подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву

Imenik izvršitelja

Извршитељ: Данка Ристановић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00877/2015-22 od dana 23.10.2015.
Седиште:
Нови Пазар, 28 Новембар ББ, 1 спрат, стан Ц
Телефон:
020/316-501; 064/33-24-844
Електронска адреса:
Извршитељ: Мило Дурутовић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00867/2015-22 од 23.10.2015.г
Седиште:
Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
Телефон:
020/319911; 062/666-621
Електронска адреса: