ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 12:39:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 7804
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Ул. Дринска 21 Љубовија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И-И-196/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раденко Стефановић
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теле
  Опис предмета продаје: теле са бројем пасоша 9127, теле без пасоша
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00 дин, 20.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 дин, 14.000,00 дин


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 12:27:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 7802
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр. 2369/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1935/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гордана Милојковић из Врања
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Бела техника
  Процењена цена предмета продаје: 133.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 93.450,00 динара


  Оглас поставио: Иван Младеновић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 12:02:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Интернационалних бригада 71
  Е-маил адреса: izvrsiteljmladenovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0637770078
  ПИБ: 107615023
  Матични број: 62845872

  Број записа у бази: 7800
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: ул. Интернационалних бригада бр. 9 Хотел "Crystal"
  Пословни број судског предмета: 10 ИИ бр. 15932/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 200/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CPR Impex doo za trgovinu i usluge Beograd (Novi Beograd)
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Пословна зграда
  Процењена цена предмета продаје: 226.497.860,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 158.548.502,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 11:47:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 7799
  Датум продаје: 2017-12-07
  Време продаје: 11
  Место продаје: ул. Чика Љубина 4а, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 298/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 421/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit Bank a.d. Beograd, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни ивентар
  Процењена цена предмета продаје: 76.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 53.200,00


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 11:44:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 7798
  Датум продаје: 2017-11-28
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1
  Пословни број судског предмета: Ии.804/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.133/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дунав осигурање а.д.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор марке ИМТ 539 СО и Двобраздни плугови ИМТ
  Опис предмета продаје: СО Варварин 4064
  Процењена цена предмета продаје: 390.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 273.000,00


  Оглас поставио: Радован Тошић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 11:41:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: izvrsiteljpa@gmail.com
  Контакт телефон: 0648566051
  ПИБ: 108590360
  Матични број: 63558508

  Број записа у бази: 7797
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 10:00 ч
  Место продаје: ул. Војводе Радомира Путника бр. 7, први спрат, Панчево
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК А74/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прикључно возило
  Опис предмета продаје: прикључно возило рег. oзнака AĆ-032PA, годиште 1990, марке KRESS, типа12/2.12, бр. Шасије 12069, годиште 1981.
  Процењена цена предмета продаје: 1.800,00 EUR-а ( у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан продаје )
  Почетна цена предмета продаје: 540 EUR-а ( у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан продаје )


  Оглас поставио: Александар Дуркулић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 11:38:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Војводе Мишића 1
  Е-маил адреса: durkulic@mts.rs
  Контакт телефон: 063541467
  ПИБ: 108317439
  Матични број: 63367613

  Број записа у бази: 7796
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-5212/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-10/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЕНАД СТАНИШИЋ И ГАЗДИНСТВО НЕГОВАНОВИЋ МАРИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ауто приколица, прекрупач за кукуруз, клима и веш машина
  Опис предмета продаје: Ауто приколица, прекрупач за кукуруз, клима и веш машина
  Процењена цена предмета продаје: разно
  Почетна цена предмета продаје: разно


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 11:30:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 7795
  Датум продаје: 2017-12-07
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.67/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.474/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКАД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 11:25:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 7794
  Датум продаје: 2017-11-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.1533/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.434/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Богдан Сретеновић
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе наведено у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 101.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70.700,00


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 11:24:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 7793
  Датум продаје: 2017-12-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: улица Саве Ковачевића број 3/18, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И 3427/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 42/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Боривоје Тричковић из Крагујевца
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ,,Audi A6"
  Опис предмета продаје: Рег. број KG 124 ZT, број шасије WAUZZZ4BZWN010852
  Процењена цена предмета продаје: 180.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 126.000,00 динара


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 11:07:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 7792
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Иив.371/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.32/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дунав осигурање а.д.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор ИМТ 539 DE LUXE
  Опис предмета продаје: без кабине
  Процењена цена предмета продаје: 300.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 11:01:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 7791
  Датум продаје: 2017-11-28
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Иив.9/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.196/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе наведено у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 700.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 490.000,00


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 10:55:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 7790
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.1128/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.350/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Земљорадничка задруга Ћићевац, Ћићевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило марке RENAULT, модел LAGUNA
  Опис предмета продаје: Годиште производње 2008. године, регистарских ознака KŠ021-YA
  Процењена цена предмета продаје: 650.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 455.000,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-11-08 10:34:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 7789
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 54/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 92/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Профи Систем , Темерин
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: стан,гаража,пословни простори....
  Процењена цена предмета продаје: од 16.683.970,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 11.678.779,40 динара


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 10:33:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Карапанџина 18/8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 7788
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Карапанџина 18/8, Неготин
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-192/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-31/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сандра Владев Петковић ПР СТР "Сунце" Неготин
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 190 ставки, више ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Дечија гардероба и др.
  Процењена цена предмета продаје: 214.773,06 динара
  Почетна цена предмета продаје: 150.341,14 динара


  Оглас поставио: Предраг Филијовић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 10:18:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Краља Милана 17, спрат IV, стан 8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.filijovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628346240
  ПИБ: 108185223
  Матични број: 63276235

  Број записа у бази: 7787
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Заграђе бр. 18
  Пословни број судског предмета: ИИ 186/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 87/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Добросав Тешић
  Надлежни суд: Основни суд у Обреновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило марке "FORD MONDEO"
  Опис предмета продаје: произведено: 2001. године, километража: 349.489 км, боја: 5Д тамна плава метализирана, дизел,са саобраћајном дозволом и одговарајућим кључевима
  Процењена цена предмета продаје: 120.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Дуркулић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 10:12:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Војводе Мишића 1
  Е-маил адреса: durkulic@mts.rs
  Контакт телефон: 063541467
  ПИБ: 108317439
  Матични број: 63367613

  Број записа у бази: 7786
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-4432/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-126/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГИЋ НИКОЛА
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ауто, приколице, елеватори
  Опис предмета продаје: Ауто, приколице, елеватори
  Процењена цена предмета продаје: разно
  Почетна цена предмета продаје: разно


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 10:00:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 7785
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Иив 38/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-18/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет, шпедицију и туризам експорт импорт "ACE CO" Јежевица
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја машине за пластификацију папира
  Опис предмета продаје: Mашина за пластификацију папира В1, произвођач AUTOFEEDS, London Limited, модел: Eurobond 2700 ALS, серијски број: DD 7361, година производње 1987, са електро ормаром, произвођач LIMTEX Ltd, model 27” ALS, серијски број 00691/97
  Процењена цена предмета продаје: 834.901,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 584.430,84 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 09:58:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 7784
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.142/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: компјутерски сто, монитор, регал зелене боје
  Процењена цена предмета продаје: 16.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 09:56:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 7783
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.492/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv panasonic
  Процењена цена предмета продаје: 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767