ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 09:04:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 13080
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог бр. 8А/1, 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И. 3101/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А294/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VOJVOĐANSKA BANKA A.D. Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: -на к.п. број 4863,земљиште под зградом-објектом, пов. 00.00,92 ха, број зграде 1,породична стамбена зграда, бр.етажа- ПО1+ ПР1 +СП1, објекат има одобрење за употребу,адреса објекта:Благовештењска бр.42; -на к.п. број 4863, земљиште под зградом-објектом, пов. 00.05,14 ха, број зграде 5, стамбено-пословна зграда, бр.етажа- ПР1 + ПК1, објекат има одобрење за употребу; -на кат.парцели бр.4863, земљиште уз зграду-објекат, пов. 00.05,00 ха,-на кат. парцели број 4863,воћњак 2.класе површине 0.09,65 ха
  Процењена вредност предмета продаје: 26.558.940,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.935.364,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 08:28:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13079
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.131/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: машина за судове Кончар, плакар за тв
  Процењена вредност предмета продаје: 17.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.900,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 08:24:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13078
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.153/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал браон боје, тв самсунг
  Процењена вредност предмета продаје: 13.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.100,00


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-06-13 08:21:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 13077
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.15-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БОШКО СТУПАР
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 2.009.136,50
  Почетна цена предмета продаје: 1.406.395,55


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 08:15:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 13076
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 5Иив 457/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 301/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Десимир Драгојловић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 143.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 08:14:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 13075
  Датум продаје: 2018-07-09
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 9-ИИ-6122/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А575/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Биљана Станковић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се покретне ствари - намештај, собна бицикла, казан за топљење масти...
  Опис предмета продаје: Телевизор САМСУНГ, телевизор ВОКС ЛЦД 107цм, собна бицикла, угаона гарнитура на расклапање, хладњак ГОРЕЊЕ 410Л, машина за избијање семенинга (неисправна), казан за топљење масти и друго
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 дин, 32.000,00 дин, 17.000,00 дин, 20.000,00 дин, 18.000,00 дин, 100.000,00 дин, 2.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 дин, 16.000,00 дин, 8.500,00 дин, 10.000,00 дин, 9.000,00 дин, 50.000,00 дин, 1.000,00 дин


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 08:10:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 13074
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии 370/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 644/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "АГРОНОМ - ФИТ" ДОО, Пожега
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке FIAT, модел DOBLO CARGO 1.9 TD, регистарске ознаке PŽ 004-RJ, година производње 2006.
  Процењена вредност предмета продаје: 380.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 266.000,00


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-06-13 08:07:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 13073
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.11-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДАНИЈЕЛА МАРКОВИЋ ПР ПВЦ СТОЛАРИЈА МАРКОВИЋ БАЧКИ ЈАРАК
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 14.104.245,99
  Почетна цена предмета продаје: 9.872.972,19


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 08:05:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 13072
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии 206/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1546/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сретен Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: 1: Теретно моторно возило марке FIAT, модел DUCATO; 2: теретно моторно возило марке ZASTAVA 50.8; 3: трактор IMT 539
  Процењена вредност предмета продаје: 1: 430.000,00; 2: 240.000,00; 3: 360.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1: 301.000,00; 2: 168.000,00; 3: 252.000,00


  Оглас поставио: Ивана Жугић
  Датум и време постављања: 2018-06-12 15:19:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Kарађорђева 25/6
  Е-маил адреса: ivanazugic75@gmail.com
  Контакт телефон: 0643820273
  ПИБ: 107593729
  Матични број: 62852950

  Број записа у бази: 13071
  Датум продаје: 2018-06-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Карађорђева 25/6, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И.-1008/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-133/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈЕЛКА САВИЋ, КРАГУЈЕВАЦ, ДРАЧА
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја теретног возила
  Опис предмета продаје: Продаја теретног возила ZASTAVA NEW TURBO RIVAL 35.12 регистарске ознаке KG 139-PM
  Процењена вредност предмета продаје: 777.368,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-06-12 15:15:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 13070
  Датум продаје: 2018-07-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Петра Драпшина 1
  Пословни број судског предмета: Иив 405/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 247/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банк а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје: марке „Citroen XM“, 1995. годиште, бордо металик боје, са кожним навлакама и климомау
  Процењена вредност предмета продаје: 110.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 55.000,00 динара


