ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-12-29 17:33:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 9014
  Датум продаје: 2018-01-29
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краљево, Трг српских ратника бр. III/1, канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића
  Пословни број судског предмета: ИИ 992/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А249/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС - Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 320.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 160.000,00 динара


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2017-12-29 15:50:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 9013
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И-62/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-19/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ СРБИЈА ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор и земљиште
  Опис предмета продаје: пословни простор трговине, површине 95м2 (мерењем свих просторија предметног пословног простора трговине добијена је збирна грађевинска површина од 112,56м2, која је била меродавна у одређивању тржишне вредности некретнине), у приземљу стамбено-пословне зграде бр.1, на катастарској парцели 3815/2, ул. Рибарска обала бр.34
  Процењена цена предмета продаје: 8.775.553,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.387.776,50


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2017-12-29 15:27:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 9012
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: I 3 И И-710/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 2 И.И-36/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Земљорадничка Задруга Дионис Црепаја
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 3 њиве 4 класе
  Опис предмета продаје: 3 њиве 4 класе
  Процењена цена предмета продаје: 837320,00, ...
  Почетна цена предмета продаје: 70 % утврђене вредности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-29 15:22:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 9011
  Датум продаје: 2018-01-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Сремска Митровица, Светог Димитрија 19А
  Пословни број судског предмета: Иив 61/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 65/2016а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПОЉОПРИВРЕДНА АПОТЕКА АГРО-ЛАКИ МИЛОШ ЛАЗАНСКИ ПРЕДУЗЕТНИК СРЕМСКА МИТРОВИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОљопривредне машине
  Опис предмета продаје: Приколица год. производње 1986, фабрички број 8602092, Комбајн за кромпир "Hassia", Сетвоспремач марке "Kongskilde", Тањирача, Растурач за ђубриво, Сејачица за лук, Сејачица за кромпир "Hassia", Прскалица "Jessernigg Leobendorf", Аутоматска машина за прање парадјза, Машина за развлачење фолије
  Процењена цена предмета продаје: од 53.595,00 динара до 476.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 26.797,5 динара до 238.200,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-12-29 14:16:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 9010
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИв 304/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 147/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ТВ „Quadro“ 26 cm ; Микроталасна „LG“ ; Клима уређај „Samsung“ I2 ; Рачунар, монитор, тастатура, миш ; Угаона гарнитура црвена
  Процењена цена предмета продаје: 1.000,00 динара ; 1.500,00 динара ; 12.000,00 динара ; 10.000,00 динара; 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-12-29 14:02:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 9009
  Датум продаје: 2018-01-11
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И-397/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 171/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЖИТОПРОМЕТ" доо, Ивањица
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Кућни апарати и намештај
  Процењена цена предмета продаје: 27.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.750,00 дин


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-12-29 13:47:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 9006
  Датум продаје: 2018-01-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И-373/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 211/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Agroindustrijska komercijalna banka "AIK BANKA" a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Објекат – Породична стамбена зграда, површине у основи 51 м2, изграђена на К.П. бр. 1922/1 КО Лучани, потес Котарац, спратности Пр+Пк, уписана као зграда под редним бројем 1, заједно са земљиштем уз зграду - објекат, површине 500м2, на К.П. бр. 1922/1 КО Лучани
  Процењена цена предмета продаје: 1.428.887,87 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.000.221,51 дин


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-12-29 14:02:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: mirjanardimitrijevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 9005
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 922/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк ад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности на јавном надметању
  Опис предмета продаје: Производни објекат
  Процењена цена предмета продаје: 65.562.154,10 дин
  Почетна цена предмета продаје: 45.893.507,87 дин


