ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-04-03 10:53:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 11224
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 4 И.ИВ 387/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 129/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ Банка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило марке "Alfa Romeo" тип "147" reg. ozn. "IN 031-SG", половно, црвене боје,
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Alfa Romeo" тип "147" reg. ozn. "IN 031-SG", половно, црвене боје,
  Процењена цена предмета продаје: 250.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 125.000,00


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2018-04-03 10:32:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милоја Павловића 9, спрат 2, стан 9
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 11223
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Тржни центар Шумадија, Крагујевац, ул.Милоја Павловића бр. 9, II спрат, локал бр. 9
  Пословни број судског предмета: И.Ивк 207/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 207/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - Телевизор SAMSUNG, модел UE55J6300AW,дијагонала 55 инча
  Опис предмета продаје: - Телевизор SAMSUNG, модел UE55J6300AW,дијагонала 55 инча
  Процењена цена предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-04-03 10:09:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 11222
  Датум продаје: 2018-04-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 2125-16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк ад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непосредном погодбом
  Опис предмета продаје: Разно
  Процењена цена предмета продаје: 14.729.148,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 4.148.744,40 дин


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-04-03 10:00:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 11221
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А24/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стева Стојин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2018-04-03 09:58:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202095
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 11220
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.И. 4420/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А123/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОЗЗ 'Чуруг' - Чуруг
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Форд Фокус, караван, годиште 2004, истекла регистрација
  Процењена цена предмета продаје: 220.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 154.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-04-20 10:50:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 11219
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-182/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1124/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослав Радивојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Тракторска приколица за дрва, непозната година производње Трактор-Владимирац, неисправан, непозната година производње
  Процењена цена предмета продаје: 202.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 151.000,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-04-03 08:43:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 11218
  Датум продаје: 2018-04-30
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 2943/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 441/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање АДО у стечају, Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: микроталасна, веш машина, тв.....
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-04-02 16:14:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 11217
  Датум продаје: 2018-04-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 649/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Imo Property Investments ad
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 48 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари на јавном надметању
  Опис предмета продаје: Разно
  Процењена цена предмета продаје: 989.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 692.300,00 дин


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-04-02 16:02:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 11216
  Датум продаје: 2018-04-13
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв 386/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 253-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen Banka AD Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: батерија биде, батерија судопера, батерија- мали бојлер, прекидачи,сифон туш каде, ролетна текстилна
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 72.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.820,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-04-02 15:57:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 11215
  Датум продаје: 2018-04-13
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 15/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 127-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ У ЛИКВИДАЦИЈИ
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: фрижидер, усисивач, телевизор, сто за стони тенис, веш машина, шпорет за плин
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 44.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 31.150,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-04-02 15:57:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 11214
  Датум продаје: 2018-04-30
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 173/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 173/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-04-02 15:52:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 11213
  Датум продаје: 2018-04-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв 109/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 176/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предшколска установа " Ђулићи " Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 линије за производ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, инхалатор,апарат за притисак, веш машина
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 35.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Ристовић
  Датум и време постављања: 2018-04-02 15:51:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Балканска 6
  Е-маил адреса: izvrsitelj.ristovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642126000
  ПИБ: 108017479
  Матични број: 63146684

  Број записа у бази: 11212
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Балканска бр. 6, трећи спрат, стан број 7
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-2964/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.368/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗОРАН ЛАЗИЋ
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
  Опис предмета продаје: 1/2 идеалног дела пословног простора 102м2 површине
  Процењена цена предмета продаје: 7.864.506,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.505.154,20


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-04-02 15:49:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 11211
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв 233/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв.278/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Рајк Комерц" ДОО, Доње Међурово
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевозор, сто и четири столице, апарат за дисање,усисивач " Vox",замрзивач " Frikom"
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 59.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 41.300,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-04-02 15:49:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 11210
  Датум продаје: 2018-04-30
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 485/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 485/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Инфрастурктура "
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-04-02 15:46:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 11209
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића бр.7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И И-287/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-150/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МБС КЕРАМИКА ДОО МЕЂУЛУЖЈЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трокрилни канцеларијски ормар (стакло – иверица), Канцеларијски сто, црне боје, иверица (стакло одоз
  Опис предмета продаје: Трокрилни канцеларијски ормар (стакло – иверица), Канцеларијски сто, црне боје, иверица (стакло одозго), Канцеларијска столица, Канцеларијске столице (2 ком.), Канцеларијски сточић, иверица (стакло одозго) Теретно возило, марке „ZASTAVA, тип „35.8H (IVECO), бр.шасије: ZCFC355010ZO10613, бр.мотора: SOFIM8140737101895691, год.производње: 1996, рег.ознака KG 020-IA
  Процењена цена предмета продаје: 364.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 254.800,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-04-02 15:44:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 11208
  Датум продаје: 2018-04-23
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1308-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Хигијена" Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, микроталасна,радио, сто и четири столице, електрични шпорет
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 26.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.200,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-04-02 15:40:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 11207
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК -1048/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: појачало,лаптоп "MICROMAX", монитор, сточић мањи
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 13.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.100,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-02 15:06:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 11206
  Датум продаје: 2018-04-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: ИИв-1200/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-433/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - машине
  Опис предмета продаје: Флоупак - Аутоматска машина за хоризонтално паковање; аутоматска машина за паковање кондиторских производа, произвођач "Dizma S.N.C.", капацитет машине 80 ком/мин; Мултивак - аутоматска машина за прављење кадица од ПЕТ амбалаже; за прављење кадица од ПЕТ амбалаже и паковање кондиторских производа у исте; Произвођач "Multivac"; тип М 855DPC; серијски број машине 743/152; година производње 1986...
  Процењена цена предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-04-02 14:57:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 11205
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5 Ии бр. 129/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 329/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милосав Којић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Путничко возило, марке Голф, ближе описано у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 300.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 дин


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767