ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


    Оглас поставио: Миљан Трајковић
    Датум и време постављања: 2018-04-02 13:58:54
    Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
    Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
    Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
    Контакт телефон: 063434995
    ПИБ: 108586996
    Матични број: 63556386

    Број записа у бази: 11204
    Датум продаје: 2018-05-04
    Време продаје: 12:00
    Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
    Пословни број судског предмета: ИИ-664/2017
    Број предмета јавног извршитеља: И.И-5499/2017
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD BEOGRAD
    Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
    Тип предмета продаје: Непокретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 1 комад
    Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност - стан у Нишу
    Опис предмета продаје: Стан у Нишу, у ул. Војводе Степе, број улаза 5, број стана 20, који се налази на четвртом спрату, укупне површине 71 m2, уписаног у лист непокретности бр. 8984 К.О. Ниш - Ћеле Кула, на катастарској парцели број 1954 К.О. Ниш - Ћеле Кула
    Процењена цена предмета продаје: 7.731.928,40
    Почетна цена предмета продаје: 5.412.349,88


    Оглас поставио: Ирена Живковић
    Датум и време постављања: 2018-04-02 13:57:00
    Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
    Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
    Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
    Контакт телефон: 0694686822
    ПИБ: 108588545
    Матични број: 63557293

    Број записа у бази: 11203
    Датум продаје: 2018-04-30
    Време продаје: 13:00
    Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
    Пословни број судског предмета: иив 1864/2017
    Број предмета јавног извршитеља: иив 232/2017
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПЕТАР АНЂЕЛИЋ
    Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
    Тип предмета продаје: Непокретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 1
    Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
    Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
    Процењена цена предмета продаје: 5.208.953,00 ДИНАРА
    Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности


    Оглас поставио: Мирко Ратковић
    Датум и време постављања: 2018-04-02 13:53:16
    Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
    Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
    Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
    Контакт телефон: 0669011000
    ПИБ: 108298106
    Матични број: 63356247

    Број записа у бази: 11202
    Датум продаје: 2018-05-03
    Време продаје: 10:00
    Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
    Пословни број судског предмета: Ии бр.143/16
    Број предмета јавног извршитеља: И.И А76/16
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштво за производњу и промет робе Агро-Банкес доо
    Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
    Тип предмета продаје: Покретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 1
    Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
    Опис предмета продаје: Комбајн, марке "Клас Еуропа", произведен у Немачкој, бункерас, захват хедера 2.20м, исправан, нерегистрован, зелене боје
    Процењена цена предмета продаје: 180.000,00 дин.
    Почетна цена предмета продаје: 126.000,00 дин


    Оглас поставио: Живан Милинов
    Датум и време постављања: 2018-04-02 13:29:26
    Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
    Седиште: Нови Сад, Радничка 7
    Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
    Контакт телефон: 063402252
    ПИБ: 107577058
    Матични број: 62840471

    Број записа у бази: 11201
    Датум продаје: 2018-04-30
    Време продаје: 10.00 часова
    Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
    Пословни број судског предмета: Ии 1819/2017
    Број предмета јавног извршитеља: И.И 265/2017
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бајрам Дурмиши, Петроварадин
    Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
    Тип предмета продаје: Непокретна имовина
    Број/количина предмета продаје: непокретност
    Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
    Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
    Процењена цена предмета продаје: од 1.759.643,25 динара
    Почетна цена предмета продаје: од 1.231.750,28 динара


    Оглас поставио: Никола Кмезић
    Датум и време постављања: 2018-04-02 12:24:10
    Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
    Седиште: Београд, Немањина 4, 2. спрат, канцеларија 208
    Е-маил адреса: izvrsitelj011@gmail.com
    Контакт телефон: 0643333455
    ПИБ: 107999003
    Матични број: 63141763

    Број записа у бази: 11200
    Датум продаје: 2018-04-18
    Време продаје: 12:00
    Место продаје: Немањина бр. 4/2/208, Београд
    Пословни број судског предмета: 9 ИИ 24273/2016
    Број предмета јавног извршитеља: ИИ 825/2016
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослав Велимировић
    Надлежни суд: Први основни суд у Београду
    Тип предмета продаје: Покретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 2 ком
    Назив предмета продаје/наслов продаје: Mašine za štampanje, mašine sa laserko sečenje pleksiglasa
    Опис предмета продаје: Mašine za štampanje, mašine sa laserko sečenje pleksiglasa
    Процењена цена предмета продаје: 480000
    Почетна цена предмета продаје: 240000


    Оглас поставио: Мирослав Ињац
    Датум и време постављања: 2018-04-02 12:16:45
    Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
    Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
    Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
    Контакт телефон: 032348275
    ПИБ: 108664622
    Матични број: 63568490

    Број записа у бази: 11199
    Датум продаје: 2018-05-09
    Време продаје: 11:30
    Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
    Пословни број судског предмета: Ив-125/2016
    Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 176/2016
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HALKBANK ад Београд
    Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
    Тип предмета продаје: Покретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 1
    Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
    Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке Volkswagen Golf 1,9 TDI (караван), рег.ознаке IC 019-TC, боја сива, год.производње 1999., без ближих ознака
    Процењена цена предмета продаје: 300.000,00 дин
    Почетна цена предмета продаје: 150.000,00 дин.


