ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1819 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ивана Жугић
  Датум и време постављања: 2018-10-01 13:28:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Kарађорђева 25/6
  Е-маил адреса: ivanazugic75@gmail.com
  Контакт телефон: 0643820273
  ПИБ: 107593729
  Матични број: 62852950

  Број записа у бази: 15875
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Иване Жугић, Карађорђева 25/6, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И.-332/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-437/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: продаја непокретности на кп. 376/2,488/2,490/1,490/3,490/4 и 509/3 уписаних у лист непокретности 596 КО Орашац
  Процењена вредност предмета продаје: 1.302.025,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-10-01 13:26:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 15874
  Датум продаје: 2018-10-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.Ив 633/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 77/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MILAN STOJANOVIĆ PREDUZETNIK PRIPREMA GRADILIŠTA GROŠNICA
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно возило
  Опис предмета продаје: „IVECO“ тип „35S9“ са дизалицом, година производње 2001., регистарских ознака ЈА 034-JX, број шасије ZCFC356200D127972, нерегистровано
  Процењена вредност предмета продаје: 600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 420.000,00 динара


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2018-10-01 13:26:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 15873
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1600/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФЦЦ ВРБАК ЛАПОВО ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари покућства
  Опис предмета продаје: Телевизор, микроталасна пећница и ТВ полица
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00 динара


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2018-10-01 12:44:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Аге Рогожинаревића 40
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 15872
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Аге Рогожинаревића бр.40, Неготин
  Пословни број судског предмета: И.И-138/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-199/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгиња Антонијевић
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари, покућство
  Опис предмета продаје: Трпезаријски сто са 6 столица (пресвучене скајем тамно браон) Ормарић од иверице са зеленим вратима и две фијоке Витрина светло браон боје-двоја врата са стаклом Машина за веш Gorenje WA583 Телевизор LCD ADLER 32 инча Ормар од иверице светло браон боје са клизним вратима Угаони ормар од иверице светло браон боје са клизним вратима Двокрилна комода од иверице светло браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 56.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 39.200,00 дин


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-10-01 12:44:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 15871
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5 Ии бр. 480/17
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 184/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јелица Јелесић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: њива 4. класе, к.п. 3568, Лист непоркетности бр. 452 КО Богатић
  Процењена вредност предмета продаје: 272.289,64 дин
  Почетна цена предмета продаје: 190.602,75 дин


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-10-01 12:10:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 15870
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 176/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 176/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Societe Generale Banka Srbija
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-10-01 11:19:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 15869
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 365/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А24/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NOVI TRADING NS
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 2.340.976,70 динара
  Почетна цена предмета продаје: 702.293,01 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-10-01 11:19:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 15868
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: ИИв-52/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А 5/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Mercator -S doo Novi Sad
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: ТВ "Елин" LCD, клима уређај "Beko", веш машина "Beko", замрзивач сандучар , ТВ "VOX", гарнтура( тросед, двосед и фотеља), дрвени сточић и лаптоп " Lenovo"
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 75.000,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-10-01 10:42:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 15865
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 269/16
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 269/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропирвреда Србије"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-10-01 10:36:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 15864
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 675/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 675/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари Град"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-10-01 10:30:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 15863
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Ии 112/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 112/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мијаиловић Марко из Липолиста
  Надлежни суд: Виши суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-10-01 10:25:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 15862
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Ии 156/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 156/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Обрад Докић, Слепчевић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-10-01 10:21:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 15861
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 36/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 36/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ "Sony" стар. произв., Угаона гарнитура-штоф-2 комада, Собни сто, Монитор "Dual", Баштанска гарнит
  Опис предмета продаје: ТВ "Sony" стар. произв., Угаона гарнитура-штоф, Собни сто, Монитор "Dual", Баштанска гарнитура-4 столице и 1 сто-пластика, Бицикл "Poly",Прскалица за траву, Роштиљ "LANDMANN", Веш машина "Bosh" Maxx 6; Црево за заливање траве са колицима, Косилица за траву, Моторна тестерс за дрва "AGM", Шпорет Смедеревац, Хилти "Метаво"
  Процењена вредност предмета продаје: ТВ "Sony" стар. произв.-8.000,00 динара, Угаона гарнитура-штоф-10.000,00 динара, Собни сто-3.000,00 динара, Монитор "Dual"-4.000,00 динара, Баштанска гарнитура-4 столице и 1 сто-пластика-6.000,00 динара, Бицикл "Poly"-10.000,00 динара,Прскалица за траву-1.000,00 динара, Роштиљ "LANDMANN"-4.000,00 ди
  Почетна цена предмета продаје: ТВ "Sony" стар. произв.-4.800,00 динара, Угаона гарнитура-штоф-два комада-6.000,00 динара, Собни сто-1.800,00 динара, Монитор "Dual"-2.400,00 динара, Баштанска гарнитура-4 столице и 1 сто-пластика-3.600,00 динара, Бицикл "Poly"-6.000,00 динара,Прскалица за траву-600,00 динара, Роштиљ "LANDMANN"-2.40


