ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 08:10:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 16136
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И.147/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 383/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Требовац Мила.Драгиња и МИлутин
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: Телевизор марке Philips, Веш машина марке Beko
  Процењена вредност предмета продаје: од 5.000,00 динара до 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.500,00 динара до 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 08:03:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 16135
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 14,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И. 190/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 119/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, бр. етажа ПР1, бр. зграде 1, нето површине 65 м2, саграђена на парцели 810/3
  Процењена вредност предмета продаје: 1.927.344,06
  Почетна цена предмета продаје: 1.349.140,84


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-10-09 23:53:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 16134
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Пушкинов трг бр.5, ул.3, сп.1, ст. 15
  Пословни број судског предмета: И Ив.336/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.189/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Direktna Banka ad Kragujevac
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 17:35:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 16133
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 9,00 часова
  Место продаје: канцеларије извршитеља Марка Николића из Пожаревца у Стари корзо 36, трећи спрат, у Пожаревцу
  Пословни број судског предмета: ии 171/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ии 617/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Наталија Стакнић
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор марке IMT 577 црвене боје са кобином регистрационе ознаке PT AAB–57 2. Тракторска приколиц
  Опис предмета продаје: Трактор марке IMT 577 црвене боје са кобином регистрационе ознаке PT AAB–57 2. Тракторска приколица једноосовинска марке IMT 577, регистрационе ознаке PT AAB–57
  Процењена вредност предмета продаје: 532.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 373.030,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 16:48:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 16131
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари корзо 36, трећи спрат, у Пожаревцу
  Пословни број судског предмета: ИИ.450/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 470/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Богдановић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4. комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Мотоцикл марке „Tomos“ аутоматик плаве боје без регистрационих ознака у исправном стању 2. Мотоци
  Опис предмета продаје: 1. Мотоцикл марке „Tomos“ аутоматик плаве боје без регистрационих ознака у исправном стању 2. Мотоцикл марке „TLM“зелено-црне боје без регистрационих ознака у исправном стању 3. Мотокултиватор марке „IMT“ са ротационом мотиком, тип 506 црвено златне боје 4. Мотокултиватор марке „BRIGOS-STRATION“ са ротационом мотиком црне боје
  Процењена вредност предмета продаје: 425.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 297.500,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 15:58:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 16130
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: I 2 И Ив-87/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 36/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом - објектом површине 100 м2, грађевинско земљиште, земљиште под зградом - објектом површине 23 м2, грађевинско земљиште, земљиште уз зграду – објекат површине 351 м2, грађевинско земљиште, породична стамбена зграда бр 1 површине 100 м2, Мељкутска број 2, Стара Моравица, помоћна зграда бр 2 површине 23 м2, Мељкутска, Стара Моравица,
  Процењена вредност предмета продаје: 153.654,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 15:54:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 16129
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: На адреси седишта јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: И-1456/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1160/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ШОПАЛОВИЋ доо
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда и воћњак
  Опис предмета продаје: воћњак 4 класе, површине 10 ари, 68 м2, породична стамбена зграда укупне површине 156,92 м2, спратности приземље (99,52 м2)+ поткровље (66,40 м2), оспособљена за становање са свим потребним инсталацијама (струја, вода, канализација-септичка јама, централно грејање на чврсто гориво) са помоћном зградом и гаражом
  Процењена вредност предмета продаје: 3.400.762,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.380.533,40


