ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1713 активних, од укупно 11910 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-06-11 13:34:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 13024
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 76/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 74/16А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЧАВДАРЕВИЋ НИКОЛА
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: ПОКУЋСТВО
  Процењена вредност предмета продаје: ОД 500 ДИН ДО 7.000,00 ДИН
  Почетна цена предмета продаје: ОД 150 ДИН ДО 2.100,00


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-06-11 13:30:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 13023
  Датум продаје: 2018-06-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 856/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СРЕТЕН СИМИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Грађевински контејнери (два комада) и компресор за ваздух
  Процењена вредност предмета продаје: 780.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 546.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2018-06-11 12:58:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 13022
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 607/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'PWW' д.о.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил Форд Есцорт
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 13.500,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-11 12:57:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0113110481
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 13021
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165А
  Пословни број судског предмета: 1 И.И.бр. 24026/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр. 982/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PROCREDIT BANK а.д. Београд
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породичне стамбене зграде у ул. Александра Стамболиског бр. 31, спратности приземље 1 (један), над земљом 1 (један), површине у основи 108м2, на кат.парцели 20597/4, уписана у лист непокретности 4964 КО Савски венац
  Процењена вредност предмета продаје: 56.259.271,04 динара
  Почетна цена предмета продаје: 39.381.489,72 динара


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2018-06-11 11:43:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 13020
  Датум продаје: 2018-06-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Пожаревац, ул. Таковска 15, ТЦ Реч народа, I спрат, локал 9
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 362/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 362/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП МОБИЛЕ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило
  Опис предмета продаје: путничко возило марке Fiat, тип Tempra 1.4
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-11 11:24:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 13019
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица Војводе Симе 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: ИИ 198/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 64/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ненад Симић
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 23
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: огледало, комоде, плочице, тросед, двосед, фотеља, вц шоља, ципеларник, регали, сточић, телевизор, аспиратор, замрзивач, сто са столицама
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 дин до 18.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 700,00 динара до 12.740,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-06-11 10:42:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 13018
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 788/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зора Витомиров и Јасмина Витомиров
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор марке “URSUS 902” неисправан, регистарске ознаке BČ4668, бр.плен.марк. АА00360
  Опис предмета продаје: Трактор марке “URSUS 902” неисправан, регистарске ознаке BČ4668, бр.плен.марк. АА00360
  Процењена вредност предмета продаје: 550.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 385.000,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-06-11 09:57:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 13017
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Иив.7/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.8/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Генерали осигурање Србија А.Д.О.
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил VW Golf 2
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 90.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-06-11 09:53:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 13016
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Иив.151/16
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.233/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Генерали осигурање Србија А.Д.О. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: веш машина, ЛЦД телевизор, дрвена гарнитура, дрвени сто, десктоп рачунар, ЛЦД монитор, кухињски сто,
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-06-11 09:25:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 13013
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Зрењанин - Трг др Зорана Ђинђића 8
  Пословни број судског предмета: 24 Ии.266/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-62/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СНЕЖАНА КАПРА ЈАНКОВ
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда површине 137м2 - Земљиште уз зграду и други објекат површине 5ари и 00м2 - Њива 1.Класе површине 3 ара и 01м2 Лист непокретности бр.2147 К.О. Српски Итебеј парцела бр.1826
  Процењена вредност предмета продаје: 413.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 289.100,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-06-11 09:16:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 13012
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 542/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марјан Нујкић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Ивана Букарица Биуковић
  Датум и време постављања: 2018-06-11 08:53:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 13011
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: 7-ИИ-29982/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 63/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Крста Ристић и Вера Ристић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: фрижидер, замрзивач, делови намештаја
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00 дин.


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-06-11 08:45:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 13010
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.621/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.172/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазаревић Марко
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТА пећ, комода од дрвета, ормар, лап топ, тросед, ЛЕД ТВ, ручна колица, мини замрзивач
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-06-11 08:40:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 13009
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ив.209/16
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.17/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Wiener Stadtische osiguranje A.D.O.
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутоматски резач за дрво, машина за резање метала и циркуларни сто за дрво
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 60% утврђене вредности


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-06-11 08:38:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 13008
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-165/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-169/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Giros plus, doo, Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Расхладна витрина, без ознаке; Замрзивач марке BAUKNECNT беле боје; Комбиновани фрижидер/замрзивач в
  Опис предмета продаје: Расхладна витрина, без ознаке; Замрзивач марке BAUKNECNT беле боје; Комбиновани фрижидер/замрзивач вертикални, беле боје марке SILVER CREST
  Процењена вредност предмета продаје: 34.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.000,00 динара


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-06-10 14:16:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 13007
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 6 ИИ 1584/16
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 503/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари из стана/куће
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2018-06-09 17:02:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 13006
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: ИИв115/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ32/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агро Село доо Бачко Градиште
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива 1. класе 71а 29м2 број парцеле 3380, Јарош, уписано у лист непокретнотси 2321 КО Турија у приватној својини извршног дужника у 1/1 дела
  Процењена вредност предмета продаје: 1.536.080,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 1.075.256,00 дин.


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-06-09 14:56:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 13005
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-84/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 11/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Јевтић
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Звездана Рајовић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 16:33:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Видовданска 43
  Е-маил адреса: rajoviczvezdana@gmail.com
  Контакт телефон: 063487528
  ПИБ: 109269732
  Матични број: 64056581

  Број записа у бази: 13004
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Видовданска 43
  Пословни број судског предмета: 5Ии.332/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.140/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Саво Пушица
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретне ствари на првом усменом јавном надметању
  Опис предмета продаје: моторно возило марке Iveco, модел DAILY 50C 14V, радна запремина мотора 2998, снага мотора 103 КW, EVRO DIZEL, број места 21
  Процењена вредност предмета продаје: 1.980.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.386.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 16:12:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 13003
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 15.00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИ 295/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 247/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петровић Мирјана из Сремске Митровице
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке Peugeot Partner, бр шасије VF35FWJZE60252059, година производње 2000
  Процењена вредност предмета продаје: 131.356,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 65.678,30 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767