ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 10:34:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 9210
  Датум продаје: 2018-02-09
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И И-150/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-109/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОПАОНИК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Факс машина „Metion“ Professional Fax MD 9995, Канцеларијски сто, Мања дрвена полица, Већа дрвена по
  Опис предмета продаје: Факс машина „Metion“ Professional Fax MD 9995, Канцеларијски сто, Мања дрвена полица, Већа дрвена полица, Сто са фиокама, Канцеларијски сто (2 комада)
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 09:47:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 9209
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 618/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 814/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трособан стан
  Опис предмета продаје: трособан стан
  Процењена цена предмета продаје: 5.032.356,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.522.649,2 динара


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 09:31:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 9208
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд/Бежанијска коса
  Пословни број судског предмета: 4ИИ 385/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 130/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Затворено акционарско друштво „Август“, Москва, Руска Федерација
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан и гаражно место на Новом Београду (насеље Belvilie)
  Опис предмета продаје: Продаје се четворособан стан површине 102 м2 и гаражно место површине 12 м2 који се налазе у стамбено пословној згради на Новом Београду, у насељу Belville.
  Процењена цена предмета продаје: Стан: 21.241.500,00 динара, гаражно место: 1.370.880,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Стан: 14.869.050,00 динара, гаражно место: 959.616,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-01-11 09:25:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 9207
  Датум продаје: 2018-09-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 509-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПЕТРОВИЋ БУДИСЛАВ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива
  Процењена цена предмета продаје: 214.307,52 динара
  Почетна цена предмета продаје: 150.015,26 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 08:24:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 9205
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 46/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 168/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МК КОМЕРЦ ДОО НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат. парц.број 4857/1, 4857/2, 4857/3, 4857/7, КО Лаћарак
  Опис предмета продаје: кат. парц.број 4857/1, 4857/2, 4857/3, 4857/7, КО Лаћарак
  Процењена цена предмета продаје: од 373.290,41 динара до 802.066,32 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 223.974,24 динара до 481.239,79 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 08:09:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 9204
  Датум продаје: 2018-02-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 143/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 77/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПЕТРОВИЋ НИКОЛА
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор, површина 308м2, Ср. Митровица, ул. Паробродска бр. 10
  Опис предмета продаје: пословни простор, површина 308м2, Ср. Митровица, ул. Паробродска бр. 10
  Процењена цена предмета продаје: 19.743.951,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 13.820.765,98 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 16:29:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 9203
  Датум продаје: 2018-02-07
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 237/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИИ 237/16
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 15:52:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Кнегиње Зорке бр. 2
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 9202
  Датум продаје: 2018-01-29
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Теразије бр. 43 спрат 1, стан 2.
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 1651/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 864/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЛУКИЋ НИКОЛА, ДРАГАН ИЛИЋ, МИЛЕНКО СТАНКОВИЋ
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: глодалица стригон, електрична тестера за гвожђе, стубно тоцило, глава за струг, мерна вага, мотор редуктор са ланцима, пумпа вијчана, кавез са ланцима, 2 мотор редуктора, 2 филтера, струјни орман, сандук са вијцима и наврткама, 5 регулатора притиска, 3 пумпе, прирубнице, ланци, вијци у сандуку,
  Процењена цена предмета продаје: 352000
  Почетна цена предмета продаје: 246400


