ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 12:52:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 7614
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул.Матија Хуђи 97/4, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИВ-211/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ А73/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ENMON ДОО БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ, Булевар ослобођења бр. 205
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Моторно возило
  Опис предмета продаје: 1. "Toyota Hiace", број шасије: JT121LK1100025502, година производње 1996., рег. ознаке: SM032-ŠR, регистрација истекла, возило није у возном стању
  Процењена цена предмета продаје: 1. 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. 210.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 12:34:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 7613
  Датум продаје: 2017-11-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 2 ИИв 140/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 236/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Церена Трејд
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: косачице
  Опис предмета продаје: косачице
  Процењена цена предмета продаје: 80.000,00 динара, 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 40.000,00 динара, 25.000,00 динара


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 12:33:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Карапанџина 18/8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 7612
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Карапанџина 18/8, Неготин
  Пословни број судског предмета: И.154/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-64/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДО Триглав осигурање Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Мајданпеку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Корпа за трактор Приколица за дрва Моторна тестера марке VILLAGER Казан за ракију Приколица за трактор – регистарских ознака СО МАЈДАНПЕК 684 Прикључна машина за трактор
  Процењена цена предмета продаје: 134.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 67,000,00 din


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 12:30:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 7611
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-253/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Микроталасна пећ"VORTEKS" , Музичка линија "AIWA" NSX-37 , Телевизор"SAMSUNG" CRT 55cm , Усисивач"FO
  Опис предмета продаје: Микроталасна пећ"VORTEKS" , Музичка линија "AIWA" NSX-37 , Телевизор"SAMSUNG" CRT 55cm , Усисивач"FOX"
  Процењена цена предмета продаје: 3.000,00 , 3.000.00 , 4.000,00 ,4.000,00 ,
  Почетна цена предмета продаје: 2,100.00 , 2,100.00 , 2,800.00 ,2,800.00 ,


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 12:18:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 7608
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета: Ии.45/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.191/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BEST PRACTICE GROUP DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: овце
  Опис предмета продаје: четири овце са бројевим пасоша: 610285789; 810056154; 310570878; 210570879
  Процењена цена предмета продаје: 50.000,00 динара (укупно)
  Почетна цена предмета продаје: 25.000,00 динара (укупно)


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-11-01 12:15:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 7607
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Иив 22/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 30/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште у Ватину
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 982.111,83
  Почетна цена предмета продаје: 687.478,28


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2017-11-01 12:15:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 7606
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Луке Војводића 14
  Пословни број судског предмета: 2-Ии-1219/16
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 258/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Срђан Цвејић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 300
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: стабло тује
  Процењена цена предмета продаје: 300.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 11:44:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 7604
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.601/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизори, регал, витрина,косачица
  Опис предмета продаје: телевизор марке „PHILIPS“, кућни регал, телевизор марке „SOLHEINDER“, стаклена витрина, косачица за траву марке „VILAGER“,
  Процењена цена предмета продаје: 4.000,00 динара, 12.000,00 динара, 6.000,00 динара, 20.000,00 динара, 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.000,00 динара 6.000,00 динара, 3.000,00 динара, 10.000,00 динара, 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-11-20 14:16:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 7603
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-1856/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1029/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "HAMMEUM" Прокупље
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Бојлер за воду, марке-Standard, 3 l, непозната година производње Бојлер за воду, марке-Gorenje Tiki, 3 l, непозната година производње Фрижидер, марке-Gorenje, беле боје, непозната година производње Витрина из 3 дела, иверица, браон боје, непозната година производње Грејалица, марке-Corona, тип-Maestral 101, беле боје, непозната година производње...
  Процењена цена предмета продаје: 51.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 25.500,00


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 11:33:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 7602
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Свилајнац, ул. Краља Петра Првог бр. 133
  Пословни број судског предмета: И.112/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 22/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгиша Страиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комоде, Кухињски сто, Столице, Фотеља, Тросед
  Опис предмета продаје: - Комоде, 2 ком. - у укупној процењеној вредности од 10.000,00 динара - Кухињски сто - у процењеној вредности од 8.000,00 динара - Столице, 2 ком. - у укупној процењеној вредности од 6.000,00 динара - Фотеља - у процењеној вредности од 6.000,00 динара - Тросед - у процењеној вредности од 16.000,00 динара
  Процењена цена предмета продаје: - Комоде, 2 ком. - у укупној процењеној вредности од 10.000,00 динара - Кухињски сто - у процењеној вредности од 8.000,00 динара - Столице, 2 ком. - у укупној процењеној вредности од 6.000,00 динара - Фотеља - у процењеној вредности од 6.000,00 динара - Тросед - у процењеној вредности од 16.000,00
  Почетна цена предмета продаје: На другом јавном надметању почетна цена износи 50% од процењене вредности појединачно одређене ствари


