ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-08-06 13:05:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 14383
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 590/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд (Стари Град), Београд - Стари Град
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: телевизор, машина за веш, полица за телевизор
  Процењена вредност предмета продаје: 16.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 11.550,00 динара


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 12:59:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 14382
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 456/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА МЕЂУНАРОДНУ И УНУТРАШЊУ ШПЕДИЦИЈУ И ЈАВНА СКЛАДИШТА „TRANSPORTŠPED D.О.О." НОВИ БЕОГРАД из Новог Београдa.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 15. комада покретних ствари y Београду
  Опис предмета продаје: 1. телевизор марке "Аlpha 55 А F 2500" 1 kom. 20,000,00 2. штампач марке "Саnon" 1 kom. 1.000,00 3. штампач марке "Ерson FХ 850" 1 kom. 3.000,00 4. радни сто, стилски дрвени 1 kom. 8.000,00 5. трпезаријски сто са 6 столица 1 kom. 14.000.00 6. пегла марке "Рhilips" 1 kom. 1.000,00
  Процењена вредност предмета продаје: 113.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 79.520,00


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 12:55:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 14381
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 551/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗОРАНА МИТИЋА из Сурчина
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 6. комада покретних ствари y Београду
  Опис предмета продаје: 1. Машина за сушење веша 1. kom. 20.000,00 , 2. Телевизор 8АМ8ШС 1. kom. 3.000,00 , 3. Музички стуб 5ООТ 1. kom. 4.000,00 , 4. Машина за судове ПМОЕ51Т 1. kom. 12.000,00 , 5. Телевизор КОПЕРНИКУС 1. kom. 2.500,00 , 6. Веш машина ГОРЕЊЕ 1. kom. 15.000,00 ,
  Процењена вредност предмета продаје: 56.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 39.550,00


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 12:49:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 14380
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: Ив-444/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-178/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Direktna banka"AD KRAGUJEVAC
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку о првој јавној продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 90.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 12:44:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 14379
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: И-744/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-532/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Павловић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку о првој јавној продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 193.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 12:37:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 14378
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: Ив-6/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-34/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Еurobank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку о другој јавној продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 102.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 11:54:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Аге Рогожинаревића 40
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 14377
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Аге Рогожинаревића бр.40, Неготин
  Пословни број судског предмета: ИИ.110/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.195/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EOS MATRIX DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Објекат пословних услуга - сервисна радионица моторних возила, број зграде 3, у ул. Хајдук Вељковој у Зајечару, кп.бр. 5877/8, уписана у лист непокретности бр. 5357 КО Зајечар, са уделом извршног дужника од 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: 10.812.304,75 дин
  Почетна цена предмета продаје: 7.568.614 дин


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 11:54:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14376
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-95/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Vivax” 51” Кауч Сто и четири столице Замрзивач “Gorenje” 410” TA пећ 4,5 кw Oрман
  Опис предмета продаје: Телевизор “Vivax” 51” Кауч Сто и четири столице Замрзивач “Gorenje” 410” TA пећ 4,5 кw Oрман
  Процењена вредност предмета продаје: 5000,00 6000,00 5000,00 10000,00 10000,00 4000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3500,00 4200,00 3500,00 7000,00 7000,00 2800,00


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 11:26:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 14375
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 14.00 ч
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића Ваљево,ул. Владике Николаја 45/1 Ваљево
  Пословни број судског предмета: ИИв бр 45/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 262 ИИв 23/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OPPORTUNITY BANKA AD, NOVI SAD, Нови Сад, Булевар ослобођења 2а, МБ:08761132, ПИБ:101643574
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 непокретности
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Катастарске парцеле бр. 392, 393,454, 455, 456, 457, 458, 460/2, 460/3, 629, 730, 734, 749, 750, 751
  Опис предмета продаје: Опис предмета продаје у складу са приложеним закључком о првој јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност непокретности које су предмет продаје - у складу са приложеним закључком о првој јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Почетна вредност непокретности које су предмет продаје - у складу са приложеним закључком о првој јавној продаји


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-08-06 11:21:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 14374
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 537/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 145/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, Београд - Врачар, ул. Масарикова бр. 1-3
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: телевизор, машина за веш, машина за судове
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.800,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-08-06 11:11:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 14373
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 377/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD, Београд - Савски Венац
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредна машина
  Опис предмета продаје: Комбајн ZMAJ 780, година производње 1971., број мотора 31902
  Процењена вредност предмета продаје: 71.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 49.700,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-08-06 11:08:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 14372
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 4195/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 734/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Preduzeće za proizvodnju, promet i preradu živine i živinskih proizvoda COCO-RIKO Svilajnac
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: трпезаријски сто са столицама, машина за веш, телевизор, замрзивач
  Процењена вредност предмета продаје: 43.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.100,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 11:06:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 14371
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 308/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 308/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије"
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: бицикл бордо боје ; ТВ „INGELEN“ 75 cm ; баштенска гарнитура 6 столица + 1 сто
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-08-06 11:02:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 14370
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 169/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће Параћин
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: канцеларијски материјал
  Опис предмета продаје: пулт од иверице, столови, столице, телефон са факсом, штампач
  Процењена вредност предмета продаје: 63.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 44.100,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-08-06 10:53:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14367
  Датум продаје: 2018-12-14
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИв 777-16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 227-16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стомил ДОО Раковац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат,парцела бр.848, Фрушкогорска, њива 5. класе, површине 16а10м2 и кат.парцела бр. 849, Фрушкогорск
  Опис предмета продаје: кат,парцела бр.848, Фрушкогорска, њива 5. класе, површине 16а10м2 и кат.парцела бр. 849, Фрушкогорска, пашњак 6. класе, површине 32а05м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.915.878,46 динара
  Почетна цена предмета продаје: 957.939,23 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 10:40:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 14366
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 11,00 часова
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.49
  Пословни број судског предмета: ИИв.245/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв.344/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 49.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 34.300,00 дин.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 10:06:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 14365
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 823/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 902/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 3.721.725,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.605.207,5 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 09:56:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14364
  Датум продаје: 2018-08-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-75/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Grundig” 72” Teлевизор “Philips” 51” Лап топ “Hp presario” 2100” Усисивач “Trisa”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Grundig” 72” Teлевизор “Philips” 51” Лап топ “Hp presario” 2100” Усисивач “Trisa” Микроталасна “Elite”
  Процењена вредност предмета продаје: 6000,00 5000,00 5000,00 2000,00 3000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4200,00 3500,00 3500,00 1400,00 2100,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 09:21:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14363
  Датум продаје: 2018-08-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А145/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Vivax” 51” Кауч Сто и две столице Замрзивач “Obodin” вертикала Веш машина “Vox” Орм
  Опис предмета продаје: Телевизор “Vivax” 51” Кауч Сто и две столице Замрзивач “Obodin” вертикала Веш машина “Vox” Орман Фрижидер мали
  Процењена вредност предмета продаје: 5000,00 6000,00 3000,00 7000,00 11000,00 3000,00 6000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3500,00 4200,00 2100,00 4900,00 7700,00 2100,00 4200,00


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 09:13:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 14362
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Горњи Милановац,Драгољ бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: л-И.ИВК-436/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор
  Опис предмета продаје: неисправно стање мотора
  Процењена вредност предмета продаје: 190.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 133.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767