ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-11-02 16:03:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 7678
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИв- 21/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 76/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Војвођанска Банка" АД, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: полица од дрвета, тв марке Нео катодни, витрина стаклена, шанк дрвени,црна боја
  Опис предмета продаје: полица од дрвета, тв марке Нео катодни, витрина стаклена, шанк дрвени,црна боја
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2017-11-02 16:02:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 7677
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.83/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Лозница развој" Лозница
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 35000,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-11-02 15:19:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 7676
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ- 171/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И- 244/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Синиша Рајковић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Цистерна " Мајевица"
  Опис предмета продаје: Цистерна " Мајевица"
  Процењена цена предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 168.000,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2017-11-02 15:06:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 7675
  Датум продаје: 2017-11-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 407/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило AUDI
  Опис предмета продаје: модел А6 - караван, страних регистарских ознака
  Процењена цена предмета продаје: 143.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 100.100,00 динара


  Оглас поставио: Ана Костић Мишковић
  Датум и време постављања: 2017-11-02 14:50:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Предрага Бошковића 9
  Е-маил адреса: izvrsitelj.ana.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 066343279
  ПИБ: 109262671
  Матични број: 64045458

  Број записа у бази: 7674
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Пирот, ул. Божурато бр. 6
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-714/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-191/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јованка Ћирић
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, уређаји, апарати, возило
  Опис предмета продаје: као у закључку
  Процењена цена предмета продаје: укупно 223.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: укупно 156.100,00 динара


  Оглас поставио: Ана Костић Мишковић
  Датум и време постављања: 2017-11-02 14:43:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Предрага Бошковића 9
  Е-маил адреса: izvrsitelj.ana.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 066343279
  ПИБ: 109262671
  Матични број: 64045458

  Број записа у бази: 7673
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља, Пирот, ул. Драгољуба Миленковића бр. 26/9
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-1739/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А192/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милорад Панић
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: коњ и овце
  Опис предмета продаје: кобила браон боје, масе око 400 кг, старости око 4 године и 2 ( две ) овце, обележене, масе од по око 35 кг
  Процењена цена предмета продаје: укупно 56.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: укупно 28.000,00 динара


  Оглас поставио: Милан Узелац
  Датум и време постављања: 2017-11-02 14:43:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Дунавска бр.26
  Е-маил адреса: uskens@open.telekom.rs
  Контакт телефон: 021557450
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 7672
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Дунавска бр.26
  Пословни број судског предмета: И.И-4249/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А42/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MBT PETIMPORT doo, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: парцела бр. 3637/21 КО Петроварадин, потес Мишелук, виноград 2. класе од 1147 м2, врста земљишта градско грађевинско земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 4.052.243,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.836.570,10 динара


  Оглас поставио: Соња Ковачевић
  Датум и време постављања: 2017-11-02 14:41:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: slizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0642044044
  ПИБ: 108213376
  Матични број: 63266833

  Број записа у бази: 7671
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 4 ИИ 552/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 65/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Спасојевић Милан и Врачевић Ненад
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: дизалице
  Опис предмета продаје: две дизалице носивости по 10 тона, једна дизалица носивости 20 тона
  Процењена цена предмета продаје: 4.628.351,16
  Почетна цена предмета продаје: 3.239.845,81


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-11-02 14:33:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 7670
  Датум продаје: 2017-12-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: Инт 3/2016
  Број предмета јавног извршитеља: Инт 3/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-11-02 14:09:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 7669
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 09,00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ-188/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-321/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије, Ниш, у. Булевар Немањића бр. 14а
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кп.бр.1921 земљиште под зградом-објектом површине 4,42 ара, и Кп.бр. 1921 њива 3.класе површине 83,3
  Опис предмета продаје: Кп.бр.1921 земљиште под зградом-објектом површине 4,42 ара, и Кп.бр. 1921 њива 3.класе површине 83,38 ари уписане у лн.бр. 1450 КО Макце на име Привредно Друштво "Пек-Петрол" ДОО, Кучево, Кучево, ул. Светог Саве бр. 1, МБ 17953739, ПИБ 102025741, врста права својина обим удела 1/1. На кп.бр. 1921 у в.листу налази се уписана зграда пословних услуга, бр.зг.1 ПР1, објекат има одобрење за употребу, носилац права на објекту Привредно Друштво "Пек-Петрол" ДОО, Кучево, Кучево, ул. Светог Саве бр. 1, МБ
  Процењена цена предмета продаје: 4.028.650,94 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.820.055,66 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-11-02 14:07:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 7668
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 1320/216
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-А261/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дес Конфекција ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 линије за производ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари - разно
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 26.569.740,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 13.284.870,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-11-02 13:57:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 7667
  Датум продаје: 2017-12-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: I 2 176/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 32/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Идеа доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Тросед ; Двосед ; Фотеља два комада ; Тв „NEO“ ; Рачунар, монитор, тастатура, миш ; Клуб сто ; Фотеља (зелена) ; Кауч (зелени) ; Писаћи сто ; Трпезаријски сто и шест столица
  Процењена цена предмета продаје: 6.000,00 динара ; 4.000,00 динара ; 4.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 2.000,00 динара ; 2.000,00 динара ; 4.000,00 динара; 6.000,00 динара ; 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Тања Ијачић
  Датум и време постављања: 2017-11-02 13:56:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: tanja.ijacic@gmail.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 108591452
  Матични број: 63559288

