ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-11-09 08:26:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 7826
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-441/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 111/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бојана Милићевић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда број зграде 1, број етажа ПР 1, објекат преузет из земљишне књиге који се налази у улици Првог устанка 8, на парцели број 7738/2, број зграде 1 земљиште под зградом – објектом, површине 1 ар, 29 м2 и земљиште уз зграду – објекат површине 05 а и 00 м2 , укупне површине парцеле 06 а и 29
  Процењена цена предмета продаје: 6.501.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-11-09 08:15:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 7825
  Датум продаје: 2017-12-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-509/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 136/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жељко Катић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: На парцели број 32245/12 у Ивана Квале бр 15, земљиште под зградом 144 м2, земљиште уз зграду 450 м2, укупна површина парцеле 594 м2, градско грађевинско земљиште, са породичном стамбеном зградом саграђеном на истој парцели
  Процењена цена предмета продаје: 3.674.622,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 18:56:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 7824
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 10:30 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.Ив.бр.152/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.бр.44/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Ćatić Company" д.о.о. Пријепоље
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: три ( 3 )
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: фрижидер,расхладна витрина, фискална каса
  Процењена цена предмета продаје: Наведено у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Наведено у закључку о продаји


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 17:11:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 7823
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краљево, Трг српских ратника бр. III/1, канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића
  Пословни број судског предмета: ИИ 80/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 220/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агенција за вођење спорова у поступку приватиазације
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 целине
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности
  Опис предмета продаје: катастарске парцеле ближе наведене у Такључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: прецизније наведена у Закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: прецизније наведена у Закључку о продаји


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 17:05:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 7822
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Булевар ослобођења бр.86, Чачак
  Пословни број судског предмета: 12ИИ бр.68/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 76/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛИЦА ИСАКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 КОМАДА
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: 1.КУЋНИ БИОСКОП PANASONIC 2007, 2.ТВ СЕТ КОМОДА ИВЕРИЦА, БЕЖ БЕЛА БОЈА, FORMA IDEALE, 3. KЛУБ СТОЧИЋ ИВЕРИЦА, БЕЖ БОЈА, FORMA IDEALE, 4. ФОТЕЉА ОД КОЖЕ, ПЛАВА БОЈА, 5. КУХИЊСКИ ЕЛЕМЕНТИ ИВЕРИЦА, СТАКЛО- МЕСИНГ РУКОХВАТИ- БОЈА ТРУЛА ВИШЊА, 6. MИКРОТАЛАСНА ПЕЋ LG, 7. ЕЛЕКТРИЧНИ ЛОНАЦ КРЧКО, 8. МАШИНА ЗА СУДОВЕ QUADRO 2007, 9. МАШИНА ЗА ВЕШ BEKO 2007, 10. ГАРДЕРОБЕР ИВЕРИЦА, БЕЖ/БЕЛА БОЈА FORMA IDEALE,
  Процењена цена предмета продаје: 86.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 60.200,00


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-11-08 16:01:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 7820
  Датум продаје: 2017-12-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 36/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Доо Кронос Врање
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 71500
  Почетна цена предмета продаје: 50.050


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 15:45:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 7819
  Датум продаје: 2017-12-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-164/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање АДО, у ликвидацији
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Музички стуб "SIMENS" , Телевизор"FOX" , Појачало и звучници "PIONIR" , Фрижидер "OBODIN" ,Веш машин
  Опис предмета продаје: Музички стуб "SIMENS" , Телевизор"FOX" , Појачало и звучници "PIONIR" , Фрижидер "OBODIN" ,Веш машина "WOX" , Аспиратор"GORENJE" , Микроталасна "NEO"
  Процењена цена предмета продаје: 5,000.00 , 8,000.00 ,40.000,00 , 5,000.00 , 20.000,00 , 10.000,00 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Јелена Драговић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 15:24:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Цвијићева бр. 18
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenadragovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645356413
  ПИБ: 108157333
  Матични број: 63257524

