ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 13:33:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8824
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1145/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv vox
  Процењена цена предмета продаје: 1.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.050,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 13:31:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8823
  Датум продаје: 2018-01-14
  Време продаје: 09,30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.904/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Паркинг сервис Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: тв лг, комода за тв
  Процењена цена предмета продаје: 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 13:29:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8822
  Датум продаје: 2018-01-13
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.838/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Svea Finance DOO Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плакар са огледалом, тв лг, плакар за тв, минилинија вивакс, монитор самсунг
  Процењена цена предмета продаје: 39.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 27.300,00


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 13:17:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 8821
  Датум продаје: 2018-01-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: ИИв-1252/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-305/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ КРАН-ИНЖЕЊЕРИНГ КЊАЖЕВАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: по ЛН број 314 КО Брзеће на к.п. бр. 1015/6 у згради туризма АП апартмански објекат, бр. зграде 1., бр. улаза 1, подрум - друга етажа, број посебног дела 10, једнособан стан - апартман површине 38 m2 бр. зграде 1., бр. улаза 1, први спрат, број посебног дела 18, једнособан стан - апартман површине 34 m2 бр. зграде 1., бр. улаза 1, поткровље - прва етажа, број посебног дела 20, једнособан стан - апартман површине 22 m2, све у приватној својини са обимом удела 1/1
  Процењена цена предмета продаје: 10.456.037,82 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 7.319.226,47 дин.


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2017-12-22 12:33:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 8820
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: КАНЦЕЛАРИЈА ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА СЛОБОДАНА ЖИВАНОВА, НОВИ САД, УЛ. ФУТОШКА 1 А
  Пословни број судског предмета: ИИ 2462/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 138/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЈЕДНОСОБАН СТАН У НОВОМ САДУ УЛИЦА ХАЏИ РУВИМОВА 29
  Опис предмета продаје: ЈЕДНОСОБАН СТАН ПОВРШИНЕ 30М2 БРОЈ ЗГРАДЕ 1 БРОЈ УЛАЗА 29 ПРВИ СПРАТ ПОСЕБАН ДЕО 6 ПАРЦЕЛА 6293/1 ХАЏИ РУВИМОВА 29 НОВИ САД ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ БР 3000 КО НОВИ САД 1
  Процењена цена предмета продаје: 3.921.235,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.744.864,50


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 12:25:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 8819
  Датум продаје: 2018-01-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 14 ИИ 409/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А148/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД ЦЕНТРАЛ ВРБАС
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кант машина
  Опис предмета продаје: кант машина
  Процењена цена предмета продаје: 500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 250.000,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-01-18 14:38:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 8818
  Датум продаје: 2018-02-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 2695/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 2135/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Ерор
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена цена предмета продаје: 71.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 11:31:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 8817
  Датум продаје: 2018-01-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 8ИИВ 252/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 272/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Mercator S d.o.o
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кухињски елемент, сто, угаона гарнитура, орман, ормарни део, сточић, рачунар, монитор, тастатура, ку
  Опис предмета продаје: горњи кухињски елемент, доњи кухињски елемент са судопером, дрвени трпезаријски сто, угаона гарнитура од еко-коже, двокрилни орман дрвени, ормарни део од дрвета браон боје са двоје врата, стакленим делом и преградама, ормарни део са двоје врата и полицом у средини, дрвени сточић са полицом, рачунар са монитором марке "PHILIPS" са равним екраном, тастатура, кућиште, мишем и два звучника, телевизор са дијагоналом екрана 52 цм, полица за ТВ, једнокрилни орман, ормарни део и радни сто
  Процењена цена предмета продаје: 120.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-01-18 15:19:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 8816
  Датум продаје: 2018-02-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 13/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП РАШКА
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 54.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 37.800,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-12-22 10:26:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 8815
  Датум продаје: 2018-01-31
  Време продаје: 10,30
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ињац Мирослава, Чачак, Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: ИВ 73/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИВ 163/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЦГ ЕУРОПАРТ доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно моторно возило марке FORD, тип TRANSIT T200 1.8 TDDI, рег. ознаке UR 002-WL, радна запреми
  Опис предмета продаје: теретно моторно возило марке FORD, тип TRANSIT T200 1.8 TDDI, рег. ознаке UR 002-WL, радна запремина мотора 1800 cm3, снага мотора 55kw
  Процењена цена предмета продаје: 150.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 300.000,00


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 10:10:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 8814
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 596/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РУЖИЦЕ КАВАЈА из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности – трособног стана y Београду
  Опис предмета продаје: 1/2 идеалног дела непокретности на коме је извршни дужник сувласник на трособном стану број 7, са терасом 3.72 м2, корисне површине 62.58 м2, на првом спрату, који је уписан као посебан део зграде бр. 3, изграђене на к.п. бр. 2198/3 који се налази у Београду у улици Стојана Столета Аранђеловића бр. 8, уписан у листу непокретности бр. 1830 КО Вишњица.
  Процењена цена предмета продаје: 3.382.155,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.367.508,50


