ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 09:47:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 7740
  Датум продаје: 2017-12-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 Ив-442/2017 од 01.08.2017
  Број предмета јавног извршитеља: иив 474/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD, Београд, ул. Вука Караџића бр. 10, МБ 17171178, ПИБ 100002532, чији је пуномоћник адв. Др Немања Алексић, Нови Сад, Грчкошколска 1
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 2813 КО Српски Итебеј Број парцеле 1965 брзг1 Петр
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 2813 КО Српски Итебеј Број парцеле 1965 брзг1 Петра Драпшина земљиште у грађевинском подручју укупне површине 7а58м2 Број парцеле 1966 Петра Драпшина земљиште у грађевинском подручју површине 7а00м2 Број парцеле 1965 брзг 1 Петра Драпшина брзг 1 породична стамбена зграда Све приватна својина Драган Арацки, Српски Итебеј, ул. Петра Драпшина бр. 124, ЈМБГ 0503970850041 обим удела 1/3 На непокретностима постоји сувласништво у корист Арацки Олга
  Процењена цена предмета продаје: 148.068,29
  Почетна цена предмета продаје: 103.647,80


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 08:42:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 7739
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.706/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ИНФОРМАТИКА Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, мали кућни апарати
  Опис предмета продаје: клуб сто са стакленом плочом, LCD телевизор "LG", угаона гарнитура, лап том марке "TOSHIBA", комплет кухиња са судопером, микроталасна "Gorenje"
  Процењена цена предмета продаје: 130.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 91.000,00 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 08:20:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 7738
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.126/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр. 241/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радош Живановић из Ба
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: два (2)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Продају се два трактора ИМТ 539 , један са компресором и кабином други са кабином и хидрауличним виљушкаром
  Процењена цена предмета продаје: трактор са компресором- 650.000,00 ; трактор са хидрауличним виљушкаром-352.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: трактор са компресором-455.000,00 динара ; трактор са хидрауличним виљушкаром-246.400,00 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2017-11-06 15:58:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Сланушка 9, стан 4
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 7737
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Сланушка 9/4
  Пословни број судског предмета: Ии 52/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 54/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "АГРО ЕКО ВОЋЕ" из Ариља
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Трактор, марке YTO, 454, рег ознаке UE AAĆ-71, бр. шасије 41111558, година производње 2011.
  Процењена цена предмета продаје: 840.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 420.000,00


  Оглас поставио: Александар Дуркулић
  Датум и време постављања: 2017-11-06 15:37:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Војводе Мишића 1
  Е-маил адреса: durkulic@mts.rs
  Контакт телефон: 063541467
  ПИБ: 108317439
  Матични број: 63367613

  Број записа у бази: 7736
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИВ-922/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-89/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЛАЗАР БУКИНАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, 5 пословних зграда и 2 помоћне зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, 5 пословних зграда и 2 помоћне зграда Новом Саду, ул. Текелијина
  Процењена цена предмета продаје: 93.374.157,49 динара
  Почетна цена предмета продаје: 65.361.910,60 динара


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2017-11-06 15:32:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 7735
  Датум продаје: 2017-12-01
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И-33/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-11/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућни инвентар
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о другој јавној продаји
  Процењена цена предмета продаје: 57.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.750,00


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2017-11-06 15:20:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 7734
  Датум продаје: 2017-12-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-А32/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И Ив-40/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИНБЕРГ ДОО БОЉЕВЦИ
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРИКЉУЧНА ПОЉОПРИВРЕДНА МАШИНА
  Опис предмета продаје: ПРИКЉУЧНА ПОЉОПРИВРЕДНА МАШИНА – ПРЕСА ЗА СЛАМУ марке ПОЉСТРОЈ ОЏАЦИ
  Процењена цена предмета продаје: 250.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 150.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-11-06 14:58:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 7732
  Датум продаје: 2017-12-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-554/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-405/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Здравко Бурмазовић предузетник, Пољопривредна апотека Браздакоп МС Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тракторска приколица, столице, столице, сто, фотоље, сточић, орман, телевизор,
  Опис предмета продаје: тракторска приколица двоосовинска,столице дрвене, столице дрвене, сто налик на дрво, сто налик на дрво, фотеље дрвене, сточић дрвени, орман једнокрилни, телевизор дим.35цм
  Процењена цена предмета продаје: 107.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 74.900,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-11-06 14:55:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 7731
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у улици Синђелићев трг бр. 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-7644/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4011/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Опачић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност - стан
  Опис предмета продаје: Стан у Нишу, у улици Зетска бр. 6., број стана 74., уписаног у Лист непокретности бр. 8848 К.О. Ниш-Ћеле Кула, на катастарској парцели број 3343. К.О. Ниш - Ћеле Кула површине 45 m2 за коју је накнадним мерењем од стране стручног лица утврђено да износи 49.85 m2.
  Процењена цена предмета продаје: 3.938.150,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.756.705,00


