ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 15:08:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 11419
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 287/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 472/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива
  Процењена цена предмета продаје: 221.112,23 динара
  Почетна цена предмета продаје: 154.778,56 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 15:08:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 11418
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 846/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 582/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Лукић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бик браон боје са главом бело- браон боје, број чипа- картице 8272, број пасоша РС 715512, бик браон
  Опис предмета продаје: Бик браон боје са главом бело- браон боје, број чипа- картице 8272, број пасоша РС 715512, бик браон боје са главом бело- браон боје, број чипа- картице 9656, број пасоша РС 710436
  Процењена цена предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 168.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Ракочевић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 15:01:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, Таткова 12
  Е-маил адреса: izvrsiteljprokuplje@gmail.com
  Контакт телефон: 0648169825
  ПИБ: 108592068
  Матични број: 63559792

  Број записа у бази: 11417
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Ракочевића, 18400 Прокупље, ул. Таткова бр. 12
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Прокупљу И Ив-222/2016 од 08.12.2016.
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-108/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 3.класе, површине 27а 39м2 улица/потес Мађерско брдо,пољопривредно земљиште на кат. Парцели бр.
  Опис предмета продаје: Њива 3.класе, површине 27а 39м2 улица/потес Мађерско брдо,пољопривредно земљиште на кат. Парцели бр.444/1
  Процењена цена предмета продаје: 164.360,00
  Почетна цена предмета продаје: 115.052,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 14:58:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 11416
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 72/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Видрак Ваљево
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: двосед, телевизор, телевизор, трокрилни регал, стаклени сто, двосед
  Опис предмета продаје: двосед- кауч- лежај, телевизор LG - FLATRON , телевизор PHILIPS, трокрилни регал, стаклени сто, двосед на развалчење
  Процењена цена предмета продаје: 26.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.200,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 14:53:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 11415
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 460/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тракторска приколица, кревет тросед, дрвена клупа, сто, дрвене столице
  Опис предмета продаје: тракторска приколица двоосовинка са рудом, кревет тросед, дрвена клупа браон боје и димензија 200*25*47 цм, сто налик на дрво браон боје, димензија 199*77*82 цм, дрвене столице браон боје
  Процењена цена предмета продаје: 33.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 23.100,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 14:50:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 11414
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 08:30 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-319/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд (Стари град), Београд - Стари Град, ул. Царице Милице бр. 2, МБ 20053658, ПИБ 103920327
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 5.000,00 дин. до 12.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 3.500,00 дин. до 8.400,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 14:45:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 11413
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 85/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 96/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Албатрос ММ доо Шид
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 27
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кухињски елементи, сто, столице, телевизор, полица, радни сто, монитор, миш, тастатура, кућиште, ких
  Опис предмета продаје: кухињски елемент- доњи и горњи, дрвени сто, дрвене столице, телевизор марке Samsung, дрвена полица, радни сто, монитор, миш, тастатура и кућиште, горњи кихињски елемент, доњи кухињски елемент са судопером, доњи кухињски елемент са равном плочом, ормарни део са двоје врата, приколица двоосовинска зелене боје, трактор РУС Т40, тањирача самоградња
  Процењена цена предмета продаје: 485.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 339.500,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 14:35:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 11412
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари корзо бр.36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-111/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-252/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТР "ЗОКА 3", Владисављевић Зоран
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тробразни плуг "VOGEL NOOT" L950
  Опис предмета продаје: Тробразни плуг "VOGEL NOOT" L950
  Процењена цена предмета продаје: 142.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 71.400,00 динара


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 14:24:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 11411
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: од 08.00 до 16.00 часова
  Место продаје: Свилајнац, ул. Краља Петра Првог бр. 133
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 35/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 48/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто, столице, тросед, фотеља, сточић, телевизор, комода за тв, компјутерски сто, монитор, рачунар, к
  Опис предмета продаје: Сто, столице, тросед, фотеља, сточић, телевизор, комода за тв, компјутерски сто, монитор, рачунар, канцеларијска столица,комода
  Процењена цена предмета продаје: - Кухињски сто - у процењеној вредности од 7.000,00 динара - Столице, 6 ком. - у укупној процењеној вредности од 9.000,00 динара - Тросед - у процењеној вредности од 8.000,00 динара - Фотеља - у процењеној вредности од 4.000,00 динара - Стаклени сточић - у процењеној вредности од 3.000,00 динара - Т
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности појединачне одређене ствари.


