ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 13:28:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 7526
  Датум продаје: 2017-10-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Улица Краља Александра Првог Карађорђевића број 132, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И. 5864/2011
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 34/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгоје Радевић из Крагујевца
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 834.165,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: 500.499,00 dinara


  Оглас поставио: Братислав Филиповић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 13:15:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Војводе Степе 8, локал 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.filipovic@gmail.com
  Контакт телефон: 022560896
  ПИБ: 108590394
  Матични број: 63558729

  Број записа у бази: 7525
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Инђија, Војводе Степе 8, локал 13
  Пословни број судског предмета: 1Ии-247/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-58/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гаранцијски фонд Аутономне покрајине Војводине
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште
  Опис предмета продаје: пољопривредно и шумско земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 494.374,00; 679.764,25; 679.764,25
  Почетна цена предмета продаје: 346.061,80; 475.834,98; 475.834,98


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 13:06:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 7524
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Улица Краља Александра Првог Карађорђевића број 132, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И-1606/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 23/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Земљорадничка задруга ,,Ресник"
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Обе парцеле су целина на терену
  Процењена цена предмета продаје: 1.084.032,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 542.016,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 13:05:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 7523
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-112/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 16/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије - Гарантни Фонд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: ЛН број 13442 РГЗСКН Суботица, катастарска општина Палић - пољопривредно земљиште, њива 3. класе, у улици Црквени пут, површине 36 ари 6 метара квадратних, број парцеле 8910,
  Процењена цена предмета продаје: 432.720,00
  Почетна цена предмета продаје: 30%


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 12:40:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Сланушка 9, стан 4
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 7522
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Сланушка 9/4
  Пословни број судског предмета: 2И. 1034/13
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 109/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Рађен Веланац
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Трактор "ИМТ" 539, регистарске ознаке 880 СО Чајетина.
  Процењена цена предмета продаје: 450.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 315.000,00


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 12:32:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 7521
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Ул. Дринска 21 Љубовија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И-Ивк.574/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Стари град Шабац
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: балконска врата
  Опис предмета продаје: балконска врата нова , неуграђена, димензије 140цм са 220цм
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00 дин


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 12:13:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 7520
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-581/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"MULTITEC"55cm ,Замрзивач "GORENJE"410l , Веш машина "VOX"
  Опис предмета продаје: Телевизор"MULTITEC"55cm ,Замрзивач "GORENJE"410l , Веш машина "VOX"
  Процењена цена предмета продаје: 4.000,00 , 7,000.00 , 10.000.00
  Почетна цена предмета продаје: 2,000.00 , 3,500.00 ,5,000.00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-11-20 12:12:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 7519
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 3-ИВ-827/13
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ А41/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Металац Маркет Д.О.О.
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Радни сто, иверица, браон боје, непозната година производње Канцеларијска столица, непозната година производње Клуб сто, непозната година производње Сточић за TV, браон боје, непозната година производње Ел. Шпорет, марке-Делиград Елегант 911, непозната година производње Комплет, 2 сточића, непозната година производње Бојлер, марке-INER, тип-PORCELL 40 l, непозната година производње Гардеробер, иверица, браон боје, непозната година производње Ручно прављена полица, браон боје Клима...
  Процењена цена предмета продаје: 62.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 31.250,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 11:30:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 7518
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-539/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"SAMSUNG"5s , Замрзивач "LTH" 410L , Фрижидер"INTERNATIONAL" , Музички стуб"LG"
  Опис предмета продаје: Телевизор"SAMSUNG"5s , Замрзивач "LTH" 410L , Фрижидер"INTERNATIONAL" , Музички стуб"LG"
  Процењена цена предмета продаје: 5,000.00 , 6,000.00 , 5,000.00 , 3,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 2,500.00 , 3,000.00 , 2,500.00 , 1,500.00


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 11:22:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 7517
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 15,00
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.422/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Инфраструктура Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизори и штампачи
  Опис предмета продаје: Телевизор мaрке „SAMSUNG“, LE328350F1W-LCD, екран 32 инча Телевизор мaрке „PHILIPS“ LC4,7E, екран 44 инча Телевизор мaрке „PANASONIC“, LCD TH32LE6F, екран 33 инча Два штампача марке „XP“ PHOTOSMART
  Процењена цена предмета продаје: 11.000,00 динара, 17.000,00 динара, 12.000,00 динара, 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.500,00 динара, 8.500,00 динара, 6.000,00 динара, 5.000,00 динара,


