ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1713 активних, од укупно 11910 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-05-31 14:06:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 12745
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., сутерен
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-1701/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-900/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сузан Цветковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Веш машина Gorenje WA 60065, Шрафилица са батеријом марке BAVARIA BCD 18/1 2B са пуњачем и још једном батеријом, Шрафилица марке EINHEL, Тракаста брусилица са шмирглом;
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.800,00


  Оглас поставио: Сандра Кутлача
  Датум и време постављања: 2018-05-31 13:54:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Максима Горког бр. 2
  Е-маил адреса: sandrakutlaca@yahoo.com
  Контакт телефон: 0692311073
  ПИБ: 108590492
  Матични број: 63558613

  Број записа у бази: 12744
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Максима Горког бр.2, Панчево
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ии-88/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: аддико банка а.д. београд из београда
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: објекат са земљиштем
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 5.909.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.136.650,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-05-31 13:50:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 12743
  Датум продаје: 2018-06-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 2ИИ 486/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1295/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Михаило Варагић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Опел", модел "Кадет", рег. ознаке UE 026-СС, година производње 1986.
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-05-31 13:42:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 12742
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: 2Ии.556/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.142/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank Srbija" A.D.
  Надлежни суд: Основни суд у Прибоју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 2.707.700,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Сандра Кутлача
  Датум и време постављања: 2018-05-31 13:19:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Максима Горког бр. 2
  Е-маил адреса: sandrakutlaca@yahoo.com
  Контакт телефон: 0692311073
  ПИБ: 108590492
  Матични број: 63558613

  Број записа у бази: 12741
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Максима Горког бр.2, Панчево
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ии -68/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: аддико банка а.д. београд из београда
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: објекат са земљиштем
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 3.544.395,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.481.076,50


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-05-31 13:15:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 12740
  Датум продаје: 2018-06-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: И.И. 502/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 790/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Путеви" АД Пожега
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: наведено у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 65.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствари  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2018-05-31 13:13:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 12739
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: ИИ 1587/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИА 522/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славиша Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: фудбалско игралиште
  Опис предмета продаје: површине 7564, 50м2 на катастарској парцели 356 КО Бабушница
  Процењена вредност предмета продаје: 13.405.696,68 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.702.848,34 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-05-31 13:07:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 12738
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 15,30 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИ-409/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-392/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, бр. зграде 1 у Кленку, саграђена на катастарској парцели број 1690/2, уписана у лист непокретности број 1337 К.О. Кленак
  Процењена вредност предмета продаје: 5.555.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.888.780,00 динара  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2018-05-31 12:58:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 12737
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: ИИВ 776/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 95/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДВОКАТ НЕБОЈША В. ПЕТРОВИЋ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТЕРЕТНО ВОЗИЛО МАРКЕ "Z- TURBO ZETA"
  Опис предмета продаје: 1) ТЕРЕТНО ВОЗИЛО МАРКЕ "Z- TURBO ZETA" 79.12СА ЦЕРАДОМ, 2) ТЕРЕТНО ВОЗИЛО МАРКЕ "Z- TURBO ZETA" 79.12 ФУРГОН, 3) ТЕРЕТНО ВОЗИЛО МАРКЕ "Z- TURBO RIVAL" 49.10 H ФУРГОН
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 210.000,00 динара, 2) 310.000,00 динара 3) 360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 147.000,00 динара, 2) 217.000,00 динара 3) 252.000,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-05-31 12:33:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 12736
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., сутерен
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-156/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-95/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Миловановић, Милош Миловановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Агрегат са припадајућим ормарићем марке TORPEDO RIJEKA, ознаке TIP B5592/35 180A, серијски број 5418, снаге 180 KWA, број обртаја 1500 о/мин. Ормарић Končar, TIP KO-280-A; Брентаче за гашење пожара (стање половне), 38 комада, Мердевине израђене од дрвета (наставњаче), дужине 1.60 m, 8 комада шире (стање половне), Мердевине кукаче израђене од дрвета, 3 комада (стање половне), Преса ручне израде са електромотором, (стање половна), Ватрогасна црева, димензије F-75, 6 комада, дужине 20 метара...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2018-05-31 12:09:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 12735
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: и.и. 666/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 124/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радовоје Кастратовић
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: камион Мерцедес фургон
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-05-31 10:15:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 12733
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 842/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 813/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 736.567,09 динара
  Почетна цена предмета продаје: 368.283,54 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-05-31 10:10:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 12732
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 88/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП 'Информатика' Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор 'VOX'
  Опис предмета продаје: Телевизор 'VOX'
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор 'VOX' - 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор 'VOX' - 10.500,00 dinara


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-05-31 09:01:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 12729
  Датум продаје: 2018-07-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 559/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 770/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: породична стамбена зграда
  Почетна цена предмета продаје: 2.481.326,8 динара


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-05-31 08:49:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 12728
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Улица Краља Александра I Карађорђевића 132, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И. 62/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.12/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ,,ЕТАЖ" ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Слика, уље на платну, урамљена, непознати аутор; Икона св. Никола, уље на дрвету
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: слика износ од 10.000,00 динара, икона 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: -


  Оглас поставио: Јован Пјешчић
  Датум и време постављања: 2018-05-31 07:28:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Сарајевска 42, спрат 5, стан 51
  Е-маил адреса: jpizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0645928238
  ПИБ: 107580782
  Матични број: 62843772

  Број записа у бази: 12727
  Датум продаје: 2018-06-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља у ул. Сарајевска 42/51
  Пословни број судског предмета: 7ИИ1674/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 142/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Маријана Новаковић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ливаде
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште у Прибојској Бањи, три парцеле укупно 26 ари
  Опис предмета продаје: шума 3. класе површине 399м2 - кп 1245/1 КО Бања, шума 3. класе површине 171м2 кп 1245/5 КО Бања, ливада 5. класе (пољопр. земљиште) површине 2030 м2 кп 1246/2 КО Бања
  Процењена вредност предмета продаје: 4400000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2200000 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-05-30 20:44:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 12726
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И Ив.5/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.19/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-05-30 18:07:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 12725
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии.61/2017,
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 27/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милован Брцан
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела бр. 4355 - стан бр. 4, двособан, зграда број 2, улаз број 1, приземље, површине 25м2, који се налази у стамбено- пословној згради у улици Бајски пут 21.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.600.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-05-30 17:59:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 12724
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Иив 29/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 22/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija ad
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парц.бр 7520/1 – двособан стан, површине од 47м2, број зграде 1, број посебног дела 8, први спрат, који се налази у стамбеној згради за колективно становање, у улици Соње Маринковић 7;
  Процењена вредност предмета продаје: 3.400.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-05-30 16:16:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 12723
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 517/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 517/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈСП "Лозница развој"
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767