ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2017-12-27 10:33:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 8917
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-1127/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Давинић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена цена предмета продаје: 52.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 26.250,00


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2017-12-27 10:19:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 8916
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 12,30
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.А-48/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТР Ретропек предузетник Саша Костић, Лесковац, Ветерничка 24, МБ 56341927, ПИБ 103624716
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена цена предмета продаје: 540.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 378.350,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-12-27 10:18:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8915
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-808/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" , зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Микроталасна "GALANZ" , Микроталасна "MOYLINEX" , Веш машина "GORENJE" , Машина за прање судова "C
  Опис предмета продаје: Микроталасна "GALANZ" , Микроталасна "MOYLINEX" , Веш машина "GORENJE" , Машина за пранје судова "CANDU" , Усисивач "DUSON" , Звучник "LD"SISTEMS
  Процењена цена предмета продаје: 4.000,00 , 5,000.00 , 12.000.00 , 15,000,00 , 2,000.00 , 2,000.00 ,
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2017-12-27 10:13:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 8914
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив-293/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КАТАЛОГ ДОО , Лесковац, ул. Степе Степановића бр.3, МБ 06568220, ПИБ 100539187
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена цена предмета продаје: 65.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 45.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-12-27 10:11:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8913
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-729/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"VOX"51cm , Телевизор "GRUNDING" , Аспиратор "AGNIS" , Замрзивач"PLIHILIPS", Фрижидер"ZANUS
  Опис предмета продаје: Телевизор"VOX"51cm , Телевизор "GRUNDING" , Аспиратор "AGNIS" , Замрзивач"PLIHILIPS", Фрижидер"ZANUSSI KONČAR", Веш машина "CANDY" B404 , Микроталасна "SEVERIN"800
  Процењена цена предмета продаје: 4.000,00 , 6,000.00 , 3.000.00 , 8,000,00 ,5,000.00 , 7,000.00 , 3.000.00
  Почетна цена предмета продаје: 3,200.00 , 4,200.00 , 2,100.00 ,5,600.00 , 3.500,00 ,7.900,00, 2,100.00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-12-27 10:00:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 8912
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 10.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ИИв 1205/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 299/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САОП Д.О.О. за израду и продају пословне програмске опреме Нови Сад, Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: штампач, машина за шивење....
  Процењена цена предмета продаје: од 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 4.900,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-12-27 09:50:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 8911
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-2/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 13-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Идеа доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда број зграде 1, број етажа ПР 1, ул. Берта Иштвана 21, на парцели број 3004; помоћна зграда број зграде 2, број етажа ПР 1, ул. Берта Иштвана 21, на парцели број 3004
  Процењена цена предмета продаје: 460.140,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60%


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2017-12-27 09:44:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 8910
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 1 Ии бр.245/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 93/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Стојићевић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: њива 4. класе, површине 74а 02м2, уписана у Лист непокретности број 795 КО Горња Врањска
  Процењена цена предмета продаје: 651.684,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 456.178,80 дин


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2017-12-27 08:50:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Господара Вучића 189, 2 sprat
  Е-маил адреса: jelenapopovic.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 8909
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Београд, ул. Господара Вучића бр. 189
  Пословни број судског предмета: ИИ 192/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 612/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична приземна стамбена зграда, земљиште под зградом
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, означена као зграда 1, кат.парц. 122/3 КО Степојевац, ул. 7. октобра, у Степојевцу, и земљиште под зградом
  Процењена цена предмета продаје: 13.159.773,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.211841,10


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-12-26 17:15:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 8908
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: 37 Ии бр. 985/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-175/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: катастарске парцеле ближе наведене у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 3.180.880,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена непокретности (не и цена испод које се предметне непокретности не могу продати) износи 50% од процењене вредности непокретности из става III овог закључка (стим да се предметне непокретности могу продати испод 50% процењене предности непокретности само уз сагласност извршног повериоца п


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2017-12-26 16:50:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 8907
  Датум продаје: 2018-01-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 6604/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 13/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Блажо Живковић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве 2. класе
  Опис предмета продаје: површена једне њиве је 10,34а, површина друге њиве је 53,35а
  Процењена цена предмета продаје: 365.526,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 255.868,00 динара


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2017-12-26 16:06:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 8906
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд/Бежанијска коса
  Пословни број судског предмета: ИИ 38978/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 199/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОБРИЦА ЈОВАНОВИЋ И ОСТАЛИ
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Објекат образовања - школа
  Опис предмета продаје: Објекат осталог образовања, улица Здравка Челара бр. 14, укупне бруто-грађевинске површине 6.355,00 м2, катастарска парцела бр. 617/218, уписан у лист непокретности број 2122, КО Палилула
  Процењена цена предмета продаје: 483.313.793,95 динара
  Почетна цена предмета продаје: 338.319.655,76 динара


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2017-12-26 15:57:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 8905
  Датум продаје: 2018-01-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И.И 1010/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 432/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирковић Слободан
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Пословни простор
  Процењена цена предмета продаје: 2.706.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.623.600,00


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2017-12-26 15:50:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 8904
  Датум продаје: 2018-01-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 5603/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1393/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд (огранак "Електродистрибуција" Крагујевац))
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: PEUGEOT 407 2.0 HDI KARAVAN, регистрован, година производње 2006.
  Процењена цена предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2017-12-26 14:57:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 8903
  Датум продаје: 2018-01-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Битољска бр. 2
  Пословни број судског предмета: И.И-102/17
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-790/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA A.D., BEOGRAD, ул. Rajićeva br.27-29, МБ 17324918, ПИБ 100000170
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 67 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Кипери, Надградње, приколице, полуприколице, аутомобили и опрема
  Процењена цена предмета продаје: 76.161.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.080.650,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-12-26 14:27:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 8902
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 13:00 ч
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: 36ИИв бр. 353/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 659/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OPPORTUNITY BANKA AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар, прикључне машине и млин "тпс"
  Опис предмета продаје: кућни инвентар, прикључне машине и млин "тпс"
  Процењена цена предмета продаје: 155.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 108.850,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-12-26 14:06:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 8901
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: И.И 112/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 112/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мијаиловић Марко
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-26 14:04:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8900
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: Ии 1/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 10/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: WURTH DOO Surčin
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: једнособан стан
  Опис предмета продаје: једнособан стан на првом спрату-број посебног дела 4-који се налази у ненасељеној ламели зграде за колективно становање у Сремској Митроивци која је претрпела знатна оштећења од пожара.
  Процењена цена предмета продаје: 83.440,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.064,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-12-26 13:55:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 8899
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: И.ив 46/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 46/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Табекс доо, Сремска Митровица
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2017-12-26 13:53:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 8898
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 12:00 h
  Место продаје: ул.Булевар ослобођења бр.86, Чачак
  Пословни број судског предмета: И 248/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-152/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миљко Керкезовић из Ивањице
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда површине 214 м2, на к.п.бр.983 К.О. Ивањица
  Процењена цена предмета продаје: 2.983.160,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.088.212,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767