ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-06-12 13:20:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 13060
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ЗРЕЊАНИН ул. Бул.Вељка Влаховића 52/22
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-582/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Градска топлана" Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Клима уређај "ВОРТЕКС" - ТВ ЛЦД "ФОКС" - Комплет кухиња
  Процењена вредност предмета продаје: 55.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 38.500,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-06-12 12:16:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 13059
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 49
  Пословни број судског предмета: Ии.122/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.479/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Амстердам Траде Банк Н.В. Амстердам
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 195 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцеле
  Опис предмета продаје: парцеле листа непокретности број 122 КО Муре, 209 КО Радошиће, 89 КО Тиоџе и 208 КО Ново Село
  Процењена вредност предмета продаје: 49.513.425,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 34.659.398,06 динара


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2018-06-12 12:10:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 13058
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-671/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-43/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење "Подземни пролаз ГОРЧА-Ниш, Ниш, ул. Обреновићева - ПП Горча бр.локал Б10/7, МБ 17222708, ПИБ 102138476
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 542 покретне ствари
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Гардероба из бутика - више одевних предмета. акључком о продаји обухваћено је више одевних предмета,
  Опис предмета продаје: Мушка блуза дугих рукава (различите величине); Мушка кошуља дугих рукава више боја (различите величине); Мушке фармерице (различите величине); Мушке и женске фармерице (различите величине) Мушке мајице кратких рукава (различите величине); Мушки сако више боја ( различите величине); Мушке јакне више боја ( различите величине)
  Процењена вредност предмета продаје: 1.800,00; 2.000,00; 2.200,00; 2.000,00; 1.300,00; 5.000,00; 3.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.260,00; 1.400,00; 1.540,00; 1.400,00; 910,00; 3.500,00; 2.450,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-12 12:04:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 13057
  Датум продаје: 2018-07-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: I-5 ИИ-323/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1948/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU VALOGA DOO PARAĆIN
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Баштенски сточић, Столице, комада 4, Ручна метална колица, комада 2, Мешалица са електромотором, Сунцобран, Постоље, Ручни палетар, Муљача за грожђе, Мотокултиватор марке МТ 501 GX, ознака мотора HONDA GX 31, Цистерна 1000 L за воду, Каца од пластике 500 L, Пећ са комором марке UNOX, Шпорет на чврсто гориво SMEDEREVAC, Расхладна вертикална витрина, Фрижидер марке NEO, Казан за топљење масти, Тример марке VILLEGER, Изложбена витрина са припадајућим стаклима демонтирана (витрина комплетна)...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-06-12 11:58:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 13056
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-260/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод" Краљево, Краљево, ул. 27. марта бр. 2, МБ 07190891, ПИБ 101772636
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 700,00 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-06-12 11:52:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 13055
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Пословни број судског предмета: ИИв 127/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 141/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Возила
  Опис предмета продаје: VW CRAFTER 2008 PEDA MOTOR R06 AIR
  Процењена вредност предмета продаје: 360.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 252.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-12 11:46:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13054
  Датум продаје: 2018-06-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-152/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор; ДВД; ТВ ВИТРИНА; Мали сточић; Кауч; Две фотеље; Веш машина; Телевизор; Сто и четири столи
  Опис предмета продаје: Телевизор; ДВД; ТВ ВИТРИНА; Мали сточић; Кауч; Две фотеље; Веш машина; Телевизор; Сто и четири столице; Брачни кревет
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00; 2.000,00; 4.000,00; 3.000,00; 8,000,00; 7.000,00; 9.000,00; 5.000,00; 10.000,00; 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2,500,00; 1,000,00; 2,000,00; 1,500,00; 4.000,00; 3.500,00; 4.500,00; 2.500,00; 5.000,00; 5.000,00


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2018-06-12 11:11:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 13053
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ив.181/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.44/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности по листу непокретности 154 КО Тољевац и ЛН 405 КО Доњи Крчин
  Процењена вредност предмета продаје: Укупна вредност свих непокретности по оба листа непокретности утврђена је у износу од 3.461.388,88 динара
  Почетна цена предмета продаје: 518.041,87 динара за к.п.бр.1211/1, 38.421,96 динара за к.п.бр.1678/2, 149.617,96 динара к.п.бр.2077/7, 43.779,69 динара за к.п.бр.2077/8, 25.700,02 динара за к.п.бр.2077/9, 86.406,72 динара за к.п.бр.2079/1, 13.945,75 динара за к.п.бр.2104/1, 766.647,87 динара за к.п.бр.2108/1, 11.668,89 динара за


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2018-06-12 10:56:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 13052
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.370/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.352/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: к.п.бр.1600/1, шума 3. класе, површине 3058 m2, - к.п.бр.1603/1, њива 6. класе, површине 3116 m2, - к.п.бр.1605/1, њива 6. класе, површине 2214 m2, - к.п.бр.1632, њива 6. класе, површине 4868 m2, - к.п.бр.1633, њива 6. класе, површине 2852 m2, - к.п.бр.1634, њива 6. класе, површине 9093 m2, - к.п.бр.1634, воћњак 5. класе, површине 204 m2, - к.п.бр.1688, воћњак 4. класе, површине 2769 m2, - к.п.бр.1691, њива 6. класе, површине 2688 m2,
  Процењена вредност предмета продаје: Збирна вредност свих непокретности утврђена је у износу од 2.070.876,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 256.872,00 динара за к.п.бр.1600/1, 130.872,00 динара за к.п.бр.1603/1, 92.988,00 динара за к.п.бр.1605/1, 204.456,00 динара за к.п.бр.1632, 119.784,00 динара за к.п.бр.1633, 392.187,60 динара за к.п.бр.1634, 139.557,60 динара за к.п.бр.1688 и/или 112.896,00 динара за к.п.бр.1691


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-12 08:53:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13051
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-425/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “VIVAX” 51цм; Веш машина; Сто и четири столице; Кауч; Фотеља; Орман велики; Двосед
  Опис предмета продаје: Телевизор “VIVAX” 51цм; Веш машина; Сто и четири столице; Кауч; Фотеља; Орман велики; Двосед
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00; 10.000,00; 4.000,00; 7.000,00; 4,000,00; 4.000,00; 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2,500,00: 5,000,00: 2,000,00: 3,500,00: 2.000,00: 2.000,00: 2.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-12 08:34:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13050
  Датум продаје: 2018-07-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-16/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Дубровкиња” 31цм; Кауч; Музички стуб “AIWA”; Сто и четири столице; Фрижидер “Obod”; Орман
  Опис предмета продаје: Телевизор “Дубровкиња” 31цм; Кауч; Музички стуб “AIWA”; Сто и четири столице; Фрижидер “Obod”; Орман велики - 4м са баром
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00; 7.000,00; 3.000,00; 3.000,00; 5,000,00; 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1,500,00; 3,500,00; 1,500,00; 1,500,00; 2.500,00; 5.000,00


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-06-12 07:55:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 13049
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у месту Обреж
  Пословни број судског предмета: И.Ив 265/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 56/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREDUZEĆE ZA PROMET TRGOVINU I USLUGE C.E.S. GROUP DOO BEOGRAD (STARI GRAD)
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДУБОКО ЗАМРЗНУТЕ КУПИНЕ
  Опис предмета продаје: 30 ТОНА ДУБОКО ЗАМРЗНУТЕ КУПИНЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 2.700.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.890.000,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2018-06-12 07:29:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 13048
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Нови Сад, Максима Горког 1А/5/54
  Пословни број судског предмета: Ии.4469/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.4/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредна банка Београд А.Д. Београд - у стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двоипособан стан и гаража
  Опис предмета продаје: Предмет продаје су двоипособан стан бр.12 на другом спрату стамбене зграде за колективно становање бр.зг.9, површине 70м2 и гаража бр.6 површине 22м2 у сутерену. Непокретност се налази у Новом Саду у улици Војводе Шупљикца бр.19.
  Процењена вредност предмета продаје: 11380190,83
  Почетна цена предмета продаје: 7966133,58


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-06-12 07:24:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 13047
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-2157/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-507/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: троипособни стан
  Процењена вредност предмета продаје: 6.571.950,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.600.365,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-11 16:01:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13046
  Датум продаје: 2018-07-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-40/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина “PRIVILEG”; Замрзивач “BOSH” 4101; Муз. линија “SHARP”; Ел. Камин “сертер”
  Опис предмета продаје: Веш машина “PRIVILEG”; Замрзивач “BOSH” 4101; Муз. линија “SHARP”; Ел. Камин “сертер”
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00; 20.000,00; 5.000,00; 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7,500,00; 10,000,00; 2,500,00; 5,000,00


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-06-11 15:52:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 13045
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.62/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљније описани у Закључку о продаји.
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-11 15:45:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 13044
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 2ИИв-396/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-222/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Милош Стевановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Стан са уделом 1/1 извршног дужника, уписан у лист непокретности са корисном површином од 40,00 м2, који се налази у Нишу, у ул. Козарачка бр. улаза 30, у поткровљу стамбено – пословне зграде, број стана 41, на катастарској парцели 3046, уписан у лист непокретности бр. 2404 К.О. НИШ – БУБАЊ, фактичким премером утврђена површина од 31,03 м2.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.737.680,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.216.376,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-06-11 15:18:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 13043
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.48/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "БОГАТИЋ"БОГАТИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: електрички шпорет "алфаплам", тросед браон - бели, двосед браон - бели
  Процењена вредност предмета продаје: 61.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.700,00


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-06-11 15:13:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 13042
  Датум продаје: 2018-07-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.482-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЉИЉАНА ИЛИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 472.738,00
  Почетна цена предмета продаје: 330.916,60


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-06-11 15:11:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 13041
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.361/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: електрички шпорет "електролукс", телевизор "сони", сто за ручавање, замрзивач "беко", телевизор "фокс"
  Процењена вредност предмета продаје: 71.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 49.700,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767