ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 14:04:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 15979
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: II6 Иив б. 410/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.В-498/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Procredit bank ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: кат.парцела 23 њива 4. класе, кат.парцела 24/3 шума 3. класе, кат.парцела 35/1 њива 3. класе, кат.парцела 42 сива 4. класе, кат.парцела 45/1 њива 4. класе, кат.парцела 46/2 воћњак 3. класе, кат.парцела 46/3 њива 4. класе, кат.парцела 46/4 воћњак 3. класе, кат.парцела 46/5 воћњак 3. класе, земљиште под зградом објектом, земљиште уз зграду објекат, породично стамбена зграда број 1, к.п. 55/3 врт 3. класе, к.п. 183 њива 4. класе, к.п. 184 њива 4. класе, к.п.403/10 њива 4.класе, к.п.413/1 њива 4.кла
  Процењена вредност предмета продаје: 5.093.973,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.546.986,50 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Стојадиновић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 14:21:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Срете Младеновића 1/1, стан 2
  Е-маил адреса: djordjis@gmail.com
  Контакт телефон: 0606550199
  ПИБ: 108588720
  Матични број: 63557480

  Број записа у бази: 15978
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: ул. Срете Младеновића 1/1, стан бр. 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 310/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод и канализација Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Моторно возило марке: „FIAT“, тип: „DOBLO“
  Опис предмета продаје: Година производње: 2001, радна запремина 1242, снага мотора 47 KW
  Процењена вредност предмета продаје: 65.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 45.500,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 13:27:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15977
  Датум продаје: 2018-10-29
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И И-56/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-424/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ АДО, У ЛИКВИДАЦИЈИ, Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “NEO” 51cm Кауч Фрижидер”OBODIN” Ел. Шпорет “DELIGRAD” Сто и четири столице Двокрилни орма
  Опис предмета продаје: Телевизор “NEO” 51cm Кауч Фрижидер”OBODIN” Ел. Шпорет “DELIGRAD” Сто и четири столице Двокрилни орман Веш машина “EI NIŠ” Мали сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара 6.000,00 динара 5.000,00 динара 6.000,00 динара 4.000,00 динара 3.000,00 динара 6.000,00 динара 2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара 4.200,00 динара 3.500,00 динара 4.200,00 динара 2.800,00 динара 2.100,00 динара 4.200,00 динара 1.400,00 динара


  Оглас поставио: Милан Јовичић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 13:24:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Кнеза Милоша 2, спрат 3
  Е-маил адреса: jovicic.mil@gmail.com
  Контакт телефон: 0631026634
  ПИБ: 107576676
  Матични број: 62839287

  Број записа у бази: 15976
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: шабац, ул. Кнеза Милоша бр. 2, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 1.ИИв.257/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 8/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РОКС -БГ ДОО Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: акумулатор,12 в 95 ахд, акумулатор 12 в 143 ах, вар ремен, гума
  Процењена вредност предмета продаје: 446.352,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 312.446,40 динара  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 13:24:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 15975
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 111/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'Телеком Србија' а.д.
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор и баштенски пластични сто са 6 столица и пластичним двоседом
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00 динара, 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.000,00 динара, 3.500,00 динара


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 12:59:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 15974
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, Жарка Зрењанина бр. 11
  Пословни број судског предмета: 2Ии-459/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-53/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AIK BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Панчеву, улица 7. јула број 21
  Опис предмета продаје: Стан у Панчеву, улица 7. јула број 21
  Процењена вредност предмета продаје: 1.609.000,00рсд;
  Почетна цена предмета продаје: 1.126.300,00рсд;