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 15:47:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 9201
  Датум продаје: 2018-02-07
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд/Бежанијска коса
  Пословни број судског предмета: И 3447/13
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 294/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор
  Опис предмета продаје: Продаје се пословни простор површине 72 м2 који се налази у приземљу (опис лево) стамбене зграде за колективно становање у улици Скадарска бр. 9 у Београду, К.О. Стари град.
  Процењена цена предмета продаје: 33.499.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 20.099.640,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 15:44:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 9200
  Датум продаје: 2018-02-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Железничка бр. 42 Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И.334/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.174/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанка Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 5.164.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.614.800,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 15:40:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Кнегиње Зорке бр. 2
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 9199
  Датум продаје: 2018-01-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Теразије бр. 43 спрат 1, стан 2.
  Пословни број судског предмета: 4 ИИ 1667/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 862/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТАЊА ЈЕНИЋ
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: пећ за оджаривање са потенцијометром 1953. год, апарат за дестилацију воде-неисправан, лабараторијско посуђе (19 стаклених комада), филтер папир, лакмус папир, стаклени штапићи и машице; струг марке 1. мај са припадајућом главом; рендисаљка-неисправна марке шепинг; стубна бушилица
  Процењена цена предмета продаје: 238200
  Почетна цена предмета продаје: 166740


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 15:36:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 9198
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-68/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-4/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "GENERALI OSIGURANJE SRBIJA"
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 15:31:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 9197
  Датум продаје: 2018-02-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 67/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 67/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 15:28:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: mirjanardimitrijevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 9196
  Датум продаје: 2018-01-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 466/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк ад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности на јавном надметању
  Опис предмета продаје: Разно
  Процењена цена предмета продаје: 14.729.148,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 10.310.403,60


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 15:25:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 9195
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: ии 117/16
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 4/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љиљана Михајловић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 42 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари - покућство, пекарска опрема
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 10.01.2018.
  Процењена цена предмета продаје: укупна 4.505.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 15:24:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 9194
  Датум продаје: 2018-02-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 5 Ив 771/2013
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 118/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ProCredit Banka AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и земљиште
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 4.310.957,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.293.287,1 динара


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 15:02:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 9193
  Датум продаје: 2018-01-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 5ии 1319/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 10 2 ии 584/16 веза 10 ии
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AIK BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: четворособан стан
  Опис предмета продаје: четворособан стан број 2, бр. зграде 1, број улаза 55, на првом спрату породичне стамбене зграде, у улици Косте Јовановића број 55, површине 128 м2, на катастарској парцели број 4864, све уписано у Листу непокретности број 5108 КО Вождовац,
  Процењена цена предмета продаје: 335.000,00 еур
  Почетна цена предмета продаје: 300.000,00 еур


  Оглас поставио: Марина Стеванчевић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 14:04:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Цара Душана 11
  Е-маил адреса: izvrsitelj.stevancevic@gmail.com
  Контакт телефон: 063562105
  ПИБ: 108588588
  Матични број: 63557358

  Број записа у бази: 9192
  Датум продаје: 2018-01-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 11, Чачак
  Пословни број судског предмета: И.бр.2624/12
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ бр.58/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стеван Жунић, Заблаће бб, Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машине и алати
  Опис предмета продаје: апарат за варење;преса за алуминијумске профиле;стона бушилица;стони циркулар;
  Процењена цена предмета продаје: 88.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 61.600,00


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-01-10 13:52:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 9191
  Датум продаје: 2018-02-07
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 38
  Пословни број судског предмета: И.И.841/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.318/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Cleijen BV
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 2 стана и 2 пословна простора у Краљеву
  Опис предмета продаје: 2 стана и 2 пословна простора у ванкњижној својини, у Краљеву, ул. Хајдук Вељкова
  Процењена цена предмета продаје: 21.307.702,84 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.915.392,09 динара


  Оглас поставио: Марина Стеванчевић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 13:37:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Цара Душана 11
  Е-маил адреса: izvrsitelj.stevancevic@gmail.com
  Контакт телефон: 063562105
  ПИБ: 108588588
  Матични број: 63557358

  Број записа у бази: 9190
  Датум продаје: 2018-01-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 11, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИВ. бр.323/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.бр.34/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "АГРОСМЕСА" СЗТР Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машине и уређаји
  Опис предмета продаје: ротациона тракторска коса;тракторска приколица;трактор; агрегат; машина за бушење рупа; моторна прскалица за воће; мешаона за концентрат; прскалица за воће; компресор за ваздух; тракторска фреза
  Процењена цена предмета продаје: 1.227.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 858.900,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767