ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 13:46:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 8966
  Датум продаје: 2018-01-29
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-163/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈЕП "Топлана" Краљево, Краљево, ул. Цара Лазара бр. 52а, МБ 07190859, ПИБ 101260675
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 1.500,00 дин. до 4.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 750,00 дин. до 2.000,00 дин.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 13:39:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8964
  Датум продаје: 2018-01-18
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.936/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV FUEGO, DVD ELITE, музички стуб AIVA
  Процењена цена предмета продаје: 13.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.100,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 12:24:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 8961
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-554/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-405/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Здравко Бурмазовић предузетник, Пољопривредна апотека Браздакоп МС Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: тракторска приколица двоосовинска,столице дрвене, столице дрвене, сто налик на дрво, сто налик на дрво, фотеље дрвене, сточић дрвени, орман једнокрилни, телевизор дим.35цм
  Процењена цена предмета продаје: 107.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 74.900,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 12:18:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 8959
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Ии 241/16
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 241/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 12:10:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 8958
  Датум продаје: 2018-01-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 3422/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А 1676/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Љубисављевић и др.
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Машина за сновање и пантљике
  Процењена цена предмета продаје: 8.549.893,32 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.984.925,33 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 11:58:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 8956
  Датум продаје: 2018-01-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин - Трг др Зорана Ђинђића 8
  Пословни број судског предмета: 24Ии.390/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-111/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИГОР ЛАЗИЋ ул.М.Тита 59/1 Ечка
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Парцела бр.1582 њива 5 класе пов. 15ари и 01метар кв. - Парцела бр.1619 воћњак 3 класе 2ара и 36 метара кв. - Парцела бр.1620/1 њива 5.класе пов. 1хектар 90 ари и 66 метара кв.- Парцела бр.1620/2 ЊИВА 5.КЛАСЕ ПОВ. 19 АРИ И 98 МЕТАРА КВ. - пАРЦЕЛА БР.1620/3 њива 5.класе пов. 19 ари и 98 метара кв.
  Процењена цена предмета продаје: 2.606.413,32
  Почетна цена предмета продаје: 1.824.489,32


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 11:01:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 8955
  Датум продаје: 2018-01-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6 Иив.118/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А9/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: INTER-AGRAR
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Викон
  Опис предмета продаје: KUHN, TIP MDS 19.1
  Процењена цена предмета продаје: 400.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 280.000,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 10:55:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 8954
  Датум продаје: 2018-01-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6 Иив.118/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А9/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: INTER-AGRAR
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил
  Опис предмета продаје: PEUGEOT 307
  Процењена цена предмета продаје: 400.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 280.000,00


  Оглас поставио: Маја Дукић Матић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 10:42:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: maja.dukic035@gmail.com
  Контакт телефон: 0652319323
  ПИБ: 108354626
  Матични број: 63360970

  Број записа у бази: 8953
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Јагодина
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.А57/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: једна
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Тањирача са 20 дискова
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 10:33:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 8952
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 12:45
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Кнегиње Зорке 2, Београд
  Пословни број судског предмета: 6 ИИ 15969/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 392/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit bank Srbija a.d. Beograd
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор
  Опис предмета продаје: Пословни простор за који није утврђена делатност, десно, на високом приземљу, број посебног дела објекта 2, корисне површине 76 м2 у Стамбеној згради за колективно становање у ул. Светог Саве бр. 30, на кат.парц. 1759, из листа непокретнсоти 1752 К.О. Врачар.
  Процењена цена предмета продаје: 14.423.572,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 11.453.510,40 динара


  Оглас поставио: Маја Дукић Матић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 10:10:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: maja.dukic035@gmail.com
  Контакт телефон: 0652319323
  ПИБ: 108354626
  Матични број: 63360970

  Број записа у бази: 8951
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Јагодина
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.184/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Равно 2014 Ћуприја
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: једна
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Машина за прање „Karcher“ ,
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 09:52:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 8950
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: I 6 ИИ 948/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 16/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: путничко моторно воз
  Назив предмета продаје/наслов продаје: OPEL ASTRA
  Опис предмета продаје: OPEL ASTRA
  Процењена цена предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 168.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 09:06:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8949
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-1049/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Електрични шпорет"Alfa plan"51 cm , Замрзивач" Gorenje" 72cm, Монитор"Sonic", Звучници"Sharp"
  Опис предмета продаје: Електрични шпорет"Alfa plan"51 cm , Замрзивач" Gorenje" 72cm, Монитор"Sonic", Звучници"Sharp"
  Процењена цена предмета продаје: 7,000.00 , 8,000.00 , 6,000.00 , 1,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 4,900.00 , 5,600.00 ,4,200.00 , 700.00 ,


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-12-27 18:30:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 8947
  Датум продаје: 2018-01-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иив 48/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 48/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Табакс доо Сремска Митровица
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2017-12-27 17:41:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 8946
  Датум продаје: 2018-01-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: 3 ИИв 251/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 51/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Путеви Србије"
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ТВ "Fox" led, регал четвороделни, веш машина "Gorenje" WA420X
  Процењена цена предмета продаје: 44.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 22.000,00 дин


  Оглас поставио: Драган Драговић
  Датум и време постављања: 2017-12-27 17:31:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Данила Киша број 43
  Е-маил адреса: izvrsiteljns@open.telekom.rs
  Контакт телефон: 0644682974
  ПИБ: 107574847
  Матични број: 62838051

  Број записа у бази: 8945
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Данила Киша бр. 43 , Нови Сад.
  Пословни број судског предмета: И.И. 413/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.3/13
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Секуловић Батрић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непкретности
  Опис предмета продаје: кп. 2213/1 2213/2 површине свака по 10а , бесправно изграђена виноградарска кућа на кп. 2213 површине 16м2 у Врднику, 1/2 дела кп.2728/1 пов. 3,14а , кп .2728/2 повр.51м2 и кп. 2728/3 повр. 20м2 и 1/2 дела пор.стамб. зграде повр. 27м2 на кп 2728/1 ко Нови Сад, .....
  Процењена цена предмета продаје: 7.549.681,27
  Почетна цена предмета продаје: 4.529.808,76


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2017-12-27 15:41:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 8944
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: Ии. 136/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. 1/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Декор ЛУКС
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари - покућство, инструмент...
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 27.12.2017
  Процењена цена предмета продаје: 187.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-12-27 15:36:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 8943
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Иив 394/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 207/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 идеалног дела стана у Панчеву
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 1.169.336,оо
  Почетна цена предмета продаје: 818.535,20


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2017-12-27 15:36:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 8942
  Датум продаје: 2018-01-23
  Време продаје: 11:00ч
  Место продаје: ул. Млинска бр.19, Лесковац
  Пословни број судског предмета: И-1312/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-275/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љиљана Вучковић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 23
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Моторна тестера (JONSERED) Косачица за траву на бензин Пуњач за акумулатор (VILAGER) Казан за топљење масти Казан за печење ракије - Словеначки Мала брусилица Маказе за резање воћа (VILAGER) Машина за прање веша (GORENJE) Фрижидер (LG) Ручна колица Бицикла мања (SOBIMPRO) Апарат за варење (ENHEL) Роштиљ – скара са ногарицама Фуруна Пумпа за прскање 12л (VILAGER) са штапом Пластична каца од 350л Кантар - паланза Ручне тестере веће Ручна тестера мања Ручна колица Цев 10*10 4м Маказе за резање воћ
  Процењена цена предмета продаје: 135.700,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 94.990,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-12-27 15:20:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 8941
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: И.ив 53/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 53/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД Робно транспортни центар Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767