ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 12:34:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 12975
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-232/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС- НИШ, Ниш, ул. Светозара Марковића бр. 27, МБ 20192542, ПИБ 104578388
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 покретне ствари
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Музичка линија “SONY HCD-RX 30, Монитор LG Flatron W1942S-PF, Компјутерско кућиште беле боје
  Опис предмета продаје: Музичка линија “SONY HCD-RX 30, Монитор LG Flatron W1942S-PF, Компјутерско кућиште беле боје
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00, 3.000,00, 1.800,00,
  Почетна цена предмета продаје: 2.800,00, 2.100,00, 1.260,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 12:08:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12974
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А576/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Електродистрибуција Зајечар", Зајечар, ул. Трг Ослобођења бр. 37, МБ 07005466, ПИБ 100001378
  Надлежни суд: Виши суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ‘’Samsung’’ 51 cm, Сто и четири столице, Фрижидер ‘’Gorenje’’ - мали, Орман- једнокрилни,
  Опис предмета продаје: Телевизор ‘’Samsung’’ 51 cm, Сто и четири столице, Фрижидер ‘’Gorenje’’ - мали, Орман- једнокрилни, Кауч, Мали сто
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 5.000,00, 6.000,00, 3.000,00, 7.000,00, 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00, 3.500,00, 4.200,00, 2.100,00, 4.900,00, 1.400,00


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 11:59:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 12973
  Датум продаје: 2018-07-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: И.Ив-1021/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-211/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИВАНА ПЕТРОВИЋ ПР ПЕКАРА ПЕТРОВИЋ НИМ НОВА БОЖУРНА
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 203.916,00
  Почетна цена предмета продаје: 142.741,20


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 11:11:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12972
  Датум продаје: 2018-06-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-282/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР Зајечар, Зајечар, ул. НИКОЛЕ ПАШИЋА бр. 68, МБ 17263749, ПИБ 100578809
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно возило ‘’Zastava 650 AD’’
  Опис предмета продаје: Теретно возило ‘’Zastava 650 AD’’
  Процењена вредност предмета продаје: 90,000,00
  Почетна цена предмета продаје: 63.000,00


  Оглас поставио: Ивана Жугић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 10:14:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Kарађорђева 25/6
  Е-маил адреса: ivanazugic75@gmail.com
  Контакт телефон: 0643820273
  ПИБ: 107593729
  Матични број: 62852950

  Број записа у бази: 12971
  Датум продаје: 2018-06-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Иване Жугић, Карађорђева 25/6, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив.-224/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.-57/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka AD, НОВИ САД, ул. БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 2 А, МБ: 08761132, ПИБ: 101643574
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности, пољопривредног земљишта
  Опис предмета продаје: Продаја пољопривредног земљишта на парцели број 1091, Липак, пашњак 3. класе, површине 46а 55м2, на парцели број 1092, Липак, њива 3. класе, површине 27а 96 м2, на парцели број 1095/2, Липак, њива 3, површине 01ха 09а 54м2
  Процењена вредност предмета продаје: 846.630,00
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 09:56:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 12970
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 3. Ии. 270/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 114/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иштван Фекете
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: са земљиштем под зградом и уз зграду и њива 3. класе површине 156 м2, укупне површине 752 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 2.360.654,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.652.457,80 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 09:02:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12969
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-367/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач “LTH” 210 L; Веш машина “FAVORIT”; Фрижидер “SOGO”; Телевизор “CROWN” 55
  Опис предмета продаје: Замрзивач “LTH” 210 L; Веш машина “FAVORIT”; Фрижидер “SOGO”; Телевизор “CROWN” 55
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00: 15.000,00: 7.000,00: 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4,500,00; 7,500,00; 3,500,00; 3,000,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-06-08 08:56:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 12968
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И-26/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 245/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЕТАЖ" д.о.о., Београд, ул. Врчин
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покоћуство
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 08:45:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 12967
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6.Ии. 352/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 117/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС МИН. ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШИМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: „TORPEDO", ЗЕЛЕНЕ БОЈЕ, МОДЕЛ TD 7506 A, недостаје седиште, рег. ознака, рег. маркица и акумулатор.
  Процењена вредност предмета продаје: 800.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 560.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 15:58:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12966
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А73/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14, МБ 07342578, ПИБ 100570082
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ‘’Ei Niš’’ 51 cm, Фрижидер ‘’Obodin’’- мали, Сто и три столице, Усисивач непознате марке,
  Опис предмета продаје: Телевизор ‘’Ei Niš’’ 51 cm, Фрижидер ‘’Obodin’’- мали, Сто и три столице, Усисивач непознате марке, ДВД ‘’QUADRO’’
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00, 6.000,00, 3.000,00, 1.000,00, 1.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1500, 3000, 500, 500


