ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-04-04 15:58:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11269
  Датум продаје: 2018-05-07
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: ИИ 355/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 248/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, број зграде 1, кат.парц.број 1316 К.О. РУма
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, број зграде 1, кат.парц.број 1316 К.О. РУма
  Процењена цена предмета продаје: 4.032.763,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.822.934,66 динара


  Оглас поставио: Сандра Кутлача
  Датум и време постављања: 2018-04-04 15:48:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Максима Горког бр. 2
  Е-маил адреса: sandrakutlaca@yahoo.com
  Контакт телефон: 0692311073
  ПИБ: 108590492
  Матични број: 63558613

  Број записа у бази: 11268
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Максима Горког бр.2, Панчево
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-70/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Чизмаш Ђорђе
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: објекат са земљиштем
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и помоћна зграда
  Процењена цена предмета продаје: 2.959.632,50
  Почетна цена предмета продаје: 2.071.742,75


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-04 15:48:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 11267
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-9767/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-5053/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Недељковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 24 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Угаона гарнитура са фотељом и табуреом, Клуб сточић, Комода за телевизор са стакленим делом, Грејалица марке ELIN, Микроталасна пећ марке CRS, Графичка слика димензија 80 x 50 cm, С. Анђелковић, Клима марке МIDEA 19-ица са спољном јединицом, Ћуп-лампа, Шиваћа машина марке NAUMANN, Једноделни гардеробер са огледалом, Троделни гардеробер, Дводелни гардеробер, Полица са висећим делом, ТА пећ тројка, Огледало са плетеним рамом, димензија 50 x 70 cm...
  Процењена цена предмета продаје: 139.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 97.860,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-04-04 15:47:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 11266
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИвк 416/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 416/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропирвреда Србије"
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-04-04 15:05:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 11264
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 3И И-1288/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-304/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранислав Цвијановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ваљак, BOMAG JELSINGRAD, серијски број 105847, година производње: 1991. , рег. бр. BW 160 AC
  Процењена цена предмета продаје: 540.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 378.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-04-04 15:00:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11263
  Датум продаје: 2018-05-07
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: ИИ 282/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 340/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СПАЛЕВИЋ ОЛГА из Сремске Митровице
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: двособан стан, површине 64м2, кат.парцела број 53/5, број зграде 1, број улаза 15, приземље, број по
  Опис предмета продаје: двособан стан, површине 64м2, кат.парцела број 53/5, број зграде 1, број улаза 15, приземље, број посебног дела 2, К.О. Сремска Митровица
  Процењена цена предмета продаје: 3.080.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.156.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Ракочевић
  Датум и време постављања: 2018-04-04 14:41:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, Таткова 12
  Е-маил адреса: izvrsiteljprokuplje@gmail.com
  Контакт телефон: 0648169825
  ПИБ: 108592068
  Матични број: 63559792

  Број записа у бази: 11262
  Датум продаје: 2018-04-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Ракочевића, 18400 Прокупље, ул. Таткова бр. 12
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Куршумлији 4 И.И-229/2017 од 20.07.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1232/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈМ ОСКАР ДОО КУРШУМЛИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Преса за избијање лагера марке: omcn, 20 t,500 bara
  Опис предмета продаје: Преса за избијање лагера марке: omcn, 20 t,500 bara
  Процењена цена предмета продаје: 45.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 31.500,00


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2018-04-04 14:41:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Господара Вучића 189, 2 sprat
  Е-маил адреса: jelenapopovic.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 11261
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Господара Вучића бр.189, Београд
  Пословни број судског предмета: 1ИИ 22262/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 503/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Станаревић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: I. једнособан стан и II.1/2 идеалног дела двособног стана
  Опис предмета продаје: I. једнособан стан бр.8 површине 43 м2 у ул Вучедолској у Београду и II.1/2 идеалног дела двособног стана бр.12 површине 46 м2 у ул.Ивана Ђаје
  Процењена цена предмета продаје: I. 5.890.771,47 динара и II. 3.589.224,19 динара
  Почетна цена предмета продаје: I. 4.123.540,03 и II.2.512.456,93


