ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2018-10-05 16:01:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 16025
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: КАНЦЕЛАРИЈА ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА СЛОБОДАНА ЖИВАНОВА, НОВИ САД, УЛ. ФУТОШКА 1 А
  Пословни број судског предмета: ИИ 315/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 71/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАЈФАЈЗЕН БАНКА
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВА 5 КЛАСЕ И ЊИВА 6 КЛАСЕ ПОТЕС ДЕБЕЉАК КО БАЧ ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ 2309
  Опис предмета продаје: ЊИВА 5 КЛАСЕ И ЊИВА 6 КЛАСЕ ПОТЕС ДЕБЕЉАК КО БАЧ ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ 2309 ПАРЦЕЛЕ 6557 1 6557 2 6557 3 6557 4 6557 5 6557 6 6557 7 6557 13 ПОЉОПРИВРРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ У ВЛАСНИШТВУ ЈОВАНКЕ ЂАКОВИЋ КО БАЧ
  Процењена вредност предмета продаје: 20.820.960,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.574.672,00 динара


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 15:55:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 16024
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића Ваљево,ул. Владике Николаја 45/1 Ваљево
  Пословни број судског предмета: И.И.92/18
  Број предмета јавног извршитеља: 262И.И.36/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Катастарска парцела 3843 уписана у лист непокретности бр. 706 КО Јабучје
  Опис предмета продаје: Опис предмета продаје у складу са приложеним закључком о првој јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност непокретности која је предмет продаје износи 900.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70 % од процењене вредности и износи 630.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 15:33:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 16020
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: II 6 ИИ 533/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 410/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удржење осигуравача Србије- Гарнтни фонд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трпезаријски сто, телевизор, кухињски део- горњи, доњи кухињски део, доњи кухињски елемент
  Опис предмета продаје: трпезаријски сто, телевизор, кухињски део- горњи, доњи кухињски део, доњи кухињски елемент
  Процењена вредност предмета продаје: 44.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.800,00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 15:05:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 16018
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 1618/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 580.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 406.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 14:57:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 16017
  Датум продаје: 2018-10-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1622/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 5.544.625,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.881.237,85 динара


  Оглас поставио: Ненад Младеновић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 14:56:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, ул. Првог српског устанка 3, стан 12
  Е-маил адреса: nenadmladenovicizv@gmail.com
  Контакт телефон: 0644907932
  ПИБ: 110505219
  Матични број: 64881841

  Број записа у бази: 16016
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог српског устанка бр.3, стан 12
  Пословни број судског предмета: ии574/17
  Број предмета јавног извршитеља: и.и277/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БОБАН ХРАНИСАВЉЕВИЋ КРЊЕВО
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: МОТОРНО ВОЗИЛО
  Опис предмета продаје: АУТОМОБИЛ ОПЕЛ ВЕКТРА 1,8 2001 ГОДИШТЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 14:53:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 16015
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1335/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МЕДИА ХОУСЕ ДОО
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 55.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 38.850,00 динара


  Оглас поставио: Ненад Младеновић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 14:49:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, ул. Првог српског устанка 3, стан 12
  Е-маил адреса: nenadmladenovicizv@gmail.com
  Контакт телефон: 0644907932
  ПИБ: 110505219
  Матични број: 64881841

  Број записа у бази: 16014
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог српског устанка бр.3, стан 12
  Пословни број судског предмета: ИИ 553/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И248/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Епс Дистрибуција ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине
  Опис предмета продаје: приколица и бансек за дрва
  Процењена вредност предмета продаје: 120000 динара и 50000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60000динара и 25000 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 14:36:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 16013
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: II 946/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 894/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 5.385.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.769.500,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 14:32:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 16012
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 6ИИв-1025/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-303/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Милош Савић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 540.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 378.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 14:25:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 16010
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 517/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 307/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Даница Чолак, Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: земљиште под зградама, шума и кућа
  Процењена вредност предмета продаје: 1.395.779,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 977.045,30 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 13:50:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 16008
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 299/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 63/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Министарство правде
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Mazda" модел 6, година производње 2006.
  Процењена вредност предмета продаје: 400.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 280.000,00 дин.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 13:43:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 16007
  Датум продаје: 2018-11-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 Ив 109/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 309/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИНТЕР АГРАР ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.652.443,8 динара
  Почетна цена предмета продаје: 991.466,28 динара


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 13:16:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 16006
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ ПОМ 41/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИРКА БИЈЕЛИЋА из Обреновца
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности – земљишта са делом зграде у Београду
  Опис предмета продаје: стана на делу катастарске парцеле број 929/2, површине 484 м2 КО Кнежевац, на којој је извршни дужник сувласник са уделом од 30/484 на кат. парцели 929/2, површине 481 м2, пашњак 3. класе и кат. парцели 929/2, површине 3 м2, землзиште под делом зграде у улици 21 Кнежевац 13 у Београду, Раковици, уписано у лист непокретност број 3180 КО Кнежевацу укупном износу од 248.635,17 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 248.635,17
  Почетна цена предмета продаје: 149.181,102


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 13:15:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 16005
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: 5ИИ 369/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 320/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗОРАН НИКОЛИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1) ВОЗИЛО "ЗИЛ" СА 6 ТОЧКОВА, 2) ПУТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО "МЕРЦЕДЕС 290 ТД", 3) ТЕРЕТНО ВОЗИЛО НА ГУС
  Опис предмета продаје: 1) НЕРЕГИСТРОВАН, НЕИСПИТАНО СТАЊЕ, 2) ЗАПРЕМИНА МОТОРА 2874 ЦМ3, ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ 1996, БОЈА ЦРНА 9М, НЕИСПИТАНО СТАЊЕ, 3)НЕПОЗНАТА МАРКА, НЕИСПИТАНО СТАЊЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 300.000,00 динара, 2) 250.000,00 динара 3) 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 210.000,00 динара, 2) 175.000,00 динара 3) 105.000,00 динара


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 12:55:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 16004
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: 1ИИ 2099/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИА 856/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИТИЋ ЈАСМИНА
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило марке "OPEL-CORSA", 1985.год.
  Опис предмета продаје: Регистарске ознаке PI-004-OG, 1985.година производње, неиспитано стање
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00 динара


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 12:53:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 16003
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 601/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Новаковић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор "Зетор", тракторска карета и пластичне каце од 1.000 литара
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 04.10.2018.
  Процењена вредност предмета продаје: 145.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 101.500,00 динара


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 12:44:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 16002
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 327/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгица Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор ИМТ 539са кабином
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 04.10.2018
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 140.000 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 12:37:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 16001
  Датум продаје: 2018-11-14
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 2 ИИв 261/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 483/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САНДЕРС СХ ДОО Темерин
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара итд
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара итд


  Оглас поставио: Милица Митровић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 11:48:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Мајке Јевросиме бр. 34, стан 2
  Е-маил адреса: mitrovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692895153
  ПИБ: 108585756
  Матични број: 63555215

  Број записа у бази: 16000
  Датум продаје: 2018-10-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Мајке Јевросиме бр. 34, стан бр. 2
  Пословни број судског предмета: 4-ИИВ-7166/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 116/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ "ДПС КЛАС ГРОУП" ДОО ШАБАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТЕЦНОДОМ замрзивач; ФРИГОТЕРМ фрижидер.
  Опис предмета продаје: ТЕЦНОДОМ замрзивач сиве боје; ФРИГОТЕРМ фрижидер сиве боје.
  Процењена вредност предмета продаје: ТЕЦНОДОМ замрзивач - 120.000,00 динара; ФРИГОТЕРМ фрижидер - 120.000,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: ТЕЦНОДОМ замрзивач - 84.000,00 динара; ФРИГОТЕРМ фрижидер - 84.000,00 динара.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767