ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 09:55:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 7782
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.545/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: двокрилни плакар
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 09:47:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 7781
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.227/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина beko, tv philips
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 09:46:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 7780
  Датум продаје: 2017-12-08
  Време продаје: 08:15
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-124/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод" Краљево, Краљево, ул. 27. марта бр. 2, МБ 07190891, ПИБ 101772636
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 3.000,00 дин. до 5.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 900,00 дин. до 1.500,00 дин.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-11-08 09:38:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 7779
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 17713-1072/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 11527/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати
  Опис предмета продаје: тв,акваријум......
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Ана Костић Мишковић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 09:28:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Предрага Бошковића 9
  Е-маил адреса: izvrsitelj.ana.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 066343279
  ПИБ: 109262671
  Матични број: 64045458

  Број записа у бази: 7778
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља, Пирот, ул. Драгољуба Миленковића бр. 26/9
  Пословни број судског предмета: 4-ИИв.бр. 867/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-242/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Божиловић
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: скутер и моторне санке
  Опис предмета продаје: скутер „Yamaha MBK Skyliner” и моторне санке “SKI-DOO Grand Touring 700 (98)”
  Процењена цена предмета продаје: скутер 96.000,00 динара, моторне санке 420.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: скутер 67.200,00 динара, моторне санке 294.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-11-08 09:20:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 7777
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 17713-1145/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 11600/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати
  Опис предмета продаје: тв, компјутер, штампач
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2017-11-08 08:51:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 7776
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: ул. Луке Војводића 14, Beograd
  Пословни број судског предмета: 4-ИИВ-3911/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 666/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VML ENERGY DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КАМИОНИ И ПРИКЉУЧНА ВОЗИЛА
  Опис предмета продаје: КАМИОНИ И ПРИКЉУЧНА ВОЗИЛА
  Процењена цена предмета продаје: 26.720.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 18.704.000,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 08:24:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 7775
  Датум продаје: 2017-11-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: 36 ИИв бр. 58/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 86/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit Bank a.d. Beograd, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни ивентар
  Процењена цена предмета продаје: 29.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.300,00


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 21:33:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 7774
  Датум продаје: 2017-12-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И И-935/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-573/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Завиша Симоновић, Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1. Аутомобил-Lada,SL,1500см3 /бензин/ Рег.таб.ZA 029-AG 2. Мешалица за бетон /комплет/
  Процењена цена предмета продаје: 42.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 29.400,00


  Оглас поставио: Никола Цветковић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 20:25:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пaшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 7773
  Датум продаје: 2017-12-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зајечар, ул. Николе Пашића 124
  Пословни број судског предмета: /
  Број предмета јавног извршитеља: 226-И.ИВК-А943/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО - СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Справе за теретану
  Опис предмета продаје: HAMMER STRENGТH-MTS linija , Машина за рамена HAMMER STRENGТH / Клупа за рамена/ Крос машина HAMMER STRENGТH /Подесиона клупа/
  Процењена цена предмета продаје: 313.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 219.100,00


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 20:13:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 7772
  Датум продаје: 2017-12-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И Ив-78/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.ИВ-99/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Виши суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1 Тракторска корпа 2 Мешалица за бетон- Unimih150 3 Моторна тестера-Womax W-KS 2200B 4 Циркулар са мотором 5 Казан за топљење масти 6 Орман са полицом-Forma ideale 7 Музичка линија са два звучника -Daewoo 8 Звучници 5.1 систем-LG
  Процењена цена предмета продаје: 58.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 40.950,00


  Оглас поставио: Никола Цветковић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 18:45:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пaшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 7771
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зајечар, ул. Николе Пашића 124
  Пословни број судског предмета: ИИ-286/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 226-И.И-А542/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EXPOBANK AKCIONARSKO DRUSTVO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор
  Опис предмета продаје: остале зграде-ЛОКАЛ ПОСЛОВНИ ПРОСТОР уписан у листу непокретности 10575 K.O. Бор I, к.п. 845/30, бр.зграде 1, број етажа 1, објекат има одобрење за употребу, са адресом у улици Моше Пијаде 17/Е,приземље, површине у габариту 37м/2, власништво “NENAD STANUJKIĆ PR, SAMOSTALNA USLUŽNO TRGOVINSKA RADNJA, PET, BOR, МБ: 60452962, ЈМБГ 1301971751022 (бивши предузетник)
  Процењена цена предмета продаје: 2.755.806,25
  Почетна цена предмета продаје: 1.929.064,375


