ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-01-09 11:06:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 9149
  Датум продаје: 2018-02-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-9946/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4822/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Срђан Недељковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Возила
  Опис предмета продаје: Возило марке “Citroen”, модел “C5”, рег.ознака NI-145-OS, бр.шасије VF7DERLZB76112796, бр. мотора PSARLZ10JH270351952, запремина мотора 1998 cm3, произведено 2002.г; Возило марке “Citroen”, модел “Berlingo”, рег.ознака NI-096-YE, бр.шасије VF7MBHDZF65162285, бр. мотора HDZ10F94YPSA2716681, запремина мотора 1124 cm3, произведено 1998.г;
  Процењена цена предмета продаје: 331.597,00
  Почетна цена предмета продаје: 232.117,90


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2018-01-09 10:58:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 9148
  Датум продаје: 2018-01-09
  Време продаје: од 08.00 до 16.00 часова
  Место продаје: Свилајнац, ул. Краља Петра Првог бр. 133
  Пословни број судског предмета: Ии. 182/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 41/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈУБАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, баштенски сто и столице, трпезаријски сто и столице,тросед, фотеља,комода за тв са ормаро
  Опис предмета продаје: - Телевезoр марке „SAMSUNG“ - у процењеној вредности од 6.000,00 динара - Баштенски сто - у процењеној вредности од 4.000,00 динара - Баштенске столице, 4. ком - у укупној процењеној вредности од 8.000,00 динара - Трпезарисјки сто - у процењеној вредности од 5.000,00 динара - Трпезаријске столице, 6. ком - у укупној процењеној вредности од 15.000,00 динара - Тросед - у процењеној вредности од 12.000,00 динара - Фотеља - у процењеној вредности од 7.000,00 динара - Комода за тв са ормаром - у пр
  Процењена цена предмета продаје: - Телевезoр марке „SAMSUNG“ - у процењеној вредности од 6.000,00 динара - Баштенски сто - у процењеној вредности од 4.000,00 динара - Баштенске столице, 4. ком - у укупној процењеној вредности од 8.000,00 динара - Трпезарисјки сто - у процењеној вредности од 5.000,00 динара - Трпезаријске столице,
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности појединачно одређене ствари.


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-01-09 10:57:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 9147
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 9:00
  Место продаје: место Грачац бр. 153.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 332/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 196/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: LEILINE DOO Preduzeće za trgovinu putem pošte i interneta
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Сто и угаона гарнитура.
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-01-09 10:01:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 9145
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: И 348/12
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 14/16А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ALPHA BANKA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: ГАРНИТУРА ОД ЕКО КОЖЕ, ВЕШ МАШИНА, СТАКЛЕНИ СТОЛИЋ
  Процењена цена предмета продаје: ОД 3.000,00 ДИН ДО 40.000,00 ДИН
  Почетна цена предмета продаје: ОД 900,00 ДИН ДО 12.000,00 ДИН  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-01-09 09:40:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 9143
  Датум продаје: 2018-02-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: Ии 241/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А63/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Мердевине
  Опис предмета продаје: 13 степеника
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-01-09 09:37:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 9142
  Датум продаје: 2018-02-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: Ии 241/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А63/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бицикл
  Опис предмета продаје: "GENESSIS"
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-01-09 09:06:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 9141
  Датум продаје: 2018-02-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: Ии 241/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А63/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: "SEAT MARBELA"
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-01-09 08:55:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 9140
  Датум продаје: 2018-02-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 4 Ии бр.387/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 146/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк А.Д.
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: шума 7. класе, њива 5. класе, њива 7. класе, њива 7. класе, њива 7. класе
  Процењена цена предмета продаје: 332.628,00 дин; 35.638,00 дин; 118.795,70 дин; 148.494,62 дин; 522.701,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 232.839,60 дин; 24.947,00 дин; 83.156,99 дин; 103.946,23 дин; 365.890,70 дин


  Оглас поставио: Маја Дукић Матић
  Датум и време постављања: 2018-01-09 08:50:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: maja.dukic035@gmail.com
  Контакт телефон: 0652319323
  ПИБ: 108354626
  Матични број: 63360970

  Број записа у бази: 9139
  Датум продаје: 2018-01-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Краља Петра Првог 4/1, Јагодина
  Пословни број судског предмета: Ии-130/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-42/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жељко Шабић
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Трактор IМТ- 533, процењене вредности 150.000,00 динара, 2. Трокрилна дрљача, процењене вредности 15.000,00 динара, 3. Корпа за трактор, процењене вредности 7.000,00 динара, 4. Буре за прскање, процењене вредности 15.000,00 динара, 5. Коса за 506, процењене вредности 15.000,00 динара, 6. Точкови за фрезу 506, процењене вредности 7.000,00 динара, 7. Фреза 506 са мотичицама, процењене вредности 18.000,00 динара, 8. Компресор BALMA LT 200, процењене вредности 50.000,00 динара, 9. Гер машина за
  Процењена цена предмета продаје: 324.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 162.000,00


