Прописи Коморе извршитеља

ПОСЛОВНИК О РАДУ ИЗВРШНОГ ОДБОРА КОМОРЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

Преузмите документ у pdf формату

 

СТАТУТ КОМОРЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

Преузмите документ у pdf формату

 

ЕТИЧКИ КОДЕКС ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

Преузмите документ у pdf формату

 

ПРАВИЛНИК О ОБРАСЦУ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ПОМОЋНИКА ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА

Преузмите документа у зип (.zip) формату

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ OСНИВАЧКЕ СКУПШТИНЕ КОМОРЕ ИЗВРШИТЕЉА

Преузмите документ у pdf формату

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ ИЗВРШНОГ ОДБОРА КОМОРЕ ИЗВРШИТЕЉА

Преузмите документ у pdf формату

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ КОМОРЕ ИЗВРШИТЕЉА

Преузмите документ у pdf формату

 

ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ ПЛАКЕТА И ПРИЗНАЊА

Преузмите документ у pdf формату

 

ПРАВИЛНИК О ИЗГЛЕДУ И ВЕЛИЧИНИ ШТАМБИЉА ИЗВРШИТЕЉА

Преузмите документ у pdf формату

 

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОПРЕМАЊА И УРЕЂЕЊУ КАНЦЕЛАРИЈА ИЗВРШИТЕЉА

Преузмите документ у pdf формату

 

ПРАВИЛНИК О НЕСПОЈИВОСТИ ПОСЛОВА СА ОБАВЉАЊЕМ ПОСЛОВА ИЗВРШИТЕЉА

Преузмите документ у pdf формату

 

ПРАВИЛНИК О ОБАВЕЗИ УСАВРШАВАЊА ИЗВРШИТЕЉА И ЗАМЕНИКА ИЗВРШИТЕЉА

Преузмите документ у pdf формату

 

ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА И ПРОВЕРИ ПОДАТАКА О ИМОВИНИ ИЗВРШИТЕЉА

Преузмите документ у pdf формату

 

ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ, ПЕЧАТУ И ШТАМБИЉУ КОМОРЕ ИЗВРШИТЕЉА

Преузмите документ у pdf формату

 

Правилник за одређивање надлежног извршитеља

Преузмите документ у pdf формату

 

ПРАВИЛНИК О НАДЗОРУ НАД РАДОМ ИЗВРШИТЕЉА И ЗАМЕНИКА ИЗВРШИТЕЉА

Преузмите документ у pdf формату