ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 12:00:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 13164
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: I-6 Ии 15/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 9/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: INTER-AGRAR ČENEJ
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сејалица за кромпир
  Опис предмета продаје: плаве боје
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 11:52:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 13163
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: ИИ-598/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 28/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Трајче Марјановић
  Надлежни суд: Основни суд у Лебану
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се непокретности - пољопривредна земљишта
  Опис предмета продаје: њиве, воћњак
  Процењена вредност предмета продаје: 130.338,00 дин, 155.530,00 дин, 152.646,00 дин....
  Почетна цена предмета продаје: 91.236,60 дин, 108.871,00 дин, 106.852,20 дин


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 11:43:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 13162
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Ул. Стари корзо, бр.36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-271/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-309/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љиљана Хансе
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Столица за вежбање, Справа за вежбање, Комбиновани фрижидер-замрзивач-вертикалац, ТВ марке PHILIPS,
  Опис предмета продаје: Столица за вежбање, Справа за вежбање, Комбиновани фрижидер-замрзивач-вертикалац, ТВ марке PHILIPS, Музички стуб марке LG, Угаона гарнитура комплет тросед-двосед-спојено
  Процењена вредност предмета продаје: 54.170,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 37.919,00 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 11:42:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 13161
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 64
  Пословни број судског предмета: Ии. 383/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 273/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Јосиповић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 31 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: кућни инвентар ближе описан у закључу о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 154.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 107.800,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 11:36:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 13160
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Ул. Стари корзо, бр.36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-6/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-31/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Куљанска кула" Кула
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор марке IMT
  Опис предмета продаје: Трактор марке IMT
  Процењена вредност предмета продаје: 212.700,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 148.890,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 11:30:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 13159
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Ул. Стари корзо, бр.36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-88/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-500/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пламенко Станојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Камион марке ТАМ 75Т-В
  Опис предмета продаје: Камион марке ТАМ 75Т-В
  Процењена вредност предмета продаје: 177.270,00
  Почетна цена предмета продаје: 124.089,00 динара


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 11:22:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 13158
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 963/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ADDIKO BANK AD BEOGRAD, NOVI BEOGRAD" из Новог Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности – двоипособног стана 75,5м2 y Београду
  Опис предмета продаје: двоипособног стана бр.37, корисне површине 75,5м2, на VII спрату, улаз к. бр. 33-ламела 1, стамбеног објекта к. бр. 33-39, у ул. Браће Срнић у Београду п+8+пк, насеље Медаковић III, на седмом спрату постојеће на кат. парцели бр. 75/3 и уписано у ЛН бр.1962 КО Звездара.
  Процењена вредност предмета продаје: 10.167.780,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.117.446,00


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 11:11:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 13157
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара 9
  Пословни број судског предмета: ИИ43/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИА13/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: њива 1 класе површине 3а17м2, земљиште под зградом објектом површине 4а21м2 на којем је породична стамбена зграда, земљиште уз зграду објекат површине 2а98м2, њива 1 класе површине 2а30м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.203.288,00
  Почетна цена предмета продаје: 721.972,80


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 11:09:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 13156
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 77/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 152/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна Банка а.д. Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 26.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 18.200,00


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 10:41:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 13155
  Датум продаје: 2018-07-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-584/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Покретна имовина
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 60%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 10:28:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13154
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 173/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 173/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РТР "Албатрос ММ" Шид
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Александар Вуловић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 10:15:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Мосорска 3а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vulovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691906261
  ПИБ: 108017366
  Матични број: 63141941

