ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1396 активних, од укупно 5859 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-09-08 13:12:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6216
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 911/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А412/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жолт Смоленицки
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор
  Опис предмета продаје: Торпедо дајц зелени
  Процењена цена предмета продаје: 360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 180.000,00 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-09-08 12:58:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 6215
  Датум продаје: 2017-10-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии-110-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и-53-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "GRANEXPORT" ДОО ПАНЧЕВО
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: -
  Почетна цена предмета продаје: -


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2017-09-08 12:23:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 6214
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Чачак , ул. Булевар ослобођења 86
  Пословни број судског предмета: ИИ 51/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 69/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ , НИШ
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ЗГРАДА + ЗЕМЉИШТЕ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ
  Опис предмета продаје: ЗГРАДА ПОЉОПРИВРЕДЕ -ХЛАДЊАЧА ЗА ЈАГОДИЧАСТО ВОЋЕ
  Процењена цена предмета продаје: 26.906.290,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 18.834.403,00 дин.


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2017-09-08 12:09:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 6213
  Датум продаје: 2017-10-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: 1 и бр 1177/13
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 26/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'Eurobank' a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан, површине 70 m2
  Опис предмета продаје: стан у згради број 1, број улаза: 1, спрат: пети спрат, број поесбног дела:18
  Процењена цена предмета продаје: 38.000,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 22.800,00 евра


  Оглас поставио: Биљана Петровић
  Датум и време постављања: 2017-09-08 12:04:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица кнеза Вишеслава 58 A
  Е-маил адреса: izvrsiteljbpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652890796
  ПИБ: 107580926
  Матични број: 62842741

  Број записа у бази: 6212
  Датум продаје: 2017-09-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Београд, Кнеза Вишеслава 58а
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 1286/16; 2 ИИ 1193/16; 2 ИИ 1247/16 и 2 ИИ 1252/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А118/16; ИИ А98/16; ИИ
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАРКО ЛАЗАРЕВИЋ; САША МАКСИМОВИЋ; ГОРАН МИЉУШ и МИОМИР МИЛОВАНОВИЋ
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ОПРЕМА ЗА ЕЛ.ИНДУСТРИЈУ, КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ, ТЕЛ.ЦЕНТРАЛА
  Опис предмета продаје: СПЛАЈСЕР FUJIKURA FSM-50S, КАНЦ.СТО, АНАЛАЈЗЕР SUNRISE TELEKOM, АЛКАТЕЛ КУЋНА ЦЕНТРАЛА СА РАЧУНАРОМ И СОФТЕРОМ, ТЕЛ.ГАРНИТУРЕ
  Процењена цена предмета продаје: 550.000 рсд, 8.000 рсд, 100.000 рсд, 600.000 рсд, 28.000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 385.000 рсд, 5.600 рсд, 70.000 рсд, 420.000 рсд, 19.600 рсд


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2017-09-08 12:00:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милоја Павловића 9, спрат 2, стан 9
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 6211
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Тржни центар Шумадија, Крагујевац, ул.Милоја Павловића бр. 9, II спрат, локал бр. 9
  Пословни број судског предмета: И.И.1450/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.372/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Васић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кухињски елементи, комода за тв, кауч, регал од иверице
  Опис предмета продаје: Кухињски елементи, комода за тв, кауч, регал од иверице
  Процењена цена предмета продаје: 50.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-09-08 11:55:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 6210
  Датум продаје: 2017-10-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: И.3086/13
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.305/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП СРБИЈАШУМЕ, ШГ РАСИНА КРУШЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2017-09-08 11:34:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 6209
  Датум продаје: 2017-09-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 1ИИ 233/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А119/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Мандић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор марке "ИМТ 539", црвене боје, нерегистрован, полован, година производње 2000.
  Опис предмета продаје: Трактор марке "ИМТ 539", црвене боје, нерегистрован, полован, година производње 2000.
  Процењена цена предмета продаје: 360.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 252.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2017-09-08 11:28:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 6208
  Датум продаје: 2017-09-25
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: Иив 235/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ А187/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MC CORONA DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Канцеларијски стол, комада 2; Плакар иверица-буква, комада 3; Канцеларијска фотеља, комада 2
  Опис предмета продаје: Канцеларијски стол, комада 2; Плакар иверица-буква, комада 3; Канцеларијска фотеља, комада 2
  Процењена цена предмета продаје: 33.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 23.100,00


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-09-08 09:07:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 6207
  Датум продаје: 2017-09-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Ии.246/17
  Број предмета јавног извршитеља: ии. 184/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жељко Живановић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил, бицикл и покућство
  Опис предмета продаје: Аутомобил, бицикл и покућство
  Процењена цена предмета продаје: 373.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 261.100,00


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-09-08 09:05:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 6206
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији поступајућег јавног извршитеља на адреси Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 4 Ив-38/2016 од 05.09.2016.
  Број предмета јавног извршитеља: ив а127/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD, Нови Сад, ул. Булевар Ослобођења бр. 80, МБ 08603537, ПИБ 100584604
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. веш машина беко процењене вредности 10.000,00 динара 2. ЛГ телевизор флат екран процењене вреднос
  Опис предмета продаје: 1. веш машина беко процењене вредности 10.000,00 динара 2. ЛГ телевизор флат екран процењене вредности 15.000,00 динара
  Процењена цена предмета продаје: ...
  Почетна цена предмета продаје: ...


  Оглас поставио: Милан Јовичић
  Датум и време постављања: 2017-09-08 08:45:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Мајур, Улица Светог Саве број 42
  Е-маил адреса: jovicic.mil@gmail.com
  Контакт телефон: 0631026634
  ПИБ: 107576676
  Матични број: 62839287

  Број записа у бази: 6204
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Мајур, ул. Светог Саве бр.42
  Пословни број судског предмета: 4 И бр.1219/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 13/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Хета Реал Естате Д.О.О. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Пословни простор бр.1, Пословни простор бр.1, на поткровљу, пословнипростор бр.1, бр.2 и бр.4
  Процењена цена предмета продаје: 28.708.702,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: 20.096091,47 динара


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-09-08 08:44:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 6203
  Датум продаје: 2017-10-04
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Ул. Дринска 21 Љубовија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И-И-170/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Кикановић Драгица
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комби
  Опис предмета продаје: теретни коби марке цитроен, комерцијалне ознаке јумпер ХДИ, беле боје
  Процењена цена предмета продаје: 400.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 280.000,00 дин


  Оглас поставио: Милан Јовичић
  Датум и време постављања: 2017-09-08 08:34:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Мајур, Улица Светог Саве број 42
  Е-маил адреса: jovicic.mil@gmail.com
  Контакт телефон: 0631026634
  ПИБ: 107576676
  Матични број: 62839287

  Број записа у бази: 6202
  Датум продаје: 2017-09-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Мајур, ул. Светог Саве бр.42
  Пословни број судског предмета: 3 Ии бр.512/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 6/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Банка Поштанска штедионица а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Помоћна зграда, надстрешница и земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 2.003.960,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.402.772,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2017-09-08 08:13:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 6201
  Датум продаје: 2017-10-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета: ИИв.1205/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.90/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PLATTNER ДООБачка Паланка, Новосадски пут 19, Бачка Паланка
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине-алати
  Опис предмета продаје: стубна бушилица "Bauer", тремлица за метал
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-09-08 07:45:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 6200
  Датум продаје: 2017-10-04
  Време продаје: 11,30
  Место продаје: Ул. Дринска 21 Љубовија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И-И.45/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ивић Владан
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 10 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, касетофон, електрични шпорет, телевизор, рачунар, микроталасна, звучници, фотеља, шпорет
  Опис предмета продаје: телевизор марке самсунг, касетофон марке схарк, електрични шпорет алфа план, телевизор марке самсунг, рачунар марке флатрон, микроталасна марке даево, звучници марке универсум, фотеља, шпорет за ложење, тример за кошење траве марке вилагер
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00дин, 8.000,00 дин, 20.000,00 дин, 10.000,00 дин, 20.000,00 дин, 20.000,00 дин, 15.000,00 дин, 50.000,00 дин, 20.000,00 дин, 15.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 дин, 5.600,00 дин, 14.000,00дин, 7.000,00дин, 14.000,00дин, 14.000,00дин, 10.500,00дин, 35.000,00дин,14.000,00дин, 10.500,00дин


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2017-09-07 20:52:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 6199
  Датум продаје: 2017-10-04
  Време продаје: 10:30 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.217/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.217/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Глишић из Ваљева
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: пољопривредне прикључне машине - плуг и шпартач
  Процењена цена предмета продаје: 80.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 56.000,00 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2017-09-07 20:33:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 6197
  Датум продаје: 2017-09-22
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.134/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.162/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Јелисавчић из Ваљева
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство - (намештај и техника)
  Процењена цена предмета продаје: 72.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.400,00 динара


  Оглас поставио: Коста Алексић
  Датум и време постављања: 2017-09-07 17:06:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10, спрат 5, стан 23
  Е-маил адреса: office@aleksickosta.rs
  Контакт телефон: 0658203803
  ПИБ: 108302297
  Матични број: 63357758

  Број записа у бази: 6196
  Датум продаје: 2017-09-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ласла Гала бр. 10, 5 спрат, стан 23, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И-2055/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-436/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ратко Боровница
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 породично стамбене зграде
  Опис предмета продаје: 1/2 породичне стамбене зграде, обе саграђене на парцели бр.5617/6, уписане у лист непокретности 6532 КО Сремска Каменица
  Процењена цена предмета продаје: по договору
  Почетна цена предмета продаје: по договору


  Оглас поставио: Коста Алексић
  Датум и време постављања: 2017-09-07 16:40:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10, спрат 5, стан 23
  Е-маил адреса: office@aleksickosta.rs
  Контакт телефон: 0658203803
  ПИБ: 108302297
  Матични број: 63357758

  Број записа у бази: 6195
  Датум продаје: 2017-10-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ласла Гала бр. 10, 5 спрат, стан 23, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-149/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-259/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Naftachem Doo Sremska Kamenica
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор-девет и више просторија техничких услуга
  Опис предмета продаје: Пословни простори-девет и више просторија техничких услуга, површине 257 м2, који се налази у приземљу стамбене зграде за колективно становање- Булевар Ослобођења 53-61, број зграде 1, у Новом Саду, Булевар Ослобођења бр.53, број улаза 57А, саграђене на парцели бр. 6919, уписане у ЛН 11108 КО Нови Сад 1.Пословни простор је подељен на пет мањих физичких раздвојених пословних простора, али деоба није спроведена у катастру и део пословног простора је у функцији трговине, а не техничких услуга.
  Процењена цена предмета продаје: 39.974.079,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 27.981.855,30 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767