ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 10:57:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 11439
  Датум продаје: 2018-05-14
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А306/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад Београд, Београд, ул. Таковска бр. 2, МБ 17162543, ПИБ 100002887
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 5.000,00 дин. до 22.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 3.500,00 дин. до 15.400,00 дин.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 10:26:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 11438
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 273/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 273/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 10:18:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 11437
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иив 15/18
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 15/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђорђе Недић пр П.А. "Флора"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-04-13 08:57:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 11436
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 56/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналац Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тв марке "SAMSUNG" полован, сиве боје
  Опис предмета продаје: Тв марке "SAMSUNG" полован, сиве боје
  Процењена цена предмета продаје: 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-04-13 08:54:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 11435
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 55/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналац Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тв марке "SAMSUNG" полован
  Опис предмета продаје: Тв марке "SAMSUNG" полован
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-04-13 08:49:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 11434
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: ИИВ 16/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 1/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: LUPO HOME LINE DOO Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Соковник "Lupo Marshal", беле боје; Тв марке "SONY", дијагонале102 цм
  Опис предмета продаје: Соковник "Lupo Marshal", беле боје; Тв марке "SONY", дијагонале102 цм
  Процењена цена предмета продаје: 24.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.800,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-04-13 08:42:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 11433
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: ИИВ 170/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 64/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сокој - Организација музичких аутора Србије
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто за билијар, полован; Звучник полован, црне боје
  Опис предмета продаје: Сто за билијар, полован; Звучник полован, црне боје
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-04-13 08:37:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 11432
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: ИИ 179/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 103/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јован Станојчић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ марке "KOPERNIKUS", полован, црне боје СД 0149; Веш Машина марке "Gorenje" половна, беле боје, СД
  Опис предмета продаје: ТВ марке "KOPERNIKUS", полован, црне боје СД 0149; Веш Машина марке "Gorenje" половна, беле боје, СД 0148; Сто дрвени површине 120x60 цм, СД 0147; Столица дрво-еко кожа, комада 6 СД 0146
  Процењена цена предмета продаје: 49.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 34.300,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 08:22:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11431
  Датум продаје: 2018-05-24
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: ИИв 18/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 243/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле са објекти
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 292 и број 293 са пордичном стамбеном зградом и помоћним објектима ( 1/2 уд
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 292 и број 293 са пордичном стамбеном зградом и помоћним објектима ( 1/2 удела )
  Процењена цена предмета продаје: 308.750,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 154.375,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-04-13 08:21:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 11430
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ 322/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 155/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Биљана Ралић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПМВ марке "Застава" тип "Yugo", црвене боје, полован
  Опис предмета продаје: ПМВ марке "Застава" тип "Yugo", црвене боје, полован
  Процењена цена предмета продаје: 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 08:17:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11429
  Датум продаје: 2018-05-15
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: ИИ 145/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 138/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 1090/23 са стамбеном породичном зградом, ул. Деспота Стефана бр. 56, КО Ср
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 1090/23 са стамбеном породичном зградом, ул. Деспота Стефана бр. 56, КО Сремска Митровица
  Процењена цена предмета продаје: 4.021.782,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.815.247,82 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-04-13 08:11:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 11428
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: И.И 76/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А76/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Акционарско друштво УКУС
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Цигла, жуте боје, комада 4000
  Опис предмета продаје: Цигла, жуте боје, комада 4000
  Процењена цена предмета продаје: 48.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 33.600,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 08:03:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11427
  Датум продаје: 2018-05-22
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: ИИ 268/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 353/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: гарсоњера, број посебног дела27, површине 23м2, ул. васе Стајића бр. 46. Сремска Митровица
  Опис предмета продаје: гарсоњера, број посебног дела27, површине 23м2, ул. васе Стајића бр. 46. Сремска Митровица
  Процењена цена предмета продаје: 1.419.120,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 993.384,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 08:00:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11426
  Датум продаје: 2018-05-22
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: ИИ 71/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 105/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредне машине и остало
  Опис предмета продаје: пољопривредне машине и остало
  Процењена цена предмета продаје: од 14.233,30 динара до 225.360,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.116,65 динара до 112.680,15 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 07:57:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11425
  Датум продаје: 2018-05-22
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: Ив. 48/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 212/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: четворособан стан у стамбеној згради - стан у таванском простору са галеријом, број посебног дела 9,
  Опис предмета продаје: четворособан стан у стамбеној згради - стан у таванском простору са галеријом, број посебног дела 9, кат.парц.број 4722/14, површине 142м2, Сремска Митровица, ул. Паробродска бр. 10
  Процењена цена предмета продаје: 6.852.408,90 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.111.445,34 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 07:53:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11424
  Датум продаје: 2018-05-14
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: ИИ 149/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 389/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, брј зграде 2, површине 73 м2, Шид, ул. Сваска бр. 1, кат.парц.број 4600/2
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, брј зграде 2, површине 73 м2, Шид, ул. Сваска бр. 1, кат.парц.број 4600/2
  Процењена цена предмета продаје: 3.700.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.590.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 16:01:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 11423
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК -А987/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, сточић, замрзивач, веш машина
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 18.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 15:32:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 11422
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-337/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд (Стари град), Београд - Стари Град, ул. Царице Милице бр. 2, МБ 20053658, ПИБ 103920327
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 5.000,00 дин. до 12.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 3.500,00 дин. до 8.400,00 дин.


  Оглас поставио: Павле Милајић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 15:28:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косовска 97
  Е-маил адреса: pavlem.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0654496406
  ПИБ: 108592172
  Матични број: 63559890

  Број записа у бази: 11421
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косовска бр. 97, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И 65/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 23/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стеван Стојићевић
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива и шума
  Опис предмета продаје: 1. Кп. Бр. 1112 КО Макце, површине 68,75 ара, њива 3. Класе, 2. Кп. Бр. 1113 КО Макце, површине 45,08 ара, њива 3. Класе, 3. Кп. Бр. 1114 КО Макце, површине 63,77 ара, њива 3. Класе, 4. Кп. Бр. 1540 КО Макце, површине 48,30 ара, њива 4.-5. Класе, 5. Кп. Бр. 2467 КО Макце, површине 20,51 ара, њива 4. Класе, 6. Кп. Бр. 3195 КО Макце, површине 45,31 ара, шума 3. Класе, 7. Кп. Бр. 3589 КО Макце, површине 15,30 ара, шума 3. класе, 8. Кп. Бр. 3998 КО Макце, површине 25,09 ара, њива 3. Кла
  Процењена цена предмета продаје: 1. 406.911,31 дин.; 2. 266.815,45 дин. ; 3. 377.436,14 дин. ; 4. 200.111,59 дин. ; 5.48.557,10 дин. ; 6. 193.087,26 дин. ; 7. 81.500,64 дин. ; 8. 103.950,30 дин. ; 9. 33.002,73 дин. ; 10. 16.442,18 дин. ; 11. 59.021,38 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 30% од процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 15:17:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 11420
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 847/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 583/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Лукић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бик, Теле, Аутомобилске гуме
  Опис предмета продаје: Бик шарени браон- беле боје са белом главом, браон боје на ушима, број чипа- картице 2983, број пасоша РС 716563, Теле браон- беле боје са белом главом и ушима браон боје , без ознака, није чиповано, 4 Аутомобилске гуме- нове- устечоване зимске+летње, ознака М+С, величина 205/55/16
  Процењена цена предмета продаје: 204.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 186.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767