ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јасмина Крстић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 13:49:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
  Е-маил адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645679209
  ПИБ: 108301770
  Матични број: 63358797

  Број записа у бази: 16115
  Датум продаје: 2018-11-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косанчићева бр. 3, лок 5
  Пословни број судског предмета: И.И.385/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.135/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторска цистерна
  Опис предмета продаје: Тракторска цистерна, црвене боје, са цревима, непознате марке, запремине 2000 литара
  Процењена вредност предмета продаје: 160.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 80.000,00


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 13:47:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 16114
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: И.и.190-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.191/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ХАЛКБАНК А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност ближе описана у закључку о продаји у прилогу
  Опис предмета продаје: Непокретност ближе описана у закључку о продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност непокретности назначена у закључку о првој јавној продаји у прилогу огласа
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена непокретности назначена у закључку о првој јавној продаји у прилогу огласа


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 13:39:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 16113
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Генерала Милојка Лешјанина број 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-337/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће HAMMEUM Прокупље, Прокупље, ул. Tрг топличких јунака 2
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке REANULT MEGANE 1.4
  Процењена вредност предмета продаје: 125.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 87.500,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 13:32:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 16112
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: 2. И Ив-202/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 93/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "UNICREDIT BANK" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Писаћи сто ; Канцеларијска столица ; Рачунар, монитор, тастатура, миш ; Апарат „HP“ фотокопир ; Централа за лин ; Дигитални пријемник сигнала ; Надзорна линија са опремом ; Помоћни линијски контролни уређај ; Стабилизатор напајања ; Телефонска централа
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 20.000,00 динара ; 5.750,00 динара ; 84.375,00 динара ; 143.775,00 динара ; 47.686,00 динара ; 141.000,00 динара ; 43.200,00 динара ; 84.375,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 13:21:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 16111
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1307/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JKP HIGIJENA ZAJEČAR, Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Television “ 51cm, Телевизор “ Samsung” 51 cm, Витрина, Комбиновани шпорет “Deligrad”, За
  Опис предмета продаје: Телевизор “Television “ 51cm, Телевизор “ Samsung” 51 cm, Витрина, Комбиновани шпорет “Deligrad”, Замрзивач “Obodin” 410 l, Kварцна грејалица “Elind”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 5.000,00, 3.000,00, 9.000,00, 6.000,00, 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00, 2.500,00, 1.500,00, 4.500,00, 3.000,00, 3.500,00


  Оглас поставио: Драгана Добриловић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 12:52:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Макензијева бр. 23, 3. спрат, стан бр. 13
  Е-маил адреса: draganadobrilovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0114022166
  ПИБ: 108001283
  Матични број: 63143243

  Број записа у бази: 16110
  Датум продаје: 2018-10-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: BEOGRAD, MAKANZIJEVA 23/13
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 740/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 50/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАРИЈАНА АРСОВИЋ
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НЕПОКРЕТНОСТ ИЗВРШНОГ ДУЖНИКА
  Опис предмета продаје: 1. катастарска парцела 207/2 , потес честе, њива 4 класе површине 519,75 м2 2. катастарска парцела 207/4 , потес честе, њива 4 класе, укупне површине 86,25 м2 све уписано у Л.Н 1427 КО Влашка
  Процењена вредност предмета продаје: 1.144.312,50 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 801.018,75 ДИНАРА


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 12:26:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 16106
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Кнегиње Зорке бр.2,4 спрат
  Пословни број судског предмета: 4 ИИ 11668/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 228/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАТИЈА ВУЧЕТИЋ
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 КОМАДА
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОСТОЉА ЗА БАЛАНСИРАЊЕ
  Опис предмета продаје: постоље за балансирање,велико и мало,осовина за балансирање,диск радног кола млина
  Процењена вредност предмета продаје: 580.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 406.000,00


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 12:22:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 16105
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.937/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.161/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за финансијске услуге и консалтинг "EOS Matrix" doo Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 10.176.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 12:02:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 16104
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1287/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д., Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Toshiba”, Сто и четири столице, Веш машина “Gorenje”, Витрина, Кауч, ДВД “Teletech”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Toshiba”, Сто и четири столице, Веш машина “Gorenje”, Витрина, Кауч, ДВД “Teletech”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 5.000,00, 10.000,00, 4.000,00, 7.000,00, 1.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00, 2.500,00, 5.000,00, 2.000,00, 3.500,00, 500,00


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2018-10-09 11:54:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 16103
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 369/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.и.пом 13/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранојка Радовић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: преса за балирање и двобразни плуг
  Процењена вредност предмета продаје: 490.000,оо
  Почетна цена предмета продаје: 343.000,оо