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 12:49:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 15973
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 650/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-213/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Национална служба за запошљавање Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000,00-10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: од 1.400,00 дин. до 7.000,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 12:09:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 15972
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: 4ИИ 934/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-61/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: пословни простор број 1, у приземљу стамбено пословне зграде на кат.парцели 1170/2 КО Шабац
  Процењена вредност предмета продаје: 2.386.161,21 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.193.080,605 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-10-04 10:53:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 15970
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.И. 1350/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 447/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Гоблен-Девојка поред прозора; Гоблен-Девојка која чита; Гоблен-цвеће; Телевизор марке "Vox", Телевиз
  Опис предмета продаје: Гоблен-Девојка поред прозора; Гоблен-Девојка која чита; Гоблен-цвеће; Телевизор марке "Vox", Телевизор марке "Samsung"
  Процењена вредност предмета продаје: Гоблен-Девојка поред прозора-4.000,00 динара; Гоблен-Девојка која чита-4.000,00 динара; Гоблен-цвеће-1.000,00 динара; Телевизор марке "Vox"-1.000,00 динара, Телевизор марке "Samsung"-1.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Гоблен-Девојка поред прозора-2.400,00 динара; Гоблен-Девојка која чита-2.400,00 динара; Гоблен-цвеће-600,00 динара; Телевизор марке "Vox"-600,00 динара, Телевизор марке "Samsung"-900,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-10-04 10:44:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 15969
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.И. 2007/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 419/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ИНФОРМАТИКА" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Samsung", Музичка линија "Samsung", Микроталасна
  Опис предмета продаје: Телевизор "Samsung", Музичка линија "Samsung", Микроталасна
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Samsung"-2.000,00 динара, Музичка линија "Samsung"-2.000,00 динара, Микроталасна-3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Samsung"-1.200,00 динара, Музичка линија "Samsung"-1.200,00 динара, Микроталасна-1.800,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-10-04 10:36:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 15968
  Датум продаје: 2018-10-29
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 1899/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 1899/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" ДОО Београд, Технички центар Нови Сад, Одсек за техничке услуге Рума, Рума, Индустријска 2а
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Приколица Змајевка
  Опис предмета продаје: Приколица Змајевка
  Процењена вредност предмета продаје: Приколица Змајевка-36.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Приколица Змајевка-21.600,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 10:29:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 15967
  Датум продаје: 2018-11-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 2 ИИв 156/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 218/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: преса за балирање
  Опис предмета продаје: ИМП ПАНОНИЈА 344
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 10:26:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 15966
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 12,00 часова
  Место продаје: канцеларије извршитеља Марка Николића из Пожаревца у Стари корзо 36, трећи спрат, у Пожаревцу
  Пословни број судског предмета: ИИ.120/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А76/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД Васке импорт доо Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Тлевизор марке Филипс, 2. Две (две) Фотеље кожне боје крем,слонова кост
  Опис предмета продаје: Тлевизор марке Филипс, Две (две) Фотеље кожне боје крем,слонова кост
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.000,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 10:13:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 15965
  Датум продаје: 2018-10-29
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-55/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-189/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миланче марковић, Петровац на Млави
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 36 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Електрични шпорет марке „NEFF“, са равном плочом, Кухињски аспиратор марке „DAVOLINE“, Фрижидер ма
  Опис предмета продаје: Електрични шпорет марке „NEFF“, са равном плочом, Кухињски аспиратор марке „DAVOLINE“, Фрижидер марке „ELEKTRA BREGENZ“, Фрижидер марке „GORENJE“, Висећи кухињски елементи, црвене боје, Кухињски елемент са судопером, Дрвени сто кухињски, Дрвене столице кухињске, 6 ком, Дрвена витрина, Пегла марке „CALOR“, Даска за пеглање, Тепих, 5 ком, Хоклица, процењене Клима уређај марке „MIDEA“, Завесе, 2 ком, Фрижидер марке „BIRA“, Пегла марке „ITO“, Касетофон марке „BOSS“, Касетофон марке
  Процењена вредност предмета продаје: 91.330,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 45.665,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 09:44:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 15964
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-686/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2173/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Богољуб Перић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Тракторска преса NEW HOLLAND, стање: половна; Комбајн Змај 133 без регистарских ознака: стање полован; Казан за топљење масти, комплетан, стање: полован, Млин и мешаона за кукуруз и друге житарице, стање: полован; Моторна тестера CHAIN SAW AKITA, стање: полован; Моторна тестера JONSERED, стање: полован; Растурачица тракторска за вештачко ђубриво, стање: полован;
  Процењена вредност предмета продаје: 956.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 669.200,00


  Оглас поставио: Соња Ковачевић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 09:40:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: slizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0113830131
  ПИБ: 108213376
  Матични број: 63266833

  Број записа у бази: 15963
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: Ив 372/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 119/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички апарати
  Опис предмета продаје: угаона гарнитура, веш машина, телевизор
  Процењена вредност предмета продаје: 19.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.300,00


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 09:39:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 15962
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 11:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 894-2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 87-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ENERGY NET ONE DOO JAGODINA
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1.860
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари, детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од прецењене вредности -детаљније у закључку


  Оглас поставио: Соња Ковачевић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 09:37:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: slizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0113830131
  ПИБ: 108213376
  Матични број: 63266833

  Број записа у бази: 15961
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: Ив 200/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 49/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички апарати
  Опис предмета продаје: телевизор, креденац (витрина), полица за тв, телевизор, плакар, веш машина, замрзивач, двосед
  Процењена вредност предмета продаје: 41.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.700,00


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 09:30:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 15960
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 10:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 79-2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 19-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АУТО ШЛЕП СЛУЖБА ДАКИ ШЛЕП ПР ДАНИЈЕЛ ПЕТРОВИЋ
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари, детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од прецењене вредности -детаљније у закључку


  Оглас поставио: Соња Ковачевић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 09:30:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: slizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0113830131
  ПИБ: 108213376
  Матични број: 63266833

  Број записа у бази: 15959
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 6 ИИв 2876/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 126/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Београдски трговински центар д.о.о. у стечају
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички апарати
  Опис предмета продаје: телевизор, двд плејер, двосед, фотеље, сточић, регал, комода, лап топ, комода са фијокама, телевизор, плакар, ормар за ципеле
  Процењена вредност предмета продаје: 92.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 46.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767