ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1396 активних, од укупно 5859 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Маја Дукић Матић
  Датум и време постављања: 2017-09-11 08:47:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: maja.dukic035@gmail.com
  Контакт телефон: 0652319323
  ПИБ: 108354626
  Матични број: 63360970

  Број записа у бази: 6236
  Датум продаје: 2017-10-06
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Краља Петра Првог 4/1, Јагодина
  Пословни број судског предмета: ии-1008/16
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-А485/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жељко Шабић
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Закључак о продаји покретне ствари
  Опис предмета продаје: Тиг апарат за варење бр.841, CO2 апарат за варење бр.1312010, Варилица за PVC бр.117264, Фрезер челни, Копир фрезер, Чистилица за PVC "орбит", Бушилица "метабо" бр.75112SR+L, Кратилица за PVC, Гер за алуминијум бр.2903 P, Машина за сечење метала, Компресор 270Л бр.266426, Стубна бушилица бр.4298208110072, Стубна бушилица велика зелене боје, CO2 апарат за варење бр.7958, Машина за савијање цеви, Машина за сечење цеви, Боце ацителен, Тиг апарат и боца, Пресе за алуминијум, Машине за сечење цеви,
  Процењена цена предмета продаје: 1.419.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 709.500,00


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-09-11 08:43:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 6235
  Датум продаје: 2017-10-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.260-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вујиновић Бранислав
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1/2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 1.568.225,26 динара
  Почетна цена предмета продаје: 784.112,63 динара


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2017-09-11 08:34:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 6234
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И. 7025/10
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 132/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Филиповић Божица
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Њива 4 класе
  Процењена цена предмета продаје: 1.155.300,00
  Почетна цена предмета продаје: 693.180,00


  Оглас поставио: Маја Дукић Матић
  Датум и време постављања: 2017-09-11 08:32:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: maja.dukic035@gmail.com
  Контакт телефон: 0652319323
  ПИБ: 108354626
  Матични број: 63360970

  Број записа у бази: 6233
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Краља Петра Првог 4/1, Јагодина
  Пословни број судског предмета: Ии-130/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-42/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жељко Шабић
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Закључак о продаји покретне ствари
  Опис предмета продаје: Трактор IMT, Трокрилна дрљача, Корпа за трактор, Буре за прскање, Коса за 506, Точкови за фрезу 506, Фреза 506 са мотичицама, Компресор BALMA LT 200, Гер машина за алуминијум, Скела гвоздена (састоји се од 4 велике и 2 мале), Преса за алуминијум
  Процењена цена предмета продаје: 324.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 226.800,00


