ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-12-23 12:40:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8846
  Датум продаје: 2018-01-12
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 3И.ИВ.230/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.44/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Победа плус ДОО Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: ваљак за лиснато тесто ROLLFIX BR.01665534
  Процењена цена предмета продаје: 200.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-23 10:25:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8845
  Датум продаје: 2018-02-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: И 543/14
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 243/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HETA REAL ESTATE DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КАТ. ПАРЦЕЛА БР. 3184 И 3185- ЊИВЕ 6.КЛАСЕ И ЛИВАДЕ 3,КЛАСЕ
  Опис предмета продаје: КАТ. ПАРЦЕЛА БР. 3184 И 3185- ЊИВЕ 6.КЛАСЕ И ЛИВАДЕ 3,КЛАСЕ-ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ УПИСАНЕ У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ БР. 1891 К.О Шимановци
  Процењена цена предмета продаје: 43.846.866,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 26.308.119,60 дин


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 16:24:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 8844
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: од 08.00 до 16.00 часова
  Место продаје: Свилајнац, ул. Краља Петра Првог бр. 133
  Пословни број судског предмета: И. 734/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 223/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Костић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њиве
  Опис предмета продаје: - Њива 5. класе, површине 71 а 66 м2, потес Девесило, кат. парцела бр. 1702/2 - у процењеној вредности од 255.826,20 динара - Њива 5. класе, површине 73 а 60 м2, потес Девесило, кат. парцела бр. 1702/4 - у процењеној вредности од 262.752,00 динара
  Процењена цена предмета продаје: - Њива 5. класе, површине 71 а 66 м2, потес Девесило, кат. парцела бр. 1702/2 - у процењеној вредности од 255.826,20 динара - Њива 5. класе, површине 73 а 60 м2, потес Девесило, кат. парцела бр. 1702/4 - у процењеној вредности од 262.752,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности појединачне одређене непокретности.


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 16:18:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 8843
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: од 08.00 до 16.00 часова
  Место продаје: Свилајнац, ул. Краља Петра Првог бр. 133
  Пословни број судског предмета: И. 673/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 192/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Костић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њиве
  Опис предмета продаје: - Њива 5. класе, површине 11 а 64 м2, потес Девесило, кат. парцела бр. 1682/1- у процењеној вредности од 41.554,80 динара - Њива 5. класе, површине 12 а 39 м2, потес Девесило, кат. парцела бр. 1702/3- процењеној вредности од 44.232,30 динара - Њива 5. класе, површине 10 а 71 м2, потес Девесило, кат. парцела бр. 1703- процењеној вредности од 38.234,70 динара
  Процењена цена предмета продаје: - Њива 5. класе, површине 11 а 64 м2, потес Девесило, кат. парцела бр. 1682/1- у процењеној вредности од 41.554,80 динара - Њива 5. класе, површине 12 а 39 м2, потес Девесило, кат. парцела бр. 1702/3- процењеној вредности од 44.232,30 динара - Њива 5. класе, површине 10 а 71 м2, потес Девесило, к
  Почетна цена предмета продаје: почетна цена износи 50% од процењене вредности појединачне одређене непокретности.


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 15:54:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 8842
  Датум продаје: 2018-01-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 4-ИИ 492/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 387/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Piraeus bank AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда , помоћна зграда- гаража
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, помоћна зграда- гаража
  Процењена цена предмета продаје: 5.432.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.716.300,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 15:47:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8841
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв 174/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-А 257-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, замрзивач,веш машина, телевизор, усисивач
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 24.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.800,00 динара


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2017-12-22 15:22:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 8840
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: И И-451/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 3 И.И-А359/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јубанка АД
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 17874,00, 29790,00...
  Почетна цена предмета продаје: 70 % утврђене вредности


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2017-12-22 15:18:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 8838
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: 1 И Ив-266/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 3 И.ИВ-А122/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija a.d.
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 12000,00, 12000,00...
  Почетна цена предмета продаје: 70 % утврђене вредности


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 15:10:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 8837
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 12,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив-720/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.-222/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке „Samsung“, Тросед, Двосед, Фотеља, Собни ормар, Веш машина марке „Beko“
  Опис предмета продаје: Телевизор марке „Samsung“, Тросед, Двосед, Фотеља, Собни ормар, Веш машина марке „Beko“
  Процењена цена предмета продаје: 65.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 45.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2017-12-22 15:09:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 8836
  Датум продаје: 2018-01-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: И И-80/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 2 И.И-108/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: А&Д Метал Пуковац ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: контејнер метални, камионски кипер
  Опис предмета продаје: контејнер метални, камионски кипер
  Процењена цена предмета продаје: 300000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70 % утврђене вредности


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 15:09:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 8835
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 14 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-419/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2594/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank akcionarsko društvo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности - два стана
  Опис предмета продаје: Стан од три собе број 3 на 1. спрату, улаз 2, број зграде 1, површина 101 m2 у улици Тихомира Ђорђевића бб и стан од три собе број 4 на 2. спрату, улаз број 2, број зграде 1, површине 101 m2, у улици Тихомира Ђорђевића бб, на катастарској парцели број 1644/2, уписане у лист непокретности број 1891 КО Алексинац ван вароши;
  Процењена цена предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 15:08:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 8834
  Датум продаје: 2018-01-18
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: И 2361/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.63/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДТД Рибарство
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена цена предмета продаје: 634310,00
  Почетна цена предмета продаје: 317155


