КОНКУРС - БИЛТЕН КОМОРЕ

Уређивачки одбор Билтена Коморе јавних извршитеља обавештава правничку и другу научну и стручну јавност о продужењу рока за достављање радова поводом објављивања петог броја Билтена Коморе јавних извршитеља, у складу са конкурсом објављеним на интернет страници Коморе.

Рок за доставу радова, искључиво на е-маил aдресу: office@komoraizvrsitelјa.rs, продужава се до 31.01.2018. године.

Обавештење о прихваћеним радовима неће бити објављивано на интернет страници Коморе, већ ће сваки аутор који достави рад, непосредно од стране уређивачког одбора Билтена бити обавештен о томе да ли је рад прихваћен.