ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 12:54:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 15832
  Датум продаје: 2018-10-16
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: Ии. 168/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. 111/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живан Ранисављевић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: висећи део кухиње, судопера, апарат за кафу, фотеља, лежај, фотеља, замрзивач, комода, телевизор, тр
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 28.09.2018.
  Процењена вредност предмета продаје: 149.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 12:36:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 15831
  Датум продаје: 2018-10-28
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-1216/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, помоћна зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 2.566.930,15 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.283.465,30 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 12:14:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 15830
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 1Ии 611/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130И.И 144/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Б2 ХОЛДИНГ КАПИТАЛ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: тв апарат, тв сточић, кухињски сто, собни сточић, електрична машина за веш, регал,наткасне,табуре, ципеларник
  Процењена вредност предмета продаје: 79.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 55.540,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 11:59:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 15829
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И. 36/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 114/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: њива 3. класе површине 45а 79 м2, њива 3. класе површине 45а 78 м2, њива 4. класе, површине 1џа 04а 23м2 и њива 4 класеповршине 1џа 13а 65 м2
  Процењена вредност предмета продаје: од 568. 272,68 динара до 1.236.086,77 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% и 90% процењене тржишне вредности


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 11:53:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15828
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-370-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Gold star” Тв полица са орманом Кауч Замрзивач “Gorenje” 410 Сто и шест столица Ор
  Опис предмета продаје: Телевизор “Gold star” Тв полица са орманом Кауч Замрзивач “Gorenje” 410 Сто и шест столица Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 10.000,00 6.000,00 8.000,00 7.000,00 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.000,00 5.000,00 3.000,00 4.000,00 3.500,00 4.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 11:24:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15827
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-477-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто и 3 столице Орман Кауч Фрижидер “ОBODIN”
  Опис предмета продаје: Сто и 3 столице Орман Кауч Фрижидер “ОBODIN”
  Процењена вредност предмета продаје: 2000,00 2000,00 4000,00 5000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.500,00


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 11:24:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 15826
  Датум продаје: 2018-10-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 342/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 65/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP banka Србија ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 3.811.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 2.668.050,00 дин.


  Оглас поставио: Биљана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 10:59:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица кнеза Вишеслава 58 A
  Е-маил адреса: izvrsiteljbpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652890796
  ПИБ: 107580926
  Матични број: 62842741

  Број записа у бази: 15824
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Кнеза Вишеслава 58а, Београд
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 1347/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 182/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Десанка Стоиљковић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена вредност предмета продаје: 6.500.000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 5.850.000 рсд


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 10:53:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15823
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-544-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто и 3 столице Телевизор “АЕ6” 32’ Звучници “PIONIR” Фрижидер “OBODIN”
  Опис предмета продаје: Сто и 3 столице Телевизор “АЕ6” 32’ Звучници “PIONIR” Фрижидер “OBODIN”
  Процењена вредност предмета продаје: 3000,00 9000,00 5000,00 6000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00 4.500,00 2.500,00 3.000,00


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 09:43:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 15822
  Датум продаје: 2018-10-22
  Време продаје: 14 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: ии 124/18
  Број предмета јавног извршитеља: 1ии 276/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Бурић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило фиат стило
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 26.09.2018
  Процењена вредност предмета продаје: `200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене што износи 140.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 09:03:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 15821
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-88/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-500/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пламенко Станојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Камион марке TAM 75T 5-B
  Опис предмета продаје: Камион марке TAM 75T 5-B
  Процењена вредност предмета продаје: 177.270,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 124.089,00 динара


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 08:58:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 15820
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 5ИИв-532/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-53/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE DIJAS DOО, JUG BOGDANOVAC
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 покретна ствар
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Терeтно возило марке VOLVO FH12 4x2T
  Опис предмета продаје: Терeтно возило марке VOLVO FH12 4x2T
  Процењена вредност предмета продаје: 414.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 289.800,00


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 08:09:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 15818
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Цара Душана бр. 28/6
  Пословни број судског предмета: Ив-1494/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 1-И.ИВ-351/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Студентско-омладинска задруга АКТЕР, Ниш, ул. Цара Душана бр. 52-1/3, МБ 07326017, ПИБ 101532922
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 Ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке LG дијагонале 40 инча ,Телевизор марке LG дијагонале 32 инча,Kaфемат марке Julius Me
  Опис предмета продаје: Све предметне ствари су у релитвно добром стању.
  Процењена вредност предмета продаје: 225.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 157.500,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 19:08:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 15817
  Датум продаје: 2018-10-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 1231/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-604/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Банковић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2 катастарске парцел
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 204.120,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 142.884,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Манић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 16:06:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Булевар Деспота Стефана 68ц
  Е-маил адреса: izvrsiteljsvetlanam@mts.rs
  Контакт телефон: 0641812390
  ПИБ: 107618992
  Матични број: 62870737

