подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици

Imenik izvršitelja

Извршитељ: Јелена Јевтић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00305/2012-22 од 20.03.2013. године
Седиште:
Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
Телефон:
064/104-62-66, 022/625-080
Електронска адреса:
Извршитељ: Јелена Станковић Миковић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00306/2012-22 од 09.05.2012. године
Седиште:
Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19А
Телефон:
022-210-0200, 063-405-271
Електронска адреса:
Извршитељ: Братислав Филиповић
Број и датум решења о именовању:
740-08-1755/2014-22 оd 27.06.2014. године
Седиште:
Инђија, Војводе Степе 8, локал 13
Телефон:
064/44-55-078 022560896
Електронска адреса:
Извршитељ: Горан Брстина
Број и датум решења о именовању:
740-08-00457/2013-22 oд 05.11.2013. године
Седиште:
Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
Телефон:
060/0993311
Електронска адреса:
Извршитељ: Драган Маричић
Број и датум решења о именовању:
740-08-01775/2014-22 од 27.06.2014. године
Седиште:
Инђија, Краља Петра Првог 9, 1. спрат, стан 1-2
Телефон:
063/848-0-825
Електронска адреса:
Извршитељ: Милан Жугић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00899/2015-22 од 23.10.2015. године
Седиште:
Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
Телефон:
022615480; 0652777155
Електронска адреса:
Извршитељ: Саша Шекуљица
Број и датум решења о именовању:
740-08-1701/2014-22 од 27.06.2014.
Седиште:
Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
Телефон:
063/750-95-96;022/311-890; 064/055-12-71
Електронска адреса:
Извршитељ: Светлана Деврња
Број и датум решења о именовању:
740-08-00215/2013-22 од 01.07.2013. године
Седиште:
Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
Телефон:
022/479-605, 060/385-46-03
Електронска адреса:
Извршитељ: Срђан Јовановић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00920/2015-22 od 29.12.2015.
Седиште:
Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
Телефон:
064-3358676
Електронска адреса:
Извршитељ: Уна Сучевић
Број и датум решења о именовању:
740-08-1702/2014-22 од 27.06. 2014
Седиште:
Ириг, Рибарски трг 25
Телефон:
022/461-878
Електронска адреса: