ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2017-11-09 15:00:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 7850
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Петра I бр.8А/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.902/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија А.Д.
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ауто приколица, компресор, Апарат за варење
  Опис предмета продаје: Ауто приколица без атеста, Компресор PRVAPETOLETKA 2,2 KW, апарат за варење VAREX 160/180A
  Процењена цена предмета продаје: 26.000.00
  Почетна цена предмета продаје: 15.600,00


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-11-09 14:43:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 7847
  Датум продаје: 2017-12-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 217-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПП САВА КОВАЧЕВИЋ АД ВРБАС
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно возило
  Опис предмета продаје: теретно возило
  Процењена цена предмета продаје: 450.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 315.000,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2017-11-09 14:26:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 7846
  Датум продаје: 2017-12-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: место Горња Ратина
  Пословни број судског предмета: И.Ив 490/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 145/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за међународну шпедицију и транспорт, унутрашњу и спољну трговину ”НАВИГО” д.о.о.
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Штампарска машина, компресор и виљушкар
  Процењена цена предмета продаје: 1.000.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 700.000,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-11-09 13:02:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 7845
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 80/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 789/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОДИНАИНСПЕКТ ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине
  Опис предмета продаје: дунавски песак и постројење за сепарацију шљунка
  Процењена цена предмета продаје: 2.250.000,00 динара и 4.680.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.125.000,00 динара и 2.340.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-11-09 12:55:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 7844
  Датум продаје: 2017-12-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И-966/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 592/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вера Васиљевић, Чачак
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке „Daewoo“, Машина за веш „Candy Optima“, стара 2 године, Вентилатор „Shuai An“, кинески
  Процењена цена предмета продаје: 21.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00 дин


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-11-09 12:51:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 7843
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: Ив-58/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 381/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka ad Novi Sad, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: - КП бр. 206 КО Брајићи, потес Свинчине, пашњак 6 класе, површине 20071 м2; - КП бр. 392 КО Брајићи, потес Шевар, ливада 7 класе, површине 7001 м2
  Процењена цена предмета продаје: 1.087.808,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 543.904,00 дин


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-11-09 12:45:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 7842
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И-513/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 355/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Даниловић, Ариље
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: мешана шума 4.класе, састојбина највише цера, мање букве а најмање храста, КО Свештица, потес Црњево
  Процењена цена предмета продаје: 258.725,16 дин
  Почетна цена предмета продаје: 129.362,58 дин.


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2017-11-09 12:37:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 7841
  Датум продаје: 2017-12-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Кнегиње Зорке 2, Београд
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-2203/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 430/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA A.D. Beograd
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична кућа
  Опис предмета продаје: Породична кућа спратности По+Пр+Пк, у улици Тодора Дукина бр. 81, површине 178,73м2
  Процењена цена предмета продаје: 24.118.274,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.882.792,36 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2017-11-09 11:27:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 7840
  Датум продаје: 2017-11-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: Иив 702/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 140/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштво за производњу и промет "Подови-Алберо" доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Писаћи сто, конференцијски сто, фотеље, витрина, ормани, та пећ, пулт за писаћи сто, столице, телефони, машина за ламперију, линија за усисавање пиљевине, виљушкар, брента, колица за ношење трупаца, транспортер за скидање резане грађе, груби пререзач, циркулари за уздужно резање
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 дин; 8.000,00 дин; 15.000,00 дин; 10.000,00 дин; 15.000,00 дин; 5.000,00 дин; 5.000,00 дин; 3.000,00 дин; 1.000,00 дин; 75.000,00 дин; 20.000,00 дин; 155.340,43 дин; 414.351,61 дин; 177.563,84; 126.267,61 дин; 98.646,58 дин; 108.317,81 дин;226.860,06 дин
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 дин; 5.600,00 дин; 10.050,00 дин; 7.000,00 дин; 10.050,00 дин; 3.500,00 дин; 3.500,00 дин; 2.100,00 дин; 700,00 дин; 52.500,00 дин; 14.000,00 дин; 108.738,30 дин; 290.046,13 дин; 124.294,13 дин; 88.387,33 дин; 69.052,16 дин; 75.822,47 дин; 160.202,04 дин


