ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1648 активних, од укупно 13296 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 15:18:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 14167
  Датум продаје: 2018-08-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: 36 ИИ бр. 58/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-27/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Олга Јанковић E/v Zoetekouw и Вера Димовска
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 60 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 100,00 динара до 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 70,00 динара до 28.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 14:43:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 14166
  Датум продаје: 2018-08-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: иив 156/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 13/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Костић Горан
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком,
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, витрина иверица, стаклени сто, гарнитура
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00 динара, 12.000,00 динара, 4.000,00 динара, 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара, 6.000,00 динара, 2.000,00 динара, 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2018-07-26 14:21:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 14165
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 316/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и.пом 75/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Липакс лизинг доо
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште у Алибунару
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 3.290.181,04
  Почетна цена предмета продаје: 1.645.090,52


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 14:18:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 14164
  Датум продаје: 2018-08-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 625/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 185/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОПШТИНА ВАРВАРИН
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 14:14:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 14163
  Датум продаје: 2018-08-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 17/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 763/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АЛЕКСАНДАР ПЕЈЧИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 80.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 14:07:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14162
  Датум продаје: 2018-08-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А605/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Одс "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о Београд, огранак "Електродистрибуција Зајечар", Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Fuego” 51 Сто и четири столице Кауч Замрзивач “Končar” 210 Орман Фрижидер “Končar”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Fuego” 51 Сто и четири столице Кауч Замрзивач “Končar” 210 Орман Фрижидер “Končar” Десктоп рачунар “Pentium 4” са монитором 17
  Процењена вредност предмета продаје: 5000,00 4000,00 6000,00 7000,00 3000,00 6000,00 7000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2500,00 2000,00 3000,00 3500,00 1500,00 3000,00 3500,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 13:38:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 14161
  Датум продаје: 2018-08-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6.Ии. 421/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 144/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SANO SAVREMENA ISHRANA ŽIVOTINJA DOO NOV
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: "BELORUS", MTZ 820, РЕГ. ОЗНАКЕ BČ AAL-97
  Процењена вредност предмета продаје: 1.200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 600.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 13:28:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 14160
  Датум продаје: 2018-08-08
  Време продаје: 09:15
  Место продаје: Елемир ул.Др.Младена Стојановића 25
  Пословни број судског предмета: ИИв.327/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-977/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БУБАЛО ДОО Зрењанин
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 150 метара квадратних бехатон плоча
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 13:23:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 14159
  Датум продаје: 2018-08-08
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Меленци ул.Његошева 59
  Пословни број судског предмета: 21 Ии.255/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-40/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бошко Тошков
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Веш машина "БЕКО" - ТВ "САМСУНГ" - Седло за јахање кожно - Косилица на струју
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 13:19:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 14158
  Датум продаје: 2018-08-15
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Неузина ул.Браће Стефановић 85
  Пословни број судског предмета: 21Ии.926/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-227/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС Министарсво финансија - Управа царина - Царинарница Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Кафе апарат "ВИТЕНБУРГ" - Веш машина "ФАВОРИТ" - KARCHER 555C za dubinsko pranje - Тример соло бензин - Травокосачица "ТЕКУМСЕА" бензинска
  Процењена вредност предмета продаје: 85.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 59.500,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 13:16:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 14157
  Датум продаје: 2018-08-15
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Бока ул.Радничка колонија 9
  Пословни број судског предмета: 24 Ии.461/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А-103/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ОРИФЛАМЕ КОЗМЕТИКА" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ТВ ЛЦД ЈВЦ - Компјутер комплет "САМСУНГ" - Веш машина "ГОРЕЊЕ"
  Процењена вредност предмета продаје: 49.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 34.300,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 13:11:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 14156
  Датум продаје: 2018-08-13
  Време продаје: 09:15
  Место продаје: Зрењанин ул.Војводе Петра Бојовића 37
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А-132/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП"ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Фризерска шампоњера - Огледало и радни фризерски сто - Фен за косу"ФИЛИПС" - Машиница за шишање "ФИЛИПС"
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 23.100,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 13:07:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 14155
  Датум продаје: 2018-08-13
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Зрењанин ул. Бачка 149
  Пословни број судског предмета: 21 Ии.87/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-116/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душко Даников Воргић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Мешалица за бетон - Ауто приколица (нерегистрована)
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 13:03:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 14154
  Датум продаје: 2018-08-08
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Меленци ул.Српских Владара 39
  Пословни број судског предмета: 24Ии.174/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-25/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дијана Дабић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 24
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 8 комада баштенских дрвених столова - 16 комада баштенских дрвених клупа
  Процењена вредност предмета продаје: 160.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 112.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 12:52:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14153
  Датум продаје: 2018-08-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-487/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПОШТА СРБИЈЕ, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путнички ауто “Mazda 323 Sedan” 1.3 бензин, рег озн. ZA-040-BĐ Фрижидер “Obodin” Сто и две столиц
  Опис предмета продаје: Путнички ауто “Mazda 323 Sedan” 1.3 бензин, рег озн. ZA-040-BĐ Фрижидер “Obodin” Сто и две столице Орман ораховина Мобилни телефон “Siemens c45”
  Процењена вредност предмета продаје: 35000,00 5000,00 3000,00 4000,00 1000,00
  Почетна цена предмета продаје: 17500,00 2500,00 1500,00 2000,00 500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 11:27:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14152
  Датум продаје: 2018-08-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-158/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Grundig” 51 Кауч Сто и две столице Орман једнокрилни Ел. Шпорет “Sloboda”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Grundig” 51 Кауч Сто и две столице Орман једнокрилни Ел. Шпорет “Sloboda”
  Процењена вредност предмета продаје: 4000,00 6000,00 3000,00 2000,00 6000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2000,00 3000,00 1500,00 1000,00 3000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 10:51:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14150
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И. 402/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 351/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 8 парцела са објекти
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат. парц. бр. 353, 354, 617/1, 681/3, 812/3, 1083, 1307/3 - са објектима на кат.парц.бр. 353, КО До
  Опис предмета продаје: кат. парц. бр. 353, 354, 617/1, 681/3, 812/3, 1083, 1307/3 - са објектима на кат.парц.бр. 353, КО Доњи Товарник и кат.парц.бр. 597/2 К.О. Огар
  Процењена вредност предмета продаје: од 262.001,68 динара до 2.615.763,51 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 183.401,17 динара до 1.831.034,45 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 10:36:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14148
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И. 503/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 178/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, ул. Борачка бр. 15, Нова Пазова
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, ул. Борачка бр. 15, Нова Пазова
  Процењена вредност предмета продаје: 6.171.289,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.851.386,76 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 10:32:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 14147
  Датум продаје: 2018-09-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А353/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 193 КО Ландол
  Процењена вредност предмета продаје: 195.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 136.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 10:17:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 14146
  Датум продаје: 2018-08-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИ-410/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1438/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE TAKOVO KRAGUJEVAC -U LIKVIDACIJI
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку о првој јавној продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 219.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767