ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Драговић
  Датум и време постављања: 2018-01-05 13:44:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Данила Киша број 43
  Е-маил адреса: izvrsiteljns@open.telekom.rs
  Контакт телефон: 0644682974
  ПИБ: 107574847
  Матични број: 62838051

  Број записа у бази: 9105
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Данила Киша бр.43 Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И. 329/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 63/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радован Рубежић
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Плутајући објекат-стамбена лађа
  Опис предмета продаје: Плутајући објекат- стамбена лађа Беочин, НС-П--946-А произведен 1977 године,дужина 44,52 м,ширина 8,02м, висина трупа 1,52м,дозвољена носивост 218,12 Т, који се састоји од 10 спаваћих кабинадневног боравка, кухиње, санитарног чвора, котларнице,
  Процењена цена предмета продаје: 5.172.733,80 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 3.620.913,66 дин.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-01-05 13:14:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 9104
  Датум продаје: 2018-01-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 62/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 62/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Снежана Чупић, Липолист
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-01-05 12:31:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 9103
  Датум продаје: 2018-02-05
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 24 И-281/2017 од 03.03.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 121/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Млдб Анастасија Чапеља, Падина, ул. Хорна долина бр. 53, ЈМБГ 1601009865036 чији су пуномоћници адв. Аничка Сабова, Ковачица, Масарикова 65, Мајка Анка Хавелова, Падина, Хорна долина 53 Млдб. Себастиан Чапеља, Падина, ул. Хорна долина бр. 53, ЈМБГ 2905005850002 чији су пуномоћници адв. Аничка Саб
  Надлежни суд: Виши суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 1142 КО СЛОВАЧКИ АРАДАЦ - Број парцеле 647/2 бр зг 1,2 Новосадска 2/а земљиште у грађевинском подручју укупне површине 7а00м2 - Број парцеле 947/2 бр зг 1,2 пр1 Објекти изграђени пре доношења прописа о изградњи објекта Новосадска 22
  Процењена цена предмета продаје: 1.013.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 506.600,00 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-01-05 12:04:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 9102
  Датум продаје: 2018-01-15
  Време продаје: 11:15
  Место продаје: Арадац ул.Јанка Чмелика 113
  Пословни број судског предмета: 24 Ии.668/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-166/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЗ"БЕГЕЈ" ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Форд МАВЕРИК - Трактор АГРОМЕХАНИКА -ТАЊИРАЧА АДУТ ВУЧЕНА 4,5М
  Процењена цена предмета продаје: 1.500.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.050.000,00


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-01-05 11:33:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 9101
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: И И-5804/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1277/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Светлана Богосављевић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретна ствар
  Опис предмета продаје: покретна ствар под редним бројем 1. Машина - вертикална глодалица, обележена бројем 26, у исправном стању
  Процењена цена предмета продаје: 550.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 385.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-01-05 11:16:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9100
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-970/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "SKY worth" , Замрзивач "PHILIPS" 10L
  Опис предмета продаје: Телевизор "SKY worth" , Замрзивач "PHILIPS" 10L
  Процењена цена предмета продаје: 5,000.00 , 8,000.00 ,
  Почетна цена предмета продаје: 2,500.00 , 4,000.00 ,


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-01-05 11:12:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9099
  Датум продаје: 2018-01-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-А258/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер "GORENJE" , Веш машина "BEKO" , Телевизор"LG" ,Грејалица"FUEGO", Клима "VIVAX"
  Опис предмета продаје: Фрижидер "GORENJE" , Веш машина "BEKO" , Телевизор"LG" ,Грејалица"FUEGO", Клима "VIVAX"
  Процењена цена предмета продаје: 7,000.00 , 8,000.00 ,30,000.00 , 1,000.00 , 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 , 4.000,00 15.000,00 , 500,00 , 6.000,00


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-01-05 10:39:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 9098
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 8 Ии бр.271/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А110/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубинка Станковић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: електрични прекрупач, вага за мерење стоке
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00 дин; 60.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00 дин; 42.000,00 дин


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-01-05 10:09:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 9097
  Датум продаје: 2018-02-05
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Привредног суда у Зрењанину И-215/2016 од 06.01.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-10/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE CENTROPLAST DOO, NIŠ,
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни објекат
  Опис предмета продаје: Непокретности успиане у лист непокретности број 2797 Ко Зрењанин 1: Број парцеле 13939/2 градско грађевинско земљиште укупне површине 18а01м2 Приватна својина Корнелија Михајлов, Зрењанин, ул. Булевар Вељка Влаховића бр. 23/11, ЈМБГ 1605955855062 обим удела 617/1801 На непокретности постоји сувласништво у корист ДОО за производњу и услуге МАМА С Фоод Зрењанин Саве Текелије 14 МБ20686430 обим удела 1184/1801 Зграда угоститељства п+1 у улици Железничка број 128 зграда број 5 површине 258м2 на ка
  Процењена цена предмета продаје: 12.606.453,06
  Почетна цена предмета продаје: 8.824.517,10