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2017-12-29 13:11:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 9003
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-2122/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-678//2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: мал. Стефан Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: - 1/2 удела породично стамбене зграде број 1 у улици Војводе Гојка број улаза 24а/4, По1+Пр1 која се налази на катастарској парцели бр.5482, уписане у лист непокретности бр. 212 КО Ниш-Бубањ, која се састоји из стана бр.1 у сутерену, корисне површине 39 м2 и стана бр.2 у приземљу корисне површине 43 м2
  Процењена цена предмета продаје: 2.187.580,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.531.306,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2017-12-29 13:03:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 9002
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИ-6198/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1313/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дејан Атанасковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Замрзивач, марке OBODIM, 310 литара, полован Машина за шивење, марке BAGAT, половнa TA пећ 3.5 KW, половнa Тросед, двосед и две фотеље, половне Регал из 4 сегмента, полован Телевизор LCD марке VOX, дијагонала 32 inch, полован Плакар, шестокрилни, иверица беле боје, полован Телевизор, марке ONYX CRT, дијагонала 51cm Усисивач марке, LG 1400W Клуб сточић, дрвени
  Процењена цена предмета продаје: 7.000,00 динара; 10.000,00динара; 7.000,00 динара; 20.000,00 динара; 21.000,00 динара 10.000,00 динара 7.000,00 динара 1.000,00 динара 1.500,00 динара 2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-12-29 12:54:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 9001
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1040/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv vox, гардеробер
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-12-29 12:50:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 9000
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: I 2 Иив 300/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 1/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка А.Д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Сушара за лековито биље „Termoplin“ капацитет 42 рама, 1.60x8.5 димензије
  Процењена цена предмета продаје: 250.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2017-12-29 12:49:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 8999
  Датум продаје: 2018-01-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИ-6198/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1313/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дејан Атанасковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: - њиве 1. класе постојеће на катастарској парцели бр.1631/1, на адреси Кулиште, КО Доње Међурово, укупне површине од 2295м2 уписане у лист непокретности бр.1575, КО Доње Међурово РГЗ СКН Ниш у приватној својини извршног дужника Слободан Младеновић, Ниш, ул. Књажевачка бр. 103/56, ЈМБГ 2002975730018 са обимом удела 1/1
  Процењена цена предмета продаје: 275.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 192.780,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-12-29 12:48:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 8998
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: I 2. И Ив.53/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.53/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 15.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 3.000,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 6.000,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 6.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 10.500,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 2.100,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 4.200,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 4.200,00 дин.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-12-29 12:43:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8997
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.981/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал браон боје, тв самсунг
  Процењена цена предмета продаје: 17.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.900,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-12-29 12:41:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8996
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.916/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV ORION, плакар беле боје
  Процењена цена предмета продаје: 17.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.900,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-12-29 12:11:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 8995
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: Ии 459/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 117/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка А.Д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда број зграде 1, ПР 1, Штросмајерова бр.24, саграђена на парцели број 157/1, земљиште под зградом – објектом, површине 1 ар и 60 м2; помоћна зграда број зграде 2, ПР1, Штросмајерова бр.24, на парцели број 157/1, земљиште под зградом – објектом површине 54 м2, број зграде 2; земљиште уз зграду – објекат , површине 3 ара и 45 м2, Штросмајерова
  Процењена цена предмета продаје: 2.326.785,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-12-29 11:33:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 8994
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 351/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ЗЕЛЕН" АРИЉЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Форд Мондео 1.8ТД караван
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 140.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60% утврђене вредности


  Оглас поставио: Бранислав Петровић
  Датум и време постављања: 2017-12-29 10:47:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, булевар Михајла Пупина 165 А/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653344842
  ПИБ: 108217142
  Матични број: 63265756

  Број записа у бази: 8993
  Датум продаје: 2018-01-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина 165А/2, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-672/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И89/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MONTEROSA DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: два гаражна места
  Опис предмета продаје: два гаражна места
  Процењена цена предмета продаје: 1.193.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 414.654,45


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-12-29 07:55:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8992
  Датум продаје: 2018-01-21
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 6 И.ИВ.18/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.23/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: тв самсунг, регал бели, минилинија WATSON
  Процењена цена предмета продаје: 16.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.200,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767