ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1648 активних, од укупно 13296 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Коста Алексић
  Датум и време постављања: 2018-08-01 13:05:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10, спрат 5, стан 23
  Е-маил адреса: office@aleksickosta.rs
  Контакт телефон: 0658203803
  ПИБ: 108302297
  Матични број: 63357758

  Број записа у бази: 14293
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ласла Гала 10/23
  Пословни број судског предмета: ИИ 2209/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 415/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: четворособан стан
  Опис предмета продаје: четворособан стан број 5, на трећем спрату вишестамбене зграде у улици Игњата Павласа бр. 6, у Новом Саду, нето површине објекта 147,35 м2, изграђен на парцели бр. 46/2 К.О.Нови Сад 2, уписан у лист непокретности 3381 К.О. Нови Сад 2
  Процењена вредност предмета продаје: 20.558.100,19
  Почетна цена предмета продаје: 14.390.670,13


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2018-08-01 13:01:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 14292
  Датум продаје: 2018-08-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра Првог 133, Свилајнац
  Пословни број судског предмета: И.И 56/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 14/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Манић
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2. ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Волво кашика за копање, Волво кашика за копање дренажних канала
  Опис предмета продаје: - Волво кашика за копање ширине 580cm, дубине 500cm, висине 600cm, у процењеној вредности од 98.650, динара; - Волво кашика за дренажу копање-дренажних канала ширине 1500cm, дубине 300cm, висине 500cm, у процењеној вредности од 135.540,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: - Волво кашика за копање ширине 580cm, дубине 500cm, висине 600cm, у процењеној вредности од 98.650, динара; - Волво кашика за дренажу копање-дренажних канала ширине 1500cm, дубине 300cm, висине 500cm, у процењеној вредности од 135.540,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: почетна цена износи 50% појединачно процењених непокретности


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-08-01 12:46:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14291
  Датум продаје: 2018-08-30
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 1682/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 301/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: М-С ХЕРМЕС ДОО НОВИ САД
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Шанк столице, столице, столице, столови, столице, фрижидер, фрижидер, фрижидер, кафеапарат, кафеапар
  Опис предмета продаје: Шанк столице, столице-црна еко кожа-испуцала, столице-беж еко кожа-испуцала, столови-дрвена плоча металне ноге, столице-металне, фрижидер-мали "Heineken", фрижидер-мали "Coca-Cola", фрижидер-велики "Rosa", кафеапарат "La San Marco" 95sprinte, кафеапарат "La San Marco" SM901A, лаптоп "Dell", телевизор "Samsung"
  Процењена вредност предмета продаје: Шанк столице-1.500,00 динара, столице-црна еко кожа-испуцала-2.000,00 динара, столице-беж еко кожа-испуцала-2.000,00, столови-дрвена плоча металне ноге-4.000,00 динара, столице-металне-3.000,00 динара, фрижидер-мали "Heineken"-10.000,00 динара, фрижидер-мали "Coca-Cola"-10.000,00 динара, фрижидер-ве
  Почетна цена предмета продаје: Шанк столице-1.050,00 динара, столице-црна еко кожа-испуцала-1.400,00 динара, столице-беж еко кожа-испуцала-1.400,00, столови-дрвена плоча металне ноге-2.800,00 динара, столице-металне-2.100,00 динара, фрижидер-мали "Heineken"-7.000,00 динара, фрижидер-мали "Coca-Cola"-7.000,00 динара, фрижидер-вели


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-08-01 12:32:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 14290
  Датум продаје: 2018-08-20
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1010/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина Горење WA 50065, регал, tv Cristal Vision, sony минилинија
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 23.100,00


  Оглас поставио: Милан Јовичић
  Датум и време постављања: 2018-08-01 12:31:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Кнеза Милоша 2, спрат 3
  Е-маил адреса: jovicic.mil@gmail.com
  Контакт телефон: 0631026634
  ПИБ: 107576676
  Матични број: 62839287

  Број записа у бази: 14289
  Датум продаје: 2018-08-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Шабац, ул. Кнеза Милоша бр.2, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 1.ИИв.257/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 8/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РОКС-БГ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Акумултор 12 В 95 ахд, акумулатор 12б 143 ах, вар ремен, гума
  Опис предмета продаје: покретности
  Процењена вредност предмета продаје: 334.356,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 234.049,00 динара  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-08-01 12:29:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 14288
  Датум продаје: 2018-08-20
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.476/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: тв самсунг, плакар за тв, плакар у ходнику
  Процењена вредност предмета продаје: 28.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 19.600,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-08-01 12:27:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 14287
  Датум продаје: 2018-08-20
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 2И-210/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ.57/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Књажевцу
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV SANYO, веш машина
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-08-01 12:24:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 14286
  Датум продаје: 2018-08-18
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.29/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.23/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО Пера Турс Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv philips, компјутер сони и монитор делл, двокрилни орман
  Процењена вредност предмета продаје: 13.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.100,00


