ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-06-14 09:50:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 13122
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 1 Ии-27/2018 од 05.02.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 38/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миломир Мачкић
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: рушевни објекат
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 3899 КО Кикинда парцела број 2482/1 број зграда 1 број посебног дела 89/1, ½ дела трособног стана у Кикинди улица Краља Петра Првог 89 на износ од 420.000,00 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 420.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 294.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-06-14 08:02:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 13121
  Датум продаје: 2018-07-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: И.Ив-1351/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-1/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 62.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 43.400,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 17:19:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 13120
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.И.303/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.187/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Ниш, ул. Булевар Немањића бр. 14А, МБ 07904959, ПИБ 100121213
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више непокретности
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност - разно
  Опис предмета продаје: земљиште и 2 њиве 2. класе
  Процењена вредност предмета продаје: 820.192,99 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 410.096,95 РСД


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 17:15:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 13119
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.И.192/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.173/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милошевић Дејан
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више непокретности
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност - разно
  Опис предмета продаје: шума 5. класе, њиве 1. класе, породичне стамбене зграде и помоћна зграда
  Процењена вредност предмета продаје: све укупно 4.911.501,25 динара
  Почетна цена предмета продаје: све укупно 2.455.750,62 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 16:49:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13118
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 65/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 65/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 16:46:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 13117
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 452/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 132/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Piraeus bank ад Београд - Нови Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 5.209.974,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 3.646.981,80 дин.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 16:42:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13116
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 528/16
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 528/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈСП "Лозница развој"
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 16:35:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13115
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 312/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 312/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СВЕА ФИНАНЦЕ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Марко Паламаревић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 16:23:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Балканска бр. 6, спрат 3, стан 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.palamarevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604808614
  ПИБ: 108193848
  Матични број: 63283096

  Број записа у бази: 13114
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Балканска 6, трећи спрат, Београд
  Пословни број судског предмета: 4ии-601/18
  Број предмета јавног извршитеља: и.и.158/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MALBEX WBI DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Станови
  Опис предмета продаје: Стан број 7 површине 63м2 и стан број 12 површине 48м2
  Процењена вредност предмета продаје: 10.282.484,00 и 9.061.511,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.197.738,80 и 6.343.057,70


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-06-13 15:57:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 13113
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.Ивк 185-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 185-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: Кауч, фотеља, сто, столице
  Процењена вредност предмета продаје: 58.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 29.000,00 дин.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 15:43:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13112
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 185/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 185/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДППУ Младост ДМ 2002 ДОО, Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Александар Дуркулић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 15:36:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Војводе Мишића 1
  Е-маил адреса: durkulic@mts.rs
  Контакт телефон: 063541467
  ПИБ: 108317439
  Матични број: 63367613

  Број записа у бази: 13111
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Војводе Мишића бр.1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И.4743/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.184/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГОЛУБ ВУЧИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор за који није утврђена делатност и стан на првом спрату стамбено пословне зграде
  Опис предмета продаје: пословни простор за који није утврђена делатност површине 96м2 број стана 2 у приземљу стамбено пословне зграде у ул. Др Драгише Мишовића у Чачку, изграђена на парцели број 2126 К.О. Чачак у својини извршног дужника у 1/4 идеалног дела и стан површине 49 м2 , број стана 1 на првом спрату стамбено пословне зграде у ул. Др Драгише Мишовића у Чачку изграђеној на парцели број 2126 К.О. Чачаку својини извршног дужника у 1/4 идеалног дела,
  Процењена вредност предмета продаје: разно
  Почетна цена предмета продаје: разно


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 15:28:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 13110
  Датум продаје: 2018-07-09
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 8-ИИ-2990/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1722/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лово промет д.о.о. Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Веш машина Горење, комода из три дела са две полице и делом за гардеробу, пегла Тефал, црна фотеља, радни сто тамно браон боје, штампач и скенер Canon и др.
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 дин,18.000,00 дин, 4.000,00 дин, 6.500,00 дин, 6.500,00 дин, 4.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00 дин, 12.600,00 дин, 2.800,00 дин, 4.550,00 дин, 4.550,00 дин, 2.800,00 дин


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 15:21:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 13109
  Датум продаје: 2018-07-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: ИИв-5/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-19/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Лебану
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се телевизор, веш машина, лаптоп, електрична моторна тестера и др.
  Опис предмета продаје: Веш машина Горење, усисивач Горење црвене боје, лаптоп НР, електрична моторна тестера BOSCH, млин за кукуруз...
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00 дин, 4.000,00 дин, 18.000,00 дин, 12.500,00 дин, 11.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 5.600,00 дин, 2.800,00 дин, 12.600,00 дин, 8.750,00 дин, 7.700,00 дин


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 15:18:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 13108
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Николе Пашића 7/I/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 781/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А101/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компас Крагујевац доо Скореновац - у стечају
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: путничко возило, марке "SEAT IBICA 1.4 MP STYLE", рег. ознака KG 033-ŠV, година производње 2011, бр. шасије VSS2226J2BR151863 (није у возном стању, хаварисано, без мотора)
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-06-13 14:52:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 13107
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 14.30
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Пословни број судског предмета: ИИ 745/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 485/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марјановић Маша и др.
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретност уписана у листу број 4633 КО Инђија
  Процењена вредност предмета продаје: 5.278.387,97
  Почетна цена предмета продаје: 3.694.871,57


  Оглас поставио: Мирјана Банић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 14:45:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Змај Јовина 26, I спрат, ПЦ ЛУПУС
  Е-маил адреса: izvrsitelj.mirjana.banic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606440220
  ПИБ: 107599437
  Матични број: 62838027

  Број записа у бази: 13106
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Змај Јовина бр. 26, ПЦ ЛУПУС први спрат, канцеларија бр. 118
  Пословни број судског предмета: И.И 1393/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-59/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Срђан Крстић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 виноград
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Виноград друге класе површине 82 а 92m2
  Опис предмета продаје: Оглашава се прва јавна продаја за непокретност извршног дужника која представља његово власништво у 1/3 идеална дела, уписано у лист непокретности бр. 1138 КО БЕОЧИН и то: Кат. парцела бр. 1948/1 потес "Раван", виноград друге класе површине 82 а 92m2
  Процењена вредност предмета продаје: 524.896,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 367.427,48 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-06-13 14:43:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 13105
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у месту Руђинци бр. 191.
  Пословни број судског предмета: И.И 1011/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 251/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ-ГАРАНТНИ ФОНД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Покретне ствари у оквиру једног домаћинства...
  Процењена вредност предмета продаје: 115.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 80.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 14:25:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Земунска 22/32, Нови Београд
  Е-маил адреса: vuckovic@ijv.rs
  Контакт телефон: 0114280293
  ПИБ: 108181613
  Матични број: 63273864

  Број записа у бази: 13104
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Zemunska br.22/32
  Пословни број судског предмета: ИИ-81/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 229/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ратомир Антонијевић
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке Алфа Ромео 164, год.производње 1997
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 динара


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 14:21:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 13103
  Датум продаје: 2018-07-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 1-Ив 255/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-97/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НОГАТОМИ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 2.346.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.642.200,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767