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2018-01-05 09:54:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 9096
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии54/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.31/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Павловић Негосава
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 761.460,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 533.022,00 дин


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2018-01-05 09:41:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 9095
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии63/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.273/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Поповић Радојица
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 55.658,69 дин
  Почетна цена предмета продаје: 38.961,083


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-01-05 09:33:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 9094
  Датум продаје: 2018-02-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 И-446/2017 од 19.04.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-166/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD, Београд, ул. Омладинских бригада бр. 88бзграда 150 Airpost c, МБ 21037052, ПИБ 108626699
  Надлежни суд: Виши суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: неукњижен пословни објекат
  Опис предмета продаје: Неуписане непокретности - Пословни стамбени објекат у изградњи на КП 7553 КО Зрењанин 1 који није уписан у ЛН 2242 КО Зрењанин 1. Објекат се састоји од локала површине 182,40 м2 процењене вредности 5.382.000,00 динара, стамбеног простора на првом спрату површине 218,96 м2 стамбеног простора на другом спрату површине 218,96 м2 процењене вредности 14.359.200,00 динара Пословни објекат на КП 7553 који није уписан у ЛН 2242 КО Зрењанин 1 у наставку стамбено пословног објекта – производни простор по
  Процењена цена предмета продаје: 22.613.040,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.829.128,00


  Оглас поставио: Милан Јовичић
  Датум и време постављања: 2018-01-05 08:58:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Мајур, Улица Светог Саве број 42
  Е-маил адреса: jovicic.mil@gmail.com
  Контакт телефон: 0631026634
  ПИБ: 107576676
  Матични број: 62839287

  Број записа у бази: 9093
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Мајур, ул. Светог Саве бр.42
  Пословни број судског предмета: Ин бр.741/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 31/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Пашић, Коцељева
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Земљиште, породична стамбена зграда, помоћна зграда
  Процењена цена предмета продаје: 1.171.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 820.260,00 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-01-05 08:41:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 9092
  Датум продаје: 2018-02-01
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Пословни број судског предмета: ИИ 347/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 145/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Белегишанин Ђорђе
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа у Војци
  Опис предмета продаје: Кућа у Војци, све уписано у листу непокретности 109 К.О. Војка
  Процењена цена предмета продаје: 1.151.933,77
  Почетна цена предмета продаје: 806.353,63


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-01-05 08:20:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 9091
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-612-16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: трпезаријски сточић, дрвена фотеља, сто, двокрилни орман, витрина, полица, телевизор, полица, дрвена фотеља, ДВД видео, појачало
  Процењена цена предмета продаје: 57.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 39.900,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-01-05 08:15:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 9090
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-301/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "ДРИНА", Мали Зворник
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: телевизор, витрине, двосед, горњи кухињски елемент, доњи кухињски елемент, сто, фотеља, орман, кауч, орман, витрина, витрина, телевизор, ДВД плејер, орман, фотеља, витрина, фотеља
  Процењена цена предмета продаје: 59.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 41.300,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-01-05 08:10:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 9089
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-422/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ИНФРАСТРУКТУРА Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: горњи кухињски елемент, доњи кухињски елемент, фотеља, полица, телевизор, компјутер, рачунарски сто, гардеробер, двокрилни орман, полице, полице, телевизор, ДВД плејер
  Процењена цена предмета продаје: 188.000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 131.600,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-01-04 16:36:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 9088
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 169/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 114/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жарко Миљић из Баточине
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: два телевизора, замрзивач, машина за веш, гардеробер
  Процењена цена предмета продаје: 44.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.800,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-01-04 16:09:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 9087
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 26/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 11/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агенција за вођење спорова у поступку приватизације, Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке "Dacia", модел "Logan", црвене боје, година производње 2006., регистрован до 27.11.2015. год.
  Процењена цена предмета продаје: 140.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-01-04 16:03:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 9085
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 328/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 229/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: три зграде на катастарској парцели број 10960 КО Ириг, кат.парц.број 4383, 4384, 4397, 4398, 4497 и
  Опис предмета продаје: три зграде на катастарској парцели број 10960 КО Ириг, кат.парц.број 4383, 4384, 4397, 4398, 4497 и 4498/1 КО Ириг
  Процењена цена предмета продаје: од 22.692,14 динара до 2.310.210,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 15.884,49 динара до 1.617.147,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767