ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ивана Букарица Биуковић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 10:31:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 16047
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: 4-ИИ-1784/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 701/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TENGE DOO BEOGRAD - ČUKARICA
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: гаража бр. 15, пов. 12,86 м2, ул. Сазонова 3, Београд-Врачар
  Процењена вредност предмета продаје: 1.144.283,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 800.998,00 дин


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 10:17:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 16046
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.48/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JКП "БОГАТИЋ" БОГАТИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: електрички шпорет "алфаплам", тросед браон - бели, двосед браон - бели
  Процењена вредност предмета продаје: 61.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30.500,00


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 10:04:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 16044
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-35/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 41/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сретен Манојловић из Лознице
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 10:01:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 16043
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИв-169/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 35/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE STATOR DOO SOPOT
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-10-08 09:49:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 16042
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 38.
  Пословни број судског предмета: И.И. 361/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 150/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирјана Ђуровић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, земљиште под зградом и градско грађевинско земљиште.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.808.328,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.265.829,60 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-10-08 08:33:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 16041
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 2270/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 319/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Танкосић Драган Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.552.537,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.486.775,90 динара


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 08:10:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 16040
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 9.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.383/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈК "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: тв"sony" музичка линија"aika"" микроталасна пећница"philips" монитор "BENQ" десктоп рачунар, машина за веш GORENJE
  Процењена вредност предмета продаје: 64.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 32.000,00


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-10-08 08:07:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 16039
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 5308/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1323/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, Београд - Врачар, ул. Масарикова бр. 1-3
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: техника
  Опис предмета продаје: телевизор, монитор, звучници, машина за веш, брусилица
  Процењена вредност предмета продаје: 41.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.700,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 08:04:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 16038
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: Ив-596/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-243/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија Дунав осигурање
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку о првој јавној продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 66.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 08:02:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 16037
  Датум продаје: 2018-10-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: Ив-52/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-42/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ХАЛКБАНК А.Д.
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку о првој јавној продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 223.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 08:00:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 16036
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: Ив-15/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-22/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку о првој јавној продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 111.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 07:53:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 16035
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: Ив-354/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-143/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку о првој јавној продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 562.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-10-07 12:53:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 16034
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: Ии-887/2017 од 06.11.2017.године
  Број предмета јавног извршитеља: 1-ИИ-601/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Новаковић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1,3,1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактрор марке "Зетор",пластичне каце-црне,Карета тракторска
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 04.10.2018
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност за све покретне ствари- 145.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-10-07 11:43:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 16032
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: ИИ -583-2018 од 09.07.2018
  Број предмета јавног извршитеља: 1-И.и -327-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгица Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактро ИМТ 539 са кабином
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 04.10.2018
  Процењена вредност предмета продаје: 140.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-10-06 13:03:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 16031
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 60/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд (Стари Град), Београд - Стари Град
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: „RENAULT“, тип „LAGUNA“, регистарских ознака BG 941-AI, нерегистровано
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-10-06 11:06:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 16030
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-505/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1770/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Братислав Бојковић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Тракторска дрљача, Суд за топљење масти, Замрзивач сандучар, 250 л, без ознаке;
  Процењена вредност предмета продаје: 75.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 52.500,00


  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 17:34:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 16029
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, први спрат, сала 212, Суботица
  Пословни број судског предмета: И.И.192/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.40/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: А.П Војводина, Секретаријат за пољопривреду
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 1.339.020,00 дин, 447.925,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 937.314,00 дин, 313.547,50 дин


  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 17:27:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 16028
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, први спрат, сала 212, Суботица
  Пословни број судског предмета: И.И.33/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.22/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО МАНОЛИТА СТАР
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: њива друге и треће класе, удео
  Процењена вредност предмета продаје: 62.250,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 43.575,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 16:08:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 16027
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларије извршитеља Марка Николића из Пожаревца у Стари корзо 36, трећи спрат, у Пожаревцу
  Пословни број судског предмета: ИИВ 51/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ137/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANKA АД Београд
  Надлежни суд: Виши суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Тлевизор марке VOX , у исправном стању 2. Комплет гарнитура тросед, двосед, фотеља – кожна 3.
  Опис предмета продаје: 1. Тлевизор марке VOX , у исправном стању 2. Комплет гарнитура тросед, двосед, фотеља – кожна 3. Телевизор марке JVC старије производње
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 49.000,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 16:03:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 16026
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларије извршитеља Марка Николића из Пожаревца у Стари корзо 36, трећи спрат, у Пожаревцу
  Пословни број судског предмета: ии245/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А 226/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Чедомир Анђелковић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Трактор марке „Урсус“ АА 35484 тип „ С 4003“ бр. мотора 389310 , 2. Аутомобил марке „ Мерцедес
  Опис предмета продаје: 1. Трактор марке „Урсус“ АА 35484 тип „ С 4003“ бр. мотора 389310 , 2. Аутомобил марке „ Мерцедес 200 Д „ рег. ознаке ПО – 057- Уд 3. Машина за прање под притиском, 4. Компресор „Мандин“ год. 1959 5. Оштрач - тоцило, 6. Шпартач – ралица, 7. Машина за прање делова, 8. Стубна бушилица „ ХМ CE 22 OB“ , 9. Радни сто са фиокама за алат „Механика орјашје“ тип БМ 3, 10. Сто са полицама и носачима за алат, 11. Инкубатор за пилиће, 150 јаја, 12. Инкубатор за пилиће,100 јаја, 13. Диз
  Процењена вредност предмета продаје: 1.087.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 543.500,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767