ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2018-01-10 13:20:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 9189
  Датум продаје: 2018-02-07
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: I 3 И И-527/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 3 И.И-А334/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јубанка АД
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00 и др
  Почетна цена предмета продаје: 70 % утврђене вредности


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 13:17:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 9188
  Датум продаје: 2018-01-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИВ 893/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 60/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО " ИДЕ ВОЗ" Крушевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 130.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 13:17:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 9187
  Датум продаје: 2018-02-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе бр. 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: Ии-253/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-154/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Биљана Славнић
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: аутомобил, круњач за кукуруз, косилица за траву, машина за сушење веша, машина за прање судова, радијатор, пећ на чврсто гориво, фрижидер
  Процењена цена предмета продаје: 212.000,00 динара (од 5.000,00 динара до 170.000,00 динара)
  Почетна цена предмета продаје: 106.000,00 динара (од 2.500,00 динара до 85.000,00 динара)


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 13:05:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 9186
  Датум продаје: 2018-02-09
  Време продаје: 12 ч
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 292/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 243/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 29.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.650,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-01-10 12:56:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 9185
  Датум продаје: 2018-02-07
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И 410/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 190/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Шекуларац, Чачак, ул. Милосава Петровић 139,
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: зграда и парцела
  Процењена цена предмета продаје: 11.857.758,03
  Почетна цена предмета продаје: 5.928.879,01


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 12:17:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9184
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-А494/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"HAIER"24" , Микроталасна "candy" , Усисивач"Akai" , DVD "SAMSUNG"
  Опис предмета продаје: Телевизор"HAIER"24" , Микроталасна "candy" , Усисивач"Akai" , DVD "SAMSUNG"
  Процењена цена предмета продаје: 7,000.00 , 3,000.00 , 2,000.00 , 3,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 3,500.00 , 1,500.00 ,1,000.00 1,500.00 ,


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 12:15:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 9183
  Датум продаје: 2018-02-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Kрагујевац,ул. Краља Петра Првог 8А/1
  Пословни број судског предмета: И-6/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 486/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VTB BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
  Опис предмета продаје: СЕДАМ ПРОСТОРИЈА ПОСЛОВНИХ УСЛУГА,БРОЈ ЗГРАДЕ 1,БРОЈ УЛАЗА 2, ПРВИ СПРАТ, БРОЈ ПОСЕБНОГ ДЕЛА3, ПОВРШИНЕ 108 М2, НА КАТ. ПАРЦЕЛИ 2528,УПИСАНИХ У ЛН 2279 КО АРАНЂЕЛОВАЦ,СА ОБИМОМ УДЕЛА 1/4
  Процењена цена предмета продаје: 4.655.880,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.259.116,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 12:11:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9182
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-А40/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"ANASONIC"51cm , Телевизор "SONY"32" , Веш машина "GORENJE" L,Машина за сушење веша"PRIVIL
  Опис предмета продаје: Телевизор"ANASONIC"51cm , Телевизор "SONY"32" , Веш машина "GORENJE" L,Машина за сушење веша"PRIVILEG"
  Процењена цена предмета продаје: 5,000.00 , 10,000.00 ,8,000.00 , 9,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 2,500.00 , 5,000.00 ,4,000.00 , 4,500.00


  Оглас поставио: Далибор Лазић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 12:09:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 23а
  Е-маил адреса: izvrsiteljdaliborlazic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611716673
  ПИБ: 108779486
  Матични број: 63696587

