ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2018-08-06 09:06:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 14361
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Раденка Ракоњца, Цара Лазара 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 268/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 170/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: МАШИНА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ФЛИПСА (СМОКИЈА) СИВЕ БОЈЕ МАРКЕ СЕВЕР СУБОТИЦА СНАГА МОТОРА 7КВ
  Процењена вредност предмета продаје: 295.366,50 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 206.756,55 ДИНАРА


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 09:20:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 14360
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-11/2018
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-34/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VETERINARSKA STANICA ZAJEČAR DOO ZAJEČAR
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: 1 - КП.бр. 15461 ,КО Велики Извор ,укупне површине 25а, 07м2, њива 6. класе лист непокретности  бр. 3633 , РГЗ СКН Зајечар процењене вредности на износ од 60.794,75 динара , (са почетном ценом на јавном надметању 42.556,33 динара), 2 - КП.бр. 15470 ,КО Велики Извор ,укупне површине 45а, 71 м2, њива 6. класе лист непокретности  бр. 3633 , РГЗ СКН процењене вредности на износ од 110.846,75 динара, (са почетном ценом на јавном надметању 77.592,73 динара), 3 - КП.бр. 15500 ,КО Велики Извор
  Процењена вредност предмета продаје: 547.906,35
  Почетна цена предмета продаје: 383.534,45


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 08:45:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 14359
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИв 66/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 392/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.477.250,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 886.350,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 08:44:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 14358
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: ИИ-2188/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 708/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Триглав осигурање ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаје се намештај
  Опис предмета продаје: Фотеља црне боје од еко коже са белим детаљима, телевизор Фокс 81 цм, лап-топ Тошиба, комода са четири фиоке Форма идеале и друго
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 дин, 20.000,00 дин, 10.000,00 дин, 8.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00 дин, 14.000,00 дин, 7.000,00 дин, 5.600,00 дин


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 08:28:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 14357
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 9.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.361/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 71.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 35.500,0


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 08:18:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 14356
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: И.Ив.116/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.76/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "МЕТАЛАЦ МАРКЕТ" д.о.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: дубећи замрзивач "BAUKLIECHT", фрижидер "BIRO", ТВ "SAMSUNG"
  Процењена вредност предмета продаје: 47.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 32.900,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 08:12:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 14355
  Датум продаје: 2018-08-02
  Време продаје: 9.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: Ии 649/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.107/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Алексов Ђока и Којић Саша
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: зграда бр. 1, Рада Неимара 17, земљиште под зградом-објектом, површине 0.00.75 ха, обим удела 2/4; зграда бр.2, Рада Неимара 19, земљиште под зградом - објектом, површине0.00.98 ха, обим удела 2/4; К.П.бр. 3401 земљиште уз зграду-објекат, површине 0.05.00 и њива површине 0.07.37 ха, обим удела 2/4
  Процењена вредност предмета продаје: 7.830.140,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.957.535,00


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 08:09:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 14354
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: И.1693/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.и.184/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Хибрид" д.о.о. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторна тестера, тример за траву, косачица за траву, ручна метална колица, дрвени сто, дрвена комода
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 60% утврђене вредности


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-08-03 16:21:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 14353
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-402/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, рачунар.
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке “DAEWOO”, CRT, црне боје; 2. Рачунар десктоп са монитором LG, 19 инча, црне боје.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000,00-15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.400,00-10.500,00 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-08-03 16:20:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 14352
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 5
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 222/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 342/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја
  Опис предмета продаје: 1. Машина за веш 2. фрижидер са замрзивачем 3. микроталасна 4. аспиратор 5. телевизор 6. монитор 7. штампач 8. комплет кухиња са судопером 9. трпезаријски сто 10. трпезаријске столице 11. клима уређај
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 18.000,00 динара 2. 15.000,00 динара 3. 3.500,00 динара 4. 2.500,00 динара 5. 16.000,00 динара 6. 4.000,00 динара 7. 4.500,00 динара 8. 20.000,00 динара 9. 7.000,00 динара 10. 7.500,00 динара 11. 9.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од сваке појединачне покретне ствари


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-08-03 15:58:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 14350
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 08:30 часова
  Место продаје: Седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: и:ИВК-196/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод Краљево
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Витрина.
  Опис предмета продаје: Витрина браон боје.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 700,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-08-03 15:49:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 14349
  Датум продаје: 2018-08-30
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-бр.1100/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-575/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Вујадиновић, Краљево
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор, елеватор, циркулар, корпа.
  Опис предмета продаје: 1. Трактор марке “IMT-539”, рег. ознаке SO-KRALJEVO 3415, црвене боје са кабином; 2. Елеватор ручне израде са ел. мотором, црвене боје; 3. Тракторски циркулар за стругање дрва са карданом, зелене боје; 4. Тракторска корпа без ознака.
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00-350.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00-245.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2018-08-03 15:49:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 14348
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.864/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ИНФОРМАТИКА" Нови Сад,Булевар цара Лазара 3, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, мали кућни апарати
  Опис предмета продаје: трпезаријски сто дрво браон боје,, LCD телевизор "LG" 32",
  Процењена вредност предмета продаје: 48.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 33.600,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2018-08-03 15:45:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 14347
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.712/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ИНФОРМАТИКА" Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, мали кућни апарати, бела техника
  Опис предмета продаје: телевизор "Samsung" LCD 32"; веш машина "Gorenje"; трпезаријски сто, трпезаријске столице 6 ком.
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2018-08-03 15:40:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 14346
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.1148/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "БЕОЧИН" Беочин, Десанке Максимовић 52, Беочин
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, мали кућни апарати, бела техника
  Опис предмета продаје: телевизор "AVIX" 51cm, стари модел; веш машина "Gorenje", компјутер комплет "Samsung"
  Процењена вредност предмета продаје: 37.000,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: 25.900,00 dinara


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2018-08-03 15:29:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 14345
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: 10-ИИ-43807/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 16/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР НОВИ САД АДО НОВИ САД - ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половни аутомобил
  Опис предмета продаје: Половни аутомобил
  Процењена вредност предмета продаје: 86.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 60.200,00 дин.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-08-03 15:29:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 14344
  Датум продаје: 2018-08-30
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: И.Ив-бр.176/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 72/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗР "СИРНИК" Танасковић Драган Предузетник
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, машина за прање судова, машина за прање веша.
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке “SONY”, LCD, око 50 инча, црне боје; 2. Машина за прање судова марке “GORENJE”, беле боје; 3. Машина за прање веша марке “CONSTRUCTA”, беле боје.
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00-40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00-28.000,00 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-08-03 15:18:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 14343
  Датум продаје: 2018-08-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 1Ии 589/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 514/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Миливојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке RENAULT, модел KANGOO, регистарске ознаке UE017-TČ.
  Процењена вредност предмета продаје: 340.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 238.000,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-08-03 15:13:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 14342
  Датум продаје: 2018-08-30
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 46/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Биоктош" из Ужица
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 27
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност непокретности 90.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-08-03 14:39:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 14339
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИ4111/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1368/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕНЕРГЕТИКА ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил
  Опис предмета продаје: Застава 10
  Процењена вредност предмета продаје: 212000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 148400 рсд


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767