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-11-09 11:13:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 7839
  Датум продаје: 2017-12-11
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Ив-130/09
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А129/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Рашка", Рашка, ул. Душанова бр. 2а, МБ 07176872, ПИБ 101274752
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 2.000,00 дин. до 8.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 1.200,00 дин. до 4.800,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2017-11-09 10:57:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 7836
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Петра Драпшина бр. 1, Суботица
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 58/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд - правна канцеларија Суботица
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Дрвене комоде, фотеље, сет сточић и две столице, стара дрвена витрина, кухињски елементи, дрвени сто
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку о оглашавању прве јавне продаје од 09.11.2017.
  Процењена цена предмета продаје: 124.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 74.400,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-11-09 09:44:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 7835
  Датум продаје: 2017-12-04
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 17713-1214/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 11669/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине
  Опис предмета продаје: мешалица за бетон
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2017-11-09 09:38:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 7834
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: и.и. 527/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 107/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубиша Вулићевић
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 ком, 1 ком, 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: радни сто, пентиум 4, кожна фотеља, штампач за веће формате, штампач-скенер, пентиум 4
  Опис предмета продаје: у исправном стању
  Процењена цена предмета продаје: 3.500,00 динара, 10.000,00 динара, 3.000,00 динара, 37.000,00 динара, 22.000,00 динара, 17.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.450,00 динара, 7.000,00 динара, 2.100,00 динара, 25.900,00 динара, 15.400,00 динара, 11.900,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2017-11-09 09:28:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 7833
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.И.264/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.158/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Снежана Домокош
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: надгробни споменик – пирамида од мермера
  Процењена цена предмета продаје: 48.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-11-09 09:20:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 7832
  Датум продаје: 2017-12-04
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 17713-1065/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 11520/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ауто
  Опис предмета продаје: ауто
  Процењена цена предмета продаје: од 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 90.000,00 динара


  Оглас поставио: Коста Алексић
  Датум и време постављања: 2017-11-09 09:05:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10, спрат 5, стан 23
  Е-маил адреса: office@aleksickosta.rs
  Контакт телефон: 0658203803
  ПИБ: 108302297
  Матични број: 63357758

  Број записа у бази: 7831
  Датум продаје: 2017-12-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ласла Гала бр. 10, 5 спрат, стан 23, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-3489/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-568/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА ПИТАГОРА РАДМИЛА ЧОРБАНОВИЋ ПР НОВИ САД
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Гаража-Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: гараже број 4, која се налази у приватној својини извршног дужника DOLINA SU 024 DOO PALIC, Палић, ул. Хоргошки пут 53, МБ 20807989, ПИБ 107464712, обим удела 1/1, уписане у лист непокретности број 10610, К.О. Нови Сад 2, корисне површине 21 м2, која се налази у сутерену пословно стамбене зграде у Новом Саду, Сомборска бр. 17, саграђене на парцели бр. 5785/1 К.О. Нови Сад 2. Постоји службеност која остаје на непокретности и након исте од стране купца.
  Процењена цена предмета продаје: 1.128.359,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: 789.851,51 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-11-09 08:54:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 7830
  Датум продаје: 2017-12-08
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Ив-17466/2010
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А198/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Рашка", Рашка, ул. Душанова бр. 2а, МБ 07176872, ПИБ 101274752
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 6.000,00 дин. до 60.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 1.800,00 дин. до 18.000,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-11-09 08:48:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 7829
  Датум продаје: 2017-12-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 129/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 104/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сланкаменац Нада
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, објекат број 1 и објекат број 2, саграђени на кат .парц.број 5040 КО Ру
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, објекат број 1 и објекат број 2, саграђени на кат .парц.број 5040 КО Рума, ул. Иришки друм бр. 11, Рума
  Процењена цена предмета продаје: 537,600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 376.320,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-11-09 08:43:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 7828
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 280/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 196/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пољопривредно газдинство Павла Ненадовића
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц.број 682/2, виноград 4. класе, Потес Леје, површине 51а 04м2, К.О. Вогањ
  Опис предмета продаје: кат.парц.број 682/2, виноград 4. класе, Потес Леје, површине 51а 04м2, К.О. Вогањ
  Процењена цена предмета продаје: 547,886,02 динара
  Почетна цена предмета продаје: 383,520,21 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-11-09 08:36:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 7827
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 256/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 174/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Маринковић Небојша
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц.број 1369/1, њива 4. класе, потес Село, површине 11а 68м2, К.О. Никинци
  Опис предмета продаје: кат.парц.број 1369/1, њива 4. класе, потес Село, површине 11а 68м2, К.О. Никинци
  Процењена цена предмета продаје: 274,459,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 192,121,30 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767