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2017-09-11 08:29:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 6232
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.721/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ИНФОРМАТИКА Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, мали кућни апарати
  Опис предмета продаје: телевизор страи модел "Elite"; комплет кухиња са судопером, музићчка линија са два звучника, "Colossus"; кауч крем боје; фотеља дрво штоф; дрвени клуб сто; кауч браон боје;
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2017-09-11 08:23:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 6231
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.1036/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" Београд, Царице Милице 2, Београд, Одсек Нови Сад, Булевар ослобођења 100, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, мали кућни апарати
  Опис предмета продаје: тросед,двосед и фотеља, крем штоф; телевизор "Samsung", стари тип; музичка линија "Panasonic"; полица затв,пуно дрво; комплет кухиња са судопером
  Процењена цена предмета продаје: 67.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 49.900,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-09 14:30:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6230
  Датум продаје: 2017-09-25
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.А1048/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Топлана Књажевац
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: путничко возило LAND ROVER FREELANDER 1,8 рег.ознака KŽ011-YŠ, нерегитрован
  Процењена цена предмета продаје: 300.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-09 09:14:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6229
  Датум продаје: 2017-10-06
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 4И.И.бр.64/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.366/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО,, ДИБ БУЧЈЕ" Бучје
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 31
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: контејнер-пластични,фрижидер Горење, радни сто-5ком, канцеларијски сто-3ком,орман -2 ком, машина за шивење траке, вага за цемент-неисправна, утоваривач ULT 160 SO Knjaževac 137-неисправан, стубна бушилица,,Sarlan", електромотор 30kw, elektromotori 15-30 kw-неисправни-3ком, постројење за сепарацију са командном кућицом, дробилица-италијанска, дробилица жута словеначка, пумпа за воду-2 ком,струг Победа, трафо кућица-неисправна, бетоњеа SB 500 Gradis са 2 силоса по 25т итд по Закључку И И 366
  Процењена цена предмета продаје: 21.680.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.176.000,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-09-08 17:36:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 6228
  Датум продаје: 2017-10-09
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Ии 50/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-135/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Таково осигурање" а.д.о. у ликвидацији
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке „ SAMSUNG“, црне боје, 54 цм; 2. Витрина, браон боје, троделна; 3. Микро линија са звучницима; 4. Аудио уређај са компонентама марке „SCHNEIDER“ и то тјунер, касетофон, cd плејер са три диска, појачало 1400W и једним звучником; 5. DVD плејер „VIVAX“, сиве боје; 6. DVD плејер „SHOCK WAVE“ DW 333, сиве боје; 7. Веш машина марке „GORENJE“, тип PS13/06 B, беле боје; 8. Клима уређај марке „VOX“, беле боје.
  Процењена цена предмета продаје: од 2.000,00 динара до 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.400,00 динара до 8.400,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-08 17:04:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6227
  Датум продаје: 2017-09-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.и 119/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 119/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Снежана Добросављевић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2017-09-08 16:05:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 6226
  Датум продаје: 2017-09-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк.1134/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "VIP MOBILE" ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај
  Опис предмета продаје: велики орман са полицом за ТВ, кауч на развлачење, клуб сто комбинација дрво-плочице, витрина-регал пуно дрво
  Процењена цена предмета продаје: 74.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 37.000,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-09-08 16:02:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 6225
  Датум продаје: 2017-10-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: П.341/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ.74/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Сенти
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 20.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 25.000,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 30.000,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 10.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 12.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 15.000,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 18.000,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 6.000,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-09-08 15:38:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 6224
  Датум продаје: 2017-10-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-А779/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Самачки смештај Д.О.О БОР
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Миксер електрични , Телевизор "KAMACROWN" , Звучници "mini stereo" , Будилник" PHILIPS" , Фрижидер "
  Опис предмета продаје: Миксер електрични , Телевизор "KAMACROWN" , Звучници "mini stereo" , Будилник" PHILIPS" , Фрижидер "GORENJE" , Замрзивач"Končar" , Електрични решо , Дрвени шах , Телефон "PANASONIC" , Веш машина "LUX" , Мини шпорет , ТА Пећ 110cm, Столица на расклапање , Полица за телевизор1.
  Процењена цена предмета продаје: 1.000,00 , 3.000,00 , 300.00 , 500.00 , 7.000,00 , 3,000.00 , 500.00 , 500.00 , 300.00 , 7,000.00 , 2,000.00 , 10,000.00 , 500.00 , 500.00
  Почетна цена предмета продаје: 700.00 , 2,100.00 , 210.00, 350.00 , 3,500.00 , 2,100.00 , 350.00 , 350.00 , 210,00 , 4,900.00 , 1,400.00 , 7,000.00 , 350.00 , 350.00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2017-09-08 15:29:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Сланушка 9, стан 4
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 6223
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Сланушка 9/4
  Пословни број судског предмета: И.И. 137/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 182/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сања Милосављевић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило марке "Цитроен", модел "Берлинго" 1.9Д, година производње 2003.
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Цитроен", модел "Берлинго" 1.9Д, година производње 2003.
  Процењена цена предмета продаје: 250.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 175.000,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-08 15:28:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6222
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.И 48/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 48/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање адо
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2017-09-08 15:00:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 6221
  Датум продаје: 2017-10-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: I-3 И.И.157/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.104/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нандор Бајус
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена цена предмета продаје: 1.031.656,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 722.159,20 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-09-08 14:48:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 6220
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии-165-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.и271-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа у Милетићеву
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 2.092.136,80
  Почетна цена предмета продаје: 1.464.495,76


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-09-08 14:35:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 6219
  Датум продаје: 2017-10-09
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краљево, Трг српских ратника бр. III/1, канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића
  Пословни број судског предмета: ИИ 58/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 27/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Олга Јанковић и Вера Димовска
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности
  Опис предмета продаје: -стан број 11 који се налази у Краљеву, Трг Краља Петра првог ослободиоца, солитер бр. 2, спрат 3, по структури двособан, површине 59,00 м2, постојећи у згради бр. 1, изграђеној на катастарској парцели бр. 1450/9 КО Краљево, у приватној својини извршног дужника Гордане Аризановић, обим удела 1/1, уписан у лист непокретности бр. 8752 КО Краљево
  Процењена цена предмета продаје: 5.184.096,95 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.628.867,86 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2017-09-08 13:49:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 6218
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Николе Пашића 7/I/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И-4078/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А74/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда број 1 пов. у основи 0.01,06 ха, која се састоји од приземља и спрата
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда број 1 пов. у основи 0.01,06 ха, која се састоји од приземља и спрата, изграђена на КП бр. 859 КО Рогојевац, са земљиштем под зградом - објектом бр. 1, земљиштем под објектима 2, 3 и земљиштем уз објекте, пов. 9.18, и њивом 5. класе површине 2.09,65 ха, укупне површине 2.18,83 ха, на КП бр. 859 КО Рогојевац, све уписано у лист непокретности бр. 438 КО Рогојевац
  Процењена цена предмета продаје: 24.845,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 17.391,50 евра


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-09-08 13:18:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 6217
  Датум продаје: 2017-10-06
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-12/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 12/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор „LG “ 32 “ ; Лап топ „Dell Inspirion“ N4050 ; Микроталасна „Samsung“ ; Усисивач „Samsung“ ; Регал високи сјај 4 дела ; Трпезаријски сто 5 столица ; Клима уређај„Samsung “12
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00 динара ; 20.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 20.000,00 динара ; 30.000,00 динара ; 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767