ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Милица Џаковић Бојић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 10:13:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Максима Горког 18
  Е-маил адреса: izvrsiteljmilicadzakovicbojic@gmail.com
  Контакт телефон: 013346649
  ПИБ: 108586970
  Матични број: 63556033

  Број записа у бази: 7506
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Максима Горког бр. 18
  Пословни број судског предмета: И.ив-211/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-75/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRAEUS BANK
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: путничко возило, машина за веш и телевизор
  Процењена цена предмета продаје: 79.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 55.440,00


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 10:06:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 7505
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: Ии.156/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.304/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'ХАЛКБАНК' А.Д. БЕОГРАД, ул. Булевар Милутина Миланковића бр. 9е, Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Стан бр. 1/1,број зграде 2, број улаза 1, сутурен, корисне површине 45м2; 2. Стан бр. 1/2,број зг
  Опис предмета продаје: 1. Стан бр. 1/1,број зграде 2, број улаза 1, сутурен, корисне површине 45м2; 2. Стан бр. 1/2,број зграде 3,број улаза 2, сутурен, корисне површине 45м2; 3. Стан бр. 1/10, број зграде 2, број улаза 10,поткрвље - све уписано у лист непокетности бр. 3388 КО Чајетина
  Процењена цена предмета продаје: 1. 3.937.005,00 динара; 2. 3.669.165,00 динара; 3. 5.335.038,00 динара;
  Почетна цена предмета продаје: 1. 2.755.903,50 динара; 2. 2.568.415,50 динара; 3. 3.734.526,60 динара;


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-10-30 09:49:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 7504
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Иив 274/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 152/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КСЦ ДОО Панчево
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште у Добрици
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 1.944.821,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.361.374,70


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 09:00:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 7503
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: 36 ИИ бр. 1057/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-11/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "HALKBANK" акционарско друштво Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: Кат. парцеле 1152/9 КО Рибница која има укупну површину 37а 15 м2; Зграде пословних услуга, која се налази на парцели КП бр. 1152/9 КО Рибница, површине у основи 809 м2; Остале зграде која се налази на парцели КП бр. 1152/9 КО Рибница, површине у основи 248 м2; Остале зграде која се налази на парцели КП бр. 1152/9 КО Рибница, површине у основи 21 м2; Зграде пословних услуга која се налази на парцели КП бр. 1152/9 КО Рибница, површине у основи 253 м2.
  Процењена цена предмета продаје: 74.835.239,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена непокретности износи 20% од процењене вредности непокретности и цена непокретности се слободно уговара.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 08:38:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 7502
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Иив 359/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А62/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SONDER - DUX" DOO LESKOVAC
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретне ствари непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: Расхладни уређај „GINTER“ са агрегатима и кондензатором 4х1000 НР
  Процењена цена предмета продаје: 1.200.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена покретне ствари износи 50% од процењене вредности ствари и цена покретне ствари се слободно уговара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-11-20 09:22:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 7501
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-682/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 528/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Акционарско друштво за осигурање "Таково" у ликвидацији
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Аутомобилска спољашња гума 6.50-16 ТГ, непозната година производње Аутомобилска спољашња гума 215-380-16, непозната година производње Греда за вађење мотора , ручни рад, непозната година производње Стакло за шофершајбну за теретно моторно возило, 1.2m x 1m Стакло за шофершајбну за теретно моторно возило, 1m x 1m Кружни сто за двориште, пречник 1.1m, непозната година производње Гарнитура (двосед, фотеља), непозната година производње, Сунцобран, непозната година производње
  Процењена цена предмета продаје: 30.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.250,00


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2017-10-29 16:33:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 7500
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 6 ИИ 1766/16
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 569/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Државна лутрија Србије
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари из куће
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Цене изнете у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Цене изнете у закључку о продаји


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 18:12:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 7499
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.И.253/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.154/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Биљана Славнић, Велика Плана, ул. Булевар Ослобођења бр. 13
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил OPEL ASTRA, регистарских ознака VP 004 JM, фрижидер VOX, пећ на чврсто гориво, радијатор,
  Опис предмета продаје: покретне ствари - разно
  Процењена цена предмета продаје: 212.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 148.400,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 15:39:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 7498
  Датум продаје: 2017-11-14
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 4-ИИ-169/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 968/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија-Министарство одбране-Врање
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: LCD Телевизор, марке-MIRAI, дијагонала 110cm, непозната година производње LCD Телевизор, марке-AMOI, дијагонала 105cm, црне боје, непозната година производње Сто за телевизор, светло жуте боје, иверица, непозната година производње Клуб сто, стаклен, непозната година производње Микроталасна, марке-ELITE, тип-ЕМО 1903, непозната година производње Машина за веш, марке-Кончар, тип-VM065R1, беле боје, непозната година производње Бојлер, марке-Кончар, тип-80l, непозната година производње
  Процењена цена предмета продаје: 63.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 44.450,00


