ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-03-27 13:48:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 11072
  Датум продаје: 2018-04-18
  Време продаје: 09:45
  Место продаје: КИКИНДА ул.Стевана Сремца 34
  Пословни број судског предмета: 1ИИв 119/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А-69/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ОРИФЛАМЕ КОЗМЕТИК" д.о.о. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ТВ ЛЦД "ВОКС" - Електрични шпорет " АЛФА ПЛАМ"
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-03-27 13:44:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 11071
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 13:20
  Место продаје: БАНАТСКИ ДВОР УЛ.М.ТИТА 31
  Пословни број судског предмета: 24 Ив.6818/2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-7/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: " Сано- Савремена исхрана животиња" д.о.о. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ДВА ЛАКТО ФРИЗА
  Процењена цена предмета продаје: 80.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 56.000,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-03-27 13:40:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 11070
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ЧЕСТЕРЕГ УЛ. ЗДРАВКА ЧЕЛАРА 4
  Пословни број судског предмета: 21 Иив.107/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А-18/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИНБЕРГ ДОО БОЉЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор ЛЦД"Фаворит" - Компјутер "Филипс"комплет - Кухињски сто и четири столице - Клима "Фаворит" - Агрегат "Ламборддини" - Две грејалице за пилиће "Сиера"
  Процењена цена предмета продаје: 155.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 108.500,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-03-27 13:35:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 11069
  Датум продаје: 2018-04-18
  Време продаје: 09:50
  Место продаје: Житиште ул.Цара Душана 11
  Пословни број судског предмета: 31П.2109/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИТ - 203/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: КЛИМА УРЕЂАЈ - "ФАВОРИТ"
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-27 13:33:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 11068
  Датум продаје: 2018-04-24
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 233/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 233/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Невена Спасић
  Датум и време постављања: 2018-03-27 13:31:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Булевар Немањића 48/14
  Е-маил адреса: nevenaspasicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0655188585
  ПИБ: 109248406
  Матични број: 64041789

  Број записа у бази: 11067
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Булевар Немањића бр. 48 сп. 4 ст. 14
  Пословни број судског предмета: 5.И.Ив-147/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-37/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP Banka Srbija AD Novi Sad, Нови Сад, ул. Булевар Ослобођења бр. 80, МБ 08603537, ПИБ 100584604
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај за домаћинство
  Опис предмета продаје: Плакар гардеробер ком. 1; мини телевизор PHILLIPS ком. 1, ТВ комода - светло браон боје FORMA IDEALE ком 1; стаклени сточић са металним ногарима FORMA IDEALE ком 1 и мољца двосед на развлачење ком 1
  Процењена цена предмета продаје: 22.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.400.00 динара


  Оглас поставио: Костадин Радовић
  Датум и време постављања: 2018-03-27 13:25:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Трг др Зорана Ђинђића 2/4
  Е-маил адреса: k.radovicizvrsitelj@hotmail.com
  Контакт телефон: 0611586756
  ПИБ: 108590829
  Матични број: 63558893

  Број записа у бази: 11066
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Трг др. Зорана Ђинђића 2. спрат 4. / Зрењанин
  Пословни број судског предмета: Ив 7/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 1/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "АГРОФЕРТИМ" ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност / земља
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште К.О. Јарковац (опис у Закључку о првом јавном надметању)
  Процењена цена предмета продаје: 3.158.511,90 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 2.210.958,33 дин.


  Оглас поставио: Радиша Петрић
  Датум и време постављања: 2018-04-20 10:47:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Пријепоље, Улица Валтерова 36/01
  Е-маил адреса: petricradisa@gmail.com
  Контакт телефон: 0654580158
  ПИБ: 107596188
  Матични број: 62854162

  Број записа у бази: 11064
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул.Владимира Перића Валтера бр.36, Пријепоље
  Пословни број судског предмета: 2 Ии.257/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.349/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радовић Радојко
  Надлежни суд: Основни суд у Прибоју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: 310,43 м2
  Процењена цена предмета продаје: 10.176.900,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 5.088.450,00


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2018-03-27 12:51:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 11063
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-73/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стојанча Ђорђевић и др.
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор Фергусон 539, тракторска приколица, Трактор ИМТ
  Опис предмета продаје: Трактор Фергусон 539, тракторска приколица, Трактор ИМТ
  Процењена цена предмета продаје: 1.220.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 854.000,00 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2018-03-27 12:48:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 11062
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Иив 145/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 188/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ODM COLLECTIONS" ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан у Пландишту и земљиште у Сечњу
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 601.619,00
  Почетна цена предмета продаје: 421.133,30


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-03-27 12:33:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 11061
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 468/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 709/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 2.405.150,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.683.605,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-03-27 12:18:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 11060
  Датум продаје: 2018-04-24
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.114/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.97/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Први фактор-Факторинг" доо Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил Фиат Мареа, ручна колица, косилица Einhell em1200
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-03-27 12:12:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 11059
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: Ии 101/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-157/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО " КРАН-ИНЖИЊЕРИНГ" Књажевац
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: Покретна имовина
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: Кондиционер капацитета 600 кг МПК1, горионик на гас 500кw, чекићар без мотора "Ecoflam",хладилица за соју , хладилица за соју са усисивачем и цевоводом и котао гасни Q 350 кг ( pkki 200kw) 200gg.
  Процењена цена предмета продаје: 2.849.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.994.300,00


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-03-27 12:02:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 11058
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 271/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ии 313/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЕТПБР МИТАР ЕЛЕКТРО
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 133.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2018-03-27 11:49:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 11057
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Иив. 27/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 129/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: А.Д.О. ДДОР НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил
  Опис предмета продаје: Аутомобил, "Volkswagen" "Golf" 2000. годиште
  Процењена цена предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-03-27 11:40:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 11056
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Ул. Петра Драпшина бр. 1
  Пословни број судског предмета: Ии. 3/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 4/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милован Кнежевић и Вида Кнежевић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 3/16 њиве 6. класе
  Опис предмета продаје: 3/16 њиве 6. класе, површине 8а 03м2, која се налази на парцели број 102, уписана у лист непокретности број 380 К.О. Ребељ
  Процењена цена предмета продаје: 12.798,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.958,60 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-03-27 10:33:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 11055
  Датум продаје: 2018-04-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 4620/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 813/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петров Милош из Крагујевца
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: воћњак и њива у Дивостину
  Опис предмета продаје: Воћњак прве класе, њива друге класе
  Процењена цена предмета продаје: 279.840,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 195.900,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-03-27 10:26:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 11054
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 3011/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 501/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Веселин Живковић из Крагујевца
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: трпезаријски сто са четири столице, радни сто (за рачунар), гардеробер и клуб сто
  Процењена цена предмета продаје: 39.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 27.300,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-03-27 10:20:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 11053
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 3770/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 665/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд (огранак "Електродистрибуција" Крагујевац))
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: техника
  Опис предмета продаје: телевизор, замрзивач, машина за веш
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-03-27 10:01:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 11052
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИв 511/2017
  Број предмета јавног извршитеља: иив 133/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО " ИДЕ ВОЗ" Крушевац
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 56.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767