ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


    Оглас поставио: Ана Перендић
    Датум и време постављања: 2018-03-30 11:24:51
    Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
    Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
    Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
    Контакт телефон: 0652525228
    ПИБ: 108587235
    Матични број: 63556211

    Број записа у бази: 11164
    Датум продаје: 2018-05-08
    Време продаје: 09:00
    Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 64
    Пословни број судског предмета: Ив. 213/2017
    Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 263/2017
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЛимундоГрад доо Београд
    Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
    Тип предмета продаје: Покретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 2 комада
    Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор и плуг
    Опис предмета продаје: трактор ИМТ-533 и плуг са једним тањиром
    Процењена цена предмета продаје: 290.940,00 динара
    Почетна цена предмета продаје: 203.658,00 динара


    Оглас поставио: Ратко Видовић
    Датум и време постављања: 2018-03-30 11:12:39
    Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
    Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
    Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
    Контакт телефон: 062222599
    ПИБ: 107605990
    Матични број: 62846160

    Број записа у бази: 11163
    Датум продаје: 2018-04-25
    Време продаје: 14:00 часова
    Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд/Бежанијска коса
    Пословни број судског предмета: Ии 2406/17
    Број предмета јавног извршитеља: И.И 279/17
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD BEOGRAD
    Надлежни суд: Други основни суд у Београду
    Тип предмета продаје: Непокретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 1
    Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Београду
    Опис предмета продаје: Продаје се двоипособан стан бр. 13, укупне меродавне површине 59 м2, од чега тераса површине 11,0 м2, на другом спрату стамбене зграде за колективно становање, која се налази у Београду у улици Старе порте бр. улаза 10А, К.О. Кумодраж
    Процењена цена предмета продаје: 5.737.868,00 динара.
    Почетна цена предмета продаје: 4.016.507,60 динара


    Оглас поставио: Миланка Савић
    Датум и време постављања: 2018-03-30 11:03:56
    Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
    Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
    Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
    Контакт телефон: 063660414
    ПИБ: 108588658
    Матични број: 63557439

    Број записа у бази: 11162
    Датум продаје: 2018-04-28
    Време продаје: 12:00
    Место продаје: Нови кеј бр. 12-25, Горњи Милановац
    Пословни број судског предмета:
    Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК- 729/2016
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Горњи Милановац"
    Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
    Тип предмета продаје: Покретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 6 комада
    Назив предмета продаје/наслов продаје: Половни кућни инвентар
    Опис предмета продаје: угаона гарнитура, електрични шпорет, сет сточића, тв комода браон, веш машина Горење, ТВ црни
    Процењена цена предмета продаје: 46.000,00 динара
    Почетна цена предмета продаје: 32.200,00 динара


    Оглас поставио: Милица Бачкуља Ристић
    Датум и време постављања: 2018-03-30 09:35:59
    Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
    Седиште: Крушевац, Видовданска 159/1/3
    Е-маил адреса: backulja.izvrsitelj@gmail.com
    Контакт телефон: 037435898
    ПИБ: 109251338
    Матични број: 64043544

    Број записа у бази: 11161
    Датум продаје: 2018-05-07
    Време продаје: 13:00
    Место продаје: Крушевац, Видовданска бр.159/1/3
    Пословни број судског предмета: ИИ-870/2017
    Број предмета јавног извршитеља: ИИ-33/2017
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АDDIKO BANK AD Beograd
    Надлежни суд: Виши суд у Крушевцу
    Тип предмета продаје:
    Број/количина предмета продаје: 1
    Назив предмета продаје/наслов продаје: Једнособан стан
    Опис предмета продаје: Једнособан стан површине 33 м2, у приземљу који се налази у стамбеној згради за колективно становање бр.1 на КП 1742/2 КО Крушевац, улаз 36, број посебног дела 1 у ул. Бирчанинова бр.36 у Крушевцу
    Процењена цена предмета продаје: 1.753.155,36 динара
    Почетна цена предмета продаје: 1.753.155,36 динара


    Оглас поставио: Соња Ковачевић
    Датум и време постављања: 2018-03-30 09:15:27
    Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
    Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
    Е-маил адреса: slizvrsitelj@gmail.com
    Контакт телефон: 0113830131
    ПИБ: 108213376
    Матични број: 63266833

