ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1396 активних, од укупно 5859 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-09-07 11:43:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6173
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: Ив 1514/09
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 118/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Енергана Сомбор
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: двособан стан
  Опис предмета продаје: уписан ЛН 9005 КО Сомбор-1
  Процењена цена предмета продаје: 2.689.588,16 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.613.752,89 динара


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2017-09-07 11:23:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 6172
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: иив 306/2016
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 92/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раде Максимовић предузетник 'Сканија тим'
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком,
  Назив предмета продаје/наслов продаје: рачунар, радни сто за рачунар, телевизор, дрвени плакар, телевизор, електрична мазалица, робо старте
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 22.000,00 динара, 6.000,00 динара, 3.000,00 динара, 15.000,00 динара, 8.000,00 динара, 55.000,00 динара, 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.400,00 динара, 4.200,00 динара, 2.100,00 динара, 10.500,00 динара, 5.600,00 динара, 38.500,00 динара, 28.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2017-09-07 11:17:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 6171
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: Иив.343/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А-4/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СГС БЕОГРАД ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: Травокосачица-самоходна,радна машина са два брусна камена,травокосачица,стубна бушилица,варстрој
  Процењена цена предмета продаје: 203.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 101.500,00


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-09-07 10:50:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 6170
  Датум продаје: 2017-10-04
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Ул. Дринска 21 Љубовија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И-ИВК-599/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП МОБИЛЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: електрични шпорет, електрични шпорет, телевизор
  Опис предмета продаје: електрични шпорет марке"Слобода-Чачак" , електрични шпорет "ЕИ-Ниш", телевизор марке "ГРУНДИНГ"
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00 дин, 5.000,00 дин, 5.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: -


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-09-07 09:51:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6169
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 415/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А48/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТРАНС УНИЈА ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена цена предмета продаје: 6.000,00 динара, 10.000,00 динара, 8.000,00 динара, 10.000,00 динара, 9.000,00 динара и 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00 динара, 5.000,00 динара, 4.000,00 динара, 5.000,00 динара, 4.500,00 динара и 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-09-07 09:49:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 6168
  Датум продаје: 2017-10-06
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: Иив 46/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 74/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГЕНЕЗА Кањижа
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Трактор „ IMT 560.561“ боја – црвена 3М, број шасије 901037345, број мотора Y772T174509, снага – 41, запремина мотора – 3330 ccm, регистарска ознака KAAAH – 49, година производње 1989
  Процењена цена предмета продаје: 500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-09-07 09:11:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 6167
  Датум продаје: 2017-09-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-2822/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А418/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Биљана Илић
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја пословног простора
  Опис предмета продаје: Продаја пословног простора, локал л37/-Б, површине 41 квадрат, ламела б, улаз, други спрат ТПЦ Калча
  Процењена цена предмета продаје: 1.713.246,50
  Почетна цена предмета продаје: 1.199.272,55


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2017-09-07 09:08:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 6166
  Датум продаје: 2017-10-09
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Пословни број судског предмета: ИИ 393/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А176/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вукоја Драгољуб
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа са окућницом, започетом дискотеком и спратном кућом
  Опис предмета продаје: Кућа са окућницом, започетом дискотеком и спратном кућом
  Процењена цена предмета продаје: 19.023.968,24
  Почетна цена предмета продаје: 13.316.777,76


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-09-07 08:36:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 6163
  Датум продаје: 2017-10-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: 2 Иив 82/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 56 /2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DAKRISO ДОО СУБОТИЦА
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 350 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Емајл лак „ZORKA 750 ml“ количина 350 комада
  Процењена цена предмета продаје: 600,00 динара комад, укупно 210.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-09-07 07:57:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 6162
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: 3.И Ив-23/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.ИВ-А173/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: зграда, пословни објекат који се састоји од поткровља и приземља , површине у ооснови 47 м2
  Процењена цена предмета продаје: 3.391.900,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.374.330,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2017-09-06 21:25:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 6160
  Датум продаје: 2017-10-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Максима Горког 9-11
  Пословни број судског предмета: ИИв.12/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.9/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом - објектом у површини од 76м2, на коме је изграђена породична стамбена зграда у улици I. Реон Богараш 21; земљиште уз зграду - објекат у површини од 5а00м2, у улици I. Реон Богараш; њива 2. класе у површини од 29а25м2 , у улици I. Реон Богараш
  Процењена цена предмета продаје: 2.020.021,51 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 1.414.015,06 РСД


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2017-09-06 21:23:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 6159
  Датум продаје: 2017-10-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Максима Горког 9-11
  Пословни број судског предмета: Ив.182/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив(2)58/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: право својине на 1/1 удела непокретности уписаних у листу непокретности бр. 4664 к.о. Ада; право својине на 1/2 удела непокретности уписаних у листу непокретности бр. 6483 к.о. Ада; право својине на 1/2 удела непокретности уписаних у листу непокретности бр. 5596 к.о. Ада
  Процењена цена предмета продаје: 3.000.000,00 + 1.500.000,00 + 2.100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2017-09-06 21:19:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 6158
  Датум продаје: 2017-10-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Максима Горког 9-11
  Пословни број судског предмета: Ии 112/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.59/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радул Љубисављевић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: двособан стан у приземљу, број стана 1, број улаза 1, у згради за за колективно становање, површине од 69м2
  Процењена цена предмета продаје: 80.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 56.000,00


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-09-06 21:13:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 6157
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: 21И И-1175/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 225- И.И-А561/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гордана Велкановић, Шарбановац
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: Удео од 1/2 куће и земљишта уз објекат и под објектом
  Процењена цена предмета продаје: 542.460,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 379.722,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2017-09-06 15:55:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 6156
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Милете Ћурчић 10, 32000 Чачак
  Пословни број судског предмета: И-769/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-46/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Саво Стевановић
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: грла стоке
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 100,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 70,00 евра


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-09-06 15:31:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 6155
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља у улици Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-339/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А128/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зип центар за младе-бизнис инкубатор д.о.о. Пирот
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: CRT Телевизор VIVAX са даљинским управљачем; Замрзивач сандучар 410 l марке GORENJE; Замрзивач сандучар 310 l марке OBOD - 2 (два) комада; Два кауча на развлачење; Две фотеље; Циркулар са електромотором; Корпа за трактор; Ручна колица;
  Процењена цена предмета продаје: 78.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 54.600,00


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2017-09-06 15:30:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 6154
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица Пере Ђорђевића број 100, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 557/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ,,Водовод и канализација" Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Апарат за кафу ,,BOSH", угаона гарнитура, веш машина ,,Аристон"
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: Апарат за кафу ,,BOSH" износ од 4.000,00 динара, угаона гарнитура 25.000,00 динара и веш машина ,,Аристон" износ од 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Апарат за кафу ,,BOSH" износ од 2.000,00 динара, угаона гарнитура 12.500,00 динара и веш машина ,,Аристон" износ од 12.500,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-09-06 15:22:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 6153
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.126/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.63/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Рајевић Петрол доо
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тракторски плуг
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-09-06 15:16:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 6152
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларијa Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-2963/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-627/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NEW BALKAN TRANS ДОО ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена цена предмета продаје: 267.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 186.000,00 дин.


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-09-06 15:15:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 6151
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Иив.12/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.18/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Генерали Осигурање Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторна тестера
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767