подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу

Imenik izvršitelja

Извршитељ: Јелена Гороња - престанак делатности (преузео ИВАН ПЕТРОВИЋ)
Број и датум решења о именовању:
740-08-00465/2013-22 од 05.11.2013. године
Седиште:
Смедерево, Карађорђева 12 тц "Данубиус" лок. 222
Телефон:
026/410-0003
Електронска адреса:
Извршитељ: Јелена Рајковић
Број и датум решења о именовању:
740-08-01168/2015-22 od 29.12.2015.
Седиште:
Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
Телефон:
026/463-2221; 060/45-333-77
Електронска адреса:
Извршитељ: Александар Требовац
Број и датум решења о именовању:
740-08-1713/2014-22 од 27.06.2014.
Седиште:
Смедерево,Српског Совјета бр.8, спрат 1, стан 6
Телефон:
065/6006985, 026/615032
Електронска адреса:
Извршитељ: Иван Петровић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00459/2013-22 од 05.11.2013. године
Седиште:
Смедеревска Паланка, Први српски усанак 2, локал 33, тц. "Сигма"
Телефон:
060/768-34-23
Електронска адреса:
Извршитељ: Малиша Младеновић - престанак делатности (преузео НЕНАД МЛАДЕНОВИЋ)
Број и датум решења о именовању:
740-08-1771/2014-22 од 27.06.2014.
Седиште:
Смедеревска Паланка, ул. Светог Саве бр 19
Телефон:
064 490 79 32
Електронска адреса:
Извршитељ: Ненад Младеновић (заменик јавног извршитеља / привремени преузималац послова јавног извршитеља Малише Младеновића)
Број и датум решења о именовању:
740-08-01114/2015-22 од 30.06.2016. год.
Седиште:
Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 3, стан 12
Телефон:
065/408-16-87
Електронска адреса:
Извршитељ: Предраг Врачарић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00850/2015-22 од 23.10.2015.год
Седиште:
Смедеревска Паланка, ул. Светог Саве бр 33
Телефон:
026/319-761; 064/164-98-49
Електронска адреса: