ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1395 активних, од укупно 5858 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-09-14 15:16:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 6342
  Датум продаје: 2017-11-01
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: Ив 58/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 381/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka ad Novi Sad, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пашњак и ливада
  Опис предмета продаје: Пашњак и ливада
  Процењена цена предмета продаје: 1.087.811,00
  Почетна цена предмета продаје: 761.467,70


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-14 15:09:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6341
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.и 81/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 81/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање адо
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2017-09-14 15:03:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 6340
  Датум продаје: 2017-10-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: и.и. 490/2016
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 111/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: адвокат Гордана Живковић
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком,
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, телевизор, уљани радијатор, регал, замразивач
  Опис предмета продаје: у исправном стању
  Процењена цена предмета продаје: 6.000,00 динара, 5.000,00 динара, 3.000,00 динара, 5.000,00 динара, 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00 динара, 3.500,00 динара, 2.100,00 динара, 3.500,00 динара, 21.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-09-14 14:46:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 6339
  Датум продаје: 2017-10-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларијa Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
  Пословни број судског предмета: И-1222/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-603/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Соња Новковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена цена предмета продаје: 353.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 211.800,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-09-14 14:32:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 6338
  Датум продаје: 2017-10-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: Иив бр. 661/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А105/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MIRJANA GAŠIĆ PR UR FRUKT PROM GORNJI VRATARI, Александровац, МБ 63380539, ПИБ 108333751
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 6.000,00 динара до 160.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара до 80.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-14 14:26:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6337
  Датум продаје: 2017-10-11
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: П 2471/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ109/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Зајечару
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv adler
  Процењена цена предмета продаје: 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-14 14:01:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6336
  Датум продаје: 2017-10-11
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: П2471/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ.109/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Зајечару
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv adler
  Процењена цена предмета продаје: 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00


  Оглас поставио: Радомир Милојевић
  Датум и време постављања: 2017-09-14 13:28:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Улица Хајдук Вељкова број 25
  Е-маил адреса: rmilojevicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 069610554
  ПИБ: 107574201
  Матични број: 62838086

  Број записа у бази: 6335
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 25, Неготин
  Пословни број судског предмета: ИИ 123/17 од 25.05.2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 52/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Емилије К. Димитрове, Ротердам, ЈМБГ 2106959665012, чији је пуномоћник адв. Милосав Стојиљковић, НЕГОТИН
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стамебног објеката у Неготину, у улици Радета Недељковића бр.21 (Николе Радосављевића, бр.21), изгра
  Опис предмета продаје: објекат је у добром стању
  Процењена цена предмета продаје: 4.769.632,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.338.742,40


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-09-14 13:19:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 6334
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Лазе Костића 2, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И 36-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 25-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пунилица, цистерне, пакерица, компресор
  Опис предмета продаје: пунилица са 6 глава за течне производе, 2 цистерне од 1000 литара, пакерица за амбалажу, компресор
  Процењена цена предмета продаје: пунилица 55.719,00 дин, цистерна 30.955,00 дин, пакерица 61.910,00 дин, компресор 24.764,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: пунилица 27.859,50 дин, цистерна 15.477,50 дин, пакерица 30.955,00 дин, компресор 12.382,00 дин.


  Оглас поставио: Андријана Додић
  Датум и време постављања: 2017-09-14 13:06:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Карапанџина 18/8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 6333
  Датум продаје: 2017-10-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Неготин, ул. Карапанџина 18/8
  Пословни број судског предмета: И.И-217/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А86/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије, Гарантни Фонд, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретна имовина
  Опис предмета продаје: Рачунар са процесором I3 у добром стању Џојпад за PC марке MS Монитори марке BENQ 24' – као нови Рачунар у добром стању Миксета марке BEHRINGER DJX700 Миксета марке BEHRINGER DJX7626 Мини линија Panasonic Појачало за звучнике PIONEER SA-506 Рутер ASUS RT-N12 Хард дискови (различитих марки и капацитета) Самостојеће вратило са ручицама за пропадање Џак за бокс Телевизор марке VIVAX 42'
  Процењена цена предмета продаје: 190.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 133.000.00 дин


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-09-14 12:18:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 6332
  Датум продаје: 2017-10-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.230-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лаловић Снежана
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена цена предмета продаје: 7.965.547,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.982.773,50 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-09-14 12:15:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 6331
  Датум продаје: 2017-10-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 90-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДМД СИСТЕМ ДОО ЧЕЛАРЕВО
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: локал
  Опис предмета продаје: локал
  Процењена цена предмета продаје: 10.742.063,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.371.031,50 динара


  Оглас поставио: Ана Костић Мишковић
  Датум и време постављања: 2017-09-14 12:05:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Предрага Бошковића 9
  Е-маил адреса: izvrsitelj.ana.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 066343279
  ПИБ: 109262671
  Матични број: 64045458

  Број записа у бази: 6330
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Пирот, село Гњилан
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-1370/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А81/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јован Јоцић
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: скутер и телевизор
  Опис предмета продаје: скутер „JNEN JO”, година производње 2015., запремина мотора 49 cm3, снага мотора 2,57 kW, бела боја, број места за седење 2, регистрован до 17.04.2022.године; телевизор “Vivax” LCD 40``
  Процењена цена предмета продаје: скутер 72.000,00 динара, телевизор 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: скутер 36.000,00 динара, телевизор 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-09-14 11:35:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6329
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 1/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 39/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EXPOBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: уписан ЛН 2125 КО Сомбор-1
  Процењена цена предмета продаје: 5.350.017,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.745.011,90 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-09-14 10:47:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Вилине воде број 6
  Е-маил адреса: mirjanardimitrijevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 6328
  Датум продаје: 2017-10-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Вилине воде 6
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 147/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Брењо
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности на јавном надметању
  Опис предмета продаје: Разно
  Процењена цена предмета продаје: 8.163.338,21 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.714.336,75 динара


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2017-09-14 09:34:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 6327
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И.И. 161/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 242/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оди д.о.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путнички аутомобил и намештај
  Опис предмета продаје: Путничи аутомобил и намештај из куће
  Процењена цена предмета продаје: 466.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 326.200,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-09-14 09:29:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6326
  Датум продаје: 2017-10-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 500/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А137/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Тимер Нађ и други
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива и зграда
  Опис предмета продаје: уписан ЛН 826 КО Богојево
  Процењена цена предмета продаје: 494.617,2 динара и 803.752,95 динара
  Почетна цена предмета продаје: 346.232,04 динара и 562.627,06 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-09-14 09:04:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 6325
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Лазе Костића 2, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И.547/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.65/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ненад Миљуш
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан бр. 13, пројектован главним архитектонским пројектом Е - 11/14 из 2014. године, укупне пројекто
  Опис предмета продаје: Стан бр. 13, пројектован главним архитектонским пројектом Е - 11/14 из 2014. године, укупне пројектоване површине 36,4 м2 који се налази у згради у улици Др Светислава Касапиновића у Новом Саду, на катастарској парцели бр. 6061/1, уписано у лист непокретности бр. 9050 КО Нови Сад I
  Процењена цена предмета продаје: 3.573.154,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.501.207,80 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-14 08:54:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6324
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 3-П-191/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ.303/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Књажевцу
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал браон боје
  Процењена цена предмета продаје: 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-14 08:51:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6323
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 3П.131/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ.215/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Књажевцу
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал беле боје, тв самсунг, веш машина lux wm616, замрзивач горење
  Процењена цена предмета продаје: 29.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.500,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767