  Оглас поставио: Иван Ракочевић
  Датум и време постављања: 2018-04-04 13:46:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, Таткова 12
  Е-маил адреса: izvrsiteljprokuplje@gmail.com
  Контакт телефон: 0648169825
  ПИБ: 108592068
  Матични број: 63559792

  Број записа у бази: 11260
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Ракочевића, 18400 Прокупље, ул. Таткова бр. 12
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Прокупљу И.И-1021/2017 од 03.03.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-783/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мал. Јелена Костадиновић, Мал. Јулија Костадиновић,
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: МАШИНА ЗА ВЕШ МАРКЕ: ГОРЕЊЕ ТРОДЕЛНИ РЕГАЛ ОД ИВЕРИЦЕ ТРОДЕЛНА ВИТРИНА ОД ИВЕРИЦЕ ТЕЛЕВИЗОР СА КАТОД
  Опис предмета продаје: МАШИНА ЗА ВЕШ МАРКЕ: ГОРЕЊЕ ТРОДЕЛНИ РЕГАЛ ОД ИВЕРИЦЕ ТРОДЕЛНА ВИТРИНА ОД ИВЕРИЦЕ ТЕЛЕВИЗОР СА КАТОДНОМ ЦЕВИ МАРКЕ. FUEGO ПЛУГ ДВОБРАЗНИ ЧЕЛИК ПРОИЗВОДЊА ПРСКАЛИЦА ЛИТАРА :330 МАРКЕ МОРАВА СЕТВОСПРЕМАЧ РУЧНЕ ИЗРАДЕ ТРАКТОРСКА ПРИКОЛИЦА РУЧНЕ ИЗРАДЕ ОД 2,5 Т РАСПРАШИВАЧ ЂУБРИВА 300 КГ ТРОКРИЛНА ДРЉАЧА МАРКЕ: lemina ТРАКТОРСКА ПРИКОЛИЦА РУЧНЕ ИЗРАДЕ НОСИВОСТИ ОД 1 Т
  Процењена цена предмета продаје: 14.000,00 , 25.000,00 , 25.000,00 , 5.000,00 , 26.000,00 , 22.000,00 , 20.000,00 , 96.000,00 , 20.000,00 , 30.000,00 , 40.000,00 ,
  Почетна цена предмета продаје: 9.800,00 , 17.500,00 , 17.500,00 , 3.500,00 , 18.200,00 , 15.400,00 ,14.000,00 , 67.200,00, 14.000,00 , 21.000,00 ,28.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-04-04 13:00:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11259
  Датум продаје: 2018-04-24
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: ИИ 183/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 155/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАТИЋ ЦВЕТКО
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 24
  Назив предмета продаје/наслов продаје: домаће животиње
  Опис предмета продаје: 2 крмаче по 150 кг, 3 крмаче по 100 кг, 18 свиња по 100 кг, 1 крмача од 150 кг
  Процењена цена предмета продаје: од 39.000,00 динара до 297.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 19.500,00 динара до 148.500,00 динара


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2018-04-04 12:39:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 11258
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-624/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-16/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA POSLOVNE USLUGE MERCATOR-S DOO, NOVI SAD, Нови Сад, ул. Темерински пут бр. 50, МБ 06886671, ПИБ 101670560
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари покућства
  Опис предмета продаје: Телевизор марке GRUNDIG, дијагонале 102 цм Полица за телевизор Веш машина марке WHIRLPOOL Телевизор марке LG, дијагонале 54 цм– Дрвена комода Ормар од иверице димензија 170х210х40 цм Замрзивач (у неисправном стању) марке GORENJE
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00 - 20,000,00 - 18.000,00 - 5.000,00 - 10.000,00 - 15.000,00 - 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 - 14.000,00 - 12.600,00 - 3.500,00 - 7.000,00 - 10.500,00 - 3.500,00 динара


