подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару

Imenik izvršitelja

Извршитељ: Андријана Додић Коцић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00848/2015-22 od 23.10.2015.
Седиште:
Неготин, Аге Рогожинаревића 40
Телефон:
019/548908; 064/4711237
Електронска адреса: