ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-01-10 09:43:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 9169
  Датум продаје: 2018-02-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 2-Ии 219/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А115/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор "ИМТ" тип "577 de luxe", полован, рег. озн. "Рума 7594"; Двобразни берач за кукуруз марке "З
  Опис предмета продаје: Трактор "ИМТ" тип "577 de luxe", полован, рег. озн. "Рума 7594"; Двобразни берач за кукуруз марке "Змај" тип "223", полован, црвене броје
  Процењена цена предмета продаје: 840.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 420.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-01-10 09:39:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 9168
  Датум продаје: 2018-02-13
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ 218/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 116/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Добринка Илић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило марке "Opel" тип "Vektra" reg. ozn. "Ru 018-ČA", половно, сиве боје
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Opel" тип "Vektra" reg. ozn. "Ru 018-ČA", половно, сиве боје
  Процењена цена предмета продаје: 120.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 09:38:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 9167
  Датум продаје: 2018-02-09
  Време продаје: 13:00 ч
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 425/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 319/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Наташа Спасић, Краљево
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредна машина и кућни инвентар
  Опис предмета продаје: мотокултиватор "ИМТ", телевизор, витрина, веш машина, ципеларник и гардеробер
  Процењена цена предмета продаје: 192.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 134.750,00


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 08:34:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 9166
  Датум продаје: 2018-02-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Матије Хуђи бр. 97/4, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ-28/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-53/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, НИШ, БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА 14А, МБ 07904959, ПИБ 100121213
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: СТАН
  Опис предмета продаје: Непокретност уписана у лн непокретности бр.6086 К.О. Шид и то двособног стана, бр. посебног дела 1, приземље, бр. зграде 1, површине 54м2, саграђен у стамбеној згради за колективно становање у ул. Николе Влашког 98, на катаст. парц. бр. 4160 К.О. Шид, на којој непокретности је извршни дужник самовласник.
  Процењена цена предмета продаје: 3.406.320,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 2.384.424,00 дин.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-01-09 16:05:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 9165
  Датум продаје: 2018-02-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 99/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 99/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Наташа Кнежевић, Мачвански Причиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-01-09 15:27:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 9164
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: И.ив 201/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 201/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Национална служба за запошљавање
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-01-09 15:23:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 9163
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-1386/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1255/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станислав Филиповић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Топловодне цеви и заштитни лим топловодних цеви
  Опис предмета продаје: Топловодне цеви разних профила од Фи 60 до Фи 300, половне цеви немају упитребну вредност, по изјави руководиоца нису у функцији од 2005. године; Заштитни лим топловодних цеви од алуминијума, полован, нема употребну вредност;
  Процењена цена предмета продаје: 18,00 динара по килограму и 105,00 динара по килограму
  Почетна цена предмета продаје: 12,60 динара по килограму и 73,50 динара по килограму


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-01-09 14:54:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 9162
  Датум продаје: 2018-02-07
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: И.ив 137/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 137/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Генерали Осигурање" Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-01-09 14:26:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 9161
  Датум продаје: 2018-02-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2 Ии бр.490/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 174/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Ђонлић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: телевизор плазма, машина за прање веша, телевизор, рачунар, клавир, телевизор
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00 дин; 20.000,00 дин; 5.000,00 дин; 15.000,00 дин; 100.000,00 дин; 5.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 дин; 14.000,00 дин; 3.500,00 дин; 10.500,00 дин; 70.000,00 дин; 3.500,00 дин


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-01-09 14:17:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 9160
  Датум продаје: 2018-02-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 123/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 187/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 70.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 49.350,00


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-01-09 13:12:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 9159
  Датум продаје: 2018-02-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 3 Ии бр.705/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 201/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миле Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: тробразни плуг, тањираче, грабуље, четворокрилна дрљача
  Процењена цена предмета продаје: 80.000,00 дин; 40.000,00 дин; 40.000,00 дин; 50.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 56.000,00 дин; 28.000,00 дин; 28.000,00 дин; 35.000,00 дин


