ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2018-10-03 15:15:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 15938
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 481/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 189/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милица Глишић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари- Чамац са кабином
  Опис предмета продаје: Чамац са кабином са приколицом без мотора
  Процењена вредност предмета продаје: 448.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 313.880,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 15:11:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15937
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-77/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кауч, Сто и три столице, Телевизор “НЕО”, Орман, Мали сто
  Опис предмета продаје: Кауч, Сто и три столице, Телевизор “НЕО”, Орман, Мали сто
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00, 4.000,00, 5.000,00, 3.000,00, 1.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00, 2.800,00, 3.500,00, 2.100,00, 700,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 14:44:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 15936
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иив 54/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 54/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фабрика сточне хране Де Хеус
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 14:21:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15935
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1029/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто и три столице Фрижидер “Обод” комбиновани Замрзивач “Sneige” Ел.шпорет “Горење” Кауч Телевизор
  Опис предмета продаје: Сто и три столице Фрижидер “Обод” комбиновани Замрзивач “Sneige” Ел.шпорет “Горење” Кауч Телевизор “Vox” 51
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00, 6.000,00, 9.000,00, 8.000,00, 6.000,00, 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.100,00, 4.200,00, 6.300,00, 5.600,00, 4.200,00, 3.500,00


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 14:01:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 15934
  Датум продаје: 2018-10-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Луке Сучића бр. 1
  Пословни број судског предмета: 1 ИИв-130/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-141/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "M+Z INTERIORS DOO SUBOTICA - U STEČAJU"
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машине за шивење
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку о оглашавању прве јавне продаје од 03.10.2018.
  Процењена вредност предмета продаје: 539.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 377.300,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 13:50:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15933
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1069/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Мини шпорет “Class”, Сто и две столице, Мали сто
  Опис предмета продаје: Мини шпорет “Class”, Сто и две столице, Мали сто
  Процењена вредност предмета продаје: 2.500,00, 3.000,00, 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.750,00, 2.100,00, 1.400,00


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 13:38:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 15932
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 6ИИ 850/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 5/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: REHAU DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: троипособни стан површине 95 м2 у приземљу зграде
  Процењена вредност предмета продаје: 7.946.925,70 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.973.462,85


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 12:59:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15931
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А458/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “SAMSUNG” 51, Замрзивач “Горење” 210, Фрижидер “Горење”, Двокрилни орман, Брачни кревет
  Опис предмета продаје: Телевизор “SAMSUNG” 51, Замрзивач “Горење” 210, Фрижидер “Горење”, Двокрилни орман, Брачни кревет
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 7.000,00, 5.000,00, 3.000,00, 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00, 4.900,00, 3.500,00, 2.100,00, 7.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 12:16:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15930
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-564/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач “Горење” 310, Телевизор “Ivori”51, Регал, Брачни кревет
  Опис предмета продаје: Замрзивач “Горење” 310, Телевизор “Ivori”51, Регал, Брачни кревет
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00, 5.000,00, 7.000,00, 9.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.600,00, 3.500,00, 4.900,00, 6.300,00


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 10:37:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 15927
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Свилајнац, ул. Краља Петра Првог бр. 133
  Пословни број судског предмета: И.И. 134/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 58/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Златибор Радовановић, Свилајнац, ул. Краљице Наталије бр. 8, ЈМБГ 2705980723918
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште, објекти, базен, воћњак
  Опис предмета продаје: - 1/2 идеалног дела непокретности: кп. бр. 5481/1, воћњак 3. класе у површини од 1759м2, - 1/2 идеалног дела непокретности: кп. бр. 5481/1, земљиште под зградом-објектом у површини од 66м2, - 1/2 идеалног дела непокретности: Помоћна зграда број 1, површине у габариту 66м2, у изграђеној на кп. бр. 5481/1, - 1/2 идеалног дела непокретности: кп. бр. 5482/2, виноград 2. класе у површини од 3020м2, - 1/2 идеалног дела непокретности: кп. бр. 5482/2, земљиште под зградом-објектом у површини од 259
  Процењена вредност предмета продаје: 18.727.714,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 13.109.399,80 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 10:35:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15926
  Датум продаје: 2018-10-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк-708/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д., Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто и четири столице, Телевизор “SAMSUNG”, Орман, Плакар, Фотеља на развлачење, Кауч, Ел.шпорет “Сме
  Опис предмета продаје: Сто и четири столице, Телевизор “SAMSUNG”, Орман, Плакар, Фотеља на развлачење, Кауч, Ел.шпорет “Смедерево”
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00, 5.000,00, 8.000,00, 7.000,00, 3.000,00, 6.000,00, 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.800,00, 3.500,00, 5.600,00, 4.900,00, 2.100,00, 4.200,00, 5.600,00


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 10:25:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652424521
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 15925
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 270/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 314/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЛАДА ЋОЋИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 320.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 09:45:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15924
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета: И И-190/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-143/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GRAD ZAJECAR
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач “Bira” вертикални Тросед Сто и четири столице Двокрилни орман Веш машина “Beko”
  Опис предмета продаје: Замрзивач “Bira” вертикални Тросед Сто и четири столице Двокрилни орман Веш машина “Beko”
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара 7.000,00 динара 4.000,00 динара 4.000,00 динара 9.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 динара 3.500,00 динара 2.000,00 динара 2.000,00 динара 4.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 09:20:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 15923
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 3-ИИ-344/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-236/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Максић из Брдарице
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: двообразни плуг, једнообразни плуг, лафет - приколица за вучу дрвета, дрљача - година производње 1976., машина за скупљање сена, плуг за 4 бразде, приколице двоосовинска, сетоспремач
  Процењена вредност предмета продаје: 192.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 134.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 09:03:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 15922
  Датум продаје: 2018-11-03
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 670/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 911/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари ближе описане у закључку о првој јавној продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 62.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 43.400,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 08:54:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 15921
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 561/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 285/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НС КОНТО 022 ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 100
  Назив предмета продаје/наслов продаје: МИКРОНИЗИРАНИ ЗЕОЛИТ КАО ДОДАТАК СТОЧНОЈ ХРАНИ
  Опис предмета продаје: МИКРОНИЗИРАНИ ЗЕОЛИТ КАО ДОДАТАК СТОЧНОЈ ХРАНИ
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 ДИНАРА ПО ЏАКУ
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00 ДИНАРА ПО ЏАКУ


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 08:51:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 15920
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 15 časova
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: Иив 244/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 415/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОПШТИНА ИРИГ
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: од 5.000 динара до 100.000 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.500,00 динара до 50.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 08:48:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 15919
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 11
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 44/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 83/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, ул. Гвозденова бр. 15, кп 409/3, КО Ашања
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, ул. Гвозденова бр. 15, кп 409/3, КО Ашања
  Процењена вредност предмета продаје: 6.697.206,48 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.688.044,53 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 08:44:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 15918
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 115/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 217/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПТП АЛБАТРОС ММ ДОО ШИД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц.број 7970/1, КО Шид
  Опис предмета продаје: кат.парц.број 7970/1, КО Шид
  Процењена вредност предмета продаје: 1.300.319,19 динара
  Почетна цена предмета продаје: 910.223,43 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 07:49:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 15917
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: Ив-687/201
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-285/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку о првој јавној продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 257.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767