Прописи Коморе јавних извршитеља

СТАТУТ КОМОРЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

Преузмите документ у pdf формату

 

ЕТИЧКИ КОДЕКС ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

Преузмите документ у pdf формату

 

ПРАВИЛНИК О ОБРАСЦУ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ПОМОЋНИКА ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА

Преузмите документа у зип (.zip) формату

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ ИЗВРШНОГ ОДБОРА КОМОРЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

Преузмите документ у pdf формату

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ КОМОРЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

Преузмите документ у pdf формату

 

ПРАВИЛНИК О НАКНАДАМА ЗА РАД И НАКНАДАМА ТРОШКОВА

Преузмите документ у pdf формату

 

ПРАВИЛНИК О ОДРЕЂИВАЊУ УПИСНИНЕ И ЧЛАНАРИНЕ

Преузмите документ у pdf формату

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА

Преузмите документ у pdf формату

 

ПРАВИЛНИК О ПОЧЕТНОЈ ОБУЦИ

Преузмите документ у rar формату

 

ПРАВИЛНИК О РАСПОДЕЛИ КОМУНАЛНИХ ПРЕДМЕТА

Преузмите документа у рар (.rar) формату

 

ПРАВИЛНИК О НАДЗОРУ НАД РАДОМ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА И ЗАМЕНИКА ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

Преузмите документ у pdf формату

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ ЕТИЧКОГ КОМИТЕТА

Преузмите документ у pdf формату

 

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРУ ПРАВНИХ СХВАТАЊА

Преузмите документ у зип (.zip) формату

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ ОЈ КРАГУЈЕВАЦ

Преузмите документ у доц (.doc) формату

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА КОМОРЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

Преузмите документ у docx формату

 

ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ ПЛАКЕТА И ПРИЗНАЊА

Преузмите документ у pdf формату

 

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОПРЕМАЊА И УРЕЂЕЊУ КАНЦЕЛАРИЈА ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

Преузмите документ у pdf формату

 

ПРАВИЛНИК О НЕСПОЈИВОСТИ ПОСЛОВА СА ОБАВЉАЊЕМ ПОСЛОВА ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

Преузмите документ у pdf формату

 

ПРАВИЛНИК О ОБАВЕЗИ УСАВРШАВАЊА ИЗВРШИТЕЉА И ЗАМЕНИКА ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

Преузмите документ у pdf формату

 

ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА И ПРОВЕРИ ПОДАТАКА О ИМОВИНИ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

Преузмите документ у pdf формату