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-01-09 13:10:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 9158
  Датум продаје: 2018-02-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИв-351/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-139/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA OTKUP I PRERADU MLEKA I PROMET ROBE NA VELIKO I MALO MILK HOUSE DOO NIŠ-CRVENI KRST
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 47 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Тросед, Двосед, Фотеља, Клуб сточић са стакленом површином, Комода, Две наткасне са фиокама, Клима уређај спољна јединица и унутрашња јединица марке WEG, Подна лампа, Сто, Столице комада 6, Микроталасна пећ марке GORENJE, ознаке MO 20DWII, Машина за прање посуђа марке WEG ознаке WDW 6011, Аспиратор марке VOX, Кухиња са 3 висећа елемента и 3 подна елемента са судопером, Гардеробер троделни, Ципеларник, Гардеробер троделни, Сточић комада 2, Полице комада 2, Комода са фиокама, Француски лежај...
  Процењена цена предмета продаје: 458.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 320.950,00


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2018-01-09 12:45:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 9157
  Датум продаје: 2018-01-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Чачак,Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-35/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДО САВА ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ У КУЋИ
  Опис предмета продаје: У СОЛИДНОМ СТАЊУ
  Процењена цена предмета продаје: 57.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.100,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-01-09 12:37:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 9156
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 13:15
  Место продаје: Кумане ул.Светозара Марковића 58
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-708/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕПС Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Приколица од 5 тона
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-01-09 12:33:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 9155
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 12:15
  Место продаје: Ново Милошево ул.М.Тита 57
  Пословни број судског предмета: 6 Ии.234/16
  Број предмета јавног извршитеља: и.нт-135/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС ОСНОВНИ СУД БЕЧЕЈ
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Сејалица за кромпир "Мајевица" - Вадилица за лук
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-01-09 12:30:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 9154
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 12:45
  Место продаје: Нови Бечеј ул.7.Јула 29
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-728/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕПС Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Компјутер ЛГ - ТВ Пријемник КВАДРО - Микро таласна ВЕГ
  Процењена цена предмета продаје: 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-01-09 12:25:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 9153
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: КИКИНДА ул.Доња Водоплавна1
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ.125/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-89/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија"Дунав осигурање" А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ТЕА ПЕЋ - КУХИЊСКИ СТО - ШПОРЕТ НА СТРУЈУ"ГОРЕЊЕ" - ВЕШ МАШИНА "ЕИ НИШ"
  Процењена цена предмета продаје: 42.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 29.400,00


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2018-01-09 11:44:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 9152
  Датум продаје: 2018-01-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чачак,Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-831/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ВОДОВОД" ЧАЧАК
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ У КУЋИ
  Опис предмета продаје: У СОЛИДНОМ СТАЊУ
  Процењена цена предмета продаје: 46.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 23.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-01-09 11:27:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9151
  Датум продаје: 2018-02-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-А359/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"GORENJE" , Веш машина "BEKO" ,Двокрилни орман , Комода за телевизор
  Опис предмета продаје: Телевизор"GORENJE" , Веш машина "BEKO" ,Двокрилни орман , Комода за телевизор
  Процењена цена предмета продаје: 5,000.00 , 10000.00 , 3,000.00 , 6,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 2,500.00 , 5,000.00 , 1,500.00 , 3.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-01-09 11:21:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9150
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-А610/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Одс "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о београд, огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЗАЈЕЧАР", Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, Микроталасна,Плински шпорет,Комода,Витрина
  Опис предмета продаје: Телевизор, Микроталасна,Плински шпорет,Комода,Витрина
  Процењена цена предмета продаје: 5,000.00 , 4,000.00 , 1,000.00 , 2,000.00 2,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 2,500.00 , 2,000.00 , 500.00 , 500.00, 1000,00 , 1.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767