ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1648 активних, од укупно 13296 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 13:26:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 14422
  Датум продаје: 2018-10-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6.Ии. 358/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 120/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: FOND ZA RAZVOJ RS NIŠ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1/1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Нови Бечеј, Карађорђева бр. 140
  Процењена вредност предмета продаје: 1.420.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 710.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 12:28:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 14421
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стамбено насеље Матије Хуђи бр. 97/4, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-328/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-366/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ EURO RP ДОО БЕОГРАД, НОВИ БЕОГРАД, ул. Булевар Црвене армије бр. 11Г, МБ 17318519, ПИБ 100052716
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КОМПРЕСОР
  Опис предмета продаје: 1. Компресор марке “ FELISATI 925” серијски број TIPOZK90L-4, NR.1185217, KW 1.9, CV2-5
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-08-07 12:24:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 14420
  Датум продаје: 2018-08-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета: ИИ 125/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-18/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Вуковић, Пољопривредно газдинство из Шатринаца, ул. Доситеја Обрадовића бр 2А
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно возило марке 'FIAT', модел 'DUCATO FURGON 2.3 JTD', број шасије: ZFA25000001098480, година п
  Опис предмета продаје: Теретно возило марке 'FIAT', модел 'DUCATO FURGON 2.3 JTD', број шасије: ZFA25000001098480, година производње 2006, регистарска ознака ST-038-ŠŽ, СД 0016; Моторно возило марке 'PEUGEOT', модел '607 2.0 HDI, број шасије VF39DRHSB92050072, година производње 2001, регистарска ознака ST-028-ZL, СД 0016; Радна машина за прераду соје, капацитет: 250 кг/x, произвођач 'Екструдери Станишић', година производње 2016, СД 0603
  Процењена вредност предмета продаје: 1.595.700,00
  Почетна цена предмета продаје: 797.850,00


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 12:19:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 14419
  Датум продаје: 2018-08-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе бр. 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: Ии-564/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-158/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Снежана Домокош
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: телевизори,ДВД плејер, полица, клуб сто, орман, регал, шлајферица, необрађене табле гранита, ауто приколица
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 115.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.400,00 динара до 80.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 12:01:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 14418
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стамбено насеље Матије Хуђи бр. 97/4, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-57/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А97/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: “АГРАР ПЕТРОВИЋ" ДОО ЈЕВРЕМОВАЦ, Јевремовац, ул. Браће Петровића бр. 144, МБ 20126477, ПИБ 104248159, чији је пуномоћник адв. Коста Даниловић, ул. Цара Душана бр. 1/ II локал бр. 2, Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2. ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредна механизација
  Опис предмета продаје: 1. Вучна тањирача, година производње 2012., 28 дискова; 2. Селектор за жито марке “ЗМАЈ”, по изјави дужника изгубљена је плочица
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 230.000,00 динара; 2. 70.000,00 динара;
  Почетна цена предмета продаје: 1. 161.000,00 динара; 2. 49.000,00 динара;


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 11:44:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 14417
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.И.384/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.125/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНА БАНКА БЕОГРАД А.Д.БЕОГРАД-У СТЕЧАЈУ, Београд, ул. Булевар краља Александра бр. 70, МБ 07051093, ПИБ 100002573
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност - разно
  Опис предмета продаје: пословни простор за који није утврђена делатност, површине 106 м2, означен као посебни део број 1, који се налази у приземљу стамбено – пословне зграде број 1 у улици Карађорђева 60, постојећи на кат.парцели 766/3, уписан у листу непокретности број 4749 КО Смедерево
  Процењена вредност предмета продаје: 4.017.474,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 2.812.231,80 РСД


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-08-07 11:30:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 14416
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: И.Ив 38/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 45/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DINERS CLUB INTERNATIONAL BELGRADE doo - u stečaju, Београд,
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ауто и алат
  Опис предмета продаје: ауто и алат
  Процењена вредност предмета продаје: од 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 14.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-08-07 11:23:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 14415
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-623/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-166/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војин Мандић. Инђија, ул. Цара Душана-Кратка бр. 5
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило марке 'FIAT' тип 'Doblo', беле беле, полован, регистарске ознаке 'IN-017-DD'
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке 'FIAT' тип 'Doblo', беле беле, полован, регистарске ознаке 'IN-017-DD'
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 150.000,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 11:13:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 14414
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 162/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 162/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-08-07 11:09:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 14413
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 464/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 71/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање АДО у ликвидацији, Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: регал, машина, слике, микроталасна.....
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 11:09:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 14412
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 314/17
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 314/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари Град"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-08-07 11:01:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 14411
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета: ИИ 253/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-135/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Татјана Драгојловић Цилибанов
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Појачало 'Чајавец', половно, црне боје; Стона лампа, метал-стакло, половна; ТВ марке 'Samsung', поло
  Опис предмета продаје: Појачало 'Чајавец', половно, црне боје; Стона лампа, метал-стакло, половна; ТВ марке 'Samsung', полован, сиве боје;Монитор марке 'Siemens', полован,сиве боје; Фотеља, дрво-скај, половна, беле боје; Фотеља, дрво-скај, половна, браон боје; ТВ марке 'Toshiba', полован, црне боје; Рачунар са монитором, полован; Штампач марке 'HP', полован, црне боје; Табуре, полован, беж боје; Столица, половна
  Процењена вредност предмета продаје: 27.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.800,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-08-07 10:45:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 14410
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Иив622/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 129/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оппортуниту банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: вага,замрзивач
  Процењена вредност предмета продаје: од 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 10:43:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 14409
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 36/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 36/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 10:32:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 14408
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 441-17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 441-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 10:30:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 14407
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: 37 ИИв 361/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 660/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit Bank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.800,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 10:27:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 14406
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иив 7/2018
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 7/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД Робно транспортни центар Шабац
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 10:19:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 14405
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 71/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 71/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Чаркић Горан из Прњавора
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-08-07 10:17:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 14404
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 2283/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А221/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазић Бранимир Нови Сад и Дарко Малетић Љубомир
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: канцеларијски намештај
  Опис предмета продаје: канцеларијски намештај
  Процењена вредност предмета продаје: од 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 30.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 09:47:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 14403
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 2 ИИв 261/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 483/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САНДЕРС СХ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара итд
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара итд


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767