    Оглас поставио: Немања Протић
    Датум и време постављања: 2018-04-02 10:51:33
    Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
    Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
    Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
    Контакт телефон: 0603605140
    ПИБ: 107581025
    Матични број: 62843632

    Број записа у бази: 11198
    Датум продаје: 2018-04-24
    Време продаје: 14:30
    Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
    Пословни број судског предмета:
    Број предмета јавног извршитеља: ИИ 415/2015
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГАНЕ БЛАГОЈЕВИЋ из Београда
    Надлежни суд: Привредни суд у Београду
    Тип предмета продаје: Покретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 18
    Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари – 18 комада
    Опис предмета продаје: 01 ) жути усисивач марке „Кеrcher", жуте боје, 1.000,00 динара 02 ) пегла марке „Linea" 1.000,00 динара 03 ) 5 рекета за тенис у торби „Prince" 10.000,00 динара 04 ) комода у купатилу са три фиоке (испражњена од ствари) 1.000,00 динара 05 ) вага 300,00 динара 06 ) ручни сат женске марке „New York" розе боје 500,00 динара 07 ) телефон марке "ОНО" 300,00 динара 08 ) табуре за седење црвене боје са ружама 500,00 динара 09 ) женски сат марке „Quartz" 500,00 динара 10 ) сат стари браон
    Процењена цена предмета продаје: 34.900,00
    Почетна цена предмета продаје: 20.940,00


    Оглас поставио: Немања Протић
    Датум и време постављања: 2018-04-02 10:47:44
    Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
    Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
    Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
    Контакт телефон: 0603605140
    ПИБ: 107581025
    Матични број: 62843632

    Број записа у бази: 11197
    Датум продаје: 2018-04-26
    Време продаје: 12:00
    Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
    Пословни број судског предмета:
    Број предмета јавног извршитеља: ИИ 828/2016
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГОТИНА КАМЕНШЕКА из Словеније
    Надлежни суд: Привредни суд у Београду
    Тип предмета продаје: Непокретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 5
    Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности – пет станова y Београду, општина Звездара
    Опис предмета продаје: 1 ) двособног стана бр. 1, П=167,21 м2, у износу од 9.882.111,00 динара; 2 ) двособног стана бр. 2, П=48,60 м2, у износу од 7.009.260,00 динара; 3 ) гарсоњере стана бр. 4, П=36,40 м2, у износу од 5.118.060,00 динара; 4 ) двособног стана бр. 5, П=48,60 м2, у износу од 7.009.260,00 динара; 5 ) двособног стана бр. 9, П=45,04 м2, у износу од 6.122.760,00 динара; све у износу од 35.141.451.00 динара и то КАО УСЕЉИВО, исте се могу продавати одвојено, као засебне целине.
    Процењена цена предмета продаје: 35.141.451.00
    Почетна цена предмета продаје: 21.084.870,60


    Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
    Датум и време постављања: 2018-04-02 10:28:40
    Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
    Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
    Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
    Контакт телефон: 024524433
    ПИБ: 108590298
    Матични број: 63558419

    Број записа у бази: 11196
    Датум продаје: 2018-04-26
    Време продаје: 12:00
    Место продаје: Суботица, ул. Матка Вуковића бр.5
    Пословни број судског предмета: И.ИВ 532/2017
    Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 93/2017
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: WURTH DOO ZA TRGOVINU MONTAŽNOM OPREMOM BEOGRAD-SURČIN UL.SVETOG SAVE BR.60B
    Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
    Тип предмета продаје: Покретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 25 ком
    Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
    Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
    Процењена цена предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји
    Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности


    Оглас поставио: Марко Николић
    Датум и време постављања: 2018-04-02 10:06:54
    Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
    Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
    Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
    Контакт телефон: 0654427680
    ПИБ: 108589579
    Матични број: 63557986

    Број записа у бази: 11195
    Датум продаје: 2018-04-30
    Време продаје: 10:00
    Место продаје: Стари корзо 36
    Пословни број судског предмета: ИИ 319/2017
    Број предмета јавног извршитеља: ИИ 334/2017
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Саша Арсић, Драговац
    Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
    Тип предмета продаје: Покретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 12 ком
    Назив предмета продаје/наслов продаје: Тањирача, тракторска коса, сејалица, растурач ђубрива минералног циклон, апарат за варење, две мешал
    Опис предмета продаје: Тањирача, тракторска коса, сејалица, растурач ђубрива минералног циклон, апарат за варење, две мешалице за бетон, застава 101 црвене боје није у возном стању, двокрилна врата ПВЦ, моторцикл TOMOS, трактор IMT, YUGO KORAL
    Процењена цена предмета продаје: 528.000,00 динара
    Почетна цена предмета продаје: 369.000,00 динара