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 15:51:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 12965
  Датум продаје: 2018-07-02
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Ул. Стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-162/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-185/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дарко Давидовић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ марке "SAMSUNG", Угаона гарнитура сиво-беле боје од штофа, Собни сточић плоча-стакло са ножицама
  Опис предмета продаје: ТВ марке "SAMSUNG", Угаона гарнитура сиво-беле боје од штофа, Собни сточић плоча-стакло са ножицама пластичним црно-беле боје
  Процењена вредност предмета продаје: 17.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 11.900,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 15:14:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 12964
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.57/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.41/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петровић Милан и Петровић Драган
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил Renault Kango, моторна тестера Husqvarna и дигитална вага
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 15:11:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 12963
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин - Трг др Зорана Ђинђића 8
  Пословни број судског предмета: 21 Ии.84/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-27/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЂЕРЂ ТАПАИ
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда пов. 84м2 - Пом.зграда пов. 34м2 - Пом.зграда пов.07м2 - Земљиште уз зграду 3ара и 28м2 на парцели бр.10217/5 укупне пов. 05араи и 00 м2 - Њива прве класе пов. 07 ари и 28м2 на парцели бр. 10217/6Парцела бр. 10217/6
  Процењена вредност предмета продаје: 2.073.750,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.451.625,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 14:25:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12962
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А634/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Одс "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о Београд, огранак "Електродистрибуција Зајечар"
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “EI NIŠ” 51cm crt; Кауч; Витрина; Фотеља; Фрижидер “OBODIN” мали; Сто и четири столице; Ве
  Опис предмета продаје: Телевизор “EI NIŠ” 51cm crt; Кауч; Витрина; Фотеља; Фрижидер “OBODIN” мали; Сто и четири столице; Веш машина “BEKO” WBF 6004; Шпорет на дрва “Preporod”
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00; 7.000,00; 4.000,00; 2.000,00; 4.000,00; 4.000,00; 9.000,00; 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.800,00; 4.900,00; 2.800,00; 1.400,00; 2.800,00; 2.800,00; 6.300,00; 7.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 13:44:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 12961
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 11.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.255/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.268/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој РС, Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ха
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: кп.5625 површине 0.56,09ха- шума 5.класе у мзв.Дренова, лн.1836 КО Кривељ, удео 1/1, кп.5656 површине 0.53,39 ха-шума 4.класе у мзв.Дренова, лн.11836 КО Кривељ, удео 1/1, кп.8296 површине 1.43,45ха -шума 5.класе у мзв Тилска Паскули лн.1836 КО Кривељ
  Процењена вредност предмета продаје: 2.551.381,91
  Почетна цена предмета продаје: 1.785.967,33


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 13:41:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 12960
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: I-3 И.Ив.240/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.83/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 345.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 241.500,00 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 13:36:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 12959
  Датум продаје: 2018-07-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 1 И.И.466/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.2/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ненад Милошев
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 2.057.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.439.900,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 13:02:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 12958
  Датум продаје: 2018-06-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: ИИв-934/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А312/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE GRAND DOO NIŠ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Теретно возило марке Scania P 380, регистарских ознака NI 135-OT, бр. шасије YS2P6X40002039593, бр. мотора DC1217L026387490, снага/запремина 279 kw/11705 cm3, год. производње 2008, носивост 25020 кг; Прикључно возило приколица нисконосећа Hummer, тип HUM WDX 300, регистарских ознака АC 584 NI, бр. шасије 4873, год. производње 1992, носивост 910 кг, Ваљак Hamm HD 8, Цистерна за гориво Mercedes 1213 42, регистарских ознака NI 135 CI, бр. шасије 36700514376206, снага/запремина 95 kw/5675 cm3, год.
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 12:58:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 12957
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Николе Пашића 7/I/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-342/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А114/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИКРЕДИТ БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена и помоћна зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена и помоћна зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 44.905,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 31.433,50 евра


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2018-06-07 12:45:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 12956
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Раденка Ракоњца, Цара Лазара 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.405/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 215/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАТЕО ДОО ЧАЧАК
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: ТЕРЕТНО ВОЗИЛО ЗАСТАВА, БР. НАЛЕПНИЦЕ 111, ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ 1980
  Процењена вредност предмета продаје: 354.556,20
  Почетна цена предмета продаје: 248.189,34


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767