ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1494 активних, од укупно 13325 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 08:45:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 14528
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ивањица,Друге пролетерске 79
  Пословни број судског предмета: И 564/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-254/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАДОСЛАВ ВУЧЕТИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 20 КРМАЧА,АБРИХТЕР ЈЕЛА СТИЛ И ДИХТ ЈЕЛА СТИЛ
  Опис предмета продаје: у добром стању
  Процењена вредност предмета продаје: 9.500,00 ЕВРА
  Почетна цена предмета продаје: 6.650,00 ЕВРА


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 08:39:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 14527
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Чачак,Рајићева 5-7
  Пословни број судског предмета: ИИ .бр.46/18
  Број предмета јавног извршитеља: ии-38/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Митровић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: возило КИА модел К
  Опис предмета продаје: у добром стању
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 08:28:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 14526
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Железничка 42/1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И. 1125/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 75/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Сбербанк Србија" а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, у Беочину, Војвођанска 22, Земљиште под зградом објекотм, Земљиште уз зграду објекат, парцела 2215/11, л.н. 691 к.о. Беочин
  Процењена вредност предмета продаје: 9.137.155,14 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.396.008,60 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 08:26:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 14525
  Датум продаје: 2018-09-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК А47/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Porr-Werner&Weber-Leskovac doo
  Надлежни суд: Основни суд у Лебану
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаје се покретна ствар - апарат глава
  Опис предмета продаје: ESAB CO2 A10-MED44 апарат глава
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.500,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 07:57:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 14524
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Ии 251/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 251/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Агро-банекс" доо, Коцељева
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 15:56:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14523
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-170/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Орман Кауч Сто и две столице Фотеља
  Опис предмета продаје: Орман Кауч Сто и две столице Фотеља
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 7.000,00 3.000,00 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.800,00 4.900,00 2.100,00 1.400,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 15:33:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 14522
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Ул Стари козо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: ИИ-86/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-112/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Златан Новаковић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Desсtop рачунар са монитором, Сто за рачунар,Сточић,Витрина за телевизор са орманима FORMA IDEALE,Ко
  Опис предмета продаје: Desсtop рачунар са монитором, Сто за рачунар,Сточић,Витрина за телевизор са орманима FORMA IDEALE,Кожна фотеља,Угаона гарнитура на развлачење FORMA IDEALE, Столица за компљутер, CANON штампач скенер, Полица за књиге, Машина за веш ВЕКО, Ормар 12 крила гардеробер FORMA IDEALE, Витрина за дневну собу храстова, Витрина за ТВ, храстова, Угаона гарнитура штоф еко кожа, Телевизор LCD Ok,Стаклени сточић, Полица за ТВ, Амерички плакар FORMA IDEALE
  Процењена вредност предмета продаје: 182.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 91.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 15:12:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 14521
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, Краља петра I бр.8А/1
  Пословни број судског предмета: И.И. 271/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.761/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дарко Ракоњац
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај, кућна техника, и калупи за бехатон
  Опис предмета продаје: Ближе одређене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 191.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 133.700,00 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 15:07:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 14520
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии 436/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 685/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радоје Кузмић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Косачица "АСМЕ"
  Опис предмета продаје: Косачица "АСМЕ", бр. мотора AD 114/A
  Процењена вредност предмета продаје: 115.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 80.500,00


  Оглас поставио: Добрила Павлица
  Датум и време постављања: 2018-08-09 14:28:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Е-маил адреса: dobrilapavlica@gmail.com
  Контакт телефон: 0621883538
  ПИБ: 108588762
  Матични број: 63557510

  Број записа у бази: 14519
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 2/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 9/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Влаховић Славко
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда са земљиштем
  Опис предмета продаје: уписано у Лист непокретности број 492 КО Црвенка
  Процењена вредност предмета продаје: 1.135.479,40
  Почетна цена предмета продаје: 794.835,58


