ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1396 активних, од укупно 5859 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-06 15:15:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6150
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 61/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 61/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈСП Лозница
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-09-06 15:14:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 6149
  Датум продаје: 2017-10-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 68/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 80/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СОЊА АРСОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и помоћна зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, бр. зграде 1 у приземљу, саграђена на кат. парцели број 306 и помоћна зграда бр зграде 2, саграђена на кат. парцели бр.306 уписане у лист непокретности бр. 618 К.О Крушедол село. Катастарска парцела бр. 306 се састоји од земљишта под зградом-објектом пов. 01а 98м2,земљишта под зградом-објектом пов.34м2, земљиште уз зграду-објекат површине 03а 67м2
  Процењена цена предмета продаје: 2.412.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 1.688.400,00 дин


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-09-06 14:48:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6148
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИвк 8/2013
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 120/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Енергана Сомбор
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: уписан ЛН 7331 КО Сомбор-1
  Процењена цена предмета продаје: 1.201.233,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 720.739,80 динара


  Оглас поставио: Јован Пјешчић
  Датум и време постављања: 2017-09-06 14:40:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Сарајевска 42, спрат 5, стан 51
  Е-маил адреса: jpizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0645928238
  ПИБ: 107580782
  Матични број: 62843772

  Број записа у бази: 6147
  Датум продаје: 2017-09-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Сарајевска бр. 42/51
  Пословни број судског предмета: 5-Ии-958/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 158/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Azelija doo Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Реверзибилна плоча (3 модела), агрегат (2 модела), пумпа за воду, 2 путничка аутомобила, слике: https://goo.gl/photos/DRq6n7oFND7SJC9Y6
  Процењена цена предмета продаје: 5.440.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.808.000,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-06 14:40:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6146
  Датум продаје: 2017-09-19
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 585/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк. 585/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-09-06 14:34:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6145
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 Ив 9064/10
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв А513/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште
  Опис предмета продаје: уписан ЛН 3987 КО Сомбор
  Процењена цена предмета продаје: 2.396.360,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.437.816,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-09-06 14:32:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 6144
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИ 122/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 46/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Давор Дрчић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Теретно возило „Volvo F 12 AX2“, регистарска ознака SU 031 – IP, година производње 1988, број шасије YV2H2B4A5JA320170, број мотора TDI 122FS101137683, запремина 11980, боја 5B, плава светла
  Процењена цена предмета продаје: 500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-06 14:19:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6141
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.нт 46/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И. нт 46/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-09-06 14:06:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 6140
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИ 309/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 24/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије - Гарантни Фонд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Микроталасна „Vivax“ ; Стаклени сто са четири столице ; Орман три дела ; ТВ „Samsung“
  Процењена цена предмета продаје: 1.500,00 динара ; 10.000,00 динара ; 10.000,00 динара ; 1.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2017-09-06 14:00:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 6139
  Датум продаје: 2017-10-06
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Пословни број судског предмета: ИИ 207/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 154/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Савић Катица
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа у Новим Карловцима
  Опис предмета продаје: Кућа у Новим Карловцима са окућницом и гаражом
  Процењена цена предмета продаје: 896.704,76
  Почетна цена предмета продаје: 627.693,33


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-06 13:28:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6138
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 579/16
  Број предмета јавног извршитеља: И. ивк 579/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-09-06 13:22:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 6137
  Датум продаје: 2017-10-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А180/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: LA FANTANA ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-09-06 13:14:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 6136
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља у улици Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-485/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-168/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AKCIONARSKO DRUŠTVO GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ĆELE KULA, NIŠ,
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Дигитална машина за штампу
  Опис предмета продаје: Дигитална машина штампу великог формата "SEIKO COLOR PAINTER H-74s"
  Процењена цена предмета продаје: 870.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 609.000,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-06 12:45:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6135
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: Инт 11/2016
  Број предмета јавног извршитеља: Инт 11/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-09-06 12:36:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 6134
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.288-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена цена предмета продаје: 12.418.296,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.692.807,76 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-09-06 12:30:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 6133
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.255-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: викенд кућа
  Опис предмета продаје: викенд кућа
  Процењена цена предмета продаје: 3.582.201,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.507.540,70 динара


  Оглас поставио: Светлана Манић
  Датум и време постављања: 2017-09-06 12:22:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Булевар Деспота Стефана 68ц
  Е-маил адреса: izvrsiteljsvetlanam@mts.rs
  Контакт телефон: 0641812390
  ПИБ: 107618992
  Матични број: 62870737

  Број записа у бази: 6132
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Београд, Булевар Деспота Стефана бр 68ц
  Пословни број судског предмета: ИИ 2507/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 130/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Кузмановић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 50
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: половне покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 315.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 700,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2017-09-06 12:13:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 6131
  Датум продаје: 2017-09-19
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Фаркаждин ул. М.Тита 44
  Пословни број судског предмета: 21Ии.267/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-61/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО"ГАМА ГАС-ОИЛ" Клек
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Југо сиве металик боје нерегистрован -Тојота ланд крусер сива металик
  Процењена цена предмета продаје: 940.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 658.000,00


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-09-06 12:00:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 6130
  Датум продаје: 2017-10-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Дринска 21 Љубовија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И-Ивк.332/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил
  Опис предмета продаје: аутомобил марке Пежо, комерцијалне ознаке "307", плаве боје
  Процењена цена предмета продаје: 240.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 120.000,00 дин


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-09-06 11:32:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6129
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 14 ИИ 409/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А148/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД ЦЕНТРАЛ ВРБАС
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КАНТ МАШИНА
  Опис предмета продаје: марка Holzher
  Процењена цена предмета продаје: 500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 350.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767