ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-03-29 08:50:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 11118
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Иив 1142/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 292/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Институт Ватрогас ДОО заштита од пожара,безбедност и здравље на раду и заштита животне средине, Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: сто,столице,фотеље,плакари.....
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 17:49:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 11117
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: I 39 ИИ бр. 188/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-108/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС – МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 3.000,00 динара до 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.100,00 динара до 3.500,00 динара


  Оглас поставио: Звездана Рајовић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 17:35:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Видовданска 43
  Е-маил адреса: rajoviczvezdana@gmail.com
  Контакт телефон: 063487528
  ПИБ: 109269732
  Матични број: 64056581

  Број записа у бази: 11116
  Датум продаје: 2018-04-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Видовданска 43
  Пословни број судског предмета: 5Ии.543/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.216/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БАЈАЗИТ ЖИГОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 32
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари на првом усменом јавном надметању
  Опис предмета продаје: трпезаријски сто са 6 столица, тросед, двосед, фотеља, плакар, клиб сто, телевизор Самсунг, усисивач, кухињска гарнитура, есцајг, мермерна плоча за грејање, уљани радијатор, грејалица, рострфрај шерпа, телевизор Грундинг, тв сто, мала зидна полица, три кауча,гардеробни плакар, три стаклене витрине, ћилим, мотор-скутер, три велике бицикле, 1 мала бицикла, сет алата, лаптоп Тосхиба
  Процењена цена предмета продаје: 262.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 262.500,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 17:34:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 11115
  Датум продаје: 2018-04-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-378/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: путничко возило ОПЕЛ година производње 1987, горњи кухињски елементи,доњи кухињски елементи микроталасна, телевизор, полица, витрина, двосед, фотеља
  Процењена цена предмета продаје: 83.918,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 58.742,60 динара


  Оглас поставио: Ненад Лукић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 17:22:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Бачка Паланка, Трг Братства и јединства бр. 30-32, спрат 1, локал 106
  Е-маил адреса: lukicne@gmail.com
  Контакт телефон: 0695592040
  ПИБ: 108167666
  Матични број: 63263397

  Број записа у бази: 11114
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Бачка Паланка ул. Трг братства и јединства бр. 30-32, локал број 210
  Пословни број судског предмета: ИИ-125/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-92/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пеулић Слободан
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор 52 МТЗ Белорус
  Опис предмета продаје: трактор 52 МТЗ Белорус рег. ознаке 4916 БП црвене боје
  Процењена цена предмета продаје: 360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 252.000,00 динара


  Оглас поставио: Звездана Рајовић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 17:19:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Видовданска 43
  Е-маил адреса: rajoviczvezdana@gmail.com
  Контакт телефон: 063487528
  ПИБ: 109269732
  Матични број: 64056581

  Број записа у бази: 11113
  Датум продаје: 2018-04-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ужице, Видовданска 43
  Пословни број судског предмета: 5Ии.543/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.216/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БАЈАЗИТ ЖИГОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности на првом усменом јавном надметању
  Опис предмета продаје: 1/6 непокретности извршног дужника к.п.2775/2, њива 1. класе, потес Поље, површине 19,22 а, грађевинско земљиште, уписана у ЛН 1911 КО Пријепоље
  Процењена цена предмета продаје: 691.920,00
  Почетна цена предмета продаје: 484.344,00


  Оглас поставио: Звездана Рајовић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 17:13:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Видовданска 43
  Е-маил адреса: rajoviczvezdana@gmail.com
  Контакт телефон: 063487528
  ПИБ: 109269732
  Матични број: 64056581

  Број записа у бази: 11112
  Датум продаје: 2018-04-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ужице, Видовданска 43
  Пословни број судског предмета: 5Ии.543/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.216/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БАЈАЗИТ ЖИГОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности на првом усменом јавном надметању
  Опис предмета продаје: двособан стан, који се налази на кат. пар. 723/1 уписан у ЛН.2951 КО Пријепоље, површине 54м2, на адреси Валтерова 112, број стана 5, број зграде 2, број улаза 1, приземље,
  Процењена цена предмета продаје: 3.888.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.721.600,00


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 16:19:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 11111
  Датум продаје: 2018-04-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 5ии 1319/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 10 2 ии 584/16 веза 10 ии
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AIK BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: четворособан стан број 2, бр. зграде 1, број улаза 55, на првом спрату породичне стамбене зграде, у улици Косте Јовановића број 55, површине 128 м2, на катастарској парцели број 4864, све уписано у Листу непокретности број 5108 КО Вождовац,
  Процењена цена предмета продаје: 335.000,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 167.500,00 евра


  Оглас поставио: Јелена Стојановић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 16:01:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Јурија Гагарина бр.28 а, спрат 5, стан 25
  Е-маил адреса: jelenastojanovic@izvrsitelj-srbija.rs
  Контакт телефон: 0692239007
  ПИБ: 108161477
  Матични број: 63258741

  Број записа у бази: 11110
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Јурија Гагарина бр. 28а/25, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 1573/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 156/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС-Министарство Финансија-Управа царина-Царинрница Ниш
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке PHILIPS, Апарат за воду ЕLIT, Телевизор марке FOX, Микроталасна пећ марке Weg, Уград
  Опис предмета продаје: црни телевизор, aпарат за воду беле боје, црна микроталасна рерна, црна рерна, клима уређак
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 дин., 15.000,00 дин., 20.000,00 дин., 6.000,00 дин., 20.000,00 дин., 15.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 дин., 7.500,00 дин., 10.000,00 дин., 3.000,00 дин., 10.000,00 дин., 7.500,00 дин.


