Прописи Министарства правде

ПРОПИСИ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ДО 01.07.2016

 

ПРАВИЛНИК О ЈЕДИНСТВЕНОМ РЕГИСТРУ ПРАВНИХ СУБЈЕКАТА УПИСАНИХ У КЊИГУ ДУЖНИКА

Преузмите документ у pdf формату

 

ПРАВИЛНИК О ОДРЕЂИВАЊУ БРОЈА ИЗВРШИТЕЉА

Преузмите документ у pdf формату

 

ПРАВИЛНИК о Тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад извршитеља

Преузмите документ у pdf формату

 

ПРОПИСИ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 01.07.2016

 

Правилник о испиту за јавног извршитеља

Преузмите документ у pdf формату

 

Правилник о облику, изгледу и величини штамбиља јавног извршитеља

Преузмите документ у pdf формату

 

Правилник о обрасцу легитимације јавног извршитеља

Преузмите документ у pdf формату

 

Правилник о поступку јавног конкурса за именовање јавних извршитеља

Преузмите документ у pdf формату

 

ПРАВИЛНИК о дисциплинском поступку против јавних извршитеља

Преузмите документ у pdf формату

 

Правилник о начину вођења евиденције

Преузмите документ у pdf формату

 

Измене правилника о начину вођења евиденције

Преузмите документ у docx формату

 

Правилник о надзору над радом јавних извршитеља

Преузмите документ у pdf формату

 

Јавноизвршитељска тарифа

Преузмите документ у pdf формату

 

ПРАВИЛНИК o начину вођења Именика јавних извршитеља и заменика јавних извршитеља и Именика ортачких друштава јавних извршитеља

Преузмите документ у pdf формату

 

ПРАВИЛНИК o општим условима за закључивање уговора о осигурању јавних извршитеља

Преузмите документ у pdf формату