ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1494 активних, од укупно 13325 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 13:16:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 14157
  Датум продаје: 2018-08-15
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Бока ул.Радничка колонија 9
  Пословни број судског предмета: 24 Ии.461/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А-103/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ОРИФЛАМЕ КОЗМЕТИКА" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ТВ ЛЦД ЈВЦ - Компјутер комплет "САМСУНГ" - Веш машина "ГОРЕЊЕ"
  Процењена вредност предмета продаје: 49.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 34.300,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 13:11:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 14156
  Датум продаје: 2018-08-13
  Време продаје: 09:15
  Место продаје: Зрењанин ул.Војводе Петра Бојовића 37
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А-132/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП"ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Фризерска шампоњера - Огледало и радни фризерски сто - Фен за косу"ФИЛИПС" - Машиница за шишање "ФИЛИПС"
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 23.100,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 13:07:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 14155
  Датум продаје: 2018-08-13
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Зрењанин ул. Бачка 149
  Пословни број судског предмета: 21 Ии.87/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-116/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душко Даников Воргић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Мешалица за бетон - Ауто приколица (нерегистрована)
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 13:03:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 14154
  Датум продаје: 2018-08-08
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Меленци ул.Српских Владара 39
  Пословни број судског предмета: 24Ии.174/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-25/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дијана Дабић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 24
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 8 комада баштенских дрвених столова - 16 комада баштенских дрвених клупа
  Процењена вредност предмета продаје: 160.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 112.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 12:52:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14153
  Датум продаје: 2018-08-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-487/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПОШТА СРБИЈЕ, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путнички ауто “Mazda 323 Sedan” 1.3 бензин, рег озн. ZA-040-BĐ Фрижидер “Obodin” Сто и две столиц
  Опис предмета продаје: Путнички ауто “Mazda 323 Sedan” 1.3 бензин, рег озн. ZA-040-BĐ Фрижидер “Obodin” Сто и две столице Орман ораховина Мобилни телефон “Siemens c45”
  Процењена вредност предмета продаје: 35000,00 5000,00 3000,00 4000,00 1000,00
  Почетна цена предмета продаје: 17500,00 2500,00 1500,00 2000,00 500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 11:27:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14152
  Датум продаје: 2018-08-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-158/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Grundig” 51 Кауч Сто и две столице Орман једнокрилни Ел. Шпорет “Sloboda”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Grundig” 51 Кауч Сто и две столице Орман једнокрилни Ел. Шпорет “Sloboda”
  Процењена вредност предмета продаје: 4000,00 6000,00 3000,00 2000,00 6000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2000,00 3000,00 1500,00 1000,00 3000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 10:51:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14150
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И. 402/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 351/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 8 парцела са објекти
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат. парц. бр. 353, 354, 617/1, 681/3, 812/3, 1083, 1307/3 - са објектима на кат.парц.бр. 353, КО До
  Опис предмета продаје: кат. парц. бр. 353, 354, 617/1, 681/3, 812/3, 1083, 1307/3 - са објектима на кат.парц.бр. 353, КО Доњи Товарник и кат.парц.бр. 597/2 К.О. Огар
  Процењена вредност предмета продаје: од 262.001,68 динара до 2.615.763,51 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 183.401,17 динара до 1.831.034,45 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 10:36:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14148
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И. 503/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 178/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, ул. Борачка бр. 15, Нова Пазова
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, ул. Борачка бр. 15, Нова Пазова
  Процењена вредност предмета продаје: 6.171.289,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.851.386,76 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 10:32:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 14147
  Датум продаје: 2018-09-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А353/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 193 КО Ландол
  Процењена вредност предмета продаје: 195.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 136.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 10:17:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 14146
  Датум продаје: 2018-08-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИ-410/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1438/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE TAKOVO KRAGUJEVAC -U LIKVIDACIJI
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку о првој јавној продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 219.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 09:53:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14145
  Датум продаје: 2018-08-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А241/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Snider" 51, Фрижидер "Obodin", Орман, Кауч, Ел. шпорет "Sloboda"
  Опис предмета продаје: Телевизор "Snider" 51, Фрижидер "Obodin", Орман, Кауч, Ел. шпорет "Sloboda"
  Процењена вредност предмета продаје: 5000,00 6000,00 4000,00 7000,00 8000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2500,00 3000,00 2000,00 3500,00 4000,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 09:48:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 14144
  Датум продаје: 2018-09-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 18/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 3343 КО Зрењанин I
  Процењена вредност предмета продаје: 7.340.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.138.000,00 динара


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 09:47:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 14143
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кнегиње Зорке бр.2,4 спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ 427/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 350/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда на кп 4489 К.О. Међулићје
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда 312,90 м2,спратност Пр1+Пк1,зграда пословних услуга површине 180м2,грађевинско земљиште 1390 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 10.446.879,67 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.223.439,84 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 08:56:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 14142
  Датум продаје: 2018-08-22
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-287/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 142/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "UNICREDIT BANK" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: ТВ „ANSONIC“ 75 cm ; орман, полица за ТВ, витрина ; орман са 3 врата ; клуб сто ; усисивач „SAMSUNG“ 1800W
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара ; 15.000,00 динара ; 8.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 2.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2018-07-26 08:24:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 14141
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: 10-ИИ-15010/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1059/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Стамбена зграда - половина двојне куће
  Процењена вредност предмета продаје: 5.253.257,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 3.677.280,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 08:20:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14140
  Датум продаје: 2018-08-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-214/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Philips” 21” lcd Кауч Кварцна грејалица Мали сто DVD “Denver” Тв полица са додацим
  Опис предмета продаје: Телевизор “Philips” 21” lcd Кауч Кварцна грејалица Мали сто DVD “Denver” Тв полица са додацима
  Процењена вредност предмета продаје: 7000,00 6000,00 5000,00 1000,00 1000,00 8000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4900,00 4200,00 3500,00 700.00 700,00 5600,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-07-25 16:43:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 14139
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: I 39 ИИ бр. 938/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-421/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милован Ристић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.500,00 динара до 42.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.050,00 динара до 29.400,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-07-25 15:45:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 14138
  Датум продаје: 2018-08-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 110/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 110/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Теодоровић Миломир, Јевремовац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-07-25 15:44:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 14137
  Датум продаје: 2018-08-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Мршинци бб, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ 1142/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 357/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил и два трактора
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 1.080.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 540.000,00 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-07-25 15:39:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 14136
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Чакак,Кнеза Васе Поповића 38
  Пословни број судског предмета: ИИ 277/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ -119/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПЕТАР ЈАНКОВИЋ,ЧАЧАК
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22
  Назив предмета продаје/наслов продаје: МАШИНЕ ЗА ПРАВЉЕЊЕ РИБОЛОВАЧКЕ ОПРЕМЕ И МАМАЦА
  Опис предмета продаје: у добром стању
  Процењена вредност предмета продаје: 335.120,00
  Почетна цена предмета продаје: 248.584,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767