ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1396 активних, од укупно 5859 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2017-09-12 13:01:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 6283
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И. И. 8924/13
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 110/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милосављевић Милорад
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кухињски елементи
  Опис предмета продаје: Кухињски елементи
  Процењена цена предмета продаје: 385.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 231.000,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-12 12:51:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6282
  Датум продаје: 2017-09-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 510/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 510/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-09-12 12:41:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6281
  Датум продаје: 2017-10-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 787/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 764/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Недељко Тутњевић
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно возило
  Опис предмета продаје: камион марке МАН
  Процењена цена предмета продаје: 360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 252.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2017-09-12 12:37:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 6280
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: Иив. 130/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-31/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Трговинско предузеће АЛЕКСАНДАР МН ДОО Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНА ИМОВИНА
  Опис предмета продаје: КОМПЈУТЕР 4 КОМ., МЕРАЧ КРВНОГ ПРИТИСКА, ФРИЖИДЕР, ШТАМПАЧ,КАНЦЕЛАРИЈСКЕ СТОЛИЦЕ,КОНФЕРЕНЦИЈСКИ СТО, КЛИМА УРЕЂАЈ,КАНЦЕЛАРИЈСКИ СТО
  Процењена цена предмета продаје: 161.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 80.500,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-09-12 12:21:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 6279
  Датум продаје: 2017-09-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-1832/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1009/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Верица Недељковић
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Цистерна, Мајевица-Бачка Паланка, непозната година производње Замрзивач, 410 l, непозната година производње ТА пећ, марке-MAGNOHROM, непозната година производње Веш машина, марке-GORENJE, тип-WA560080, беле боје, непозната година производње LCD Телевизор, марке-GRUNDIG, 32 “, црне боје, непозната година производње Бојлер, марке-MAGNOHROM, 80 l, непозната година производње Орман-ципеларник, црне боје, медијапан, непозната година производње
  Процењена цена предмета продаје: 239.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 167.300,00


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2017-09-12 12:11:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 6278
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И.И. 41/16
  Број предмета јавног извршитеља: И. И. 173/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Дејан Тадић
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Кућни наместај
  Процењена цена предмета продаје: 99.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 59.400,00


  Оглас поставио: Ана Костић Мишковић
  Датум и време постављања: 2017-09-12 12:00:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Предрага Бошковића 9
  Е-маил адреса: izvrsitelj.ana.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 066343279
  ПИБ: 109262671
  Матични број: 64045458

  Број записа у бази: 6277
  Датум продаје: 2017-10-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља, Пирот, ул. Драгољуба Миленковића бр. 26/9
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-10/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-30/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 непокретности
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стамбено-пословна зграда у селу Темска
  Опис предмета продаје: катастарска парцела бр. 7877, површина 180 м2, земљиште под зградом – објектом; катастарска парцела бр. 7877, површина 69 м2, земљиште уз зграду – објекат; стамбено-пословна зграда бр. 1, површине у габариту 180 м2, катастарска парцела бр. 7877, све непокретности уписане у лист непокретности бр. 487 КО Темска
  Процењена цена предмета продаје: 2.672.509,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.870.756,30 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2017-09-12 12:00:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 6276
  Датум продаје: 2017-09-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 21 Ии.683/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-45/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Продан Лукић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретна имовина
  Опис предмета продаје: Приземна породична стамбена зграда,њива прве класе
  Процењена цена предмета продаје: 4.778.035,10
  Почетна цена предмета продаје: 2.866.821,06


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2017-09-12 11:19:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 6275
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Карађорђева 111, Ваљево
  Пословни број судског предмета: и. 95/16
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 101/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Procredit Bank а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретне имовине
  Опис предмета продаје: Земљиште и објекти на кп 766/9 уписани у ЛН 1545 КО Уб, и то: Породична стамбена зграда укупне површине 163,16 м2, Пословни објекат укупне површине 421,00 м2, Помоћни објекат површине 36,00 м2
  Процењена цена предмета продаје: 31.230.193,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.738.116,10 динара


  Оглас поставио: Радиша Петрић
  Датум и време постављања: 2017-09-12 11:08:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Пријепоље, Улица Валтерова 36/01
  Е-маил адреса: petricradisa@gmail.com
  Контакт телефон: 0654580158
  ПИБ: 107596188
  Матични број: 62854162

  Број записа у бази: 6274
  Датум продаје: 2017-09-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул.Валтерова бр.36 Пријепоље
  Пословни број судског предмета: I 6 P1 49/156
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 571/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Куртић Нада
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: 78 м2, 44 КО Нова Варош
  Процењена цена предмета продаје: 3.744.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 2.620.800,00 дин


