ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-04-10 09:50:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 11333
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 803/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД "ЖИТОПРОДУКТ" у стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-04-10 08:51:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 11332
  Датум продаје: 2018-05-07
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ИИв 836/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 208/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оппортуниту банка а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тример,компјутер,монитор, стари тв.....
  Процењена цена предмета продаје: од 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 8.400,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-04-10 08:32:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 11331
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Ии 220/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-644/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ ТАКОВО КРАГУЈЕВАЦ - У ЛИКВИДАЦИЈИ
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 12.000,00 динара до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 8.400,00 динара до 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-04-09 16:00:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 11330
  Датум продаје: 2018-05-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии 504/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.237/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Златко Вајс
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела 19128/1 - двособан стан, површине од 76м2, који се налази у стамбеној згради за колективно становање, број зграде 1, број улаза 1, први спрат, број посебног дела 2, у улици у улици Бориса Крајгера 23;
  Процењена цена предмета продаје: 4.000.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-04-09 15:58:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 11329
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии 250/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.113/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ана Саулић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парц.бр 2759 – земљиште под зградом објектом, површине од 1а15м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда у улици Зрињска 4; земљиште уз зграду – објекат, површине 3а47м2, у улици Зрињска; парц.бр. 2760 - њива 1. класе, површине 2а47м2, у улици Зрињска;
  Процењена цена предмета продаје: 725.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-04-09 15:56:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 11328
  Датум продаје: 2018-05-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Иив 49/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.33/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NLB LEASING DOO- U LIKVIDACIJI
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1) парцела број 25471/4 – виноград 1. класе, површине 10а16м2,у улици 11. Нова; 2) парцела број 25472 - виноград 1. класе, површине 37а55м2,у улици 10. Нова; 3) парцела број 27208 – виноград 2. класе, површине 93а45м2,у улици Липарска - КЕ; 4) парцела број 27209/1 - виноград 3. класе, површине 19а75м2,у улици Липарска - КЕ
  Процењена цена предмета продаје: 1.870.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-04-09 15:54:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 11327
  Датум продаје: 2018-05-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии.61/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.27/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милован Брцан
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела бр. 4355 - стан бр. 4, двособан, зграда број 2, улаз број 1, приземље, површине 25м2, који се налази у стамбено- пословној згради у улици Бајски пут 21.
  Процењена цена предмета продаје: 1.600.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-04-09 14:17:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 11326
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 126/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 839/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Expobank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан на Новом Београду
  Опис предмета продаје: Стан на Новом Београду - ванкњижно власништво
  Процењена цена предмета продаје: 6248979
  Почетна цена предмета продаје: 4374285,30


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-04-09 14:10:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 11325
  Датум продаје: 2018-05-07
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 2051/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 1601/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љиљана Јовановић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двоипособан стан
  Опис предмета продаје: Двоипособан стан на Новом Београду
  Процењена цена предмета продаје: 7235345,52
  Почетна цена предмета продаје: 6029454,60


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-04-09 14:04:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 11324
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 1537/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 1518/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Addiko bank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан на Новом Београду
  Опис предмета продаје: Троипособан стан у Стојана Аралице 125
  Процењена цена предмета продаје: 21872737,83
  Почетна цена предмета продаје: 15310916,48


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-04-09 13:57:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 11323
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 24011/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 1201/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Addiko bank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двособан стан на Врачару
  Опис предмета продаје: Дв оипособног ст ана, у приземљу зграде, у у лици Л озничк а бр.20, број ст ана, на к а т а т арск ој парцели број 870/1, упис аној у лист непокретности број 3343 К О Вра чар, к орисне по вршине 68.22 м2
  Процењена цена предмета продаје: 11839314,08
  Почетна цена предмета продаје: 8287519,86


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-04-09 13:52:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 11322
  Датум продаје: 2018-05-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 677/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 889/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТRGOVINSKO DRUŠTVO C.C.T.V CENTAR MASTER DOO, BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари из стана/куће
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-04-09 13:51:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 11321
  Датум продаје: 2018-05-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 324/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 609/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари из стана/куће
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-04-09 13:49:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 11320
  Датум продаје: 2018-05-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 436/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 191/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари из стана/куће
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-04-09 13:47:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 11319
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 1767/16
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 570/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Uniqa neživotno osiguranje ado Beograd
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари из стана/куће
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-04-09 13:44:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 11318
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 52/16
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 287/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Societe Generale banka Srbija A.D
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари из стана/куће
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-04-09 13:42:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 11317
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: .
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 242/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари из стана/куће
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-04-06 22:41:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 11316
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И И.369/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.76/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зора Димић и Тихомир Димић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности у својини извршних дужника (обим удела 4/8)
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности бр. 6474 КО Доњи Град
  Процењена цена предмета продаје: 1.662.866,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-04-06 15:19:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 11315
  Датум продаје: 2018-05-07
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-278/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 78/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DDOR NOVI SAD ADO NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 47 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Соња Ковачевић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 16:07:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: slizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0113830131
  ПИБ: 108213376
  Матични број: 63266833

  Број записа у бази: 11314
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: Ии-6662/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 44/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миливоје Жугић из Београда
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шумско и пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: шума 4 класе-шумско земљиште, њиве 5. класе-пољопривредно земљиште, воћњак 3. класе
  Процењена цена предмета продаје: 172.616,08 динара
  Почетна цена предмета продаје: 172.616,08 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767