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 09:42:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 8813
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Бечеју 6 И-176/2017 од 25.04.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 183/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична кућа
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда број зграде 1 спратности пр саграђена на катастаркој парцели број 51 површине у габариту 116 м2 која се налази у улици Незнаног Јунака број 137 све уписано у Лист непокретности број 10030 Ко Бечеј власништво извршног дужника, у износу од 1.507.668,75 динара
  Процењена цена предмета продаје: 1.507.668,75 динара
  Почетна цена предмета продаје: 753.834,37 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 09:39:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8812
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 1/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 11/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРО ПЕТРОЛ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 2631/1 КО Вишњићево
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 2631/1 КО Вишњићево
  Процењена цена предмета продаје: 7.716.716,73 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.401.701,71 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 08:41:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8811
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 138/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 122/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАРИНКОВИЋ СПОМЕНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: АУТОМОБИЛ
  Опис предмета продаје: " OPEL ASTRA", Караван, година производње 2000.
  Процењена цена предмета продаје: 185.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 129.500,00 дин


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 08:33:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8810
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 76/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 74/16А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЧАВДАРЕВИЋ НИКОЛА
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: ПОКУЋСТВО
  Процењена цена предмета продаје: ОД 500 ДИН ДО 7.000,00 ДИН
  Почетна цена предмета продаје: ОД 350 ДИН ДО 4.900,00 ДИН


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2017-12-21 16:24:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 8809
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИв 10/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 74/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП банка ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ТВ, микроталасна, баштенска лежаљка...
  Процењена цена предмета продаје: 174.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 121.800,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2017-12-21 16:07:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 8808
  Датум продаје: 2018-01-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Ул. Петра Драпшина бр. 1
  Пословни број судског предмета: Ии. 358/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 159/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Весна Петковић и Јован Рајчевић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило марке РАНГЕ РОВЕР типа ЛАНД РОВЕР 4.2
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке РАНГЕ РОВЕР типа ЛАНД РОВЕР 4.2, регистарске ознаке СУ061-АЈ, година производње 2006.
  Процењена цена предмета продаје: 1.320.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 660.000,00 динара


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2017-12-21 15:32:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 8807
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Свилајнац, ул. Краља Петра Првог бр. 133
  Пословни број судског предмета: Ив. 59/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 64/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈУБАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизори, Сто, Столице,Тросед, Фотеља, Орман, Комода, Бештенска љуљашка
  Опис предмета продаје: - Телевизор “GORENJE“ - у процењеној вредности од 16.000,00 динара - Телевизор “SAMSUNG“ - у процењеној вредности од 4.000,00 динара - Кухињски сто - у процењеној вредности од 12.000,00 динара - Столице, 8 ком. - у укупној процењеној вредности од 16.000,00 динара - Орман - у процењеној вредности од 12.000,00 динара - Комода, 2 ком. - у укупној процењеној вредности од 13.000,00 динара - Тросед - у процењеној вредности од 11.000,00 динара - Фотеља - у процењеној вредности од 5.000,00 динара - Бешт
  Процењена цена предмета продаје: - Телевизор “GORENJE“ - у процењеној вредности од 16.000,00 динара - Телевизор “SAMSUNG“ - у процењеној вредности од 4.000,00 динара - Кухињски сто - у процењеној вредности од 12.000,00 динара - Столице, 8 ком. - у укупној процењеној вредности од 16.000,00 динара - Орман - у процењеној вредности од
  Почетна цена предмета продаје: На другом јавном надметању почетна цена износи 50% од процењене вредности појединачно одређене ствари


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-12-21 15:22:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8806
  Датум продаје: 2018-01-14
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу4
  Пословни број судског предмета: 4И.И.19/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.174/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДВП ЕРОЗИЈА НИШ
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: спољна гума belshina-2 ком, спољна гума tigar, хидраулична преса, мазалица плаве боје, спољна гума трајал, муљна пумпа-неисправна, апарат за варење-неисправан, непозната машина са цревима, непозната преса, старо гвожђе око 2.000кг у магацину, руда за вучу, овални засун-вентил-2 ком, ливено гвожђе тт комад ДН150-6 КОМ, ливено гвожђе ТТ ком ДН100/100-2ком, ливено гвожђе редуцир 200/150-2ком, ливено гвожђе Н комад-2 ком
  Процењена цена предмета продаје: 281.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 196.700,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-12-21 14:59:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 8805
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-287/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1353/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Милетић
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја приземља породичне стамбене зграде
  Опис предмета продаје: 1/1 приземље, површине 84 м2, као посебан део породичне стамбене зграде, Калуђерица
  Процењена цена предмета продаје: 865.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 605.640,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767