ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-12-29 07:43:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 8991
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ИИВ 720/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 192/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оппортуниту банка а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: земљишта,викенд кућа
  Процењена цена предмета продаје: од 1.839.898,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.287.929,16 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-12-28 20:59:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 8990
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И.И.419/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.5/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бојан Петковић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 10.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 2.500,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 2.500,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 7.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 7.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 1.750,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 1.750,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 4.900,00 дин.


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-12-28 20:40:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 8989
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.525/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П."КОМГРАД" БАЧКА ТОПОЛА
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 12.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 12.000,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 40.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 8.400,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 8.400,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 28.000,00 дин.


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 17:42:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 8988
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: Иив. 77/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив. 64/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредитбанка Србија ад Београд
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 28.12.2017
  Процењена цена предмета продаје: 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 16:21:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8987
  Датум продаје: 2018-02-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Сремска Митровица, улица Светог Димитрија 19 А
  Пословни број судског предмета: Иив 280/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 270/2016а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САНДЕРС СХ ТЕМЕРИН
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: животиње-крмаче
  Опис предмета продаје: 8 крмача старости 3-4 године, просечне тежине око 150 кг
  Процењена цена предмета продаје: 156.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 109.200,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 16:06:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8986
  Датум продаје: 2018-02-01
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Сремска Митровица, улица Светог Димитрија 19 А
  Пословни број судског предмета: ИИ 84/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 137/2016а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АЛБАТРОС ММ ДОО ШИД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда бр. зграде 1, помоћна зграда број зграде 2, земљиште под зградом објектом површине 98 м2, земљиште под зградом објектом површине 52 м2, њива 1 класе површине 2а 22 м2-све уписано у лист непокретности бр. 2234 К.О. Шид
  Процењена цена предмета продаје: 6.298.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.408.950,00 динара  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 15:57:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Браничевска 1/6
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0606146494
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 8985
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Браничевска 1/6, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И 225/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 22/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АМС Осигурање а.д.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: телевизори, лаптопови, соларијум, косачица, стартер и пуњач за акумулатор
  Процењена цена предмета продаје: од 2.000,00 динара до 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000,00 динара до 50.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 15:50:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8984
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Сремска Митровица, улица Светог Димитрија 19 А
  Пословни број судског предмета: ИИ 183/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 155/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАТИЋ ЦВЕТКО
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: животиње-крмаче
  Опис предмета продаје: 2 крмаче по 150 кг, 3 крмаче по 100 кг, 18 свиња по 100 кг, 1 крмача од 150 кг
  Процењена цена предмета продаје: од 19.500,00 динара до 297.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 13.650,00 динара до 207.900,00 динара


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 15:42:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 8983
  Датум продаје: 2018-01-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: 3ИИ 1587/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИА 522/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славиша Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: фудбалско игралиште
  Опис предмета продаје: површине 7564,50м2 на катастарској парцели 356 КО Бабушница, у ванкњижној својини
  Процењена цена предмета продаје: 13.405.696,68 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.383.987,67 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 15:36:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8982
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Сремска Митровица, улица Светог Димитрија 19 А
  Пословни број судског предмета: Ии 193/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 92/2016а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: мал.ТТ из Предејана, чији је законски заступник мајка, Миличић Данијела
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило FIAT BRAVA, број шасије ZFA18200004739751, број мотора 182А40000084195
  Процењена цена предмета продаје: 170.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 119.000,00 динара  Оглас поставио: Тања Ијачић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 15:31:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: tanja.ijacic@gmail.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 108591452
  Матични број: 63559288

  Број записа у бази: 8981
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-3548/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-32/20117
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Трособан стан, 83м2, Руменачка 51, Нови Сад
  Процењена цена предмета продаје: 8.370.033,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.859.023,10


  Оглас поставио: Бранислав Петровић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 15:21:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, булевар Михајла Пупина 165 А/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653344842
  ПИБ: 108217142
  Матични број: 63265756