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 18:38:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 7770
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.ИВК-А898/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО - СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР,
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1 Клима уређај марке-Vox 2 Штампач марке-Epson, Lx -300+II 3 Рачунар са монитором, тастатуром и мишем.Монитор марке-Philips 4 Штампач-скенер-Hp laser Jet Pro MFP M125A 5 Телефон-фаx марке-Philips 6 Штампач марке-Olivetti 7 Штампач марке-Hp Desk Jet ink Advantage 2135,print scan copy
  Процењена цена предмета продаје: 64.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 44.800,00


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 18:20:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 7769
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.ИВК-А558/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО - СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР,
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1 Вертикални замрзивач-Simens 2 Бицикла 3 Електрични пикадо
  Процењена цена предмета продаје: 20.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.350,00


  Оглас поставио: Никола Цветковић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 18:08:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пaшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 7768
  Датум продаје: 2017-11-28
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Зајечар, ул. Николе Пашића 124
  Пословни број судског предмета: /
  Број предмета јавног извршитеља: 226-И.ИВК-А865/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО - СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР, ЗАЈЕЧАР
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари у домаћинству
  Опис предмета продаје: Веш машина марке-Gorenje Телевизор-Philips/LCD/ дијагонале 43 ". DVD марке -LG Полица беле боје
  Процењена цена предмета продаје: 76.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 53.200,00


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 17:19:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 7767
  Датум продаје: 2017-12-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Момчила Тешића бр. 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИИ. 17/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.63/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'UniCredit Bank Srbija' a.d. Beogread
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 - продају се као ј
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ветеринарска амбуланта+земљиште под зградом-објектом, кланица+земљиште под зградом-објектом, депо уз
  Опис предмета продаје: Ветеринарска амбуланта+земљиште под зградом-објектом, кланица+земљиште под зградом-објектом, депо уз кланицу+земљиште под зградом-објектом, пашњак 3. класе
  Процењена цена предмета продаје: 117.154.837,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 82.008.386,25 динара


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 17:03:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 7766
  Датум продаје: 2017-11-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Момчила Тешића бр. 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИВ-410/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-283/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АТМ Д.О.О. Севојно
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 107
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - стовариште грађевинског материјала
  Опис предмета продаје: Покретне ствари - стовариште грађевинског материјала - ближе описане у закључку о првој јавној продаји покретних ствари
  Процењена цена предмета продаје: 1.752.173,31 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.226.521,31 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 16:18:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 7765
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: И.Ив 14/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 150-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Alpha bank Srbija, АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. AUDI A4, 2001. Годиште, број шасије- WAUZZZ8E83AD32871, регистарске ознаке- PO 021 RH, маркица бр
  Опис предмета продаје: 1. AUDI A4, 2001. Годиште, број шасије- WAUZZZ8E83AD32871, регистарске ознаке- PO 021 RH, маркица број АА 61673, процењене вредности у износу од 480.000,00 динара.
  Процењена цена предмета продаје: 480.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 240.000,00 динара


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 15:59:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 7764
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.ИВК-А546/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО - СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР,
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1 Сточић од иверице 2 Штампач марке-Lexmark 3 DVD -марке Dautek 4 Веш машина -Gorenje WA 50050 5 Веш машина -Gorenje WA 583 6 Микроталасна пећ марке -Moulinex
  Процењена цена предмета продаје: 26.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 18.200,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 15:53:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Сланушка 9, стан 4
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 7763
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Сланушка 9/4
  Пословни број судског предмета: 2Ии 841/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 726/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Пејовић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило марке VOLVO FM 1284 R, Теретно моторно возило марке DAF 85.460 CF 4x2.
  Процењена цена предмета продаје: 1.498.958,00, 1.456.716,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.049.270,60, 1.019.701,20


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767