подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару

Imenik izvršitelja

Извршитељ: Драган Лековић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00842/2015-22, 29.12.2015.
Седиште:
Зајечар, Гробљанска број 2
Телефон:
060/6071002
Електронска адреса:
Извршитељ: Душан Илић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00882/2015-22 od 23.10.2015.
Седиште:
Николе Пашића 124, Зајечар
Телефон:
019/436920; 0691900030
Електронска адреса:
Извршитељ: Мића Ивковић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00240/2012-22 од 09.05.2012. године
Седиште:
Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
Телефон:
019/739 778, 065/3738601, факс 019/739778
Електронска адреса:
Извршитељ: Никола Цветковић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00882/2015-22 od 23.10.2015.
Седиште:
Николе Пашића 124, Зајечар
Телефон:
069 19 000 22
Електронска адреса: