ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-08-01 11:03:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 14274
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: ИИв-52/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.В-А-5/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Mercator-S doo
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНА ИМОВИНА
  Опис предмета продаје: ТВ "Елин" LCD, клима уређај "Beko", веш машина "Beko", замрзивач сандучар , ТВ "VOX", гарнтура( тросед, двосед и фотеља), дрвени сточић и лаптоп " Lenovo"
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-08-01 10:47:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14273
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 11
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И. 107/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 72/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАНЂЕЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР из Београда, ул. Булевар ЈНА бр. 151А
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 1429/5, спортско игралиште, К.О. Попинци
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 1429/5, спортско игралиште, К.О. Попинци
  Процењена вредност предмета продаје: 4.249.630,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.549.778,48 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-08-01 10:41:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14272
  Датум продаје: 2018-09-11
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 386/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 447/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРИУМ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Мешаона за прављење хране, Млин, Приколица 3Т
  Опис предмета продаје: Мешаона за прављење хране, Млин, Приколица 3Т
  Процењена вредност предмета продаје: од 20.000,00 динара до 180.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 14.000,00 динара до 126.000,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-08-01 10:37:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 14271
  Датум продаје: 2018-09-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии 366/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 196/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija ad
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела број 10028 – земљиште под зградом - објектом, површине од 1а06м2, на којој је саграђена породична стамбена зграда, у улици Богобоја Атанацковића 8; земљиште под зградом - објектом, површине од 5м2, на којој је саграђена помоћна зграда, у улици Богобоја Атанацковића, земљиште уз зграду - објекат, површине од 2а13м2, у улици Богобоја Атанацковића.
  Процењена вредност предмета продаје: 4.383.365,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-08-01 10:31:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 14270
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК А181/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: CRT телевизорТА Пећ, Електрични шпорет
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00


  Оглас поставио: Мирјана Банић
  Датум и време постављања: 2018-08-01 10:25:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Змај Јовина 26, I спрат, ПЦ ЛУПУС
  Е-маил адреса: izvrsitelj.mirjana.banic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606440220
  ПИБ: 107599437
  Матични број: 62838027

  Број записа у бази: 14269
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Змај Јовина бр. 26, ПЦ ЛУПУС први спрат, канцеларија бр. 118
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А445/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ИНФОРМАТИКА"Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Оглашава се ПРВА продаја путем jaвног надметања ПУТНИЧКО ВОЗИЛО марке RENAULT тип LAGUNA год. производње 2003
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-08-01 10:22:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 14268
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-157/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 966/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JAVNO PREDUZEĆE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA KURŠUMLIJA
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Монитор, марке-Samsung, тип-Sync Master, 17”, непозната година производње Замрзивач, марке-Ободин, 410 l, непозната година производње Замрзивач, марке-Ободин, неисправан, непозната година производње Фрижидер, неисправан, непозната година производње Сто, непозната година производње Машина за шивење, непозната година производње и марка произвођача Веш машина, марке-Горење, неисправна, непозната година производње Ципеларник, браон боје, непозната година производње CRT Телевизор....
  Процењена вредност предмета продаје: 89.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 62.650,00


  Оглас поставио: Јасмина Крстић
  Датум и време постављања: 2018-08-01 08:28:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
  Е-маил адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645679209
  ПИБ: 108301770
  Матични број: 63358797

  Број записа у бази: 14267
  Датум продаје: 2018-08-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Косанчићева бр.3 лок 5
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.179/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП БЕЛОСАВАЦ ЖАГУБИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторска фреза
  Опис предмета продаје: Тракторска фреза, марке IMT, црвене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-08-01 07:33:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 14266
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.237-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЕМАЊА ЛЕЧИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 5.227.915,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.659.540,50 динара


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2018-07-31 16:36:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 14265
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Нови Сад, Максима Горког 1А/5/54
  Пословни број судског предмета: ИИВ459/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.26/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Даламбер доо
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Регал и уметничка сликиа
  Опис предмета продаје: Предмет продаје су регал за дневну собу, израђен од дрвета, који се састоји од 8 елемената и уметничка слика (тема: природа).
  Процењена вредност предмета продаје: 55000
  Почетна цена предмета продаје: 38500


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2018-07-31 15:44:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 14264
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: КАНЦЕЛАРИЈА ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА СЛОБОДАНА ЖИВАНОВА, НОВИ САД, УЛ. ФУТОШКА 1 А
  Пословни број судског предмета: ИИ 230/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 41/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЛАДИМИР ИЛИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 803/17092 УДЕЛА У ПОРОДИЧНОЈ СТАМБЕНОЈ ЗГРАДИ И ЗЕМЉИШТУ ПОД ЗГРАДОМ НА ПАРЦЕЛАМА 1728/3 1728/7 17
  Опис предмета продаје: 803/17092 ОБИМА УДЕЛА У ПРИВАТНОМ ВЛАСНИШТВУ ЂУРИЋ РАЈКА ИЗ ВЕТЕРНИКА УЛИЦА ТРИ БАГРЕМА 36 У ПОРОДИЧНОЈ СТАМБЕНОЈ ЗГРАДИ БР 1 ОБЈЕКАТ БЕЗ ДОЗВОЛЕ ЗА ГРАДЊУ И ЗЕМЉИШТУ ПОД ЗГРАДОМ НА ПАРЦЕЛАМА 1728/3 1728/7 1728/8 1728/9 КО ВЕТЕРНИК ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ БР 1200 СВЕ У УЛИЦИ ТРИ БАГРЕМА ВЕТЕРНИК
  Процењена вредност предмета продаје: 768.352,61 ПОД ЈЕДАН 447.347,66 ПОД ДВА 272.486,98 ПОД ТРИ 422.763,96 ПОД ЧЕТИРИ
  Почетна цена предмета продаје: 537.846,83 ПОД ЈЕДАН 313.143,36 ПОД ДВА 190.740,89 ПОД ТРИ 295.934,77 ПОД ЧЕТИРИ


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 15:41:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 14263
  Датум продаје: 2018-08-29
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља у Краљеву, Трг српских ратника бр. III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр.483/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-307/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миланка Савовић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 динара до 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 700,00 динара до 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 15:38:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 14262
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк.428/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: Полица за телевизор, телевизор, полица за дневни боравак, пећ на плин
  Процењена вредност предмета продаје: 78.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 54.600,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 15:33:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 14261
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.632/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: ТВ САМСУНГ, ПОЛИЦА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК, СУДО МАШИНА НОТРОКИТ
  Процењена вредност предмета продаје: 75.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 52.500,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 15:28:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 14260
  Датум продаје: 2018-07-27
  Време продаје: 9.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.965/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.206/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: зграда бр. 1- викенд кућа, зграда бр. 2- зграда рибарства, зељиште к.п. 1099/7, лист непокретности бр. 283 К.О. Читлук
  Процењена вредност предмета продаје: 1.598.680,00
  Почетна цена предмета продаје: 799.340,00


  Оглас поставио: Јасмина Крстић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 15:09:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
  Е-маил адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645679209
  ПИБ: 108301770
  Матични број: 63358797

  Број записа у бази: 14259
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Косанчићева бр.3 лок 5
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.414/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП БЕЛОСАВАЦ ЖАГУБИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторско буре
  Опис предмета продаје: Тракторско буре за прскање, жуте боје, конструкција црвене боје, са цревима
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00


  Оглас поставио: Мирјана Банић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 15:02:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Змај Јовина 26, I спрат, ПЦ ЛУПУС
  Е-маил адреса: izvrsitelj.mirjana.banic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606440220
  ПИБ: 107599437
  Матични број: 62838027

  Број записа у бази: 14258
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Змај Јовина бр. 26, ПЦ ЛУПУС први спрат, канцеларија бр. 118
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-894/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП МОБИЛЕ д.о.о. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: по 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја телевизора и комоде за тв са полицама
  Опис предмета продаје: Оглашава се ПРВА продаја путем jaвног надметања ствари пописане Записником о попису и процени посл. бр. И.Ивк 894/2017 од 21.06.2018 године и то: 1) ТЕЛЕВИЗОР марке SAMSUNG 43 инча и 2) КОМОДА ЗА ТВ СА ПОЛИЦАМА
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 14:54:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 14257
  Датум продаје: 2018-08-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-306/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1276/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1/1 шума, 4. класе, 78а 56м2;1/1 шума, 4. класе, 1ха 27а 27м2;1/1 пашњак, 6. класе, 49а 45м2;1/1 ливада, 7. класе, 49а 88м2;
  Процењена вредност предмета продаје: 416.041,80; 350.799,57; 145.546,05; 383.768,58;
  Почетна цена предмета продаје: 291.229,26; 245.559,69; 101.882,24; 268.634,51


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-07-31 14:51:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 14256
  Датум продаје: 2018-09-19
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: Ив-241/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 375/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КИМ" д.о.о., Горњи Милановац, ул. НИКОЛЕ ЛУЊЕВИЦЕ 99/А
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покоћуство
  Процењена вредност предмета продаје: 57.900,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.950,00


  Оглас поставио: Јасмина Крстић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 14:48:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
  Е-маил адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645679209
  ПИБ: 108301770
  Матични број: 63358797

  Број записа у бази: 14255
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косанчићева бр.3 лок 5
  Пословни број судског предмета: -ИИ-385/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ135/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ, БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторска цистерна
  Опис предмета продаје: Тракторска цистерна, црвене боје, са цревима, непознате марке, запремине око 2000 литара
  Процењена вредност предмета продаје: 160.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 112.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767