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 14:25:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14518
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А187/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Vivax” 42 лед Замрзивач “Горење” 410 Веш машина “Vox” Микроталасна “Booman”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Vivax” 42 лед Замрзивач “Горење” 410 Веш машина “Vox” Микроталасна “Booman”
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 18.000,00 20.000,00 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 9.000,00 10.000,00 2.500,00


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 14:04:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 14517
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 35/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 41/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ProCredit bank ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Четири њиве 4. класе
  Процењена вредност предмета продаје: 5.983.644,83 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 4.188.551,38 дин.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 13:49:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 14516
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 476/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 888/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Piraeus Bank
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор - трговина
  Опис предмета продаје: пословни простор - трговина
  Процењена вредност предмета продаје: 2.216.885,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.108.442,5 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-08-09 13:31:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14515
  Датум продаје: 2018-09-12
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИв 777-16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 167-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БАСТА ПРОМЕТ ДОО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НОВИ САД
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, помоћна зграда, гаража, помоћна зграда, помоћна зграда, помоћна зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда парцела бр. 4044, помоћна зграда парцела бр. 4044, гаража парцела бр. 4044, помоћна зграда парцела бр. 4044, помоћна зграда парцела бр. 4044, помоћна зграда парцела бр. 4044
  Процењена вредност предмета продаје: 3.555.186,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.488.630,20 динара


  Оглас поставио: Марина Стеванчевић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 13:28:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Цара Душана 11
  Е-маил адреса: izvrsitelj.stevancevic@gmail.com
  Контакт телефон: 063562105
  ПИБ: 108588588
  Матични број: 63557358

  Број записа у бази: 14514
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 11, Чачак
  Пословни број судског предмета: ии бр. 71/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И - 66/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредна банка Београд А.Д. - у стечају
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Станови
  Опис предмета продаје: Стан бр. 7 (дуплекс) и стан бр. 10 ( дуплекс)
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 12.044.127,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.022.063,50


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 12:44:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 14513
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-4856/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2010/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Весна Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 11:39:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 14512
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Бечеју 6 Ии-85/2018 од 04.04.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 132/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бела Чепреги
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: приколица - цистерна
  Опис предмета продаје: 1. Тракторска приколица марке Мајевица тип 02 број шасије 47 година производње 1982 облик и намена каросерије: цистерна боја жута 60 црвена 74 регистарске ознаке – нечитко
  Процењена вредност предмета продаје: 22.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.400,00 динара


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 11:30:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 14511
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитеља Тасе бр. 5/3.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Алексинцу ИИ 668/2018 од 15.06.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-332/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душко Јанковић, Алексинац, ул. село Глоговица бб
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 Ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 57.75.03/130 филтери горива Ј.С. ВАМФОРД-150 ком. и 57.75.04/130 филтери горица Форд (Фрад)-120 ком.
  Опис предмета продаје: Све предметне ствари су у добром стању. (нове)
  Процењена вредност предмета продаје: 416.790,00
  Почетна цена предмета продаје: 291.753,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 11:01:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14510
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 272/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 307/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТОПИЋ ЈЕЛЕНА из Сремске Митровице
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда са помоћним зградама саграђена на катастарској парцели број 287 К.О. Мачва
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда са помоћним зградама саграђена на катастарској парцели број 287 К.О. Мачванска Митровица
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000.580,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.100.406,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 11:00:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14509
  Датум продаје: 2018-08-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: Пословни број. И.ИВК-77/2016
  Број предмета јавног извршитеља: Пословни број. И.ИВК-77/2
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "Топлана" Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “VOX” , Кауч, Сто и три столице, Елекрични шпорет “ELEGANT”, Микроталасна, Витрина, Орма
  Опис предмета продаје: Телевизор “VOX”, Кауч, Сто и три столице, Елекрични шпорет “ELEGANT”, Микроталасна, Витрина, Орман двокрилни, Сточић мали, Замрзивач “OBODIN” 410l,
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00, 6.000,00, 3.000,00, 7.000,00, 2.000,00, 6.000,00, 3.000,00, 2.000,00, 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00, 4.200,00, 2.100,00, 4.900,00, 1.400,00, 4.200,00, 2.100,00, 1.400,00, 5.600,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767