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 15:56:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 11109
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: 1 И И-111/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 12/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије - Гарантни Фонд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: телевизор „GRANDPRIX“ 55cm ; усисивач „SAMSUNG“ ; мобилни телефон „ALCATEL POP STAR“
  Процењена цена предмета продаје: 3.500,00 динара ; 5.000,00 динара ; 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 15:37:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 11108
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 12:00 ч
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића Ваљево,ул. Владике Николаја бр.45/1 Ваљево
  Пословни број судског предмета: И.И.327/16
  Број предмета јавног извршитеља: 262И.И.31/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије ,Ниш, Булевар Немањића бр.14а,МБ:07904959,ПИБ:100121213
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда бр.1, саграђена на кат.пар.бр.5704 КО Ваљево,двособан стан бр.1 у оквиру П
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда бр.1,По+Пр,П=134м2, саграђена на кат.пар.бр.5704 КО Ваљево уписана у лист непокретности бр.3029 КО Ваљево у власништву извршног дужника са обимом удела 1/1,двособан стан бр.1 у оквиру Породичне стамбене зграде бр.1 на кат.парцели бр.5704 КО Ваљево уписан у лист непокретности бр.3029 КО Ваљево у власништву Јоксимовић Мирослава из Ваљева са обимом удела 1/1, у ул. Здравка Јовановића бр.28 Ваљево
  Процењена цена предмета продаје: Процењена вредност непокретности које су предмет продаје износи 4.768.625,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредност покретних ствари наведена у Закључку о првој јавној продаји и износи 3.338.037,50 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 15:35:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 11107
  Датум продаје: 2018-04-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 Ив-133/2017 од 27.02.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: иив 133/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА
  Надлежни суд: Виши суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Врста:PUTNIČKO, Марка:PEUGEOT, Модел:4007, Бр. шасије:VF3VV4HNHAZ802840, Бр. мотора:PSA4HN1WAHS01839
  Опис предмета продаје: Врста:PUTNIČKO, Марка:PEUGEOT, Модел:4007, Бр. шасије:VF3VV4HNHAZ802840, Бр. мотора:PSA4HN1WAHS0183994, Год. производње:2010, Рег ознака:ZR066-MČ
  Процењена цена предмета продаје: 1.100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 770.000,00


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 15:14:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 11106
  Датум продаје: 2018-04-30
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 24 И-519/2017 од 12.05.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 287/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE MEHANIZACIJA TRGOMEN DOO RATINA
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор фотон
  Опис предмета продаје: Врста:TRAKTOR, Марка:FOTON, Бр. шасије:TD060307V, Бр. мотора:HC522661P, Год. производње:2008, Рег. ознака:SČ37-7
  Процењена цена предмета продаје: 800.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 560.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 15:13:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 11105
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Ии-25/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-75/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Копаоник АД Београд, огранак Краљево, Краљево, ул. Стари аеродром бб
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Стана број 19, површине 71м², који се налази у Краљеву, улица Боре Стефановића број 5, на трећем спрату стамбене зграде за колективно становање, број зграде 5 (пет), број етажа По1+Пр1+Сп4, на КП број 3294/1, уписан у лист непокретности број 8253 КО Краљево, приватна својина, обим удела 1/1
  Процењена цена предмета продаје: 6.410.788,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.487.552,16 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 15:08:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 11104
  Датум продаје: 2018-05-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6 Ии 8/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 5/207
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милева Милић
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 1. и 2. класе
  Опис предмета продаје: њива 1. класе - 1 ха 32 ара 81 м2 и њива 2. класе - 1 ха 23 ара 49 м2
  Процењена цена предмета продаје: 581.040,73 динара
  Почетна цена предмета продаје: 290.520,36 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 14:09:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 11102
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Ул. Петра Драпшина бр. 1
  Пословни број судског предмета: Ии. 602/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 138/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Игор Балажевић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда са две помоћне зграде, земљиштем уз зграду и виноград 1. класе у Суботици,
  Опис предмета продаје: 1.Земљиште под зградом, површине 76 м2, са породичном стамбеном зградом број 1, земљиште под зградом, површине 48 м2, са помоћном зградом 2, земљиште под зградом, површине 12 м2 са помоћном зградом и земљиште уз зграду, површине 2а 30м2, све на парцели број 373 и виноград 1. класе, површине 9а 77м2, на парцели 374, све у Суботици, Ул. Јосе Мерковића, уписано у ЛН 3323 К.О. Нови Град
  Процењена цена предмета продаје: 1.774.186,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.241.930,55 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 13:57:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 11101
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 21 ИИВ.535/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-106/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО "АГРО-ЈОРГА" ДОБРИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНА ИМОВИНА
  Опис предмета продаје: Трактор "DI TAFE" 42 2005,тракторска приколица Кикинда 4т, две тракторске прскалице 400л и тракторска прскалица -косовка-5т - киперка.
  Процењена цена предмета продаје: 960.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 672.000,00


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 13:37:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 11100
  Датум продаје: 2018-03-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: улица Краља Александра I Карађорђевића 132, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИ.801/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.7/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милосав Радовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: градско грађевинско земљиште, к.п.9115 уписана у лист непокретности бр. 5480 КО Крагујевац 3
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 2.769.878,38 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.938.914,87 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 13:34:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 11099
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 5
  Пословни број судског предмета: Ии-604/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 296/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Здравко Брзован из Банатског Новог села
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја
  Опис предмета продаје: Њива 4.класе
  Процењена цена предмета продаје: 516.874,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 361.811,80 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-03-28 13:32:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 11098
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у Краљеву у ул. Јесењинова бр. 10.
  Пословни број судског предмета: И.И 1082/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 392/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ-ГАРАНТНИ ФОНД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Машина за прање судова, рачунар и веш машина.
  Процењена цена предмета продаје: 42.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 29.400,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767