ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 15:50:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 14472
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 09:30 часова
  Место продаје: Седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 197/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод Краљево
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, витрина, комода.
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке “SAMSUNG”, CRT, сиве боје; 2. Витрина беле боје; 3. Комода браон боје.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.000,00-4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 700,00-2.800,00 динара


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 15:28:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 14470
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд/Бежанијска коса
  Пословни број судског предмета: ИИ 2192/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 257/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Рацо Драшковић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа са земљиштем у Београду
  Опис предмета продаје: Продаје се кућа са припадајућим земљиштем катастарски бр. 1, утврђена меродавна површина куће 186,0 м2, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта, улица Авалска, кућни бр. 163, Церак, постојеће на катастарској парцели бр. 4076/6, уписано у лист непокретности бр. 1647, К.О. Врчин.
  Процењена вредност предмета продаје: 12.143.010,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.500.107,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 15:23:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 14469
  Датум продаје: 2018-09-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 9/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јована Мошорински
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности у сувласништву извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 125 К.О. Дубрава и 1 К.О. Дубрава
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 15:13:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14468
  Датум продаје: 2018-08-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А259/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Орман двокрилни Компјутер десктоп “Pentium 3” Сто и четири столице Кауч Фотеља
  Опис предмета продаје: Орман двокрилни Компјутер десктоп “Pentium 3” Сто и четири столице Кауч Фотеља
  Процењена вредност предмета продаје: 3000,00 3000,00 4000,00 7000,00 2000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1500,00 1500,00 2000,00 3500,00 1000,00


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2018-08-08 15:09:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 14467
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ФУТОШКА 1А, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: И ИВ 9/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И ИВ 89/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ФОТЕЉА СА ДРВЕНОМ НАСЛОНОМ, ДВД МАРКЕ,ТЕЛЕВИЗОР МАРКЕ ОНИОН, ТОАЛЕТНИ СТОЧИЋ, МАЛА БЕЛА КОМОДА
  Опис предмета продаје: ФОТЕЉА СА ДРВЕНОМ НАСЛОНОМ, ДВД МАРКЕ,ТЕЛЕВИЗОР МАРКЕ ОНИОН, ТОАЛЕТНИ СТОЧИЋ, МАЛА БЕЛА КОМОДА
  Процењена вредност предмета продаје: 3.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.450,00


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 15:07:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 14466
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 3157/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 690/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миле Антић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 49.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 34.860,00 динара


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2018-08-08 15:03:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 14465
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ФУТОШКА 1А, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: И И 4559/17
  Број предмета јавног извршитеља: И И 2/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNIKREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЈЕДНОИПОСОБАН И ТРОИПОСОБАН СТАН У УЛИЦИ ГОГОЉЕВОЈ БР. 34, НОВИ САД
  Опис предмета продаје: ЈЕДНОИПОСОБАН И ТРОИПОСОБАН СТАН У УЛИЦИ ГОГОЉЕВОЈ БР. 34, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 1101, УПИСАНИ У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСИ 255 КО НОВИ САД 2
  Процењена вредност предмета продаје: 6.334.984,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 4.434.488,80 ДИНАРА


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 14:31:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 14463
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 427/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 918/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 2.446.533,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.712.573,1 динара


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 14:20:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 14462
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.И.654/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.307/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRAEUS BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Београд-Нови Београд, ул. Милентија Поповића бр. 5б, МБ 17082990, ПИБ 100000627
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: МORAVA прскалица за трактор, 400 литара, резервоар за прскалицу-резервни, ZASTAVA приколица за трактор, са ваздушним кочницама, 3t,
  Процењена вредност предмета продаје: све укупно 240.000,00 динара (од 10.000,00 динара до 200.000,00 динара)
  Почетна цена предмета продаје: све укупно 72.000,00 динара (од 3.000,00 до 60.000,00 динара)


