ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 11:52:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 14443
  Датум продаје: 2018-08-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 24 Иив.738/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.118/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ДАЛАМБЕР" ДОО НОВИ САД
  Надлежни суд: Виши суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 53.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 37.100,00 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 11:31:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 14442
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Суботица, Ул. Петра Драпшина бр. 1
  Пословни број судског предмета: Иив. 114/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 82/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 1. класе
  Опис предмета продаје: Њива 1. класе, површине 28а 78м2, пољоприведно земљиште, на парцели број 6156, потес Источна Градина, уписана у лн 2126 К.О. Кљајићево (тип земљишта "Чернозем карбонатни", са садницама лешника)
  Процењена вредност предмета продаје: 825.560,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: 577.892,21 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 11:28:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 14441
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг бр, 1/3 (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-4603/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1887/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Милојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Носач HEA 260 S236 JR S 275 JR количина 416,00 кг, Лим 14x1900x8000, количина 4.064,00 кг, Цеви 260x260x3 s355J2H, количина 1.051,00 кг, Носач HEB 180,количина 160,00 кг, Профил L160x80x12 S 235 JR AR, количина 213,00 кг, Угаоник L 200x200x20 S235 JR, количина 408,00 кг, Челик 1221 120x120, количина 363,00 кг, Челик 1331 90x90, количина 116,00 кг, Носач UPN 400, количина 900,00 кг, Профил L120x120x10 S355 J2 AR, количина 411,00 кг, Лим 40x1000x1500, количина 480,00 кг, Носач UPN 200S235 JR AR..
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-08-08 11:26:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 14440
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 7905-655/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 5451/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика, Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: клима,лаптоп,тв
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 10:15:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 14439
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе бр. 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: ИИв-1130/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-20/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: клима, комода, ципеларник, замрзивач, орман, клуб сто, ноћни сточићи, монитор, баштенска гарнитура
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.100,00 динара до 21.000,00 динара


  Оглас поставио: Ивана Жугић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 10:01:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Kарађорђева 25/6
  Е-маил адреса: ivanazugic75@gmail.com
  Контакт телефон: 0643820273
  ПИБ: 107593729
  Матични број: 62852950

  Број записа у бази: 14438
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Иване Жугић, Карађорђева 25/6, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив.-276/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.-61/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оpportunity banka
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Продаја путничког возила марке PEUGEOT 407 2.0 HDI
  Процењена вредност предмета продаје: 191.380,17 dinara
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 09:38:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 14437
  Датум продаје: 2018-08-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у сали за састанке
  Пословни број судског предмета: И.И-159/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-253/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Катарина Митић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Фреза са приколицом ИМТ 506 - 55.000,00 динара; Круњач кукуруза - 13.000,00 Динара
  Процењена вредност предмета продаје: 88.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 61.600,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 08:27:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 14436
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 57/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Комуналац" Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретне ствари
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило марке "Fiat", модел "Doblo cargo"
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00 дин.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 17:02:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 14435
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 528/16
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 528/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈСП "Лозница развој"
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 16:54:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 14434
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 111/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 111/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Антонић Владан из Шапца
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 16:31:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 14433
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 584/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 584/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Теленор" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 16:31:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 14432
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 767/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 108/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аутономна покрајина Војводина
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда са земљиштем под зградом и земљиштем уз зграду
  Процењена вредност предмета продаје: 11.765.280,60 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 8.235.696,42 дин.


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 16:25:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 14431
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 226/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 50/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NLB banka ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Њива, виноград, викенд кућа
  Процењена вредност предмета продаје: 4.730.660,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 3.311.462,00 дин.


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 15:59:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 14430
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 4 ИИ 9771/18
  Број предмета јавног извршитеља: 10 И.И 261/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно друштво Б2 холдинг доо
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан и гаража
  Опис предмета продаје: трособни стан-дуплекс, број посебног дела 9, површине 134м2, који се налази у поткровљу стамбене зграде у улици Трнска број 3 у Београду на катастарској парцели број 712/1 уписане у лист непокретности број 1892 К.О. Врачар • гаражно место, број посебног дела ББ, које се налази у сутерену стамбене зграде у улици Трнска број 3 у Београду на катастарској парцели број 712/1 уписане у лист непокретности број 1892 К.О. Врачар
  Процењена вредност предмета продаје: 219.090,00 евра за стан; 9.540,00 евра за гаражу
  Почетна цена предмета продаје: 153.363,00 евра за стан; 6.678,00 евра за гаражу  Оглас поставио: Ненад Младеновић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 14:52:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, ул. Светог Саве бр 19
  Е-маил адреса: nenadmladenovicizv@gmail.com
  Контакт телефон: 0644907932
  ПИБ: 110505219
  Матични број: 64881841

  Број записа у бази: 14429
  Датум продаје: 2018-08-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Светог Саве број 19
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 650/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 243/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгана Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: радне машине
  Опис предмета продаје: ВИЉУШКАР СТИЛ И КАМИОНСКА ПРИКОЛИЦА
  Процењена вредност предмета продаје: 804.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 402.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 14:11:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14428
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А376/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “LG” lcd 32” Фитнес справа Гадијатор “Capriolo” Бенч клупа “Body sculpture” Компјутер
  Опис предмета продаје: Телевизор “LG” lcd 32” Фитнес справа Гадијатор “Capriolo” Бенч клупа “Body sculpture” Компјутер “Pentium 4”
  Процењена вредност предмета продаје: 10000,00 30000,00 12000,00 4000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7000,00 2100,00 8400,00 2800,00


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 14:03:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 14427
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А5/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП СТАНДАРД ШИД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Два аутомата за кафу, шанк
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји


  Оглас поставио: Славица Периз
  Датум и време постављања: 2018-08-07 14:01:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsitelj.speriz@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590222
  Матични број: 63558320

  Број записа у бази: 14426
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара 9
  Пословни број судског предмета: 1ИИ39/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.22/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Наташа Чешљевић Кнежевић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда са две помоћне зграде
  Процењена вредност предмета продаје: 2.953.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.067.450,00 динара


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 13:50:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 14425
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Кнегиње Зорке бр.2,4 спрат
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 2203/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 430/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КУЋА
  Опис предмета продаје: кућа број 81 у улици тодора дукина, зк тело2, на парцели бр.2916, под редним бројем 1, уписано у зкул бр. 593, ко бгд 3
  Процењена вредност предмета продаје: 24.118.274,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.882.792,36 динара


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 13:49:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 14424
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.Ив.880/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.473/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Ниш, ул. Булевар Немањића бр. 14А, МБ 07904959, ПИБ 100121213
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: пекарска парна пећ, машина за мешање теста, машина за обликовање векни
  Процењена вредност предмета продаје: све укупно 745.000,00 динара (од 95.000,00 динара до 550.000,00 динара)
  Почетна цена предмета продаје: све укупно 521.500,00 динара (од 66.500,00 динара до 385.000,00 динара)


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767