ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Радован Тошић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 11:24:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: izvrsiteljpa@gmail.com
  Контакт телефон: 0648566051
  ПИБ: 108590360
  Матични број: 63558508

  Број записа у бази: 12864
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Војводе Радомира Путника бр. 7, први спрат
  Пословни број судског предмета: ии 379/17
  Број предмета јавног извршитеља: и.нт 5/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Панчево
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, Монитор, Телевизор, Телевизор, пећ
  Опис предмета продаје: Телевизор Beko, Монитор Philips, Телевизор Gorenje, Телевизор Samsung, стара тучана пећ амити
  Процењена вредност предмета продаје: 2.500,00 , 3.500,00 , 2.500,00 , 2.500,00, 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.250,00, 1.750,00, 1.250,00, 1.250,00, 5.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 11:08:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12863
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-109/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ‘’Фуегo’’ led 60cm; Замрзивач ‘’GORENJE’’ 210 l; Музички стуб ‘’AIWA’’; Веш машина ‘’GORE
  Опис предмета продаје: Телевизор ‘’Фуегo’’ led 60cm; Замрзивач ‘’GORENJE’’ 210 l; Музички стуб ‘’AIWA’’; Веш машина ‘’GORENJE’’
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00; 8.000,00; 7.000,00; 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00; 4.000,00; 3.500,00; 7.500,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 10:51:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 12862
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 49
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.78/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.664/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредит банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трособан стан
  Опис предмета продаје: 1/1 удела непокретности - трособан стан, број зграде 1, спрат 4, број посебног дела 11, површине 85м2, у стамбеној згради за колективно становање, постојећи на кат. парцели број 387/11, листа непокретности 198 КО Рашка
  Процењена вредност предмета продаје: 4.080.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 2.856.000,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 10:45:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12861
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-329/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "ПАРКИНГ СЕРВИС" Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер “EDESA”; Лаптоп “DELL 13” ;Сто; Три столице
  Опис предмета продаје: Фрижидер “EDESA”; Лаптоп “DELL 13” ;Сто; Три столице
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00; 10.000,00; 2.000,00; 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00; 7.000,00; 1.400,00; 2.100,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 10:23:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 12860
  Датум продаје: 2018-07-02
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Ии 214/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 214/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AKS EXPRESS KURIR, ŠABAC
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 10:16:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 12859
  Датум продаје: 2018-07-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 331/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 331/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СВЕА ФИНАНЦЕ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 10:07:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 12858
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 492/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 492/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СВЕА ФИНАНЦЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 09:49:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12857
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-825/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР Зајечар, Зајечар, ул. НИКОЛЕ ПАШИЋА бр. 68, МБ 17263749, ПИБ 100578809
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ‘’Thomson’’, Кухињски елементи, Сто и две столице, Фрижидер ‘’Obodin’’, Kауч, Мали сто
  Опис предмета продаје: Телевизор ‘’Thomson’’, Кухињски елементи, Сто и две столице, Фрижидер ‘’Obodin’’, Kауч, Мали сто
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 5.000,00, 4.000,00, 7.000,00, 7.000,00, 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00, 2.500,00, 2.000,00, 3.500,00, 3.500,00, 1.000,00


  Оглас поставио: Милован Ђиновић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 09:39:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
  Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037203301
  ПИБ: 108313732
  Матични број: 63366285

  Број записа у бази: 12856
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Ул. Газиместанска 4/3, Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр. 75/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.бр.1029/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Чуљић Ивана, Велика Дренова
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Зграда пословних услуга, гаража
  Опис предмета продаје: Зграда пословних услуга, две гараже, катастарска парцела 7614/2 КО Селиште
  Процењена вредност предмета продаје: 6.340.140,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.438.098,00 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2018-06-05 09:38:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 12855
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 375/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 141/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР Нови Сад - Филијала Панчево
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: идеални део парцеле у Банатском Брестовцу
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 487.471,00
  Почетна цена предмета продаје: 341.229,70


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 09:22:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 12854
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 1 Иив бр.480/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 145/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕЛЕТРГОВИНА ТТ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описано у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 09:20:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12853
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А864/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач “GORENJE”; Телевизор “QUADRO”; Фрижидер “GORENJE”; Компјутерски сто велики; Миксер“VOX”
  Опис предмета продаје: Замрзивач “GORENJE”; Телевизор “QUADRO”; Фрижидер “GORENJE”; Компјутерски сто велики; Миксер“VOX”
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00; 5.000,00; 7.000,00; 5.000,00; 2.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00; 2.500,00; 3.500,00; 2.500,00; 1.250,00


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-06-05 08:48:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 12851
  Датум продаје: 2018-06-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у Краљеву у ул. Цара Душана бр. 82.
  Пословни број судског предмета: И.И 45/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 168/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ ДДОР НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило, марке ,,Renault”
  Процењена вредност предмета продаје: 280.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 196.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 08:39:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 12850
  Датум продаје: 2018-06-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: И.И-7334/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1464/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ АМС ОСИГУРАЊЕ АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари описане у Закључку о продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 42.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 29.400,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 08:38:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 12849
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 3 Ии бр. 446/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А169/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Младенка Љубичић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описано у закључку


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 08:30:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 12848
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр.126/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.бр.241/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радош Живановић, Љиг , село Ба
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: три ( 3 )
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1. Двадесет (20) палета калка укупно 25 тона , 2. Десет (10) палета машинског малтера, укупно 12 тона , 3. Тринаест (13) палета глет масе,укупно 16.250,00кг
  Процењена вредност предмета продаје: 1. Двадесет (20) палета калка укупно 25 тона - 70.000,00 динара ; 2. Десет (10) палета машинског малтера, укупно 12 тона - 100.000,00 динара ; 3. Тринаест (13) палета глет масе,укупно 16.250,00кг - 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. Двадесет (20) палета калка укупно 25 тона - 49.000,00 динара ;2. Десет (10) палета машинског малтера, укупно 12 тона - 70.000,00 динара, 3. Тринаест (13) палета глет масе,укупно 16.250,00кг - 210.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 08:30:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 12847
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Светог Саве број 16, Параћин, спрат 2, канцеларија број 8-конференцијски део
  Пословни број судског предмета: И.И-592/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-568/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трособан стан
  Опис предмета продаје: трособан стан, површине 79м2, као посебан део стамбене зграде за колективно становање Ф-1, као зграде број 1, изграђене на кп бр 670/124 КО Јагодина, у Јагодини, у улици Друге пролетереске бригаде број Ф1-2/6
  Процењена вредност предмета продаје: 4.436.783,39 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.105.748,38 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-06-04 16:28:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 12846
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 28/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 28/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђорђе Јанков
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Бифе, ТВ Ruwa, веш машина...
  Процењена вредност предмета продаје: 226.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 158.200,00 дин.


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-06-04 16:12:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 12845
  Датум продаје: 2018-07-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии.373/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. (2) 144/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Немеди Бали Хедвиг
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела број 1774 – двособан стан, површине 44м2, поткровље, број улаза 1, број стана 16, који се налази у стамбеној згради за колективно становање, у улици Алеја Маршала Тита 24;
  Процењена вредност предмета продаје: 2.400.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-06-04 16:11:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 12844
  Датум продаје: 2018-07-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: 2Ии. 132/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 265/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парц.бр 7038/6 – земљиште под зградом - објектом , површине од 91м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда, у улици Јокаи Мора 34; земљиште уз зграду - објекат, површине од 5а00м2, у улици Јокаи Мора; њива 5. класе, површине од 2а37м2, у улици Јокаи Мора;
  Процењена вредност предмета продаје: 1.200.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767