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 11:09:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 7516
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ- 50/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 165/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Јанковић
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кп.бр. 4211/1, бр. зг. 1 земљиште под зградом-објектом повришине 72м2, КП.бр. 4211/1 њива 1. класе п
  Опис предмета продаје: Кп.бр. 4211/1, бр. зг. 1 земљиште под зградом-објектом повришине 72м2, КП.бр. 4211/1 њива 1. класе површине 6.76 ари уписане у лн.бр. 7344 КО Петровац на Млави на име Живке Ђоршевић из петровца ЈМБГ: 1903948757919, врста права својина, обим удела 1/1, Кп. бр. 4211/1 у в. листу налати се уписана породична стамбена зграда површине 72м2, ПР1, објекат изгрђен без одобрења за градњу, носилац права на објекту Живка Ђорђевић из Петровца на Млави, ЈМБГ: 1909948757919, врста права својина, обим удела 1/1
  Процењена цена предмета продаје: 1.129.578,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 564.789,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-11-20 10:30:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 7515
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-117/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 877/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Општина Блаце
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Машина за веш марке-INDESIT, тип-WI62, беле боје, непозната година производње CRT Телевизор, марке-VIVAX, 51cm, непозната година производње CRT Телевизор, марке-EI, неисправан, непозната година производње Замрзивач, 410 l, непозната година производње Замрзивач, марке-Ободин, 310 l, непозната година производње
  Процењена цена предмета продаје: 38.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.250,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 11:01:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 7514
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: 63ИИ-28/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А 91/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Госпа Бувач
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кп.бр 5712/1 њива 1. класе површине 5,63 ара уписана у лн.бр. 1204 КО Каменово
  Опис предмета продаје: кп.бр 5712/1 њива 1. класе површине 5,63 ара уписана у лн.бр. 1204 КО Каменово
  Процењена цена предмета продаје: 53.485,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 26.742,50 динара


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 10:59:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 7513
  Датум продаје: 2017-11-21
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-7215/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-354/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славче Анастасов; Тодор Анастасов; Борис Анастасов; Јовче Анастасов; Занко Анастасов
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари извршног дужника Михаел Костов, Ниш, ул. Архиепископа Данила Другог бр. 20,
  Опис предмета продаје: Више података у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Више података у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Више података у закључку о продаји


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 10:55:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 7512
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Чика Љубина 4а, Краљево
  Пословни број судског предмета: Ии.270/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.225/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породичне стамбене зграде
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда на адреси Богачево, број зграде 1, Пр1, површине 109m² постојећа на кат.парцели број 2678/105, породична стамбена зграда на адреси Богачево, број зграде 2, Пр1, корисне површине 42m², грађевинске површине 53m², постојећа на кат.парцели број 2678/105, породична стамбена зграда на адреси Богачево, број зграде 3, Пр1, корисне површине 39m², грађевинске површине 57m², постојећа на кат.парцели број 2678/105
  Процењена цена предмета продаје: 6.788.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 4.751.600,00 дин.


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 10:49:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 7511
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.1403/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр. 103/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Данијела Димитријевић из Ваљева, ул. Насеље Ослободиоци Ваљева бр. 61
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: осам (8)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Продају се два месарска стола, три месарске лодне, дигитална вага до 150 кг , мердевине, мешалица , расхладни уређај за комору , аутомобил Опел зафира ,
  Процењена цена предмета продаје: Наведено у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Наведено у закључку о продаји


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-11-20 09:58:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 7510
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-1776/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 994/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ДДОР НОВИ САД " А.Д.О. НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: CRT телевизор, марке-SHARP, сиве боје, непозната година производње Витрина , браон боје, иверица, непозната година производње Електрични шпорет, марке-ARTHUR MARTIN, браон беле боје, непозната година производње Шиваћа машина, марке-NECCHI, тип-LOCK 180, OVERLOCK, непозната година производње Фрижидер-витрина за раде, 200 l, беле боје, непозната година производње
  Процењена цена предмета продаје: 68.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 34.000,00


  Оглас поставио: Милица Џаковић Бојић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 10:33:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Максима Горког 18
  Е-маил адреса: izvrsiteljmilicadzakovicbojic@gmail.com
  Контакт телефон: 013346649
  ПИБ: 108586970
  Матични број: 63556033

  Број записа у бази: 7509
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Максима Горког бр. 18
  Пословни број судског предмета: И.ив-82/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив-А55/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRAEUS BANK, ад Београд, Ул. Милентија Поповића бр. 5б
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ТЕЛЕВИЗОР ЛЦД САМСУНГ 32 ИНЧА, МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН -ХУАВЕИ ХОНОР, МОНИТОР САМСУНГ 24 ИНЧА И КЛИМА ФУЈИТСУ
  Процењена цена предмета продаје: 54.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 37.800,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 10:26:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 7508
  Датум продаје: 2017-11-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 500/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А137/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Тимер Јанош и други
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и земљиште
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 494.617,2 динара и 803.752,95 динара
  Почетна цена предмета продаје: 346.232,04 динара и 562.627,06 динара


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 10:25:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 7507
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-348/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-32/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD, Београд, ул. Македонска бр. 4, МБ 07046898, ПИБ 100001958 (огранак KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE - GLAVNA FILIJALA OSIGURANJA NIŠ, Ниш, ул. Николе Пашића бр. 32А
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 59
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари извршног дужника IVANA MARILOVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA KUTAK EX DEVETI MA
  Опис предмета продаје: Више података у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Више података у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Више података у закључку о продаји


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767