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 13:58:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 11410
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-8938/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-468/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: USTANOVA DECIJI CENTAR NIS, Ниш, ул. 9. Бригаде бр. 10
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило марке “HYUNDAI TRAJET"; Теретно возило “FIAT Ducato”
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке “HYUNDAI TRAJET” са бројем шасије KMHMH81VP4U220009 и бројем мотора D4EA4355519 произведено 2004. год; Теретно возило “FIAT Ducato” са бројем шасије ZFA24400007239927 и бројем мотора PSARHV10DYER4065331 произведено 2003. године.
  Процењена цена предмета продаје: 230.000,00 динара; 330.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 161.000,00 динара; 231.280,00 динара


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 13:50:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 11409
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-74/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А8/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НОВА АГРОБАНКА -У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућни инвентар
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 12:57:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 11407
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А150/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-04-12 12:45:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 11406
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 390-16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 84-16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕОС МАТРИКС ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило марке Форд тип КА 1.3, 2008. годиште
  Опис предмета продаје: путничко возило марке Форд тип КА 1.3, 2008. годиште
  Процењена цена предмета продаје: 379.840,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 113.952,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 12:34:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 11405
  Датум продаје: 2018-05-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Инђија, Југ Богдана бр.4/7
  Пословни број судског предмета: Ив.103/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.17/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Развојна банка Војводине АД Нови Сад - у стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 1. Класе и Земљиште у грађевинском подручју
  Опис предмета продаје: Њива 1. Класе и Земљиште у грађевинском подручју
  Процењена цена предмета продаје: 541.370,00
  Почетна цена предмета продаје: 324.822,00


  Оглас поставио: Костадин Радовић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 11:47:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Трг др Зорана Ђинђића 2/4
  Е-маил адреса: k.radovicizvrsitelj@hotmail.com
  Контакт телефон: 0611586756
  ПИБ: 108590829
  Матични број: 63558893

  Број записа у бази: 11404
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Трг др. Зорана Ђинђића 2. спрат 4. / Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 24 ИИ. 1092/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 30/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томашевић Горан
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност / земља са мотелом
  Опис предмета продаје: Земљиште са мотелом К.О. Ечка (опис у Закључку о првом јавном надметању)
  Процењена цена предмета продаје: 14.828.025,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.379.617,50


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 11:44:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 11403
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 465/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 730/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Божански Марија
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива
  Процењена цена предмета продаје: 2.865.957,6 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.006.170,32 динара


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 11:09:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 11402
  Датум продаје: 2018-04-30
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Зам 3/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ORIGINAL SOLUTION CORP" из Вршца
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: два стана и четири гаражна места y Београду, општина Палилула
  Опис предмета продаје: 1) стана, број посебног дела 2, евиденцијски број 10, спратности Су+П+1+Пк, површине 245 м2, у улици Флоре Сендс бр. 13 у Београду, на катастарској парцели број 21655/1 КО Савски венац, све уписано у лист непокретности бр. 3910 КО Савски венац, која је непокретност сада својина привредног друштва "New valley investments limited DOO" Београд, Палилула из Београда, ул. Стеријна бр. 11 бб, матични број: 21152200, ПИб: 10926660; 2) стана, број посебног дела 3, евиденцијски број 11, спратности Су+П+
  Процењена цена предмета продаје: 81.785.987,92
  Почетна цена предмета продаје: 57.250.191,54


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 11:04:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 11401
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1058/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Покретна имовина
  Процењена цена предмета продаје: 69.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 48.300,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 09:32:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 11400
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 53/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО БАНАТ МНС АГРО
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 2911 КО Српски Итебеј
  Процењена цена предмета продаје: 1.040.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 728.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 09:28:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 11399
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 10
  Пословни број судског предмета: И-2028/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-5/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владимир Ђурић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Гвоздена кола за извлачење дрвета - 2.000,00 динара Млин за кукуруз - 20.000,00 динара Телевизор црне боје, дијагонале 51 цм, ЕИ Ниш - 3.000,00 динара
  Процењена цена предмета продаје: 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767