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2017-11-06 14:50:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 7729
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Ул. Петра Драпшина бр. 1
  Пословни број судског предмета: Ии. 399/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 97/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двособан стан
  Опис предмета продаје: Двособан стан у Суботици, у Ул. Сегедински пут бр. 50, површине 37м2, у приземљу
  Процењена цена предмета продаје: 2.147.855,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.503.498,78 динара


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2017-11-06 14:44:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 7728
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 735/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: „SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD" из Новог Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности – пословног простора у Београду
  Опис предмета продаје: пословног простора, за који није утврђена делатност са подрумом 12,25 м2 и WC-ом 1,43 м2 у подруму, број посебног дела 2, корисне површине 45,55 м2 у приземљу зграде у улици Лозничкој бр. 17, постојеће на катастарској парцели број 872 КО Врачар, уписаној у лист непокретности број 408 КО Врачар.Тржишна вредност пословног простора је одређена као тржишна вредност усељивог пословног простора.
  Процењена цена предмета продаје: 13.752.465,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.626.725,50


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2017-11-06 14:31:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 7727
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 6 И.605/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-40/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дора Пољак, Србобран
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје:
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: Школске клупе,столице,микроскоп,кварцна пећ,аквамат,радио касетофон,лупа у футроли,табле,школска учила,школски ормани,компјутери,школска катедра,монитори,пс плус радне станице,пројектори , електрични швајс апарат, брусилица,пијанино,графоскопи,руске рачунаљке
  Процењена цена предмета продаје: 3.381.904.,49
  Почетна цена предмета продаје: 2.029.142,69


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-11-06 13:58:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 7726
  Датум продаје: 2017-12-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 локал 408, Шабац
  Пословни број судског предмета: ИИ- 316/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 246/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка А.Д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Шума, Ливада, Њива, Воћњак, Пашњак.
  Опис предмета продаје: Шума 3, класе, Ливада 3. класе, Њива 5. класе, Њива 4. класе, Шума 4. класе, Њива 6. класе, Воћњак 2. класе, Њива 5. класе, Шума 5. класе, Њива 5. класе, Пашњак 5. класе. Поновно заказана 1. продаја.
  Процењена цена предмета продаје: 2.366.488,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.656.513,60


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-11-06 13:35:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 7725
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 473-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија АД Београд
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 45000
  Почетна цена предмета продаје: 22500


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-11-06 13:08:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 7724
  Датум продаје: 2017-12-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 локал 408, Шабац
  Пословни број судског предмета: 1-ИИВ- 363/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 218/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СОКОЈ- Организација музичких аутора Србије
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комода за телевизор, Телевизор, Угаона гарнитура, Клима уређај, Покретни шанк.
  Опис предмета продаје: Комода браон боје, Телевизор марке L6, Угаона гарнитура од мебла са табуреом, Клима уређај FUJITSU, Покретни шанк браон боје.
  Процењена цена предмета продаје: 132.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 66.000,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-11-06 12:28:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 7723
  Датум продаје: 2017-12-01
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.567/16
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.193/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково Осигурање АДО Крагујевац-у ликвидацији
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: дрвена комода, телевизор, мини линија, штампач, рачунар
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2017-11-06 12:02:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 7722
  Датум продаје: 2017-12-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 1-Ии 169/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А90/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петар Павковић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 парцеле број 261, потес Митровачка, површине 841м2, на којој извршни дужник има право сусвојине
  Опис предмета продаје: 1/2 парцеле број 261, потес Митровачка, површине 841м2, на којој извршни дужник има право сусвојине у 1/2 дела, све уписано у л.н.бр. 862 К.О. Вогањ ; 1/2 зграде за коју није позната намена, објекат изграђен без одобрења за градњу, површине 45м2, у улици Митровачка, на којој извршни дужник има право сусвојине у 1/2 дела, а која је саграђена на парцеле број 261, потес Митровачка, површине 841м2, на којој извршни дужник има право сусвојине у 1/2 дела, све уписано у л.н.бр. 862 К.О. Вогањ
  Процењена цена предмета продаје: 1.448.250,00
  Почетна цена предмета продаје: 724.125,00


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-11-06 12:02:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 7721
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 14,45
  Место продаје: Ул. Дринска 21 Љубовија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И-Ив-11/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: приколица
  Опис предмета продаје: приколица за превоз терета, руске производње, марке "лада"
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 дин


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2017-11-06 11:50:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 7720
  Датум продаје: 2017-12-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 1-Ии 49/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 45/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Парцеле број 616/1, површине 1273м2, земљиште у грађевинском подручју, на којој се налазе њива 2.кла
  Опис предмета продаје: Парцеле број 616/1, површине 1273м2, земљиште у грађевинском подручју, на којој се налазе њива 2.класе површине 910м2 и њива 4.класе површине 363м2, уписане у лист непокретности бр. 510 К.О. Брестач
  Процењена цена предмета продаје: 165.490,00
  Почетна цена предмета продаје: 82.745,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-11-06 11:28:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 7719
  Датум продаје: 2017-11-16
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 ИИв 266/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв А505/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: ЗАСТАВА тип 101
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767