  Број записа у бази: 8980
  Датум продаје: 2017-12-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина 165А/2, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-672/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 89/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MONTEROSA DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: гаражно паркинг место
  Опис предмета продаје: гаражно паркинг место
  Процењена цена предмета продаје: 1.193.200,00 (по гаражном месту)
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2017-12-28 15:20:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 8979
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1 Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 24 И И-105/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-16/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД АП ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности које су уписане у лист непокретности број 2810 К.О. Бегејци као приватна својина 1/1 и
  Опис предмета продаје: У предметној непокретности нико не станује, напуштена је пре пар година, у међувремену је покрадена, а инсталација је почупана из зидова. На згради 1. зидови су од мешовитог материјала, таваница је типа „кара таван“ дрвена са штукатуром, а све је омалтерисано блатним малтером. Кровна конструкција је квалитетна, дрвена, без угиба, а кровни покривач је стари фалцовани цреп. Темељи су од опеке. На згради 2. зидови су од мешовитог материјала, а у једном делу је склона паду. Таваница је дрвена, кров
  Процењена цена предмета продаје: 357.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 249.900,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 15:04:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8978
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Сремска Митровица, улица Светог Димитрија 19 А
  Пословни број судског предмета: ИИ 5483/10
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 23/2016 а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ АДО из Крагујевца
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке Mercedes, C 20, није регистрован, година производње 1995, број мотора А604016005
  Процењена цена предмета продаје: 94.881,12 динара
  Почетна цена предмета продаје: 56.928,67 динара  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 14:58:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8977
  Датум продаје: 2018-01-21
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1107/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плакар за тв, тв нео
  Процењена цена предмета продаје: 13.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.100,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 14:44:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8975
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Сремска Митровица, улица Светог Димитрија 19 А
  Пословни број судског предмета: Ив 216/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 254/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕТЕРИНАРСКИ ЗАВОД СУБОТИЦА А.Д.
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљишне парцеле
  Опис предмета продаје: парцела бр. 493, парц. бр. 494, парц. бр. 495, парц. бр. 496-све уписане у лист непокретности број 159 К.О. Илинци
  Процењена цена предмета продаје: 123.734,58 динара
  Почетна цена предмета продаје: 37.120,37 динара  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 14:35:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8974
  Датум продаје: 2018-02-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: СРЕМСКА МИТРОВИЦА ул. Светог Димитрија 19А
  Пословни број судског предмета: И.И.16/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 35/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЛИДИЈА ДОШЕН
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ - уписано у лист непокретности 4481 К.О. Лаћараккат.парцела бр. 2988/6 површ
  Опис предмета продаје: ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ уписано у лист непокретности 4481 К.О. Лаћарак
  Процењена цена предмета продаје: 1.750.901,56 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.225.631,09 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 14:14:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8972
  Датум продаје: 2018-01-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Сремска Митровица, улица Светог Димитрија 19 А
  Пословни број судског предмета: ИИ 175/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 180/2016а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЛА ФАНТАНА ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "DAIMELR BENZ",модел Sprinter, регистарске ознаке INO19-ĐB
  Процењена цена предмета продаје: 418.720,05 динара
  Почетна цена предмета продаје: 293.104,035 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 14:00:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8969
  Датум продаје: 2018-01-30
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Сремска Митровица, улица Светог Димитрија 19 А
  Пословни број судског предмета: Иив 303/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 173/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило и пољопривредне машине
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке Škoda Felicia, год.производње 1998, нерегистрована, прикључак комбајна за кукуруз дворедни марке Zmaj, плуг дворедни IMT 757, Eлеватор за кукуруз Lifam, Хедет за жито , година производње 1998, Сејачица за кукуруз Olt четвороредна
  Процењена цена предмета продаје: од 47.538,44 до 387.794,824 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 33.276,908 до 271.456,377 динара


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2017-12-28 13:49:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 8967
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: ФУТОШКА 1А, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: И ИВ 990/2017 од 13.07.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: И ИВ 327/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЛОБОДАН ЖИВАНОВ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВА 3. КЛАСЕ, ФУТОГ
  Опис предмета продаје: ЊИВА 3. КЛАСЕ, ФУТОГ
  Процењена цена предмета продаје: 931.738,00
  Почетна цена предмета продаје: 465.869,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767