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2018-06-12 15:06:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 13069
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 6ИИ-2792/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-155/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD, Београд, ул. Македонска бр. 4, МБ 07046898, ПИБ 100001958 (огранак KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE - GLAVNA FILIJALA OSIGURANJA NIŠ, Ниш, ул. Николе Пашића бр. 32А)
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 покретне ствари
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Мотокултиватор “IMT 506”; Дрљача трокрилна “IMT”
  Опис предмета продаје: Мотокултиватор “IMT 506”; Дрљача трокрилна “IMT”
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00; 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.800,00; 8.400,00


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2018-06-12 15:00:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 13068
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Раденка Ракоњца, Цара Лазара 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: ИИВ 405/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 10/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРО МАЈА ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈ ВЕРТИКАЛНИ 200Л ФРИГОРЕКС 2 КОМАДА, РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈ ХОРИЗОНТАЛНИ 400Л ФИРИГОЛЕКС 1 КОМАД
  Процењена вредност предмета продаје: 78.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 54.600,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-06-12 14:44:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 13067
  Датум продаје: 2018-07-09
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.207/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: Компресор, ауто приколица, расхладна витрина, расхладна витрина
  Процењена вредност предмета продаје: 133.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 66.500,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-06-12 14:41:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 13066
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Ул. Стари корзо, бр.36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-173/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-614/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Витомир Милић, Мало Лаоле
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор марке IMT са уграђеним витлом за вађење дрва; Тракторска приколица;
  Опис предмета продаје: Трактор марке IMT са уграђеним витлом за вађење дрва; Тракторска приколица;
  Процењена вредност предмета продаје: 177.290,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 124.103,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-12 14:37:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0113110481
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 13065
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165А
  Пословни број судског предмета: 1 И.И.бр. 228/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр. 91/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: мал. Димитрије Станојловић, чији је законски застзпник мајка Марина Васић из Београда
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њиве
  Опис предмета продаје: 1. Њива 5. класе, површине 29а03м2, која се налази у Горњој Степасници, на кат.парцели 20256/1, уписана у лист непокретности бр. 1815 КО Умка; 2. Њива 5. класе, површине 1ха02а17м2, која се налази у Горњој Степасници, на кат.парцели 20257, уписана у лист непокретности бр. 1815 КО Умка
  Процењена вредност предмета продаје: непокретност под бр. 1 износ од 325.861,75 динара; непокретност под бр. 2. износ од 1.146.585,25 динара
  Почетна цена предмета продаје: непокретност под бр. 1 износ од 228.103,23 динара; непокретност под бр. 2 износ од 802.800,78 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-06-12 14:30:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 13064
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 179/14
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сава осигурање а.д.о Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Виноград 3. класе, површине од 10 ари 02 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 288.576,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 173.145,60 дин.


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-06-12 14:24:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 13063
  Датум продаје: 2018-07-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИв 634/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 216/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Дејан Укропина
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ТВ "LG" lcd, веш машина "Gorenje"
  Процењена вредност предмета продаје: 113.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 79.100,00 дин.


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2018-06-12 13:49:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 13062
  Датум продаје: 2018-06-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: ии 220/2018
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 25/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'Агроинвест фонд' д.о.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: силокомбајн шемпетер једноредни
  Опис предмета продаје: пољопривредна механизација
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-06-12 13:33:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 13061
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ЗРЕЊАНИН ул.Бранка Радичевића 28
  Пословни број судског предмета: ИИв.272/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-966/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГОЉУБ РОКВИЋ ПР САМ.РАДЊА ЗА ТРГОВИНУ И ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ "ЕЛИТ ПАК" ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Два комада клима уређаја "ВОКС" и "ФОКС"
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767