ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јасмина Крстић
  Датум и време постављања: 2018-08-02 14:07:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
  Е-маил адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645679209
  ПИБ: 108301770
  Матични број: 63358797

  Број записа у бази: 14314
  Датум продаје: 2018-08-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косанчићева бр.3 лок 5
  Пословни број судског предмета: И.И.-148/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ75/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНА БАНКА БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, површине 141,00 м2, укупне нето површине 190,00 м2, стојећа на КП 7908/97 КО Пожаревац
  Процењена вредност предмета продаје: 6.445.410,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.222.705,00


  Оглас поставио: Братислав Филиповић
  Датум и време постављања: 2018-08-02 14:03:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Војводе Степе 8, локал 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.filipovic@gmail.com
  Контакт телефон: 022560896
  ПИБ: 108590394
  Матични број: 63558729

  Број записа у бази: 14313
  Датум продаје: 2018-08-29
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља у Инђији, Војводе Степе 8, локал 13
  Пословни број судског предмета: 4ИИВ-384/17 од 23.06.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-33/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: два телевизора, намештајна гарнитура, машина за прање судова, дрвене комоде (3), трака за трчање, баштенска љуљашка
  Процењена вредност предмета продаје: 135.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 94.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-08-02 13:26:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 14312
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИВ бр. 394/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 673/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТПР "ГАНО" ТОШИЋ ДРАГАН ПР
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари ближе описане у закључку о првој јавној продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 810.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 567.000,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-08-02 13:23:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 14311
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља у Краљеву, Трг српских ратника бр. III/1
  Пословни број судског предмета: посл. бр. ИИв 1721/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-3/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ALM KOMPAUNDI доо Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари - моторних возила
  Опис предмета продаје: Прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 140.000,00 динара до 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена покретних ствари износи 50% од процењене вредности ствари. Цена покретних ствари се слободно уговара.


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-08-02 13:21:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 14310
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: Ии бр. 361/16
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И А142/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агро-оптимум доо
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: њива 4. класе, површине 32а 29м2, уписана у Лист непокретности 2016 КО Црна Бара
  Процењена вредност предмета продаје: 154.970,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 108.479,00 дин.


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-08-02 13:02:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 14309
  Датум продаје: 2018-08-22
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Чачак, Обилићева24/1
  Пословни број судског предмета: И.И 24/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 306/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубица Петковић
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: опис у закључку
  Опис предмета продаје: опис у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 1,00
  Почетна цена предмета продаје: 1


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-08-02 12:58:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 14308
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Чачак, Обилићева24/1
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 497/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 227/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО ИТП Чачак
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: опис у закључку
  Опис предмета продаје: опис у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 1,00
  Почетна цена предмета продаје: 1


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-08-02 12:54:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 14307
  Датум продаје: 2018-08-22
  Време продаје: 11,30
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Чачак, Обилићева24/1
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 602/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 257/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Доо "МД ПРОДУКТ"
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: опис у закључку
  Опис предмета продаје: опис у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 1,00
  Почетна цена предмета продаје: 1


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2018-08-02 12:32:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Аге Рогожинаревића 40
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 14306
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Аге Рогожинаревића бр.40, Неготин
  Пословни број судског предмета: ИИ.183/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.168/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Трајиловић
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 катастарска парцел
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Земљиште уз зграду - објекат у површини од 0.01,98 ха, која се налази на кп.бр. 4495 уписано у лист непокретности бр. 2010 КО Кладово Помоћна зграда у површини од 26 м2, заједно са земљиштем под зградом у површини од 0.00,26 ха, која се налази на кп.бр. 4495, све уписано у лист непокретности бр. 2010 КО Кладово Помоћна зграда у површини од 22 м2, заједно са земљиштем под зградом у површини од 0.00,22 ха, која се налази на кп.бр. 4495, све уписано у лист непокретности бр. 2010 КО Кладово, Пород
  Процењена вредност предмета продаје: 2.793.156,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.955.209,20 дин


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-08-02 12:22:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 14305
  Датум продаје: 2018-09-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 4ИИ 260/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.154/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ - ГАРАНТНИ ФОНД
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 1.004.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 703.150,00 dinara


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-08-02 12:11:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 14304
  Датум продаје: 2018-08-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 10
  Пословни број судског предмета: И.Ив-195/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-245/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM I TRGOVINU NA VELIKO I MALO PERA-TOURS ZAJEČAR
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке LГ црне боје, 32 инча - 12.000,00 дин; Клима уређај Midea, беле боје 12 БТВ - 12.000,00 дин
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.800,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-08-02 10:43:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 14303
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 3 Ии бр. 796/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 213/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанка Србија А.Д.
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и зграда пољопривреде - економски објекат, Лист непокретности број 460 КО Штитар
  Процењена вредност предмета продаје: 2.639.219,70 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.847.453,79 дин.


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-08-02 08:05:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 14302
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.361-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО "FEED MIX"
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 106.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 74.340,00 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-08-01 18:48:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 14301
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии 464/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 712/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "АГРОНОМ - ФИТ" ДОО, Пожега
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 45.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-08-01 18:46:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 14300
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 2Ии 14/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 983/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Видосав Богићевић
  Надлежни суд: Основни суд у Прибоју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 116.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2018-08-01 15:22:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 14299
  Датум продаје: 2018-08-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ФУТОШКА 1А, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: И И 3/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И И 10/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИКРЕДИТ БАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ, ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ, ПОРОДИЧНА ЗГРАДА И ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ
  Опис предмета продаје: ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ, ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ, ПОРОДИЧНА ЗГРАДА И ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ, ЊИВА 2. КЛАСЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛИ 654/2 У УЛИЦИ НОВОСАДСКОЈ БР. 7/1, УПИСАНЕ У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ 3211 К.О. СИРИГ
  Процењена вредност предмета продаје: 7.577.699,34 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.273.309,81 динара


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2018-08-01 14:15:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 14298
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг Војвођанских бригада бб/8
  Пословни број судског предмета: И.ИВK 3/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВK 3/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Чистоћа" Стара Пазова
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил и чамац
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-08-01 13:51:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 14297
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: I-6 Ии 413/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 141/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: PVC
  Опис предмета продаје: Канистер за течност тип NEMA
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-08-01 13:49:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 14296
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: I-6 Ии 413/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 141/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: PVC
  Опис предмета продаје: Канистер за течност тип DAXEL
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-08-01 13:46:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 14295
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: I-6 Ии 413/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 141/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Компресор
  Опис предмета продаје: ручне израде
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767