ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1396 активних, од укупно 5859 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-09-13 11:24:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 6303
  Датум продаје: 2017-10-11
  Време продаје: 10,30
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.422/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Инфраструктура Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизори и штампачи
  Опис предмета продаје: Телевизор мaрке „SAMSUNG“, LE328350F1W-LCD, екран 32 инча Телевизор мaрке „PHILIPS“ LC4,7E, екран 44 инча Телевизор мaрке „PANASONIC“, LCD TH32LE6F, екран 33 инча Два штампача марке „XP“ PHOTOSMART
  Процењена цена предмета продаје: 11.000,00 динара, 17.000,00 динара, 12.000,00 динара, 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.500,00 динара, 8.500,00 динара, 6.000,00 динара, 5.000,00 динара,


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-09-13 11:24:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 6302
  Датум продаје: 2017-10-09
  Време продаје: 12
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ-82/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И- А261/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгослав Ранић
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кп.бр.1257 њива 1.класе површине 1.02,54 ха уписана у лн.бр.671 КО Средњево на Стојковић Милана из С
  Опис предмета продаје: Кп.бр.1257 њива 1.класе површине 1.02,54 ха уписана у лн.бр.671 КО Средњево на Стојковић Милана из Средњева, Кп.бр.1258 њива 1.класе површине 61,73 ара уписана у лн.бр.671 КО Средњево на Стојковић Милана из Средњева
  Процењена цена предмета продаје: 1.012.369,72 динара
  Почетна цена предмета продаје: 708.658,80 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-09-13 11:15:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6301
  Датум продаје: 2017-10-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 169/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 373/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и земљиште
  Опис предмета продаје: уписан ЛН 5924 КО Србобран
  Процењена цена предмета продаје: 258.669,69 динара
  Почетна цена предмета продаје: 181.068,77 динара


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-09-13 10:55:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 6300
  Датум продаје: 2017-10-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.265/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОДС ЕПС Дистрибуција ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, ресивер, витрина, кућни ормар, бицикл
  Опис предмета продаје: телевизор марке „ASTRAL“, ресивер, стаклена витрина, кућни ормар, бицикл
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 динара 3.000,00 динара 10.000,00 динара 8.000,00 динара 5.000,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 дин, 1.500,00 дин, 5.000,00 дин, 4.000,00 дин, 2.500,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-09-13 10:48:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 6299
  Датум продаје: 2017-10-06
  Време продаје: 14 часова
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19а Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ8/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.37/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање адо Крагујевац
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: приколица носивости 3 тоне
  Опис предмета продаје: приколица носивости 3 тоне рег.ознака ŠI-98-AAD
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-09-13 10:40:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 6298
  Датум продаје: 2017-10-09
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии-449-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и-172-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Абазовић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа са парцелом и помоћним објектом у Уздину
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 4.120.576,оо
  Почетна цена предмета продаје: 2.884.403,20


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-09-13 09:39:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 6297
  Датум продаје: 2017-10-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-217/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1372/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миљан Миљковић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност - стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Стамбена зграда у Алексинцу, ул. Јужноморавских бригада бр. 44/1, која се налази на катастарској парцели 455/1, КО Алексинац Варош, укупне површине 120 m2;
  Процењена цена предмета продаје: 1.382.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 967.680,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-09-13 09:16:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 6296
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ-34/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 200/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Новица Милић ПР, Пољопривредна апотека "АГРАРИЈА", Средњево
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Дворедни берач за кукуруз дворедни Змај, компресор за ваздух
  Опис предмета продаје: Дворедни берач за кукуруз дворедни Змај, компресор за ваздух
  Процењена цена предмета продаје: 249.900,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 119.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-13 09:10:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6295
  Датум продаје: 2017-10-06
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.691/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал
  Процењена цена предмета продаје: 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-09-13 08:46:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 6294
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: И. 178/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 203/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, МУП, ПУ Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер "HEINEKEN" АА 61641, Алуминијумски сто и четири столице
  Опис предмета продаје: Фрижидер "HEINEKEN" АА 61641, Алуминијумски сто и четири столице
  Процењена цена предмета продаје: 20.000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-09-12 17:05:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 6293
  Датум продаје: 2017-10-04
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ-214/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 238/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славнко Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор марке " STEYER" АА61698
  Опис предмета продаје: Трактор марке " STEYER" АА61698
  Процењена цена предмета продаје: 178.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 124.950,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-09-12 16:50:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 6292
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ-34/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 176/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Новица Милић ПР, Пољопривредна апотека "АГРАРИЈА", Средњево
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор "тесла", витрина " форма идеале", телевизор "тесла", Клима уређај, моторна тестера, триме
  Опис предмета продаје: телевизор "тесла", витрина " форма идеале", телевизор "тесла", Клима уређај, моторна тестера, тример за траву
  Процењена цена предмета продаје: 90.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 64.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2017-09-12 14:45:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 6291
  Датум продаје: 2017-09-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића бр.165а
  Пословни број судског предмета: Ии-27/2017 од 02.02.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ИИ 193/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Обреновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, земљиште, њива
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, број зграде 1, спратности Пр1, Пк1, изграђена на к.п. бр.2769 потес Крчевина; - Земљиште под зградом-објектом број 1, површине 79м2, к.п. бр.2769 потес Крчевина; -Земљиште уз зграду -објекат, површине 500м2, к.п. бр.2769 потес Крчевина; -њива 3.класе, површине 4307м2, к.п. бр.2769 потес Крчевина, све уписано у Лист непокретности 1752 К.О Стублине
  Процењена цена предмета продаје: 120.000,000 еур
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00 еур


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-09-12 14:01:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 6290
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Лазе Костића 2, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И.3802/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.954-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Шевић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кухиња, шанк, клима, телевизор
  Опис предмета продаје: кухиња, шанк, клима Вортекс, телевизор Вивакс
  Процењена цена предмета продаје: кухиња 15.000,00 дин, шанк 15.000,00 динара, клима 5.000,00 дин, телевизор 5.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: кухиња 7.500,00 дин,шанк 7.500,00 дин, клима 2.500,00 дин, телевизор 2.500,00 дин.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-12 13:55:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6289
  Датум продаје: 2017-09-25
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 550/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 550/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈСП Лозница
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-09-12 13:55:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6288
  Датум продаје: 2017-10-12
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 976/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 36/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазаср Стокић
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутобус
  Опис предмета продаје: NEOBUS
  Процењена цена предмета продаје: 2.000.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.400.000,00 динара


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2017-09-12 13:54:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 6287
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-734/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор и балирка
  Опис предмета продаје: -Трактор IMT 539 и балирка марке "rivierre-casalis"
  Процењена цена предмета продаје: 370.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 222.000,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-12 13:24:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6286
  Датум продаје: 2017-09-25
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 108/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 108/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-09-12 13:19:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6285
  Датум продаје: 2017-10-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 105/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 45/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Боторић Милован
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутобус
  Опис предмета продаје: NEOBUS
  Процењена цена предмета продаје: 2.000.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.400.000,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-12 13:07:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6284
  Датум продаје: 2017-09-25
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 595/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 595/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈСП Лозница
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767