  Број записа у бази: 15816
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: непосредна погодба
  Место продаје: Булевар Деспота Стефана 68 ц, Београд
  Пословни број судског предмета: 2 ИИВ 1504/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 47/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRAEUS BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Милентија Поповића 5 б, МБ:17082990, ПИБ:100000627
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: PMV FORD MONDEO, registarske oznake BG 609-ZE, тамно зелене боје, произведен 1995. године.
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 15:50:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 15815
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, 36, Пожааревац
  Пословни број судског предмета: И.И-271/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-309/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љиљана Хансе
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Столица за вежбање, Справа за вежбање, Комбиновани фрижидер-замрзивач-вертикалац, ТВ марке PHILIPS,
  Опис предмета продаје: Столица за вежбање, Справа за вежбање, Комбиновани фрижидер-замрзивач-вертикалац, ТВ марке PHILIPS, мање величине, Музички стуб марке LG, процењене Угаона гарнитура комплет тросед-двосед-спојено;
  Процењена вредност предмета продаје: 54.170,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 27.085,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 15:42:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 15814
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-185/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-184/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Институт за рехабилитацију, Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер марке OBODIN, Кожна фотеља, Вентилатор марке FAGOR-шпанска производња, Фотокопир апарат, F
  Опис предмета продаје: Фрижидер марке OBODIN, Кожна фотеља, Вентилатор марке FAGOR-шпанска производња, Фотокопир апарат, FAX Телефон црне боје,
  Процењена вредност предмета продаје: 57.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Ракочевић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 15:39:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, Таткова 12
  Е-маил адреса: izvrsiteljprokuplje@gmail.com
  Контакт телефон: 0648169825
  ПИБ: 108592068
  Матични број: 63559792

  Број записа у бази: 15813
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Ракочевића, 18400 Прокупље, ул. Таткова бр. 12
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Куршумлији 3 И.И-102/2018 од 27.02.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-294/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирко Јовић, Куршумлија
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор са катодном цеви марке beko Комода за књиге са стакленим делом Регал од четири дела Сто за
  Опис предмета продаје: Телевизор са катодном цеви марке beko Комода за књиге са стакленим делом Регал од четири дела Сто за компјутер Музички стуб са два звучника марке philips Сточић Комода – витрина Комоде од француског лежаја Столица
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00 динара 20.000,00 динара 60.000,00 динара 8.000,00 динара 10.000,00 динара 12.000,00 динара 10.000,00 динара 8.000,00 динара 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.900,00 динара 14.000,00 динара 42.000,00 динара 5.600,00 динара 7.000,00 динара 8.400,00 динара 7.000,00 динара 5.600,00 динара 2.100,00 динара


  Оглас поставио: Иван Ракочевић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 15:17:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, Таткова 12
  Е-маил адреса: izvrsiteljprokuplje@gmail.com
  Контакт телефон: 0648169825
  ПИБ: 108592068
  Матични број: 63559792

  Број записа у бази: 15812
  Датум продаје: 2018-10-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Ракочевића, 18400 Прокупље, ул. Таткова бр. 12
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Прокупљу И.И-1788/2017 од 13.06.2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1132/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Силвана Ћирковић, Прокупље,
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: I бр. парцеле 14/22 Петровачки брег пашњак 5. класе површине 18а 53 м2 укупне процењене вредности
  Опис предмета продаје: I бр. парцеле 14/22 Петровачки брег пашњак 5. класе површине 18а 53 м2 укупне процењене вредности 177.888,00 динара, II бр.парцеле 30/10 Петровачки брег њива 7. класе површине 4а 47 м2 укупне процењене вредности 13.410,00 динара, III бр. парцеле 31/20 Петровачки брег пашњак 5. класе површине 12а 81 м2 укупне процењене вредности 122.976,00 динара, IV бр. парцеле 37/1 Петр брег-код кодин воћњак 3. класе површине 5а 86 м2 укупне процењене вредности 42.192,00 динара, V бр. парцеле 37/2 Пет
  Процењена вредност предмета продаје: 1.145,878,00
  Почетна цена предмета продаје: 572.939,00


  Оглас поставио: Марина Јеремић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 15:14:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 15811
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Љубе Стојановића број 5
  Пословни број судског предмета: ИИ 40/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 53/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА СА ПРИПАДАЈУЋИМ ЗЕМЉИШТЕМ У ПИЛАТОВИЋИМА, ПОЖЕГА
  Опис предмета продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА ПОВРШИНЕ У ОСНОВИ 72 М2 ЗЕМЉИШТЕ КОЈЕ ПРИПАДА ЗГРАДИ ЈЕ УКУПНО 73,53 АРИ
  Процењена вредност предмета продаје: 732.596,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 512.817,55 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767