ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 08:28:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 16089
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 2411/11
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 78/2013
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЂУКИЋ БРАНКО из Салаша Ноћајског
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Лаптоп
  Опис предмета продаје: лаптоп
  Процењена вредност предмета продаје: од 30.000,00 динара до 35.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 18.000,00 динара до 21.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 08:26:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 16088
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 184/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 308/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КЛИМА И ВИТРИНА
  Опис предмета продаје: КЛИМА И ВИТРИНА
  Процењена вредност предмета продаје: од 15.000,00 динара до 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 10.500,00 динара до 14.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 08:21:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 16087
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 20/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 54/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЦЕНТРОПРОМЕТ АД У СТЕЧАЈУ ШИД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парцела број 10/1; 10/2; 575; 576; 579; 580; 581; 582; 585 К.О. Моловин
  Опис предмета продаје: кат.парцела број 10/1; 10/2; 575; 576; 579; 580; 581; 582; 585 К.О. Моловин
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.126,97 динара до 41.037,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 638,09 динара до 12.311,13 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-10-09 08:04:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 16085
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стара Пазова, Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: ИИВ 164/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 80/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миљенко Новаковић
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шестособан стан
  Опис предмета продаје: шестособан стан уписан у листу 3889 КО Нова Пазова
  Процењена вредност предмета продаје: 8.574.062,49
  Почетна цена предмета продаје: 6.001.843,74


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 08:03:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 16084
  Датум продаје: 2018-11-13
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 89/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 87/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВАЛИ МАРИЈА из Сремске Митровице
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: клавир марке Callisia
  Опис предмета продаје: клавир марке Callisia
  Процењена вредност предмета продаје: 590.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 413.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 07:40:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 16083
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: Ив-64783/2010
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А83/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АЛФА БАНК СРБИЈА А.Д.
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку о првој јавној продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 103.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 60% од процењене вредности


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 17:56:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 16082
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 9,00 часова
  Место продаје: канцеларије извршитеља Марка Николића из Пожаревца у Стари корзо 36, трећи спрат, у Пожаревцу
  Пословни број судског предмета: ИИ82/12
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 319/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Ђелић,
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7, комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. TV марке VIVAX у исправном стању, 2.Компјутер, кућиште и монитор SAMSUNG 3. Монитор (посебно) м
  Опис предмета продаје: 1. TV марке VIVAX у исправном стању, 2.Компјутер, кућиште и монитор SAMSUNG 3. Монитор (посебно) марке SAMSUNG, 4. Ледни и аутомилер марке WILINGER, 5. Тример марке STRAUS, 6. Моторно возило марке FORD ORION власништтво Ракић Никола, DIZEL 1600, 7. Моторно возило марке OPEL VEKTRA на име тј власништво Ракић Никола, бензинац 1600,
  Процењена вредност предмета продаје: 242.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 121.000,00 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 17:00:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 16081
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 4ИИ 143/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.80/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Кицош
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 4.254.399,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.978.079,30 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 16:51:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 16080
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 4ИИ 143/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.80/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Кицош
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 400.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 280.000,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 16:10:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица кнеза Вишеслава 58 A
  Е-маил адреса: izvrsiteljbpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652890796
  ПИБ: 107580926
  Матични број: 62842741

  Број записа у бази: 16079
  Датум продаје: 2018-10-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Београд, Кнеза Вишеслава 58а
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 1673/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 224/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЛАДИМИР СТАНКОВИЋ
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КЛИМА КОМОРЕ
  Опис предмета продаје: КЛИМА КОМОРЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 1.770.000 РСД, 1.350.000 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 1.239.000 РСД, 945.000 РСД


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 16:01:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 16078
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 418/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA VODOVOD I KANALIZACIJU VODOVOD-ŠABAC
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 15:45:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 16077
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 451/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕОС МАТРИКС
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 214.334.757,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 150.034.329,90 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 15:44:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 16076
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-518/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Клима уређај непознате марке, Телевизор “LC” 51, Фрижидер “Горење2080”, Сто и столице, Кауч, Орман
  Опис предмета продаје: Клима уређај непознате марке, Телевизор “LC” 51, Фрижидер “Горење2080”, Сто и столице, Кауч, Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00, 5.000,00, 7.000,00, 2.000,00, 6.000,00, 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.600,00, 3.500,00, 4.900,00, 1.400,00, 4.200,00, 2.100,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 15:21:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 16075
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-459/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач “LTH” 110, Сточић мермер, Угаона гарнитура, Телевизор “Vestel”, Кауч, Орман
  Опис предмета продаје: Замрзивач “LTH” 110, Сточић мермер, Угаона гарнитура, Телевизор “Vestel”, Кауч, Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00, 4.000,00, 8.000,00, 3.000,00, 6.000,00, 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00, 2.800,00, 5.600,00, 2.100,00, 4.200,00, 2.800,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 14:48:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 16074
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-293/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ)
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Samsung” 51, Ел. шпорет “Слобода”, Веш машина “Горење”, Сто и три столице, Орман, Кауч
  Опис предмета продаје: Телевизор “Samsung” 51, Ел. шпорет “Слобода”, Веш машина “Горење”, Сто и три столице, Орман, Кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 7.000,00, 9.000,00, 3.000,00, 3.000,00, 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00, 4.900,00, 6.300,00, 2.100,00, 2.100,00, 4.200,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 14:45:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 16073
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-898-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Орман двокрилни Телевизор “DAEWOO” 72 cm Сто и 2 столице Кауч Регал
  Опис предмета продаје: Орман двокрилни Телевизор “DAEWOO” 72 cm Сто и 2 столице Кауч Регал
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 6.000,00 3.000,00 6.000,00 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.800,00 4.200,00 2.100,00 4.200,00 4.900,00


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-10-08 14:45:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 16072
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: Ии 3105/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.393/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТОМИСЛАВ ЈОВАНОВ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 14:44:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 16071
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 570/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 570/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропирвреда Србије"
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 14:41:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 16070
  Датум продаје: 2018-10-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 20/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 20/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Трговина Игњатовић" доо, Голочело
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 14:29:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 16069
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иив 172/18
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 172/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Национална служба за запошљавање
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767