  Број записа у бази: 7666
  Датум продаје: 2017-12-01
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-365/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ии-19/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њиве 2.класе
  Опис предмета продаје: Њиве 2.класе
  Процењена цена предмета продаје: 5.967.810,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.983.905,00


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2017-11-02 13:52:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 7665
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.278/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ИНФОРМАТИКА Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, мали кућни апарати
  Опис предмета продаје: тв AKAI 61cm, музичка линија са звучницима PHILIPS, комода за ТВ браон боје, комплет висећа кухиња, фотеља, сто за дневну собу, две кожне столице
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-11-02 13:46:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 7664
  Датум продаје: 2017-12-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: I 2 176/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 32/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Идеа доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Тросед ; Двосед ; Фотеља два комада ; Тв „NEO“ ; Рачунар, монитор, тастатура, миш ; Клуб сто ; Фотеља (зелена) ; Кауч (зелени) ; Писаћи сто ; Трпезаријски сто и шест столица
  Процењена цена предмета продаје: 6.000,00 динара ; 4.000,00 динара ; 4.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 2.000,00 динара ; 2.000,00 динара ; 4.000,00 динара; 6.000,00 динара ; 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Маја Дукић Матић
  Датум и време постављања: 2017-11-02 13:43:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: maja.dukic035@gmail.com
  Контакт телефон: 0652319323
  ПИБ: 108354626
  Матични број: 63360970

  Број записа у бази: 7663
  Датум продаје: 2017-11-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Јагодина
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Ивк.А57/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: једна
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Тањирача са 20 дискова
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00 динара


  Оглас поставио: Маја Дукић Матић
  Датум и време постављања: 2017-11-02 13:38:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: maja.dukic035@gmail.com
  Контакт телефон: 0652319323
  ПИБ: 108354626
  Матични број: 63360970

  Број записа у бази: 7662
  Датум продаје: 2017-11-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Јагодина
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Ивк.А290/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PWW DOO NIŠ ogranak Ćuprija
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: четири
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Једнобразни плуг „Alkar“, 2.“Oltova“ дворедна сејалица, 3. Четворокрилна дрљача, 4. Мешалица за бетон, е.
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00 динара


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2017-11-02 13:37:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 7661
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: 2.Ии.бр.2487/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 10/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Николић Зоран
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: марке "ТОРПЕДО" тип D4506, са бројем 14939 произведен седамдесетих година, снаге мотора 33kW, неисправан
  Процењена цена предмета продаје: 90.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 63.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-11-02 13:15:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 7659
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ- 53/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 180/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Рељић
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ауто марке ОPEL „REKORD 2.0 S“, Бензинска косилица, Трактор ZETOR 7711, Компресор за ваздух, Моторне
  Опис предмета продаје: Ауто марке ОPEL „REKORD 2.0 S“, Бензинска косилица, Трактор ZETOR 7711, Компресор за ваздух, Моторне тестере „STIHL“ 051 AV ( 2 комада ), Трактор IMT 539, Трактор IMT 532 DELUXE, Тракторска корпа, Казан за печење ракије
  Процењена цена предмета продаје: 900.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 630.000,00 динара


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2017-11-02 13:02:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 7658
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: Иив.24/16
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.А59/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Илија Петрушић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевиѕор, полица, тросед, двосед, фотеље, веш машина, телевизор, рачунар, ормар, гарнитура, косилиц
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 02.11.2017
  Процењена цена предмета продаје: укупно 148.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767