ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Соња Ковачевић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 09:22:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: slizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0113830131
  ПИБ: 108213376
  Матични број: 63266833

  Број записа у бази: 15958
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 1 ИИв 780/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 61/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички апарати
  Опис предмета продаје: регал, писаћи сто, комода, трокрилни орман, једнокрилни орман, орман са бифеом, кухињски елемент, сто чајни, регал са стакларијом, фотеље, телевизор
  Процењена вредност предмета продаје: 24.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 08:55:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 15957
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара 9
  Пословни број судског предмета: ИИВ626/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ102/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, површине 164м2, етажирана на посебан део 2 који се води као четворособан стан, њива 1 класе површине 381м2, земљиште под зградом објектом
  Процењена вредност предмета продаје: 2.251.340,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.575.938,00


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 08:51:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 15956
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара 9
  Пословни број судског предмета: ИИВ397/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ62/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда са помоћним зградама
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом објектм на којем је породична стамбена зграда површине 2ара 07м2, помоћне зграде и њива 1 класе
  Процењена вредност предмета продаје: 448.690,00
  Почетна цена предмета продаје: 314.083,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 08:20:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15955
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1183/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д., Београд, ул. ТАКОВСКА бр. 2, МБ 17162543, ПИБ 100002887
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кауч, Сто и 4 столице, Телевизор “FOX” 51’, Музичка линија “LG”, Замрзивач “KRONUS” 410, Регал са ор
  Опис предмета продаје: Кауч, Сто и 4 столице, Телевизор “FOX” 51’, Музичка линија “LG”, Замрзивач “KRONUS” 410, Регал са орманом, Кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00, 3.000,00, 5.000,00, 2.000,00, 10.000,00, 7.000,00, 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00, 1.500,00, 2.500,00, 1.000,00, 5.000,00, 3.500,00, 3.000,00


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 08:05:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 15954
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: И-8583/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1614/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштво са ограниченом одговорношћу за промет и услуге "DAKA-DOLJEVAC"
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку о првој јавној продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 405.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 08:01:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 15953
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: Ив-154/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-99/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку о првој јавној продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 28.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 07:57:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 15952
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: Ив-42/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-104/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку о првој јавној продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 820.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-10-04 07:55:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 15951
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 2411/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 314/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање АДО у ликвидацији, Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ауто
  Опис предмета продаје: ауто
  Процењена вредност предмета продаје: од 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 70.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 07:47:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 15950
  Датум продаје: 2018-10-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИ-656/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1567/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку о првој јавној продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 1.527.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 07:29:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 15949
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Улица Боговинска број 5, Крагујевац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 576/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вип Мобиле доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор Lcd "Philips"; Фрижидер "Beko"; Микроталасна "Samsung"; двосед од плавог штофа; Фотеља од
  Опис предмета продаје: Телевизор Lcd марке "Philips" величине 32 инча; Фрижидер марке "Beko"; Микроталасна марке "Samsung"; Двосед од плавог штофа; Фотеља од плавог штофа; Фотеља од плавог штофа; Веш машина марке "Gorenje"; Телевизор са кућиштем;
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор Lcd "Philips" износ од 15.000,00 динара; Фрижидер "Beko" износ од 15.000,00 динара; Микроталасна "Samsung" износ од 2.000,00 динара; Двосед од плавог штофа износ од 6.000,00 динара; Фотеља од плавог штофа износ од 3.000,00 динара; Фотеља од плавог штофа износ од 3.000,00 динара; Веш машина
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор Lcd "Philips" износ од 10.500,00 динара; Фрижидер "Beko" износ од 10.500,00 динара; Микроталасна "Samsung" износ од 1.400,00 динара; Двосед од плавог штофа износ од 4.200,00 динара; Фотеља од плавог штофа износ од 2.100,00 динара; Фотеља од плавог штофа износ од 2.100,00 динара; Веш машина


