ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1648 активних, од укупно 13296 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 09:53:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14145
  Датум продаје: 2018-08-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А241/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Snider" 51, Фрижидер "Obodin", Орман, Кауч, Ел. шпорет "Sloboda"
  Опис предмета продаје: Телевизор "Snider" 51, Фрижидер "Obodin", Орман, Кауч, Ел. шпорет "Sloboda"
  Процењена вредност предмета продаје: 5000,00 6000,00 4000,00 7000,00 8000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2500,00 3000,00 2000,00 3500,00 4000,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 09:48:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 14144
  Датум продаје: 2018-09-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 18/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 3343 КО Зрењанин I
  Процењена вредност предмета продаје: 7.340.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.138.000,00 динара


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 09:47:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 14143
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кнегиње Зорке бр.2,4 спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ 427/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 350/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда на кп 4489 К.О. Међулићје
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда 312,90 м2,спратност Пр1+Пк1,зграда пословних услуга површине 180м2,грађевинско земљиште 1390 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 10.446.879,67 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.223.439,84 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 08:56:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 14142
  Датум продаје: 2018-08-22
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-287/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 142/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "UNICREDIT BANK" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: ТВ „ANSONIC“ 75 cm ; орман, полица за ТВ, витрина ; орман са 3 врата ; клуб сто ; усисивач „SAMSUNG“ 1800W
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара ; 15.000,00 динара ; 8.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 2.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2018-07-26 08:24:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 14141
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: 10-ИИ-15010/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1059/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Стамбена зграда - половина двојне куће
  Процењена вредност предмета продаје: 5.253.257,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 3.677.280,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 08:20:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14140
  Датум продаје: 2018-08-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-214/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Philips” 21” lcd Кауч Кварцна грејалица Мали сто DVD “Denver” Тв полица са додацим
  Опис предмета продаје: Телевизор “Philips” 21” lcd Кауч Кварцна грејалица Мали сто DVD “Denver” Тв полица са додацима
  Процењена вредност предмета продаје: 7000,00 6000,00 5000,00 1000,00 1000,00 8000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4900,00 4200,00 3500,00 700.00 700,00 5600,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-07-25 16:43:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 14139
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: I 39 ИИ бр. 938/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-421/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милован Ристић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.500,00 динара до 42.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.050,00 динара до 29.400,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-07-25 15:45:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 14138
  Датум продаје: 2018-08-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 110/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 110/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Теодоровић Миломир, Јевремовац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-07-25 15:44:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 14137
  Датум продаје: 2018-08-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Мршинци бб, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ 1142/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 357/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил и два трактора
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 1.080.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 540.000,00 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-07-25 15:39:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 14136
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Чакак,Кнеза Васе Поповића 38
  Пословни број судског предмета: ИИ 277/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ -119/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПЕТАР ЈАНКОВИЋ,ЧАЧАК
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22
  Назив предмета продаје/наслов продаје: МАШИНЕ ЗА ПРАВЉЕЊЕ РИБОЛОВАЧКЕ ОПРЕМЕ И МАМАЦА
  Опис предмета продаје: у добром стању
  Процењена вредност предмета продаје: 335.120,00
  Почетна цена предмета продаје: 248.584,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-07-25 15:24:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 14135
  Датум продаје: 2018-07-25
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.573/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SVEA FINANCE" D.O.O. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: сто за ручавање, столице, угаона гарнитура
  Процењена вредност предмета продаје: 81.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 40.500,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-07-25 15:17:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14134
  Датум продаје: 2018-08-14
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИв 68/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 196/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: " TABEX" DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПУТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО
  Опис предмета продаје: OPEL KADETT 1.6D, год. производње 1986, рег ознаке ŠI 006-PX
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00дин


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-07-25 15:17:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 14133
  Датум продаје: 2018-07-25
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.48/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "БОГАТИЋ"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: електрички шпорет "алфаплам", тросед браон - бели, двосед браон - бели
  Процењена вредност предмета продаје: 61.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30.500,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-07-25 15:11:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 14132
  Датум продаје: 2018-08-22
  Време продаје: 9.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: Иив.57/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.85/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ДАЛАМБЕР" Д.О.О.
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: фрижидер дубећи "amica", микроталасна пећница,индукциона рингла "vorner",машина за прање судова, двд "LG"
  Процењена вредност предмета продаје: 41.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.700,00


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2018-07-25 15:04:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 14131
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И.И. 57/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 44/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Урошевић Миладин
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Пољопривредне машине
  Процењена вредност предмета продаје: 1.430.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.001.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-07-25 15:00:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 14130
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета: Су-II-16-6/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ-А23/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Виши суд у Сремској Митровици
  Надлежни суд: Виши суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке 'Vivax', дијагонале 54 цм, полован
  Опис предмета продаје: Телевизор марке 'Vivax', дијагонале 54 цм, полован
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-07-25 14:46:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 14129
  Датум продаје: 2018-09-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 73/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-07-25 14:24:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 14128
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-243/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГАС-ФЕРОМОНТ А.Д.
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Гасни котао 'Radijaror', полован
  Опис предмета продаје: Гасни котао 'Radijaror', полован
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-08-15 09:05:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 14127
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., сутерен
  Пословни број судског предмета: ИИв-315/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-133/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU MAKINTERNACIONAL, NIŠ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор LCD SAMSUNG са зидним носачем и даљинским управљачем дијагонале 42 инча, 11 столова димензије 60 x 60 цм (дрво), 28 столица (дрво), Винска полица, Расхладна витрина (вертикална) запремине око 60 литара, Ледомат BREMA ICE MAKERS, SONY TA F210 појачало, UNIVERSUM CD-15D ЦД плејер...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-07-25 14:09:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 14126
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 5
  Пословни број судског предмета: И.и 986/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.391/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникс плус доо Вршац
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја
  Опис предмета продаје: Једнособан стан који је у приватној својини извршног дужника са обимом удела 1/4 површине36м2
  Процењена вредност предмета продаје: 717.289,65 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности непокретности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767