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 15:38:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 16128
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 907/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГАН ТАДИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 338.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 236.600,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 15:31:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 16127
  Датум продаје: 2018-10-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларије извршитеља Марка Николића из Пожаревца у Стари корзо 36, трећи спрат, у Пожаревцу
  Пословни број судског предмета: ИИ-569/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 626/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јован Стојићевић, Живица
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4. комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Апарат за варење марке „ВАРЕКС“ 135/145 МТ жуте боје , заједно са колицима за пренос апарата 2. Мото
  Опис предмета продаје: Апарат за варење марке „ВАРЕКС“ 135/145 МТ жуте боје , заједно са колицима за пренос апарата 2. Мотокултиватор – фреза марке Грило 131 зелене боје у исправном возном стању 3. Компресор марке „Еурозине“ жуте боје 4. Круњач за кукуруз црвене боје у функцији без ознаке
  Процењена вредност предмета продаје: 165.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 115,500,00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 15:30:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 16126
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1052/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НИЈАЗ РАСТОДЕР
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 10.585.165,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.409.615,50 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 15:14:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 16125
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-29-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “EI NIŠ” Кауч Сто и 4 столице Веш машина “GORENJE” Мали стоичић Француски лежај Усисивач
  Опис предмета продаје: Телевизор “EI NIŠ” Кауч Сто и 4 столице Веш машина “GORENJE” Мали стоичић Француски лежај Усисивач “KENO” Ауто ZASTAVA 128 нерегистрован 83 годиште
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 7.000,00 4.000,00 9.000,00 1.000,00 10.000,00 2.000,00 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.800,00 4.900,00 2.800,00 6.300,00 700,00 7.000,00 1.400,00 8.400,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 14:53:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 16124
  Датум продаје: 2018-11-13
  Време продаје: 11,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИ 6/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 67/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ALMEX DOO PANČEVO
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Потес Гај, њива 2. класе, површине 1ха 23а 33м2
  Процењена вредност предмета продаје: 887.967,82 динара
  Почетна цена предмета продаје: 621.577,47 динара  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 14:53:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 16123
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларије извршитеља Марка Николића из Пожаревца у Стари корзо 36, трећи спрат, у Пожаревцу
  Пословни број судског предмета: 75 П.387/2017
  Број предмета јавног извршитеља: инт 129-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Основни суд у Петровцу на Млави
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ТВ МАРКЕ „VOX“ новије производње, раван екран
  Опис предмета продаје: ТВ МАРКЕ „VOX“ новије производње, раван екран
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 14:48:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 16122
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.921/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.191/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда број 1, површине у габариту 146 m2, на катастарској парцели бр. 1676/2, Ерићи 126, уписано у лист непокретности 978 К.О.Доња Буковица
  Процењена вредност предмета продаје: 6.270.875,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.881.262,50  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 14:36:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 16121
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-2484/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-575/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нестор Миловановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Радијатор мали, Радијатор средњи, Радијатор велики, Запрежна кола, Мешалица, Котао CENTROMETAL, Дрљача LEMIND,
  Процењена вредност предмета продаје: 246.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 172.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 14:33:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 16120
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: 3 ИИв 157/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 59/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Житосрем ад Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: Круњач марке "Lifam", ТВ марке "Samsung", мини линија...
  Процењена вредност предмета продаје: 23.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 11.750,00 дин.


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 14:31:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 16119
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 233/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Павле Милајић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 14:20:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косовска 97
  Е-маил адреса: pavlem.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0654496406
  ПИБ: 108592172
  Матични број: 63559890

  Број записа у бази: 16118
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косовска бр. 97, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: ИИ 80/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 8/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Добица Пантелић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стамбено пословна зграда
  Опис предмета продаје: Кп. Бр. 3044 Ћириковац, стамбено пословна зграда бр. 6,лист непокретности бр. 1063,површине 148м2(приземље) уписане у лист непокретности бр. 1063, док површину од 148м2 представља неукњижени део (поткровље)
  Процењена вредност предмета продаје: 6.058.687,24
  Почетна цена предмета продаје: 30% од процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 13:58:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 16117
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: И.и. 129-2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.518/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen bank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност ближе описана у закључку о продаји у прилогу
  Опис предмета продаје: Непокретност ближе описана у закључку о продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност непокретности назначена у закључку о првој јавној продаји у прилогу огласа
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена непокретности назначена у закључку о првој јавној продаји у прилогу огласа


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 13:53:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 16116
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: И.и. 232-2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.310/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност ближе описана у закључку о продаји у прилогу
  Опис предмета продаје: Непокретност ближе описана у закључку о продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност непокретности назначена у закључку о јавној продаји у прилогу огласа
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена непокретности назначена у закључку о јавној продаји у прилогу огласа


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767