ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-06-04 16:10:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 12843
  Датум продаје: 2018-07-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии 451/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 217/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija ad
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парц.бр 1250/3 – двособан стан, површине од 55м2, број улаза 1, број посебног дела 17, виши трећи спрат, који се налази у у стамбеној згради за колективно становање, у улици Стевана Филиповића 62;
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-06-04 16:08:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 12842
  Датум продаје: 2018-07-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии.416/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 204/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Валерија Фаркаш,
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парц.бр 20357/1 – земљиште под зградом објектом, површине 59м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда, у улици Мохачка 10; земљиште уз зграду - објекат, површине 5а00м2, у улици Мохачка; њива 3. класе, површине 1а10м2, у улици Мохачка; парц.бр 20357/5 – остало вештачки створено неплодно земљиште, површине 55м2, у улици Мохачка;
  Процењена вредност предмета продаје: 3.500.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-06-04 15:58:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 12841
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2 Ии бр. 104/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 56/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "АЛЕКСАНДАР" ДОО
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описано у закључку


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-06-04 15:52:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 12840
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Бријанова 1/13, Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 29/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 924/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Снежана Николић
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 2.631.911,87 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-06-04 15:51:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 12839
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 12:00 h
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета: И - 34/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И - 14/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: мал. Марко Луковић
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, бела техника и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 77.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 53.900,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-06-04 15:44:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 12838
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 719/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, бела техника и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 49.000,00 динара


  Оглас поставио: Ивана Жугић
  Датум и време постављања: 2018-06-22 08:22:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Kарађорђева 25/6
  Е-маил адреса: ivanazugic75@gmail.com
  Контакт телефон: 0643820273
  ПИБ: 107593729
  Матични број: 62852950

  Број записа у бази: 12837
  Датум продаје: 2018-07-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Карађорђева 25/6, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И.-8/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-69/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Олга Димитријевић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: продаја покретних ствари извршног дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 3.565.993,70 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-06-04 15:30:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 12836
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 3 Ии бр. 359/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 143/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описано у закључку


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-06-04 15:30:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 12835
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у сали за састанке
  Пословни број судског предмета: И.И-125/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-193/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Саша Живковић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива друге класе
  Опис предмета продаје: њиве 2. класе, која се налази на кп. бр. 1594, потес Селиште, површине 41 а 26 м2, на којој постоји укњижени терет и то: забележба уписана по Закључку Јавног извршитеља И.И.-193/2017 од 13.12.2017 године која ће након успешно оканчаног поступка продаје непокретности бити брисана
  Процењена вредност предмета продаје: 206.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 144.410,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-06-04 15:18:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 12834
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2 ИИв бр. 477/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 151/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душка Милошевић Пр Самостална трговинска радња за продају сточне хране и компоненти ДМГ Церовац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: трактор са кабином, имт-558
  Процењена вредност предмета продаје: 400.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 280.000,00 дин


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-06-04 15:14:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 12833
  Датум продаје: 2018-06-23
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.106/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина горење, машина за судове WEG, плакар у ходнику
  Процењена вредност предмета продаје: 19.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.300,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-06-04 14:59:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 12832
  Датум продаје: 2018-06-23
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.206/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: музичка линија SONY, TV Samsung, плакар у ходнику
  Процењена вредност предмета продаје: 32.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 22.400,00


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-06-04 14:37:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 12831
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5 ИИв бр. 692/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 211/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕЛЕТРГОВИНА ТТ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ауто приколица
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 дин


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-06-04 14:34:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 12830
  Датум продаје: 2018-06-04
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: И.и. 28/18
  Број предмета јавног извршитеља: Ии. 157/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Хемофарм ад Вршац
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 135 збирно пописаних
  Назив предмета продаје/наслов продаје: према Закључку о продаји од 04.06.2018.
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 04.06.2018.
  Процењена вредност предмета продаје: 15.071.689,64
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-06-04 14:29:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 12829
  Датум продаје: 2018-07-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у Краљеву у ул. Цара Лазара бр.38.
  Пословни број судског предмета: И.И 316/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 15/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Мутавџић
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Породично домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 1.240.154,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 868.107,80 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-06-04 14:22:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 12828
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Петра Драпшина бр. 1, Суботица
  Пословни број судског предмета: И2 И.И-64/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 26/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Камион марке "Застава 50 8А"
  Опис предмета продаје: Покретна ствар детаљно описана у закључку о оглашавању прве јавне продаје од 04.06.2018.
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00


  Оглас поставио: Милица Вујичић
  Датум и време постављања: 2018-06-22 10:23:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Светог Саве бр. 26/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.lakovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652142842
  ПИБ: 108158385
  Матични број: 63257494

  Број записа у бази: 12827
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул.Светог Саве бр.26/1,Панчево
  Пословни број судског предмета: 1 Иив 40/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 4/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЗР НЦЦ Инсталације, Бела Црква
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, сточић, двосед, веш машина, сто, гардеробни орман, сто за ручавање, четири столице
  Опис предмета продаје: телевизор марке грундинг 3.000,00 дин, сточић 4.000,00 дин, двосед 6.000,00 дин, веш машина марке горење 10.000,00 дин, сто 5.000,00 дин, гардеробни орман 6.000,00 дин, сто за ручавање 10.000,00 дин, четири столице 8.000,00 дин
  Процењена вредност предмета продаје: 52.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-06-04 14:10:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 12826
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Пашићева бр. 2, Лозницa
  Пословни број судског предмета: И.ив 88/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.101/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: ауто "peugeot 104" регистарских ознака ЛО 034 М4, фрижидер "Горење", замрзивач "Горење", сто за ручавање,столице-количина 4,електрични шпорет "АЛФА", витрина дрво-стакло
  Процењена вредност предмета продаје: 110.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 55.000,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-04 14:08:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 12825
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 223/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 223/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод Шабац"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-06-04 13:56:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 12824
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Пашићева бр. 2, Лозница
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.477/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 КОМАДА
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: телевизор "ЛГ", витрина дрвена, електрични шпорет "Горење"
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 31.500,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767