    Број записа у бази: 11160
    Датум продаје: 2018-04-24
    Време продаје: 12:00
    Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
    Пословни број судског предмета: 4 ИИ 569/17
    Број предмета јавног извршитеља: ИИ 69/2017
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЕДЕЉКОВИЋ ДОО
    Надлежни суд: Привредни суд у Београду
    Тип предмета продаје: Покретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 21
    Назив предмета продаје/наслов продаје: Канцеларијски намештај
    Опис предмета продаје: Ормани, столице, компјутер, сто, кожна гарнитура
    Процењена цена предмета продаје: 236.000,00
    Почетна цена предмета продаје: 165.200,00


    Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
    Датум и време постављања: 2018-03-30 09:04:22
    Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
    Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
    Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
    Контакт телефон: 063405271
    ПИБ: 107575116
    Матични број: 62838256

    Број записа у бази: 11159
    Датум продаје: 2018-04-24
    Време продаје: 11
    Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
    Пословни број судског предмета: ИИ 451/2017
    Број предмета јавног извршитеља: ИИ 32/2018
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАНИЋИЈЕВИЋ ДРАГАН из Крушевца
    Надлежни суд: Основни суд у Руми
    Тип предмета продаје: Покретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 1
    Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило Mercedes Benz тип возила ML63
    Опис предмета продаје: путничко моторно возило Mercedes Benz тип возила ML63
    Процењена цена предмета продаје: 1.886.685,60 dinara
    Почетна цена предмета продаје: 1.320.679,92 dinara


    Оглас поставио: Живан Милинов
    Датум и време постављања: 2018-03-30 08:39:51
    Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
    Седиште: Нови Сад, Радничка 7
    Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
    Контакт телефон: 063402252
    ПИБ: 107577058
    Матични број: 62840471

    Број записа у бази: 11158
    Датум продаје: 2018-04-26
    Време продаје: 10.00 часова
    Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
    Пословни број судског предмета: Ив 25/15
    Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 461/2017
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка АД Нови Сад
    Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
    Тип предмета продаје: Покретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 18
    Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар,алат
    Опис предмета продаје: кућни инвентар
    Процењена цена предмета продаје: од 8.000,00 динара
    Почетна цена предмета продаје: од 4.800,00 динара


    Оглас поставио: Ненад Лукић
    Датум и време постављања: 2018-03-29 19:03:29
    Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
    Седиште: Бачка Паланка, Трг Братства и јединства бр. 30-32, спрат 1, локал 106
    Е-маил адреса: lukicne@gmail.com
    Контакт телефон: 0695592040
    ПИБ: 108167666
    Матични број: 63263397

    Број записа у бази: 11157
    Датум продаје: 2018-04-25
    Време продаје: 12:00
    Место продаје: Бачка Паланка ул. Трг братства и јединства бр. 30-32, локал број 210
    Пословни број судског предмета: И.И.1202/14
    Број предмета јавног извршитеља: ИИ-16/17
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БРБОРИЋ БРАНИСЛАВ
    Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
    Тип предмета продаје: Покретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 5 ком.
    Назив предмета продаје/наслов продаје: лап топ, шпорет, замрзивач, фрижидер и плинска пећ
    Опис предмета продаје: Лап топ – „LENOVO“ сиве боје – процењена вредност 18.000,00 динара - Шпорет црне боје „Кончар“ – процењена вредност 18.000,00 динара - Замрзивач беле боје „LTH“ - процењена вредност 12.000,00 динара - Mањи бели фрижидер „Gorenje“ – процењена вредност 12.000,00 динара - Плинска пећ „Ocean“ – процењена вредност 48.000,00 динара.
    Процењена цена предмета продаје: 108.000,00 динара
    Почетна цена предмета продаје: 54.000,00 динара


    Оглас поставио: Александар Крџић
    Датум и време постављања: 2018-03-29 16:38:01
    Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
    Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
    Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
    Контакт телефон: 062375579
    ПИБ: 108595509
    Матични број: 63562220

