ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 14:46:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9039
  Датум продаје: 2018-01-28
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-953-2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.619-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈУБАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: веш машина " Beko", телевизор " Fuego"
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 14:45:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 9038
  Датум продаје: 2018-02-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 141/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 68/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈОВИЧИЋ ЗОРИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 767/2 и број 767/3 са викенд кућом, К.О. Ириг
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 767/2 и број 767/3 са викенд кућом, К.О. Ириг
  Процењена цена предмета продаје: 1.644.443,88 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.151.110,71 динара


  Оглас поставио: Мило Дурутовић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 14:39:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com
  Контакт телефон: 062666621
  ПИБ: 109247921
  Матични број: 64041355

  Број записа у бази: 9037
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб
  Пословни број судског предмета: 16-ИИ-971/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И бр.67/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА А.Д. НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословна зграда, пословна зграда, земљиште
  Опис предмета продаје: Пословна зграда, пословна зграда, земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 6.061.278,64 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.242.895,04 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 14:39:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 9036
  Датум продаје: 2018-02-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 376/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 224/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VB LEASING DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор, површине 68м2, к.о. Сремска Митровица
  Опис предмета продаје: пословни простор, површине 68м2, к.о. Сремска Митровица
  Процењена цена предмета продаје: 5.268.640,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.688.048,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 14:38:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 9035
  Датум продаје: 2018-01-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-449/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Микроталасна пећница - Alaska; Двосед; Фотеља, комада два; Вентилатор подни; Клуб сто; Телевизор CRT GRUNDING дијагонале 72 cm са даљинским управљачем; Рачунарски сто, Монитор BELINEA дијагонале 17 инча; Штампач HP officejet all in one; Полица за TV; Клуб сточић; Угаона гарнитура; DVD MP3 Player AKA са субвуфером и 3 звучника; CRT телевизор Ei Color 51 cm;
  Процењена цена предмета продаје: 69.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 48.650,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 14:30:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 9034
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 199/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 84/16а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тракторска приколица Технострој 3т
  Опис предмета продаје: тракторска приколица Технострој 3т
  Процењена цена предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00 динара


  Оглас поставио: Мило Дурутовић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 14:22:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com
  Контакт телефон: 062666621
  ПИБ: 109247921
  Матични број: 64041355

  Број записа у бази: 9033
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб
  Пословни број судског предмета: 13 ИИ-261/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И бр.208/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословно стамбена зграда, помоћна зграда и земљиште
  Опис предмета продаје: непокретност хипотекарног дужника Рифат Кардовић, Нови Пазар, ул. Палих бораца бр. 41, уписане у листу непокретности бр. 9498 К.О. Нови Пазар, Служба за катастар непокретности Нови Пазар, која се налази на к.п.бр. 8307, и то: • Пословно стамбена зграда, бр.зг. 1, објекат има одобрење за употребу, површине 116 м2, у улици Палих бораца, у приватној својини хипотекарног дужника са обимом удела 1/1; • Помоћна зграда, бр. зг. 2, објекат изграђен без одобрења за градњу, површине 45 м2, у улици Палих
  Процењена цена предмета продаје: 13.904.773,43 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.733.341,40 динара


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 13:33:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 9029
  Датум продаје: 2018-01-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-16/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке "BMW", старији тип, серија 5, из 90-их година.
  Процењена цена предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 72.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 13:21:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9028
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-344/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP Mobile DOO Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"FOX" , Музички стуб "AIWA" , Веш машина "EUDORA" , Замрзивач " OBODIN"2380l , Усисивач "VO
  Опис предмета продаје: Телевизор"FOX" , Музички стуб "AIWA" , Веш машина "EUDORA" , Замрзивач " OBODIN"2380l , Усисивач "VORTEX"
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00 ,2,000.00 , 5.000,00, 7,000,00 , 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3,500.00 , 1,400.00 , 3,500.00 ,4,900.00 , 1,400.00


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-01-03 13:02:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 9025
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Пословни број судског предмета: ИИ 398/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А175/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Давидовић Радиша
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Конвектомат и клипсарица
  Опис предмета продаје: Конвектомат и клипсарица
  Процењена цена предмета продаје: 800.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 560.000,00


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 12:25:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 9024
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 13.00 ч
  Место продаје: Суботица, Петра Драпшина 1
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Сенти 2 И.И-88/2017 од 09.05.2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-70/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Аутомобил марке „Заставa YUGO Koral In“ 2006. годиште, бр. мотора 1598304, бр. регистрације ZR
  Опис предмета продаје: 1. Аутомобил марке „Заставa YUGO Koral In“ 2006. годиште, бр. мотора 1598304, бр. регистрације ZR015-SY
  Процењена цена предмета продаје: 1
  Почетна цена предмета продаје: 999


