ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 08:50:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 11398
  Датум продаје: 2018-04-17
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: Основни суд у Ваљеву Ии.бр.250/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.133/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Андреј Михаиловић из Београда
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности- сувласничка деоба
  Опис предмета продаје: Кат. Парцеле бр. 999/40 , на којој се налази викенд кућа бр. 1,површине у габариту 65м2, земљиште под зградом – објектом површине 65м2,шума шесте клае површине 674м2 , без терета , све уписано у листу непокретности бр. 1089 КО Дивчибаре
  Процењена цена предмета продаје: 8.532.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.266.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 08:08:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 11397
  Датум продаје: 2018-05-07
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: ул. Краља Петра Првог бр. 8А/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-3986/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-758/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIREUS BANKA AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретност уписана у ЛН број 2015 КО Крагујевац 1 и то на кат. парцели број 6823, број зграде 1, породична стамбена зграда(објекат изграђен пред доношење прописа о изградњи објекта), површине 102 м2, који се налази у улици Гоца Делчева бр. 16, Крагујевац,са обимом удела 1/1,у приватној својини извршног дужника
  Процењена цена предмета продаје: 5.725.856,44 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.008.099,51 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 17:39:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 11396
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-850/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-486/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовица Станковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Вертикална дводелна витрина, марке LTH, стање - половна, Хауба за вентилацију од прохрома; димензије 1100 x 2180 mm; стање - половна, Вентилациона инсталација комплетна; стање половна, Плинска пећ - 2 комада; произвођач Kovinastroj, стање - половне, Казан на плин 4 комада; ознаке Ljubljana IGO YUGOSLAVIA; стање - половни, Електрична пећница са 3 рерне; стање половна, Покретна судопера од прохрома - 2 комада...
  Процењена цена предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 17:28:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 11395
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИ-78/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-323/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност - стан
  Опис предмета продаје: стана број 19, у поткровљу стамбено пословне зграде бр.25а у ул.7. Јули, а који се састоји од ходника са улазном просторијом, дневне собе са лођом, собе са лођом, просторије са лођом, кухиње са трпезаријом, два купатила, дегажман и перионица, укупне површине 164,49м2, уписано у ЗКУЛ бр.12545 на КП бр.711/1 КО Ниш, Опшинског суда у Нишу, који стан је у поступку израде катастра непокретности за КО Ниш-Бубањ, формирањем нових бројева од старе КП бр. 711/1 КО Ниш Ћеле Кула када је настала нова КП б
  Процењена цена предмета продаје: 16.777.980,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 11.744.586,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 16:19:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Кнегиње Зорке бр. 2
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 11394
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Теразије бр. 43 спрат 1, стан 2.
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 65/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 91/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: једнособан стан на адреси Гробљанска 6 у Земуну, 26 м2, број осебног дела 2, у приземљу, број зграде 1, број улаза 6, који се налази на кат парцели број 365, уписан у лист непокретности број 997 КО Земун
  Процењена цена предмета продаје: 3.492.631,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.444.841,70 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 15:52:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 11393
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 1 Ив-286/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-1798/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ОТКУП И ТРГОВИНУ ЛАЗАР ДОО БЛАЦЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Електрична фритеза
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Петровић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 15:23:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, булевар Михајла Пупина 165 А/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653344842
  ПИБ: 108217142
  Матични број: 63265756

  Број записа у бази: 11392
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина 165А/2, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-1026/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 172/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Светислав Ивковић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: СТАН 67М2
  Опис предмета продаје: СТАН 67М2
  Процењена цена предмета продаје: 8.852.407,50
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Ивана Букарица Биуковић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 15:03:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 11390
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Македонска бр. 32/1, Београд
  Пословни број судског предмета: Ии 16448/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 356/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нермина Лукић, Душанка Лолин
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Три стана у ул. Симе Шолаје у Београду
  Опис предмета продаје: Станови квадратуре 20м2, 47 м2 и 68м2
  Процењена цена предмета продаје: 5.574.406,80 динара, 8.065.099,20 динара , 2.621.157,24 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.902.084,76 динара, 5.645.569,44 динара, 1.834.810,07 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 14:41:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 11389
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 515/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 791 КО Елемир
  Процењена цена предмета продаје: 11.822.948,82 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.276.064,14 динара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2018-04-11 14:37:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 11388
  Датум продаје: 2018-04-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: I-6 И-265/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О. БЕОГРАД ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА ОСИГУРАЊЕ ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена цена предмета продаје: 8.000,00 динара,4.000,00 динара,6.000,00 динара,5.000,00 динара,4.000,00 динара,10.000,00 динара,4000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60% од процењене вредности