  Оглас поставио: Јасмина Крстић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 11:41:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
  Е-маил адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645679209
  ПИБ: 108301770
  Матични број: 63358797

  Број записа у бази: 16102
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косанчићева бр. 3, лок 5
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 28/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.2/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОНЦЕРН ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА БАМБИ АД ПОЖАРЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторска приколица
  Опис предмета продаје: Тракторска приколица, једна осовина, сиве боје "Технострој Љутомер"
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00


  Оглас поставио: Милован Ђиновић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 10:14:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
  Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037203301
  ПИБ: 108313732
  Матични број: 63366285

  Број записа у бази: 16099
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Газиместанска 4/3, Крушевац
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.1996/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.1312/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK AD
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште, грађевински објекат, стамбени објекат
  Опис предмета продаје: пашњак 4.класе, површине 11а 29м2, потес Никољац, шума 4.класе површине 14а 71м2, потес Никољац, шума 5.класе, површине 2а 64м2, потес Острво...
  Процењена вредност предмета продаје: у укупном износу за све непокретности 6.165.289,54 динара, појединачни износи су ближе одређени у закључку о јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: у укупном износу од 4.315.702,68 динара за наведене непокретности, појединачни износи су ближе одређени у закључку о јавној продаји


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 09:56:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 16098
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-1826/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-428/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank Srbija" А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности описане у Закључку о првој јавној продаји непокретности у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 3.018.183,12 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-10-09 09:44:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 16097
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 1089/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 1089/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ИНФОРМАТИКА" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило "SSANGYONG REXTON RX 270, 2006. год. произв
  Процењена вредност предмета продаје: Путничко возило "SSANGYONG REXTON RX 270, 2006. год. произв.-260.634,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Путничко возило "SSANGYONG REXTON RX 270, 2006. год. произв.-156.380,40 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-10-09 09:38:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 16096
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 2522/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 2522/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" доо Београд, Технички центар Нови Сад, Одсек за техничке услуге Рума, Рума, Индустријска 2а
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто са осам столица
  Опис предмета продаје: Сто са осам столица
  Процењена вредност предмета продаје: Сто са осам столица-15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Сто са осам столица-9.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-10-09 09:35:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 16095
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 395/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 395/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ИНФОРМАТИКА" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Клима уређај MIDEA INVENTER, TV PLAZMA, Веш машина Горење
  Опис предмета продаје: Клима уређај MIDEA INVENTER, TV PLAZMA, Веш машина Горење
  Процењена вредност предмета продаје: Клима уређај MIDEA INVENTER-30.000,00 динара, TV PLAZMA-30.000,00 динара, Веш машина Горење-13.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Клима уређај MIDEA INVENTER-9.000,00 динара, TV PLAZMA-9.000,00 динара, Веш машина Горење-3-900,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-10-09 09:32:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 16094
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк.3262/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.3262/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ИНФОРМАТИКА" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Samsung"
  Опис предмета продаје: Телевизор "Samsung"
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Samsung"-1.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Samsung"-300,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-10-09 09:29:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 16093
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк.3262/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.3262/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ИНФОРМАТИКА" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Samsung"
  Опис предмета продаје: Телевизор "Samsung"
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Samsung"-1.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Samsung"-300,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-10-09 09:25:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 16092
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк.137/2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.137/2013
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "СРБИЈАГАС" Нови Сад, Радна јединица Зрењанин, Зрењанин, Београдска 13
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Samsung" Е-72, Трпезаријски сто и четири стоолице; Фрижидер без плочице; Електрични шпоре
  Опис предмета продаје: Телевизор "Samsung" Е-72, Трпезаријски сто и четири стоолице; Фрижидер без плочице; Електрични шпорет "Слобода"; Фрижидер-комбиновани; Кухињски елементи са судопером; Комбиновани шпорет-струја-плин "Горење"
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Samsung" Е-72-6.000,00 динара, Трпезаријски сто и четири стоолице-6.000,00 динара; Фрижидер без плочице-8.000,00 динара; Електрични шпорет "Слобода"-8.000,00 динара; Фрижидер-комбиновани-14.000,00 динара; Кухињски елементи са судопером-10.000,00 динара; Комбиновани шпорет-струја-плин "Гор
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Samsung" Е-72-3.600,00 динара, Трпезаријски сто и четири стоолице-3.600,00 динара; Фрижидер без плочице-4.800,00 динара; Електрични шпорет "Слобода"-4.800,00 динара; Фрижидер-комбиновани-8.400,00 динара; Кухињски елементи са судопером-6.000,00 динара; Комбиновани шпорет-струја-плин "Горењ


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 09:00:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 16091
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 300/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија"
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило "Volkswagen" модел 13 Е, година производње 1986.
  Процењена вредност предмета продаје: 39.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 19.500,00 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767