  Број записа у бази: 9181
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Панчевo, ул. Светог Саве бр. 23а
  Пословни број судског предмета: 1 Ии-589/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 40/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО ДОО, ПАНЧЕВО
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ⅔ идеалног дела ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ изграђенe на катастарској парцели бр. 1241 КО ПАНЧЕВО, у у
  Опис предмета продаје: ⅔ идеалног дела ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ изграђенe на катастарској парцели бр. 1241 КО ПАНЧЕВО, у улици Димитрија Туцовића број 111 у Панчеву
  Процењена цена предмета продаје: 7.139.724,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.997.806,80 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 12:02:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9180
  Датум продаје: 2018-02-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-846/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"Tevion" 51cm , Музичка линија"AIWA"NSX-37 , Веш машина "GOREWE" , Ел.Шпорет"EQSUZIT"
  Опис предмета продаје: Телевизор"Tevion" 51cm , Музичка линија"AIWA"NSX-37 , Веш машина "GOREWE" , Ел.Шпорет"EQSUZIT"
  Процењена цена предмета продаје: 4.000,00 , 4,000.00 , 10.000.00 , 10,000,00 , 2,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 2,100.00 , 2,000.00 , 5.000.00 ,5,000.00 , 1,000.00


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2018-01-10 11:55:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 9179
  Датум продаје: 2018-02-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: 2 И Ив-373/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 3 И.ИВ-А146/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јубанка АД
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 12000,00 и др
  Почетна цена предмета продаје: 70 % утврђене вредности


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 11:55:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 9178
  Датум продаје: 2018-01-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А161/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 11:51:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9177
  Датум продаје: 2018-02-05
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-208/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"MEDION"24"LED , Комода за телевизор, машина за сушење веша "AEG LAVATHERM T 500", Ел.шпор
  Опис предмета продаје: Телевизор"MEDION"24"LED , Комода за телевизор, машина за сушење веша "AEG LAVATHERM T 500", Ел.шпорет"LOYDS"
  Процењена цена предмета продаје: 9,000.00 , 1,500.00 ,8.000.00 , 7,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 2,7000 ,450.00 , 2.400,00 , 2.100,00


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 11:48:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 9176
  Датум продаје: 2018-02-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: и 9/2008
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-56/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РГ ЕЧКА АД Лукино Село
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина
  Опис предмета продаје: СТАН
  Процењена цена предмета продаје: 1.972.740,00
  Почетна цена предмета продаје: 591.822,0


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 11:43:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 9175
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИв 300/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 362/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: њива 1. класе
  Процењена цена предмета продаје: 1.781.869,41 динара, 1.259.074,98 динара
  Почетна цена предмета продаје: 890.934,70 динара, 629.537,49 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 11:40:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 9174
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5 Иив бр.325/17
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.Ив 101/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за трговину и услуге ВЕЛЕТРГОВИНА ТТ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: сејач за соју, прскалица, расипач
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 дин; 35.000,00 дин; 25.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00 дин; 24.500,00 дин; 17.500,00 дин


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 11:38:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9173
  Датум продаје: 2018-02-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-А236/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"PHILIPS" , Музички стуб"AIWA"
  Опис предмета продаје: Телевизор"PHILIPS" , Музички стуб"AIWA"
  Процењена цена предмета продаје: 4.000,00 , 2,000.00 ,
  Почетна цена предмета продаје: 2,000.00 , 2,000.00 ,


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 11:20:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 9172
  Датум продаје: 2018-02-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 24 Ии.351/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-48/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стефан Дробац, Темерин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина
  Опис предмета продаје: Породична зграда са помоћним објектима
  Процењена цена предмета продаје: 847.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 593.250,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 10:29:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9171
  Датум продаје: 2018-02-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-1050/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"Multitec"55I , Замрзивач "GORENJE" , Веш машина "VOX"
  Опис предмета продаје: Телевизор"Multitec"55I , Замрзивач "GORENJE" , Веш машина "VOX"
  Процењена цена предмета продаје: 4.000,00 , 7,000.00 , 10.000.00 ,
  Почетна цена предмета продаје: 2,800.00 , 4,900.00 , 7,000.00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-01-10 09:47:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 9170
  Датум продаје: 2018-02-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 2-Ии 127/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 75/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Бјелица
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило марке "Mercedes Benz" тип "C klasa", reg. ozn. "Ru 047-ČĐ", половно, плаве
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Mercedes Benz" тип "C klasa", reg. ozn. "Ru 047-ČĐ", половно, плаве боје, 2001. годиште
  Процењена цена предмета продаје: 413.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 206.500,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767