  Број записа у бази: 7817
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цвијићева бр.18 Београд
  Пословни број судског предмета: 10 ИИ бр.2609/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 16/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранимир Чикарић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна
  Опис предмета продаје: покретна
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 15:19:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 7816
  Датум продаје: 2017-12-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 11
  Пословни број судског предмета: И.И-280/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-410/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: - Једноипособан стан број 1, приземље, број зграде 2, улаз 2, површине 27 м2, број посебног дела 1, изграђен на кп.бр. 3922/11 КО Јагодина, уписан у ЛН бр 3542 КО ЈАГОДИНА ГРАД, који се налази у улици Трепчаниновој
  Процењена цена предмета продаје: 1.739.248,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.217.473,60 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 14:57:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 7815
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А367/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE KOMUNALNE USLUGE, ALEKSINAC
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Веш машина GORENJE WA 583, Замрзивач сандучар 410 литара, Телевизор CRT FOX 54 cm, Кауч на развлачење, Корпа за трактор, Каца са поклопцем 500 литара, Мотокултиватор ИМТ 506 са копачицама;
  Процењена цена предмета продаје: 109.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 76.300,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 14:57:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 7814
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ив 201/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 201/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Национална служба за запошљавање
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Димитрије Милошевић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 14:57:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Булевар Михаила Пупина 10е/441
  Е-маил адреса: dimitrijemilosevicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0641512194
  ПИБ: 107622981
  Матични број: 62872144

  Број записа у бази: 7813
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина 10Е/441, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-637/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-223/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Павле Трнинић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности-пословни простор
  Опис предмета продаје: Пословни простор за који није утврђена делатност, означен бројем 1/Н, укупне укњижене површине од 407 м2, уписан у КО Земун, ЛН 3484, кат. парц. 11967/1. Налази се у приземљу стамбено-пословне зграде спратности Пр+1 у улици Сремској 15.
  Процењена цена предмета продаје: 26.858.218,00
  Почетна цена предмета продаје: 18.800.752,60


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 14:54:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 7812
  Датум продаје: 2017-12-01
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 599/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 599/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лозница Развој из Лознице
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 14:31:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 013334127
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 7811
  Датум продаје: 2017-12-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии.137/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.65/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Буквић, Вршац
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ЈАВНА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: Покретне ствари покућинства
  Процењена цена предмета продаје: 71.900,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60% од сваке процењене ствари појединачно


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 14:19:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 7810
  Датум продаје: 2017-12-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 452/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 132/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Piraeus banka ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда и комплетно опремљено грађевинско земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 44.463,76 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС-а на дан исплате
  Почетна цена предмета продаје: 31.124,63 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС-а на дан исплате


  Оглас поставио: Радован Тошић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 14:06:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: izvrsiteljpa@gmail.com
  Контакт телефон: 0648566051
  ПИБ: 108590360
  Матични број: 63558508

  Број записа у бази: 7809
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Канц. јавног извршитеља, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7, спрат 2, Панчево
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-288/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕПС Београд
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пуромат за прање KARCHER
  Опис предмета продаје: Пуромат за прање KARCHER
  Процењена цена предмета продаје: 25.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2017-11-08 14:06:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 7808
  Датум продаје: 2017-12-01
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: 2 И И-498/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.И-А369/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марио Гавриловић
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 26
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00...
  Почетна цена предмета продаје: 70 % утврђене вредности


  Оглас поставио: Радован Тошић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 14:01:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: izvrsiteljpa@gmail.com
  Контакт телефон: 0648566051
  ПИБ: 108590360
  Матични број: 63558508

  Број записа у бази: 7807
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канц. јавног извршитеља, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7, спрат 2, Панчево
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А123/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕПС Београд
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: грађевинска колица
  Опис предмета продаје: грађевинска колица италијанске производње
  Процењена цена предмета продаје: 21.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 14.700,00 дин.


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 13:06:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 7806
  Датум продаје: 2017-11-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 62/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Саво Луковић
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком,
  Назив предмета продаје/наслов продаје: осовинско обртно постоље за путничке вагоне
  Опис предмета продаје: делови за путничке и теретне вагоне
  Процењена цена предмета продаје: 2.880.000,00 динара, 2.880.000,00 динара, 2.880.000,00 динара, 2.880.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.440.000,00 динара, 1.440.000,00 динара, 1.440.000,00 динара, 1.440.000,00 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 13:03:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 013334127
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 7805
  Датум продаје: 2017-11-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии.87/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.42/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA A.D BEOGRAD, Београд, ул. Рајићева бр. 227-29
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ЈАВНА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: њива 3.класе
  Процењена цена предмета продаје: 3.274.243,21 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.291.970,25 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767