подручје Вишег суда у Пироту и Привредног суда у Нишу

Imenik izvršitelja

Извршитељ: Ана Костић Мишковић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00862/2015-22 od 23.10.2015. godine
Седиште:
Пирот, Драгољуба Миленковића 26/9
Телефон:
066 343 279, 010/311645
Електронска адреса:
Извршитељ: Саша Станковић
Број и датум решења о именовању:
740-08-1697/2014-22 од 27.06.2014.
Седиште:
Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
Телефон:
064/282-15-66; 010/310-015
Електронска адреса: