ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Зоран Дукић
  Датум и време постављања: 2017-12-25 17:36:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: z.dukic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0692343400
  ПИБ: 107574324
  Матични број: 62838019

  Број записа у бази: 8873
  Датум продаје: 2018-01-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Јагодина
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.А141/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће Равно 2014 Ћуприја
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: два
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Кауч беле боје, процењене вредности 20.000,00 динара, 2. Мобилни телефон „Honor“ mod. Nem-L21, процењене вредности 20.000,00 динара,
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00 динара


  Оглас поставио: Зоран Дукић
  Датум и време постављања: 2017-12-25 17:32:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: z.dukic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0692343400
  ПИБ: 107574324
  Матични број: 62838019

  Број записа у бази: 8872
  Датум продаје: 2018-01-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Јагодина
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.А458/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће Равно 2014 Ћуприја
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: један
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Угаона кожна гарнитура црне боје , процењене вредности 120.000,00 динара
  Процењена цена предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2017-12-25 16:12:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 8871
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-1487/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1558/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 1.311.767,60 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 918.237,00 din.


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2017-12-25 15:56:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 8870
  Датум продаје: 2018-01-18
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Чачак, Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-367/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Телеком Србија" а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена цена предмета продаје: 65.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 32.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-25 15:26:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8869
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 20/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв. 54/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЦЕНТРОПРОМЕТ АД У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: удео на катастарској парцели број 10/1, 10/2, 575, 576, 579, 580, 581, 582, 585 К.О. Моловин
  Опис предмета продаје: удео на катастарској парцели број 10/1, 10/2, 575, 576, 579, 580, 581, 582, 585 К.О. Моловин
  Процењена цена предмета продаје: од 2.126,97 динара до 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.488,87 динара до 42.000,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2017-12-25 15:12:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 8868
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 38
  Пословни број судског предмета: Р1.10/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.367/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јелица Багур
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Приземна стамбена зграда, са правом коришћења кат. парцеле 366/1 К.О. Рашка
  Процењена цена предмета продаје: 638.509,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 446.956,86 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-12-25 15:07:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 8866
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-821/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-376-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "АМС ОСИГУРАЊЕ" а.д.о., Београд, ул. Рузвелтова бр. 16, МБ 17176471, ПИБ 100000563
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 3.000,00 динара до 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.100,00 дин. до 4.200,00 дин.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-12-25 15:05:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 8865
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-448/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Телевизор CRT дијагонале 56 cm, замрзивач вертикални, марке Obod, 200 l, гардеробер троделни, ТЕА пећ ELIND 268, 2,5 kW, Клима уређај LG 12 са даљинским управљачем, Кревет, 2 комада;
  Процењена цена предмета продаје: 78.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 54.600,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-25 15:01:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8864
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 10
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 261/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 220/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПЕТКОВИЋ ЖАРКО
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 259/10 И 2889/2 К.О. Шашинци
  Опис предмета продаје: КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 259/10 И 2889/2 К.О. Шашинци
  Процењена цена предмета продаје: од 766.894,92 динара до 845.933,82 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 536,826,44 динара до 592.153,67 динара


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2017-12-25 14:54:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 8863
  Датум продаје: 2018-01-17
  Време продаје: 11:00ч
  Место продаје: ул. Млинска бр.19, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ив-862/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-172/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NENAD MIŠIĆ PREDUZETNIK GRAĐEVINSKA RADNJA MINES PLUS STAJKOVCE
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: 1. Теретно возило марке FIAT, типа DUCATO 2.0 JTD 15 – 87.508,00 динара 2. Вучно возило полуприколице троосовинке марке TRIALOR модел VEN S 343 – 114.845,01 динара
  Процењена цена предмета продаје: 202.353,01 динара
  Почетна цена предмета продаје: 141647,16 динара


  Оглас поставио: Милош Јоксимовић
  Датум и време постављања: 2017-12-25 13:39:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Пожешка 30
  Е-маил адреса: milosjoksimovic78@gmail.com
  Контакт телефон: 0114056592
  ПИБ: 108001023
  Матични број: 63142255

  Број записа у бази: 8861
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у Београду, ул. Страхињића Бана број 27/ III / 10
  Пословни број судског предмета: 1ИИ.1726/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ. 588/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност - четворособан стан и гаражно место
  Опис предмета продаје: четворособни стана, површине 88 м2, број посебног дела 1, број улаза 4А и једно гаражно место, површине 15 м2, број посебног дела 2, број улаза 4А, који се налазе у приземљу породичне стамбене зграде – двојној кући к.бр. 4/А - 4/Б у Сремчици, у улици Сарићева број 4А, на кат.парцели број 4186, према листу непокретности број 1657 КО Сремчица
  Процењена цена предмета продаје: 6.473.306,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.531.314,48 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2017-12-25 13:10:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 8860
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 21 Ии 480/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-79/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранимир Станојев,Јоксић Бранкица
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: Покретна имовина
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил
  Опис предмета продаје: VW PASSAT 1.9TD,ТАМНА МЕТАЛИК 2001 годиште,регистарских ознака ZR060-EO
  Процењена цена предмета продаје: 300.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2017-12-25 11:11:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 8854
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.73/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Град Лозница
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена цена предмета продаје: 1.332.560,00
  Почетна цена предмета продаје: 932.792,00


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2017-12-25 11:11:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 8853
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Матка Вуковића 5
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 159/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ А30-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 kom
  Назив предмета продаје/наслов продаје: TOSHIBA,X WAVE,GORENJE,IBM,ELIND
  Опис предмета продаје: телевизор,двд,машина за сушење веша,гарнитура за седење,лап-топ,кућни рачунар,веш машина
  Процењена цена предмета продаје: 114.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 57.000,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2017-12-25 11:08:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 8852
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.25/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена цена предмета продаје: 1.960.210,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.372.147,00


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2017-12-25 10:31:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 8851
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-852/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Снежана Стојковић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена цена предмета продаје: 115.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 57.500,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-12-25 09:05:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 8850
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 9:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2ИИВ 314/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 44/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП банка а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 39
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кухињски елементи, горњи висећи и доњи кухињски елементи, микроталсана, блендер, дрвени сто, столица
  Опис предмета продаје: висећи горњи кихињски елемент, доњи кухињски елемент, микроталасна, блендер, дрвени сто, браон столица обложена меблом, дрвена сталажа са три столице, собна лампа, двосед, фотеља, сто од иверице, комода за телевизор са полицама и преградама, ципеларник, комода са полицама и вратима, сто за рачунар, монитор, звучници, тастатура са припадајућим кућиштем, радни сто браон боје од иверице, висећа зидна комода, машина за сушење веша, вентилатор, фрижидер, двокрилни орман
  Процењена цена предмета продаје: 133.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 93.450,00 динара


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2017-12-25 09:01:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 8849
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: ИИ 55/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 961/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Павлина Ђукић
  Надлежни суд: Основни суд у Димитровграду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје: марке "VW TAS" модел "GOLF GLD/24E" са бројем шасије: WVWZZZ1GZNW059845 и бројем мотора: JP929473, 1991.година производње, неиспитано стање
  Процењена цена предмета продаје: 35.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-12-25 07:56:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 8848
  Датум продаје: 2018-01-31
  Време продаје: 11,30
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ињац Мирослава, Чачак, Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: и 644/17
  Број предмета јавног извршитеља: и 304/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радољуб Татовић
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 29 оваца, сјеничка праменка, матичњене, г) 3 краве под матичним бројевима, стелне, и покућинство
  Опис предмета продаје: 29 оваца, сјеничка праменка, матичњене, г) 3 краве под матичним бројевима, стелне, и покућинство
  Процењена цена предмета продаје: 1
  Почетна цена предмета продаје: 1


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2017-12-23 14:04:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 8847
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ФУТОШКА 1А, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: I I 182/17
  Број предмета јавног извршитеља: I I 68/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: B2 HOLDING KAPITAL
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ, ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ, ПОРОДИЧНА ЗГРАДА, БАЧКА ПАЛАНКА
  Опис предмета продаје: ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ, ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ, ПОРОДИЧНА ЗГРАДА, БАЧКА ПАЛАНКА
  Процењена цена предмета продаје: 8.655.971,29 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 6.059.179,88 ДИНАРА


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767