ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 07:33:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 13143
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 6-ИИ-852-17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-561/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: путничко возило ФИАТ, четворокрилна дрљача, двообразни плуг, прскалице марке РАУФ, сетвоспремач
  Процењена вредност предмета продаје: 155.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 108.000,00 динара


  Оглас поставио: Ненад Лукић
  Датум и време постављања: 2018-06-14 17:55:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Бачка Паланка, Трг Братства и јединства бр. 30-32, спрат 1, локал 106
  Е-маил адреса: lukicne@gmail.com
  Контакт телефон: 0695592040
  ПИБ: 108167666
  Матични број: 63263397

  Број записа у бази: 13142
  Датум продаје: 2018-08-08
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Бачка Паланка ул. Трг братства и јединства бр. 30-32, локал број 210
  Пословни број судског предмета: ИИ-72/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-50/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕМОВИЋ РАДОЈКА
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: парц. бр. 258 њива у ул. Кнез Михајла у површини од 10а и 17м2 износи 109.114,00 динара, сувласништво Баштић Марка из Београда у 2/6 дела, Duchewitz Ronny из Ботропа Немачка у 1/6 дела, Duchewitz Denise из Ботропа Немачка у 1/6 дела и Тeмовић Радојке из Младенова у 2/6 дела и уписаних у лист непокретности бр. 1693 к.о. Младеново: - парц бр. 1970 њива „Врањак“ у површини од 02ха, 58а и 24м2 износи 2.624.488,00 динара, - парц. бр. 2144 њива „Мостонга“ у површини од 31а и 27м2 износи 242.436,00
  Процењена вредност предмета продаје: 4.230.487,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.961.340,90 динара


  Оглас поставио: Звездана Рајовић
  Датум и време постављања: 2018-06-14 16:59:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Видовданска 43
  Е-маил адреса: rajoviczvezdana@gmail.com
  Контакт телефон: 063487528
  ПИБ: 109269732
  Матични број: 64056581

  Број записа у бази: 13141
  Датум продаје: 2018-06-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Видовданска 43
  Пословни број судског предмета: 5Ии.543/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.216/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БАЈАЗИТ ЖИГОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 21 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: тросед, двосед, фотеља, плакар, клиб сто, телевизор Самсунг, усисивач, кухињска гарнитура, есцајг, мермерна плоча за грејање, уљани радијатор, грејалица, телевизор Грундинг, кауч,гардеробни плакар, три стаклене витрине, ћилим, мотор-скутер, три велике бицикле, 1 мала бицикла, сет алата
  Процењена вредност предмета продаје: 204.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 102.250,00


  Оглас поставио: Звездана Рајовић
  Датум и време постављања: 2018-06-14 16:36:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Видовданска 43
  Е-маил адреса: rajoviczvezdana@gmail.com
  Контакт телефон: 063487528
  ПИБ: 109269732
  Матични број: 64056581

  Број записа у бази: 13140
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Видовданска 43
  Пословни број судског предмета: 5Ии.332/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.140/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САВО ПУШИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретне ствари на првом усменом јавном надметању
  Опис предмета продаје: моторно возило марке Iveco, модел DAILY 50C 14V, радна запремина мотора 2998, снага мотора 103 КW, EVRO DIZEL, број места 21
  Процењена вредност предмета продаје: 1.980.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.386.000,00


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-06-14 15:53:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 13139
  Датум продаје: 2018-06-23
  Време продаје: 9:00
  Место продаје: ул. Војводе Стевана Синђелића бр. 33, Горњи Милановац
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр. 70/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.бр. 154/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Енвер Дервишхалитовић
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинству
  Опис предмета продаје: у солидном стању, електрични шпорет, кухиња, телевизор, музичка линија, грејалица, веш машина, метална лампа
  Процењена вредност предмета продаје: 82.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 41.000,00


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2018-06-14 15:23:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 13138
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: И И-91/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 23/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранко Влаовић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Катастарска парцела
  Опис предмета продаје: Катастарска парцела број 14629/2, земљиште под зградом - објектом, земљиште уз зграду - објекат, површине 1а 26м2, грађевинско земљиште са правом коришћења у државној својини, породична стамбена зграда, број 1, број етаже ПР1 СП1, улица Босанска бр.18, у приватној својини у обиму удела 1/2, уписане у лист непокретности број 10374 Панчево.
  Процењена вредност предмета продаје: 3.579.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 1.789.500,00 рсд


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2018-06-14 15:10:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 13137
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Пожаревац, ул. Таковска 15, ТЦ Реч народа, I спрат, локал 9
  Пословни број судског предмета: И.И 368/16
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 26/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: мотоцикл, косилица, ауто приколица
  Процењена вредност предмета продаје: 230.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 42.000,00 динара до 72.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Дуркулић
  Датум и време постављања: 2018-06-14 15:07:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Војводе Мишића 1
  Е-маил адреса: durkulic@mts.rs
  Контакт телефон: 063541467
  ПИБ: 108317439
  Матични број: 63367613

  Број записа у бази: 13136
  Датум продаје: 2018-07-02
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Нови Сад, улица Војводе Мишића бр. 1
  Пословни број судског предмета: И.И.3608/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.248/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЕДЕЉКО ТРИФКОВИЋ И НАДА ТРИФКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда-зграда 2 у Новом Саду и помоћна зграда -зграда 1 у Новом Саду
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда-зграда 2 у Новом Саду, ул. Радоја Домановића бр. 62б, објекат изграђен без одобрења за градњу, који се налази већим делом на парцели број 2819, уписан у лист непокретности број 14527 К.О. Нови Сад I, док се мањи део породичне стамбене зграде -зграда2 налази на парцели број 2820, уписан у лист непокретности број 19320 К.О. Нови Сад I, и помоћна зграда зграда 1 у Новом Саду, ул. Радоја Домановића бр. 62б, објекат изграђен без одобрења за градњу
  Процењена вредност предмета продаје: 6.897.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 4.827.900,00 дин.


