ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Марина Јеремић
  Датум и време постављања: 2017-11-02 09:05:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 7637
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Љубе Стојановића број 5
  Пословни број судског предмета: ИИ 158/17
  Број предмета јавног извршитеља: ии 353/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за финансијске услуге и консалтинг Еос Матрикс ДОО Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан број 1 на кат. парцели 5842/1 КО УЖИЦЕ
  Опис предмета продаје: Један стан површине 52,20 м у Церској улици Ужице
  Процењена цена предмета продаје: 4.-990.320,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.493.224,00 динара


  Оглас поставио: Мило Дурутовић
  Датум и време постављања: 2017-11-02 08:40:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com
  Контакт телефон: 062666621
  ПИБ: 109247921
  Матични број: 64041355

  Број записа у бази: 7634
  Датум продаје: 2017-12-01
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб
  Пословни број судског предмета: 7-ИИ-572/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И бр.290/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: мал. Дина Хаџић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје:  Моторно возило марке VOLKSWAGEN, модел GOLF, регистарска ознака NP 027-PS, број шасије WVWZZZ1HZPP259791, број мотора ABD183146, година производње 1993
  Процењена цена предмета продаје: 120.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00 РСД


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2017-11-02 08:36:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 7633
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Инђија, Југ Богдана бр. 4/7
  Пословни број судског предмета: 3И.Ив.199/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.124/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Социете Генерале Банка Србија АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари намењене домаћинству
  Опис предмета продаје: Покретне ствари намењене домаћинству
  Процењена цена предмета продаје: 49.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 34.300,00


  Оглас поставио: Никола Цветковић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 22:15:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пaшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 7632
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Зајечар, ул. Николе Пашића 124
  Пословни број судског предмета: 2.И И-449/2017 од 08.08.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: 226-И.И-824/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD (STARI GRAD), Београд - Стари Град, ул. Македонска 4, МБ 07046898, ПИБ 100001958
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 29
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари у домаћинству
  Опис предмета продаје: Веш машина -Beko Гарнитура тросед , двосед и фотеља Телевизор-Adler /LCD/. дијагонале 32". Таблет марке-Samsung Ветрина и полица Уређај за видео надзор-Conceptronic Комода за купатило Веш машина -Candy Слика Индукциона плоча Фотоапарат марке -Nikon Лаптоп марке-Asus Микроталасна пећ-LG Клима уређај-Venting Веш машина -Beko Комода са фиокама за купатило Телевизор-Samsung , /LCD/. дијагонале 40". Троделна комода од иверице Орман и две комоде од иверице-Forma ideale Усисивач-Samsung, 2000W Бицикл
  Процењена цена предмета продаје: 376.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 263.200,00


  Оглас поставио: Никола Цветковић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 21:01:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пaшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 7631
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Зајечар, ул. Николе Пашића 124
  Пословни број судског предмета: И И-1010/2017 од 15.06.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: 226-И.И-643/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AMIGO TIM DOO, Бољевац, ул. Кучајска 2, МБ 21298026, ПИБ 110102910
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредна механизација
  Опис предмета продаје: Двобразни плуг ИМТ 755, Сакупљач сена-Шамперт за трактор ИМТ
  Процењена цена предмета продаје: 52.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 36.400,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 17:25:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 7630
  Датум продаје: 2017-11-28
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: и.ивк 10/17
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 10/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лозница Развој из Лознице
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 16:46:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0113110481
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 7629
  Датум продаје: 2017-12-01
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина бр. 165А
  Пословни број судског предмета: 6 И.Ив.бр. 135/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.бр. 14/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: „AGRIMATCO“ д.о.о. Нови Сад
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њиве
  Опис предмета продаје: 1. Њива 2. класе, површине 1ха06ари34м2, на кат.парцели бр. 2703/1, потес: село, уписана у лист непокретности бр. 3385 КО Заклопача; 2.Њива 5. класе, површине 21ар10м2, на кат.парцели бр. 1045/4, потес: Дубока јаруга уписана у лист непокретности бр. 3385 КО Заклопача;
  Процењена цена предмета продаје: Њива површине 1ха06ари34м2 - 1.723.512,87 динара; Њива површине 21ар10м2 - 341.980,13 динара;
  Почетна цена предмета продаје: Њива површине 1ха06ари34м2 - 1.206.459,01 динара; Њива површине 21ар10м2 - 239.386,09 динара;


