ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1395 активних, од укупно 5858 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-02 10:13:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6060
  Датум продаје: 2017-09-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 419/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 419/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2017-09-02 08:28:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 6059
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Пословни број судског предмета: 2 ИИв 284/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв А 26/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агроиндустријско комерцијална банка АИК БАНКА ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност извршног дужника, која се налази на парцели 6335 КО Панчево
  Опис предмета продаје: Градско грађевинско земљиште, ул. Максима Горког, површине 14а 72м2, без објекта
  Процењена цена предмета продаје: 8.460.000,00динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.922,000,00динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-09-01 16:48:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 6058
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 61/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв. 168/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕТЕРИНАРСКИ ЗАВОД СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТЕРЕТО ВОЗИЛО 'VOLKSWAGEN CADDY'
  Опис предмета продаје: ТЕРЕТО ВОЗИЛО 'VOLKSWAGEN CADDY'
  Процењена цена предмета продаје: 600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 300.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-09-01 15:53:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 6057
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15 Суботица
  Пословни број судског предмета: 2ИИ 136-2016
  Број предмета јавног извршитеља: 3 комада
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Национална корпорација за осигурање стамбених кредита
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Справа за вежбање „Golden sport“ ; Фотеља ; Двосед
  Процењена цена предмета продаје: 12.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Марина Јеремић
  Датум и време постављања: 2017-09-01 15:19:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Доситејева 14
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 6056
  Датум продаје: 2017-09-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Доситејева 14
  Пословни број судског предмета: ИИ 753/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 231/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душанка Петијевић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје:
  Назив предмета продаје/наслов продаје:
  Опис предмета продаје:
  Процењена цена предмета продаје:
  Почетна цена предмета продаје:


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-09-01 14:57:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 6054
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 9/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 52/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: " SOGELEASE SRBIJA" DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје:
  Назив предмета продаје/наслов продаје:
  Опис предмета продаје:
  Процењена цена предмета продаје:
  Почетна цена предмета продаје:


  Оглас поставио: Мирјана Банић
  Датум и време постављања: 2017-09-01 14:44:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Змај Јовина 26, I спрат, ПЦ ЛУПУС
  Е-маил адреса: izvrsitelj.mirjana.banic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606440220
  ПИБ: 107599437
  Матични број: 62838027

  Број записа у бази: 6052
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Змај Јовина бр. 26, ПЦ ЛУПУС први спрат, канцеларија бр. 118
  Пословни број судског предмета: ИИ-1024/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-45/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жељко Миловић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Виноград и воћњак
  Опис предмета продаје: Виноград површине 37 ара, 89м2 и воћњак 43 ара, 29м2, потез Карагача у Петроварадину.
  Процењена цена предмета продаје: 1.247.478,57 и 729.275,57
  Почетна цена предмета продаје: 873.234,99 и 510.492,90


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-01 14:23:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6051
  Датум продаје: 2017-09-23
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.492/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје:
  Назив предмета продаје/наслов продаје:
  Опис предмета продаје:
  Процењена цена предмета продаје:
  Почетна цена предмета продаје:


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-01 14:20:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6050
  Датум продаје: 2017-09-23
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: П2-312/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ.350/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје:
  Назив предмета продаје/наслов продаје:
  Опис предмета продаје:
  Процењена цена предмета продаје:
  Почетна цена предмета продаје:


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-01 14:15:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6049
  Датум продаје: 2017-09-24
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 17.П2-476/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ.351/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Зајечару
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје:
  Назив предмета продаје/наслов продаје:
  Опис предмета продаје:
  Процењена цена предмета продаје:
  Почетна цена предмета продаје:


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-01 14:04:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6048
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 11.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.545/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје:
  Назив предмета продаје/наслов продаје:
  Опис предмета продаје:
  Процењена цена предмета продаје:
  Почетна цена предмета продаје:


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2017-09-01 13:49:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 6047
  Датум продаје: 2017-09-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Луке Војводића 14
  Пословни број судског предмета: 8-ИИ-17246/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 556/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕРА ДАМЈАНОВИЋ
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје:
  Назив предмета продаје/наслов продаје:
  Опис предмета продаје:
  Процењена цена предмета продаје:
  Почетна цена предмета продаје:


  Оглас поставио: Бранислав Петровић
  Датум и време постављања: 2017-09-01 13:29:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, булевар Михајла Пупина 165 А/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653344842
  ПИБ: 108217142
  Матични број: 63265756

  Број записа у бази: 6046
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина 165А/2, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-11873/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 79/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје:
  Назив предмета продаје/наслов продаје:
  Опис предмета продаје:
  Процењена цена предмета продаје:
  Почетна цена предмета продаје:


  Оглас поставио: Јасмина Митић
  Датум и време постављања: 2017-09-01 12:52:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Цара Душана 28/6
  Е-маил адреса: jas.mitic@gmail.com
  Контакт телефон: 063420001
  ПИБ: 107574654
  Матични број: 62838159

  Број записа у бази: 6044
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ul.Цара Душана бр. 28/6
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ БР. 213/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-25/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ненад Живановић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1. ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: 1/3 сувласничког удела на породичној стамбеној згради у ванкњижној својини
  Процењена цена предмета продаје: 3.405.265,50
  Почетна цена предмета продаје: 2.383.685,85


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-01 12:09:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6043
  Датум продаје: 2017-09-18
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 381/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 381/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари град" Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-09-01 11:43:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 6042
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.ИВК-А730/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Телевизор марке-Kopernikus /CRT/ дијагонале 52 см.; Веш машина марке-Privileg ; Телевизор марке-Thomson /CRT/
  Процењена цена предмета продаје: 14.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.800,00 динара


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-09-01 11:35:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 6041
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Ул. Дринска 21 Љубовија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И-Ивк.53/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ВОДОВОД" ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТЕЛЕВИЗОР, РЕГАЛ
  Опис предмета продаје: телевизор марке схарп, кућни регал
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00 дин, 10.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 дин, 7.000,00 дин


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-09-01 11:15:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 6040
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 19:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И И-1331/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-42/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Микица Срећковић, Бољевац
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Томос АПН ,/ без мотора/ Тракторска корпа Не регистрована приколица,/једноосовинска- мања/ ;Мотокултиватор –IMT 506 , са мотичицама Тракторска ; сејалица за кукуруз-Olt
  Процењена цена предмета продаје: 44.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.800,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-09-01 09:35:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6039
  Датум продаје: 2017-09-18
  Време продаје: НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА - ИСТИЧЕ РОК
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 ИИв 49/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 126/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ALPHA BANK SRBIJA
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 динара....
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00 динара....


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-09-01 09:08:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6038
  Датум продаје: 2017-09-18
  Време продаје: НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА - ИСТИЧЕ РОК
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 619/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А285/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: уписан ЛН 2645 КО Каравуково
  Процењена цена предмета продаје: 371.366,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: 371.366,30 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767