    Број записа у бази: 11156
    Датум продаје: 2018-04-26
    Време продаје: 12:00
    Место продаје: ул. Булевар ослобођења бр.86, Чачак
    Пословни број судског предмета: И.653/16
    Број предмета јавног извршитеља: И.И-365/2016
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАШКО ВИДАКОВИЋ
    Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
    Тип предмета продаје: Покретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 13 ПРЕДМЕТА
    Назив предмета продаје/наслов продаје: ДРУГА ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
    Опис предмета продаје: 1.ТЕЛЕВИЗОР VIVAX 2.ТВ ПОЛИЦА И КОМОДА- ДРВО ИВЕРИЦА БРАОН БОЈА 3. ФОТЕЉА ТАПАЦИР /ДРВО БРАОН БОЈЕ 4.СТОЧИЋ ДРВЕНИ БРАОН БОЈЕ 5. ВИТРИНА ДРВО/ ИВЕРИЦА БРАОН БОЈЕ 6.ДВОСЕД КРЕВЕТ ТАПАЦИР 7.КУХИЊСКИ ЕЛЕМЕНТИ ДРВО , ИВЕРИЦА, ТАПАЦИР, БРОН БОЈЕ 8. ВЕШ МАШИНА БЕКО 2002 год. 9.ЗАМРЗИВАЧ 200 Л ОБОДИН БЕЛЕ БОЈЕ 10. ТЕЛЕВИЗОР VOX, ДИЈАГОНАЛА 70, неисправан 11. МУЗИЧКИ СТУБ AIWA 12.ГАРДЕРОБЕР ИВЕРИЦА БЕЛА/БЕЖ 13. ФОТЕЉА ТАПАЦИР, ДРВО БРАОН БОЈЕ
    Процењена цена предмета продаје: УКУПНО 59.500,00 ДИНАРА
    Почетна цена предмета продаје: УКУПНО 29.750,00 ДИНАРА


    Оглас поставио: Марко Николић
    Датум и време постављања: 2018-03-29 15:58:24
    Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
    Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
    Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
    Контакт телефон: 0654427680
    ПИБ: 108589579
    Матични број: 63557986

    Број записа у бази: 11155
    Датум продаје: 2018-04-20
    Време продаје: 10:00
    Место продаје: Стари корзо 36
    Пословни број судског предмета: И.И 282/2017
    Број предмета јавног извршитеља: И.И 331/2017
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слађана Петковић
    Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
    Тип предмета продаје: Покретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 18 ком
    Назив предмета продаје/наслов продаје: Мешалица, сејалица, казан за ракију, циркулар за дрво, транспортер за кукуруз, расипач ђубрива, прес
    Опис предмета продаје: Мешалица за бетон, пнеуматска сејалица, казан за ракију, циркулар за дрво 2 комада , транспортер за кукуруз, расипач минералног ђубрива, преса за балирање, двобразни плуг, тракторски мотокултиватор, косачица, буре за прскање, дрљача, шпартач за окопавање, тракторска приколица, корпа тракторска, сакупљач сламе, спремач за окопавину, приколица тракторска
    Процењена цена предмета продаје: 582.000,00 динара
    Почетна цена предмета продаје: 407.400,00 динара


    Оглас поставио: Александар Вуловић
    Датум и време постављања: 2018-03-29 15:54:37
    Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
    Седиште: Београд, Улица Мосорска 3а
    Е-маил адреса: izvrsitelj.vulovic@gmail.com
    Контакт телефон: 0691906261
    ПИБ: 108017366
    Матични број: 63141941

    Број записа у бази: 11154
    Датум продаје: 2018-04-13
    Време продаје: 12:00
    Место продаје: мосорска 3а, Београд
    Пословни број судског предмета: 5ИИв 1708/18
    Број предмета јавног извршитеља: ИИв 61/18
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: LINK TOWER doo
    Надлежни суд: Привредни суд у Београду
    Тип предмета продаје: Покретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 100%
    Назив предмета продаје/наслов продаје: удео у привредном друштву
    Опис предмета продаје: удео у привредном друштву
    Процењена цена предмета продаје: 6.921.705,00
    Почетна цена предмета продаје: 7.300.000,00


    Оглас поставио: Видоје Стојковић
    Датум и време постављања: 2018-03-29 15:53:31
    Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
    Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
    Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
    Контакт телефон: 0646167988
    ПИБ: 107590727
    Матични број: 62850655

    Број записа у бази: 11153
    Датум продаје: 2018-04-26
    Време продаје: 09:00
    Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
    Пословни број судског предмета: И. 1935/2015
    Број предмета јавног извршитеља: И.И. 324/2017
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Procredit banka A.D. Beograd
    Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
    Тип предмета продаје: Непокретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 1
    Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
    Опис предмета продаје: Продаја куће
    Процењена цена предмета продаје: 7.274.144,44
    Почетна цена предмета продаје: 4.364.486,66


    Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
    Датум и време постављања: 2018-04-19 15:09:04
    Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
    Седиште: Лесковац, Млинска број 19
    Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
    Контакт телефон: 0628832681
    ПИБ: 109252247
    Матични број: 64044362

    Број записа у бази: 11152
    Датум продаје: 2018-05-10
    Време продаје: 11:00ч
    Место продаје: Млинска бр.19
    Пословни број судског предмета: И.Ив -127/17
    Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-83/2017
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Akcionarsko društvo za osiguranje GENERALI OSIGURANJE SRBIJA, Beograd
    Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
    Тип предмета продаје: Покретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 5
    Назив предмета продаје/наслов продаје: Двофазни плуг Веш машина (ALTUS) Телевизор (VIVAX) плазма Тросед и двосед (еко кожа) Ципелар
    Опис предмета продаје: Разно
    Процењена цена предмета продаје: 67.000,00
    Почетна цена предмета продаје: 33.000,00


    Оглас поставио: Мића Ивковић
    Датум и време постављања: 2018-03-29 15:15:27
    Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
    Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
    Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
    Контакт телефон: 0653738601
    ПИБ: 107576158
    Матични број: 62840196

    Број записа у бази: 11149
    Датум продаје: 2018-04-14
    Време продаје: 13.30
    Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
    Пословни број судског предмета:
    Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1273/17
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија АД Београд
    Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
    Тип предмета продаје: Покретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 3
    Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
    Опис предмета продаје: tv vox, плакар за тв, клима MIDEA
    Процењена цена предмета продаје: 20.000,00
    Почетна цена предмета продаје: 14.000,00


    Оглас поставио: Марко Николић
    Датум и време постављања: 2018-03-29 15:14:41
    Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
    Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
    Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
    Контакт телефон: 0654427680
    ПИБ: 108589579
    Матични број: 63557986

    Број записа у бази: 11148
    Датум продаје: 2018-04-24
    Време продаје: 10:00
    Место продаје: Стари корзо 36
    Пословни број судског предмета: И.ИВК 79/2017
    Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 79/2017
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Комуналац" Жабари
    Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
    Тип предмета продаје: Покретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 1 ком
    Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор
    Опис предмета продаје: телевизор марке SAMSUNG
    Процењена цена предмета продаје: 36.000,00 динара
    Почетна цена предмета продаје: 25.200,00 динара


    Оглас поставио: Весна Крстојевић
    Датум и време постављања: 2018-03-29 15:12:03
    Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
    Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
    Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
    Контакт телефон: 0668014804
    ПИБ: 108601230
    Матични број: 63566136

    Број записа у бази: 11147
    Датум продаје: 2018-04-24
    Време продаје: 11:00
    Место продаје: Свилајнац, Краља Петра Првог 133
    Пословни број судског предмета: И.И 607/2017
    Број предмета јавног извршитеља: И.И 156/2017
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бора Стошић, Ћуприја Мијатовац
    Надлежни суд: Основни суд у Параћину
    Тип предмета продаје:
    Број/количина предмета продаје: 1 ком.
    Назив предмета продаје/наслов продаје: Шпартач 6 (шесто) редни са плуговима за шпартање марке „GASPARO“
    Опис предмета продаје: - Шпартач 6 (шесто) редни са плуговима за шпартање марке „GASPARO“, тип „HL 6 FILE“, серије 250 300, црвене боје, година производње 2005. године
    Процењена цена предмета продаје: 265.650,00
    Почетна цена предмета продаје: На другом јавном надметању почетна цена износи 50% од процењене вредности појединачно одређене ствари.


