ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1395 активних, од укупно 5858 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-09-14 08:05:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 6322
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И 37/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 516/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИВЕРЗАЛ БАНКА А.Д. БЕОГРАД - у стечају, Београд,
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машине и возила
  Опис предмета продаје: Машине и возила
  Процењена цена предмета продаје: 1.250.6693,00
  Почетна цена предмета продаје: 875.485,00


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-09-13 15:56:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 6321
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-473-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 45.000,оо
  Почетна цена предмета продаје: 31.500,оо


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-13 15:49:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6320
  Датум продаје: 2017-09-26
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.и 27/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 27/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: А.д.о. Таково Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2017-09-13 15:46:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 6319
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 508/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 46/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жарко Милинковић
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, земљиште под зградом и земљиште уз зграду
  Процењена цена предмета продаје: 41.000,00 евра у динарској противвредности
  Почетна цена предмета продаје: 28.910,00 евра у динарској противвредности


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-13 14:58:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6318
  Датум продаје: 2017-09-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 530/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 530/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈСП Лозница
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-13 14:47:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6317
  Датум продаје: 2017-09-26
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 389/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 389/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари град" Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-09-13 14:31:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 6316
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И-262/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 164/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милија Савић, Ивањица
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Продаја њива, шума, ливада у општини Ивањица, катастарски операти Бедина Варош
  Процењена цена предмета продаје: 894.633,96
  Почетна цена предмета продаје: 447.316,98


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-09-13 14:09:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 6315
  Датум продаје: 2017-10-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 625/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 440/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗОДЕКС ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Пумпа за воду 1 -Ловара 46СВ6Г220Т, Пумпа за воду 2 -Ловара 92СВ6/2АГ450Т, Индустријска со
  Процењена цена предмета продаје: 1.131.446,00
  Почетна цена предмета продаје: 792.012,20


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-09-13 13:33:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 6314
  Датум продаје: 2017-10-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: 2Ии 20/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 12/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GENERALI OSIGURANJE SRBIJA ado Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Орман у предсобљу ; Тросед, двосед, фотеља ; Витрина тамно браон дрво
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 динара ; 25.000,00 динара ; 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2017-09-13 13:14:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 6313
  Датум продаје: 2017-10-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Младенца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-4404-2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А25/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стево Ракић предузетник, трговинска радња Ракић-пром Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: Телевизор, Двосед, Сто за рачунар, Орман, ТВ орман
  Процењена цена предмета продаје: 18.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.950,00


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2017-09-13 12:53:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 6312
  Датум продаје: 2017-10-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1 Зрењанин
  Пословни број судског предмета: И И-1243/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А47/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД АП ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност која је уписана у лист непокретности број 185 К.О.Славачки Арадац
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда број 1. у улици Јанка Чмелика бр 80, површине 160 м2, као и земљиште под том зградом , на катастарској парцели 488; • Помоћна зграда број 2, у улици Јанка Чмелика, површине 22 м2, као и земљиште под том зградом, на катастарској парцели 488; • Помоћна зграда број 3, у улици Јанка Чмелика, површине 9 м2, као и земљиште под том зградом, на катастарској парцели 488; • Земљиште уз зграду, у улици Јанка Чмелика, површине 5а 00 м2, на катастарској парцели 488; • Њива класе 2,
  Процењена цена предмета продаје: 3.480.840,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.436.588,35 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2017-09-13 12:49:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 6311
  Датум продаје: 2017-10-12
  Време продаје: 12,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И Ив-763/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.-А96/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DOO RAPIDEX TRADE ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ ПРОИЗВОДЊУ И ДОРАДУ АУТОДЕЛОВА, Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путнички аутомобил, марке „GOLF“, тип „2“, рег.ознаке PN 011-XĆ, Балирка за тврдо балирање сена, мар
  Опис предмета продаје: Путнички аутомобил, марке „GOLF“, тип „2“, рег.ознаке PN 011-XĆ, Балирка за тврдо балирање сена, марке „INEX-LIFAM“, Вучни утоваривач, жуте боје, без ознака, са предњом кашиком
  Процењена цена предмета продаје: 460.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 322.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-09-13 12:44:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 6310
  Датум продаје: 2017-10-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларијa Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
  Пословни број судског предмета: 1ИИв-339/2010
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А21/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена цена предмета продаје: 340.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 204.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-09-13 12:28:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 6309
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.И.320-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.46-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, површине 84м2, улица Васе Пелагића 1, лист непокретности 1363 КО Сремски Карловци
  Процењена цена предмета продаје: 2.006.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.003.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-09-13 12:16:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 6308
  Датум продаје: 2017-10-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИв 109/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 174/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈОВАН АЛАРГИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ГУМЕ, МОТОРНО УЉЕ, УЉЕ ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ
  Опис предмета продаје: ГУМЕ РАЗЛИЧИТИХ ДИМЕНЗИЈА И ВРСТА, И МОТОРНО УЉЕ " Valvoline"-више различитих врста
  Процењена цена предмета продаје: од 1.885,00 дин до 28.600,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: од 1.319,50 дин до 20.020,00 дин


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-09-13 12:09:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 6307
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-А596/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Одс "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о београд, огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЗАЈЕЧАР", Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Плуг "IMT 751" , Телевизор "SHARP" , Веш машина "GORENJE" ,Приколица за фрезу "506 imp"
  Опис предмета продаје: Плуг "IMT 751" , Телевизор "SHARP" , Веш машина "GORENJE" ,Приколица за фрезу "506 imp"
  Процењена цена предмета продаје: 30,000.00 , 5.000,00 ,10.000,00 , 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15,000.00 , 2,500.00 , 5,000.00, 4,000.00


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-09-13 12:00:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 6306
  Датум продаје: 2017-10-18
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета: Иив.30/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.253/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 20
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, баштенски тросед, метални сто за башту, мотор за чамац, компресор за прање возила, мешали
  Опис предмета продаје: телевизор „Samsung“ „CRT“, баштенски тросед, љуљашка, метални сто за башту, са четири металне столице, мотор за чамац, „Johnson“, компресор за прање возила, мешалица за бетон, метални рамови за пластеник, 13 ком., електрични цекулар за дрва, тањирача, фреза „ТROY-BILY“ тип „TBT 380“, виљушкар, палетар, „PRAMAC“, брусилица са сталком, шпорет на дрва FAVORIT, сто, дрвени, са 4 столице, дрвена витрина, сто, дрвени, са 7 столица, витрина дрвена, тросед на развлачење, угаона гарнитура, телевиз
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00 дин, 25.000,00 дин, 12.000,00 дин, 12.000,00 дин, 6.000,00 дин, 12.000,00 дин, 40.000,00 дин, 30.000,00 дин, 36.000,00 дин, 60.000,00 дин, 30.000,00 дин, 12.000,00 дин, 24.000,00 дин, 20.000,00 дин, 7.000,00 дин, 15.000,00 дин, 20.000,00 дин, 10.000,00 дин, 12.000,00 дин, 5.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 динара, 12.500,00 динара, 6.000,00 динара, 6.000,00 динара, 3.000,00 динара, 6.000,00 динара, 20.000,00 динара, 15.000,00 динара, 18.000,00 динара, 30.000,00 динара, 15.000,00 динара, 6.000,00 динара, 12.000,00 динара, 10.000,00 динара, 3.500,00 динара, 7.500,00 динара, 10.000,00 динара, 5.


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2017-09-13 11:54:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 6305
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 4 ИИв 54/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.93/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Миодраг Марићевић
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Мерцедес Вито путничко нерегистровано возило, година производње 2004.
  Опис предмета продаје: Мерцедес Вито путничко нерегистровано возило, година производње 2004.
  Процењена цена предмета продаје: 450.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 315.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2017-09-13 11:31:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 6304
  Датум продаје: 2017-10-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Ул. Петра Драпшина бр. 1
  Пословни број судског предмета: 1 Ии. 357/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 158/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бојан Вићовић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно возило марке RENAULT типа TRAFIC
  Опис предмета продаје: Теретно возило марке RENAULT типа TRAFIC, регистарске ознаке SU071-CV, броја шасије VF1TBXG0513866593, броја мотора 221256665S8US758, године производње 1996., највеће дозвољене масе 3000, масе 1520, радне запремине мотора 2499, снаге мотора 55kw, носивост 1480
  Процењена цена предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-09-13 11:24:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 6303
  Датум продаје: 2017-10-11
  Време продаје: 10,30
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.422/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Инфраструктура Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизори и штампачи
  Опис предмета продаје: Телевизор мaрке „SAMSUNG“, LE328350F1W-LCD, екран 32 инча Телевизор мaрке „PHILIPS“ LC4,7E, екран 44 инча Телевизор мaрке „PANASONIC“, LCD TH32LE6F, екран 33 инча Два штампача марке „XP“ PHOTOSMART
  Процењена цена предмета продаје: 11.000,00 динара, 17.000,00 динара, 12.000,00 динара, 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.500,00 динара, 8.500,00 динара, 6.000,00 динара, 5.000,00 динара,


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767