ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1395 активних, од укупно 5858 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2017-08-30 13:48:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 5991
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-84/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 24/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА СА СТАЦИОНАРОМ
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-08-30 13:44:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 5989
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А440/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Никола Лазовић и Бобан Мијатов,
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретност уписана у лист непокретности 6173 КО Зрењанин I
  Процењена цена предмета продаје: 1.556.717,99 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.089.702,60 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2017-08-30 13:32:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 5988
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ставе, Општина Крупањ
  Пословни број судског предмета: ИИ-81/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 70/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Ђукановић из Костајника
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-08-30 13:10:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 5987
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А449/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DP DOO "HAZJAJIN"
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретност уписана у лист непокретности број: 1019 КО Јаша Томић и лист непокретности број: 18 КО Јаша Томић
  Процењена цена предмета продаје: укупна 2.334.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: укупна 1.633.800,00 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-08-30 13:09:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 5986
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии-312-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и-164/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЗ "ДИОНИС" Црепаја
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: -
  Почетна цена предмета продаје: -


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-30 12:46:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 5985
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.627/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, телевизор, рачунар.
  Опис предмета продаје: телевизор марке ,,Ei-Niš“, телевизор марке ,,SAMSUNG“, рачунар, марке ,,SAMSUNG“.
  Процењена цена предмета продаје: 3.000,00 динара 5.000,00 динара 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00 динара, 2.500,00 динара, 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-08-30 12:42:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 5984
  Датум продаје: 2017-09-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 2 ИИв 52/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 148/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и земљиште
  Опис предмета продаје: уписан ЛН 2779 КО Апатин
  Процењена цена предмета продаје: 1.345.312,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 807.187,50 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-08-30 12:33:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 5983
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв109/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-А 138/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: регал, тросед,двосед, фотеља, тв "Вокс", замрзивач " Горење"
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 45.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 22.500,00 динара


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-08-30 12:27:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 5982
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.ИВК-А415/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Телевизор марке-Vivax/LCD/32inč ,Веш машина марке-Vox ,Телевизор марке-Weg/LCD/42inč, Лап топ марке -Fujitsu
  Процењена цена предмета продаје: 61.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.700,00


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-30 11:53:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 5980
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: ул. Дринска 21, Љубовија
  Пословни број судског предмета: Ии. бр. 280/16
  Број предмета јавног извршитеља: И-И. 415/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, кућни регал, кућни регал
  Опис предмета продаје: телевизор марке ,, Samsung", кућни регал, кућни регал
  Процењена цена предмета продаје: 3.000,00 динара; 15.000,00 динара; 20.000,00 динара;
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00 динара; 7.500,00 динара; 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-08-30 11:36:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 5979
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ. 912/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-637/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стојан Ћирица из Бора
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Телевизор марке-Vox/Led/32inč,беле боје Орман из три дела /иверица -стакло/-Forma ideale Телевизор марке-Vox/Led32inč, црне боје Микроталасна пећ- LG Клима уређај са спољашном и унутрашњом јединицом марке-housel, Веш машина марке-Gorenje , WA 60085
  Процењена цена предмета продаје: 82.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 57.400,00


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-08-30 11:34:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 5978
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Суботица, ул. Корзо бр. 10/Б
  Пословни број судског предмета: ИИв.63/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.64/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Половне покретне ствари описане у Закључку о продаји.
  Процењена цена предмета продаје: Покретне ствари: бр. 1 - 20.000,00 динара, бр. 2 - 12.000,00 динара, бр. 3 - 8.000,00 динара, бр. 4 - 6.000,00 динара...
  Почетна цена предмета продаје: Покретне ствари: бр. 1 - 4.200,00 динара, бр. 2 - 2.100,00 динара, бр. 3 - 00,00 динара, бр. 4 - 2.800,00 динара


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-30 11:22:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 5977
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.506/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, двд уређај, двд уређај, кућни регал
  Опис предмета продаје: телевизор марке "Schneider", двд уређај марке "Provision", двд уређај марке "Provision", стаклени кућни регал
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00 дин, 3.000,00 дин, 3.000,00 дин, 20.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 динара, 1.500,00 динара, 1.500,00 динара, 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-30 11:03:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 5976
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета: Иив.49/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.305/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: адв. Владета Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор Веш машина Лаптоп Телевизор
  Опис предмета продаје: Телевизор марке „MEDION“, тип „LCD“ Веш машина марке „MATRIX“ Лаптоп марке „LENOVO“, Телевизор марке „VIVAX“,
  Процењена цена предмета продаје: 25.000,00 динара 12.000,00 динара 15.000,00 динара 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.500,00 динара 6.000,00 динара 7.500,00 динара 2.500,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-08-30 10:48:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 5975
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 5236/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 12/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Новкабел АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда 1, помоћна зграда 2 и помоћна зграда 3
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом-објектом, земљиште уз зграду објекат, породична стамбена зграда 1, помоћна зграда 2 и 3, катастарска парцела 1597, лист непокретности 4048 КО Ковиљ
  Процењена цена предмета продаје: 2.714.340,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.900.038,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-30 10:48:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5974
  Датум продаје: 2017-09-14
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 650/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 650/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-30 10:09:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5973
  Датум продаје: 2017-09-14
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.нт 39/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.нт 39/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-30 09:22:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5972
  Датум продаје: 2017-09-14
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ив 192/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 192/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петрол друштво за трговину нафтом и нафтним дериватима д.о.о. Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-30 08:39:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5971
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.нт 48/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.нт 48/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-08-30 07:58:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 5970
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 12/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 28/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПТП АЛБАТРОС ММ ДОО ШИД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прикључне машине, аутомобил, домаће животиње
  Опис предмета продаје: Прикључне машине, аутомобил, домаће животиње
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара до 393.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.000,00 динара до 275.520,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767