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 15:04:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8832
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв 179/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 93/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРОМЕТНО ПРЕДУЗЕЋЕ МАГ РИСТИЋ СЛАЂАНА И ДР О.Д., Параћин
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: црево, комарници, комарник, смеша трава за ливаде,виљушкасто окасти кључеви,канте за појење јагњади,
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 46.319,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 32.423,30 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 14:33:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8831
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Светог Димитрија бр. 19а Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ-112/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-103/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јован Глуваковић, Црна Бара
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредне машине
  Опис предмета продаје: Трактор марке ИМТ 558; Приколица
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 дин до 240.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 дин до 120.000,00 дин


  Оглас поставио: Коста Алексић
  Датум и време постављања: 2018-01-18 15:25:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10, спрат 5, стан 23
  Е-маил адреса: office@aleksickosta.rs
  Контакт телефон: 0658203803
  ПИБ: 108302297
  Матични број: 63357758

  Број записа у бази: 8830
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ласла Гала бр. 10, 5 спрат, стан 23, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И-3749/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-721/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стевица Шовљански и Иван Стевановић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: двоипособан стан, укњижене површине 75 м2, број посебног дела 39, у приватној својини извршног дужни
  Опис предмета продаје: двоипособан стан, укњижене површине 75 м2, број посебног дела 39, у приватној својини извршног дужника, обим удела 1/1 који се налази на десетом спрату стамбене зграде за колективно становање број 1, број улаза 15, у Новом Саду, у улици Др. Ивана Рибара 9, која зграда је саграђена на кп број 3554, све уписано у лист непокретности 8353 К.О. Нови Сад II.Стан бр. 39 је спојен са станом бр. 40 рушењем зида (преграде) између дневне собе једног и другог стана. Процењена тржишна вредност је исказана к
  Процењена цена предмета продаје: 8.569.832,64 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.284.916,32 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 14:20:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 8829
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда Бечеј судаска јединица Нови Бечеј I-6 И-106/2017 од 24.04.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 196/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD, Нови Сад, ул. Браће Рибникар бр. 4-6, МБ 08277931
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште и објекти
  Опис предмета продаје: 1. -Парцела бр. 1092/2 породична стамбена зграда-зграда бр. 1 Слободана Перића 49 земљиште под зградом-објектом површине 1а 22м2 , помоћна зграда-зграда бр. 2 Слободана Перића земљиште под зградом-објектом површине 34м2 , Слободана Перића земљиште уз зграду-објекат површине 1а 86м2 , укупно 3а 42м2 . -парцела бр. 1093/2 Слободана Перића њива 1. класе површине 7а 15м2 . Процењене вредности 1.831.685,40 динара 2. -парцела бр. 17678 велики Рит њива 4. класе површине 1ха 70а 66м2 –пољопривредно зем
  Процењена цена предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 50 %


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-12-22 14:13:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 8828
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 616-16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 145-16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: адвокат Срђан Поповић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 2/4 породичне стамбене зграде са помоћним објектима и 2/4 њиве парцела бр. 4093/2
  Опис предмета продаје: 2/4 породичне стамбене зграде са помоћним објектима, Јармочина 28, парцела бр.2106/533 и 2/4 њиве парцела бр. 4093/2 КО Бачки Петровац, површине 64а 88м2
  Процењена цена предмета продаје: 2/4 породичне стамбене зграде са помоћним објектима у износу од 1.639.753,75 динара и 2/4 њиве парцела бр. 4093/2 у износу од 457.893,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2/4 породичне стамбене зграде са помоћним објектима у износу од 983.852,25 динара и 2/4 њиве парцела бр. 4093/2 у износу од 274.736,10 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 13:52:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8827
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1111/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: ручни циркулар villager VLN 160, апарат за варење VARSTROJ
  Процењена цена предмета продаје: 19.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.300,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 13:47:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8826
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК..921/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv vox, регал са огледалом, плакар у ходнику, усисивач lg
  Процењена цена предмета продаје: 20.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.350,00


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2017-12-22 13:35:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 8825
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 21 И И-997/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А41/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД АП ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: непокретности које су уписане као приватна својина извршних дужника, и то Радивоја Ајдуковић са уделом од ¾ и Мире Симић са уделом од ¼, у лист непокретности број 1297 К.О. Лукићево и то: - Парцела број 1147/3, потес Лазаревачке дужи, њива 2. класе, површине 40а 23м2, пољопривредно земљиште; - Парцела број 1188, потес Лазаревачке дужи, њива 2. класе, површине 2ха 11а 87м2, пољопривредно земљиште; - Парцела број 1366, потес Виногради, њива 2. класе, површине 1ха 42а 14м2, пољопривредно земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 478.817,46 динара,2.521.676,74 динара,1.691.750,28 динара,1.725.313,92 динара,
  Почетна цена предмета продаје: 335.172,22 динара,1.765.173,72 динара;1.184.225,20 динара;1.207.719,74 динара.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767