подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици

Imenik izvršitelja

Извршитељ: Александар Вучковић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00885/2015-22 од 23.10.2015. године
Седиште:
Суботица, Луке Сучића бр. 1
Телефон:
024/553-090; 061/187-37-81;
Електронска адреса:
Извршитељ: Бојан Товаришић
Број и датум решења о именовању:
740-08-1778/2014-22 оd 27.06.2014.
Седиште:
Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, 1. спрат
Телефон:
024/551-489
Електронска адреса:
Извршитељ: Бојана Милановић Недељковић
Број и датум решења о именовању:
740-08-1696/2014-22 од 27.06.2014. године
Седиште:
Суботица, Ул. Матка Вуковића бр. 5
Телефон:
024/524433
Електронска адреса:
Извршитељ: Дамир Шите
Број и датум решења о именовању:
740-08-00374/2012-22 од 09.05.2012. године
Седиште:
Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
Телефон:
024/554-266, 069/554-2660
Електронска адреса:
Извршитељ: Зоран Јовић
Број и датум решења о именовању:
740-08-1797/2014-22 од 27.06.2014. године
Седиште:
Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, спрат 4
Телефон:
024/552-636
Електронска адреса:
Извршитељ: Срђан Миладинов
Број и датум решења о именовању:
740-08-00829/2015-22, 23.10.2015. god.
Седиште:
Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
Телефон:
065/22 99 129; 024/ 55 32 30
Електронска адреса: