подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу

Imenik izvršitelja

Извршитељ: Александра Антић
Број и датум решења о именовању:
740-08-1808/2014-22 од 27.06.2014.
Седиште:
Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
Телефон:
065/ 21 20 233; 016/ 21 20 23
Електронска адреса:
Извршитељ: Ненад Гвозденовић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00904/2015-22 od 23.10.2015.
Седиште:
Лесковац, Млинска бр. 19
Телефон:
016/213-117; 065/88-32-681
Електронска адреса:
Извршитељ: Предраг Костић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00256/2013-22 од 01.07.2013. године
Седиште:
Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр.1/5
Телефон:
016/212-424, 062/897-62-00
Електронска адреса:
Извршитељ: Предраг Коцић - престанак делатности (преузео НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ)
Број и датум решења о именовању:
740-08-00462/2013-22 oд 05.11.2013. године
Седиште:
Лесковац, Млинска број 19
Телефон:
062/1137376, 016/212-319
Електронска адреса: