ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 15:08:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 15810
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 445/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БРАВО ЦАРС ДОО
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 87.153.068,01 динара
  Почетна цена предмета продаје: 20.695.953,60 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 14:58:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 15809
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИв 175/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 342/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity Banka
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и земљишта
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и земљишта
  Процењена вредност предмета продаје: 2.657.367,00 динара, 1.915.910,23 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.860.156,9 динара, 1.341.137,16 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 14:18:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15808
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета: И И-169/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-135/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О. БЕОГРАД ГФ ЗАЈЕЧАР
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина “GORENJE” Орман Кауч Телевизор “CROWN” 51 Замрзивач “GORENJE” 310l Фрижидер “GORENJE”
  Опис предмета продаје: Веш машина “GORENJE” Орман Кауч Телевизор “CROWN” 51 Замрзивач “GORENJE” 310l Фрижидер “GORENJE”
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара 4.000,00 динара 6.000,00 динара 5.000,00 динара 9.000,00 динара 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 динара 2.800,00 динара 4.200,00 динара 3.500,00 динара 6.300,00 динара 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 14:04:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 15807
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: 2ИИ 2487/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 10/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗОРАН НИКОЛИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: МОТОКУЛТИВАТОР ИМТ 506 СА ФРЕЗОМ
  Опис предмета продаје: НЕИСПИТАНО СТАЊЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 37.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.900,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 14:03:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 15806
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди - судске јединице Нови Кнежевац I-3 Ии-147/2018 од 05.06.2018
  Број предмета јавног извршитеља: ии 195/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредит банка
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 3143 КО Чока Парцела број 499брзг1 приземље број посебног дела 4 стан од две собе површине 57м2 број улаза 2 У износу од 2.068.698,00 динара. Непокретноти није слободна од лица и ствари.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.068.698,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.034.484,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-09-27 14:02:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 15805
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 3134-15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 970-15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно возило марке Застава тип Флорида, 2004. годиште
  Опис предмета продаје: теретно возило марке Застава тип Флорида, 2004. годиште
  Процењена вредност предмета продаје: 83.639,15 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.183,60 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-09-27 13:54:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 15804
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета: И-131/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-192/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD, Нови Сад, ул. Булевар Михаила Пупина бр.8, МБ 8194815, ПИБ 101633677
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПМВ 'Volkswagen' тип 'Passat', 1982. годиште, рег. озн. SM-034-UZ, полован, браон боје; метални сто,
  Опис предмета продаје: ПМВ 'Volkswagen' тип 'Passat', 1982. годиште, рег. озн. SM-034-UZ, полован, браон боје; метални сто, полован, црвене боје, комада 2; столица, половна, црвене боје, комада 2
  Процењена вредност предмета продаје: 21.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.260,00


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 13:48:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 15803
  Датум продаје: 2018-10-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Бечеју 6 Ии-138/2018 од 19.06.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 214/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: адико банка
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда ко 3566 површине 185м2 број зграде 1 ПР 1 улица Јована Поповића 5 Бечеј Помоћна зграда ко 3566 површине 66м2 број зграде 2 ПР 1 улица Јована Поповића 5 Бечеј Као и пренос права коришћења на парцели број 3566 градско грађевинско земљиште укупне површине 9а24м2 власништво извршног дужника, у износу од 4.484.000,00 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 4.848.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.242.000,00


  Оглас поставио: Милован Ђиновић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 13:35:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
  Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037203301
  ПИБ: 108313732
  Матични број: 63366285

  Број записа у бази: 15802
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Газиместанска 4/3, Крушевац
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.1191/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.1842/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EOS MATRIX DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште, грађевински објекат
  Опис предмета продаје: њива 5.класе у површини од 24а 03м2потес Горње Поље, њива 3. класе у површини од 35а 51м2 потес Горње Поље, Виноград 4.класе у површини од 10а 51м2...
  Процењена вредност предмета продаје: у укупном износу за све непокретности 3.323.126,12 динара, појединачни износу су ближе одређени у закључку о јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: у укупном износу за све непокретности 2.326.188,28 динара, појединачни износу су ближе одређени у закључку о јавној продаји


