ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-11-06 10:16:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 7718
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-304/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 147/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA" AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ТВ „Quadro“ 26 cm ; Микроталасна „LG“ ; Клима уређај „Samsung“ I2 ; Рачунар, монитор, тастатура, миш ; Угаона гарнитура црвена
  Процењена цена предмета продаје: 1.000,00 динара ; 1.500,00 динара ; 12.000,00 динара ; 10.000,00 динара ; 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Соња Ковачевић
  Датум и време постављања: 2017-11-06 10:09:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: slizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0642044044
  ПИБ: 108213376
  Матични број: 63266833

  Број записа у бази: 7717
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 1ИИ 1036/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 129/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЖИЛОВИЋ И ЖИЛОВИЋ ДОО
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стамбени објекат
  Опис предмета продаје: стамбени објекат површине 400м2 у ванкњижној својини
  Процењена цена предмета продаје: 21.526.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.763.100,00


  Оглас поставио: Соња Ковачевић
  Датум и време постављања: 2017-11-06 09:59:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: slizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0642044044
  ПИБ: 108213376
  Матични број: 63266833

  Број записа у бази: 7716
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 4 ИИ 6662/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 44/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жугић Миливоје
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шумско и пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: шума 4 класе-шумско земљиште, њиве 5. класе-пољопривредно земљиште, воћњак 3. класе
  Процењена цена предмета продаје: 172.616,08 динара
  Почетна цена предмета продаје: 120.831,26 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-11-06 09:58:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 7715
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Место продаје: НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 546/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А173/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирна Вукелић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: уписан ЛН 869 КО Сомбор-1
  Процењена цена предмета продаје: 3.683.073,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.683.073,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-11-06 09:39:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 7714
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-808/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" , зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Микроталасна "GALANZ" , Микроталасна "MOYLINEX" , Веш машина "GORENJE" , Машина за судовe "CANDU"
  Опис предмета продаје: Микроталасна "GALANZ" , Микроталасна "MOYLINEX" , Веш машина "GORENJE" , Машина за прање судова "CANDU" , Усисивач "DUSON" , Звучник "LD"SISTEMS
  Процењена цена предмета продаје: 4.000,00 , 5,000.00 , 12.000.00 , 15,000,00 , 2,000.00 , 2,000.00 ,
  Почетна цена предмета продаје: 2,800.00 , 3,500.00 , 8,400.00 ,10,500.00 , 1,400.00 , 1,400.00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-11-06 09:26:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 7713
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ИИ 2553/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 168/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Бурај, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати
  Опис предмета продаје: слика,куржна тестера, машина за сушење, љуљашка, веш машина....
  Процењена цена предмета продаје: од 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 12.000,00 динара


  Оглас поставио: Никола Цветковић
  Датум и време постављања: 2017-11-06 09:20:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пaшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 7712
  Датум продаје: 2017-12-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Зајечар, ул. Николе Пашића 124
  Пословни број судског предмета: /
  Број предмета јавног извршитеља: 226-И.ИВК-А740/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д., Београд, Београд, ул. Таковска 2, МБ 17162543, ПИБ 100002887
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари у домаћинству
  Опис предмета продаје: Појачало и тјунер марке-Technics DVD марке-Pro vision Телевизор марке -Grunding , дијагонале 83 см. Замрзивач марке- Beko Моторна тестера марке-Villager
  Процењена цена предмета продаје: 43.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30.100,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-11-06 09:10:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 7711
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-826/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" , Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер "OBODIN" , Мини екектрични шпорет "TARA" , Телевизор"GOLDSTAR" 55cm ,Замрзивач"OBODIN"180L
  Опис предмета продаје: Фрижидер "OBODIN" , Мини екектрични шпорет "TARA" , Телевизор"GOLDSTAR" 55cm ,Замрзивач"OBODIN"180L
  Процењена цена предмета продаје: 7,000.00 , 5,000.00 , 4,000.00 , 7,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 4,900.00 , 3,500.00 , 2,800.00 , 4,900.00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-11-06 08:29:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 7710
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 582/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А188/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПИК БЕЧЕЈ
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: OPEL ASTRA CLASSIC
  Процењена цена предмета продаје: 320.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 224.000,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2017-11-05 14:32:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 7709
  Датум продаје: 2017-12-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 6 ИИ 13156/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 613/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПКБ "Имес" доо
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари из куће
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2017-11-03 16:08:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 7708
  Датум продаје: 2017-12-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: ии 709/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 896/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трособан стан у Београду
  Опис предмета продаје: Трособног стана бр.10, површине 67м2, који се налази на другом спрату стамбене зграде за колективно становање бр.1 у улици Булевар Михаила Пупина 3, изграђене на катастарској парцели број 2308, број зграде 1, број улаза 3 а све уписано у лист непокретности број 3513 КО Нови Београд,
  Процењена цена предмета продаје: 11.211.540,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.848.078,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-11-03 15:54:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 7707
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у улици Синђелићев трг бр. 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-5218/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2543/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Зулфић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда у Нишу, Горњоматејевачка бр. 39, спратност По+П+Пк, корисне површине 263,50 м2, бр. зграде 1, изграђена на к.п.бр. 407, л.н.бр. 1718 КО Ниш-Пантелеј, која је у државини извршног повериоца и дужника са уделом од по 1/2; Помоћна зграда у Нишу, ул. Горњоматејевачка бр.39, корисне површине 47,44 м2, бр. зграде 2; Пословна зграда у Нишу, ул. Војводе Путника бб, бр. зграде 1, корисне површине 460,01 м2, изграђена на к.п.бр.152/2, л.н.бр. 1567 КО Паси пољана.
  Процењена цена предмета продаје: 21.648.051,31 за породичну стамбену зграду са помоћном зградом и 38.770.093,60 за пословну зграду
  Почетна цена предмета продаје: 15.153.635,90 за породичну стамбену зграду са помоћном зградом и 27.139.065,52 за пословну зграду


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2017-11-03 15:31:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 7706
  Датум продаје: 2017-12-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 6
  Пословни број судског предмета: И.Ив-130/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-94/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TELENOR DIRECT D.O.O Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Расхладна витрина
  Опис предмета продаје: Расхладна витрина, браон сиве боје, 300 цм x 100 цм
  Процењена цена предмета продаје: 55.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 38.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2017-11-03 15:28:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 7705
  Датум продаје: 2017-12-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 6
  Пословни број судског предмета: И.Ив-606/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А102/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU VALOGA DOO PARAĆIN
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Расхладна витрина
  Опис предмета продаје: Расхладна витрина, плаво сиве боје, 220 цм x 60 цм
  Процењена цена предмета продаје: 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-11-03 15:12:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 7704
  Датум продаје: 2017-12-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 307-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела
  Опис предмета продаје: парцела
  Процењена цена предмета продаје: 4.169.742,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.084.871,25 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-11-03 14:16:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 7703
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: Ив-73/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 163/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЦГ ЕУРОПАРТ ДОО за трговину и услуге, Крњешевци, Крњешевци
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: теретно моторно возило-FORS TRANSIT T2001.8 TDDI
  Процењена цена предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-11-03 13:56:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 7702
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А103/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Тасић Синиша
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Љиљана Живковић
  Датум и време постављања: 2017-11-03 13:47:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Господара Вучића 189, 2 sprat
  Е-маил адреса: ljiljana.zivkovicizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0645435082
  ПИБ: 108160394
  Матични број: 63258997

  Број записа у бази: 7701
  Датум продаје: 2017-11-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Господара Вучића бр. 189/4
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-1673/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 258/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNA BANKA BEOGRAD AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (GRAD) - U STEČAJU
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двоипособан стан
  Опис предмета продаје: Стан бр. 1, десно од улаза, површине 88 м2, у сутерену зграде бр. 1, у ул. Пуковника Пејовића бр.2, кат.парц. 7529/1 КО Вождовац
  Процењена цена предмета продаје: 13.082.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.157.610,00 динара


  Оглас поставио: Драган Драговић
  Датум и време постављања: 2017-11-03 13:40:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Данила Киша број 43
  Е-маил адреса: izvrsiteljns@open.telekom.rs
  Контакт телефон: 0644682974
  ПИБ: 107574847
  Матични број: 62838051

  Број записа у бази: 7700
  Датум продаје: 2017-12-01
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: ул.Данила Киша бр.43 Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.и. 413/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.13/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раде Ђуровић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: некретнина
  Опис предмета продаје: непокретност уписана у лн. 1669 ко Нови Сад 2 - парцела бр. 3414 - породична зграда коју сачињава приземље и покровље
  Процењена цена предмета продаје: 35.505.701,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 24.853.990,70 дин.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-11-03 13:21:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 7699
  Датум продаје: 2017-11-28
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 1615/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 249/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Велија Ирфан, Нови Сад,
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: пољопривредно земљиште
  Процењена цена предмета продаје: од 1.315.396,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 920.777,20 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767