подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Kрагујевцу

Imenik izvršitelja

Извршитељ: Весна Крстојевић
Број и датум решења о именовању:
740-08-1800/2014-22 од 27.06.2014.
Седиште:
Свилајнац, ул. Светог Саве 10
Телефон:
035/323-430; 066/8014804
Електронска адреса:
Извршитељ: Зоран Дукић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00573/2012-22 од 09.05.2012. године
Седиште:
Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
Телефон:
035/ 24 33 44
Електронска адреса:
Извршитељ: Иван Јездовић
Број и датум решења о именовању:
740-08-1711/2014-22 од 27.06.2014.
Седиште:
Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
Телефон:
035/571-701, 035/79-00-18 (факс), 060/0571-705
Електронска адреса:
Извршитељ: Маја Дукић Матић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00467/2013-22 oд 05.11.2013. године
Седиште:
Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
Телефон:
035/24-33-44
Електронска адреса:
Извршитељ: Петар Петровић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00407/2013-22 од дана 29.12.2015. године
Седиште:
ЈАГОДИНА, КНЕГИЊЕ МИЛИЦЕ 3, 2. спрат, стан бр. 1
Телефон:
0642312320
Електронска адреса: