08-29 12:49:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 5956
  Датум продаје: 2017-09-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИВ. 19/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 319/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'PIRAEUS BANK' A.D. Beograd, Београд, ул. Милентија Поповића бр. 5 б
  Надлежни суд: Основни суд у Прибоју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке ' ЛГ ' дијагонале 81'; 2. ТВ Сталажа; 3. Гарнитура за седење (тросед,двосед,фотељ
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке ' ЛГ ' дијагонале 81'; 2. ТВ Сталажа; 3. Гарнитура за седење (тросед,двосед,фотеља); 4. Стаклени сточић
  Процењена цена предмета продаје: 1. 20.000,00 рсд; 2. 9.000,00 рсд; 3. 12.000,00 рсд; 4. 3.000,00 рсд;
  Почетна цена предмета продаје: 1. 14.000,00 рсд; 2. 6.300,00 рсд; 3. 8.400,00 рсд; 4. 2.100,00 рсд;


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-08-29 12:42:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 5955
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИВ. 14/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 186/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ' ЈУБАНКА ' А.Д. БЕОГРАД; Београд, ул. Краља Милана бр. 11;
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило 'Фолксваген Голф ЦЛ, година производње 1986.
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило 'Фолксваген Голф ЦЛ, година производње 1986.
  Процењена цена предмета продаје: 900,00 ЕУР-а у динарској противвредности
  Почетна цена предмета продаје: 630,00 ЕУР-а у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан продаје


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-08-29 12:32:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 5954
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 242/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 86/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ' ДЕЛТЕКС ' Д.О.О. Нови Сад, Царинска бр. 1
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Мешалица за бетон; 2.Абриктер за обраду дрвета; 3.Моторна тестера 'ШТИЛ'; 4.Машина за дугмад; 5.М
  Опис предмета продаје: 1. Мешалица за бетон; 2.Абриктер за обраду дрвета; 3.Моторна тестера 'ШТИЛ'; 4.Машина за дугмад; 5.Машина за шивење; 6. Преса за пеглање
  Процењена цена предмета продаје: 1. 10.000,00 рсд; 2. 30.000,00 рсд; 3. 10.000,00 рсд; 4. 20.000,00 рсд; 5. 10.000,00 рсд; 6. 15.000,00 рсд;
  Почетна цена предмета продаје: 1. 7.000,00 рсд; 2. 21.000,00 рсд; 3. 7.000,00 рсд; 4. 14.000,00 рсд; 5. 7.000,00 рсд; 6. 10.500,00 рсд;


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-08-29 12:31:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 5953
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-166/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Миловановић
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Агрегат за струју VT2670, Брусилица "ISKRA", Бушилица "BOSCH" ; Мешалица за бетон , Моторна тестера"
  Опис предмета продаје: Агрегат за струју VT2670, Брусилица "ISKRA", Бушилица "BOSCH" ; Мешалица за бетон , Моторна тестера"PARTNER", Казан за печенје ракије, Замрзивач "GORENJE"410L, Замрзивач "OBODIN" , Телевизор"FUNAI"21"
  Процењена цена предмета продаје: 25.000,00 5.000,00 3.000,00 15.000,00 8.000,00 12.000,00 12.000,00 10,000.00 12,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 3.500,00 2.100,00 10.500,00 5.600,00 8,400.00 8.400,00 7.000,00 8.400,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-08-29 12:02:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 5951
  Датум продаје: 2017-09-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-А596/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Одс "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о београд, огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЗАЈЕЧАР", Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Плуг "IMT 751" , Телевизор "SHARP" , Веш машина "GORENJE" ,Приколица за фрезу "506 imp"
  Опис предмета продаје: Плуг "IMT 751" , Телевизор "SHARP" , Веш машина "GORENJE" ,Приколица за фрезу "506 imp"
  Процењена цена предмета продаје: 30,000.00 , 5.000,00 7.000,00 , 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 , 3,500.00 , 7.000,00 , 5.600,00


  Оглас поставио: Андријана Додић
  Датум и време постављања: 2017-08-29 12:00:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Карапанџина 18/8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 5950
  Датум продаје: 2017-09-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Неготин, ул. Карапанџина 18/8
  Пословни број судског предмета: И.И-156/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А81/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петар Стефановић
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретна имовина
  Опис предмета продаје: Машина за веш „ZANUSSI“- неисправна Монитор CRT марке LG Кућиште компјутера Радио „Wega“ са два звучника „Sharp“ и „Sony“ Ручна преносна бушилица - непознате марке Моторна тестера непознате марке Усисивач „SOLAC“ minveto Eco Гарнитура са троседом, двоседом и фотељом Дрвени сточић Телевизор CRT марке SAMSUNG Фотоапарат марке CANON Монитор LCD марке EYE-Q Пекач за хлеб марке „Afik Комода за телевизор и књиге са фијокама Фотеља Еко кожа Компјутер са CRT монитором Монитор LCD марке ACER Мини линија
  Процењена цена предмета продаје: 172.200,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 120,540,00 дин


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2017-08-29 11:23:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 5949
  Датум продаје: 2017-09-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 8 Иив бр.305/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 6/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија а.д.
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда са помоћним зградама, пашњак 5. класе, шума 3. класе, шума 4. класе
  Процењена цена предмета продаје: 5.106.148,35 дин; 36.002,45 дин; 50.545,48 дин; 63.779,17 дин
  Почетна цена предмета продаје: 3.574.303,84 дин; 25.201,72 дин; 35.382,54 дин;44.645,42 дин


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767