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-10-27 15:22:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 7497
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 398-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка ад Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена цена предмета продаје: 6.435.720,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.505.004,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 15:03:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 7496
  Датум продаје: 2017-11-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-2889/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А452/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Земљорадничка задруга "Облачинска вишња"
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Цистерна, 1500 l (од сушаре), непозната година производње Приколица(војна), 1,20m x 2,50m, непозната година производње Мотокултиватор 509 са приколицом, непозната година производње Мешалица, наранџасте боје, непозната година производње Црево за воду, дебљине 1 цол, дужине 500m, Табарка за Казан, 400 l, Једнобразни плуг, производња Осјек, плаве боје, Атомизер , производња Словенија, 330 l...
  Процењена цена предмета продаје: 527.750,00
  Почетна цена предмета продаје: 369.425,00


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 15:01:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 7495
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул.Матија Хуђи 97/4, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИВ-347/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-169/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БРАНКОМ-ШПЕДИЦИЈА ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ул. Јарачки пут бб
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и техничка роба
  Опис предмета продаје: 1. Канцеларијски столови тамно браон боје, 2 комада, 2. Монитор марке "ASUS" сер.бр. FCLMTF306114, 3. Монитор марке "LG" сер.бр. 901TPJP15644, 4. Рачунар марке "Blueberry" Smart box, сер.бр. 0904-739562007, 5. Рачунар марке "PC" Orion 110, 6. Канцеларијска столица кожа, црне боје
  Процењена цена предмета продаје: 1. 5.000,00 дин, 2. 7.000,00 дин, 3. 5.000,00 дин, 4. 15.000,00 дин, 5. 10.000,00 дин, 6. 7.000,00 ди
  Почетна цена предмета продаје: 1. 3.500,00 дин, 2. 4.900,00 дин, 3.3.500,00 дин, 4. 10.500,00 дин, 5. 7.000,00 дин, 6. 4.900,00 дин


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 14:56:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 7494
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6 Иив.113/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А7/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREMIUMAGRAR
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Скупљач сена
  Опис предмета продаје: црвене боје
  Процењена цена предмета продаје: 50.000
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 14:55:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 7493
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6 Иив.113/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А7/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREMIUMAGRAR
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредна прикључна машина
  Опис предмета продаје: садилица
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 14:52:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 7492
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6 Иив.113/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А7/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREMIUMAGRAR
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Таруп
  Опис предмета продаје: црвене боје
  Процењена цена предмета продаје: 120.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 14:50:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 7491
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6 Иив.113/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А7/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREMIUMAGRAR
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: хедер за комбајн
  Опис предмета продаје: за жито
  Процењена цена предмета продаје: 150.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 14:49:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 7490
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6 Иив.113/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А7/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREMIUMAGRAR
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Цистерна
  Опис предмета продаје: MAJEVICA
  Процењена цена предмета продаје: 130.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 91.000,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 14:47:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 7489
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6 Иив.113/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А7/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREMIUMAGRAR
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Приколица
  Опис предмета продаје: сиве боје
  Процењена цена предмета продаје: 160.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 112.000,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 14:45:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 7488
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6 Иив.113/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А7/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREMIUMAGRAR
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Дрљача
  Опис предмета продаје: црвене боје
  Процењена цена предмета продаје: 200.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 14:43:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 7487
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул.Матија Хуђи 97/4, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИВ-138/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ А154/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "DECOR LIFE" ДОО ПАЛАНКА 112 СРЕМСКА МИТРОВИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и техничка роба
  Опис предмета продаје: 1. Сто и шест столица, боја дрвета, седиште и наслон од мебла, браон-беж боје, 2.Телевизор марке "SAMSUNG", црне боје, сер.број 3903-000456, 3. Полице за дневну собу, комплет бело-беж боје, 4. Сточић за дневни боравак (клуб сточић) беж боје, 5. Тросед, двосед и фотеља, црно-сиве боје, комб.мебл-еко кожа, 6. Машина за сушење веша марке "Candy" модел Grand evo, беле боје, 7 кг, 7. Машина за прање веша марке "Gorenje" Uselogic, 6 кг, АА class, 7 кг
  Процењена цена предмета продаје: 1. 21.000,00 дин, 2. 35.000,00 дин, 3. 25.000,00 дин, 4. 7.000,00 дин, 5. 30.000,00 дин, 6. 20.000,00 дин., 7. 20.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1. 14.700,00 дин, 2. 24.500,00 дин, 3.17.500,00 дин, 4. 4.900,00 дин, 5. 21.000,00 дин, 6. 14.000,00 дин, 7. 14.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767