ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1396 активних, од укупно 5859 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-08-31 12:58:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 6017
  Датум продаје: 2017-09-22
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Радничка 7
  Пословни број судског предмета: Ии 992/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 157/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгишић Душан, Рума
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: њива
  Процењена цена предмета продаје: 4.492.404,78
  Почетна цена предмета продаје: 2.695.442,87


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-08-31 12:56:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 6016
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља у улици Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-541/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А3395/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мал. Матија Миливојевић и мал. Андрија Миливојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредне машине
  Опис предмета продаје: Плуг троредни IMT 755 3, Трактор IMT 533 Deluxe, Tракторска прскалица, Тракторска садилица четвороредна, плава, Силос за мешање сточне хране, Тракторска садилица, црвена, Комбајн за кукуруз, Сакупљач сена балирка, Циклон за бацање вештачког ђубрива, Трактор Раковица 65, Прикључно возило, ручне израде, Цистерна, Прикључно возило, ручне израде...
  Процењена цена предмета продаје: 2.051.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.435.700,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-08-31 12:47:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 6015
  Датум продаје: 2017-09-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-679/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" , Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Микроталасна "Goldstar" ,Фрижидер "SHARP" , Електрични шпорет "GORENJE"
  Опис предмета продаје: Микроталасна "Goldstar" ,Фрижидер "SHARP" , Електрични шпорет "GORENJE"
  Процењена цена предмета продаје: 3,000.00 , 5,000.00 , 10,000.00 ,
  Почетна цена предмета продаје: 2,100.00 3,500.00 7,000.00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-08-31 12:41:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6014
  Датум продаје: 2017-09-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 58/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 68/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СИЛБО ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: DACIA DUSTER AMBIENCE
  Процењена цена предмета продаје: 950.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 475.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Исоски
  Датум и време постављања: 2017-08-31 12:23:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Краља Петра број 45, спрат 2
  Е-маил адреса: izvrsitelj@izvrsitelj.co.rs
  Контакт телефон: 0658880609
  ПИБ: 107580887
  Матични број: 62843098

  Број записа у бази: 6013
  Датум продаје: 2017-09-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Београд, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 165/А, канцеларија јавног извршитеља Бојана Исоског
  Пословни број судског предмета: 11. И.и. 34815/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. 192/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Михаиловић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 2016, површине 7 ари и 20 м2, уписана у лист непокретности број 421, КО Пал
  Опис предмета продаје: земљиште и две породичне стамбене зграде које се састоје од станова; јединствена целина; објекти у рушевном стању и нису усељиви
  Процењена цена предмета продаје: 49.433.267,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.716.633,50


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-08-31 12:00:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 6012
  Датум продаје: 2017-09-26
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.211/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.100/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Номил промет" доо Ариље
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: приколица за путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 80.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2017-08-31 11:20:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 6010
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: улица Београдска број 50, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 571/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ,,ВИП МОБИЛЕ" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило ,,Opel Vektra", Трпезаријски регал
  Опис предмета продаје: Путничко возило неисправно, регистрација истекла, регал из три дела
  Процењена цена предмета продаје: Путничко возило 20.000,00 динара и трпезаријски регал 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Путничко возило 10.000,00 динара и трпезаријски регал 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-08-31 11:16:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6009
  Датум продаје: 2017-09-01
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.92/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.2/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Credit Agricole Banka Srbija AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: m2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда-кпбр.6710/1, површина 152м2, пр1,сп1, ул.Пиротска бр.12 са помоћним објектима зградом бр.2-пр1,објекат изграђен без одобрења за градњу, лист непок.13076 КО Књажевац, површине 22м2од чега се 18м2 налази на 18м2 на кп.6710/1 а преостали део зграде од 4м2 на кп 6711/6 и згадом бр.3 -кп.бр.6710/1, ПР1 без одобрења за градњу лист неп.бр.13076, површине 22м2
  Процењена цена предмета продаје: 2.413.745,28
  Почетна цена предмета продаје: 1.689.621,69


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-08-31 10:45:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 6008
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-164/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање АДО, у ликвидацији
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Музички стуб "SIMENS" , Телевизор"FOX" , Појачало и звучници "PIONIR" , Фрижидер "OBODIN" ,Веш машин
  Опис предмета продаје: Музички стуб "SIMENS" , Телевизор"FOX" , Појачало и звучници "PIONIR" , Фрижидер "OBODIN" ,Веш машина "WOX" , Аспиратор"GORENJE" , Микроталасна "NEO"
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00 8.000,00 40.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 5.600,00 28.000,00 3.500.00 14.000,00 7.000,00 3.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-08-31 10:37:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 6007
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-139/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марко Милетић
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор са кабином "URSUS", Овца 50kg x 3 , Овца 70 кг x 2 , телевизор , Крава 800 кг , Циркулар
  Опис предмета продаје: Трактор са кабином "URSUS", Овца 50kg x 3 , Овца 70 кг x 2 , телевизор , Крава 800 кг , Циркулар
  Процењена цена предмета продаје: 240.000,00 18.000,00 , 16.000,00 5.000,00180.000,00 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 168.000,00 12.600,00 11.200,00 3.500,00 126.000,00 14.000,00


