ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 13:20:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 11096
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 5
  Пословни број судског предмета: Иив 141/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 416/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: пољопривредна приколица, сејлица ОЛТ, елеватор 9 метара
  Процењена цена предмета продаје: 250.000,00 динара, 250.000,00 динара и 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од сваке појединачне процењене вредности


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 13:13:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 11095
  Датум продаје: 2018-04-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 И-446/2017 од 19.04.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 166/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: б2 холдинг
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни објекат
  Опис предмета продаје: Неуписане непокретности - Пословни стамбени објекат у изградњи на КП 7553 КО Зрењанин 1 који није уписан у ЛН 2242 КО Зрењанин 1. Објекат се састоји од локала површине 182,40 м2 процењене вредности 5.382.000,00 динара, стамбеног простора на првом спрату површине 218,96 м2 стамбеног простора на другом спрату површине 218,96 м2 процењене вредности 14.359.200,00 динара Пословни објекат на КП 7553 који није уписан у ЛН 2242 КО Зрењанин 1 у наставку стамбено пословног објекта – производни простор по
  Процењена цена предмета продаје: 22.613.040,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.829.128,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 13:10:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 11094
  Датум продаје: 2018-04-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 675/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 855/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНК
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 6.430.260,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.215.130,1 динара


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 13:08:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 11093
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-377-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИВЕРЗАЛ БАНКА А.Д. БЕОГРАД-у стечају
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трособан стан
  Опис предмета продаје: трособан стан
  Процењена цена предмета продаје: 5.826.968,97 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.913.484,48 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 13:01:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 11092
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 331/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 331/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СВЕА ФИНАНЦЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 12:49:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 11091
  Датум продаје: 2018-04-24
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 444/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 444/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 12:40:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 11090
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 146/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 146/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-03-28 12:09:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 11088
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 64-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАДОВИЋ МИЛАН
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена цена предмета продаје: 4.645.532,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.322.766,00 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 11:56:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 11087
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 5
  Пословни број судског предмета: Иив 36/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 31/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: стр "Vitamix-klas"
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: Трактор Rakovica R-65, произведен 1982. године
  Процењена цена предмета продаје: 600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 300.000,00 динара


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 11:24:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 11086
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: ИИ 277/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 659/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СОЊА ЖИВКОВИЋ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТЕРЕТНО ВОЗИЛО МАРКЕ "RENAULT MASTER"
  Опис предмета продаје: Регистарске ознаке PI010ĐC, са бројем шасије: VF1FDCYM637654026 и бројем мотора: G9UB632C010150, 2007.година производње, неиспитано стање
  Процењена цена предмета продаје: 520.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 260.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-03-28 10:22:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 11085
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: Ив-177/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 81/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Војвођанска банка" ад, Нови Сад, ул. Трг слободе 7
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покоћуство
  Процењена цена предмета продаје: 16.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.000,00


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 10:03:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 11084
  Датум продаје: 2018-04-24
  Време продаје: 9:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, ул. Жарка Зрењанина 11, Панчево
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-732/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 103/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Царина Коста
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1)Киоск са полицама и клима уређајем, 2) Киоск са полицама
  Опис предмета продаје: 1)Метални зелени киоск са полицама и клима уређајем, 2) Киоск са полицама
  Процењена цена предмета продаје: 1) 177.630,45, 2) 118.420,30
  Почетна цена предмета продаје: 1)124.341,32 ,2)82.894,21


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 09:29:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 11083
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 654/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЛАДИМИРА ЂУРКОВИЋА, МИЛКЕ ЂУРКОВИЋ и ВИДАНА ЂУРКОВИЋА из Београда, Сремчице
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: два стана и два гаражна места y Београду
  Опис предмета продаје: 1 ) стана број 4, површине 38,00 м2, који се налази на првом спрату стамбене зграде кућни број 1 А у износу од 3.930.150,00 динара, 2 ) стана број 5, површине 53,00 м2, који се налази на првом спрату стамбене зграде кућни број 1 А у износу од 5.168.295,00 динара, 3 ) гаражног места, површине 12,50 м2, које се налази у сутерену (ламбене зграде кућни број 1 А у износу од 295.500,00 динара, 4 ) и гаражног места, површине 12,50 м2, које се налази у сутерену стамбене зграде кућни број 1 А у износу
  Процењена цена предмета продаје: 9.689.445,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.813.667,00


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 08:29:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 11082
  Датум продаје: 2018-04-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, чачак, канцеларија извршитеља
  Пословни број судског предмета: И.И.-1278/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-403/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранислав Раковић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 непокретности
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа и окућница
  Опис предмета продаје: пословно стамбени објекат у Прислоници, површине 126,25 м2+тераса 57,54 м2+остава 20 м2 и пољопривредно земљиште-пашњак 2. класе површине 0.06,90 м2
  Процењена цена предмета продаје: 6.497.909,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.548.536,86 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-03-27 15:55:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11081
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Сремска Митровица, улица Светог Димитрија 19 А
  Пословни број судског предмета: И.И. 205/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 20/2016а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВЕ
  Опис предмета продаје: Њива 1. класе површине 1 xа 15а 09 м2, њива 2. класе површине 95а 89м2
  Процењена цена предмета продаје: од 1.363.545,44 динара до 1.704.757,68 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 818.127,26 динара до 1.022.854,61 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-03-27 15:41:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 11080
  Датум продаје: 2018-04-17
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 62/2016А
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 62/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Апарат за варење „VARSTROJ 1006“ ; Уградни шпорет „ HANSEATIC“ ; Микроталасна „WHIRPOOL“
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00 динара ; 12.000,00 динара ; 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-03-27 15:22:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11079
  Датум продаје: 2018-04-28
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: ИИВ 303/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 173/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило и пољопривредне машине
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило, прикључак комбајна за кукуруз, плуг дворедни, елеватор за кукуруз, хедет за жито, сејачица за кукуруз Olt четвороредна
  Процењена цена предмета продаје: 50.509,59 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Ивана Букарица Биуковић
  Датум и време постављања: 2018-03-27 14:31:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 11078
  Датум продаје: 2018-04-19
  Време продаје: 14 h
  Место продаје: Македонска бр. 32/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 10 Ии 25117/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 549/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Ликић и Татјана Хаирлаховић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/3 идеалног дела двоипособног стана уписаног у КО Звездара
  Опис предмета продаје: 1/3 идеалног дела стана површине 68м2
  Процењена цена предмета продаје: 3.609.912,90
  Почетна цена предмета продаје: 2.526.939,03


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-03-27 13:54:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 11074
  Датум продаје: 2018-04-18
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: КИКИНДА УЛ.БРАЋЕ БОГАРОШКИ 191
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-806/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕПС Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ПРИКОЛИЦА 3 ТОНЕ
  Процењена цена предмета продаје: 80.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 56.000,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-03-27 13:51:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 11073
  Датум продаје: 2018-04-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: КИКИНДА УЛ.УГЉЕШЕ ТЕРЗИНА 68
  Пословни број судског предмета: 4 ИИ 192/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-152/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ПЛУГ ПРЕВРТАЧ 3 БРАЗДЕ
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767