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 14:21:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 11387
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИИ-202-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.480/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'B2 HOLDING KAPITAL' DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Једнособан стан, површине 41м2, на катастарској парцели бр. 4487/4, лист непокретности бр. 4725 КО Ч
  Опис предмета продаје: Једнособан стан, површине 41м2, на катастарској парцели бр. 4487/4, лист непокретности бр. 4725 КО Чајетина
  Процењена цена предмета продаје: 43.000,00 ЕУР-а у динарској противвредности
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 ЕУР-а у динарској противвредности по средњем курсу НБС за валуту 'еуро' на дан одржавања јавног надметања


  Оглас поставио: Невена Спасић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 14:16:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Булевар Немањића 48/14
  Е-маил адреса: nevenaspasicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0655188585
  ПИБ: 109248406
  Матични број: 64041789

  Број записа у бази: 11386
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Булевар Немањића бр. 48 сп. 4 ст. 14
  Пословни број судског предмета: I-2.И.Ив-52/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А21/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DIREKTNA BANKA A.D. KRAGUJEVAC, Крагујевац, МБ 07654812, ПИБ 101458655
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај за домаћинство
  Опис предмета продаје: ТВ ормар ком. 1; угаона гарнитура ком. 1; сточић ком. 1.
  Процењена цена предмета продаје: 17.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 11.900,00 динара


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2018-04-11 14:07:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 11385
  Датум продаје: 2018-04-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: И.И-99/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-69/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранка Радовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: канцелариски намештај, штампачи...
  Опис предмета продаје: канцелариски намештај, штампачи...
  Процењена цена предмета продаје: од 2.000,00 до 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.400,00 од 35.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 13:35:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 11384
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И-29/2009
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 22/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Carlsberg Srbija" доо Челарево
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: парцела бр. 2340 у ул. Ади Ендреа: земљиште под зградом објектом бр. 1, у грађевинском подрчју, 1 ар и 64 м2 ; земљиште под зградо бр. 2 повр. 13 м2, земљиште уз зграду 5 ари ; њива прве класе,52 м2; породична стамбена зграда бр 1 Ади Ендреа 32; помоћна зграда бр 2; на парцели 2341 њива прве класе 6 а 74 м2
  Процењена цена предмета продаје: 1.745.461,51 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60%


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 13:07:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 11383
  Датум продаје: 2018-05-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 8П-10913/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ-161/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Нишу Корисник буџетских средстава
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Телевизор LCD марке VOX , дијагонале 32 инча, Компјутерска столица, Монитор марке ACER ознаке X 223 WQ 32 инча, Клима уређај марке BEKO унутрашња и спољашња јединица, Клуб сточић, Телевизор марке FOX, дијагонале 32 инча;
  Процењена цена предмета продаје: 45.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 31.500,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 12:26:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 11382
  Датум продаје: 2018-04-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 293/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 473/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕКОМИЛ ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТЕРЕТНО ВОЗИЛО
  Опис предмета продаје: ФОРД
  Процењена цена предмета продаје: 380.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 190.000,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-04-11 12:22:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 11381
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 443-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Рајко Мићић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена цена предмета продаје: 6.334.935,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.434.454,50 динара


  Оглас поставио: Наташа Михајловић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 12:13:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Раде Кончара 3
  Е-маил адреса: izvrsitelj.natasa@gmail.com
  Контакт телефон: 0640502205
  ПИБ: 109346424
  Матични број: 64109359

  Број записа у бази: 11380
  Датум продаје: 2018-04-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Краља Милана 47, Врање
  Пословни број судског предмета: Иив-18/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А188/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило Форд Транзит
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке Форд тип Транзит беле боје, произведено 2005 године
  Процењена цена предмета продаје: 358.419,46
  Почетна цена предмета продаје: 250.893,62


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 11:57:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 11376
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: и.ив 788/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 80/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: виноград 3. класе
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена цена предмета продаје: 1.890,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 1.323,00 евра


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 11:30:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 11375
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд/Бежанијска коса
  Пословни број судског предмета: ИИ 43628/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 12/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛИНКОВИЋ НИКОЛA
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Београду
  Опис предмета продаје: Ванкњижна својина - дуплекс стан површине 83 м2, који се простире кроз други спрат и поткровље, укључујући унутрашњe степенишнe просторe стамбене зграде кућни број 1, која се налази на углу улицa Граховска и Марулићева, К.О. Врачар.
  Процењена цена предмета продаје: 11.161.010,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.580.505,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767