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2017-08-31 10:31:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0638517131
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 6006
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Свилајнац, ул. Краља Петра Првог бр. 133
  Пословни број судског предмета: И. 231/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 80/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Блажа Павловић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - Угаона гарнитура - у процењеној вредности од 30.000,00 динара - Полица за телевизор са ормаром - у
  Опис предмета продаје: - Угаона гарнитура - у процењеној вредности од 30.000,00 динара - Полица за телевизор са ормаром - у процењеној вредности од 32.000,00 динара - Телевизор ЈTC - у процењеној вредности од 25.000,00 динара - Фотеље, 2 ком. - у укупној процењеној вредности од 14.000,00 динара - Кухињски сто - у процењеној вредности од 12.000,00 динара
  Процењена цена предмета продаје: - Угаона гарнитура - у процењеној вредности од 30.000,00 динара - Полица за телевизор са ормаром - у процењеној вредности од 32.000,00 динара - Телевизор ЈTC - у процењеној вредности од 25.000,00 динара - Фотеље, 2 ком. - у укупној процењеној вредности од 14.000,00 динара - Кухињски сто - у процењ
  Почетна цена предмета продаје: На првом јавном надметању почетна цена износи 70% од процењене вредности појединачно одређене ствари


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-08-31 10:12:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 6005
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: 86 ИИ-103/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 120/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дејан Ристић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: FIAT PUNTO, регистарских ознака PO074ĆH, 1.9. D ŽFA18800000389329, број маркице АА616198
  Опис предмета продаје: FIAT PUNTO, регистарских ознака PO074ĆH, 1.9. D ŽFA18800000389329, број маркице АА616198
  Процењена цена предмета продаје: 180.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 90.000 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-08-31 09:50:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 6002
  Датум продаје: 2017-09-26
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Иив.55/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.52/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Генерали Осигурање Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, фрижидер са замрзивачем, ТА пећ, монитор за рачунар, деск-топ рачунар и аутомобил
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-08-31 09:32:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 6001
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 15:30 часова
  Место продаје: Краљево, Трг српских ратника бр. III/1, канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића
  Пословни број судског предмета: И.Ив 124/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 180/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЕБОЈША НИКОЛИЋ ПР РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МАМАЦА ЗА РИБЕ "BOOM BAIT"Ниш
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. Фрижидер марке „FAVORIT“, беле боје, са комором за замрзавање, фискална каса марке „GALEB“, MP 55 са GPRS модулом, радни сто-пулт, са стакленим радним делом и фиокама, пећ за грејање, марке „MAGNOHROM“ TA 3, сиве боје, полице – рафови са металним рамом, беле боје, мередова, риболовачки ранац, зелене боје
  Процењена цена предмета продаје: 62.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 37.500,00 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-08-31 08:52:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 6000
  Датум продаје: 2017-09-28
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии-46-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.и-217-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Дирекција за изградњу и уређење Панчева
  Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор у Падини и стан у Панчеву
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: -
  Почетна цена предмета продаје: -


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-30 16:45:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 5999
  Датум продаје: 2017-09-26
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 35000 Јагодина
  Пословни број судског предмета: ИИ 762/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 150/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Добривоје Ђорђевић
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 60 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари, детаљније у Закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у Закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-08-30 16:06:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 5998
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Ии. бр. 70/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-161/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миленко Ћурчић и Ауто центар Ћурчић Рашка
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја путничког моторног возила
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке „DAIHATSU“, рег. ознаке RA-011-WH, модел YRV 1.314X4, број шасије JDAM211G000500648, број мотора К30673539, година производње 2001., возило је регистровано до 25.05.2018. године
  Процењена цена предмета продаје: 270.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 135.000,00 динара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2017-08-30 15:27:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 5997
  Датум продаје: 2017-09-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1 Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 4 И И-173/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А57/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О. БЕОГРАД ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА ОСИГУРАЊЕ ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КУХИЊСКИ ЕЛЕМЕНТИ (висећа витрина и радни сто), АСПИРАТОР марке PRESTIGE 6000, МИКРОТАЛАСНА РЕРНА ма
  Опис предмета продаје: КУХИЊСКИ ЕЛЕМЕНТИ (висећа витрина и радни сто), АСПИРАТОР марке PRESTIGE 6000, МИКРОТАЛАСНА РЕРНА марке FUEGO ESPANA
  Процењена цена предмета продаје: 50.000,00 динара, 3.000,00 динара, 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 динара,2.100,00 динара,3.500,00 динара,


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2017-08-30 15:02:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Сланушка 9, стан 4
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 5996
  Датум продаје: 2017-09-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Сланушка 9/4
  Пословни број судског предмета: 2И.И. 603/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 513/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ацо Јездовић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Непокретности наведе
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретност ближе описана у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 3.788.350,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.651.845,00


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-08-30 14:10:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 5994
  Датум продаје: 2017-09-26
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ив.115/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ив.25/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЦГ ЕУРОПАРТ ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил, мотокултиватор, коса, каца и моторна тестера
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767