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2018-01-09 08:33:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 9138
  Датум продаје: 2018-02-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Матије Хуђи бр. 97/4, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ-211/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-239/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОЗЗ АГРОПРОГРЕС АДАШЕВЦИ, БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 20, МБ 08670676, ПИБ 102090590
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Непокретност уписана у лн бр. 1015 К.О. Гргуревци, парц. бр. 3394, њива 4. класе у потесу Доњи Брњак са 2ха 59а 79м2, пољопривредно земљиште, која непокретност се налази у својини извршног дужника са обимом удела 1/1.
  Процењена цена предмета продаје: 2.226.136,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.558.295,20 дин.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-01-08 16:49:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 9136
  Датум продаје: 2018-02-05
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ 153/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-391/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТРЕЗОР 036 ИНЖИЊЕРИНГ ДОО Краљево
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Прикључно возило, рег. ознака AA-174VB, марке „SHMITZ“, модел „SCS 24/L-13.62EB“,, бр. шасије WSM00000003040248, највеће дозвољене масе 33.000 кг, масе 6.600 кг, носивости 26.400 кг, година производње 2006. год
  Процењена цена предмета продаје: 720.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 504.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-01-08 15:58:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9135
  Датум продаје: 2018-01-31
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 695/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 537/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "БОР"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор "Samsung", фрижидер " Končar" , вертикални замрзивач " Gorenje", трпезаријске столице 4 ко
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 22.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.400,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-01-08 15:53:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 9134
  Датум продаје: 2018-02-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-238/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Трактор ЗЕТОР без регистарских ознака таблица, број мотора 701/14099; Плуг једнобразни; Плуг двобразни, Пуњач на акумулатор марке MIOCAR 4 ampere; LF 4-CH/M;
  Процењена цена предмета продаје: 328.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 229.600,00


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-01-08 15:29:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 9133
  Датум продаје: 2018-02-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: I-3 Ии.165/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.147/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан др Кнежевић
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена цена предмета продаје: 3.059.590,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.141.713,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-01-08 15:28:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 9132
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: у Врњачкој Бањи у ул 13. Маја бр. 9.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 18/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 25/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: телевизор, сто, комода...
  Процењена цена предмета продаје: 119.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 83.300,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-01-08 14:42:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 9131
  Датум продаје: 2018-02-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИ-577/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4550/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двособан стан
  Опис предмета продаје: Двособан стан бр. 8., корисне површине 45,00 m2, који се налази у поткровљу зграде у Нишу, у ул. Илинденска бр.1., на катастарској парцели 1379/13, уписан у лист непокретности бр. 12864 КО НИШ "ПАНТЕЛЕЈ".
  Процењена цена предмета продаје: 3.767.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.637.180,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-01-08 14:16:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 9130
  Датум продаје: 2018-02-05
  Време продаје: 9:00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.И 5039/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1062/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Лиздек
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина "Gorenje",Слика "Sofia 1922", Књига "Meners Lexikon 1936", Слика "Јарослав Чермак 1868",
  Опис предмета продаје: Веш машина "Gorenje",Слика "Sofia 1922", Књига "Meners Lexikon 1936", Слика "Јарослав Чермак 1868", Клима "Midea", Слика "Паја Јовановић"
  Процењена цена предмета продаје: Веш машина "Gorenje"-10.000,00 динара,Слика "Sofia 1922"- 3.000,00 динара, Књига "Meners Lexikon 1936"-5.000,00 динара, Слика "Јарослав Чермак 1868"-7.000,00 динара, Клима "Midea"-5.000,00 динара, Слика "Паја Јовановић"-7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Веш машина "Gorenje"-5.000,00 динара,Слика "Sofia 1922"- 1.500,00 динара, Књига "Meners Lexikon 1936"- 2.500,00 динара, Слика "Јарослав Чермак 1868"-3.500,00,00 динара, Клима "Midea"-2.500,00 динара, Слика "Паја Јовановић"-3.500,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-01-08 13:57:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 9128
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: 2. И И-28/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 54-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Град Суботица
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Говорница црвене боје ; Писаћи сто број 1 ; Полица за штампач ; Писаћи сто број 2 ; Писаћи сто број 3 ; Штампач CANON I 455 ; Скенер HP 1050A ; Рачунар, монитор, тастатура, миш ; 12 канцеларијских столица ; Писаћи сто црвене боје ; Уљани радијатор ; Сто црвене боје
  Процењена цена предмета продаје: 3.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 1.500,00 динара ; 3.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 1.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 12.000,00 динара ; 1.500,00 динара ; 1.000,00 ; 500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2018-01-08 13:15:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0113110481
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 9127
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165А
  Пословни број судског предмета: 5 И.И.бр. 1733/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр. 503/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НАДА ДАДИЋ и ГОРДАНА КЕЛМАН из Београда
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Викенд кућа и земљиште
  Опис предмета продаје: Викенд кућа у Булевару револуције, зграда бр. 1 у Гроцкој, на кат.парцели 471/1 и кат.парцеле 471/1 површине 2613м2, све уписано у лист непокретности 2352 КО Гроцка
  Процењена цена предмета продаје: 5.900.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.130.000,00 динара


  Оглас поставио: Малиша Младеновић
  Датум и време постављања: 2018-01-08 12:52:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, ул. Светог Саве бр 19
  Е-маил адреса: izvrsiteljmalisasd@gmail.com
  Контакт телефон: 0644907932
  ПИБ: 108603709
  Матични број: 63567973

  Број записа у бази: 9126
  Датум продаје: 2018-01-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Светог Саве број 19
  Пословни број судског предмета: И.И 443/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 227/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: FIDOMESTIC BANK
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор и регал
  Опис предмета продаје: ТЕЛЕВИЗОР LCD SAMSUNG РЕГАЛ
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00 ДИНАРА


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767