  Број записа у бази: 13153
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Мосорска 3а, Београд
  Пословни број судског предмета: 7ИИ 1970/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 41/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka a.d. Novi Sad
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: парцела 53/2, парцела 64/1, парцела 68/1, парцела 77/2, парцела 77/3, парцела 120/2, парцела 120/3
  Процењена вредност предмета продаје: 13.191.438,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 09:03:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 13151
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И И-1217/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-А649/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1 - КП.бр. 123 КО Заграђе, укупне површине 8573 м2 , њива 6. Класа, лист непокретности бр. 963 , РГЗ СКН Зајечар на вредност од 201.979,88 динара са почтном ценом на јавном надметању од 141.385,92 динара. 2 - КП.бр. 129 КО Заграђе, укупне површине 4847 м2 , њива 6. Класа, лист непокретности бр. 963 , РГЗ СКН Зајечар на вредност од 114.195,32 динара са почтном ценом на јавном надметању од 79.936,72 динара. 3 - КП.бр. 176 КО Заграђе, укупне површине 6178 м2 , њива 6. Класа, лист
  Процењена вредност предмета продаје: 374.918,88 динара
  Почетна цена предмета продаје: 262.443,21 динара


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 09:00:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 13150
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И И-1089/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-А493/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Виши суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1 - КП. Бр. 3184 КО Леновац, виноград 4. Кл. укупне површине 1785м2 , лист непокретности бр.39 КО Леновац, РГЗ СКН, Зајечар процењене вредности на 77.504,70 динара, са почтном ценом на јавном надметању од 54.253,29 динара. 2 - КП. Бр. 4408 КО Леновац, њива 7. Класе површине 2743 м2 , лист непокретности бр.39 КО Леновац, РГЗ СКН, Зајечар процењене вредности на 44.354,31 динара са почтном ценом на јавном надметању од 31.048,00 динара. 3 - КП. Бр. 4415 КО Леновац, њива 7. Класе
  Процењена вредност предмета продаје: 372.067,61 динара
  Почетна цена предмета продаје: 260.447,32 динара


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 08:45:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 13149
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 11:00ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: И-272/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-76/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "LUPO LINE" Д.О.О. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: Стега Електрична шрафилица “Womax W. As.3.6” са додацима Ауто звучници “Chairman” TD-A 1617 Замрзивач “Obod” Телевизор “Wox” неисправан Усисивач “Sloboda” 500 Сто за компјутер Звучници за компјутер “Genius” SP-4110 (нови) Столица за компјутер Мини шпорет “Sloboda” (коришћен) Усисивач “Sloboda” super 600m
  Процењена вредност предмета продаје: 26.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.200,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-06-15 08:43:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 13148
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: И1034/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 527/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA KEVILJ, DIVOŠ, ДИВОШ, ул. ПИНКИЈЕВА БР.61, МБ 20263164, ПИБ 104887852
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв,машина за судове.....
  Процењена вредност предмета продаје: од 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 08:24:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 13147
  Датум продаје: 2018-07-09
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Ул. Стари корзо, бр.36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-7/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-45/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Периша Цветковић
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина чистилица фрееза VORSCHUS STOP ROTOX; Полирка професионална; Две пресе за обрадуалуминијума,
  Опис предмета продаје: Машина чистилица фрееза VORSCHUS STOP ROTOX; Полирка професионална; Две пресе за обрадуалуминијума, једна грчка, друга домаће производње BISAL
  Процењена вредност предмета продаје: 147.660,00
  Почетна цена предмета продаје: 103.362,00 dinara


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 08:16:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 13146
  Датум продаје: 2018-07-09
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Ул. Стари корзо, бр.36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-72/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-86/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД Авала, АД, Пожаревац
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Регал троделни; Витрина дводелна са 4 горња дела у стаклу а доња са затвореним дрвеним делом; Гардер
  Опис предмета продаје: Регал троделни; Витрина дводелна са 4 горња дела у стаклу а доња са затвореним дрвеним делом; Гардеробни ормар са клизним вратима, стакло на вратима
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 08:15:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13145
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1152/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плакар у ходнику, тв панасоник, микроталасна WIRPOOL
  Процењена вредност предмета продаје: 13.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.100,00


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 08:11:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202492
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 13144
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 414/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 59/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО 'Адулт Травел Агенци'
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Расхладни уређај - спољна јединица
  Опис предмета продаје: Расхладни уређај - спољна јединица, марка 'Корел'
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара по једном комаду
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 динара по једном комаду


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767