ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 11:18:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 11374
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 126/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 126/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бановац Драгица из Бановог Поља
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 11:11:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 11373
  Датум продаје: 2018-05-07
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 237/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 237/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Инфрастурктура " Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 10:47:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11372
  Датум продаје: 2018-04-18
  Време продаје: 15 časova
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: ИИ 258/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 323/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: Телевизор марке Sony, Веш машин амарке Горење
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.000,00 динара до 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 10:44:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 11371
  Датум продаје: 2018-05-07
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Инт 67/16
  Број предмета јавног извршитеља: Инт 67/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 10:37:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 11370
  Датум продаје: 2018-05-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 369/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 369/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари Град"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 10:29:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 11369
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 512/16
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 512/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 10:21:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 11368
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 590/16
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 590/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈСП "Лозница развој"
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 10:12:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 11367
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 346/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 346/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СВЕА ФИНАНЦЕ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 10:03:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 11366
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стамбено насеље Матије Хуђи бр. 97/4, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И-375/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-7/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Град Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија бр. 13
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бунде од природног крзна
  Опис предмета продаје: 1. Бунда од целе лисице ( крзно домаћа лисица) – кратка, боје жуте; 2. Бунда – крзно домаћа лисица – дугача, боје жуте;3. Бунда – крзно степски вук - кратка -боја жута; 4. Крагна – крзно сребрна лисица
  Процењена цена предмета продаје: 1. 52.000 динара; 2. 128.000,00 динара; 3. 88.000,00 динара; 4. 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. 36.400 динара; 2. 89.600,00динара; 3. 61.600,00динара; 4. 14.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 09:51:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 11365
  Датум продаје: 2018-05-14
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.204/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.223/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ха
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: кп.52 површине 0.03,07ха шума 4.класе лн.113 КО Боровац, кп.703 површине 0.04,18ха воћњак 4 класе лн.113 Ко Боровац,кп.2614 површине 0.02,10хџ пашњак 8.класе лн.113 Ко Боровац, кп.2633 површине 0.03,04ха шума 4.класе лн.113 Ко Боровац,кп.2648 површине 0.05,98ха шума 3.класе лх.113 Ко Боровац, кп.2653 површине 0.03,22 ха шума 4.класе лн.113 Ко Боровац, кп.3954 површине 0.02,23 ха шума 4 класе лн.113 Ко Боровац,кп.4329 њива 7.класе површине 0.07,35 ха и шума 4.класе пов.0,02,13ха и остало по Закљ.
  Процењена цена предмета продаје: 5.831 евра
  Почетна цена предмета продаје: 4.081,70 евра


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 09:37:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 11364
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 698/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 841/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: њиве
  Процењена цена предмета продаје: 814.177,6 динара
  Почетна цена предмета продаје: 732.759,92 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-04-11 08:25:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 11363
  Датум продаје: 2018-05-07
  Време продаје: 10.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Иив 1359/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 343/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ "АГРО СЕЛО" ТРГОВИНА И ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ, БАЧКО ГРАДИШТЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине
  Опис предмета продаје: апарат за варење,круњач......
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-04-11 07:55:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 11362
  Датум продаје: 2018-05-07
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 2253/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 350/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Центар за физичку културу,рекреацију и туризам, Србобран
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: клима,тв, слика, апарат за воду
  Процењена цена предмета продаје: од 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 14.000,00 динара


  Оглас поставио: Ненад Лукић
  Датум и време постављања: 2018-04-10 19:23:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Бачка Паланка, Трг Братства и јединства бр. 30-32, спрат 1, локал 106
  Е-маил адреса: lukicne@gmail.com
  Контакт телефон: 0695592040
  ПИБ: 108167666
  Матични број: 63263397

  Број записа у бази: 11361
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бачка Паланка ул. Трг братства и јединства бр. 30-32, локал број 210
  Пословни број судског предмета: ИИ-672/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-19/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СИМЕУНОВИЋ МИРОСЛАВ
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сто, штампач, компјутер, лап топ, шпорет, писали сто, кожне столице, полице, кухињски сто, клима, по
  Опис предмета продаје: Сто браон број са 4 столице браон боје процењена вредност 25.000,00 динара, Штампач црне боје процењена вредност 12.000,00 динара, Компјутер црне боје са опремом процењена вредност 30.000,00 динара, Лап топ црне боје процењена вредност 30.000,00 динара, Шпорет беле боје „Simens“ процењена вредност 15.000,00 динара, Браон писаћа стола процењена вредност 15.000,00 динара, Кожне бордо компјутерске столице процењена вредност 15.000,00 динара, Полице браон боје за списе процењена вредност 15.000
  Процењена цена предмета продаје: 272.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 190.400,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-04-10 17:10:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 11360
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-87/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: двосед, орман, витрина, телевизор
  Процењена цена предмета продаје: 18.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.950,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-04-10 16:21:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 11359
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-143/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ" Лозница
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: преса за балирање сена
  Процењена цена предмета продаје: 170.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 119.000,00 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-04-10 16:08:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 11358
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 6-П.139/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.нт.444/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА ОСНОВНИ СУД КИКИНДА
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-04-10 16:02:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 11357
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-8828/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1836/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Станковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари-трактор
  Опис предмета продаје: Трактор, марке ИМТ 533, регистарских ознака СО-НИШ 11783, серијски број 501100941, снага 35 KW
  Процењена цена предмета продаје: 300.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 дин.


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2018-04-10 15:55:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 11356
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 14.00 ч
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића Ваљево,ул. Владике Николаја бр.45/1 Ваљево
  Пословни број судског предмета: И.И 886/17
  Број предмета јавног извршитеља: 262 И.И 106/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD, Београд-Нови Београд ,Улица и број: Булевар Михаила Пупина 115 ђ, ПИБ: 100618836, Матични број: 06876366
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Део породичне стамбене зграде бр.1 саграђене на КП бр. 7987 КО Ваљево у улици Бирчанинова бр.107
  Опис предмета продаје: Део породичне стамбене зграде бр.1, корисне површине 109м2, изграђене на КП 7987 у улици Бирчанинова бр. 107 у приватној својини са обимом удела 2/6 у корист извршног дужника а уписана и ЛН бр. 16249 КО Ваљево
  Процењена цена предмета продаје: 3.303.568,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.312.497,60


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-10 15:17:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 11355
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-460/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2977/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Михајло Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - машине
  Опис предмета продаје: Тракторска приколица - једноосовинска, Тракторска корпа, Сејалица за кукуруз четвороредна, Тракторска коса ИМТ - бочна, Моторна тестера OULIGEN YD - 52;
  Процењена цена предмета продаје: 272.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 190.400,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767