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-08-01 12:24:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 14285
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: ИИ-373/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1752/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Лебану
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаје се непокретност - стан
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда на кп.бр. 664, број зграде 1, ул. Косте Стаменковића 18, објекат има одобрење за употребу, земљиште под зградом-објектом површине 2,13 ари, облик својине на објекту приватна са уделом 1/2, облик својине на земљишту државна, право коришћења са уделом 1/2
  Процењена вредност предмета продаје: 5.133.113,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.566.556,50


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-08-01 12:21:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 14284
  Датум продаје: 2018-08-18
  Време продаје: 11.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.640/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Svea finance doo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: пегла TEFAL, TV GRUNDING, женски бицикл Classic, LUX Замрзивач
  Процењена вредност предмета продаје: 11.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.050,00


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-08-01 12:19:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 14283
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: ИИ-6122/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А575/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Биљана Станковић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се намештај и друге покретне ствари - непосредна погодба
  Опис предмета продаје: Телевизор САМСУНГ, телевизор ВОКС ЛЦД 107цм, собна бицикла, угаона гарнитура на расклапање, хладњак ГОРЕЊЕ 410Л, машина за избијање семенинга (неисправна), казан за топљење масти и друго
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 дин, 32.000,00 дин, 17.000,00 дин, 20.000,00 дин, 18.000,00 дин, 100.000,00 дин, 2.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 дин, 16.000,00 дин, 8.500,00 дин, 10.000,00 дин, 9.000,00 дин, 50.000,00 дин, 1.000,00 дин


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-08-01 12:17:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 14282
  Датум продаје: 2018-08-18
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.3/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП дирекција за изградњу општине Параћин
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: микроталасна Mikromax, impressa F50 кафемат
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-08-01 12:13:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 14281
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 11.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.494/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv philips, philips минилинија
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-08-01 12:01:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14280
  Датум продаје: 2018-09-18
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 357/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 375/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВАСИЋ АЛЕН из Аустрије
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле са објекти
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела 164 и 165 са објектима и путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: катастарска парцела 164 и 165 са објектима и путничко моторно возило
  Процењена вредност предмета продаје: од 31.958,50 динара до 5.674.032,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 22.370,95 динара до 3.971.822,40 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-08-01 11:55:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 14279
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-1764/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 977/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Казан за маст, непозната година производње Скутер MONDIAL 150 ZC, нерегистрован, непозната година производње Скутер HL125T-13, плаво црне боје, нерегистрован, непозната година производње Прскалица -Морава M330 LUX, непозната година производње Корпа за трактор, непозната година производње Приколица за трактор са високим канатама, непозната година производње Једнобразни плуг, LEMIND, непозната година производње Циклон, непозната година производње Мотор за воду-ALPHA POMPE,...
  Процењена вредност предмета продаје: 331.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 231.700,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-08-01 11:35:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14278
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 20/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 54/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЦЕНТРОПРОМЕТ АД У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 3/12 удела на катастарским парцелама број 575, 576, 579, 580, 581, 582, 585 К.О. Моловин
  Опис предмета продаје: 3/12 удела на катастарским парцелама број 575, 576, 579, 580, 581, 582, 585 К.О. Моловин
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.126,97 динара до 41.037,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.063,48 динара до 20.518,55 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-08-01 11:26:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14277
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 378/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 357/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЉУБИЧИЋ СЛАВИША из Ирига
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина за обраду дрвета и друге машине
  Опис предмета продаје: машина за обраду дрвета и друге машине
  Процењена вредност предмета продаје: од 35.700,00 динара до 357.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 24.990,00 динара до 249.900,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-08-01 11:16:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14276
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 347/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 325/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КУЗМАНОВИЋ МОМИША из Сремске Митровице
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела са објекто
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 2316 К.О. Јарак, са објектом
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 2316 К.О. Јарак, са објектом
  Процењена вредност предмета продаје: 708.992,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 496.294,68 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-08-01 11:10:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14275
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: Иив 244/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 415/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОПШТИНА ИРИГ
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: од 5.000 динара до 100.000 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.500,00 динара до 50.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-08-01 11:03:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 14274
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: ИИв-52/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.В-А-5/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Mercator-S doo
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНА ИМОВИНА
  Опис предмета продаје: ТВ "Елин" LCD, клима уређај "Beko", веш машина "Beko", замрзивач сандучар , ТВ "VOX", гарнтура( тросед, двосед и фотеља), дрвени сточић и лаптоп " Lenovo"
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767