подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву

Imenik izvršitelja

Извршитељ: Анђелија Летић
Број и датум решења о именовању:
broj 740-08-00870/2015-22
Седиште:
Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
Телефон:
064/956-25-83
Електронска адреса:
Извршитељ: Ирена Живковић
Број и датум решења о именовању:
740-08-1766/2014-22 од 27.06.2014.
Седиште:
Крушевац, Бријанова 1/13
Телефон:
037/424-521; 065/2424521
Електронска адреса:
Извршитељ: Милица Ристић Бачкуља
Број и датум решења о именовању:
broj: 740-08-00871/2015-22 0d 23.10.2015.godine
Седиште:
Крушевац, Чолак Антина 40, 3. спрат, стан 12
Телефон:
037/435-898
Електронска адреса:
Извршитељ: Милован Ђиновић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00450/2013-22 од 05.11.2013. године
Седиште:
Крушевац, Газиместанска 4, спрат 1, стан 3
Телефон:
037/203-301
Електронска адреса:
Извршитељ: Младен Пецељ
Број и датум решења о именовању:
740-08-00917/2015-22 od 23.10.2015.
Седиште:
Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
Телефон:
037/201-140
Електронска адреса:
Извршитељ: Омер Екић
Број и датум решења о именовању:
740-08-1703/2014-22 од 27.06.2014.
Седиште:
Крушевац, ул. Стевана Синђелића 27/1
Телефон:
065-345-84-76, 037/3502-118
Електронска адреса: