ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-01-04 15:59:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 9083
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: Ии 218/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А91/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Л анд М Шпед агент доо Београд
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 аутомобил
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 04.01.2018.
  Процењена цена предмета продаје: 960.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене


  Оглас поставио: Александар Дуркулић
  Датум и време постављања: 2018-01-04 15:50:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Војводе Мишића 1
  Е-маил адреса: durkulic@mts.rs
  Контакт телефон: 063541467
  ПИБ: 108317439
  Матични број: 63367613

  Број записа у бази: 9082
  Датум продаје: 2018-02-01
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-3731/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-146/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Илона Тргала
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 2. класе у Руменци
  Опис предмета продаје: Њива 2. класе у Руменци
  Процењена цена предмета продаје: 189.224,55 динара
  Почетна цена предмета продаје: 132.457,18 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-01-04 15:08:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 9081
  Датум продаје: 2018-02-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 Ив-189/2017 од 23.03.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-207/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD, Београд, ул. Вука Караџића бр. 10, МБ 17171178, ПИБ 100002532 чији је пуномоћник адв. Др Немања Алексић, Нови Сад, Грчкошколска 1
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 њиве
  Опис предмета продаје: ½ њиве 2. Класе површине 4а97м2 на парцели број 2251 потес Баштине, власништво извршног дужника Дарко Вукоје, Сечањ, ул. Братства Јединства бр. 16, ЈМБГ 1709967850058, у износу од 32.972,27 динара.
  Процењена цена предмета продаје: 321.972,27
  Почетна цена предмета продаје: 16.486,135


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-01-04 14:57:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 9080
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: 2 И И-163/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 126-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда број 1 површине у габариту 55 м2, постојећа на катастарској парцели број 823/1 К.О. Сента – Град и породична стамбена зграда број 1 површине у габариту 61 м2, на углу ул Нови Шор 55 и Ади Ендреа 85/а, изграђена на катастарској парцели број 823/2 К.О. Сента – Град
  Процењена цена предмета продаје: 2.173.700,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-01-04 14:46:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 9079
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 2175/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 373/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Новица Петровић из Жабара
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: микроталасна пећница, два телевизора, машина за веш, машина за судове, полица за телевизор, монитор
  Процењена цена предмета продаје: 36.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.550,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-01-04 14:10:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 9078
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 4286/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 752/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Борисов из Рековца
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: телевизор, две машине за веш и гардеробер
  Процењена цена предмета продаје: 36.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.200,00 динара


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-01-04 14:00:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 9077
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: Иив 5/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 1152/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДВОКАТ ДЕЈАН КНЕЖЕВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-01-04 13:56:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 9076
  Датум продаје: 2018-02-01
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 81/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 81/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-01-04 13:08:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 9075
  Датум продаје: 2018-12-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 97/16
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.ии. 258/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Моторна возила
  Опис предмета продаје: VW Golf , FIAT ULYSSE
  Процењена цена предмета продаје: 245000
  Почетна цена предмета продаје: 171500


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-01-04 13:06:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 9074
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 4 ИИ 1258/16
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 494/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Државна лутрија Србије
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари из стана
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Цене изнете у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Цене изнете у закључку о продаји


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-01-04 13:00:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 9073
  Датум продаје: 2018-01-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: ИНТ 20/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИНТ 20/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Суботица
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Угаона гарнитура ; ТВ „Panasonic“ 40“ ; Клуб сто црни
  Процењена цена предмета продаје: 80.000,00 динара ; 30.000,00 динара ; 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-01-04 12:45:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 9072
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 13:00 ч
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 630/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП МОБИЛЕ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 65.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 45.500,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-01-04 12:30:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 9071
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: 39 ИИв бр. 138/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 236/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ORIFLAME KOZMETIKA DOO Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 29.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.300,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-01-04 10:37:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 9070
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 135/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 135/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕЛГАС СЕНТА
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Две фотеље ; ТВ „Samsung“ 55 cm ; Тепих 2,5 m x 2 m
  Процењена цена предмета продаје: 2.000,00 динара ; 1.500,00 динара ; 2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-01-04 10:19:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9069
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-807/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" , Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"Venus" , Замрзивач "Iberna" орман једнокрилни
  Опис предмета продаје: Телевизор"Venus" , Замрзивач "Iberna" орман једнокрилни
  Процењена цена предмета продаје: 5,000.00 , 8,000.00 , 1,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 2,500.00 , 4,000.00 , 500.00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-01-04 09:32:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 9066
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: И-2681/12
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-50/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПТП "АЛБАТРОС ММ" ДОО,ШИД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредне машине
  Опис предмета продаје: Сушара T-60; Плуг марке "OLT", двобразни, Култиватор марке "ИМТ" четвороредни; Циркулар за дрва; Приколица марке "Дубрава", носивости 3,5 тона; Дрљача; Прскалица марке "RAI", агромеханика Крањ; Цистерна за плин "ТНГ" запремина 4.850 литара; Трактор марке "ИМТ 533"
  Процењена цена предмета продаје: 12.000,00 динара до 900.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.200,00 динара до 540.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-01-04 08:21:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 9065
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Сремска Митровица, Светог Димитрија 19А
  Пословни број судског предмета: И.и. 64/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 83/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DOO "GOMEX" ZRENJANIN
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: Тросед, двосед и фотеља, екокожа крем боје, Телевизор марке "Skyworth", 49 инча, Веш машина марке LG , Трпезаријски сто са шест столица
  Процењена цена предмета продаје: од 15.000,00 динара до 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.500,00 динара до 12.500,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 18:45:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 9064
  Датум продаје: 2018-01-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 137/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 137/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Срнић Љубица, Богосавац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 17:45:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 9063
  Датум продаје: 2018-01-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИИ-284-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.267/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'Societe generale banka' a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари - Путничко моторно возило ' DACIA SOLENCA '
  Опис предмета продаје: Друга јавна продаја покретних ствари - Путничко моторно возило ' DACIA SOLENCA '
  Процењена цена предмета продаје: 154.996,66 динара
  Почетна цена предмета продаје: 77.498,33 динара


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 17:37:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 9062
  Датум продаје: 2018-01-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: 5.Ии-538-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.260/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'ERSTE BANK' A.D. Novi Sad, Нови Сад, ул. Булевар Ослобођења бр. 5
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности - породична стамбена зграда, број 1, површине у основи 1а 75м2, пом
  Опис предмета продаје: Прва јавна продаја непокретности - породична стамбена зграда, број 1, површине у основи 1а 75м2, помоћна зграда, број 2, површине у основи 1а 18м2, а које чине јединствену функционалну целину на кат парц 1804/1, уписано у лист непокретности број 10250 КО Ужице, обим права својине извршног дужника 1/1
  Процењена цена предмета продаје: 34.293.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.005.100,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767