ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 14:34:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14254
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И. 350/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 361/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станојевић Милош из Аранђеловца
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: 1/2 сувласничког дела парцеле 3591/5 укупне површине 87а 04м2 коју чине њива 1. класе и њива 2. класе
  Процењена вредност предмета продаје: 654.320,29 динара
  Почетна цена предмета продаје: 458.024,20 динара


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 14:12:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 14253
  Датум продаје: 2018-08-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 4 ИИ 929/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 90/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbanka a.d. Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Четворособан стан
  Опис предмета продаје: Четворособан стан - дуплекс у ул. Јурија Гагарина (А блок)
  Процењена вредност предмета продаје: 34.962.178,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.473.524,60 динара


  Оглас поставио: Јасмина Крстић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 14:42:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
  Е-маил адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645679209
  ПИБ: 108301770
  Матични број: 63358797

  Број записа у бази: 14252
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Косанчићева бр.3 лок 5
  Пословни број судског предмета: -ИИВ-4/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 51/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КРЕДИТ АГРИКОЛ БАНКА СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО
  Опис предмета продаје: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО МАРКЕ "ЈУГО", БЕЗ РЕГИСТАРСКИХ ОЗНАКА, ЦРВЕНЕ БОЈЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 13:47:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 14251
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин - Трг др Зорана Ђинђића 8
  Пословни број судског предмета: 29 Ии.1174/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-191/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БОГДАН БОЖАНИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Њива друге класе пов.9ари и 16м2 на парцели број 456 - Земљиште под зградом-објектом (породична стамбена зграда) површине 97 м2 на парцели бр.457 - Земљиште уз зграду-објекат површине 2 ара и 15м2 на парцели бр. 457
  Процењена вредност предмета продаје: 160.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 112.000,00


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 13:41:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 14250
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг Војвођанских бригада бб/8
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 530/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 74/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Жугић
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 33
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ручни сатови
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 12:34:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 14249
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6.Ии. 1/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 6/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС МИНИСТАРСТВО ПОЛЈ., ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: MTZ BELORUS, ЦРВЕНЕ БОЈЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 12:34:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 14248
  Датум продаје: 2018-08-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1116/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Кауч на развлачење, Регал троделни, Полице, Клуб сточић, Фотеља ком. 2, Телевизор CRT FOX 48 cm;
  Процењена вредност предмета продаје: 32.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 22.400,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 11:22:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 14247
  Датум продаје: 2018-08-20
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-143/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-482/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Милановић
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комода са три фиоке и са стране два стаклена дела, Полица за ТВ, ТВ марке THOMSON, Три лежаја у днев
  Опис предмета продаје: Комода са три фиоке и са стране два стаклена дела, Полица за ТВ, ТВ марке THOMSON, Три лежаја у дневном боравку, један кауч бордо боје, други плаво крем на развлачење, трећи лежај није на развлачење-двосед
  Процењена вредност предмета продаје: 37.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.900,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 11:15:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 14246
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: Ив-3/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-9/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank Srbija" А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку о првој јавној продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 148.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 11:09:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 14245
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: Ив-1021/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-211/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО ЗА ПРЕРАДУ И КОНЗЕРВИРАЊЕ МЛЕКА, МЛЕКАРА "ЛЕСКОВАЦ"
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку о првој јавној продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 403.528,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-07-31 10:39:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 14244
  Датум продаје: 2018-09-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: 2Ии. 132/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 265/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парц.бр 7038/6 – земљиште под зградом - објектом , површине од 91м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда, у улици Јокаи Мора 34; земљиште уз зграду - објекат, површине од 5а00м2, у улици Јокаи Мора; њива 5. класе, површине од 2а37м2, у улици Јокаи Мора;
  Процењена вредност предмета продаје: 1.200.000,00 РСД.
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Далибор Лазић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 10:27:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 23а
  Е-маил адреса: izvrsiteljdaliborlazic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611716673
  ПИБ: 108779486
  Матични број: 63696587

  Број записа у бази: 14243
  Датум продаје: 2018-08-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Панчевo, ул. Светог Саве бр. 23а
  Пословни број судског предмета: 2 Ии-179/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 9/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛИЦА СТОЈАНОВСКИ
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: приземнa породичнa стамбенa зградa број 1 која се налази у улици Војвођанска у Качареву, изграђене н
  Опис предмета продаје: приземнa породичнa стамбенa зградa број 1 која се налази у улици Војвођанска у Качареву, изграђене на катастарској парцели бр. 25 и уписане у лист непокретности број 2844 к.о. Качарево, у сувласништву извршног повериоца (13/17 идеалног дела) и извршног дужника (4/17 идеалног дела), са правом коришћења градског грађевинског земљишта у државној својини на наведеној катастарској парцели, укупне површине 917 м², чији су сукорисници извршни поверилац (13/17 идеалног дела) и извршни дужник (4/17 идеал
  Процењена вредност предмета продаје: 5.125.953,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 3.588.167.10 дин.


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-07-31 10:17:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 14242
  Датум продаје: 2018-09-12
  Време продаје: 11,30
  Место продаје: Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И-707/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 258/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Биљана Раичевић, Трстеник, ул. Мала Дренова
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покоћуство
  Процењена вредност предмета продаје: 55.900,00
  Почетна цена предмета продаје: 39.130,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 09:42:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 14241
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 2 ИИв 264/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 485/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ауто и покућство
  Опис предмета продаје: ауто и покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 180.000,00 динара


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 09:12:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 14240
  Датум продаје: 2018-08-22
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Улица Ужичке Републике број 37, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.981/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ,,Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина марке ,,BEKO" и фрижидер марке ,,VOX"
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: Веш машина износ од 5.000,00 динара; фрижидер износ од 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Веш машина износ од 3.000,00 динара; фрижидер износ од 4.200,00 динара


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 08:56:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 14239
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Момчила Тешића бр. 14, I спрат, стан 4, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИИв-192/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-486/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka a.d. Novi Sad, Нови Сад, ул. Булевар ослобођења бр. 2а, МБ 08761132, ПИБ 101643574
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја ЗИО 2016
  Опис предмета продаје: Покретне ствари, предмет продаје ближе описан у закључку у прилогу огласа
  Процењена вредност предмета продаје: 440.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 308.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 08:48:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 14238
  Датум продаје: 2018-08-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 3И И-18723/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А1212/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 26 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 2.910.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.037.000,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 08:32:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 14237
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.А48/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС ОСНОВНО
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сет дрвеног намештаја
  Опис предмета продаје: 2 фотеље, 2 склопиве столице, 1 клуб сто
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 динара


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 08:28:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 14236
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Момчила Тешића бр. 14, I спрат, стан 4, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: Ии-609/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-559/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EXPOBANK AKCIONARSKO DRUSTVO BEOGRAD, Београд, ул. Далматинска бр. 22, МБ 07534183, ПИБ 100003148
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја ЗИО 2016
  Опис предмета продаје: Непокретност предмет продаје ближе описана у закључку у прилогу огласа
  Процењена вредност предмета продаје: 4.809.920,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.366.944,00


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2018-07-30 23:32:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 14234
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Суботица, ул. Матка Вуковића бр.5
  Пословни број судског предмета: ИИ-597/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-133/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: -једноипособан стан бр.26, површине 52 м2, уписане у лист непокретности број 17154 к.о. Доњи Град, број парцеле 10397/9, који се налази у стамбеној згради за колективно становање , број зграде 1, број улаза 1, адреса Пазинска 9 у Суботици у власништву извршног дужника обим удела 1/1.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.716.833,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.901.783,52 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767