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 13:30:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15801
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета: И И-618/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И И-465/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, ДИРЕКЦИЈА-РАДНА ЈЕДИНИЦА БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Neo” 51 Кауч Сто и три столице Фотеља
  Опис предмета продаје: Телевизор “Neo” 51 Кауч Сто и три столице Фотеља
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара 6.000,00 динара 4.000,00 динара 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 динара 3.000,00 динара 2.000,00 динара 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2018-09-27 13:27:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 15800
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: КАНЦЕЛАРИЈА ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА СЛОБОДАНА ЖИВАНОВА, НОВИ САД, УЛ. ФУТОШКА 1 А
  Пословни број судског предмета: ИВ 1830/2010
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 273/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕКСПОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА ЗЕМЉИШТЕ ПОД И УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ ПОВРШИНЕ 04 А 03 М2 У ЂУРЂЕВУ
  Опис предмета продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА ЗЕМЉИШТЕ ПОД И УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ ПОВРШИНЕ 04 А 03 М2 У ЂУРЂЕВУ ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ БР 2552 КО ЂУРЂЕВО УЛИЦА СОЛУНСКИХ ДОБРОВОЉАЦА БР 79 ПАРЦЕЛА 1395 У СВОЈИНИ ДУЖНИКА 1 ЧЕТВРТИНА ИВАНОВИЋ КОМНЕНОВИЋ МИЛЕНА ИВАНОВИЋ СЛАЂАНА ТОМАЗИЋ ВИНКО ШКОРИЋ МИРЈАНА
  Процењена вредност предмета продаје: 913.863,80
  Почетна цена предмета продаје: 548.318,28


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 13:18:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 15799
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 64
  Пословни број судског предмета: Ии. 334/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 223/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милка Дробњаковић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пумпа за воду
  Опис предмета продаје: пумпа за воду „VILLAGER“, бензински погон
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-09-27 13:16:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 15798
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-188/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд (Стари Град), Београд, ул. Балканска бр. 13, МБ 20053658, ПИБ 103920327
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комби возило марке 'Volkswagen' тип 'Transporter' рег. озн. ST-030-TF, половно, црвене боје
  Опис предмета продаје: Комби возило марке 'Volkswagen' тип 'Transporter' рег. озн. ST-030-TF, половно, црвене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 12:58:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 15797
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: 4Ии бр. 212/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-155/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Кодић, Шабац, Поцерска бр. 56
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: катастарска парцела 2659, породично стамбена зграда број 1, помоћна зграда број 2 на кат.парцели 2659 КО Поцерски Причиновић
  Процењена вредност предмета продаје: 3.274.916,37
  Почетна цена предмета продаје: 2.292.441,459


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 12:55:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 15796
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-А1223/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Момчило Јовић из Накривња
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: Момчило Јовић из Накривња Моторна тестера ,,STIHL“ Трпезаријски сто са 4 стопице (старо- оштећено) Телевизор ЈVС 72 cm (стар)
  Процењена вредност предмета продаје: 6.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.550,00 динара


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-09-27 12:38:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 15795
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ив 1000-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив А80-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МЕРКАТОР-С ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комби
  Опис предмета продаје: Комби марке ФОРД, модел ТРАНСИТ 150 Д, год. 1996.
  Процењена вредност предмета продаје: 96.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 67.200,00 дин.


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-09-27 12:33:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 15794
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ив 2079-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 153-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП Банка
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: Машина за суђе, сто за стони фудбал, ТВ, лаптоп
  Процењена вредност предмета продаје: 61.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 42.700,00 дин.


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 12:29:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 15793
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: 3 И И-209/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: плуг 3 реда „LEOPARD“
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 12:08:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15792
  Датум продаје: 2018-10-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-376/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И И-289/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "AIK BANKA" А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Crown” 51cm Фрижидер “Candy” комбиновани Замрзивач “Gorenje” 310 Кауч Сто и четири столиц
  Опис предмета продаје: Телевизор “Crown” 51cm Фрижидер “Candy” комбиновани Замрзивач “Gorenje” 310 Кауч Сто и четири столице Витрина
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара 8.000,00 динара 8.000,00 динара 7.000,00 динара 5.000,00 динара 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 динара 4.000,00 динара 4.000,00 динара 3.500,00 динара 2.500,00 динара 2.000,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 12:02:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 15791
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 87/18
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 87/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП МОБИЛЕ, Београед
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767