    Оглас поставио: Бранислав Дардић
    Датум и време постављања: 2018-03-29 14:50:29
    Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
    Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
    Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
    Контакт телефон: 0649054261
    ПИБ: 108587858
    Матични број: 63556840

    Број записа у бази: 11146
    Датум продаје: 2018-05-07
    Време продаје: 12:00
    Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
    Пословни број судског предмета: ИИ 1062/2017
    Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1/2018
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit Bank
    Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
    Тип предмета продаје: Непокретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 2
    Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
    Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
    Процењена цена предмета продаје: 5.032.082,00 и 1.975.643,00 динара
    Почетна цена предмета продаје: 3.522.457,4 и 1.382.950,1 динара


    Оглас поставио: Марко Николић
    Датум и време постављања: 2018-03-29 14:47:52
    Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
    Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
    Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
    Контакт телефон: 0654427680
    ПИБ: 108589579
    Матични број: 63557986

    Број записа у бази: 11145
    Датум продаје: 2018-04-23
    Време продаје: 10:00
    Место продаје: Стари корзо 36
    Пословни број судског предмета: И.И 8/2017
    Број предмета јавног извршитеља: И.И 37/2017
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослава Радовановић
    Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
    Тип предмета продаје: Покретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 13 ком
    Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило, усисивач, трактор, приколица , плуг, тракторска корпа, лаптоп рачунар , лаптоп, де
    Опис предмета продаје: Путничко возило марке PEUGEOT, усисивач кирби, трактор УРСУС, приколица једноосовинска, двобразни плуг IMT нискоклинасти, тракторска корпа, лаптоп рачунар фуџицу livebook 520, лаптоп рачунар pavilion, десктоп рачунар са монитором, canon мултифункционални уређај, цептер espresso cafe, принтер konica minolta, hp laserjet,
    Процењена цена предмета продаје: 2.562.000,00 динара
    Почетна цена предмета продаје: 1.793.400,00 динара


    Оглас поставио: Јелена Стојановић
    Датум и време постављања: 2018-03-29 14:39:35
    Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
    Седиште: Београд, улица Јурија Гагарина бр.28 а, спрат 5, стан 25
    Е-маил адреса: jelenastojanovic@izvrsitelj-srbija.rs
    Контакт телефон: 0692239007
    ПИБ: 108161477
    Матични број: 63258741

    Број записа у бази: 11144
    Датум продаје: 2018-04-26
    Време продаје: 12:00
    Место продаје: Ул. Јурија Гагарина бр. 28а/25, Нови Београд
    Пословни број судског предмета: И.И 25/17
    Број предмета јавног извршитеља: И.И 36/17
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јанковић Мирослав
    Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
    Тип предмета продаје: Покретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 9
    Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
    Опис предмета продаје: Телевизор марке Quart, Гарнитура са комодом, Тросед, Двосед, фотељ, микроталасна марке Crown, клима уређај марке Vivax, витрина, веш машина марке Eurotech
    Процењена цена предмета продаје: 20.000,00 дин, 30.000,00 дин., 20.000,00 дин., 10.000,00 дин., 5.000,00 дин., 8.000,00 дин., 17.000,00 дин., 30.000,00 дин., 40.000,00 дин.
    Почетна цена предмета продаје: 10.000,00 дин.,15.000,00 дин., 10.000,00 дин., 5.000,00 дин., 2.500,00 дин., 4.000,00 дин., 8.500,00 дин., 15.000,00 дин., 20.000,00 дин.


    Оглас поставио: Бранислав Петровић
    Датум и време постављања: 2018-03-29 14:36:23
    Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
    Седиште: Београд, булевар Михајла Пупина 165 А/2
    Е-маил адреса: izvrsiteljpetrovic@gmail.com
    Контакт телефон: 0653344842
    ПИБ: 108217142
    Матични број: 63265756

    Број записа у бази: 11143
    Датум продаје: 2018-04-18
    Време продаје: 12:00
    Место продаје: Булевар Михајла Пупина 165А/2, Нови Београд
    Пословни број судског предмета: ИИ-654/17
    Број предмета јавног извршитеља: И.И. 127/17
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д
    Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
    Тип предмета продаје: Непокретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 4
    Назив предмета продаје/наслов продаје: три њиве и један воћњак
    Опис предмета продаје: 1)њива 4. класе- потес село,кп. бр. 866, површине 39а 33м2 ; 2) воћњак 4.класе, потес село, кп. бр.1011/2; површине 19а 77м2, 3) њива 5. класе, потес село, кп.бр. 1011/3 површине 20а, 15м2 4) њива 4. класе, потес село, кп. бр. 1012/1, површине 25а 75 м2. ( све уписане у листу непокретности бр. 23 КО Рогача
    Процењена цена предмета продаје: 1) 393.300,00 2) 295.400,00 3) 302.250,00 4) 414.400,00
    Почетна цена предмета продаје: 1)275.310,00 2) 206.780,00 3) 211.575,00 4)290.080,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767