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 16:16:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 7628
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ. бр. 3/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А170/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђорђије Ђурић ПР ДУБОРЕЗАЧКО КОВАЧКА РАДЊА ЂОРЂИЈЕ ЂУРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке „QUADRO“, црне боје, 54cm, crt; Комода, браон боје са два стаклена крила;Комода, беж боје; Монитор LG, беле боје; Комода браон боје; Замрзивач, без ознака, беле боје, око 400 литара,
  Процењена цена предмета продаје: од 3.000,00 динара до 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.100,00 динара до 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 16:08:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 7627
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића бр.165а
  Пословни број судског предмета: 10ии 1174/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 10 2 ии 485/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGROGLOB DOO NOVI SAD
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: двособног стана, површине 68 м2, број посебног дела 44, који се налази у поткровљу стамбене зграде за колективно становање, број зграде 1, у улици Јурија Гагарина бр. 177 у Новом Београду, на парцели број 5059, КО Нови Београд,
  Процењена цена предмета продаје: 77.000,00 ЕУР
  Почетна цена предмета продаје: 53.900,00 ЕУР


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 16:00:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 7626
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Инђија, Југ Богдана бр. 4/7
  Пословни број судског предмета: И.Ив.257/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.172/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пираеус Банка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари намењене домаћинству
  Опис предмета продаје: Покретне ствари намењене домаћинству
  Процењена цена предмета продаје: 77.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 53.900,00


  Оглас поставио: Никола Цветковић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 15:23:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пaшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 7624
  Датум продаје: 2017-11-28
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Зајечар, ул. Николе Пашића 124
  Пословни број судског предмета: 2.И Ив-29/2017 од 22.03.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: 226-И.ИВ-75/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OPPORTUNITY BANKA AD, NOVI SAD, Нови Сад, ул. Булевар ослобођења 2 а, МБ 08761132, ПИБ 101643574
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари у домаћинству
  Опис предмета продаје: Десктоп рачунар са монитором тастатуром, мишем и два звучника. Монитор-Philips 19" Радни сто за комјутер Веш машина -Beko Телевизор марке-Crown /CRT/,дијагонале 50см.
  Процењена цена предмета продаје: 19.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.650,00


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 15:17:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 7623
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: ИИв 551/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв А 166/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ СЛОБОДНОМ ЗОНОМ, ПИРОТ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Машина за дужинско сечење дасака, 2.Машина за ширинско пресецање даске, 3. Транспортери са метални
  Опис предмета продаје: 1.произвођач "Bauerle Mascininenfabric Oberkochen", тип 180/02, снаге 2,2кв, бр.машине 51058266, 2. модел RAS 600, број 03 258897, снаге 2,9 kW, година производње1999, произвођач magh-italy, 3. bez oznaka, 4 komada
  Процењена цена предмета продаје: 1. цена 85.000,00 динара, 2. цена 330.000,00 динара, 3. цена 580.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. почетна цена 42.500,00 динара, 2. почетна цена 165.000,00 динара, 3. почетна цена 290.000,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 15:05:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 7622
  Датум продаје: 2017-11-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: I6 И 577/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 10/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Павле Милошевић, Рудолф Хорват,
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кухиња
  Опис предмета продаје: у неисправном стању
  Процењена цена предмета продаје: 580.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 406.000,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 15:02:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 7621
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ-209/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 278/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Јашаревић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кп.бр.3991 њива 4.класе површине 1,34,00 ха, - Кп.бр. 3991 њива 5.класе површине 47,74, Кп.бр. 3927
  Опис предмета продаје: Кп.бр.3991 њива 4.класе површине 1,34,00 ха, - Кп.бр. 3991 њива 5.класе површине 47,74, Кп.бр. 3927 њива 3.класе површине 30,81 ара,- кп.бр. 4026/1 њива 3.класе површине 25,77 ари,- кп.бр. 4037/2 шума 3.класе површине 9,06 ари, кп.бр. 4041/2 њива 5.класе површине 64,37 ари, кп.бр. 4041/3 њива 4.класе површине 30,00 ари, Кп.бр. 3467 љива 5.класе површине 8,00 ари, Кп.бр. 3496 њива 4.класе 7,40 ари, Кп.бр. 4000 љива 5.класе површине 20,50 ари, Кп.бр. 5525 шума 5.класе површине 9,60 ари
  Процењена цена предмета продаје: 828.002,69 динара
  Почетна цена предмета продаје: 579.615,89 динара