    Оглас поставио: Бранко Плавшић
    Датум и време постављања: 2018-04-02 09:46:26
    Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
    Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
    Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
    Контакт телефон: 0643126240
    ПИБ: 108591573
    Матични број: 63559385

    Број записа у бази: 11194
    Датум продаје: 2018-04-23
    Време продаје: 09:00
    Место продаје: ЕЧКА УЛ. ПУПИНОВА 2
    Пословни број судског предмета: 21 Ии.182/17
    Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-48/2017
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС Министарсво финансија - Управа царина - Царинарница
    Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
    Тип предмета продаје: Покретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 3
    Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
    Опис предмета продаје: Камера за снимање "САБА" - Кухињски сто и шест столица - Крека пећ
    Процењена цена предмета продаје: 35.000,00
    Почетна цена предмета продаје: 24.500,00


    Оглас поставио: Драган Николић
    Датум и време постављања: 2018-04-02 09:33:30
    Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
    Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
    Е-маил адреса: dragan@izv.rs
    Контакт телефон: 069666452
    ПИБ: 108591653
    Матични број: 63559440

    Број записа у бази: 11193
    Датум продаје: 2018-05-03
    Време продаје: 10:00
    Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
    Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 1 И-88/2017 од 21.03.2017.
    Број предмета јавног извршитеља: ии 129/2017
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИКРЕДИТ БАНКА
    Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
    Тип предмета продаје: Непокретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 1
    Назив предмета продаје/наслов продаје: породична кућа
    Опис предмета продаје: Приземна породична стамебна зграда број зграде 1 површине у основи 145м2 у улици Угљеше Терзина 32 на катастарској парцели број 6594 уписано у лист непокретности 3534 КО Кикинда са припадајућим земљиштем под зградом објектом површине 1а49м2 и земљиштем уз зграду објекат површине 3а21м2 такође на катастарској парцели број 6594 уписано у лист непокретности 3534 КО Кикинда Укупне процењене вредности 5.478.948,00 динара
    Процењена цена предмета продаје: 5.478.948,00 динара
    Почетна цена предмета продаје: 2.739.474,00 динара


    Оглас поставио: Александар Вучковић
    Датум и време постављања: 2018-04-02 09:27:39
    Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
    Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
    Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
    Контакт телефон: 0611873781
    ПИБ: 109251459
    Матични број: 64043668

    Број записа у бази: 11192
    Датум продаје: 2018-05-03
    Време продаје: 12,00
    Место продаје: Суботица, Петра Драпшина 1; Гунарош, Бачка Топола
    Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Суботици I 2 И.Ив-229/2016 од 18.11.2016
    Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-186/2016
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, НОВИ САД,
    Надлежни суд: Основни суд у Суботици
    Тип предмета продаје: Покретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 5
    Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Радни сто 2. Два џака цемента, 3. Кавез за пилиће, 4. Радни сто за посластичарницу, 5. Ауто пр
    Опис предмета продаје: 1. Радни сто 2. Два џака цемента, 3. Кавез за пилиће, 4. Радни сто за посластичарницу, 5. Ауто приколица
    Процењена цена предмета продаје: 999
    Почетна цена предмета продаје: 1


    Оглас поставио: Јелена Огњановић
    Датум и време постављања: 2018-04-02 08:08:49
    Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
    Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165а
    Е-маил адреса: izvrsiteljognjanovic@gmail.com
    Контакт телефон: 0616273040
    ПИБ: 108003352
    Матични број: 63143618

    Број записа у бази: 11191
    Датум продаје: 2018-04-18
    Време продаје: 12:00
    Место продаје: Булевар Михајла Пупина бр.165 а, Нови Београд
    Пословни број судског предмета: 18-ИИ-33131/2016
    Број предмета јавног извршитеља: ИИ 4205/2016
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нада Димитров
    Надлежни суд: Први основни суд у Београду
    Тип предмета продаје: Непокретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 1 ком
    Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор
    Опис предмета продаје: Једна просторија пословних услуга ЛОКАЛ, површине 91 м2, који се налази у приземљу стамбене пословне зграде у ул. Главна бр.164, све на катастарској парцели бр.272/2 уписано у лист непокретности бр.12166 КО Рума
    Процењена цена предмета продаје: 7.826.220,60 дин.
    Почетна цена предмета продаје: 16.410.000,00 дин.