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 12:18:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9023
  Датум продаје: 2018-01-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-А559/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Одс "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о београд, огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЗАЈЕЧАР", Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Мини шпорет "МБС" , Усисивач"AEG" , сто трпезаријски
  Опис предмета продаје: Мини шпорет "МБС" , Усисивач"AEG" , сто трпезаријски
  Процењена цена предмета продаје: 4.000,00 , 2,000.00 , 2.000.00 ,
  Почетна цена предмета продаје: 2,000.00 , 1,000.00 , 1,000.00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 12:06:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 9022
  Датум продаје: 2018-02-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИв 109/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 174/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈОВАН АЛАРГИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ГУМЕ, МОТОРНО УЉЕ, МАСТ ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ
  Опис предмета продаје: ГУМЕ РАЗЛИЧИТИХ ДИМЕНЗИЈА И ВРСТА, И МОТОРНО УЉЕ " Valvoline"-више различитих врста
  Процењена цена предмета продаје: од 1.885,00 дин до 28.600,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: од 942,50 дин до 14.300,00 дин


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 11:55:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 9021
  Датум продаје: 2018-02-01
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИв 339/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 185/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ENROLL DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19 KOM
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ И ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ И ПОКУЋСТВО
  Процењена цена предмета продаје: ОД 2.000 ДИН ДО 40.000 ДИН
  Почетна цена предмета продаје: ОД 1.400 ДИН ДО 28.000 ДИН


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2018-01-03 11:53:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 9020
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Раденка Ракоњца, Цара Лазара 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 454/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 72/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕСПЕКТ ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРОДАЈА МОТОРНОГ ВОЗИЛА
  Опис предмета продаје: МОТОРНО ВОЗИЛО МАРКЕ ДУКАТО 2,3 МАРКЕ ФИАТ РЕГ. ОЗ. КВ 042-ОИ, ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ 2005
  Процењена цена предмета продаје: 414.190,00
  Почетна цена предмета продаје: 289.933,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 11:41:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 9019
  Датум продаје: 2018-02-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 46/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 67/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GENERALI OSIGURANJE SRBIJA
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: ВЕШ МАШИНА МАРКЕ " Gorenje", телевизор марке " grundig", угаона гарнитура браон боје, трпезаријски сто са 4 столице
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00 дин  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 10:34:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 9018
  Датум продаје: 2018-01-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Краљево, Трг српских ратника бр. III/1, канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-181/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈЕП "Топлана" Краљево, Краљево, ул. Цара Лазара бр. 52а, МБ 07190859, ПИБ 101260675
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 1.500,00 дин. до 10.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 750,00 до 5.000,00 дин.


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 09:49:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202095
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 9017
  Датум продаје: 2018-02-01
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.И. 1691/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.- 179/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Piraeus Bank AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: двособан, 58 м2, трећи спрат, Нови Сад ул. Душана Даниловића
  Процењена цена предмета продаје: 6.190.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.333.560,00


  Оглас поставио: Ана Костић Мишковић
  Датум и време постављања: 2018-01-02 18:25:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Предрага Бошковића 9
  Е-маил адреса: izvrsitelj.ana.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 066343279
  ПИБ: 109262671
  Матични број: 64045458

  Број записа у бази: 9016
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља, Пирот, ул. Драгољуба Миленковића бр. 26/9
  Пословни број судског предмета: ИИв-140/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-134/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Илић
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: телевизор “Philips”, LCD, дијагонала 32“, електрични шпорет „Слобода“, бела боја, двосед, црна боја, трпезаријски сто са шест столица, витрина троделна, микроталасна комора „Fairline”, кухиња из пет делова, машина за веш Горење
  Процењена цена предмета продаје: укупно 71.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: укупно 49.700,00 динара


  Оглас поставио: Ана Костић Мишковић
  Датум и време постављања: 2018-01-02 18:14:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Предрага Бошковића 9
  Е-маил адреса: izvrsitelj.ana.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 066343279
  ПИБ: 109262671
  Матични број: 64045458

  Број записа у бази: 9015
  Датум продаје: 2018-01-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља, Пирот, ул. Драгољуба Миленковића бр. 26/9
  Пословни број судског предмета: ИИ-1750/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А189/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Eurobank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 непокретности
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, помоћна зграда и пратеће земљиште
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом - објектом бр. 1, површине 60 м2; земљиште под зградом - објектом бр. 2, површине 76 м2; земљиште уз зграду - објекат, површине 4 ара 60 м2; породична стамбена зграда, бр. зграде 1, бр. етажа Пр 1 ( фактичко стање Су + Вп ), укупна површина 140,80 м2 и помоћна зграда, бр. зграде 2 ( штала ), бр. етажа Пр 1, површине 38,4 м2, све непокретности потес Џингине врбе, катастарска парцела бр. 6959, уписане у лист непокретности бр. 4987 КО Пирот – ван варош
  Процењена цена предмета продаје: 2.524.306,45 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.262.153,22 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767