ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Соња Ковачевић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 15:58:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: slizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0113830131
  ПИБ: 108213376
  Матични број: 63266833

  Број записа у бази: 11313
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: Ив 1703/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 97/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK a.d. Beograd
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућни намештај
  Опис предмета продаје: Телевизор, Полица, Стаклени сто, Кожна фотеља, двосед, тросед, орман
  Процењена цена предмета продаје: 53.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 37.100,00


  Оглас поставио: Светлана Манић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 15:44:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Булевар Деспота Стефана 68ц
  Е-маил адреса: izvrsiteljsvetlanam@mts.rs
  Контакт телефон: 0641812390
  ПИБ: 107618992
  Матични број: 62870737

  Број записа у бази: 11312
  Датум продаје: 2018-04-24
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Булевар Деспота Стефана 68 ц, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ бр.19110/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 440/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубодраг Павловић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Грађевинске машине
  Процењена цена предмета продаје: 6.970.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.273.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 15:43:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 11311
  Датум продаје: 2018-04-17
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв 4/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 48/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: FINDOMESTIC BANCA
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: електрични шпорет, фрижидер, аспиратор, апарат за еспресо,компјутер,монитор, телевизор
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 37.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.500,00 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 15:39:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 11310
  Датум продаје: 2018-04-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: I-3 И.И.408/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.212/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ержебет Телеки
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена цена предмета продаје: 1.218.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 852.600,00 динара


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 15:35:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 11309
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 12:00 ч
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића Ваљево,ул. Владике Николаја бр.45/1 Ваљево
  Пословни број судског предмета: Ии 279/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 262 ИИ 39/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO B2 HOLDING KAPITAL D.O.O BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа у улици Доктора Пантића 47 у Ваљеву изграђена на КП 6630 И УПИСАНА ПОД БРОЈЕМ 1 у ЛН 2384 КО В
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, број 1, приземље, површине у габариту 51м2 у улици Доктора Пантића 47 изграђена на КП бр 6630 а уписана у ЛН 2384 КО Ваљево у приватној својини ГОРАН ЈОВАНОВИЋ, Баљево, ул. Боре Баруха бр. 5 А са обимом удела 1/1
  Процењена цена предмета продаје: Процењена вредност непокретности које су предмет продаје износи 1.187.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредност покретних ствари наведена у Закључку о првој јавној продаји и износи 831.320,00 динара


  Оглас поставио: Горан Милосавић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 15:24:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Србобран, Трг Републике 1
  Е-маил адреса: gomizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0644378971
  ПИБ: 109251660
  Матични број: 64043935

  Број записа у бази: 11306
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Србобран, Трг Републике 1
  Пословни број судског предмета: И 2411/13 Основни суд у Сомбору
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 666/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛОРАД ЈОВАНИЋ, Блок 4б/2, Апатин, кога заступа Милица Мараш, Нови Сад, Стражиловска 35, ГОРАН ВЛАХОВИЋ, Сомбор, Чонопљански пут 26/а, ДОБРИЛА СТОЈШИЋ, Шумска 31, Апатин, те SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 50А/Б, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословна зградаи и објекат прехрамбрене индустрије-Хладњача
  Опис предмета продаје: Пословна зграда за коју није утврђена делатност бр. 1 - површине у габариту 130 м2 и Објекат прехрамбене индустрије и производње пића – ХЛАДЊАЧА, бр. 2, површине у габариту 803 м2
  Процењена цена предмета продаје: 26.544.873,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.926,924.16 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 15:12:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11305
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 147/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 383/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Требовац Мила, Требовац Драгиња и Требовац Милутин
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцеле
  Опис предмета продаје: 1/2 сувласничког дела парцеле бр. 1187 и парцеле бр. 1188 уписаних у ЛН бр. 1156 К.О. Ердевик
  Процењена цена предмета продаје: 359.570,85 динара
  Почетна цена предмета продаје: 251.699,59 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 15:04:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11304
  Датум продаје: 2018-05-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИв 61/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 65/2016а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АПОТЕКА АГРО ЛАКИ
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 КОМАДА
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредна машине
  Опис предмета продаје: Приколица, Комбајн за кромпир, Сетвоспремач, Тањирача, Растурач за ђубриво, Сејачица за лук, Сејачица за кромпир, Прскалица, Аутоматска машина за прање парадајза, Машина за развлачење фолија
  Процењена цена предмета продаје: од 53.595,00 динара до 476.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 16.078,50 динара до 95.280,00 динара


  Оглас поставио: Драган Драговић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 14:42:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Данила Киша број 43
  Е-маил адреса: izvrsiteljns@mts.rs
  Контакт телефон: 0644682974
  ПИБ: 107574847
  Матични број: 62838051

  Број записа у бази: 11302
  Датум продаје: 2018-04-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Данила Киша бр. 43 , Нови Сад.
  Пословни број судског предмета: И.И. 4797/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 58/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Никола Пећанац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом-објектом, површине 36м2, укњижени део и 160м2 корисне површине неукњижени део, земљиште под дело зграде 6м2, воћњак прве класе површине 6а и 80м2 , све укупно 7а и 22м2
  Процењена цена предмета продаје: 6.587.590,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 3.293.795,00 дин.


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-04-05 14:31:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 11301
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 4485-16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1031-16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дајнерс клуб интернационал Београд ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило марке Мерцедес бенз тип А 180 ЦДИ рег.ознаке НС 176-КЈ, 2007. годиште
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило марке Мерцедес бенз тип А 180 ЦДИ рег.ознаке НС 176-КЈ, 2007. годиште
  Процењена цена предмета продаје: 357.930,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 178.965,00 динара


  Оглас поставио: Иван Ракочевић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 14:19:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, Таткова 12
  Е-маил адреса: izvrsiteljprokuplje@gmail.com
  Контакт телефон: 0648169825
  ПИБ: 108592068
  Матични број: 63559792

  Број записа у бази: 11300
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Ракочевића, 18400 Прокупље, ул. Таткова бр. 12
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Прокупљу И.И-3951/2016 од 16.12.2016.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А1113/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кп.бр. 2075/1 КО Вољчинце: земљиште укупне површине 13а 20м2 и породичне стамбене зграде бр. 1, у ос
  Опис предмета продаје: на наведеној Кп.бр. 2075/1 КО Вољчинце, налази се објекат број 2 у основи површине 88м2, који није предмет извршења а за који ће се накнадно утврдити површина неопходна за редовну употребу.
  Процењена цена предмета продаје: 4.372.720,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.186.360,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-04-05 14:16:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 11299
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ 81/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 47/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Синиша Лазаревић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - парцела број 613/2, површине 691м2, градско грађевинско земљиште, на којој се налазe земљиште уз з
  Опис предмета продаје: - парцела број 613/2, површине 691м2, градско грађевинско земљиште, на којој се налазe земљиште уз зграду – објекат површине 378м2 и њива 2.класе површине 313м2, на којој извршни дужник има право својине у целости, све уписано у л.н.бр.540 к.о. Јазак село; - парцела број 850, површине 878м2, пољопривредно земљиште, на којој се налази њива 3.класе, површине 878м2, на којој извршни дужник има право својине у целости, све уписано у л.н.бр.540 к.о. Јазак село
  Процењена цена предмета продаје: 139.340,00
  Почетна цена предмета продаје: 69.670,00


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 14:14:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 11298
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 08:00 до 16:00
  Место продаје: Свилајнац, Краља Петра Првог 133
  Пословни број судског предмета: И.Ив-41/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 40/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП Банка Србија АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, Тросед, Двосед, Кухињски сто, Столице,
  Опис предмета продаје: - Телевизор “SAMSUNG“ - у процењеној вредности од 5.000,00 динара - Телевизор „NEO“ - у процењеној вредности од 5.000,00 динара - Телевизор „PHILIPS - у процењеној вредности од 5.000,00 динара - Тросед - у процењеној вредности од 9.000,00 динара - Двосед - у процењеној вредности од 7.000,00 динара - Кухињски сто - у процењеној вредности од 6.000,00 динара - Столице, 6 ком. - у укупној процењеној вредности од 12.000,00 динара - Телевизор “SILVA SCHNEIDER“ - у процењеној вредности од 16.000,0
  Процењена цена предмета продаје: - Телевизор “SAMSUNG“ - у процењеној вредности од 5.000,00 динара - Телевизор „NEO“ - у процењеној вредности од 5.000,00 динара - Телевизор „PHILIPS - у процењеној вредности од 5.000,00 динара - Тросед - у процењеној вредности од 9.000,00 динара - Двосед - у процењеној вредности од 7.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности појединачно одређене ствари.


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 14:14:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 11297
  Датум продаје: 2018-04-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 402/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 2634/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранислава Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Врт и њива
  Процењена цена предмета продаје: 442.240,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 309.568,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 14:08:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11296
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: ИИв 63/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 68/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НОВА АГРОБАНКА У СТЕЧАЈУ АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена цена предмета продаје: до 12.000,00 динара до 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 6.000,00 динара до 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 13:56:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11295
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: ИИ 256/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 174/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАРИНКОВИЋ НЕБОЈША из Руме
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број1369/1, њива 4. класе, потес Село, површине 11а 68м2, КО Никинци
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број1369/1, њива 4. класе, потес Село, површине 11а 68м2, КО Никинци
  Процењена цена предмета продаје: 274.459,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 137.229,50 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 13:52:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11294
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: ИИ 95/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 91/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БЕОГРАДЕЛЕКТРО ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине за бризгање пластике и ребраста црева за бетон
  Опис предмета продаје: машине за бризгање пластике и ребраста црева за бетон
  Процењена цена предмета продаје: од 1.950,00 динара до 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 975,00 динара до 100.000,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-04-05 13:38:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 11293
  Датум продаје: 2018-04-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 3797/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 680/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АНИЦА СТОЈЧЕВСКА ПР АГЕНЦИЈА ЗА ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ COSTA CAR КРАГУЈЕВАЦ, Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно возило
  Опис предмета продаје: ZASTAVA, тип 79.12 AN
  Процењена цена предмета продаје: 250.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 175.000,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-04-05 13:33:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 11292
  Датум продаје: 2018-04-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.Ив 1052/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 266/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: VOLKSWAGEN, тип GOLF 1.6
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-04-05 13:19:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 11291
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 3284/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 690/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Маринковић Милан
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредне машине и техника
  Опис предмета продаје: плуг, тањирача, сунце (за сено), балирка, телевизор и плински топ
  Процењена цена предмета продаје: 143.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 100.100,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767