ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1819 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 12:46:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 16158
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 3ИИВ 495/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 585/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP Banka AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 48
  Назив предмета продаје/наслов продаје: клупе дрвене, хладњача,хладњача, трпезаријски сто, столице, двосед,сточић , клима уређај, телевизор,
  Опис предмета продаје: клупе дрвене, хладњача,хладњача, трпезаријски сто, столице, двосед,сточић , клима уређај, телевизор, полица-комода, табуре, барске столице, радни сто, комода, горњи кухињски елемент-двокрилни, горњи кухињски део, горњи кухињски елемент-двокрилни, горњи кухињски елемент са три полице, доњи кух. део са судопером, ормар двокрилни, баштенски сто, баштенске столице
  Процењена вредност предмета продаје: 814.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 569.800,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 12:39:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 16157
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 147/18
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 147/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари Град"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 12:37:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 16156
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 1ИИВ 101 /2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 220/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Viskol 2003
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Виљушкар плаве боје за утовар терета марке CLARK ознаке TYPDCY40MEK, серије HC95,MOTORNR 4.203.203V
  Опис предмета продаје: Виљушкар плаве боје за утовар терета марке CLARK ознаке TYPDCY40MEK, серије HC95,MOTORNR 4.203.203V 7149, 1800кг носивост, висина HOPA 330цм
  Процењена вредност предмета продаје: 194.992,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 136.494,40 динара


  Оглас поставио: Сандра Кутлача
  Датум и време постављања: 2018-10-10 12:37:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Максима Горког бр. 2
  Е-маил адреса: sandrakutlaca@yahoo.com
  Контакт телефон: 0692311073
  ПИБ: 108590492
  Матични број: 63558613

  Број записа у бази: 16155
  Датум продаје: 2018-10-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Максима Горког бр.2, Панчево
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ии-2/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: аддико банка а.д. београд из београда
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: објекат са земљиштем
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и помоћна зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1652844,20
  Почетна цена предмета продаје: 826422,1


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 11:53:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 16154
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларије извршитеља Марка Николића из Пожаревца у Стари корзо 36, трећи спрат, у Пожаревцу
  Пословни број судског предмета: И.И-182/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ии 636/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Кристина Ђорђевић, Мелница, и , Милан Ђорђевић, Мелница
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Дељача , 2. Плуг двобразни, 3. Тракторска косачица
  Опис предмета продаје: 1. Дељача , 2. Плуг двобразни, 3. Тракторска косачица
  Процењена вредност предмета продаје: 70.300,00
  Почетна цена предмета продаје: 49.210,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-10-10 11:51:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 16153
  Датум продаје: 2018-11-14
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И-300/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 72/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Глишовић, Чачак, ул. Радосава Гавриловића бр. 23
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покоћуство
  Процењена вредност предмета продаје: 128.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 89.600,00


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 11:45:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 16151
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-3915/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-909/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бојан Игић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности описане у Закључку о првој јавној продаји непокретности у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 1.093.957,26 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 11:26:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 16150
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 717/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-487/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГРАД КРАЉЕВО
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 420.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 11:17:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Макензијева бр. 32, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: milos@izvrsiteljmitrovic.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 16149
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Београд Макензијева бр. 32, спрат 1, стан број 5
  Пословни број судског предмета: 6И И-21434/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.1500/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ERSTE BANK" а.д., Нови Сад, ул. Булевар ослобођења бр.5
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Стан - гарсоњера број 19, корисне површине бр.26м2, у поткровљу стамбене зграде за колективно становање број 1, у ул. Јабучки рит 56/19
  Процењена вредност предмета продаје: 1.036.074,38 динара
  Почетна цена предмета продаје: 725.252,06 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-10-10 11:09:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 16148
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 17713-1102/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 11557/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: ТВ,КОМОДА,ВЕШ МАШИНА....
  Процењена вредност предмета продаје: од 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 4.800,00 динара


  Оглас поставио: Сања Спасић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 11:02:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: spasic@ssi.rs
  Контакт телефон: 0652491737
  ПИБ: 108003336
  Матични број: 63143928

  Број записа у бази: 16147
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Пословни број судског предмета: 6Ии 3057/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 228/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте Банк а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор
  Опис предмета продаје: Пословни простор - приземње и спрат
  Процењена вредност предмета продаје: 44645217.59 динара
  Почетна цена предмета продаје: 31251652.31 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-10-10 10:29:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 16146
  Датум продаје: 2018-11-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: ИИ-902/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 378/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Јевђовић, Лучани
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Камион FAP 1213, плаве боје, носивости 6800кг, нерегистрован и кућни апарати и намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 650.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 455.000,00 дин


  Оглас поставио: Милован Ђиновић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 10:06:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
  Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037203301
  ПИБ: 108313732
  Матични број: 63366285

  Број записа у бази: 16145
  Датум продаје: 2018-10-29
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Газиместанска 4/3, Крушевац
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.199/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.411/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Благојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 32
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште, грађевински објекат,породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: ливада 5.класе површине 46а 48м2, потес Росуља, Пашњак 7.класе, површине 52м2, потес Росуља, ливада 6.класе површине 2а 40м2, потес Миљачко...
  Процењена вредност предмета продаје: у укупном износу од 1.221.120,23 динара за наведене непокретности, појединачни износи су ближе одређени у закључку о јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: у укупном износу од 854.784,16 динара за наведене непокретности, појединачни износи су ближе одређени у закључку о јавној продаји


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 10:02:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 16144
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд/Бежанијска коса
  Пословни број судског предмета: И 24787/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 153/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Београду
  Опис предмета продаје: Продаје се двособан стан бр. посебног дела ББ (евиденцијски број 7), меродавне површине 91,40 м2, у подруму стамбене зграде за колективно становање која се налази у Београду на адреси у Улици Јеврема Грујића бр. 20, постојеће на катастарској парцели бр. 20602/3, као број дела парцеле 3, уписане у лист непокретности бр. 5461, КО Савски венац.
  Процењена вредност предмета продаје: 15.175.360,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.105.216,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-10-10 09:56:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 16143
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 11.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ИИ 1413/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИА 9/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нијемчевић Александра, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: клима, тв, двд....
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 09:29:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 16142
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИв 87/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 38/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пољопривредна стручна служба Врбас доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Rover", model "75", година производње 2003
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 09:22:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 16140
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: И.Ивк 543/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 543/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС" Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Канцеларијски намештај/технички апарати
  Опис предмета продаје: клима уређај/сто и столице/комоде/рачунар и монитор
  Процењена вредност предмета продаје: 40.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.140,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-10-10 09:10:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 16139
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 10.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 901439515
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 527/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Паркинг сервис Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: слике, клима, сто.....
  Процењена вредност предмета продаје: од 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 4.800,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 09:01:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 16138
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета: иИв.29/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.4/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ДДОР НОВИ САД" АДО Нови Сад, Булевар Михајла ПУпина 8, Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина
  Опис предмета продаје: машина за шивење метли "Damaskio"
  Процењена вредност предмета продаје: 360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 252.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 08:50:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 16137
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 230/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ИНФОРМАТИКА" Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, мали кућни апарати, бела техника
  Опис предмета продаје: пећ на струју 2 комада, судопер, висећи радни део кухиње, ТВ сто, фотеља, усисивач, веш машина Quadro
  Процењена вредност предмета продаје: 23.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.450,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767