ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1396 активних, од укупно 5859 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 13:10:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 6107
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.И.639/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.82/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 16, МБ 8811385, ПИБ 103310399
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда бр. 3, бр. парцеле 2603, у улици Светозара Марковића бр. 87, уписана у лис
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена цена предмета продаје: 3.607.725,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.525.407,50


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 13:06:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6106
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.68/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.А79/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Општина Књажевац
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: фотокопир апарат ricon, фотокопир ricoh 6655, компјутер са монитором, скенер genius, ласер штампач canon
  Процењена цена предмета продаје: 204.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 142.800,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 12:57:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 6105
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: 1Иив 191-16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 42-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Идеа доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Клима уређај „Midea“ 9 ; ТВ „Samsung“ 32“ ; ТВ „Vivax“ 42“ ; Ципелар „Forma ideale“ ; Двосед и фотеља плаве боје ; Орман у дневној соби (3 дела)
  Процењена цена предмета продаје: 12.000,00 динара ; 30.000,00 динара ; 15.000,00 динара ; 6.000,00 динара ; 10.000,00 динара ; 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 12:13:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 6103
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А332/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петар Рајлић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретност уписана у лист непокретности 2127 КО Томашевац
  Процењена цена предмета продаје: 360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 252.000,00 динара


  Оглас поставио: Никола Цветковић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 11:49:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пaшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 6102
  Датум продаје: 2017-09-26
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Зајечар, ул. Николе Пашића 124
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зајечару И Ив-12/2017 од 30.01.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: 226-И.ИВ-27/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JUBANKA A.D. BEOGRAD, Београд, ул. Краља Милана 11, МБ 07736681, ПИБ 100001773
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари у домаћинству
  Опис предмета продаје: Телевизор-Vox/LCD/ , дијагонале 80 см., са даљинским управљјачем Комода од иверице , двокрилна у браон боји. Музика линија /ЕИ Никола Тесла/од две компонента АS 250 i WS 350, са два звучника марке-Philips Индукциона плоча Микроталасна пећ марке -Vivax Веш машина марке -Beko Комода са фиокама и једним гардаробером-Forma ideale
  Процењена цена предмета продаје: 53.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 37.450,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 11:37:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 6101
  Датум продаје: 2017-09-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А25/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВРЕБАЛОВ АГРАР" ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретност уписана у лист непокретности 9059 КО Нови Бечеј, 10061 КО Нови Бечеј
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 11:37:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 6100
  Датум продаје: 2017-09-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: Иив 6/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 54/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Путничко возило марке Zastava модел Yugo 55 Koral, боја 3D црвена тамна, број шасије PUS82340400006, број мотора 128А0641424845, бензин – гас, 98000 км
  Процењена цена предмета продаје: 35.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 11:37:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6099
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.594/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: компјутер са монитором HANSS-6
  Процењена цена предмета продаје: 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 11:37:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6098
  Датум продаје: 2017-09-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 102/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 214/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БАРКЕЛ ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: VOLKSWAGEN CADY
  Процењена цена предмета продаје: 400.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 200.000,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2017-09-05 11:17:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603247217
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 6097
  Датум продаје: 2017-09-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 5806/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1442/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Млађан Илић из Крагујевца
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство - техника
  Опис предмета продаје: ормар, телевизор,сто, машина та веш, тросед, двосед, фотеља, табуре, витрина, кухињски елементи
  Процењена цена предмета продаје: 94.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 66.100,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 11:08:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6096
  Датум продаје: 2017-09-30
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 6И.Ив.54/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.50/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Општина Књажевац
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv neo, tv grunding,регал браон боје, шиваћа машина багат, плакар у ходнику
  Процењена цена предмета продаје: 30.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.350,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 11:04:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6095
  Датум продаје: 2017-09-22
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 3И.ИВ.91/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.19/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Кронос ДОО Врање
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: пумпа за воду, клима korel, tv loewe, tv fuego
  Процењена цена предмета продаје: 27.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.500,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 10:54:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 6094
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: I 2 И Ив-176/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 32/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Идеа доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Тросед ; Двосед ; Фотеља два комада ; Тв „NEO“ ; Рачунар, монитор, тастатура, миш ; Клуб сто ; Фотеља (зелена) ; Кауч (зелени) ; Писаћи сто ; Трпезаријски сто и шест столица
  Процењена цена предмета продаје: 6.000,00 динара ; 4.000,00 динара ; 4.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 2.000,00 динара ; 2.000,00 динара ; 4.000,00 динара ; 6.000,00 динара ; 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 10:26:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6093
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 490/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А139/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ШИЈАЧКИ СВЕТОЗАР И ДРУГИ
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: фабричка опрема
  Опис предмета продаје: 4 линије за шивење ципела и друго
  Процењена цена предмета продаје: 714.973,20 динара, 178.743,30 динара, 154.910,86 динара и 71.497,32 динара
  Почетна цена предмета продаје: 500.481,24 динара, 125.120,31 динара, 108.437,60 динара и 50.048,12 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 10:08:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 6092
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 9
  Пословни број судског предмета: И.И-343/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-387/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЕКСИМ ДОО, Доња Мутница
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стамбено пословна зграда
  Опис предмета продаје: - зграда број 3 - стамбено пословна зграда која се састоји од 3 етаже, подрума, приземља и спрата, површине у основи 153 m² и налази се у Параћину у Улици Врапчанска бр. 10/Д - као и земљишта укупне површине 757 m² које се налази у Параћину у Улици Врапчанска, а састоји се од: - земљишта под зградом, површине 153 m² - земљишта уз зграду, површине 475 m² - воћњак I класе, површине 129 m²
  Процењена цена предмета продаје: 13.038.672,06 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.127.070,44 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-09-05 09:53:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 6091
  Датум продаје: 2017-09-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 186-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Делић Татјана
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела
  Опис предмета продаје: парцела
  Процењена цена предмета продаје: 1.661.755,39 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.163.228,77 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 09:35:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 6090
  Датум продаје: 2017-09-28
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: 4 ИИВ 308/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 92/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Piraeus bank ад Београд (Нови Београд)
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ТВ, веш машина, плакар, усисивач
  Процењена цена предмета продаје: 54.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 27.000,00 дин.


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 08:37:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Сланушка 9, стан 4
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 6087
  Датум продаје: 2017-09-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Сланушка 9/4
  Пословни број судског предмета: 5Иив. 171/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 1532/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вукашин Тасић ПР, "ТАСИЋ ПРЕВОЗ" Ужице
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Трактор "ИМТ" 539, регистарске ознаке 8971 СО Ужице.
  Процењена цена предмета продаје: 260.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 182.000,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 08:29:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Сланушка 9, стан 4
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 6086
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Сланушка 9/4
  Пословни број судског предмета: 1Ии 712/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1430/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Ђорђиевски
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Непокретности наведе
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретност ближе описана у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 1.422.430,00
  Почетна цена предмета продаје: 995.701,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-04 18:02:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6085
  Датум продаје: 2017-09-18
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.и. 71/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. 71/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Трговина Игњатовић"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767