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2017-09-12 09:29:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 6273
  Датум продаје: 2017-10-11
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив-26/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.-29/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GMP JARMENOVCI DOO - Топола, Јарменовци
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бочна тракторска коса, марке „IMT“, Тракторска фреза, марке „FUŽINAR“ BATUJE, Тракторски плуг, марке
  Опис предмета продаје: Бочна тракторска коса, марке „IMT“, Тракторска фреза, марке „FUŽINAR“ BATUJE, Тракторски плуг, марке „ИМТ“ 575, ниски клиренс, Тракторска приколица, марке „ИМТ“
  Процењена цена предмета продаје: 265.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 185.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2017-09-12 09:11:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Краља Стефана Првовенчаног бр. 6
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 6272
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Краља Стефана Првовенчаног 6
  Пословни број судског предмета: ИИ-114/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-884/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD - NOVI BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Пословни простор – једна просторије за коју није утврђена делатност бр. посебног дела 4, површина 29м2, бр. улаза 2, која се налази у стамбено-пословној згради бр. 3 у ул. Стојана Андрића бр.2 у Нишу, постојећа на кп 17217/4 уписана у лист непокретности бр. 4917 КО Ниш-Бубањ
  Процењена цена предмета продаје: 787.675,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 551.372,50 динара


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-09-22 00:09:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 6271
  Датум продаје: 2017-10-18
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Ии. 39/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 146/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вера Животић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство-намештај и техника
  Опис предмета продаје: Покућство-намештај и техника
  Процењена цена предмета продаје: 58.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 29.000,00 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2017-09-11 19:17:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 6270
  Датум продаје: 2017-09-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.303/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр. 164/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Полић из Ваљева и Предраг Делић из Ваљева
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Два телевизоеа , кухињска опрема-хотелска, звучници, комплет шанк
  Процењена цена предмета продаје: 538.450,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 376.915,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2017-09-11 16:59:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 6269
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИв 329/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 91/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Inberg доо Бољевци
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 42 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: Пољопривредни препарати, хумус за цвеће, семена за поврће...
  Процењена цена предмета продаје: 36.600,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 18.300,00 дин.


  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2017-09-11 16:53:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0113110481
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 6268
  Датум продаје: 2017-10-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина бр. 165А
  Пословни број судског предмета: 4 И.ив.бр. 5474/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.бр. 780/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: „FARMCOMMERC“ EXPORT-IMPORT д.о.о. Чантавир
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Више покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1.ТРИМЕР „SMART GARDEN“ SGX-730; 2.ВИДЕО НАДЗОР „DIVINAR H.264“ SAMSUNG MONITOR + 4 КАМЕРЕ „WESTERN“; 3.СТОЧНА ХРАНА „НУТРИЦИЈА“ (35 џакова); 4.СТАКЛЕНИ БАЛОН 15 литара (2ком); 5.СТАКЛЕНИ БАЛОН 10 литара (2ком); 6.СТАКЛЕНИ БАЛОН 25 литара; 7.СТАКЛЕНИ БАЛОН 20 литара;
  Процењена цена предмета продаје: Предмет бр. 1. - 19.900,00дин; Предмет бр. 2. - 60.000,00дин; Предмет бр. 3. - 18.300,00дин; Предмет бр. 4. - 1.400,00дин по комаду; Премет бр. 5. - 1.100,00дин по комаду; Предмет бр. 6. - 1.950,00дин; Предмет бр. 7. - 1.750,00дин;
  Почетна цена предмета продаје: Предмет бр. 1. - 13.930,00дин; Предмет бр. 2. - 42.000,00дин; Предмет бр. 3. - 12.810,00дин; Предмет бр. 4. - 980,00дин по комаду; Премет бр. 5. - 770,00дин по комаду; Предмет бр. 6. - 1.365,00дин; Предмет бр. 7. - 1.225,00дин;


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-09-11 16:39:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 6267
  Датум продаје: 2017-10-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 855/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А194/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Станков
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке „ FOX“, око 32 инча, црне боје, лед; 2. Фотеља на расклапање, тамно браон боје; 3. Комода за дневну собу, тамно браон боје, са светло браон лицем; 4. Рачунар пентијум 4 са ТФТ монитором; 5. Сто компјутерски светло браон боје; 6. Комода за пиће, од метала и стакла; 7. Телевизор марке „SONY“, боја црна; 8. Ормар за спаваћу собу, светло браон боје; 9. Комода са фијокама за спаваћу собу, светло браон боје; 10. Лампа, подна, метална.
  Процењена цена предмета продаје: од 3.000,00 дин. до 15.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 2.100,00 дин. до 10.500,00 дин.


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-09-11 15:46:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 6266
  Датум продаје: 2017-10-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-195/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 45-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity bank
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Аутомобил HONDA CIVIC, 2005. год. ; Телевизор “LG“ 50 PN450B
  Процењена цена предмета продаје: 500.000,00 динара ; 80.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-09-11 15:29:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 6265
  Датум продаје: 2017-10-06
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИв-66/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ А 16/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Рачунар са монитором HCER, Микроталасна DAEWOO, Штампач HP laser jet 1020,катодни телевизор HOUSEL
  Опис предмета продаје: Рачинар са монитором HCER, Микроталасна DAEWOO, Штампач HP laser jet 1020,катодни телевизор HOUSEL, Кожни тросед црвене боје
  Процењена цена предмета продаје: 36.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-09-11 15:11:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 6264
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Цара Душана бр.1, 4 спрат, локал 408, Шабац
  Пословни број судског предмета: 3-ИИ-314/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.259/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Даница Трифуновић, Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 24
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: сто, доњи кухињски елементи, горњи висећи елементи, столица, сто, тросед, двосед, полица, ормар,гардеробни ормар, комодице, сточић, телевизор, клима, сто, клупа, клупица...
  Процењена цена предмета продаје: 264.900,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 185.430,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767