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-10-01 10:05:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 15860
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 3053/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 3053/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ИНФОРМАТИКА" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4. ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Panasonic"; Дневна соба-сет, Кожна гарнитура-тросед,двосед, фотеља
  Опис предмета продаје: Телевизор "Panasonic"; Дневна соба-сет, Кожна гарнитура-тросед,двосед, фотеља
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Panasonic"-25.000,00 динара; Дневна соба-сет-10.000,00 динара, Кожна гарнитура-тросед,двосед, фотеља-30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Panasonic"-7.500,00 динара; Дневна соба-сет-3.000,00 динара, Кожна гарнитура-тросед,двосед, фотеља-9.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-10-01 10:00:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 15859
  Датум продаје: 2018-10-22
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 321/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 321/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" доо Београд, Одсек "ЕПС Снабдевање"
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Beko"
  Опис предмета продаје: Телевизор "Beko"
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Beko"-3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Beko"-1.800,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-10-01 09:32:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 15858
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 Ии-214/2018 од 04.04.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 125/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славица Кеврешан
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 970 Ко Орловат: 1. Парцела број 1443 њива 1 класе површине 58а05м2 процењене вредности 687.892,00 динара 2. Парцела број 1444 њива 1 класе површине 1х15а13м2 процењене вредности 1.364.290,00 динара Суседи на обе парцеле: Михајло Колачек из Орловата Жарка Зрењанина 48 Јелица Крајиновић Нови Сад Балзакова 6/4/121 Рава Владисављев Нови Сад Светислава Касапиновића 8/15 3. Парцела број 1458/3 њива 1 класе повшрине 57а53м2 процењене вредности 681.730,
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-01 09:23:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15857
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-15/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-127/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ АДО, У ЛИКВИДАЦИЈИ, Крагујевац
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер “Obodin” Усисивач “Sloboda” Телевизор “Grundig” 51cm Сто за стони тенис “Active indor 150”
  Опис предмета продаје: Фрижидер “Obodin” Усисивач “Sloboda” Телевизор “Grundig” 51cm Сто за стони тенис “Active indor 150” Веш машина “Gorenje” Шпорет на плин “Sloboda”
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 динара 2.000,00 динара 4.500,00 динара 20.000,00 динара 6.000,00 динара 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00 динара 1.000,00 динара 2.250,00 динара 10.000,00 динара 3.000,00 динара 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-10-01 09:19:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 15856
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2 Ии бр.246/17
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.И 37/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије п.у. - Гарантни фонд, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: њива 6. класе, шума 6. класе, све уписано у Лист непокретности број 1148 КО Метлић
  Процењена вредност предмета продаје: 183.300,00 дин; 100.650,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 128.310,00 дин; 70.455,00 дин


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-10-01 08:40:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 15855
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 7844-1466/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 3562/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: машина за сушење и прање, машина за судове.....
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-10-01 08:20:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 15854
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: И-8517/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1604/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Стојковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 427.610,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 299.327,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767