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 14:28:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 7620
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 829/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ,,SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD" из Новог Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности – пословног простора у Обреновцу
  Опис предмета продаје: пословног простора, једне просторије за који није утврђена делатност, површине 32 м2, број посебног дела 1, број зграде 1, број парцеле 343/1, број улаза А, у приземљу, као посебан део стамбено пословне згарде, број зграде 1, спратности 1 По+1 Пр+ЗСп+ 1Пк, у ул. Војводе Мишића бр. 179, уписан у листу непокретности бр. 324 КО Обреновац, у власништву извршног дужника са обимом удела 1/1, на основу којих је успостављена хипотека I реда, у корист извршног повериоца.
  Процењена цена предмета продаје: 3.207.724,80
  Почетна цена предмета продаје: 2.245.407,36


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 14:08:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 7619
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: ИИв 675/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв А 104/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "НИЏА ТРАНС", ДОО Димитровград, ул.Белеш бб
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Машина за обраду дрвета, 2. Виљушкар DETAS DTA 35 C.S.F
  Опис предмета продаје: 1. тип AC, Werkstatt-wagen gefuelit, 2. DETAS DTA 35 C.S.F. носивости 3,5 тона, 1983.год. производње, FIAT OM CARRELLI ELEVATORI
  Процењена цена предмета продаје: 1. цена 120.000,00 динара, 2. цена 370.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. почетна цена 60.000,00 динара, 2. почетна цена 185.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 14:07:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 7618
  Датум продаје: 2017-11-16
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 121/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PORR-WERNER-WEBWER-PROKUPLJE DOO PROKUPLJE
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Електрични шпорет, марке-Алфа Плам, тип-S 140 AUX, непознате године производње Машина за веш, марке-Горење, тип-WA 583, непознате године производње Витрина, браон боје, непознате године производње
  Процењена цена предмета продаје: 35.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 13:33:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 7617
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ-380/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 413/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ружа Јанковић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кп.бр. 12978 њива 3. класе површине 83,86 ари уписана у лн.бр. 2983 КО Породин, на име Драгише Ђурић
  Опис предмета продаје: кп.бр. 12978 њива 3. класе површине 83,86 ари уписана у лн.бр. 2983 КО Породин, на име Драгише Ђурић из Породина, облик својине приватна обим удела 1/1
  Процењена цена предмета продаје: 838.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 587.020,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-11-20 15:07:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 7616
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-1722/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 956/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Радосављевић
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Трактор ИМТ 533, црвене боје, произведен 1973. године Мотокултиватор ИМТ 506, непозната година производње
  Процењена цена предмета продаје: 330.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 165.000,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 13:24:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 7615
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1
  Пословни број судског предмета: ИВ-74/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-146/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: зграда, земљиште, земљиште
  Опис предмета продаје: зграда за коју није позната намена, земљиште под зградом, земљиште уз зграду
  Процењена цена предмета продаје: 1.151.700,00
  Почетна цена предмета продаје: 806.190,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767