ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 12:38:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 12955
  Датум продаје: 2018-06-28
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-14963/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1693/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радосав Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Теретно возило марке Mercedes benz Actros 3336 K 6x4, регистарских ознака NI 101-BR, бр. шасије WDB9321611L254814, бр. мотора 541942005444451, снага/запремина 265 kw/11946 cm3, год. производње 2007, носивости 20915 kg; Путничко возило марке Застава 101 скала 55, регистарских ознака NI 107-FG, бр. шасије VX1128A00-01110911, бр. мотора 128A0641614816, снага/запремина 1116 cm/40 kw, год. производње 2007, црвене боје, број седишта 5; Ваљак произвођача Bomang...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 12:33:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 12954
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Битољска бр. 2
  Пословни број судског предмета: И.Ив-716/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-435/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Коле петрол доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство извршног дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 рсд


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 12:28:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 12953
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 9 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: И.и.258/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.и.149/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живота Зујаловић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари, веш машина, мини лоинија, двосед, мањи циркулар, косилица за траву, 2 крмаче
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 07.06.2018.
  Процењена вредност предмета продаје: 109.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 12:26:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12952
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А1/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд Огранак "Електродистрибуција Ниш", Ниш, ул. Булевар ДР Зорана Ђинђића бр. 46А, МБ 07005466, ПИБ 100001378,
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Tелевизор ‘’Elin’’ 51cm, Сто и четири столице, Тросед, Двосед, Витрина, Ел. Шпорет ‘’Fox’’, Машина з
  Опис предмета продаје: Tелевизор ‘’Elin’’ 51cm, Сто и четири столице, Тросед, Двосед, Витрина, Ел. Шпорет ‘’Fox’’, Машина за судове ‘’Elektronix’’, Фотеља
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 5.000,00, 7.000,00, 4.000,00, 4.000,00, 10.000,00, 10.000,00, 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00, 3.500,00, 4.900,00, 2.800,00, 2.800,00, 7.000,00, 7.000,00, 2.100,00


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 11:53:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 12950
  Датум продаје: 2018-07-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Железничка 42/1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 543/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.132/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "АЛУПРОМ" ДОО ФУТОГ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: дрвени клуб сто, комплет кухиња, лцд телевизор "ВИВАХ", веш машина "БЕКО"
  Процењена вредност предмета продаје: 56.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 39.200,00 дин


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 11:51:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 12949
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Железничка 42/1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 1121/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.14/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "МЛАДОСТ" ДОО ДОЊА ЈАЈИНА
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ЛЦД ТЕЛЕВИЗОР "ЛГ", ПОЛИЦА ЗА ТЕЛЕВИЗОР, КЛУБ СТО ДРВЕНИ, УГАОНА ГАРНИТУРА
  Процењена вредност предмета продаје: 85.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 59.500,00 дин


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 11:48:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 12948
  Датум продаје: 2018-06-26
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: ИИв. 227/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв. 161/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство и аутомобил
  Опис предмета продаје: аутомобил марке Опел кадет, телевизор, рачунар, гардеробер, висећи део кухиње, судопера, столарска машина абрихтер са циркуларом
  Процењена вредност предмета продаје: 207.000,00 динара укупну (аутомобил 60.000 динара, телевизор 5.000,00, рачунар са мониторм 12.000,00 динара, гардеробер 20.000,00 дин, висећи део кухиље 20.000,00 дин, судопера 20.000, абрихтер 70.000,00)
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 11:42:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 12947
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Железничка 42/1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ИВК. 301/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 301/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ИНФОРМАТИКА" НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: комплет кухиња са судопером, замрзивач "ГОРЕЊЕ", ЛЦД телевизор "ХАИЕР", угаона гарнитура са фотељом, клуб сто дрвени са плочом, дрвени регал
  Процењена вредност предмета продаје: 111.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 55.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 11:36:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12945
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-676/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР Зајечар, Зајечар, ул. НИКОЛЕ ПАШИЋА бр. 68, МБ 17263749, ПИБ
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “KENDO”, Веш машина “WRTHPOLL”, Веш машина “Gorenje”, Сточић Сто и четири, ДВД ‘’OCTAGO
  Опис предмета продаје: Телевизор “KENDO”, Веш машина “WRTHPOLL”, Веш машина “Gorenje”, Сточић Сто и четири, ДВД ‘’OCTAGON’’
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 10.000,00, 9.000,00, 3.000,00, 3.000,00, 1.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500.00, 5.000.00, 4.500.00, 1.500,00, 1.500,00, 500,00