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 11:17:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 7601
  Датум продаје: 2017-11-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 313/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 604/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: алат и машине за обраду дрва
  Опис предмета продаје: алат и машине за обраду дрва
  Процењена цена предмета продаје: 960.000,00 динара, 2.760.000,00 динара итд
  Почетна цена предмета продаје: 480.000,00 динара, 1.380.000,00 динара итд


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 11:08:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 7600
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 55/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SHADOWNET DOO ZA USLUGE I TRGOVINU OROM
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретност уписане у лист непокретности 6393 КО Нови Бечеј
  Процењена цена предмета продаје: 51.688.694,17 динара
  Почетна цена предмета продаје: 36.182.085,92 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-11-20 13:39:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 7599
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 104/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: LCD TV 32”, марке-SAMSUNG, црне боје, непозната година производње Гардеробер, браон беле боје, непозната година производње Комода, браон беле боје, непозната година производње Електрични шпорет, марке-АЕG, тип-COMPETENCE, равна плоча, сиво црне боје, непозната година производње CRT TV, марке-MEDION, сиве боје, непозната година производње
  Процењена цена предмета продаје: 52.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 26.000,00


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 10:52:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 7598
  Датум продаје: 2017-11-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Иив.бр. 4/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А 72/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно друштво за трговину, експорт - импорт Нектар д.о.о. Врање
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда са земљиштем под зградом и уз зграду у уделу од 1/4
  Процењена цена предмета продаје: 948.145.80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 663.702,06 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 10:28:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 013334127
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 7597
  Датум продаје: 2017-12-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: И.и.391/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.2016/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ЈАВНА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: стамбена зграда, њива 3.класе и земљишта под зградом
  Процењена цена предмета продаје: 450.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 315.000,00 динара


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 10:03:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 7596
  Датум продаје: 2017-12-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.1920/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.480/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИОДРАГ МИЛЕТИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 09:56:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 7595
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: И-2155/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-812/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD, Нови Сад, ул. Булевар ослобођења 5, МБ 08063818, ПИБ 101626723
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: - стамбено пословна зграда – стамбено пословни објекат, грађевинске површине 105м2, ул. Моравске дивизије бр. 35 број етажа ПР 1 + СП 1 + ПК 1, број зграде 1, изграђена на катастарској парцели број 7698/27, уписана у лист непокретности број 2115 КО Каменица
  Процењена цена предмета продаје: 8.911.820,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 40% процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 09:36:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 7594
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИв-1030/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-215/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO NEVPROM DOO, Лесковац
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: зграда осталих индустријских делатности – Технички преглед у улици Булевар Светог Цара Константина бр.80-82 у Нишу, површине 744 м2, постојећи на катастарској парцели бр. 11003/1 уписан у лист непокретности број 3 КО Ниш – Ћеле Кула;зграда осталих индустријских делатности – ЕИ Транс у улици Булевар Светог Цара Константина бр.80-82 у Нишу, површине 1130 м2, постојећи на катастарској парцели бр. 11003/2 уписан у лист непокретности број 4 КО Ниш – Ћеле Кула
  Процењена цена предмета продаје: 24.303.345,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.012.342,00


  Оглас поставио: Ивана Букарица Биуковић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 09:36:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0638261196
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 7593
  Датум продаје: 2017-11-21
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Македонска бр. 32/1, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 131/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 422/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Јечменица
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан површине 85 м2
  Опис предмета продаје: Стан у Лазаревцу, ул. Светог Димитрија бр. 20
  Процењена цена предмета продаје: 7.288.890,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.102.223,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-11-01 08:58:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 7592
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 4898/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А306/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Анивет трговина ДОО, Бачко Добро Поље
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: скутер
  Опис предмета продаје: скутер
  Процењена цена предмета продаје: од 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 28.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767