  Оглас поставио: Ненад Младеновић
  Датум и време постављања: 2018-04-04 12:24:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, ул. Светог Саве бр 19
  Е-маил адреса: nenadmladenovicizv@gmail.com
  Контакт телефон: 0644907932
  ПИБ: 110505219
  Матични број: 64881841

  Број записа у бази: 11257
  Датум продаје: 2018-04-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Светог Саве број 19
  Пословни број судског предмета: И.Ив302/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив118/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанка
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ЊИВА
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива друге класе површине 494м2
  Опис предмета продаје: њива друге класе површине 494м2
  Процењена цена предмета продаје: 87913.72 динара
  Почетна цена предмета продаје: 61539,60 динара


  Оглас поставио: Бојан Исоски
  Датум и време постављања: 2018-04-04 11:54:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Краља Петра број 45, спрат 2
  Е-маил адреса: izvrsitelj@izvrsitelj.co.rs
  Контакт телефон: 0658880609
  ПИБ: 107580887
  Матични број: 62843098

  Број записа у бази: 11256
  Датум продаје: 2018-04-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Београд, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165А
  Пословни број судског предмета: 1 И.И.бр. 981/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр. 159/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГОРАН КУВЕЉИЋ из Београда
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Трособнс станбена јединица бр. 12 у површини од 73м2, која се налази на III спрату станбене зграде за колективно становање кућни бр. 28, изграђене у улици Милентија Поповића у Београду, општина Нови Београд, на кат.парцели бр. 2275, лист непокретности бр. 3497 КО Нови Београд
  Процењена цена предмета продаје: 12.318.020,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.622.614,00 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-04-04 11:10:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 11255
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 5
  Пословни број судског предмета: ИИв 83/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 456/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: стр "Vitamix-klas"
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја
  Опис предмета продаје: земљиште под грађевинским објектом, њиве 2.класе, њиве 3.класе, њиве 1.класе и ливаде 6. класе
  Процењена цена предмета продаје: 234.922,00 динара, 2.663.568,00 динара, 511.404,00 динара, 188.713,00 динара, 150.493,00 динара, 408.670,00 динара, 41.082,00 динара и 317.205,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од сваке појединачне непокретности


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-04-04 10:47:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 11254
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: Ии бр.472/17
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 164/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Будимир Аврамовић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: трактор имт-539; плуг имт; сточна приколица; дрљача, расипач
  Процењена цена предмета продаје: 400.000,00 дин; 40.000,00 дин; 50.000,00 дин; 36.000,00 дин; 30.000,00 дин; 25.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 280.000,00 дин; 28.000,00 дин; 35.000,00 дин; 25.200,00 дин; 21.000,00 дин; 17.500,00 дин


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-04-04 10:15:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11253
  Датум продаје: 2018-05-07
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 369/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 178/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НЕПОКРЕТНОСТ УПИСАНА У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ БР. 2191 КО Нова Пазова
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда саграђена на катастарској парцели бр. 3566
  Процењена цена предмета продаје: 6.171.289,20 дин
  Почетна цена предмета продаје: 4.319.902,44 дин


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-04-04 09:57:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11252
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: И 704/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 132/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАРИНКОВИЋ СПОМЕНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПУТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО
  Опис предмета продаје: " OPEL ASTRA", Караван, година производње 2000.
  Процењена цена предмета продаје: 185.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 129.500,00 дин


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-04-04 09:02:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 11251
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Ив-805/11
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-210/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад Београд, Београд, ул. Таковска бр. 2, МБ 17162543, ПИБ 100002887
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 1.000,00 дин. до 8.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 300,00 дин. до 2.400,00 дин.


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2018-04-04 08:54:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 11250
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-83/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-44/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "GETRACO DOO"
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор "SAME DT TURBO"
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Процењена цена предмета продаје: 2.380.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.190.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-04-04 08:16:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 11249
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.223/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плакар за тв са плакарима, tv telefunken
  Процењена цена предмета продаје: 22.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.400,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767