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-06-14 14:43:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 13135
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2 Ии бр.771/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 240/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЕОС МАТРИКС" ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари непосредном погодбом
  Опис предмета продаје: ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описано у закључку


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-06-14 14:36:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13134
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 33/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 147/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО КМС ПАНОН НОВИ САД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште, њиве, рибњаци
  Опис предмета продаје: земљиште, њиве, рибњаци
  Процењена вредност предмета продаје: 6.129.888,79 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.290.922,15 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-06-14 14:25:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 13132
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, Краља петра I бр.8А/1
  Пословни број судског предмета: ии-213/18
  Број предмета јавног извршитеља: и.и.57/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Павловић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машине за обраду метала и машине за производњу
  Опис предмета продаје: Ближе одређене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 1.036.340,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 518.170,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-06-14 14:06:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 13131
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 29/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналац Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тв марке "Haruva", полован, сиве боје; Тв комода, дрвена, половна
  Опис предмета продаје: Тв марке "Haruva", полован, сиве боје; Тв комода, дрвена, половна
  Процењена вредност предмета продаје: 14.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-06-14 14:01:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 13130
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: П. 582/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ А7/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Основни суд у Руми
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто дрвени, површине 180x50 цм, полован, СД 0180; Столица метал-дрво, комада 3, СД 0181
  Опис предмета продаје: Сто дрвени, површине 180x50 цм, полован, СД 0180; Столица метал-дрво, комада 3, СД 0181
  Процењена вредност предмета продаје: 16.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-06-14 13:59:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 13129
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И. 268/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 353/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: гарсоњера, број посебног дела27, површине 23м2, ул. васе Стајића бр. 46. Сремска Митровица
  Опис предмета продаје: гарсоњера, број посебног дела27, површине 23м2, ул. васе Стајића бр. 46. Сремска Митровица
  Процењена вредност предмета продаје: 1.419.120,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 709.560,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-06-14 13:57:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 13128
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 4П-73/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ А15/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Основни суд у Шиду
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Цистерна за воду, запремине 3.000,00 литара
  Опис предмета продаје: Цистерна за воду, запремине 3.000,00 литара
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 75.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-06-14 13:55:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 13127
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 1.ИИВ 75/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 22/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Акционарско друштво за осигурање "Триглав Осигурање" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ марке ,,Vivax“ полован, црне боје Сто дрво-стакло, беле боје Столица, метал-еко кожа, комад ТВ ма
  Опис предмета продаје: ТВ марке ,,Vivax“ полован, црне боје Сто дрво-стакло, беле боје Столица, метал-еко кожа, комад ТВ марке ,,Grundig“ полован, црне боје Мини линија марке ,,Vacs“, сиве боје, половна, са звучницима ТВ марке ,,Samsung““ полован, сиве боје Клима уређај марке ,,Vivax“ половна
  Процењена вредност предмета продаје: 58.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 29.000,00


  Оглас поставио: Јелена Живаљевић
  Датум и време постављања: 2018-06-14 12:58:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Цвијићева 132, спрат 2, стан 7
  Е-маил адреса: jelenadivljakovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652094160
  ПИБ: 108003328
  Матични број: 63144231

  Број записа у бази: 13126
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Цвијићева 132
  Пословни број судског предмета: ИИ 907/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 111/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СОЦИЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ БАНКА СРБИЈА А.Д.БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двособан стан
  Опис предмета продаје: Двособног стана број 2 површине 50м2, у приземљу, у улици Браће Баџак број 15, који је уписан као посебан део зграде број 1, постојеће на катастарској парцели број 2907/1, све уписано у лист непокретности број 3130 КО Младеновац варош
  Процењена вредност предмета продаје: 821.632,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 410.816,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-06-14 12:04:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 13125
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 12,00 часова
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.49
  Пословни број судског предмета: ИИв.687/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв.8/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 40.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 28.350,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-06-14 11:31:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 13124
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 29 И-1125/2016 од 03.11.2016.
  Број предмета јавног извршитеља: ии а 155/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Наташа Поткоњак
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у ЛН број 4 КО Неузина број парцеле 528 њива 2 класе површине 7а60м2 грађевинско земиште Број парцеле 529 грађевинско земљиште укупне површине 11а19м2 Број парцеле 529 брзг 1 породична стамебна зграда брзг2 помоћна зграда Љубе Николића 108 Све приватна својина Јанош Абрахам, Зрењанин, ул. Милешевска бр. 2, ЈМБГ 1103981850049 обим удела 1/1 У износу од 154.297,52 динара. Непокретност није слободна од лица и ствари. Непокретност је у лошем стању. На непокретности постоји
  Процењена вредност предмета продаје: 154.297,52 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-06-14 10:23:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 13123
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: ИИВ. 4/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А-7/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: FARMALOGIST DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: Покретна имовина
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: Веш машина,плинска пећ,штампачи,радни столови,дрвене полице,ормари-витрине,мердевине,усисивачи,кухињски елементи са судопером,електрична вага,компјутерске столице,дечија колица,сандуче за прву помоћ,пулт-шалтер продајни простор,мерачи нивоа глукозе у крви, изложбене витрине,компјутерски звучници,фотеља на развлачење, кревет штош жути, уљани радијатор, решо са две рингле, клима уређаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1.250.650,00
  Почетна цена предмета продаје: Договор


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767