    Оглас поставио: Драгана Чвркић
    Датум и време постављања: 2018-03-31 20:37:58
    Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
    Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
    Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
    Контакт телефон: 0645721845
    ПИБ: 108825728
    Матични број: 63729663

    Број записа у бази: 11190
    Датум продаје: 2018-04-27
    Време продаје: 13:00
    Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
    Пословни број судског предмета: И-371/17
    Број предмета јавног извршитеља: И.И-221/17
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ProCredit Bank ad Beograd
    Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
    Тип предмета продаје: Непокретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 4
    Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште и зграда
    Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
    Процењена цена предмета продаје: 21.870,00 еура
    Почетна цена предмета продаје: 15.309,00 еура


    Оглас поставио: Драгана Чвркић
    Датум и време постављања: 2018-03-31 20:33:21
    Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
    Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
    Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
    Контакт телефон: 0645721845
    ПИБ: 108825728
    Матични број: 63729663

    Број записа у бази: 11189
    Датум продаје: 2018-04-26
    Време продаје: 13:00
    Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
    Пословни број судског предмета: ИИВ-110/17
    Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-16/17
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Kometa Commerce doo
    Надлежни суд: Основни суд у Чачку
    Тип предмета продаје:
    Број/количина предмета продаје: 1 ком
    Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор
    Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
    Процењена цена предмета продаје: 350.000,00 динара
    Почетна цена предмета продаје: 245.000,00 динара


    Оглас поставио: Исидора Ранковић
    Датум и време постављања: 2018-03-31 18:02:31
    Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
    Седиште: Београд, Максима Горког 73
    Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
    Контакт телефон: 0652003511
    ПИБ: 107582972
    Матични број: 62845210

    Број записа у бази: 11188
    Датум продаје: 2018-04-26
    Време продаје: 00:00
    Место продаје: Максима Горког 73, Београд
    Пословни број судског предмета: ИИ 97/16
    Број предмета јавног извршитеља: 8 И.ии. 258/16
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд
    Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
    Тип предмета продаје: Покретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 2
    Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
    Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
    Процењена цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
    Почетна цена предмета продаје: Ствар договора купца и извршног повериоца


    Оглас поставио: Миланка Савић
    Датум и време постављања: 2018-03-31 09:28:49
    Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
    Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
    Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
    Контакт телефон: 063660414
    ПИБ: 108588658
    Матични број: 63557439

    Број записа у бази: 11187
    Датум продаје: 2018-04-14
    Време продаје: 11:00
    Место продаје: Потез Јездинско поље бр. 84
    Пословни број судског предмета:
    Број предмета јавног извршитеља: ИВК-772/2016
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД Београд
    Надлежни суд: Основни суд у Чачку
    Тип предмета продаје: Покретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 4 комада
    Назив предмета продаје/наслов продаје: Половни кућни инвентар
    Опис предмета продаје: тросед-двосед-фотеља, ТВ КРОВН, Витрина, Монитор и 2 комада звучника
    Процењена цена предмета продаје: 81.000,00 динара
    Почетна цена предмета продаје: 56.700,00 динара


    Оглас поставио: Мила Милосављевић
    Датум и време постављања: 2018-03-30 18:13:52
    Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
    Седиште: Шабац, Масарикова 2
    Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
    Контакт телефон: 01534230
    ПИБ: 108587995
    Матични број: 63556726

    Број записа у бази: 11186
    Датум продаје: 2018-04-27
    Време продаје: 14:30
    Место продаје: Масарикова бр.2
    Пословни број судског предмета: ИИ 58/17
    Број предмета јавног извршитеља: ИИ 58/17
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Регулаторна аренција за електронске комуникације и постанске услуге Београд
    Надлежни суд: Основни суд у Лозници
    Тип предмета продаје: Покретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 1 комад
    Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
    Опис предмета продаје: покретне ствари
    Процењена цена предмета продаје: у динарима
    Почетна цена предмета продаје: 70%


    Оглас поставио: Петар Петровић
    Датум и време постављања: 2018-03-30 17:15:15
    Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
    Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
    Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
    Контакт телефон: 0642312320
    ПИБ: 109359244
    Матични број: 64103105

    Број записа у бази: 11185
    Датум продаје: 2018-04-26
    Време продаје: 09:00 h
    Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
    Пословни број судског предмета: И.И 1032/2016
    Број предмета јавног извршитеља: И.И 246/2016
    Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТЗР МИМОЗА ЛУКС пр Иван Нешић
    Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
    Тип предмета продаје: Покретна имовина
    Број/количина предмета продаје: 6 комада
    Назив предмета продаје/наслов продаје: покућне покретне ствари
    Опис предмета продаје: покретне ствари, детаљније у закључку
    Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
    Почетна цена предмета продаје: 70% од прецењене вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767