ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 15:25:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 12997
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Ул. Стари корзо, бр.36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-82/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-319/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Ћелић
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: TV марке VIVAX у исправном стању, Компљутер, кућиште и монитор SAMSUNG,Монитор (посебно) марке SAM
  Опис предмета продаје: TV марке VIVAX у исправном стању, Компљутер, кућиште и монитор SAMSUNG,Монитор (посебно) марке SAMSUNG, Ледни и аутомилер марке WILINGER,Тример марке STRAUS, Моторно возило марке FORD ORION власништтво Ракић Никола, DIZEL 1600,Моторно возило марке OPEL VEKTRA на име тј власништво Ракић Никола, бензинац 1600
  Процењена вредност предмета продаје: 242.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 169.400,00 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 15:17:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 12996
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-1002/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 2/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREDUZEĆE ZA PUTEVE VALJEVO A.D. , VALJEVO, ул. Милована Глишића бр. 94, Ваљево
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда и две парцеле.
  Процењена вредност предмета продаје: 6.376.036,50 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 4.463.225,55 дин.


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 15:14:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 12995
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Битољска бр. 2
  Пословни број судског предмета: и.ив-56/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-59/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банк доо
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил "BMW 318i"
  Опис предмета продаје: Аутомобил "BMW 318i" godište 1992.
  Процењена вредност предмета продаје: 132.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 92.400,00 рсд


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 15:09:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 12994
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: ЗРЕЊАНИН ул.Нушићева 35
  Пословни број судског предмета: 29Ии.1146/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-183/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД "ББ ТРАДЕ" Житиште
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Кухињски сто и четири столице - Веш машина "ВОКС" - ТВ ЛЦД "ВОКС"
  Процењена вредност предмета продаје: 39.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 27.300,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 15:06:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 12993
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 10:50
  Место продаје: НЕУЗИНА ул. Браће Стефановић 85
  Пословни број судског предмета: 21Ии.926/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-227/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС Министарсво финансија - Управа царина - Царинарница Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Кафе апарат "ВИТЕНБУРГ" - Веш машина "ФАВОРИТ" - KARCHER 555C za dubinsko pranje - Тример соло бензин - Травокосачица "ТЕКУМСЕА" бензинска
  Процењена вредност предмета продаје: 85.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 59.500,00


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 14:58:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 12992
  Датум продаје: 2018-06-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Петра Драпшина бр. 1, Суботица
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 61/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке "Philips" 49", собна фонтана од камена са дрвеном подлогом
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку о оглашавању прве јавне продаје од 08.06.2018.
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 90.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 14:46:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 12991
  Датум продаје: 2018-06-30
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1206/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Свеа ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: тв самсунг
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.100,00


  Оглас поставио: Светлана Манић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 14:44:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Булевар Деспота Стефана 68ц
  Е-маил адреса: izvrsiteljsvetlanam@mts.rs
  Контакт телефон: 0641812390
  ПИБ: 107618992
  Матични број: 62870737

  Број записа у бази: 12990
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Булевар Деспота Стефана 68 ц, Београд
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 230/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 52/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TRGOPROMET DD DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Продаја апарата за игре на срећу
  Процењена вредност предмета продаје: 1.645.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.151.500,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 14:44:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 12989
  Датум продаје: 2018-06-28
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.860/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Свеа ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: тв вокс, плакар, веш машина Бира
  Процењена вредност предмета продаје: 17.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.900,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 14:44:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 12988
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Битољска бр. 2
  Пословни број судског предмета: И.И-1640/17
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-550/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранислав Маринковић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бицикла извршног дужника
  Опис предмета продаје: Бицикла "Mountain line- MC kenzie"
  Процењена вредност предмета продаје: 14,000.00 rsd
  Почетна цена предмета продаје: 7,000.00 rsd


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 14:41:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 12987
  Датум продаје: 2018-06-30
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1002/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: тв грундинг
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.100.00


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 14:31:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 12986
  Датум продаје: 2018-07-09
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-1567/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1035/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милентија Ђелић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаје се намештај
  Опис предмета продаје: Ципеларник са две фиоке и три крила, ципеларник са огледалом и три крила, фотеља, комода за телевизор са две фиоке и двосед од еко коже
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 дин, 13.000,00 дин, 10.000,00 дин, 5.000,00 дин, 25.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 дин, 6.500,00 дин, 5.000,00 дин, 2.500,00 дин, 12.500,00 дин


  Оглас поставио: Биљана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 14:26:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица кнеза Вишеслава 58 A
  Е-маил адреса: izvrsiteljbpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652890796
  ПИБ: 107580926
  Матични број: 62842741

  Број записа у бази: 12983
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Кнеза Вишеслава 58а, Београд
  Пословни број судског предмета: 14 ИИ 34272/16
  Број предмета јавног извршитеља: ии 109/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осиг.Србије-гарантни фонд
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: FIAT STILO
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 25.000 рсд


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 14:22:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 12982
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 912/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК АД, БЕОГРАД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор
  Опис предмета продаје: Пословни простор - површине 99м2, Палилула
  Процењена вредност предмета продаје: 23.493.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.445.100,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 14:09:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 12981
  Датум продаје: 2018-06-26
  Време продаје: 15.00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И. 258/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 323/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: Телевизор марке Sony, Веш машина марке Vox
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 5.000,00 динара до 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 13:34:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 12980
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-663/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-141/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Станојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 35 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Конвектор за грејање ELDITERM 600w , Сушара за веш ELDISAN LUX 2000 w
  Процењена вредност предмета продаје: 679.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 475.720,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 13:32:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 12979
  Датум продаје: 2018-07-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: И.ив-1102/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-223/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЕНАД САВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА КОМБЕТО НИШ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 61.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.700,00


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 12:44:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 12978
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 11:00ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: Ив-1714/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А154/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ALEKSANDAR KOSTIĆ PR AGENCIJA ZA IZDAVANJE SOFTVERA NIŠ
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Вучно возило полуприколица троосовинка марке TRIALOR модел VEN S 343
  Опис предмета продаје: Вучно возило полуприколица троосовинка марке TRIALOR модел VEN S 343
  Процењена вредност предмета продаје: 114.845,01 динара
  Почетна цена предмета продаје: 80.391,51 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 12:41:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 12977
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-1826/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-428/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank Srbija" А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности описане у Закључку о првој јавној продаји непокретности у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 3.609.560,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 12:40:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 12976
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 13,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИ-57/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-48/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ АДО КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредне машине
  Опис предмета продаје: Пољопривредна приколица носивости 3 тоне; Трактор "Владимирец"
  Процењена вредност предмета продаје: 214.610,8 динара до 238.456,4 динара
  Почетна цена предмета продаје: 64.383,24 динара до 71.536,92 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767