ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2018-10-02 17:38:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 15916
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: И.И-182/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-132/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Министарство пољопривреде и зашт. животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: приколица носивости 3,5 тона, нерегистрована, без кипе, двоосовинка
  Опис предмета продаје: приколица носивости 3,5 тона, нерегистрована, без кипе, двоосовинка
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 16:54:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 15915
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 08:30 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИв-228/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-55/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ацико-комерц доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.500,00 динара до 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена покретних ствари износи 50% од процењене вредности покретних ствари и цена покретних ствари се слободно уговара.


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 16:28:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 15914
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: 2ИИв-150/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв.147-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИНБЕРГ ДОО БОЉЕВЦИ, Бољевац, ул. Браће Икер бр. 74, МБ 17249126, ПИБ 100199571
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: двобразди плуг
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 15:56:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 15913
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 918/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.379/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: " Societe Generale" А.Д., Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и помоћна зграда са земљиштем уз ограду
  Процењена вредност предмета продаје: 666.084,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 466.258,80 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2018-10-02 15:32:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 15912
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 102/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 319/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Универзал банка ад у стечају
  Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 704.777,50
  Почетна цена предмета продаје: 493.344,25


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2018-10-02 15:14:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 15911
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 102/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 319/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Универзал банка ад у стечају
  Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: зграда бензинске станице
  Опис предмета продаје: Бензинска станица у Стражи
  Процењена вредност предмета продаје: 4.388.054,25
  Почетна цена предмета продаје: 3.071.637,97


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 15:09:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15910
  Датум продаје: 2018-10-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А423-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “SAMSUNG” Teлевизор “GRUNDIG” 51cm Двд “PANASONIC” Кауч Комода са фиокама Фотеља
  Опис предмета продаје: Телевизор “SAMSUNG” Teлевизор “GRUNDIG” 51cm Двд “PANASONIC” Кауч Комода са фиокама Фотеља
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 5.000,00 2.000,00 7.000,00 5.000,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 3.500,00 1.400,00 4.900,00 3.500,00 2.100,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 15:00:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 15909
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Иив 70/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 53/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адв. Слободан Витић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: Трактор 549ИМТ, регистарске ознаке UE AAČ-51, број шасије 80100822, година производње 1988.
  Процењена вредност предмета продаје: 400.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 280.000,00


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 16:22:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 15908
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: 1 Ив 2257/2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 21/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "EUROBANK" АД
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда 120м2, на катастарској парцели број 17340 к.о. Панчево, насеље Стари Тамиш.
  Процењена вредност предмета продаје: 6.455.665,20 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 1.936.699,56 рсд


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 14:32:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 15907
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 147/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 325 К.О. Перлез
  Процењена вредност предмета продаје: 2.896.774,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.027.741,94 динара


  Оглас поставио: Станко Филиповић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 14:21:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/28
  Е-маил адреса: stankovr@hotmail.com
  Контакт телефон: 0631661625
  ПИБ: 107576836
  Матични број: 62840412

  Број записа у бази: 15906
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.12Б/28, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И.93/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.332/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО" СМЕШАК" Сурдулица
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: путничко возило марке "AUDI" типа 100TD и путничко возило марке "OPEL VECTRA",типа 100TD
  Процењена вредност предмета продаје: 564.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 56.400,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 14:06:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 15905
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИв 518/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 648/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена вредност предмета продаје: 1.190.258,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 833.180,6 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 13:52:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 15904
  Датум продаје: 2018-10-20
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.917/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: Mашина за судове Siemens, Tv Samsung
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.600,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 13:49:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 15903
  Датум продаје: 2018-10-20
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.811/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV PROSONIK, веш машина VOX
  Процењена вредност предмета продаје: 13.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.100,00


  Оглас поставио: Станко Филиповић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 13:48:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/28
  Е-маил адреса: stankovr@hotmail.com
  Контакт телефон: 0631661625
  ПИБ: 107576836
  Матични број: 62840412

  Број записа у бази: 15902
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.12Б/28, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И.136/16
  Број предмета јавног извршитеља: А398/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стојадин Ивановић
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 1.068.496,00
  Почетна цена предмета продаје: 106.894,6


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 13:46:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 15901
  Датум продаје: 2018-10-20
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1003/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина Vox
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.600,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 13:43:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 15900
  Датум продаје: 2018-10-20
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.992/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина Горење, пегал браон боје, tv vox
  Процењена вредност предмета продаје: 28.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 19.600,00


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 13:23:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 15899
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 3И И-5032/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-А449/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ - ГАРАНТНИ ФОНД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: њиве 3. класе, површине 19 а 44 m2, на парцели бр. 5047, потес НАД ПРУД, уписане у ЛН 957, КО ОРЉАНЕ, у приватној својини њиве 1. класе, површине 9 а 30 m2, на парцели бр. 6637, потес БИСЕРКА, уписане у ЛН 957, КО ОРЉАНЕ, у приватној својини
  Процењена вредност предмета продаје: 578.160,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 346.896,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 13:13:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 15898
  Датум продаје: 2018-11-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 69/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 56/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и њиве
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и њиве
  Процењена вредност предмета продаје: 153.595,00 динара, 5.080.450,00 динара и 1.772.250,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 107.516,5 динара, 3.556.315,00 динара и 1.240.575,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 13:06:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 15897
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 4ИИВ 536/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 643/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Piraeus Bank AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ормар, фотеље, сточић, орман,
  Опис предмета продаје: ормар једнокрилни, фотеље од штофа, сточић налик на дрво браон боје, орман двокрилни бело- црвене боје , димензија 127*50*187 цм
  Процењена вредност предмета продаје: 21.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.700,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767