ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-11 11:24:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 13019
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица Војводе Симе 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: ИИ 198/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 64/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ненад Симић
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 23
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: огледало, комоде, плочице, тросед, двосед, фотеља, вц шоља, ципеларник, регали, сточић, телевизор, аспиратор, замрзивач, сто са столицама
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 дин до 18.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 700,00 динара до 12.740,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-06-11 10:42:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 13018
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 788/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зора Витомиров и Јасмина Витомиров
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор марке “URSUS 902” неисправан, регистарске ознаке BČ4668, бр.плен.марк. АА00360
  Опис предмета продаје: Трактор марке “URSUS 902” неисправан, регистарске ознаке BČ4668, бр.плен.марк. АА00360
  Процењена вредност предмета продаје: 550.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 385.000,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-06-11 09:57:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 13017
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Иив.7/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.8/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Генерали осигурање Србија А.Д.О.
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил VW Golf 2
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 90.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-06-11 09:53:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 13016
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Иив.151/16
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.233/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Генерали осигурање Србија А.Д.О. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: веш машина, ЛЦД телевизор, дрвена гарнитура, дрвени сто, десктоп рачунар, ЛЦД монитор, кухињски сто,
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-06-11 09:25:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 13013
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Зрењанин - Трг др Зорана Ђинђића 8
  Пословни број судског предмета: 24 Ии.266/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-62/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СНЕЖАНА КАПРА ЈАНКОВ
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда површине 137м2 - Земљиште уз зграду и други објекат површине 5ари и 00м2 - Њива 1.Класе површине 3 ара и 01м2 Лист непокретности бр.2147 К.О. Српски Итебеј парцела бр.1826
  Процењена вредност предмета продаје: 413.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 289.100,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-06-11 09:16:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 13012
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 542/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марјан Нујкић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Ивана Букарица Биуковић
  Датум и време постављања: 2018-06-11 08:53:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 13011
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: 7-ИИ-29982/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 63/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Крста Ристић и Вера Ристић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: фрижидер, замрзивач, делови намештаја
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00 дин.


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-06-11 08:45:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 13010
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.621/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.172/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазаревић Марко
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТА пећ, комода од дрвета, ормар, лап топ, тросед, ЛЕД ТВ, ручна колица, мини замрзивач
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-06-11 08:40:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 13009
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ив.209/16
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.17/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Wiener Stadtische osiguranje A.D.O.
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутоматски резач за дрво, машина за резање метала и циркуларни сто за дрво
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 60% утврђене вредности


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-06-11 08:38:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 13008
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-165/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-169/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Giros plus, doo, Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Расхладна витрина, без ознаке; Замрзивач марке BAUKNECNT беле боје; Комбиновани фрижидер/замрзивач в
  Опис предмета продаје: Расхладна витрина, без ознаке; Замрзивач марке BAUKNECNT беле боје; Комбиновани фрижидер/замрзивач вертикални, беле боје марке SILVER CREST
  Процењена вредност предмета продаје: 34.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.000,00 динара


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-06-10 14:16:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 13007
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 6 ИИ 1584/16
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 503/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари из стана/куће
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2018-06-09 17:02:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 13006
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: ИИв115/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ32/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агро Село доо Бачко Градиште
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива 1. класе 71а 29м2 број парцеле 3380, Јарош, уписано у лист непокретнотси 2321 КО Турија у приватној својини извршног дужника у 1/1 дела
  Процењена вредност предмета продаје: 1.536.080,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 1.075.256,00 дин.


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-06-09 14:56:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 13005
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-84/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 11/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Јевтић
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Звездана Рајовић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 16:33:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Видовданска 43
  Е-маил адреса: rajoviczvezdana@gmail.com
  Контакт телефон: 063487528
  ПИБ: 109269732
  Матични број: 64056581

  Број записа у бази: 13004
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Видовданска 43
  Пословни број судског предмета: 5Ии.332/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.140/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Саво Пушица
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретне ствари на првом усменом јавном надметању
  Опис предмета продаје: моторно возило марке Iveco, модел DAILY 50C 14V, радна запремина мотора 2998, снага мотора 103 КW, EVRO DIZEL, број места 21
  Процењена вредност предмета продаје: 1.980.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.386.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 16:12:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 13003
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 15.00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИ 295/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 247/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петровић Мирјана из Сремске Митровице
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке Peugeot Partner, бр шасије VF35FWJZE60252059, година производње 2000
  Процењена вредност предмета продаје: 131.356,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 65.678,30 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 15:52:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 13002
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: ИИ-227/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1374/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JAVNO PREDUZEĆE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA SRBIJAŠUME SA PO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Електрична косилица Sandrigarden, Замрзивач сандучар без ознаке, 310 литра, хоризонтални, Сателитска антена тотал тв via eutelsat, Путни кофер, Телевизор марке Fuego 82 цм lcd;
  Процењена вредност предмета продаје: 23.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.100,00


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-06-08 15:51:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 13001
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.524-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГАНА ВИШЊЕВАЦ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 114.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 80.150,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 15:39:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13000
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1647/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14, МБ 07342578, ПИБ 100570082
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач ‘’Končar’’ 310 l, Веш машина ‘’Elin’’, Teлевизор ‘’Vox’’ 32’’ LED, Ел. Шпорет ‘’Premier’’
  Опис предмета продаје: Замрзивач ‘’Končar’’ 310 l, Веш машина ‘’Elin’’, Teлевизор ‘’Vox’’ 32’’ LED, Ел. Шпорет ‘’Premier’’ индукцијски, Музичка линија ‘’Sony’’
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00, 18.000,00, 22.000,00, 25.000,00, 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00, 9.000,00, 11.000,00, 12.500,00, 2.500,00


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 15:31:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 12999
  Датум продаје: 2018-07-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Параћин, Светог Саве број 16, спрат 2, канцеларија број 8-конференцијски део
  Пословни број судског предмета: И.И-25/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-30/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUSTVO NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, као зграда број 3, изграђена на кп бр 1648 КО Параћин град, ул Подгоричка број 17, површине у основи 165 м2, спратности подрум + призмеље + спрат, објекат поседује одобрење за употребу
  Процењена вредност предмета продаје: 14.224.272,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.956.990,40 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 15:27:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 12998
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 3. Ии. 183/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А44/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИМРЕ ГОР
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5/6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: њива 4. класе и њива 5. класе укупне површине 57 ара 55 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 398.213,23 динара
  Почетна цена предмета продаје: 278.749,26 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767