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 14:07:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 14460
  Датум продаје: 2018-09-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 899/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 1175 КО Зрењанин I
  Процењена вредност предмета продаје: 2.200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.540.000,00 динара.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 13:57:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14454
  Датум продаје: 2018-08-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-217/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Grundig” Сточић - стакло- метал Елек. шпорет “sepelfricke”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Grundig” Сточић - стакло- метал Елек. шпорет “sepelfricke”
  Процењена вредност предмета продаје: 5000,00 3000,00 8000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2500,00 1500,00 4000,00


  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 13:42:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 14453
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 4 спрат
  Пословни број судског предмета: И.Ив.591/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.95/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО COMPART Бачка Топола
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ледомат,, Пунилица, Перач
  Опис предмета продаје: Ледомат, Пунилица, Перач
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 , 800.000,00 , 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00, 400.000,00, 50,000,00


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 13:36:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 14452
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 3 Ии бр. 1359/17
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 9/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Универзал банка А.Д. Београд у стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: стан број 23, улаз број 2, трећи спрат, површине 57м2, лист непокретности број 5685 КО Шабац
  Процењена вредност предмета продаје: 4.344.659,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.041.261,30 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 13:32:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 14451
  Датум продаје: 2018-09-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 798/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: APPLE WORLD DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 466 КО Радојево
  Процењена вредност предмета продаје: 126.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 88.200,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 13:16:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 14450
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: И.И бр. 100/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 67/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанка а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: помоћне зграде, к.п. 2221, Лист непокретности број 454 КО Лозница
  Процењена вредност предмета продаје: 2.126.638,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.488.647,16 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 13:09:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 14449
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.466/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина siemens, tv finlux lcd
  Процењена вредност предмета продаје: 16.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.200,00


  Оглас поставио: Милован Ђиновић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 12:56:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
  Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037203301
  ПИБ: 108313732
  Матични број: 63366285

  Број записа у бази: 14447
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Газиместанска 4/3, Крушевац
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.2124/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.1356/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Addiko banka a.d. Beogra
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Једнособан стан
  Опис предмета продаје: Једнособан стан, бр. 4, површине 30,08 м2, који се налази у приземљу стамбене зграде К-11, која се налази у улици Кнеза Милоша, насеље Прњавор
  Процењена вредност предмета продаје: 2.021.365,47 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.414.955,83 динара


  Оглас поставио: Павле Милајић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 12:42:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косовска 97
  Е-маил адреса: pavlem.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0654496406
  ПИБ: 108592172
  Матични број: 63559890

  Број записа у бази: 14446
  Датум продаје: 2018-08-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косовска бр. 97, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: ИИ 80/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 8/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit Bank Srbija a.d., Београд,
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стамбено пословна зграда
  Опис предмета продаје: Кп. Бр. 3044 Ћириковац, стамбено пословна зграда бр. 6,лист непокретности бр. 1063,површине 148м2(приземље) уписане у лист непокретности бр. 1063, док површину од 148м2 представља неукњижени део (поткровље)
  Процењена вредност предмета продаје: 6.058.687,24
  Почетна цена предмета продаје: 4.241.081,07


  Оглас поставио: Милован Ђиновић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 12:37:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
  Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037203301
  ПИБ: 108313732
  Матични број: 63366285

  Број записа у бази: 14445
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Газиместанска 4/3, Крушевац
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.1734/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.615/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Banca Intesa ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породичне стамбене зграде
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда број 1, површине у габариту 93м2 и земљиште под зградом-објектом; Породична стамбена зграда број 2, површине у габариту 61м2 и земљиште под зградом објектом.
  Процењена вредност предмета продаје: у укупном износу за обе непокретности 7.923.881,15 динара, појединачни износу су ближе одређени у закључку о јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: у укупном износу за обе непокретности 5.546.716,42 динара, појединачни износу су ближе одређени у закључку о јавној продаји  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-08-08 12:00:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 14444
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 10.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 11808-4828/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 8561/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 6.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767