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 11:28:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 12943
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Железничка 42/1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 682-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 188-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "АУТОТЕХНИК ВЕЈИЋ" ДОО ВЕТЕРНИК
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Фелне(алуминијумске) од камиона, резервоар камиона, "МАФРА" апарат за прање камиона, пуњач акумулатора "ЕИНХЕЛЛ", гуме од камиона
  Процењена вредност предмета продаје: 165.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 82.500,00 дин


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 11:16:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 12942
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Битољска бр. 2
  Пословни број судског предмета: И.Ив-6/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-36/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eos Matrix doo
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство извршног дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 210.000,00 rsd
  Почетна цена предмета продаје: 147.000,00 rsd


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 11:09:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 12941
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стамбено насеље Матије Хуђи бр. 97/4, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И-25/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-22/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: “UNICREDIT BANK” СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД, Београд, ул. Рајићева бр. 27-29, МБ 17324918, ПИБ 100000170
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2. ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ваге
  Опис предмета продаје: 1. "Dibal vaga” К-230 DB BRA 15 kg; 2. "Dibal vaga” К-235T bra 15 kg
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 6.000,00 динара; 2. 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. 4.200,00 динара ; 2. 4.200,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 10:43:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 12940
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Битољска бр. 2
  Пословни број судског предмета: Ив-252/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-253/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Фриком" доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Инвентар ортачког друштва
  Опис предмета продаје: Опрема за локал и покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 219.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 153.300,00 рсд


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 09:55:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 12939
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Ул. Стари корзо, бр.36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.ИВК-А204/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А204/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Теленор д.о.о. Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина за пеглање "MIELE", МашиМашина за пеглање "MIELE", Машина за шивење "MICUBIS", Машина за шиве
  Опис предмета продаје: Машина за пеглање "MIELE", Машина за шивење "MICUBIS", Машина за шивење професионална "ADLER", Машина за обраду материјала "TEKSTIL"
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 09:54:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 12938
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Николе Пашића 7/I/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И-305/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-164/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРОКРЕДИТ БАНКА АД
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Зграда пословних услуга-управна зграда, са земљиштем под зградом, земљиштем уз зграду, њива 4. класе
  Опис предмета продаје: Зграда пословних услуга – Управна зграда број 1, у Аранђеловцу, потес Кубршница, пов. у габариту 229м2, у власништву извршног дужника са обимом удела од 1/1, а која зграда се налази на кп.бр. 2104/1, пов.71.38 ари, са земљиштем под зградом – објектом пов. 229м2 на кп.бр. 2104/1, земљиштем уз зграду – објекат пов. 500м2 на кп.бр. 2104/1, као и њива 4. класе, пов. 6409м2 на кп.бр. 2104/1, све уписано у Лн.бр. 2312 КО Бања
  Процењена вредност предмета продаје: 230.019,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 161.013.30 евра


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 09:40:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 12937
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ии-2984/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-1480/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Петровић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 82.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 41.000,00


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-06-07 09:39:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 12936
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ив 308-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 29-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП Банка
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: ТВ, комода, фотеља, двосед, регала
  Процењена вредност предмета продаје: 23.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 11.750,00 дин.


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 09:26:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 12935
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: Ив-1056/2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 46/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ODM COLLECTIONS DOO"
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Катастарска парцела
  Опис предмета продаје: Катастарске парцеле, њива 6 класе, потес ГРЕДИНАЛЕ ДИН, потес ВИЈИЛЕ ДИН СУ.
  Процењена вредност предмета продаје: 314.731,93 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 188.839,16 РСД


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 09:00:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 12934
  Датум продаје: 2018-06-28
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-506/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће ,,ПАРКИНГ СЕРВИС" Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Покретна имовина
  Процењена вредност предмета продаје: 95.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 60%


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 08:39:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 12933
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-241/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 109/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Циклон за вештачко ђубриво, црвене боје, непозната година производње Гумена тракторска кола, оштећена, непозната година производње Замрзивач марке-OBODIN, 410 l, беле боје, непозната година производње Електрични шпорет марке-GORENJE, браон-беле боје, непозната година производње CRT телевизор, марке-FUEGO, непозната година производње Витрина браон боје, непозната година производње Веш машина марке-FAVORIT, непозната година производње Пећ на дрва, крека веса, непозната година производње Гардеробе
  Процењена вредност предмета продаје: 240.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 44.100,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767