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 17:20:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 15948
  Датум продаје: 2018-10-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Горњи Милановац,ДРУЖЕТИЋИ ББ
  Пословни број судског предмета: И-5712/13
  Број предмета јавног извршитеља: Л-И.И-228/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БРАНКА ДЕМИРОВИЋ,ПОЖЕГА
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДВА ТРАКТОРА И ДВЕ ПРИКЉУЧНЕ МАШИНЕ
  Опис предмета продаје: нису у возном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 350.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 17:01:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 15947
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Чачак,Станчићи бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Л-И.ИВК-658/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Чачак"
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинству
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 81.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 48.600,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 16:16:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 15946
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-900/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'VIP MOBILE' Д.О.О БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: компјутер, монитор, звучници, микроталасна пећ
  Опис предмета продаје: Предмети ближе описани у закључку о првој јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 18.000,00 динара, 2. 10.000,00 динара, 3. 6.000,00 динара, 4. 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 16:11:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 15945
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Ул. Луке Сучића бр. 1
  Пословни број судског предмета: 2Ии. 116/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 89/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Мијатовић
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда у Ади
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, површине 62м2, спратност: приземље, у Ул. Љубе Ненадовића 6, Ада, земљиште под зградом и земљиште уз зграду, површине 119 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 507.718,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 355.402,95 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 15:59:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15944
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-305/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD ( NOVI BEOGRAD)
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “FOX” 51’ Телевизор “VIVAX” 51’ Кауч Ел. Шпорет “VOX” Мали сточић Застава Поли скала 1.1
  Опис предмета продаје: Телевизор “FOX” 51’ Телевизор “VIVAX” 51’ Кауч Ел. Шпорет “VOX” Мали сточић Застава Поли скала 1.1 Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 5.000,00 6.000,00 8.000,00 1.500,00 30.000,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 2.500,00 3.000,00 4.000,00 750,00 15.000,00 1.500,00


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 15:56:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 15943
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ивањица,Кушићи бб
  Пословни број судског предмета: И-138/18
  Број предмета јавног извршитеља: Л-И.И-112/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС-МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна имовина у домаћинству
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 31.000,00 динара и 2.050,00 еура
  Почетна цена предмета продаје: 21.700,00 динара и 1.435,00 еура


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 15:43:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 15942
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у сали за састанке
  Пословни број судског предмета: И.И-534/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-598/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA FINANSIJSKI LIZING INTESA LEASING DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Дрљача четворокрилна - 20.000,00 динара Гумена кола- тракторска - 48.000,00 динара Цистерна наранџасте боје, 3 тоне, МИП Ћуприја - 190.000,00 динара Сакупљач сена - 50.000,00 динара Приколица за фрезу зелене боје - 14.000,00 динара Двобразни плуг - 30.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 352.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 246.400,00 динара


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 15:37:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 15941
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 9.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.361/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: електрички шпорет "електролукс", телевизор "сони", сто за ручавање, замрзивач "беко", телевизор "фокс"
  Процењена вредност предмета продаје: 71.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 35.500,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 15:29:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 15940
  Датум продаје: 2018-10-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-566/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 224/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Путничко возило PEUGEOT 206, број шасије VF32ARHYU42579613, број мотора PSARHY10DYKS304559, снага мотора 66, пгонско гориво евро дизел, број места за седење 5, година производње 2002, број осовина 2, запремина мотора 1997, маса 1145, највећа дозвољена маса 1585, боја 5 б плава светла метализирана ; ТВ „Samsung“ 72 cm ; Орман ; Машина за прање посуђа „Qudro“
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 15:27:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 15939
  Датум продаје: 2018-10-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: На адреси седишта јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: И-1131/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-888/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радомир Тодоровић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Зграда
  Опис предмета продаје: зграда трговине, површине у основи 33 м2, етаже: приземље + спрат у улици Димитрија Марјановића број 43/Г
  Процењена вредност предмета продаје: 3.308.534,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.315.973,80 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767